Está en la página 1de 28

Els collegis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.

<monografies>

03

Els collegis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0


Autors: Julia Comino Lpez i Francina Mas Parera Coordinadora del projecte: Francina Mas Parera Alguns drets reservats

Aquesta obra est sota una llicncia Reconeixement-No comercial-Compartir sota la mateixa llicncia 3.0 Espanya de Creative Commons. Per veure una cpia d'aquesta llicncia, visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es o envieu una carta a Creative Commons, 3.1 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. Edita:

Fundaci iBit Parc Bit. Ctra. Valldemossa, Km 7,4. Edifici 17 3r pis, porta D-2 07121 Palma, Illes Balears, Espanya Tel +34 971 17 72 70 / 71 www.ibit.org ISBN: 978-84-694-6842-5

Sumari
1 Introducci..........................................................................................................................4 2 Resultats descriptius........................................................................................................5 2.1 Indicadors 2.0..........................................................................................................5
2.1.1.1 Collegis Professionals (42)............................................................................................5 2.1.1.2 Associacions empresarials (21)....................................................................................6

2.2 Funcionament com a xarxa de xarxes.................................................................7

2.2.1 Collegis professionals..............................................................................................................7 2.2.1.1 Enviar i compartir informaci..........................................................................................7 2.2.1.2 Eines del lloc web privat dels collegis........................................................................8 2.2.1.3 Trmits en lnia des del web del collegi......................................................................8 2.2.1.4 Presncia i s de les xarxes socials..............................................................................9 2.2.2 Associacions empresarials....................................................................................................10 2.2.2.1 Enviar i compartir informaci........................................................................................10 2.2.2.2 Eines del lloc web privat de les associacions.........................................................10 2.2.2.3 Trmits en lnia des del web de l'associaci............................................................11 2.2.2.4 Presncia i s de les xarxes socials...........................................................................12

3 Conclusions i suggeriments........................................................................................14 4 Apndix.............................................................................................................................16 5 ndex de grfics ..............................................................................................................22 6 Glossari de termes ........................................................................................................23 7 Directori de collegis professionals i associacions empresarials .......................24 7.1 Collegis professionals........................................................................................24 7.2 Associacions empresarials.................................................................................26

<Monografies> 3

<Els collegis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0>

Introducci

Aquest estudi pretn esbrinar com els collegis professionals i les associacions empresarials actuen com a xarxa de xarxes; s a dir, conixer les eines TIC que utilitzen per tal de comunicar-se i oferir informaci als seus collegiats/ associats. Per aix s'ha volgut estudiar no noms quines eines fan servir, sin com les fan servir (com a xarxa). Els objectius del projecte es podrien resumir en : Objectius generals: Conixer el funcionament dels collegis professionals i les associacions empresarials com a xarxa de xarxes a travs d'Internet. Conixer com apliquen els conceptes 2.0 al seu entorn virtual. Conixer quines eines 2.0 utilitzen per interactuar i comunicar-se amb els seus associats/ collegiats. Conixer els trmits propis de la seva activitat que es poden dur a terme a travs dels seus llocs web.

Objectius especfics:

Es tracta de diferenciar entre: Informaci (emetre). Comunicaci interactiva (feedback). Treball en xarxa. un estudi qualitatiu, a travs del qual s'han analitzat els indicadors 2.0 dels llocs web dels collegis professionals i de les entitats empresarials; i un estudi quantitatiu, que s'ha desenvolupat a travs d'un qestionari que s'ha enviat per correu electrnic, sobre l's d'eines TIC a l'hora de remetre informaci als collegiats/ associats.

L'estudi ha comptat amb 2 parts diferenciades:

L'univers d'estudi es compon d'un total de 42 collegis professionals, segons fonts de la CAIB i de 57 associacions empresarials de les Illes Balears segons fonts de la CAEB. L'anlisi qualitatiu s'ha fet a partir dels llocs web d'aquesta mostra total. Per la part quantitativa, amb el mateix univers que l'anlisi qualitatiu, s'ha comptat amb una mostra de 21 collegis i 18 associacions empresarials, que sn les entitats que han contestat el qestionari que se'ls hi va passar. El treball de camp s'ha desenvolupat durant els mesos d'agost i setembre de 2010. Amb la mostra de l'anlisi quantitatiu, per tant, no es pretn que l'estudi pugui extrapolar a la resta de marc poblacional, sin que els resultats descriuen la situaci de 21 collegis professionals i 18 associacions empresarials de les Illes Balears.

<4>

<Monografies> 3

<Els collegis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0>

2
2.1

Resultats descriptius
Indicadors 2.0

L'objectiu de la primera part de l'estudi, l'anlisi qualitatiu de les webs, s esbrinar quina s la situaci actual dels collegis professionals i associacions empresarials de les Illes Balears en relaci a la realitzaci de trmits en lnia i l's d'eines 2.0 des de la seva pgina web i/o blog per tal de relacionarse amb els seus collegiats/associats. Una vegada determinada la mostra s'han definit els trmits o serveis en lnia que es poden realitzar o obtenir des de l'espai web de cada un dels collegis i associacions i quines eines 2.0 utilitzen. El trmits o serveis analitzats sn els segents. Collegiaci/associaci en lnia. Extranet. Formaci en lnia. Visat electrnic/pagament de taxes. RSS. Revista en lnia. Xarxes socials: Facebook i Twitter. Frum. Blog corporatiu.

Les eines 2.0 analitzades sn les segents:

A partir de la mostra i de la determinaci d'elements a analitzar es desenvolupa una anlisi qualitativa dels espais web del collegis i associacions. Els resultats d'aquesta anlisi es desenvolupen en els apartats segents. Els resultats es presenten per separat pel que fa a collegis i associacions, ja que s'ha de tenir en compte que tenen caracterstiques diferents i per tant no realitzen els mateixos trmits en lnia ni fan servir les mateixes eines 2.0.

2.1.1.1

Collegis Professionals (42)

La totalitat dels collegis observats, que sn 42, disposen de lloc web i 31 d'ells disposen d'extranet privada o finestreta nica; en aquest espai poden compartir informaci pel desenvolupament de la seva activitat, assessorament, formaci, ofertes de feina, visat electrnic i normativa, entre d'altres. Una altra forma de compartir la informaci amb els collegiats i amb el pblic en general, s mitjanat una revista electrnica, 10 collegis disposen d'una revista en lnia i 6, tenen un servei de RSS. Encara que la xifra de collegis que disposen d'extranet s elevada, no tots els collegis fan un s intensiu d'aquesta, b perqu no s necessari per la seva activitat o b perqu encara no estan avesats a l's de les noves tecnologies. 1 de cada 3 collegis, 14 en total, ja utilitzen visat electrnic per noms 3 disposen d'un servei de collegiaci en lnia. En quant a formaci, noms sn 6 els collegis que l'ofereixen en lnia als seus collegiats.
<5>

<Monografies> 3

<Els collegis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0>

Grfic 1: Serveis disponibles a l'extranet dels collegis professionals.


0% Extranet Visat electrnic Revista electrnica Formaci en lnia RSS Collegiaci en lnia 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

En relaci a les eines 2.0, entenent per eines 2.0 aquelles eines que permeten el feedback entre el collegi i els collegiats, destaca la implantaci del frum com a eina de relaci entre els collegiats, 1 de cada 7 disposa de frum i, aquest, pot sser pblic o privat depenent del collegi. La presncia a les xarxes socials s menor, noms 2 dels collegis observats sn presents a Facebook i 1 a Twitter. Grfic 2: Eines 2.0 i presncia a les xarxes socials per part dels collegis professionals.
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Frum Facebook Tw itter

2.1.1.2

Associacions empresarials (21)

Una de cada dues associacions empressarials disposa d'una extranet per relacionar-se amb els seus associaciats. Una altra manera de compartir la informaci s l's de RSS, que s un sindicador de continguts; sn 4 les associacions que disposen d'aquesta eina. Per altra banda, noms 1 de cada 10 ofereix, als futurs associats, un servei d'associaci en lnia des del lloc web de l'associaci. Grfic 3: L'extranet de les associacions empresarials.
0% Extranet Associaci en lnia RSS Revista en lnia 10% 20% 30% 40% 50% 60%

<6>

<Monografies> 3

<Els collegis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0>

Grfic 4: Eines 2.0 i presncia a les xarxes socials per part de les associacions empresarials.
0,00% Frum Facebook Tw itter Blog 2,00% 4,00% 6,00% 8,00%

2.2

Funcionament com a xarxa de xarxes

Arran de les conclusions extretes de la primera part de l'estudi, es desenvolupa aquesta segona part amb la intenci de conixer ms detalladament els trmits en lnia i les eines 2.0 de que disposen els espais web dels collegis professionals i les associacions empresarials de la nostra Comunitat i quin s en fan de les mateixes. A ms, amb aquest estudi es pretn esbrinar els motius pels quals els collegis i/o associacions no posen a l'abast dels seus collegiats/associats diversos trmits en lnia o diverses eines 2.0. Aquesta part de l'estudi s'ha portat a terme mitjanat l'elaboraci d'un qestionari (veure annex) que es va enviar a les entitats a travs del correu electrnic. Del total de la mostra varen respondre l'enquesta 21 collegis de 42 i 18 associacions de 57. Els resultats de l'enquesta s'analitzen en els apartats segents.

2.2.1
2.2.1.1

Collegis professionals
Enviar i compartir informaci

A l'hora d'enviar i/o compartir informaci, tots els collegis que han contestat l'enquesta afirmen que empren el correu electrnic de cara als seus collegiats; 12 collegis, xifra que suposa ms de la meitat d'ells empren el lloc web (pgina o blog) del collegi, i tamb sn 12 els collegis que utilitzen l'extranet. El correu postal s utilitzat per 1 de cada 2 collegis a l'hora de remetre informaci als collegiats, mentre 1 de cada 4 ho fa a travs de les xarxes socials i tamb 1 de cada 4 utilitza el telfon a l'hora d'informar. Grfic 5: Mitj a travs del qual els collegis comparteixen informaci.
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% Correu electrnic Lloc w eb privat Espai w eb Correu postal Xarxes socials Telfon

<7>

<Monografies> 3

<Els collegis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0>

2.2.1.2

Eines del lloc web privat dels collegis

Les eines ms emprades pels collegis professionals que disposen de lloc web privat, sn el gestor documental i l'agenda. Mentre el gestor documental s utilitzat per 16 dels 21 collegis que van respondre l'enquesta, l'agenda s utilitzada per 13 collegis. S'utilitza en menor mesura el webmail, eina que empren 9 dels collegis que han respost i 1 de cada 3 fa s de la formaci en lnia. El frum, el gestor de contactes o CRM i el xat intern sn les eines menys emprades. Cal ressaltar que no hi cap collegi dels enquestats que utilitzi una wiki. Els collegis que no realitzen formaci en lnia, afirmen que no fan servir aquest sistema perqu no disposen de la tecnologia necessria per dur-ho a terme, tot i que alguns collegis ho tenen previst a curt termini. Grfic 6: Eines del lloc web privat (extranet/ finestreta nica).
0,00% Gestor documental Agenda Webmail Formaci en lnia Frum CRM Xat intern 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

2.2.1.3

Trmits en lnia des del web del collegi

Al web (pgina o blog) de 14 dels collegis enquestats s'hi pot realitzar algun trmit en lnia. D'aquests, destaquen 12 webs, on s'hi poden descarregar documents, 9 des dels quals se'n poden enviar i 9 ms que permeten la inscripci a cursos i/o esdeveniments. Sn menys els collegis que permeten donar-se d'alta, 7, o de baixa, 8, com a collegiat; sorprn que siguin ms els collegis que permetin tramitar la baixa que l'alta. En quant a tramitar el visat electrnic sn 8 els webs que ho permeten, a 6 webs s'hi pot realitzar el pagament de taxes, la signatura de documents tamb es pot fer a 6 dels 14 collegis, mentre l'emissi de certificats noms est disponible a 3 dels 14 webs que permeten realitzar trmits en lnia. Els collegis professionals que no disposen d'un sistema complet d'associaci en lnia, visats i pagament de taxes, tot i creure que sn segurs per a la seva activitat, no disposen de la tecnologia necessria per desenvolupar-ho. A ms, en el cas de la collegiaci en lnia existeixen dos factors condicionants, per una banda la falta de preparaci per part del collegiats per fer servir aquest sistema, i per l'altra, que encara hi ha molts de documents que s'han de presentar de forma presencial. Per aquest darrer motiu alguns collegis contemplen la possibilitat d'incorporar una nova funcionalitat: l'autenticaci de ttols acadmics, ja que aix afavoriria la collegiaci en lnia. En referncia a la previsi de modificar les funcionalitats dels webs per part dels collegis, trobem que 7 de cada 10 collegis pensen fer-ho a curt termini. D'altra banda, noms 2 de cada 10 webs sn accessibles a travs del telfon mbil.

<8>

<Monografies> 3

<Els collegis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0>

Grfic 7: Trmits que es poden realitzar des del web.


0,00% Descrrega de documents Enviament de documents Inscripci cursos i/o esdeveniments Baixa collegiats Visat electrnic Alta collegiats Signatura de documents Pagament taxes Emissi certificats 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

2.2.1.4

Presncia i s de les xarxes socials

Gaireb 3 de cada 10 collegis enquestats tenen presncia a les xarxes socials, d'aquests, tots ells tenen un perfil a Facebook i noms 1 collegi t presncia a Twitter. Tots els collegis que tenen presncia a les xarxes socials fan servir aquest mitj per a informar als collegiats a travs de notcies i publicacions; 5 d'ells les empren per organitzar esdeveniments i 3 dels 6 que hi tenen presncia, la meitat, utilitzen els Facebook per captar nous collegiats i/o contactar amb altres entitats. Noms trobem 2 collegis que les emprin per treballar en xarxa. Grfic 8: Presncia a les xarxes socials dels collegis professionals.
0,00% No t presncia a cap xarxa social T presncia a les xarxes socials Facebook Tw itter 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Grfic 9: s de les xarxes socials per part dels collegis.


0,00% 20,00% 40,00% 60,00% Informar als collegiats Organitzar esdeveniments Establir nous contactes Captar nous collegiats Teballar en xarxa

80,00%

100,00%

Dels collegis que no tenen presncia a les xarxes socials a travs d'Internet, gaireb 1 de cada 2 creu que no s necessari pel desenvolupament de la seva activitat, 4 collegis afirmen que no disposen dels
<9>

<Monografies> 3

<Els collegis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0>

recursos i/o temps necessaris per gestionar-les, el mateix nombre, 4, respon que desconeix com les xarxes socials poden afavorir la seva activitat, 3 collegis consideren que no s un mitj apropiat pel desenvolupament de la seva tasca i 2 collegis consideren que una xarxa social no s un mitj segur. Grfic 10: Motius dels collegis de no tenir presncia a les xarxes socials.
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% No ho consideren necessari pel desenvolupament de la seva activitat No disposen dels recursos/ temps necessaris per gestionar-les Desconeixen com les xarxes socials poden afavorir la seva activitat No el consideren un mitj apropiat pel desenvolupament de la seva activitat No el consideren un mitj segur pel desenvolupament de la seva activitat

2.2.2
2.2.2.1

Associacions empresarials
Enviar i compartir informaci

Totes les associacions empresarials que han contestat l'enquesta empren el correu electrnic per compartir informaci amb els seus associats. Amb aquesta finalitat d'informar, 13 associacions empren el web de l'associaci, una de cada 2 associacions ho fa a travs del telfon mbil; tamb una de cada 2 utilitza el correu postal per informar als associats, mentre una de cada 3 fa servir el web privat (extranet o finestreta nica) i un total de 7 de les 18 associacions que han respost a l'enquesta, utilitza les xarxes socials com a canal per difondre informaci. Grfic 11: Mitjans a travs dels quals comparteixen la informaci amb els associats.
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% Correu electrnic Lloc w eb Telfon Correu postal Xarxes socials Web privat

2.2.2.2

Eines del lloc web privat de les associacions

L'eina ms emprada per les associacions empresarials que disposen d'extranet s el gestor documental, eina utilizada per 8 de les associacions i l'agenda/ directori, que l'empren una de cada 3 associacions. En menor mesura s'utilitza el webmail, ja que noms 5 de les 18 associacions empresarials que han respost, afirmen utilitzar-lo; la formaci en lnia noms es utilitzada per 3 associacions, mentre el CRM i el frum l'utilitzen dues de les associacions enquestades. Cap de les associacions no fa servir ni la wiki ni el xat intern. Les associacions empresarials que no realitzen formaci en lnia, alegen que no la fan servir per no disposar de la tecnologia necessria per dur-la a
<10>

<Monografies> 3

<Els collegis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0>

terme. Grfic 12: Eines del lloc web privat (extranet/ finestreta nica).
0,00% Gestor documental Agenda Webmail Formaci en lnia CRM Frum 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

2.2.2.3

Trmits en lnia des del web de l'associaci

Al web d'una de cada 2 de les associacions empresarials enquestades, s'hi pot realitzar algun trmit en lnia; destaca que 8 de les 9 permetin la descrrega de documents, i la inscripci a cursos i/o esdeveniments, que es pot realitzar a 7 de les 9 associacions. En menor mesura es disposa d'un servei que permeti donar-se d'alta o de baixa; aix, 5 de les associacions permeten tramitar l'alta d'un nou associat i tamb sn 5 els webs que permeten tramitar la baixa, a travs d'Internet. La signatura i l'enviament de documents, aix com l'emissi de certificats, el pagament de taxes i el visat electrnic sn trmits que no s possible poder realitzar en lnia amb l'associaci; a ms, alguns d'aquests no sn trmits propis d'una l'associaci. Les associacions empresarials que no disposen d'un sistema complet d'associaci en lnia, pagament de taxes i visat electrnic, tot i creure que aquests serveis sn segurs per la seva activitat, no disposen de la tecnologia necessria per desenvolupar-los. A l'igual que passa amb els collegis, existeixen dos factors condicionants que bloquegen la possibilitat de que els trmits es puguin fer electrnicament. D'una banda, la falta de preparaci per part dels associats per fer servir aquest sistema i per l'altra, el fet de que hi hagi encara molts documents que s'hagin de presentar presencialment. De les 18 associacions enquestades, 11 afirmen que tenen previst modificar les funcionalitats del seu web a curt termini. Per altra banda, 5 d'aquests 18 webs ja sn accessibles mitjanant un dispositiu mbil.

<11>

<Monografies> 3

<Els collegis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0>

Grfic 13: Trmits disponibles des del web de les associacions.


0,00% Descrrega de documents Inscripci cursos i/o esdeveniments Alta associats Baixa associats 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

2.2.2.4

Presncia i s de les xarxes socials

De les 18 associacions empresarials que han contestat a l'enquesta, 12 afirmen tenir presncia a alguna xarxa social, sobretot a Facebook; on totes 12 manifesten tenir-hi presncia. En canvi, en parlar d'altres xarxes el nombre es redueix a la meitat en el cas de Twitter, on hi tenen perfil 6 de les 12 associacions i dues ms manifesten estar presents tamb a Linkedin. Grfic 14: Presncia a les xarxes socials.
0,00% Facebook Tw itter Linkedin 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Totes les associacions enquestades tenen presncia a les xarxes socials, i fan servir aquest canal per informar als associats a travs de notcies i publicacions. 8 d'elles fan s de les xarxes socials per captar nous associats, 5 les empren per organitzar esdeveniments i 4 afirmen utilitzar-les per establir contacte amb altres entitats; d'altra banda, les associacions empresarials no fan servir les xarxes socials per treballar en xarxa. Grfic 15: s de les xarxes socials.
0,00% Informar als associats Captar nous associats Organitzar esdeveniments Establir nous contactes 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

De les 6 associacions que afirmen no tenir presncia a cap xarxa social a travs d'Internet, la meitat respon que no n'hi t perqu no disposa dels recursos i/o temps necessaris per gestionar-les; 2 creuen que no s necessari pel desenvolupament de la seva tasca, noms una d'elles considera que no s un mitj apropiat pel desenvolupament de la seva activitat i tamb s una la que afirma que desconeix com les xarxes socials poden afavorir la seva tasca. Tot i aix, les associacions no consideren que les
<12>

<Monografies> 3

<Els collegis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0>

xarxes socials siguin un mitj insegur on desenvolupar-hi determinades tasques, per tant, aquest no s un motiu pel qual decideixen no emprar aquesta eina. Grfic 16: Motius de no tenir presncia a les xarxes socials.
0,00% No disposen dels recursos/temps necessaris per gestionar-les Consideren que no s un mitj necessari pel desenvolupament de la seva activitat Consideren que no s un mitj apropiat pel desenvolupament de la seva activitat Desconeixen com les xarxes socials poden afavorir la seva activitat 20,00% 40,00% 60,00%

<13>

<Monografies> 3

<Els collegis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0>

Conclusions i suggeriments

La societat est vivint un canvi important a l'hora de comunicar-se, cada vegada la comunicaci telemtica s ms habitual, i es dna en tots els sectors i a tots els nivells. En el cas dels collegis professionals i les associacions empresarials, encara que no es deixen de banda els mtodes tradicionals com el correu postal o el telfon, la principal eina per enviar i compartir informaci amb els seus collegiats/associats s el correu electrnic. Tot i haver-hi altres formes d'enviar i compartir informaci com l'extranet, a travs del lloc web, frums o a les xarxes socials, aquestes noves eines s fan servir en menor mesura, tot i que hi ha una intenci de canvi. L'extranet o finestreta nica es defineix con la xarxa interna d'una entitat, amb continguts i serveis d's exclusiu pels seus usuaris. Aquest eina ofereix una gran quantitat de funcionalitats, com el gestor documental, l'agenda, el webmail, la formaci en lnia, el frum, el gestor de contactes (CRM), el xat intern i la wiki. Tot i que un elevat nombre de collegis i d'associacions empresarials disposen d'aquesta eina, sn poques les funcionalitats que fan servir. Un major s d'aquestes eines permetria facilitar als usuaris l'accs a la informaci que rep dels collegis/associacions i interactuar entre ells. A ms, eines com el gestor de contactes o la wiki facilitarien el desenvolupament de la seva activitat. Las majoria dels collegis/ associacions tenen la intenci de renovar a curt termini les funcionalitats dels seus webs amb l'objectiu de fer ms accessible la informaci i aconseguir un major grau d'interacci amb els seus collegiats/ associats. Entre les funcionalitats que volen incorporar trobam una millora de l'extranet i del web (trmits en lnia), a ms de la incorporaci d'eines 2.0 (xarxes socials, blogs, frums...). Els collegis i les associacions es troben amb dos obstacles, a l'hora d'incorporar aquestes noves funcionalitats, que cal superar. En primer lloc no coneixen una tecnologia especfica que els permeti desenvolupar les funcionalitats que necessiten. I en segon lloc, existeix una manca d'alfabetitzaci digital general, tant per part dels collegis i associacions, com del collegiats/ associats. Davant aix, i tot i que els primers converteixin els seus espais web en llocs ms accessibles i ms interactius, s necessari que els usuaris coneguin i spiguen fer-los servir i que donin la passa d'utilitzar les eines 2.0 per interactuar amb els collegis/ associacions. La presncia dels collegis professionals i de les associacions empresarials a les xarxes socials va en augment, tot i que sn les associacions les que hi tenen una major presncia. Ambds tipus d'entitats realitzen trmits gaireb iguals i tenen necessitats similars. Tot i aix, les associacions empren ms les eines 2.0, ja que els seus usuaris tamb en fan s, sobretot la xarxa social Facebook, que tamb s la ms utilitzada pels collegis professional.

Destacats
El mtode ms emprat per enviar i compartir informaci amb els collegiats/ associats s el correu electrnic. Les xarxes socials van guanyant pes com a mitj a travs del qual enviar i compartir informaci. Existeix una clara intenci de millora a les funcionalitats dels espais web per fer-los ms accessibles i funcionals. La descrrega de documents s el trmit electrnic ms utilitzat. Les associacions empresarials enquestades tenen ms presncia a les xarxes socials que els collegis professionals.
<14>

<Monografies> 3

<Els collegis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0>

Facebook s la xarxa social ms emprada. Els collegis professionals i les associacions empresarials no realitzen formaci en lnia perqu no disposen de la tecnologia necessria per dur-la a terme. Un elevat nombre de collegis i d'associacions empresarials disposen d'extranet, per sn poques les funcionalitats que fan servir. De les 18 associacions enquestades, 11 afirmen que tenen previst modificar les funcionalitats del seu web a curt termini. L'eina ms emprada per les associacions empresarials que disposen d'extranet s el gestor documental

<15>

<Monografies> 3

<Els collegis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0>

Apndix

ENQUESTA SOBRE L'S DE FUNCIONALITATS 2.0 BLOC A: Preguntes de situaci


A01. Marqui l'opci que correspongui: A01a) Collegi professional A01b) Associaci empresarial A01c) Altres associacions A contestar, si marquen A01a A01.1 Nom del seu collegi: A escollir del llistat de collegis segons mostra de l'estudi.

A contestar, si marquen A01b A01.2 Nom de la seva associaci: A escollir del llistat d'associacions segons mostra de l'estudi.

A contestar si marquen A01c A01.3 Tipus d'associaci: A012a) Juvenil A012b) Cultural A012c) Esportiva A012d) Ecolgica i/o mediambiental A012e) De vens A012f) De gent gran A012g) De malalts i familiars de malalts A012h) De pares i mares d'alumnes A012i) D'animals

<16>

<Monografies> 3

<Els collegis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0>

A01.4 Disposa, la seva associaci, de pgina/ lloc web? A013a) S A013b) No A02. On s'ubica el seu collegi/ associaci? A02a) Mallorca A02b) Menorca A02c) Eivissa A02d) Formentera A02e) Altres A03. Quin s el nombre de collegiats/ associats del seu collegi/ associaci? A03a) De 0 a 50 A03b) De 51 a 100 A03c) De 101 a 300 A03d) De 301 a 500 A03e) De 501 a 800 A03f) De 801 a 1000 A03g) + de 1000 A03h) NS/SN

BLOC B: Funcionament dels collegis/ associacions com a xarxa de xarxes

B01. A l'hora d'oferir informaci als seus als collegiats/ associats, com ho fan? B01a) A travs de correu electrnic B02b) A travs de correu postal B02c) A travs del telfon B02d) A travs d'un web privat (extranet) per a collegiats/ associats B02e) A travs de xarxes socials (Ex. Facebook, Twitter, etc) B02f) A travs del web (pgina o blog) del collegi/ associaci B02g) NS/NC

<17>

<Monografies> 3

<Els collegis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0>

B02. Si el seu collegi/ associaci disposa d'espai web privat (extranet), marqui si fa servir o no les segents aplicacions ?

S (B02a) Gestor documental (B02d) Webmail (B02e) Directori/ Agenda (B02f) Formaci en lnia (B02g) Xat intern (B02h) Frum (B02i) Wiki (B02j) Gestor de contactes (CRM) (B02k) A contestar si contesten NO a B02g

No (B02b)

NS/NC (B02c)

B02.1 Per qu el seu collegi/ associaci no ofereix formaci en lnia? B021 a) Perqu no s necessari B021 b) Perqu no disposam de la tecnologia necessria per dur-la a terme B021 c) Perqu no disposam dels coneixements necessaris per dur-la a terme B021 d) Perqu no entra en els nostres objectius B021 e) NS/NC B03. s el seu espai web (pgina o blog) accessible a travs del telfon mbil? B03a) S B03b) No B03c) No, per est previst que ho sigui en breu B03d) NS/NC B04. T previst el seu collegi/ associaci modificar les funcionalitats del seu web (pgina o blog)? Indiqui'n els motius. B04a) S B04b) No
<18>

<Monografies> 3

<Els collegis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0>

B05. Poden els collegiats/ associats fer qualque trmit amb el collegi/ associaci al seu web (pgina o blog)? B05a) S B05b) No B05c) No, per est previst que se'n puguin fer en breu B05d) NS/NC A contestar, si contesten B05a B05.1 Quins trmits es poden realitzar a travs d'Internet al seu collegi/ associaci? Indiqui si es fan a travs de la pgina web, de l'espai privat (extranet), per correu electrnic o a travs d'alguna altre mitj. B051a) Alta com a collegiat/ associat B051b) Baixa com a collegiat/ associat B051c) Descrrega de documents B051d) Enviament de documents B051e) Signatura de documents B051f) Inscripcions a cursos/ esdeveniments B051g) Pagament de taxes B051h) Emissi de certificats digitals B051i) Visat electrnic A contestar, si contesten B05b o B05c B05.2 Quin s el motiu pel qual el seu collegi/ associaci no fa servir un sistema de collegiaci/ associaci a travs d'Internet? B052a) Consideram que no s un sistema segur B052b) s un servei molt costs B052c) La nostra organitzaci manca de la tecnologia necessria per fer servir aquest sistema B052d) Desconeixem aquest sistema de collegiaci/ associaci a travs d'Internet B052e) NS/NC B05.3 Quin s el motiu pel qual el seu collegi/ associaci no fa servir el visat electrnic? B053a) Consideram que no s un sistema segur B053b) s un servei molt costs B053c) La nostra organitzaci manca de la tecnologia necessria per fer servir aquest sistema
<19>

<Monografies> 3

<Els collegis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0>

B053d) Desconeixem aquest sistema de visat electrnic B053e) No feim visats B053f) NS//NC B05.4 Quin s el motiu pel qual el seu collegi/ associaci no fa servir el pagament electrnic de les taxes? B054a) Consideram que no s un sistema segur B054b) s un servei molt costs B054c) La nostra organitzaci manca de la tecnologia necessria per fer servir aquest sistema B054d) Desconeixem aquest sistema de pagament B054e) NS/NC BLOC C: Presncia i utilitats de les xarxes socials per als collegis i les associacions. C01. T, la seva organitzaci, presncia a alguna xarxa social? C01a) S C01b) No A contestar si contesten C01a C01.1 Quines xarxes socials fa servir la seva organitzaci? Indiqui el motiu de la seva elecci. C011a) Facebook C011b) Twitter C011c) MySpace C011d) Linkedin C011e) Xarxa social prpia C011f) Altres C01.2 Amb quina o quines finalitats utilitza les xarxes socials la seva organitzaci? C012a) Emetre informaci C012b) Organitzar esdeveniments C012c) Establir nous contactes professionals amb altres entitats C012d) Captar nous collegiats/ associats C012e) Treballar en xarxa C012f) NS/NC

<20>

<Monografies> 3

<Els collegis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0>

C01. 3 Quin contingut distribueix la seva organitzaci a travs de les xarxes socials? C013a) Notcies C013b) Esdeveniments C013c) Publicacions C013d) Altres A contestar si contesten C01b C01.4 Quin s el motiu o motius pels quals la seva organitzaci no t presncia a les xarxes socials? C014a) No s necessari pel desenvolupament de la nostra activitat C014b) s un mitj insegur pel desenvolupament de la nostra activitat C014c) No s un mitj apropiat pel desenvolupament de la nostra activitat C014d) Desconeixem com les xarxes socials poden afavorir la nostra activitat C014e) No disposam de recursos/ temps necessaris per gestionar-la C014f) NS/NC

<21>

<Monografies> 3

<Els collegis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0>

ndex de grfics
Grfic 1: Serveis disponibles a l'extranet dels collegis professionals. Grfic 2: Eines 2.0 i presncia a les xarxes socials per part dels collegis professionals. Grfic 3: L'extranet de les associacions empresarials. Grfic 4: Eines 2.0 i presncia a les xarxes socials per part de les associacions empresarials. Grfic 5: Mitj a travs del qual els collegis comparteixen informaci. Grfic 6: Eines del lloc web privat (extranet/ finestreta nica). Collegis professionals. Grfic 7: Trmits que es poden realitzar des del web dels collegis. Grfic 8: Presncia a les xarxes socials dels collegis professionals. Grfic 9: s de les xarxes socials per part dels collegis. Grfic 10: Motius dels collegis de no tenir presncia a les xarxes socials. Grfic 11: Mitjans a travs dels quals comparteixen la informaci amb els associats. Grfic 12: Eines del lloc web privat (extranet/ finestreta nica). Associacions empresarials. Grfic 13: Trmits disponibles des del web de les associacions. Grfic 14: Presncia les xarxes socials de les associacions empresarials. Grfic 15: s de les xarxes socials per part de les associacions empresarials. Grfic 16: Motius de les associacions empresarials de no tenir presncia a les xarxes socials.

<22>

<Monografies> 3

<Els collegis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0>

Glossari de termes
Accessible a travs del telfon mbil: L' espai web est adaptat per ser visualitzat a travs del telfon mbil mitjanant una aplicaci especfica. Blog: Espai web on un o ms autors publiquen articles personals, a ms els lectors del blog poden comentar els articles i obtenir resposta per part de l'editor, aix permet el dileg entre editor i lector. Extranet: Xarxa interna d'una entitat, amb continguts i serveis d's exclusiu, on noms poden accedir els usuaris externs amb perms de l'entitat. Formaci en lnia: Tipus de formaci a distncia que es desenvolupa a travs d'Internet. Frum: Lloc d'Internet on els usuaris poden mantenir conversacions enviant missatges de text. s diferencia del xat en el sentit que els missatges no sn mostrats en temps real, sin que l'usuari ha d'actualitzar la pgina del frum per veure'n de nous. Gestor documental: Sistema que permet organitzar, cercar i emmagatzemar grans quantitats de documents electrnics. Amb la combinaci d'un magatzem de documents i una base de dades, es pot aconseguir accs rpid a un document concret d'entre un nombre molt gran, augmentar la productivitat i evitar prdues de documents. Gestor de contactes (CRM): s un administrador de relacions amb els clients. La gesti de relacions amb els clients abasta tant la relaci de contactes comercials que t la nostra empresa com la geti de possibles clients, campanyes de mrqueting, registre d'esdeveniments amb un client, etc. RSS: s una famlia de formats de canals web XML utilitzat per a publicar continguts actualitzats freqentment com ara llocs de notcies, weblogs o podcasts, i per mitj del qual es pot compartir la informaci i usar-la en altres llocs web o programes. s en essncia una sindicaci de continguts. Trmit en lnia: Qualsevol tipus de trmit que s pugui fer directament des de la pgina web o blog (alta/baixa collegiats/associats, descarregar, signar o enviar documents, pagaments de taxes, etc). Visat electrnic: Consisteix en afegir la signatura electrnica y el segell del visat del collegi, a la signatura del collegiat autor del document. Webmail: Direcci de correu electrnic que facilita el collegi/associaci als usuaris de l'extranet i a la que noms es pot accedir des de l'extranet. Wiki: s un lloc web collaboratiu, que pot ser editat des del navegador pels usuaris. Els usuaris d'un wiki poden d'aquesta manera crear, modificar, enllaar i esborrar el contingut d'una pgina web, de forma interactiva, fcil i rpida. Un dels wikis ms coneguts s la Wikipedia.

<23>

<Monografies> 3

<Els collegis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0>

7 Directori de collegis professionals i associacions empresarials


7.1 Collegis professionals
Nom del collegi Collegi de Gegrafs de les Illes Balears Collegi de Mediadors d'Assegurances de Balears Collegi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, demarcaci de Balears Collegi d'Enginyers Tcnics d'Obres Pbliques de Balears Collegi d'Enginyers Tcnics Forestals Collegi Oficial d'Administradors de Finques de Balears Collegi Oficial d'Agents i Comissionistes d'Aduanes de les Illes Balears Collegi Oficial d'Agents Comercials de Mallorca, Eivissa i Formentera Collegi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliria Collegi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tcnics de Mallorca Collegi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tcnics i Enginyers d'Edificaci de Menorca Collegi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tcnics i Enginyers d'Edificaci d'Eivissa i Formentera Collegi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) Collegi Oficial de Bilegs de les Illes Balears Collegi Oficial de Dissenyadors d'Interior - Decoradors de les Illes Balears Collegi Oficial de Delineants de les Illes Balears Collegi Oficial Diestistes-Nutricionistes de les Illes Balears Collegi Oficial de Diplomats i Diplomades en Treball Social i Assistents Socials de les Illes Balears http://mallorca.cgac.es http://www.coapibaleares.com http://www.coaatmca.com http://www.coaatmenorca.com http://www.coaateeef.org http://www.coaib.es http://www.cobib.es http://www.codib.com http://www.codeib.org http://www.codnib.es http://www.treballsocialib.com Url del web http://illesbalears.geografos.org http://www.mediadorbalear.org http://www.caminsbalears.com http://www.citopib.com http://www.forestales.net http://www.cafbal.com

Collegi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en http://www.cdlbalears.com Cincies de les Illes Balears Collegi Oficial d'Enginyers Agrnoms de Llevant http://www.coial.org

<24>

<Monografies> 3

<Els collegis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0>

Collegi Oficial d'Enginyers Industrials Superiors de Balears Collegi Oficial d'Enginyers Tcnics Agrcoles de les Illes Balears Collegi Oficial d'Enginyers Tcnics de Mines de Catalunya i les Illes Balears Collegi Oficial de Farmacutics de les Illes Balears Collegi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears Collegi Oficial de Gestors Administratius de Balears

http://www.coeib.com http://illesbalears.agricolas.org http://www.colegiominas.com/cat ala http://www.cofib.es http://www.colfisiobalear.org http://www.colgestors.com/index

Collegi Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia de les Illes Balears http://ib-pedagogia.ning.com (COPPIB) Collegi Oficial d'Enginyers Tcnics Industrials de les Illes Balears Collegi Oficial de Psiclegs de les Illes Balears Collegi Oficial de Publicitaris i Relacions Pbliques de les Illes Balears Collegi Oficial de Qumics de les Illes Balears Collegi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears Collegi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears Collegi Oficial de Dentistes de les Illes Balears Illustre Collegi d'Advocats de Balears Illustre Collegi d'Economistes de Balears Illustre Collegi d'Enginyers Tcnics en Topografia Illustre Collegi de Metges de les Illes Balears Illustre Collegi Notarial de les Illes Balears Illustre Collegi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears http://www.coeti-balears.com http://www.copib.es http://www.comunicacio.org/ http://www.quimibal.org http://www.covib.org http://www.enfermeriabalear.com http://www.infomed.es/cbaleares/ http://www.icaib.org http://www.economistes.org http://www.coit-topografia.es http://www.comib.com http://baleares.notariado.org http://www.cgsbaleares.com

Illustre Collegi Oficial de Llicenciats d'Educaci Fsica i Cincies http://www.colefillesbalears.com de l'Activitat Fsica i l'Esport de Balears Illustre Collegi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Balears http://www.cotme.es

<25>

<Monografies> 3

<Els collegis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0>

7.2

Associacions empresarials
Url del web http://www.cadeneshoteleres.org http://www.aevab.com http://www.aviba.net http://www.atp-abai.com http://www.abetc.es http://www.abeja.eu http://www.agrotural.com http://www.mallorcadivecenters.com http://www.constructoresdebaleares.c om http://www.asinem.net http://www.aenb.es http://www.aesba.net http://www.aridos.org http://www.calzadodemallorca.com http://calzado.empresademenorca.org http://www.afaco.org http://www.asima.es http://www.infocal.org

Nom de l'associaci Agrupaci de Cadenes Hoteleres de Balears Agrupaci Empresarial de Lloguer de Vehicles amb i sense conductor de Balears (AEVAB) Agrupaci Empresarial d'Agncies de Viatges de Balears (AVIBA) Associaci Balear d'Assessors Immobiliaris Associaci Balear de Empresaris de Temps Compartit (ABETC) Associaci Balear d'Empreses de Jardinera (ABEJA) Associaci d'Agroturisme i Turisme Rural d'Eivissa i Formentera (AGROTURAL) Associaci de Centres de Busseig de Mallorca Associaci de Constructors de Balears Associaci d'Empresaris d'Installacions Elctriques i de Telecomunicacions de Mallorca (ASINEM) Associaci d'Empreses Nutiques de Balears Associaci d'Estacions de Servei de Balears Associaci de Fabricants d'rids (AFA de Balears) Associaci de Fabricants i Auxiliars del Calat de Mallorca (AFACA) Associaci de Fabricants de Calat de Menorca Associaci de Fabricants i Empreses Auxiliars de la Construcci de Balears (AFACO) Associaci d'Industrials de Mallorca (ASIMA) Associaci d'Industrials, Installadors de Fontaneria, Calefacci, Climatitzaci, Gas, Protecci Contra Incendis i Afins de la Comunitat Autnoma de les Illes Balears (INFOCAL)

Associaci d'Installacions Nutiques i Esportives de Balears http://www.anade.info/ (ANADE) Associaci de Dones Empresries de Balears (ASEME) Associaci Empresarial de Climatitzaci, Fred Industrial i Calefacci de Menorca (ACLIFRICME)
<26>

http://www.asemebaleares.org http://menorca.caeb.es/aclifricme.ht m

<Monografies> 3

<Els collegis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0>

Associaci Balear d'Empreses de Software, Internet i Noves Tecnologies (gsBIT) Associaci Empresarial de Farmacutics de Balears Associaci Empresarial de Promotors Immobiliaris de Balears (PROINBA) Associaci Empresarial de Restauraci de Mallorca Associaci Hotelera de Menorca (ASHOME)

http://www.gsbit.org http://www.aefbaleares.org

Associaci Empresarial d'Hoteleria i Restauraci de Menorca http://www.menorcarestaurants.com http://www.proinba.org http://www.restauracio.org http://www.ashome.es

Associaci Provincial d'Empresaris d'Activitats Martimes de http://www.apeam.com Balears (APEAM) Associaci Agrria de Joves Agricultors de Balears Associaci Balear d'Empreses de Biotecnologia (BIOIB) Associaci Balear de Serveis Immobiliaris (ABSI) Associaci de Comerciants d'Inca Associaci d'Agricultors i Ramaders de la Part Forana de Palma Associaci de Forners i Pastissers de les Illes Balears Associaci de Productors Audiovisuals de les Illes Balears (APAIB) Associaci Joves Empresaris de Balears Federaci d'Empresaris de Comer de Balears (AFEDECO) Federaci Empresarial Balear de Transports (FEBT) Federaci Empresarial Hotelera d'Eivissa i Formentera (FEHIF) Federaci Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) Federaci Mallorquina de la Fusta i el Moble Uni Balear d'Entitats Sanitries (UBES) Uni d'Associacions i Centres d'Assistncia a persones amb discapacitat de Balears (UNAC) Associaci Balear dEmpreses productores de Teatre i Dansa (ABETD) http://www.asajanet.com http://www.bioib.org http://www.absi.es http://www.assoccome.es http://www.a-agricultors.com http://www.fornersipastissers.com http://www.apaib.com http://www.joves.com http://www.afedeco.com http://www.febt.net http://www.fehif.net http://www.fehm.info http://www.fustabalears.com http://www.ubes.es http://www.unacbaleares.com/ http://www.abet.com.es

Associaci de Comerciants i Empreses de Serveis Turstics de http://www.acotur.es Mallorca (ACOTUR) Associaci d'Empreses Balears d'Arts Escniques (ADEBAE) Associaci d'Empreses Laborals de les Illes Balears (AELIB) Associaci de Petits Cellers de les Illes Balears http://www.adebae.org http://www.aelib.org http://www.petitscellers.es

<27>

<Monografies> 3

<Els collegis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0>

Associaci Empresarial del Petit i Mitj Comer de Mallorca (PIMECO) Federaci de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM) Federaci de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca (PIME MENORCA) Federaci d'Empreses Nutiques de les Illes Balears Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (PIMEEF) REAS Balears -Xarxa dEconomia Alternativa i Solidria Uni de Cooperatives Agrries de Balears (UCABAL) Uni de Pagesos de Mallorca

http://www.pimeco.com

Confederaci d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) http://www.caeb.es http://www.pimem.info http://www.pimemenorca.org http://www.sertebal.com http://www.pimeef.es http://www.economiasolidaria.org http://www.agroalimentaries.es http://www.unio-pagesos.net

<28>

También podría gustarte