Está en la página 1de 1

NOTES DE TALL Universitat de Girona, convocatòria juny 2011

Estudis
1ª assign 2ª assign 1ª reass.
Administració i direcció d'empreses (Girona) UdG
7,370 7,270 7,270
Arquitectura (Girona) UdG
7,392 6,710 6,710
Audiovisual i multimèdia (Girona) UdG
5,000 5,000 5,000
Biologia (Girona) UdG
8,398 6,930 6,930
Biotecnologia (Girona) UdG
9,576 7,896 7,896
Ciències ambientals (Girona) UdG
6,552 5,000 5,000
Ciències de l'activitat física i de l'esport (Salt) UdG
5,000 5,000 5,000
Ciències polítiques i de l'Administració (Girona) UdG
5,000 5,000 5,000
Comptabilitat i finances (Girona) UdG
5,000 5,000 5,000
Comunicació cultural (Girona) UdG
6,975 5,422 5,422
Criminologia (Girona) UdG
7,646 7,146 6,992
Dret (Girona) UdG
6,402 5,728 5,728
Economia (Girona) UdG
6,374 5,568 5,568
Educació infantil (Girona) UdG
8,360 8,360 8,360
Educació primària (Girona) UdG
7,644 7,604 7,604
Educació social (Girona) UdG
7,625 7,625 7,625
Enginyeria agroalimentària (Girona) UdG
5,000 5,000 5,000
Enginyeria d'edificació (Girona) UdG
5,000 5,313 5,000
Enginyeria elèctrica (Girona) UdG
5,000 5,000 5,000
Enginy. electrònica industrial i automàt. (Girona) UdG 5,000 5,000 5,000
Enginyeria en tecnologies industrials (Girona) UdG
5,646 5,000 5,000
Enginyeria informàtica (Girona) UdG
5,000 5,000 5,000
Enginyeria mecànica (Girona) UdG
5,000 5,000 5,000
Enginyeria química (Girona) UdG
5,000 5,000 5,000
Filosofia (Girona) UdG
5,000 5,000 5,000
Fisioteràpia (Salt) UdG
5,525 5,000 5,000
Geografia, orden. del territ. i gestió medi amb.(Girona) UdG
5,000 5,000 5,000
Història (Girona) UdG
5,000 5,000 5,000
Història de l'art (Girona) UdG
5,000 5,000 5,000
Infermeria (Girona) UdG
8,600 7,993 7,926
Llengua i literatura catalanes (Girona) UdG
5,000 5,000 5,000
Llengua i literatura espanyoles (Girona) UdG
5,000 5,000 5,000
Medicina (Girona) UdG
11,619 11,260 11,260
Pedagogia (Girona) UdG
7,085 6,029 6,029
Psicologia (Girona) UdG
7,520 6,440 6,440
Publicitat i relacions públiques (Girona) UdG
8,084 7,390 7,390
Química (Girona) UdG
5,000 5,000 5,000
Treball social (Girona) UdG
7,018 6,190 6,190
Turisme "CETA" (Barcelona) UdG
5,000 5,000 5,000
Turisme "Euroaula" (Barcelona) UdG
5,000 5,000 5,000
Turisme "Formàtic Barna" (Barcelona) UdG
5,000 5,000 5,000
Turisme "Mediterrani" (Barcelona) UdG
5,000 5,000 5,000
Turisme "Sant Pol" (Sant Pol de Mar) UdG
5,000 5,000 5,000
Turisme (Girona) UdG
5,000 5,000 5,000

4ª assign

7,200
6,710
5,000
6,930
7,896
5,000
5,000
5,000
5,000
5,422
6,992
5,728
5,300
8,360
7,604
7,625
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
7,786
5,000
5,000
11,260
6,029
6,440
7,390
5,000
6,190
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000