P. 1
Curs General de Constructii

Curs General de Constructii

|Views: 704|Likes:

More info:

Published by: Radu-Valentin Chiritescu on Sep 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII PARTEA I.

ELEMENTE GENERALE
1. DEFINIŢIE ŞI ISTORIC Construcţia este o lucrare inginerească aptă să preia şi să transmită eforturi. Dezvoltarea unei societăţi depinde între altele de nivelul tehnic şi estetic al construcţiilor şi, reciproc, acest nivel reflectă treapta pe care se află o societate la un moment dat. 2. CLASIFICAREA CONSTRUCŢIILOR Cea mai largă clasificare împarte construcţiile în două categorii: Clădiri – Construcţii a căror folosire dominantă este aceea ca adăpost (locuinţe, fabrici, şcoli, adăposturi pentru animale, săli de sport, sere, etc.). Acestea au în general o structură în elevaţie, adică majoritatea părţilor componente sunt deasupra solului. Construcţii speciale – Construcţii ce nu au în general calitatea de adăpost, ci de alte utilităţi, de exemplu: drumuri, poduri, căi ferate, canale, subtraversări, diguri, baraje, masive de ancoraj, etc. Acestea sunt alcătuite în general din propria lor structură. Practic, structura canalului este chiar canalul însuşi, în timp ce clădirea are şi părţi nestructurale care servesc la închiderea şi delimitarea spaţiilor. Structura unei construcţii este compusă din totalitatea elementelor care preiau efectiv efortul şi care eventual susţin alte elemente. Pentru clădiri există trei tipuri de structuri: a. cu schelet structural, b. cu pereţi portanţi, c. mixtă: cu schelet structural şi având pereţi portanţi. Construcţiile trebuie să prezinte o fiabilitate corespunzătoare în raport cu eforturile care apar în elementele lor constitutive. Acest lucru presupune îndeplinirea unor condiţii de siguranţă privind: rezistenţa, stabilitatea şi ductibilitatea. 3. METODA DE CALCUL Nivelul de asigurare al unei construcţii este cuantificat prin stările limită care definesc marginile dincolo de care construcţia nu mai prezintă siguranţă în raport cu scopul pe care trebuie să-l îndeplinească. Stările limită se împart în două categorii: 1. Stări limită ultime: corespunzătoare epuizării capacităţii portante şi ieşirii ireversibile din exploatare. Acestea sunt: a. stări limită ultime produse de acţiuni permanente şi variabile cu frecvenţă mare de apariţie; b. stări limită ale funcţionării normale: corespunzătoare unor deplasări sau fisurări excesive. În România, metoda oficială de calcul pentru proiectare structurală în construcţii, prescrisă prin STAS 10.107/0-90, este metoda stărilor limită. Asigurarea rezistenţei construcţiilor este exprimată în metoda stărilor limită prin inegalitatea: Amax ≤ Rmin , unde: Amax – nivelul maxim acceptat al efectului acţiunii; Rmin – nivelul minim acceptat al rezistenţei. Asigurarea luată în calcul este de 5%. Deci Amax ≤ Rmin pentru probabilitatea de producere de 5%.

1

4. ACŢIUNI ÎN CONSTRUCŢII ŞI GRUPAREA LOR. EFORTURI ŞI DEFORMAŢII. Mecanica construcţiilor este ştiinţa care studiază legile mişcării corpurilor, precum şi ale cazului particular exprimat de poziţia de repaus a acestora, adică ale poziţiei de echilibru static. Statica construcţiilor este disciplina care se ocupă cu determinarea eforturilor secţionale în bare drepte sau curbe, din acţiuni fixe sau mobile şi cu determinarea deplasărilor acestor bare, deplasări produse de forţele şi momentele care acţionează asupra lor. Rezistenţa materialelor este disciplina care se ocupă de determinarea eforturilor unitare în bare drepte sau curbe şi cu determinarea deformaţiilor specifice liniare şi unghiulare. Construcţiile trebuie să fie capabile să suporte solicitările la care sunt supuse fără a se distruge şi fără a se deforma peste anumite limite admisibile în exploatare. Pentru aceasta, construcţiile sunt prevăzute cu structuri de rezistenţă alcătuite din elemente de construcţie legate între ele astfel încât să nu se deplaseze. Structurile de rezistenţă pot fi executate din beton armat, oţel, aliaje de aluminiu, zidărie, lemn, etc. Elementele de construcţie (grinzi, stâlpi, plăci, etc.) care alcătuiesc structura de rezistenţă trebuie să aibă dimensiuni corespunzătoare, care se determină pe baza eforturilor ce iau naştere în elementele de construcţie sub acţiunea solicitărilor exterioare. Elementele de construcţie suferă mici deformaţii, trecând din poziţia iniţială, nedeformată, într-o poziţie foarte apropiată, deformată, în care se stabileşte echilibrul între solicitările exterioare şi eforturile de structură. Eforturile apar în elementele structurale ca urmare a acţiunilor exterioare iar acestea sunt rezultatul unor fenomene naturale. Clasificarea acţiunilor care se iau în calcul în construcţii le împarte în următoarele categorii: - permanente (greutatea proprie); - temporare: de scurtă durată (temperatură, vânt) şi de lungă durată (greutatea moartă, greutatea zăpezii), denumite şi acţiuni variabile; - excepţionale (viituri, tornade). Bara este un corp la care una din dimensiuni, numită lungime, este dominantă în raport cu dimensiunile secţiunii transversale. Elementele caracteristice ale unei bare sunt axa barei şi secţiunea barei. Axa barei reprezintă locul geometric al centrelor de greutate ale secţiunii barei, axa poate fi dreaptă sau curbă. Secţiunea unei bare este intersecţia dintre bară şi un plan perpendicular pe axa barei. Forma secţiunilor utilizate în construcţii este extrem de variată, aceasta depinzând atât de materiale utilizate cât şi de necesităţile constructive. O categorie specială de bare este constituită din fire. Acestea nu au nici un fel de rigiditate transversală, motiv pentru care nu pot prelua decât eforturi de întindere. Placa este un corp la care una din dimensiuni este mult mai mică în raport cu celelalte două dimensiuni. Plăcile pot fi plane sau curbe. Plăcile curbe pot fi de mai multe feluri: curbate cilindric, curbate sferic, cu suprafaţa riglată,etc. Blocul este un corp la care cele trei dimensiuni sunt de acelaşi ordin de mărime. Blocurile apar de regulă în construcţii la fundaţii de beton simplu, din beton armat sau din zidărie de cărămidă sau piatră. Ipotezele principale ale calcului static sunt următoarele: - elementele pentru care se calculează eforturile şi deformaţiile sunt bare, iar barele sunt omogene, izotrope şi continue; - barele au deformaţii mici, în consecinţă funcţionează principiul independenţei acţiunilor şi suprapunerii efectelor; - barele sunt perfect elastice. Acţiunile exterioare dau naştere în elementele de construcţii la solicitări, iar acestea la eforturi unitare, care sunt în număr de două: - eforturi unitare normale σ; - eforturi unitare tangenţiale τ. Modul de acţiune al acestor fenomene asupra elementelor structurale iau forma celor cinci solicitări din rezistenţa materialelor: întindere, compresiune, încovoiere pură, răsucire liberă, forfecare.
2

tridimensionale (fundaţii).Solicitările simple asupra unui element considerat ca o bară. are semnul convenţional pozitiv şi se notează cu Nx.forfecarea pură – eforturile secţionale se numesc forţe tăietoare. Valoarea obişnuită a acestui coeficient este de 0.răsucirea liberă. adică neîmpiedicată – efortul secţional este momentul de răsucire sau torsiune a barei în jurul axei sale longitudinale şi se notează cu Mx. Μ este adimensional. unde E este modulul de elasticitate şi este o constantă de material. adică lunecări. Caracteristicile neintrinseci se calculează pentru a servi la determinarea eforturilor unitare faţă de un sistem cartezian de axe centrale. Deformaţiile sunt de două feluri: liniare. ε =(Δl+l)/l. Elementele structurale pot fi: unidimensionale (bare). Deformaţiile unghiulare sau specifice se notează cu γ şi măsoară abaterea de la unghiul drept în procesul de deformaţie. bidimensionale (plăci). unitatea de măsură e m2. Fiecare secţiune are anumite caracteristici geometrice care au importanţă în stabilirea efortului unitar în acea secţiune. Deformaţiile unghiulare relative se măsoară în radiani. adică lungiri sau scurtări. . Centrele de greutate ale secţiunilor transversale ale barelor formează împreună axa barei. . Raportul între susţinerea elementului constructiv pe direcţia octogonală efortului şi alungirea pe direcţia efortului de întindere este numită coeficientul lui Poisson: μ = εy / εx. pentru deformaţii unghiulare: τ = G ∙ γ. sunt perpendiculare pe axa barei vertical. Eforturile asupra construcţiilor dau naştere unor deformaţii. unde G este modulul de elasticitate transversală şi este constantă de material de valoare inferioară lui E. apoi eventual calculul deformaţii şi calculul de stabilitate. sunt în număr de cinci şi anume: . Poziţia centrului de greutate a secţiunii se stabileşte faţă de două axe din planul secţiunii. Deformaţiile liniare sunt adimensionale.încovoierea pură – eforturile sunt momente încovoietoare care curbează axa barei în plan vertical sau lateral şi se notează cu My şi Mx. Principalele caracteristici geometrice sunt: 1. 5. . calculul de rezistenţă. Se constată că modulele de elasticitate E şi G sunt măsurabile în unităţi de efort adică Pa. Caracteristicile intrinseci sunt aria şi centrul de greutate şi se numesc aşa pentru că sunt independente de alegerea unui sistem de axe. Deformaţiile liniare relative sau specifice se notează cu ε. respectiv orizontal şi se notează cu Ty şi Tx. care postulează că fiecare cauză are un efect propriu care se însumează algebric cu ale celorlalte cauze.5. calculul static.1 până la 0. Robert Hooke a enunţat principiul proporţionalităţii între eforturi şi deformaţii: σ = E ∙ ε. are semnul convenţional negativ şi se notează cu tot cu Nx. PRELUAREA ACŢIUNILOR DE CĂTRE CONSTRUCŢII Paşii algoritmului de proiectare a unei structuri sunt: evaluarea acţiunilor. A yCG = ∫ zdA / A A 3. Aria sau suprafaţa secţiunii: A =∫d .întinderea axială – efortul secţional este în lungul barei.compresiunea axială – efortul secţional este în lungul barei. unghiulare. În mod analog. În calculul construcţiilor se utilizează cel mai des ipoteza micilor deformaţii. faţă de axă: 3 . unitatea de măsură a acestor distanţe este metrul. Momentul static al secţiunii. A A 2. Se aplică principiul de calcul al independenţei acţiunilor şi suprapunerii efectelor. Relaţia numerică între cele trei constante ale materialului este: G = E / 2 (l + μ). z CG = ∫ ydA / A . . În activitatea uzuală de proiectare se respectă ipoteza de bară.

sistemul se numeşte grindă simplu rezemată. Momentul de inerţie al secţiunii. 5.îmbinările se fac prin reducerea secţiunii în zona îmbinării.raport fizic foarte bun rezistenţă / greutate. .sensibilitate la foc.coeficient mic de dilatare. LEGĂTURI ÎN CONSTRUCŢII. MATERIALE FOLOSITE ÎN CONSTRUCŢII În construcţii se folosesc numeroase materiale de rezistenţe şi moduri de fabricaţie diferite. iar cel faţă de ambele axe. Raza de inerţie a secţiunii. Prezintă următoarele avantaje: . Modulul de rezistenţă al secţiunii. b. faţă de o axă: 1/ 2 i y = ( I y / A) i z = ( I z / A) 1/ 2 . Condiţia de determinare statică şi indeformabilitate geometrică prevede ca numărul legăturilor exterioare şi interioare ale unui sistem să fie egal cu de trei ori numărul de corpuri care compun sistemul: Lext + Lint = 3C 7. A Momentul de inerţie al secţiunii.prelucrare uşoară cu consum de energie redus. faţă de o axă sau faţă de două axe: I z = ∫ y 2 dA A S z = ∫ ydA . . . faţă de o axă se numeşte axial. .demolare uşoară. unitatea de măsură e m4. unitatea de măsură e m3. . Metalul (în special oţel) 4 . sistemul se numeşte consolă. 6. O bară dreaptă cu trei legături se numeşte sistem primar. Dacă legăturile sunt plasate la capetele barei sub forma unei articulaţii şi a unui reazem simplu. 6. A S y = ∫ zdA A I y = ∫z 2 d A A I zy = ∫ yzdA . O legătură simplă se numeşte reazem simplu şi blochează o translaţie. Lemnul Lemnul este un material organic.sortiment de dimensiuni limitat. unitatea de măsură este metrul. Împiedicarea mişcării de translaţie sau de rotaţie se face prin legături.4.sensibilitate la factorii de mediu. faţă de o axă: W y = I y / z extrem W z = I z / y extrem . Elementele de construcţii sunt în general componente fixe sau cu grade de libertate puţine.defecte de structură. centrifugal. . unitatea de măsură e m3. DETERMINARE STATICĂ. . O încastrare e formată din trei legături simple şi blochează ambele translaţii şi rotaţia din plan. Materialele cele mai utilizate în construcţii sunt: a. Lemnul are însă şi unele dezavantaje: . O articulaţie e formată din două legături simple şi blochează ambele translaţii din plan. este eterogen şi anizotrop. Dacă bara este încastrată la un capăt şi liberă la celălalt.

rezistenţă bună la agresiunea agenţilor atmosferici. fiind casantă. c. Mortarul pentru zidării poate fi realizat pe bază de ciment. Sudura este un procedeu de îmbinare prin încălzirea până la topire a elementelor metalice aflate în contact. în special argilă. Betonul şi betonul armat au următoarele avantaje: . Oţelurile pot fi aliate cu alte elemente care le măresc rezistenţa.rezistenţă mare în raport cu greutatea proprie. Cimentul provine din piatră de calcar calcinată la aproximativ 14000C şi măcinată fin. un amestec de nisip şi pietriş în formă naturală.se realizează din materiale ieftine şi uşor de procurat. În scopul măririi rezistenţei.gradul mare de prefabricare.necesită cheltuieli de întreţinere mici. . agregatul.necesită manoperă ieftină. Siderurgia produce oţel şi fontă. până în jur de 3000C. . din oţel sunt: . liant şi apă. Dezavantajele construcţiilor metalice. susţinând alte elemente de construcţii. d.tipizarea foarte largă. Betonul armat este realizat prin asocierea betonului cu bare de oţel laminat cu secţiune circulară care conlucrează solidar cu acesta mărindu-i rezistenţei la întindere. Descoperire mai recentă cu grile din plastic. . Mortarul cuprinde liantul.În construcţii metalul se foloseşte în special sub forma a două aliaje fierului cu carbonul. nituire sau bulonare. arsă sau nearsă.montaj cu personal calificat.sensibilitate la foc.rezistenţe mecanice mari. . Sudura se realizează cu arc electric sau prin topire oxi-acetilică. pentru că se întăreşte în prezenţa apei. astfel încât se produce o întrepătrundere a moleculelor celor două elemente.eficienţa mare datorită coeficienţilor de siguranţă mici. Cimentul este un liant hidraulic. Betonul este un material anizorezistent având rezistenţa la întindere de 10-15 ori mai mică decât cea la compresiune. din oţel sunt: . ci numai la piese turnate pentru instalaţii. Piatra pentru zidărie poate fi naturală dar şi artificială. . Betonul cu pietre mai mari sau chiar cu bolovani se numeşte beton ciclopian. . adică purtată de alte elemente. Principiul conlucrării se bazează pe aderenţa puternică a betonului la armătură şi deformarea lor egală sub sarcină. sau neportantă.izotropia. Fonta nu se foloseşte la elemente structurale. . prin răcire se contractă şi strâng piesele îmbinate. 5 .preţ relativ ridicat.sensibilitate la coroziune. lucru indicat prin schimbarea culorii. Avantajele construcţiilor metalice. . Prinderea niturilor se face prin introducerea lor calde în gaură şi bătute. . aşa cum se scoate din albia unui râu. Agregatul pentru betonul folosit la construcţii este balastul. Îmbinarea elementelor structurale din oţel se poate face prin sudură. formată din agregat. zidăria poate fi armată cu oţel sau.transmiterea vibraţiilor.rezistenţă relativ mare la foc. . . var sau ipsos cu adaosuri din alţi lianţi. Oţelul laminat folosit şi la armăturile betonului se numeşte oţel moale. . grăbire sau întârziere de priză. . Apa folosită pentru realizarea betonului trebuie să aibă calităţile apei potabile. apă şi eventual adaosuri pentru plastifiere.se poate turna în formele dorite. Betonul simplu şi betonul armat Betonul este o piatră artificială nearsă cu aspect de conglomerat.demolarea uşoară. autoportantă care susţine doar propria greutate. Deformaţiile sale sunt elasto-vâscos-plastice. . peste această temperatură betonul se degradează. coloranţi. Zidăria poate fi portantă. cu unele adaosuri. Zidăria Zidăria se execută din blocuri de piatră naturală sau piatră artificială legate între ele prin mortar sau doar din blocuri suprapuse. .

ELEMENTE ŞI SISTEME STRUCTURALE Pentru a fi dimensionată sau verificată la eforturi şi deformaţii. Datorită timpului scurt de la dezvoltarea tehnologiei compozitelor.Fundaţii care pot fi directe sau de suprafaţă sau de adâncime: piloţi sau chesoane. Fundaţiile pot fi izolate sau continue. Materialele compozite sunt esenţialmente anizotropice dar sunt ortotropice. Grinzile pot fi prevăzute pe una sau pe ambele direcţii ale planului orizontal. 8. . sau materiale sintetice speciale. fiind de 4 ori mai uşoare decât elementele de oţel cu aceeaşi rezistenţă. În principiu. Fibrele de înaltă rezistenţă pot fi din sticlă. au şi rol de rezistenţă şi. o clădire este compusă din: . în forma lor contemporană. care se construiesc pe fundaţii monolit sau sunt prefabricaţi.demolare dificilă. dar numai la clădiri mici.Podul este un spaţiu de regulă ventilat care apare între planşeul cel mai de sus şi învelitoare şi are un rol important în izolarea termică a clădirii. . . care utilizează fibre de înaltă rezistenţă. . prin pierderea apei. Materialele compozite moderne sunt formate din fibre de înaltă rezistenţă unite între ele printr-un material liant (răşini artificiale). Betonul şi betonul armat se pot utiliza sub formă de monolit. . În combinaţie.timp de punere în stadiul de serviciu mai lung. elemente prefabricate.Şarpanta care poate fi prevăzută peste ultimul planşeu. la ultimul nivel. .rezistenţe mecanice mari. Fundaţiile directe pot fi armate şi atunci se numesc fundaţii elastice sau din beton simplu sau zidărie şi atunci se numesc fundaţii rigide. invar. .impermeabilitate.greutate redusă în raport cu rezistenţa. . adică proprietăţile lor diferă esenţial după cum se măsoară pe direcţia fibrelor sau pe o direcţie perpendiculară pe acestea. care asigură legătura între stâlpi şi susţin planşeele. În principiu un compozit este format din armătură de fibre şi matrice. silicon. .Planşeele sau plăcile care sunt elemente orizontale compartimentate pe verticală a clădirilor. Dacă podul este amenajat ca locuinţă se numeşte mansardă. Materialele compozite Materialele compozite sunt cele mai recent descoperite materiale de construcţii. .Grinzile. 6 .posibilitatea conformării în cele mai diverse moduri.Aceste materiale au şi unele dezavantaje: . datorită procesului îndelungat de întărire. îşi păstrează fiecare proprietăţile iniţiale şi rămân distincte la nivel macroscopic. oţel. pot avea rol de acoperiş. din lemn sau metal care susţine învelitoarea acoperişului. cu unul sau două nivele. este o structură uşoară. Avantajele compozitelor sunt: . în special sub formă de bare cu pereţi subţiri. principalul dezavantaj îl constituie costurile ridicate de proiectare şi realizare. Compozitele sunt alcătuite din straturi subţiri de fibre paralele numite lamine.rezistenţă mare la mediu agresiv.permeabilitate la apă. e. etc. o structură poate fi descompusă în mod simplificator în elemente sau grupuri de elemente structurale de acelaşi tip care au funcţii specifice şi mod de calcul adecvat. elemente din beton precomprimat. . Stâlpii pot lipsi dacă zidăria este portantă. . carbon. .conductivitate termică şi acustică relativ mari. Materialul compozit este un material format din alte materiale care.greutatea proprie mare ceea ce constituie principalul dezavantaj. .Stâlpii.rezistenţă redusă la întindere şi implicit fisurare la contracţie.

M(x) funcţia de variaţie a momentului încovoietor. solicitate de regulă la forţe verticale şi uneori la momente concentrate. Punctele de moment maxim sunt de regulă în apropiere de mijlocul deschiderilor. Relaţiile lui Juravski exprimă în formă matematică următoarele propoziţii: . Apar sub formă de grinzi simple rezemate. .etc. fie ea grindă sau stâlp. Grinzile sunt supuse la încovoiere sau forţă tăietoare. Formează împreună cu stâlpii cadre verticale plane sau cadre spaţiale. eforturi de forfecare şi de încovoiere. mai multe tipuri de elemente structurale. Principalele elemente întâlnite în construcţii sunt: a. Susţin grinzi. Sunt solicitate de regulă la forţe verticale (p. Cele mai multe forţe care acţionează în construcţii sunt forţe gravitaţionale. oţel sau lemn. Stâlpii Sunt bare verticale. Se realizează din beton armat. oţel sau lemn. Stâlpii sunt supuşi aşadar la încovoiere cu forţă axială. În orice punct al unei bare drepte. în diferite situaţii. În acest fel. . Se realizează din beton armat. bolţi. Rolul consolelor este şi acela de a descărca momentul din câmpul central al grinzii.pl/2 * 1/4 = pl2/8.Implicit..Forţa tăietoare într-un punct situat undeva de-a lungul unei bare drepte este valoarea derivatei în acel punct a momentului încovoietor corespunzător. Grinzile cu articulaţii (Gerber) Grinzile cu articulaţii sunt sisteme de bare drepte.dx elementul diferenţial. fie că sunt clădiri sau construcţii apar.Casa scării unde se realizează circulaţia pe verticală în clădiri. . Forţele tăietoare sunt relativ mici. Forţele tăietoare sunt mari la reazeme şi mici în centru. Se realizează din beton armat sau oţel.T(x) funcţia de variaţie a forţei tăietoare. La construcţii. lungimea grinzii creşte şi fiecare grindă se sprijină în articulaţie la 7 . tabliere de poduri şi alte elemente plane bidimensionale. solicitate de regulă la compresiune din forţe verticale şi la încovoiere din momente provenite prin excentricitatea aplicării acestor forţe.dacă au console. Q) şi uneori la momente concentrate. b. Momentul încovoietor la mijlocul grinzii are valoarea: Mmax = pl/2 * 1/2 . Stâlpii pot avea la capătul de sus un capitel şi pot avea între ei şi fundaţie un element armat numit cuzinet. În construcţii sunt mai frecvente forţele uniform repartizate. acestea sunt uniform repartizate şi orientate de sus în jos. c. Momentele de încovoiere concentrate apar ca urmare a acţiuni unor cupluri de forţe.p(x) forţa distribuită în lungul axei X a barei. console sau grinzi simplu rezemate cu console. cele negative. articulate între ele şi sprijinite pe mai multe reazeme. Punctele de moment maxim sunt de regulă la capete. . forţa într-un situat undeva de-a lungul unei bare drepte este valoarea derivatei a doua a momentului încovoietor în acel punct. Relaţiile lui Juravski au forma: d 2 M ( x) dT = = −p ( x ) 2 dx dx . unidimensionale. Grinzile drepte Sunt bare orizontale. pe scări. cele pozitive. se numesc coloane şi pot avea formă circulară sau octogonală în secţiune. . apar eforturi axiale. de închidere sau compresiune. cu deschideri de obicei egale. Susţin planşee. pe planuri înclinate sau cu ascensoare. Punctele de moment încovoietor maxim sunt de regulă la mijlocul deschiderilor şi pe reazeme. şi pe reazeme. planşee ciupercă.Forţa într-un punct de-a lungul unei bare drepte este valoarea derivatei în acel punct a forţei tăietoare. Stâlpii comprimaţi centric apar mai rar în construcţii. Formează împreună cu grinzile cadre verticale plane sau spaţiale. unde: . Grinzile continue Sunt bare drepte aşezate pe mai multe reazeme. d.

Grinzile cadru se utilizează la construcţii de dimensiuni mari. Se realizează cel mai des din metal. sub forma unor cadre verticale. Rigla poate fi orizontală sau înclinată uşor. Există chiar arce la care momente încovoietoare şi forţele tăietoare sunt nule. k. De regulă tiranţii se fac din oţel. de bare drepte articulate între ele la capete. Au uneori forma generală arcuită. Nodurile unde grinzile sau riglele se îmbină cu stâlpii sunt rigide. momentele încovoietoare şi forţele tăietoare sunt mult reduse faţă de o grindă dreaptă cu aceeaşi deschidere. fie ea grindă sau stâlp este supusă la toate solicitările existente în plan: forţa axială de compresiune sau de întindere. încovoierea dintr-o bară se transmite celei ortogonale sub formă de răsucire. Fiecare bară. săli de sport. Tiranţii sunt elemente aşezate între stâlpii unui cadru sau la baza unui arc. încovoiere. conţinute în planul vertical. dar nu şi momentul încovoietor. Forţele provenite din acţiunile de calcul acţionează în planul cadrului atât vertical cât şi orizontal. Aceste arce se numesc arce de coincidenţă. unde b este numărul de bare. Din cauza structurii rigide pe două direcţii din spaţiu. Arcele Arcele sunt bare curbe plane. adică îşi păstrează unghiul. secţiunea lor fiind foarte mică. momentul încovoietor este nul. mai rar spaţiale. sub formă de împletituri din sârme. forfecare. Cele două tălpi pot fi plane sau înclinate. prin prezenţa împingerilor şi prin configuraţia arcelor. h. Articualţiile transmit forţa. Grinzile cu zăbrele pot fi static determinate sau static nedeterminate. Firele. numite împingeri. forţele fiind de regulă perpendiculare pe planul cadrului. Firele au rolul de a susţine alte elemente structurale. Ecuaţia de determinare statică la grinzile cu zăbrele plane este: b + 3 = 2n. etc. j. Se realizează din beton armat sau oţel. Reazemele. Raportul materie-geometrie al firelor este cel mai avantajos. Grinzile cu zăbrele pot astfel acoperi deschideri mari. Punctul de înălţime maximă se numeşte cheie. f. Cablurile se întind prin tragere cu dispozitive speciale aflate la capete. închise sau deschise. Ei preiau împingerile atunci când terenul sau fundaţia nu le pot prelua. Au avantajul că în bare forţele sunt numai de întindere sau de compresiune. hale cu deschidere mare. dar zăbrelele sunt totdeauna drepte. cu unul sau mai multe niveluri. fiecare stâlp trage de celălalt. Cadrele plane sunt structuri foarte răspândite. au reacţiuni verticale dar şi orizontale. Grinzile pereţi Grinzile-pereţi sunt grinzi la care deschiderea orizontală este de acelaşi ordin de mărime cu înălţimea lor. g. numite naşteri au reacţiuni verticale. suspendate de acestea. închise sau deschise. Deosebirea faţă de grinzile cu zăbrele constă în faptul că nodurile nu sunt articulate ci rigide. iar n cel de noduri. Cadrele spaţiale Sunt bare frânte în plan orizontal.capătul altei grinzi. Cablurile. Sunt elemente cu rol structural care se realizează la clădirile înalte. Arcele se caracterizează prin două dimensiuni: o deschidere (orizontală) şi o săgeată (verticală). de obicei la 900. Din cauza lipsei barelor diagonale. La nodurile rigide. dar şi orizontale. Tiranţii Tiranţii sunt elemente flexibile. fiind solicitate doar la compresiune axială. Forţele se consideră a fi concentrate în noduri. Se pot realiza din oţel sau din beton armat. betonul fiind nepotrivit din cauza apariţiei întinderii. pentru poduri. sub formă de pereţi de 8 . Grinzile cadru Sunt structuri plane cu noduri rigide. grinzile cadru au deformaţii mari. Cadrele plane Cadrele plane sunt bare frânte în plan vertical. prin intermediul tirantului. numite împingeri. Ele preiau numai eforturi de întindere. e. Grinzile cu zăbrele Sunt structuri plane. i. în procesul de deformaţie. Arcele au avantajul că. adică fără formă proprie. Astfel. În articulaţii.

finisaj. fâşiile care compun fundul uni bazin. evacuare deşeuri). Elevaţia se compune din elemente structurale şi elemente de compartimentare. altele au doar rol de rezistenţă (stâlpi. liant (de regulă ciment portland cu unele adaosuri) şi apă. având şi pereţi portanţi şi schelet structural din cadre. grinzi. clădirile se compartimentează pe verticală (niveluri) şi pe orizontală în conformitate cu scopul lor. Elementele de compartimentare. Betonul este mai adesea folosit în varianta beton armat. Betonul nu rezistă la efortul de întindere din solicitarea de întindere axială sau la componente de întindere a încovoierii pure. care se sprijină la partea inferioară pe fundaţii ca şi pereţii portanţi sau neportanţi de la nivelul inferior al clădirii. dintre care cel mai important este oxidul de calciu rezultat prin deshidratarea. Grinzile-pereţi se toarnă monolit. format din agregat (de regulă balast). şarpanta acoperişului). PROPRIETĂŢILE BETONULUI Betonul armat a fost inventat în 1867 de Joseph Monier (Franţa). În general plăcile sunt susţinute de grinzi. de încălzire. odată cu cadrele construcţiei. la ambele feţe. Grinzile-pereţi au scopul de a prelua acţiunile laterale. utile pentru cazul deschiderilor mari (hale industriale. Fundaţia are rolul de a transmite la teren încărcările. Se pot asimila acestui model grinzile aşezate pe teren. Se mai numesc şi diafragme. izolaţiile. Armătura conlucrează cu betonul mărind rezistenţa la întindere a elementelor structurale. fier. Betonul este o piatră artificială nearsă. dar acestea e preferabil să lipsească. şi o structură cu grinzi-pereţi este o structură mixtă. instalaţiile. Din punct de vedere al rezistenţelor. acces. Pentru a fi funcţionale. În principiu compartimentarea orizontală se realizează prin pereţi. traversele de cale ferată. compartimentarea pe verticală prin planşee. care este realizat prin asocierea betonului cu bare de oţel laminat. săli de spectacole sau de sport). Elementele structurale sunt cele care preiau şi transmit eforturile la fundaţie. siliciu. de ventilaţie şi condiţionare. dacă este absolut necesar pentru funcţionalitatea clădirii. în special forţele seismice la cutremure. Primele structuri din beton şi beton armat din România au fost realizate de Anghel Saligny în 1895. Unele clădiri au în structură şi arce. uşile şi ferestrele. mai rar din zidărie de piatră. care pot fi secundare sau principale. acces. Grinzile principale descarcă efortul pe stâlpi. tencuielile. zugrăvelile. placajele. betonul este un material anizorezistent. finisaj şi protecţie sunt: învelitoarea acoperişului. NOŢIUNI GENERALE DESPRE CLĂDIRI Părţile principale ale unui clădiri sunt fundaţia. Se fac din beton armat şi se armează cu bare încrucişate. corpul clădirii sau elevaţia. Instalaţiile pot fi sanitare (apă şi canalizare. Grinzi pe mediu elastic sunt grinzile de fundare. 10. electrice. conductele aşezate pe pământ şi alte elemente structurale care se sprijină pe pământ cu toată lungimea lor. grinzi cu zăbrele sau grinzi cadru. Principiul conlucrării se bazează pe aderenţa puternică a betonului la 9 . l. protecţie. Grinzile pe mediu elastic Grinzile pe mediu elastic au ca model o bară sprijinită pe resorturi elastice echidistante. pardoselile. Rezistenţa la întindere este foarte redusă în comparaţie cu cea la compresiune. Grinzile-pereţi pot avea goluri. magneziu. a cărui caracteristică este o constantă elastică notată uzual cu k şi care se măsoară în N/m. etc. 9.rezistenţă. scările. planşee). Fundaţiile sunt elemente masive ce se realizează din beton simplu sau armat. Cantitatea de liant diferă în funcţie de tipul betonului. Unele au şi rol de compartimentare (pereţi. Plasa de bare poate fi cu ochiuri egale sau armătura poate urma direcţia eforturilor principiale de întindere. la temperaturi înalte a carbonatului de calciu. Cimentul este un amestec de oxizi: de calciu. material hibrid. aluminiu. deci aceste structuri au un rol antiseismic.

Această strângere a armăturii în beton se numeşte „efect de menghină”. deoarece betonul nu preia întinderile şi armătura suplineşte capacitatea redusă a betonului de a prelua întinderea.5. caracteristicile betonului sunt date în funcţie de clasa lui. Cifrele care definesc clasa reprezintă rezistenţa caracteristică la compresiune în daN/mm2 a cuburilor sau cilindrilor din beton realizaţi şi încercaţi conform standardelor. Oţelul pentru armătură este un aliaj de fier şi carbon. Deoarece deformaţiile betonului şi armăturii înainte de fisuri sunt egale. Oţelul pentru armături cu diametre de la 6 – 12 mm se livrează sub formă de colaci. mai ales la fundaţii sau la elemente foarte masive (pile de pod. Betonul simplu se foloseşte la elemente structurale supuse preponderent la compresiune. Bc5. Acoperirea cu beton a armăturii este distanţa de la marginea elementului armat până la armătură şi variază în funcţie de tipul elementelor structurale din beton armat. Comportarea elementelor din beton armat la întindere axială Elementele din beton armat care preiau forţe axiale de întindere se alcătuiesc cu armare longitudinală simetrică. În rest betonul se foloseşte ca o componentă a betonului armat. cele două materiale – oţelul şi betonul – se deformează concomitent. 13. . Există următoarele clase: Bc3.5 cm. Bc50. Eb 10 .pentru elemente din beton precomprimat – Bc30. Pentru utilizare barele de oţel se taie şi se apoi se fasonează. această armătură se numeşte armătură flexibilă. σ i ε b Eb Eb Din relaţia anterioară se obţine forţa Nf la care pot apărea fisuri: E N f = Ri Ab (1 + 2 µ a . Bc7. masive de ancoraj). 12. Bc40. Se recomandă utilizarea următoarelor clase minime: .5. Oţelul pentru armătură se utilizează sub formă de bare laminate la cald cu profil circular.armătură şi deformarea lor egală sub sarcină. .5. Bc30. procentul de carbon este de 0.pentru elemente de rezistenţă din beton simplu – Bc7. Bc10.pentru elemente din beton armat monolit sau prefabricat – Bc15. Bc60. Pentru realizarea conlucrării între beton şi armătură. Betonul se foloseşte pentru elementele structurale la clădiri şi la construcţii speciale. se prevede o acoperire cu beton a armăturii. Bc20. Distanţa între două armături pe acelaşi rând orizontal va fi de minimum 2. Sub acţiuni de exploatare. CLASA BETONULUI În România. 11..9%. ARMĂTURA PENTRU BETON Betonul se armează cu oţel. Armarea betonului cu alte materiale nu a dat rezultate foarte bune. cel cu diametru mai mare sub formă de bare drepte. Câtă vreme eforturile din beton nu depăşesc rezistenţa lui la întindere Ri. Bc15. COMPORTAREA SOLICITĂRI ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT LA DIFERITE a. ecuaţia este: σ a ε a Ea E a = = . Bc35. astfel încât armătura să fie înglobată în beton şi în contact cu acesta pe tot perimetrul secţiunii. comportarea acestor elemente prezintă două domenii distincte: până la apariţia fisurilor (stadiul I) şi după fisurare (stadiul II).

Ductilitatea se poate referi la material. faţă de cea la întindere. în medie cu 30%. capacitatea portantă poate fi mărită prin plasarea unei armături longitudinale. Stadiul de eforturi în element sub acţiunea încărcărilor pune în evidenţă: . ruperea se face fără avertizare. Această distanţă se notează cu λ. combinaţia dintre forţa axială şi momentul încovoietor constituie una din cele mai frecvente forma de solicitare compusă.Pentru forţe ce depăşesc capacitatea la fisurare (N>Nf) elementul de beton se divizează în corpuri distincte. Ductilitatea reprezintă condiţia esenţială atât pentru retransmiterea eforturilor în sistemele static nedeterminate calculate în domeniul plastic. Ductilitatea. denumită rupere ductilă. Ductilitatea unei structuri de beton armat reprezintă aptitudinea acesteia de a dezvolta deformaţii plastice importante înainte de rupere. cât şi cele de la compresiune centrică. 11 . Pentru o secţiune dată de beton. cât şi pentru comportarea satisfăcătoare a structurilor situate în zone seismice. Comportarea elementelor din beton armat la compresiune centrică Betonul are o comportare bună la compresiune. Pentru Raportul n se numeşte coeficient de echivalenţă sau coeficientul lui Neuman: σ b Eb betonul armat valoarea acestui coeficient adimensional este aproximativ 10. la element sau la întreaga structură. Ruperea elementelor comprimate centric are loc în stadiul III de solicitare prin apariţia fisurilor longitudinale vizibile în beton. definită ca raport între deformaţia totală şi deformaţia elastică este mai mare ca valoare decât 1. Solicitarea de compresiune centrică N se distribuie între beton şi armătură proporţional cu rigiditatea acestora: N = N b + N a = σb Ab + σ a Aa . Ruperea la compresiune centrică se produce prin ruperea betonului pe întreaga secţiune. procesul de rupere. cu avertizare.stadiul II – comportare elastică a armăturii şi o comportare neelastică a betonului la solicitări mai mari. în elementele de beton comprimate centric se dispune şi armătură longitudinală capabilă să preia eforturile de întindere care apar în elemente sub acţiunea excentrică accidentală a încărcărilor sau sub efectele date de contracţie. odată cu atingerea rezistenţei acestuia la compresiune. c. b. materializat prin sporirea rezistenţei la rupere şi a deformaţiei specifice limită. are loc de obicei prin atingerea limitei de curgere în armătura întinsă urmată de strivirea betonului din zona comprimată. Conlucrarea betonului cu armătura longitudinală în elemente comprimate centric este mult mai bună decât în elementele solicitate la întindere. Comportarea elementelor din beton la încovoiere La elementele din beton armat cu procente mici de armare. fără ca armătura întinsă să curgă. Acest fapt determină utilizarea eficientă a betonului în elemente de construcţii supuse la solicitarea de compresiune. Contracţia şi curgerea lentă a betonului modifică starea de eforturi a elementelor din beton armat comprimate centric din momentul aplicării încărcărilor exterioare. ruperea la încovoiere se produce după curgerea armăturii.stadiul I – comportare elastică a armăturii şi betonului. d. Comportarea elementelor de beton armat comprimate excentric urmează atât legile fizice de la încovoiere. iar valoarea ei este diferită în fiecare din aceste cazuri. La încovoiere. şi se numeşte rupere casantă. de variaţiile de temperatură şi de exotermie care are loc la încălzirea betonului. Totuşi. Eforturile unitare în armătură în dreptul fisurilor se determină printr-un raport direct conform relaţiei lui Bernoulli la întindere axială: σ a = N / Aa . σ a Ea = = n . . rupere lentă. fiecare având lungimea egală cu distanţa dintre cele două fisuri care-l delimitează. Aportul armăturii transversale constă în îmbunătăţirea comportării betonului din interiorul acesteia. Ruperea elementelor supraarmate se produce prin strivirea betonului comprimat. Comportarea elementelor din beton armat la compresiune excentrică În construcţiile de beton armat.

Elemente întinse excentric cu mică excentricitate la care forţa de întindere acţionează între centrele de greutate ale armăturilor sau în centrul de greutate al armăturii. Comportarea elementelor din beton armat la întindere prin încovoiere Solicitarea de întindere excentrică în elementele de beton armat apare la acţiunea combinată a unui moment încovoietor şi a unei forţe axiale de întindere. În cazul armăturilor cu profil periodic. 12 . încovoierea cu forfecare sau solicitările excentrice. întrucât la acestea ruperea se produce prin strivirea betonului comprimat. compresiunea sau cu răsucirea. alunecarea este în general redusă. Dacă grinzile sunt prevăzute cu armături transversale. fisurile înclinate se dezvoltă în continuarea fisurilor normale apărute sub acţiunea momentelor încovoietoare. g. Cu foarte rare excepţii. Grinzile fără armătură transversală se comportă mai defavorabil decât cele cu etrieri sau cu armături înclinate. Utilizarea lor la realizarea structurilor care funcţionează în zone seismice nu este indicată. e. Ruperea are loc prin curgerea armăturilor. Elementele liniare încărcate cu sarcini normale pe axa grinzii pot prezenta zone în care ponderea forţei tăietoare este importantă în raport cu momentul încovoietor. adesea ea însoţeşte încovoierea. Solicitarea secundară se numeşte torsiune de compatibilitate şi afectează în primul rând rigiditatea elementului. Elementele comprimate excentric cu forţe mult mai mari decât valoarea de balans nu prezintă practic nici o ductilitate la încovoiere. are loc o omogenizare a comportării secţiunilor înclinate fisurate. Primele fisuri se formează sub acţiunea momentului încovoietor şi au poziţie normală pe axa grinzii. blocurile de beton dintre fisuri încep să fie solicitate la încovoiere ca simple console. Solicitarea primară este numită torsiune de echilibru şi afectează în primul rând capacitatea portantă. fără curgerea armăturii întinse. Forma plană sau spaţială a unor elemente de construcţii sau conlucrarea elementelor liniare dintr-o structură determină solicitarea acestora după două direcţii. fiind echivalentă cu solicitarea produsă de o forţă de întindere aplicată excentric faţă de axa elementului cu o forţă de excentricitate. Comportarea elementelor din beton armat la solicitări oblice Elementele din beton armat sunt uneori supuse la încărcări ce acţionează pe mai multe direcţii. Comportarea elementelor din beton armat la forţă tăietoare Acţiunea izolată a forţelor tăietoare este foarte rar întâlnită în elementele structurilor de rezistenţă. Neglijarea lui la proiectare poate duce la fisurarea excesivă a elementelor. f. După formarea fisurilor înclinate primare şi dezvoltarea eforturilor de aderenţă la nivelul armăturilor longitudinale. fără a avea consecinţe serioase asupra capacităţii portante. fiind asemănătoare cu cea a elementelor întinde centric. În mod curent această solicitare se combină cu încovoierea. comportarea elementelor se situează între comportarea la întindere centrică şi comportarea la încovoiere. prin urmare nu se alterează schema de comportare a elementelor încovoiate. Se deosebesc două cazuri de solicitare: . În funcţie de valoarea excentricităţii forţei de întindere. Fisurile extinse îngustează sensibil zona comprimată determinând reducerea capacităţii portante. Comportarea elementelor din beton armat la torsiune Solicitarea de torsiune pură este rar întâlnită în construcţii. armătura comprimată atingând limita de curgere înainte sau concomitent cu strivirea betonului. h.Ductibilitatea elementelor comprimate excentric este mai redusă decât a elementelor încovoiate datorită influenţei pe care o are forţa de compresiune asupra formei diagramei moment-curbură. Torsiunea poate acţiona ca solicitare principală sau secundară. Fisurile nu se mai propagă în profunzimea zonei comprimate sub efectul concentrării eforturilor de aderenţă. . Ruperea lor are prin curgerea armăturii întinse urmată de strivirea betonului comprimat.Elemente întinse excentric cu mare excentricitate la care forţa acţionează în afara distanţei dintre centrele de greutate ale armăturilor şi care se comportă asemănător cu elementele încovoiate sau comprimate excentric cu mare excentricitate.

. preselor plate.prin intermediul unor procedee care nu necesită armătura. Materiale utilizate pentru realizarea elementelor din beton precomprimat Materialele care se utilizează la realizarea elementelor şi construcţiilor din beton precomprimat sunt: betonul. . e. Aceasta se poate realiza prin: . b. durabilităţii. care influenţează negativ comportarea elementelor la solicitări alternante.deformaţiile pe înălţimea secţiunii sunt proporţionale cu distanţa până la axa neutră. Tehnologia realizării betonului precomprimat reclamă folosirea unor materiale de calitate superioară. .diafragma de eforturi în betonul comprimat este o diagramă echivalentă. dispozitivele de blocare şi ancorare a armăturii. se elimină pericolul de fisurare a elementelor în exploatare cu consecinţe favorabile asupra impermeabilităţii. d.la realizarea betonului armat nu este posibilă utilizarea materialelor de calitate superioară. . precum şi efectuarea unui control riguros de calitate în toate fazele tehnologice de realizare. Este o consecinţă a rezistenţei mai reduse a betonului la solicitarea de întindere. 13 . Dar betonul precomprimat prezintă şi unele dezavantaje comparativ cu betonul armat deoarece: .necesită un volum sporit de muncă de proiectare.Studiile arată că teoria de rupere a elementelor încovoiate oblic este formată plauzibil în următoarele ipoteze: . fiind solicitată numai la compresiune. adoptarea unui traseu vizibil pentru armătura pretensionată asigură posibilitatea reducerii sau anulării eforturilor unitare principale de întindere şi permite reducerea grosimii inimii secţiunii. mortarul de matare. materialele auxiliare. NOŢIUNI DESPRE CALCULUL ŞI ALCĂTUIREA ELEMENTELOR DIN BETON PRECOMPRIMAT a. Acest fapt creează o mulţime de dezavantaje: . . la realizarea betonului precomprimat pot şi trebuie să se utilizeze materiale de calitate superioară. c. Efectele precomprimării Elementele din beton armat lucrează cu zona întinsă fisurată. mortarul de injecţie.în secţiunile fisurate se produc concentrări de eforturi în armături. operaţia de precomprimare îndeplineşte rolul unei încărcări de probă. armătura pretensionată. secţiunea transversală de beton a elementelor este activă în întregime.impune calificarea superioară a personalului şi execuţie riguroasă.prezenţa fisurilor în zona întinsă de beton determină o reducere a impermeabilităţii. de formă dreptunghiulară. deoarece sporirea efortului unitar din armătură în stadiul de exploatare determină o sporire excesivă a deschiderii fisurilor şi a deformaţiilor elementelor. .participarea betonului întins la preluarea eforturilor este neglijabilă. . b. comparativ cu cea de compresiune. Soluţia de remediere a acestor neajunsuri constă în crearea unei stări artificiale de eforturi de compresiune. întrucât el nu este activ decât pe zonele dintre fisuri. f. a durabilităţii şi a rigidităţii elementelor. 14. rigidităţii şi comportării la solicitări repetate. a unor pene sau a cimenturilor expansive. deoarece cele mai mari eforturi au loc în momentul precomprimării elementelor. armătura nepretensionată. . c.betonul întins este utilizat ineficient.prin intermediul unei armături pretensionate. cum ar fi utilizarea preselor hidraulice. Avantajele şi dezavantajele precomprimării Avantajele betonului precomprimat sunt următoarele: a. precomprimarea poate fi utilizată ca mijloc de asamblare a elementelor realizate din bucăţi.reclamă un consum mai mare de manoperă şi de materiale ajutătoare. operaţie denumită precomprimarea betonului.

cu diametrul 1. La asamblarea elementelor prefabricate. fascicule sau cabluri şi din bare laminate din oţel aliat. Toroanele pentru beton precomprimat (TBP) reprezintă împletituri de 7 – 19 sârme de acelaşi diametru sau de diametre diferite.să aibă o comportare bună la acţiunea coroziunii. cu diametrul de 1. Mortarul La realizarea elementelor din beton precomprimat se utilizează două categorii de mortare: mortarul de injecţie şi mortarul de matare. . fiind mai sensibilă decât armătura din betonul armat.0 mm.să manifeste o tendinţă cât mai redusă de relaxare a eforturilor. .să prezinte alungiri la rupere suficient de mari.5 – 7. SBP. a temperaturilor înalte şi a oboselii. . Betonul trebuie să aibă o rezistenţă sporită la acţiunea agenţilor agresivi şi trebuie să asigure concomitent o protecţie corespunzătoare a armăturii pretensionate la asemenea acţiuni. Liţele pentru beton precomprimat (LBP) reprezintă împletituri de 2 până la 7 sârme de acelaşi diametru în scopul îmbunătăţirii aderenţei cu betonul. Betonul Betonul destinat lucrărilor de beton precomprimat nu diferă în principiu de betonul de bună calitate utilizat la lucrările de beton armat. au suprafaţa netedă şi se fabrică în două calităţi: sârmă de calitate superioară (SBP I). mortar numit mortar de matare.d. izolate sau grupate în fascicule. care se produc în mod inevitabil. În practica betonului precomprimat armătura pretensionată se realizează din sârme de oţel de înaltă rezistenţă. toroane. Fiind solicitat de regulă la compresiune. .5 – 3. Armătura Oţelurile din care se realizează armăturile pretensionate definite ca armături active trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: . e. în armătura pretensionată să rămână eforturi suficient de mari pentru ca efectul precomprimării să fie cel scontat.să asigure o aderenţă bună cu betonul. 14 . .0 mm. Clasele de betoane utilizate în mod curent la lucrările de beton precomprimat încep cu clasa Bc30. f. .să aibă caracteristici de rezistenţă ridicate şi omogene. Sârmele pentru beton precomprimat. Caracteristicile ridicate de rezistenţă ale oţelurilor urmăresc ca după consumarea pierderilor de tensiune. umplerea rosturilor se face cu mortar introdus prin batere. Mortarul de injecţie este destinat umplerii canalelor pentru armătura postîntinsă în scopul asigurării conlucrării ei cu betonul la preluarea eforturilor şi a protejării ei împotriva acţiunilor corosive.să aibă o ductilitate suficientă la rupere după îndoirea prealabilă a armăturii.să poată fi obţinute la un cost cât mai redus. izolate sau grupate în liţe. este justificată cerinţa realizării unor betoane de rezistenţă ridicată. realizate din bolţari. şi sârma de calitate obişnuită (SBP II).

iar pentru grinzi secundare h/I >1/20. 15 . conlucrarea beton-armătură este aproape perfectă. La grinzile din beton armat cu alcătuire masivă în secţiune transversală. se ţine determină capacitatea portantă a elementului în acea secţiune şi se compară cu solicitarea produsă în secţiunea respectivă de către acţiunile exterioare. NORME ŞI PRESCRIPŢII REFERITOARE LA ALCĂTUIREA GRINZILOR DIN BETON ARMAT Pentru ca o grindă să fie suficient de rigidă. În stadiul II. se pot folosi secţiuni dublu conexe. stadiul de lucru. La grinzile prefabricate. Pentru a reduce greutatea grinzilor din beton armat. stadiul III. condiţia de rigiditate şi condiţia ca săgeata efectivă. elementul intră în stadiul IIa sau IIb prin care se trece la stadiul final. Dacă după atingerea stadiului II. de comportarea în stadiul Ia. Fiind cunoscută starea de eforturi şi de deformaţii din secţiunea critică în stadiul III. trebuie respectate şi următoarele recomandări: raportul dintre înălţimea secţiunii h şi lăţimea ei b să fie cuprins între 2 şi 5. modului de 5 cm. h/I >1/15. rezistenţa la întindere fiind preluată de armătură. precum secţiunea canal sau secţiunea cheson. La elementele prefabricate. de lucru sau de serviciu. Pentru calculul la stările limită ultime se ţine seama de comportarea elementelor în stadiul III. şi anume în acea secţiune în care raportul dintre capacitatea portantă şi solicitarea corespunzătoare devine minim. iar cea cheson le are verticale. pentru că cofrajele metalice în care se realizează pot fi confecţionate cu orice formă şi dimensiuni. pentru a se putea realiza tipizarea cofrajelor. Eforturile provin din acţiuni perpendiculare pe axa lor orizontală la grinzi sau pe planul lor median la plăci. Lăţimea grinzilor prefabricate se ia cât mai mică posibil. încărcările cresc. Ruperea se poate produce într-o secţiune normală sau înclinată faţă de axa elementului. şi în unele situaţii. pe măsura creşterii încărcării. numit şi stadiul exploatării normale. se ţine seama de comportarea lor în stadiul II. prin parcurgerea mai multor stadii succesive numite stadii de încovoiere. se pot admite valori mai mici pentru raportul h/I. Pentru verificarea elementelor la stările limită ale exploatării normale. CALCULUL ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT SUPUSE LA ÎNCOVOIERE CU FORŢĂ TĂIETOARE Aceste elemente sunt de regulă orizontale (plăci. raportul dintre înălţimea secţiunii transversale h şi deschiderea de calcul I trebuie să respecte raportul h/I astfel: pentru rigle şi grinzi principale.PARTEA A II-A. de rupere a elementului la încovoiere cu forţe tăietoare. Nu mai este obligatoriu. În aceste stadii. Urmează stadiul Ia în care betonul începe să fisureze la fibra întinsă. betonul este fisurat. să nu depăşească valoarea limită admisă. Majoritatea elementelor din beton armat vizibile în jurul nostru se află în stadiul II de încovoiere. în scopul reducerii greutăţii proprii a elementelor. Secţiunea în care are loc ruperea se numeşte secţiune critică. Încovoierea elementelor de acest tip se produce. stadiul de rupere. Primul stadiu. lungimea laturilor secţiunii transversale trebuie să fie un multiplu întreg de 5 cm. 4. CALCULUL ELEMENTELOR STRUCTURALE DIN BETON ARMAT 1. dacă se verifică prin calcul pe lângă condiţia de rezistenţă. numit stadiul I este cel elastic. iar fisura după care se produce se numeşte fisură critică. Secţiunea canal are laturile dintre tălpi uşor înclinate. sub încărcările de exploatare. grinzi).

cu armătura realizată din carcase legate cu sârmă se recomandă a se prevedea armături înclinate ori de câte ori este posibil. pentru armătura de la partea inferioară şi de 3. se utilizează pe scară largă carcasele legate. În grinzi. Pentru armăturile transversale din sârmă trasă pentru beton armat în carcase sudate. alcătuite din bare longitudinale şi transversale şi numai rareori şi din bare înclinate.distanţa maximă între barele armăturii principale de rezistenţă să nu depăşească 15 cm.distanţa dintre etrieri nu trebuie să depăşească 15 diametre de armătură comprimată. Diametrele barelor de armătură utilizate la armarea grinzilor se aleg în funcţie de importanţa grinzii.regimul de sudare corespunzător. . chiar dacă ridicarea lor nu rezultă necesară din calculul la forţă tăietoare. numite carcase. numai în cazuri speciale se poate reduce la 5 – 8 cm. . etc. în timp ce la elementele prefabricate se utilizează în special carcasele sudate. În privinţa etrierilor. Etrierii deschişi se execută în zonele dintre reazeme ale grinzilor monolite legate solidar cu placa. ab Se recomandă ca secţiunea etrierilor să satisfacă relaţia: Ae ≥ e . în afara armăturii principale de rezistenţă şi a armăturii transversale sub formă de etrieri. La grinzile turnate monolit. se obţine o carcasă sudată. La grinda continuă pe lângă tipurile de armături de la celelalte grinzi.0 cm. se admite diametrul minim de 4 mm. în locul barelor independente apar elemente prefabricate de armătură. în vederea reducerii consumului de manoperă. la grinzile de beton armat monolit trebuie respectate următoarele prescripţii: . pentru armătura de la partea superioară. dar în acelaşi timp trebuie evitat şi consumul de 16 .Ae este aria secţiunii transversale a unei ramuri de etrier.. dacă se asigură: .distanţa minimă dintre etrieri este de 10 cm. montajului şi betonării grinzii. . în care: 1000 n .ae distanţa dintre etrieri. dar nu se ia mai mare de 30 cm. În schimb este foarte utilă la podeţe.indeformabilitatea carcasei în timpul transportului.Secţiunea inelară este eficientă la încovoiere. . .n numărul de ramuri de etrieri în aceeaşi secţiune transversală a grinzii. se ia egală cu acoperirea. la grinzile din beton armat greu. La realizarea carcaselor sudate. fie pentru preluarea unor solicitări care nu pot fi puse în evidenţă prin calcul. . Etrierii închişi se prevăd în următoarele situaţii: la grinzi independente. sau 10 diametre la grinzile cu beton de granulit. se mai prevăd şi alte armături fie cu rol de montaj. distanţa minimă. . rezervoare. adică la faţa exterioară şi la cea interioară. Totalitatea armăturilor din grindă. chesoane. de o parte şi alta a lor. se urmăreşte ca alcătuirea să fie cât mai simplă cu putinţă. denumirea provine din faptul că se dispun deasupra reazemelor intermediare.lumina dintre două bare trebuie să nu fie mai mică decât diametrul barelor şi nici mai mică de 2. solidarizate între ele la punctele de intersecţie. La realizarea grinzilor monolite.5 cm. în categoria armăturilor longitudinale de rezistenţă apar şi cele care se numesc călăreţi. dar nu e potrivită pentru grinzi. de particularităţile de alcătuire şi de dimensiunile ei absolute. formează o carcasă spaţială. iar dacă se solidarizează cu puncte de sudură. La grinzile din beton armat monolit armate cu carcase sudate... Dacă barele se solidarizează prin legarea cu sârmă moale se obţine o carcasă legată.când armătura de la partea inferioară este dispusă pe mai mult de două rânduri. Secţiunea inelară se armează de asemenea la ambele contururi. pe zonele din vecinătatea reazemelor la grinzile continue unde la partea superioară sunt mai mult de două bare.b lăţimea grinzii. dacă la partea superioară nu există alte armături decât cele de montaj. .distanţa maximă dintre etrieri se determină prin calcul. Pentru armătura principală de rezistenţă a grinzilor de beton armat monolit trebuie respectate următoarele cerinţe privind distanţa dintre ele: . cât şi a celor legate.

ca urmare a faptului că legăturile la noduri sunt făcute din fabrică prin sudură.5h . pe fiecare direcţie. PRESCRIPŢII DE ALCĂTUIRE CONSTRUCTIVĂ LA PLĂCI Grosimea minimă a plăcii depinde de modul de rezemare a plăcii şi de destinaţia ei. Barele de pe cele două direcţii. ca urmare a folosirii sârmei trase pentru beton. Diametrele uzuale ale armăturilor sunt: 6. grosimea minimă trebuie să respecte următoarele cerinţe: . .minimum 5 bare/m. peste reazeme. La plăci sunt necesare. 7 cm. pentru plăcile cu h p ≤15 cm .reducerea consumului de manoperă la montaj. iar în cel de-al doilea. Armarea cu plase legate se utilizează tot mai puţin din cauza consumului mare de manoperă pe şantier pentru montarea armăturii şi fasonarea ei. aria armăturii ridicate nu este suficientă pentru a prelua singură momentul negativ. este necesar ca între numărul barelor drepte ridicate şi călăreţi să existe anumite relaţii de multiplicitate. pentru planşeele de acoperiş. se solidarizează la intersecţii. 17 . bare ridicate. numite călăreţi. pe zonele cu armătura cea mai puternică.reducerea consumului de oţel. .maximum 14 bare/m. pentru plăcile cu h p >15 cm . dar în acelaşi timp trebuie evitat şi consumul exagerat de oţel pe care-l implică o alcătuire foarte simplă. Orice zonă armată a unei plăci are întotdeauna armătura pe două direcţii şi anume: pe ambele direcţii armătură de rezistenţă. diferenţa dintre aria necesară totală a armăturii pe reazem şi aria existentă a armăturii înclinate se completează cu călăreţi.minimum n = 1. 10. Pentru a rezulta o armare simplă. 10 cm. La plăcile armate cu plase legate.la plăcile armate pe două direcţii: h p ≥ . pentru planşeele intermediare la clădiri. fie prin legare cu sârmă moale. dispuse pe direcţii perpendiculare. produs cu rezistenţe mecanice mari. 8. 40 l . bare drepte la partea superioară.manoperă. . 8 cm. Eficienţa economică a folosirii plaselor sudate constă în: . 9. fie prin puncte de sudură. Deasupra reazemelor intermediare. 6 mm pentru armătura de repartiţie. Numărul de bare pe metru liniar la armăturile de rezistenţă se recomandă să fie cuprins între limitele: . p 100 Plasele sudate sunt elementele de armătură formate din bare de sârmă trasă pentru beton armat. indiferent ce rol au în placă. pe fiecare direcţie se disting trei tipuri de bare: bare drepte la parte inferioară. de aceea. pe o direcţie armătură de rezistenţă iar pe cealaltă direcţie armătură de repartiţie.la plăcile armate pe o direcţie: h p = l . armarea cu plase sudate. Călăreţii trebuie să depăşească faţa reazemului şi să pătrundă în deschiderile adiacente pe o lungime egală cu 1/4. Armătura din placă poate fi armătură de rezistenţă sau armătură de repartiţie. 30 Grosimea plăcii la planşeele monolite nu trebuie să coboare sub următoarele valori: 6 cm. pentru planşeele clădirilor industriale. cu repetarea ritmică a barelor de la o fâşie unitară la alta. Notând cu „l” deschiderea mică a panoului de placă. În primul caz se obţine armarea cu plase legate. bare pentru preluarea momentului pozitiv şi bare pentru preluarea momentului negativ. pentru planşeele pe care se circulă cu mijloace de transport. punctele de încrucişare fiind sudate prin rezitenţă electrică. 12 mm pentru sudura de rezistenţă.

distanţele dintre armăturile de rezistenţă trebuie să se cuprindă între 10 şi 20 cm. trebuie asigurată adâncimea minimă de îngheţ între 80 şi 120 cm. Pentru lăţimi mici se folosesc tălpi de secţiune dreptunghiulară. Consolele scurte necesare pentru rezemarea grinzilor de rulare în halele industriale sau agricole. adâncimea tălpii de fundare trebuie să fie mai jos decât adâncimea de îngheţ a terenului. În alcătuirea formei şi mărimii fundaţiei trebuie respectate reguli stabilite prin standarde ca şi prin practica de construcţie. realizate din beton BC15 – Bc20. Pentru zidurile exterioare. lărgite faţă de elementele aflate deasupra lor. cu formă evazată. se racordează grinda şi stâlpul printr-o vută la 45 de grade.10. care ancorează mai bine consola de stâlp. Rolul cuzinetului este de a repartiza sarcina adusă de stâlp pe blocul de beton simplu astfel încât grosimea unitară să nu întreacă rezistenţa admisibilă la compresiune a betonului simplu din blocul aflat sub cuzinet. Din fundaţie sunt lăsate mustăţi pentru stâlpi având aria egală cu cea a armăturii necesare în stâlp.. grosimea minimă a betonului de egalizare să fie de 5 cm. Trebuie respectate următoarele condiţii: înălţimea până la înclinare mai mare sau egală cu 20 cm. grosimea stratului de acoperire pentru armătura de la faţa inferioară a fundaţiei cu strat de egalizare trebuie să fie de 3.05 sau 4. 18 . bare frânte în plan sau spaţiu. Dacă lăţimea este mai mare de 2 metri se adoptă o secţiune trapezoidală. FUNDAŢII DIN BETON ŞI DIN BETON ARMAT Fundaţia este un element structural esenţial. Vuta se armează cu cel puţin doi vutari şi cu etrieri perpendiculari pe vutari. trebuie să fie respectate normele constructive de armare pentru stâlpi ca şi pentru grinzi. sunt solicitate în special la efectul forţelor tăietoare. eforturile cu care este încărcată construcţia. ARMAREA CADRELOR DIN BETON La armarea cadrelor. întreruperea mustăţilor se face eşalonat. Fundaţiile de beton armat se folosesc dacă încărcările sunt puternice. Trecerea de la stâlp la primul bloc se face prin aşa numitul cuzinet. Partea din armătură care este la exterior pentru stâlpii marginali este lăsată mai lungă astfel încât să asigure armarea nodului la momente negative. Fundaţiile la care talpa este aşezată pe teren se numesc directe sau de suprafaţă. mai mult decât la încovoiere.40 cm. având secţiunea dreptunghiulară Groapa de fundare se sapă exact la dimensiunea fundaţiei. Se montează apoi armătura în stâlp având etrierii mai deşi în zona petrecerii. Dacă deschiderea este mare. ţinând seama de armăturile rămase din stâlpi şi utilizându-le la nevoie. După turnarea stâlpilor se montează armătura din grindă. Pentru acest caz se adoptă înălţimea minimă de 30 . datorită consumului mare de material. Consolele scurte se armează cu etrieri verticali iar dacă forţa este mai mare cu etrieri orizontali. Din acest punct de vedere fundaţiile pot fi clasificate în: fundaţii izolate şi fundaţii continue. 11. Fundaţiile sunt de regulă construcţii masive.5 cm când stratul de egalizare lipseşte. formate din combinaţii de stâlpi şi grinzi prinse în noduri rigide. Fundaţii cu bloc de beton simplu şi cuzinet se construiesc deoarece trecerea de la secţiunea relativ redusă a stâlpului la cea a fundaţiei nu se poate face direct ci prin câteva trepte calitatea betonului descrescând eventual la fiecare treaptă. Pentru zidurile interioare precum şi pentru cele exterioare la clădirile cu subsol înălţimea fundaţiei nu mai este impusă de adâncimea de îngheţ şi se stabileşte pe criterii constructive sau ale terenului de fundaţie. turnarea se face direct în groapă nefiind necesare cofraje decât la partea superioară ce iese peste nivelul terenului. Fundaţiile de beton simplu Fundaţiile de beton simplu au de obicei forma de paralelipiped. fiind partea din construcţie care are rolul de a transmite terenului sarcinile. pentru că materialele folosite la fundaţii sunt de regulă de calitate superioară. Cel mai important criteriu de clasificare a fundaţiilor este continuitatea tălpii faţă de suprafaţa terenului. De regulă stâlpii cu console scurte sunt prefabricaţi.

Dacă prezenţa apelor subterane o cere sau adâncimea subsolului este mai mare atunci radierul se asociază cu pereţii de beton armat de jur împrejur formând o cuvă. Există mai multe tipuri de piloţi de beton armat: prefabricaţi şi bătuţi. fără fund turnată la suprafaţa terenului. Când terenul de fundaţie. Acest lucru se face prin turnarea unui radier armat în care se încastrează capetele piloţilor. se găseşte la adâncime mai mare o fundare directă devine neeconomică prin volumul mare de săpături. trebuie să fie solidarizate. În aceste cazuri se foloseşte o fundaţie mai subţire de beton armat. Fundaţii pe radier general. Întrucât piloţii nu se prevăd izolaţi. având presiunea admisibilă necesară. Transmiterea se face cel mai adesea prin vârful pilotului. piloţi portanţi. Fundaţii pe chesoane. Dacă chesonul nu are capac evacuarea pământului se face direct şi cheson se numeşte cheson deschis. Chesoanele deschise nu pot fi lansate decât până la adâncimea de 10 metri. Pentru suprafeţe mai mari se folosesc forme piramidale. se amenajează un capac peste camera chesonului şi acesta se numeşte cheson închis. Pentru adâncimi mai mari de 10 metri şi greutăţi de epuizare a apei. Fundaţii din beton armat. În cazul prezenţei apelor subterane. cum ar fi cele agro-zootehnice. Chesonul este o cameră din beton armat. până se ajunge la cota finală. se pot utiliza fundaţii prefabricate. pentru a evita infiltraţiile este necesară prevederea unor hidroizolaţii realizate din straturi alternative de bitum şi carton asfalt. nu se poate adopta o fundaţie de beton simplu întrucât momentele încovoietoare sunt mari. Fundaţii continue în benzi sub şiruri de stâlpi.Blocurile de beton simplu se execută din beton marca Bc5 sau Bc10. iar în cazul lungimilor mari de piloţi transmiterea se face prin fiecare laterală. se vor executa cel mult trei trepte. doar cu parter. Fundaţia fiind relativ elastică distribuţia reală de presiuni pe teren este aproximativ o distribuţie uniformă. etc. Talpa acestor benzi suferă o încovoiere şi în sens transversal ca în cazul fundaţiilor de beton armat sub ziduri care necesită şi o armare transversală. Fundaţii din piloţi de beton armat. epuismente şi material pe care le implică. Introducerea în teren a unui cheson se numeşte lansare. piloţi flotanţi. În acest caz se recurge la fundaţii de adâncime. Între fundaţie şi stâlp se toarnă beton de matare care asigură fixarea stâlpului pe fundul paharului. Dacă suprafaţa de rezemare este mai mică se poate adopta o formă prismatică. foraţi şi turnaţi pe loc. Armătura de rezistenţă se aşează sub forma unei grile. Pentru stâlpii prefabricaţi. la construcţii mai uşoare. 19 . Acestea se numesc fundaţii tip pahar din cauză că au deschidere evazată în care se introduce stâlpul. La radier hidroizolaţiile se aplică pe betonul de egalizare. Soluţia fundaţiei de beton armat se mai impune şi în cazul când există subsol şi adoptarea unei fundaţii cu bloc ar adânci prea mult săpăturile. Această hidroizolaţie trebuie să fie protejată spre teren de o zidărie de cărămidă în părţile laterale. Bancheta din jurul stâlpului este necesară pentru centrare şi aşezarea cofrajului şi are lăţimea de 5 – 10 cm. Fundaţii de adâncime. Acest tip de fundaţie se foloseşte când stâlpii sunt relativi apropiaţi şi terenul de fundaţie are presiunea admisibilă mică. Piloţii de beton armat sunt elemente liniare de beton armat destinate a prelua sarcina de la construcţie şi a o transmite în adâncimea terenului. Când terenul bun de fundaţii se află la adâncime relativ mică dar încărcările sunt mari ceea ce ar duce la o lăţime mai mare a fundaţiei. Piloţii bătuţi au o alcătuire a armării care ţine seama de solicitările dinamice care apar în timpul baterii. Ea avansează în jos pe măsură ce se sapă în interiorul ei şi se evacuează pământul. Când stâlpii sunt relativ apropiaţi în ambele sensuri sau când forţele care vin prin stâlpi sunt relativ mari la o presiune admisibilă relativ mică a terenului se poate adopta o soluţie pe radier general. aşa cum se obişnuieşte în cazul staţiilor de pompare. după batere. Calculul şi armarea se fac aşadar ca pentru grinzi întoarse. ci în grup capetele lor superioare.

cu mijloace artificiale şi în limita legilor fizicii. Faţă de formele de relief. În raport cu apa freatică. de utilităţile urbane.procentul de ocupare al terenului care este raportul între suprafaţa la sol a clădirii şi suprafaţa terenului. Amplasarea construcţiei va ţine seama în mod esenţial de: prevederile urbanistice. . de detaliu. Clădirile trebuie să respecte toate regulamentele care se referă la terenul în cauză.retragerile clădirii faţă de limitele terenului. În cazul în care o construcţie se amplasează lângă un monument istoric. electricitate. În raport cu vântul dominant. în principal următoarele aspecte: . evitând săpătura exagerată.coeficientul de utilizare a terenului care este raportul dintre suprafaţa totală desfăşurată a clădirii şi suprafaţa terenului pe care se construieşte. etc. Amplasarea construcţiilor faţă de căile de comunicaţie va ţine seama de situaţia de fapt astfel încât construcţiile să fie accesibile din rutele principale cu cheltuieli cât mai mici pentru drumuri laterale de acces spre aceste construcţii. În privinţa legislaţiei. fără tasări sub fundaţie. Regimul înălţime al clădirilor şi al altor construcţii este reglementat şi respectarea sa este o cerinţă importantă. vecinătăţi şi utilităţi publice. care privesc întreaga localitate. canalizare. întrucât nu orice funcţie este permisă pe orice teren. de situaţia apelor freatice în zona de construcţie. de căile de acces. . Amplasarea în teren a unei construcţii va ţine seama de interacţiunea ei cu mediul.funcţia permisă a clădirii. sunt necesare aviye speciale eliberate de forurile competente pentru a nu se influenţa patrimoniul cultural reprezentat de acele monumente. o construcţie din mediul rural trebuie amplasată astfel încât apele uzate să nu polueze stratul acvifer care alimentează puţuri şi izvoare de apă potabilă. sunt trei feluri de regulamente: generale. La stabilirea amplasamentului unei construcţii se va realiza un studiu privind posibilitatea efectivă şi costurile presupuse de racordarea construcţiilor la utilităţi: apă curentă. ca număr de etaje. incluzând aici şi alte construcţii preexistente: căi de comunicaţie. Construcţiile care presupun un aflux mare de persoane şi vehicule trebuie amplasate astfel încât în jurul lor să existe spaţiu suficient pentru circulaţia acestora şi pentru parcarea vehiculelor. pentru o zonă restrânsă ori o vecinătate. zonale. REALIZAREA UNEI CONSTRUCŢII ÎN RAPORT CU FACTORII DE MEDIU. terenul să reziste la presiunea exercitată de construcţie. dar şi în metri. vântul dominant. clădiri. Construcţiile înalte produc umbrirea celor mai puţin înalte şi afectează peisajul. de dimensiunea şi orientarea terenului. în care populaţia îşi desfăşoară existenţa este un mediu preponderent antropic. 20 . o disciplină prin care se construieşte premeditat şi strategic. reţele de canalizare. construcţia este bine să se amplaseze cu latura lungă paralelă cu curbele de nivel. astfel încât. dar mediul în care se realizează o construcţie este un mediu construit. care privesc o anumită zonă a localităţii. un mediu înţeles ca habitat uman propice existenţei şi dezvoltării speciei. Faţă de terenul de fundare.înălţimea maximă. etc. în orice caz. de relief. . Constrângerile impuse de aceste planuri asupra unui teren privesc. Factorii naturali interacţionează cu construcţiile. de natura de fundare. se va alege soluţia de fundare cea mai economică. gaze naturale. se va căuta amplasarea construcţiei astfel încât laturile fără deschideri să se opună vântului. UN CONCEPT ANTROPIC AL INGINERIEI MEDIULUI Mediul înconjurător. .12. Ingineria mediului este un domeniu esenţial antropic şi este. sintetic. Orientarea faţă de punctele cardinale a unei clădiri este semnificativă în măsura în care nu este recomandabilă aşezarea spaţiilor interioare importante către nord şi e puţin recomandabilă spre vest.

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->