Está en la página 1de 3

Estimadas familias: En junio ya se os envi una circular con las actividades deportivas extraescolares y ahora se vuelve a hacer un nuevo

envo, dirigido fundamentalmente a aquellos que no se apuntaron en junio. Hay que hacer mencin a un cambio significativo: el krate y la Gimnasia Rtmica que se ofertaba a los alumnos de 3, 4, 5 y 6 a partir de las 17:00 horas en el Instituto Usandizaga pasar a ofertarse a los mediodas en el nuevo edificio de Jos Mara Salaverra 14. INSCRIPCIN Es imprescindible que todos aquellos que no se apuntaron en junio y quieran realizar una actividad se inscriban en la misma por medio de las hojas que adjuntamos. La entrega de la hoja de solicitud se efectuar en Secretara o a Josemi (profesor de Educacin Fsica). La fecha lmite para presentar la solicitud ser el 26 de septiembre. El importe de las actividades son orientativos, dependiendo del nmero de alumnos, alrededor de 15 mensuales. El cobro se realizar de la siguiente manera: -La mitad en la primera quincena de octubre de 2011 -La segunda mitad alrededor del mes de febrero de 2012 Una vez comenzada la actividad NO SE PUEDE DAR DE BAJA y hay que pagar todo el curso Aquellas personas que no estn al da en los pagos (cuota de la actividad y la cuota de la AMPA) no podrn participar en las mismas. No olvidis rellenar los 20 dgitos bancarios, donde os adeudaremos los dos pagos mencionados. Las actividades se iniciarn el 3 de octubre de 2011 y finalizarn el 31 de mayo de 2012. Para cualquier duda o aclaracin sobre alguna actividad os podis dirigir por telfono al coordinador de Deporte Escolar: Juanmi Aizpn tel, 696167326. Recibid un cordial saludo

KATALIN ERAUSO HLHI

Familia agurgarriak: Ekainean bidali genuen zirkular bat eskolatik kanpoko ekintzekin eta orain ere bidalketa berbera egingo dugu, batez ere ekainean apuntatu ez zirenentzat. Aipatu beharra dago aldaketa sakon bat eman dela: karatea eta gimnasia erritmikoa lehen 17:00etatik aurrera eskeintzen genuen Usandizaga Institutoan orain eskolan bertan eskeiniko da eguerdietan, Jose Maria Salaberria 14ean, hain zuzen ere.

IZEN EMATEA Ekainean apuntatu ez zirenek iharduera batean parte hartu nahi badute, derrigorrez, honekin batera loturik dihoan orrien bidez egin behar dute. Eskabide orria Idazkaritzan utzi edo Josemiri eman (Gorputz Heziketako irakaslea). Orria aurkezteko azken eguna irailaren 26a izango da. Ihardueraren kostua orientagarria izaten da beti, ikasle kopuruen arabera, gutxi gora bera 15 hilero. Ordainketa modu honetan gauzatuko da: -erdia 2011ko urriaren lehenengo hamabostaldian egingo da. -beste erdia 2012ko otsailaren aldera izango da. Behin ekintza hasiz gero EZIN DA BAJA EMAN eta ikasturte osoa ordaindu behar da. Ordainketak eguneratu gabe daudenek (ekintzaren kuota eta Guraso Elkarteko kuota) ezin izango dute parte hartu. Ez ahaztu kontu korrontearen 20 zenbakiak ipintzen, aipatutako ordainketa kontu horretara bideratuko baita. Iharduerak 2011ko urriaren 3an hasiko dira eta 2012ko maiatzaren 31n bukatuko dira. Edozein zalantza izanez gero edo argibideren bat nahi izanez gero deitu telefonoz Estola Kiroletako arduraduna den:

Juanmi Aizpuni, tel: 696167326. Agur bero bat denoi

HLHI CATALINA DE ERAUSO CEIP HH - LH 1 ZIKLOA: Katalin Erauso 8 / LH 2-3 ZIKLOA: J.M.Salaberria 14, TEL: 943464359 / FAX-TEL: 943469825 20010 DONOSTIA

KATALIN ERAUSO HLHI

EGUNA ORDUA 1245 - 13:45

Astelehena Lunes

Asteateartea Martes

Asteazkena Mircoles

Osteguna Jueves

Ostirala Viernes

KARATE 4 y 5 aos y 1 y 2

TENIS MESA/ PIN PON 3, 4, 5 y 6

KARATE 4 y 5 aos y 1 y 2

TENIS MESA/ PIN PON 3, 4, 5 y 6

AJEDREZ XAKE 3, 4, 5 y6

12:45 - 13:45

MULTI-ACTIVIDAD 3, 4, 5 y 6 HAURRAK BETI J. 4 y 5 aos y 1 y 2

13:00 - 14:00

HAURRAK BETI J. 4 y 5 aos y 1 y 2

GIMNASIA RITMICA 4 y 5 aos y 1 y 2

HAURRAK BETI J. 4 y 5 aos y 1 y 2

GIMNASIA RITMICA 3, 4, 5 y 6

13:50 - 14:50

KARATE 3, 4, 5 y 6

KARATE 3, 4, 5 y 6

14:00 - 15:00

CORO/ ABESBATZA 3, 4, 5 y 6

CORO/ ABESBATZA 3, 4, 5 y 6

17:10 18:10

DEPORTE / KIROLA 5 y 6

DEPORTE / KIROLA 5 y 6

HLHI CATALINA DE ERAUSO CEIP HH - LH 1 ZIKLOA: Katalin Erauso 8 / LH 2-3 ZIKLOA: J.M.Salaberria 14, TEL: 943464359 / FAX-TEL: 943469825 20010 DONOSTIA

KATALIN ERAUSO HLHI

IKASLEAREN IZEN ABIZENAK :

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A :

2011/20I2 IKASTURTERAN EGONGO DEN MAILA :

CURSO EN EL QUE ESTARA EL PRXIMO 2011/2012

TELEFONOA : ______________________________

EMAIL : ___________________________________

BANKUA

SUCURTSALA

D.C.

KONTUAREN ZENBAKIA / N DE CUENTA

( KONTUAREN 20 DIGITOAK JARRI / PONER LOS 20 DIGITOS )

EKINTZAK EXTRAESKOLARRAK 2011/2012 ADIERAZI AUKERATUTAKO EKINTZA /SEALAR LA ACTIVIDAD DESEADA

EKINTZA

KURTSO

EGUNAK

ORDUA

OHARRA : EGUN-ORDUTEGIA MANTENDUKO DA, EZIN BESTEKO BEHARRIK EZ BADA NOTA : DAS Y HORARIOS A MANTENER SALVO NECESIDAD FORZOSA.

HLHI CATALINA DE ERAUSO CEIP HH - LH 1 ZIKLOA: Katalin Erauso 8 / LH 2-3 ZIKLOA: J.M.Salaberria 14, TEL: 943464359 / FAX-TEL: 943469825 20010 DONOSTIA

También podría gustarte