Está en la página 1de 42

UNIDADE 1 LINGUA GALEGA

Curso: ................................................................

AR

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Relaciona a columna da esquerda coas frmulas de cortesa que aparecen


dereita: Sadas a conserxe pola ma. Bates a porta da clase sen querer. Queres ir ao servizo. Esbirra o teu compaeiro. Por favor, podo sar? Sade. Bos das. Perdn.

2 Completa este texto. Elixe as palabras que necesites da lista que hai debaixo:
Teo unha nova para ir ao cole. Nela levo os libros e un onde cabe todo o necesario para pintar e escribir: os para debuxo e o a pica; a borrar, etc. caderno maz ximnasio encerado afialapis lapis goma canastra xiz mochila estoxo regra
GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

, por se lles rompe de

para medir en Mates; unha

3 Nesta sopa de letras, busca catro palabras relacionadas coa escola, escrbeas nas
raias e rodea as slabas tnicas: C M E S T R E A H A I C A D M A O I U E X A M E S I R E P L R X A N A I A I I T O T Q F E L I G A U L A Z M

4 Contesta: As linguas que proceden do latn chmanse linguas

UNIDADE 1 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

AA

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Fxate nestas situacins e di como saudaras en cada caso:


rgueste pola ma e atopas o teu pai na cocia.

Despois de comer, tes actividades extraescolares; sadas a profesora de msica cando entras na clase.

Xa de noite e sobes no ascensor cun vecio moi vellio.

2 Le este texto; logo, copia as palabras subliadas e di de que tipo son segundo o
seu nmero de slabas: Eu son lvaro e esta a mia panda. Somos nenos e nenas de diferentes idades, anda que a maiora temos nove ou dez anos. Algns viven na cidade, pero veen moitas veces mia vila e estamos todos xuntos. : : :
GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

3 Busca no texto anterior unha palabra aguda, outra grave e outra esdrxula:
Aguda: Grave: Esdrxula:

4 Escribe tres linguas non romnicas.

UNIDADE 1 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

ARV

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Busca a palabra colexio no dicionario e sabers cal das seguintes afirmacins


falsa. Mrcaa cun X: Ten varios significados. Unha das sas acepcins : Centro pblico ou privado de ensino primario ou secundario. A sa categora gramatical verbo. A sa categora gramatical substantivo masculino.

2 Clasifica as palabras que aparecen na columna da esquerda segundo o seu


nmero de slabas e segundo a sa slaba tnica: Polo nmero de slabas encerado ingls caderno matemticas xiz profesora
GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

Pola slaba tnica grave

polislaba

bolgrafo

3 Ordena as letras e obters os nomes de catro linguas que se falan na Pennsula


Ibrica. Escrbeas e rodea a que non procede do latn: N T A S E C L: G E G A L O: U P U R O T G S: S A C O R U:

O S

G U O

UNIDADE 2 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

AR

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Le este poema e, logo, responde as preguntas:


Outono ten sono. Non pode durmir. Ponlle unha mantia que se queda axia sereno e feliz.
Antonio Garca Teijeiro

a) Cantos versos ten? E cantas estrofas?

b) Todo o poema unha personificacin do outono. Por que?

2 Busca neste barullo de letras catro palabras graves relacionadas co tempo que
vai no outono. Escrbeas nas raias: C H U V I A N I R I P V E B F R I E B E L U X N R C A X O T A D Q E S O

GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

3 Volve ao poema do exercicio 1:


a) Sublia con azul o suxeito de Outono ten sono e, con vermello, o predicado. b) Indica o ncleo do suxeito: c) Indica o ncleo do predicado:

UNIDADE 2 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

AA

Nome e apelidos:: .............................................................................................................................. Data: ..................................................................

1 Substite as palabras subliadas neste texto polo sinnimo que corresponda en


cada caso. Elxeo da lista que hai abaixo: Onte fun ao monte co meu pai para buscar cogomelos .

Como outono, collemos moitsimos, pero non foi nada fcil atopalos. Non viamos ben, porque a brtema caa unha babua coidado coas silvas o cubra todo. Ademais, moi incmoda. Tamn, haba que ter , para non picarnos. Pero pasmolo

ben, e volvemos casa cunha cesta chea, e eu leveille mia nai un pouco de fento para adornar. teixugo borraxeira fraga fieito treboada fungos ourizo silveiras poalla

2 Clasifica estas palabras en dous grupos, segundo tean til ou non, e ponlles o til
s que corresponda: lostrego vento castieiro paspallas Sen til xoania esquio humido orballo Con til
GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

3 Inventa suxeitos apropiados para estes predicados:


teen unha cor especial no outono. emigran a lugares mis calorosos. un froito tpico do outono.

UNIDADE 2 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

ARV

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Escribe V (verdadeiro) ou F (falso) nos recadros:


Cada lia dun poema un verso. Non hai que facer pausas despois de cada verso. Unha estrofa un grupo de versos. Despois dun verso sempre vai punto e parte. O vento bocexa unha personificacin.

2 Une as palabras da esquerda cos seus sinnimos da dereita:


castieira rama raposo carriza acivro golpe acevo souto pla brin

3 Ordena estas palabras e forma oracins. Logo, sublia o suxeito e rodea o


predicado:
GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

sol

Unha

atravesou

raiola

de

rbores.

as

fixeron

seus

As

nios.

andorias

os

emigran

Os

outono.

paxaros

no

UNIDADE 3 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

AR

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Inventa o que lle sucede bruxa Artuxa. Tes que utilizar estas palabras:
magosto queimar vasoira preocupada

2 Relaciona as expresins da columna da esquerda co seu sinnimo e co seu


antnimo: Sinnimo Ser un moucho. Andar nas verzas. Ser un caguias. Ser un demo. aparvado medroso malo calado Antnimo falador bo valente espelido

3 Completa os ocos destas oracins coas palabras seguintes: n, pla, , prsa.


O vento rompeu unha Non ten Fixo un desa rbore.
GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

e nunca chega a tempo marieiro cunha corda ben forte.

escola.

4 Escribe tres substantivos que atopes nas oracins do exercicio anterior e di se


son concretos ou abstractos: 1. O 1 un substantivo O 2 un substantivo O 3 un substantivo 2. 3.

UNIDADE 3 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

AA

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Escribe de novo estas oracins substitundo as palabras subliadas polo seu


correspondente antnimo: Esta ma vin a Mateo bastante alporizado.

O conserxe do colexio moi amable.

2 Nas seguintes oracins, risca o recadro que non corresponda:


O rbitro pitou Non t fora fra de xogo.

te preocupes por min. da casa. s na vent.

Perdn as chaves d O paxaro bata coas as

3 Cada ovella co seu rabao. Relaciona os nomes individuais da esquerda cos seus
correspondentes colectivos:
GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

ovella abella soldado estudante

alumnado rabao enxame exrcito

4 Escribe unha oracin cos substantivos que se indican:


bla rbore Nadal

p so dor

UNIDADE 3 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

ARV

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Imaxina que chegas casa despois do cole e atopas unha cabaza no teu cuarto
con esta mensaxe: Invtote mia festa de disfraces. Saman. Inventa unha historia e cntalla ao teu diario:

4 de outubro
Querido diario:

2 Escribe nomes propios para:


O apelido dunha persoa: Un ro: A cidade, vila onde naciches: Un can: Un pas:

GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

UNIDADE 4 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

AR

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Imaxina que o teu mellor amigo ou amiga acaba de ter un irmancio. Escrbelle
unha mensaxe de felicitacin nesta tarxeta. Podes decorala con debuxos:

2 Nas seguintes oracins, a palabra aire ten diferentes significados. Substitea, en


cada caso, polo sinnimo que corresponda desta lista: susto - tormenta - enfado - vento - aspecto - parecido - mal - osxeno
GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

Vai pola vida con aire Corrn tanto que me falta aire Hoxe vai un aire Ao meu pai deulle un aire Sabela ten un aire

distrado. para respirar. que corta. e ten que estar na cama. coa sa curm.

3 Nesta lista de palabras, rodea con verde os ditongos crecentes, e con vermello,
os decrecentes: cincuenta piolla chuvia feira froita dous

UNIDADE 4 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

AA

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Le as oracins e, despois, relacinaas coa columna da dereita, segundo o


significado que tea a palabra ollo: lvaro ten os ollos negros. Mete o fo polo ollo da agulla. Pon moito ollo no que fas. Tareixa a nena dos meus ollos. Coidado. Expresin de cario. rgano da vista. Burato.

2 Clasifica as seguintes palabras, segundo contean ditongos ou hiatos:


camin, bal, meiga, coello, fincho, moa, doenza, bailarn, xeo, cho, peite, soidade, len, bgoa, vasoira Con ditongo:

Con hiato:

3 Escribe o feminino dos substantivos masculinos subliados no texto:


O mestre levounos a ver unha obra de teatro. Fomos en autobs, e o condutor deixounos na porta. Todos os rapaces estabamos moi ilusionados. Cando levantaron o pano, apareceron un actor que faca de rei, outro que faca de seu irmn, e outro que era un home malvado. Rifaban todos por uns animais que tian poderes mxicos: un carneiro e dous cabalos. Ao final, chamaron polo emperador para que resolvese o problema. mestre mestra

GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

UNIDADE 4 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

ARV

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Le estas oracins e di cal o significado da palabra claro en cada unha delas.


Para iso, escribe nos recadros o nmero que corresponda: Ese ro ten unhas augas moi claras. O stimo un piso moi claro. O mestre claro cando explica. O hrreo de Carnota ten 21 claros. 1. Luminoso. 2. Ocos. 3. Limpas. 4. Preciso.

2 As seguintes definicins corresponden a palabras que conteen ditongos.


Cales son? Escrbeas: Tempo que vai desde a postura ata a sada do sol: Nmero comprendido entre o sete e o nove: Planta alongada, comestible, de cor laranxa, que lles gusta moito aos coellos:

Persoa que reparte as cartas a domicilio:

3 Ordena as letras que hai nos cadros e ters o plural das palabras que aparecen
GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

esquerda: xirasol l x n c i m r r b r a a c s a s e e s i n i a o i o s n s

cancin

animal

rbore

UNIDADE 5 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

AR

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Completa os versos con algunha destas palabras, de modo que rimen:


mal la colorido flores colorado rbore

O arco da vella no ceo subido co seu colorn, co seu O arco da vella con sete colores que teen no ceo beleza de

O arco da vella no ceo chantado co seu colorn, co seu O arco da vella un arco triunfal con sete guerreiros que a ningun fan

.
Manuel Mara

2 Completa o encrucillado coas palabras da familia de boca que correspondan:


bocado sndwich embocadura vogal bocadillo voceiro bocalada bocexo 1 B L L X 2 E 3 B D

1. Das rebandas de pan con xamn, chourizo ou outro alimento dentro. 2. Parte dos instrumentos musicais de vento por onde se sopra. 3. Feito de abrir involuntariamente a boca por sono, aburrimento, etc. 4. Cantidade de aire que se toma ou expulsa dunha vez pola boca.

3 Repara nas contraccins subliadas no exercicio 1. Con que palabras estn


formadas? Escrbeas: da: + no: + co: +

GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

UNIDADE 5 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

AA

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Le esta estrofa e di que versos riman. A rima, asonante ou consonante? Por que?
Lonxe da terria, lonxe do meu lar, que morria teo!, que angustias me dan! Riman os versos A rima e , porque .

2 De que se ocupa cada un destes mdicos? Relaciona os dous recadros:


pediatra otorrino cirurxin oculista odos enfermidades de nenos enfermidades dos ollos fai operacins

3 Escribe este texto de novo, pero poendo os puntos e as maisculas que cumpra:
querida cristina: chegamos corua s 17 45 horas a viaxe desde santiago resultou do mis entretido no tren en que viaxamos actuou o mago merln
GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

4 Rodea as contraccins que atopes no exercicio anterior e di que preposicins e


que artigos as forman: : : + + : : + +

UNIDADE 5 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

ARV

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Relaciona cada parte da cabeza (columna da esquerda) coa comparacin que


se lle poida aplicar (columna da dereita): cabelos dentes boca ollos labios brancos coma a neve. negros coma o acibeche. suaves coma a seda. doce coma o mel. vermellos coma a rosa.

2 Atchs! Busca nesta sopa de letras catro palabras da mesma familia que catarro.
Despois, escrbeas a carn: C A T A R R O S O A G U C O Q D I T O R A H E I B U A C A T A R R A L R I T A Z A W K X R M B R I F I R A E A R C E H E Q I U D A P S M I C R S I R O X A Z I A P L E Q O T G E
GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

3 Nos seguintes enunciados faltan contraccins de preposicin + artigo. Escolle a


que cumpra en cada caso desta lista e compltaas: tralos do polas cos ao co no

_________ mas vou ________ colexio __________ autobs. Andei todo o da ___________ peixes ___________ truel. O da __________ meu aniversario farei unha festa ___________ amigos. ___________ hora ___________ recreo estamos ____________ parque.

UNIDADE 6 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

AR

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Une as das columnas e forma palabras con prefixo. Escrbeas nas raias:
indespresubsupermercado solo capaz ordenar escolar

2 Le as seguintes oracins. Rodea en vermello as contraccins de preposicin +


artigo e, en verde, as de preposicin + determinante demostrativo: Colln o cinto destes pantalns no armario da ta habitacin. Naqueles anos non haba telfono nas casas. Busca nese caixn a receita da empanada. A mediados deste mes imos facer unha excursin ao campo cos profes. Vai ser mellor cortar o n deses fos cunha tesoira.
GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

3 Copia as contraccins que teas atopado no exercicio anterior e indica como


estn formadas: destes de + + + + + + estes + + + + + +

UNIDADE 6 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

AA

Nome e apelidos:: .............................................................................................................................. Data: ..................................................................

1 Separa o prefixo das seguintes palabras, segundo o modelo:


hidroavin hidro + avin hipertensin antinboa predicir antebrazo semicrculo imposible

2 Punta estes enunciados coas comas e puntos e coma que sexan precisos:
Os barcos de baixura pescan luras pescadas linguados ollomoles rodaballos etc. s veces tamn collen algn polbo. Napolen Bonaparte o francs era o emperador de Francia. Se o mes de agosto vn cheo bo magosto e bo nabo se vn nubrado poucas castaas e nabos furados.

3 Le este texto. Despois, rodea os posesivos que aparezan e clasifcaos segundo


indiquen un s posuidor ou varios: Comparto a mia habitacin co meu irmn. Cada un dorme na sa cama, ten
GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

o seu armario e as sas cousas Pero s hai un ordenador, o noso ordenador, e cando eu estou a facer os meus traballos do cole, sempre vn el dicindo que o necesita. A nosa nai di que vai poer un cartel na nosa porta con esta mensaxe: Lembrade: Prohibido rifar no voso cuarto. Un s posuidor Varios posuidores

UNIDADE 6 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

ARV

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Comeza un conto e, para facelo, ten en conta estes datos:


Ocorre o da do teu aniversario. Lugar: o teu cuarto. Protagonista: o trasno Bieito. O da en que faca once anos,

2 Debuxa o teu cuarto. Escribe, como se fosen etiquetas, os nomes dos diferentes
mobles que hai nel:

GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

UNIDADE 7 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

AR

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Nas seguintes palabras, separa o lexema do sufixo e clasifica os sufixos:


caixia casucha animalio Lexema caixproblemn barcaza camio cullern golpazo papelucho

caixia casucha animalio problemn barcaza camio cullern golpazo papelucho

S. diminutivos S. aumentativos S. despectivos -ia -----------------------------------

camio

------------------

------------------

------------------

2 Divide estas palabras en slabas:


papeis unha luns avoa carrete requeixn
GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

3 Completa estas oracins con algn dos determinantes indefinidos do recadro:


Nesta praia hai ____________ gaivotas. Anda quedan _______________ bombns na caixa. ___________ os meus amigos xogan ao ftbol. Non lle botes ____________ sal ao peixe. Apura, que temos _________ tempo. cada pouco todos bastantes moitas demasiado certo

UNIDADE 7 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

AA

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Completa o seguinte cadro segundo o modelo:


explorar gando presentar comercio xornal xardn electricidade viaxar -dor explorador -eiro ------------------ante ------------------ista ------------------

2 Le estes enunciados e pon os guins que sexan necesarios:


O galego antigo cocese tamn co nome de galego portugus. Vou facerme un bocadillo de foie gras. Xa fixemos todos os exercicios das pxinas 10 12. Festas de San Xon na vila: 24 28 xuo. A palabra es co la ten tres slabas. Os deseadores presentaron a moda da temporada primavera vern.
GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

3 Escribe oracins coas palabras que se indican:


primeiro cocieiro cinco albndegas

douscentos

gramos

queixo

merenda

receita

lentellas

chourizo

patacas

UNIDADE 7 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

ARV

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Imaxina que o trasno Bieito vn visitarte o da do teu aniversario. Escribe un


dilogo entre os dous e emprega algn destes verbos: dicir, exclamar, preguntar, replicar, responder.

2 As receitas. Da lista que hai abaixo, elixe os ingredientes que necesites e


colcaos no prato que cumpra.

ensalada

cocido

bocadillo salchichn grelos lacn queixo cebola garavanzos chourizo tomate leituga patacas

GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

UNIDADE 8 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

AR

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Le este texto e despois responde as preguntas:


Hoxe mrcores e non me custa madrugar porque teo clase de ximnasia. Gstame moito o baloncesto e xogo ben ao ftbol, pero iso de saltar o poldro a min non se me d moi ben. O importante que eu estou moi forte e que paso un bo momento cos meus compaeiros. a) Repara nos verbos subliados e sinala se estn en 1 ou en 3 persoa. Estn en persoa.

b) Escribe outras palabras que fagan referencia a esa persoa.

2 Escribe a palabra primitiva sobre a que se formaron estas derivadas:


motorista porteiro automobilismo esquiador mergullador tenista rebote telesqu

GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

3 Clasifica os morfemas do exercicio anterior en prefixos e sufixos:


Prefixos: Sufixos:

4 Constre oracins en grao comparativo coas palabras que se indican:


ftbol - divertido - golf

Pau Gasol - alto - ti

UNIDADE 8 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

AA

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Le este texto e escrbeo de novo cambiando a primeira pola terceira persoa:


Hoxe mrcores e non me custa madrugar porque teo clase de ximnasia. Gstame moito o baloncesto e xogo ben ao ftbol, pero iso de saltar o poldro a min non se me d moi ben. O importante que eu estou moi forte e que paso un bo momento cos meus compaeiros. Hoxe mrcores e a [AQU, O TEU NOME] non lle custa

2 Une as palabras cos seus sufixos e forma palabras relacionadas cos deportes:
temn -ismo arco vela -dor marcar deporte -eiro adestrar -ista
GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

3 Completa as seguintes palabras con b ou con v:


urato anda amos rando uscar descri contri mo les ir ua loque encesta urro reci idor an uxaina

UNIDADE 8 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

ARV

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Le este texto, rodea os adxectivos que atopes e escrbeo de novo con eses
adxectivos en grao superlativo: Gstame moito Santi porque un rapaz alegre, divertido, carioso e, ademais, guapo. Xoga ao ftbol e un bo centrocampista, rpido e espelido. O baloncesto non se lle d tan ben, porque el di que baixo, anda que a min me parece alto. Gstame Santi, sobre todo, porque o meu irmn.

2 A cancha de tenis. Nunha parte da cancha mesturronse sufixos e prefixos con


lexemas que non lles corresponden. Colcaos ben e escribe as palabras correctas ao outro lado da cancha:

GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

montaista semicrs ciclador motofinal xoguismo alpineiro

UNIDADE 9 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

AR

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 O cartel enleado. Ordena as letras do cartel da esquerda e escribe nomes de


profesins relacionadas co cine: i c t z a r t o g s u a i n i d o t r i c e r a m a r c _c____ _u______a d_______ _____

2 Relaciona os xentilicios co lugar ao que corresponda cada un:


ribadaviense vilagarcin betanceiro ribeirn Vilagarca de Arousa Ribeira Ribadavia Betanzos

3 Le as seguintes oracins e, despois, fai os exercicios que se propoen sobre elas:


Tareixa e mais eu atopamos a Miguel na entrada do cine; el quixo ver a mesma peli ca ns. Logo, Miguel rifou con Tareixa porque ela non paraba de falar. Onde di vostede que venden refrescos? Ao sar, Miguel veu con Tareixa e comigo a tomar un refresco. a) Sublia os pronomes persoais. b) Indica a persoa e o nmero de cada un:
GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

c) Rodea unha forma de cortesa. d) Anota unha forma especial con preposicin:

UNIDADE 9 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

AA

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Escribe os adxectivos dos que derivan estas palabras:


suavizante: brevidade: vivencia: inactivo: abreviar: novidade:

2 Na lista que hai abaixo, elixe o lugar que corresponde a estes xentilicios e
escribe o nmero que cumpra nos recadros; utiliza o dicionario se o precisas: ceense herculino 1. Tui 5. Santiago de Compostela olvico nois 2. Noia 6. Marn tudense auriense 3. Cee 7. Vigo marinense composteln 4. A Corua 8. Ourense

3 Le este texto. Rodea os pronomes persoais tnicos que atopes e colcaos no lugar
que lles corresponda do cadro que hai debaixo: Onte, a mia amiga Tareixa e mais eu quedamos para ir ao cine. A nai de Tareixa quera vir connosco, pero ns dixmoslle que non, pois na nosa vila non hai perigo. Ela poda quedar tranquila na casa. Cando estabamos para entrar, apareceu Miguel, un compaeiro da clase. Mirou cara a min e preguntou: Que peli ides ver vs? Cando llo dixemos, el decidiu ver a mesma. Pasmolo ben. Ao terminar, despediuse de ns e marchou. Singular 1 persoa 2 persoa 3 persoa Plural

GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

UNIDADE 9 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

ARV

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Ests no cine cuns amigos. O protagonista sae da peli, atravesa a pantalla, senta
nunha butaca e ponse a falar convosco. Inventa un final para esta historia.

2 Busca nesta sopa de letras os xentilicios que corresponden aos lugares indicados:
China Alemaa Polonia Per Inglaterra Suecia P E R U A N O O Z O D L I B L U M A E N A O Q A F M G W N E T K L O C H I N S S U E C O S I
GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

3 Indica con cales destes profesionais do mundo do cine relacionaras as palabras de


abaixo: peiteadora guionista dobrador lapis de ollos camerino claqueta acomodador director especialista rodaxe argumento banda sonora maquilladora cmara actor

UNIDADE 10 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

AR

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Le estas das estrofas de Antonio Garca Teijeiro e, despois, contesta as preguntas:


Namoradias do vento das gaivotas andaban. Cando o vento lles sorra, as gaivotas toleaban. a) Cantos versos ten cada unha? b) Que versos riman? c) Como a rima: asonante ou consonante? d) Hai algunha anfora? Cal? Vento, ventio que vs do norte, voas ben alto, voas ben lonxe.

2 Une as palabras da primeira fila coas da segunda e forma palabras compostas:


parar rubio chuchar lume vagar mel papo montaas pasar sol

.
GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

3 Substite o subliado polo pronome tono que cumpra e copia:


Pedimos ao gardamontes que levase a Ana e mais a min a ver a paisaxe.

Dixeron aos nenos que non fixesen o crebacabezas.

Coidado, non vaias romper esas figurias.

UNIDADE 10 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

AA

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Escribe unha estrofa de catro versos, tendo en conta as seguintes indicacins:


Que rimen os versos 2 e 4. Que a rima sexa asonante. Que aparezan estas palabras: paxaro, nio, primavera, rbore.

2 Relaciona os prefixos da columna da esquerda coas palabras que hai dereita.


Usa o dicionario se o precisas e escribe o resultado nas raias: hectohemohomohidrfono terapia gramo dilise
GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

3 Le este texto e sublia os pronomes persoais que atopes. Despois, clasifcaos


segundo sexan tnicos ou tonos: Meu irmn pequeno leva uns das que non me deixa durmir. El di que ten pesadelos, e que non quere que eu lle apague a luz. Dixaa acesa; as, non virn collerme os monstros, dime. Eu dgolle que estea tranquilo, porque lles vou dar un susto a eses monstros cando o molesten que van marchar para sempre. Tnicos tonos

UNIDADE 10 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

ARV

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Separa os elementos que forman estas palabras compostas. Despois, escribe


outra que contea un deles. Repara no modelo: parabrisas: para + brisas. Paracadas. abrecartas: maleducado: benestar: auganeve: tiracroios: + + + + +

2 Ollo co h! Completa o encrucillado coas palabras que corresponden s


definicins: 1.Mamfero de pel moi grosa, patas curtas e cabeza grande, que vive nos ros de frica. 2. Que ten moi boas calidades para facer algo. 3. Parente meu que fillo dos meus pais. 4. Rede ou lona que se colga de dous paus e serve para tombarse.
GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

5.Instrumento musical grande e de forma triangular, coas cordas dispostas en vertical. 6 6. Pau da bandeira. 5 H 4 3 1 P A S O C

UNIDADE 11 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

AR

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Como es ti? Fai unha descricin do teu carcter.

2 Completa o cadro coas palabras das listaxes:


Papel: papeleira, pisapapeis, papelara. Vender: revenda, compravenda, vendedor. Auga: augadoiro, augaforte, paraugas, auganeve, augada. Roupa: roupeiro, gardarroupa, roupaxe. Palabra simple Palabras derivadas Prefixos Sufixos Palabras compostas

3 Le este texto e, despois, fai os exercicios que se propoen:


Eu son Manel. Cumprn antonte dez anos e convidei os amigos mia casa. A mam fxonos das tortas enormes cubertas de chocolate. Como nos puxemos!
Xon Babarro e Ana M Fernndez: Primeiro libro con Malola, SM (adaptacin)
GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

a) Sublia os verbos que atopes. b) Indica, en cada caso, a persoa, o nmero, o tempo e a conxugacin.

UNIDADE 11 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

AA

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Pntate a ti mesmo. Ao carn do debuxo, escribe tres adxectivos que definan o


teu fsico e outros tres que describan o teu carcter. Fsico:

Carcter:

2 Busca na sopa de letras as palabras que corresponden s seguintes definicins:


1.Paucio cun fsforo nun extremo que serve para prender lume. 2.Aparello para apagar o lume. 3.Caixia para gardar os lapis e os bolis. 4.Que est fra.
GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

5.Proba que se fai para saber os coecementos de algun.

P E V L A M B K

E X T E R I O R

X T U S I S W O

O I D T E T U L

R N A O F O D

I T E X A M E P

Q O E O C I T E

A R I Z A X H M

3 Hai algunhas palabras que se coaron nas seguintes familias. Rscaas:


pan desalgar lavalouza moedeiro paneira salario prelavado moeda panal sal lavanda remoer empanada saleiro lavar portamoedas pandeiro salchicha lavadora moedia

UNIDADE 11 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

ARV

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Mingos fixo un debuxo de si mesmo, e as o describiu:


Eu chmome Mingos e teo nove anos. Aqu pinteime co pantaln que mis me gusta. Como ten un peto grande no peito, meto nel canto quero: cromos, adhesivos, mensaxes secretas Nos dos lados, ademais do pano da man, levo a navallia que me regalou o av. No tempo do go gstame enchelos de blas para que me ruxan conforme vou andando.
Xon Babarro e Ana M Fernndez: Primeiro libro con Malola, SM (adaptacin)

Xa sabes como Mingos. Agora, pinta ti o seu retrato.

2 Vamos de compras ao centro comercial. Clasifica os seguintes produtos segundo a seccin onde os podes atopar: gravata tixola torrador reloxo Papelara lapis paraugas espremedor estoxo cartolina cuncas batedor coitelo Antollos e regalos lentes de sol pano da man rotuladores tiles de cocia
GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

folio

UNIDADE 12 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

AR

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Vai de mascotas Se non tes un animal de compaa, pensa nalgn que


coezas e describe o seu carcter. Para isto, utiliza cando menos das das seguintes comparacins: alegre coma unhas castaolas rpido coma un raio listo coma un allo doce coma o mel folgazn como un paraugas no vern mequeiro coma un beb

2 Le as seguintes oracins e risca a palabra do recadro que non corresponda:


Vivo A vaca nun pobo roxa nunha vila vermella de Ourense.

tivo un tenreiro. axuntamento para falar da seguridade.

Os vecios tiveron un concello


GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

lume

fogo

da fogueira vase desde ben lonxe.

3 Le o seguinte texto e rodea, con vermello, os casos de gheada e, con verde, os


de seseo: Xusto diante da porta de entrada nun pequeno patn ao que se suba por unha esqueira de dous chansos, durma a sesta ao sol un ghato neghro ghrande e ben mantido, que ao ver os nenos abriu con moita preghisa os ollos para serralos ao momento e seghir nos seus soos de ghato farto.
Xon Babarro e Ana M Fernndez: Primeiro libro con Malola, SM (adaptacin)

UNIDADE 12 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

AA

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Son parecidas, pero non tanto. Relaciona cada palabra coa sa definicin:
xeo feixe seo peixe soia chantar solla xantar

1. Tipo de planta. 2. Animal acutico. 3. Auga conxelada. 4. Cravar. 5. Peixe parecido ao linguado. 6. Cavidade. 7. Comer. 8. Conxunto de cousas atadas.

2 Le o seguinte texto e repara nos verbos subliados. En que persoa, nmero,


tempo e modo estn? Indcao no cadro que hai debaixo: Estou pensando que Damin tampouco tan chulo, porque el non me chama Poti, todo o mis que me chama Unto. Pero como ningun da cuadrilla sabe o que , non me importa que mo chame. Eu tampouco o saba e pregunteille mia avoa.
Concha Blanco: Quero que vean meus pais, ed. Casals (adaptacin)

3 Agora fai o contrario e completa o cadro coas formas verbais que correspondan:
Verbos ser chamar saber chamar saber preguntar Formas somos Persoa 1 2 3 2 1 3 Nmero plural plural plural singular singular plural Tempo Modo

presente indicativo presente subxuntivo imperfecto indicativo futuro indicativo presente indicativo futuro indicativo

GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

Formas chama sabe chame saba preguntei

Persoa 3

Nmero singular

Tempo presente

Modo indicativo

UNIDADE 12 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

ARV

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Debuxa a ta mascota (ou, se non tes, algn animal que coezas). Despois,
describe o seu fsico utilizando, cando menos, catro dos seguintes adxectivos: colorido grande orelludo amarelo forte pequeno branco rabilongo verde bigotudo negro fraco castao peludo

GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

2 Coloca as seguintes formas verbais nas casas que corresponda:


xoguemos ven Indicativo salta (ti) risen xutei arrandeamos Subxuntivo correde brinquen Imperativo

UNIDADE 13 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

AR

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Este texto est cheo de castelanismos. Rodaos e escribe as formas correctas:


Aier haba unha tarxeta para min no buzn. Era unha invitacin da mia mexor amiga, que vai celebrar o seu cumpreanos. Como ten unha casa grande, vai facer al a festa. Seguramente, o seu pai preparar unhas setas na barbacoa, que lle saen moi ben, e a sa nai unha tarta de fresa con once velas. O malo destas festas que despois queda a herba chea de basura, e hai que recollela cun rastrillo. Pero axudamos todos e acabamos nun periquete.

2 Estas follas caeron enriba de catro palabras e desordenronas todas. Ordnaas e


escrbeas a carn. Unha pista: conteen grupos consonnticos cultos. d u b s a d r o l p i e t hc o e r c p i n o m o s i b u r a n
GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

3 Repara nos adverbios subliados no exercicio 1 e clasifcaos, segundo sexan:


De tempo: De lugar: De modo: De afirmacin:

UNIDADE 13 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

AA

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Completa as casas coas palabras cultas que corresponden s definicins:


1. Idneo, adecuado. 2. Trazar unha lia horizontal. 3. Conseguir. 4. Natural de Exipto. 1. A 2. S 3. O 4. E R O O R

2 Estn as definicins, pero non as palabras. Elxeas da lista que hai debaixo e
escrbeas onde corresponda: ditongo obxecto : o nmero ordinal que est entre o sexto e o oitavo. : tres vogais na mesma slaba. : o mes que est entre agosto e outubro. : definicin ou explicacin dunha persoa, animal ou cousa. novembro descricin sete ptica setembro recepcin tritongo stimo

3 Rodea os adverbios destas oracins e clasficaos:


GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

Quero empezar ben o curso: non quero chegar tarde clase. Talvez marche fra unha temporada. Estou moi contenta porque quizais ma vaiamos de excursin. Onte durmn mal e agora estou bastante canso. Tempo Lugar Modo Cantidade Negacin/Dbida

UNIDADE 13 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

ARV

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Elixe un obxecto da clase ou do teu cuarto. Fai unha colaxe con recortes de revistas
que o represente. Despois, descrbeo atendendo s caractersticas indicadas:

Tamao:

Material:

Cor:

Utilidade:

GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

UNIDADE 14 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

AR

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Despois da festa, hai que recoller. Coloca cada palabra no seu sitio:
rosquillas grilandas carrusel globos serpentinas orquestra tmbola nora churros farolios

Obxectos decorativos: Atraccins: Comidas:

2 Une os adxectivos co sufixo adecuado e escribe os substantivos resultantes:


activo serio relativo breve festivo capaz -idade -iedade

GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

3 Completa as seguintes oracins con palabras que rematen en -nza ou en -ncia.


Podes elixilas na lista que hai debaixo: Onte pasei o da na cama porque tia unha Este ano o negocio obtivo importantes Debes ter . no peito.

cos rapaces, que anda son pequenos. o prezo. tardanza obediencia ganancias

Estes dous produtos son case iguais; a nica adolescencia enfermidade diferenza paciencia semellanza doenza

UNIDADE 14 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

AA

Nome e apelidos:: .............................................................................................................................. Data: ..................................................................

1 Pasea pola ta casa. Elixe un cuarto e describe o que vas vendo:

2 Busca na sopa de letras palabras rematadas en -ncia/-nza:


Castigo por unha ofensa: P A Q U E R T U D S I Z L O V X L A P A R E N C I A U O E O G H O Q B V I N G A N Z A R O R P A N U X I A M U Z I C E F A N E C A T I Q A G Z B A S D A H U O A
GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

Aspecto de algo ou de algun:

Cultivo da terra:

Bo gusto, distincin:

3 Rodea as preposicins que haxa no texto e copia as contraccins:


O oficio de afiador un dos mis tipicamente galegos. A vida do afiador nmade. Percorre o mundo trala roda. Na actualidade substituuse a roda pola bicicleta ou motocicleta. Para anunciarse, o afiador leva un asubo, instrumento parecido frauta de pau, feito de madeira de buxo.

UNIDADE 14 LINGUA GALEGA


Curso: ................................................................

ARV

Nome e apelidos: ............................................................................................................................... Data: ..................................................................

1 Le atentamente a seguinte descricin. Despois, trata de debuxar o Pazo de


Eiravella: O pazo de Eiravella ten dous corpos unidos en forma de ele que encerran un patio rodeado por diante por un valo de pedra non moi alto, e pola capela. Ten todo el das plantas, ags a torre que, situada no sueste, ten tres. [] Todo el de perpiao e a torre est almeada. No tellado, de tella do pas, vense tres chemineas.
Xabier P. Docampo: O pazo baleiro, Xerais

2 Busca perpiao no dicionario e escribe a sa definicin. Despois, busca no


GRUPO ANAYA, S.A. Lingua galega 5 de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

mesmo texto un sinnimo desta palabra e cpiao: Perpiao:

Un sinnimo de perpiao

3 Rodea todas as preposicins que atopes no texto e copia aquelas que estean
contradas co artigo:

También podría gustarte