Documents de www.arc46.com a issuu: El Plany de Son Corbell (Llucia Ramis Laloux): http://issuu.

com/arc46/docs/soncorbellcompletlluciaissuu Converses amb Don Melcior Rosselló i Simonet (Antoni Ramis Caldentey): http://issuu.com/arc46/docs/conversesambdonmelcior Aportacions de la psicología humanista a la medicina esportiva (Antoni Ramis Caldentey): http://issuu.com/arc46/docs/jornadesmedicinaesportivaigentgran/1 Psicología. Tema 2: L’Evolució. Des del Big Bang fins avui (Antoni Ramis Caldentey): http://issuu.com/arc46/docs/psicologiaunitat2bigban992 El Departament d’Orientació a un Centre de Persones Adultes (Antoni Ramis Caldentey): http://issuu.com/arc46/docs/eldoauncentredepersonesadultes

Resum i Comentari del llibre “Persones Adultes” (Antoni Ramis Caldentey): http://issuu.com/arc46/docs/resumicomentarillibreadults

Documents de l’AHC a issuu (http://issuu.com/archumanista): Associació Humanista de Comunicació. Referents (AHC): http://issuu.com/archumanista/docs/associaciohumanistadecomunica cio

Estatuts de l’Associació Humanista de Comunicació (AHC): http://issuu.com/archumanista/docs/estatutsarchcomunicacio