Está en la página 1de 8

POTENCIA COMPLEJA

E E/ I I/ Z Z/
v
A

El flujo de potencia activa para una impedancia P=


EI cos 2

vatios

Flujo de potencia reactiva Q=


EI sen 2

vares

S = P + JQ VA. S = EIeJ VA.

S = EeJ I VA.

Potencia Activa
P=
EI cos 2

vatios vatios vatios

P = E I cos P = R I2

Potencia Reactiva
Q=
EI sen 2

vares vares

Q = E I sen

Q = X I2

vares

Circuito Serie
n

E =
i=1

Vi
n

Zeq,s =
i=1

Zi

Potencia aparente en el circuito serie


n n

Si =
i=1 i=1

Vi I

Si = Pi +JQ i
n n

=
i=1

+
i=1

= P

+JQtot

Circuito Paralelo