Está en la página 1de 3

j

_
_

, ,

,
, ,

,
,

,
,
,

,
,

,
,

,
,

,
,
,

,
,
j

_
_

, ,
,

, ,

`
,

,
,

,
,

,
,
,

,
,

,
,

, ,
,

l
l
l
l
l
`
`

,
,

,
,
,

,
,

,
,
,

,
,

,
,

,
, ,

,
,
j

`
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,
,

, ,
,

, ,

`
,

,
,
,

,
,

,
,

,
,

,
,
,

,
, ,

,
,

,
,
,

,
,

,
j

,
,

,
,

,
,
,

,
,

,
,

, ,
,

, ,

`
,

,
,

,
,

,
,

, ,

,
,

Mar m
,

` ,

ran
j

, ,
,

Mar m
,

` ,

ran

1.
1
1
1
1
1
`
`

2.

me
,

por que
,

can to___________
,

eeu
,

se
,

can
,

to
,

fa____________
,

go
j

me
,

por que
,

can to
,

eeu
,

se
,

can
,

to
,

fa
,

go

ben he__
,

`
,

_____________

Mar m
,

` ,

ran
,

me
,

por que
,

can to_____
,

ben he__
,

`
,

______________

Mar m
,

` ,

ran
,

me
,

por que
,

can to
,

Foliada Marmuradora
Adicada aos catro coros decanos de Galicia
Msica: Paulo Nogueira
Letra: Tradicional
www.treixadura.com
j

___
,

eeu
,

se
,

can
,

to
,

fa_____________
,

go

ben he_____________
,

eeu
,

se
,

can
,

to
,

fa_____________
,

go

ben he____________
,

men
,

tras
,

que
,

can
,

to
,

non

cho ro____________
,

nin
,

fa
,

lo
j

men
,

tras
,

que
,

can
,

to
,

non

cho ro____________
,

nin
,

fa
,

lo

l
l
l
l
l
`
`

mal
,

de
,

nin

gun he_____________
,

gun he____________.
,

Mar
,

mu
j

mal
,

de
,

nin

gun he____________
,

gun he____________
,

Mar
,

mu

1.
1
1
1
1
1
`
`

2.

rai,
,

mar
,

mu
,

rai
,

mar
,

mu___________
,

ra

do res___________
,

mar
,

mu
j

rai,
,

mar
,

mu
,

rai
,

mar
,

mu___________
,

ra

do res___________
,

mar
,

mu

rai,
,

mar
,

mu
,

rai
,

e
,

non__________
,

de
,

min he_
,

`
,

____________
,

nun
,

ca
j

rai,
,

mar
,

mu
,

rai
,

e
,

non__________
,

de
,

min he__
,

`
,

___________
,

nun
,

ca

fun
,

eu
,

nun
,

ca
,

fun
,

mar__________
,

mu

ra do___________
,

se
,

non
j

fun
,

eu
,

nun
,

ca
,

fun
,

mar__________
,

mu

ra do___________
,

se
,

non

l
l
l
l
l
`
`

da,
,

se
,

nn
,

da
,

xen
,

te___________
,

ru
,

n he__
,

`
,

____________,
,

se
,

nn
j

da,
,

se
,

nn
,

da
,

xen
,

te____________
,

ru
,

n he__
,

`
,

___________,
,

se
,

nn

da
,

se
,

nn
,

da
,

xen
,

te______________
,

ru

n he________
,

da
,

se
,

nn
,

da
,

xen
,

te_______________
,

ru

n he________
,

ai
,

la
,

le
,

ai
,

la
,

le
,

lo
,

ai___________
,

la
}
,

la la
,

`
,

a
j

ai
,

la
,

le
,

ai
,

la
,

le
,

lo
,

ai___________
,

la
,

la la
,

`
,

, ,
,

,
D.S das veces e de } a FIN
,

FIN
la la___
,

`
,

a________________________________________

, ,

,
, ,

la la
,

`
,

`


j

`


Marmranme porque canto
e eu se canto fago ben(bis),
mentras que canto non choro
nin fago mal de ningun.
Marmurai, marmuradores
marmurai e non de min
eu nunca fun marmurado
senn da xente run.
Indo por aqu abaixo
camio de Santa Marta (bis),
buscando quen diga ben
que quen diga mal non falta.
Retrouso.
Anque de min digan, digan
anque de min digan ben (bis),
anque de min digan, digan
eu non digo de ningun.
Retrouso.

1
1
1
1