Está en la página 1de 2

Tabla de integrales

(Matemtica | Clculo | Integrales | Tabla de)

Potencia de x.

Demostracin

xn dx = x(n+1) / (n+1) + C (n

-1)

1/x dx dx = ln|x| + C

Exponente / Logaritmo

ex dx = ex + C
Demostracin

bx dx = bx / ln(b) + C
Demostracin

ln(x) dx = x ln(x) - x + C
Demostracin

Trigonomtrica

Demostracin

sen x dx = -cos x + C

Demostracin

cos x dx = sen x + C

Demostracin

tan x dx = -ln|cos x| + C

csc x dx = - ln|csc x + cot x| + C Resuelta trigonomtrica

sec x dx = ln|sec x + tan x| + C

cot x dx = ln|sen x| + C

cos x dx = sen x + C
Demostracin

sen x dx = -cos x + C
Demostracin

sec2 x dx = tan x + C
Demostracin

Demostracin

csc x cot x dx = -csc x + C

Demostracin

sec x tan x dx = sec x + C

Demostracin

csc2 x dx = -cot x + C

Trigonomtrica inversa

arcsen x dx = arccos x dx =

1 +C (1-x2) -1 +C (1-x2) 1 +C 1+x2

-1 +C arccsc x dx = |x| (x2-1) 1 +C arcsec x dx = |x| (x2-1) arccot x dx = -1 +C 1+x2

arctan x dx = Hyperblica

senh x dx = cosh x + C csch x dx = ln( tanh(x/2) ) + C

cosh x dx = senh x + C sech x dx = atan( senh x ) + C

tanh x dx = ln( cosh x ) + C coth(x) dx = ln( senh x ) + C

Presione la demostracin para ver una demostracin/discusin del teorema.

Para resolver una integral mas complejada, vea The Integrator enhttp://integrals.wolfram.com/