Está en la página 1de 2

SURAT KEBENARAN MENERIMA WANG AWAM, MENULIS DAN MENANDATANGAN RESIT (AP 69 dan AP 70(A)(iv)) Saya sebagai Pengetua/Guru

Besar SK. Bukit Kuari, Batu Pahat dengan ini memberi kebenaran menerima wang awam serta menulis dan menandatangan Resit Rasmi Murid kepada: Nama : PN. FAZILAH BINTI MD. SAWAI Kad Pengenalan : 760312-02-6018 Jawatan : GURU KELAS PRA SEKOLAH 2. Kebenaran menerima wang awam yang diberi adalah seperti berikut :i) 3. Insuran Takaful - RM 1.50

Kebenaran ini diberi mulai 1 Januari 2011 sehingga 31 Disember 2011 atau kebenaran ini ditarik balik.

Tandatangan Guru Besar

Tarikh :

______________________________________________________________________ Saya Fazilah binti Md.Sawai dengan ini menerima kebenaran yang telah diberi seperti di atas. (FAZILAH BINTI MD.SAWAI) Nota : i. ii. iii. iv. Gunakan Kepala Surat Rasmi Sekolah Isi dalam 2 salinan. Tandatangan tidak boleh menggunakan karbon Asal disimpan oleh penerima kuasa Pendua disimpan dalam fail sekolah Tarikh :