EL PES DELS OBJECTES

Material: Balances de plat i diferents objectes per pesar (bales, suros, cotxes, pedres, fustes, boles, botons,...) Utilitzem les balances i fem pràctiques de pesar objectes i de comparar-ne el pes (la massa), els podem fer preguntes com ara: Què és més pesant? Què és més lleuger? Continguts: Mesura Objectius: Establir les nocions contrastades de “pesant” i “lleuger” o “pesa més” i “pesa menys”.

tap de suro. pilotes. material i massa dels objectes. pedres. . Objectiu: Adonar-se que en la flotació dels cossos hi incideixen diverses variables (predir i comprovar). Objectes diferents: pinces de roba. Es deixa que els infants manipulin diferents objectes per tal de predir quins d'aquests objectes suraran o s'enfonsaran. cotxes. els nens i les nenes hauran de fixar-se en la forma. Un cop feta la predicció hauran de comprovar les prediccions manipulant el material i prenent-ne nota. boles de plastilina. pals.SURA S'ENFONSA Materials necessaris: Recipient amb aigua. bales.

un aspre i un suau i preguntar quina diferència hi ha.. manyoples.. fregalls.ASPRE – SUAU Materials: Diferents objectes com: cotó fluix. A continuació farem tot manipulant els diferents materials la fitxa. Objectiu: Observar les diferents textures dels materials. Presentem als nens i a les nenes dos objectes.. TIPUS DE SÒLS .

Materials: Lupes.. branquetes. A l'observació tindrem en compte els elements que hi ha al sòl (pedretes.. primer se'ls demana que la remenin i que expliquin que hi troben a vista.) i en farem la descripció oral passant tot seguit a fer-ne el dibuix a la fitxa proposada. trossos d'arbre. sòl del pati i sòl del bosc. Observem amb les lupes els diferents tipus de sòls (sorra i terra) que els presentarem en dues safates diferents. passant tot seguit a fer la mateixa observació amb la lupa. OBSERVEM AMB LA LUPA PRENEM NOTA TOU – DUR ..

) les ungles... clips.Materials: Diversos objectes que siguin tous o durs.... cotó fluix.. A continuació observarem i manipularem els objectes dipositats a cada safata i els classificarem segons siguin tous/durs. Per exemple. pals.. orelles... parts toves: galtes. pedres. El desplaçament dels objectessegons el plànol . llavis.. . plastilina. cama. com per exemple:pilotes. parts dures: els ossos (el cap. el colze.. Objectiu: Treballar les característiques dels diferents materials per tal de poder-los classificar segons siguin tous o durs.. Desenvolupament de l'activitat: Es demana als nens i les nenes que diguin parts toves i dures del propi cos tot tocant-les.

Materials: Rampes de fusta. Desenvolupament de l'activitat: Observar en tres rampes de diferent inclinació quin dels cotxes es mourà. al mig o gairebé al final. .Predir si un cotxe arribarà més o menys luny segons el lloc de col·locació a la rampa. cotxes i trossos de fusta per afegir amb cinta de pintor als cotxes per tal que els augmenti el pes i observar les diferents velocitats de desplaçament segons les diferents propietats que els hem donat: inclinació. Observar amb cotxes de diferent pes observar quin arriba més lluny baixant pel mateix plànol inclinat. Predir si un camió o cotxe arribarà més o menys lluny segons la rampa estigui més inclinada o menys. situació a la rampa i pes de l'objecte a desplaçar-se. Observar en un mateix plànol inclinat quin cotxe arribarà més lluny segons la seva posició de sortida (a dalt.

LA FORMA DE L' AIGUA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful