EL PES DELS OBJECTES

Material: Balances de plat i diferents objectes per pesar (bales, suros, cotxes, pedres, fustes, boles, botons,...) Utilitzem les balances i fem pràctiques de pesar objectes i de comparar-ne el pes (la massa), els podem fer preguntes com ara: Què és més pesant? Què és més lleuger? Continguts: Mesura Objectius: Establir les nocions contrastades de “pesant” i “lleuger” o “pesa més” i “pesa menys”.

bales. material i massa dels objectes. boles de plastilina. Objectiu: Adonar-se que en la flotació dels cossos hi incideixen diverses variables (predir i comprovar). Es deixa que els infants manipulin diferents objectes per tal de predir quins d'aquests objectes suraran o s'enfonsaran.SURA S'ENFONSA Materials necessaris: Recipient amb aigua. pilotes. Un cop feta la predicció hauran de comprovar les prediccions manipulant el material i prenent-ne nota. . pedres. cotxes. els nens i les nenes hauran de fixar-se en la forma. pals. tap de suro. Objectes diferents: pinces de roba.

.ASPRE – SUAU Materials: Diferents objectes com: cotó fluix. A continuació farem tot manipulant els diferents materials la fitxa. Objectiu: Observar les diferents textures dels materials. un aspre i un suau i preguntar quina diferència hi ha. manyoples.. Presentem als nens i a les nenes dos objectes. fregalls.. TIPUS DE SÒLS .

. A l'observació tindrem en compte els elements que hi ha al sòl (pedretes.) i en farem la descripció oral passant tot seguit a fer-ne el dibuix a la fitxa proposada. branquetes.. passant tot seguit a fer la mateixa observació amb la lupa. Observem amb les lupes els diferents tipus de sòls (sorra i terra) que els presentarem en dues safates diferents. trossos d'arbre.Materials: Lupes. OBSERVEM AMB LA LUPA PRENEM NOTA TOU – DUR . sòl del pati i sòl del bosc.. primer se'ls demana que la remenin i que expliquin que hi troben a vista.

parts dures: els ossos (el cap..... cotó fluix. Desenvolupament de l'activitat: Es demana als nens i les nenes que diguin parts toves i dures del propi cos tot tocant-les. pals.. A continuació observarem i manipularem els objectes dipositats a cada safata i els classificarem segons siguin tous/durs. Per exemple.. orelles. pedres.Materials: Diversos objectes que siguin tous o durs.... cama.. llavis. clips. .. com per exemple:pilotes.. el colze. El desplaçament dels objectessegons el plànol . Objectiu: Treballar les característiques dels diferents materials per tal de poder-los classificar segons siguin tous o durs.) les ungles. parts toves: galtes. plastilina.

Observar amb cotxes de diferent pes observar quin arriba més lluny baixant pel mateix plànol inclinat. . situació a la rampa i pes de l'objecte a desplaçar-se.Predir si un cotxe arribarà més o menys luny segons el lloc de col·locació a la rampa. cotxes i trossos de fusta per afegir amb cinta de pintor als cotxes per tal que els augmenti el pes i observar les diferents velocitats de desplaçament segons les diferents propietats que els hem donat: inclinació. Predir si un camió o cotxe arribarà més o menys lluny segons la rampa estigui més inclinada o menys. al mig o gairebé al final. Desenvolupament de l'activitat: Observar en tres rampes de diferent inclinació quin dels cotxes es mourà.Materials: Rampes de fusta. Observar en un mateix plànol inclinat quin cotxe arribarà més lluny segons la seva posició de sortida (a dalt.

LA FORMA DE L' AIGUA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful