Está en la página 1de 21

TIKIMYBI TEORIJOS IR STATISTIKOS PAGRINDAI KOMBINATORIKA

1. Viename krepelyje yra 10 obuoli, kitame 6 kriaus. Keliais bdais galima pasirinkti vien vaisi? Ats.: 16. 2. Berniukas turi 12 raudon balion, 10 ali ir 8 mlynus. Vien balion nori padovanoti draugui. Keliais bdais berniukas gali parinkti dovan? Ats.: 30. 3. Andrius turi 20 pato enkl, Jonas 40% daugiau negu Andrius, o Petras 50% daugiau negu Jonas. Berniukai nutar vien enkl parduoti. Keliais bdais jie gali irinkti pardavimui skiriam enkl? Ats.: 90. 4. Duoti skaitmenys 1,2,3,4. Kiek i j galima sudaryti dvienkli skaii su skirtingais skaitmenimis? Ats.: 12. 5. Kiek skirting trienkli skaii su skirtingais skaitmenimis galima sudaryti i skaitmen 0,1,2,3,4? `Ats.: 48. 6. Kiek skirting keturenkli skaii su skirtingais skaitmenimis ir dali i 5 galima sudaryti i skaitmen 1,2,3,5? Ats.: 6. 7. Grupje yra 25 moksleiviai. Reikia irinkti senin ir jo pavaduotoj. Kiek gali bti skirting rinkim rezultat? Ats.: 600. 8. Kiek skirting trienkli skaii galima sudaryti i skaitmen 1,2,3,4,5 j nekartojant? Ats.: 60. 9. Pirmadienio tvarkaratyje yra 6 skirting dalyk paskaitos. Kiek galima sudaryti skirting tos dienos tvarkarai? Ats.: 720. 10. Futbolo pirmenybse dalyvauja 16 komand. Kiek yra bd joms pasiskirstyti pirmsias 3 vietas? Ats.: 3360. 11. I Vilniaus Palang norime nuvykti per Kaun. I Vilniaus Kaun galima nuvykti traukiniu arba autobusu, o i Kauno Palang traukiniu, autobusu, laivu arba lktuvu. Keliais skirtingais bdais galime nuvykti i Vilniaus Palang? Ats.: 8. 12. 25 abiturientai apsikeit nuotraukomis. Kiekvienas padovanojo savo nuotrauk kiekvienam klass draugui. Kiek buvo padovanota nuotrauk? Ats.: 600. 13. 20 moksleivi i ryto pasisveikino paspausdami vienas kitam rank. Kiek buvo rank paspaudim? Ats.:190. 14. Keliais bdais galima sudaryti trispalv vliav, turint trij skirting spalv audinius, jei visos spalvos turi bti skirtingos? Ats.: 6. 15. Kiek lygini 4-enkli skaii su skirtingais skaitmenimis galima sudaryti i skaitmen 1,3,5,7,8? Ats.: 24. 16. Kiek skirting trienkli skaii galima sudaryti i skaitmen 0,1,2,3,4 j nekartojant? Ats.:48. 17. Kiek nelygini keturenkli skaii su skirtingais skaitmenimis galime sudaryti i skaitmen 1,8,9,4? Ats.: 12. 18. Ant 10 korteli surayti skaiiai 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Imamos 4 kortels ir i j sudaromas 4enklis skaiius. Kiek 4-enkli skaii tokiu bdu galima sudaryti? Ats.: 4536. 19. Kiek galima sudaryti skirting penkiaenkli skaii i skaitmen 0,1,2,3,4 j nekartojant? Ats.: 96. 20. ekskursij vyksta 10 moksleivi. Keliais bdais galima sudaryti ekskursant sra, jei tarp j nra bendrapavardi? Ats.: 3628800. 21. Keliais bdais galima suole susodinti 7 moksleivius, kad du i j Jonas ir Andrius sdt greta? Ats: 1440. 22. Knyg lentynoje yra 5 algebros ir 3 geometrijos vadovliai. Keliais bdais jas galima sustatyti eil, kad vieno dalyko knygos bt greta? Ats.; 1440. 23. Kiek striaini turi ikilasis eiakampis? Ats.: 9.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2 24. Jokios trys ikilojo dvylikakampio striains nesikerta viename take. Raskite jo striaini susikirtimo tak skaii. Ats.: 495. 25. aki turnyre dalyvauja 12 moksleivi. Kiekvienas suais su kiekvienu po 1 partij. Kiek bus suaista partij? Ats.: 66. 26. Kiek striaini turi ikilasis 10-kampis? Ats.: 35. 27. Dje yra 20 detali, i kuri 3 nestandartins. Paimtos 5 detals. Keliais atvejais tarp paimtj yra bent viena nestandartin detal? Ats.: 9316. 28. Keliais bdais galima sudaryti startin ledo ritulio komandos eetuk i 9 puolj, 5 gynj ir3 vartinink, jei komandos sudt turi bti traukti 3 puoljai, 2 gynjai ir 1 vartininkas? Ats.: 2520. 29. Krepinio empionate dalyvauja 12 komand. Kovojama dl aukso, sidabro ir bronzos medali. Keliais bdais medaliai gali bti paskirstyti tarp komand? Ats.: 1320. 30. Treniruotes lanko 12 krepinink. Keliais bdas gali bti sudarytas pagrindinis penketukas? Ats.: 792. 31. Keliais bdais galima idstyti achmat lentoje 8 boktus taip, kad vienas kito jie negalt kirsti? Ats.: 40320. 32. Kiek lygini keturenkli skaii galima parayti skaitmenimis 2,3,5,7 j nekartojant? Ats.: 6. 33. Kiek penkiaenkli skaii, dali i 5, galima parayti skaitmenimis 0,1,2,3,5 j nekartojant? Ats.: 42. 34. 6 keleiviai sda traukin, kuris turi 3 vagonus. Kiek skirting bd gali bti jiems pasiskirstant vagonuose? Ats.: 729. 35. Keliais bdais galima padalinti 28 domino kauliukus 4 aidjams duodant po 7 kauliukus? 36. Ploktumoje duota 12 tak, i kuri nei vieni 3 neguli vienoje tiesje. Kiek skirting tiesi galima pravesti sujungiant 2 takus? Ats.: 66. 37. Keliais bdais galima susodinti 3 keleivius 4 viet kupe? Ats.: 24. 38. Keliais bdais galima paymti keturkampio virnes raidmis A, B, C ir D? Ats.: 24. 39. Keleiviniame traukinyje yra 5 vagonai. Kiek yra bd paskirstyti po vagonus 5 palydovus? Ats.: 120. 40. I 26 moksleivi grups reikia irinkti 3 moksleivius dalyvauti matematikos olimpiadoje. Keliais bdais tai galima padaryti? Ats.: 2600. 41. Knygyne gauta 6 pavadinim nauj knyg. Keliais bdais galima nusipirkti 3 naujas knygas? Ats.: 20. 42. Keliais bdais 26 moksleivius galima suskirstyti 2 pogrupius po 13 moksleivi? 43. Keliais bdais galima sustatyti eil 5 juodus ir 4 baltus rutulius taip, kad balti rutuliai negult vienas alia kito? Ats.: 15. 44. Matematikos kabinete 28 vietos. Keliais bdais gali uimti vietas 20 moksleivi? 45. Futbolo pirmenybse suaistos 153 rungtyns. Kiekvienos 2 komandos susitiko po vien kart. Kiek komand dalyvavo pirmenybse? Ats.:18. 46. Seifui atidaryti reikia penkiuose diskuose surinkti atitinkam skaii kombinacij. Kiekviename i disk gali bti surinktas vienas i 10 skaitmen. Ar uteks 10 dien seifui atidaryti, jei darbo diena trunka 13 valand, o vienos kombinacijos surinkimas utrunka 5 sek.? 47. I skaitmen 1,2,3,4,5 sudaryti visi galimi penkiaenkliai skaiiai, kuriuose nra vienod skaitmen. Kiek yra toki, kurie: a) prasideda skaitmeniu 3; b) neprasideda skaitmeniu 5; c)prasideda skaiiumi 54; d)neprasideda skaiiumi 543? Ats.: a)24; b)96; c)6; d)118. 48. Kiek achmatinink dalyvavo turnyre, jei inoma, kad kiekvienas dalyvis suaid su kiekvienu i likusij po vien partij, o i viso suaista 210 partij? Ats.: 21. 49. Kiek egzistuoja dvienkli skaii, kuri deimi ir vienet skaitmenys nelyginiai ir skirtingi? Ats.:20. 50. Keliais bdais 7 skirtingas knygas galima sustatyti vienoje lentynoje? Ats.: 5040. 51. I skaitmen 0,1,2,3,4,5 sudaryti keturenkliai skaiiai (skaitmenys nesikartoja). Keliuose skaiiuose yra skaitmuo 3? Ats.:204.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

3 52. Liftas sustoja deimtyje aukt. Keliais bdais 4 lifte esantys mons gali ilipti iuose auktuose? Ats.: 10000. 53. Knygoje 20 puslapi. Trijuose puslapiuose reikia patalpinti po vien skirting iliustracij. Keliais bdais tai galima padaryti? Ats.: 6840. 54. Per 12 dien reikia ilaikyti 5 egzaminus (ne daugiau 1 egzamino per dien). Keliais bdais galima sudaryti egzamin tvarkarat? Ats.: 95040. 55. 15 moni reikia paskirstyti dvi grupes taip, kad vienoje j bt 6, o kitoje 9 mons. Keliais bdais tai galima padaryti? Ats.: 5005. 56. komand turi bti atrinkti 4 sportininkai i 10. Keliais bdais tai galima padaryti, jei 2 konkrets sportininkai turi patekti komand? Ats.: 28. Apskaiiuo kite :
3 57. C10 + C 94 ; 2 3 Ats. : 246. 58. C11 + C 9 ; 3 A13 ; 3 3 A15 + A14 11 14 Ats. : 139. 59. C15 C16 ; 4 5 A15 + A14 ; 3 A15 4 4 A12 A11 ; 3 A10

Ats. : 1245. 60. P6 P5 ; 5! Ats. : 1 . 15

Ats. : 5,5. 61. 64.


6 5 A20 + A20 ; 4 A20

Ats. :

22 . 62. 63

Ats. : 100. 63.


5 P6 C 7 + C 74 ; 7 A10

Ats. : 5.

Ats. : 256. 65.

3 A54 + A5 ; A52

Ats. : 9. 66.

Suprastink ite reikinius : n! (n 2 )! ; Ats. : 1 . 69. (n 1)! ; Ats. : (n 1)(n 2 ). 67. ; Ats. : n. 68. (n - 1)! (n 3)! n! n(n 1) 2k (2k 1)! 1 1 n 1 1 1 ; Ats. : 70. ; Ats. : 1. 71. ; Ats. : . 72. . (2k )! (n + 1)! (k 1)! k! (k 2 )! n! (n + 1)! (m + 1)! ; Ats. : 20. 2 3 5! n 1 n C n+1 ; Ats. : n. 74. C 22n 3 ; Ats. : n(n 1). 75. 73. n +1 2(2n 1) m(m + 1) (m 1)!3! 1 76. Ats. : 2 . 77. k! k k Isprskite lygtis : 79. A 2 = 182; n
3 82. C n+3 = 3(n + 1)(n + 2);

(k 2 )! ;

(n + 3)! ; (n + 1)!(n 2 4 )

n+3 . 78. Ats. : n2

(n + 2)!(n 2 9) ; (n + 4 )!

Ats. :

n3 . n+4

2 1 Ats. : 14. 80. An + C n = 256;

3 2 Ats. : 16. 81. C n + C n = 15 n 2 1 ; 2 3 Ats. : 9. 84. 5C n +1 = 4C n ;

Ats. : 90. Ats. : 7. Ats. : 7.

Ats. : 15. 83.

2 3 Cn + Cn = 15; n 1

85.

Ax4 + Ax2 = 13; Ax2

3 3 Ats. : 6. 86. A2 x = 14 Ax ;

3 Ats. : 4. 87. C 1 + 6C x2 + 6C x = 9 x 2 14 x; x

3 88. C xx+12 + 2C x 1 = 7( x 1);

Ats. : 5. 89.

Ax4 24 = ; x 4 3 23 Ax +1 C x

3 Ats. : 5. 90. Ax + C xx 2 = 14 x; Ats. : 5.

3 91. Ax 2C x4 = 3 Ax2 ;

Ats. : 6;11. 92. Ats. : 7. 95.

5 Ax = 336; 5 C xx 2

Ats. : 8. 93. Axx 3 = xPx 2 ;

Ats. : 7. Ats. : 9;10. Ats. : 3;14. Ats. : 4.

1 94. Axx+1 + 2 Px 1 =

30 Px ; 7

m!(m 1)! 1 = ; (m + 1)! 6

5 4 Ats. : 2;3. 96. An = 18 An 2 ; 3 4 Ats. : 10. 99. 5C n = C n+ 2 ;

4 97. An Pn 4 = 42 Pn 2 ;

k Ats. : 7. 98. Pn+ 2 = 132 An Pn k ;

100.

(n + 5)!= 240(n k )! Ank++33 ;

n 1 2 Ats. : 11. 101. 12C n+ 3 = 55 An +1 ; Ats. : 8. 102.

Pn 1 = ; Pn + 2 30

Isprskite nelygybes :
2 103. A x 1 < Axx 1 ; x+ x Ats. : 2;3;4. 104. A101

2 x A10 ; x

x x Ats. : 8;9;10. 105. C101 > 2C10 ;

Ats. : 8;9;10.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

4
x x 106. C13 < C13+ 2 ; 3 109. 5C x < C x4+ 2 ; 5 3 112. 2C x > 11C x 2 ; x x Ats. : 1;2;...;5. 107. C18+ 2 > C18 ; 1 Ats. : 15;16;... . 110. C xx+1 >

Ats. : 1;2;...;7. 108. C x6 < C x4 ;

Ats. : 6;7;8;9.

3 ; 2

1 Ats. : 2;3;... . 111. C xx+1 < 21;

Ats. : 1;2;...;5.

Ats. : 12;13;... . 113.

Ax4+1 > 14 P3 ; Ats. : 8;9;.... C xx13

114. Axx+12 < Axx 1 ; Ats. : 2;3;4. 115. Kiek skirting dvienkli skaii galima sudaryti i skaitmen 7,8,9? Ats.:9. 116. Reikia nudayti 3 namus. Kiekvienam j galima parinkti vien i 5 spalv. Keliais skirtingais bdais galima tai padaryti? Ats.:125. 117. Kiek skirting keturenkli skaii galima sudaryti i skaitmen 0,1,2? Ats.:54. 118. Kiek yra maesni u 1000 natralij skaii, sudaryt naudojantis skaitmenimis 1,2,3,4,5? Ats.:155. 119. Keliais bdais galima eilutje parayti 6 pliusus ir 4 minusus? Ats.:210. 120. Kiek skirting skaii galima gauti perstatant skaitmenis skaiiuje 2233344455? Ats.:25200. 121. Kiek galima sudaryti odi i odio kampas raidi? Ats.:360. 122. Gli kioske yra 4 skirting ri gli. Keliais skirtingais bdais galima nusipirkti 5 gles puoktei sudaryti? Ats.:56. 123. Parduotuvje yra 4 skirting vienodos verts pato enkl. Keliais skirtingais bdais galima nusipirkti 6 pato enklus? Ats.:84. 124. Pauki turguje parduodamos 8 skirting veisli vitos. Keliais skirtingais bdais galima nusipirkti 10 vit? Ats.:19448. 125. Automobilio numer sudaro ei enklai: pirmieji trys lotyn abcls raids, kiti trys skaitmenys. Kiek galima sudaryti skirting automobili numeri, jei enklinimui naudojamos 23 raids ir atsisakoma skaitmen rinkinio 000? Ats.:12154833. 126. I skaitmen 1,3,5,7,9 sudarykite skaiius, kuriuose bt ne daugiau kaip 3 skaitmenys. Kiek toki skirting skaii galima sudaryti? Ats.:155. 127. Pate yra 10 ri atvirui. Keliais bdais galima nupirkti 8 atvirutes? Ats.:24310. 128. Riedantis rutulys btinai stringa viename i 5 skirtingai paymt, narveli. Kiek yra galim variant, jei ridenami 3 sunumeruoti rutuliai ir kiekviename narvelyje gali strigti bet koks rutuli skaiius? Ats.:125. 129. Devynis studentus reikia suskirstyti vieno, trij ir penki student grupes. Kiek yra tokio suskirstymo variant? Ats.:504. 130. 10 student grup ivyko talkininkauti rudens darbams soduose. 2 studentai turs skinti kriaues, 3 slyvas ir 5 obuolius. Kiek yra variant studentams paskirstyti nurodytiems darbams? Ats.:2520. 131. Kontrolinio darbo perraymui sudaryti 2 uduoi variantai ir kiekvienos uduoties atspausdinta po 3 egzempliorius. Kiek yra skirting variant eiems studentams idalinti lapelius su uduotimi? Ats.:20 132. Moneta metama 10 kart. Kiek galima gauti skirting herbo ir skaiiaus ikritimo kombinacij? Ats.:1024. 133. Buto viduje yra 8 durys. kiekvienos durys gali bti udarytos arba atidarytos. kiek yra skirting padi, kuriose gali bti visos durys? Ats.:256. 134. Keliais bdais galima sudti knyg lentynoje 4 algebros, 3 geometrijos ir 2 fizikos knygas, jei kiekvieno dalyko knygos yra vienodos? Ats.:1260. 135. Kiek galima gauti skirting odi perstaius raides odyje kakava? Ats.:60.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

136. 137. 138. 139. 140. 141.

142. 143.

5 9 kortelse surayti skaitmenys 1,1,1,2,2,2,3,3,3. Kiek devynenkli skaii galima sudaryti i t korteli? Ats.: 1680. Pate yra 10 ri atvirui. Keliais bdais galima nusipirkti 8 atvirutes? Ats.: 24310. Aludje yra 4 ri alaus. Keliais bdais galima usakyti 7 bokalus alaus, jei bokal pilamas tik vienos ries alus? Ats.: 120. Petras turi 6 draugus. 20 dien i eils jis nori kviesti sveius po 3 i j taip, kad n karto ta pati draugija nepasikartot. Keliais bdais jis gali tai padaryti? Ats.: 20!. 3 studentai laiko egzaminus. Keliais bdais jiems gali pasiskirstyti paymiai, jei inome, kad vienaip ar kitaip studentai egzaminus ilaik? Ats.: 216. Trys vaikinai ir dvi merginos nori sidarbinti. Mieste yra 3 mons, kur gali sidarbinti vyrai, 2 kur reikalingos moterys, ir 2 kur reikalingi ir tie, ir tie. Keliais bdais 5 jaunuoliai gali pasiskirstyti iose monse? Ats.: 2000. Kiek yra keturenkli skaii? Ats.: 9000. kaln veda 5 takeliai. Kiek yra bd pakilti ir nusileisti nuo kalno? Ats.:25.

144. Kald proga klass moksleiviai apsikeit 132 dovanlmis. Kiekvienas moksleivis teik dovanl kiekvienam savo klass draugui. Kiek moksleivi yra klasje? Ats.: 12. 145. Studentas per 7 dienas turi ilaikyti 4 egzaminus. Per dien jis laiko ne daugiau 1 egzamino. Keliais bdais galima sudaryti egzamin tvarkarat? Ats.: 840. 146. muziej buvo atveti 4 skirtingi senoviki krslai. Pastate yra 7 laisvos sienos. Keliais bdais muziejaus darbuotojai gali sustatyti prie i sien po vien krsl? Ats.: 840. 147. Traukini stoiai priklauso 6 atsarginiai keliai. Keliais bdais galima paskirstyti juose 4 traukinius? Ats.:360. 148. Viebutyje yra 8 kambariai. Keliais bdais galima juose apgyvendinti 8 mones po vien kambaryje? Ats.:8!. 149. Kiek skirting styg galima nubrti per 6 apskritimo takus? Ats.: 15. 150. 8 turistus reikia apgyvendinti dviejuose viebuio kambariuose taip, kad kiekviename bt ne maiau kaip 3 mons. Keliais skirtingais bdais tai galima padaryti? Ats.:182. 151. I 20 dje esani biliet 5 yra laimingi. Kiek galimybi traukiant 7 bilietus itraukti 2 laimingus? Ats.: 30030. 152. Parduotuvje yra 5 ri lietuvik ir 3 ri importini gaivij grim. Keliais bdais pirkjas gali nusipirkti 2 ri grim? Ats.: 28. 153. 10 darbinink reikia suskirstyti dvi brigadas taip, kad kiekvienoje brigadoje bt ne maiau kaip 4 mons. Keliais skirtingais bdais galima tai padaryti? Ats.: 672. 154. Loterijos bilietai sunumeruoti nuo 1 iki 20. Keliais bdais i j galima irinkti 3 bilietus taip, kad i irinktj biliet bent vieno numeris bt didesnis u 15? Ats.: 685. 155. Kiek yra bd perstatyti skaiiaus 123589 skaitmenis vietomis, kad gautieji skaiiai bt lyginiai? Ats.: 240. 156. Raskite daugiakampio, turinio 14 striaini, kratini skaii. Ats.:7. 157. Kiek yra eiaenkli skaii, kurie urayti nepanaudojant n vieno i skaitmen 0,4,5,6,7,8 ir 9? Ats.: 729. 158. ei valstybi delegacij derybos vyks prie apvalaus stalo. Kiekvienos valstybs delegacijos vieta paymima valstybs vliavle. Kiek yra variant idlioti ant stalo 6 valstybi vliavles? Ats.: 720. 159. I 9 student reikia sudaryti 5 student grup vykti usien. Vienas studentas bus grups vadovas, kitas jo pavaduotojas. Kiek yra galim variant mintai student grupei sudaryti? Ats.: 2520.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

6 160. Finalinse krepinio varybose komandos A ir B aidia tarpusavyje tol, kol viena i j pasiekia 4 pergales. Sudaroma laimjusi komand pavadinim seka (pvz., ABABBAA). Kiek toki skirting sek galima sudaryti? Ats.: 70.

NIUTONO BINOMAS
1. Apskaiiuokite:
5 1 1 4 6 1 6 1) ( x y ) ; 2) x 3 + y 3 ; 3) 1 + y 2 ; 4) ( x 2 y ) ; 5) p 2 1 ; 6) x + . x Paraykite binomo dstinio bendrojo nario formul: 5 5

2.

3. 4. 5.

n 1 n ; 4) + x ; 5) a 1 b ; 6) ( x 2 y ) . 1) (2 x + 1) ; 2) 1 3 x ; 3) a + b x 10 Apskaiiuokite binomo laipsnio ( x + y ) dstinio etj nar. Ats.: 252 x 5 y 5 . n 2 n 2 1 n

1 Raskite binomo laipsnio + x dstinio devintj nar. x


20

12

Ats.: 220 x 6 .

1 Raskite binomo laipsnio 3 t dstinio nar, nepriklausant nuo t. t Ats.: 6. 1 Raskite binomo laipsnio 3 a + 3 dstinio penktj nar. a 1 Raskite binomo laipsnio 5 + 3 x dstinio vidurinj nar. x
6 10 9

6. 7. 8.

Ats.: 1263 a . Ats.: 2523 x 2 .

9. 10. 11. 12. 13. 14.

1 Raskite binomo laipsnio x 2 dstinio nar, nepriklausant nuo x. x Ats.:15. 9 7 Raskite binomo laipsnio ( x + y ) dstinio nar, turint x . Ats.: 36 x 7 y 2 . 1 Raskite binomo laipsnio x + dstinio etj nar. x 1 Raskite binomo laipsnio x 3 + 3 dstinio nar, neturint x. x 1 Raskite binomo laipsnio + x dstinio devintj nar. x 1 Raskite binomo laipsnio 3 a + 3 dstinio ketvirtj nar. a
n 9 12 15

Ats.:3003.
9 Ats.: C18 .

Ats.: 495 x 4 . Ats.:94a.

1 Raskite binomo laipsnio rodikl, jeigu dstinio a 30 + 5 a etasis narys neturi a. Ats.:35. 1 Raskite dstinio nar, kuris nepriklausyt nuo x, jeigu binomo laipsnio 2 x + dstinio x binomini koeficient suma lygi 256.
n

15.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

TIKIMYBI TEORIJA
Atsitiktiniai vykiai 1. Kiek elementarij vyki turi vykiai: A metama moneta du kartus; B aunama taikin su 10 koncentrini skrituli ir vykis yra pelnyt tak skaiius; C krepininkas meta kamuol krep tris kartus; D atsitiktinai parayt dviej natrini skaii suma lygi 10; E- ikritusi loimo kauliuko tak skaiius yra nelyginis. 2. Nustatykite, kurie i vyki elementars, kurie sudtiniai eksperimentuose: 1) Loimo kauliukas metamas du kartus: A ikrito daugiau kaip 10 tak; B pirm kart ikrito 2 takai, o antr kart 5 takai; C - ikrito maiau kaip 11 tak; D ikritusi tak suma lyginis skaiius. 2) Atsitiktinai parenkamas dvienklis skaiius: A parinktas skaiius 12; B parinktas skaiius dalus i 100; C parinktas skaiius pirminis; E parinktas skaiius maesnis u 11. 3. kiekvien i 5 vok dtas vienas i 10 Lt, 20 Lt, 50 Lt, 100 Lt ir 200 Lt verts banknot. Atsitiktinai parinkti 2 vokai. Sudarykite elementarij vyki aib. 4. Sudarykite elementarij vyki aibes bandymuose: 1) Metamos 3 monetos: 1 cento, 2 cent ir 5 cent. 2) Metama 5 cent moneta ir loimo kauliukas. 3) Moneta metama 3 kartus. 4) aunama taikin su 10 koncentrini skrituli. 5. Nustatykite, kurie i vyki yra btini, kurie negalimi, kurie atsitiktiniai eksperimentuose: 1) Atsitiktinai parenkamas trienklis skaiius: A skaiius didesnis u 1000; B skaiius maesnis u 1000; C skaiius dalus i 50, D skaiius maesnis u 371. 2) Metami 2 loimo kauliukai: A ikrito maiau kaip 8 takai; B - ikritusi tak skaiius dalus i 5; C ikrito daugiau kaip 13 tak; D - ikrito teigiamas tak skaiius. 3) Trys mediotojai auna zuik: A pataik bent vienas; B - nei vienas nepataik; C zuikis nuautas; D zuikis nubgo. 6. Kuris vykis sudaro kurio dal? 1) taikin aunama 10 kart: A taikin pataikyta pirmu viu; B taikin pataikyta vienu i pirm keturi vi; C taikin pataikyta vienu i dviej pirm vi. 2) Metami du loimo kauliukai: A tak suma dalijasi i 3; B tak suma dalijasi i 6; C tak suma didesn u 2. 7. Suformuluokite vyk D, kuris reikia vyki sjung, kai: 1) A- taikin pataikyta pirmu viu; B taikin pataikyta antru viu; 2) A loterijoje ilota 10 lit; B- loterijoje ilota 20 lit; 3) A metus dvi monetas ikrito 2 herbai; B metus 2 monetas ikrito herbas ir skaiius. Ats.:1) D taikin pataikyta i dviej vi; 2) D loterijoje ilota arba 10, arba 20 lit; 3) D metus 2 monetas ikrito bent vienas herbas. 8. Suformuluokite vyk D, kuris reikia vyki sankirt, kai: 1) A metus loimo kauliuk, ikrito nelyginis aki skaiius; B metus loimo kauliuk neikrito 4 akys; C metus loimo kauliuk neikrito 6 akys; 2) A pirmu traukimu itrauktas laimingas bilietas; B antru traukimu itrauktas laimingas bilietas. Ats.:1) D ikrito viena akis; 2) D laimingas bilietas itrauktas pirmaisiais dviem bandymais. 9. Suformuluokite vykius; 1) AB, 2)AB, 3)AC, kai: A metus kauliuk ikrito lyginis aki skaiius; B metus kauliuk ikrito 4 akys; C metus kauliuk neikrito 6 akys. Ats.: 1) metus kauliuk ikrito 4 akys; 2) metus kauliuk ikrito lyginis aki skaiius; 3) metus kauliuk ikrito arba 2, arba 4 akys.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

8 10. Suformuluokite prieingus vykius vykiams: A metus loimo kauliuk ikrito lyginis aki skaiius; B metus monet atvirto herbas; C metus du loimo kauliukus ikritusi aki suma maesn u 6. 11. Atsitiktinai paimta detal yra: A pirmos ries; B antros ries; C treios ries. Suformuluokite vykius: 1) A B; 2) A C; 3) A C; 4) A B C. Ats.: 1) detal yra arba pirmos, arba antros ries; 2) detal antros ries; 3) negalimas vykis; 4) detal treios ries. Klasikinis vykio tikimybs apibrimas 1. Metamos 3 monetos: 1 cento, 2 cent ir 5 cent. Sudarykite bandymo elementarij vyki aib. Raskite tikimybes vyki ir jiems prieing vyki: 1) A herbas atvirto daugiau kaip ant vienos monetos; 2) B atvirtusi cent suma didesn u 2; 3) C atvirtusi cent suma maesn u 5; 4)D atvirtusi cent suma didesn u 5. Ats.:1) 1/2; 1/2; 2)5/8; 3/8; 3)1/2; 1/2; 4)3/8; 5/8. 2. Metama 5 cent moneta ir loimo kauliukas. Sudarykite bandymo elementarij vyki aib. Raskite tikimybes vyki ir jiems prieing vyki: 1) A atvirtusi cent ir tak suma didesn u 9; 2) B atvirtusi cent skaiius didesnis u tak skaii; 3) C- atvirtusi cent ir tak suma dali i 3; 4) D atvirtusi cent skaiius dalus i atvirtusi tak skaiiaus. Ats.:1) 1/6; 5/6; 2) 1/3; 2/3; 3) 1/3; 2/3; 4) 2/3; 1/3. 3. Dutje yra septynios kortels, sunumeruotos skaiiais nuo 1 iki 7. Atsitiktinai viena po kitos itraukiamos 2 kortels ir uraomi j numeriai. Sudarykite bandymo elementarij vyki aib Raskite tikimybes vyki: 1) A numeriai lygs; 2) B- numeriai nelygs; 3) C pirmasis numeris maesnis u antrj; 4) D pirmasis numeris didesnis u antrj; 5) G numeri suma lygin; 6) H numeri suma nelygin; 6) K numeri suma lygi 10. Ats.:1) 0; 2) 1; 3) 1/2; 4) 1/2; 5) 3/7; 6) 4/7; 7) 2/21. 4. Dje yra 10 rutuli. Tikimyb, kad du atsitiktinai itraukti rutuliai yra balti, lygi 2/15. Kiek dje balt rutuli. Ats.:4. 5. Gaminant detal, atliekama keletas operacij. Tikimyb pagaminti detal, neatitinkani standart, lygi 0,01. Kokia tikimyb pagaminti ger detal? Ats.:0,99. 6. Metams loimo kauliukas. Kokia tikimyb, kad ikrito maiau kaip 6 takai? Ats.:5/6. 7. Dje yra 4 balti ir 7 juodi rutuliukai. Atsitiktinai iimamas vienas rutuliukas. Kokia tikimyb, kad jis baltas? Ats.:4/11. 8. Krepinio pirmenybse dalyvauja 18 komand, kurios burt keliu suskirstomos 2 pogrupius po 9 komandas. 5 komandos yra pirmaujanios. Kokia tikimyb, kad visos pirmaujanios 5 komandos pateks t pai grup? Ats.: 1/68. 9. U 10 viet stalo atsitiktinai susodinami 10 svei. Kokia tikimyb, kad Aldona ir Algis sds greta? Ats.: 0,2. 10. Revolverio bgnelyje yra 7 lizdai. 5 i j dti oviniai, 2 tuti. Bgnelis pasukamas ir spaudiamas gaidukas. Kokia tikimyb, kad padarius mint bandym, ginklas neiaus? Ats.: 2/7. 11. Metamas loimo kauliukas. Kokia tikimyb, kad ikrito lyginis tak skaiius? Ats.: 0,5. 12. Matematikos knygoje yra 300 puslapi. Kokia tikimyb, kad atsitiktinai atversto puslapio numeris yra skaiiaus 25 kartotinis? 0,04. 13. I ds, kurioje yra 5 brokuotos detals ir 30 be defekt, atsitiktinai paimtos 3 detals. Kokia tikimyb, kad visos 3 detals be defekt? Ats.: 0,62. 14. I skaii eils nuo 1 iki 30 atsitiktinai irinktas sveikasis skaiius. Kokia tikimyb, kad jis yra 30-ies daliklis? Ats.: 4/15.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

9 15. Bilietai sunumeruoti nuo 1 iki 30. Atsitiktinai itrauktas vienas bilietas. Kokia tikimyb, kad itraukto bilieto numeris yra 3 kartotinis? Ats.: 1/3. 16. Metami 2 loimo kauliukai. Koks vykis labiau tiktinas: tak suma lygi 11 ar tak suma lygi 4? Ats.: tak suma lygi 4. 17. I ds, kurioje yra 10 balt ir 6 juodi rutuliai, atsitiktinai imami du rutuliai. Kokia tikimyb, kad abu rutuliai juodi? Ats.: 1/8. 18. Kortelse surayti sveikieji skaiiai nuo 1 iki 20 imtinai. Atsitiktinai itrauktos 2 kortels. Kokia tikimyb, kad paraytj skaii suma lygi 10? Ats.:2/95. 19. mogus, rinkdamas telefono numer, pamiro 2 paskutinius skaitmenis, ir inodamas, kad tie skaitmenys yra skirtingi, surinko juos atsitiktinai. Kokia tikimyb, kad telefono numeris surinktas teisingai? Ats.: 1/90. 20. Tarp 100 detali 5 brokuotos. Kokia tikimyb, kad atsitiktinai paimtos 3 detals bus nebrokuotos? Ats.: 0,856. 21. Tvenkinyje 30 lydek. Sugavo 5, jas paymjo ir vl paleido. Antr kart sugavo 7 lydekas. Kokia tikimyb, kad tarp j buvo 2 paymtos lydekos? Ats.:0,26. 22. Klasje 13 mergaii ir 12 berniuk. Reikia irinkti 3 moksleivi delegacij. Kokia tikimyb, kad delegacij pateks 2 mergaits ir 1 berniukas? Ats.: 0,407. 23. I 36 kort kalads, kurioje yra 4 tzai, atsitiktinai itrauktos 3. Kokia tikimyb, kad tarp j bus 2 tzai? Ats.:0,027. 24. Urnoje 30 loterijos biliet, tarp kuri 5 laimingi. Itraukti 4 bilietai. Kokia tikimyb, kad 2 bilietai laimingi? Ats.: 0,11. 25. Knyg lentynoje atsitiktinai sudtos 5 algebros ir 3 geometrijos knygos. Kokia tikimyb, kad vieno dalyko knygos sudtos greta? Ats.: 1/28. 26. Futbolo turnyre dalyvauja 20 komand. Jos burt keliu suskirstytos 2 pogrupius po 10 komand. Kokia tikimyb, kad 2 stipriausios komandos bus viename pogrupyje? Ats.: 9/38. 27. I 5 abcls raidi sudtas odis knyga. Nemokantis skaityti vaikas ibarst raides ir paskui atsitiktinai jas surinko. Kokia tikimyb, kad jis vl sudjo od knyga? Ats.: 1/120. 28. Namas 7 aukt. Pirmame aukte lift lipa 3 asmenys. Apskaiiuokite tikimybes vyki: A visi keleiviai ilipo ketvirtame aukte, B visi keleiviai ilipo tame pat aukte, C visi keleiviai ilipo skirtinguose auktuose. Ats.: 1/216; 1/36; 5/9. 29. 5 kortelse rayti skaitmenys 1,2,3,4 ir 5. Atsitiktinai viena po kitos paimamos 2 kortels. Kokia tikimyb, kad antroje kortelje skaitmuo didesnis negu pirmoje? Ats.: 0,5. 30. Du kartus i eils metama moneta. Kokia tikimyb, kad bent kart ikris herbas? Ats.: 0,75. 31. I 100 elektros lempui 5 sugadintos. Kokia tikimyb, kad i 3 atsitiktinai paimt lempui visos bus geros? Ats.: 0,86. 32. Metami 2 loimo kauliukai. Kokia tikimyb, kad ikritusi aki suma lygi 8? Ats.: 5/36. 33. Kiekvienas i 3 keleivi gali lipti bet kur i 10 keleivinio traukinio vagon. Kokia tikimyb, kad visi trys pateks : 1) pirm vagon; 2) pirmus penkis vagonus; 3) skirtingus vagonus; 4) vien vagon? Ats.: 0,001; 1/8; 0,72; 0,01. 34. Metuose 365 dienos. Atsitiktinai parenkamas t met nupliamo kalendoriaus lapelis. Raskite tikimybes vyki: A lapelyje esantis skaiius dalus i 5; B lapelyje esantis skaiius dalus i 7. Ats.:71/365; 48/365. 35. Ant 25 korteli surayti skaiiai nuo 1 iki 25. Atsitiktinai itraukiamos 2 kortels. Rasti tikimybes vyki: A itraukt skaii suma lygi 10; B itraukt skaii suma dali i 10; C itraukt skaii suma lygin; D itraukt skaii suma nelygin. Ats.:1/75; 7/75; 12/25; 13/25. 36. Dutje 4 geltonos ir 6 raudonos spalvos pietukai. Atsitiktinai itraukiami du pietukai. Rasti tikimybes vyki: A pietukai geltonos spalvos; B pietukai raudonos spalvos; C pietukai skirting spalv; D abu pietukai vienodos spalvos. Ats.: 2/15; 1/3; 8/15; 7/15.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

10 37. 5 kortelse rayti skaiiai 1,2,3,4,5. Atsitiktinai itraukiama 1 kortel, uraomas jos skaiius ir kortel grainama dut. Po to atsitiktinai traukiama kita kortel ir uraomas jos skaiius. Rasti tikimybes vyki: 1) pirmas skaiius maesnis u antr; 2) pirmas skaiius didesnis u antr; 3) abu skaiiai lyginiai; 4) abu skaiiai lygs; 5) abu skaiiai nelyginiai; 6) skaii suma lygi 8; 7) skaii suma lygi 6. Ats.: 1) 0,4; 2) 0,4; 3) 0,16; 4) 0,2; 5) 0,36; 6) 0,12; 7) 0,2. 38. Moneta metama 3 kartus i eils. Kokia tikimyb, kad herbas ikris du kartus? Ats.: 3/8. 39. Loimo kauliukas metamas du kartus. Rasti tikimyb to, kad abu kartus ikris vienodas akui skaiius. Ats.:1/6. 40. I odio SIGIS raidi atsitiktinai paimamos 3 raids. Kokia tikimyb, kad bus sudtas odis GIS? Ats.:1/15. 41. Kokia tikimyb, kad atsitiktinai uraius trienkl skaii du jo skaitmenys bus vienodi? Ats.:0,27. 42. Dje yra alios ir mlynos spalvos kaladls. Tikimyb, kad 2 itrauktos kaladls bus mlynos spalvos, lygi 5/14. Kiek dje buvo kaladli, jei mlynos spalvos kaladli buvo 5? Ats.:8. 43. I ds, kurioje yra 4 balti ir 2 geltoni rutuliai, atsitiktinai parinkdami paimame 2 rutulius. Kokia tikimyb, kad paimti rutuliai yra: 1) abudu balti, 2) vienas baltas ir vienas geltonas, 3) abudu geltoni? Ats.: 6/15; 8/15; 1/15. 44. Metami 3 aidimo kauliukai. Kokia tikimyb, kad ikritusi tak suma lygi 6? Ats.: 5/108. 45. Kokia tikimyb, kad i 8 paeiliui einani langeli, atsitiktinai parinkdami langelius ir raydami juos raides E,E,L,L,O,O,T,T, gausime od TELELOTO? Ats.: 1/2520. 46. Kokia tikimyb, kad i ei paeiliui einani langeli, atsitiktinai parinkdami langelius ir raydami juos skaitmenis 1,2,2,3,3,3, gausime skaii 123233? Ats.; 1/60. 47. Studentas skaitai gauti turi teisingai atsakyti ne maiau kaip 4 i 6 atsitiktinai parinkt klausim. Kokia tikimyb, kad studentas gaus skait, jeigu jis i 12 klausim imoko tik 8 klausimus? Ats.: 0,(72)58/11. 48. Keturi keleiviai vaiuoja keturi vagon traukiniu. kokia tikimyb, kad: 1) visi keleiviai yra viename vagone, 2) trys keleiviai yra viename vagone, o ketvirtas kitame, 3) du keleiviai yra viename vagone, o kiti du kitame, 4) du keleiviai yra viename vagone, o kiti du skirtinguose vagonuose, 5) visi keturi keleiviai yra skirtinguose vagonuose? Ats.: 1) 1/64; 2) 3/16; 3) 9/32; 4) 9/16; 5) 3/32. 49. Loterijoje yra 1000 biliet. 300 i j laimi. Atsitiktinai traukiamas 1 bilietas. Kokia tikimyb, kad jis yra laimingas? Ats.: 3/10. 50. Bilietai sunumeruoti nuo 1 iki 34. Atsitiktinai itrauktas 1 bilietas. Kokia tikimyb, kad jo numeris yra skaiiaus 3 kartotinis? Ats.: 11/34. 51. Atuoniose vienodose kortelse parayti skaiiai 2,4,6,7,8,11,12,13. Atsitiktinai itrauktos 2 kortels. Kokia tikimyb, kad i i skaii sudaryta trupmen galima suprastinti? Ats.: 5/14. 52. knyg lentyn atsitiktinai paimamos ir dedamos 4 istorijos ir 3 geografijos knygos. Kokia tikimyb, kad vieno ir to paties dalyko ( istorijos arba geografijos) knygos bus sudtos greta? Ats.: 2/35. 53. I 40 klausim, einani egzamin bilietus, studentas imoko 10. Kokia tikimyb studentui itraukti biliet, kurio abu klausimus jis moka? Ats.: 3/52.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

11 54. Devynios kortels, paymtos skaitmenimis nuo 1 iki 9. Nesirenkant imamos 4 kortels ir dedamos viena greta kitos. Gaunamas keturenklis skaiius. Kokia tikimyb, kad jis bus lyginis? Ats.: 4/9. Veiksmai su tikimybmis 1. Egzamino bilietai sunumeruoti sveikais skaiiais nuo 1 iki 30. Kokia tikimyb, kad atsitiktinai moksleivio itrauktas bilietas yra 5 arba 7 kartotinis? Ats.: 1/3. 2. Dje yra 4 spalv rutuliai: 50 balt, 20 ali, 20 mlyn ir 10 raudon. Kokia tikimyb, kad atsitiktinai itrauktas rutulys yra raudonos arba mlynos spalvos? Ats.:0,3. 3. Dje yra 250 lempui. 100 lempui po 100 vat, 50 po 60 vat, 50 po 25 vatus ir 50 po 15 vat. Apskaiiuoti tikimyb, kad atsitiktinai paimtos lemputs galia nevirija 60 vat? Ats.:0,6. 4. Karins mokyklos kursantas laiko audymo taikin skait. skaita laikoma ilaikyta, jei kursantas gauna paym, ne maesn u 4 (maksimalus balas 5). Kokia tikimyb kursantui ilaikyti egzamin, jei inoma, kad tikimyb u audym gauti paym 5 lygi 0,3, o tikimyb gauti paym 4 lygi 0,5? Ats.:0,8. 5. Loterijoje yra 1000 biliet: i j 1 bilietas iloia 500 lit, 10 biliet po 100 lit, 50 biliet po 20 lit ir 100 biliet po 5 litus, o likusieji nieko neiloia. Martynas nusipirko 1 biliet. Kokia tikimyb, kad jis ilo ne maiau kaip 20 lit? Ats.:0,061. 6. I 10 loterijos biliet, tarp kuri 2 laimingi, atsitiktinai itraukiami 5 bilietai. Kokia tikimyb, kad tarp itrauktj bus bent vienas bilietas laimingas? Ats.:7/9. 7. Du auliai nepriklausomai vienas nuo kito auna t pat taikin. Pirmojo pataikymo tikimyb lygi 0,8, antrojo 0,6. Kokia tikimyb, kad taikin pataikys bent vienas aulys? Ats.:0,92. 8. Metami du kauliukai. Kokia tikimyb, kad bent viename i j ikris 6 akys? Ats.:11/36. 9. I natralij skaii eils nuo 1 iki 1000 atsitiktinai imamas skaiius. Kam lygi tikimyb, kad jis dalus i 3 arba i 4? Ats.:0,5. 10. Pirmosios raketos pataikymo taikin tikimyb yra 0,4, antrosios 0,6. Kokia tikimyb, kad bent viena raketa pataikys taikin, jei jos paleidiamos nepriklausomai viena nuo kitos? Ats.:0,76. 11. Tikimyb, kad Jurga ilaikys matematikos egzamin, lygi 0,7, kad neilaikys angl kalbos egzamino 0,1. kokia tikimyb, kad Jurga ilaikys bent vien egzamin? Ats.:0,97. 12. Du mediotojai vienu metu ir nepriklausomai vienas nuo kito auna zuik. Zuikis laikomas nuautu, jeigu pataiko bent vienas mediotojas. Kokia tikimyb, kad zuikis bus nuautas, jeigu mediotoj pataikymo tikimybs lygios 0,8 ir 0,75? Ats.:0,95. 13. Metama moneta ir loimo kauliukas. Kokia tikimyb, kad ikris herbas, o kauliuko atsivertusi aki skaiius bus lyginis? 1/4. 14. Pirmoje dje yra 12 detali, i j 5 nestandartins. Antroje dje yra 20 detali, i j 4 nestandartins. I kiekvienos ds atsitiktinai iimama viena detal. Kokia tikimyb, kad abi detals nestandartins? Ats.: 1/12. 15. Metami du kauliukai. Kokia tikimyb, kad viename ikris nelyginis tak skaiius, o kitame 6 takai? Ats.:1/12. 16. Kambaryje nepriklausomai viena nuo kitos dega 2 lemputs. Tikimyb, kad valandos bgyje neperdegs pirmoji lemput lygi 0,9, o antroji 0,7. Kokia tikimyb, kad valandos bgyje perdegs abi lemputs? Ats.:0,03. 17. Moksleivis imoko 20 i 25 fizikos biliet ir 20 i 30 istorijos biliet. Kokia tikimyb, kad: a) moksleivis ilaikys abu egzaminus; b) moksleivis neilaikys nei vieno egzamino? Ats.:a)8/15; b)1/15. 18. Metamos trys monetos. Kokia tikimyb, kad visose ikris skaiius? Ats.:1/8. 19. Du auliai, nepriklausomai vienas nuo kito, auna t pat taikin. Pirmojo pataikymo tikimyb lygi 0,9, antrojo 0,8. Kokia tikimyb, kad bus pataikyta taikin? Ats.:0,98.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

20.

21. 22.

23. 24.

25. 26. 27.

28.

29.

30.

31.

32. 33.

34.

35.

36.

12 I 30 sporto mokyklos moksleivi 12 moksleivi mokosi krepinio, 15 tinklinio, 5 tinklinio ir krepinio, o kiti kit sporto ak. Kokia tikimyb, kad atsitiktinai pasirinktas moksleivis mokosi tinklinio arba krepinio? Ats.:11/15. Raskite tikimyb, kad atsitiktinai uraytas dvienklis skaiius bus 3 arba 5 kartotinis. Ats.:7/15. aulys pataiko taikin su tikimybe 1/3. Jis auna taikin 3 kartus. Apskaiiuokite tikimybes i vyki: A aulys nepataik daugiau kaip 2 kartus; B aulys pataik vien kart; C aulys pataik du kartus; D aulys pataik ne maiau kaip du kartus. Ats.:8/27; 4/9; 2/9; 7/27. Tikimyb, kad studentas ilaikys pirm egzamin, lygi 0,9, antr 0,85, trei 0,8. Kokia tikimyb studentui ilaikyti ne maiau kaip du egzaminus? Ats.:0,941. Tikimyb, kad aulys kiekvienu viu pataikys taikin, lygi 0,7. Jis auna 4 kartus. Kokia tikimyb, kad pirmieji du viai nekliudys, o kiti du kliudys taikin? Ats.:0,0441. Metami du kauliukai. Kokia tikimyb, kad pirmajame ikris nelyginis aki skaiius, o antrajame 5 akys? Ats.:1/12. Pirmosios raketos pataikymo taikin tikimyb yra 0,7, antrosios 0,8. Kokia tikimyb, kad abi raketos pataikys taikin? Ats.:0,56. Tikimyb, kad pirmosios stakls per darbo valand nesuges yra 0,9, antrosios 0,95. Kokia tikimyb, kad per darbo valand suges tik vienos stakls, jei abi dirba nepriklausomai viena nuo kitos? Ats.:0,14. Du auliai nepriklausomai vienas nuo kito auna taikin. Pirmojo pataikymo tikimyb 0,9, antrojo 0,75. Kokia tikimyb, kad bent vienas aulys pataikys taikin? Ats.:0,975. Sukdamas laims rat rat vien kart, berniukas k nors laimi su tikimybe 0,1. Apskaiiuokite tikimybes vyki: A berniukas laims vien kart, bands 2 kartus; B berniukas laims vien kart, bands 3 kartus; C laims ne maiau kaip du kartus, bands 3 kartus. Ats.:0,18; 0,243; 0,028. Abiturientas laiko 2 stojamuosius egzaminus auktj mokykl. Tikimyb, kad jis ilaikys pirmj egzamin, lygi 0,8, o antrj 0,5. Kokia tikimyb, kad abiturientas ilaikys abu egzaminus? Ats.:0,4. Egzamino biliete yra 3 klausimai. Tikimyb, kad studentas atsakys pirmj ir antrj klausim, lygi 0,9, o treij 0,8. Kokia tikimyb, kad studentas ilaikys egzamin, jei reikia atsakyti: 1) visus tris klausimus; 2) nors du klausimus? Ats.:1) 0,648; 2) 0,954. aidime 5 i 36 laimima tada, kai atspjami bent trys skaiiai. Kokia laimjimo tikimyb? Ats.:0,0127. Krepininkas meta tris baudas. Pataikymo tikimybs, metant pirm, antr ir trei kart, atitinkamai lygios 2/3, 3/4 ir 4/5. Kokia tikimyb, kad du i i trij metim bus taikls? Ats.: 13/30. Stebimas dviej nepriklausom moni akcij kain kitimas. Tikimyb, kad per mnes pakils pirmosios mons akcij kaina, yra 0,6; kad antrosios mons, lygi 0,5. Apskaiiuokite tikimyb, kad pakils bent vienos i moni akcij kaina. Ats.:0,8. Tikimyb, kad studentui reikalinga knyga yra universiteto bibliotekoje 0,9, o fakulteto bibliotekoje 0,5. Kokia tikimyb, kad studentas gaus knyg? Ats.:0,95. Dviejose dutse yra skirting spalv, bet vienodo dydio ir formos pietukai. Pirmojoje dutje yra 4 raudoni ir 6 juodi pietukai, o antrojoje 3 raudoni, 5 mlyni ir 2 juodi pietukai. I abiej dui atsitiktinai iimama po vien pietuk. Kokia tikimyb, kad abu pietukai bus

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

13 raudoni? Ats.:0,12. Atsitiktiniai dydiai 1. Yra 100 loterijos biliet. 30 biliet laimi po 1 Lt, 10 biliet po 5 Lt, 2 bilietai po 25 Lt, likusieji be laimjimo. Laimjimo dydis yra atsitiktinis dydis. Apskaiiuokite io dydio matematin vilt (t.y. koks laimjimas vidutinikai tenka vienam bilietui) Ats.: 1,3 Lt. Raskite atsitiktinio dydio X matematin vilt (vidurk), kai duotos j pasiskirstymo lentels: 1) 2) X 1 2 3 4 X 2 4 6 8 10 P 0,4 0,3 0,2 0,1 P 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 Ats.: 1) 2; 2) 6,8. Atsitiktinis dydis X yra pasirodiusi tak skaiius metus loimo kauliuk. Raskite jo matematin vilt. Ats.:3,5 I ds, kurioje yra 2 raudoni ir 3 juodi rutuliai, atsitiktinai itraukiami 2 rutuliai. Atsitiktinis dydis raudon rutuli skaiius. Raskite matematin vilt. Ats.:0,8. Parduota 1000 loterijos biliet po 1 Lt. I j du bilietai laimingi; vienas laimjimas 500 lit, kitas 100 lit. Apskaiiuokite vidutin laimjimo dyd (laimjimo matematin vilt), jei pirktas 1 bilietas. Ats.:-0,4. Raskite atsitiktini dydi matematin vilt ir dispersij, kai duotos j pasiskirstymo lentels: 1) X 1 2 3 4 5 6 2) X -1 0 1 1 1 1 1 1 1 P 0,3 0,4 0,3 P 6 6 6 6 6 6 3) 4) X P 5) X P 4 0,7 6 0,2 7 0,1 5 0,2 7 0,5 10 0,2 15 0,1 6) X P 0 0,4 1 0,3 2 3 0,2 0,1 7) 8) X P -2 0,1 -1 0,2 0 0,3 1 0,3 2 0,1

2.

3. 4.

5.

6.

X 5 7 10 15 X -2 -1 0 1 2 Ats.:1) 3,5; 2,9; 2) 0; 0,6; 3)0,3 8; 0,10,1; 0,3; 5) 8; 4) P 0,2 0,5 0,2 0,1 P 0,1 0,2 0,3 4,7; 1,2; 6) 1; 1; 7) 8; 8; 8) 0,1; 0,3. 7. Loterijos skritulys suskirstytas 10 vienod sektori, i kuri 1 sektorius paymtas skaiiumi 10, 1 8, 1 7, 1 6, 2 4, 1 1, 3 0. Bilietas, leidiantis sukti rat 1 kart, kainuoja 6 centus. Isuktas skaiius nurodo, kiek mogus , pasuks rat, gauna cent. Sudarykite laimjimo dydio pasiskirstymo lentel, raskite vidutin laimjimo dyd, laimjimo dydio dispersij ir vidutin kvadratin nuokryp. Ats.:-2; 12,2; 3,5. 8. Metami 2 loimo kauliukai. X atvirtusi tak suma. Sudarykite atsitiktinio dydio skirstin ir pavaizduokite j grafikai (nubraiykite poligon). Raskite matematin vilt, dispersij ir vidutin kvadratin nuokryp. Apskaiiuokite tikimybes vyki {X 6}, {MX X MX + } . 5 5 2 Ats.: 7; 5 ; 2, 4; ; . 6 12 3 9. Metamos dvi monetos. Atsitiktinis dydis X yra herbo atsivertim skaiius. Uraykite io dydio skirstin. 10. Loterijoje yra 1000 biliet. 200 biliet laimi po 1 Lt, 100 biliet po 5 Lt, 80 biliet po 20 Lt, 20 biliet po 50 Lt. Laimjimo dydis X yra atsitiktinis dydis. Uraykite jo skirstin ir apskaiiuokite matematin vilt. Ats.:3,3.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

11.

12.

13. 14.

15.

16.

17. 18.

19.

20. 21. 22.

23. 24.

25.

26.

14 I ds, kurioje yra 2 balti ir 4 juodi rutuliai, atsitiktinai iimami 4 rutuliai. Atsitiktinis dydis X yra itraukt juod rutuli skaiius. Apskaiiuokite io atsitiktinio dydio vidurk, dispersij ir kvadratin nuokryp. Ats.:8/3; 16/45; 0,6. Metamas loimo kauliukas. Jei atsiveria maiau nei 5 akys, tai Algis moka Martynui 10 cent, jei atsiveria daugiau nei 4 akys, tai Algis gauna i Martyno 20 cent. Atsitiktinis dydis Algio ilota suma. Raskite atsitiktinio dydio matematin vilt ir dispersij. Ats.:0; 200. I ds, kurioje yra 2 balti ir 3 mlyni rutuliai, atsitiktinai itraukiami du rutuliai. Raskite MX, kai X itraukt balt rutuli skaiius. Ats.:0,8. Loterijos skritulys suskirstytas 16 vienod sektori, i kuri vienas sektorius paymtas skaiiumi 14, du sektoriai paymti skaiiumi 9, trys sektoriai paymti skaiiumi 4, keturi sektoriai skaiiumi 1, visi lik sektoriai paymti skaiiumi 0. Bilietas, leidiantis sukti rat vien kart, kainuoja 4 litus. X laimjimo dydis isuktas skaiius, minus bilieto kaina. Apskaiiuokite matematin vilt ir dispersij. Raskite tikimybes vyki: A laimjimo dydis X<0; B laimjimo dydis -3X<10. Ats.:-1; 133/8; 5/8; 9/16. Kioske yra 34 urnalai Moteris po 4,5 Lt, 36 urnalai Ji po 3,5 Lt, 16 urnal Laima po 5 Lt ir 14 urnal Ieva po 10 Lt. Atsitiktinis dydis X paimto urnalo kaina. Apskaiiuokite atsitiktinio dydio X matematin vilt. Ats.:4,99. Mediotojas nutar pabandyti laim, turdamas tik keturis ovinius. Pataikymo bgant kik tikimyb lygi 0,25. Atsitiktinis dydis X vi kik iki pirmo pataikymo skaiius. Apskaiiuokite atsitiktinio dydio X vidurk ir dispersij. Ats.:2,05; 1,57. taikin aunama tris kartus. Pataikymo tikimyb 0,4. Atsitiktinis dydis X pataikym skaiius. Raskite matematin vidurk ir dispersij. Ats.:1,2; 0,72. Metamos 3 monetos: 1 cento, 2 cent ir 5 cent. Atsitiktinis dydis X atvirtusi cent suma. Raskite atsitiktinio dydio X pasiskirstym, pavaizduokite j grafikai, apskaiiuokite matematin vilt ir dispersij. Apskaiiuokite tikimybes vyki: {X3}, {5X}, {2<X<5}. Ats.:4; 15/2; 1/2; 1/2; 1/8. Moneta metama 3 kartus. X herbo pasirodym skaiius. Raskite atsitiktinio dydio pasiskirstym. Pavaizduokite j grafikai. Apskaiiuokite matematin vilt ir dispersij.. Ats.:3/2; 3/4. Krepininkas, kuris mesdamas baud pataiko krep su tikimybe 2/3, meta tris baudas. X pataikym skaiius. Apskaiiuokite matematin vilt ir dispersij. Ats.:2; 2/3. Moneta metama 5 kartus. Atsitiktinis dydis X skaiiaus pasirodym skaiius. Apskaiiuokite matematin vilt ir dispersij. Ats.:2,5; 1,25. Mekeriotojas kiekvienu mekers umetimu pagauna uv su tikimybe1/2. Atsitiktinis dydis X pagaut uv skaiius 6 kartus umetus meker. Raskite matematin vilt ir dispersij. Ats.:3; 1,5. Metamos 4 monetos . Atsitiktinis dydis X skaiiumi atvirtusi monet skaiius. Raskite matematin vilt ir dispersij. Ats.:2; 1. Metamos trys monetos: 10 cent, 20 cent ir 50 cent. Atsitiktinis dydis X atvirtusi cent suma. Apskaiiuokite atsitiktinio dydio matematin vilt ir dispersij. Ats.:40; 750. Laims ratas padalytas 16 lygi sektori, kurie paymti skaiiais: 5 0, 4 2, 6 5 ir 1 10. ie skaiiai reikia laimjimo dyd litais. Bilietas, leidiantis sukti laims rat, kainuoja 2 Lt. Atsitiktinis dydis X isukto laimjimo ir bilieto kainos skirtumas. Sudarykite atsitiktinio dydio skirstinio lentel. Pavaizduokite atsitiktinio dydio skirstin grafikai. Apskaiiuokite atsitiktinio dydio matematin vilt, dispersij ir vidutin kvadratin nuokryp. Ats.:1; 61/8; 2,76. Turime 10 vienod korteli, ant kuri urayti skaiiai 1,6,1,4,4,6,4,4,6,1. Atsitiktinai itraukiama viena kortel, uraomas skaiius ir kortel dedama atgal. Po to itraukiama antra kortel, uraomas skaiius ir kortel dedama atgal. Atsitiktinis dydis urayt skaii suma.Apskaiiuokite matematin vilt ir dispersij. Ats.:7,4; 412,64.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15 Bernulio formul ir Bernulio skirstinys 1. 2. Moneta metama 10 kart. Kokia tikimyb, kad herbas ikris lygiai 3 kartus? Ats.:15/128. Dutje yra 6 balti ir 9 juodi rutuliukai. Vienas rutuliukas iimamas, sidmima jo spalva ir dedamas atgal dut. Paskui i jos vl iimamas vienas rutuliukas, sidmima jo spalva ir pastarasis taip pat dedamas atgal dut. Po to i duts iimamas dar vienas rutuliukas, vl sidmima jo spalva ir pastarasis taip pat dedamas atgal dut. Kokia tikimyb, kad vis trij iimt rutuliuk spalva balta? Ats.:8/125. viestuve yra 6 elektros lemputs. Tikimyb, kad lemput perdegs per metus lygi 0,2. Kokia tikimyb, kad per metus perdegs 2 elektros lemputs? Ats.:768/3125. Loimo kauliukas metamas 3 kartus. Kokia tikimyb, kad 6 takai ikris 2 kartus? Ats.:5/72. Turime sra Lietuvos eim, auginani po 3 vaikus. Atsitiktinai i to srao pasirenkame vien eim. Apskaiiuokite tikimybes vyki: 1) visi trys vaikai eimoje berniukai; 2) eimoje du berniukai ir viena mergait; 3) eimoje dvi mergaits ir vienas berniukas; 4) eimoje trys mergaits. (Laikykite, kad mergaits ir berniuko gimimo tikimybs yra lygios). Ats.:1) 1/8; 2) 3/8; 3) 3/8; 4) 1/8. Laikant egzamin reikia atsakyti 6 klausimus. Duoti keturi galimi kiekvieno klausimo atsakymai, kuri vienas yra teisingas. Apskaiiuokite tikimyb spjant atsakyti bent 5 klausimus. Ats.: 19 / 212 . Tikimyb iloti loterijoje lygi 0,08. Kokia tikimyb, kad i 5 pirkt biliet du bus laimingi? Ats.: 0,05. Tikimyb, kad aulys pataikys taikin, lygi 0,8. aulys taikin ov 5 kartus. Kokia tikimyb, kad pataikyta tris kartus? Ats.:0,2048. Du vienodo pajgumo achmatininkai aidia achmatais. Kas labiau tiktina: i 4 partij iloti 2 ar i 6 partij iloti 3? Ats.:i 4 iloti 2. Kokia tikimyb, kad 10 kart metus loimo kauliuk trys akys atsivers ne daugiau kaip 2 kartus? Ats.:0,775. Tikimyb, kad birelio mnes diena yra giedra, lygi 0,8. Kokia tikimyb, kad i 7 savaits dien 5 bus giedros? Ats.:0,2753. Tikimyb, kad aulys pataikys taikin, lygi 0,8. Kokia tikimyb, kad bus taikls 9 i 10 vi? 9 Ats.: 2 (4 / 5) . Keturis kartus metame loimo kauliuk. Kiekvien kart irime, ar ikris daugiau nei 4 takai. Apskaiiuokite tikimybes, kad stebimas vykis vyks: 1) du kartus; 2) tris kartus; 3) bent du kartus; 4) bent tris kartus. Ats.:1) 8/27; 2) 8/81; 3) 11/27; 4) 1/9. aidiame su lygiaveriu prieininku. Kas labiau tiktina: laimti 4 partijas i 5 ar bent 6 i 8? Ats.:4 i 5. Loimo kauliukas metamas 3 kartus. Atsitiktinis dydis X yra atvirtusi eiuki skaiius. Sudarykite atsitiktinio dydio skirstin. Apskaiiuokite matematin vilt ir dispersij. Ats.:1,08 Moneta metama 4 kartus. Atsitiktinis dydis X yra atvirtusi herbu monet skaiius. Sudarykite atsitiktinio dydio skirstin. Apskaiiuokite matematin vilt ir dispersij. Ats.:2; 1. aulys auna taikin 4 kartus. Pataikymo tikimyb lygi 0,9. Atsitiktinis dydis X yra pataikym skaiius. Raskite atsitiktinio dydio matematin vilt ir dispersij. Ats.:3,6; 0,36. Tikimyb, kad verslininko sandoris skmingas, lygi 0,5. Tarkime, kad 5 nepriklausomi verslininkai sudar po 1 sandor. Sudarykite skming sandori skaiiaus X skirstin. raskite matematin vilt ir dispersij. Ats.:2,5; 1,25.

3. 4. 5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15.

16.

17.

18.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

16 19. Tikimyb, kad tam tikros ries elementas veiks bent 15 dien, yra lygi 0,8. Nupirkti 4 tokie elementai. Tegu X yra element, veikusi bent 15 dien, skaiius. Raskite atsitiktinio dydio skirstin, vidurk ir dispersij. Ats.:3,2; 0,64. vairs udaviniai I 20 gamini 3 yra nestandartiniai. Atsitiktinai pasirenkami 4 gaminiai. Kokia tikimyb, kad visi 4 gaminiai standartiniai? Ats.:0,49. egzamino bilietus traukta 60 klausim. Studentas imoko 50. Kokia tikimyb, kad studentas atsakys: a) abu bilieto klausimus; b) tik vien klausim; c) neatsakys n vien? Ats.:a) 0,69; b)0,28; c)0,03. Kokia tikimyb, kad metant 2 aidimo kauliukus, ikritusi aki suma bus ne maesn kaip 5? Ats.:5/6. Trys auliai Antanas, Benas ir Cezaris auna taikin po vien kart. Antano, Beno ir Cezario pataikymo deimtuk tikimybs yra lygios 1/4, 1/5 ir 1/6. Kokia tikimyb, kad pataikys deimtuk bent vienas aulys? Ats.:0,5. Kortelse surayti natralieji skaiiai nuo 1 iki 15 imtinai. Atsitiktinai itrauktos dvi kortels. kokia tikimyb, kad tose kortelse parayt skaii suma lygi 10? Ats.:0,0381. Dje yra 6 vienodi kubiukai, paeiliui sunumeruoti nuo 1 iki 6. Kubiukai atsitiktinai imami i ds ir dedami vien eil. Kokia tikimyb, kad jie bus idstyti numeri didjimo tvarka? Ats.:1/720. I 6 nupirkt biliet 4 pirmj eil. Kokia tikimyb, kad i atsitiktinai itraukt 3 biliet du yra pirmj eil? Ats.:0,6. Darbininkas aptarnauja 3 stakles. Tikimyb, kad per pamain suges pirmosios stakls, lygi 0,15, antrosios 0,1 ir treiosios 0,12. Raskite tikimyb, kad per pamain suges bent vienos stakls. Ats.:0,3268. Studentas i 30 egzamino klausim moka 25. Raskite tikimyb, kad studentas atsakys visus tris dstytojo pateiktus klausimus. Ats.:115/203. Kokia tikimyb, kad atsitiktinai pasirinktas dvienklis skaiius dalijasi i 3 arba i 4? Ats.:22/45 Du auliai nepriklausomai vienas nuo kito auna po vien kart t pat taikin. Pirmojo pataikymo tikimyb lygi 0,7, antrojo 0,9. Kokia tikimyb, kad pataikys bent vienas? Ats.:0,97. Ant suolo atsitiktinai susda 5 studentai. Kokia tikimyb, kad Saulius ir Agn sds greta? Ats.:0,1. Stalo teniso turnyre dalyvauja 12 student, burtais paskirstyt i du pogrupius po 6 aidjus. kokia tikimyb, kad 3 stipriausi aidjai pateks t pat pogrup? Ats.:3/11/ I 36 kort kalads, kurioje yra 4 tzai, itrauktos 3 kortos. Kokia tikimyb, kad tarp j bus 2 tzai? Ats.:0,03. Dutje yra 3 raudoni ir 2 mlyni pietukai. Atsitiktinai i jos iimami 2 pietukai. Atsitiktinis dydis X yra iimt raudon pietuk skaiius. Apskaiiuokite atsitiktinio dydio matematin vilt ir dispersij. Ats.:1,2; 0,36. I ds, kurioje yra 2 balti ir 4 raudoni rutuliai, atsitiktinai itraukiami 2 rutuliai. Atsitiktinis dydis X yra itraukt balt rutuli skaiius. Apskaiiuokite matematin vilt ir dispersij. Ats.:2/3; 16/45. Loterijai atspausdinta 1000 biliet. 200 j laimi po 1 Lt, 100 - po 5 Lt, 80 - po 20 Lt, 20 po 50 Lt. Kiek turi kainuoti bilietas, kad loterija bt nenuostolinga? Ats.:3,3 Lt.

1. 2.

3. 4.

5.

6.

7. 8.

9. 10. 11.

12. 13.

14. 15.

16.

17.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

17

MATEMATIN STATISTIKA
1. 2. 3. 4. Imties skaitins charakteristikos Duota imtis 3, 2, 5, 1. Sudarykite imties variacin eilut, apskaiiuokite imties plot, centr ir median. Ats.: 4; 3; 2,5. Sudarykite imties 0,3; 0,1; 0,3; 0,2; 0,1 variacin eilut, raskite imties plot, centr ir median. Ats.: 0,2; 0,2; 0,2. Atsitiktinai paimt 10 bulvi mas (gramais) yra: 40, 50, 60, 100, 60, 70, 50, 70, 100, 80. Apskaiiuokite ios imties plot, centr ir vidurk. Ats.:60; 70; 68. Matuojant penkiolikos jaun medeli aukt, gauti tokie rezultatai (decimetrais): 5; 7; 9; 10; 6; 8; 5; 10; 7; 5; 8; 8; 9; 5; 9. Sutvarkykite imt. Lentelje suraykite jos element danius ir santykinius danius. Apskaiiuokite dani bei santykini dani sumas. Ats.:15; 1. Tikrinant 25 induose esanio pieno riebum, gauti tokie duomenys (%): 1,1 3,2 3,2 2,4 1,7 2,2 3,5 4,2 3,2 2,2 2,2 2,4 1,7 1,7 2,7 3,2 4,2 3,8 1,4 2,4 2,7 2,1 1,4 3,2 1,7. Sutvarkykite imt. Lentelje suraykite jos element danius ir santykinius danius. Apskaiiuokite dani bei santykini dani sumas. Ats.:25; 1. Apskaiiuokite imties 2, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 5, 8, 1, 8, 3 vidurk. Ats.: 4. Mantas i matematikos gavo tokius balus: 8; 8; 10; 9; 6; 7; 8; 6; 7; 8. Sutvarkykite imt. Apskaiiuokite imties centr, plot, vidurk. Apskaiiuokite imties dani ir santykini dani sumas. Ats.:8; 4; 7,7; 10; 1. Kontrolierius 10 dien tikrino gamini kokyb ir iomis dienomis nustat tokius nekokybik gamini kiekius: 12, 8, 13, 4, 7, 17, 16, 5, 14, 18. Apskaiiuokite ios imties plot, imties centr ir imties vidurk. Ats.: 14; 11;; 11,4. Duota imties dani lentel xk 1 2 3 5 6 7 8 9 mk 2 3 1 3 2 5 4 5 Apskaiiuokite ios imties vidurk, dispersij ir vidutin kvadratin nuokryp. Ats.:6; 7,04; 2,65. Parduotuv per dvi dienas pardav 50 vyrik kojini, kuri dydiai tokie: 27 28 31 26 25 27 28 28 30 27 26 27 25 28 29 28 27 25 26 27 28 26 26 27 28 29 28 26 27 28 29 27 28 27 30 26 27 28 28 29 30 28 27 26 25 28 25 29 29 30. Imt uraykite dani lentele. Raskite imties vidurk ir dispersij. Nubraiykite poligon. Ats.:27,48; 0,6. Apskaiiuokite imties 5, 2, 1, 1, 3 vidurk, dispersij ir vidutin kvadratin nuokryp. Ats.:2,4; 2,032; 1,43. Apskaiiuokite imties 6, 6, 7, 4, 3, 1, 2, 1, 9, 5 vidurk, dispersij ir vidutin kvadratin nuokryp. Ats.:4,4; 5,028; 2,24. Krepininkas suaid 11 rungtyni ir jose peln tiek tak: 8, 12, 9, 6, 14, 7, 14, 15, 5, 2, 18. Apskaiiuokite ios imties vidurk, dispersij ir vidutin kvadratin nuokryp. Ats.:10; 24,4; 4,94. Krepininkas po kiekvienos treniruots dar papildomai met 20 tritaki. Vienuolikos treniruoi serijoje jo mest tritaki skaiiai buvo tokie: 13, 9, 7, 12, 14, 8, 10, 15, 11, 10, 12. Apskaiiuokite ios imties vidurk, dispersij ir vidutin kvadratin nuokryp. Ats.: 11; 5,64; 2,37.

5.

6. 7.

8.

9.

10.

11. 12. 13.

14.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

18 15. uolio toli varybose ufiksuoti tokie rezultatai: 2,70; 2,75; 2,80; 3,30; 3,05; 2,65; 2,90; 3,95; 3,85; 2,85; 2,53. Nustatykite imties tr. Sutvarkykite j pagal didum. Raskite imties didiausi ir maiausi reikmes, imties plot, imties centr, median. Apskaiiuokite imties vidurk ir dispersij. Ats.:11; 3,95; 2,53;1,42; 3,24; 2,85; 3,03; 0,228. 16. Bandomajame sklype tiriant mork derlingum, buvo matuojamas ( 5 mm tikslumu) mork ilgis. Gauti rezultatai pateikti lentelje: Morkos ilgis 150 160 170 190 200 Skaiius 6 8 17 7 2 Raskite imties tr. Apskaiiuokite imties vidurk ir dispersij. Nubraiykite poligon. Ats.:40; 170; 195; 13,9. 17. Vairavimo mokykloje buvo tikrinamas dviej grupi kursant reakcijos viesos signalo pasikeitim greitis. Gauti tokie duomenys (sekundi imtosiomis dalimis): 1-os grups 36, 38, 58, 46, 24, 56, 40, 28, 52, 48, 26, 53, 41, 2-os grups 24, 36, 30, 38, 40, 46, 48, 54, 44, 39, 41. Sutvarkykite imtis pagal didum, raskite imi ploius, centrus, medianas, vidurkius ir dispersijas. Palyginkite jas. Ats.:1) 34; 41; 41; 42; 129,84; 2) 30; 39; 40; 40; 69. 18. Matematikos varybose moksleiviams buvo pasilyta isprsti 20 udavini. Kiekvienas udavinys vertinamas nuo 0 iki 10 bal. iose varybose dalyvavo Lukas ir Rimas, kurie pasiek toki rezultat: Lukas 4, 8, 4, 3, 6, 1, 1, 5, 5, 7, 8, 4, 8, 7, 5, 6, 4, 8, 9, 4. Rimas 2, 4, 6, 7, 7, 4, 6, 7, 8, 8, 6, 7, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 6. Paraykite imi variacines eilutes, raskite imi ploius ir trius. Lentelse suraykite imi danius ir santykinius danius. Apskaiiuokite imi vidurkius, dispersijas ir vidutinius kvadratinius nuokrypius. Kuriam moksleiviui geriau seksi dalyvauti varybose? Ats.: x 1 55,35; S12 2,49; S1 1,58; x 2 55,75; S 22 1,27; S 2 1,13. Geriau seksi Rimui. 19. Besiruodami krepinio rungtynms, du krepininkai Saulius ir Paulius 20 kart po 10 metim kiekvien kart met i tos paios vietos kamuol krep. Rezultatai buvo tokie: Saulius Metim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 serijos Nr. krep kritusi 8 6 8 5 8 4 3 6 5 4 2 4 7 8 7 5 7 3 8 7 kamuoli skaiius Paulius Metim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 serijos Nr. krep kritusi 5 9 3 5 6 7 4 5 8 4 5 7 3 5 8 4 5 6 7 2 kamuoli skaiius Paraykite imi variacines eilutes, raskite imi ploius ir trius. Lentelse suraykite imi danius ir santykinius danius. Apskaiiuokite imi vidurkius, dispersijas ir vidutinius kvadratinius nuokrypius. Kuriam krepininkui geriau seksi mtyti krep? Ats.: x 1 55,75; S12 3,599; S1 1,89; x 2 55,4; S 22 3,24; S 2 1,8. Geriau seksi Sauliui. 20. audydami i lanko taikin bandomosiose varybose, sportininkai gavo tokius rezultatus: Jonas 5, 4, 6, 8, 8, 9, 9, 9, 5, 3, 4; Petras 10, 9, 8, 4, 3, 2, 5, 8, 8, 4; Ignas 6, 7, 8, 5, 6, 7, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Uraykite imtis dani lentelmis. Pavaizduokite imtis grafikai. Apskaiiuokite vidurkius ir dispersijas. Kuris sportininkas pasirod geriausiai?

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

19 Ats.: x1 56,1; S 4,99; x 2 56,1; S 7,88; x3 56,1; S 32 0,88. Ignas.


2 1 2 2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Stebjimo duomen grupavimas Matuojant 25 induose esani druskos rgties tirpal procentin koncentracij, gauti tokie duomenys: 2,66 2,96 2,88 2,57 2,71 2,70 3,21 2,58 2,91 2,89 2,83 3,20 3,00 2,69 3,02 3,17 2,92 2,67 2,64 3,14 3,24 3,19 2,77 3,06 3,23. Pam dalinio intervalo ilg, lyg 0,1, sugrupuokite imties elementus, t.y. suskirstykite juos intervalus, kuri ilgis lygus 0,1. Raskite dalini interval danius ir santykinius danius. Sudarykite dani lentel. Raskite dalini interval dani bei santykini dani sumas. Nubraiykite histogram ir diagram. Matuojant 40 atuoniolikmei mergin g, gauti tokie rezultatai (centimetrais): 168 157 174 170 164 175 167 172 161 169 171 176 166 172 180 156 175 183 168 164 170 164 173 152 174 168 160 178 171 166 169 162 176 172 163 175 166 170 158 168. Dalinio intervalo ilg pasirink lyg 5 , sugrupuokite imt, sudarykite dani lentel, raskite dalini interval dani ir santykini dani sumas. Nubraiykite diagram. Dalini interval santykinius danius ireik procentais, nubraiykite histogram. ymaus dailininko ekspozicija veik 30 dien. urnale buvo ymima apsilankiusi moni skaiius. Gauti tokie rezultatai: 60 43 80 35 42 65 68 74 84 46 40 38 26 62 53 53 71 56 79 36 43 35 30 42 50 42 28 62 26 30. Dalinio intervalo ilg pasirink lyg 10, sugrupuokite imt. Sudarykite dani lentel. Nubraiykite histogram. Nuo obels nuskinta 50 obuoli ir jie pasverti. Nustatytas toks svoris gramais: 65 64 68 55 77 99 40 46 52 80 74 70 23 30 58 46 80 69 60 25 33 50 60 74 87 67 62 22 39 60 74 80 55 92 95 38 78 69 49 30 92 97 50 43 64 40 80 66 90 50. Imties intervalu laikydami interval [20;100] ir dalinio intervalo ilg pasirink 10, sugrupuokite imt. Apskaiiuokite dalini interval danius, santykinius danius ir dalinio intervalo vidurio reikmes. Sudarykite klasifikuotos imties dani lentel ir nubraiykite diagram. Norima kurti privai mokykl, kurioje mokslas bt mokamas. Taiau neaiku, koki ji turs paklaus ir kiek tvai pajgs mokti u savo snaus ar dukros moksl. Todl buvo apklaustos 64 eimos, turinios vaik iki 16 met amiaus, koki pinig sum jie galt skirti per mnes, jei vaikas eit i mokykl. Gauti tokie rezultatai (Lt): 80 10 20 40 60 50 80 90 80 50 20 70 80 10 50 40 90 10 30 50 70 50 60 90 50 40 100 50 30 80 40 30 100 110 60 60 30 70 90 80 80 40 90 70 90 60 10 20 140 40 50 70 30 50 40 80 40 10 10 60 50 50 100 30. Raskite imties plot. Apskaiiuokite vidurk, dispersij ir vidutin kvadratin nuokryp. Dalinio intervalo ilg pasirink 20, sugrupuokite imt ir sudarykite dani lentel. Nubraiykite histogram. Ats.:r5130; x 56,4; S 2 804,3; S28,36. Matuojant detals apdorojimo laik, gauti tokie duomenys (minutmis): 5,2 4,9 6,1 5,3 5,2 4,8 5,3 5,5 5,3 4,9 5,8 5,5 5,3 4,9 5,8 5,3 5,5 6,2 5,3 5,7.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

7.

20 Sudarykite variacin eilut. Dalinio intervalo ilg pasirink lyg 0,5, sugrupuokite imt. Nubraiykite diagram. Parduotuv per vien mnes pardav keturiasdeimt moterik sukneli, kuri dydiai tokie: 44 46 48 50 52 46 48 48 52 46 50 48 50 48 48 48 50 54 46 48 52 46 46 44 46 50 46 44 48 48 46 48 44 46 48 44 48 44 48 50. Dalinio intervalo ilg pasirink lyg 2, sugrupuokite imt ir sudarykite dani lentel. Nubraiykite histogram dalini interval santykinius danius ireik procentais. Gamyklos ceche atlikti automobilio varikli 30 cilindr skersmens nuokrypio nuo vidurkio tikrinimai. Gauti tokie duomenys: -0,012 -0,005 0,022 -0,012 0,021 -0,011 0,022 -0,010 0,017 0,008 -0,018 -0,005 0,008 -0,018 -0,005 0,008 0,017 0,003 -0,006 0,012 -0,012 0,07 0,012 -0,004 0,012 0,001 -0,003 0,008 -0,001 0,001. Pam intervalo ilg 0,004, suklasifikuokite imt, uraykite j dani lentele. Apskaiiuokite imties vidurk ir dispersij. Nubraiykite histogram. Ats.: x 50,002; S 2 0,00013. Student sergamumui itirti buvo parinktos dvi grups, kuriose yra 60 student. Praleist dien skaiius pateiktas lentelje (vieno semestro laikotarpiu): Praleist dien skaiius Student skaiius

8.

9.

[0;10) 25

[10;20) 16

[20;30) 10

[30;40) 4

[40;50) 2

[50;60) 2

[60;70) 1

[70;80) 0

Apskaiiuokite dalini interval vidurio reikmes ir santykinius danius. Nubraiykite histogram. eima per trejus metus sunaudojo elektros energijos kiek (kWh): 93 80 84 82 70 76 90 75 70 85 90 85 95 80 70 70 75 75 80 80 85 98 105 108 96 80 82 85 80 85 90 85 80 106 100 103. Dalinio intervalo ilg pasirink lyg 5, sugrupuokite imt ir sudarykite dani lentel. Apskaiiuokite imties vidurk. Nubraiykite diagram. Ats.: x 85,36. 11. Matuojant 50 septyniolikmei jaunuoli g, gauti tokie rezultatai (centimetrais): 166 191 171 189 182 173 179 156 171 162 183 188 185 177 165 173 167 175 176 180 177 160 181 168 174 178 187 192 184 190 175 148 186 163 170 196 183 175 158 176 177 182 179 178 185 184 172 180 173 183. Raskite didiausi ir maiausi imties reikm. Dalinio intervalo ilg pasirink lyg 5, sugrupuokite imt ir sudarykite dani lentel. Nubraiykite diagram. 10. 12. Draudimo bendrov surinko duomenis apie apdraudiam automobili kain . Gauti tokie duomenys (tkst. doleri): 2,0 3,0 2,4 1,7 2,4 2,7 3,4 9,9 6,4 1,0 1,5 1,3 2,1 4,4 5,8 5,6 3,3 2,0 1,0 1,5 3,5 3,4 1,7 2,5 0,5 1,6 1,4 5,0 2,2 3,1 1,6 2,2 1,1 1,4 1,8 1,4. Apskaiiuokite imties vidurk ir dispersij. Dalinio intervalo ilg pasirink lyg 1,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

21 sugrupuokite imt ir sudarykite dani lentel. Nubraiykite diagram. Ats.: x 2,7; S 2 3,6. 18. Metamas loimo kauliukas ir 2 cent moneta. Atsitiktinis dydis X yra atvirtusi tak ir cent suma. Apskaiiuokite atsitiktinio dydio matematin vilt ir dispersij. Ats.:4,5; 3,9. 19. Moneta metama 6 kartus. Kokia tikimyb, kad herbas ikris 4 kartus? Ats.:15/64. 20. aulys auna taikin 3 kartus. Pataikymo tikimyb lygi 0,6. Atsitiktinis dydis X yra pataikym skaiius. Raskite atsitiktinio dydio matematin vilt ir dispersij. Ats.:1,8; 1,2.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com