BACAAN DOA

Posted on Mei 15, 2009 by emildaf

1. DOA KETIKA HENDAK TIDUR ³Bissmika Allahumma Ahya Waamut³ Dengan nama Engkau Ya Allah, aku hidup dan mati 2. DOA KETIKA BANGUN TIDUR ³Alhamdulillahilladhi Ahkyana bakda ma amatana Wailaihinnusuur´ Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, dan kepadanya kami akan dikumpulkan. 3. DOA KELUAR RUMAH ³Bissmillahi Tawakaltu Alallahi Wala Khaula Walakuwwata Illa Billahi´ Dengan Nama Allah (dalam keadaan), saya menyerahkan diri kepada Allah, tak ada daya dan upaya (dalam segala urusan) melainkan hanya dengan ijin Allah. 4. DOA HENDAK MASUK RUMAH ³Allahumma inni as¶aluka khoirolmaulakhi wa khoirol makhroji, Bissmillahi walajna, BIsmillahi khorojna, Wa¶alallahi robbina tawakkalna´ Wahai Tuhanku, bahwasanya saya memohon padaMU sebaik baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar, dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar, dan kepada Allah Tuhan kami, kami menyerahkan diri. 5. DOA MASUK KAMAR KECIL ³Bissmillahi Allahumma inni auzdubika minal khubusi wal khobaais´ Dengan nama Allah, aku berlindung kepadaMu dari gangguan syeitan jantan dan syeitan betina. 6. DOA KELUAR DARI KAMAR KECIL ³Ghufroonaka, Alhamdulillahilazdi ad¶haba an¶nil adhaa Wa¶a fani´ Saya meohon kepadaMu, wahai tuhanku, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari padaku dan telah me¶afiatkan daku. 7. DOA WAKTU BERCERMIN ³AL HAMDULILLAAHI ALLOOHUMMA KAMAA AHSANTA KHOLQII WAHASSIN KHULUQ´ Segala puji bagi Allah ya Tuhanku sebagaimana Engkau telah memperindah rupaku, maka baguskanlah budi pekertiku 8. DOA SUSAH TIDUR

nah semuanya pendapat tentu sudah ada dasar pemikiran dan hasil renungan dari para ulama. maha suci Engkau. niatnya bisa dalam hati yang intinya ingin bersuci.³Laa Ilaaha illa anta subkhaanaka inni kuntu minadhoolimiin´ Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. sebab Allah SWT maha tau dari apa yang ada dalam hati kita. harus dibersihkan dari najis yang mungkin masih menempel. dan menjadikan kami orang-orang muslim 11. niatnya untuk menghilangkan hadast besar . Ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikan aku termasuk orang-orang yang suka mensucikan diri ¶ . ya silahkan saja«yang penting kita mandi berniat untuk mensucikan diri kita dari hadas besar (mandi junub). Alloohummaj¶alni minat tawwabiina waj¶alnii minal mutathohhiriin´ Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. aku memohon keberkahan atas rzki ini.Pendapat : Ada pendapat yang mengatakan bahwa mandi junub itu harus membasuh seluruh tubuh secara merata sebanyak 7x dengan tangan. Ya Allah jauhkan kami dari syetan dan jauhkan syetan untuk mengganggu apa yang Engkau rizkikn kepada kami´ 12. BERIKUT ADALAH BACAAN-BACAAN DOA HADAST BESAR . 9. semua pendapat ulama adalah baik. DOA SETELAH MAKAN ³Akhamdulillaahilladzi ad¶amana wasaqoona wajaalana muslimiina ³ SEgala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan-minum. terutama pada daerah senggama. akan tetapi ada pula yang bilang nggak perlu membasuh sebanyak 7x sebab saat ini sudah ada sabun mandi dan sampoo yang bisa membersihkan diri kita dari kotoran dan najis. DOA SEBELUM MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN SUAMI ISTRI ³Bismillaahi allahumma jannibnaasysyaithaan wa jannibisysyaithaana maa razaqta naa´Artinya: ´ dengan nama Allah. Tapi ada pula yang mengatakan kalau nggak pake bacaan kurang mantap.Pendapat : Mandi hadas besar (junub) memang harus ada niatnya. . sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menganiaya diri.Doa setelah berwudu ´asyhadu allaa ilaaha illalloohu wahdahu laa syariikalahu wa asyhadu anna Muhammadan µabduhu wa Rosuuluh. dan bebaskanlah aku dari api neraka 10. DOA SEBELUM MAKAN ³Allahumma bariklana fiima rozaqtana waqina adza bannar´ Ya Allah. yang tidak ada sekutu baginya. DOA HENDAK MANDI BESAR (JUNUB) . Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.Disunahkan berwudhu dulu.

DOA MANDI SUCI MENSTRUASI ³Nawaitu ghuslal li rof¶il hadatsil akbari minal haidi µan jami¶il badani fardhan lillahi ta¶ala´ Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari semua badan saya setelah menstruasi. DOA SETELAH BERSIH NIFAS ³Nawaitu ghuslal li rof¶il hadatsil akbari minan nifasi µan jami¶il badani fardhan lillahi ta¶ala´ Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari semua badan saya setelah nifas. atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan.´ 3.A. yang merupakan kewajiban hanya karena Allah semata. DOA MANDI SETELAH MELAHIRKAN ³Nawaitu ghuslal li rof¶il hadatsil akbari minal wiladati µan jami¶il badani fardhan lillahi ta¶ala´ Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari semua badan saya setelah melahirkan. atau yang menempel dalam tubuh (terutama daerah senggama) DOA-DOA LAINNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT Bedoa itu sebaiknya dalam keadaan suci (berwudhu). diucapkan dengan khusyu¶. B. DOA MOHON AMPUN DIRI SENDIRI DAN KEDUA ORANG TUA Allaahummagh Fir Lii Wa Liwaa Lidayya Warhamhumaa Kamaa Rabbayaanii Shaghiiraa´ Ya Allah! ampunilah aku dan kedua orang tuaku. 1. DOA MOHON DIBERI KESABARAN DAN DIMUDAHKAN SEGALA URUSAN . yang merupakan kewajiban hanya karena Allah semata´ Setelah berwudhu (sunnah) kemudian membaca niat. bersihkan semua najis dan kotoran yang masih ada. baik yang kita sengaja atau tidak.´ Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari semua badan setelah junub. sebagaimana mereka menyayangi aku sejak kecil. dan kasihanilah keduanya. D. yang merupakan kewajiban hanya karena Allah semata. setelah itu guyur seluruh tubuh mulai dari ujung rambut hingga unjung kaki secara merata. yang merupakan kewajiban hanya karena Allah semata. C. DOA SESUDAH HUJAN Muthirnaa BIfadl-Lillaahi Wa Rahnatihi ³Kita diberi Hujan karena keutamaan dan Rahmat-Nya´ 2. dan sebelumnya mohon ampun dulu kepada Allah SWT. DOA MANDI JUNUB / JANABAT ³Nawaitu ghuslal li rof¶il hadatsil akbari minal janabati µan jami¶il badani fardhan lillahi ta¶ala.

agar mereka paham ucapanku. DOA MOHON PERTOLONGAN Allaahumma a-inni alaa dzikrika wa syukrika wa husni ibaadatik ´ Ya Allah ! tolonglah aku agar dapat berdzikir kepada-Mu. DOA SEBELUM BELAJAR Rabby Zidnii Ilma Warzuqnii Fahma ³Ya Allah ! Tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik´ 5. DOA MOHON DIBERI KECERDASAN BERFIKIR Allahumma Alhimnii Rusydii wa a¶idznii min syarri nafsi ³ Ya Allah ! Ilhamkanlah kepadaku kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan nafsuku´ 8. ³Ya Allah ! Tuhan Kami. besyukur kepada-Mu dan membaguskan ibadah kepada-Mu. DOA KETIKA LUPA Subhaana man-laa yas-huu wa laa Yanaam ³Maha suci Dzat yang tidak lupa dan tidak tidur´ 7. 6. lapangkanlah dadaku.Rabbisy-Rahlii Shadrii Wa Yassirlii Amrii Wahlul µuqdatam Millisanii Yafqohuu Qowli. DOA MENGHILANGKAN MARAH Allahummagh Firlii Dzanbii Wa-adzhib Ghaizha Qalbi Wa-ajirnii Minasy Syaithaan ´ Ya Allah ! ampunilah dosa-dosa hatiku dan selamatkanlah aku dari kejahatan setan´ . lepaskanlah ikatan lisanku. mudahkanlah urusanku.´ 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful