Está en la página 1de 1

CUADRO DE COMBUSTIBLE

UT.20.4.1
EMBARCACION M-341 BB.ZZ-401 BB.ZZ-402 LL.PP.-41 LL.PP.-42 Capacidad de tanque 600 lts 1100 lts 1100 lts 562 lts 562 lts. Cons .comb 20 lts/h 25 lts/h 25 lts/h 60 lts/h 60 lts/h Gasolina/ diesel diesel gasolina Gasolina Gasolina Gasolina distancia 280 km 280 km 280 km 282 km 282 km Total restante 373 lts 350 lts 350 lts 397 lts 397 lts saldo 227 lts 750 lts 750 lts 224 lts 224 lts

UT.20.4.2 EMBARCACION LL.PP.-43 LL.PP.-44 UNIMOG UT.20.4.3 EMBARCACION LL.PP.-45 LL.PP.-46 UNIMOG
Capacidad del tanque GASOLINA 562 lts 562 lts. Cons. Comb. 60lts/h 60lts/h Gasolina. Gasolina gasolina distancia Total restante saldo Capacidad del tanque 562 lts 562 lts. Cons. Comb. 60 lts/h 60 lts/h gasolina Gasolina gasolina distancia Total restante saldo

660 lts

10 lts/h

Diesel

130 km 130 km 37 km

174 lts 174 lts 10 lts

389 lts 389 lts 650 lts

660 lts

10 lts/h

siesel

124 km 124km ---------

167 lts 167 lts

400 lts 400 lts

TF. CGON. Gonzalo Mercado Maita OCT. GT 20.4