Está en la página 1de 1

vacuna

RN 1 2mes 4me 6 12 mes es ses mese mese s s BCG b Hepatitis B b b b Rotavirus b b DTap(difter b b b ia tetano y pertusis) Haemofilos b b b influenza Neumococ b b b o IPV(poliovir b b b us) Influenza En ri ri SRP varicela
Azul refuerzo Naranja esquema bsico

15 18 192-.3 4mese mes 23me aos 6aos s es ses

r r r vacun en acio b b riesg o ri r ri r