Está en la página 1de 62

Zacznik nr 7a do uchway Nr LXVI/1345/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 padziernika 2010 r.

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomoci (ZN-1/A) w formacie danych XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <fforms:form xmlns:fforms="http://www.finn.pl/schema/fforms" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms"><fforms:author></fforms:author> <crdw:DaneWzoru xmlns:crdw="http://crd.gov.pl/schema/crd-wzorzec"> <crdw:OpisUzycia /> <crdw:Wnioskodawca /> <crdw:SiedzibaWnioskodawcy /> <crdw:JRWA /> <crdw:PodstawaPrawna /> <crdw:OkresWaznosci> <crdw:od /> <crdw:do /> </crdw:OkresWaznosci> </crdw:DaneWzoru> <xf:model> <xf:instance><Dokument> <Tytul> <Wyroznik>update:1267;</Wyroznik> <IdTytulu /> <Opis /> </Tytul> <DaneDokumentu> <PrzeznaczenieFormularza /> <RodzajPodatnika /> <DaneNieruchomosci> <P_01a /> <P_01b /> <P_01c /> <P_01g /> <P_01h /> <P_01i /> <P_02a /> <P_02b /> <P_02c /> <P_02d /> <P_02e /> <P_02f /> <P_02g /> <P_02h /> <P_02i /> <P_03g /> <P_03h /> <P_03i /> <P_04a />

<P_04b /> <P_04c /> <P_05a /> <P_05b /> <P_05c /> <P_05d /> <P_05e /> <P_05f /> <P_05g /> <P_05h /> <P_05i /> <P_06d /> <P_06e /> <P_06f /> <P_07a /> <P_07b /> <P_07c /> <P_07d /> <P_07e /> <P_07f /> <P_07g /> <P_07h /> <P_07i /> <P_08a /> <P_08b /> <P_08c /> <P_08d /> <P_08e /> <P_08f /> <P_09a /> <P_09b /> <P_09c /> <P_09d /> <P_09e /> <P_09f /> <P_10a /> <P_10b /> <P_10c /> <P_10d /> <P_10e /> <P_10f /> <P_10g /> <P_10h /> <P_10i /> <P_11a /> <P_11b /> <P_11c /> <P_12a /> <P_12b /> <P_12c />

<P_12g /> <P_12h /> <P_12i /> <P_13a /> <P_13b /> <P_13c /> <P_14a /> <P_14b /> <P_14c /> <P_15d /> <P_15e /> <P_15f /> <P_16d /> <P_16e /> <P_16f /> <P_16g /> <P_16h /> <P_16i /> <P_17a /> <P_17b /> <P_17c /> <P_17d /> <P_17e /> <P_17f /> <P_17g /> <P_17h /> <P_17i /> <P_18a /> <P_18b /> <P_18c /> <P_18d /> <P_18e /> <P_18f /> <P_18g /> <P_18h /> <P_18i /> <P_19a /> <P_19b /> <P_19c /> <P_19d /> <P_19e /> <P_19f /> <P_20a /> <P_20b /> <P_20c /> <P_20d /> <P_20e /> <P_20f /> <P_21a /> <P_21b />

<P_21c /> <P_21d /> <P_21e /> <P_21f /> <P_21g /> <P_21h /> <P_21i /> <P_22a /> <P_22b /> <P_22c /> <P_22d /> <P_22e /> <P_22f /> <P_23a /> <P_23b /> <P_23c /> <P_23d /> <P_23e /> <P_23f /> <P_23g /> <P_23h /> <P_23i /> <P_24a /> <P_24b /> <P_24c /> <P_24d /> <P_24e /> <P_24f /> <P_25a /> <P_25b /> <P_25c /> <P_25d /> <P_25e /> <P_25f /> <P_25g /> <P_25h /> <P_25i /> <P_25 /> <P_26 /> <P_27 /> <P_28 /> </DaneNieruchomosci> </DaneDokumentu> </Dokument></xf:instance> </xf:model> <fforms:layout fforms:formStyle="margin-top:0px;margin-right:0px;marginbottom:0px;margin-left:0px" fforms:labelStyle="color:black;" fforms:controlStyle="color:black;"><fforms:group id="g0" fforms:ref="Dokument/DaneDokumentu"

fforms:style="position:relative;height:1133px;left:0px;page-break-before:auto;" fforms:minOccurs="1" fforms:maxOccurs="1">

<xf:output id="elem0" fforms:tabindex="0" fforms:style="height:45px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:700px;font-weight:normal;top:15px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Zacznik nr 7a do Uchway Rady Miasta Katowice Nr ........ z dnia ........</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem1" fforms:tabindex="1" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:51px;font-weight:normal;top:18px;background-color:#ffffff" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:83px;font-family:sans-serif;left:51px;font-weight:normal;top:3px;">NIP podatnika</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem2" fforms:tabindex="2" fforms:style="height:23px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:16px;width:600px;font-family:sans-serif;left:51px;font-weight:bold;top:44px;" ref="DaneNieruchomosci" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>ZN-1/A</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem3" fforms:tabindex="3" fforms:style="height:23px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:16px;width:600px;font-family:sans-serif;left:49px;font-weight:bold;top:72px;" ref="DaneNieruchomosci" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomoci</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem4" fforms:tabindex="4" fforms:style="height:90px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:50px;border:0px solid black;top:100px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:160px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:100px;">A. Przeznaczenie formularza</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem5" fforms:tabindex="5" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:690px;font-family:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:131px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Niniejszy formularz stanowi zacznik do: (zaznaczy waciwe pole)</xf:label> </xf:output><fforms:select1 appearance="full" id="elem7" fforms:tabindex="7" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;font-family:sans-serif;left:10px;fontweight:normal;top:10px;background-color:#ffffff" ref="PrzeznaczenieFormularza" fforms:type="xsd:boolean">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:104px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:-94px;fontweight:normal;top:14px;">1. deklaracji DN-1</xf:label>

<xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;fontsize:12px;font-style:normal;left:70px;font-family:sans-serif;fontweight:normal;top:161px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;fontsize:12px;font-style:normal;width:1098px;font-family:sans-serif;left:90px;fontweight:normal;top:161px;">1. deklaracji na podatek od nieruchomoci DN1</xf:label><xf:value>1. deklaracji DN-1</xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:394px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:162px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:1473px;fontfamily:sans-serif;left:414px;font-weight:normal;top:162px;">2. informacji na podatek od nieruchomoci IN-1</xf:label><xf:value>2. informacji IN1</xf:value></xf:item></fforms:select1><fforms:rectangle id="elem8" fforms:tabindex="8" fforms:style="height:250px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:50px;border:0px solid black;top:196px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:109px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:196px;">B. Dane podatnika</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem9" fforms:tabindex="9" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:300px;font-family:sans-serif;left:412px;font-weight:normal;top:219px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>**) dotyczy podatnika bdcego osob fizyczn</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem10" fforms:tabindex="10" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:300px;font-family:sans-serif;left:67px;font-weight:normal;top:220px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>*) dotyczy podatnika niebdcego osob fizyczn</xf:label> </xf:output><fforms:line id="elem11" fforms:tabindex="11" fforms:style="height:1px;width:900px;background-color:#000000;left:50px;top:242px;" /><xf:output id="elem12" fforms:tabindex="12" fforms:style="height:19px;color:black;textalign:left;font-style:normal;font-size:12px;width:300px;font-family:sans-serif;left:68px;fontweight:normal;top:245px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>1 - Rodzaj podatnika (zaznaczy waciwe pole)</xf:label> </xf:output><fforms:select1 appearance="full" id="elem15" fforms:tabindex="15" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;font-family:sans-serif;left:10px;fontweight:normal;top:10px;background-color:#ffffff" ref="RodzajPodatnika" fforms:type="xsd:boolean">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:98px;font-family:sans-serif;left:-88px;font-weight:normal;top:14px;">1. osoba fizyczna</xf:label>

<xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;fontsize:12px;font-style:normal;left:79px;font-family:sans-serif;fontweight:normal;top:265px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;fontsize:12px;font-style:normal;width:1066px;font-family:sans-serif;left:99px;fontweight:normal;top:265px;">1. osoba fizyczna</xf:label><xf:value>1. osoba fizyczna</xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:229px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:265px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:1077px;fontfamily:sans-serif;left:249px;font-weight:normal;top:265px;">2. osoba prawna</xf:label><xf:value>2. osoba prawna</xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:379px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:265px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:1513px;fontfamily:sans-serif;left:399px;font-weight:normal;top:265px;">3. jednostka organizacyjna, w tym spka, nieposiadajca osobowoci prawnej</xf:label><xf:value>3. jednostka organizacyjna, w tym spka, nieposiadajca osobowoci prawnej</xf:value></xf:item></fforms:select1><xf:textarea id="elem16" fforms:tabindex="16" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:800px;font-family:sans-serif;left:67px;fontweight:normal;top:304px;background-color:#ffffff" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:187px;font-family:sans-serif;left:67px;font-weight:normal;top:289px;">2 Nazwa pena *) / Nazwisko **)</xf:label>

</xf:textarea><xf:textarea id="elem17" fforms:tabindex="17" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:800px;fontfamily:sans-serif;left:68px;font-weight:normal;top:360px;background-color:#ffffff" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:299px;font-family:sans-serif;left:68px;font-weight:normal;top:345px;">3 Nazwa skrcona *) / Pierwsze imi, drugie imi **)</xf:label>

</xf:textarea><xf:input id="elem18" fforms:tabindex="18" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:300px;font-

family:sans-serif;left:566px;font-weight:normal;top:418px;background-color:#ffffff" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:120px;font-family:sans-serif;left:566px;font-weight:normal;top:403px;">5 Numer PESEL **)</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem19" fforms:tabindex="19" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:300px;fontfamily:sans-serif;left:69px;font-weight:normal;top:419px;background-color:#ffffff" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:135px;font-family:sans-serif;left:69px;font-weight:normal;top:404px;">4 Identyfikator REGON</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem20" fforms:tabindex="20" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:50px;border:0px solid black;top:453px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:491px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:453px;">C. Dane dotyczce zwolnie podatkowych wynikajcych z ustawy lub uchway rady miasta</fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem21" fforms:tabindex="21" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:430px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:55px;border:1px solid black;top:474px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:49px;fontweight:bold;top:474px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem22" fforms:tabindex="22" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:485px;border:1px solid black;top:474px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:479px;fontweight:normal;top:474px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:line id="elem23" fforms:tabindex="23" fforms:style="height:655px;width:1px;background-color:#000000;left:552px;top:474px;" /><fforms:rectangle id="elem24" fforms:tabindex="24" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:635px;border:1px solid black;top:474px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:629px;fontweight:normal;top:474px;"></fforms:label>

</fforms:rectangle><fforms:line id="elem25" fforms:tabindex="25" fforms:style="height:655px;width:1px;background-color:#000000;left:702px;top:474px;" /><fforms:rectangle id="elem26" fforms:tabindex="26" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:785px;border:1px solid black;top:474px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:779px;fontweight:normal;top:474px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:line id="elem27" fforms:tabindex="27" fforms:style="height:655px;width:1px;background-color:#000000;left:851px;top:474px;" /><xf:output id="elem28" fforms:tabindex="28" fforms:style="height:19px;color:black;textalign:left;font-style:normal;font-size:12px;width:63px;font-family:sans-serif;left:638px;fontweight:normal;top:476px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Budynki lub ich czci powierzch nia uytkowa w m2</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem29" fforms:tabindex="29" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:82px;font-family:sans-serif;left:853px;font-weight:normal;top:480px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Stawka podatku</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem30" fforms:tabindex="30" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:80px;font-family:sans-serif;left:704px;font-weight:normal;top:481px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Stawka podatku</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem31" fforms:tabindex="31" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:82px;font-family:sans-serif;left:553px;font-weight:normal;top:482px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Stawka podatku</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem32" fforms:tabindex="32" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:63px;font-family:sans-serif;left:487px;font-weight:normal;top:500px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Grunty powierzch nia w m2</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem33" fforms:tabindex="33" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:63px;font-family:sans-serif;left:789px;font-weight:normal;top:500px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Budowle warto w z</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem34" fforms:tabindex="34" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:64px;font-weight:normal;top:506px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Tytu prawny zwolnienia</xf:label> </xf:output><fforms:line id="elem35" fforms:tabindex="35" fforms:style="height:1px;width:83px;background-color:#000000;left:852px;top:516px;" /><fforms:line id="elem36" fforms:tabindex="36" fforms:style="height:1px;width:84px;background-color:#000000;left:552px;top:517px;"

/><fforms:line id="elem37" fforms:tabindex="37" fforms:style="height:1px;width:84px;background-color:#000000;left:702px;top:517px;" /><xf:output id="elem38" fforms:tabindex="38" fforms:style="height:19px;color:black;textalign:left;font-style:normal;font-size:12px;width:82px;font-family:sans-serif;left:553px;fontweight:normal;top:531px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Kwota podatku</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem39" fforms:tabindex="39" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:80px;font-family:sans-serif;left:704px;font-weight:normal;top:531px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Kwota podatku</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem40" fforms:tabindex="40" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:82px;font-family:sans-serif;left:853px;font-weight:normal;top:531px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Kwota podatku</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem41" fforms:tabindex="41" fforms:style="height:150px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:430px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:55px;border:1px solid black;top:575px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:49px;fontweight:normal;top:575px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem42" fforms:tabindex="42" fforms:style="height:150px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:485px;border:1px solid black;top:575px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:479px;fontweight:normal;top:575px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem43" fforms:tabindex="43" fforms:style="height:150px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:635px;border:1px solid black;top:575px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:629px;fontweight:normal;top:575px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem44" fforms:tabindex="44" fforms:style="height:150px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:785px;border:1px solid black;top:575px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:779px;fontweight:normal;top:575px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem45" fforms:tabindex="45" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:65px;font-weight:normal;top:578px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Art.7 ust.1 pkt 1 budowle wchodzce w skad infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisw o transporcie kolejowym oraz zajte pod nie grunty,

jeeli: a) zarzdca infrastruktury jest obowizany do jej udostpniania licencjonowanym przewonikom kolejowym,</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem46" fforms:tabindex="46" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:486px;font-weight:normal;top:604px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_01a" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:13px;font-family:sans-serif;left:486px;fontweight:normal;top:589px;">1</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem47" fforms:tabindex="47" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:554px;font-weight:normal;top:604px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_01b" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:13px;font-family:sans-serif;left:554px;fontweight:normal;top:589px;">2</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem48" fforms:tabindex="48" fforms:style="height:59px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:64px;fontfamily:sans-serif;left:786px;font-weight:normal;top:604px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_01g" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:13px;font-family:sans-serif;left:786px;fontweight:normal;top:589px;">4</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem49" fforms:tabindex="49" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:854px;font-weight:normal;top:604px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_01h" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:13px;font-family:sans-serif;left:854px;fontweight:normal;top:589px;">5</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem50" fforms:tabindex="50" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:65px;font-weight:normal;top:649px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>b) s przeznaczone wycznie do przewozu osb,wykonywanego przez przewonika kolejowego, ktry rwnoczenie zarzdza t infrastruktur bez udostpniania jej innym przewonikom,

lub c) tworz linie kolejowe o szerokoci torw wikszej ni 1435 mm.</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem51" fforms:tabindex="51" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:554px;font-weight:normal;top:654px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_01c" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:13px;font-family:sans-serif;left:554px;fontweight:normal;top:639px;">3</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem52" fforms:tabindex="52" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:854px;font-weight:normal;top:654px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_01i" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:13px;font-family:sans-serif;left:854px;fontweight:normal;top:639px;">6</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem53" fforms:tabindex="53" fforms:style="height:150px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:430px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:55px;border:1px solid black;top:726px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:55px;fontweight:normal;top:726px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem54" fforms:tabindex="54" fforms:style="height:150px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:149px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:485px;border:1px solid black;top:726px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:479px;fontweight:normal;top:726px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem55" fforms:tabindex="55" fforms:style="height:150px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:635px;border:1px solid black;top:726px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:629px;fontweight:normal;top:726px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem56" fforms:tabindex="56" fforms:style="height:150px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:785px;border:1px solid black;top:726px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:779px;fontweight:normal;top:726px;"></fforms:label>

</fforms:rectangle><xf:output id="elem57" fforms:tabindex="57" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:66px;font-weight:normal;top:735px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Art.7 ust. 1 pkt. 1a - grunty, budynki i budowie pozostae po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinkw - do czasu przeniesienia ich wasnoci lub prawa uytkowania wieczystego - nie duej jednak ni 3 lata od piewszego dnia miesica nastepujcego po miesicu, w ktrym staa si ostateczna decyzja lub weszo w ycie rozporzdzenie, wyraajce zgod na likwidacj linii lub ich odcinkw wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym - z wyjtkiem zajtych na dziaalnoinn ni dziaalno, ktrej mowa w przepisach o transporcie kolejowym</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem58" fforms:tabindex="58" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:486px;font-weight:normal;top:770px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_02a" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:13px;font-family:sans-serif;left:486px;fontweight:normal;top:755px;">7</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem59" fforms:tabindex="59" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:554px;font-weight:normal;top:770px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_02b" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:13px;font-family:sans-serif;left:554px;fontweight:normal;top:755px;">8</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem60" fforms:tabindex="60" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:636px;font-weight:normal;top:770px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_02d" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:636px;fontweight:normal;top:755px;">10</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem61" fforms:tabindex="61" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:704px;font-weight:normal;top:770px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_02e" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:704px;fontweight:normal;top:755px;">11</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem62" fforms:tabindex="62" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:786px;font-weight:normal;top:770px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_02g" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:786px;fontweight:normal;top:755px;">13</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem63" fforms:tabindex="63" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:854px;font-weight:normal;top:770px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_02h" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:854px;fontweight:normal;top:755px;">14</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem64" fforms:tabindex="64" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:554px;font-weight:normal;top:820px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_02c" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:13px;font-family:sans-serif;left:554px;fontweight:normal;top:805px;">9</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem65" fforms:tabindex="65" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:704px;font-weight:normal;top:820px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_02f" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:704px;fontweight:normal;top:805px;">12</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem66" fforms:tabindex="66" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:854px;font-weight:normal;top:820px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_02i" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:854px;fontweight:normal;top:805px;">15</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem67" fforms:tabindex="67" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:430px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:55px;border:1px solid black;top:877px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:49px;fontweight:normal;top:877px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem68" fforms:tabindex="68" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:485px;border:1px solid black;top:877px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:479px;fontweight:normal;top:877px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem69" fforms:tabindex="69" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:635px;border:1px solid black;top:877px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:629px;fontweight:normal;top:877px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem70" fforms:tabindex="70" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:785px;border:1px solid black;top:877px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:779px;fontweight:normal;top:877px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem71" fforms:tabindex="71" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:67px;font-weight:normal;top:896px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Art.7 ust.1 pkt 2 budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniajcej dostp do portw i przystani morskich oraz zajte pod nie grunty</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem72" fforms:tabindex="72" fforms:style="height:59px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:62px;fontfamily:sans-serif;left:786px;font-weight:normal;top:896px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_03g" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:786px;fontweight:normal;top:881px;">16</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem73" fforms:tabindex="73" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:80px;font-

family:sans-serif;left:854px;font-weight:normal;top:896px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_03h" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:854px;fontweight:normal;top:881px;">17</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem74" fforms:tabindex="74" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:80px;fontfamily:sans-serif;left:854px;font-weight:normal;top:946px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_03i" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:854px;fontweight:normal;top:931px;">18</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem75" fforms:tabindex="75" fforms:style="height:150px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:430px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:55px;border:1px solid black;top:977px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:49px;fontweight:normal;top:977px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem76" fforms:tabindex="76" fforms:style="height:150px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:485px;border:1px solid black;top:977px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:479px;fontweight:normal;top:977px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem77" fforms:tabindex="77" fforms:style="height:150px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:635px;border:1px solid black;top:977px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:629px;fontweight:normal;top:977px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem78" fforms:tabindex="78" fforms:style="height:150px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:785px;border:1px solid black;top:977px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:785px;fontweight:normal;top:977px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem79" fforms:tabindex="79" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:68px;font-weight:normal;top:990px;" ref="" fforms:type="xsd:string">

<xf:label>Art.7 ust.1 pkt 2a grunty, ktre znajduj si w posiadaniu podmiotu zarzdzajcego portem lub przystani morsk,pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej,zajte na dziaalno okrelon w statucie tego podmiotu,pooone w granicach portw i przystani morskich od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu,w ktrym podmiot ten wszed w ich posiadanie nie duej ni przez okres 5 lat, z wyjtkiem gruntw zajtych przez podmiot inny ni podmiot zarzdzajcy portem lub przystani morsk</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem80" fforms:tabindex="80" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:486px;font-weight:normal;top:1026px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_04a" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:486px;fontweight:normal;top:1011px;">19</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem81" fforms:tabindex="81" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:554px;font-weight:normal;top:1026px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_04b" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:554px;fontweight:normal;top:1011px;">20</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem82" fforms:tabindex="82" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:554px;font-weight:normal;top:1076px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_04c" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:554px;fontweight:normal;top:1061px;">21</xf:label>

</xf:input></fforms:group><fforms:group id="g1" fforms:ref="Dokument/DaneDokumentu" fforms:style="position:relative;height:1321px;left:0px;page-break-before:always;" fforms:minOccurs="1" fforms:maxOccurs="1">

<fforms:rectangle id="elem84" fforms:tabindex="84" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:430px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:56px;border:1px solid black;top:8px;" fforms:type="fforms:rectangle">

<fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:8px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem85" fforms:tabindex="85" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:486px;border:1px solid black;top:8px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:480px;fontweight:normal;top:8px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem86" fforms:tabindex="86" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:636px;border:1px solid black;top:8px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:630px;fontweight:normal;top:8px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem87" fforms:tabindex="87" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:786px;border:1px solid black;top:8px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:780px;fontweight:normal;top:8px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem88" fforms:tabindex="88" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:487px;font-weight:normal;top:27px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_05a" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:487px;fontweight:normal;top:12px;">22</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem89" fforms:tabindex="89" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:555px;font-weight:normal;top:27px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_05b" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:555px;fontweight:normal;top:12px;">23</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem90" fforms:tabindex="90" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:637px;font-weight:normal;top:27px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_05d" fforms:type="xsd:decimal">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:637px;fontweight:normal;top:12px;">25</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem91" fforms:tabindex="91" fforms:style="height:27px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:80px;fontfamily:sans-serif;left:705px;font-weight:normal;top:27px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_05e" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:705px;fontweight:normal;top:12px;">26</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem92" fforms:tabindex="92" fforms:style="height:57px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:63px;fontfamily:sans-serif;left:787px;font-weight:normal;top:27px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_05g" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:787px;fontweight:normal;top:12px;">28</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem93" fforms:tabindex="93" fforms:style="height:27px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:80px;fontfamily:sans-serif;left:855px;font-weight:normal;top:27px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_05h" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:855px;fontweight:normal;top:12px;">29</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem94" fforms:tabindex="94" fforms:style="height:32px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:65px;font-weight:normal;top:43px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Art.7 ust.1 pkt 3 budynki, budowle i zajte pod nie grunty na obszarze czci lotniczych lotnisk uytku publicznego</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem95" fforms:tabindex="95" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:555px;font-weight:normal;top:77px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_05c" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:555px;fontweight:normal;top:62px;">24</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem96" fforms:tabindex="96" fforms:style="height:27px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:80px;fontfamily:sans-serif;left:705px;font-weight:normal;top:77px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_05f" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:705px;fontweight:normal;top:62px;">27</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem97" fforms:tabindex="97" fforms:style="height:27px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:80px;fontfamily:sans-serif;left:855px;font-weight:normal;top:77px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_05i" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:855px;fontweight:normal;top:62px;">30</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem98" fforms:tabindex="98" fforms:style="height:110px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:430px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:56px;border:1px solid black;top:109px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:109px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem99" fforms:tabindex="99" fforms:style="height:110px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:486px;border:1px solid black;top:109px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:480px;fontweight:normal;top:109px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem100" fforms:tabindex="100" fforms:style="height:110px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:636px;border:1px solid black;top:109px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:636px;fontweight:normal;top:109px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem101" fforms:tabindex="101" fforms:style="height:110px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:786px;border:1px solid black;top:109px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:786px;fontweight:normal;top:109px;"></fforms:label>

</fforms:rectangle><xf:output id="elem102" fforms:tabindex="102" fforms:style="height:71px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:64px;font-weight:normal;top:122px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Art.7 ust.1 pkt 4 budynki gospodarcze lub ich czci: a) suce dziaalnoci lenej lub rybackiej, b) pooone na gruntach gospodarstw rolnych, suce wycznie dziaalnoci rolniczej, c) zajte na prowadzenie dziaw specjalnych produkcji rolnej</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem103" fforms:tabindex="103" fforms:style="height:59px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:638px;font-weight:normal;top:125px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_06d" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:638px;fontweight:normal;top:110px;">31</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem104" fforms:tabindex="104" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:704px;font-weight:normal;top:125px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_06e" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:704px;fontweight:normal;top:110px;">32</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem105" fforms:tabindex="105" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:704px;font-weight:normal;top:173px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_06f" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:704px;fontweight:normal;top:158px;">33</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem106" fforms:tabindex="106" fforms:style="height:130px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:430px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:56px;border:1px solid black;top:220px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:220px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem107" fforms:tabindex="107" fforms:style="height:130px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:486px;border:1px solid black;top:220px;" fforms:type="fforms:rectangle">

<fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:480px;fontweight:normal;top:220px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem108" fforms:tabindex="108" fforms:style="height:130px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:636px;border:1px solid black;top:220px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:630px;fontweight:normal;top:220px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem109" fforms:tabindex="109" fforms:style="height:130px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:786px;border:1px solid black;top:220px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:780px;fontweight:normal;top:220px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem110" fforms:tabindex="110" fforms:style="height:84px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:64px;font-weight:normal;top:231px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Art.7 ust.1 pkt 5 nieruchomoci lub ich czci zajte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej dziaalnoci wrd dzieci i modziey w zakresie owiaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjtkiem wykorzystywanych do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, oraz grunty zajte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i modziey</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem111" fforms:tabindex="111" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:488px;font-weight:normal;top:249px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_07a" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:488px;fontweight:normal;top:234px;">34</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem112" fforms:tabindex="112" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:555px;font-weight:normal;top:249px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_07b" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:555px;fontweight:normal;top:234px;">35</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem113" fforms:tabindex="113" fforms:style="height:59px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:639px;font-weight:normal;top:249px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_07d" fforms:type="xsd:decimal">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:639px;fontweight:normal;top:234px;">37</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem114" fforms:tabindex="114" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:705px;font-weight:normal;top:249px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_07e" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:705px;fontweight:normal;top:234px;">38</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem115" fforms:tabindex="115" fforms:style="height:59px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:788px;font-weight:normal;top:249px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_07g" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:788px;fontweight:normal;top:234px;">40</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem116" fforms:tabindex="116" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:854px;font-weight:normal;top:249px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_07h" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:854px;fontweight:normal;top:234px;">41</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem117" fforms:tabindex="117" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:555px;font-weight:normal;top:299px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_07c" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:555px;fontweight:normal;top:284px;">36</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem118" fforms:tabindex="118" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:705px;font-weight:normal;top:299px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_07f" fforms:type="xsd:decimal">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:705px;fontweight:normal;top:284px;">39</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem119" fforms:tabindex="119" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:855px;font-weight:normal;top:299px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_07i" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:855px;fontweight:normal;top:284px;">42</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem120" fforms:tabindex="120" fforms:style="height:110px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:430px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:56px;border:1px solid black;top:350px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:350px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem121" fforms:tabindex="121" fforms:style="height:110px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:486px;border:1px solid black;top:350px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:480px;fontweight:normal;top:350px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem122" fforms:tabindex="122" fforms:style="height:110px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:636px;border:1px solid black;top:350px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:630px;fontweight:normal;top:350px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem123" fforms:tabindex="123" fforms:style="height:110px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:786px;border:1px solid black;top:350px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:780px;fontweight:normal;top:350px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem124" fforms:tabindex="124" fforms:style="height:58px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:66px;font-weight:normal;top:367px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Art.7 ust.1 pkt 6 - grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytkw pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o

ochronie zabytkw, z wyjtkiem czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem125" fforms:tabindex="125" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:489px;font-weight:normal;top:368px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_08a" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:489px;fontweight:normal;top:353px;">43</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem126" fforms:tabindex="126" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:556px;font-weight:normal;top:368px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_08b" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:556px;fontweight:normal;top:353px;">44</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem127" fforms:tabindex="127" fforms:style="height:59px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:640px;font-weight:normal;top:368px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_08d" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:640px;fontweight:normal;top:353px;">46</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem128" fforms:tabindex="128" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:706px;font-weight:normal;top:368px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_08e" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:706px;fontweight:normal;top:353px;">47</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem129" fforms:tabindex="129" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:556px;font-weight:normal;top:414px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_08c" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:556px;fontweight:normal;top:399px;">45</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem130" fforms:tabindex="130" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:706px;font-weight:normal;top:414px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_08f" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:706px;fontweight:normal;top:399px;">48</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem131" fforms:tabindex="131" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:430px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:56px;border:1px solid black;top:460px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:460px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem132" fforms:tabindex="132" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:486px;border:1px solid black;top:460px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:480px;fontweight:normal;top:460px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem133" fforms:tabindex="133" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:636px;border:1px solid black;top:460px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:630px;fontweight:normal;top:460px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem134" fforms:tabindex="134" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:786px;border:1px solid black;top:460px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:780px;fontweight:normal;top:460px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem135" fforms:tabindex="135" fforms:style="height:55px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:60px;fontfamily:sans-serif;left:489px;font-weight:normal;top:481px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_09a" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:489px;fontweight:normal;top:466px;">49</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem136" fforms:tabindex="136" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:554px;font-weight:normal;top:481px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_09b" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:554px;fontweight:normal;top:466px;">50</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem137" fforms:tabindex="137" fforms:style="height:55px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:60px;fontfamily:sans-serif;left:639px;font-weight:normal;top:481px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_09d" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:639px;fontweight:normal;top:466px;">52</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem138" fforms:tabindex="138" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:703px;font-weight:normal;top:481px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_09e" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:703px;fontweight:normal;top:466px;">53</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem139" fforms:tabindex="139" fforms:style="height:32px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:66px;font-weight:normal;top:492px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Art.7 ust.1 pkt 7 - grunty i budynki we wadaniu muzew rejestrowanych</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem140" fforms:tabindex="140" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:555px;font-weight:normal;top:527px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_09c" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:555px;fontweight:normal;top:512px;">51</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem141" fforms:tabindex="141" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:703px;font-weight:normal;top:527px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_09f" fforms:type="xsd:decimal">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:703px;fontweight:normal;top:512px;">54</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem142" fforms:tabindex="142" fforms:style="height:120px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:430px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:56px;border:1px solid black;top:560px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:56px;fontweight:normal;top:560px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem143" fforms:tabindex="143" fforms:style="height:120px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:486px;border:1px solid black;top:560px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:480px;fontweight:normal;top:560px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem144" fforms:tabindex="144" fforms:style="height:120px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:636px;border:1px solid black;top:560px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:636px;fontweight:normal;top:560px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem145" fforms:tabindex="145" fforms:style="height:120px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:786px;border:1px solid black;top:560px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:786px;fontweight:normal;top:560px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem146" fforms:tabindex="146" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:488px;font-weight:normal;top:591px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_10a" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:488px;fontweight:normal;top:576px;">55</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem147" fforms:tabindex="147" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:556px;font-weight:normal;top:591px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_10b" fforms:type="xsd:decimal">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:556px;fontweight:normal;top:576px;">56</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem148" fforms:tabindex="148" fforms:style="height:59px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:639px;font-weight:normal;top:591px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_10d" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:639px;fontweight:normal;top:576px;">58</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem149" fforms:tabindex="149" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:706px;font-weight:normal;top:591px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_10e" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:706px;fontweight:normal;top:576px;">59</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem150" fforms:tabindex="150" fforms:style="height:59px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:790px;font-weight:normal;top:591px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_10g" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:790px;fontweight:normal;top:576px;">61</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem151" fforms:tabindex="151" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:856px;font-weight:normal;top:591px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_10h" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:856px;fontweight:normal;top:576px;">62</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem152" fforms:tabindex="152" fforms:style="height:58px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:66px;font-weight:normal;top:595px;" ref="" fforms:type="xsd:string">

<xf:label>Art.7 ust.1 pkt 8 - grunty pooone na obszarach objtych ochron cis, czynn lub krajobrazow, a take budynki i budowle trwale zwizane z gruntem, suce bezporednio osiganiu celw z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem153" fforms:tabindex="153" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:555px;font-weight:normal;top:642px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_10c" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:555px;fontweight:normal;top:627px;">57</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem154" fforms:tabindex="154" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:706px;font-weight:normal;top:642px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_10f" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:706px;fontweight:normal;top:627px;">60</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem155" fforms:tabindex="155" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:856px;font-weight:normal;top:642px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_10i" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:856px;fontweight:normal;top:627px;">63</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem156" fforms:tabindex="156" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:430px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:56px;border:1px solid black;top:680px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:680px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem157" fforms:tabindex="157" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:486px;border:1px solid black;top:680px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:480px;fontweight:normal;top:680px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem158" fforms:tabindex="158" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;font-

size:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:636px;border:1px solid black;top:680px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:630px;fontweight:normal;top:680px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem159" fforms:tabindex="159" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:786px;border:1px solid black;top:680px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:780px;fontweight:normal;top:680px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem160" fforms:tabindex="160" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:488px;font-weight:normal;top:700px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_11a" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:488px;fontweight:normal;top:685px;">64</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem161" fforms:tabindex="161" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:556px;font-weight:normal;top:700px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_11b" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:556px;fontweight:normal;top:685px;">65</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem162" fforms:tabindex="162" fforms:style="height:45px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:66px;font-weight:normal;top:711px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Art.7 ust.1 pkt 8a - bdce wasnoci Skarbu Pastwa: grunty pokryte wodami jezior o cigym dopywie lub odpywie wd powierzchniowych oraz grunty zajte pod sztuczne zbiorniki wodne</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem163" fforms:tabindex="163" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:556px;font-weight:normal;top:748px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_11c" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:556px;fontweight:normal;top:733px;">66</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem164" fforms:tabindex="164" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:430px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:56px;border:1px solid black;top:781px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:781px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem165" fforms:tabindex="165" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:486px;border:1px solid black;top:781px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:480px;fontweight:normal;top:781px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem166" fforms:tabindex="166" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:636px;border:1px solid black;top:781px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:630px;fontweight:normal;top:781px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem167" fforms:tabindex="167" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:786px;border:1px solid black;top:781px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:780px;fontweight:normal;top:781px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem168" fforms:tabindex="168" fforms:style="height:58px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:65px;font-weight:normal;top:793px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Art.7 ust.1 pkt 9 - budowle waw ochronnych, grunty pod waami ochronnymi i pooone w midzywaach, z wyjtkiem zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez inne podmioty ni spki wodne, ich zwizki oraz zwizki waowe</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem169" fforms:tabindex="169" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:488px;font-weight:normal;top:798px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_12a" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:488px;fontweight:normal;top:783px;">67</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem170" fforms:tabindex="170" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:555px;font-weight:normal;top:798px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_12b" fforms:type="xsd:decimal">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:555px;fontweight:normal;top:783px;">68</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem171" fforms:tabindex="171" fforms:style="height:59px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:788px;font-weight:normal;top:798px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_12g" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:788px;fontweight:normal;top:783px;">70</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem172" fforms:tabindex="172" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:856px;font-weight:normal;top:798px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_12h" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:856px;fontweight:normal;top:783px;">71</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem173" fforms:tabindex="173" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:556px;font-weight:normal;top:848px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_12c" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:556px;fontweight:normal;top:833px;">69</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem174" fforms:tabindex="174" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:856px;font-weight:normal;top:848px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_12i" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:856px;fontweight:normal;top:833px;">72</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem175" fforms:tabindex="175" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:430px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:56px;border:1px solid black;top:880px;" fforms:type="fforms:rectangle">

<fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:56px;fontweight:normal;top:880px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem176" fforms:tabindex="176" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:486px;border:1px solid black;top:880px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:480px;fontweight:normal;top:880px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem177" fforms:tabindex="177" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:636px;border:1px solid black;top:880px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:630px;fontweight:normal;top:880px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem178" fforms:tabindex="178" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:786px;border:1px solid black;top:880px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:780px;fontweight:normal;top:880px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem179" fforms:tabindex="179" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:487px;font-weight:normal;top:898px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_13a" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:487px;fontweight:normal;top:883px;">73</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem180" fforms:tabindex="180" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:555px;font-weight:normal;top:898px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_13b" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:555px;fontweight:normal;top:883px;">74</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem181" fforms:tabindex="181" fforms:style="height:45px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:65px;font-weight:normal;top:900px;" ref="" fforms:type="xsd:string">

<xf:label>Art.7 ust.1 pkt 10 - grunty stanowice nieuytki, uytkiekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjtkiemzajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem182" fforms:tabindex="182" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:555px;font-weight:normal;top:943px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_13c" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:555px;fontweight:normal;top:928px;">75</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem183" fforms:tabindex="183" fforms:style="height:205px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:430px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:56px;border:1px solid black;top:981px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:981px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem184" fforms:tabindex="184" fforms:style="height:205px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:486px;border:1px solid black;top:981px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:480px;fontweight:normal;top:981px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem185" fforms:tabindex="185" fforms:style="height:205px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:636px;border:1px solid black;top:981px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:630px;fontweight:normal;top:981px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem186" fforms:tabindex="186" fforms:style="height:205px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:786px;border:1px solid black;top:981px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:786px;fontweight:normal;top:981px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem187" fforms:tabindex="187" fforms:style="height:32px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:65px;font-weight:normal;top:1001px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Art.7 ust.1 pkt 11 - grunty stanowice dziaki przyzagrodowe czonkw rolniczych spdzielni produkcyjnych, ktrzy speniaj jeden z warunkw:</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem188" fforms:tabindex="188" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;font-

size:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:65px;font-weight:normal;top:1036px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>a) osignli wiek emerytalny,</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem189" fforms:tabindex="189" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:489px;font-weight:normal;top:1052px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_14a" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:489px;fontweight:normal;top:1037px;">76</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem190" fforms:tabindex="190" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:556px;font-weight:normal;top:1052px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_14b" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:556px;fontweight:normal;top:1037px;">77</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem191" fforms:tabindex="191" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:65px;font-weight:normal;top:1058px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>b) s inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem192" fforms:tabindex="192" fforms:style="height:32px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:65px;font-weight:normal;top:1080px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>c) s niepenosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepenosprawnoci,</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem193" fforms:tabindex="193" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:557px;font-weight:normal;top:1101px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_14c" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:557px;fontweight:normal;top:1086px;">78</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem194" fforms:tabindex="194" fforms:style="height:32px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:65px;font-weight:normal;top:1115px;" ref="" fforms:type="xsd:string">

<xf:label>d) s osobami cakowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem195" fforms:tabindex="195" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:430px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:56px;border:1px solid black;top:1185px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:1185px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem196" fforms:tabindex="196" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:486px;border:1px solid black;top:1185px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:480px;fontweight:normal;top:1185px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem197" fforms:tabindex="197" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:636px;border:1px solid black;top:1185px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:630px;fontweight:normal;top:1185px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem198" fforms:tabindex="198" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:786px;border:1px solid black;top:1185px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:780px;fontweight:normal;top:1185px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem199" fforms:tabindex="199" fforms:style="height:58px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:66px;font-weight:normal;top:1207px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Art.7 ust.1 pkt 12 - budynki pooone na terenie rodzinnych ogrodw dziakowych, nieprzekraczajce norm powierzchni ustalonych w przepisach prawa budowlanego dla altan i obiektw gospodarczych, z wyjtkiem zajtych na dziaalno gospodarcz</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem200" fforms:tabindex="200" fforms:style="height:59px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:640px;font-weight:normal;top:1207px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_15d" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:640px;fontweight:normal;top:1192px;">79</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem201" fforms:tabindex="201" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;font-

family:sans-serif;left:706px;font-weight:normal;top:1207px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_15e" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:706px;fontweight:normal;top:1192px;">80</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem202" fforms:tabindex="202" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:706px;font-weight:normal;top:1250px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_15f" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:706px;fontweight:normal;top:1235px;">81</xf:label>

</xf:input></fforms:group><fforms:group id="g2" fforms:ref="Dokument/DaneDokumentu" fforms:style="position:relative;height:1273px;left:0px;page-break-before:always;" fforms:minOccurs="1" fforms:maxOccurs="1">

<fforms:rectangle id="elem204" fforms:tabindex="204" fforms:style="height:150px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:430px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:55px;border:1px solid black;top:10px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:49px;fontweight:normal;top:10px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem205" fforms:tabindex="205" fforms:style="height:150px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:485px;border:1px solid black;top:10px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:479px;fontweight:normal;top:10px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem206" fforms:tabindex="206" fforms:style="height:150px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:635px;border:1px solid black;top:10px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:629px;fontweight:normal;top:10px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem207" fforms:tabindex="207" fforms:style="height:150px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:785px;border:1px solid black;top:10px;" fforms:type="fforms:rectangle">

<fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:779px;fontweight:normal;top:10px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem208" fforms:tabindex="208" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:64px;font-weight:normal;top:35px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Art.7 ust.1 pkt 13 budynki i budowle zajte przez grup producentw rolnych wpisan do rejestru tych grup, wykorzystywane wycznie na prowadzenie dziaalnoci w zakresie sprzeday produktw lub grup produktw wytworzonych w gospodarstwach czonkw grupy lub w zakresie okrelonym w art.4 ust.2 ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r.o grupach producentw rolnych i ich zwizkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983 z pn. zm.), zgodnie z jej aktem zaoycielskim</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem209" fforms:tabindex="209" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:703px;font-weight:normal;top:60px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_16e" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:703px;fontweight:normal;top:45px;">83</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem210" fforms:tabindex="210" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:853px;font-weight:normal;top:60px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_16h" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:853px;fontweight:normal;top:45px;">86</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem211" fforms:tabindex="211" fforms:style="height:59px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:637px;font-weight:normal;top:81px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_16d" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:637px;fontweight:normal;top:66px;">82</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem212" fforms:tabindex="212" fforms:style="height:59px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:786px;font-weight:normal;top:81px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_16g" fforms:type="xsd:decimal">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:786px;fontweight:normal;top:66px;">85</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem213" fforms:tabindex="213" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:703px;font-weight:normal;top:111px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_16f" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:703px;fontweight:normal;top:96px;">84</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem214" fforms:tabindex="214" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:852px;font-weight:normal;top:111px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_16i" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:852px;fontweight:normal;top:96px;">87</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem215" fforms:tabindex="215" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:430px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:54px;border:1px solid black;top:161px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:48px;fontweight:normal;top:161px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem216" fforms:tabindex="216" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:484px;border:1px solid black;top:161px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:484px;fontweight:normal;top:161px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem217" fforms:tabindex="217" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:634px;border:1px solid black;top:161px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:634px;fontweight:normal;top:161px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem218" fforms:tabindex="218" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;font-

size:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:785px;border:1px solid black;top:161px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:785px;fontweight:normal;top:161px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem219" fforms:tabindex="219" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:483px;border:1px solid black;top:173px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:477px;fontweight:normal;top:173px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem220" fforms:tabindex="220" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:64px;font-weight:normal;top:181px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Art.7 ust.1 pkt 14 - nieruchomoci lub ich czci zajte naprowadzenie nieodpatnej statutowej dziaalnoci poytkupublicznego przez organizacje poytku publicznego</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem221" fforms:tabindex="221" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:702px;font-weight:normal;top:182px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_17e" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:702px;fontweight:normal;top:167px;">92</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem222" fforms:tabindex="222" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:552px;font-weight:normal;top:183px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_17b" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:552px;fontweight:normal;top:168px;">89</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem223" fforms:tabindex="223" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:853px;font-weight:normal;top:184px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_17h" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:853px;fontweight:normal;top:169px;">95</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem224" fforms:tabindex="224" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:485px;font-weight:normal;top:188px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_17a" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:485px;fontweight:normal;top:173px;">88</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem225" fforms:tabindex="225" fforms:style="height:59px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:636px;font-weight:normal;top:189px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_17d" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:636px;fontweight:normal;top:174px;">91</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem226" fforms:tabindex="226" fforms:style="height:59px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:787px;font-weight:normal;top:189px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_17g" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:787px;fontweight:normal;top:174px;">94</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem227" fforms:tabindex="227" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:853px;font-weight:normal;top:228px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_17i" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:853px;fontweight:normal;top:213px;">96</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem228" fforms:tabindex="228" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:552px;font-weight:normal;top:229px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_17c" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:552px;fontweight:normal;top:214px;">90</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem229" fforms:tabindex="229" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:702px;font-weight:normal;top:229px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_17f" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:702px;fontweight:normal;top:214px;">93</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem230" fforms:tabindex="230" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:430px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:54px;border:1px solid black;top:262px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:48px;fontweight:normal;top:262px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem231" fforms:tabindex="231" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:484px;border:1px solid black;top:262px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:484px;fontweight:normal;top:262px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem232" fforms:tabindex="232" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:635px;border:1px solid black;top:262px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:635px;fontweight:normal;top:262px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem233" fforms:tabindex="233" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:785px;border:1px solid black;top:262px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:785px;fontweight:normal;top:262px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem234" fforms:tabindex="234" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:850px;font-weight:normal;top:277px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_18h" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:850px;fontweight:normal;top:262px;">104</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem235" fforms:tabindex="235" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;font-

family:sans-serif;left:550px;font-weight:normal;top:278px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_18b" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:550px;fontweight:normal;top:263px;">98</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem236" fforms:tabindex="236" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:701px;font-weight:normal;top:279px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_18e" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:701px;fontweight:normal;top:264px;">101</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem237" fforms:tabindex="237" fforms:style="height:55px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:60px;fontfamily:sans-serif;left:487px;font-weight:normal;top:296px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_18a" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:487px;fontweight:normal;top:281px;">97</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem238" fforms:tabindex="238" fforms:style="height:55px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:60px;fontfamily:sans-serif;left:637px;font-weight:normal;top:296px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_18d" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:637px;fontweight:normal;top:281px;">100</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem239" fforms:tabindex="239" fforms:style="height:55px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:60px;fontfamily:sans-serif;left:788px;font-weight:normal;top:297px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_18g" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:788px;fontweight:normal;top:282px;">103</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem240" fforms:tabindex="240" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;font-

size:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:68px;font-weight:normal;top:302px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotw opodatkowania zajtych na dziaalno gospodarcz</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem241" fforms:tabindex="241" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:550px;font-weight:normal;top:323px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_18c" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:550px;fontweight:normal;top:308px;">99</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem242" fforms:tabindex="242" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:701px;font-weight:normal;top:324px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_18f" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:701px;fontweight:normal;top:309px;">102</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem243" fforms:tabindex="243" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:850px;font-weight:normal;top:324px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_18i" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:850px;fontweight:normal;top:309px;">105</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem244" fforms:tabindex="244" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:430px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:54px;border:1px solid black;top:362px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:48px;fontweight:normal;top:362px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem245" fforms:tabindex="245" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:484px;border:1px solid black;top:362px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:478px;fontweight:normal;top:362px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem246" fforms:tabindex="246" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;font-

size:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:635px;border:1px solid black;top:362px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:629px;fontweight:normal;top:362px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem247" fforms:tabindex="247" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:785px;border:1px solid black;top:362px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:779px;fontweight:normal;top:362px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem248" fforms:tabindex="248" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:552px;font-weight:normal;top:383px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_19b" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:552px;fontweight:normal;top:368px;">107</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem249" fforms:tabindex="249" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:485px;font-weight:normal;top:384px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_19a" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:485px;fontweight:normal;top:369px;">106</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem250" fforms:tabindex="250" fforms:style="height:59px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:636px;font-weight:normal;top:384px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_19d" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:636px;fontweight:normal;top:369px;">109</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem251" fforms:tabindex="251" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:66px;font-weight:normal;top:385px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Art.7 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objte systemem owiaty oraz prowadzce je organy, w zakresie nieruchomoci zajtych na dziaalno owiatow</xf:label>

</xf:output><xf:input id="elem252" fforms:tabindex="252" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:702px;font-weight:normal;top:385px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_19e" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:702px;fontweight:normal;top:370px;">110</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem253" fforms:tabindex="253" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:552px;font-weight:normal;top:429px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_19c" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:552px;fontweight:normal;top:414px;">108</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem254" fforms:tabindex="254" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:701px;font-weight:normal;top:431px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_19f" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:701px;fontweight:normal;top:416px;">111</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem255" fforms:tabindex="255" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:430px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:54px;border:1px solid black;top:463px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:48px;fontweight:normal;top:463px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem256" fforms:tabindex="256" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:484px;border:1px solid black;top:463px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:478px;fontweight:normal;top:463px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem257" fforms:tabindex="257" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:635px;border:1px solid black;top:463px;" fforms:type="fforms:rectangle">

<fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:629px;fontweight:normal;top:463px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem258" fforms:tabindex="258" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:785px;border:1px solid black;top:463px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:779px;fontweight:normal;top:463px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem259" fforms:tabindex="259" fforms:style="height:84px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:65px;font-weight:normal;top:472px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Art.7 ust.2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do nieruchomoci lub ich czci, ktre s niezbdne do realizacji zada, o ktrych mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619) zwolnienie nie dotyczy przedmiotw opodatkowania zajtych na dziaalno gospodarcz</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem260" fforms:tabindex="260" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:553px;font-weight:normal;top:483px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_20b" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:553px;fontweight:normal;top:468px;">113</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem261" fforms:tabindex="261" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:703px;font-weight:normal;top:483px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_20e" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:703px;fontweight:normal;top:468px;">116</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem262" fforms:tabindex="262" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:486px;font-weight:normal;top:492px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_20a" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:486px;fontweight:normal;top:477px;">112</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem263" fforms:tabindex="263" fforms:style="height:59px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:637px;font-weight:normal;top:492px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_20d" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:637px;fontweight:normal;top:477px;">115</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem264" fforms:tabindex="264" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:553px;font-weight:normal;top:528px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_20c" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:553px;fontweight:normal;top:513px;">114</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem265" fforms:tabindex="265" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:703px;font-weight:normal;top:529px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_20f" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:703px;fontweight:normal;top:514px;">117</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem266" fforms:tabindex="266" fforms:style="height:150px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:430px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:54px;border:1px solid black;top:564px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:48px;fontweight:normal;top:564px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem267" fforms:tabindex="267" fforms:style="height:150px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:484px;border:1px solid black;top:564px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:478px;fontweight:normal;top:564px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem268" fforms:tabindex="268" fforms:style="height:150px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:634px;border:1px solid black;top:564px;" fforms:type="fforms:rectangle">

<fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:628px;fontweight:normal;top:564px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem269" fforms:tabindex="269" fforms:style="height:150px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:785px;border:1px solid black;top:564px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:779px;fontweight:normal;top:564px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem270" fforms:tabindex="270" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:65px;font-weight:normal;top:578px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Art.7 ust.2 pkt 4 - prowadzcych zakady pracy chronionej lub zakady aktywnoci zawodowej - w zakresie przedmiotwo podatkowania zgoszonych wojewodzie, jeeli zgoszenie zostao potwierdzone decyzj w sprawie przyznania statusu zakadu pracy chronionej lub zakadu aktywnoci zawodowej albo zawiadczeniem - zajtych na prowadzenie tego zakadu,z wyjtkiem przedmiotw opodatkowania znajdujcych si w posiadaniu zalenym podmiotw niebdcych prowadzcymi zakady pracy chronionej lub zakady aktywnoci zawodowej</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem271" fforms:tabindex="271" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:551px;font-weight:normal;top:607px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_21b" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:551px;fontweight:normal;top:592px;">119</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem272" fforms:tabindex="272" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:852px;font-weight:normal;top:612px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_21h" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:852px;fontweight:normal;top:597px;">125</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem273" fforms:tabindex="273" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:702px;font-weight:normal;top:613px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_21e" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:702px;fontweight:normal;top:598px;">122</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem274" fforms:tabindex="274" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:485px;font-weight:normal;top:633px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_21a" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:485px;fontweight:normal;top:618px;">118</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem275" fforms:tabindex="275" fforms:style="height:59px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:635px;font-weight:normal;top:635px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_21d" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:635px;fontweight:normal;top:620px;">121</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem276" fforms:tabindex="276" fforms:style="height:59px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:786px;font-weight:normal;top:635px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_21g" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:786px;fontweight:normal;top:620px;">124</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem277" fforms:tabindex="277" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:551px;font-weight:normal;top:664px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_21c" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:551px;fontweight:normal;top:649px;">120</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem278" fforms:tabindex="278" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:702px;font-weight:normal;top:665px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_21f" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:702px;fontweight:normal;top:650px;">123</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem279" fforms:tabindex="279" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:852px;font-weight:normal;top:665px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_21i" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:852px;fontweight:normal;top:650px;">126</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem280" fforms:tabindex="280" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:430px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:54px;border:1px solid black;top:715px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:48px;fontweight:normal;top:715px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem281" fforms:tabindex="281" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:483px;border:1px solid black;top:715px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:477px;fontweight:normal;top:715px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem282" fforms:tabindex="282" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:634px;border:1px solid black;top:715px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:634px;fontweight:normal;top:715px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem283" fforms:tabindex="283" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:784px;border:1px solid black;top:715px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:784px;fontweight:normal;top:715px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem284" fforms:tabindex="284" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:486px;font-weight:normal;top:735px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_22a" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:486px;fontweight:normal;top:720px;">127</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem285" fforms:tabindex="285" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:553px;font-weight:normal;top:735px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_22b" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:553px;fontweight:normal;top:720px;">128</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem286" fforms:tabindex="286" fforms:style="height:59px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:637px;font-weight:normal;top:736px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_22d" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:637px;fontweight:normal;top:721px;">130</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem287" fforms:tabindex="287" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:702px;font-weight:normal;top:736px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_22e" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:702px;fontweight:normal;top:721px;">131</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem288" fforms:tabindex="288" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:65px;font-weight:normal;top:743px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Art.7 ust.2 pkt 5 - instytuty badawcze, z wyjtkiem przedmiotw opodatkowania zajtych na dziaalno gospodarcz</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem289" fforms:tabindex="289" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:553px;font-weight:normal;top:783px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_22c" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:553px;fontweight:normal;top:768px;">129</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem290" fforms:tabindex="290" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:702px;font-weight:normal;top:784px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_22f" fforms:type="xsd:decimal">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:702px;fontweight:normal;top:769px;">132</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem291" fforms:tabindex="291" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:430px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:54px;border:1px solid black;top:815px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:48px;fontweight:normal;top:815px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem292" fforms:tabindex="292" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:484px;border:1px solid black;top:815px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:478px;fontweight:normal;top:815px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem293" fforms:tabindex="293" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:634px;border:1px solid black;top:815px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:628px;fontweight:normal;top:815px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem294" fforms:tabindex="294" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:784px;border:1px solid black;top:815px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:784px;fontweight:normal;top:815px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem295" fforms:tabindex="295" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:552px;font-weight:normal;top:832px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_23b" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:552px;fontweight:normal;top:817px;">134</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem296" fforms:tabindex="296" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:851px;font-weight:normal;top:833px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_23h" fforms:type="xsd:decimal">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:851px;fontweight:normal;top:818px;">140</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem297" fforms:tabindex="297" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:701px;font-weight:normal;top:834px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_23e" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:701px;fontweight:normal;top:819px;">137</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem298" fforms:tabindex="298" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:68px;font-weight:normal;top:836px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Art.7 ust.2 pkt 5a - przedsibiorcw o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach okrelonych w przepisach o niektrych formach wspierania dziaalnoci innowacyjnej w odniesieniu do przedmiotw opodatkowania zajtych na cele prowadzonych bada i prac rozwojowych</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem299" fforms:tabindex="299" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:485px;font-weight:normal;top:853px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_23a" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:485px;fontweight:normal;top:838px;">133</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem300" fforms:tabindex="300" fforms:style="height:59px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:785px;font-weight:normal;top:853px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_23g" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:785px;fontweight:normal;top:838px;">139</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem301" fforms:tabindex="301" fforms:style="height:59px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:635px;font-weight:normal;top:854px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_23d" fforms:type="xsd:decimal">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:635px;fontweight:normal;top:839px;">136</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem302" fforms:tabindex="302" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:552px;font-weight:normal;top:883px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_23c" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:552px;fontweight:normal;top:868px;">135</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem303" fforms:tabindex="303" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:851px;font-weight:normal;top:883px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_23i" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:851px;fontweight:normal;top:868px;">141</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem304" fforms:tabindex="304" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:702px;font-weight:normal;top:884px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_23f" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:702px;fontweight:normal;top:869px;">138</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem305" fforms:tabindex="305" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:430px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:54px;border:1px solid black;top:916px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:48px;fontweight:normal;top:916px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem306" fforms:tabindex="306" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:484px;border:1px solid black;top:916px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:478px;fontweight:normal;top:916px;"></fforms:label>

</fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem307" fforms:tabindex="307" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:634px;border:1px solid black;top:916px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:628px;fontweight:normal;top:916px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem308" fforms:tabindex="308" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:784px;border:1px solid black;top:916px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:778px;fontweight:normal;top:916px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem309" fforms:tabindex="309" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:552px;font-weight:normal;top:932px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_24b" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:552px;fontweight:normal;top:917px;">143</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem310" fforms:tabindex="310" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:485px;font-weight:normal;top:933px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_24a" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:485px;fontweight:normal;top:918px;">142</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem311" fforms:tabindex="311" fforms:style="height:59px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:636px;font-weight:normal;top:933px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_24d" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:636px;fontweight:normal;top:918px;">145</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem312" fforms:tabindex="312" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:702px;font-weight:normal;top:933px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_24e" fforms:type="xsd:decimal">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:702px;fontweight:normal;top:918px;">146</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem313" fforms:tabindex="313" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:64px;font-weight:normal;top:949px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Art.7 ust.2 pkt 6 - Polski Zwizek Dziakowcw, z wyjtkiem przedmiotw opodatkowania zajtych na dziaalno gospodarcz</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem314" fforms:tabindex="314" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:552px;font-weight:normal;top:981px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_24c" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:552px;fontweight:normal;top:966px;">144</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem315" fforms:tabindex="315" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:701px;font-weight:normal;top:981px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_24f" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:701px;fontweight:normal;top:966px;">147</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem316" fforms:tabindex="316" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:430px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:54px;border:1px solid black;top:1016px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:48px;fontweight:normal;top:1016px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem317" fforms:tabindex="317" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:484px;border:1px solid black;top:1016px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:478px;fontweight:normal;top:1016px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem318" fforms:tabindex="318" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:634px;border:1px solid black;top:1016px;" fforms:type="fforms:rectangle">

<fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:628px;fontweight:normal;top:1016px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem319" fforms:tabindex="319" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:784px;border:1px solid black;top:1016px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:778px;fontweight:normal;top:1016px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem320" fforms:tabindex="320" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:160px;font-family:sans-serif;left:65px;font-weight:normal;top:1039px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Inne - poda z jakiego tytuu</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem321" fforms:tabindex="321" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:484px;font-weight:normal;top:1040px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_25a" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:484px;fontweight:normal;top:1025px;">148</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem322" fforms:tabindex="322" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:551px;font-weight:normal;top:1040px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_25b" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:551px;fontweight:normal;top:1025px;">149</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem323" fforms:tabindex="323" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:704px;font-weight:normal;top:1041px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_25e" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:704px;fontweight:normal;top:1026px;">152</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem324" fforms:tabindex="324" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:853px;font-weight:normal;top:1041px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_25h" fforms:type="xsd:decimal">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:853px;fontweight:normal;top:1026px;">155</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem325" fforms:tabindex="325" fforms:style="height:59px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:638px;font-weight:normal;top:1042px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_25d" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:638px;fontweight:normal;top:1027px;">151</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem326" fforms:tabindex="326" fforms:style="height:59px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:65px;fontfamily:sans-serif;left:787px;font-weight:normal;top:1042px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_25g" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:787px;fontweight:normal;top:1027px;">154</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem327" fforms:tabindex="327" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:410px;fontfamily:sans-serif;left:64px;font-weight:normal;top:1062px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_25" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:6px;font-family:sans-serif;left:64px;fontweight:normal;top:1047px;"></xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem328" fforms:tabindex="328" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:704px;font-weight:normal;top:1084px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_25f" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:704px;fontweight:normal;top:1069px;">153</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem329" fforms:tabindex="329" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:551px;font-weight:normal;top:1085px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_25c" fforms:type="xsd:decimal">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:551px;fontweight:normal;top:1070px;">150</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem330" fforms:tabindex="330" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:853px;font-weight:normal;top:1085px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_25i" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:853px;fontweight:normal;top:1070px;">156</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem331" fforms:tabindex="331" fforms:style="height:80px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:430px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:54px;border:1px solid black;top:1141px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:48px;fontweight:normal;top:1141px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem332" fforms:tabindex="332" fforms:style="height:80px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:484px;border:1px solid black;top:1141px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:478px;fontweight:normal;top:1141px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem333" fforms:tabindex="333" fforms:style="height:80px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:634px;border:1px solid black;top:1141px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:628px;fontweight:normal;top:1141px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem334" fforms:tabindex="334" fforms:style="height:80px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:150px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:784px;border:1px solid black;top:1141px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:778px;fontweight:normal;top:1141px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem335" fforms:tabindex="335" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:260px;font-family:sans-serif;left:64px;font-weight:normal;top:1171px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Kwota podatku podlegajca zwolnieniu</xf:label>

</xf:output><xf:input id="elem336" fforms:tabindex="336" fforms:style="height:30px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:81px;fontfamily:sans-serif;left:518px;font-weight:normal;top:1171px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_26" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:518px;fontweight:normal;top:1156px;">157</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem337" fforms:tabindex="337" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:667px;font-weight:normal;top:1171px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_27" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:667px;fontweight:normal;top:1156px;">158</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem338" fforms:tabindex="338" fforms:style="height:29px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:82px;fontfamily:sans-serif;left:819px;font-weight:normal;top:1171px;background-color:#ffffff" ref="DaneNieruchomosci/P_28" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:819px;fontweight:normal;top:1156px;">159</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem339" fforms:tabindex="339" fforms:style="height:18px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:10px;width:350px;font-family:sans-serif;left:43px;font-weight:normal;top:1235px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>System SEKAP Formularz: ${symbol_formularza} $</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem340" fforms:tabindex="340" fforms:style="height:18px;color:black;text-align:right;font-style:normal;fontsize:10px;width:500px;font-family:sans-serif;left:442px;font-weight:normal;top:1235px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>WERSJA TESTOWA nr ${wersja_formularza}$ z dnia: $ {data_dodania_formularza}$</xf:label> </xf:output></fforms:group></fforms:layout> </fforms:form>