Está en la página 1de 87

Rudolf Brojs

RAK LEUKEMIJA
I D R U G E PRIVIDNO NEIZLEIVE BOLESTI IZLEIVE PRIRODNIM P U T E M

U prevodu M i o d r a g a MARINKOVIA R e c e n z i j a : dr Z o r i c a PLAVI mr. s c i .

III

IZDANJE

BEOGRAD 1987.

Potovanim pacijentima!

itaocima

ove knjiice i cenjenim

Zbog starosti (roen 24. juna najbolje volje, nana pitanja

1899) nisam, ni pored

u mogunosti da odgovaram na pojediu vezi sa razliitim postupcima leenja

niti da odgovaram na pisma. Takode moram napomenuti da vie ne mogu da primam pacijente. temeljito i s razmil/a-

Stoga molim sve itaoce da

njem proue celu knjiicu, pa nee biti sumnji i pitanja e postati suvina.

Molim da za ovo imate razumevanja.


Rudolf Breuss

SADRAJ Re izdavaa Predgovor Predgovor autora Pisma zahvalnih pacijenata Modifikovana terapija gladovanja Primeri Saveti bolesnima od raka Podruja primene totalne terapije" Da li je rak izleiv? Devet znakova za otkrivanje raka Najee vrste raka Tumor ta je to? : Totalna terapija protiv raka Uputstvo za primenu totalne terapije" Najvaniji ajevi za leenje raka Posebne vrste raka Tumor u mozgu Rak oiju Rak na dojkama, jajovodima i materici.: Rak nepca, usne, jezika, vratnih lezda i grkljana Rak koe Rak kostiju i plua i TBC plua Rak jetre Rak eluca Rak slezine i pankreasa Rak prostate i monica Ako se pojave tekoe Leenje raka totalnom terapijom" LEUKEMIJA Kako se lei leukemija? Zato su bolesti esto neizleive? Nekoliko primera iz mnogobrojnih iskustava Mnoge prividno neizleive boiesti izleive! Postoje li uobraeni bolesnici? 11 13 15 17 31 37 38 39 41 41 42 43 47 49 51 55 55 55 55 56 56 57 57 59 59 59 60 62 67 69 72 73 76 80 7

Naslov originala: Rudolf Breuss KREBS, LEUKEMIE UND ANDERE SCHEINBAR UNHEILBARE KRANKHEITEN MIT NATURLICHEN MITTELN HEILBAR"

Izdavai: Miodrag i Mirjana Marinkovi Gospodara Vuia 144 potanski fah 20 11050 BEOGRAD 22

Korice: Vladimir Begovi Tira: 7.000 tampa: ,,Kosmos'', Beograd Izdanje. 1987.

Pojedinane bolesti Agofobija Angina Anemija Gubitak apetita Artitis Artroza Pluna i srana astma Bazedovljeva bolest Bradavice mladei Brani parovi bez dece Bronhitis Upala vena Nabrekle vene Visok krvni pritisak Vodena bolest (srce, trbuh) Gastritis ....: Glavobolja Grip Groznica Grevi Guavost (struma) Deji giht Dizenterija Oteenja meduiprljenskih diskova Difterija Upala eluca utica Umanjeno luenje ui Zadah iz usta Zakreenje arterija Kako postupati s Ijudima sa zakreenjem arterija u mozgu Kad deca dobijaju zube Zujanje u uima Infarkt.srani Kaalj Katarakt, siva mrena Kolike bubrega i ui Preobilno krvarenje za vreme menstruacije Razna krvarenja Poremeaji krvotoka Naizmenine kupke za ruke

85 85 85 86 87 88 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 94 94 95 96 96 96 97 97 98 101 101 : 102 103 103 104 104 105 105 104 106 107 107 107 108 108 110

Lenja creva 111 Melanholija, seta duevne i nervne bolesti 111 Mokrenje u krevetu 112 Multipla skleroza 112 Mucanje 113 Oboljenje nadbubrenih lezda i njegovi simptomi 113 Nesvestica 114 Nizak krvni pritisak 115 Alkoholizam 116 Povijeni prsti 117 Polenska kijavica 118 Priprema za operaciju 118 Promrzline 120 Rak prostate 120 Reuma 121 Sekreti 122 Bolesti sranog miia 123 Otvorene rane na stopalima 123 Trigeminus-neuralgija 124 Trudnoa 126 Upale svih vrsta 127 Hemoroidi 127 irevi u elucu, leenje 128 irevi, spoljni 128 eerna bolest 128 tucanje 129 tetnost puenja 130 Nekoliko redova o otrovima za moljce 131 Zato su podgrejana jela bezvredna, pa ak i tetna ........ 133 Geobioloki uticaji iz tla, podzemni vodeni tokovi 134 DODATAK: Odgovor na napade protiv moje terapije . . . . 135 Nekoliko praktinih saveta za zemljoradnike 137 Indeks lekovitog bilja na vie jezika 138 Opti indeks 151

Re izdavaa
Knjiga koju imate pred sobom prevedena je na nekoliko svetskih jezika i direktno je posluila potpunom izleenju preko 40.000 bolesnih od raka i drugih prividno neizleivih bolesti. To je broj nekadanjih bolesnika koji su, posredno ili neposredno, obavestili autora o svom izleenju, to znai da je broj izleenih verovatno znatno vei. Flairani sok koji se pominje u terapiji, za one koji nemaju mogunosti da ga sami pripremaju, ne moe se, na alost, nabaviti u naoj zemlji. Jedina mogunost je nabavka u Austriji, vajcarskoj ili SR Nemakoj u prodavnicama Reformhaus". Sok nosi sledei natpis: BIOTTA B R E U S S - G E M U S E S A F T " sadrina jedne boce je 500 ml. Tako flairan sok proizvodi se po receptu Rudolfa Brojsa od garantovano bioloki zdravog povrajer i u gradu i na selu zive hiljade Ijudi koji trae pomo, a nemaju mogunosti da svakodnevno sami cede svee bioloki gajeno povre. Osim toga, postoje i periodi u kojima se svee povre i ne moe dobiti. U istim prodavnicama mogu se nabaviti i lekoviti ajevi kojih nema u prodaji u naoj zemlji. Knjigu bi valjalo preporuiti svakome, jer se nikada ne zna kome u njoj sadrana uputstva mogu da spasu ivot ili povrate zdravlje. Kada govorimo o terapiji, neemo pominjati procente izleenja do sada su, prema navodima autora, radost potpunog ozdravljenja doiveli svi oni koji
11

su se disciplinovano i do kraja pridravali uputstava i iji je sistem odbrane od bolesti jo mogao da uestvuje u leenju. Stroga disciplina i potovanje uputstava najvaniji su uslov izleenja. Izdava moli sve koji se izlee od bilo koje bolesti koristei uputstva sadrana u ovoj knjizi da, po zavrenom leenju, upute svoje svedoanstvo o izleenju i odgovarajue lekarske potvrde na fotokopiji na adresu izdavaa. Sva ta pisma e biti prevedena i prosleena autoru. itajui knjigu, nai ete sledee mere: Prstohvat: koliina koja moe da se uhvati meu stisnuta tri prsta. olja: 125 g/ml (odgovara restoranskoj olji za aj).

Predgovor
U elji da ouvaju zdravlje i produe ivot, Ijudi su od davnina u lekovitom bilju traili eliksir ivota i lek za bolest. Nagli razvoj farmaceutske industrije uticao je da se u leenju, kao i u nastojanju da poboljamo opte zdravstveno stanje, potpuno odreknemo prirodnih izvora zdravlja kao to su lekovito bilje, voe i povre bogato vitaminima, mineralima i enzimima. Svakako ne treba izgubiti iz vida ogroman znaaj koji su farmakoloka sredstva imala u borbi protiv raznih oboljenja i smanjenja smrtnosti. Ipak, kada se suoimo sa konkretnim injenicama o zagadenju ivotne sredine sa jedne strane i zasienou Ijudskog organizma raznim sintetikim preparatima, svaka ideja o vraanju na zdrav nain ivota predstavlja ohrabrenje. Knjiga koja je pred nama upravo govori o mogunosti podizanja odbrambenih snaga organizma i leenja, po shvatanju mnogih, neizleivih oboljenja prirodnim sredstvima, a ne hemijskim preparatima. Savremenici dr Brojsa smatraju da on spada u mali krug dobrih poznavalaca ogromnog bogatstva narodne medicine. Njegovo veliko lino iskustvo daje mu za pravo da sa takvim autoritetom govori o svojim metodama leenja raka i drugih neizleivih bolesti. Osnivni principi njegovih metoda su gladovanje i upotreba biljnih ajeva i sokova od sveeg povra. Ovi principi se temelje na naunim osnovama. U toku gladovanja telo se oslobaa svega to je u veoj koliini akumulirano (najpre depoi masti) i sve13

12

ga to mu je strano. Terapiju gladovanjem uveo je dr Oto Buhinger (Otto Buchinger) tridesetih godina ovog veka. Znaaj dr Brojsa je u tome to je ovu terapiju poboljao i prilagodio dananjem nainu ivota. Unoenje odgovarajue koliine tenosti i biljnih ajeva ima direktni uticaj na metabolizam i eliminaciju produkata metabolizma iz Ijudskog organizma. Uzimanje odgovarajue meavine sokova od sveeg povra snabdeva organizam tako neophodnim enzimima. Bez njih nema pravilnog funkcionisanja najsitnijih organela u svakoj naoj eliji a, shodno tome, ni dobrog zdravlja. Interesantno je da dr Brojs ne savetuje smanjivanje svakodnevnih aktivnosti u toku primene ove terapije. Svi ovi principi utiu na podizanje optih odbrambenih snaga organizma, pa i imunolokog sistema, tj. sistema odbrane od bolesti. Tako ojaan, organizam je spreman da se suprotstavi bolesti, pa i onoj koja se za sada smatra neizleivom. lako neke ideje dr Brojsa izgledaju dosta optimistike, moj lini stav, a i mnogih mojih kolega, je da nijednu novu ideju u leenju ne treba apriori odbaciti. Dananja saznanja nam omoguuju da nauno objasnimo mnoge injenice, a budunost e sigurno proiriti nae horizonte. injenica je da bioloki nain leenja ima uspeha ako je imunoloki sistem, sistem odbrane od bolesti, ouvan i neoteen hemijskim sredstvima. Iskustvo onih koji su primenili terapiju

Predgovor autora
Postoji zakon koji se odnosi na oveka kome je darovana sposobnost leenja, a koji, parafrazirano, glasi: Ako je nekome data sposobnost leenja, niko na svetu nema pravo da mu je ospori." ovek je toliko sloen i toliko neponovljiv, da na ceiom svetu nema lekara koji bi mogao da tvrdi da oveka potpuno poznaje i da je nepogreiv u postavljanju dijagnoze i leenju bolesti. Prema tome, smatram, da nijedan lekar nema pravo da tvrdi da samo on moe da pomae bolesnom oveku i niko drugi. Kad bi lekari mogli da pomognu svakom oveku (to bi bilo divno), verujem da nijedan ovek ne bi odlazio nadrilekarima, travarima, lekarima, predstavnicima alternativne medicine, tzv. hajlpraktikerima" i homeopatima. Njima, zdravlja radi, odlaze i sami lekari, ako su teko ili veoma dugo bolesni, a sami sebi ne mogu pomoi, niti to moe ijedan njihov kolega ili zdravstvena ustan o va, Ako neko od ovih iz druge grupe prima bolesnike samo novca radi, stvarno ga moemo nazvati nadrilekarom; meutim, ako to ini samo da bi pomogao, on je pomonik u nevolji. Ako eli da bude uspean u pruanju pomoi Ijudima, on mora biti dobar posmatra, koji najvei deo svojih saznanja crpe iz strune literature. Ko je savren? Ko je kao Bog?
j

koju savetuje dr Brojs ukazuje na mogunost leenja obolelih od raka, leukemije i drugih prividno neizleivih bolesti", ako oni pokau hrabrost i snagu da je u celosti izdre. Dr Zorica Plavi mr. sci.

14

15

Pisma zahvalnih pacijenata


-i

Jula 1964. godine naao sam se u bolnici zbog sumnje na zaplet creva (ileus). Posle detaljnih pregleda, lekar je ustanovio rak na debelom crevu. Trebalo je da se podvrgnem operaciji i da dobijem vetaki zavretak debelog creva. Po savetu jednog prijatelja, pozvali smo gospodina Brojsa u nau kuu. Doao je narednog dana i uz pomo iris-dijagnoze ustanovio da imam rak na silaznom delu debelog i tankom crevu. Po njegovom savetu, podvrgao sam se totalnoj terapiji protiv raka. Nakon 35 dana tumor se povukao. Od tada se oseam dobro, nemam nikakvih tegoba i mogu svakodnevno da radim. J. R., Wangen im Allgau (SR Nemaka)
r

Februar

1973.

Septembra 1972. godine na desnoj dojci otkriven mi je velik tvrd vor. Na kuni lekar mi je odmah dao uput za bolnicu radi operacije. Budui da sam znala za totalnu terapiju" gospodina Brojsa, odbila sam operaciju i primenila totalnu terapiju". Posle tri nedelje vor je promenio oblik, a posle ukupno est nedelja vie se nije mogao pronai niti osetiti. Moj kuni lekar je bio zadivljen uspehom. Rekao je da bi kod tako velikog vora inae bila neophodna radikalna operacija.
G. $., Wangen im Allgau (SR Nemaka)

17

Decembar

1964,

U vreme Boia 1964. godine kod mene je ustanovIjena leukemija, upala zglobova i upala sranih miia. Dospela sam u bolnicu, ali nije bilo poboljanja zdravstvenog stanja sve dok moj suprug nije doveo gospodina Brojsa u moju bolesniku sobu. Jo na putu prema bolnici, gospodin Brojs-se obratio mome suprugu i rekao mu da e mi, ako postupim po njegovim uputstvima, biti bolje ve posle tri dana, a posle est dana da u ve moi da poem kui. Primenila sam terapiju tano prema uputstvu, pa je ubrzo stvarno dolo do poboljanja. Posle est dana otputena sam iz bolnice.
Pia H., Argenbuhl (Austrija) *

meniti njegovu totalnu terapiju" i da ne zna da li u 42 dana moi da ivim a da ne uzimam nita osim sokova od povra i ajeva. Bila sam prijatno iznenaena, jer sam se za vreme terapije odlino oseala, iako sam oslabila nekoliko kilograma. Posle 42 dana rak je iezao i do danas nije bilo recidiva, a ja se odlino oseam. Ovu terapiju najtoplije bih preporuila svima obolelim od raka, kod kojih operacija vie nema svrhe. Maria Nesensohn, Kirchgasse 12, Bludenz (Austria)

Februar 1975.

Januar 1973.

Pre 23 godine trebalo je da se podvrgnem operaciji raka dojke. Poto je moja majka umrla odmah posle operacije raka dojke, na operaciju nisam mogla da pristanem, iako mi je iz godine u godinu bivalo sve gore. Posle toga upoznala sam gospodina Brojsa koji mi je nakon iris-dijagnoze oprezno rekao da neto nije u redu s mojom desnom dojkom. Vie nije govorio jer je mislio da je previe rekao. Ukratko, kad sam mu rekla da sam svesna da imam rak na dojci, bilo mu je lake i onda mi je predloio neto to do tada jo nije bio isprobao. To je bila terapija sa sokovima od povra, koju je, dodue, do tada preporuivao samo obolelima od raka u elucu. Rekao je da sam ja prva koja e pri18

Januara 1963. godine moja majka se teko razbolela. Do tada je punih pet nedelja povraaia sve to bi stavila u usta, a to je i onako bilo veoma malo samo aj i dvopek. Ono to je povraala bilo je, uglavnom, pomeano s krvlju. Lekari koje smo hitno pozvali pretpostavili su rak, ali jo nisu bili razmotrili mogunost postojanja apscesa na guterai (pankreasu). Poto je njeno stanje bilo tako loe, da nije mogla biti transportovana na rentgensko snimanje, sve je ostalo na te dve pretpostavke, do kojih se dolo na osnovu simptoma. Lekari su od nje digli ruke, poto bi oba oboljenja, po njihovim reima, imala smrtonosan ishod. U oajanju obratila sam se gospodinu Brojsu, koji mi je savetovao da majku podvrgnem terapiji sa sokovima od povra. Savet smo prihvatile i sprovodile terapiju tano prema njegovim uputstvima. Ve posle nedelju dana primetile smo malo poboljanje; prvo se smanjilo povraanje; oseale smo jasno da je polo nabolje. Posle etiri meseca, na uenje lekara, moja 19

majka je potpuno ozdravila. Od tada majka svake godine primenjuje tu terapiju i posle svake se osea izvanredno oporavljena, a naroito u pogledu srca. Ona je i danas iva, u 89. godini. K. L, Bludenz (Austrija)

Oktobar

1978.

Maj 1974.
1

Moja bolest nije bila nita izuzetno. Meni se dogaalo ono to i veini bolesnih Ijudi. Patio sam godinama od oboljenja jetre i pankreasa, a da ni u jednom trenutku nisam osetio neko znaajnije poboljanje, uprkos brojnih odlazaka lekarima. Morao sam da ivim na strogoj dijeti, oslanjajui se na itav arsenal medikamenata, da bih se uopte mogao odupirati bolesti, premda mi je to vrlo malo uspevalo. Tome se kasnije pridruilo i jedno bubreno oboljenje. Ukratko, moje zdravstveno stanje je bilo vrlo neza vidno. Saznavi za gospodina Brojsa, odmah sam otiao na razgovor. Ne traei istoriju bolesti, postavio mi je is<u dijagnozu kao i mnogi lekari pre njega. Odredio mi je estonedeljnu terapiju sa sokovima od povra i ajevima, koje sam se strogo pridravao. Taj period je za mene bio relativno neugodan, ali se sve konano isplatilo jer uspeh nije izostao! Danas se olino oseam, kako ve dugo nisam, mogu sve da jedem i ne oseam ni najmanje nagovetaje svojih nekadanjih patnji. X. H., Tettnang, (SR Nemaka) 20

Maja 1971. godine podvrgao sam se operaciji donje usne. Prema atestu sa jedne univerzitetske klinike, pouzdano je ustanovljen rak. Posle toga primio sam 25 zraenja. Godine 1973. sve je krenulo ispoetka. Po miljenju lekara, zraenja vie nisu mogla pomoi. U prolee 1974. godine ponovo sam upuen na kliniku. U njoj je trebalo izvriti radikalni operativni zahvat sa plastikom i presaivanjem, s tim to je u razmaku od po godinu dana trebalo izvriti pet operacija. Osim toga, moram jo rei da sam imao tri vora na vratnim lezdama i u samom vratu i to je bio rak. 29. januara 1974. godine u 10 sati trebalo je da se izvri prva operacija. U 7.30 saoptavam profesoru da ne pristajem na operaciju, posle koje bih morao da ostanem na klinici jo godinu dana. Otpustio me je na moju sopstvenu odgovornost, veoma razoaran. Ukratko, otiao sam kod gospodina Brojsa, koji mi je preporuio svoju totalnu terapiju", koju sam poeo primenjivati ve posle nekoliko dana. Za vreme terapije oseao sam se odlino. Posle etiri nedelje pokazao se prvi uspeh. Posle pete nedelje moja usna je bila zdrava, a i vorovi su nestali. NedeIju dana po zavretku terapije ponovo sam poeo da radim, nikada se ne oseajui tako dobro kao tada, to je ostalo nepromenjeno i do danas. P.S., Isny/Allgau (SR Nemaka)

21

Decembar

1972.

Gospodin Rudolf Brojs pomogao mi je da se izleim od raka na grkljanu, za ta sam mu neizmerno zahvalan. Dugo vrecnena sam patio od jake promuklosti, pa sam otiao specijalisti za bolesti grla. Dijagnoza je glasila: Rak na grkljanu", na to mi je lekar preporuio neodlonu operaciju. Posle toga su izvreni novi, detaljni pregledi, pa mi je otvoreno reeno da treba da mi se odstrani ceo grkljan. Na takvu operaciju nisam mogao da pristanem, pa sam se neizleen vratio kui. Ukratko, otiao sam kod gospodina Brojsa, koji mi je preporuio svoju totalnu terapiju". Po zavretku terapije oseao sam se ponovo zdrav, imam dobar apetit i ponovo sam potpuno sposoban za rad, iako mi je 72 godine.
J. St., Neukirch (SR Nemaka) * *

Januar 1973.

uz napomenu da mogu oekivati jo jednu godinu ivota. Kod kue me je dalje leio kuni lekar i rentgenolog, s tim to sam morala da primim 43 zraenja i svaki tri meseca da odlazim na rentgenska snimanja. 9. septembra 1971. godine lekari mi na levom plunom krilu otkrivaju novi tumor. Operacija odstranjeno levo pluono krilo. Boravak kod kue pod lekarskim nadzorom. Maja 1972. otkrivaju mi tumor na desnom plunom krilu. Preporuka za operaciju, ja odbijam. Sluajno saznajem za gospodina Brojsa i njegov nain leenja. On mi posle pregleda potvruje postojanje raka, ali mi prua ujedno i veliku nadu da bih mogla ozdraviti za 42 dana. Tako sam primenila njegovu totalnu terapiju". Meutim, i dalje sam bila pod kontrolom dvojice lekara. Po sle etiri nedelje terapije gospodina Brojsa, otila sam na pregled kod rentgenologa, koji je morao da utvrdi da se tumor povukao na veliinu zrna pirina. Kad sam zavrila terapiju, posle nove etiri nedelje, ponovo sam otila na rentgensko snimanje i tada je vien samo jo oiljak. To je sve i lekarski ozvanieno. Ova ena se i danas, u 1980, odlino osea. M. H., Friedrichshafen (SR Nemaka)

Upuena sam 12. februara 1970. godine u jednu univerzitetsku kliniku, u kojoj mi je ustanovljen tumor na levom bubregu. Snimili su bubreg, da bi prilikom operacije bili sigurni u lokaciju tumora. Zatim sam, radi operacije, upuena u uroloku kliniku. Operisana sam 5. marta 1970; izvaen mi je bubreg sa velikim tumorom koji se posle analize pokazao kao maligni (zloudan). 17. marta iste godine otpustili su me. Profesor je pozvao mog supruga da mu izloi stanje moje bolesti, 22
i

Maj 1974.

Godine 1968. imao sam na levoj ruci zloudno trovanje krvi. Ruka mi je bila jako otekla i dobila plavu, crvenu i zeienu boju. Morao sam kod lekara, koji je, videi ruku, rekao da je ve prekasno, da ne moe da preduzme nita; da sam beznadeno izgubljen. 23

Gospodin Brojs mi je spontano ponudio pomo. Pomogao mi je bilo je to udo! Ubrzo sam mogao ii na bazen da plivam. Oseam se potpuno zdrav. Emil Siess, Nuziders, Tanzerweg 8

***
Aprll 1975.

upotrebu aja od korenja bedrenike, doi do stagnacije procesa. I zaista, stagnacija je nastupila, a posle oko tri nedelje dolo je do vidnog poboljanja. Moram da napomenem da poznajem osobu kod koje ta terapija nije imala uspeha. U tom konkretnom sluaju gospodin Brojs je jo pre poetka terapije savetovao operaciju. On je, inae, ee napominjao da se povremeno dogaa da, zbog krivice pacijenta ili dotadanjeg naina leenja, totalna terapija" ne donese uspeh. T. S., Wangen/AIIgau (SR Nemaka) Napomena: I ta nekadanja pacijentkinja se, ako se zanemare tegobe zbog zraenja, koje se uglavnom pojavljuju prilikom meteorolokih promena, i danas, 1980. godine, odlino osea.

Posle operacije 1962. i 1966. godine, uz osam nedeIja zraenja posle operacije, sa ubrzigavanjem tenog radioaktivnog zlata pod trbunu duplju, moje opte stanje se do leta 1967. godine znatno pogoralo. Analiza krvi pokazala je novu opasnu zarazu elijama raka. Oseala sam kako mi je sve gore i gore. Tada sam saznala za terapiju sa sokovima od povra i ajevima. Posetila sam gospodina Brojsa, koji mi je, posle iris-dijagnoze, preporuio svoju terapiju sa sokovima, uz uputstva, koja sam odmah dosledno izvravala.Poto sam imala prilike da mnogo mirujem, i u umovitom kraju provodila mnogo vremena na sveem vazduhu, te nedelje gladovanja izdrala sam bez naroitih tekoa. Samo sam u poslednjih pet dana morala, dodatno, jednom dnevno da uzimam po pola olje guste orbe od ovsene prekrupe. Lino smatram da mi se, zahvaljujui ovoj terapiji, krv obnovila, a time je savladana i bolest. Bolovi koje jo imam, dolaze od posledica zraenja, sraivanja, kao i od radioaktivnog zlata. Za vreme ove terapije sa sokovima, jezik mi je poprimio crnu boju. Ne elei da prekidam terapiju koja je ve uveliko bila u toku, dogovorili smo se sa gospodinom Brojsom da, uz angaovanje jednog lekara saekamo jo krae vreme, da bismo videli da li e, uz 24

***
Avgust 1975.

Pre 25 godina lekari su kod mene ustanovili rak u elucu i crevima. Trebalo je da se podvrgnem operaciji, ali nisam mogla da se odluim. Zatim sam se upoznala sa gospodinom Brojsom. On mi je preporuio svoju totalnu terapiju", pa sam odluila da tu terapiju primenjujem zajedno sa jednim naim porodinim prijateljem, koji je imao rak. Posle 42 dana tkivo raka izalo je u stolici, identino kao kod naeg prijatelja. Posle terapije na rentgenskom snimku vie nita nije naeno. Do dananjeg dana nemam nikakvih tegoba. Za vreme terapije izgubila sam oko 15 kg. Bila sam trea osoba koja je uzela terapiju gospodina Brojsa i mogu je svakome preporuiti. U ono vreme terapija ni25

je bila jednostavna jer jo nije bilo aparataza ceenje soka, ali taj trud i strpljenje su se isplatili.
Olga Marte, Gotzis (SR Nemaka) * * *

Mart 1980.

Novembar

1979.

Zbog otvaranja grudnih lezda i sumnje na rak, avgusta 1979. godine predloena mi je radikalna operacija dojki. Po savetu jednog strunjaka za narodnu medicinu stavljala sam mnogo obloga sa razliitim kapima i ajevima. Stanje se, dodue, popravilo dok se iznenada pod pazuhom nije pojavilo veliko zadebljanje. Operacija kao da je bila neizbena. Kao nekim udom, dola mi je u ruke Vaa knjiga. Odmah sam se odluila za Vau totalnu terapiju", uprkos svoje slabe uhranjenosti (45, umesto 55 kg). Do sada sam spavala ve 38 dana bez guste orbe od ovsene prekrupe i nadam se da u dobro podneti preostala etiri dana. vorovi su se ve najveim delom povukli, zadebljanje od pazuhom se potpuno povuklo i iezlo! Vau knjigu podelila sam velikom broju svojih poznanika, elei da se to vie Ijudi upozna sa Vaim nainom leenja raka. H. G., Kuchl/Salzburg (Austrija)

elela bih najpre da se hiljadu puta zahvalim gospodinu Brojsu zbog njegovog velikog znanja, jer nijedan lekar nije uspevao da me izlei od neprijatne kone bolesti lupusa. Bilo mi je samo 27 godina kad sam od jednog specijaliste iz Linca (Linz) dobila atest da sam neizleivo bolesna. Na to sam otila jednom strunjaku za narodnu medicinu koji mi je odmah rekao: ,,Ja to mogu da ublaim, ali ne i da izleim", pa sam kod njega uzela odredenu terapiju 12 puta. I tada sam upoznala oveka koji mi je sa tzv. totalnom terapijom" pomogao da potpuno ozdravim. Ta estonedeljna terapija istekla je decembra, ali sam namerno odlagala pisanje ovog pisma; ekala sam da vidim da li e nastupiti neki sporedan efekat. Za vreme terapije oseala sam se izvanredno, pa iz zahvalnosti ostajem verna soku od povra dnevno 1/4 litra. P. D., Linz (Austrija)

Oktobar

1979.

U jesen 1966. godine, posle dijagnoze rak, s najboljim uspehom zavrio sam totalnu terapiju". Zdravstveno stanje: do danas vie nemam nikakvih tegoba(1979). Po zavretku terapije oseao sam se kao ponovo roen. Osim toga, ve godinama sam patio od oteenja na meuprljenskim diskovima, pa gotovo da nisam 27

26

mogao ni da se saginjem. Samo jednim zahvatom gospodina Brojsa to je bilo izleeno, pa ni danas vie nemam nikakvih tegoba. P. H., Wangen/Allgau (SR Nemaka)

* * *
Mart 1980.

Sa dijagnozom ,,rak dojke" primenila sam totalnu terapiju" oktobra 1977. godine. Rezultat je bio potpuni uspeh. Moje sadanje zdravstveno stanje takoe je odlino. Primedbe: nemam.
Z. H., Waidhofen a. d. Ybbs

***
Oktobar 1977.

U periodu jul-avgust 1977. godine, sa dijagnozom ,,rak na desnoj dojki", izdrala sam totalnu terapiju". Rezultat: povlaenje i nestajanje otvrdnua. Moje zdravstveno stanje sada je u svakom pogledu zadovoljavajue. Napomena: zadivljujue poboljanje krvne slike (formacija i struktura crvenih krvnih zrnaca) za vreme pomenute terapije. Vidi priloene uporedne snimke.) H. S., Amriswil (vajcarska) 28

maj 1986.

Star sam 80 godina; pre tri godine, aprila 1983. prihkom pregleda na Urolokoj klinici u Beogradu ustanovljeno je da bolujem od adenokarcionoma prostate. Dve i po godine trajalo je leenje uz pomo hemotera29

pije i drugih klinikih metoda i preparata. Poto eljenih rezultata nije bilo, pokuano je sa deliminom operacijom prostate, nadajui se da e tako zaustaviti bolest. Posle operacije, septembra 1986. godine otputen sam iz pomenute klinike sa primedbom da se javim na kontrolu za mesec dana. Meutim, posle oko osam dana stanje se naglo pogoralo. Posredstvom poznanika doao sam do knjige Rudolfa Brojsa i primenio totalnu terapiju" 42 dana gladovanja uz korienje sokova od povra i ajeva. Danas se oseam dobro, hvala Bogu, sve tegobe koje sam ranije imao vie ne oseam. Videi me posle terapije, svi koji su poznavali i znali za moju teku bolest ude se kako dobro i zdravo izgledam. L. Vranjeevi, Beograd Kumodra

MODIFIKOVANA TERAPIJA G L A D O V A N J A P R O T I V RAKA PO R U D O L F U B R O J S U


(Miljenje dr med. F. B. iz Berhtesgadena)
Prosee za medicinom, a bei od gladovanja, kao da bi postojao bolji lek!" Sv. Ambrozijus, 245. pre Hrista

juni 1986.

Godine 1982. operisana sam od raka na dojci. Godinu dana nakon operacije primala sam cistostatike. Godine 1985. poela je da mi otie ruka iznad lakta i da me povremeno boli. Februara '86. odlazim u bolnicu na kontrolu, gde mi lekari utvruju uveanje na vratu u predelu kljune kosti. Primila sam 14 zraenja i od tada mi se stanje pogoralo, izgubila sam apetit, povraala, trpela bolove u kimi, noge su mi otkazivale. Krajem aprila u asopisu Praktina ena" proitala sam lanak o terapiji Rudolfa Brojsa. Nabavila sam knjigu, prihvatila terapiju i izrala je uz nekoliko manjih kriza. Sada se oseam mnogo bolje; nijedan od ranijih simptoma vie ne postoji. Oslabila sam 11 kg. Odlino spavam, obavljam sve svoje poslove i, ukratko, ivim ivotom zdravog oveka. B. Pavlovi, Beograd Vidikovac 30

Rak neemo pobediti ni na koji drugi nain, izuzev ako bi hemijska industrija izumela izuzetno jaka sredstva koja bi, slino kao kod tretmana tuberkuloze, hemijskim putem sve unitila, ali bi zato uticala da telo postane jo neotpornije. To bi bio metod istog hemijsko-farmaceutskog leenja koji bi, dodue, mogao dovesti do savlaivanja trenutnog stanja bolesti, slino kao u sluaju leenja simptoma, ali koji bi za budunost ostavio tako teke posledice, da ne bismo poli u susret zdravijem, nego jo bolesnijem oveku. Otuda bi valjalo paljivo prouiti sve pokuaje da se kancerozni procesi savlauju na prirodan nain, a ne hemijskim sredstvima. Takav pokuaj uinio je austrijski narodni lekar, 'radije bih rekao iskusni strunjak za narodnu medicinu, Rudolf Brojs iz Bludenca (Bludenz) u Austriji. Brojsu je sada 80 godina [pisano 1978], kao i meni. On, prema onome to ja znam, raspolae velikim iskus31

tvom u oblasti narodne medicine. Zbog toga je on, razumljivo, i stvorio svoj novi i nesvakidanji oblik terapije gladovanja. Gladovanje, to je za mene nepobitno, jeste i ostaje za sada najdragoceniji oblik leenja bolesti. Moja iskustva iz mnogo stotina terapija gladovanjem uvek iznova su mi sluila kao dokaz da nema niega radikalnijeg i lekovitijeg od dobrovoljnog odricanja od hrane i omoguavanja unutranjim silama leenja da deluju, koje svaki ovek ima u sebi. Tu unutranju silu ljudi, veoma malo potuju, a naroito oni bolesni; oni je ne poznaju, previaju ono najdragocenije to je ovekov Stvoritelj ugradio u njegovo telo. Samo veoma mali broj prosvetljenih Ijudi uoio je tu silu i pokuao da je problii Ijudima oko sebe. Budui da za to moramo biti duhovno zreli, najvei deo oveanstva nije shvatio upozoravajue rei tih velikana. Neko ko je video njeno delovanje na bolesnicima za vreme terapije gladovanja, ne moe a da ne prizna njeno postojanje. Gospodin Brojs spada u taj mali broj poznavalaca bogatstva narodne medicine, koji se pouzdao u tu silu i koji je terapiju gladovanjem, onu koju je, u tridesetim godinama, stvorio i zastupao dr Oto Buhinger (Otto Buchinger), poboljao u najirem moguem smislu te rei i uinio sve da je prilagodi naoj dananjoj civilizaciji. Mi danas greimo to se jo vrsto drimo Buhingerove koncepcije iz onog vremena, prepisujemo sokove, a terapiju ne kombinujemo sa odgovarajuim lekovitim biljem. Osim toga, trajanje terapije gladovan]a protiv raka, kako mi odreujemo, prekratko je. U ovome je Brojs uneo nove prave momente i oplemenio sadraj terapije. Bihinger je, kao to znamo, u raku uvek gledao kontraindikaciju za gladovanje. Jo i danas veina sanatorijuma, kad je re o raku, odbacuju terapije gladovanjem. Gospodinu Brojsu se mora odati veliko priznanje to je preporuio da terapija 32

gladovanja protiv raka, po mogunosti, traje 42 dana neprekidno. Sanatonjumi u kojima se primenjuju terapije gladovanja uglavnom imaju terapije do 21 dan. Moj pokojni kolega dr Reling (Rohling) bio je jedan od veoma retkih lekara koji su se osmelili da propiu gladovanje do 70 dana. Smetnja ovako dugom gladovanju najee je mogunost provodenja neke od kratkoronih terapija, koju bolesnici veinom ele da ,,apsolviraju", i to zato to nemaju pojma koliko je, u stvari, vremena potrebno telu da savlada neku teku bolest. Neke Brojsove ideje iz njegove male knjige Rak, leukemija i druge prividno neizleive bolesti, izleive prirodnim putem", izgledaju mi, dodue, veoma optimistike, naroito leenje leukemije. Ipak, kao lekar, predloeni nain leenja nikako ne bih odbacio i radije bih se sluio njime, nego nainom leenja uobiajenim u kolskoj medicini, nainom koji se primenjuje ve decenijama, sve u injekcijama. Gospodin Isels (Issels), koji se svojevremeno tako uporno borio protiv ovog prirodnog naina leenja izgubio je ugled i ime; o njemu danas gotovo vie niko ne govori. Zakljuujemo da je Brojsov metod leenja znatno prirodniji i intenzivniji, pratei njegovo glasno razmiljanje: Za vreme terapije gladovanjem telo mora samo da "pojede" tumor!" Neko kome gladovanje nije strano, odmah shvata sutinu, jer se za vreme gladovanja telo oslobaa svega onoga to mu ne pripada, pa tako, u stvari, razdvaja sve to je bolesno od zdravog, sve dok jo telo raspolae sopstvenim rezervama snage i bolesnik gaji jako uverenje o postojanju boanske sile leenja u sebi. Upravo u ovoj poslednjoj taki je presudan momenat, koji se do sada mogao uzimati u obzir s a m o u ustanovama u kojima nisu vlaNeko ko zanemari ili predvidi duevno-duhovnu 33

stranu gladovanja, nee daleko stii. Moramo uvek iznova da budemo pomireni sa injenicom da je vera u ozdravljenje, u stvari, univerzalni princip leenja i da emo bez nje veoma malo postii. Za svoju 42-dnevnu terapiju gladovanjem Brojs je sastavio jednu meavinu sokova koja se uglavnom sastoji od cvekle, argarepe, celera, rotkve i krpmpira. Upravo ova poslednja komponenta se u organizovanim terapijama gladovanjem potpuno ignorie, zbog loeg ukusa. Meutim, sok od krompira je najbolje sredstvo koje, prirodno, ba kod tekih oboljenja ima vrlo efikasno dejstvo. Brojs preporuuje, ako u meavinu soka za terapiju ne stavimo krompirov sok, da u meuvremenu pijemo aj od krompirove Ijuske, to ja smatram vrlo umesnim. Brojs ve za nekoliko dana pre stvarnog poetka gladovanja propisuje 1/4 l meavine sokova, kako bi se bolesnik privikao na nju. Sa njime se slaem i po pitanju uzimanja velikih koliina tenosti. Veoma je znaajno ukljuivanje specijalnih biljnih ajeva, koji imaju svojstvo da ponovo dovode u red poremeeni sistem razmene materija, metabolizam. Terapiju upotpunjuju specijalna meavina za aj za bubrege, uz alfiju i aj od zdravca. Brojs takoe preporuuje i aj od nevena, koji je, kao toznamo, jo od davnina poznat kao sredstvo protiv raka. Brojs u svojoj knjizi daje precizna uputstva o nainu pripremanja ajeva. Prema sopstvenim podacima, Brojs je sa svojom terapijom u ovom trenutku izleio ve preko 10.000 bolesnih od raka. O n , sasvim ispravno, izjavljuje da je uspeh izostao ako su bolesnici ve bili leeni medicinskim merama, primali zraenja i jaka sredstva protiv raka, kao endoksan ttd. Taj podatak se stopostotno slae sa mojim iskustvima da bioloki nain leenja moe imati uspeha samo ako ovekov imunoloki sistem i sistem odbrane od bolesti nisu prethodno
34

bili oteeni jakim hemijskim sredstvima. Brojs veoma esto podsea da je tumor samostalna izraslina i da njegove elije mogu da nestanu jedino gladovanjem u okviru terapije sa sokovima i ajevima. U stvari, iskustvo sa terapijom gladovanjem ui nas da se telo u gladovanju oslobaa svega to mu je strano, tj. svega to mu ne pripada. To je u svim godinama moga rada bilo i moje shvatanje. U ovoj modifikovanoj, dananjem oveku prilagoenoj, terapiji po Brojsu, vidim mogunost leenja bolesnih od raka, ako oni pokau hrabrost i snagu da izdrze celu terapiju. ako se tome pridrui i jaka vera u ozdravljenje, moi e da se dogodi udo koje do sada nismo ni nasluivali. Za vreme jednog teaja u mestu Bad Zahsa (Sachsa) imao sam priliku da razgovaram s jednim bolesnikom od raka o Brojsovoj terapiji, koju je bolesnik upravo bio priveo kraju. Po njegovim reima, ali i prema slubenom atestu lekara, bolesnik se potpuno oslobodio svog karcinoma na krajnicima i ponovo nadoknadio svoj veliki gubitak teine.

Bruno Fonarburg (Vonarburg), autor knjige Gottes Segen in der Natur", ovako objanjava uspeh moje terapije:
Budui da belanevine doprinose odvijanju karcionogenog procesa, tj. izopaivanja telesnog tkiva u tumor, i njegovom naglom uveavanju, u leenju uz pomo terapije sokovima preseca se dovod belanevina spolja, to znai da su u svakodnevnoj ishrani iskljuene belanevine. Budui da organizam bez be*

35

lanevina ne moe da ivi krv, koja je gladna belanevina, od tog trenutka poinje da krcka" u telu sve to je suvino i telu strano, sve izrasline, nagomilane otpadne materije i bolesne otekline, dakle, tetne produkte metabolizma, ime se sve to pokree s mesta i polazi na put bez povratka. To je operacija bez skalpela, koju crvena telesna tenost izvrava sama, najfinije dozirano. Drugu prednost vidim u injenici da su biljni sokovi bogati mineralnim materijama. Dokazano je da je za vreme nastajanja raka u elijama poremeena razmena mineralnih materija. Sokovi od povra, bogati mineralima, mogu povoljnoda utiu na taj poremeaj i da ga neutraliu. Za vreme ove terapije je, razume se, izuzetno vano da se stolica i urin dobro eliminiu, kako se razgradne materije u organizmu ne bi dugo zadravale i izazivale pojave trovanja. Zahvaljujui kombinaciji sa ajevima, stimulie se aktivnost organa za izluivanje, pri emu zdravac podstie rad bubrega i izluivanje toksinih materija, zatim aj sa latinskim nazivom Meum Mutellina isti krv, alfija deluje smirivanjem upala a neven uklanja tzv. viromikozu, odnosno, poremeaj disanja u elijama krvi. Celokupnu terapiju sa sokovima treba, prema tome, ocenjivati u ovom trostrukom kontekstu." Morao bih da dodam da su jo mnogi drugi Ijudi, koji nisu bili bolesni od raka, provodili moju totalnu terapiju" bilo radi preventive i l i mravljenja ako za to vreme nisu jeli apsolutno nita drugo. Za vreme terapije oni su se izvanredno oseali i bili potpuno sposobni za rad. To je jedan od dokaza da je mogue iveti est nedelja i bez zamene za belanevine.

PRIMERI
Jedna ena, koja je dugo patila od raka na dojci, prva je na sebi, 1950. godine, primenila moju terapiju, uz potpun uspeh. Ona je i danas zdrava (1980), a od raka vie nema traga (vidi pismo u poetku knjige). Ovu svoju terapiju pripremio sam jo deset godina pre tog sluaja, ali se nisam usuivao da bilo kojem bolesniku kaem da je bolestan od raka. Meutim, ta ena je to ve dugo znala, jer su lekari ve odavno hteli da je operiu. Za operaciju nije mogla da se odiui jer joj je majka ve biia operisana od raka na dojci i odmah zatim umrla. Rekao sam joj poto ve znate ta imate, preporuio bih vam metod koji je isproban samo u sluajevima raka na elucu. Mogli biste da ga isprobate, jer vam i onako nee koditi. Tako je ta ena primenila moju terapiju, koju u ono vreme uopte nije bilako primenjivati, poto nije bilo aparata za ceenje sokova. Povre se moralo ribati na rendici i presovati uz pomo lanene krpe i prese za pire-krompir. Ipak je ta ena (M. N. iz Bludenca) posle 42 dana bila izleena a tumora vie nigde nije bilo. Moj drugi sluaj: Posle ove ene iz Bludenca pozvali su me u dom jednog oveka u mestu Gecis (Gotzis), koji je imao rak na elucu i bio u takvom stanju da se vie nije mogao podvrgnuti operaciji. On vie nije gajio nikakve nade u poboljanje. Na moju preporuku, ovek je primenio moju totalnu terapiju" i posle 42 dana ozdravio. Umro je tek 1971. godine u 80. godini ivota. 37

36

Tu terapiju sam preporuio i jednoj bolesnici iz istog mesta koja je imala rak na elucu i rak na debeiom crevu. Zajedno sa pomenutim ovekom, ona je primenila moju terapiju, ozdravila i ostala zdrava i do danas, 1980. godine. Moj etvrti pacijent bila je jedna ena sa rakom na debelom crevu. I ona je primenila moju terapiju i izleila se. Sa 80 godina jo je bila aktivna kao likovni umetnik.

PODRUJA PRIMENE TOTALNE TERAPIJE"


(Osim primene u okviru leenja raka i drugih tekih bolesti)

SAVETI BOLESNIMA OD RAKA


Ako bolujete od bilo kojeg oblika raka, bez obzira na nain leenja, savetujem sledee,
** voditi rauna o dovoljno fizike aktivnosti ** disati sve vazduh duboko i snano ** mnogo kretanja na sveem vazduhu ** kloniti se zadimljenog i istroenog vazduha ** ne puiti ** dati prednost prirodnoj ishrani s puno prirodnih vitamina i minerala ** odrei se belog brana, belog eera i svih proizvoda od njih ** izbegavati meso, a naroito suhomesnate proizvode i

(1) Preventivna terapija protiv konceroznih oboljenja (2) Regenerativna terapija za celo telo (1/8 do 1/4 litra soka dnevno, uvek pre jela po malo, uz paralelnu upotrebu ajeva (alfija i aj za bubrege). (3) Terapija za mravljenje, u kojoj se ne mora trpeti glad i e, a i bez ikakvih negativnih posledica. Po mogunosti, 42 dana kao kod raka. (4) Prolena terapija
(5) Terapija za popravljanje krvne slike

(6) Terapija za bolesti zglobova, kao to su artritis, artroza itd., u sprezi sa terapijom kupki (vidi stranu 64),
Puai, bolesni od raka, koji se ne odreknu puenja zauvek, uzaludno e primeniti moju totalnu terapiju"!

fabriki proizvedenu hranu i podgrevanje hrane


** **

izbegavati voditi

sva o

preterivanja

ishrani i urednoj

i stolici

rauna

urednom varenju

38

39

DA Ll JE R A K IZLEIV?
Rak kod veine Ijudi nastaje zbog odreene sklonosti ka toj bolesti i udruenog dejstva viestrukih poremeaja zdravstvenog stanja, koji mogu da dovedu do te bolesti. Usled viegodinjeg delovanja ak i malih koliina kancerogenih materija, mogu da nastupe poremeaji zdravstvenog stanja koji, ako se ne otkriju i ne lee, mogu izazvati neki od oblika raka. Materije koje mogu da izazovu rak mogu na vie nacina da dou u kontak sa ivotnim namirnicama konzerviranjem, bojenjem i visokim zagrevanjem.

DEVET Z N A K O V A ZA OTKRIVANJE RAKA


(1) Opipljivi vorovi i otvrdnua, naroito u dojkama. (2) Upadljive promene na bradavici dojke ili mladeu.

(3) Trajne promene u ponaanju creva ili beike. (4) Hronina promuklost ili kaalj. (5) Tekoe sa gutanjem u starosti. (6) Uporna krvarenja ili pojava sekreta ili krvi iz bilo kojeg telesnog otvora; krvarenje izvan perioda menstruacije. (7) Rane koje ne zaceljuju. (8) Otoci koji ne splanjavaju.
41

(9) Upadljiv gubitak teine. Nijedan od ovih znakova ne mora da znai rak. ta vie, mnogo je verovatnije da te promene imaju neki drugi uzrok, jer je poznato da se druge bolesti javljaju neporedivo ee. Medutim, kada neko kod sebe primeti neki od ovih simptoma, trebalo bi preventivno najbolje prvom moguom priiikom, da primeni moju totalnu terapiju".

TUMOR TA JE TO?
Tumor je samostalna izraslina ili tvorevina, koja esto nastaje zbog pritiska. Kad, na primer, neko godinama boluje od eluca, pa jela esto u njemu ostaju satima, nastaje neuobiajen i dugotrajan pritisak na lezde i zidove eluca, to moe da izazove rak eluca. S ovim u vezi naveu primer oveka koji je od jutra do kasno uvee drao dugu lulu uvek na istoj strani usta. Jednom prilikom sam rekao njegovoj eni da e joj mu sigurno dobiti rak usne. Posle oko deset godina ta ena me pozva da dodem zbog njenog mua, na ta sam joj odmah uzvratio pitanjem: Zato? Zar je dobio rak na usni?" Na to pitanje ena je bila veoma zauena, zapitavi: ta, zar Vi to znate?,, Da", rekoh, ,,to sam Vam nagovestio pre deset godina." U tom trenutku ena se setila naeg tadanjeg razgovora. Kad sam doao u njihovu kuu, naao sam potvrdu svoje pretpostavke od pre deset godina. Donja usna podseala je na pravu bradu, imala je oblik i izgled malog roja pela. Napomenuo bih s time u vezi da je iz tog mesta na usni izlazila jedna tenost oko etiri iitra dnevno. Kapalo je celoga dana. Lekar mu je privrstio jedan gumeni sud, radi merenja koliine izluene tenosti. Zbog neuobiajenog pritiska na razliita mesta na telu, na njima se tkivo ne hrani krvlju, pa poinje da odumire. Meutim, i to pritisnuto mesto hoe da ivi, pa se brani i iz svoje okoline crpe ono to mu nedosta43

NAJEE VRSTE RAKA


est uzrok nastajanja prvenstveno raka grkljana i raka plua je puenje. Kod puaa rak plua nastaje 20 puta ee nego kod nepuaa. Zato uvaj i svoju decu od puenja. Rak materice poinje bez bolova i bez ikakvog oseaja bolesti. Znaci nastajueg raka mogu biti: neuredna krvarenja, naroito za vreme klimakterijuma i po zavretku perioda menstruacije; kod mlaih ena krvarenja izmeu menstrualnih perioda, kao i kontaktna krvarenja posle koitusa; krvarenja posle mokrenja ili stolice ili posle napornog rada. Rak materice, preputen sebi, vodi u smrt. On se, meutim, moe izleiti ako se odmah po pojavi navedenih simptoma primeni moja totalna terapija", uz propisane ajeve (vidi stranu 51). Vodi rauna o urednom varenju i stolici! Nema razloga za strah od raka! Rak dojke nastaje prikriveno. vorii, tvrda mesta i nabori u dojki mogu biti znaci poetka raka. Bolovi i irevi kod raka dojke pojavljuju se najee tek kad je rak ve daleko odmakao. 42

je. Tim samostainim sisanjem", po mome miljenju, nastaje jedna samostalna tvorevina. Ta tvorevina u poetku se razvija veoma sporo pa i kako je ve poznato, potrebno je da proe deset i vie godina dok ona inenada pone da buja i pone naglo da se iri, formirajui se u izraslinu koju nazivamo rak. Kada do toga doe, vreme je, ali jo ni izdaleka ne prekasno, da se uzme moja totalna terapija". ako se odmah u poetku u tu malu i bezopasnu izraslinu izvri bilo kakvo usecanje ili se po njoj pritiska (na primer, rani pregledi), ona podivlja"; rak je u istom trenutku preao u krv, to stvara metastaze. Prema tome, bolje je ako takav vori ili otvrdnue ostavimo na miru. Meutim, kome to izaziva strah i eli da bude potpuno siguran, neka odmah primeni moju totalnu terapiju" (vidi stranu 47). Naime, kada govorimo o toj terapiji, pre njenog nastanka razmiljao sam o tome kako bi taj tumor trebalo drugaije tretirati. Zakljuio sam da bi moda mogli pomoi sokovi od povra. Sastavio sam meavinu sokova od povra, koju moete upoznati u uvodu za moju totalnu terapiju" (strana 48). Tu svoju terapiju ovako sam zamislio: Crveni sok od cvekle nesumnjivo je dobro sredstvo protiv raka, ali se samo sa njim ne moe iveti. Tako sam, zbog karotina, dodao argarepu, celer zbog fosfora, jer se ni bez fosfora ne moe iveti, kao i sokove od rotkve i krompira, za rad jetre. Od 1950. godine uz pomo te terapije doprineo sam izleenju vie hiljada obolelih od raka najrazliitijih vrsta, i leukemije, koji vie nisu mogli biti operisani i od kojih su lekari digli ruke, kao to moete videti iz pisama na poetku knjige. Nakon to proitate tekst moje totalne terapije" moda ete razmiljati onako kako je razmiljaio ve mnogo stotina pacijenata, ali i mnogi lekari: ,,Ne moe se iveti ako se 42 dana troe samo sokovi od povra." Pisali su mi mnogi lekari koji su tvrdili da je bez 44

masti i belanevina nemogue tako dugo iveti; da oni na sebe ne bi mogli preuzeti odgovornost da osim sokova i ajeva, bolesnicima od raka ne daju nita drugo za jelo. Uvek sam davao isti odgovor, da ja ne mogu preuzeti odgovornost ako uz te sokove i ajeve pacijentlma daju bilo ta drugo za jelo! U svim sluajevima su umrli samo oni kojima je za jelo davano i neto drugo. (Vidi Totalna terapija"). U tome sam, u to vreme, stekao iskustvo od najmanje hiljadu sluajeva, a u to su se uverili i lekari koji su sumnjali. Mnogi lekari su mojim pacijentima esto govorili da oni to ne bi bili spremni da veruju i da su bili iznenaeni, a potom su postali vrlo aktivni zagovarai tog metoda leenja. Svako potovanje tim lekarima zbog objektivnog posmatranja i suda! Danas znam neto vie. esto mi je bilo zagonetno zato su ovu terapiju, jedva ili nikako, izdravali bolesnici od raka sa samo jednim malim tumorom ili oni koji su vefc bili operisani, a za vreme terapije nisu nita jeli. S tim u vezi, evo jednog izvetaja: Godine 1962. bio sam u poseti jednoj eni koja je imala rak eluca, koji se vie nije mogao operativno odstraniti. Punih est nedelja ena nije praktino nita jela niti pila, ali je svakodnevno povraala etiri do pet litara tenosti. Razmiljaete to je ipak nemogue. Govorio sam tada da ta ena ivi direktno od tumora. Ona je i danas iva, 87 joj je godina, iako je imala otvoreni rakeluca. Davao sam joj ujutro i uvee po tri kapi tinkture trave od srca na jezik, jer aj od trave od srca nije mogla da guta. Te kapi sam joj davao da bi se zatvorio otvoreni tumor, to je i uspelo. Ve treeg dana ena vie nije povraala i ve je uspela da uzme dve supene kaike soka od povra, a zatim svakoga dana pomalo vie. Desetog dana ree joj njen lekar, koji je svakodnevno dolazio: Vidim, nastupilo je uoljivo poboljanje. Moete 45

li moda da jedete? Da. Stvarno, a ta? Samo sokove. I to vas dri, i ne morate da povraate? Ne, ree, i tako je za vreme cele terapije troila veoma malo soka. Meni je sada potpuno jasno zato bolesnici od raka sa velikim tumorom u poetku ne troe puno soka, samo minimalne koliine, a ne oseaju potrebu ni za kakvim jelom, odnosno, nisu im potrebne belanevine. S druge strane, pacijenti sa malim tumorom (dakle, u poetnom stadijumu), teko da mogu izdrati samo sa sokovima od povra i ajevima. U tom sluaju bi, jednom dnevno, bilo doputeno uzimati po jednu oIju bistre orbe od luka, jer je u organizmu ostalo veoma malo tzv. zamene za belanevine. Isto vai i za operisane od raka, kod kojih je tumor delimino ili potpuno odstranjen, pa nemaju tu zamenu za belan*

TOTALNA TERAPIJA" PROTIV RAKA


Centralna ideja ove terapije po Brojsu je gladovanje u trajanju od 42 dana, uz redovno i disciplinovano uzimanje propisanih sokova od povra i odgovarajuih ajeva. Najbolji nain primene totalne terapije" je sa samoceenim sokovima, kako je to opisano u daljem tekstu, ako raspolaemo bioloki gajenim povram. Ako ne, potrebno je nabaviti flairane, bioloki iste sokove od povra, specijalno pripremljene za totalnu terapiju". Na bocama sa tim sokovima mora da stoji natpis Breuss-Gemusesaft Biotta". Sadrina boca je 500 ml, a mogu se nabaviti u prodavnicama ,,Reformhaus" u Austriji, SR Nemakoj ili vajcarskoj, ali i u veem broju drugih zemalja. ta se sa bolesnikom dogaa za vreme totalne terapije" ve je jednim delom opisano u prilozima dr F. B. iz Berhtesgadena i Bruna Fonarburga u prednjem delu knjige (strane 35). Dakle, ako 42 dana pijemo sai

evine.

46

mo sokove od povra i ajeve, tumor se povlai, nestaje, a pacijent moe normalno da ivi. lako za vreme terapije pacijent oslabi pet do 15 kilograma, on se u veini sluajeva izvanredno dobro osea. I ja sam sam primenio tu terapiju, pa mogu rei da nikada nisam radio toliko kao u tom periodu. Do47

bro je, naime, ako nekoliko dana pre poetka totalne terapije", uz redovnu hranu, pijemo oko 1/4 litra pomenutog soka dnevno, kako bismo se na njega navikli. Za ivotne funkcije je neophodno samo 1/8 do 1/4 litra dnevno. Ko eli, moe, dodue, da troi do 1/2 litra soka, ali to nije obavezno, najbolje je piti uvek po jednu kaiku, polako, ne gutati odmah, a to znai da treba saekati da se sok dobro izmea s pljuvakom u ustima. Neposrednije reeno, pacijent moe da troi onoliko soka koliko osea glad, ali ne vie od 1/2 litra dnevno. to manje, to bolje, iako ne manje od 1/8 litra dnevno. Za one koji pripremaju sok od sveeg, bioloki zdravog povra, u daljem tekstu dajem recept po mome metodu: Za eljenu koliinu soka potrebno je pripremiti 3/5 soka od cvekle, 1/5 soka od argarepe, 1/5 soka od celera, uz po 1/15 soka od bele rotkve (u nedostatku bele rotkve moe da poslui crna rotkva) i krompira. Krompir je u toj kombinaciji veoma vaan, naroito ako je re o raku jetre. Meutim, ko ne moe da podnese prisustvo krompira u soku, moe svakodnevno da troi po jednu olju aja od krompirove Ijuske, koji treba pi ti gutljaj po gutljaj. Da bi se pripremio taj aj, potreb no je uzeti aku sirove krompirove Ijuske i kuvati je i koliini od dve olje (250 g) vode dva do etiri minuta Sve povre od kojega pravimo sok za terapiju treba cediti aparatom za ceenje sokova a onda dobijen sok pasirati kroz gustu cediljku za aj ili lanenu krpu poto e u 1/4 litra soka biti bar jo jedna supena ka ika taloga. Taj talog se, pre svega, teko pije, a po tom moe da poslui i kao hrana za rak. Rak ivi samo od vrste hrane koju ovek unosi u sebe.

UPUTSTVO ZA PRIMENU MOJE TOTALNE TERAPIJE"


-

U sledeem tekstu data su okvirna uputstva za pri menu totalne terapije", koja bolesniku treba da olak a primenu terapije i onemogue nepotrebno veliki gubitak teine. Postupak: 1. aj za bubrege 1/2 olje. Ujutru, polako, kao pr vo posle ustajanja. 2. Oko 30 do 60 minuta kasnije 12 olje meanog aja od alfije. 3. Posle novih 30 do 60 minuta jedan gutljaj meanog soka od povra, koji ne treba progutati odmah, ve dozvoliti da se u ustima smea sa pljuvakom! 4. Posle najmanje 10 do 15 minuta uzeti 1 do 2 gutljaja aja od zdravca. Sve ajeve koristiti bez eera ili drugih dodataka! Dalji tok terapije izgleda ovako: aj za bubrege treba podeliti na tri dela i piti ga, kao to je ve spomenuto ujutru kao prvo, u podne i uvee, kao poslednje pred spavanje po 1/2 olje, odnosno, po 1/3 pripremljene koliine prema uputstvu. Posle aja od zdravca treba uzeti pluni aj (meani aj od bokvice (nekoliko gutljaja ili jednu celu olju), a posle njega (sa razmakom od 10 do 15 ili vie minuta) aj od nevena. Tako je predvieno da se ajevi i sok uzimaju ,,u krug", po dva do tri aja, pa jedan do dva gutljaja soka, pa opet dva do tri aja, pa sok i tako dalje do kraia 49

48

dana. To, svakako, ne znai, da treba dan provesti sa oljom u rukama. Naprotiv, ovo uputstvo treba da pomogne bolesniku da sam sebi odredi raspored uzimanja, uz potovanje sledeeg: od aja do aja, odnosno, od aja do soka i obratno, treba da proe najmanje 10 do 15 minuta ili vie, po elji. Tokom popodneva bolesnik e oseati pojaanu elju za sokom, koji moe uzeti onoliko esto koliko eli do granice od 500 ml. Ako bolesnik u toku dana zaspi, ostavimo ga dok se sam ne probudi, a posle neka nastavi sa svojim ,,programom". Kao to je ve ranije u knjizi napomenuto, 125 grama je koliina soka koja je potrebna za terapiju i leenje. Sve to je vie od toga bolesnik uzima po svojoj elji i oseanju gladi. aj za bubrege treba piti samo u toku prve tri sedmice, a onda, posle pauze od dve do tri sedmice moe se ponovo koristiti, opet u trajanju od tri sedmice. Terapija podrazumeva korienja sokova od povra i ajeva! Preporuuje se uzimanje to veih koliina aja od alfije, odnosno plunog aja, to moe preuzeti ulogu vode u sluaju ei! Pomenuti ajevi igraju veoma

NAJVANIJI AJEVI ZA LEENJE RAKA

.1. aj od alfije
PRIPREMA: Jednu zaravnjenu kaiku alfije staviti u 1/2 litra kljuale vode i ostaviti da vri tri minuta, skloniti s vatre, a zatim dodati po jedan prstohvat kantariona, nane i matinjaka. Posle toga sve zajedno ostaviti da stoji poklopljeno deset minuta. Za ispiranje grla listove alfije preliti vruom vodom i ostaviti da stoji deset minuta (jedan prstohvat na jednu olju vode). alfija sadri mnogo etarskih ulja koja su veoma vana za ispiranje grla, ali ih u aju za pijenje (u okviru totalne terapije") ne sme biti, pa se on mora kuvati tano tri minuta. Posie tri minuta ulje je kuvanjem iezlo, a u istom trenutku oslobaa se jedan ivotno vaan element, koji je od ivotnog znaaja za sve lezde, kimenu modinu i meuprljenske diskove. Stoga celog ivota treba svakodnevno piti aj od alfije. Ko stalno pije aj od alfije teko da e se ikad razboleti. Napomena: Ako je aj bolesniku preterano gorak, ostatak od trave u sudu moe se baciti, umesto da stoji u vodi deset minuta sa ostala tri aja. aj od alfije smatram najvanijim ajem od svih ajeva, koji bi trebalo piti celog ivota. Nije uzalud jednom prilikom pisao jedan rimski naunik: Zato jo 51

vanu ulogu, pa to ih bolesnik vie koristi, to bolje po njega. Uzimanjem tih malih koliina tene hrane gutljaj po gutljaj, prinudno dolazi do dobrog meanja s pljuvakom u ustima, to potpuno rastereuje organe za varenje. Za vreme terapije u veini sluajeva nije potrebno mirovanje u krevetu ve, naprotiv, bolesnik koji je pokretan treba da radi, kako bi odvratio misli od jela i bolesti. U terapiju treba ukljuiti i druge ajeve, ukoliko bolest to zahteva (vidi strane 55 do 59)! 50

umirati, kad u vrtu ima alfije!", ime je, razume se, mislio zato rano umirati!

3. aj od zdravca
PRIPREMA: Jedan prstohvat aja preliti sa 125 g vrue vode i ostaviti da stoji deset minuta. Od tog aja treba svakodnevno, gutljaj po gutljaj piti po jednu olju, ali ne vie. aj od zdravca apsolutno je neophodan kod svih vrsta raka, naroito ako je pacijent ve bio zraen, jer on sadri izvesnu koliinu radijuma.

2. aj za bubrege
SASTAV: preslica (rastavi) 15 g, kopriva 10 g (najbolje ona sakupljena u prolee), troskot 8 g i kantarion 6 g. Ta kolina dovoljna je za jednu osobu za period od tri nedelje. PRIPREMA: Jedan prstohvat meavine preliti sa 125 g vrue vode i ostaviti da stoji deset minuta, procediti u jedan vei sud, a na talog od aja jo jednom sipati dve olje vrue vode i kuvati deset minuta, potom tako skuvan aj procediti u isti vei sud, ime e se oba aja izmeati i mi tako dobijamo aj za bubrege. Mnogi e pitati zato ba ovako spravljati aj za bubrege? U aju za bubrege nalazi se pet sastojaka koji se ne smeju kuvati, poto se kuvanjem unitavaju. Tu je i esta materija, kremena kiselina, koju dobijamo kada talog od aja kuvamo deset minuta. aj za bubrege sme se piti samo tri nedelje. Hladan, ujutru na tate, pre ruka i uvee pre spavanja po pola olje. aj za bubrege treba, pre svega, koristiti kod svake upale i pre operacija. preventivno, ova tronedeljna terapija sa ajem za bubrege moe se primenjivati tri do etiti puta u godini, ali sa prekidima od najmanje dve nedelje! Uz moju meavinu aja za bubrege mogu se koristiti i drugi ajevi za beiku i za bubrege, s tim to se moraju spravljati onako kako je reeno za aj za bubrege po mome receptu.

4. Meani pluni aj
Ovaj aj, koji sadri dosta prirodnog kalcijuma, preporuujem svima koji boluju od raka. SASTAV: Muka" i enska" bokvica, islandska mahovina, plunjak, dobriica, divizma i (ako se moe nabaviti) aj, ije je latinsko ime Meum Mutellina. Od meavine tih ajeva (na ravne delove) jedan prstohvat preliti sa 125 g vrue vode i ostaviti da odstoji deset minuta. Nije obavezno da sve navedene biljke budu zastupljene u pripremljenom aju. To je aj koji bolesnik moe piti koliko eli to vie to bolje.

Merenjeajeva:ako je biljka grubokafene kaike. sitnjena je dan prstohvat, a ako je fino sitnjena, 1/2

52

53

P O S E B N E VRSTE RAKA
koje, u okviru totalne terapije", zahtevaju dodatna uputstva

Tumor u mozgu
U okviru totalne terapije", kao dodatak, piti svakodnevno po jednu do dve olje matinjaka, ohlaen, gutljaj po gutljaj. Za taj aj moe se uzeti bilo koja vrsta matinjaka ili vie vrsta meano. Za spravljanje aja jedan prstohvat matinjaka preliti za 125 g vrue vode i ostaviti da stoji deset minuta.

Rak oiju
Kao dodatak osnovnoj terapiji, rasporeen na ceo dan, piti jednu olju aja od trave vidac, ohlaen, gutljaj po gutljaj. Za pripremu aja, jedan prstohvat vidca preliti sa 125 g vrue vode i ostaviti da stoji deset minuta.

Rak na dojkama, jajovodima i materici


0

Svakodnevno, kao dodatak osnovnoj terapiji, gutljaj po gutljaj piti po jednu olju aja od meavine 55

brdske hajduice i virka, sa utom ili belom mrtvom koprivom. Za pripremu aja, jedan prstohvat brdske hajduice ili virka, ili meavine to dvoje, uz dodavanje jednog prstohvata mrtve koprive, preliti sa 125 g vrue vode i ostaviti da stoji deset minuta.

Rak kostiju i plua i TBC plua


Kada se radi o raku plua, valja posebno brinuti o svim elementima terapije, jer e bolest, u protivnom, vrlo brzo poeti da stie premo nad organizmom. Pacijent treba obavezno i u to veim koliinama, gutIjaj po gutljaj da troi pluni aj, kao i aj od nevena, koji se priprema na isti nain kao i aj od zdravca. Ako nastanu bolovi u grudima, obavezno pripremati obloge od preslice (rastavi). Obloge se mogu praviti i od bioloki zdravog kelja (vidi: Rak jetre), a i od tzv. lekovite zemlje (Heilerde). U periodima bez obloga na grudi utrljavati mast od nevena (nemaki: Calendulasalbe) ili ulje od nevena. Ako je za vreme terapije srce slabo i nastaju tekoe sa srcem, tri puta na dan uzimati 2030 glogovih kapi, a ako je srce uznemireno istu koliinu kapi od odoljena. U sluaju TBC plua, uz pluni aj treba jednom dnevno uzimati i po jednu kaiicu semena od irokolisne bokvice, sa malo vode ili aja. U austrijskim apotekama poznato pod nazivom Flohsamen.
9

Rak nepca, usne, jezika, vratnih lezda i grkljana


Troiti aj od bedrenike, kao i u sluaju difterije (strana 101), kao dodatak totalnoj terapiji", i to svih 42 dana. Postupak: Sa jednom kaikom aja ispirati grlo, a onda ispljunuti. Sa drugom kaikom uraditi isto. Sa treom kaikom dobro ispirati, odnosno grgljati, a onda i popiti. Taj postupak ponavljati esto u danu. Radi spravljanja aja, jednu kafenu kaiicu korenja bedrenike kuvati tri minuta u 125 g (jedna olja) vode.

Rak koe
Ako je rak prenika 0,5 do 1,0 cm, nekoliko puta preko dana, kao dodatak osnovnoj terapiji, po bolesnom mestu blago kvasiti sveim sokom od ruse (uti rosopas). Za tu biljku je karakteristino da se iz nje prilikom lomljenja stabljike ili lista oslobaa jedan uti, gorki sok. Meutim, ako je provrina zahvaena rakom koe vea, tada treba precizno kvasiti samo po ivici zahvaenog mesta, do zavretka zdrave koe. Zimi valja uzimati aj od utog rosopasa, ili ruse, za kvaenje ili pranje, ali samo oko rane. Za spravljanje aja jedan prstohvat ruse preliti sa 125 g vrue vode i ostaviti da stoji deset minuta. aj koristiti ohladen, a jo bolje mlak. Moe se koristiti i tinktura nainjena od ruse. Jo jednom skreem panju: nikako ne nanositi na otvorenu ranu!! 56

Rak jetre
Svakodnevno, kao sastavni deo celokupne terapije, treba piti po dve olje aja od krompirove Ijuske, gutljaj po gutljaj, ohlaen ili topao. Jednu aku sirove Ijuske od krompira, za spravljanje tog aja, treba kuvati dva do etiri minuta u dve olje vode. Ako aj prija paijentu, to je znak da je potreban jetri! Ako mu smeta njegov ukus, nije ga potrebno piti. U okviru leenja raka jetre trebalo bi pripremati i obloge od listova kelja, uz naknadno utrljavanje ma57

slinovog ulja ili kantariona spravljenog sa maslinovim uljem. Ove obloge preporuuju se i za sve vrste raka, a najbolje se primenjuju na leima (krsta). Postupak: Uzeti tri Iista kelja, bioloki gajenog, provlaiti ih kroz toplu vodu da otpadne prljavtina. (Spoljni listovi su najbolji). Listove valjati staklenom bocom sve dok se ne isprave.

Rak eluca
Svakoga dana, kao dodatak osnovnoj terapiji, piti polako, gutljaj po gutljaj, po jednu olju ohlaenog aja od pelina ili kiice. Za pripremu aja jedan prstohvat biljke spustiti samo tri sekunde u vruu vodu. Ako je re o nekom nervoznom oboljenju eluca, dodatno valja piti i po jednu olju aja od odoljena sa pelinom. Priprema: pola kaiice mlevenog korenja odoIjena kuvati tri minuta u jednoj olji vode, a zatim tako napravljen aj samo tri sekunde prelivati preko jedncg prstohvata pelina.

Uputstvo za one koji ne znaju kako se priprema oblog:


U krevet poloiti vuneno ebe ispresavijano po duini (irina oko 50 cm), na njega poloiti platnenu krpu irine 2530 cm a na nju jo jednu krpu sa izvaljanim listovima kelja. Poloiti dva lista, jedan pored drugog, i jedan odozgo. Unutranje strane listova staviti zajedno sa krpom na leda, odnosno, bolesno mesto, koje smo prethodno lako namazali mlakim uijem, pa sa drugom platnenom krpom dobro i vrsto uviti trup bolesnika, a onda preko svega toga omotati i vuneno ebe. Takav oblog mora dobro i vrsto da naiee, da ne moe da isklizne, poto treba da ostane preko noi. Ako takav oblog ne nalee dobro i vrsto, pacijent e imati oseanje hladnoe, pa bi mu ak bilo i hladno, to bi bilo samo tetno. U takvom sluaju oblog bi trebalo odmah skinuti. Inae, oblog treba skinuti ujutru i mesto odmah isprati toplom vodom i dobro obrisati. Zatim treba utrljati neto (jednu do dve kaiice) mlakog ulja na bolesno mesto, a onda staviti toplu krpu, koja se moe ponovo ukloniti posle nekoliko minuta. Napomena: Pre stavljanja obloga pacijentu treba da bude ugodno toplo. ako nije tako, pacijent bi krae vreme trebalo da lei dobro pokriven u krevetu ili zagrejan termoforima ili elektrinim jastuetom. 58

Rak slezine i pankreasa


Kao dodatak totalnoj terapiji" svakog dana, gutljaj po gutljaj, piti po jedan litar toplog ili ohlaenog aja od alfije (nain pripreme, vidi stranu 51). Preporuuju se i vrue kratke obloge od trina, preslice ili ovsene slame. Za pripremu obloga trine samo preliti vruom vodom (jednu aku trina na litar vode) i ostaviti da stoji deset minuta, dok preslicu ili ovsenu slamu treba staviti da se kuvaju, u istom koliinskom odnosu, deset minuta na tihoj vatri. (Obloge primeniti samo ako smo u tome veti, jer pogreno napravljen oblogje vea teta od koristi. Vidi str.58).

Rak prostate i monica


Svakodnevno, kao dodatak totalnoj terapiji", gutljaj po gutljaj, piti po dve olje ohlaenog aja od vrbovke. Za spravljanje aja jedan prstohvat vrbovke preliti sa 125 g vrue vode i ostaviti da stoji deset minuta. 59

Ako se pojave tekoe...


Povremeno se dogaa da prilikom primene totalne terapije" nastanu tekoe, koje bolesniku oteavaju terapiju. Izdava je u nekoliko razgovora sa autorom knjige prikupio neka dragocena uputstva, koja su ovde ukratko izloena. Vrlo esto se dogaa da bolesni od raka pate od zatvora, ili imaju tekoe sa stolicom u vreme poetka terapije. Preporuuje se da, ve prema stepenu ozbiljnosti bolesti, pacijenta klistiramo dubokim klizmama, svakodnevno ili ree. Preporuuje se ponavljanje klizme nekoliko puta, dok ne potee relativno bistra voda. Zapaziete da e razloga za klistiranje biti ak i pred sam kraj totalne terapije"! Kateter mazati jekodermom ili kantarionovim uljem. Klizme se mogu pripremati sa blagim ajem od kamilice ili, ako je zatvor ozbiljnije prirode, u debelo crevo uvui komad butera u vrstom stanju. Na ovaj nain se, u okviru terapije sa sokovima i ajevima, stimulie sistem portne vene (vena portae), pa telo gotovo 100% apsorbuje (mnogo) od onoga to je u crevima jo upotrebljivo. Pacijenti esto ne mogu da prihvate uputstvo da za vreme totalne terapije" ne smeju primati nikakve medikamente, pa ni druge, inae korisne, prirodne lekove, homeopatske preparate itd. Bolesnik s time, prosto, mora da se pomiri. Pacijenti koji su pre poetka terapije trpeli bolove 1 iveli u uslovima u kojima se dan ili spavanje nou nisu mogli zamisliti bez odreenih farmaceutskih ili drugih preparata, esto smatraju da se.takav reim" mora nastaviti i za vreme Brojsove totalne terapije". Oni koji u tome ostanu dosledni esto doivljavaju neprijatna i bolna iznenaenja, kao prirodnu reakciju
60

svog organizma na nepotovanje odreenih zakonitosti leenja prirodnim putem (poremeaji funkcije limfnog sistema, poviena temperatura, otean rad bubrega, srca, razliiti bolovi itd.). Da bismo izbegli takve tekoe, terapiju treba bezuslovno disciplinovano sprovoditi, a samo u sluaju stvarne opasnosti zatraiti jednokratnu pomo. U svakom sluaju, ako nastanu tekoe, proveriti sledee elemente: a) eventualno prisustvo arsenika u kui (naftalin, sredstva protiv insekata, sintetiki kamfor, DDT itd.). b) postojanje geobiolokih uticaja (podzemni vodeni tokovi). U nemogunosti dozivanja tehniara sa instrumentom za otkrivanje podzemnih vodenih tokova, prva pomo bila bi, ako je potrebno, vie puta promeniti krevet, odnosno mesto za krevet, dok se ne nae krevet, odnosno mesto na kojem pacijent moe mirno da prospava no. c) stolicamora biti redovna. Ve prema stanju bolesti, kako je ve napomenuto, pacijenta klistirati svakoga dana ili ree. d) da li pacijent prima hemijske ili druge preparate u obliku injekcija, tableta, infuzije itd. Reakcije e biti neuporedivo burnije nego kad pacijent normalno" ivi. Odmah obustaviti primenu takve paralelne terapije, ukoliko lekar ne zakljui da je ivot pacijenta u neposrednoj opasnosti. e) da li se pacijent u svim pojedinostima precizno pridrava uputstava za primenu terapije (ajevi, koliine, nain spravljanja ajeva, redosled i nain uzimanja ajeva i sokova). f) da li je pacijent poteen stresova i trzavica i okruen panjom i Ijubavlju svojih ukuana? g) da li je povre (ako se za terapiju koriste svee ceeni sokovi) bioloki zdravo (bez vetakih ubriva i hemijskih sredstava za zatitu od tetoina).
61

Ako je stanje bolesti veoma teko, bilo bi dobro da, ve od samog poetka terapije, sami spravljamo i meamo sokove od bioloki gajenog povra. U svakom sluaju voditi rauna o pravilnom doziranju (vidi strane 48).

brano kao i hranu industrijskog porekla. to se tie sokova od povra, treba ih troiti uvek pre obroka, uz propisane ajeve, kao za vreme totalne terapije".

LEENJE RAKA TOTALNOM T E R A P I J O M "


Ranije sam pisao da totalnu terapiju" protiv raka treba provoditi samo pod nadzorom lekara. To sam inio uglavnom zato da bi lekari tckom odvijanja terapije mogli i trebalo da prate tok leenja zajedno sa mnom, ali i zbog krvnog pritiska kako bi, ukoliko je previsok, mogli pomoi bolesniku. Ipak, shvatio sam da veliki broj lekara ne eli da razgovara o narodnoj medicini i leenju prirodnim putem, da odvraaju pacijente od moje terapije, pa prepisuju i medikamente koji su uz moju terapiju apsolutno tetni. Za vreme terapije nisu dozvoljene ni injekcije ni zraenja. Dodue, esto nije dobro neto raditi iza lea lekara, poto bi pacijenti, toboe, mogli biti zavedeni. Svakome preputam da odlui za sebe da li e terapiju provoditi pod nadzorom lekara ili ne. O tome, kako sami moemo odrediti svoj krvni pritisak, itajte na 116 strani. Totalna terapija" se ne sme primenjivati odmah posle operacije, nego se mora ekati najmanje mesec dana, a u nekim sluajevima i do pet meseci. U svakom sluaju dok se rekonvalescent ne osea dovoljno ojaan. U tom periodu ekanja svakodnevno treba piti 1/16 do 1/8 litra soka, a za to vreme se hraniti to prirodnije, sa to je mogue vie hrane u prirodnom obliku. Za osobe u takvim uslovima nepovoljno je da troe meso i mesne preraevine, beli eer, belo
62

Posle 42-dnevne terapije poinje specijaini period za bolesnika period prekidanja gladovanja, u kojem se on ponovo polako navikava na normalnu ishranu, najbolje prema nekom od uputstava za bioloku ishranu (primer: knjiga iveti bez bolesti", autora E. Gintera (Gunther).* Obratiti panju na umetnuti dodatak na kraju knjige. Navikavanje na redovnu ishranu posle est nedelja terapije gladovanja treba da traje otprilike koliko i sam period gladovanja. u svakom sluaju i dalje, za period od dve do est nedelja, uzimati od 1/16 litra (pola olje) soka od povra dnevno, gutljaj po gutljaj. U smisu breg oporavljanja, imperativ je izbegavanje svih oblika tetne hrane (meso, beli eer, beli hleb, svi proizvodi koji sadre beli eer i belo brano, industrijski preraena hrana, a o alkoholu, duvanu i crnoj kafi da i ne govorimo).

Moja terapija sa sokovima od povra i ajevima ne samo to viestruko pomae u leenju raka, nego i u leenju sledeih bolesti: artritis, artoza (upale koje razaraju zglobove), koks-artoza (oboljenje zgloba kuka), osteoporoza (gubljenje kalcijuma u kostima), spondilartoza (istroenost prljenova u grudnom i slabinskom delu kime), kao i mnogih drugih. Kod svih ovih oboljenja totalnu terapiju" treba primenjivati samo tri nedelje, ali na potpuno isti nain kao u sluaju raka i uz troenje aja od alfije i aja za bubrege. (Meutim, ako je primenjujemo 42 dana, terapija nam ni u kom sluaju nee koditi, ve bismo bili sigurniji da smo osloboeni prisustva eventualnih
* Uskoro izlazi iz tampe, od istog izdavaa

63

elija raka.) Osim toga, bilo bi veoma preporuljivo da svakog treeg do petog dana, kod svih pomenutih oboljenja zglobova, provodimo terapiju uz primenu kupki za celo telo, uz upotrebu preslice, trina ili ovsene slame. eleo bih da napomenem da totalnu terapiju" starije osobe lake podnose, poto im gladovanje ne pada tako teko, i nije im potrebno toliko sredstava za vraanje snage i ranije teine. Veoma je veliki broj Ijudi dobro podnelo moju 42-dnevnu terapiju sa sokovima i ajevima i veinom su ozdravili bez recidiva. Lino sam vodio terapiju protiv raka kod oko 2000 osoba, svima govorei: Ako imate poznanike ili roake koje moda boluju od raka, ili sumnjaju da ga imaju, molim vas, preporuujte dalje moju terapiju, a i oni neka to ine." Jedan ovek mi je govorio da je terapiju primenjivao tano prema mojim uputstvima, i posle nedelju dana primetio da mu ona koristi. Odmah ju je preporuio sedmorici drugih bolesnika od raka i svi su ozdravili. Molio sam za dalje preporuke, poto su mnogi pacijenti (Jolazili izdaleka (Hamburg, Libek (Lubeck), iz cele SR Nemake, Holandije, Belgije, vajcarske, Kanade, SAD itd.). Ljudima sam govorio da treba da imaju na umu da nema svako mogunost da tako daleko putuje. Moj je cilj bio i jeste da pomognem to veim broju bolesnika od raka i drugima koji su prividno neizleivo bolesni. Godine 1950, posle primenjivanja totalne terapije", izleena je prva bolesnica od raka. Do sada sam primao i leio bolesne od raka dojke, tumora u glavi, raka grkljana, raka na endokrinim lezdama, raka plua, raka jetre, raka kostiju, raka debelog creva itd., kao i pacijente koji su zbog zraenja imali velike opekotine na koi. Zato Vas pozivam da se oslobodite svakog straha od malignih oboljenja! Veina bolesnih od raka, kao i 64

drugi prividno neizleivi bolesnici, lee na podruju delovanja geobiolokih uticaja (podzemni vodeni tokovi, vidi: Geobioloki uticaji). U tekim sluajevima, takvi bolesnici lee na ukrtanju podzemih vodenih tokova. Najsigurnije je dovesti tehniara sa instrumentom za otkrivanje podzemnih vodenih tokova, koji e locirati pravac njihovog kretanja. U tom sluaju je najbolje pomeriti krevet ili se premestiti u drugi. esto sam dobijao pitanja, kao na primer da li bolesnici u bkviru moje totalne terapije" mogu jesti i neto hleba, meda, jaja ili povra. Ili, da li bi uz terapiju mogli piti sokove od crnih ribizli, malina ili bundeve. Dalje, mnoge je zanimalo, da li bolesnici mogu uporedno primati i medikamente. Meni stiu takva i druga pitanja. Evo objanjenja s time u vezi: U mojoj knjiici, na stranama (47) krajnje precizno je opisana totalna terapija", po kojoj za vreme od 42 dana bolesnik moe za hranu koristiti samo meavinu sokova po mome receptu i odgovarajue ajeve. U nekim sluajevima je, povremeno, doputeno soku dodati po malo limunovog soka, ali nikako sok od jabuka! Svee isceen sok od jabuka bolesnik bi mogao povremeno uzeti sam, ali nikada umean u sokove za terapiju. aj od alfije sa ostala tri aja sa kojima se on priprema bolesnik moe piti koliko eli, ali samo bez eera. Ukoliko bolesnik ne bi potovao moja uputstva, na primer uporednim uzimanjem hrane ili primanjem medikamenata, uspeh bi bio znatno odloen ili ak doveden u pitanje. Po mojoj proceni, zahvaljujui totalnoj terapiji", ponovo je ozdravilo oko 40.000 bolesnih od raka i drugih prividno neizleivih bolesti. Umrli su samo oni koji su, pored terapije, primali medikamente koji razaraju elije ili injekcije. Uz primenu sredstava kojima se slui zvanina medicina ne unitavaju se samo elije 65

raka, nego, na alost, i mnoge zdrave elije tela. Smatram da elije raka ne treba opisivati kao bolesne elije nego, prosto, elije koje pripadaju raku. One ive iskljuivo od balasta koji ovek unosi u sebe sa svojim jelima. Nasuprot tome, te elije ne mogu iveti od samih sokova od povra. Verujem da sam ovim odgovorio i na pitanja mnogih lekara koji su mi pisali i nisu verovali da ovek bez belanevina moe iveti 42 dana. Na kraju, Ijubazno bih pozvao sve one koji se bave medicinskom naukom da nauno ispitaju uspehe moje terapije u ieenju raka i drugih prividno neizleivih bolesti, kako bi, zajedno sa mnom, pomogli napaenim Ijudima. Podsetimo se samo koliko je, i kako su velika, otkria koja su ostvarili zvanino nestruni i neadekvatno obrazovani Ijudi jer je, u krajnjoj liniji, najvaniji uspeh i ono to koristi oveanstvu. To bi nauka trebalo da prizna, ak i onda kad je to za nju jo neobjanjivo! Bez obzira od koga i odakle dolazi! esto se, naime, dogaa da se odreeni predmet nauno ispituje, a postavljeni cilj se ne dostigne ni posle ezdeset ili vie godina. A onda se pojavi neki jednostavan, ali darovit ovek iz naroda, koji je moda, igrom sluaja, naao ono pravo, kao na primer u sluaju leenja bolesnih od raka itd. Tada postignute uspehe nauka i .kolska medicina ne mogu tek tako da ignoriu i ak odbiju da analiziraju i ispitaju ponuen metod. Smatram da bi trebalo da u ovom sluaju razliite institucije i sama kolska medicina prihvate poziv i obave svoj deo posla.

LEUKEMIJA
I

Bio bih srean kad bi se moja totalna terapija" mogla dalje poboljavati u kombinaciji sa drugih uspenim metodima leenja n k a .

Dana 1. oktobra 1952. godine otkrio sam da leukemija nije i ne moe da bude rak krvi, nego samo raspadanje eiija krvi, izazvano oboljenjem sistema portne vene. To oboljenje je lako izleivo a time i tzv. leukemija. (Vidi: od strane 69 i dalje). Toga dana su me pozvali u dom jedne ene koja je bolovala od leukemije. Pre nego to sam uao u njenu bolesniku sobu, njen mu mi je rekao za nju da boluje od leukemije, da je bila na pregledu kod svih lekara u krugu od 200 km i da su joj tu dijagnozu svi potvrdili. Zato si me onda pozvao? I ja znam da je leukemija neizleiva. Ona, u stvari, ne zna od ega boluje, a mi hoemo da joj ispunimo svaku elju pre nego to umre. Poto je ula za tebe i traila da doe, molim te da je bar malo utei. Ali, to je isto kao i lagati oveka. Uao sam u njenu sobu i, vie za sebe, izvrio iris-dijagnozu i to samo zato to ni u jednoj knjizi ne stoji kako se leukemija moe identifikovati u oima. Ako je kod nje ve toliko lekara utvrdilo leukemiju, pomislih, dijagnoza mora biti tana. Moja dotadanja razmiljanja i iskustvo govorili su mi da leukemija ne moe biti rak krvi, nego samo raspadanje elija krvi, prouzrokovano oboljenjem sistema portne vene. Danas znam da tu bolest izaziva jedna vrsta duevne depresije, to je ba kod ove ene bilo sluaj. Kad sam dobio tu potvrdu, znao sam i ta treba initi. 67

66

/
I ;

Rekao sam eni ta bih radio na njenom mestu, pa sam joj odmah pripremio kratak oblog, poto je ve imala temperaturu od 40 stepeni.* Mojoj eni si sada toliko ispriao umea se mu da je poverovala da e ozdraviti. Razume se da e ozdraviti. On to nije verovao: Zar ti nisam rekao da smo obili toliko lekara i da imamo kliniki atest? Ako je i 100 lekara reklo da tvoja ena uskoro mora da umre, ja ti kaem da e ozdraviti! A l i , Brojse? Tano znam ta sad misli, ali to sada nije vano. Dragi Roberte, kod tvoje ene sam otkrio ta je sutina leukemije i zato ta bolest u mojim oima vie nije opasna. S a d a mogu i da vam savetujem da u svemu striktno postupite onako kako bih ja inio na vaem mestu. Doi ovamo i uveri se u leksikonu da leukemiju do danas jo.niko nije izleio, ree njen mu. To je, dakle, i vie od 100 lekara. Tvoja ena e ozdraviti i vi sada morate da uradite ono to bih ja uinio da sam na vaem mestu. Otiao sam kui pa sam, radoznao, te iste noi otvorio leksikon i itao. Uskoro, kad sam sve proitao, vie nisam verovao ni svome razumu. Posle nedeIju dana vie nisam izdrao, pa sam se biciklom odvezao do njihove kue i gle, ona zauzeta poslom, kae mi da ve 4 dana po malo pomae u kuhinji. Posle pet godina p o g i n i l a je u saobraajnoj nesrei. Od tada mi vie nijedan oboleli od leukemije nije umro, pod

uslovom da je imao samo leukemiju. Pre dve godine u roku od 10 meseci kod mene je na savetovanju bilo 28 bolesnih od leukemije i svi su, proseno posle est dana, mogli da rade. Zato se vie nemojte bojati te bolesti, jer je ona, u stvari, oboljenje sistema portne vune i po mome miljenju nije rak.

Kako se lei leukemija?


*

Prvo, potrebno je razmotriti kakva je duevna patnja po sredi, poto, kao to je ve reeno, zbog duevne depresije dolazi do otkazivanja funkcije sistema portne vene. Uzrok takve depresije esto moe biti neto prosto, beznaajno, to pacijentu esto nije ni poznato. Zato, dragi oboleli od leukemije, razmiljajte, gde bi mogao biti uzronik i nastojte da ga otklonite duevnim oputanjem. Kad to uradite, postignuto je ve mnogo. Terapija: Svakodnevno treba piti 1/4 litra soka od povra po mome receptu iz totalne terapije" (ali ne primenjivati totalnu terapiju"!). Uz to moete piti i jesti ono to je zdravo i korisno, izuzev masnih supa, goveeg mesa i svinjskog mesa (u stvari, pravi recept bi bio potpuno se odrei mesa, belog eera, proizvoda od belog brana itd., a da ne govorimo o crnoj kafi, duvanu i alkoholu i jakim zainima!) Preko dana piti samo sok od povra gutljaj po gutljaj, ali najvanije je da to inite kratko pre obroka. Sistem portne vene automatski prima te koncentrovane vitamine, minerale itd. Vano je obratiti veliku panju na strane aj za bubrege, aj od alfije, podgrejana jela, ostrovi protiv moljaca itd.). Svi koji provode ovu terapiju bez daljeg mogu da, kao nekada, ponovo rade ve posle est dana, pa makar im lekari govorili da e samo vrlo kratko iveti. 69

* Na deo trupa od struka do i s p o d mike obaviti k o m a d p l a t n a umoen u hladnu vodu i i s c e d e n . Preko tog platna stavitt drugo suvo p l a t n o , pa veliki pekir, pa vuneno ili p a m u n o ebe, tako da je bolesnik utopljen. Trajanje 30 m i n u t a .

68

Vano je, razume se, najmanje 42 dana uzimati po 1/4 litra soka. Ukoliko su po sredi i neke druge bolesti, treba ih leiti paralelno, onako kako je za svaku pojedinano odreeno u ovoj knjizi. Pacijenti koji ne ree svoje najtee duevne konflikte gotovo su neizleivi. O s i m toga, veoma je vano voditi rauna da u kui nema sredstava protiv moljaca, sprejeva protiv insekata, osveivaa vazduha za WC itd.). Kakvu duevnu patnju, pitaete, moe d a trpi m a l o dete
koje o b o l i od leukemije. To se moe, na primer, dogoditi a k o se dete o d g a j a s nedovoljno Ijubavi ili je z a p o s t a v l j e n o u korist brata ili s e s t r e ili o s t a l e d e c e . M e d u t i m , dogaa se da dete bude kanjeno ni krivo ni duno, a da to nije u stanju da preboli. U s v a k o m s l u a j u re je o d u e v n o m poremeaju k a o i kod o d r a s l i h . ta vie, leukemiju mogu dobiti ak i p a s ili krava. J e d a n od m o g u i h u z r o k a je o k o l n o s t kad je ivotinja bila u r u k a m a dobrih Ijudi, pa p r o d a t a iii ustupljena Ijudima bez Ijubavi prema i v o t i n j a m a , koji s njom z a t i m grubo p o s t u p a j u . B o r a v a k u b o l n i c i je u s l u a j u leukemije suta suprotnost p o t r e b a m a b o l e s n i k a . Pre s v e g a , k a o t o je reeno, leukemija n i k a k o nije rak krvi, pa je z a t o i c e l o k u p n o leenje pogreno. D e c a dobijaju samrtni strah ve k a d a vide beli m a n t i l . K a d a d e c u l e i m o o d leukemije mojim metodonrydajemo im 125 g s o k a dnevno, ili jo manje, ve prema starosti deteta.

Ako ga operiemo, uskoro e umreti, a ako ga ne operiemo, takoe nee vie moi due da ivi." Njegova sestra nije htela s time da se pomiri, nije pristala na operaciju, uzela je brata iz bolnice i prevezla ga kui. Svakim danom bilo mu je loije, pa su lanovi porodice pali u oajanje. Zahvaljujui odreenom spletu okolnosti, saznali su za mene, pa su me telefonom zamolili da odmah doem. Njegova sestra mi je za njega rekla da je teko oboleo (sumnja na rak). Nisam bio voljan da idem, ali kad mi je rekla da je njen brat otac osmoro dece, od kojih je najmlaem tek dve godine, vie nisam mogao da odbijam, pa sam ih narednog dana posetio zajedno sa svojom suprugom. Gospodina Redlera sam pregledao i zahvaljujui iris-dijagnozi ustanovio da ima rak na tankom i debelom crevu, na ta je njegova sestra primetila: Tako, znai, ista dijagnoza kao i u bolnici", ia ta su svih osam prisutnih lanova porodice zaplakaii. Na to sam im rekao, ako ne bih mogao da pomognem, pred pacijentom bih utao. Osim toga, rekao sam im da pacijent ima izvanredno dobro srce i jaka plua, da e lako izdrati moju terapiju i da e sigurno ponovo moi da radi. Iz njegovog pisma u poetku knjige moete videti ta je 6n sve mogao da radi po zavretku terapije. 21. maja 1977. godine njemu je bilo 77 godina, a jo je bio potpuno sposoban za rad. Uz posredovanje gospodina Redlera dolo mi je na savetovanje vie hiljada Ijudi sa najrazliitijim bolestima. Tako ve mnogo godina gotovo svakodnevno primam puno bolesnih od raka, a i mnoge sa leukemijom.

Posle izleenja ene u uvodu teksta o leukemiji, broj pacijenata bivao je sve vei i vei, pa su me jula 1964. godine pozvalj u sanatorijum Marija fon Z i g " (Maria von Sieg) u mestu Vigracbad (Wigratzbad) kod Vangena u Algoju (Wangen, Allgau), u kojem je leao gospodin Redler (Radler), brat vlasnice sanatorijuma, oboleo od raka na debelom i tankom crevu, od koga su lekari ve bili digli ruke. Hteli su jo da ga operiu i ugrade vetaki zavretak debelog creva, ali su rekli: 70

71

ZATO SU, UPRKOS TANE DIJAGNOZE I PRAVILNOG LEENJA, BOLESTI ESTO NEIZLEIVE?
Godine 1944. kupio sam knjigu autora dr med. Ota Virca (Otto Wirz) sa naslovom Der Krankheitsbefund aus der Regenbogenhaut der A u g e n " (Dijagnoza iz duice oiju). Iz te knjige sam saznao zato esto bolesni Ijudi, uz tanu dijagnozu i pravilno leenje, ne mogu da se izlee po 10, 20, 30, 40 i vie godina. Dr Virc pie izmeu ostalog da naftalin koji se mnogo koristi protiv moljaca i buba-vaba i vetaki proizvedeni kamfor, sadre arsenik (utvrdeno analizama) i da se udisanjem njihovih isparenja izazivaju najrazliitije bolesti. On pie dalje: Ovaj otrov najpodliji je ubica oveanstva; njegove karakteristike nikada se ne gube iz duice, to je znak da je takvo trovanje gotovo neizleivo." Evo jo jednog malog iseka iz te iste knjige: ,,U jednom ikakom listu objavljen je sledei izvetaj: estorica brae leali su u razliitim periodima u jednom te istom krevetu i svi su umrli u kratkim razmacima, jedan za drugim. Njihova jedina sestra, koja im }e vodila domainstvo, uhapena je zbog ubistva trovanjem i sedela u zatvoru ve devet meseci. U leevima je, dodue, otkriven arsenik, ali ne u koliini na osnovu koje bi se mogla podii optunica za ubistvo trovanjem. Tada je advokat sestre zatraio analizu unutranje sadrine madraca na kojem su leala preminula braa, pa je otkrivena izvesna koliina arsenika, koju je fabrika stavila u madrac kao zatitu od moljaca. Udisanjem tog otrovnog gasa nastupila je brza smrt svih estorice;
72

sestra je odmah putena iz zatvora." Na osnovu mojih dugogodinjih iskustava mogu da iznesem jo znatno vie i uveren sam da se gotovo nijedna bolest ne moe leiti u stanu u kojem ima tih otrova, kao to su naftalin, sintetiki kamfor, DDT, sprejevi protiv insekata, preista vazduha za WC i drugi.

NEKOLIKO PRIMERA IZ MNOGOBROJNIH ISKUSTAVA


Supruga jednog poznatog advokata dola je kod mene 1944. godine i zatraila da je pregledam. Na osnovu iris-dijagnoze ustanovio sam da ima jedno teko kono oboljenje. Rekla je da, upravo zbog toga i dolazi, jer ]e od te bolesti patila ve 42 godine. Za to vreme konsultovala je preko 200 lekara, medu njima vie od 100 dermatologa, ali do tada nije bilo ni najmanjeg poboljanja. Na to sam je jo paljivije pregledao i ustanovio da je bila izloena intenzivnom trovanju naftalinom i da, zbog udisanja tog otrovnog gasa sadranog u njemu ni sa najboljim metodom leenja ne bi mogla da ozdravi. Na to je ena rekla: Dijagnoza sada vie nije tana, jer u stanu uopte nemam naftalina. Da se opkladimo u 300 maraka da u stanu imate naftalin?! Tu opkladu ete izgubiti, gospodine Brojs! Uveren sam u suprotno! U stanu sam sama; mu mi je umro, a deca ve imaju svoje porodice, pa bih znala da li u stanu imam naftalin. Kod Vas u tom pogledu nema nedoumice, jer se to u oima jasno vidi, kao na fotografiji. 73

Preporuio sam joj da pije odredeni aj, a da drugim ajem pere bolesnu kou. Ona to nije prihvatila, rekavi da aj mogu sam da pijem, pa pozva enu koja je dola s njom: Hajde, idemo; opet sam uzaludno ila. Sutra u doi ka Vama, pa ete videti da u nai naftalin, rekoh, pre nego to su otile. to se toga tie, nije potrebno da doete, jer bi to bilo uzaludno. Sledeeg dana ujutru ipak sam otiao. Kad mi je otvorila vrata i ja je Ijubazno pozdravio, ena je odmah rekla: Znai, ipak ste doli, pa zar Vam nisam rekla da ete doi uzalud? To je sada nevano; ja dolazim iz dvojakog razloga.

~ I, to bi bilo? Prvo, dolazim da Vam pomognem, a drugo, eleo bih sada da se uverim da li sam tako lo dijagnostiar i to Vam stvarno elim dobro. A sada me pustite u stan, jer vam nita neu ispreturati. Pustila me je unutra. im sam se naao u predsoblju, rekao sam joj: Hoemo li da povisimo opkladu na 1000 maraka? Pogledala me je zapanjeno, rekavi: Ako ste ve osetili naftalin, opklada ne moe da vai. Ja sam ga, u stvari, ve i naao. ena je imala veliki svenjak od kovanog gvoa, na kojem je stajala svea veliine litarske boce. Ta svea je bila ist naftalin, skriven u oblik svee. ta sad kaete? Ipak sam izgubila. Istog trenutka postala je vrlo Ijubazna. Rekla mi je da je sveu dobila pre mnogo godina u Engleskoj i da je tada bila visoka preko metar i imala prenik od 10 do 15 cm. Tu sveu je dobila 74

s napomenom da e sluiti kao lep ukras u stanu i da, s njom, od tada vie nee morati nita da preduzima protiv moljaca i buba-vaba. U njenom stanu smrdelo je na naftalin kao u kakvoj komori sa otrovima. Odmah je svea uklonjena i stan proien dimom od tarnjana. ena je prihvatila moj savet, pila aj i bolesna mesta prala ajem. Posle 14 dana njena koa je bila izleena. Dragi itaoe, zar ovo nije dokaz da se, kada u nekom stanu ima ovog otrova, moe pomoi tek kad se otrov do poslednjeg ostatka odstrani i stan proisti dimom od tamjana. Za proiavanje stana i stvari od otrovnih isparenja i ostataka koji su se jo zadrali u kui, jednu kafenu kaiicu tamjana staviti na usijani drveni ugalj ili na vrelu plou tednjaka i tada nastaje vrlo ugodan miris koji za 14 dana oslobaa stan od otrovnih materija. Ako ne uradimo tako, za to ienje trebae 6 meseci. Drugi primer: maja 1965. godine nalazio sam se u sanatorijumu Marija fon Zig" u Vigracbadu, i naao se u razgovoru sa enom koja se interesovala da li se jo moe pomoi njenoj 12-godinjoj kerki koja je oslepela. Oni lekar je rekao da je po sredi paraliza onog nerva i da ne moe da pomogne nikakva operacija, nikakva terapija i nikakve naoari. Poto majka nije bila dovela kerku, izvrio sam iris-dijagnozu kod majke i utvrdio da u stanu moraju imati mnogo naftalina, pa se zbog toga njenoj kerki do tada nije moglo pomoi. Na to je majka rekla da naftalina imaju u celoj kui, u svakoj fijoci. Dao sam joj uputstva ta treba initi, uveravajui je da e njena kerka, ako sve savesno uradi kako sam rekao i odstrani svaki trag naftalina, posle tri nedelje ponovo moi normalno da vidi. Posle tri nedelje ponovo sam se obreo u Vigracba75

du, gde mi je ponovo prila ona majka i izvestila me da njena kerka ponovo vidi sasvim normalno kao i ranije, bez naoara. Moete zamisliti kako se ena radovala; srene oi te majke za mene su bile pravi doivIjaj. Posle toga sam joj rekao: Sada odmah idite onom lekaru vae keri. Naglasite mu da vaa kerka zaista nikada ne bi progledala da taj otrov nije bio odstranjen, a dajte mu i moj recept, kako bi mogao pomoi i drugim pacijentima sa slinim problemima." Uzrok nastupanja slepila kod ove 12-godinje devojidstava projiv moljaca i drugih tetoina u kui.

eenja: tri nedeIje upotrebljavati aj za bubrege i aj od alfije sa kantarionom, nanom i matinjakom, paralelno sa intenzivnom primenom gimnastike disanja, onako kako je opisano u tekstu o visokom krvnom pritisku. U sluaju ove devo]ice, gimnastika disanja bila je najvanija. Dete je takoe moralo odmah da pree u drugi krevet, zbog prisustva geobiolokih uticaja iz tla. Bila je to paraliza onog nerva. Trei, drastian sluaj: Jedna ena iz Hamburga, koja je izvesno vreme ivela ovde u Bludencu, dola je kod mene sa jednim tekim konim oboljenjem, molei za savet. Iznela mi je da ve tri godine trpi velike i brojne vodene plikove pet dana na desnoj natkolenici, pet na levoj natkolenici, pet dana na trbuhu sve do vrata, pet dana na leima i zadnjoj strani ruku, zatim ponovo na desnoj natkolenici itd. Ravnomerno kao na satu. Tri dana je, kae, imala samo male akne, a ve etvrtog dana te velike vodene plikove (uvek po 80 i vie). Kad su ve bili puni do pucanja, morala je sve da ih rasprskava gnjeenjem, jer konstantno tipanje i peckanje vie nije mogla da izdri. Petog dana je sve bilo suvo i zaraslo, a ve narednog dana bi sve 76

poinjalo ispoetka. Na to sam je pitao, zato nije ila lekaru. Ja sam iz Hamburga i priznajem samo homeopatiju i prirodne metode leenja; drugim lekarima ne elim da idem. Dobro, zato ne, nai lekari su takoe dobri ali nita nije pomoglo. Jedan na prijatelj priao nam je o vaim uspesima u leenju, gospodine Brojs, i najtoplije mi vas preporuio. Molim vas, pomozite mi. Nainio sam iris-dijagnozu i utvrdio da je sve samo trovanje naftalinom. Kad sam joj to rekao, navrle su joj suze na oi, pa je rekla: Znai, sada u ipak ozdraviti. Zato to zakljuujete? Moj otac radi kao apotekar u jednoj homeopatskoj apoteci i on mi je svojevremeno rekao: Ako u stanu naem naftalin, sintetiki kamfor, DDT ili slino protiv moljaca i buba-vaba, vie ne ivimo zajedno, jer je to ubistvo s predumiljajem." Kasnije sam se udala i u jednom bombardovanju za jednu no izgubili smo sve to smo imali. Sada sam ponovo neto uspela da skuim, a da moljci i buba-vabe nigde u odeu ne bi dospeli, svuda sam stavljala naftalin, zaboravivi oeve rei. Posle razgovora sa mnom odstranjeno je sve to je imala od tih otrova, a svakih 14 dana stan je proiavan dimom od tamjana. ena je pila aj za bubrege, kako sam je uputio, a ajem od alfije prala je kou. Posle tri nedelje potpuno je ozdravila.

77

M N O G E PRIVIDNO NEIZLEIVE BOLESTI IZLEIVE!


Prema mojim podacima, postoji preko 10.000 konih bolesti, i nema tog lekara koji bi ih sve poznavao. Bolest je esto neizleiva zato to se ne zna od ega pacijent boluje, da li je u pitanju kona bolest ili neto drugo. Bilo da bolest poznajemo ili ne, trebalo bi uvek, kao i kod svih drugih bolesti, u poetku tri nedeIje piti aj za bubrege, a aj od alfije i onako celog ivota. Kad je krvni pritisak dovoljno visok, za ienje krvi treba uzimati jo tri puta dnevno po jednu kaiicu pivskog ili pekarskog kvasca. Koa se pere ajem od alfije koja je odstojala 10 minuta u vruoj vodi. Jo bolje su stabljike alfije koje, meutim, treba kuvati tr^ minuta. Vano je da se za pranje koriste uvek po etiri krpe. Dakle, treba pripremiti dovoljno aja da se mogu pokvasiti etiri krp. Tada prati jednom stranom krpe, okrenuti je i ponovo prati; tu inficiranu krpu staviti u stranu, oprati ruke sapunom u toploj vodi (poto su prvim pranjem i ruke inficirane). Zatim istim rukama uzeti drugu krpu, postupiti kao sa prvom, ruke ponovo oprati na isti nain i opet istim rukama uzeti treu krpu i prati kao sa prve dve. Pre etvrog pranja jo jednom oprati ruke. Posle poslednjeg pranja ne brisati! Kad se koa osui, obavezno obui svee rublje, sveu piamu/spavaicu i promeniti posteljinu. Kod ovakvog pranja prva krpa je jako inficirana, druga manje, trea jo manje, a etvrta gotovo uopte ne. 78

Za isti postupak moe se upotrebiti i uvarak od preslice. Ta pranja se mogu vriti i dva puta dnevno, ali tada treba i dva puta oblaiti isto rublje. etiri krpe su potrebne, na primer, za povrinu jedne ruke. Ako je kona bolest na obema rukama, potrebno je osam krpa. Ako isto imamo na vie mesta na telu, treba nam odgovarajui bro] krpa. Dogaa se da je potrebno i do 28 krpa. Kod peruti na glavi ili drugih oboljenja koe glave druga o s o b a l p o mogunosti) izliva pacijentu malo aja na glavu i pere je rukama. Posle kratkog vremena aj se ponovo doliva, i tako oko deset puta. Na kraju, samo blago obrisati. Glava se moe prati sa toplim ili sa hladnim ajem. Vlana perut esto se moe iznenaujue brzo leiti sa oblozima od listova kelja ili kupusa, prema knjiici Von der wunderbaren Heilwirkung des Kohlblattes" (Zadivljujua lekovita svojstva lista kelja), autora Camille Droz. Od kupusastih biljaka kelj je u tom sluaju najbolji. Listovi moraju da naleu dobro, vrsto i toplo u samom oblogu. Ako listovi ne prijanjaju vrsto na telo, pacijent se ne osea dobro! Listove moramo bocom valjati sve dok se rebra ne spljote. Listovi keIja deluju dvostruko, ako paralelno sa oblozima pijemo i aj za bubrege. Oblogom sa listovima kelja moemo leiti i mnoge druge bolesti. Na primer, jedna 23-godinja ena imala je tuberkuloznu upalu porebrice, sa temperaturom od 41 stepena. Od lekara vie nije oekivala olaksanje. lJputio sam je da pravi obloge sa keljom, koje bi ostavljala preko noi. Ujutru je skidala listove, koji su bili potpuno crni i masni, zaudarajui kao kuga. Posle jednog pranja toplom vodom obnovljen ]e oblog sa keIjom i zatim svakih 12 sati. Kao to sam joj nagovestio, ve posle prvog obloga, dobila je zatvoren osip, 20x20 cm. etvrtog dana dola je majka i bila prenera79

ena, videi jak osip i upitala da li se oblozi smeju i dalje stavljati. Rekao sam da bi bilo pogreno ako bi se sada prestalo, jer bi se u tom sluaju bolest vratila (recidiv), budui da osip predstavlja reakciju. Posle tri nedelje koa joj je ponovo bila ista, a ena potpuno izleena.

POSTOJE LI UOBRAENI BOLESNICI?


Po mome miljenju postoje, ali od stotinu tobonjih uobraenih bolesnika sigurno je to samo jedan, a ne da, kako mnogi misle, 50 procenata svih pacijenata samo uobraavaju bolest. U tu teoriju veruju ak i neki lekari. Meutim, ta sve mora da proe i doivi pacijent koji je stvarno bolestan, a neko u to sumnja, jasno e vam rei sledei izvetaj. Osam godina sam morao da povraam sve to sam jeo ili pio. Ako bih jeo, dobijao sam bolove za raspameivanje, a ako nisam nita jeo, mislio sam da u ubrzo umreti od gladi. Povraao sam najee u pono. Leao sam u bolnici, kad mi je naelnik odeljenja saoptio da imam puno unih kamenova, u ta nikako nisam verovao, p a s a m zatraio da mi, umesto ui, operiu eludac. Naelnik je rekao da je on u pravu i operisao mu u, ali kamenova nije bilo, ve je una kesica, navodno, bila prelomljena (otro savijena), kako mi je objanjavao posle operacije, pa ju je zato odstranio. Posle operacije stanje je bilo jo gore jer je, posle jedne ranije operacije bruha eludanog zida, eludac bio srastao. Zatim sam, posle dve godine, operisan od tobonjeg raka eluca, poto je rentgenolog to bio ustanovio. Meutim, nisam imao rak jer je eludac, kako sam ve spomenuo, bio srastao zbog
80

jedne ranije operacije. Hirurg mi je odmah potom pregledao creva i ni tu nita nije naao, tako da sam proglaen za uobraenog bolesnika. Zbog pregleda creva d o l o je do poremeaja poloaja creva, pa mi je, nakon sledee dve godine, odstranjen i komad zdravog, silaznog dela debelog creva. Posle naredne dve godine vie nisam mogao da izdrim, pa sam ponovo morao u bolnicu. Dakle, u meuvremenu je prolo osam godina, a ja nijednom nisam bio bez bolova, jo uvek sve povraajui. A sada, dobro pazite ta se clogodilo. Leao sam u krevetu ve 14 dana, s najveim bolovima; u pono sve povraajui kao i uvek; usta i jezik su ujutru veinom bili puni krvi, jer je povraeno bilo Ijuto kao piritus, pa nisam mogao da govorim. Svakoga jutra dolazila sy dva lekara-asistenta, rugajui se: Dobro jutro, narodni lekar, drugima pomoe, a sebi ne moe pomoi." Nisam mogao da odgovorim, jer sam prosto imao velike bolove u ustima. Budui da sam ipak jednom hteo da progovorim, jednom prilikom sam se ceo dan uzdrao od svih jela. Narednog dana dola su ta dva lekara, ponovo sa istim pozdravom", ali tada sam im dao pravi odgovor. Rekao sam im: Vi govorite kao deca bez razuma. ta kaete", ree jedan od njih. Da, kao deca. ta, ponovite? Da, jo sto puta; Hristu na krstu Ijudi su te iste rei uputili pre vie od 1900 godina, a vi ih oponaate kao mala deca. To od ega ja patim tako je jednostavno, da neko ne mora biti ni lekar ni narodni lekar, da bi ustanovio ta ne valja. Kad ve nita drugo ne uspeva, znajte da mi je eludac srastao, a tu pomae jedino operacija. Pa, vi uopte vie i nemate eludac, jer je vama eludac ve operisan. 81

Da, ali samo na papiru! Pacijent esto dobije lanu informaciju, a mi imamo izvetaj od zdravstvenog osiguranja. Tada sam im jo jednom pruio uveravanje da imam eludac, ba kao i oni. Ali tano znam ta o meni mislite, naime, da bolest samo uobraavam, jer mi je lekar poverenja" ve jednom rekao da treba da uobrazim da sam zdrav, pa u tada to i biti. Odgovorio sam mu: Autosugestija ima svoje granice, jer kada nekome amputirate ruku, on sebi moe i hiljadu puta da uobrazi da je jo ima; dovoljno je samo da pogleda na sebe i videe da to nije istina, a upravo je tako kad je neko stvarno bolestan." Tada sam upitao ta dva lekara: Znate li kolika je sedimentacija kod uobraenog bolesnika, ne dobivi odgovor. Rekao sam im: Nula do tri, jer je on, u stvari, zdrav, ali kod mene je sedimentacija 84, pa bih vas pitao, zato se radi sedimentacija ako se na osnovu nje nita ne moe zakljuiti? Potom sam im objasnio kako se postupa sa uobraenim bolesnicima. Objanjenje ih je veoma iznenadilo i prestali su da mi se podsmevaju. Na kraju razgovora bili su veoma Ijubazni, priznali svoje greke i dodali da su u tom razgovoru, zapravo, mnogo nauili, pa su o svemu informisali naelnika, koji mi je bio naklonjen. On je zatraio za mene rentgenski snimak. Rezultat - eludac sam jo imao. Zatim sam bio operisan. eludac je bio odstranjen, jer je bio srastao, kako sam sve njih uveravao. Posle operacije u moju sobu je dolo devet lekara, pa mi je naelnik rekao: Gospodine Brojs, ta da vam kaemo, ta ste sve preiveli ovih godina? Samo ste vi bili u pravu." To priznanje veoma me je obradovalo. Bilo je to 1956. godine. Ovo am napisao samo zbog lekara, kako bi oni na tom primeru videli ta ovek sve mora da preivi kad dijagnoza ntje tana i kad lekari tvrde da pacijent sa82

mo uobraava bolest. K tome dolazi duevni bol koji nastaje kad pacijent primeti kako ga Ijudi iskosa gledaju, a tu je i materijalna teta, nepotrebno visoki trokovi za zdravstveno osiguranje itd. Vama, potovani lekari, mogu samo da poruim da dobro promislite pre nego to nekoga proglasite uobraenim bolesnikom, jer je uvek u pitanju neija sudbina. I uobraena bolest- takoe je bolest. Nadam se da svojim izlaganjem nikoga nisam povredio, jer svaki ovek moe da grei.

83

POJEDINANE BOLESTI
AGOFOBIJA
(strah od preiaska preko puta)
Kad.neko pati od ove bolesti, njemu nedostaje fosfor. Da bi se fosfor uneo u telo, trebalo bi jesti puno salate od celera i mnogo iagoda. umske jagode imaju vie fosfora od batenskih. Celer treba jesti sirov nariban, sa limunovom kiselinom i uljem, jer on ima najvie fosfora od svih biljaka. Ko nerado jede sirovu salatu od celera, moe da ga kuva, ali bi zato morao da.pije vodu od celera, poto je u.njoj sadran fosfor iz celerovog korena. Kome predstoje vani ispiti, tri nedelje ranije treba da unosi to vie biljnog fosfora sa hranom, pa e ih lake poloiti. Deca- koja jedu m n o g o jagoda, lako ue. Ko pati od groznice, ne bi trebalo da jede jagode.

ANGINA
F.

Protiv angine (bolovi prilikom gutanja) grgljati naizmenino sa ajem od alfije i ajem od bedrenike. Jedan prstohvat alfije, u tom sluaju, preliti sa 125 g vrue vode i ostaviti da stoji 10 minuta. Jednu kaiicu mlevenog korenja bedrenike kuvati tri minuta u 1/4 litra vode. 85

Ako se radi o tekoj, gnojavoj angini, sa visokom temperaturom (streptokokna angina), treba otii lekaru zbog moguih kasnijih posledica. Najdelotvorniji su krompirovi oblozi oko vrata. Tri krompira veliine jajeta kuvati u vodi dok ne omekaju, poloiti ih na krpu, uviti i zgnjeiti. To zatim, to ]e mogue toplije, staviti oko vrata, preko toga uvezati al, na glavu staviti vunenu kapu i leati na ledima dobro pokriven. Vano je da su pazuha dobro pokrivena i ruke pod pokrivaem. Taj oblog sa krompirom ostaviti jedan do dva sata, a ako pacijent zaspi do buenja.
-

ANEMIJA
Protiv anemije treba piti oko tri olje aja od arne koprive dnevno. aj piti gutljaj po gutljaj, topao ili ohlaen. Za jednu olju aja jedan prstohvat koprive preliti sa 125 g vrue vode i ostaviti da stoji 10 minuta. Zatim jesti i samu koprivu, pripremljenu kao spana. Ko nije eera, trebalo bi, dodatno, jednom na dan da uzima po jednu kaiicu pelinjeg meda, rastvorenog u mlakom mleku ili aju. Osim toga, uzimati 1/8 litra soka od moje meavine sokova za totalnu terapi]u". Ko eli, moe da pije i vie. Od soka, uvek pre jela, uzimati po nekoliko kaika. Uz to treba primenjivati gimnastiku disanja, kao to je opisano kod hipertenzije. Dugim izdisanjem plua se potpuno prazne, a ako tada vrlo duboko udahnemo, sve kiseonik dolazi i u poslednji ugao plua, a on je prenosilac crvenih krvnih zrnaca.

na suncu) a tada ovako poeti leenje: Prvog dana pojesti ujutru jednu kruku. Drugog dana ujutru i u podne po jednu. Treeg dana ujutru, u podne i uvee po jednu. etvrtog dana ujutru dve, u podne i uvee po jednu. Petog dana ujutru i u podne po dve, i uvee jednu. estog dana tri puta po dve. Sedmog dana ujutru tri, u podne i uvee po dve. Osmog dana ujutru i u podne po tri, uvee dve. Devetog dana tri puta po tri. Od desetog dana opet svakog dana po jednu kruku manje. Znai, desetog dana kao osmog, jedanaesto dana kao sedmog itd. Uz to treba odlivati vino da ma da kruke ostanu pokrivene, ali vino ne piti.

GUBITAK APETITA
U sluaju gubitka apetita dogada se da telo due vremena gotovo i nema potrebu za hranom, to je kod dece est sluaj. Tada je potpuno pogreno jesti protiv volje, ili dete ak prisiljavati da jede. Apetit tada veinom dolazi sam od sebe. Ako takvom detetu, pa i odrasloj osobi, osam dana dajemo po jednu do tri o!je aja od (lat.) Meum Mutellina, tada gotovo da vie nee biti problema sa apetitom. Postoje Ijudi kod kojih sistem portne vene prihvata sve korisne sastojke iz hrane u telo, pa ne moraju puno da jedu. Kod duevno obolelih funkcija sistema portne vene je poremeena, pa zato imaju preterano izraen apetit. Sistem portne vene ima zadatak da prihvata hranljive sastojke od hrane iz trbunih organa u telo. Sistem portne vene mogli bismo uporediti sa usisnim kapiiarima korena drveta.

Recept za obnavljanje krvi, preporuljiv i u siuaju anemije: Staviti 81 suenu kruku u blago crveno vino. Vina naliti koliko je potrebno da kruke ogreznu; sve treba da stoji deset dana na toplom mestu (po mogunosti, 86

87

ARTRITIS
Artritis je veinom prisutan samo tamo gde u stanu ima otrova, na primer, sredstva protiv moljaca (naftalin, sintetiki kamfor itd.), pa pre svega treba odstraniti otrov. Tretman je tada isti kao kod reume. Ako jr problem u kolenima, preporuuje se sledee: esto u toku dana, sa krutim nogama dakle bez savijanja kolena naizmenino snano nagaziti" na jednu, pa na drugu nogu. Ako su u pitanju zglobovi ruku, gurati ih u podlakticu kao kad udaramo, takoe ee u toku dana. Preporuuje se i tri nedelje terapije sa sokovima od povra, str.

BAZEDOVLJEVA BOLEST
Ova bolest, u stvari, nije oboljenje titaste lezde. Razlog uveanosti titaste lezde i buljavosti oiju nalazi se u ekiu nerva trigeminusa. eki velikom uestalou udara u taj nerv. Tako nastaje poremeaj u svim endokrinim lezdama i one delimino prestaju da obavljaju svoje funkcije; taj posao preiizima titasta lezda i zbog toga se uveava. Kad bi oboleli od Bazedovljeve bolesti za tri nedelje, na primer, promenio mesto boravka i otiao na odmor, bogat pro*

ARTROZA
Kod artroze tretman je isti kao kod artritisa. Osim.toc a , veoma je delotvorno svakodnevno uzimati i jednu od dve kaiice soka od maslaka, rastvorenog u 'toploj vodi.

menama, titasta lezda bi se postepeno vratila na normalu. To je pouzdan znak da se radi o neurolokom problemu. Kad takav pacijent uvek gleda sve isto i ivi jednolinim ivotom, oboljeva nerv trigeminus. Kad se u Bazedovljevoj bolesti operie gua, odstranjuje se ta zamena za ostale lezde pa pacijenti, vie-manje, ostaju uvek bolesni. Umesto operacije, s tim pacijentima bi trebalo postupiti slino kao u sluajevima nervne labilnosti, poremeaja krvotoka itd. Najvanija je tzv. gimnastika disanja, kao u sluaju visokog krvnog pritiska (vidi: Visoki krvni pritisak, str.92). U sva tiv moljaca i drugih tetoina. Vidi str. .

PLUNA I SRANA ASTMA


Ako su funkcije jetre i ui u redu, oko tri nedelje treba piti aj od luka. Dve glavice crnog luka veliine jajeta, sa Ijuskom, 1015 minuta kuvati u jednom litru vode, sa 100 g utog eera. Piti ga preko dana, gutljaj po gutljaj, ohlaen. Zatim, preko dana esto jesti ribanu rotkvu sa Ijuskom, uz neto utog eera. Rotkvu moemo jesti i kao salatu, ali nikako sa solju! Osim toga, ujutru piti 1/4 litra toplog (smlaenog) mleka ili ire sa srebrenkom. O pripremi, vidi pod Grevi" str. 96. 88

BRADAVICE MLADEI
Ovo dvoje mogu, uslovno, biti benigna oboljenja, pa je leenje veoma jednostavno. Na bolesno mesto, ako je oboljenje benigno, poloiti listove ili cvetove nevena ili oboje, vrsto ih uvezati i ostaviti preko noi. Ako nemate neven pri ruci, moete upotrebiti i mast od nevena (Calendulasalbe) ili ulje od nevena. Operacije mladea mogu, inae, biti veoma opasne! Ako je oboIjenje maligno, primeniti totalnu terapiju". 89

BRANI PAROVI BEZ DECE


Ako su suprunici moda ve due u braku bez dece, a eleli bi decu, mogu preporuiti da oboje svakodnevno piju po jednu olju ohlaenog aja od zdravca, gutljaj po gutljaj. U veini sluajeva na uspeh se ne eka dugo. Pre vie godina kod mene je za mesec dana na razgovor dolo osam ena sa istim problemom, sa branim iskustvom od dve do deset godina. Po mojoj preporuci uzimale su pomenuti aj i svih osam su posle etiri do est nedelja ostale u drugom stanju. Sve su rodile izuzetno lepu i zdravu decu. Pripremanje aja: Jedan prstohvat crvenog zdravca preliti sa 125 g vrue vode i ostaviti da stoji 10 minuta. Ako taj aj ne pomogne, najverovatnije da nema nade. Zdravac sadri neto radijuma. Zdravac Ijubiaste boje je bezvredan!
*

UPALA VENA
Za upalu vena pripremiti hladne obloge sa siretnom vodom. Brzo i efikasno dejstvo imaju i oblozi od ilovae, smeane sa siretnom vodom. Preporuljivi su i obloi od domaeg kravljeg sira. Takve obloge pripremiti jedan do tri puta dnevno. Posle tri do etiri dana pacijenti su osloboeni bolova. Ali i u toj bolesti treba uzimati aj za bubrege, kao i kod svih drugih upala. U svakoj upali vano je da esto preko dana uzimamo po mali gutljaj iste vode. Kod upale vena u nogama bandairati od nonih prstiju navie i puno hodati! Panja: od svake upale unutranjih vena moe da nastane tromboza!

NABREKLE VENE

BRONHITIS
Ako su jetra i u u redu, bronhitis se moe brzo izleiti ajem od crnog luka, priprema kao u sluaju astme. aj piti ohlaen, gutljaj po gutljaj. Osim tog aja piti i pluni aj (kao za totainu terapiju"), koji je bogat kalcijumom. Od navedenog bilja ne mora svako biti sadrano u aju. Od msavine svih ajeva zajedno, jednu kaiicu preliti sa 1/4 litra vrue vode i ostaviti da stoji 10 minuta.

Bubrene kolike, vidi: KOLIKE

90

Ko pati od nabreklih vena na nogama, ee preko dana trebalo bi da radi sledee: leati na leima, dizati uvis desnu nogu, drmusati je nakon pet do osam kundi, a onda je posle drugih pet do osam sekundi spustiti. ekati novih pet do osam sekundi, pa isto uiniti sa levom nogom. Posle toga isto primeniti sa obe noge istovremeno. Posle sputanja noge ustati tek kad su se noge dovoljno napunile krvlju. Trajanje vebe 4060 sekundi. to ee to radimo u jednom danu, nabrekle vene e bre nestajati. Ako se noge podignu uvis i dre 10 do 16 sekundi, krv se vraa, a u venama ostaje veoma malo krvi. Kad se noge spuste, u vene ponovo potee svea krv, koja ih hrani, revitalizira i skuplja. Kod nabreklih vena venski zalisci i zidovi su omlitaveli (dakle, kao paralizovani) pa se zato ire. Jedno poreenje: ako na gumi od bicikla postoji slabo mesto i 91

mi je pumpamo, guma e se na tom mestu proiriti, kao i nabrekle vene.


a

infarkt, treba da pije po jednu kaiku vode na svaka tri


minuta!! Mnogi jo danas smatraju da kod te bolesti pacijent ne sme da uzima ak ni 1/8 litra tenosti dnevno, to ja smatram pogrenim. Najvanije je, u stvari, kako se pije. Kad bi pacijent koliinu od 1/4 litra vode popio odjednom, mogao bi ak na mestu umreti, poto srce to ne bi moglo da preradi. ta vie, mogue je da bi ve tri do etiri supene kaike mogle biti previe!! Zbog toga je izuzetno vano samo svaka dva do tri minuta uzimati po jednu kaiku vode. Dakle, uvek piti kaikom, a nikako iz ae!! Jer iz ae bi bolesnik mogao uzeti i vie od jedne kaike. Jednu kaiku vode svaka dva, odnosno, tri minuta, svako srce moe da podnese. Zahvaljujui ovoj terapiji pijenja vode, razreuje se mokrana kiselina, koje u nogama moe biti i do 20 litara. Tako su stvoreni uslovi da gusta mokrana kiselina moe da izlazi kroz tkivo isparavaniem. Ova terapija traje samo dva dana u sluaju vode oko srca. Drugog dana pacijent jako zaudara na urin. U sluaju vode u trbuhu, pacijent pije oko svakih pet minuta po jednu kaiku vode. Meutim, u ovom sluaju za uspeh je potrebno mnogo vie vremena. Umesto vode, povremeno treba piti aj od alfije, nane ili matinjaka, ali piti samo kaikom!! Umesto vodene bolesti srca, moda bismo morali rei bolje: bolest vode/mokrane kiseline oko srca, poto je u tom sluaju mokrana kiselina veoma itka i, kao takva, vie ne moe isparavati kroz kou.To je moje ubeenje. Kad noge jako otiu, obino je re o vodi oko srca. Budui da zahvaljujui uzimanju vode po ovom receptu srce poinje bolje da radi, i otok na nogama postepeno nestaje.

VISOK KRVNI PRITISAK


Protiv visokog krvnog pritiska svakodnevno treba piti po jednu do dve olje ohlaenog aja od hajduke trave, gutljaj po gutljaj, a uz aj tri puta dnevno uzimati i po jednu kaiicu pivskog ili pekarskog kvasca. Prednost je na strani pivskog. Osim toga, primenjivati i gimnastiku disanja. Kroz nos duboko udisati, zatim izdisati sa sledeim glasovima: I, E, O, U, A i . Kod glasa ,,", imitirati hobl-mainu u radu. Isto se moe i sa zatvorenim ustima, proputanjem glasa ,,M" kroz nos. Udisati oko sedam sekundi, sedam sekundi pevati", odnosno, izdisati. Uvek po pet do deset minuta ukupno; to ee na dan, to bolje. Ta gimnastika disanja deluje u mozgu kao masaa na telu. Dugim izdisanjem plua se potpuno prazne, pa time prilikom udisanja sve kiseonik dopire i u najskrivenije uglove plua. Dejstvo je, dakle, dvojako. Protiv previsokog krvnog pritiska slue i beli luk i aj od imele. Ne preporuuju se turska kafa, alkohol, naroito ne belo vino, aj od kamilice, svinjsko meso i salata od celera.

VODENA BOLEST(srce, trbuh)


U sluaju vode oko srca, svaka dva minuta piti po jednu kaiku iste vode, ili izmeu aj. Svakih pola sata, umesto vode, uzimati po jednu kaiku aja za bubrege. (Krupnije osobe u istim razmacima piju po veu kaiku.) Meutim, ako je neko ve imao srani 92

93

GASTRITIS
Kod ovog oboljenja pacijent ima viak eludane kiseline. Zato treba piti aj od pelina (vidi bolesti eluca). Radi bre pomoi u sluaju gastritisa treba pojesti, bez hleba, komad masnog sira (ukoliko pacijent nema obolelu jetru i ako je funkcija ui u redu). Mastan sir, bez hleba, pokupi" i potroi suvinu kiselinu u elucu. Kad bi se jelo sa hlebom, to bi izazvalo stvaranje jo vee koliine eludane kiseline, pa bi peenje u elucu bilo jo nepodnoljivije.
J

sak (vidi str 116 ). Kod svih ovih vrsta glavobolje pomae i jaglac sa kantarionom. Jedan prstohvat od meavine obe biljke preliti sa 125 g vrue vode i ostaviti da stoji deset minuta. Vrlo brzo pomae i ako se svakodnevno popije po jedna olja aja od Ijubiice, gutljaj po gutljaj, a naroito kod nervne glavobolje. Priprema se na isti nain kao i prethodni aj.

GRIP
U sluaju gripa, est puta, svakih pola sata treba se trljati po celom telu pekirom nakvaenim u hladnoj vodi. Pola sata posle estog pranja napraviti kratak oblog (vidi uvodni tekst za Leukemiju), ostaviti ga pola sata, a zatim, bez obloga, jo pola sata ostati u krevetu. Posle toga primeniti jo jedno pranje sa siretnom vodom, ponovo u krevet i lako se pokriti da se vie ne bismo znojili, pa ostajemo jo etiri do est sati u krevetu. Posle toga moemo ustati zdravi, ako smo u svemu pravilno postupili. Pranje (trljanje) vlanim pekirom sme da traje samo dva do tri minuta, a posle svakog pranja pacijent mora biti upakovan" tako dobro i toplo kao mumija. Sme se videti samo lice. Posle drugog, treeg ili etvrtog pranja pacijent e se znojiti kao u sauni. Ovakav postupak nije preporuljiv za osobe sa slabim srcem. Kad bi se tako radilo sa svakim ko je bolestan od gripa, zdravstveno osiguranje bi veoma jeftino prolo u sluajevima epidemije gripa. U okviru ovog tretmana trebalo bi piti lipov i zovin aj (aj piti tppao, dok ne ponemo da se znojimo, posle toga mlak). Potom piti i aj od alfije, sok od pomorande i toplu limunovu vodu. 95

GLAVOBOLJA
Ima Ijudi kojima je eludac teko oboleo, a sa elucem nikada nemaju tegoba, ali zato imaju veoma jake glavobolje nad oima i u elu. Te glavobolje su samo signal oboljenja eluca. Takvi pacijenti ubrzo ozdrave ako tri do pet nedelja uzimaju po jednu olju ohlaenog aja od pelina dnevno, gutljaj po gutljaj, najbolje na svaki sat. Mali prstohvat pelina pustiti da odstoji samo tri sekunde u jednoj olji vrue vode. (Najjednostavnije je ako se ta koliina pelina stavi u malu gustu cediljku i > delimino uroni u prokljualu vodu u trajanju od tri sekunde.) U sluajevima jednostrane glavobolje (migrena) vrlo dobro pomae aj od matinjaka. Jedan prstohvat zlatnog ili limunskog matinjaka, ili oba zajedno preliti sa 125 g vrue vode i ostaviti da stoji 10 minuta. aj piti ohlaen, gutljaj po gutljaj. U sluaju glavobolja na potiljku, veinom je po sredi problem sa diskovima u vratnom delu kime. Sa nekoliko zahvata rukom od strane strunog lica moe se odmah pomoi. Uzrok moe biti i prenizak krvni priti94

Ko jede puno salate od cvekle, teko da e ikada dobiti grip. U februaru i martu bi oko tri nedelje, tri puta dnevno posle jela, trebalo uzimati po jednu kaiku ekstrakta od pasjeg trna (hippophae rhamnoides). To je pouzdano najbolja preventiva protiv gripa.

gutljaj. Jednu kaiicu korenja brdanke kuvati tri minuta u jednoj olji vode. Jedna olja aja od korenja branke ima joda tano onoliko koliko je za jedan dan potrebno titastoj lezdi.

GROZNICA
U sluaju groznice, izmedu trupa i ruku staviti po jednu dobro zatvorenu 1/2 litarsku bocu vrue vode, uvuene u vunene arape. Isto treba staviti i meu noge dakle, meu natkolenice i potkolenice. Zatim, po dve boce, levo i desno uz bokove, i jednu pod tabane. Na grudi staviti elektrino jastue ili termofor. Na taj nain emo se osloboditi groznice za oko deset minuta.-

DEJI GIHT
Kad dete pati od titeeg ili veoma bolnog gihta, treba svakodnevno da pije po jednu olju aja od mijakinje. Re je o korovu koji raste kao tepih u gusto zasaenim poljima krompira, a najvie u vinogradima, izmeu loza. Taj aj moe se popiti odjednom, topao ili hladan. Prstohvat te jo zelene trave preliti sa 250 g vrue vode i ostaviti da stoji deset minuta. Mijakinja je u suenom stanju bezvredna! Zimi bi jedan list uvarkue trebalo pripremiti i upotrebljavati na isti nain. Dete koje je ve u najteem stadijumu dejeg gihta i popije jednu olju tog aja, ve posle jedan do dva sata oseae znatno olakanje. aj od mijakinje izvrsno pomae i protiv neiste koe lica, ali se tada mora uzimati due vremena. Taj aj ujedno jaa i srce. uvarkua se zimi moe dobiti kod cveara.

GREVI
Jedan prstohvat srebrenke kuvati u 1/4 litra mleka, vina ili ire. Srebrenku staviti u hladnu tenost, a kad prokljua, skloniti i procediti.

Kod enskih greva, jedan do dva dana pre menstruacije i za vreme same menstruacije. Na taj nain je ve prvi put neto bolje. Drugi put jo bolje, a tako i trei put. Posle etvrtog puta od greva se gotovo vie nita ne osea.

DIZENTERIJA
Protiv dizenterije i prejake defekacije jednom dnevno uzimati po tri kapi tinkture trave od srca ili svakodnevno, gutljaj po gutljaj, piti po jednu olju ohlaenog aja od korenja trave od srca. Jednu kaiicu korenja trave od srca kuvati tri minuta u 1/4 litra vode. Kapi uzimati nerazreene. Treba uzimati po tri kapi, a etiri kapi je ve previe. Na taj nain se dizenterija lei u roku od 24 asa. Retko se dogaa da se jo drugog
97

GUAVOST (struma)

Protiv guavosti treba svakodnevno piti po jednu olju ohlaenog aja od korenja branke, gutljaj po 96

dana od poetka dizenterije neto primeti i ponovo oseti potreba za kapima. Normalno je da nije svejedno kako se kapi spravljaju. Ko ima mogunosti da ih sam spravlja, dobro e uiniti. Ko eli da napravi dobru i delotvornu tinkturu od korenja trave od srca, treba da ga sakupi ujesen, sui dva do tri dana, sitno isecka i po mogunosti stavi u tamnu bocu sa rakijom (jednu aku korenja na 1/2 litra rakije. Boce ne treba potpuno zatvarati. Sve to treba da stoji tri nedelje na toplom mestu, a onda procediti. U tu tinkturu ponovo dodati korenie i staviti ponovo tri nedelje na toplo (suRce), to se moe uiniti i trei put. Na taj nain dobijamo trostruku i apsolutno delotvornu tinkturu.

OTEENJA MEUPRLJENSKIH DISKOVA


Jo pre dosta godina, sve pacijente sa tim bolestima upuivao sam doktoru S., koga sam smatrao najboljim strunjakom za nametanje kime i koji me nikada nije razoarao. Taj lekar se kasnije odselio, pa sam bio prinuen da sve pacijente aljem drugom lekaru. Budui da sam bezrezervno verovao da se pacijentima sa oteenim diskovima moe bezbolno pomoi, deset godina sam svakodnevno prouavao kimu uz pomo strune literature, dok nisam doao do reenja zagonetke koje, u stvari, nijednom nisam bio isprobao, sve dok se dve pacijentkinje, koje sam prethodno uputio tom drugom lekaru, nisu uplakane vratile i poaliie mi se na svoju muku. Jedna od njih rekla mi je: Ila sam tri puta, ali u radije na mestu umreti nego ii jo jednom, jer me je strahovito bolelo." Druga je na to rekla: Nije ba za umiranje, ali ja sam ta98

mo bila 12 puta, bez ikakvog uspeha." Meutim, u toj situaciji vie nisam znao ta da inim, pa sam im saoptio da sam do tada ve deset godina prouavao bolesti vezane za diskove i kimu i da verujem da imam reenje za bezbolno leenje tih bolesti. Ako hoete, rekao sam, primeniu to na vama. Obe su odmah pristale, napominjui: ,,U svakom sluaju, ako i ne bude uspeha, probaemo." Na to sam im naglasio da su one moji eksperimentalni pacijenti i da to jo primenjujem s velikim ustezanjem. Ipak, uspeh je bio potpun, jer sam obema za nekoliko minuta sasvim bezbolno pomogao. Otile su kui zdrave. Od toga vremena pomogao sam ve preko 5.700 pacijenata sa oboljenjem diskova, koji kod lekara nisu imali uspeha, i to kod svih potpuno bezbolno. Od stotinu pacijenata samo nekolicina su morali doi i drugi i trei put. Meu tim brojnim pacijentima bile su i mnoge ugledne linosti. Ne verujem u postojanje istroenih diskova jer, pomogao sam, na primer, jednoj asnoj sestri (bilo joj je manje od 30 godina), kod koje se, na rentgenskom
*

snimku, diskovi uopte nisu mogli videti, pa joj je reeno: Preostaje vam jedino jo gipsano korito za ceo ivot." Tu enu sam tri puta primao na tretman, prvi put 9. januara 1970, drugi put tri dana kasnije, a trei put posle sledeih osam dana. Ona je od tada zdrava, radi u kuhinji i sada ve nekoliko godina ivi u Kolumbiji. Jednoj eni iz Jugoslavije, koja sada ivi u Francuskoj, takoe sam pomogao u tri puta. Ona je bila operisana na kimi (imala je est vetakih prljenova od srebra). Dve i po godine leala je u gipsanom koritu, a sada je zauvek trebalo da ostane u kolicima. Posle zavrene terapije izala je pred moju kuu i igrala se sa decom uge", drei na rukama malo dete. Njenoj sestri, majki jednog lekara, koja je bila u sobi i sve to posmatrala, od radosti pole su suze na oi. 99

Njen zet, inenjer W. W., takode prisutan, i sam je bio veoma dirnut. to je bilo pre dosta godina. posle godinu dana ta ena mi je dola u posetu zajedno sa sestrom i zetom. Ispriala je da je od tada zdrava i vie nema nikakvih tegoba. Za mene je to bilo velika radost. Na osnovu tih svojih iskustava eleo bih jo da objasnim kako zamiljam diskove. Po mome shvatanju, diskovi nikada nisu istroeni, ve samo zgnjeeni i isueni". Zamislimo, na primer, suner dimenzija 50x50x50 cm. Na tu kocku poloimo teret od oko 50 kg. Taj teret e suner sabiti u tanku plou. A k o teret ostavimo na suneru est nedelja, pa ga uklonimo, spljoteni suner e i dalje ostati tanka ploa. Meutim, ako na takav suner nalijemo vodu, on e ponovo doi na svoju debljinu od 50 c m . Ja postupam slino kao sa sunerom. Najpre, paljtvo i bezbolno, isteem kimu u predelu krsta prema dole dva do pet puta, ve prema snazi (teini) osobe, dok ne primetim da je kima oputena i da se rastee, pa na tu povrinu onda stavljam ulje sa kantarionom. (Kantarionove cvetove spravljene sa maslinovim uljem). Ono deluje na diskove kao voda na suner. Tim rastezanjem kime ulje prodire do diskova koji polako poveavaju zapreminu, kao suner posle polivanja vodom. Sada se pomereni prljen moe ponovo, bezbolno, vratiti u pravi poloaj. U vezi s ovim postupkom eleo bih da iznesem jo jedan primer. Ako, recimo, zategnemo lanac, nijedna karika se ne moe pomeriti, nego tek kad se lanac olabavi. Tako, kada diskovi, zahvaljujui ulju od kantariona, dobiju svoje pune dimenzije, vie nijedan prljen ne moe da iskoi" i nervi vie nisu ukljeteni, a pacijent je zdrav. ta e s a d a na ovo moje otkrie i izlaganje rei lekari fizioterapeuti i maseri? Jedan e se radovati sto s a d a ima bezbolan metod, bez potrebe rentgen-

skog snimanja, dok e drugi rei da je to prebrzo i preprosto. Po mome shvatanju, lekar postoji zbog pacijenta, a ne pacijent zbog lekara.

DIFTERIJA
U sluaju difterije treba grgljati sa ajem od bedrenike, a jedan deo aja piti. Jednu kaiku aja grgljati i ispljunuti. Sa drugom kaikom postupiti na isti nain. Treu kaiku aja grgljati, a zatim progutati. To treba ponavljati svakih 90 minuta. Retko se dogaa da se grgljanje moralo ponoviti sledeeg dana. Jednu kaiicu korenja bedrenike kuvati tri minuta u 1/4 litra vode. Osim toga bilo bi dobro svakih 10 -15 minuta uzeti po kaiku tople limunove vode. Difterija se, istina, gotovo vie i ne pojavljuje i danas se moe leiti serumom.

UPALA ELUCA
i druge tegobe eluca

U sluaju upale eluca, u vreme najveih bolova, koji su obino najnepodnoljiviji pre jela, popiti jednu olju tople vode, koja je bila kuvana pet do sedam puta (kuvati, ohladiti, ponovo kuvati, ohladiti i tako dalje). Odmah posle pijenja vode, bolesnik mora vie puta uzastopno da podrigne. Posle svakog podrigivanja bolesniku je znatno lake, a posle pet minuta oseae se dobro i gotovo da nee imati tegoba. Iz vremena dok se jo nije kuvalo na elektrinom tednjaku, pili smo toplu vodu iz malog rezervoara za vodu koji je postojao u svakom tednjaku na drva. Lino sam tri godine patio od te bolesti, pre nego to sam poeo poneto da shvatam iz nauke o leenju bolesti. 101

100

Jedna dobra ena, koju sam susreo na putu u trenutku kad sam imao najvee bolove, dala mi je upravo takav savet. Posluao sam je, i ve pet minuta posle takvog tretmana tegobe su prestale. Normalno, postoji mnogo razliitih bolesti eluca i sve se ne mogu leiti na isti nain; ipak, esto je uspeno ako jednom dnevno, kaikom, popijemo po jednu olju ohlaenog aja od pelina. Meutim, aj od pelina se naee pravi tako da postane prejak. Mali prstohvat pelina spustiti u vodu samo tri sekunde. To znai, da pelin treba staviti u reetkastu kaiku za aj, ili cediljku i tri sekunde drati u vruoj vodi, i aj je gotov. aj od pelina gotovo da se ne bi smeo razlikovati od vode. U sluaju trovanja eluca pelin bi trebalo kuvati dva do tri minuta ili ostaviti da stoji 10 minuta u vruoj vodi, ali posle dva do tri dana od trovanja, pelin jo samo tri sekunde drati u vruoj vodi, a aj dalje uzimati jo 10 do 14 dana. Kod mnogih oboljenjaeluca esto na iznenadujui nain pomau hladni minijaturni oblozi. Najpre sa sir'ietnom vodom, a nakon dva do tri dana sa obinom hladnom vodom. Z a takav oblog upotrebiti ispresavijanu veu pamunu maramicu, koja sme biti samo vlana (ne mokra). Tu vlanu maramicu staviti na bolno mesto eluca i mesto dobro uviti toplim krpama.

u poseti iekaru. Njenom muu sam rekao za terapiju sa rotkvom. Njegova ena nije mogla da ih jede, pa je etiri dana uzimala samo ribane Ijuske od rotkve sa neto nepreradenog (utog) eera i krompir-pirea sa rotkvom. Posle etiri dana ena vie nije bila uta i nije imala tegoba. Drugi sluaj: Pre vie godina u moju kuu je kasno uvee doao jedan ovek sa svojim ocem, obolelim od utice. Njemu sam u 22 h, sa baterijskom lampom u ruci, doneo dve male crne rotkve iz bate, odmah ih naribao i dao mu da jede s neto utog eera. Poto ni on nije voleo rotkvu, bilo mu je teko da ih jede. Nekako je pojeo i drugu rotkvu i posle nekoliko dana od utice se nije moglo videti nita.

U M A N J E N O LUENJE UI
Ako nam je stolica svetla do bela, to je znak da jetra lui premalo ili uopte ne lui u. U tom sluaju hekoliko dana treba piti aj od krompirovih Ijuski. Malu aku krompirovih Ijuski kuvati dva do etiri munuta u dve olje vode. Piti gutljaj po gutljaj preko dana.

u, kolike vidi: KOLIKE

UTICA
U sluaju utice etiri dana treba jesti samo crnu rotkvu sa Ijuskom i krompir-pire bez masnoe i soli, uz puno rotkve. Ljuska rotkve je u tom sluaju najvanija. Rotkvu zato nikada ne Ijutiti! Leti bi eventualno trebalo koristiti druge vrste rotkve. Jednom sam imao sluaj ene koja je ve tri dana imala karakteristine simptome utice, a jo nije bila 102

ZADAH U USTIMA
Zadah iz usta najee nastaje kada eludac nije u redu. Za to bi tri do pet nedelja trebalo svakodnevno, gutljaj po gutljaj, piti po jednu olju ohlaenog aja od pelina. Zadah iz usta moe da dopre i od zagnojenih, lomljivih ili pokvarenih zuba. U tom sluaju treba otii zubnom lekaru. Zagnojene zube treba uvek vaditi. Ne bih 103

preporuio leenje takvih zuba.

ZAKREENJE ARTERIJA
Protiv zakreenja arterije svakodnevno piti, gutljaj po gutljaj, jednu do dve olje ohlaenog aja od hajduke trave. Jedan do dva prstohvata hajduke trave ostaviti da stoji deset minuta, prelivenu sa odgovarajuom koliinom vrue vode. Osim toga, tri puta dnevno treba uzimati po jednu kaiicu pivskog ili pekarskog kvasca. Pivski kvasac je bolji od pekarskog. Uzgred, kvasac je jedno od najboljih sredstava za ienje krvi. I beli luk je dobro sredstvo protiv zakreen]a arterija.
Napomena: Sva ova sredstva protiv zakreenja arterija mogu se koristiti samo ako krvni pritisak nije prenizak, poto ona donekle sniavaju pritisak.

piranja i nerviranja. Meutim, ako mu protivreimo, ta misao mu nee izbijati iz glave pa e, mogue, podii veliku uzbunu. Prema mojim posmatranjima, bolje je ako tim Ijudima uvek dajemo za pravo.

KAD DECA DOBIJAJU ZUBE


Dogada se da deca, kad dobijaju zube, moraju mnogo da pate i danima samo plau. Tu se moe lako pomoi ako im svakih desetak minuta dajemo po jednu kaiicu iste vode. im uplakano dete dobije u usta jednu kaiicu vode, trenutno se umiruje. Posle deset minuta ono u veini sluajeva ponovo poinje da plae, pa mu treba opet kaiicom dati vodu. Ako tako radite, dete vam u periodu dobijanja zuba nee imati problema, a dobie bolje i jae zube.

Z U J A N J E U UIMA
KAKO POSTUPITI S LJUDIMA KOJI PATE OD ZAKREENJA ARTERIJA U MOZGU
esto sluamo Ijude koji se ale na to ta sve moraju da istrpe sa svojim ocem, majkom i drugim Ijudima koji pate od te bolesti. U stvari, s njima uopte nije teko izlaziti na kraj, jer im, prosto, treba uvek verbalno dati za pravo. Kada, na primer, otac kae: Danas idemo u umu da obaramo ili dovuemo stabla", a upravo je neki praznik, pa je to neizvodljivo, daemo mu za pravo i rei: ,,Da, tata, ti si u pravu, odmah emo sve pripremiti." Mogu da Vas uverim, dragi itaoci, da e on tada biti zadovoljan i spokojan, a ve u sledeem trenutku toga se nee seati. Na taj nain nema pre104 Uzrok zujanja u uima veinom je poveana navala krvi na bubne opne, draenje slunog nerva, kao i otvrdnjavanje bubne opne i izluenih masnih materija. Protiv ovakvih tegoba esto pomae gacanje po vodi, a naroito hladni oblozi za noge, koji se ostavljaju preko noi. Ako se radi o masnom epu, treba ii kod unog lekara koji e ga odstraniti. Problem se time odmah reava. Kad se priprema oblog za noge, kratke pamune arape nakvasiti do iznad lanaka, dobro iscediti i obui. Preko njih navui debele vunene arape, a onda svako stopalo posebno dobro umotati toplim vunenim krpama, pa oba stopala zajedno uviti u vuneno ebe. Na taj nain privlai se krv u noge, pa se navala krvi u ui znatno smanjuje. 105

Ako se obloge za noge pripreme neuredno i nepropisno, postii e se suprotno od eljenog efekta. Svaka vodena terapija po Knajpu mora otpoeti desno- To vai i ovde, Dakle, najpre zavriti desnu nogu, pre nego to otponemo sa levom; to je veoma vano! Umesto ovoga mogu se primeniti i oblozi sa listovima kelja oko potkolenica, koje treba ostaviti preko noi. Za to je, za svako stopalo, potrebno po jedan do dva lista kelja, ve prema veliini listova. To se mora uviti posebno vrsto, dobro i toplo. Listove umoiti u hladnu ili mlaku vodu, provui nekoliko puta, da ne ostane prljavtina, poloiti ih na krpu i valjati staklenom bocom, dok se rebra ne isprave. (Rebra ne isecati!)

KATARAKT, SIVA M R E N A
Protiv katarakta, kao i kod svih drugih bolesti, treba tri nedelje piti aj za bubrege, uz aj od alfije, koji i onako uvek treba piti. Tada ni u kom sluaju ne jesti podgrejana jela!! U stanu ne sme biti otrova!! Protiv same sive mrene, katarakta, posle 16 h piti aj od jabukovih Ijuski (neprskane jabuke), koliko elimo. Taj aj je najbolji za nerve. Jednu aku Ijuski tri do est minuta kuvati u 1/2 litra vode.) Po onome to ja znam, katarkat je nervna bolest.

KOLIKE BUBREGA I UI
Kod kolika bubrega i ui napraviti to topliji oblog od preslice i ostaviti da deluje oko pola sata. Ako se pacijent sa oblogom osea ugodno, moe ga ostaviti i due. Posle 20 minuta pacijent e imati znatno manje bolova. Jednu aku ili vie preslice staviti u platnenu vreicu, pa kuvati 10 do 15 minuta.

INFARKT, SRANI
U sluaju sranog infarkta uiniti sledee: uzeti jednu supenu kaiku punu kapi odoljena, tri supene kaike pune (utog) eera i 1/4 litra vode. Sve zajedno meati dok se eer ne otopi. Meavinu treba piti tokom prvih 10 do 15 minuta. Zatim jo 15 minuta ostati sedei, a onda ustati oporavljen i izleen. I ja sam se, lino, na taj nain izleio od infarkta.

PREOBILNO K R V A R E N J E ZA V R E M E MENSTRUACIJE
U sluaju ovakvih tegoba potrebno je dui period vremena, svakodnevno, gutljaj po gutljaj uzimati po jednu olju aja od brdske hajduice i virka, zajedno sa jednom oljom aja od trave od srca. Vidi pod: Razna krvarenja.

KAALJ
U sluaju kalja piti aj sa lukom, kao u sluaju bronhitisa. Dva luka, veliine jajeta, sa Ijuskom, 10 do 15 minuta kuvati u 1 litru vode sa 100 g utog eera. aj piti gutljaj po gutljaj, hladan ili mlak, rasporeen na ceo dan.

107

RAZNA K R V A R E N J A
U sluaju krvarenja iz nosa, debelog creva, desni i u mozgu, dva puta dnevno uzimati po tri kapi tinkture od korenja trave od srca, nerazreene na jezik, ili piti, gutljaj po gutljaj, jednu olju ohlaenog aja od korenja trave od srca na dan. Za pripremanje aja od trave od srca i tinkture, vidi pod: Dizenterija. U sluaju krvarenja iz desni posle svakog obroka, a naroito posle uzimanja slatkia, najpre oprati zube, a potom ispirati usta sa ajem od korenja trave od srca i malo ga piti. Posle oko 14 dana, umesto aja od korenja trave od srca, mogu se uzimati kapi istog korenja. Krvarenje u mozgu (modani udar), osim kapi korenja trave od srca ili aja od istog korenja, treba piti jo i jednu olju aja od trave broska (peucedanum ostruthium). Najbolje je uzimati po jedan mali gutljaj na svaki sat. Jednu kafenu kaiicu broske kuvati tri minuta u 1/4 litra ire. Uzimati takode na svaki sat, po jedan mali gutljaj. To najbolje deluje prvog dana posle modanog udara.

pet do est sekundi u toptu, pa tako naizmenino pola sata. Ovim menjanjem topla voda postaje sve hladnija, a hladna sve toplija. U sluaju zaspalih" nogu nastaviti sa menjanjem sve dok obe vode ne dostignu istu temperaturu. Na isti nain kao naizmenine kupke za noge, mogu se primenjivati i kupke za ruke. Bilo da primenjujemo jedno ili drugo, u toplu, odnosno hladnu vodu trebalo bi uvek ulaziti najpre desnom nogom, odnosno, desnom rukom. Iz tog razloga za naizmeninu kupku za noge treba imati tri vedra, jedan pored drugog. U sredini vedro sa toplom vodom, a desno i levo sa hladnom. Dakle, ako sedimo na stolici i noge nam se nalaze u srednjem vedru sa toplom vodom, treba najpre desnu nogu spustiti u hladnu vodu u desnom vedru, a onda levu u levo vedro sa hladnom vodom. Posle toga desnu nogu prvu vratiti u toplu vodu itd. Ako imamc samo dva vedra (levo hladna, desno topla voda), desna noga e biti predugo u toploj vodi. Posle jedne ovakve naizmenine kupke, trebalo bi leati pokriven oko pola sata. Takvu naizmeninu kupku za noge rnoemo preporuiti i u sluajevima menstrualnih tegoba. Gacanje po vodi primenjivati takoe samo sa toplim nogama i nikako sa punim elucem. Pre i posle gacanja po vodi treba po 20 minuta hodati. Pre gacanja, da bi se noge zagrejale, i posle da bi se odmah ponovo zagrejale. Ko posle gacanja po vodi stoji ili ak sedi, umesto da hoda, ndge mu postaju jo hlad nije nego pre, pa bi morao najmanje deset puta ener gino da gaca po vodi, dok ne anulira tetu nastalu stajanjem ili edenjem. Naizmenine kupke za ruke primenjuju se na isti nain kao naizmenine kupke za noge, s tom razlikorr to nam za to trebaju dva suda. Kod naizmenine kupke za noge voda treba da dopre do polovine listova, a 109

POREMEAJI KRVOTOKA
h

Ko pati od poremeenog krvotoka sigurno su mu uvek hladne noge, pa zato u prvom redu treba voditi rauna da se to dovede u red. Protiv poremeaja krvotoka treba primenjivati naizmenine kupke za noge. Tu naroito pomae gacanje po vodi. Evo, kako se primenjuju naizmenine kupke za noge: Ulaziti u toplu vodu (2030 stepeni) sa toplim nogama, ali nikako sa punim elucem, pa 10 minuta dodavati po malo vrele vode, dok se oko 40 do 45 stepeni. Posle toga, tri do etiri sekunde u hladnu vodu, 108

kod kupke za ruke do poiovine nadlaktica. Kada gacamo po vodi, prvi put to inimo samo do iznad lanaka, ali pet do est minuta, a kasnije do ispod kolena, ali samo tri do etiri minuta. Gacanje po vodi znai hodati u vodi i noge naizmenino to vie dizati, dakle, voda-vazduh-voda-vazduhitd.

NAIZMENINE KUPKE ZA RUKE


M

sam mnogo nauio, rekao: Ako i stotinu lekara ekaju, ne mari, jer je mnogo vanije spasti tvoju ruku. ovek je posluao, otiao kui i odmah primenio kupku sve dotle dok obe vode nisu imale istu temperaturu. Ve tada je u prstima ponovo dobio normalan oseaj. Primenio je kupke jo dva puta, pa je uvee, posle tree kupke ponovo normalno oseao celu ruku i bio izleen.

jedan primer
Jednom oveku utrnuli su prsti leve ruke, zatim cela aka, pa vremenom ruka od lakta. ovek je otiao lekaru koji mu je odmah savetovao da amputira ruku, smatrajui ako to bude tako dalje ilo, ovek bi mogao umreti. ovek je otiao u bolnicu, gde su odmah hteli da ga zadre, pa je narednog dana ve trebalo da se izvri amputacija. Poto je ovek bio zemljoradnik i nije imao bolove, rekao je: Zato da odmah ostanem? Idem kui, pa u sutra ujutru u est doi bez doruka." Na to su ga pustili, pa je sledeeg jutra ve iao putem prema bolnici, kad je susreo gospodina Karla Cerlauta (Zerlauth), prvog austrijskog strunjaka za Knajpove metode leenja, koji je bio u jutarnjoj etnji. On je vrlo Ijubazno pozdravio oveka jer ga je dobro poznavao. Videi da ovek otpozdravlja sasvim tiho i potiteno, Cerlaut ga upita zbog ega je tako potiten. Ovaj mu je odmah ispriao svoju priu, na ta je Cerlaut rekao: Glavu gore, nee biti operacije. Okreni se i odmah poi kui da primeni naizmenine kupke. Ali u bolnici sam obeao da u doi tano na vreme, pa ne mogu dopustiti da lekari ekaju. Na to mu je Cerlaut, ovek bogatog znanja, od koga sam i 110

LENJA C R E V A
Protiv ovog oboljenja treba esto u toku dana uzirnati po punu viljuku sirovog kiselog kupusa ribanca, a isto tako esto i po gutljaj vode. aj od alfije piti oko 1/2 litra na dan. Ko uvek pije aj od alfije nikada. nee imati zatvor. Zabranjeno pre svega: beli hleb i okolada.

MELANHOLIJA, SETA DUEVNE I N E R V N E BOLESTI


Protiv ovih bolesti pomae aj od jabukove Ijuske, esto isto tako dobro kao kod nesanice (vidi: Nesanica). Uz to, takvi bolesnici trebalo bi svakodnevno, gutljaj po gutljaj, da piju jo po jednu olju ohlaenog aja od trave zdravac. Jedan prstohvat ove trave preliti sa 125 g vrue vode i ostaviti da odstoji 10 minuta. Ovaj aj moe se piti celu godinu dana. Dobro dejstvo imaju i ajevi od matinjaka i jaglaca. Osim toga, trljanja celog tela sa siretnom vodom ine prava uda, ako se vre pravilno. Naravno, ima i mnogo sluajeva gde pomenuti metodi vie ne mogu 111

pomoi.

Mladei, vidi: Bradavice

MUCANJE
Budui da je mucanje vezano za nerve, bolesnik bi trebalo uvee da pije aj od jabukovih Ijuski (neprskano voe), jednu do tri olje dnevno, topao ili hladan, kao i aj od matinjaka. aj od jabukovih Ijuski kuvati tri do est minuta (jedna aka Ijuski na 1/2 litra vode). Ko voli zaslaeno, moe da stavi malo utog eera ili meda. Mucanje moemo prikazati i kao specifino grenje u mozgu. Kada mucavac eli da govori, zgri se odreena grupa nerava i on neke rei teko izgovara, Jutrom bi takav bolesnik trebalo da plje 1/4 litra mleka sa travom srebrenkom. Ko ne podnosi mleko, moe da pije aj od srebrenke, kuvane u iri. (Vidi str.96).

M O K R E N J E U KREVET
Protiv mokrenja u krevet treba svakodnevno piti po jednu olju aja od hajduke trave. Jedan prstohvat hajduke trave preliti sa 125 g vrue vode i ostaviti da stoji 10 minuta. U toj bolesti mii zatvara ne reaguje. aj od hajduke trave budi njegovu funkciju. esto je za one koji mokre u krevet dobro da na leima nou imaju priiveno veliko dugme, ili uvezan vor, tako da ne mogu leati na leima. Mokraa odlazi neprimetno samo u lenom poloaju.

MULTIPLA SKLEROZA
Osnov leanja ove teke boiesti su gimnastika disanja (str. 92), 2530 puta dnevno po deset minuta. Totalna terapija sa sokom i ajevima. Po zavretku totalne terapijt posebno valja voditi rauna o periodu ponovnog prelaska na redovnu ishranu, da iz ishrane potpuno ieznu beli eer, belo brano i svi proizvodi od njih, meso i svi mesni proizvodi, sve vrste industrijske hrane. Napomenuu jo sredstva protiv moljaca i drugih insekata (strane131 i 132) i geobioloke uticaje iz tla (vodeni tokovi pod zemljom str.134). Pre poetka leenja bolesnik mora da donese vrstu odluku o promeni naina ivota u smislu vraanja to prirodnijoj ishrani.

OBOLJENJE NADBUBRENE LEZDE I NJEGOVI SIMPTOMI


Kada nadbubrene lezde lue premalo adrenalina, bolesnici na vratu (predeo grgljanja) dobijaju belu mrlju, ali esto i na rukama; u tekim sluajevima po celome telu. Takve bolesnike tada esto obuzima tuno raspoloenje i oni postaju potpuno nezainteresovani. Ako elimo da nadbubrene lezde ponovo pravilno funkcioniu, treba svakodnevno, gutljaj po gutljaj, piti po jednu olju ohlaenog aja od zdravca. Jedan prstohvat tog bilja preliti sa 125 g vrue vode i ostaviti da stoji 10 minuta. Zaravac sadri neto radijuma. U jednoj olji tog aja ima upravo onoliko radijuma koliko je potrebno nadbubrenim lezdama. Taj aj moemo piti punu 113

112

godinu dana. Uz to primenjivati i gimnastiku disanja, kao kod visokog krvnog pritiska.

NESVESTICA
Za nesvesticu postoji vie razliitih uzroka: iznenadna beskrvnost ili prepunjenost mozga krvlju, usled neoekivanih ulnih i emotivnih utisaka, kao to su iznenadni strah ili radost. U njih se ubrajaju i jak bol, dejstvo opojnih sredstva (gasovi, alkohol), potresi modane mase usled udarca ili pada na glavu kao i gubitak krvi, glad, opte raspadanje telesnog tkiva, koje ide uporedo sa progresivnom anemijom. Bolesnik ne pada uvek odmah u nesvest; najvaniji predznaci su napadi vrtoglavice, poremeaji vida i sluha. U pravoj (stvarnoj) nesvestici aktivnost disajnih organa i srca je minimalna; elo i udovi su hladni na dodir, elo je veinom obliveno hladnim znojem. Nesvestica moe da bude signal najrazliitijih oboljenja i da predstavlja laku prateu pojavu. Kod osoba sklonih nesvestici moe se ponekad posmatrati da se zenice esto pre i posle nesvestice stalno menjaju disanjem. Najpre su sasvim male, a odmah zatim dvostruko ili trostrulovee. U takvom sluaju izvanredno pomae aj od (lat.) Meum Mutellina. Taj aj se, na alost ne moe svuda dobiti. Jednom sam svojim poslom bio u kui jednog veterinara i posmatrao kako se u oima njegove ene zenice za vreme govora neprestano menjaju.
F

sigurno prijati, jer joj je hitno potreban. I zaista, tako joj je prijao, da ga je punih deset dana pila po vie litara na dan. Desetog dana popodne aj joj se ogadio. Posle toga je rekla: Kada pijanici toliko prijaju vino, pivo ili rakija, kao meni ovaj aj, onda stvarno verujem da se oni ne mogu savladati. Ta ena je morala redovno da odlazi na preglede plua, ali posle ove ajne terapije samo jo jednom, poto se vie nita nije moglo nai. To je bilo 1943. godine, a do danas, 1980. godine, ona nijednom nije imala nesvesticu i od tada nijednom vie nije bila bolesna. Meum Muteilina, prema tome, nije koristan samo za napade nesvestice, nego slui i kao najbolji aj protiv plunih bolesti i anemije. Ta] aj se moe piti koliko elimo. Jedan prstohvat aja ostaviti da stoji deset minuta u 125 g vrue vode, kojom smo ga prelili. Biljka Meum Mutellina ne treba da se koristi kao aj kad nesvestica nastupi zbog navale krvi u glavu, poto je on izrazito sredstvo za jaanje. Kad neko izgubi svest, treba osloboditi sve delove odee koji steu, kao to su kragna, trake oko vrata, steznici itd. Ako je glava jako crvena, mora se staviti na uzdignuto uzglavlje. Ako bolesnik povraa, glavu mu treba okrenuti u stranu. Radi stimulacije rada srca i disajnih organa, najbolje e delovati prskanje grudi i trupa sveom vodom. Osim toga, osveie ga i podmetanje pod nos mirisnih materija, kao to su kolonjska voda i eter.

Vi ste ili sad nedavno bili bez svesti, ili ete to biti uskoro, rekoh. est puta protekle sedmice. Doneo sam joj odmah zatim travu Meum Mutellina uz napomenu da on nema ba dobar ukus, ali njoj e 114

NIZAK KRVNI PRITISAK


Protiv niskog krvnog pritiska treba jesti mnogo salate od celera i puno jagoda (dem od jagoda). Dobro piti i aj od crnog luka (vidi str. 88 ). aj piti ohlaen, 115

gutljaj po gutljaj. Osim toga, tri puta dnevno, pre jela, uzimati glogove kapi (Biljna apoteka). Ako se na noktu palca leve ruke ne moe videti beli polumesec, tada dodatno, od 14 h do veeri, tri do etiri puta uzimati po 20 kapi tinkture odoljena. I u ovom sluaju se, kao kod visokog krvnog pritiska, preporuuje gimnastika disanja. Ne raditi previe, ali bi potpuni nerad bio jo gore reenje. Ako se srce previe uva, postae jo slabije. Nivo sopstvenog krvnog pritiska svako moe da vidi po noktima leve ruke. Srce treba da zamislimo kao veliki mii, koji se sastoji od jednog glavnog i etiri sporedna miia. Prema tome, ako se na noktu palca leve ruke vidi samo mali beli polumesec ili ga uopte nema, glavni mii je preslab. U tom sluaju trebalo bi od 15 h do veeri tri do etiri puta uzimati po 30 do 40 (prema teini osobe) kapi tinkture odoijena. Ako se beli polumesec ne vidi ni na drugim noktima, i sporedni miii su slabi, pa bi trebalo tri puta dnevno (normalno pre obroka) uzimati po 20 do 30 glogovih kapi. To su potpuno prirodna sredstva. Ako ni na jednom noktu nema polumeseca, onda treba uzimati kapi odoljena i glogove kapi. U tom sluaju jo dodatno, gutljaj po gutljaj, piti 1/2 olje soka od celera, rasporeeno na pre podne. Ako je na palcu polumesec normalnog oblika, a na drugim prstima ga nema, uzimati samo glogove kapi, a nikako kapi od odoljena. Ako je nolumesec veoma mali ili ga nema, to e biti znak slabosti sranog miia, odnosno preniskog pritiska.
i.

tiv moljaca ili slino (vidi str.131). Kad se u kui nalazi takav otrov, teko da se ijedna bolest moe leiti, a pijanstvo je bolest. Ja bih to nazvao slabou volje. Kod alkoholiara su i najmanja radost ili najmanje nerviranje povod za pie. Prema tome, odstranite i poslednji ostatak tih otrova! Ne zaboravite ni proiavanje stana dimom od tamjana ili miriljavih smola.
r

POVIJENI PRSTI
esto sreemo Ijude sa prstima koje oni vie ne mogu da isprue. To najee pogaa prstenjak ili srednji prst. Ree se javlja kod malog prsta. Povijanja prstiju nastaje zbog sputenih (plitkosvodnih) stopala. Ako su povijeni prsti desne ruke, sputeno stopalo je levo i obratno. Tu je, dakle, re o ukrtanju i tie se iskljuivo tetiva. Tetive napred na guki stopala su prirasle, kreu se du stopala, preko pete, lista, kukaukrtajui se na donjem delu lea, prolaze nagore do ruku, pa sve do korenja prstiju. Ako nam je samo jedno stopalo sputeno, tetive su nategnute. Poto se one ne mogu rastezati, to e u povoljnijem sluaju poviti prste. Zbog sputenih stopala nastupaju u nepovoljnijem sluaju promene u zglobu, poto kao to napomenusmo tetive idu preko kukova. Ako se ugane zglob kuka, nema povijanja prstiju. Bilo da se to odrazi na kukove ili prste, najbolje e pomoi odgovarajui uloci za obuu. Kune papue ne nositi bez uloaka. Na taj nain se stanje bar nee pogoravati. U mnogim sluajevima dolazi ak do znatnih poboljanja. Podatak da povijanje prstiju ili promene na kukovima nastaju zbog sputenih stopala moda nije poznat ak ni mnogim lekarima. Evo jednog primera: Poznavao sam enu koja je imala teak poremeaj zgloba 117

ALKOHOLIZAM

Kad je u jednoj kui alkoliar, koji je esto ozbiljno nameravao da prestane sa piem ali u tome nije uspevao u kui se pouzdano nalazi neko od sredstava pro116

kuka i koju su lekari vie od 15 godina leili od reume. Toj eni sam ozbiljno rekao da poremeaj dofazi od sputenih stopala, pa sam je posavetovao da odmah zatrai rentgenski snimak stopala na suprotnoj strani. Jo istog dana otila je rentgenologu, koji joj je snimio stopalo. Pokazao joj je snimak, s napomenom da poremeaj njenog kuka dolazi iskljuivo od tog sputenog stopala. Da je ena dola da snimi stopalo 15 godina ranije, on bi joj prepisao uloke, pa nikada ne bi ni dolo do poremeaja u kuku. Prema tome, kome su povijeni prsti ili pati od poremeaja na zglobu kuka, treba da ide kod rentgeneologa, da snimi stopalo. Uloke koje lekar prepie treba i nositi, ak i ako u poetku izazivaju bolove.
m

P O L E N S K A KIJAVICA
U sluaju polenske kijavice dobro isprazniti nos pre izlaska iz kue, umoiti tapi sa vatom u jestivo ulje i mazati nozdrve iznutra. Zatim poneti nekoliko tapia sa vatom i neto ulja u maloj boici kako bismo, ako usput nekad moramo da istimo nos, mogli da ponovimo mazanje uljem. Kad su nozdrve namazane uljem, cvetni polen ne moe da smeta.

PRIPREMA ZA OPERACIJU
Akoa odreena operacija ne mora odmah da se izvri, tri nedelje pre operacije treba piti aj za bubrege, kako je navedeno na 52. strani, a aj od alfije (strana 51 ) piti i onako stalno, ali naroito pre operacije. Ne piti alkohol! Posle operacije uputstvo uvek glasi: Duboko diite!", to je, svakako, veoma vano. Tu vebu disanja treba primenjivati jo ranije, odnosno vebati, da bi pacijent mogao da je prlmeni od118

mah poto se probudi iz narkoze. Ja sam 1947. godine bio operisan od ui i probudio se od narkoze tek etvrtog dana, pa je naelnik ve bio digao ruke od mene, kako mi je sam kasnije rekao. Da nisam znao za gimnastiku disanja i da je nisam primenio, stvarno bi tada i umro. Ta gimnastika disanja bila je tako bolna, da mi je lekar rekao: Hiljadu lekara na mome mestu to sigurno ne bi uinili", pa me je jo pitao da li puim, na ta sam ja odreno odgovorio, a lekar ree: ,,Da ste pua, ne biste mogli da raspolaete s ovoliko energije." Na to sam mu rekao da u sluaju operacija i nesrea nepua ima znatno vee izglede da preivi. To znai, bar pre operacije, ostaviti puenje, poto se posle operacije i onako ne sme puiti. Posle operacije raka na totalnu terapiju trebalo hi ekati najmanje mesec dana. U svakom sluaju dok se rekonvalescent ne osea dovoljno ojaan. Meutim, dobro je odmah posle operacije uz jelo uzimati i po malo soka. Uglavnom to treba initi oko pet minuta pre svakog obroka i to 1/2 olje oko 60 ml. Piti polako, nikako odmah gutati! Bilo bi veoma vano kad bi svaki bolesnik pred operaciju imao bioritmogram, odnosno, kompletan bioritam za period pre i posle operacije. ja sam, naknadno, izraunavao bioritmograme za ve oko hiljadu operacija, saznavi kakav je bio ishod, dobar ili lo, pa sam uvek imao potrvdu da se sve poklapalo sa bioritmogramom. Kako bi bilo divno kad bi pred svaku operaciju bio uzet u obzir bioritam, ako se operacija ne mora izvriti ba odmah! To bi bilo blagoslov za pacijenta i izvor najveih pohvala za hirurga, jer tada gotovo da ne bi bilo komplikacija. Normalno je da od 1000 operacija mora ponekad biti i izuzetka i u najboljem trenutku bioritma. Jedan lekar, koji je operisao oveka sa rakom eluca prema mom proraunu, rekao mi je: Gde bismo dospeli, kad bismo uvek morali da vodi119

mo rauna o bioritmu!" Rekao sam: Mnogo dalje, nego inae", pa sam mu odmah pruio o dokaze, ali i vie strunih potvrda iz ruku uglednih lekara, pa i klinika, uspevi da ga u to uverim. On je, na alost, ukratko, posle toga umro. To je.bilo pre vie godina. Postoje, na alost, i drugi lekari koji se smeju bioritmu, iako se nisu potrudili da ga proue. Meutim, nikada ne treba nita osuivati to ne poznajemo. Svaki presek bilo fizike, emocionalne ili intelektualne krivulje bioritma sa apscisom, period iii poluperiod, predstavljaju opasnost za operaciju, zbog mogunosti nastanka emobolije, tromboze, krvarenja ili ak smrti.

i e posle tri dana ponovo normalno da mokri. aj od alfije trebalo bi piti uvek, ali naroito za vreme terapije sa sokovima. Ko eli da primeni moju ,,totalnu terapiju" protiv raka, treba dobro da proui strane 4162 a naroito strane 4750.

REUMA
Protiv svih vrsta reume treba tri nedelje piti aj za bubrege, kao i kod svih drugih zapaljivih stanja. U tom sluaju dobro je ako se posle tri nedelje naini pauza od dve nedelje, a onda ponovo pije aj za bubrege. U sluaju reume u telu se zadrava previe mokrane kiseline, koja se hladenjem kristalie, to izaziva bolove u zglobovima, miiima itd. Hlaenje je veinom jednostrano. Ako se, na primer, promajom ohladi neki deo tela, tu se i osete bolovi. Godine 1943. zakljuio sam da u svakoj bolesti bubrezi ne funkcioniu kako valja, to se naroito odnosi na reumu. Zbog toga bi za due vreme trebalo da se odreknemo mesnih supa, goveeg i svinjskog mesa, a naroito suhomesnatih proizvoda. Osim toga, ne piti alkohol i crnu kafu. Zdravlje ide kroz kuhinju!! U tom kontekstu veoma je vaan i aj od alfije. Neko ko uvek pije aj od alfije nikad se nee lako razboleti. U aju od alfije nalazimo sve sastojke potrebne lezdama sa unutranjim luenjem. Najvanije za zdrav ivot bilo bi: (1) nikada ne jesti podgrejana jela (2) uvek piti aj od alfije i (3) u stanu ne drati otrove protiv moljaca i drugih tetoina. Gde takvih otrova ima u kui, nijedna bolest ne moe biti izleena. Ovo se, opet, naroito odnosi na reumatska oboljenja (vidi Indeks, pod: Naftalin). Bolesnicima se esto odreuju blatne kupke, termalne kupke itd., koje veinom ne donose eljeni 121

PROMRZLINE
Ko ima promrzline, treba da kuva, jedan sat, 15 do 20 divljih kestenova u tri do pet litara vode. U toj toploj kai pola sata kupati taj deo tela. Istu kau moemo dva puta podgrejati, ako nemamo dovoljno kestenja. U lakim sluajevima dovoljno je tri do etiri takve kupke, dok kod starih promzrlina treba i do 12.

RAK PROSTATE
t

Protiv ove bolesti svakodnevno, gutljaj po gutljajT treba piti po dve olje ohladenog aja od vrbovke (kiice), sa malim cvetiima. Staviti jedan prstohvat te biljke i preliti ga sa 250 g vrue vode, i ostaviti da stoji 10 minuta. Uz to bi tri nedelje trebalo piti aj za bubrege, kao i kod svih drugih bolesti. Poto je u veini sluajeva re o raku prostate, najsigurnije je odmah primeniti moju totalnu terapiju. (Vidi takoe: Rak prostate i monica, str. 59). Kada mukarac uspeva da mokri samo jo kapanjem, ako se striktno pridrava gornjeg uputstva, mo120

uspeh. Razlog je u tome to ove kupke deluju samo ako se istovremeno pije i aj za burege. Osim toga, pre blatne kupke trebalo bi uzimati kapi za srce (20 do 30 kapi tinkture odoljena).

BOLESTI SRANOG MIIA


U sluajevima poremeaja sranog miia, svakih osam dana treba primenjivati kupku za ruke (kupka za srce). Obe ruke treba uroniti 20 sekundi u hladnu vodu i u toj vodi pokretati ih na nain kako se kree toak vodenice. Odmah zatim, bez brisanja ruku, obe ruke Ijuljati napred-nazad, dakle, ne jednu ruku unapred a drugu unazad, ve obe istovremeno unapred, odnosno, unazad. Posle toga odmah sesti i obe ruke pljotimice, celom duinom, poloiti na sto. Jednom takvom kupkom i 10 minuta lakog Ijuljanja, ruke se pune krvlju. To moe da izazove priline bolove, a naroito u desetom minutu. Krv, koju na taj nain drimo deset minuta van srca za srce je odmor, kao kad biste mesec dana boravili u sanatorijumu. Ako terapiju primenjujete osam dana, to je isto kao osam meseci boravka u sanatorijumu. Oteenje srca moe se videti na noktima prstiju leve ruke, po belom ("polumesecu" (ako on postoji). Taj polumesec" trebalo bi da bude okrugao i presvoen. Ako u tom presvoenju postoji prekid (rupa) ili iljak iznad presvoenja, to upuuje na oteenje sranog miia, Ako je krvni pritisak prenizak, na noktima nema polumeseca" (vidi pod: Nizak krvni pritisak).

SEKRETI (beli, uti i smei)


Protiv belog sekreta na svaki sat treba uzimati po mali gutljaj od bele mrtve koprive, dok se stanje ponovo ne noralizuje. Nain spravljanja kao kod aja zdravac. Protiv utog i smeeg sekreta piti na svaki sat po jedan mali gutljaj aja od brdske hajduice i virka, uz mali prstohvat ute ili bele mrtve koprive. aj treba piti ohlaen. Meavinu brdske hajduice i virka, a posebno mali prstohvat mrtve koprive spravljati kao aj zdravac. Mrtvu koprivu uvek treba stavljati posebno, poto ona uvek mora biti prisutna u istoj koliini. ako bismo je odmah meali sa ostala dva aja, u smesi je ne bi bilo uvek u istoj koliini, jer su mu cvetii mali. Potrebno je da bude 20 do 30 cvetia. Vie od jedne olje na dan pre bi kodilo nego koristilo!

Siva mrena, vidi: Katarakt Srce, vidi: Vodena bolest Srana astma, vidi: Astma
122

OTVORENE R A N E NA STOPALIMA
Protiv otvorenih rana na stopalima 14 dana svakodnevno treba primenjivati kupku sa uvarkom od preslice. Ostati u kadi pola sata. Preslicu staviti u lanenu krpu i kuvati 10 do 15 minuta. Uz kupke tri nede Ije treba uzmati aj za bubrege i aj od alfije, kao 123

TRIGEMINUS NEURALGIJA
U sluaju ovog obolenja, koje je inae veoma bolno, treba primeniti tzv. masau lupkanjem" sa, po mogunosti, novim sklopnim drvenim stolarskim metrom od deset delova i duine 200 cm (si. 1). Merilo razvui na celu duini i preklopiti u sredini (sl. 2). Zatim unazad saviti spoljna dva dela od po 40 cm (sl. 3), pa merilo koje je sada dobilo oblik slova M treba sklopiti kao na slici 4. Kod oznake 20 c m " (sl. 5) gornja etiri dela jo jednom preklopiti nadole. Sada moemo poeti sa lupkanjem, tako to emo ovako sloeno merilo uhvatiti jednom rukom kod oznake 93 cm. Mesto lupkanja treba da bude na gornjoj ivici ela, a na merilu kod oznake 8 c m " (sl. 7) ime se postie dvostru124

ko lupkanje, koje apsolutno ne nanosi bol. Boielo bi, ako bismo lupkali gornjim zavretkom, dakle delom merila izmeu oznaka za 12 i 18 cm. Posle svakog udarca bolovi se smanjuju, a posle pet do deset minuta bolovi prestaju. Posle 12 do 24 sata bolovi ponovo nastupaju u oslabljenom obliku. Postupak ponavljamo svakodnevno u trajanju od pet do deset minuta, kao u poetku. Poboljanje nastupa ubrzo. Postoje oboleli od trigeminus-neuralgije koji se po osam dana ne umivaju, jer im se bolovi poveavaju ve samim prinoenjem ruku licu. Za utehu mogu d'a ih uverim da lupkanje ne izaziva bol. Lupkanjem se razbijaju elektromagnetne estice gvoa koje su sabrane oko trigeminusa, demagnetiziraju se i odnose putem krvotoka. Uz taj postupak trebalo bi primenjivati gimnastiku disanja, kao kod visokog krvnog pritiska.

UPALE SVIH VRSTA


r

TRUDNOA
Trudne ene esto gree kada jedu posebno dobru hranu i to u velikim koliinama, nadajui se da e dobiti jako dete, to je veoma nepovoljno, naroito u poslednja dva meseca trudnoe. Takvo dete esto moe da izazove teak porodaj. Dete koje je preterano hranjeno jo u majinom telu kasnije veinom ima lo apetit. Kako prilikom poroaja ne bi bilo nikakvih, ili bar samo neznatnih tekoa, svaka trudnica bi pre poroaja svakodnevno trebalo da pije, gutljaj po gutljaj, po jednu olju ohlaenog aja od brdske hajduice i virka. Meutim, nikako vie od jedne olje dnevno, jer e u protivnom postii suprotno! Jedan prstohvat meavine (brdska hajduica i virak) pripremiti kao to se priprema zdravac. Takoe se moe piti i samo jedan od ova dva aja, ali je bolje piti meavinu. Takva ajna terapija omoguava eni znatno laki poroaj.
126

Za vreme trajanja procesa svih upala, bubrezi ne funkcioniu dobro, pa bi zato za period od tri nedelje trebalo piti aj za bubrege. Osim toga, na bolesno mesto trebalo bi stavljati obioge sa siretnom vodom. Veoma su delotvorni i oblozi za noge, vidi str.105 (Zujanje u uima"), naroito u sluaju upale modane opne (meningitis) i upale u oima. Osim toga, svakih deset minuta valjalo bi piti po jedan gutljaj iste vode ili aja od alfije. U svakoj prii o upali treba gasiti poar". Ako jedemo supu od mesa, svinjsko ili govee meso i pijemo alkohol (naroito belo vino ili iru), to je kao kad bismo benzinom hteli da gasimo vatru. Umesto obloga sa siretnom vodom moemo praviti i obloge sa keljom ili kupusom. Ti oblozi moraju da naleu vrsto, dobro i toplo! Oni mogu ostati na telu 12 sati, ali nikako due!

HEMOROIDI
U sluaju ove bolesti osam dana, jedan do dva puta dnevno, praviti klizme sa hladnom vodom (oko 1/4 litra), pa putati tenost uz nekoliko prekida. Posle toga mesto namazati mau za hemoroide. Ako ve odlazi i krv, jedan do dva puta dnevno treba uzimati i po tri kapi tinkture trave od srca, nerazreene, na jezik. U svakom sluaju dobro je ispitati uzrok krvarenja.

127

KAKO LEITI IREVE U ELUCU I NA DVANAESTOPALANOM CREVU


Ako su jetra i u u redu, dva dana za veinu ireva u elucu, treba piti samo lag sa utim eerom, dobro zaslaen i nita vie. U ta dva dana ne piti apsolutno nita, pa ni aj ni mleko. Treeg dana piti kamilicu, aj od alfije itd., ali to god pijemo, treba piti samo kaikom. Posle toga moemo jesti normalno, poto e irevi biti ve izleeni. Meutim, ako jetra i u nisu u redu, nikako ne treba primenjivati terapiju sa lagom. Takve osobe treba svakodnevno da piju po jednu do dve olje hladnog aja od crnog sleza, gutljaj po gutljaj. Crni slez (jedan prstohvat) preliti sa 125 g vrue vode i ostaviti da stoji deset minuta. U veini sluajeva taj aj oboleli treba da piju godinu dana. Zbog ireva u elucu moe nastati rak!

IREVI (spoljni)
U sluaju spoljnih ireva praviti obloge od laga sa puno eera. lag hladi i omekava, a eer lei. Ako nema laga, na ir se moe staviti i pelinji med. \

to se tie dijete prema Knajpu, zabranjena su sva siatka jela, uivanje alkohola, kofeina i teina. Osim toga, bolesnik ne sme jesti beli hleb, mesne supe i jela sa belim branom. Umesto njih treba da jede puno povraa, salata, krompira (ne peenih), hleba od punog zrna, ovsene pahuljice, jela spravljena sa ovsenim pahuljicama i sirovo voe. Naroito se preporuuje terapija sa domaim sirom, koji se uzima uvee, due vremena. Veoma je vano jesti sporije i dobro vakati hranu. Mnogo kretanja na sveem vazduhu! U toj terapiji koristiti aj od bobove Ijuske, kalja, listova kupine, listova borovnice i petolista. Sve to zajedno (po prstohvat) preliti sa 1/2 litra vrue vode i ostaviti da stoji 10 do 15 minuta. Osim toga, jedan do dva puta dnevno uzimati po tri kapi tinkture trave od srca, nerazreene, na jezik. Vano je odlaziti na redovne kontrole. to se tie totalne terapije" u leenju eerne bolesti, raspolaem samo indirektnim informacijama da bolesnici od eerne bolesti ozdravljaju obino posle est nedelja terapije. Iscrpne izvetaje za sada nemam, budui da se bolesnici posle izleenja retko javIjaju.

TUCANJE
Protiv tucanja svakodnevno treba uzimati po jednu kaiicu kima, koji treba progutati bez vakanja, uz neto vode. Najkasnije za dva sata jedan takav pacijent moe potpuno da se oporavi. Godine 1964. nalazio sam se u jednom sanatorijumu, gde sam se upoznao sa svetenikom koji je patio od te bolesti. Uveravao sam ga da e se najkasnije za dva sata potpuno osloboditi tucanja. Svetenik mi je, uz veliki napor, 129

EERNA BOLEST
Leenje eerne bolesti je, prema Knajpu, bazirano na dijeti i upotrebi vode. Jo pouzdaniji nain leenja bio bi primena totalne terapije" u trajanju od 42 dana.
128

rekao (jer je od jutra do kasno uvee svakih nekoliko sekundi tucao) da gotovo vie i ne moe da govori i da ve mesecima ide od lekara do lekara, ali bez uspeha. Na to sam mu rekao da je papa Pije XII umro od te bolesti, a da su mu neusumnjivo dovodili najbolje lekare. Jo jednom sam mu potvrdio to sam rekao, pa sam mu odmah dao punu kaiicu kima. Posle nekoliko puta uzimanja kima ovek se, iako zvui neverovatno, oslobodio svoje patnje.

TETNOST PUENJA
Nee puiti ovek koji je svestan tetnosti puenja. Ono je danas znatno tetnije nego u ranijim vremenima, poto ve i onako udiemo znatno loiji vazduh. Rekao bih to ovako: danas jedna cigarete kodi vie nego ranije tri. Ko na dan popui 1020 cigareta, ve nanosi strahovitu tetu svome zdravlju. Ljudi koji toliko pue esto su ve sa 40 godina impotentni, a sa 60 godina gotovo bez izuzetka. to znai da je takav ovek sa 60 godina ve starac. Meutim, nepua je jo sa 90 godina sposoban da ima decu. U ovom kontekstu mislimo i na porodini mir. Koliko mora da pati i trpi mlada supruga. esto se ve samim tim razara brana srea. Ve samo ovo bilo bi ozbiljan povod za razmiljanje. A sada, gde je teta jo vea: prvo, plua (pomislimo samo kako puai pue ve ujutru i kakav im je ispljuvak). Zatim, setimo se raka plua. Kod nepuaa je ta bolest retka. Koliko samo puaa imaju rak grkljana. Zatim, to kodi elucu, bilo da pacijent uvlai dim ili ne. Ako mora da se podvrgne nekoj ozbiljnoj operaciji, nepua ima znatno vie izgleda da preivi nego pua; ak i neko ko nastrada u nesrei ima vie 130

anse da preivi ako je nepua. Amputacije nogu, s izuzetkom nesrea, moraju se vriti uglavnom kod puaa (puaka noga). Puenje je za ene znatno tetnije nego za mukarce! Naroito za vreme trudnoe, za majku i dete! O tetnim aspektima puenje moglo bi se jo mnogo govoriti. Mnogi e rei: Eto, taj i taj puio je jo od svoje rane mladosti, pa je ipak doekao duboku starost." Istina, to je rano, ali ako dvojica rade isto, nee proi na isti nain, a Ijudski vek bi, kad se ne bi puilo, verovatno bio i preko 100 godina u proseku! Svaka ivotinja, ako ne izgubi ivot na ovaj ili onaj nain, ivi sedam puta onoliko koliko joj je potrebno za pun telesni razvoj, a ovek je potpuno razvijen sa 20 i 21 godinom, to znai da bi bilo prirodno da doivi 140150 godina! Ko eli da se oslobodi puenja, uz sve korisne metode za odvikavanje, mora da odstrani iz stana sredstva protiv moljaca i drugih kunih tetoina (naftalin, sintetiki kamfor, sredstva protiv insekata, itd.) i stan 14 dana svakodnevno provetravati uz upotrebu dima od tamjana ili miriljavih smola. Umesto ovih otrova, protiv moljaca i drugih tetoina koristiti prirodna sredstva, kao to su lavanda, orahov list, hmelj, jasenjak (lazarkinja), pelin, sapun od lavande, tvrd sapun, duvan, parfem itd., odnosno prirodni kamfor.

NEKOLIKO REDOVA O OTROVU ZA M O L J C E


Godine 1945. nedelju dana sam boravio na godinjem odmoru kod majke i sestre. Kao i uvek, za svoje slobodno vreme sam poneo nekoliko knjiga iz oblasti 131

prirodnog leenja, radi uenja. Naroito me je zanimala iris-dijagnoza od dr Virca (Wirz). Poto sam proitao nekoliko strana iz njegove knjige, pogledao sam prema svojoj sestri i rekao: Doi ovamo i proitaj ta dr Virc pie o otrovima protiv moljaca. Ako tako neto ima u kui, baci sve. Ovde moe da proita da se nijedna bolest ne moe leiti ako u kui ima tog otrova." Na to se majka umeala i rekla: Uvek smo u kui imali kuglice protiv moljaca, a kod nas niko nije bio bolestan!" Ipak, znao sam da nije prolazilo ni mesec dana, a da u nau kuu nije dolazio lekar! Majka je od mog rodenja imala tegobe sa stopalima i nogama, a otac mi je bio alkoholiar. Nama, svojoj deci, nebrojeno puta je obeavao da vie nee piti i to veinom uz gorke suze. Meutim, u knjizi dr Virca je stajalo: i alkoholizam je bolest. Alkoholiar moe i stotinu puta da odlui da vie nee piti, a ipak beznaajno nerviranje ili najmanja radost mogu za njega ponovo biti povod da se vrati starom poroku. Isto tako bilo je i u sluaju mog oca, sve do njegove smrti. On je bio perfektan zidar ali je retko imao novca, poto ga zbog svog poroka nije mogao sauvati. Majka zato novac gotovo da nije dobijala, pa je kao pralja morala da ishranjuje nas, petoro dece. Posle ovog razgovora sa majkom i sestrom o otrovu za moljce, znao sam da smo mogli imati dobrog oca, da u naem stanu nikada nije bilo sredstava protiv moljaca! Zar smo samo zbog tog otrova bili siromani? Zar zbog toga nisam mogao da steknem obrazovanje o kojem sam, inae, stalno matao? Tako mi nije preostalo drugo, nego da kupim onoliko knjiga koliko mi je doputao moj skromni deparac. Bio sam srean kada sam mogao neto da nauim, itajui te knjige i odlazei na predavanja. Moj princip je uvek bio da koristim, a ne da rasipam vreme! Toga se drim i danas,uprkos svoje 81 godine (1980), a pa svakodnev132

no zahvaljujem Bogu to i danas mogu da radim, sti-_ em nova znanja, uim druge, a time i pomaem Ijudima oko sebe!

ZATO SU P O D G R E J A N A JELA BEZVREDNA, PA AK I TETNA


Naunici su sa 150 mieva izvrili sledei opit: 50 ih je dobijalo svee kuvanu hranu, za drugih 50 mieva hrana je ostavljena da se ohladi 20 minuta, a onda podgrejana i data im za jelo. Kod tree grupe od 50 mieva, jela su ostavljana da se hlade pet sati, a onda podgrejana i data ivotinjama. Pazite ta se dogodilo: svih 50 mieva iz tree grupe uginuloje u roku od mesec dana zbog raspadanja tkiva. Jedan od njih je u roku od dva sata izgubio sve dlaice na celom telu, da bi posle sledea dva sata i uginuo. Drugi su izgubili odumrlu nogu, rep ili ui, pa su zatim i sami uginuli. Drugi su jednostavno naprasno uginuli, iako se spolja nita nije videlo. Te mieve su zatim secirali, pa je utvreno da se kod nekih jednjak razdvojio na mestu raspadanja tkiva, ili da bubrezi nigde nisu bili zarasli. Kod grupe mieva kojima su se jela hladila samo 20 minuta, a onda podgrejavala, trajalo je tri meseca dok i sami nisu uginuli na isti nain. Znai, svi su uginuli od raspadanja tkiva. Prvih 50, koji su dobijali svee \uvanu hranu bili su potpuno zdravi i posle tri godine! Kada osetimo glad, to je znak da je odumro izvestan broj elija, koje se ponovo nadoknauju sveom hranom. Meutim, ako jedemo podgrejanu hranu, ili onu koja se ponovo zagreva do kljuanja, dakle hranu siromanu vitaminima, tada se te elije, u stvari, za dugo ne nadoknaduju. Prema tome, podgrejana jela 133

ne samo to su bezvredna, nego mogu ak biti i tetna. Podgrejana jela samo su beskorisne namirnice (baast). ali ne vie ivotne namirnice! ivotne namirnice su samo one od kojih se moe iveti. Podgrejane namirnice samo popunjavaju rupe i gase oseanje gladi, ali od njih se ne moe iveti. U kategoriju podgrejane hrane ubrajaju se ve i duboko zamrtnuta gotova jela. Postoje Ijudi koji e rei da mi ne jedemo samo podgrejana jela. Na to mogu da odgovorim da se u takvom sluaju ne nadoknauju sve elije koje svakodnevno odumiru. To moemo uporediti sa krovom pokrivenim crepovima. Na primer, oluja skine sa krova 10 crepova, a mi zamenimo samo 8. Na taj nain lako je izraunati uskoro neemo vie imati krov nad glavom. Prema tome zapamtimo: Nikada vie podgrejana jela!!

kuu, pa su od tog vremena stalno bolesni. To je zato to sada lee iznad neke vodene ile. Ima vie knjiga koje o tome iscrpno govore, pa se u to i moemo uveriti. Primer je knjiga pod naslovom Geobiologische Einflusse auf den Menschen" (Geobioloki uticaji na . oveka), autora Kete Bahler (Kathe Bachler), izdava VERITAS-VERLAG, Linz-Wien-Passau, a moe se dobiti i kod samog autora: Salzachtal Badstr. Sud 36 A 5400 Hallein Salzburg.
-

DO DATA K
ODGOVOR NA N A P A D E PROTIV MOJE TERAPIJE
Posle vie od 40 godina uspenog leenja najteih bolesti uz pomo totalne terapije", gospodin Brojs je morao da doivi niske udarce u vezi sa cveklom i celerom, udarce koji su, u stvarnosti, bili upereni protiv upotrebe njegovog specijalnog soka od povra. Optube su, ukratko, imale sledeu poruku: Tvrdilo se da sok od povra koje se nalazi na vrhu liste po sadraju nitrata cvekle, spanaa, rotkve i celera, sadri jo vie nitrata nego to bi sadravao sok od povra sa stabljikom. Na elu te crne liste" nalazi se cvekla. Ta propaganda je bila u zamahu 1983. godine u SR Nemakoj i Austriji u tampi, na radio-talasima i televiziji. Tvrdilo se da cvekla i celer sadre previe nitrata i da jako podstiu razvijanje karcinoma. U SR Nemakoj su, ak, neki Ijudi samostalno gajene cvekle bacili na ubrite. 135

GEOBIOLOKI UTICAJI IZ TLA, PODZEMNI VODENI TOKOVI


Prema mojim iskustvima, veina obolelih od raka i drugih prividno neizleivih bolesti lee iznad vodenih ila, odnosno, na podruju delovanja geobiolokih uticaja. Najopasnija zraenja su iznad mesta gde se ukrtaju podzemni vodeni tokovi. Zato bi trebalo pozvati tehniara koji e instrumentom utvrditi kuda prolazi vodena ila, pa da onda postavimo svoj krevet tamo gde nema zraenja. Ima Ijudi koji u to ne veruju; meutim, ako neko pozove est strunjaka i svi na istom mestu otkriju vodene ile, onda to mora biti tano Ima Ijudi koji su zdravi, a onda se presele u drugu 134

Pre 45 godina gospodin Brojs je ustanovio da je upravo taj sadraj nitrata sredstvo protiv raka, uz upotrebu cvekle, celera, argarepe i rotkve. Prve dve osobe kojima je gospodin Brojs sa svojim sokom pomogao da se izlee (pre 40 godina) jo danas su ive i potpuno zdrave. Bilo bi, naime, neshvatljivo udo kada bi-za 40 godina preko 40.000 obolelih od raka, leukemije i drugih prividno neizleivih bolesti uopte ponovo ozdravljali. Lekari su 40 godina prihvatali njegov metod i divili se njegovom soku, kao izvanrednom sredstvu protiv tih bolesti. I sada, posle svih tih uspeha, taj sok iznenada postaje sredstvo koje podstie rak! Takve prie doprle su i do nekih Ijudi u drugim zemljama koji su to, ne proveravajui ispravnost glasina, propagirali, izazivajui nevericu medu Ijudima koji su se upravo zahvaljujui takvom soku izleili od mnogih tekih bolesti. Pitam itaoce nije li sve to avolski izum, kome nikako ne ide u prilog da Ijudi ozdravljaju od tako tekih bolesti. Na sreu, pored tolikih hiljada ivih dokaza protiv te besmislice, autor poseduje i tri velika registratora puna pisama i izvetaja lekara, koji svoje pacijente redovno lee njegovim metodima uz najboIje uspehe. Na sreu, takvi protivnici tog humanog naina leenja najteih bolesti ipak ostaju usamljeni. Cvekla je prastaro lekovito sredstvo, izmeu ostalog i protiv gripa. Cvekla ne sadri samo nitrate, slino celeru i nekim drugim vrstama povra, nego i vitamin C, s kojim sadraj nitrata postaje ne samo nekodljiv, nego i veoma koristan. Uz to, celer ima najvie fosfora od svih biljaka. Cveklu ili njen sok moete koristiti u ishrani i leenju tokom cele godine, bez ikakvog rizika.

NEKOLIKO PRAKTINIH SAVETA ZA POLJOPRIVREDNIKE


1. Kad krava nee da se oplodi treba joj tri dana davati po jednu aku sitno seenog zdravca (crvena trava) i umeati u glavnu hranu pa sve dobro posoliti. Uspeh nee izostati. 2. U sluaju dizenterije i jake defekcije ivotinji dva puta dnevno davati po dvanaest kapi tinkture trave od srca sa neto vode, ili jedan litar aja trave od srca. Korenje ove trave kuvati tri minuta.
m

3. U sluaju ustobolje i upale papaka biku ili kravi svakodnevno davati po jedno puno vedro aja od trina, a teletu polovinu ili manje. To se preporuuje i pre klanja, poto time meso postaje znatno bolje, a svako grlo za tri nedelje dobije oko 30 kg u teini. Koristiti iste cvetove trina. 4. Da bi se krava lako otelila, tri nedelje pre teljenja treba joj svakodnevno davati po jedan litar aja od brdske hajduice i virka. Jednu aku bilja preliti sa jednim litrom vrue vode i ostaviti da stoji deset minuta.

5. Kad se grlo nadima ili moda ve lei i ne moe da ustane, staviti mu u mar butera koliine kao ovea jaje i mar drati zatvoren oko pet do deset minuta, da se buter rastopi. Kad pustimo ruku, iz njega e jurnuti kao iz bunarske cevi. 137

136

INDEKS LEKOVITOG BILJA


LATINSKI ANGELIKA, v. Branka BAGZA, v. Zova BEDRENIKA BELI TRN, v. Glog BOKVICA Plantago laceolata Spitzwegerich Silbermntele Angelika Meisterwurzel Le plantain lanceole L'alchimille La racineangelique Lance lef plantain Ladi's mantle European angelica
P l a n t a g i n el a n c e o i a t a

NEMAKI

FRANCUSKI

ENGLESKl

ITALIJANSKl

Pimpinella magna

Bibernellwurzel

La grande pimprenelle Greater Pimpernell

BRDSKA HAJDUICA Alchemilla alpina BRDANKA BROSKA CESAPSKI KOREN, v. Broska CRIJEVAC, v. v. Mijakinja CRNI SLEZ KALJ blaeni CUVARKUA DESPIK, v. Lavanda DIEA perla, v. Lazarkinja DIVIZMA DOBRIICA Malva sylvestris Cricus benedictus Sepmpervivum tectorum Archangelica officinalis Peucedanum ostruthium

Malve Benediktinerkraut Hauswurz

La maive mauve silvestre High mallow L'herbe de St. Benoit La grande joubarbe St. Benedict thistle Houseleek
CardoSt.Benedetto

Sempervivo

Verbascum phlomoides Knigskerze Glechoma hederaceum gundelrebe

La bouillon grande La lievre terrestre

Common mullein Ground ivy

Barbasso Edera terastre

138

139

LATINSKI DVORNIK ptiji, v. Troskot DIGERINJAK, v. Plunjak GLOG GORA, v. Kantarlon


NEMAKI

FRANCUSKI

ENGLESKI

ITALIJANSKI

Crataegus oxyacantha Weissdorn

L'auberine

Hawthorn

Biancospino

GORSKI mah, v. Islandska mahovina


t

GOSPIN plat, v. Brdska hajduica GOSPINA TRAVA, v. Kantarion GROZNIAVA trava, v. Kim GUSJA trava, v. Srebrenka GUIJE cvee, v. Crni slez
m

L' ach'ilee mile feuille

Milfoil

Millefogliio

HAJDUKA trava IGLICA, v. Zdravac IMELA bela

Achillea millefolium

Schafgrabe
Le gui La lichen d'lslande White mistletoe lceland moos Vischio Lichene islandico

Viscum album

Weisse Mistel Islandischmoos

ISLANDSKA mahovina Cetraria islandica ISLANDKI liaj, v. Islandska mahovina IVANICA, v. Kantarion IVANJF ze'je, v Kantarion JAGLAC JAGORIKA, v. Jaglac JEGLI visoki, v. Jaglac
-

La primevere Primula officinalis Primel

Primorse

Primaverina

141

140

LATINSKI KADULJA, v. alfija KANTARION KIICA KIM KITICA, v. Kiica

NEMAKI

FRANCUSKI

ENGLESKI

ITALIJANSKI
4

Hypericium perforatum Johanniskraut Gentiana centaureum Tausendguldenkraut Carum carvi Kmmel

Le mille-pertuis La centauree Le carvi


*

St. John's wort Lesser centary Caraway

Isperico pilatro Centaurea minore Comino

KOZLI, v. Odoljen
i

KONJSKI rep, v. Preslica KOPRIVA bela, v. Mrtva kopriva KOPRIVA arna KOSITRENKA, v. Preslica KOSTRET, v. Hajduka trava KOTURAC, v. Dobriica KRAVALJ, v. Broska KRV Sv. Ivana, v. Plunjak KUMIN, v. Kim KUNICA, v. Hajduka trava LAZARKINJA LAVANDA LEPRUH, v. Divizma LUNIK navadni, v. Divizma

Urtica dioica

Brennessel, grosse

L'ortie grand dioigue

Netle wort

Ortica morta

Asperula odorata Lavandula officinalis

Waldmeister Lavendel

Le muguet des bois La lavande

Sweet woodruff Lavender

Stellina odorata Lavanda

LJUBIICA MACINA trava, v. Odoljen

Violaodorata

Veilchen

La violette

Gardensweet violete

Violetta

142

143

LATINSKI MATINJAK MEDUNICA, v. Plunjak METVICA, v. Nana


MEUM MUTELUNA

NEMAKI Zitronenmeiisse

FRANCUSKI

ENGLESKI

ITALIJANSKI Melissa

Melissa officinalis

(lat.) MILODUH, v. Matinjak MIJAKINJA MRTVA kopriva NANA NEVEN ODOLJEN OGNJA vrtni, v. Neven OPUTINA, v. Troskot OSENA, v. Pelin Stellaria media Lamium album Mentha piperita Calendula officinalis Valeriana officinalis

Muttern, Mataun La melitte a feuille

Balm beaves

Huhnerdarm (Vogelmiere) Taubnessel Pfefferminze Gartenringelblume Baidrian

Anagalide Stellaire intermediaire Chicweed Le lamier blanc La menthe poivree La fleur de souci La valeriane Blind nettle Peppermint leaves Mary gold flower Fragrant valerian Ortica Menta piperina Calendula Valeriana

t'.

PASJA trava, v. Troskot PASJI trn PELIN PELINEK, v. Pelin PETOLIST PETOPRSTAC, v. Petolist PELINJA Ijubica, v. Matinjak PIMPINELA, v. Bedrenika Potentilla reptans Funffingerkraut Hippophae rhamnoides Sanddorn

Artemisia absinthium Wermut

Les feuilles d'armoise Wormwood, absinthe Assenzio

144

LATINSKI PLUNJAK PLUNICA zdravilna, v. Plunjak PRESLICA PRSTENAC, v. Neven Pulmonaria officinalis

NEMAKI Lungenkraut

FRANCUSKI La pulmonaire

[ENGLESKI Lungwort

ITALIJAINSKI

Polmonaria

Eguisetum arvense
4

Zinnkraut (Schachtelhalmt)
)

La prele des champs

Shave grass

Code cavalino

RASTAVI, v. Preslica ROSOPAS, v. Rusa RUSA SAMOBAJKA, v. Dobriica SILJEVINA, v. Bedrenika SMETLJIKA, v. Vidac SREBRENKA STEA, v. Srebrenka STOLISNIK, v. Hajduka trava STRANO zelje, v. Kantarion SVENJAK, v Divizma
*
. 4

Cheliodonium mayus Schellkraut (Schollkraut)

Chelidoine grand ecaire

Celandine tetter wort

Celidonia

Potentilla anserina

Anserine (Krampfkraut)

La potentille anserine Cinguefoil

Potentilla

SVILOVINA, v. VrbovkaL IKALINA, v. kalj PRIS, v. Hajduka trava TUKAVAC, v. Preslica1 TRAVA od greva, v. Srebrenka

146

147

LATINSKI TRAVA od srca TRAVA od srdobolje, v. Trava od srca TRINE (cvetil sena)
J
*

NEMAKI

FRANCUSKI Le quinquefolie

ENGLESKI Tormentil

ITALIJANSKI Tormentilla

Potentilla tormentllla Blutwurz

Heublumen La renouee des oiseaux Kontgrass Poligono, centinodia

TROSKOT TRPUTAC, v. Bokvica UZLUDOBAR, v. uvarkua VAKENAC, v. Pelin VALERIJANA, v. Odoljen VIDAC VIDOVA trava, v. Vidac

Polygonum aviculare Vogelknoterich Wegtritt

Euphrasia officinalis

Augentrost

L'auphrasie

Red eyebright

Eufrasia

VIRAK VRBOVKA VRKUTA, v. Virak ZDRAVAC ZLOLESINA, v. Pajsi trn ZMIJINO mleko, v. RUSA ZOVA crna ZVONI, v. Kantarion ALFIJA^

Alchemilla vulgaris Epilobium

Frauenmntele Weiderschen

Geranium Robertianum

Storchenschnabelkra

Samucus nigra

Holunder, schwarze

Salvia officinalis

Salbei

La sauge des pres

Garden sage leaves

Salvia

ILOVNJAK, v. Bokvica! UTA trava, v. Rusa

148 149

OPTI INDEKS Agofobija 85 Alkolozam, leenje 116 Ambrozijus, izreka31 Anemija 86 Apetit, gubitak a. 87 Apsces pankreasa 19 Artritis 88 Artroza 88 Astma, pluna i srana 88 Bazedovljeva bolest 89 Eelanevine, moe li se iveti bez bez 44 Bolesti zglobova, lee se "totalnom terapijom" 63 Brani parovi/kad nemaju dece 90 Bradavice, mladei 87 Bronhitis 90 Bubrezi, kolike, vidi KOLIKE Bubrezi, rak 22 aj za bubrege 52 aj od alfije 51 aj od zdravca 53 irevi, spoljni 128 irevi u elucu i dvanaestopalanom crevu, kako leiti 128 Debelo crevo, rak na d. 17, 38 Deji giht 97 Diskovi 98 Difterija 103 Dizenterija 97 Dojka, rak d. 55 opis raka d. 42 Dubokozamrznuta jela, vidi: Gotova jela
mm

Gastritis (garavica) 94

151

Geobioioki uticaji iz tla 134 Giht, deji 97 Gimnastika disanja 92 Gladovanje, teorija 32 Glavobolje 94 Gotova jela, vidi: Podgrejana jela Grevi 96 Grip 95 Grkljan, rak g. 5S Groznica 96 Guavost 96 Hemijsko-farmaceutsko leenje raka 31 Hemoroidi 127 Hipertenzija, vidi: Visoki krvni pritisak Izleivost raka 41 Infarkt, srani 106 Ispit, strah od i. 85 Jajovodi, rak na j. 55 Jetra i pankreas, rak j. 57, 59
i

Materica, rak 55 m., opis 42 Mehanizam leenja totalnom terapijom" 35 Melanholija, seta, duevna bolest 111 Menstrualne tegobe 108 Meavina sokova, obrazloenje 44 Meavina sokovav 48 Meavina sokova i ajeva, struni komentar 34 Migrena 94 Miadei, vidi: Bradavice Mokrenje u krevet 112 Mozak, tumor u m. 55 Mravljenje bez rizika 39 Mucanje 113 Multipla skleroza 112 Nain primene totalne terapije" 49 Nadbubrene lezde, oboljenja i simptomi 113 Naftalin, vidi: Otrov za moljce 131 Naizmenine kupke za noge 108 Naizmenine kupke za ruke 108, 110 Neista koa lica Nepce, rak n., usne, jezika 56 Nesvestica 114 Nivo sopstvenog krvnog pritiska merenje 116 Nizak krvni pritisak 115 Oblog sa keljom 58 Oi, rak o. 55 Operacija, period posle o., terapija 62 Osteoporoza 63 Otvorene rane na stopalima 123 Otkria i nestrunjaci 66 Otrovi protiv moljaca 131 Otvoreni tumor u elucu 45 Period posle zavretka totalne terapije" 63 Perut, vlana p. 79 Pijanstvo, vidi: Alkoholizam Pitanja u vezi sa totalnom terapijom" 65 Plua, rak p. 23, 57 Podgrejana jela 133 Podruja primene totalne terapije" 39 153

Katarakt, siva mrena 107 Kaalj 106 Kolike bubrega i ui 107 Konzerviranje, sterilizacija hrane 41 Kosti, rak k. i plua i TBC plua 57 Koa, rak k. 56 Kone bolesti nain leenja 78 Krajnici, rak k. 35 Kratak oblog, priprema 68 Krvarenja, razliita 108 Krvarenje, preobilno za vreme menstruacije 107 Krvotok, poremeaji 108 Kupke za noge, naizmenine 108 Kupke za ruke, jedan primer 110 Leenje raka totalnom terapijom" 62 Lenja creva 111 Leukemija 67 Leukemija, leenje 69 Lupus 27

152

Poziv lekarima 66 Polenska kijavica 118 Povijeni prsti 117 Prelaenje preko ulice, strah od p. 85 Preventiva 42 Priprema za operaciju 118 Prolena terapija 39 Promrzline 120 Prostata, rak p. 59 Puenje, tetnost p. 130 Radna-sposobnost za vreme totalne terapije" 36 Recept za sok od povra 48 Reuma 121 Saveti za bolesne od raka 38 Sekreti 122 Signali raka 41 Siva mrena, vidi: Katarakt Slepilo usled paralize onog nerva 76 Slezina, rak s. i pankreasa 59 Sluajevi primene totalne terapije" 39 Sok + ajevi, obavezno 52 Spondilartroza 63 Srce, vidi Vodena bolest Srana astma, vidi Pluna i srana astma Srani infarkt 104 Srani mii, bolesti s. 123 Starije osobe lake podnose totalnu terapiju" 64 Stopala, otvorene rane na s. 123 Strah od ispita 85 Strah od raka bezrazlon! 42 Struni opis delovanja totalne terapije" 31 Struno miljenje o totalnoj terapiji" 35 Struma, guavosf 96
*

Trbuh, vodena bolest, vidi: Vodena bolest 92 Trigeminus-neuralgija 124 Trovanje krvi na ruci 23 Trudnoa 126 Tuberkulozna upala porebrice 79 Tumor, definicija 43

Uobraeni bolesnici 80 Upala sranog rniia 18 Upala zglobova 18 Upale svih vrsta 127 Usna, donja, rak d. 21 Vano, to treba znati o totalnoj terapiji" 62 Vene, nabrekle 91 Vene, upala 91 Visok krvni pritisak 92 Vodena bolest (srce, trbuh) 92 Vodeni tokovi pod zemljom 134 Vreme neposredno posle totalne terapije" 63

Zadah iz usta 103 Zakreenje arterija 104 z. a. u mozgu, kako postupati s takvim Ijudima 104 Zatvor 60 Zemljoradnici, nekoliko praktinih saveta 137 * Zubi, kad deca dobijaju z. 105 Zujanje u uima 105 eludac, rak . 59 upala ., kako leiti 101 u, umanjeno luenje 103 u, kolike, vidi: Kolike

eerna bolest, diabetes 128 tucanje 129 Tanko crevo, rak t. 17 Tekoe, ako se pojave 60 Totalna terapija 47 kod koga ne uspeva 45

154

155

SPECIJALNI DODATAK
III izdanju

Postoje izvesne pojedinosti koje treba da upoznaju oni koji razmiljaju o primeni Brojsove totalne terapije". U knjizi je ve reeno u kakvim je sluajevima korisno primeniti pomenutu terapiju. Postoje i okolnosti u kojima se terapija ne preporuuje. Odmah emo rei - ne preporuuje se ne zato to bi terapija kodila zdravlju pacijenta, nego to bi efekat terapije bio mali ili nikakav. To su sluajevi kad je bolesnik bio podvrgnut zraenju, primao hemoterapiju ili citostatike. Budui da su to iroki pojmovi - terapija nema svrhe ako je bolesnikov imuni sistem zraenjem i slinim merama oslabljen do te mere da telo nije sposobng da se bori sa boleu, odnosno, ako je njegova ivotna snaga na izmaku. Meutim, ako je imuni sistem zraenjem, hemoterapijom ili citostaticima oteen u manjoj meri, autor preporuuje oporavak od takvih tretmana u trajanju od est do dvanaest meseci, da bi tek tada nastali uslovi za primenu totalne terapije". Ipak, postoje situacije kada oboleli od raka uprkos svega eli da pokua terapiju, iako je operisan i moda do pre kratkog vremena bio podvrgnut zraenju i slinim merama, svestan da su mu izgledi na ivot praktino ravni nuli. Takvima se poruuje da mogu da pokuaju. U za157

visnosti od vrste bolesti, njima e, ako zavre terapiju, najverovatnije biti bolje, ali to bolje" bie jo veoma daleko od granice bezbrinog zdravlja. Njima, ako u tome uspeju, predstoji naporan period potpuno izmenjene ishrane, potpuno izmenjenog naina ivota, pogleda na svet, odnosa prema okolini i, to se ve podrazumeva, ponavljanja totalne terapije" jednom ili vie puta, u razmacima od 6 - i 2 meseci, zavisno od stanja bolesti. Osnovno pravilo za uspeh u bilo kojim okolnostima glasilo bi: budi uvek sklon da ini bar malo vie od onoga to se trai od tebe, a nikako malo manje. Ako se od tebe, na primer, oekuje da se u neemu trudi sedam dana, uini to osam ili devet dana; uini uvek jo vie i jo bolje nego to se od tebe trai. Nemoj traiti prrliku da ipak, bar jednom, zapali cigaretu, pojede ili popije ovo ili ono, nego istrauj, ne bi li pronaao jo neto ega bi se mogao odrei, to bi mogao uiniti, to bi doprinelo tvome ozdravljenju. Ako se od mene, recimo, zahteva da posle totalne terapije" ivim na presnoj hrani bar est nedelja, onda to nee znaiti da u jedva doekati kraj este nedelje da se najzad vratim staroj ishrani, nefo u umesto est, primenjivati takav reim ivota, recimo, osam nedelja. Ako se (u nekim specifinim sluajevima) trai godinu dana - shvatiu da je, u stvari, potrebno da tako bude celog ivota, ili bar onoliko godina koliko je potrebno da, zajedno sa lekarom, mogu da kaem da mi apsolutno ne preti nikakva opasnost po zdravlje, naroito ne od recidiva, vraanja u bolest od koje sam se ieio. Dotle u, sasvim pouzdano, ve usvojiti nov nain ivota, kojim mi je i produen ivot. Valjalo bi po ko zna koliko puta (nikada previe) ponoviti da onima koji su bili podvrgnuti zraenju, hemoterapiji i slino, sam Rudolf Brojs ne daje anse za ozdravljenje a ako ve hoe da pokuaju, da treba da proe est do dvanaest meseci, uz stalnu upotrebu ajeva od alfije i zdravca, da bi se telu koliko-toliko povratio imunitet, 158

ako je to u datom sluaju uopte mogue. U tom periodu se preporuuje specijalni reim ivota (presna hrana, odricanje, od svega to inae kodi organizmu (hemijski medikamenti, alkoholna pia, duvan, beli eer, belo brano, crna kafa, meso, industrijski preradena hrana, itd.) Treba posebno naglasiti da je u okviru primene totalne terapije" od 42 ili manje dana, neizbeno svakodnevno klistiranje irigatorom. Izbegavajui klistiranje, pacijent rizikuje neuspeh u leenju i este neprijatne tegobe za vreme terapije. Kako treba vriti svakodnevno klistiranje: irigatorom, sa oko 700 do 1000 ml mlake kamilice, uz dodavanje nekoliko kapi kantarionovog ili maslinovog ulja u kamilicu. Uoi poetka totalne terapije" preporuuje se serija od nekoliko uzastopnih klizmi, sve dok ne potee relativno bistra tenost. Klistiranje obavezno svakodnevno, budui da je ono glavni ventil za eliminaciju materija stranih organizmu (toksini, bolesne elije, otpadne materije i tetni produkti metabolizma). Razloga za klistiranje bie sve do zadnjeg dana terapije. Pacijentu koji nije spreman na potpunu promenu naina ivota sama terapija od 42 dana nee doneti trajno poboljanje zdravstvenog stanja, ili mu ak nee ni koristiti, jer e se, ako nastavi starim nainom ivota (pre sve~ ga ishrane), bolest najverovatnije ubrzo vratiti. U primeni totalne terapije" nemojmo traiti kompromise niti polovina reenja. To znai, na primer, da ja ne mogu pripremati sok za terapiju od hemijski tretiranog povra (smatrajui da to nema veze") ili izostaviti, recimo, zdravac, zanemariti klistiranja, eliminaciju naftalina i sl. iz kue, promenu mesta spavanja, redovno i potpuno disciplinovano pridravanje uputstava za terapiju. Kompromis ili polovino reenje ujedno su i dovoljan razlog da uopte ne otponem, odnosno nastavim, primenu te-

159

rapije i ne angaujem one koji mi ele dobro. Za vreme terapije obino e se na jeziku pojaviti neobina svetla skrama, koju bi trebalo paljivo povremeno skidati, a obino kada ona potpuno nestane, zavrava se i terapija. Rak mozga, rak plua i metapromene na jetri i pankreasu najtee se lee.
*

PROBLEMI ZA VREME TOTALNE TERAPIJE"


Sredstva protiv bolova, antibiotici, itd. Naelno, s poetkom terapije prestaje uzimanje fcilo kakvih hemijskih medikamenata. Umesto njih, ukoliko je zaista-neizbeno, treba nabaviti i uzimati preparate koji se, dodue, za sada u naoj zemlji ne mogu dobiti. To su preparati za sledee situacije:

Opti bolovi: Petadolor", Petadolex", (tablete, kapi za oralno uzimanje/ampule za ubrizgavanje (u apotekama u vajcarskoj i SR Nemakoj). Boiovi u nozi ili kuku: mast od gaveza (Beinwellsalbe") (Austrija, vajcarska, SR Nemaka), uz nju utrljavati i kantarionovo ulje, upotrebljavafi i preparat BIOSTRATH-flssig" i (posle totalne terapije") salatu od ribanog celera. Ako gornje preparate ne moemo nabaviti, pokuajmo nabaviti neki od prirodnih, odnosno, biolokih preparata. U krajnjem sluaju, sredstvo koje e umiriti bolove upot160

rebiti samo u neophodnoj dozi, ne oekujui da se ono moe redovno uzimati, jer svaka doza umanjuje i esto neutralie efekat terapije, a u nekim sluajevima deluje i direktno suprotno, izazivajui neprijatne posledice. Povraanje sokova i ajeva, gaenje: jutrom i veerom uzimati po etiri kapi tinkture trave od srdobolje (Blutwurztinktur") nerazreene na jezik, a u dodatku i po jednu olju aja od iste trave (priprema se kao aj od zdravca). Ako je uz povraanje prisutna i opta slabost, uzimati na dan po jednu olju bistre supe od luka: U jednom litru vode pet minuta kuvati jedan srednji luk, posle ceenja, uz serviranje dodati neke prirodne biljne zaine. Otekline: jutrom i veerom uzimati po jednu kafenu kaiicu semenja od bokvice (Flohsamen"). Van terapije isto tako, uz jelo, uzimati i po 1/8 litra Brojsovog soka od povra. Vrlo esto do oticanja dolazi zbog oslabljenog rada srca (glogove kapi sa - ili bez - kapi od odoljena, str. 116), ili zbog nedovoljne koliine uzetih ajeva i soka (ukupna koliina potrebnih ajeva je oko dva litra). Ne treba zanemariti ni u knjizi ve naglaene faktore naftalin i geobioloke uticaje. Anemija: (dopuna upustvu sa strane 86): piti aj od divlje verbene, lat. verbena officinalis, nemaki Eisenkraut", tri puta dnevno po jednu olju (ili manje, prema potrebi); posle totalne terapije" tri puta dnevno po jednu kafenu kaiicu pivskog kvasca (ili Belvitina" iz naih apoteka) - efekat ienja; Lebertran" - Austrija; piti sirova jaja od zdravih, prirodno hranjenih kokoaka. Opta slabost za vreme totalne terapije": troiti supu i aj od crnog luka. Uzimati preparat Biostrath-flussig" i posle totalne terapije" salatu od ribanog celera. Zasrce: glogove kapi tri puta dnevno po 40 kapi, plus dva puta dnevno (ujutru i u podne) 40 kapi od odoljena. Ako terapija iz nekog od ve pomenutih razloga ne donese rezultat, a bolesnik je i dalje u tekom stanju,

161

Rudolf Brojs preporuuje, paralelno sa redovnom ishranom, specijalnu terapiju za jaanje, sa upotrebom medicinski preienog petroleja (Medizinalpetrol", i to na sledei nain: est nedelja svakodnevno ujutru na tate uzimati po jednu kafenu kaiicu petroleja. Nainiti prekid od osam nedelja, a onda jo etiri nedelje nastaviti na isti nain. Ako se za vreme ili posle totalne terapije" pojave limfni otoci ili zadebljanja limfnih vorova, nabaviti preprarate Echinaforce", Echinaceasalbe" i Echinacea Tropfen". Na bolno mesto utrljavati Echinacea Salbe". Echinaforce" se, prema priloenom uputstvu, koristi kasnije i u ishrani. Na bolno mesto polagati obloge od zgnjeenog kupusovog lista ili od vate namoene u tinkturu Echinacea. U akutnom stanju svakog sata uzimati po 10 kapi Echinacea Tropfen", sa malo vode, odnosno aja.
Pojava simptoma nekih bolesti za vreme totalne terapije" kod nekih bolesnika potpuno je normalna. Trajanje pojedinih simptoma/tegoba obino je kratko. Po objanjenju autora, u procesu ienja organizma (eliminacije svega to mu je strano), izbijaju, kratkotrajno, na povrinu simptomi ranije nedoleenih bolesti ili nekih koje je pacijent ranije zaradio", ali koje, zahvaljujui specifinim medicinskim merama nisu bile ispoljene na uobiajen nain, ve su svojim nedvosmislenim prisustvom doprinele pogoravanju opteg zdravstvenog stanja i nastajanju drugih, uglavnom teih, bolesti i stanja. Tokom totalne terapije", a mahom i posle nje, sve tako nastale tetne materije naputaju organizam. U vremenu posle svega toga od pacijenta zavisi kakva e biti budunost njegovog zdravlja. Tu se uglavnom misli na promenu naina ivota, linog stava prema ivotu, sopstvenom telu, svojoj okolini, itd. Prema tome, takvi simptomi ne treba da uznemire bolesnika, jer e znati uzrok njihove pojave. Samo, ukoliko su oni burni i izazivaju neppdnoljive tekoe, moe se 162

pribei odgovarajuim merama, od kojih su neke opisane u ranijem tekstu. Ako posle totalne terapije" zbog raka jetre i dalje postoje tekoe, pored obavezne 100% presne hrane, svakodnevno, obino popodne, stavljati to topltji oblog od preslice (rastavia), kako je navedeno u knjizi, drati ga 1 do 2 sata, iskljuiti iz ishrane sir i buter. Troiti aj od pelina u prvih 10 dana preliven vrelom vodom 10 sekundi, a onda dalje svakodnevno preliven vrelom vodom tri sekunde, kao obino. U sluaju nepodnoljivih bolova za vreme terapije, nabaviti i troiti aj jaglac (jagorika), lat. Primula veris, nemaki Schlsselblume". Spravlja se na isti nain kao zdravac. Prema potrebi, troiti 1, 2 do 3 olje dnevno. Mnogi potencijalni korisnici Brojsove totalne terapije" ele da saznaju vie o stanju svoje bolesti, odnosno o svom celokupnom zdravstvenom stanju. Rudolf Brojs, koji je do skoro sam primao pacijente na savetovanje, do prave dijagnoze uglavnom je dolazio putem takozvane iris-dijagnoze", o kojoj on govori u svojoj knjizi. Sada, kad je to zbog njegove starosti vie nemogue, on preporuuje dvojicu lekara, kao najbolje njemu poznate strunjake za iris-dijagnozu: vajcarska: Jakob Haubenschmidt, Heilpraktiker Ouellenstrasse 21 CH-8580 Amriswil Tel. (9941) 7177/1819 SR Nemaka: Otto-Julius Brucker Vomsteinstrasse 12 D-7990 Friedrichshafen Tel. (9949) 7541/22522 (Cena kotanja iris-dijagnoze iz februara 1987. godine bila je DM 18, - premda je kod ovog lekara uobicajeno da iris-dijagnozu vri u sklopu odreene terapije.)

163

ZVANINA MEDICINA I BROJSOVA TOTALNA TERAPIJA"


Poslednjih desetak godina bilo je mnogo napada na autora ove knjige, Rudolfa Brojsa i njegovu totalnu terapiju", napada sa ciljem da se obezvredi neto to je desetinama hiljada Ijudi spaslo ivot i povratilo zdravlje, upravo onim Ijudima koje su predstavnici zvanine medicine ve bili otpisali, dajui im samo jo nedelju dana, ili nekoliko meseci ivota. U mnogim zemljama tzv. zapadnog sveta postoje ogromni dravni instituti za istraivanje raka. Prema nekim pouzdanim izvorima, u tim projektima istraivanja raka utroeno je do sada oko 50 hiljada milijardi amerikih dolara, gotovo jedna nezamisliva suma. Samo u SR Nemakoj osnovano je, u okviru dravnog pokreta za istraivanje raka, 780 takozvanih instituta za istraivanje raka, koji su kotali preko 60 milijardi nemakih maraka. Izdaci su i dalje ogromni, jer je u tim ustanovama zaposlena itava armija Ijudi, a evo i tunog rezultata: nijedan od tih takozvanih istraivakih projekata do sada nije doveo do stvarnog izleenja ijednog obolelog od raka ili leukemije. U svetu postoje komore (sindikati) za zatitu radnika, ali i lekarske komore - za zatitu lekara. Meutim, to u ovom sluaju, na teret stotina hiljada obolelih od raka, koje zvanina medicina nije u stanju da izlei svojim operacijama, zraenjima i hemoterapijama. Kada pacijentu amputiramo nogu iznad kolena zbog raka kostiju, mi ne moemo govoriti o izleenju, poto je pacijent os164

tao bez noge. Kada eni amputiramo jednu ili obe dojke, moemo govoriti jedino o sakaenju. Jedan organ se moe smatrati izleenim samo ako su uspostavljeni ranije zdravo stanje i funkcija, bez oteenja drugih organa. Lekari polau zakletvu da e odravati ivot bolesnika dokle god je to mogue. Meutim, pita se autor: da li ta zakletva nalae buduim lekarima da treba da se bore protiv vidljivih uspeha u leenju raka izvan zvanine medicine? Brojsova totalna terapija" je, za razliku od leenja od strane zvanine medicine, izuzetno jevtina - kota manje nego uobiajena ishrana za period od 42 dana! Evo jednog podatka: jedna amputacija noge u Austriji kota 100 do 150.000 ilinga. Poto posle operacije nastupaju poznate metastaze, a potom i neophodne nove operacije i zraenja - ponovo se pojavljuje izdatak od najmanje 150.000 ilinga. Takav postupak kod istog pacijenta ponavlja se i doest.i vie puta, sve dok konano ne nastu- * pi smrt. ta interesuje obolelog od raka - kako nastaje tumor i gde mu je zaetak, ili, znatno vie - ta se moe uiniti da on ozdravi od opake bolesti? Koliko je ve bolesnika umrlo od raka, koji su bili pokolebani tendencioznim napisima u dnevnoj tampi u nekim zemljama, izjavama na radiju itd., pa su prekinuli totalnu terapiju" ili je uopte nisu ni otpoeli, iako su se potpuno pripremili i za nju sve nabavili? Jedna od takvih izjava je, na primer, da cvekla (koja je glavni sastavni deo Brojsovog soka od povra) sadri preveliku koltinu nitrata i podstie razvijanje raka! Medutim, taj prirodni sadraj nitrata, u spoju sa sokovima od celera, argarepe i rotkve predstavlja zapravo pravo sredstvo u borbi protiv raka i leukemije, to je ve bezbroj puta dokazano. Kako je dolo do takvih izjava? Recimo, mladi naunik priprema diplomski rad. Jedan deo rezultata njegovih is165

traivanja dospeva u teleprinter velikih medijskih agencija. U tampi nastaje uzbuna. Nitrat u cvekli! Ono to je do jue bilo zdravo, ve danas je, navodno, opasrio po zdravlje. Evo ta kau injenice; nitrat nije izum naeg
*i

vremena. Nitrat uzimaju sve biljke. Korensko i lisnato biIje prirodno sadri nitrat. Sam Ijudski organizam stvara nitrat a i oduvek je naviknut na primanje nitrata spolja. Opasnost po zdravlje ne dolazi od nitrata, ve od nitrita i daljih produkata njegovih hemijskih reakcija, koje mogu nastati u raznim nepovoljnim uslovima. Prirodne koncentracije nitrata ne mogu se uporeivati sa vetaki dodatnim nitratom. Vegetarijanci, kojt zbog svog naina ivota unose posebno velike koliine nitrata, u proseku su zdraviji od ostalog dela stanovnitva. Osim toga, nauno je potvreno da se mogue formiranje tetnih materija iz nitrata preko nitrita spreava prisustvom vitamina C. Panika koja nastaje posle onog diplomskog rada je sluajnost. Istraivanje bi isto tako moglo da se odnosi i na zelenu salatu, rotkvice, crnu i beiu rotkvu i drugo povre koje, delom, po svojoj prirodi ima i vei sadraj nitrata. Prema tome, ta moemo zakljuiti? Sok od cvekle je zdrav! Ne dopustite da vas iko obmanjuje!

UDNA MEDICINA
Rudolf Miler (Muller)

Pedeset je godina od kako prouavam medicinu u svim njenim relacijama, pa ni pored najbolje volje ne mogu da uguim zdrav Ijudskim razum - ni onda kada se on drzne da osudi svete dogme ortodoksne medicine. To ne mogu, kada sam uvek iznoda svedok patnji koje su one izazvale i izazivaju - kako, zbog njih, ogroman broj Ijudi pati i boluje celog ivota, iako bi - kad bi saznali pravu istinu o svom zdravstvenom stanju - mogli biti kao i mi. Evo malo statistike iz vajcarskog statistikog almanaha. Broj lekara se neprestano poveava. Broj lekara i asistenata u vajcarskoj 1900 = 1.989 1958 = 7.449 1973 = 11.236 Poto tvrdimo da lekari mogu da lee bolesti, a budui da se njihov broj toliko poveao - a za isto vreme stanovnitvo je uveano za oko 60% - zakljuili bismo da bolesnika vie gotovo ne bi trebalo da bude! Sa statistikom bismo mogli nastaviti u nedogled. Na primer, sa podacima o stalnom i rapidnom poveavanju bro] (i procenata) umrlih od raka, sranih bolesti, arterioskleroze itd. Gluposti, rei e medicinski strunjaci, vi zaboravljate da smo zaustavili zarazne bolesti, kao to su boginje, difterija, tifus itd., tako da ih danas gotovo uopte vie 167

166

nema. ime se te bolesti zaustavljaju? Antibioticima, penicilinskim i drugim hemijskim preparatima koji uklanjaju specifine simptome bolesti, ali koji, kako danas utvruju napredni naunici, imaju za posledicu optu podlonost bolestima i nastajanje novih bolesti. Kae dr Aleksander Karel (Alexander Carrel): Godine ivota koje smo dobili guenjem infektivnih bolesti plaamo fiziolokim (telesnim) raspadom i sporim, bolnim umiranjem od hroninih bolesti." Evo i nekoliko pasusa iz izvanredne knjige Food iz your best medicine" (Hrana je va najbolji lek), od dr H.G. Bilera (Bieler): Mi danas ne ivimo samo u atomskom, ve i u dobu antibiotika! Nema bezopasnog medikamenta, a efekat delovanja tih medikamenata esto daje povoda za ozbiljnu zabrinutost. Radi se o posledicama koje mogu da zadru vrlo daleko u budunost! lako je za klinika istraivanja izdato mnogo miliona dolara, istraivanje dejstva i kasnijih posledica dejstva opasnih medikamenata jo uvek je u povojima! Lekari su esto prisiljeni da pacijenta leenog otrovnim medikamentima snanog dejstva, upotrebom drugih hemijskih preparata lee od posledica delovanja prethodnih lekova! Osim toga, eksperimenti u laboratorijama pouili su me da sami bacili ne izazivaju bolesti, nego da su oni samo pratee pojave bolesti. Oni se pojavljuju kod svih Ijudi, ali se mogu razvijati samo na tlu poremeenih funkcija (kod bolesnih Ijudi)." Ovo je iskustvo koje autor lanka zastupa ve trideset godina. Kako bi inae bilo mogue da se Ijudi koji se stvarno zdravo hrane, nikada niim ne zaraze, ak i ako intenzivno kontaktiraju sa bolesnim Ijudima? Dr H.G. Biler pie dalje: ,,U vreme moga rada kao lekara opte prakse, u poslednjih 50 godina, doao sam do sledea tri zakljuka u vezi sa uzrocima i leenjem bolesti:
168

1. da bacili nisu jedini uzrok bolesti; 2. da je u gotovo svim sluajevima davanje medikamenata u leenju bolesnika ima i tetno dejstvo. Medikamenti veoma esto imaju ozbiljna sporedna dejstva, ponekad izazivajui nove bolesti; 3. bolesti se mogu leiti pravilnom upotrebom odgovarajue hrane. Ove tvrdnje mogu imati zbunjujue jednostavan prizvuk, ali sam do njih doao u okviru intenzivnog rada na jednom vrlo sloenom podruju: koloidna hemija i hemijsko ponaanje lezda s unutranjim luenjem." Dr Biler potom citira jednog naprednog naunika, dr O.W. Holmsa (Holmes), koji se ne ustruava da kae: Uveren sam da bi oveanstvo bilo blagosloveno kad bi celokupna materia medica", kako je danas poznajemo, potonula na dno mora. Dodue, bilo bi to katastrofa za ribe!" Kvalitetu ishrane se u zvaninoj medicini ne pridaje nikakav znaaj. Istraiva Mek Kerison (McCarrisson) kae: ivimo u vremenu velikih naunih dostignua na svim podrujima medicine, a ipak je sve vie bolesnih, sve vie bolesti, sve vie bolnica, sve vie medikamenata, pa se pitamo, zar iz tog gliba nema izlaza? Taj izlaz pokazao nam je dr Birher (Bircher)! Ne moemo se osloboditi utiska da dananje oveanstvo lek za svoje bolesti oekuje iskljuivo od tehnike i hemijsko-farmaceutskih proizvoda. Fatalna posledica toga je da se danas ve otvoreno tvrdi da je 50% svih bolesnih stanja - jatrogeno, tj. izazvano neodgovarajuim medicinskim tretmanom. - Dr Georg Meinecke.

Da bi se izbegli nesporazumi, izriito emo naglasiti da nauka o leenju prirodnim putem uvek za sebe tvrdi da moe da lei svaku bolest, ali ne i sva169

kog bolesnika. To, uostalom, ne moe danas ni zvanina kolska medicina!

u tom pogledu bolnice krenu novim putevima.

BROJSOVA TOTALNA TERAPIJA"


Pismo jednog itaoca bazelskom listu Tagblat", 22. 8. 1979: Gladovanje je poznato kao operacija bez skalpela. Pravilno se postavljajui, njime se mogu postii prava uda. Meutim, u trenutku kad neko poinje gladovanje, ivotna snaga ne sme biti ve skrhana. Za gladovanje su potrebne izvesne psihike rezerve i duevna snaga, to se naroito odnosi na metod koji preporuuje Rudolf Brojs. Pacijent oboleo od raka plua zbog preteranog puenja teko da e moi sa uspehom da primeni tu terapiju. Ako je prisutna elja da oekivani uspeh bude trajan, najveu moguu panju valja posvetiti rehabilitaciji. Neizbeno je potovanje naina ivota koji je u skladu s prirodnim zakonima. Na kraju, kada govorimo o gladovanju (postu), mi govorimo o promeni celog oveka. Nikada nee biti uspeha u pokuaju leenja raka i drugih bolesti civilizacije, bilo to uz pomo hemijskih ili prirodnih preparata, ako najpre ne odstranimo uzroke. Ti uzroci lee u naem dananjem protivprirodnom nainu ivota, preteno u ishrani. S jedne strane preobilno konzumiranje praznih kalorija (eeri), a s druge, preterane koliine belanevina u ishrani, pie i alkohol vode ka nevienom haosu u metabolizmu, pa na kraju i do nastajanja raka. Primarni zadatak nae medicine bio bi da u ovakvoj situaciji odigra ulogu prosvetitelja, upuujui na pravi put. Ipak, stvarni uspesi mogui su samo onda ako 170

Za kompletnu "totalnu terapiju" od 42 dana za jednog pacijenta treba izdvojiti ekvivalent od proseno 1500-1800 austrijskih ilinga (za one koji sokove i ajeve nabavljaju u inostranstvu} Sok se, dodue, moe priprematii u domaoj reiji, ali iskljuivo od pouzdano istog (organski gajenog povra, bez vetakih ubriva, pesticida, insekticida itd. I ovde se mora pokazati karakter. Ako se takvo povre ili hrana mogu nai, ne moemo rei: pa nisam to mogao nai; ko to ve moe na naim pijacama..." Ako uopte elimo uspeh, onda ili potpuna disciplina i doslednost u primeni svih uputstava ili ne oekivati uspeh i ne upirati prst ni na koga i ni u ta. Sokove i ajeve,kao to je ve reeno, svako moe da nabaviu Austriji, vajcarskoj i SR Nemakoj, u prodavnicama Reformhaus", supermarketima i apotekama, a deo ajeva i u naim biljnim apotekama. Nazivi ajeva na odgovarajuim jezicima odtampani su u indeksu na kraju knjige. U naoj zemlji se sokovi i neki ajevi nigde ne mogu poruiti, naroito ne pouzeem, tako da je svaki potencijalni korisnik totalne terapije" upuen na kupovanje u jednoj od pomenutih susednih zemalja. *

* Svi, ili pojedini, ajevi za Brojsovu terapiju od nedavno se mogu dobiti (i pouzeem) u biljnoj apoteci GODILAK" u Novom Sadu. Telefon (021) 623-771

171

Jo dva pisma zahvalnih pacijenata


Silvia Martina, CH-6014 Littau, 27. 2. 1977. Osam godina sam patila od Hokinove bolesti, da bi mi lekari na kraju, januara 1977. godine dali ansu ivota jo do sredine aprila. O Vaoj metodi, gospodine Brojs, sluajno sam itala u tampi. Po Vaoj preporuci odmah sam poela da primenjujem terapiju. etiri sedmice sam se svega strogo pridravala, a onda otila na analizu krvi, lekaru koji se Ijutio na mene to sam prestala da troim medikamente. Posle obavljene analize lekar je izaao, stisnuo mi ruku da mi estita, jer mi je krv tako dobra, da ne moe biti bolja; da sam za tri nedelje dobila 20% vie krvi, tako dobre, da ne moe a da mi ne preporui da tako dalje nastavim. U poslednjih ftekoliko godina nisam se ovako dobro oseala. Danas posle terapije i dalje pijem po jednu au soka od povra i aja od alfije. (6. 9. 1987): Danas, posle pet godina, jo uvek se izvanredno oseam; lekari su i dalje u udu. Moj lekar opte prakse potvrdio je ovih dana da sam jedina bolesnica od Hokinove bolesti za koju zna da ju je preivela.

Kau da su jedino mogli da izvedu vetaki zavretak debelog creva. Poto crevo jo nije bilo potpuno zatvoreno. Nismo pristali na operaciju. Krajem marta iz Austrije doneli smo sokove Breuss-Gemsesaft", u originalnom pakovanju od 500 ml. ajeve smo nabavili delimino u Jugoslaviji a delom u Austriji. 30. marta maika je poela sa primenom totalne terapije", drei se strogo uputstava, tako da danas ivi sasvim normalno. Tokom terapije izgubila je oko 12 kilograma, to je ubrzo poela nadoknaivati i sada je nadoknadila oko devet kilograma. Stolica je spontana, i jo uvek izbacuje komade tumora. O ishrani vodi rauna, pa se vrlo dobro osea. Njoj je danas 65 godina. Ona ivi normalno, bez nekadanjih nesnosnih bolova, utekavi od strane smrti koja bi sigurno nastupila da nije bilo ove knjige i Brojsove totalne terapije". Mnogi bolesnici kod kojih je ustanovljena ista dijagnoza, nakon operacije otili su zauvek u neizdrivim i stranim mukama.

ADRESE ZA BEZBOLNO NAMETANJE KIME


- sve u Austriji 1. Dr.med. Judith Hentschel-Winkler, biologische Medizin 1130 Wien Jagdschlossgasse 40/2/1 T. 0222/84 29 29 *2. Ulf Weber, Heilmasseur, 5582 St. Michael, Lungau /Salzburg, T. 06477/219 3. Franz Sporrer, Heilmasseur, 5020 Salzburg, T. 06222/50634 173

Janko Struhar, Erdevik, avgusta 1986.


Februara 1986. godine kod moje majke utvrdeno je da boluje od raka na debelom crevu, dijagnoza Neo.Recti". Operacija nije dolazila u obzir, jer je tumor zahvatio veliki deo debelog creva. Kako su nam lekari obrazloili, bio bi to vei rizik za lekara nego uspeh same operacije. 172

*4. Norbert Pfretscher, 6020 Innsbruck, Framsweg 44, T. 05222/62 04 42 *5. Inge Hollenstein, 6890 Lustenau a.Rh., Kapellenstr. 9, T. 05577/29 2 03 6. Dr.med Erich Vonplon, praktischer Arzt, 6700 Bludenz, Untersteinstr. 22a, T. 05552/38 70 7. Dr.med. Max Gruber, praktischer Arzt, 6020 Innsbruck, Canisiusweg 121a, T. 05552/64 40 0 8. Dr. Urlike Gruber, Zahnarztin, 6020 Innsbruck, Andechstr. 44, T. 05552/4421 1 .9. Dr. Peter Neusiedler, Psychotherapeut, 2753 Pisting Kuhweg 8, T. 02633/26 14 10. Elisabeth Schussnig, Heilmasseurin, 8684 Spittal a.Sg. 11. Friedrich Holzer, Kneippkuranstalt, 8623 Aflenz, T. 03861/2676 12. Ernst Kronawetter, Heilmasseur, 2873 Freistritz, Schubertsiedlung 159 13. Anton Mathis, Heilmasseur, 6800 Feldirch, Churertor 6, T. 05522/55 02 M4. Walter Berchtold, 6867 Schwarzenberg, Hofegg 601, T. 05512/28 4 42 H5. Josef Winsauer, 6850 Dornbirn, Salzmann 3, T. 05572/66 01 24 od 7.00 do 8.30 116. Hubert Burtscher, 6700 Bludenz, Siedlerweg 10, T. 05552/63 40 4 17. Leopold Kleinhappl, 8020 Graz, Karlauergurtel 5/8/51
* zvezdicom su oznaeni najiskusniji strunjaci

Dodatak pripremio izdava u saradnji sa autorom knjige.


174