Está en la página 1de 10

Temporada 2011/2012

CARTA CIRCULAR

- RECONEIXEMENT MÈDIC ESPORTIU

Benvolgut/da President/a,

Com molt bé ja coneixeu la FCF, des de fa anys, demana a tots els clubs afiliats que els jugadors federats han de passar obligatòriament la revisió mèdica esportiva, que consisteix en la realització d’unes proves de valoració funcional medicoesportives (Tipus I), mínimes i imprescindibles per a poder determinar l’aptitud mèdica per a la pràctica esportiva. (ANNEX 1).

En aquesta nova etapa de la Junta Directiva que presideixo, una de les nostres màximes prioritats és la Salut dels nostres afiliats i és per això que us recordem la obligació que teniu, com a club, de complir els protocols establerts (inclosos als

cas de que la FCF detecti qualsevol

annexes que us adjuntem),

manipulació i/o falsificació de la revisió mèdica esportiva, el President de l’entitat infractora és el màxim responsable d’aquesta.

Per finalitzar, us demanem que gestioneu, amb certa antel·lació les revisions mèdiques dels vostres jugadors, per tal d’evitar aglomeracions innecessàries als centres mèdics.

donat que en

Rebeu una cordial salutació,

centres mèdics. donat que en Rebeu una cordial salutació, Andreu Subies i Forcada PRESIDENT Barcelona, 1

Andreu Subies i Forcada PRESIDENT

Barcelona, 1 de juliol de 2011

A) DOCUMENTS A COMPLIMENTAR

1.- Informe medicoesportiu (IME)

Atenent a la “Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, de Protección Civil del derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen”, la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal” i la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent a la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica, hi ha una sèrie de conceptes que cal tenir en compte:

L’esportista té dret a disposar d’un Informe Mèdic Esportiu, document privat i confidencial, amb totes les dades i informació derivades de la VFME, i signada pel metge responsable.

En el cas de menors d’edat, els nens esportistes han d’estar acompanyats sempre d’un

adult responsable (pares, tutors,

)

L’esportista té dret a la intimitat i a la confidencialitat. Les VFME es portaran a terme de forma individualitzada en relació a l’espai i temps, evitant els reconeixements massius d’esportistes alhora.

No es pot lliurar cap Informe Mèdic Esportiu a altres persones diferents de l’interessat

(entrenador, club,

) excepte per consentiment exprés i per escrit del mateix.

L’Annex IX de Guia PEFS de la Generalitat de Catalunya mostra un model d’Informe Mèdic Esportiu que pot variar en funció de les proves realitzades en cada cas concret. (ANNEX 2)

2.- Certificat Mèdic Esportiu (CME)

Es recomana complimentar amb un certificat mèdic oficial (full groc).

En el Certificat Mèdic Esportiu ha de constar:

Identificació de:

- Esportista o tutor (firma)

- Metge responsable (firma, nº col·legiat)

- Centre sanitari (nº autorització sanitària)

- Proves mèdiques realitzades (no el resultat)

El tipus d’aptitud mèdica per a la pràctica esportiva:

- No contraindicacions (“apte”)

- Contraindicacions relatives (s’ha d’aportar informe mèdic individual)

- Contraindicació absoluta (“no apte”)

Període de validesa

Aquesta revisió l’ha de realitzar un facultatiu i té una durada màxima de tres temporades encara que s’aconsella fer-ne cada dues.

L’Annex VIII de Guia PEFS de la Generalitat de Catalunya mostra un model de Certificat Mèdic Esportiu. (ANNEX 3)

B) CENTRES AUTORITZATS

Les revisions mèdiques s’han de realitzar obligatòriament a centres amb la corresponent Autorització Sanitària d’acord amb el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, sobre autorización de centros, establecimientos y servicios sanitarios.

S’adjunta llistat dels Centres de Medicina de l’Esport amb autorització sanitària per part de la Direcció General de Recursos Sanitaris (DGRS) del Departament de Salut. (ANNEX 4)

ANNEX 1

A continuació s’indiquen els actes a realitzar en la VFME Tipus I, en general, en futbolistes menors de 35 anys i amb càrregues d’entrenament de menys de 8-10 hores a la setmana.

Tipus I

Anamnesi (personal i familiar)

   

X

 

Exploració física (general per aparells)

 

X

 

Exploració cardiològica

X

Exploració aparell locomotor

X

Podoscopia estàtica

X

Paràmetres basals

X

Antropometria bàsica

X

Índex de Massa Corporal (BMI)

X

Electrocardiograma

 

X

(ECG)

 
   

→ Informe médic esportiu

X

(IME) privat

 

→ Certificat mèdic esportiu

X

(CME) públic

Centre Sanitari

Autoritzat

(DGRS)

En funció dels resultats de l’anamnesi, l’exploració física, l’ECG o altres criteris, el metge decidirà si són necessàries altres proves complementàries (analítica, Rx, espirometria, ecocardiograma, holter, etc.). Aquest tipus de proves poden trigar un temps per la qual cosa s’aconsella la realització de les VFME amb temps suficient abans de finalitzar el seu període de validesa.

En futbolistes de més de 35 anys i amb els que realitzen càrregues importants d’entrenament (més de 8-10 hores/set) cal realitzar una Prova d’esforç (ergometria) màxima, amb monitorització continua d’ECG (VFME Tipus IIB, de la Guia PELS)

ANNEX 2

Informe medicoesportiu (IME)

ANNEX 2 Informe medicoesportiu (IME) Pàgina 5 de 10

ANNEX 3

Certificat Mèdic d’Aptitud Esportiva (CMAE)

ANNEX 3 Certificat Mèdic d’Aptitud Esportiva (CMAE) Pàgina 6 de 10

ANNEX 4

Unitats de Medicina de l’Esport (HOSPITALÀRIES)

Codi

Localitat

Nom Centre

Tel. Atenció

 

usuari

H08000113

BARCELONA

Hospital Quirón

932850000

H08000272

BARCELONA

USP Institut Universitari Dexeus

932274747

H08621946

BARCELONA

Centro Internacional de Medicina Avanzada, SA (CIMA)

935522700

H08678950

BARCELONA

CLíNICA CREU BLANCA

932522522

H08000603

BARCELONA

Hospital Sant Rafael

932112508

H08000836

BERGA

Hospital Comarcal de Sant Bernabé

938243400

H17002551

BLANES

Hospital Comarcal de Blanes

972353264

H08000850

CALELLA

Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella

937690201

H17001413

CAMPDEVÀNOL

Hospital de Campdevànol

972730028

H17001438

FIGUERES

Hospital de Figueres

972501400

H17001501

GIRONA

Clínica Quirúrgica Onyar

972204900

H25001646

LLEIDA

Hospital Montserrat

973266300

H08001011

MANRESA

Clínica Sant Josep

938744050

H17001580

PALAMÓS

Hospital de Palamós

972600160

H43001815

REUS

Centre MQ Reus

977010800

H43001830

REUS

Hospital Universitari de Sant Joan de Reus

977310300

H43001893

TARRAGONA

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla

977259900

H43001967

TORTOSA

Clínica Terres de l'Ebre

977588200

H43002290

VALLS

Pius Hospital de Valls

977613000

H43002625

VENDRELL

Policlínica Comarcal del Vendrell

977660140

H08002664

VILAFRANCA DEL

Hospital Comarcal de l'Alt Penedès

PENEDÈS

938180440

H08001340

VILANOVA I LA GELTRÚ

Hospital Sant Antoni Abat - Consorci Sanitari del Garraf

938931616

Pàgina 7 de 10

Unitats de Medicina de l’Esport (EXTRAHOSPITALÀRIES)

Codi

Localitat

Nom Centre

Tel. Atenció

 

usuari

E08011940

BADALONA BADALONA BADALONA BANYOLES BARBERÀ DEL VALLÈS BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA

DIAGNOSTIC, S.A. CENTRE MEDIC TORREMENA BADAMèDIC, SL Bufet Mèdic CENTRE MEDIC BARBERÀ Creu Blanca Pelai Vilebens, SLU Clínica Olivé Guma HCG Servicios Sanitarios Biomecánica Aplicada a Sistemas y Servicios, SL (BAASYS) IMESPORT, García-Nieto y Sitges, CB Eurosport-Fisioclinic CENTRE DE VALORACIO FUNCIONAL Clínica Mèdica Estética i Esportiva ICATME Servicios Médicos CREU BLANCA TARRADELLAS IT&GESTION, S.L. unitat mòbil 7401 BMV Unitat mòbil 3647 FZY Centre Aribau Diagnosis Médica MEDICSEGUR, SCP CENTRE MEDIC CREU GROGA VECTIS BRUGUES ASSISTENCIAL, S.A. Policlínica Cornellà MEDICINA I SERVEIS CREU BLAVA CENTRE DE RECONEIXEMENTS SANT PAU Centre Mèdic Les Franqueses Centre Mèdic La Garriga Servi-Tràfic Girona MONTEPIO DE CONDUCTORES ST.CRISTOFOL Institut de Cirurgia, Ortopèdia i Traumatologia Girona, SL Servei Revisions Médiques SRM 2001, S.L. Assistencial Anoia Les Comes MIPS, Fundació Privada Institut Mèdic Tecnològic Podologia Mèdica Dr. Pifarré

933991918

E08030196

934600835

E08051541

933878059

E17915897

972582088

E08016057

937188800

E08012091

934121212

E08816230

934813096

E08856680

932705400

E08747191

932805277

E08737796

 

934766568

E08690227

BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA CALAFELL CALELLA CALELLA CERDANYOLA DEL VALLÈS CORNELLÀ DE LLOBREGAT ESPARREGUERA FIGUERES FRANQUESES DEL VALLÈS GARRIGA GIRONA GIRONA GIRONA

932906404

E08592420

932011698

E08026295

933338304

E08804315

934912434

E08735990

932054362

E08050523

934192323

E08557627

934948666

E08826615

934948666

E08583225

934826324

E08001999

932171700

E43865621

658369271

E08016716

937662030

E08764197

937694588

E08053796

936924499

E08679350

934752772

E08044199

937776353

E17016018

972500959

E08694013

938467926

E08826510

664021395

E17618968

972226466

E17011860

972201634

E17757390

 

972426077

E17555651

GIRONA

972421161

E08804298

IGUALADA

938046688

E08044216

IGUALADA

938050404

E25027115

LLEIDA

973220303

E25858670

LLEIDA

629802431

Pàgina 8 de 10

Codi

Localitat

Nom Centre

Tel. Atenció

 

usuari

E08016748

MANRESA MANRESA MANRESA MANRESA MANRESA MANRESA MARTORELL MARTORELL MATARÓ MATARÓ MATARÓ MATARÓ MOLINS DE REI MOLLERUSSA MOLLET DEL VALLÈS MOLLET DEL VALLÈS NAVÀS OLESA DE MONTSERRAT OLOT PALAFRUGELL PALAMÓS

CENTRE MEDIC DE MANRESA I COMARCA Centre Mèdic ITCO, SL CENTRE MèDIC MANRESA I COMARCA 2 CENTRE MUNIC. MED. ESPORTIVA Salut 7, SL Policlínic Bages Centre Mèdic Martorell MEDIC CONTROL Centre de Medicina Assistencial i Esportiva, SCP Centre Mèdic Peradejordi. Centre Mèdic Rehastet, SL MEDITRAUMA, S.L. Centre Mèdic Molins, SL Centre Mèdic Pla d'Urgell Medicina Esportiva i Osteopatia. Meditrauma, SL TERAPEUTIC Clínica Olesa SL Centre de Gestió Sanitari i Tècnic Centre Mèdic Palafrugell Centre de Medicina de l'Esport i Servei de Prevenció Mancomunat Centro Médico y Dental Parets, S.L. Policlínica Maresme, SL Servei de Rehabilitació Can Xaubet Certificació de lesions Tarragona CENTRE MèDIC LES MORERES Centre Mèdic Nacher Unitat Mòbil de Reconeixements Mèdics 8973 FRG Centre Mèdic Gràcia-Vallès TRAUMA SALUT Centre Mèdic Sant Andreu, SL

938741161

E08041166

938741000

E08042402

938751201

E08028060

938782300

E08012750

938734612

E08720390

934948666

E08031633

937752300

E08019594

937755538

E08766797

937980440

E08676790

937907873

E08004044

902251225

E08011838

937901332

E08012574

936680004

E25021145

973602550

E08910680

935135479

E08869584

935795462

E08840641

938204613

E08698628

667605065

E17907913

618354650

E17768000

972306565

E17570593

 

972600160

E08557271

PARETS DEL VALLÈS PINEDA DE MAR PINEDA DE MAR REUS RIPOLLET RUBÍ RUBÍ SABADELL SABADELL SANT ANDREU DE LA BARCA SANT BOI DE LLOBREGAT SANT CARLES DE LA RÀPITA SANT CUGAT DEL VALLÈS SANT ESTEVE SESROVIRES SANT FELIU DE GUÍXOLS

935622553

E08662710

937621717

E08802420

937625739

E43848591

977321555

E08040469

936911514

E08583835

937155940

E08750613

609390230

E08011436

937274987

E08028687

937278090

E08040109

 

936821301

E08043702

MEDISANTBOI

936307700

E43778190

Deltamedic

 

977741958

E08032669

C. DE MEDICINA DE L'ESPORT DEL C.A.R Centre de Salut Sesrovires Mèdica Sant Feliu

936743300

E08862941

932096924

E17729795

972325670

Pàgina 9 de 10

Codi

Localitat

Nom Centre

Tel. Atenció

 

usuari

E08022822

SANT JOAN DESPÍ SANT JOAN LES FONTS

CRIS (UNITAT TERAPEUTICA HIPERBARICA) Centre de Reconeixements Mèdics Sant Joan Les Fonts. Fisiomèdic, Centre de Fisioteràpia i Rehabilitació Serveis Mèdics Penedès Sant Sadurní

935072700

E17710410

 

972268824

E08820275

SANT PERE DE RIBES SANT SADURNÍ D'ANOIA

938932826

E08728008

938913697

E08647366

SANTA COLOMA DE GRAMENET SANTA PERPÈTUA DE MOGODA SILS SITGES SITGES TARRAGONA TARRAGONA TERRASSA TERRASSA TORELLÓ TORROELLA DE MONTGRÍ TORTOSA VENDRELL VIC VILAFRANCA DEL PENEDÈS

CENTRE MÈDIC CER

 

934468279

E08893876

Centre Medicina Correctiva

 

937257199

E17659611

ILLA DE SALUT CENTRE MEDIC DE SITGES POLICLíNIC SITGES Centre de Rehabilitació Funcional i Consultori Mèdic Centro Médico Roma CMR MUTUA DE TERRASSA Centre Mèdic Avinguda CENTRE MèDIC DEL GES Centre Mèdic Montgrí Assistència Avançada Tortosa SMP El Vendrell C.R.M. CEMPLA Centre Assistencial Previsora General Mutualitat de Previsió Social Serveis Mèdics del Penedès

972168750

E08018576

938944605

E08050820

938949595

E43665439

977226900

E43025478

977602418

E08011443

937887400

E08023505

937860489

E08041078

938590425

E17653592

972761568

E43560549

977448095

E43679713

977663311

E08019611

938855359

E08678886

 

938917100

E08027732

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

938172299

Pàgina 10 de 10