Está en la página 1de 10

2007.10.21.

Budapest
Hotel Flandria

Bán Annamária

A non-profit egyesület
lehetőségei
Mire szolgál és miben segít?
Tartalom

1 Az egyesület mint szervezet

2 Az egyesület alapításának feltételei

3 Az egyesülettel járó előnyök és kötelezettségek

4 A Joomla! Magyarország Egyesület Alapszabálya


Mi az egyesület?

Társadalmi Önkor-
szervezet Önkéntesen
mányzattal
létrehozott
rendelkezik

Jogi szemé-
lyiséggel
rendelkezik
Egyesület
Alapszabály-
ban megha-
tározott
célokra
Nyilvántartott alakul
tagsággal
rendelkezik
Az egyesület alapítása
min.10
alapító tag
– alakuló
közgyűlés
Alapsza-
bály megál-
lapítása
Az egyesület
Megala- Ügyintéző alapításának
kulás és képviseleti feltételei
kimondása szervek
megválasz-
tása
Előnyök és kötelezettségek

Egyesület

Előnyök Kötelezettségek

• demokratikus • évenként közgyűlés


szervezet összehívása (tagok)
• önálló vagyoni • tagdíj (tagok)
felelősség • éves beszámoló és
• pályázatok, közhasznúsági
támogatások, jelentés készítése
közhasznúság • költségek
• célok – Joomla!
• OSM
elismertség
A Joomla! Magyarország Egyesület célja

információ portál

képzés JME célok rendezvények

terjesztés útmutatók

A szabad szoftverek, elsősorban a Joomla! CMS


magyarországi és Kárpát-medencei képviselete, a magyar
felhasználók képviselete a nemzetközi közösségek felé
Az egyesület felépítése

közgyűlés

elnökség
a JME
ellenőrző bizottság
felépítése

munkacsoportok
Közgyűlés és tagság

Közgyűlés

Tagság

Rendes Pártoló
tagok tagok
Az elnökség és az ellenőrző szerv

Ellenőrző
Elnökség
bizottság
Közgyűlés
Független az
Elnök + két egyesület
elnökségi tag egyéb
szerveitől
• nyilvántartás (elnök + két
• szervezés (Tagság) tag)
• költségvetés
stb. Munka- • gazdálkodás
csoportok és működés
ellenőrzése
2007.10.21.
Budapest
Hotel Flandria

Click to edit company slogan .