Está en la página 1de 33

Avaluaci de les competncies bsiques de

lalumnat de sis curs de leducaci primria


20 de juny de 2011

Els continguts daquesta presentaci estan subjectes a una llicncia de Reconeixement-No comercial-Compartir 3.0 de Creative Commons. Sen permet
cpia, distribuci i comunicaci pblica sense s comercial, sempre que sen citi lautoria i la distribuci de les possibles obres derivades es faci amb una
llicncia igual a la que regula lobra original. La llicncia completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.ca.

Proves de competncies bsiques de sis de primria.


Maig 2011
 Realitzaci de les proves: 4 i 5 de maig de 2011
 Alumnes de sis matriculats maig 2011: 68.631 alumnes
 Alumnat que no sinclou en lexplotaci de dades per necessitats educatives
especfiques:
8,2% del total:
- 5,5% NE (alumnat amb necessitats educatives especials)
- 2,7% (alumnat nouvingut)
 Nombre de centres educatius:
2.101 centres:
Centres del Servei dEducaci de Catalunya:
1.505 centres pblics

574 centres privats concertats

Centres Privats:

22 centres

Llengua catalana
2009

2010

2011

100%
90%
80%

Nivell alt
24%
(14.093)

Nivell alt
28,20%
(16.399)

Nivell alt
33,20%
(20.331)

70%
60%
50%
40%

Nivell mitj
51,80%
(30.418)

Nivell mitj
43,40%
(25.239)

Nivell mitj
44,20%
(27.047)

30%
20%
10%

Nivell baix
24,20%
(14.211)

Nivell baix
28,40%
(16.514)

Nivell baix
22,60%
(13.818)

0%

Nota mitjana: 76,9

Nota mitjana: 73,7

Nota mitjana: 77,2

Puntuaci mitjana: 77,2

Llengua catalana (per competncies avaluades)


90
80

86,1

83,9
70
60

76,9
68,9

77,2

73,7

77,1
68,9

68,4

50
40
30
20
10
0

2009
Comprensi lectora

2010
Expressi escrita

2011
Puntuaci global

Llengua catalana (per nivell socioeconmic)


100%
90%
80%

Alt
18,3%
(+3,9)

(+5,6)

70%
60%
50%

Alt
34,1%

(+5,0)

(+3,7)

(+3,4)

Mitj
44,9%
(+1,0)

30%

10%

Alt
33,2%

Mitj
40,7%

40%

20%

Alt
41,2%

Mitj
44,0%

Mitj
44,2%
(+0,8)

(-1.6)

Baix
41,0%
(-7,3)

Baix
21,0%
(-6,6)

0%

Baix
14,8%

Baix
22,6%
(-5,8)

(-2,1)

Nivell
socioeconmic baix
Nota mitjana: 69,7

Nivell
socioeconmic
mitj
Nota mitjana: 77,8

Nivell
socioeconmic alt
Nota mitjana: 80,6

Global

Nota mitjana: 77,2

Llengua catalana (per titularitat del centre)


Nivell alt
30,0%
(+5,5)

Nivell alt
38,7%
(+4,5)

Nivell mitj
43,8%
+1,5)

Nivell baix
26,3%
(-7)

Nivell mitj
44,8%

Nota mitjana: 75,7

(+3,0)

Nivell mitj
47,8%

(-0,1)

(-4.1)

Nivell baix
16,5%

Nivell baix
16,8%

Privada sostinguda
amb fons pblics

Privada

(-4,4)

Pblica

Nivell alt
35,4%

Nota mitjana: 79,7

(+1,1)

Nota mitjana: 79,4

Nivell alt
33,2%
(+5,0)

Nivell mitj
44,2%
(+0,8)

Nivell baix
22,6%
(-5,8)

Global
Nota mitjana: 77,2

Llengua catalana (noies/nois)

Nivell alt
38,5%

Nivell alt
28,1%
(+1,1)

(+5,0)

(+9,0)

Nivell mitj
44,8%
Nivell mitj
43,5%

Nivell alt
33,2%

(+0.1)

Nivell mitj
44,2%
(+0,8)

(+1,5)

Nivell baix
27,1%
(-1,2)

Nivell baix
22,6%

Noia

Noi

Global

Nota mitjana: 79,2

Nota mitjana: 75,2

Nivell baix
18,0%

(-5,8)

(-10,5)

Nota mitjana: 77,2

Llengua castellana
100%
90%

2009
Nivell alt
21,0%
(12.332)

80%

2010
Nivell alt
28,7%
(16.767)

2011

Nivell alt
35,8%
(21.952)

70%
60%
50%

Nivell mitj
51,6%
(30.300)

Nivell mitj
41,5%
(24.202)

40%

Nivell mitj
42,0%
(25.791)

30%
20%
10%

Nivell baix
27,4%
(16.090)

Nivell baix
29,8%
(17.417)

Nivell baix
22,2%
(13.644)

0%

Nota mitjana: 75,1

Nota mitjana: 71,2

Nota mitjana: 73,6

Puntuaci mitjana: 73,6

Llengua castellana (per competncies avaluades)


90
80

82,4

80,2

70

75,1
60

77,9

73,6

71,2
67,0

66,1
63,5

50
40
30
20
10
0

2009
Comprensi lectora

2010
Expressi escrita

2011
Puntuaci global

Llengua castellana (per nivell socioeconmic)


100%
90%

Alt
22,3%

80%

(+5,8)

Alt
36,0%
(+7,5)

70%
Mitj
40,1%

50%

(+3,7)

Mitj
42,7%

40%

(+0,4)

30%

10%

(+7,0)

(+6,0)

60%

20%

Alt
45,4%

Alt
35,8%

Mitj
40,7%

Mitj
42,0%
(+0,6)

(-0,9)

Baix
37,6%
(-9,5)

Baix
21,3%
(-7,9)

0%

Baix
13,9%

Baix
22,2%
(-7,6)

(-5,1)

Nivell
socioeconmic baix
Nota mitjana: 66,6

Nivell
socioeconmic
mitj
Nota mitjana: 73,9

Nivell
socioeconmic alt
Nota mitjana: 77,6

Global

Nota mitjana: 73,6

Llengua castellana (per titularitat del centre)


Nivell alt
30,9%
(+6,8)

Nivell alt
43,4%
(+7,6)

Nivell alt
35,8%
Nivell alt
54,4%

(+7,0)

(+8,1)

Nivell mitj
42,6%
(+1,6)

Nivell mitj
41,2%
(-1,0)

Nivell mitj
42,0%
(+0,6)

Nivell mitj
35,3%
(-5,3)

Nivell baix
26,5%
(-8,4)

Nivell baix
15,4%
(-6,6)

Nivell baix
10,3%

Nivell baix
22,2%
(-7,6)

(-2,8)

Pblica
Nota mitjana: 71,5

Privada sostinguda
amb fons pblics
Nota mitjana: 76,9

Privada
Nota mitjana: 80,1

Global
Nota mitjana: 73,6

Llengua castellana (noies/nois)

Nivell alt
41,0%

Nivell alt
30,7%
(+5,7)

Nivell alt
35,8%
(+7,0)

(+8,3)

Nivell mitj
42,8%
Nivell mitj
41,1%

(+1.0)

Nivell mitj
42,0%
(+0,5)

(+0,1)

Nivell baix
17,9%

Nivell baix
26,5%
(-6,7)

(-8,4)

Noia

Noi

Nota mitjana: 75,7

Nota mitjana: 71,5

Nivell baix
22,2%
(-7,5)

Global
Nota mitjana: 73,6

Matemtiques
2009

2010

2011

100%
90%
80%

Nivell alt
20%

Nivell alt
26,60%

(11.744)
(15.554)

Nivell alt
31,70%

(19.639)

70%
60%
50%

Nivell mitj
55,80%

Nivell mitj
50,00%

(32.767)

40%

Nivell mitj
49,80%

(29.256)
(30.868)

30%
20%
10%

Nivell baix
24,20%

(14.211)

Nivell baix
23,40%

(13.691)

Nivell baix
18,50%

(11.464)

0%

Nota mitjana: 78

Nota mitjana: 78,2

Nota mitjana: 80,9

Puntuaci mitjana: 80,9

Matemtiques (per competncies avaluades)


90

89,1

80
70

80,7

82,9
75,7 76,7 78,0

77,7

78,2

80,9

78,7

73,0

73,3

2010

2011

60
50
40
30
20
10
0

2009
Numeraci i clcul

Espai, forma, mesura

Relacions i canvi

Puntuaci global

Matemtiques (per nivell socioeconmic del centre)


100%
90%
80%

Alt
19,4%
(+5,9)

Alt
32,1%
(+5,2)

(+4,2)

70%
60%
50%

Alt
40,0%

Alt
31,7%
(+5,1)

Mitj
47,5%
(+1,6)

40%

Mitj
50,4%
(-0,1)

30%

Mitj
49,0%

Mitj
49,8%
(-0,2)

(-2,3)

20%
10%

Baix
33,1%
(-7,5)

Baix
17,5%
(-5,1)

0%

Nivell
Nivell
socioeconmic baix socioeconmic mitj
Nota mitjana: 74,2

Nota mitjana: 81,3

Baix
11,0%
(-1,9)

Nivell
socioeconmic alt
Nota mitjana: 84,5

Baix
18,5%
(-4,9)

Global
Nota mitjana: 80,9

Matemtiques (per titularitat del centre)


Nivell alt
28,8%
(+5,4)

Nivell alt
36,3%
(+4,7)

Nivell alt
44,4%

Nivell alt
31,7%
(+5,1)

(+8,6)

Nivell mitj
49,8%
(+0,6)

Nivell mitj
49,9%
(-1,3)

Nivell mitj
49,8%
Nivell mitj
45,7%

(-0,2)

(-7,3)

Nivell baix
21,4%
(-6)

Nivell baix
13,8%
(-3,4)

Nivell baix
10,0%

Nivell baix
18,5%
(-4,9)

(-1,3)

Pblica
Nota mitjana: 79,5

Privada sostinguda
amb fons pblics
Nota mitjana: 83,1

Privada
Nota mitjana: 85,6

Global
Nota mitjana: 80,9

Matemtiques (noies/nois)
Nivell alt
27,9%
(+8,3)

Nivell mitj
50,2%
(+0,1)

Nivell alt
35,4%
(+5,7)

Nivell mitj
49,3%
(+1.0)

Nivell baix
21,9%

Nivell alt
31,7%
(+7,0)

Nivell mitj
49,8%
(+0,5)

Nivell baix
15,3%

Nivell baix
18,5%

Noia

Noi

Global

Nota mitjana: 79,3

Nota mitjana: 82,5

(-8,4)

(-6,7)

(-7,5)

Nota mitjana: 80,9

Llengua anglesa
2010

2011

100%
90%
80%
70%

Nivell alt
39,10%
(22.708)

Nivell alt
37,80%
(23.046)

60%
50%
40%

Nivell mitj
25,30%
(14.711)

Nivell mitj
40,40%
(24.647)

30%
20%
10%

Nivell baix
35,50%
(20.634)

Nivell baix
21,80%
(13.325)

0%

Nota mitjana: 71,4

Nota mitjana: 80,6

Puntuaci mitjana: 80,6

Llengua anglesa (per nivell socioeconmic del centre)

100%
90%
80%

Alt
20,2%
(+5,8)

Alt
37,0%
(+7,5)

70%
60%

Mitj
40,2%

50%

(+3,7)

Alt
55,1%

(+0,4)

30%
20%

Baix
39,7%

10%

(-9,5)

Baix
21,2%

Nivell
Nivell
socioeconmic baix socioeconmic mitj
Nota mitjana: 72,6

Mitj
40,4%
Mitj
34,8%

(+0,6)

(-0,9)

(-7,9)

0%

(+7,0)

(+6,0)

Mitj
41,8%

40%

Alt
37,8%

Nota mitjana: 80,6

Baix
10,2%
(-5,1)

Nivell
socioeconmic alt
Nota mitjana: 86,7

Baix
21,8%
(-7,6)

Global

Nota mitjana: 71,4

Llengua anglesa (per titularitat del centre)


Resultat alt
31,9%
(+0)

Resultat alt
37,8%

Resultat alt
46,5%

(-1,3)

(-3,1)

Resultat alt
77,3%
(-3,6)

Resultat mitj
41,5%

Resultat mitj
40,4%

(+16,1)

Resultat mitj
39,3%

(+15,1)

(+13.6)

Resultat baix
26,6%
(-16,1)

Resultat baix
14,2%

Nota mitjana: 78,3

(+4,8)

Resultat baix
21,8%

Resultat baix
3,9% (-1,2)

(-13,7)

Privada sostinguda
amb fons pblics

Privada

Global

Nota mitjana: 84,2

Nota mitjana: 92,5

(-10,5)

Pblica

Resultat mitj
18,8%

Nota mitjana: 80,6

Llengua anglesa (noies/nois)

Nivell alt
40,2%
(-4,3)

Nivell mitj
40,3%
(+15)

Nivell baix
19,5%
(-10,7)

Nivell alt
35,4%
(+1,4)

Nivell mitj
40,5%

Nivell alt
37,8%
(-1,3)

Nivell mitj
40,4%

(+15,1)

(+15,1)

Nivell baix
24,1%

Nivell baix
21,8%

(-16,5)

Noies

Nois

Nota mitjana: 81,6

Nota mitjana: 79,6

(-13,8)

Global
Nota mitjana: 80,6

Llengua francesa
2010

2011

100%
90%
80%

Nivell alt
23,50%
(80)

Nivell alt
37,80%
(191)

70%
60%
50%

Nivell mitj
49,00%
(167)

40%

Nivell mitj
40,20%
(203)

30%
20%
10%

Nivell baix
27,60%
(94)

Nivell baix
22,00%
(111)

0%

Nota mitjana: 74,5

Nota mitjana: 76,9

Alumnat: 505
Puntuaci mitjana: 76,9

Llengua aranesa
2009

2010

2011

100%
90%
80%

Nivell alt
25,5%

(14)

Nivell alt
25,0%

(18)

Nivell alt
36,0%

(27)
70%
60%
50%
40%

Nivell mitj
54,5%

Nivell mitj
45,8%

(33)
Nivell mitj
48,0%

(30)

(36)
30%
20%
10%

Nivell baix
20,0%

Nivell baix
29,2%

(21)

(11)

(12)

0%

Nota mitjana: 78,2

Nivell baix
16,0%

Nota mitjana: 70,1

Nota mitjana: 69,2

Alumnat: 75
Puntuaci mitjana: 69,2

De lavaluaci a la millora
 Ampliaci de la informaci a les escoles, a les
famlies, i als instituts
La informaci ha de servir per a millorar la
qualitat i no noms per a certificar-la

De lavaluaci a la millora. Informaci als centres

 Resultats globals del centre i situaci comparativa


Informaci detallada dels resultats
alumnes en cada tem de les proves

dels

Resultats de cada competncia en relaci a altres


centres del mateix entorn socioeconmic
Establiment de mecanismes de coordinaci de
la informaci dels resultats entre els centres de
primria i els de secundria on sincorporar
lalumne

De lavaluaci a la millora. Informaci a les famlies

 Lliurament dels resultats de cada alumne a les famlies


Informe del nivell assolit en cadascuna de les
habilitats
Orientacions per a les activitats de refor destiu

De lavaluaci a la millora.
Activitats de refor destiu (I)

De lavaluaci a la millora.
Activitats de refor destiu (II)

Ms informaci dels exercicis a:


http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?mo
dule=Pages&func=display&pageid=180
Educat365.cat tindr exercicis per practicar de
forma autnoma

Avaluaci de les competncies bsiques de


lalumnat de sis curs de leducaci primria
20 de juny de 2011

Els continguts daquesta presentaci estan subjectes a una llicncia de Reconeixement-No comercial-Compartir 3.0 de Creative Commons. Sen permet
cpia, distribuci i comunicaci pblica sense s comercial, sempre que sen citi lautoria i la distribuci de les possibles obres derivades es faci amb una
llicncia igual a la que regula lobra original. La llicncia completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.ca.