PROBATIO LINGVAE LATINAE 3" EVALUATIO

?ZoU4L oles,mensls.annus

CLASSIS: A 1:

Nr)TA

I.-

NoMEN: - l*1.,',{,1* l¿r*rn' FAr+ C'Ie+,-Pun%Lu*oMEN Verte ex latino in hispanicuhr sermonem (5 puncta)
Somnus turbátus

0c)

parvulum Intrápaucós ménsés Aemilia rürsus quoditerum Infantem habébit. lüliusiam laetátur flliolum aut filiolam suam primósgradüset prlmaverbadocébit. EtiamcéterT lTberT laetábuntur novum cum Tnfantem cunTs in vidébunt. Noxest, lünalücetin caelóserénóinterstéllás minórés. vTllá In omniasilent, nectamen Aemilia bene dormit, somn6 eiusvaldéturbáta est. ln somnTs enimfoedamnütrlcem vidébat, novum Tnfantem cui parvulum suumdederat; illa nütrTx sed Tnfantem malecürábat, nequeenimTnfantem sordidum lavábat aut vestemeius mütábat nequesatis lactiseTdabat;itaque Tnfáns sempervágiébat nequedormTre poterat; "Infantem nütrTx véró Tnfantem prehendit vágientem sordidls manibus atquerTdéns tuum in flümen quae iaciam!" mátrT inquit miserrimae, eamretinére cónábátur... Aemilia lüliáplórante somnóexcitátur. rébus quásin somnTs territa é EtsT vldit est,statim surgit atque "Quidplórás, ad filiamsuamaccurrit. "Plóróquiain parvá lülia?" inquit, lüliarespondet: et Insulásóla relicta sumubinémómé amat- vós omnés meamparvulam sorórem tantum amátis..." "Quaehaecest fábula?" "Tibisorornón est. NólI terrérT inquitAemilia, quás in somnTs rébusfalsTs vidés! Omnés amámus, quiaté plóráre té lülia.Eccestatim té venió, ad audTvT." HIsverbTs Aemilia filiamsuamterritam 'sé cónsólátu¡ neque véródTcit ipsamremterribilem somnTs in vTdisse.'

Glossarium
. . . . . Do,dedi,datum: dar,entrgar, confiar. lacio,ieci,iactum: lanzar, arrojar. Conor: intentar. "aunque". Etsi: conjunción concesiva Ubi:donde

muta in infinitivi orationes,ex exemplo:(l punctum) il.- Ulteriores sententias Davus: "Filius dormivit." >>> Davus dicit: "lilium dormivisse" 1) Iulius: "servospulsavi" Iulius dicit: " sumus" 2) Servi:"A Iulio pulsati 4 ñ-^4

Servi dicunt

friÁa$gi

.eSSe...6*.Y

sunt 3) Servia Iulio pulsati Ancillavidet ...Sef,14C5...4-.....Ji*;o

4) Marcus:"Ego et Titus Sextumtenuimus.'

f^Lrá"s

eF'

Marcus ".*...e.t...TdMil. e*h* dicit

..k ryviE?-"

8) Séxtuset Titus: "Saepe) magistrointerrogatisumus."

Tituset SextusdicuntZ

ilI.- Ulteriores sententiasex activa in passivamaut viceversa muta: (l punctum) Exemplum:Paterfiliam vocavit : Filia apatrevocataest. est. 1. Davus a Medo accusatus

Mr&l A^;ñ oc",.^s^utf.
2. Vox domini a servisnon auditaest.

Stnr\ \rccr,vn Ás,.ñI"l r^/94A a¡¡di,€n¡wt,

L

IV.- Scrlbeverbum in tempore perfectO actrvóvel passlvó(1 punctum) vel

i.M a g ister : cribeMdecies,Marce!" Ma rc u s , p o s t q u a mMMMMMMMMM-t t " t $ J , s c ri b e r e ) . d i x i t : "s

tibfr--:ganri- (parere): M decies "tam
postquam ii. Magister, litteras ¡^üI4dürmerare):

(scribere)".
"Non

'l

(parére), puer
humerare).Nonne

pigerrime! M Novies tantum Scfip€6\i(scribere), litteras ego

,,^,,4'+

(audire) quoa .L¡kt

(dicere)?"
(dicere)" Attu prave
(numerare)!"

iii. Marcus: "Certe d,*J¡\n

(audire) quod djXi$'

.ron or¿r,¡..ilftoqr" me
v. Titus Sextus et ," inquiunt, postquam et litteras fwl,nr "Certe arf&V.ü'ftt'lludire)" (num erare)"Litteras : sunt. rWfn OAv'rffiour";' decem "
vi. Magister: "Prave ,\rJr^RW\#?r^*rrlpsi vii. M decies scribite!"

tZUuel úWt-

puerM quinquies Uterque scribit. Titusdicit: "Iamtibi +t^t{Oñ^rére)".

viii.Magister:,,*o"To".,,-<\ffurere).pueripigerrimilQuinquiestanfumT#bere)','
ix. Titus: "At quinqueet quinque sunt decem:ergo deciesM

3cribere)"

x. Tituset Sextus magistro #{*re), quinquies decies. sunt

quod quinquies bis M

ryW
S.fi P9-kcribere).

quodnovies veromagistro non trr r?r t l- (parére), tantumM xi. Marcus

xii. Sedtamen Marcus dicit semagistro p&p-ére) \ prave fr,Uryn¿faffffierare)! magistrum
verbasua xiii. Magister discipulos ^r, ^fÑffüre) (audire). tu Iulius: "Hodiene probusdiscipulusd ¡<{i

et decies ScrtP!,tÍf?scribere), M at |

putat,sedTitus et Sextus omnia ,^ ,-,J i enÑ

xiv.

(esse), Marce?"

probus {r( xv. Marcus: "Certe

(esse). omnes probidiscip"fi firifNü5(esse)". Nos

V.- Scribe vocabulum rectum (lpunctum) ain', aio (ais, ait), aliquis, bos, causa,conspicere, cornu, cruor, exc^usare, indignus, interim, mutare, narrare, ponere,porcus, pugna, solum, sordes, validus,vincere. l. Pater ...&f1¡¡fFf,V{:sanguinem) in facie filii...

2. Non sine. . . g'S'L*¿...... Sextus pulsavit. Marcum qui 3. Sextus, tam \MliÁilí-.. estquambos,a duobus pueris pulsatus neque est; enimMarcus solus

puerum validiorem ...V.inC¿¿:-epotest.
A T.

5.

.BpS

....... animalquod....C&[ffVlú1. est geritin fronte.

6. Marcus tam sordidus quam est

9. In cubiculosuo Marcusvestemsordidam
tl

I

I 0. .... y.TKil"hn........ (:dum haec agunrur) il ia aitriumintrat. Aem I
l1 I l.

12. 13 . 14 .

W.- Etymologia: cuiusque verbi vocabula duo. (1 punctum)

L
t

I r*,1,t o " Ánen MATERTA
I.E.S. HERMOGENES RODRiGUEZ
(Ciudad HERENCIA Real)

I

L, rra NoMBRE FJ.¿ = Lr-nte. Gte+ Ps'¡^ol :
recnn ?..L[o6/44 cnuncnció
f,-[ -r' * ffi{' l<"rarrJ"' rr¡r¡r./nr Y* ^#t J. a"s"hrí. á-türE o ^)e^/o

"5.'w (-t\A";rt t

O be^\. u ?*"r r"r*r#4k *W ) t l.n. f duü"t' * y W FF-

*,Yji*,y'rñff r"":t^wry*,P&
Es

¿A"-[las

J4- ,nÁr,e-/ QA-AAa" b,i(l.r. a^ .^-0r J..]r.f"t "L

€dr-¿

CP,) r¡^ ;Ñ
'D^ E::aor'!g l- - = +

T"^W

. F^ Aa- c-as fiJ@ 66n^

nJ^*,

(tt e,^rti^ hp J^,*t'.¿- 4"W s<tt¿tuo arffi
v<í^ & >,<trto
'\

5

:q6.r-ro,to. U.ki ^í sJ. 4^- v^.i{e J^,ka{¿ ñ .^ÑI* p Jdr\-' lev\ \.d¿ iüt y'* 2ü--'\.' k \ fd'a Y
vr"J"iZa" ,Ae
{"

i4.,a[ Jol- p<rrrp],c \ñjoú, P*,

t.la- 2ffib

T

*

b<kíi\D{/! "A+
ry aq"talÉ ^{

c'6t=t^ rü,ñ,Á

v..J.ti+¡.r'}A-*
t'^*)

^Aq ¡*J.3 WL * U ^-e< h{fy'"i¡'ro'd v\1e *abtu .^o(,

k\i

T* WL

@w aa-s Yxau'eJ sociats

o +* qo
L É7e^4b-

., 6^rl.^ $y-#Ptrl&^,a"
* *t¿no'p,J /T.W,suJl,.f*

let ceJ^s: 7W

U^-^Ar4€e,^V
t*- tü'& u,\, .i- *uefr,,
s-",-

uéf*
io[s

inM

e<- Gt;ñ*

\.fo. co.ru<-^L L.¡"-

T

", lU*-t, .},Q^aJMJ,
7x+ے;

3 "*- W*

i^¡otrps {ó{.

fu i'" r¿ü M_Pu'
a- h^i

t }pi-

,,-esp.,,^&- yW ; " LG^

\k

*Jre- h^¿ qor.q

es "é0^¿hn.'|a,i^ ua-1.u.J"¿._ B,*rtir.rotrf tat;.*ffi^,,.ixto r^.
;J"-;rU.¿
b^o

T-i - rfo&s
{¿

{a,>ruskJ

f \
/

c-eas C"[s^s

7n t

ves en +F :¡t¿reZ/
1 ,

a¡-et<nlx

, tjA. 'ürli;r^rvrn-Jnolar,r,er^f.,'ryf^,r-ho*^Ji .hJQa. lvtr fa-, w+*Jt-svto\t¿^-^/vr¿r^ ;r^idp I"¿*

'L ,@fu Y*%*
!\

[^¿
^f\ CI ^

"-tL X A.tur"
a
.,^aE

C€^^ etu-r ?^Ltkra'-s ?*t\f^
\ guۄJ.

T*gnffi'ffi1-itr;l;;"w'
i,r^r-?rnA& l^o rñ, Cos-

sir W

4C¡ "6,t,

\i

b^

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.