Está en la página 1de 2

MOCI PER UNA POLTICA DE SEGUIMENT, ASSESSORAMENT I SUPORT AL DRET A LHABITATGE FRONT ALS DESNONAMENTS Ats que abans

de 2008 els bancs finanaven fins al 100% de la compra de vivendes, sense mirar gaire la capacitat econmica real i amb projecci de futur de les famlies per retornar les hipoteques. Els mateixos bancs taxaven el valor dels immobles ben a lala, en base a parmetres purament especulatius i basats en lespiral inflacionista del sector, molt per sobre del cost real i que molta gent amb necessitat dhabitatge va veure locasi de satisfer aquest dret fonamental de la persona: el dret daccs a lhabitatge. Ats que, a partir del 2008, es produeix lesclat de la crisi econmica i, com a conseqncia, un gran increment de latur i de la inseguretat de la renda en milers de famlies del nostre pas, fet al que se li ha dafegir el sobreendeutament de les famlies com a conseqncia dels habitatges de propietat que havien adquirit. Ats que lactual Llei Hipotecria condemna a moltes famlies en situaci dinsolvncia a que no noms s'enfrontin a un procs de desnonament amb la prdua del seu habitatge sin tamb a una condemna financera per la reclamaci del pagament del deute per part dels bancs, ja que si limmoble no s venut exitosament al mercat, se li reclama igualment continuar pagant el deute, ja que la legislaci vigent permet que les entitats financeres s'adjudiquin els habitatges pel 50% del valor de taxaci. Ats que aquesta legislaci no noms s injusta sin que no t comparativa amb les legislacions d'altres pasos del nostre entorn, posant ms que mai al descobert el flagrant incompliment de diverses disposicions sobre lhabitatge digne i adequat recollides a la Constituci Espanyola (article 47), a la Declaraci Universal dels Drets Humans.(article 25) i al Pacte Internacional sobre Drets Econmics, Socials i Culturals (article 11), del qual Espanya ns estat signatari. En concret, queden prcticament ignorats articles de la Constituci com lart. 24 sobre tutela judicial efectiva, lart. 14 sobre igualtat, lart. 9.3 sobre interdicci de larbitrarietat dels poders pblics. Ats que considerem inadmisible i totalment injust que en un esta social i democrtic de dret, totes les consequncies caiguin sobre la part ms vulnerable del contracte hipotecari, i en canvi les entitats financeres, en bona mesura responsables de lactual crisi, rebin ajuts milionaris que surten dels nostres impostos, sense haver dassumir cap responsabilitat, a la vegada que segueixen generant milions de beneficis anuals. Ats que les dades del Consell General del Poder Judicial informen que lany 2009 es van tirar endavant alestat Espanyol 93.319 processos dexecuci hiptecria, dels quals la major cifra (18.000) correspon a Catalunya, i el 2010 es tanc amb ms 120.000 desnonsments al conjunt de lEstat. Es preveu que aquest any 2011 i el 2012 es podria arribar als 500.000 desnonaments judicials a tot lEstat espanyol, i que noms a Catalunya es podria procedir a unes 40.000 o 50.000 execucions hipotecries. Ats que estem davant dun conflicte social que cada dia afecta a ms famlies, a les que condemna a lexclusi social, ja que en molts casos responen a la primera i nica vivenda familiar, o fins i tot de lavalista. Ats que aquesta situaci afecta sobre tot lmbit local, ja que sn els ajuntaments en un moment de crisi econmica com lactual, on es dirigeixen majoritriament les persones i famlies afectades a la recerca d'ajut.

Tot i sabent que la soluci de fons a la dramtica situaci generada per uns mercats immobiliaris i financers irresponsables, en un marc legal irresponsable, no s a les mans dels ajuntaments. Com tampoc s a labast una actuaci immediata per resoldre amb recursos i disposicions pbliques el dret de les persones a un habitatge digne. Cal que sigui un objectiu poltic de primer grau, i ladministraci local pot emprendre. algunes mesures de seguiment, assessorament i suport contra els desnonaments, en base al deure i la responsabilitat que haurien dexercir les institucions pbliques en la garantia efectiva del dret a un habitatge digne. Per tot aix, el grup de ciutadans DEMOCRCIA REAL TRREGA proposa al Ple de lAjuntament de Trrega ladopci dels segents acords: Habilitar un servei de seguiment de la situaci global de lhabitatge i concretament dels processos dexecuci hipotecria i desnonaments a Trrega, amb la finalitat de visibilitzar una realitat sovint oculta. Oferir directament a les famlies en procs de desnonament assessorament legal i funci de mediaci amb els bancs i caixes per trobar alternatives que no comportin la negaci del dret a lhabitatge a les esmentades famlies o persones. Establir un protocol d'actuaci d'urgncia per tal de trobar solucions als casos de famlies desnonades a travs d'habitatges de lloguer social, d'acord amb les possibilitats econmiques de les persones afectades. Donar suport a la proposta de modificaci de la Llei dEnjudiciament Civil i de la Llei Hipotecria impulsades al Congrs dels Diputats, on es troba actualment aparcada en situaci destudi desprs dhaver estat discutida en la sessi de la Comisin de Vivienda del 16 de juny de 2010 i traslladar aquest suport a la Comisin de la Vivienda del Congrs de Diputats i a la Mesa del Parlament de Catalunya. Aquesta modificaci ha de garantir a les famlies afectades liquidar el deute amb lentrega de lhabitatge i poder comenar de zero, sense haver darrossegar un deute de per vida. A ms ha de garantir tamb, amb efectes retroactius, que quedi condonat el deute dels qui ja han patit el desnonament en el marc d'una execuci hipotecria. Ms enll del marc normatiu dmbit estatal que regula el mercat hipotecari, estudiar iniciatives municipals innovadores per fer front als desnonaments per motius econmics, com ja sest produint a daltres municipis.