Asas Perakaunan Kerajaan

Tunai atau Akruan?

Definisi Asas Perakaunan 1.Asas Tunai 2.Asas Akruan .

Asas Perakaunan Kerajaan 1.Asas Perakaunan Tunai Ubahsuai .

Mana satu yang lebih baik? .

Kelebihan Asas Tunai .

Kelebihan Asas Akruan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful