Está en la página 1de 3

IES GARCA BARBN Ra Antonio Fernndez Prez s/n 32600 Vern (Ourense) www.iesgarciababron.es ies.garcia.barbon@edu.xunta.

es Tlf 988 410379 Fax 988414434

C.M. XESTIN ADMINISTRATIVA-LOE (2000 horas) Decreto 191/2010.


Nivel: Formacin Profesional de Grao Medio. Familia Profesional: Administracin e Xestin. Referente Europeo: CINE-3

Competencia xeral: A competencia xeral deste ttulo consiste en realizar actividades de apoio administrativo no mbito laboral, contable, comercial, financeiro e fiscal, as como de atencin clientela ou s persoas usuarias, en empresas tanto pblicas como privadas, aplicando a normativa e os protocolos de calidade, de xeito que se asegure a satisfaccin da clientela e actuando segundo as normas de prevencin de riscos laborais e de proteccin ambiental.
Horario do Ciclo no I.E.S. Garca Barbn : Horario de ma: 8:40 h. a 14:20 h. Horario de tarde (luns e martes): 15:45 h. a 18:15 h.

Organizacin dos Mdulos:

1 ANO: Mdulos Ingls Operacins administrativas da compravenda. Tratamento informtico da informacin. Tcnica contable. Operacins auxiliares de xestin de tesourara. Formacin e orientacin laboral. TOTAL 1 CURSO Horas 160 133 267 133 213 107 960

2 ANO: Mdulos Comunicacin empresarial e atencin

Horas

123 Pgina 1 de 3

IES GARCA BARBN Ra Antonio Fernndez Prez s/n 32600 Vern (Ourense) www.iesgarciababron.es ies.garcia.barbon@edu.xunta.es Tlf 988 410379 Fax 988414434

clientela. Empresa e Administracin. Operacins administrativas de recursos humanos. Tratamento da documentacin contable. Empresa na aula. TOTAL 2 CURSO (FCE) Formacin en centros de traballo. 123 123 105 156 630 410

Relacin de Cualificacins Profesionais e de Unidades de Competencia do CNCP includas no Ttulo: a) Actividades administrativas de recepcin e relacin coa clientela que abrangue as seguintes unidades de competencia: Recibir e procesar as comunicacins internas e externas. Realizar as xestins administrativas do proceso comercial. Introducir datos e textos en terminais informticos en condicins de seguridade, calidade e eficiencia. Xestionar o arquivo en soporte convencional e informtico. Comunicarse nunha lingua estranxeira cun nivel de usuario independente nas actividades de xestin administrativa en relacin coa clientela. Manexar aplicacins ofimticas na xestin da informacin e da documentacin. b) Actividades de xestin administrativa que abrangue as seguintes unidades de competencia: Realizar as xestins administrativas do proceso comercial. Realizar as xestins administrativas de tesourara. Efectuar as actividades de apoio administrativo de recursos humanos. Realizar rexistros contables. Introducir datos e textos en terminais informticos en condicins de seguridade, calidade e eficiencia. Xestionar o arquivo en soporte convencional e informtico. Manexar aplicacins ofimticas na xestin da informacin e da documentacin. Contorno profesional e de traballo: Este profesional exerce a sa actividade en empresas grandes, medianas e pequenas, en calquera sector de actividade e nomeadamente no de servizos, as como nas administracins Pgina 2 de 3

IES GARCA BARBN Ra Antonio Fernndez Prez s/n 32600 Vern (Ourense) www.iesgarciababron.es ies.garcia.barbon@edu.xunta.es Tlf 988 410379 Fax 988414434

pblicas, ofrecendo apoio administrativo nas tarefas deadministracin e xestin das referidas empresas e institucins, e prestndolle atencin clientela e cidadana.
Ocupacins, postos de traballo tipo mis relevantes:

As ocupacins e os postos de traballo mis salientables son os seguintes: Auxiliar administrativo/a. Axudante de oficina. Auxiliar administrativo/a de cobramentos e pagamentos Administrativo/a comercial. Auxiliar administrativo/a de xestin de persoal Auxiliar administrativo/a das administracins pblicas. Recepcionista. Empregado/a de atencin clientela. Empregado/a de tesourara. Empregado/a de medios de pagamento.

Pgina 3 de 3

También podría gustarte