P. 1
silabus_retele_tomai_2008

silabus_retele_tomai_2008

|Views: 3.537|Likes:
Publicado porBeniamin Condrea

More info:

Published by: Beniamin Condrea on Jun 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

Sections

 • INFORMATII GENERALE
 • I.1. Date de identificare a cursului
 • I.1.1. Date de identificare a titularului de curs
 • I.1.2.Date de identificare a cursului şi contactul cu tutori
 • Programarea în orar a activităţilor:
 • I.2. Condiţionări şi cunoştinţe prerecizite
 • I.3.Descrierea cursului
 • I.3.1.Obiectul cursului/disciplinei
 • I.4.Organizarea temelor din cadrul cursului
 • I.5. Materiale bibliografice obligatorii
 • I.6. Materiale şi instrumente necesare pentru curs
 • I.7. Calendar al cursului
 • I.8. Politica de evaluare şi notare(orientativ -1 pagină)
 • I. 9. Elemente de deotologie academică
 • I.10. Studenţi cu dizabilităţi
 • I.11. Strategii de studiu recomandate
 • MODULUL 1(dezvoltat)
 • Concepte de bază în reţelede calculatoare
 • Concepte de bazǎ
 • Obiective:
 • Recomandǎri privind studiul:
 • Rezultate aşteptate:
 • 1.2. Clasificarea reţelelor de calculatoare
 • 1.2.1. Reţele cu difuzare de mesaje
 • 1.2.2. Reţele punct la punct
 • 1.3. Sisteme deschise
 • 1.3.2.Modelul de referinţă ISO/OSI
 • 1.5.Tehnicile de transport (comutare) în reţelele de calculatoare
 • 1.5.3.1. Comutarea de pachete -tip datagrame
 • 1.5.3.2 Tehnica serviciului virtual
 • 1.6. Performanţele reţelelor de calculatoare
 • Teme pentru verificarea cunoştinţelor
 • Bibliografie
 • MODULUL 2
 • NIVELUL FIZIC
 • Rezultate aşteptate
 • Nivelul fizic
 • 2.1. Mediile fizice de transmisie
 • 2.1.1 Cablul torsadat
 • 2.1.2 Cablul coaxial
 • 2.1.3 Cabluri optice
 • 2.1.4 Comunicaţii fără fir
 • 2.1.4.1 Undele radio
 • 2.1.4.2 Microundele
 • 2.1.4.3 Undele infraroşii
 • 2.2 Sateliţi de comunicaţie
 • 2.3 Sistemul telefonic
 • 2.4. Scheme de transmisie şi codificare
 • 2.4.1.1. Modemuri
 • 2.4.1.1.1. Modem inteligent
 • 2.4.1.1.2. Controlul modemurilor compatibile Hayes
 • AT comanda <CR>
 • ATS0=n <CR>;
 • 2.4.1.1.3. Comenzi referitoare la dialogul cu terminalul
 • 2.4.1.1.4. Comenzi de conectare la linie
 • 2.4.1.2..Sistemul ADSL
 • MODULUL 3(dezvoltat)
 • NIVELUL LEGĂTURĂ DE DATE
 • CONŢINUTUL UNITĂŢII
 • Nivelul legătură de date
 • 3.1. Metode de acces la mediu
 • 3.1.4.5 Tehnica CSMA/CD
 • 3.1.4.6. Metoda CSMA/CA
 • 3.2 Reţele locale standardizate
 • 3.2.1. MAC în alternativa CSMA/CD ( IEEE 802.3 )
 • 3.2.5. Ethernet rapid(Fast Ethernet)
 • 3.2.5.5. Distribuitoare(HUB-uri)
 • 3.2.5.6. Comutatoare (switch-uri)
 • 3.3. Controlul legăturii logice LLC ( 802.2 )
 • 3.4.4.2. Protocolul PPP
 • Rezumat
 • MODULUL 4
 • SECURITATEA DATELOR ÎN REŢELE DE CALCULATOARE
 • Securitatea datelor în reţele de calculatoare
 • 4.1.oducere în criptografie
 • 4.2.Confidenţialitatea datelor
 • 4.3.Algoritmul DES
 • 4.4.Algoritmul RIVEST-SHAMIR-ADLEMAN (RSA)
 • 4.4.1.Descrierea algoritmului RSA
 • 4.5. Protocol "în trei faze"
 • 4.6."Increderea în a treia persoană"
 • 4.7.Autentificare cu cheie publică
 • 4.8.Semnături digitale folosind RSA
 • 4.9.MD5 cu cheie
 • 4.10.MD5 cu semnătură RSA
 • 4.11.Folosirea semnăturilor digitale pentru distribuirea cheilor
 • MODULUL 5
 • NIVELUL REŢEA
 • Nivelul reţea
 • Funcţiile nivelului reţea
 • Algoritmi de rutare
 • Protocoalele de interconectare TCP/IP
 • Structura Protocolului TCP/IP
 • Adresarea IP
 • Structura pachetului IP
 • 5.4.4. Protocolul de control mesaje (ICMP)
 • Protocoalele ARP şi RARP
 • Protocolul ARP
 • Protocolul RARP
 • Interconectarea reţelelor (probleme generale)
 • Tunelarea
 • Punţi
 • Ruterele
 • Rutere orientate conexiune
 • Rutere neorientate conexiune
 • MODULUL 6
 • NIVELUL TRANSPORT
 • Nivelul transport
 • Introducere
 • Gestiunea conexiunii de transport
 • Adresarea
 • Gestiunea transferului datelor
 • Controlul fluxului
 • Protocolul TCP (Transmission Control Protocol)
 • Conexiuni TCP
 • Funcţiile protocolului TCP
 • Semnificaţia câmpurilor
 • Protocolul UDP(User Datagram Protocol)
 • Porturi UDP
 • Structura pachetului UDP
 • Aplicaţiile şi caracteristicile UDP
 • PROGRAMAREA ÎN REŢELE DE CALCULATOARE
 • Programarea în reţele de calculatoare
 • Proiectarea aplicaţiilor pentru reţele de calculatoare
 • Modelul client-server
 • Programarea cu socluri
 • Noţiunea de soclu
 • Un server de flux
 • Socluri de datagrame (fig.7.3.)
 • Socluri Windows
 • Apelul procedurilor aflate la distanţă (RPC) şi modelul Client/Server
 • Sistemul RPC
 • GESTIONAREA REŢELELOR DE CALCULATOARE
 • Gestionarea reţelelor de calculatoare
 • Funcţiile sistemului de gestionare a reţelelor
 • Modelul de organizare a gestiunii reţelelor
 • MODULUL 9
 • REŢELE FĂRĂ FIR
 • Concepte de reţele fără fire-WLAN (Wireless LAN)
 • Topologia
 • Roaming
 • Tehnologii de transmisie
 • Imprăştierea spectrului(Spread Spectrum)
 • Arhitectura IEEE 802.11
 • Componentele arhitecturii
 • Virtual Carrier Sense
 • Tipuri de cadre
 • NAV (RTS)
 • Preambulul
 • PLCP Header
 • MAC Data
 • Câmpul de control al cadrului
 • Securitatea unei reţele LAN fără fir
 • Probleme privind securitatea LAN-urilor cu fir sau fără fir
 • Utilizatorii autorizaţi
 • Ascultarea neautorizată
 • WEP – Wired Equivalency Privacy

UNIVERSITATEA BABEŞ - BOLYAI, CLUJ NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CATEDRA DE INFORMATICĂ ECONOMICĂ SPECIALIZAREA: REŢELE

DE CALCULATOARE ŞI SISTEME DISTRIBUITE ANUL UNIVERSITAR 2008/2009 SEMESTRUL II

SUPPORT DE CURS
ANUL II Semestrul II

Cluj-Napoca 2009

1

CUPRINS I. INFORMATII GENERALE

I.1. Date de identificare a cursului I.1.1. Date de identificare a titularului de curs I.1.2. Date de identificare curs şi contact tutori I.2.Condiţionări şi cunoştinţe necesare I.3. Descrierea cursului I.4. Organizarea temelor din cadrul cursului I.5. Materiale bibliografice obligatorii I.6. Materiale şi instrumente necesare pentru curs I.7. Calendar al cursului I.8. Politica de evaluare şi notare(orientativ -1 pagină) I. 9. Elemente de deotologie academică I.10. Studenţi cu dizabilităţi I.11. Strategii de studiu recomandate II. SUPORTUL DE CURS PROPRIU-ZIS

Modulul 1 Modulul 2 Modulul 3 Modulul 4 Modulul 5 Modulul 6 Modulul 7 Modulul 8 Modulul 9

Concepte de bază în reţelede calculatoare Nivelul fizic Nivelul legătură de date Securitatea datelor în reţele de calculatoare Nivelul reţea Nivelul transport Programarea în reţele de calculatoare Gestionarea reţelelor de calculatoare Reţele de calculatoare fără fir

III. Anexe III.1. Bibliografia completă a cursului

2

INFORMATII GENERALE I.1. Date de identificare a cursului I.1.1. Date de identificare a titularului de curs Nume: Cabinet: Telefon: Fax: e-mail: Consultaţii: Prof. Dr. Nicolae Tomai Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60, Cluj-Napoca, Cabinet 449 0264-418652 0264-412570 nicolae.tomai@econ.ubbcluj.ro local-saptamânal sâmbăta ora 11-12 în timpul semestrului sau prin e-mail în maxim 48 de ore de la primirea mesajului

I.1.2.Date de identificare a cursului şi contactul cu tutori Numele cursului: Reţele de calculatoare şi sisteme distribuite Codul: EB0082 Număr de credite: 4 Anul, Semestrul: Anul II, Semestrul 2 Tipul cursului: Obligatoriu Tutor: Prof. Dr. Nicolae Tomai, email: nicolae.tomai@econ.ubbcluj.ro Locul de desfăşurare:Facultatea de Ştiinţe Economică şi Gestiunea Afacerilor (săli de seminar şi amfiteatre din clădirea facultăţii) Programarea în orar a activităţilor: Săptămânal 2 oră de curs + 2 oră de seminar; Conform orarului afişat pe site-ul facultăţii şi la sediul facultăţii. I.2. Condiţionări şi cunoştinţe prerecizite Acest curs necesită cunoştinte privind elemente de hard şi soft care au fost dobindite la cursurile de Informatică Economică şi Baze de date şi Programare, care au fost parcurse în anul I şi anul II semestrul 1. I.3.Descrierea cursului I.3.1.Obiectul cursului/disciplinei Dobândirea unor cunoştinţe teoretice privind funcţionarea, instalarea şi exploatarea reţelelor de calculatoare; Studiul principalelor protocoale pentru reţele locale, metropolitane şi pe arie extinsă şi legarea acestor reţele pentru accesul la Internet Acomodarea cu programarea în reţele şi principiile programării folosind subsisteme de comunicaţii ; Formarea unor deprinderi practice legate de utilizarea reţelelor de calculatoare cu fir şi fără precum şi securizarea lor.

3

I.4.Organizarea temelor din cadrul cursului Cursul conform normelor metodologice are două componente: • Componenta teoretică; • Componenta practică; Parcurgerea componentei teoretice se realizează de către cursanţi. Elementele principale sunt organizate pe trei nivele: • elemente definitorii privind conceptele şio structura reţelelor de calculatoare • programarea în reţele şi interconectarea reţelelor; • aplicaţii în rweţele şi securitatea reţeleloe fixe şi mobile. Se axează pe următoarea succesiune de concepte şi instrumente, conform programei analitice: NOŢIUNEA DE REŢEA ŞI SISTEM DISTRIBUIT, SISTEME DESCHISE, NIVELE OSI ŞI TCP/IP, NIVELUL FIZIC, NIVELUL LEGĂTURĂ DE DATE, NIVELUL REŢEA, NIVELUL TRANSPORT, NIVELUL APLICAŢIE, GESTIUNEA REŢELELOR DE CALCULATOARE, PROGRAMAREA ÎN REŢELE DE CALCULATOARE, REŢELE DE CALCULATOARE FĂRĂ FIR, SECURITATEA DATELOR ÎN REŢELE DE CALCULATOARE, REŢELE MULTIMEDIA. I.5. Materiale bibliografice obligatorii Nr. crt. 1 Autor Nicolae Tomai Titlul lucrării Reţele de calculatoare, structuri, programare, aplicaţii, ediţia-II-a, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2005, pag.1-26, 45-99, 112-350 Retele de calculatoare fara fir, Ed. Risoprint, 2006, ISBN:973-751-361-4, 978973-751-361-8, 296 pagini. Computer Networks, Mc. Graw Hill. pag. 12-97 Reţele de calculatoare, o abordare sistemică, Ed. All, 2001, pag. 121-214 Modalităţi accesare Biblioteca facultăţii de

2

Nicolae Tomai, Catalin Tomai A. S. Tanenbaum L. Peterson, B. Davie

Biblioteca facultăţii De pe Web Biblioteca facultăţii

3 4

I.6. Materiale şi instrumente necesare pentru curs Materialele şi echipamentele utilizate sunt asigurate din dotarea facultăţii şi cu suportul unor granturi de cercetare conduse la nivelul catedrei de Informatică: • Reţea de calculatoare cu conexiune rapidă la Internet, • Reţea fără fir cu AP şi două plăci de reţea • Laptopuri şi videoproiectoare • Software licenţiat şi free(Netstumbler, Opnet, Ethereal, Linux, Microsoft XP)

4

5 .03. protocoale la nivel aplicaţie şi analiza proiectelor. tutoriale şi o diversitate de materiale ajutătoare.2009-interconectarea reţelelor şi dispozitive de interconectare. Pentru proiecte timpul afectat ar putea fi substanţial mai mare. I. • 30. mai mare sau mai mic. • Utilizarea la nevoie a unui sistem Webcam şi a programului Skype sau Windows Live Messenger la nevoie în cazul evaluărilor. Politica de evaluare şi notare(orientativ -1 pagină) Evaluarea studenţilor se va realiza conform detalierii de mai jos: . nivelul legătură de date. I. Calendar al cursului Calendarul cursului este specificat în anexa aferentă. Studenţi cu dizabilităţi In principiu pentru cursanţii cu dizabilităţi care nu se pot deplasa la sediul facultăţii se aplică trei soluţii esenţiale : • Deplasarea la nevoie a titularului de curs la cerinţa cursantului la locaţia unde se află acesta • Intilizarea Internetului şi a portalului după aceleaşi reguli ca şi la ceilalţia cursanţi . • 04. 9. Prezentul curs fiind unul fundamental pentru orice specialist în informatică economică este necesar ca el să fie studiat cu mare atenţie şi deci numărul de ore de studiu ar putea fi în funcţie de particularităţile cursanţilor. Strategii de studiu recomandate Pentru înţelegerea conţinutului unui modul sunt necesare minim 3 ore.05. programarea în reţele de calculatoare.I.11. nivelul fizic.Susţinere proiecte şi teme – 30% din nota finală I. reţele fără fir şi mobile .04. In cadrul site-urilor prezentate în cadrul suportului de curs se găsesc exemple. • 12.10. • 21.05.2009-securitatea datelor în reţele de calculatoare. Elemente de deotologie academică Se aplică regulile generale de deontologie academică din UBB I.Examen scris în sesiunea de examene – 70% din nota finală .7.2009-gestiunea reţelelor de calculatoare.8.2009-introducere în reţele de calculatoare. nivelul transport.

Sunt necesare cunoştinţe legate de legarea calculatoarelor. Formarea deprinderilor de folosire a principalelor concepte care se utilizează în domeniul reţelelor de calculatoare. precum şi principalii parametrii de performanţă ai reţelelor de calculatoare. CONŢINUTUL UNITĂŢII Concepte de bază în reţelede calculatoare 1. b) după aplicaţie:pentru cercetare. comerciale. Studenţii trebuie să fie capabili să definească tipurile de reţele şi caracteristicile de bază ale unei reţele. baze de date. Tratarea tipurilor de comutaţie şi a sistemelor deschise ca şi concepte fundamentale ale reţelelor de calculatoare. 6 . Recomandǎri privind studiul: 1. Se recomandă analiza diverselor concepte ale nivelelor OSI şi TCP/IP. publice. 3. limbaje de programare. militare. 2. Sunt necesare cunoştinţe teoretice de algoritmi. tehnici de comutare în reţele de calculatoare. a tipurilor de comutaţie în reţele şi a performanţelor reţelelor. 2. Clasificarea reţelelor de calculatoare Reţelele de calculatoare pot fi clasificate. 3. 3. a tipurilor de reţele. bazele informaticii şi limbaje de programare. Studenţii trebuie să fie capabili să îşi prezinte cunoştinţele teoretice de o natură coerentă şi consistentă cu cunoştinţele anterioare de algoritmi. noţiunea de sistem deschis.MODULUL 1(dezvoltat) Concepte de bază în reţelede calculatoare Concepte de bazǎ • • • • • • Fenomenul prelucrãrii distribuite Clasificarea reţelelor de calculatoare Sisteme deschise Tehnici de comutare în reţelele de calculatoare Performanţele reţelelor de calculatoare Topologii de reţele locale Obiective: 1. după cum urmează: a)în funcţie de tehnologia de transmitere a informaţiilor putem deosebi: reţele cu difuzare de mesaje şi reţele punct la punct. Familiarizarea cu principalele concepte şi noţiuni din domeniul reţelelor de calculatoare şi a tipurilor de reţele: clasificarea reţelelor de calculatoare. a cunoştinţelor elementare de fizică. Formarea unei imagini coerente asupra conceptelor privind reţelele de calculatoare. 2. a sistemelor deschise. Rezultate aşteptate: 1. structuri de date.2.

1. universitare. nu există o legătură directă între două echipamente oarecare. Reţele cu difuzare de mesaje Fig. Entităţile care aparţin aceluiaşi nivel se numesc entităţi omoloage. WAN -reţele foarte întinse ca suprafaţă (peste 100km) [Tan 96] 1. a cărui adresă este specificată printr-un câmp al mesajului.1.3.2.2. Un nivel în sistemul ISO/OSI poate fi construit la rândul lui din unul sau mai multe subnivele.2. Fig. iar transmiterea informaţiilor de la sursă la destinaţie se face prin mai multe noduri intermediare(care au diverse tipuri de echipamente). el poate utiliza entităţi şi conexiuni din nivelul său. Reţele punct la punct Reţelele punct la punct sunt constituite din mai multe conexiuni independente între perechi de calculatoare(fig.2. 1. Reţea cu difuzare de mesaje Reţelele cu difuzare de mesaje presupun existenţa unui canal de comunicaţie comun care să fie utilizat de către toate echipamentele conectate(fig.se face de către: un singur echipament conectat. iar entităţile care realizează un anumit serviciu al unui nivel dat. 1. MAN -reţele urbane(10-100km).distribuite într-o clădire sau un grup de clădiri(110km). fiecare nivel este caracterizat prin servicii. 7 . militare. subnivelul reprezentând o grupare funcţională distinctă în cadrul nivelului. 1. de către mai mulţe echipamente în cazul transmisiei multicast sau de către toate echipamentele în cazul transmisiei broadcast. Intrucât canalul de comunicaţie este unic. 1.1).c)după tipul de proprietate asupra reţelelor:comerciale. Reţea punct la punct 1. oferite după principiul modularităţii de unităţi modulare. Sisteme deschise In cazul conceptului de model deschis. Recepţia mesajelor-care dacă sunt scurte se numesc pachete sau cadre.2).Intr-o astfel de reţea. guvernamentale. denumite entităţi. d) după distribuţia geografică a nodurilor: LAN (locale). pot fi distribuite fizic. la un moment dat un singur echipament poate transmite şi mai multe echipamente pot recepţiona. 1.

Primitivele de control coordonează funcţionarea comună între entităţile (N) şi entităţile (N+1) cu care interacţionează. 1. N+1. Protocolul este interacţiunea între entităţile fizic distribuite care cooperează la un nivel dat. distribuite fizic între sistemele deschise interconectate. b) protocoale neorientate conexiune. pentru entităţile de nivel (N+1) (fig. Din acest punct de vedere în arhitecturile de reţea sunt utilizate două tipuri de protocoale: a) protocoale orientate conexiune. respectiv entitate N.3 Structura şi cooperarea straturilor Serviciile unui nivel N sunt oferite entităţilor nivelului N+1 prin intermediul punctelor de acces la servicii (SAP). Conceptul care stă la baza interacţiunii între nivele. un SAP de nivel N nu poate fi utilizat. lucrează în mod colectiv pentru a asigura servicii de nivel N. între ele este stabilită o asociere pe nivelul N. de asemenea la orice obiect definit în interiorul unui nivel. astfel că o modificare în interiorul unui nivel N nu afectează nivelul superior. Un SAP leagă două entităţi de pe niveluri adiacente din interiorul aceluiaşi sistem. O entitate (N+1) şi o entitate (N) schimbă informaţii prin intermediul primitivelor serviciului N. în care informaţiile sunt transferate.3. Entităţile nivelului N+1 utilizează serviciile nivelului N pentru a dialoga între ele şi pentru a furniza servicii mai elaborate pentru nivelul imediat superior. prin mesaje izolate. entităţile care aparţin unui nivel N. cu ajutorul unui protocol de nivel N. care lucrează pentru sine. Pentru a furniza un serviciu pentru nivelul superior. notaţie care se aplică. sunt denumite entităţi (N). care sunt de două feluri: de control şi de date. Cu excepţia nivelului cel mai înalt din ierarhie. Pentru a se putea schimba informaţii între două sau mai multe entităţi ale nivelului N+1. O entitate (N) poate servi mai multe SAP-uri de nivel N. care asigură un serviciu de comunicaţie de tip circuit virtual între două entităţi ale nivelului superior. 8 .2.Modelul de referinţă ISO/OSI. entităţile nivelului N cooperează între ele printr-un protocol de nivel N. respectiv servit. Această asociere este denumită conexiune N.1. De asemenea. iar un nivel (subnivel) poate fi chiar omis într-o arhitectură particulară. fără stabilirea prealabilă a unei conexiuni (serviciu de tip datagram). decât de o singură entitate (N+1). entităţile unui nivel oarecare. dacă serviciile rămân aceleaşi.După notaţia curent adoptată. denumite servicii (N). N-1. atunci când acestea efectuează funcţii de nivel N. Cooperarea dintre entităţile aceluiaşi nivel este regizată de un ansamblu de protocoale proprii nivelului.3).1. In terminologia ISO. N. este cel de interfaţă. dimpotrivă. Fig. de la o entitate la entitatea destinatară. nivelul N nu cunoaşte decât serviciile furnizate de nivelul inferior. dacă serviciile sale nu sunt necesare. un protocol N reprezintă mulţimea de reguli de dialog şi de formare de mesaje care caracterizează comunicaţia entităţilor (N).

b)Nivelul prezentare. Nu toate sistemele respectă cele 7 nivele (Fig. Are rolul de a elibera procesele de aplicaţie de preocupări privind diferenţele existente în prezentarea datelor. pe care le pun. folosesc informaţii comune. Transferul de fişiere şi accesul la fişier utilizează aceleaşi mecanisme de transmitere a datelor între noduri diferite ale reţelei. numite servere de fişiere sau depozite de fişiere. aparţinând aceluiaşi proiect. reţelele locale nu implementează nivelul transport deoarece legătura fizică este atît de fiabilă. De asemenea. în timp ce roboţii utilizează coduri specifice furnizorului. a)Nivelul aplicaţie.4). serviciile de terminal virtual.1. la dispoziţia celorlalte noduri din reţea. Aceste principii au valoare predictivă (indicaţii) pentru ca fabricanţii să creeze sisteme compatibile.4).4. De exemplu. la cerere. accesul şi gestiunea fişierelor. c)Nivelul sesiune. fişiere ale unor aplicaţii diferite pot fi păstrate în noduri speciale. poşta electronică. la nivelul legătură de date se corectează şi depistează toate eventualele erori. datele de control numeric sunt uzual transferate către maşinile unelte într-un format stabilit de ISO sau EIA. încât. 9 . Acestea sunt dotate cu capacităţi extinse de memorare. Antetele adăugate de straturi O altă aplicaţie este poşta electronică.1. De exemplu. de exemplu sintaxa acestora. pentru că transferul se referă la fişiere întregi. Funcţiile nivelului aplicaţie sunt: transferurile de fişiere. Există două tipuri de servicii: unele care includ probleme legate de prelucrarea mesajelor şi altele relative la transmiterea lor. Diferenţele constau în unităţile de date afectate. 1.In definirea straturilor OSI au fost folosite anumite principii. precum şi altele. Gestiunea fişierelor reprezintă unul din serviciile importante ale unei reţele. care are două calităţi: poate livra aceeaşi informaţie mai multor utilizatori şi poate păstra mesajele dacă receptorul nu este disponibil. Modelul de referinţă ISO/OSI descrie şapte nivele funcţionale ( fig. La acest nivel datele sunt interpretate după reguli convenite de codificare şi de decodificare. în timp ce accesul afectează înregistrări ale fişierelor. Fig. fie pentru că unele înglobează funcţiile altora fie pentru că unele nu sunt necesare. pentru că fişierele constituie cea mai obişnuită cale prin care programele de aplicaţii.

e)Nivelul reţea. facilităţile de sincronizare. schema de modulare utilizată (banda largă sau banda de bază). Alte facilităţi cum ar fi: controlul de flux. incluzând numele identificate local. Funcţiile asigurate de protocoalele de la acest nivel includ. şi pe cât posibil corectarea erorilor ce apar la nivel fizic. prelucrate de nivel sesiune. Nivelele specifice nodurilor adiacente se preocupă de comunicaţia fizică de mesaje între noduri alăturate din reţea. Această adresă poate să nu fie în mod necesar destinaţia finală ci unul dintre multiplele noduri intermediare. Protocoalele de la acest nivel trebuie să fie consistente la nivelul unei reţele date. care reprezintă o problemă multinivel. multiplexarea şi blocarea sunt de asemenea asigurate la acest nivel. Acest nivel poate realiza asocierea dintre numele şi canalele logice (adică numele care se pot lega direct la entitatea aplicaţiei) şi numărul de conexiune utilizat de serviciile de transport. nivelul fizic caracterizează tipul de mufe utilizate.) Fig. nivelurile de semnale electrice necesare. în condiţiile existenţei de noduri intermediare în reţea. care implică transmisia. toate acestea fiind strâns legate de mediul de transmisie ales. Responsabilitatea acestui nivel este legată de realizarea transferului de pachete de la o adresă de la aceeaşi reţea. g)Nivelul fizic.Asigură mecanismele de organizare şi structurare a interacţiunilor între două entităţi în vederea facilitării unui dialog ordonat între acestea şi anume: stabilire/eliberare de conexiuni. Aceasta se realizează în esenţă prin utilizarea de protocoale bazate pe confirmare. Există şi modele care nu sunt standardizate. adresele fizice utilizate de nivelele legătură de date şi fizic. relativ la cele descrise pe scurt mai sus. Nivelul transport realizează şi asocierea dintre un canal logic (număr de conexiune) utilizat de nivelele superioare şi adresele fizice ale nivelelor inferioare. configuraţia pinilor acestora. electrice.4) şi uneori informaţie de sfârşit. în mod tipic. Asigură mijloacele mecanice. 'de jure' precum ierarhia TCP/IP(folosită în Internet). raportare de excepţii. care sunt transferate ca parametri de la nivelul de transport. acest lucru fiind strict dependent de topologia reţelei. iar ruta pe care o iau mesajele este determinată de nivelul reţea. funcţionale şi procedurale necesare pentru accesul la mediul fizic de transmisie. sincronizare. f)Nivelul legăturii de date. include nivelele sesiune şi prezentare în nivelul aplicaţie.1. Protocoalele acestor niveluri se referă la noduri adiacente aflate în comunicare. adăugând antete la fiecare nivel(fig. furnizată ca un parametru de interfaţă de către nivelul reţea. Realizează transferul transparent al datelor pe o legătură stabilită asigurând un serviciu capăt la capăt cu o integritate ridicată a datelor.5. Asigură mijloacele funcţionale şi procedurale pentru transferul de date între entităţile de tip reţea pentru detectarea. 1. celelalte nivele având aproximativ aceleaşi funcţiuni şi obţinându-se o ierarhie cu 4 nivele(fig. Dirijarea mesajelor către destinaţiile lor se face prin utilizarea de adrese de staţii unice la nivel global. 1. că distribuirea de funcţionalitate pe nivelele OSI nu este totuşi absolută. Un exemplu semnificativ îl constituie adresarea. Ierarhia TCP/IP 10 .5. Se preocupă în esenţă de dirijarea mesajelor între două sau mai multe aplicaţii aflate în comunicare. d)Nivelul transport. care se constituie într-un standard 'de facto' şi care. retransmisia şi recuperarea erorilor. adresele globale prelucrate de nivelele transport şi reţea. control de erori şi de flux. Pentru o implementare particulară. Nivelele împachetează datele de la nivel aplicaţie. spre deosebire de ierarhia OSI. Trebuie remarcat.

Conceptul de circuit virtual permite unui dispozitiv să stabilească căi de comunicaţie concurente la mai multe dispozitive. numit circuit virtual. In ceea ce priveşte avantajul reţelelor publice de date faţă de cele private.6 pachetele unei sesiuni de lucru pot ajunge de la sursă la destinaţie în mod dezordonat pe diverse căi (AMNB. Costul transmisiei depinde numai de procentul din bandă folosit. iar în caz de aglomerare de pachete într-un nod. Conexiunile prin comutare sunt ideale când cantitatea de date pentru transmisie este relativ mică. Există trei tipuri de servicii în reţelele pentru transmisiuni de date: comutarea de circuite. pe care va circula fluxul de informaţie. este reţeaua X25(vezi cap.1. fiecare pachet conţinând suficientă informaţie pentru a permite rutarea sa în mediul interreţea şi livrarea independentă la destinaţie. între care după ce se stabileşte legătura. Comutarea de pachete -tip datagrame. 1. Avantajul acestei metode constă în uşurinţa implementării şi de aceea este deseori utilizată. atunci când traficul creşte.5. metoda numindu-se "cu difuzare". mai ales atunci când avem trafic discontinuu. având un serviciu neorientat conexiune.3. In acest caz toate pachetele unui fişier sunt dirijate pe căi independente unele de altele.Tehnicile de transport (comutare) în reţelele de calculatoare Datele pot fi transmise folosind reţele publice de date sau reţele private de date. Serviciul de circuit virtual permite stabilirea de conexiuni logice între surse şi destinaţii. existând o mare fluctuaţie de cerere de bandă. comutarea de pachete.3. în interconectarea LAN-WAN menţionăm flexibilitatea în alocarea dinamică a benzii în reţele "backbone".2). ci de unul logic. având un singur mediu de transmitere a pachetelor.APQTB. Comutarea permite recepţia informaţiei de la un utilizator oarecare şi distribuţia ei altor utilizatori. spre deosebire de cazul reţelelor private.6. deci necesitatea de a prevedea protocoale capăt la capăt. Nu există nici o procedură de apel şi de eliberare. De exemplu în figura 1.1. Acesta este principalul avantaj la interconectarea LAN-WAN. O reţea cu comutare de pachete. Ca şi în cazul comutării circuitelor. Ca dezavantaj. Se partajează astfel liniile de comunicaţie între 11 .2 Tehnica serviciului virtual Un circuit virtual este o asociaţie bidirecţională între o pereche de dispozitive.5. unde capacitatea de transmisie este utilizată doar parţial. există riscul de a pierde pachete şi necesitatea de a reface secvenţa pentru compunerea pachetelor.5.AMNQTB). 1. Fig. 1.doar că în acest caz nu este vorba de configurarea unui circuit fizic. unele pot fi pierdute. prin folosirea unei proceduri de apel şi apoi de eliberare a circuitului. datele sunt apoi transferate sub formă de pachete. folosind conceptul de circuit virtual. această tehnică presupune stabilirea unei căi anume. Noduri de comutare Majoritatea reţelelor locale folosesc acest tip de comutare. comutarea de mesaje.

lărgimea de bandă se îmbunătăţeşte constant.este lungimea canalului(cablului). Teme pentru verificarea cunoştinţelor Reţelele de calculatoare sunt: a. Putem discuta de latenţa unei legături sau a unui canal.3X108m/s. dar importanţa lor relativă depinde de aplicaţie. Latenţa corespunde intervalului de timp necesar unui bit pentru a se propaga de la o extremitate la alta a reţelei şi se exprimă în unităţi de timp. Unde: -distanţă. capabile să schimbe informaţii b. In figura 1. atunci produsul amintit corespunde volumului conductei. amintim faptul că utilizatorului îi sunt transportate informaţiile. este necesară încă o latenţă pentru ca acest semnal să se propage înapoi către emiţător. Performanţa unei reţele este măsurată folosind doi parametri fundamentali: lărgimea de bandă (cunoscută în domeniul reţelelor ca debit) şi latenţa (cunoscută şi sub denumirea de întârziere). iar ca inconvenient avem un sistem de protocoale mai complexe.este dimensiunea pachetului. In unele cazuri este cu mult mai important să se cunoască intervalul de timp necesar pentru a trimite un bit de la un capăt la altul al reţelei şi înapoi. Dacă emiţătorul se aşteaptă ca destinatarul să semnalizeze într-un anume fel faptul că biţii au început să sosească. iar ordinea pachetelor este respectată. 1. Astfel latenţa totală poate fi definită ca: Latenţa=Propagare(Distanţa/Viteza luminii)+Transmitere(Dimensiune/Largime de bandă) + Intârzierea din cozi. deoarece corespunde numărului de biţi care trebuie trimişi înainte de sosirea primului bit la destinatar. iar rezervarea resurselor se face prin pachetul de apel.utilizatori. de intervalul de timp necesar pentru transmiterea unei unităţi de date(aceasta fiind funcţie de lărgimea de bandă şi de dimensiunea unităţii de transmitere a datelor). de întârzierile determinate de cozile de aşteptare din nodurile reţelei. calculatoare legate punctual. iar lărgimea de bandă corespunde diametrului acestuia. Uneori e important să se ştie lărgimea de bandă a unei legături sau a unui canal logic procesproces. Datorită îmbunătăţirii tehnologice a mediilor de transmisie şi a tehnologiilor folosite.6 toate pachetele unei sesiuni de lucru vor urma aceeaşi cale (de exemplu: AMNQTB). la nivelul nodurilor. unde latenţa corespunde lungimii conductei. calculatoare legate incapabile să schimbe informaţii 12 . adică numărului de biţi pe care îi conţine. Lărgimea de bandă şi latenţa se combină pentru a defini caracteristicile de performanţă ale unei legături sau canal dat. Acest parametru se numeşte timpul de tur complet(RTT-round trip time) al reţelei. -dimensiune. Ca avantaj. -lărgimea de bandă. Performanţele reţelelor de calculatoare Prelucrarea datelor pe sisteme multiple foloseşte reţele de calculatoare pentru schimbul de date şi deci eficienţa acestor prelucrări depinde foarte mult de reţeaua care livrează datele. Produsul întârziere*lărgimea de bandă este împortant de cunoscut la construcţia reţelelor de mare performanţă. în fibra optică 3x108 m/s). în cablu 2.este lărgimea de bandă folosită la transmisia pachetului. -viteza luminii -este viteza luminii în mediul respectiv. Lărgimea de bandă a unei reţele este dată de numărul de biţi care pot fi transmişi prin reţea într-o anumită perioadă de timp. ele urmând acelaşi drum. Dacă asemuim un canal care face legătura între două procese cu o conductă. Deseori latenţa este concepută ca având trei componente: mai întâi întârzierea provocată de viteza de propagare a luminii(în vid 3x108 m/s. decât latenţa într-un singur sens.6. Uneori se foloseşte produsul dintre cele două mărimi denumit deseori produsul întârziere*lărgimea de bandă. circuitul virtual.

reţea. sesiune şi aplicaţie b. L. microundele. 121214 Biblioteca facultăţii MODULUL 2 NIVELUL FIZIC Concepte de bazǎ • • • Mediile fizice de transmisie Cablul torsadat. 12-97 De pe Web 4. Tanenbaum. Ed. 25-100 Biblioteca facultăţii 3. comutarea de calculatoare c. legarea mai multor calculatoare la un nod central b. existenţa unui canal de comunicare. straturile acces. A. 45-99. Computer Networks. Dacia. All. Reţele de calculatoare. 2005. 2001. transport şi aplicaţie În reţele de calculatoare se foloseşte: a. aplicaţii.1-26. straturile acces. Nicolae Tomai. legarea mai multor calculatoare la o magistrală c. structuri. pag. pag. Davie Reţele de calculatoare. mai multe conexiuni independente c. programare. S. Nicolae Tomai. cablul coaxial. o abordare sistemică.c. ansambluri de calculatoare interconectate care cooperează în mod transparent pentru control şi prelucrare Reţelele cu difuzare de mesaje presupun: a. 2001. comutarea de straturi Topologia bus presupune: a. transport şi aplicaţie c. ediţia-II-a. Graw Hill. undele infraroşii. Ed. 4 nivele b. Peterson. comutarea de pachete b. prezentare. sateliţii de comunicaţie 13 . straturile acces. B. Mc. pag. fibra optică Undele radio. existenţa unor noduri intermediare pentru legâturi Sistemele deschise ISO/OSI au: a. Ed. Risoprint. 5 nivele Sistemele deschise TCP/IP presupun: a. utilizat de toate echipamentele conectate b. 7 nivele c. Cluj-Napoca. legarea mai multor calculatoare la un inel Bibliografie 1. reţea. pag. Elemente de programare distribuită. 112-350 Biblioteca facultăţii 2.

Se vor studia treptat principalele medii de transmisie folosite în reţele de calculatoare. 2. 4. 3. După cum s-a văzut în capitolul 1.De asemenea se va insista asupra sistemelor de transmisie şi codificare. 2. 3. Pentru o evaluare a diverselor concepte privind diversele metode se dau exemple de folosire în cazul modemurilor. precum şi a performanţelor acestor medii. Constă din două fire de cupru izolate. cum ar fi cablul de cupru şi fibrele optice şi mediile neghidate. Aceste medii pot fi împărţite în două grupe mari: mediile ghidate.Tot mai mult se pune problema realizării unor performanţe ridicate în condiţiile unor costuri mai scăzute şi de aceea alegerea mediilor de comunicaţie este foarte importantă în implementarea reţelelor de calculatoare. Modemuri Recomandǎri privind studiul: 1. 3.Formarea unei imagini coerente asupra principalelor medii de transmisie pentru reţelele de calculatoare. Pentru transmisia în bandă largă se vor scoate în evidenţă avantajele şi perspectivele pe care le oferă. răsucite pentru a minimiza intensitatea radiaţiilor electromagnetice datorată transmisiei semnalelor electrice şi interferenţa creată de alăturarea mai multor perechi de astfel de fire. uşurinţa de instalare şi întretinere. cost. Aprecierea rolului important al mediilor de transmisie. întârziere. Fiecare dintre ele este definit de lărgimea lui de bandă.Tratarea schemelor de transmisie şi codificare folosite pentru transmiterea pachetelor de date. Folosirea modemurilor inteligente(Hayes) precum şi a celor ADSL contribuie la calizarea eforturilor în direcţia gestiunii şi transmiterii eficiente a resurselor prin intermediul reţelelor de calculatoare. Nivelul fizic 2.1 Cablul torsadat. 14 . Transmisia în banda de bază şi în banda largă folosind FDM şi TDM. Rezultate aşteptate 1. 3.1. Necesitatea folosirii unor medii eficace precum şi a unor sisteme de transmisie moderne.1. Pentru transmisie pot fi utilizate diverse medii fizice. cum ar fi undele radio şi laserul.• • • • Scheme de transmisie şi codificare Transmisia în bandă largă Modemuri Transmisia în banda de bază Obiective: 1. insistându-se asupra avantajelor şi dezavantajelor unora sau altora. Mediile fizice de transmisie. în ierarhia OSI nivelul fizic are ca principale obiective interfaţarea cu diverse medii de transmisie. 2. 2.Studiul principalelor medii folosite pentru legarea calculatoarelor şi anume medii ghidate(cabluri) şi medii neghidate(unde). codificarea şi transportul unei secvenţe de biţi de la un calculator la altul.

Un cablu coaxial este format dintr-o sârmă de cupru. Datorită performanţelor satisfăcătoare şi a costului scăzut. Cablurile torsadate din categoria 3-a sunt formate din două fire izolate împletite împreună.1. ceea ce le face mai adecvate comunicaţiilor la viteze mari între calculatoare. cu un unghi α1. 2. Mediul de transmisie este o fibră foarte subţire de sticlă. poate fi refractată cu un unghi β1. Astfel o rază de lumină la un unghi egal sau mai mare decât unghiul critic este încapsulată în interiorul fibrei şi se poate propaga pe o distanţă mare. Mărimea refracţiei depinde de proprietăţile celor două medii( de indicii lor de refracţie). Conductorul exterior este acoperit cu un înveliş de plastic protector. Transmisiunile vor avea astfel un număr mic de erori. la suprafaţa de separaţie.2 Cablul coaxial. Un sistem de transmisie prin fibre optice are trei componente: sursa de lumină. rezultând o interferenţă redusă şi o mai bună calitate a semnalului pe distanţe mari.1. Prin convenţie. de obicei sub forma unei plase strâns întreţesute. Prin ataşarea unei surse de lumină la un capăt al fibrei optice şi un detector la celălalt capăt. va fi reflectată total. protejată de un material izolat. iar patru astfel de perechi sunt grupate într-un material plastic pentru a le proteja şi pentru a le ţine împreună. iar fibra care are această proprietate se numeşte fibră multimod. similare celor de categoria 3-a. Acest sistem se bazează pe principiul refracţiei la trecerea unei raze de lumină dintr-un mediu în altul(de exemplu din siliciu în aer). O rază de lumină incidentă pe suprafaţa de separaţie.2. mai mare decât unghiul critic. le converteşte şi le transmite ca impulsuri luminoase şi apoi le reconverteşte la ieşire în semnale electrice. Acest material este încapsulat într-un conductor circular. Este un mediu fizic foarte utilizat în comunicaţii datorită capacităţii de a suporta o bandă largă de frecvenţe cu o mare imunitate la interferenţe electrice. Cablul coaxial se foloseşte atât pentru televiziunea prin cablu cât şi pentru reţelele locale care transmit în banda de bază(cablu cu impedanţa caracteristică Zc=50 ohmi) precum şi pentru cele de bandă largă ( CATV-75 ).Cablurile torsadate pot fi folosite atât pentru transmisia analogică cât şi pentru cea digitală. 2. Pentru unghiuri de incidenţă mai mari decât o anumită valoare critică. 15 . Atunci când interceptează un impuls luminos. un impuls de lumină înseamnă bitul 1 şi absenţa luminii indică bitul zero.3 Cabluri optice. Există numeroase tipuri de cablaj torsadat neecranat(UTP-Unshilded Twisted Pair). mediul de transmisie şi detectorul. lumina este refractată înapoi în siliciu fără nici o pierdere. obţinem un sistem unidirecţional de transmisie a datelor care acceptă semnale electrice. dar au mai multe răsuciri pe unitatea de lungime şi sunt izolate cu teflon. detectorul generează un impuls electric. cablurile torsadate sunt larg folosite în prezent şi probabil că vor fi (larg) folosite şi în viitor.1 Propagarea razei de lumină în interiorul fibrei de sticlă şi la suprafaţa de separaţie Se pot transmite mai multe raze cu unghiuri de incidenţă diferite datorită faptului că orice rază de lumină cu unghi de incidenţă. două dintre acestea fiind importante pentru reţelele de calculatoare. Fig. Mai nou au fost introduse cabluri de categoria 5-a. Se spune că fiecare rază are un 'mod' diferit. Există şi cabluri torsadate ecranate(STP-Shilded Twisted Pair). fără pierderi semnificative.

Este un suport care va fi din ce în ce mai folosit în viitor. Aceste unde sunt folosite mai ales pentru LAN-urile interioare fără fir. lungime mare a segmentului de reţea. comunicaţii în infraroşu. viteză mare de transmisie. Aceste comunicaţii sunt ieftine în comparaţie cu alte medii de transmisie. necesitând un personal specializat. Un satelit de comunicaţie conţine mai multe dispozitive de recepţie-transmisie automată(transponder). 2.1. dar nu penetrează obiecte solide. De asemenea pot apare atenuări (deci sunt necesare repetoare).1. montarea de stâlpi şi antene costând mai puţin decât îngroparea de fibre.1 Undele radio Undele radio sunt uşor de generat. El este utilizat pentru aplicaţii care necesită viteză mare de transmisie a datelor şi de asemenea o imunitate electrică şi magnetică ridicată. Ele sunt ieftine.. ceea ce înseamnă că se pot propaga în orice direcţie de la sursă. Undele radio sunt de asemenea omnidirecţionale. telefoane celulare. Unda descendentă poate fi difuzată.Dacă diametrul fibrei este redus la câteva lungimi de undă ale luminii. Fibrele optice sunt fabricate dintr-un miez de sticlă. telecomenzi pentru televizoare. putem aminti faptul că instalarea este costisitoare. 2.3 Undele infraroşii Undele infraroşii sunt folosite mai ales pentru comunicaţiile pe distanţe scurte. Ca dezavantaj.1. 2. încât a apărut o criză în ceea ce priveşte spectrul. undele radio tind să se propage în linie dreaptă şi să 'sară' peste obstacole. dimensiuni mici. cu ajutorul unei antene parabolice. adică la frecvenţe mici undele radio se propagă bine prin obstacole. fiecare din acestea ascultă pe o anume porţiune din spectru. televiziune şi altele. fibra acţionează ca un ghid de undă şi lumina se va propaga în linie dreaptă. interioare cât şi în comunicaţii exterioare. relativ direcţionate şi uşor de realizat. dar puterea semnalului scade mult odată cu distanţa de la sursă (aproximativ 1/r3 în aer). deci nu este nevoie de aliniere fizică a transmiţătorului şi a receptorului. Avantajele utilizării cablului cu fibră optică constau în faptul că suportă frecvenţe de ordinul GHz. lărgimi de bandă mari. Comunicaţiile prin microunde sunt folosite de telefonia pe distanţe mari. penetrează clădirile cu uşurinţă. iar la frecvenţe mari.4 Comunicaţii fără fir 2. pot parcurge distanţe mari. Dacă se concentrează toată energia într-un fascicol îngust.4. Acest lucru poate constitui un avantaj deoarece un sistem cu infraroşii dintr-o cameră a unei clădiri nu va interfera cu un alt sistem situat în camere adiacente. Proprietăţile undelor radio sunt dependente de frecvenţă. rezultând o fibră mono-mod. etc. dar antenele care transmit şi recepţionează trebuie să fie aliniate cu precizie una faţă de alta.2 Sateliţi de comunicaţie Sateliţii de comunicaţie sunt corpuri lansate în spatiu care recepţionează semnalele.4. nu trec prin clădiri şi la frecvenţe foarte mari sunt absorbite de apă. le amplifică şi pe urmă le retransmit. Deoarece microundele se propagă în linie dreaptă.1. care este îmbrăcat în sticlă cu un indice de refracţie mai mic decât miezul. fiind larg răspândite atât în comunicaţii. 2.4. pentru a păstra lumina în miez. nu emană câmpuri magnetice şi electrice. fără reflexii. Ele sunt absorbite de ploaie şi sunt predispuse la interferenţe datorate motoarelor şi altor echipamente electrice. rezultă o valoare mult mai ridicată a raportului semnal/zgomot. rata mai mică de apariţie a erorilor ( 10-10 ). amplifică semnalul recepţionat şi apoi îl redifuzează pe o altă frecvenţă pentru a evita interferenţa cu semnalul care se recepţionează.2 Microundele Undele cu frecvenţa peste 100Mhz(microunde) se propagă în linii drepte şi deci pot fi direcţionate. apare ca obstacol pământul şi deci antenele nu pot fi foarte depărtate. acoperind astfel o fracţiune substanţială din suprafaţa 16 .

Dacă distanţele sunt mai mari cablurile ce leagă calculatoarele ar trebui să treacă prin locuri publice şi atunci costul instalării lor devine prohibitiv. câte unul la fiecare 32 grade latitudiune. Tehnicile de transfer se aplică la fel atât pentru cazul în care celula părăseşte utilizatorul cât şi pentru cazul în care utilizatorul părăseşte celula. caz în care va acoperi o zonă de numai câteva sute de kilometri în diametru. orice mijloc de transmisie atenuează diferite componente Fourier în diferite proporţii. banda Ka(20-30 GHz). 36. dar cu deosebirea că dacă în cazul radioului celular celulele sunt fixe şi utilizatorii mobili. Avem ceea ce se numeşte sateliţi geostaţionari. 2.4.2 Caracteristica amplitudine-frecvenţă Timpul necesar pentru transmiterea unui caracter depinde atât de metoda de codificare cât şi de viteza semnalului(de câte ori pe secundă se schimbă valoarea semnalului). Ea a fost proiectată mai ales pentru transmiterea vocii(sistem care nu prea e adecvat pentru transmiterea datelor). Există mai multe benzi care sunt folosite pentru traficul prin sateliţi: banda C(4-6 Ghz). Diferenţa dintre aceste două frecvenţe poartă denumirea de bandă de frecvenţă.3 Sistemul telefonic Pentru a conecta două calculatoare care se găsesc la distantă mică se foloseşte de obicei un cablu (cazul reţelelor locale).Pământului sau poate fi concentrată. Sistemul foloseşte ideea din radioul celular. La o altitudine de aprox. Cu aproximativ şase coliere de sateliţi s-ar putea acoperi întregul Pământ. în acest caz atât celulele cât şi utilizatorii sunt mobili. Semnalele care sunt transmise(în functie de biţii pe care dorim să-i transmitem) sunt atenuate pe liniile de transmisie(suferă pierderi de putere). Ideea este că atunci când un satelit dispare din câmpul vizual să-i fie luat locul de altul. dar situaţia se schimbă rapid odată cu introducerea fibrelor optice şi a tehnologiei digitale(ISDN). Din păcate. Fig. deci pot fi lansaţi aproximativ 180 sateliţi. deci dacă lucrează la frecvenţe diferite doi sau mai mulţi sateliţi pot ocupa aceeaşi poziţie pe orbită. Numărul de variaţii pe secundă 17 . pot avea mai multe fluxuri de date care urcă şi coboară simultan. introducând astfel distorsiuni. Din fericire sateliţii care folosesc porţiuni diferite din spectru nu interferă şi de aceea fiecare din cei 180 de sateliţi posibili. una inferioară fmin şi una superioară numită fmax. In reţelele de calculatoare( după cum s-a arătat în capitolul 1) banda de frecvenţă are o altă semnificaţie şi anume viteza de transmisie a datelor. 2. Scheme de transmisie şi codificare.2. Sateliţii pot fi aranjaţi în formă de 'coliere' nord-sud. banda Ku(11-14 GHz). De obicei amplitudinile sunt transmise fără atenuări între anumite frecvenţe. De aceea proiectanţii de reţele de calculatoare se bazează pe facilităţile de comunicaţii existente. Aceste facilităţi sunt constituite în principal din reţeaua publică sau privată de telefoane.000 km deasupra ecuatorului perioada unui satelit este de 24 ore şi prin urmare satelitul se învârte cu aceeaşi viteză ca şi Pământul de sub el. Un alt sistem de sateliţi sunt cei de joasă altitudine(750Km) care apar şi dispar repede din câmpul vizual. Dacă toate componentele Fourier ar fi micşorate în aceeaşi măsură atunci semnalul rezultat ar fi atenuat în amplitudine dar nu ar prezenta distorsiuni. Pentru a evita interferenţa este bine ca sateliţii să nu fie poziţionaţi mai aproape de 2 grade în plan ecuatorial.

Modemuri In cele mai multe cazuri. undele pătratice. 18 . se doreşte evitarea prezenţei unui domeniu larg de frecvenţe într-un semnal. se doreşte evitarea prezenţei unui domeniu larg de frecvenţe într-un semnal. în special datorită faptului că atât atenuarea cât şi viteza de propagare sunt dependente de frecvenţă. care permit comunicarea comenzilor şi informaţiilor de stare prin caractere (de control) reprezentate în modul ASCII. a unor instituţii de învăţământ la furnizorul de servicii internet(ISP-Internet Service Provider) se face printr-o linie telefonică care poate fi: închiriată. adică folosită permanent numai pentru transmisie de date(fără a fi folosită pentru convorbiri telefonice) sau comutată. Conform lui Shanon viteza maximă de transfer de date a unui canal cu zgomote având banda de frecvenţă de b Hz şi cu un raport semnal/zgomot S/N este dat de: numărul maxim de biţi/sec=b*log2(1+S/N) Datorită problemelor prezentate anterior. se utilizează semnalizarea analogică. numit undă purtătoare sinusoidală. între ultimii doi parametri existând relaţia ω=2πf.1. frecvenţa sau faza acestei unde pot fi modulate. Există uzual două scheme de transmisie principale utilizate în reţelele locale actuale: transmisia în banda de bază ( baseband ) şi transmisia de bandă largă ( broadband ). este nevoie de un modem(modulator şi demodulator). De asemenea poate accepta de pe linia telefonică un semnal modulat(analogic) şi să demoduleze semnalul adică să extragă din el semnalul util eliminând purtătoarea. Acest mod "clasic" de interacţiune contrastează cu alte convenţii. prin mediile de transmisie. Considerăm semnalul sinusoidal (purtătoarea) de forma: y(t)=A*sin(ωt+φ) Există deci trei parametri care se pot schimba independent de timp:amplitudinea (A). 2.4. faza (φ) şi pulsaţia (ω)(sau frecvenţa).de la calculator (semnal numeric/digital) şi prin modulare produce un semnal modulat(analogic) la ieşirea către linia telefonică. Pentru a evita problemele asociate cu semnalizarea în banda de bază. O linie cu o viteză de transfer de b baud nu transmite implicit b biţi/ secundă. adică se introduce un ton continuu în domeniul 1000-2000Hz. conectarea persoanelor particulare sau a unor întreprinderi.1.1. adică folosită atât pentru convorbiri telefonice cât şi pentru transmisii de date(se conectează la linie atât un telefon cât şi un modem). în special pe linii telefonice. RD şi masa (electrică). Din cele de mai sus rezultă că pe liniile telefonice nu pot fi transmise semnale digitale(care rezultă în urma transmisiei datelor sub formă binară). Astfel de convenţii au fost adoptate în unele modemuri considerate inteligente datorită funcţiilor extinse şi modului evoluat de comunicare. dintre care cele produse de Hayes Microcomputer Products au devenit un standard "de facto" pentru microcalculatoarele personale ("Hayes compatibile"). Datorită faptului că atât atenuarea cât şi viteza de propagare sunt dependente de frecvenţă. Aceste efecte fac semnalizarea în banda de bază nepotrivită. în jurul frecvenţei de 3000Hz. Cablul de conectare la un astfel de modem se reduce la trei linii: TD.4. Modem inteligent Standardul RS 232-C prevede linii separate pentru date şi pentru fiecare comandă (funcţie) pe care DTE o poate da sau recepţiona. 2. iar apoi să trimită datele spre calculator. au un spectru larg şi în concluzie suferă o atenuare puternică şi o distorsiune în întârziere.1. In acest fel există trei tipuri de modulaţii:de amplitudine.se măsoară în baud. Amplitudinea. Acesta este un echipament care acceptă un şir serial de biţi la intrare. Pentru ca un calculator să poată comunica prin intermediul liniilor telefonice cu un alt calculator sau cu o resursă de servicii. de fază şi de frecvenţă.1. care dau de altfel cele trei tipuri omonime de modemuri. atunci când nu se utilizează viteze mici şi transmisia nu are loc pe distanţe scurte. precum cele din datele numerice. deoarece un semnal poate transmite mai mulţi biţi. Din păcate. O linie telefonică obişnuită are o frecvenţă maximă(peste care semnalele sunt puternic atenuate).

comenzile se trimit cu 7 biţi de date şi 1 bit paritate sau 8 biţi de date fără bit de paritate cu 1 bit stop. starea este controlată de circuitul DTR.de comandă (locală). atunci când primeşte comenzi de la calculator şi trimite răspunsuri de stare acestuia (pe liniile TD şi RD). conectat (on-line). -Comanda constă dintr-o literă. Din starea "on line" se revine în starea locală dacă se întrerupe legătura (pierdere purtătoare) sau printre datele transmise apare comanda "escape" (care implicit e +++). Modemul aşteaptă un timp (circa 250 msec) între primirea comenzii şi furnizarea răspunsului. reactivarea circuitului DTR este condiţia necesară restabilirii legăturii. Stările modemului In funcţionarea sa modemul se poate găsi într-una din următoarele stări(fig. în această stare. Răspunsurile sunt date fie printr-un cod numeric (forma scurtă). Datele primite de la calculator sunt transmise pe linia telefonică la modemul de la distanţă. Aceste comenzi se pot trimite la modem prin orice soft de comunicaţie.4. Dacă nu se specifică altfel.3. . şi răspuns. aflat în legătură cu un alt modem. eventual completată cu un parametru numeric.1. transmis imediat.Fig.1. Controlul modemurilor compatibile Hayes Modemul este controlat de calculator prin secvenţe de comandă de forma: AT comanda <CR> unde: -AT (attention) este simbolul de introducere al secvenţei de comandă.30): . modemul primeşte instrucţiuni de la calculator . 2.suspendată (Hang-Up şi Carrier Wait) atunci când funcţionează doar circuitul RI. modemul nu recunoaşte comenzi şi nu transferă date.2. fie printr-un şir de caractere (forma lungă). instalându-se atunci când DTR se dezactivează în timpul unei legături. 2. Această întârziere este importantă.2. . aşa cum se arată mai jos: RăSPUNS scurt 0 1 2 3 4 SEMNIFICAţIE lung OK succes CONNECT s-a detectat purtătoarea RING semnal sonerie prezent pe linie NO CARRIER purtatoare absentă ERROR eroare 19 . deoarece permite utilizatorului să facă diferenţierea între ecoul comenzii. atunci când modemul.adică datele trimise de la calculator sunt interpretate ca instrucţiuni/comenzi. transferă date pe liniile TD şi RD.în linie.

tonul fiind absent. introduce o pauză în operaţia de formare a numărului. T comandă modemul să folosească tonuri specifice la formarea numărului. Pentru a înţelege semnificaţiile comenzilor de conectare la linie. Mn controlează difuzorul. grupându-le pe categorii.1.4. V1 forma lungă a răspunsurilor. 2. 20 stabilirea legăturii. utilizată cu comanda D. formează numărul 192764 şi intră în mod "on line" P comandă modemul să folosească impulsuri (de disc) la formarea numărului.în conexiunea duplex. ATDP 0 W 192764 O . selectabile prin program. Comenzi de conectare la linie A comută linia telefonică.1. 2.Modemul are memorie tampon. pentru păstrarea mai multor comenzi transmise de calculator şi registre pentru codurile diverselor caractere (cum ar fi <ESC>. E1 îl activează. în care modemul transmite purtătoarea de răspuns şi aşteaptă recepţia purtătoarei iniţiatoare de la un alt modem.formează 0 aşteaptă un ton (de oraş). Qn controlează răspunsul modemului la comenzile primite. Hn controlează tonul telefonului. . E0 suprimă ecoul. pentru frecvenţele utilizate sau pentru diferite intervale de timp caracteristice funcţionării. Q0 determină transmiterea stării. iar . formarea numărului reprezentat prin şirul s şi aşteptarea purtătoarei de răspuns transmisă de postul apelat. Z reiniţializează modemul. iar H1 activează tonul. V0 selectează codurile numerice. Amintim ca exemplu două din opţiunile interesante care se pot realiza cu aceste registre: . cele două modemuri care comunică folosesc subcanale diferite pentru transmisie. M1 determină activarea semnalului sonor până la M2 îl activează permanent. de la modul "voce" la modul "date". Prezentăm succint principalele comenzi. O readuce modemul din starea "in line" în starea de comandă. M0 îl suprimă. Ds are ca efect aşteptarea tonului. H0 "pune" telefonul în furcă.3. Vn determină formatul răspunsului. . Comenzi diverse: Fn alege modul de operare semiduplex (F0) sau duplex (F1). selecţia purtătoarei iniţiatoare. ele sunt denumite iniţiator (originate) şi de răspuns (answer). Comenzi referitoare la dialogul cu terminalul En controlează ecoul. valoarea 2 este folosită pentru aplicaţii speciale. ca echivalent electronic al manevrării receptorului.1.efectuarea testelor locale şi la distanţă care implică calculatorul şi modemul local sau şi linia telefonică şi modemul la distanţă. provoacă revenirea modemului în starea de comandă.majoritatea modemurilor au circuite de apel (formare a numărului) şi de răspuns automat. Pentru cazurile concrete de registre se va studia documentaţia specifică pentru fiecare modem.asigurarea răspunsului automat la apel (auto answer) prin programarea registrului S0 la o valoare diferită de zero (S0) specifică numărul de apel-sonerie după care răspunde modemul) cu comanda ATS0=n <CR>. R după formarea numărului. fără a aştepta tonul de răspuns. precizăm următoarele: .formează numărul de telefon (la disc) 71 şi rămâne în starea locală.4. De exemplu: ATDP 71 .1. după rolul fiecărui modem în stabilirea legăturii telefonice. apelul se poate face prin impulsuri (cum sunt cele generate de discurile aparatelor telefonice) sau printr-un ton caracteristic. foloseşte tonuri de răspuns (pentru comunicarea cu modemuri care nu-şi pot modifica tonul pentru răspuns şi sunt numai de origine). Q1 o suprimă.4.<CR>).

1. Vitezele de aducere de date sunt cuprinse între 256kb/s şi 8mb/s. căci pe termen lung două sau trei canale ISDN oferă servicii de date şi multimedia. Avem deci trei componente care intră în estimarea costurilor ADSL si anume: -costul modemului ADSL şi al accesoriilor. 2.2. Modemul ADSL poate aduce date la viteze cuprinse între 256kb/s până la 8Mb/s.4. ADSL este o tehnologie de comunicare în bandă largă proiectată pentru utilizare pe linii telefonice obişnuite. In ceea ce priveşte adresa de e-mail.4. -costul furnizorului de servicii(întreţinere lunară. deci nu mai trebuie să alegi una din cele două utilizări. etc) -costul lunar al furnizorului de Internet. ADSL funcţionează prin divizarea liniei telefonice în două domenii de frecvenţă. Spre deosebire de conexiunile de tip dial-up (formare de număr cu discul telefonului) necesare pentru modemuri conexiunea ADSL este tot timpul pornită. In plus. adică de 140 de ori mai rapid decât cel mai rapide modemuri actuale. Astfel e posibilă folosirea liniei pentru telefoane şi pentru acces la reţea în acelaş timp.Cn comandă purtătoarea.Sistemul ADSL Sistemul ADSL(Asymetric Digital Subscriber Line-Linie de subscriere digitală asimetrică) asigură acces rapid la Internet utilizând linii telefonice obişnuite. Fig. Aceasta implică faptul că nu mai e necesară conectarea şi deconectarea modemului şi nu mai trebuie să aştepţi ton pentru a face conexiunea.. aceasta nu este afectată câtă vreme compania furnizoare de mail furnizează de asemenea servicii ADSL. Folosirea sistemului ADSL Acest sistem este o soluţie pe termen mediu. Rezumat 21 . Utilizatorii care au conturi pe servere gratuite de mail nu au probleme. Folosirea sistemulul ADSL este ilustrată în figura 2. iar vitezele de trimitere sunt cuprinse între 16kb/s si 640kb/s. faţă de viteza foarte mare oferită pentru transfer modemurile ADSL au şi unele facilităţi comparativ cu modemurile analogice. Costurile depind de furnizorul de serviciu ADSL şi de costul modemului.. Metoda e numită asimetrică deoarece se rezervă mai multă bandă (de frevenţă) petru recepţia informaţiei(a datelor) decât pentru trimiterea de informaţie(de date). modemurile analogice care pot transfera date la maxim 56kb/s. Un alt beneficiu constă în posibilitatea de a folosi telefonul în timp ce eşti conectat la Internet.31. Aceasta deoarece majoritatea utilizatorilor de Internet aduc mai multa informaţie decât trimit. C0 încetează transmiterea purtătoarei. iar domeniul superior pentru date. adică frecvenţele sub 4kHz sunt rezervate pentru voce. 2. C1 determină controlul purtătoarei de către modem. Ea are posibilitatea de a transfera date pe linii la viteze de până la 6MB/s.

Undele radio sunt de asemenea omnidirecţionale. spre deosebire de transmisia de bandă largă. dar antenele care transmit şi recepţionează trebuie să fie aliniate cu precizie una faţă de alta. Un sistem de transmisie prin fibre optice are trei componente: sursa de lumină. deci nu este nevoie de aliniere fizică a transmiţătorului şi a receptorului. răsucite pentru a minimiza intensitatea radiaţiilor electromagnetice datorată transmisiei semnalelor electrice şi interferenţa creată de alăturarea mai multor perechi de astfel de fire. Dacă se concentrează toată energia într-un fascicol îngust. interioare cât şi în comunicaţii exterioare. Cablul coaxial se foloseşte atât pentru televiziunea prin cablu cât şi pentru reţelele locale care transmit în banda de bază(cablu cu impedanţa caracteristică Zc=50 ohmi) precum şi pentru cele de bandă largă ( CATV-75 ). UTP4 c. UTP3 b. Informaţia este codificată numeric şi plasată direct pe cablu ceea ce introduce unele limitări de viteză şi de distanţă. modemurile analogice care pot transfera date la maxim 56kb/s. penetrează clădirile cu uşurinţă. Transmisia în banda largă. UTP5 Cablurile optice permit: a. telecomenzi pentru televizoare. cu ajutorul unei antene parabolice. acest lucru realizându-se cu modemuri. iar apoi să trimită datele spre calculator. Transmisia în banda de bază. comunicaţii în infraroşu. Acesta este un echipament care acceptă un şir serial de biţi la intrare. Microundele cu frecvenţa peste 100Mhz(microunde) se propagă în linii drepte şi deci pot fi direcţionate. debit mare c. De asemenea poate accepta de pe linia telefonică un semnal modulat(analogic) şi să demoduleze semnalul adică să extragă din el semnalul util eliminând purtătoarea. Cablul coaxial este un mediu fizic foarte utilizat în comunicaţii datorită capacităţii de a suporta o bandă largă de frecvenţe cu o mare imunitate la interferenţe electrice. fiind larg răspândite atât în comunicaţii. Teme pentru verificarea cunoştinţelor Care cablu răsucit este mai bun: a. preţ mic c. debit mic Sistemele în bandă largă în comparaţie cu banda de bază permit: a. ceea ce înseamnă că se pot propaga în orice direcţie de la sursă.Cablul torsadat constă din două fire de cupru izolate.. mediul de transmisie şi detectorul. debit mediu b. In acest caz semnalul care se transmite este analogic şi se obţine prin modularea unei purtătoare de către semnalul de date. ADSL este o tehnologie de comunicare în bandă largă proiectată pentru utilizare pe linii telefonice obişnuite. adică de 140 de ori mai rapid decât cel mai rapide modemuri actuale. Ea are posibilitatea de a transfera date pe linii la viteze de până la 6MB/s. etc. rezultă o valoare mult mai ridicată a raportului semnal/zgomot.de la calculator (semnal numeric/digital) şi prin modulare produce un semnal modulat(analogic) la ieşirea către linia telefonică. aceasta nu presupune o modulare pe o frecvenţă purtătoare şi se elimină necesitatea modemurilor. sunt simple 22 . debit mare b. Undele radio sunt uşor de generat. Undele infraroşii sunt folosite mai ales pentru comunicaţiile pe distanţe scurte. pot parcurge distanţe mari.

pag. pag. Cluj-Napoca. insistându-se asupra avantajelor metodei CSMA/CD. Dacia. Reţele de calculatoare. Ed. 2. variante ale standardului Ethernet. Tanenbaum. Computer Networks. Davie Reţele de calculatoare. Nicolae Tomai. A. aplicaţii.Reţele locale stanadardizate.1-26. L. Bibliografie 1. 2001. comutatoare şi HUB-uri.Studiul principalelor metode de acces la mediu folosite pentru legarea calculatoarelor pentru medii ghidate(cabluri) şi medii neghidate(unde). viteze de sute de Mocteţi la download c. B. avantajele metodei de acces CSMA/CD. Peterson. Recomandǎri privind studiul: 1. Ed. 4. Principalele protocoale ale nivelului legătură de date pentru acces la reţele WAN. 45-99. Elemente de programare distribuită. Risoprint. la legarea pe distanţe scurte b. viteze de Gocteţi Banda de bază se foloseşte: a. viteze de zeci de Mocteţi la download b. la legarea pe distanţe lungi c. All. SLIP şi PPP.Se vor studia treptat principalele metode de acces folosite în reţele de calculatoare. 23 . Mc. 112-350 Biblioteca facultăţii 2. 2005. o abordare sistemică. 25-100 Biblioteca facultăţii 3.Analiza principalelor metode de acces. 2001. Graw Hill.Modemurile ADSL permit: a. programare. 12-97 De pe Web 4. Nicolae Tomai. S. structuri. 3. Ed. 121214 Biblioteca facultăţii MODULUL 3(dezvoltat) NIVELUL LEGĂTURĂ DE DATE Concepte de bazǎ • • • • • • • • • Metode de acces la mediu Reţele locale cu magistrală de difuzare Tehnica CSMA/CD Reţele locale standardizate Variante ale standardului Ethernet Comutatoare şi HUB-uri Fast Ethernet şi GigabitEthernet Controlul legăturii logice LLC Protocolul PPP Obiective: 1. pag. ediţia-II-a. la legături pe distanţe de zeci de KM. pag.

Vom trece în revistă principalele metode de acces la mediu.7.1. Dacă sursa.4. Principiul de bază este că. 3. Protocoalele SLIP şi PPP exemplifică rolul nivelului legătură de date.Proiectantul de reţele de calculatoare este în măsură. detectează o diferenţă între informaţia recepţionată faţă de cea transmisă. 24 . Rezultate aşteptate: 1. mai ales în cazul reţelelor cu difuzare. 4. Aprecierea rolului important al standardelor privind reţelele locale în proiectarea şi întreţinerea reţelelor. 2.5 Tehnica CSMA/CD. Se vor vedea diferenţele dintre comutatoare şi HUB-uri. Utilizarea protocoalelor SLIP şi PPP pentru conectarea la reţelele de bandă WAN. 3. va trunchia pachetul în curs de transmisie şi va căuta să rezolve coliziunea. după ce sursa transmite pachetul. CONŢINUTUL UNITĂŢII Nivelul legătură de date 3. pentru luarea unor decizii adecvate.). Metode de acces la mediu. mai ales asupra standardului Ethernet cu variantele sale 3. 3.De asemenea se va insista asupra principalelor standarde. organizând după un algoritm specific retransmiterea ulterioară a acestuia.2. Folosirea eficientă şi creşterea debitului de transmisie prin folosirea de comutatoare. atunci când acţionează ca receptor al propriei transmisii. aşteaptă un interval foarte scurt de timp ( dependent de întârzierile de propagare şi de sistem ) apoi îşi ascultă propria transmisie. precum şi standardele create pentru unele metode. să evalueze corect metodele de acces la mediu. va deduce că s-a produs o coliziune pe canal. după parcurgerea acestui capitol.1. Este uzual ca sursa de pachete care detectează prima coliziune să ia imediat decizia de difuzare pe canal a unui semnal de bruiaj specific de scurtă durată ( jamming ). O problemă importantă în cazul reţelelor de calculatoare datorită existenţei mai multor echipamente conectate este cea a accesului la canalul de comunicaţie. Această tehnică rezultă din utilizarea tehnicii CSMA împreună cu tehnica " ascultă ce transmiţi "(fig 3. În acest fel este asigurat consensul de coliziune între toate sursele de pe canal implicate în interfaţă.

Intervalul de timp în care se pot produce coliziuni după ce o staţie a început emisia este de 2τ. adică imediat ce ea apare şi nu după un interval de timp. ambele vor încerca transmisia cadrului şi va apare o coliziune. Dacă două staţii vor sesiza simultan eliberarea mediului de comunicaţie. Apar două cerinţe contradictorii: pentru a se garanta utilizarea canalului cuanta de timp trebuie să fie suficient de scurtă. care ia în considerare durata critică.3(care va fi tratat mai târziu în acest capitol) CSMA/CD specifică o cuantă de 51. care e definită ca fiind mai mare decât suma dintre timpul de propagare al semnalului dus .întors şi timpul de bruiaj. După ce s-a produs coliziunea. Din acest motiv cuantele de retransmisie sunt uzual fixate să fie puţin mai lungi decăt dublul întârzierii maxime de propagare capăt la capăt. unde τ este întârzierea de propagare a semnalelor între cele mai îndepărtate staţii. obiectivul constă în obţinerea de perioade de întârziere care să permită replanificarea fiecărei surse de pachete în cuante discrete de timp. dar şi canalul de difuzare devine disponibil mai repede. specifică pentru canalul utilizat. Algoritmul backofF este utilizat pentru calculul întârzierii locale înaintea retransmisiei unui pachet colizionat. fără să se producă coliziuni. Intârzierea de retransmisie este calculată ca produsul dintre un contor de retransmisie şi cuanta de retransmisie. Tipic o cuantă este definită ca fiind egală cu timpul de transmisie minim. limită 25 . Deci o staţie poate fi sigură că a ocupat linia. după ce areuşit să transmită o perioadă de lungime 2τ. Tehnica de reluare a transmisiilor după coliziune foloseşte un algoritm numit backoff. dar se aplică la cele cu cablu deschis (Ethernet). evitându-se transmiterea completă a pachetelor colizionate şi se reduc nu numai întârzierile din reţea datorate coliziunilor. De exemplu standardul IEEE 802.Fig.2 microsecunde pentru un mediu de 10Mbs.Algoritmul metodei de transmisie CSMA/CD Avantajul esenţial al acestei tehnici constă în faptul că ea permite detectarea promptă a unei coliziuni. Dimensiunea minimă de pachet de 512 biţi a fost aleasă pentru a se asigura că timpul de transmisie este mai mare sau egal cu aceastuante timp. După detectarea coliziunii fiecare dintre staţii va genera un bruiaj. iar pe de altă parte pentru a se evita coliziunile aceasta trebuie să fie mai mare decât fereastra de coliziune.1. deoarece sunt întârzieri mari pe canal. 3. Pentru a minimiza probabilitate de coliziuni repetate asupra aceluiaşi pachet fiecare contor este selectat ca un num aleator dintr-un interval de retansmisie [0 . Ea nu se poate aplica la reţelele radio.

recepţionând pe un canal de frecvenţă scăzută F1 şi transmiţând pe un canal de frecvenţă înaltă F2. 3. a cărui lungime depinde de poziţia logică a staţiei în cadrul reţelei. proprietatea unei instituţii . Probabilitatea de a alege transmisia în aceeaşi cuantă scade şi deci si probabilitatea de apariţie de coliziune.se ocupă de nivelurile 1 şi 2 din modelul de referinţă ISO/OSI . 3. staţia va mai aştepta un interval aleator. iar la finalul acestuia dacă mediul este tot liber va începe să transmită.reţele locale pe arie restrânsă. se face prin dispozitivele de conectare la cablul principal al reţelei ( TCU -uri ) care conţin unităţile pentru inserare în inel sau pentru ocolire. Dacă totuşi acestea se produc . Metoda CSMA/CA Metoda CSMA/CA(Colision Avoidance. bidirecţional. Daca aleg aceeaşi cuantă se produce din nou coliziune şi algoritmul va genera 4 cuante posibile. Intr-un sistem de bandă largă cu un singur cablu. pentru o reţea Token Ring -în banda de bază. Partiţionarea fizică a hardului. Aceasă dublare face să scadă probabilitatea de coliziune Staţiile implicate în coliziune vor încerca să retransmită cadrul după un timp de aşteptare de 0 sau 1 cuante de retransmisie( o tranşă de aşteptare este egală cu timpul de propagare prin mediu τ). Dacă o staţie alege cuanta 0 şi alta tranşa 1 atunci totul e în ordine şi vor transmite cadrele fără să mai apară coliziuni ( s-a presupus că în acest timp alte staţii nu au dorit să transmită). 26 . Aceste intervale succesive de aşteptare reduc foarte mult probabilitatea de apariţie a coliziunilor.1 cu trunchierea la 210.end acţionează ca un translator de frecvenţă. canalul F1 este suportat de un cablu şi canalul F2 de cablul în direcţia opusă. apoi mai aşteaptă un interval de timp. dacă este necesar se pot utiliza repetoare pentru extinderea lungimii cablului dincolo de limitele impuse de degradarea normală de semnal.1. Proiectul 802 . Bidirecţionalitatea este asigurată de cabluri separate. Dacă mediul este în continuare liber. Această metodă este folosită mai ales în reţelele mobile. Dacă acesta este ocupat staţia aşteaptă până la terminarea transmisiei în curs. Trebuie specificat faptul că la coliziunea i se alege dintr-un număr de cuante cuprins între 0 şi 2i.2 Reţele locale standardizate. Ne ocupăm de standardul IEEE(Institut of Electrotehnic and Electronics Engineering ).4. vor avea ca efect alterarea unor cadre şi problema va fi rezolvată de nivelele superioare.evitarea coliziunilor) se bazează la fel ca şi celelalte variante de CSMA pe ascultarea canalului înainte de începerea transmisiilor. Acest interval va fi dublat la fiecare coliziune succesivă extinzându-se astfel domeniul întârzierilor de retransmisie.superioară].6. De asemenea. O staţie denumită remodulator head . Într-un sistem cu cablu dual. fără a fi necesar ca F1 ≠ F2. staţiile nu transmit şi nu recepţionează pe acelaşi canal de frecvenţă.1.

Formatul cadrelor pentru reţelele locale standardizate Sunt două tipuri de protocoale MAC prevăzute în documentele de standardizare IEEE 802: 1) protocoale cu caracter probabilistic de tipul "ascultă. 27 . subnivelul MAC preia ( în contul LLC ) şi realizarea altor funcţii cum sunt cele de adresare sursă/destinaţie şi de recunoaştere de pachete.3 ) Standardul IEEE 802.3.off " de planificare a transmisiilor după coliziune.1. conţinând combinaţia 10101011. În general. biţii fiind transmişi de la stânga la dreapta. 2) protocoale cu caracter determinist de tipul " drept de acces circulant " standardizate relativ la două alternative topologice. pe lângă funcţiile propriu-zise de control al accesului la mediu. .DELIMITATOR ÎNCEPUT PACHET ( SFD ). două câmpuri de câte 16 sau 48 de biţi.2. Intel şi Xerox) care le-au elaborat şi publicat în versiunea 1.PREAMBUL. recunoaşterea şi înlăturarea fragmentelor de pachete cu algoritmul " back . fiecare conţinând combinaţia de biţi 10101010. inel virtual pe magistrală fizică ( Token Bus ) şi respectiv inel fizic ( Token Ring ). un câmp de un octet. MAC în alternativa CSMA/CD ( IEEE 802. după numele firmelor (DEC.3 a fost elaborat având ca referinţă de bază Specificaţiile Ethernet.).Fig.0 în septembrie 1980.ADRESă DESTINAŢIE şi ADRESă SURSă. tot la nivel MAC sunt realizate generarea şi validarea secvenţelor de verificare pachet. un câmp constând dintr-un număr întreg de octeţi. . cunoscute şi sub denumirea de specificaţii DIX.2.LUNGIME. transmite" şi "ascultă ce transmiţi". un câmp de doi octeţi care specifică lungimea câmpului de date. . În ordinea lor de transmisie. în cazul particular al protocolului CSMA/CD (fig. un câmp de 7 octeţi pentru sincronizare.3 sunt următoarele: .3.2. De asemenea. cîmpurile care alcătuiesc un pachet IEEE 802. 3.DATE. .

astfel încât sistemul funcţionează ca 802. El nu face nici o translatare şi poate conecta medii identice la acelaşi segment(de ex. Repetorul de Clasă I transmite şi repetă semnalele care vin pe liniile de sosire de la un port la altul. ADRESA DESTINAŢIE. Repetorul de Clasă II transmite imediat sau repetă semnalele de pe linia de sosire de la un punct la altul. nu poate transmite decât o singură staţie. Pot exista două repetoare de Clasă II într-un segment de reţea. reunite sub denumirea de 100Base-T. . Prima lui funcţiune este să primească şi să regenereze semnalele de la dispozitivele conectate. la un moment dat. DATE şi PAD. dar doar prima variantă este folosită actualmente. Există două standarde create şi anume IEEE 802. In cazurile 100Base-T4 şi 100Base-TX sunt posibile două tipuri de huburi (concentratoare). Intr-un concentrator partajat.12(100Vg-AnyLAN). o secvenţă de caractere arbitrare utilizată pentru a extinde pachetul la lungimea sa minimă care este dependentă de implementare. care au fost în competiţie.2.SECVENŢA DE VERIFICARE PACHET ( FCS ).3u(100BaseT) şi IEEE 802.lungimea pachetului este mai mică decât lungimea minimă de pachet specificată pentru magistrala de transmisie. porturi care sunt pe acelaşi segment de reţea.nu există un PREAMBUL valid urmat de un DELIMITATOR ÎNCEPUT PACHET valid. Aceste huburi(repetoare) formează împreună cu staţiile(DTE-Data Terminal Equipement) un singur domeniu de coliziuni. Translatările sunt necesare când se conectează calculatoare(DTE-data terminal equipment) folosind diverse medii fizice la acelaşi segment. 3. LUNGIME. Toate repetoarele 10Base-T sunt considerate ca funcţionând la fel.lungimea câmpurilor DATE şi PAD este mai mică decât lungimea indicată de câmpul LUNGIME. Hubul este cunoscut sub numele de repetor sau concentrator. inclusiv algoritmul de regresie binară în caz de coliziune(binary back-off). Se aplică toate regulile standard. Ethernet rapid(Fast Ethernet).. . este calculată din valorile câmpurilor ADRESA SURSĂ. 28 .3.CARACTERE DE UMPLERE ( PAD ). Distribuitoare(HUB-uri) Pe lângă plăcile de reţea(NIC-Network Interface Card sau NIU-Network Interface Unit). Datorită faptului că noile aplicaţii(mai ales cele multimedia) necesită o bandă de trecere mai mare şi un timp de răspuns cât mai mic.5. Ethernetul rapid este o extensie a standardului Ethernet curent. Tehnologia Ethernet rapid creşte rata de transmisie de la 10Mb/s la 100Mb/s. sunt următoarele: .2. Cablul utilizat pentru legarea a două repetoare este denumit segment nepopulat sau IRL(Inter repeater Link). 3. conectori şi cabluri de legătură avem şi elemente de distribuţie care se mai numesc şi HUB-uri. .5.5. toate liniile care intră (sau cel puţin toate liniile care ajung la o placă "plug-in") sunt conectate logic. Repetoarele pentru Ethernetul rapid sunt împărţite în două clase distincte: Clasa I şi Clasa II. adică simboluri care nu sunt nici 0 nici 1. 100Base-TX la 100Base-TX). formând un singur domeniu de coliziuni. Desigur acestea partajează banda fixă. au apărut noi tehnologii pentru reţelele de mare viteză. nodurile ataşate la aceste porturi trebuie să opereze la aceeaşi viteză 10Mb/s sau 100Mb/s. Condiţiile de eroare care pot apare relativ la formatul de pachet descris. Ambele repetoare de clasă I şi II au mai multe porturi pentru partajare. Acest tip de repetor introduce întârzieri când face această conversie. .pachetul nu are număr întreg de octeţi.pachetul conţine violări de cod Manchester. . un câmp de 4 octeţi al căror conţinut este calculat pe baza unui polinom generator specificat de standard. translatând aceste semnale în semnale digitale şi retranslatându-le apoi în semnale pentru alte linii. In particular.

zeci de staţii utilizând adaptoare Ethernet rapid pot comunica. Deşi această conectare este cu mult mai scumpă decât cea în care se foloseşte un repetor. iar cadrul este trimis de-a lungul acestei căi temporare. fiecare cadru sosit este memorat într-un modul de intrare. îmbunătăţind semnificativ banda totală a sistemului (de cele mai multe ori cu un ordin de mărime sau chiar mai mult).3. Cadrele memorate sunt trecute printr-un fund de sertar de viteză mare de la placa sursă la placa destinaţie. oferită de tehnologia Ethernet rapid şi din cauza necesarului tot mai mare de bandă de trecere cerut de noile aplicaţii multimedia s-a impus utilizarea comutatoarelor Ethernet. datorită faptului că un comutator este cu mult mai scump decât un repetor. Deoarece cablurile pentru varianta 100Base-Fx sunt prea lungi pentru algoritmul Ethernet de coliziune obişnuit. Comutatorul "învaţă" adresele MAC şi le stochează într-o tabelă de căutare internă. Cerinţele pentru ambele tehnologii sunt: -lungimea maximă a unui segment de cablu cu perechi torsadate (distanţa de la portul partajat a unui repetor la un PC. face acest mod de conectare cu mult mai atrăgător. -diametrul maxim al domeniului de coliziuni(distanţa maximă dintre două staţii de capăt-end to end) să fie de 205m când se utilizează două repetoare de Clasă II şi 200m când se utilizează un repetor de Clasă I.5. totuşi faptul că toate staţiile pot transmite (şi primi) în acelaşi timp pachete.2. Acest lucru este realizat prin utilizarea unei magistrale de semnale extrem de rapide aflată în comutatorul Ethernet şi poate avea viteze de peste 2Gb/s.6. să fie de 100m(aceeaşi ca şi la 10Base-T). fără a mai fi nevoie să o împartă cu alte staţii (fără a avea domeniu comun de coliziuni cu alte staţii).Fig. astfel că fiecare este un domeniu de coliziune cu el însuşi. Avantajul utilizării acestor comutatoare este că fiecare staţie obţine în întregime o bandă de 100Mb/s. Se foloseşte configuraţia de tip stea ca şi la 100Base-T. Intre oricare două Pc-uri sau alte staţii ale reţelei pot fi până la: 29 .3 Structura unui hub(repetor) şi legarea sa 3. ele trebuie conectate la concentratoare de tip comutatoare cu memorie tampon. Intr-un concentrator comutat (comutator care funcţionează pentru Ethernet rapid. Între expeditorul şi destinatarul unui cadru este creată o cale comutată temporară. Comutatoare (switch-uri) Datorită strangulării benzii de trecere de numai 100Mb/s(sau 10 Mbs la Ethernetul calsic). deci la 100Mb/s la fiecare port şi deci fiecare statie având propriul său domeniu de coliziuni). În acest mod. fără a se mai produce coliziuni. server sau comutator de LAN).

sunt mutate dedesubtul nivelului de protocol LLC propriu-zis. Există un protocol unic pentru controlul legăturii logice LLC. mediul de transmisie.3.2. iar numarul de repetoare de maxim două. Protocolul PPP Căutând să compenseze lipsurile protocolului SLIP.4. orientate conexiune. cum sunt de pildă cele de delimitare şi de sincronizare a pachetelor. În figura 3.Topologie de conectare folosind Ethernet clasic şi Ethernet rapid Pentru a se evita formarea unui domeniu comun de coliziuni. Rezultă deci că lungimea maximă a unui segment poate fi de 100m. după standardul IEEE 802. 3. Controlul legăturii logice LLC ( 802.3.4. viteza de transfer şi strategia de acces.4 se arată conectarea de reţele Ethernet clasic cu cele Ethernet rapid. o serie de capabilităţi tipice pentru controlul legăturii logice. Două RFC-uri cu numerele 1171(The Point-to -Point Protocol for Transmission of Multi--Protocol Datagrams Over Point-to-Point Links) şi 1172(The Point-to-Point Protocol(PPP)Initial Configuration Options)asigură documentarea acestui protocol. specifică două tipuri de servicii: . fără confirmare şi neorientate conexiune. De asemenea există un nou RFC1661 care descrie acest protocol.4.-trei segmente şi doua repetoare de Clasă II sau.5 Operaţiile legăturii PPP 30 . pentru un număr mare de staţii se pot folosi si comutatoare (care comută canalele şi nu le repetă) care permit formarea mai multor domenii de coliziuni(dar au un preţ ridicat). protocolul PPP a fost dezvoltat în ideea de a fi un standard Internet.2 ). O remarcă importantă se poate face şi anume. 3. într-un subnivel de protocol separat.4. Subnivelul LLC.servicii de tip 1. 3.2. . schema de modulare.servicii de tip 2. independent de strategia de acces particulară şi de mediul fizic utilizat. -două segmente şi un repetor de Clasă I. Aceasta pentru ca protocolul LLC să poată fi specificat transparent faţă de o serie de factori cum sunt: topologia.4.2. Fig.

va trunchia pachetul în curs de transmisie şi va căuta să rezolve coliziunea. organizând după un algoritm specific retransmiterea ulterioară a acestuia. După stabilirea conexiunii. pot fi trimise datagrame ale fiecărui protocol prin legătura stabilită. Diagrama de tranziţii a stărilor în cazul protocolului PPP In mod uzual. se va întoarce o legătură la această fază a automatului după deconectarea modemului. fiecare capăt al legăturii trebuie să trimită întâi pachetele LCP de configurare şi testare a legăturii. b) Diagrama fazelor In procesul configurării. până când va fi închisă de un pachet explicit LCP sau NCP. Fig. va deduce că s-a produs o coliziune pe canal. Tehnica CSMA/CD rezultă din utilizarea tehnicii CSMA împreună cu tehnica " ascultă ce transmiţi ". capetele pot fi autentificate. Când un eveniment extern (precum detectarea purtătoarei sau configurarea reţelei de către administrator) indică faptul că nivelul fizic este pregătit. 31 . In timpul acestei faze.a) Generalităţi Pentru stabilirea comunicării pe o legătură punct-la-punct. detectează o diferenţă între informaţia recepţionată faţă de cea transmisă. In cazul unei legături puternic cablate. automatul LCP (care va fi descris mai târziu) se va afla în starea iniţială (Initial) sau de pornire(Starting). 3. această fază poate fi extrem de scurtă. atunci când acţionează ca receptor al propriei transmisii. Apoi. Odată ce fiecare din protocoalele alese au fost configurate.5 In această diagramă nu sunt specificate toate tranziţiile. Rezumat O problemă importantă în cazul reţelelor de calculatoare datorită existenţei mai multor echipamente conectate este cea a accesului la canalul de comunicaţie. PPP trebuie să trimită pachete NCP pentru a alege şi configura unul sau mai multe protocoale reţea.5. legătura PPP trece prin câteva faze distincte care sunt descrise în diagrama simplificată din figura 3. Legătura va rămâne configurată pentru comunicaţii. sau până când se va produce un eveniment extern (o expirare a timpului de activitate sau o intervenţie a administratorului de reţea). mai ales în cazul reţelelor cu difuzare. Trecerea la faza de stabilire a conexiunii va semnala un eveniment Up către automat. Dacă sursa. PPP va trece la faza stabilirii conexiunii. abia suficientă pentru detectarea prezenţei dispozitivului. c) Legătură defectă (nivel fizic nepregătit) Legătura începe şi se sfârşeşte în mod obligatoriu cu această fază. întreţinerii şi încheierii legăturii punct-la-punct.

Gigabit Ethernet menţine o compatibilitate deplină cu uriaşa bază instalată a nodurilor Ethernet.4 e. Teme pentru verificarea cunoştinţelor Care este semnalul de averizare prezenţă coliziuni în cazul metodei CSMA/CD? d. Două RFC-uri cu numerele 1171(The Point-to -Point Protocol for Transmission of Multi--Protocol Datagrams Over Point-to-Point Links) şi 1172(The Point-to-Point Protocol(PPP)Initial Configuration Options)asigură documentarea acestui protocol. Toate repetoarele 10Base-T sunt considerate ca funcţionând la fel. Prima lui funcţiune este să primească şi să regenereze semnalele de la dispozitivele conectate. Standardul Ethernet curent.3. Datorită strangulării benzii de trecere de numai 100Mb/s(sau 10 Mbs la Ethernetul calsic). fără a mai fi nevoie să o împartă cu alte staţii (fără a avea domeniu comun de coliziuni cu alte staţii). se formează mai multe domenii de coliziune f. purtătoarea e. semnalul de date La ce folosesc standard se folosesc octeţii de umplere? d. se formează un domeniu de coliziune Sistemele Fast Ethernet lucrează la: 32 . Aceste reţele operează în mod curent la viteza de 10Mbps şi standardul este cunoscut ca IEEE 802.Proiectul 802 ( standardul organizaţiei IEEE-Institut of Electric and Electronics Engineering) . Protocolul PPP a fost dezvoltat în ideea de a fi un standard Internet. oferind o lărgime de bandă de date de 1000 Mbps. Gigabit Ethernet: Hubul este cunoscut sub numele de repetor sau concentrator. proprietatea unei instituţii .reţele locale pe arie restrânsă. se formează două domenii de coliziune e. Există un protocol unic pentru controlul legăturii logice LLC. Repetoarele pentru Ethernetul rapid sunt împărţite în două clase distincte: Clasa I şi Clasa II. la IEEE802.3 f.se ocupă de nivelurile 1 şi 2 din modelul de referinţă ISO/OSI. la IEEE802. oferită de tehnologia Ethernet rapid şi din cauza necesarului tot mai mare de bandă de trecere cerut de noile aplicaţii multimedia s-a impus utilizarea comutatoarelor Ethernet. Gigabit Ethernet este o extindere a standardelor Ethernet de 10 Mbps şi 100 Mbps. independent de strategia de acces particulară şi de mediul fizic utilizat. este utilizat pe peste 40% din LAN-urile din lume. Se foloseşte configuraţia de tip stea ca şi la 100Base-T. la IEEE802. jamming f. Avantajul utilizării acestor comutatoare este că fiecare staţie obţine în întregime o bandă de 100Mb/s. cu variantele Fast Ethernet. De asemenea există un nou RFC1661 care descrie acest protocol.5 La conectarea mai multor calculatoare printr-un hub: d.

acceptarea originii. pag. pag. Tanenbaum.1-26. Ed. Ed. Peterson. mai sigur decât protocolul SLIP. Ed. Dacia. foloseşte primitiva LD_CONNECT f. pag. L. Computer Networks. autentificarea datelor. 112-350. confidenţialitatea datelor. Mc. Biblioteca facultăţii MODULUL 4 SECURITATEA DATELOR ÎN REŢELE DE CALCULATOARE CONŢINUTUL UNITĂŢII Concepte de bazǎ • • • • • • • • • • Introducere în criptografie Servicii criptografice Autentificarea datelor Primitive criptografice Algoritmul DES Algoritmul RSA Protocoale de autentificare Semnături digitale MD5 Protocoale de securitate Obiective: 1. B. All. Risoprint. 10Mb/s f.d. S. Nicolae Tomai. Bibliografie 1. structuri. 121214. 45-99.0 Biblioteca facultăţii 3. 2. Reţele de calculatoare. Prezentarea problemelor privitoare la transmiterea sigură a datelor prin reţele. Elemente de programare distribuită. 2001. 2005. 100Mb/s e. Biblioteca facultăţii 2. Graw Hill. 12-97 De pe Web 4. pag. 33 . Cluj-Napoca. Nicolae Tomai. programare. A. aplicaţii. foloseşte primitiva LD_DISCONNECT e. mai puţin sigur c. foarte nesigur. nici una din cele două Protocolul PPPeste: a. ediţia-II-a. Definirea principalelor servicii criptografice precum: autentificarea utilizatorului. 2001. 1000Mb/s Controlul legăturii logice cu servicii fără conexiune: d. o abordare sistemică. b. 25-10. Davie Reţele de calculatoare.

1. folosită de către mai multe aplicaţii în diverse scopuri. el nu ştie care este cheia de criptare şi astfel el nu poate decripta prea uşor textul cifrat. Semnăturile digitale şi folosirea lor în distribuţia cheilor de criptare. 3. 2. sunt transformate într-o funcţie parametrizată de o cheie.oducere în criptografie. unde comunicaţiile joacă un rol din ce în ce mai important. deoarece este usor pentru o altă persoană să proiecteze un program aplicaţie care să "asculte" reţeaua şi să citească pachetele care o traversează.Principalele protocoale de autentificare şi folosirea lor. 5. Totuşi. faimosul Julius Caesar a folosit un cifru pentru a proteja mesajele către trupele sale. Procesul de transformare a textului cifrat înapoi în text clar se numeşte decriptare caz în care se foloseşte o cheie de decriptare obţinându-se în aceste mod textul original. Securitatea datelor în reţele de calculatoare 4. Acest lucru este destul de riscant. într-o lume în continuă mişcare. să injecteze propriile sale mesaje sau să modifice mesajele legitime înainte ca ele să fie preluate de receptor (intrus activ). Familiarizarea cu modul de distribuţie a cheilor de criptare decriptare. 4. Apoi se va urmări modul de protejare a informaţiilor folosind semnăturile digitale. Utilizarea IP-ului mobil pentru crearea de legături client-server. 3. 4. Algoritmul cu cheie secretă DES şi variantele mai noi AES. prin criptarea lor. Prezentarea principalilor algoritmi de criptare şi a protocoalelor criptografice. tainic şi “logos” = cuvânt. El este compus din două cuvinte: “kryptos” care înseamnă ascuns. cunoscută sub numele de text cifrat (fig. Criptografia este o ştiinţă în cadrul criptologiei. Criptograful caută metode pentru a asigura siguranţa şi 34 . 5. Familiarizarea cu noile tehnologii de securitate. Mesajele ce trebuie criptate. 5. 4. Alăturarea unei staţii la o celulă de reţea fără fir. Conceperea de sisteme de protecţie şi autentificare a datelor şi utilizatorilor. Folosirea semnăturilor digitale şi a protocoalelor de securitate. şi a fost folosită timp de sute de ani pentru protecţia militară şi comunicaţiile diplomatice. În cadrul ştiinţei criptologiei se disting două componente: criptografia (arta de a concepe cifruri) şi criptanaliza (arta de a sparge cifruri). De exemplu.1). Protocoalele de autentificare şi modul lor de folosire. Rezultate aşteptate: 1. secret. cunoscute sub numele de text clar. Studiul privind principalii algorimi de criptare DES şi RSA 6. Se vor aprofunda sistemele de criptare(criptarea simetrică şi cea asimetrică). Se vor studia principalele probleme ale securităţii datelor. Ieşirea procesului de criptare. De exemplu. adică cuvânt ascuns. 6. Cuvântul criptologie este îşi are originea în limba greacă. datele transmise între procesele aplicaţie sunt confidenţiale şi ar fi de dorit ca ele să nu fie citite decât de cei cărora li se adresează. De asemenea se va face apoi o trecere în revistă a noţiunilor de auentificare şi confidenţialitate. 7. Deci e necesară transformarea datelor trimise pe un canal capăt la capăt. Uneori. Presupunem că intrusul ascultă şi copiază cu acurateţe întreg textul cifrat. utilizatorii trimit uneori numărul cărţii de credit (în tările unde este posibil acest lucru) prin reţea. Aprecierea rolului important al protocoalelor de criptare pentru diverse grupe de reţele în legăturile fixe şi mobile. Uneori intrusul poate nu numai să asculte canalul de comunicaţie (intrus pasiv).3. 4. Reţelele de calculatoare sunt o resursă partajată. Criptologia este la fel de veche ca scrisul în sine. 6. când cumpărăm un produs pe WWW. Recomandǎri privind studiul: 1. ci şi să înregistreze mesajele şi să le retransmită mai târziu. 2.

Confidenţialitatea a fost considerată a fi mult mai importantă decât autentificarea. în sensul că ambii participanţi angajaţi în comunicaţie partajează o singură cheie. În întreaga lume se fac mii de tranzacţii în fiecare zi şi toate acestea trebuie trecute de la o instituţie financiară la alta. Dacă nu există nici un mod de a proteja confidenţialitatea. se doreşte ca inamicul să nu poată înţelege niciodată conţinutul mesajului. 4. Acest aspect al securităţii datelor este cu siguranţă cel mai vechi şi mai cunoscut. 4.2 ilustrează folosirea criptografiei cu cheie secretă pentru a transmite data într-un canal nesigur. ne protejăm împotriva dezvăluirii neautorizate a mesajelor. 35 . Pentru a furniza confidenţialitate. cheia folosită pentru decriptarea textului cifrat este echivalentă cu cea folosită pentru criptarea textului iniţial. Confidenţialitatea datelor este foarte importantă in lumea medicală şi de asemenea în sectorul bancar.Confidenţialitatea datelor. Criptarea şi decriptarea Obiectivele principale ale criptografiei moderne pot fi văzute ca fiind: autentificarea utilizatorului.1. DES este cel mai cunoscut exemplu de algoritm de criptare cu cheie secretă. Fig. Cele mai vechi şi cele mai folositoare până în prezent sunt criptările simetrice. toată lumea ar fi în măsură să vadă ce s-a tranzacţionat şi cine a cumpărat şi ce retrageri au avut loc. În esenţă există două tipuri de scheme de criptare. Algoritmii cu cheie secretă sunt simetrici. În mod evident ar avea loc violări de intimitate asupra indivizilor şi asupra companiilor. atât din punct de vedere al datelor cât şi din punct de vedere al transmiterii. nerespingerea (acceptarea) originii şi confidenţialitatea datelor. cu un sigiliu şi o semnătură. vom explica cum pot fi realizate aceste servicii folosind primitivele criptografice. a)Criptare simetrică. este necesară cifrarea mesajelor.2. Exemplul cifrului lui Caesar. În aceste scheme. Dacă A trimite un mesaj lui B pe care îl interceptează un inamic. Fig.4.securitatea conversaţiilor în timp ce criptoanalistul încearcă să refacă munca celui de dinainte prin spargerea sistemului. Cu ajutorul confidenţialităţii datelor. dat în introducere demonstrează acest lucru. Ulterior. Astfel o scrisoare era scrisă lizibil. autentificarea datelor (integritatea datelor şi autenticitatea datelor de origine). şi aşa mai departe. În continuare vom studia mai pe larg câteva dintre acestea.

fiecare dintre parteneri are două chei. mai este nevoie de specificarea unui mod de operaţie securizată. De atunci a fost folosit în întreaga lume şi până acum nu s-au descoperit mari defecte. De fapt există un al treilea tip de algoritm criptografic. Această schemă de securitate este înrudită cu problema de factorizare din matematică: este uşor de generat două numere prime mari şi este uşor şi de multiplicat. Mecanismul este ilustrat în fig. analog felului în care 36 . Pe de altă parte. Criptarea bloc cu bloc (sau Electronic Code Book (ECB)) va fi folosită doar pentru criptarea cheilor. b)Criptare asimetrică. Shamir şi Adleman). folosirea unei funcţii hash nu implică folosirea unor chei. Algoritmii de criptare asimetrică sau de criptare cu chei publice sunt cele mai recente unelte criptografice. acesta este singurul care poate decripta şi citi conţinutul mesajului. Se ţine o cheie secretă şi cealaltă se face publică. cel mai mare număr care a fost factorizat are o lungime de aproximativ 512 (1997). Dacă A doreşte să transmită un mesaj lui B. Fig. 4. şi Output-Feedback (OFB). In loc de aceasta. ideea este de a mapa un mesaj lung într-un mesaj de o anumită lungime fixă. Cipher-Feedback (CFB). care a fost adoptat în 1977 de către American NBS (National Bureau of Standards). este nevoie de o mare cantitate de calcule pentru a găsi cei doi factori primi. numit funcţie hash sau message digest.3. Depinzând de natura canalului de comunicare sau de spaţiul de stocare. lungimea minimă absolută a cheilor sistemului RSA trebuie stabilită la 640 biţi.2 Criptarea cu cheie secretă Cel mai bun algoritm din această categorie este Data Encription Standard (DES). pentru sistemele asimetrice cheia folosită pentru criptare şi cea folosită pentru decriptare sunt diferite. 4. Cel mai cunoscut algoritm de criptare cu cheie publică este metoda RSA (RSA vine de la numele celor trei inventatori Rivest. Spre deosebire de tipurile anterioare. astfel încât toată lumea ştie de ea. Nu este suficientă alegerea unui algoritm sigur. criptografia cu cheie publică implică faptul ca fiecare participant să aibă o cheie privată care nu este partajată cu nimeni şi o cheie publică care este publicată. În acest mod se obţine efectiv o cheie de 112 biţi care este suficient de mare. se poate alege între Cipher-Block-Chaing (CBC).Fig. acesta doar decriptează mesajul cu cheia publică a lui B. se criptează mesajul folosind cheia cunoscută (cheia publică). 768 sau 1024 biţi sunt necesari pentru orice sistem care cere securitate pentru mai mult de câteva luni. Deoarece B este singurul care are acces la cheia secretă. dar fiind dat un număr mare ce este un produs de două numere prime. Pentru a trimite un mesaj sigur la un asemenea participant.3 Criptarea cu cheie publică În acest moment. Participantul decriptează mesajul folosindu-şi cheia privată.4. Din contră. Algoritmul DES foloseşte o cheie pe 56 de biţi care din păcate este scurtă. Din acest motiv. O mai bună securitate poate fi realizată folosind algoritmul DES triplu. Astfel.

o funcţie hash obişnuită mapează valori dintr-un spaţiu larg în valori într-un spaţiu îngust. Această metodă calculează o sumă de control criptografică (cryptographic checksum) a unui mesaj. Asta înseamnă că, aşa cum o sumă de control obişnuită protejează destinatarul de schimbări accidentale ale mesajului, o sumă de control criptografică protejează destinatarul de modificări maliţioase ale mesajului. Aceasta deoarece toţi algoritmii de criptare prin repetiţie sunt aleşi astfel încât să aibă o sumă de control unică pentru un mesaj şi deci este aproape imposibil să găseşti ce mesaj a produs acea sumă de control. Cu alte cuvinte, nu este computational fezabil să găseşti două mesaje care prin repetiţie să te ducă la aceeaşi sumă de control criptografică. Relevanţa acestei proprietăţi este că dacă primeşti o sumă de control pentru un mesaj (împreună cu mesajul), şi eşti capabil să calculezi exact aceeaşi sumă de control pentru mesaj, atunci este foarte posibil ca acel mesaj să fi produs suma de control primită. Deşi nu-l vom descrie în detaliu, cel mai folosit algoritm pentru a calcula suma de control este MD5(Message Digest versiunea ). O proprietate importantă a algoritmului MD5, în plus faţă de cele enumerate mai înainte, este că e mult mai eficient de calculat decât DES sau RSA.. 4.3.Algoritmul DES Obiectivul unui sistem criptografic este de a face extrem de dificilă decriptarea unui mesaj pentru care nu se cunosc cheile potrivite. Pentru atingerea acestui obiectiv, proiectarea este confruntată cu două cerinţe contradictorii: să asigure o criptoanaliză foarte dificilă şi să certifice nivelul de securizare realizabil. In prezent se preferă criptarea care operează în mod repetat, în multe runde, asupra unui bloc de simboluri din mesajul de transmis. Aceste coduri sunt de tipul bloc cu iteraţii. Este o idee naturală, simplă şi eficientă, care împacă, cel puţin parţial, simplitatea (puţine operaţii primitive) şi complexitatea. Folosirea unui număr redus de operaţii (ca XOR, substituţia, permutarea) este de dorit şi din punct de vedere al componentelor hardware necesare implementării unui algoritm de codificare. Până în prezent, alegerile din proiect au fost determinate mai degrabă de tehnologia disponibilă decât de teoria matematică dezvoltată. Spre exemplu, codul IDEA, folosit de la începutul anilor 1990, foloseşte în fiecare rundă: XOR, adunarea modulo 216, înmulţirea modificată modulo (216+1). Toate aceste operaţii sunt rapide pe procesoarele pe 16 biţi disponibile în momentul apariţiei algoritmului IDEA. 4.4.Algoritmul RIVEST-SHAMIR-ADLEMAN (RSA) 4.4.1.Descrierea algoritmului RSA Sistemul RSA este de tip exponenţial. În criptosistemul RSA cu cheie publica, un participant creează cheia sa publica şi secreta prin următoarea procedură: 1. Se selectează aleator două numere prime mari, p şi q. Acestea ar putea avea, de exemplu 100 cifre zecimale. 2. Se calculează n prin relaţia n=pq. 3. Se alege un număr d relativ prim cu Φ(n) (unde Φ(n) este indicatorul lui Euler, iar în cazul de faţă va fi egal cu Φ(n)=(p-1)*(q-1) şi d în intervalul [max(p,q)+1, n-1]. 4. Se calculează e ca fiind inversul lui d modulo Φ(n) ( pentru calculul lui e se poate utiliza o versiune extinsă a algoritmului lui Euclid). 5. Se declară perechea P=(e,n) drept cheie RSA publică. 6. Se menţine secretă perechea S=(d,n), care este cheie RSA secretă. Schema poate fi folosită cu succes într-un criptosistem cu chei publice astfel: se vor face publice e şi n, iar d va fi ţinut secret. În consecinţă, cheia publică este formată din perechea (e,n) iar cheia privată din perechea (d,n). 4.5. Protocol "în trei faze" Un protocol simplu de autentificare este posibil când cei doi participanţi care doresc să se autentifice unul pe celălalt - clientul şi serverul - partajează o cheie secretă. Această situaţie este analoagă 37

cazului în care utilizatorul (clientul ) are un cont pe un sistem (pe server) şi atât clientul cât şi serverul ştiu parola pentru acel cont.

Fig.4.4. Protocol de autentificare în trei faze Clientul şi serverul se autentifică unul pe celălalt folosind un protocol simplu "în trei faze". In continuare vom folosi E(m.k) pentru a numi criptarea mesajului m cu cheia k iar D(m.k) pentru a numi decriptarea mesajului m cu cheia k. Aşa cum se vede în fig.4.4. clientul selectează pentru început un număr aleator x şi îl criptează folosind cheia secretă, pe care o notăm ca fiind CHK (client handshake key). Clientul trimite apoi E(x,CHK), împreună cu un auto-identificator (ClientId) către server. Serverul foloseşte cheia care crede că corespunde clientului ClientID ( să o numim SHK acronim pentru-server handshake key) pentru a decripta numărul aleator. Serverul adaugă 1 la numărul pe care îl decriptează şi trimite rezultatul înapoi la client. El trimite de asemenea înapoi un număr aleator y care a fost criptat folosind SHK. In continuare clientul decriptează prima jumătate a mesajului şi dacă rezultatul este cu 1 mai mare decât numărul aleator x care este trimis serverului atunci ştie că serverul posedă cheia secretă. In acest moment clientul a autentificat serverul. Clientul decriptează de asemenea numărul aleator trimis de către server ( care ar trebui să returneze y) criptează acest număr + 1 şi trimite rezultatul serverului. Dacă serverul este capabil să refacă y+1, atunci ştie că clientul este cine pretinde că este. După al treilea mesaj, fiecare a fost autentificat faţă de celălalt. Al patrulea mesaj (în fig. 4.4.) este trimis de server clientului cu o cheie de sesiune(SK) criptată folosind SHK ( care este egală cu CHK). De obicei clientul şi serverul folosesc SK pentru a cripta orice date viitoare care sunt trimise de unul celuilalt. Avantajul folosirii unei chei de sesiune este faptul că cheia secretă permanentă este folosită doar pentru un număr mic de mesaje, făcând dificilă misiunea atacatorului de a aduna date care ar putea fi utilizate pentru determinarea cheii. Se pune întrebarea, de unde provin cheile de protocol ale clientului şi serverului. O posibilitate e ca ele să corespundă parolei tastate de către client; ClientId ar putea fi identificatorul sesiunii. Deoarece o parolă selectată de către utilizator poate fi nepotrivită (nesigură), este nevoie adesea de o modificare care să o transforme într-o cheie de 56 biţi pentru DES. 4.6."Increderea în a treia persoană" Un scenariu mai plauzibil este că cei doi participanţi nu ştiu nimic unul despre celălalt, dar amândoi au încredere într-o terţă persoană. Această terţă persoană este câteodată numită server de autentificare şi foloseste un protocol pentru a ajuta cei doi participanţi să se autentifice unul pe celălalt.

38

Sunt dealtfel mai multe variaţiuni ale acestui protocol. Cel descris aici este numit Kerberos şi este un sistem bazat pe TCP/IP dezvoltat la MIT.

Fig .4.5. Increderea în a treia persoană In continuare numim cei doi participanţi pe care dorim să-i autentificăm ca fiind A şi B şi numim serverul de autentificare S. Protocolul Kerberos presupune că A şi B partajează o cheie secretă cu S, iar cele două chei le notează cu Ka, respectiv Kb. Ca şi înainte, E(m,k) semnifică mesajul m criptat cu cheia k. Aşa cum se vede în fig. 4.5., participantul A trimite un mesaj serverului S care îl identifică pe el şi pe B. Serverul generează o cuantă de timp T, un timp de viaţă L şi o nouă cheie de sesiune K. Cuanta de timp T va fi folosită similar numărului aleator din metoda anterioară şi este de asemenea folosită împreună cu L pentru a limita timpul pentru care sesiunea K este validă. Participanţii A şi B vor trebui să se întoarcă la serverul S pentru a primi o nouă cheie de sesiune când expiră acest timp. Ideea aici este de a limita vulnerabilitatea oricărei chei de sesiune. Serverul S răspunde lui A cu un mesaj din două părţi. Prima parte criptează cele trei valori T, L şi K, împreună cu identificatorul pentru participantul B, folosind cheia pe care serverul o partajează cu A. Cea de-a doua parte criptează cele trei valori T, L şi K împreună cu identificatorul participantului A, dar de data aceasta folosind cheia pe care serverul o partajează cu B. E limpede că atunci când A primeşte mesajul va fi capabil să decripteze prima parte dar nu şi pe a doua. A trimite a doua parte lui B, împreună cu criptarea lui A şi T folosind noua cheie de sesiune K( A a fost capabil să refacă T şi K decriptând prima parte a mesajului primit de la S). In final B decriptează partea din mesajul primit de la A, criptat iniţial de către S şi astfel recuperează T, K şi A. Se foloseşte K pentru a decripta jumătate de mesaj criptat de către A şi după ce se constată că A şi T se regăsesc( sunt consistente) în cele două jumătăţi ale mesajului, se replică cu un mesaj care criptează T+1 folosind noua cheie de sesiune K. A şi B pot acum comunica unul cu celălalt folosind cheia secretă de sesiune K, pentru a asigura securitatea comunicării. Serverul se mai numeşte şi KDC-Key Distribution Center-centru de distribuţie a cheilor care după cum s-a văzut acţionează ca un intermediar între entităţi. 4.7.Autentificare cu cheie publică Ultimul protocol de autentificare foloseşte criptarea cu cheie publică( de ex. RSA). Acest protocol este folositor deoarece cele două părţi nu trebuie să partajeze o cheie secretă, ele trebuie doar să cunoască cheia publică a celeilalte părţi. Aşa cum se vede în fig. 4.6. participantul A criptează un număr aleator x, folosind cheia publică a lui B, iar B demonstrează că, cunoaşte cheia privată corespunzătoare decriptând mesajul şi trimiţând x înapoi lui A. A poate să se autentifice faţă de B în acelaşi mod.

39

Fig.4.6. Autentificarea cu cheie publică In privinţa modului cum poate un participant să afle cheia publică a celuilalt participant, este tentant să credem că participanţii trebuie să-şi posteze cheile publice într-un BBS. Această abordare nu funcţionează deoarece ar fi posibil pentru participantul A să posteze propria cheie publică şi să pretindă că este cheia publică a lui B. Aceasta i-ar permite lui A să se dea drept B. In locul acestei metode, cheile publice trebuie obţinute de la o sursă sigură, numită de obicei autoritate de certificare(CA-certificate authority). Pe scurt, se merge la CA pentru a obţine cheia publică a unui alt participant şi trebuie să demonstrezi printr-un altfel de mecanism (exterior) că eşti cine spui că eşti când înregistrezi cheia publică la CA. In acest fel fiecare participant ştie doar o singură cheie publică, cea a CA-lui. Să notăm că în general este posibil să se construiască o ierarhie de CA-uri: se porneşte de la CA-ul rădăcină pentru a primi cheia publică pentru un CA de nivel 2 care îţi dă cheia publică a CA-ului de nivel 3 şi aşa mai departe până găseşti cheia publică a participantului cu care doreşti să comunici. CA-ul rădăcină va putea fi publicat printr-o altă sursă de încredere. O alternativă la ierarhia structurată ca un arbore este construirea unei plase neierarhizate. CA-Certification Authorities- Autoritatea de certificare leagă cheia publică de entitatea particu;ară ( persoană, ruter,etc.). Entitatea poate înregistra cheia ei publică cu CA 4.8.Semnături digitale folosind RSA O semnătură digitală este un cod special, necesar pentru păstrarea integrităţii mesajului, codul putând fi generat de către un participant unic. Algoritmul cel mai uşor de înţeles este cel ce creează o semnătură RSA, care funcţionează în mod evident- deoarece participantul este unica persoană care îşi cunoaşte cheia privată, el/ea foloseşte acea cheie pentru a produce acea semnătură. Oricare alt participant poate verifica acea semnătură folosind cheia publică corespunzătoare. Cu alte cuvinte, pentru a semna un mesaj el se criptează folosind cheia privată, iar pentru a verifica semnătura se decriptează, folosind cheia publică a presupusului expeditor. In mod evident aceasta înseamnă că producerea unei semnături RSA este la fel de înceată ca şi RSA care este, după cum am văzut mai înainte, de două până la trei ordine de mărime mai încet decât DES. Observăm că folosirea cheilor este exact inversă relativ la folosirea lor pentru asigurarea secretului; expeditorul criptează cu cheia sa privată în locul cheii publice a destinatarului, iar destinatarul decriptează folosind cheia publică a expeditorului în locul cheii sale private. Să notăm că s-a mai propus o semnătură digitală cunoscută ca DSS care este similară abordării descrise, exceptând faptul că foloseşte un algoritm alternativ, numit ElGamal, în loc de RSA. 4.9.MD5 cu cheie Să ne amintim că MD5 calculează o sumă de control criptografică pentru un mesaj. Această sumă de control nu depinde de o cheie secretă, deci nu previne faptul ca un impostor să se pretindă drept altcineva şi să calculeze o sumă de control MD5 pentru acel mesaj. Totuşi, există două moduri de a folosi MD5 în combinaţie cu un algoritm cu cheie publică, cum ar fi RSA, pentru a implementa integritatea mesajului. Ambele abordări depăşesc problemele de performanţă inerente în folosirea algoritmului RSA. Prima metodă, numită de obicei MD5 cu cheie, funcţionează după cum urmează: Expeditorul generează o cheie aleatoare k şi aplică MD5 asupra mesajului m şi cheii k. In practică, cheia k este ataşată, fie în fruntea, fie în spatele mesajului înainte de a aplica MD5; k este şters din mesaj odată ce MD5 îşi încheie execuţia. Cheia aleatoare este apoi criptată folosind RSA şi cheia privată a expeditorului. Mesajul original, cheia de control MD5 şi versiunea criptată a cheii aleatoare sunt apoi împachetate împreună şi trimise la destinatar. In continuare vom rezuma mesajul complet trimis la destinatar: m+MD5(m+k)+E(k,privată) unde MD5(s) reprezintă aplicarea algoritmului MD5 asupra textului s, iar a+b reprezintă concatenarea textelor a şi b.

40

dar dacă o persoană din lanţ semnează o cheie de care nu este sigură că aparţine adevăratei persoane. aceasta înseamnă că expeditorul transmite: m + MD5(m) + E(MD5(m). B poate verifica semnătura acestui mesaj. Folosind notaţia de mai sus. Acceptarea originii protejează împotriva refuzului uneia dintre entităţi care este implicată într-o convorbire. secret. tainic şi “logos” = cuvânt. Cuvântul criptologie este îşi are originea în limba greacă. Cu ajutorul confidenţialităţii datelor. în care are încredere. adică cuvânt ascuns. 4. de a participa în totalitate sau parţial la comunicaţie. Un exemplu va ilustra importanţa acceptării originii. 4. Acceptarea unei dovezi a originii. asigurându-se că semnătura este corectă. în timp ce acceptarea unei dovezi a livrării. expeditorul nu semnează întregul mesaj ci doar suma de control. atunci lanţul de încredere este rupt. se doreşte ca inamicul să nu poată înţelege niciodată conţinutul mesajului. oricine doreşte să comunice cu C va fi capabil să găsească o persoană. ne protejăm împotriva dezvăluirii neautorizate a mesajelor. B poate fi sigur că deţine o copie sigură a cheii publice a lui C. A schimbă cheia publică cu C. Criptologia este la fel de veche ca scrisul în sine. suma de control MD5 şi semnătura RSA pentru suma de control transmisă. prin decriptarea semnăturii cu cheia publică a expeditorului şi comparând rezultatul cu suma de control MD5 trimisă împreună cu mesajul.Destinatarul reface cheia aleatoare folosind cheia publică RSA a expeditorului şi apoi aplică MD5 asupra concatenării acestei chei aleatoare cu corpul mesajului.10. falsificare a mesajului recepţionat. El este compus din două cuvinte: “kryptos” care înseamnă ascuns. Mai târziu. Atâta timp cât B are încredere că A nu a fost înşelat pentru a semna cheia lui C.Folosirea semnăturilor digitale pentru distribuirea cheilor Pentru a începe. Cu alte cuvinte. Destinatarul verifică mesajul. Dacă A trimite un mesaj lui B pe care îl interceptează un inamic. Deoarece B are o copie de încredere a cheii publice a lui A. 41 . A trimite un mesaj care spune " Am fost în aceeaşi cameră cu C şi cred că aceasta este cheia publică a lui C" şi apoi semnează mesajul folosind propria sa cheie privată. şi a fost folosită timp de sute de ani pentru protecţia militară şi comunicaţiile diplomatice. Deci. o strategie rezonabilă pentru C este să aibă cheia sa copiată de o mulţime de persoane şi cu un pic de noroc.privata). cheile corespund într-adevăr identităţii persoanelor respective. Dacă rezultatul corespunde sumei de control trimisă împreună cu mesajul atunci acesta a fost trimis de către participantul care a generat cheia aleatoare. protejează împotriva oricărei intenţii a transmiţătorului de a respinge trimiterea unui mesaj. protejează împotriva oricărei tentative a destinatarului de negare.11. După cum se vede. participanţii A şi B schimbă cheile publice în timp ce sunt în aceeaşi cameră. producând suma de control MD5 şi semnează această sumă de control cu propria sa cheie RSA. dintre persoanele care au cheia publică a lui C.MD5 cu semnătură RSA Cea de-a doua metodă ce foloseşte MD5 împreună cu RSA funcţionează astfel: expeditorul aplică MD5 asupra mesajului original pe care doreşte să-l protejeze. adică pot să verifice că. A poate folosi acum propria sa cheie privată pentru a semna cheia publică a lui C şi să o trimită lui B. Rezumat Criptografia este o ştiinţă în cadrul criptologiei. Se transmite apoi mesajul original. Desigur că pot exista un număr arbitrar de legături în această reţea de încredere. Acestea două trebuie să fie egale.

iar cheia este şi ea de lungime variabilă. L.1-26. la nivel sesiune b. aceste numere pot avea fiecare mai mult de 100 de cifre. n. algoritmi de criptare cu cheie secretă c. Prima. programare. cu cheie privată c. ambele Algoritmul RSA este: a. Acest sistem de criptare a fost propus de o echipă (ce includea pe Horst Feistel) de la IBM în 1975 şi a fost acceptat în 1997 ca un standard federal pentru prelucrarea informaţiilor. Ed. pag. Ed. All. şi cea mai importantă. semnături digitale sau criptarea unor blocuri mici de date. Graw Hill. Tanenbaum. 2001. numită după cei trei matematicieni de la MIT care au dezvoltat-o . care este produsul a doua numere prime alese după anumite reguli speciale.DES este un cifru Feistel. cu o cheie de 56 biţi. niciuna Protocolul de autentificare în trei faze foloseşte: a. numărul n având mult mai multe cifre. B. o abordare sistemică. ambele Protocolul de securitate NLS lucrează: a. cu cheie secretă c. Cluj-Napoca. Dacia. Perechea de chei este derivată dintr-un număr foarte mare. RSA este folosită în sute de produse software şi poate fi folosită pentru schimbul de chei. pe 16 runde. Peterson. algoritmi de criptare cu cheie publică b. Reţele de calculatoare. 2001. Mc. Nicolae Tomai. Ed. 12-97 De pe Web 4. Elemente de programare distribuită. 45-99. la nivel reţea Bibliografie 1. 121214 Biblioteca facultăţii MODULUL 5 NIVELUL REŢEA 42 . Teme pentru verificarea cunoştinţelor Algoritmul DES este: a. structuri. pag. RSA foloseşte un bloc de criptare de dimensiune variabilă. pag. Nicolae Tomai. Adi Shamir şi Leonard Adleman. 25-100 Biblioteca facultăţii 3. Computer Networks. cu cheie publică b. 112-350 Biblioteca facultăţii 2. 2005. cu cheie publică b. Davie Reţele de calculatoare. A. ediţia-II-a. aplicaţii. Risoprint. implementare a PKC este RSA.Ronald Rivest. S. pag. la nivel transport c.

insistându-se asupra antetului de protocol şi a modurilor de adresare. etc. 4. Utilizatorul de reţele de calculatoare este în măsură. Se va aprofunda protocolul IP. Principalele componente pentru interconectarea reţelelor(punţi. 4. Recomandǎri privind studiul: 1. 3. Studiul tunelării.De asemenea se va face apoi o trecere în revistă a principalilor algoritmi de rutare. 43 . Apoi se vor studia metodele de interconectare cu accent pe tunelare. studiindu-se mai ales cei implementaţi în protocoalele folosite. 3. insistându-se asupra legăturii sale cu nivelele adiacente 2. O altă funcţie importantă a nivelului reţea este de interconectare a reţelelor cu arhitecturi diferite. Rezultate aşteptate: 1. 5. Utilizarea protocolului IP pentru interconectarea la reţelele locale şi extinse. să evalueze corect algoritmii de rutare. 2. evitându-se deci congestionarea reţelei. 3. Familiarizarea cu un strat foarte important pentru funcţionarea reţelelor şi mai ales pentru dirijarea pachetelor între surse şi destinaţii. trecând prin noduri intermediare. după parcurgerea acestui capitol.Concepte de bazǎ • • • • • • • • • • • Funcţiile nivelului reţea Probleme principale ale rutării Algoritmi de rutare Proiectarea topologică a reţelelor de calculatoare Protocoalele de interconectare TCP/IP Adresarea IP Structura pachetului IP Interconectarea reţelelor Tunelarea Punţi Rutere Obiective: 1. Analiza principalilor algoritmi de rutare şi folosirea lor. Studierea protocolului de rutare IP (protocol care e folosit In Internet). Decizia este luată astfel încât să nu existe în acelaşi timp legături supraîncărcate şi legături neutilizate.Se vor studia treptat principalele funcţii ale nivelului reţea. metodă larg folosită în condiţiile folosirii din ce în ce mai mult a reţelelor mobile. rutere. Aprecierea rolului important al protocoalelor privind rutarea în proiectarea şi întreţinerea reţelelor.). CONŢINUTUL UNITĂŢII Nivelul reţea Funcţiile nivelului reţea Asigură dirijarea pachetelor de date între nodurile sursă şi destinaţie. pentru luarea unor decizii adecvate în ceea ce priveşte dirijarea pachetelor. 4. Folosirea eficientă şi creşterea debitului de transmisie prin folosirea de algoritmi eficienţi pentru dirijare. 2.

Fiecare destinatar adaugă la tabelă un vector-distanţă (propria "valoare" de distanţă) şi o expediază vecinilor săi cei mai apropiaţi. sau la intervale mult mai rare. Algoritmi de rutare a) Rutarea cu vectori distanţă Dirijarea se poate baza pe algoritmi cu vectori distanţă (numiţi şi algoritmi Bellman-Ford) care cer ca ruterele să transmită periodic copii ale tabelelor de dirijare vecinilor cei mai apropiaţi din reţea. dar evidentă.In cazul reţelelor cu comutarea pachetelor. schimbul de pachete cu starea legăturilor. etc. deoarece pachetele cu starea legăturilor sunt retransmise numai când reţeaua se modifică. ca şi a felului cum sunt interconectate acestea. Este construit un graf al reţelei şi folosit apoi un algoritm de drum minim (se poate folosi algoritmul lui Dijkstra) pentru a calcula cât de accesibile sunt destinaţiile legate la reţea. fiecare ruter a aflat nişte informaţii vagi despre distanţele până la resursele din reţea. să măsoare întârzierile până la fiecare dintre vecini. Algoritmii de dirijare cu starea legăturilor generează mai puţin trafic decât RIP. la cererea utilizatorilor. Spre deosebire de protocoalele cu vectori-distanţă. circuitele comutate se stabilesc şi se desfiinţează în mod dinamic. Un exemplu de protocol bazat pe vectori-distanţă este protocolul de rutare a informaţiilor RIP(Routing Information Protocol). utilizând toate pachetele cu starea legăturilor primite. numărul de pachete din cozile de aşteptare. Un circuit virtual parcurge mai multe rutere (comutatoare) de pachete între doi utilizatori şi permite schimbul unor secvenţe de pachete de date simultan. Acesta foloseşte două unităţi de măsură pentru distanţe (care pot fi numărul de salturi. Activităţile efectuate pentru furnizarea acestui serviciu 44 . Acest proces se desfăşoară în toate direcţiile între ruterele aflate în imediată vecinătate. declanşat de un eveniment din reţea. Acest proces este capabil să descopere modificările topologiei reţelei. Protocoalele de interconectare TCP/IP Principalul serviciu al nivelului reţea este rutarea şi furnizarea de pachete de la un nod de reţea emiţător la un nod de reţea receptor [Tan 97]. Spre deosebire de circuitele virtuale. Această informaţie este apoi folosită pentru actualizarea tabelei de rutare. face ca fiecare ruter să afle informaţii despre celelalte rutere şi să-şi dezvolte o perspectivă cumulativă asupra "distanţelor" reţelei.) pentru a determina cea mai bună cale de urmat pentru fiecare pachet dat. De fapt. El păstrează ordinea pachetelor şi permite controlul fluxului datelor astfel încât comunicarea este posibilă şi între terminale sau calculatoare de viteze diferite. în ambele sensuri. nu este realizat periodic. etc. Cel mai cunoscut protocol care foloseşte dirijarea cu starea legăturilor este protocolul OSPF(Open Shortest Path First). Pentru aceasta fiecare ruter trebuie să-şi descopere toţi vecinii şi adresele acestora. Fiecare ruter care a schimbat pachete cu starea legăturilor construieşte apoi o bază de date logică. la fel ca circuitele telefonice între abonaţi. Această degradare a performanţei este temporară . In primul rând. cele folosind starea legăturilor dezvoltă şi întreţin o cunoaştere completă a ruterelor de reţea. Metrica folosită poate fi numărul de salturi. Tabela cumulativă este apoi utilizată pentru actualizarea tabelelor de rutare ale fiecărui ruter. b)Rutarea cu starea legăturilor Algoritmii de dirijare folosind starea legăturilor menţin o bază de date complexă a topologiei reţelei. La finalul procesului. care ar putea fi cauzate de căderea unei componente sau de mărirea reţelei. A doua problemă potenţială este că rutarea cu starea legăturilor solicită intens memoria procesorului ceea ce face ca ruterele configurate pentru dirijarea cu starea legăturilor să fie scumpe. întârzierea. rutarea cu starea legăturilor poate acapara mediile de transmisie ale reţelei. Această cunoaştere este realizată prin schimbarea de pachete cu starea legăturilor cu alte rutere conectate direct. întârzierea în ms. în timpul procesului iniţial de descoperire. serviciile menţionate se bazează pe utilizarea circuitelor virtuale (comutate sau permanente). Rutarea cu starea legăturilor are două neajunsuri. reducând astfel semnificativ capacitatea reţelei de a transporta date. dar nu a aflat nimic specific despre alte rutere sau despre topologia reală a reţelei. Acest proces pas cu pas. El permite folosirea de până la 65535 de salturi.

e de aşteptat ca nivelele ce descriu caracteristicile de performanţă a nivelului reţea să fie valide pentru diverse tipuri de stive de protocoale. este utilizat atât de agenţii guvernamentale cât şi de multe reţele comerciale. Ea includea atât instituţii militare cât şi universităţi şi centre de cercetare fiind folosită ca suport de comunicare.sunt selectarea nodului ţintă. Nivelul inferior numit protocol de acces la reţea(NAP) este echivalent cu primele două nivele(fizic şi legătură de date) din ierarhia OSI. In legătură cu protocolul IP se află protocoalele de la nivelul superior TCP şi UDP care se situează la nivelul transport din ierarhia OSI. Este un protocol mai puţin sigur. Prin anii 80 s-au dezvoltat seriile de protocoale TCP/IP pentru sistemul de operare UNIX.1a. Fluxul de octeţi poate fi în ambele sensuri deci full-duplex. IP înseamnă Internet Protocol şi este echivalentul funcţional al nivelului reţea din ierarhia OSI( fig. Deoarece funcţionalitatea nivelului reţea este prezentă în cele mai multe din stivele de protocoale reţea. crearea antetului de cadru. Unul din cele mai importante tipuri de protocoale folosite pentru interconectare este seria de protocoale TCP/IP. ICMP este un protocol utilizat pentru tratarea erorilor şi a informaţiilor de control.1b).1. Funcţia primară constă în dirijarea pachetelor de date de la sursă la destinaţie.5. transmiţând date între două procese. iar ARPANET s-a împărţit în două: reţeaua ARPANET pentru cercetare şi MILNET pentru scopuri militare. neexistând nici o garanţie că datagramele UDP vor ajunge la destinaţia dorită. Familia de protocoale TCP/IP cuprinde şi alte protocoale aşa cum se arată în fig. între calculatoarele gazdă şi porţile de interconectare care sunt responsabile de transmiterea 45 . Seria de protocoale TCP/IP este publică şi poate fi implementată pe orice tip de calculator de la calculatoare personale la supercalculatoare şi se poate utiliza atât pentru reţele locale cât şi pentru reţele pe arii extinse. copierea cadrului şi accesarea mediului utilizat. funcţia primară a acestui nivel este schimbul corect de pachete de date între nodurile reţelei adică corectarea erorilor şi secvenţierea transportului. Relaţia între ierarhia OSI şi suita de protocoale TCP/IP UDP este un protocol de tip datagramă care lucrează fără stabilire de conexiune. Fig. La începutul anilor 70 Agenţia de proiecte de cercetare avansată în apărare(DARPA) din departamentul apărării al SUA(DOD) a sprijinit dezvoltarea reţelei ARPANET. TCP înseamnă protocol de control al transmisiei şi este un protocol orientat pe conexiune.5. Această serie s-a folosit la reţeaua ARPANET din care s-a născut o reţea mai mare care conectează mai multe reţele individuale şi care se numeşte INTERNET. De asemenea. fiind lansat şi sistemul socluri.5.

indicând că deşi ambele standarde folosesc un model pe nivele în definirea funcţionalităţii mediilor reţea. SNMP-protocol pentru gestionarea reţelelor. devenind un standard "de facto". Adresarea IP Fiecărui nod de reţea. SMTP-protocol pentru poşta electronică. nodul are o adresă IP. IGP(RIP) este un protocol de rutare distribuit care este bazat pe algoritmul DVA (distance vector algorithm). C sau dacă este o adresă multicast. Principala funcţie a nivelului NAP este de a ascunde nivelelor superioare toate detaliile de implementare reţea. dar definesc un set minimal de aplicaţii pentru reţea. ca şi următorul (RARP). UDP şi TCP au grijă de majoritatea funcţionalităţilor găsite în nivelele transport şi sesiune ale ierarhiei OSI . într-o reţea IP. ARP este un protocol de echivalare a adreselor. limitele şi definirea exactă a nivelelor diferă. Valori posibile : Reţea de clasă A bit 0 :0b(binar) biţii 1-7 :net_id biţii 8-31 :host_id Reţea de clasă B :10b biţii 0-1 biţii 2-15 :net_id 46 .pachetelor de date de la calculatorul sursă la calculatorul destinaţie. Utilizarea protocoalelor TCP/IP în opoziţie cu nivelele OSI se datorează faptului că ele sunt larg răspândite. B. nu este utilizat în toate reţelele pentru că numai unele reţele au nevoie de el(de exemplu reţelele ETHERNET).2. i se asignează o adresă IP unică. pentru fiecare conexiune la o altă reţea fizică.legătura de date şi o parte din nivelul reţea. O clasă A de reţele poate conţine până la 224 gazde. NFS-protocol pentru organizarea şi accesarea fişierelor în reţea. Structura Protocolului TCP/IP Această structură diferă faţă de structura definită de modelul OSI. Alte protocoale sunt: Finger-protocol pentru vizualizarea utilizatorilor legaţi la un server. FTP-pentru transferul fişierelor. RSVP-protocol de rezervarea resurselor pentru aplicaţiile în timp real şi multimedia. fragmentarea şi adresarea sunt sarcinile principale ale acestui nivel. o clasă de reţele B pînă la 216 gazde şi o clasă de reţele C pînă la 28 gazde. Sesiune. Mai mult. nivelul OSI a definit şi nivelele superioare ale modelului (Prezentare. Când un nod IP este conectat la mai mult de o reţea fizică.) A.1a). 5. Dirijarea. OSPF este un protocol care foloseşte calea cea mai scurtă pentru transmiterea datelor şi este folosit de către varianta ISO a protocolului IP.1b compară cele două arhitecturi între ele.1b) Standardele DOD nu prezintă amănunţit nivelele superioare. făcând o echivalare între o adresă Internet şi o adresă hard. NAP conţine toate funcţionalităţile necesare trimiterii unui cadru IP de-a lungul unei reţele fizice la un nod reţea destinaţie. Acest număr este divizat logic în trei câmpuri: class_id net_id host_id Biţii din primul câmp indică dacă adresa face parte din clasele (fig. Aplicaţie) (fig. O adresă IP constă dintr-un număr pe 32 de biţi. Nivelul NAP este aproximativ nivelelor OSI fizic . Fig. HTTP-protocol pentru documente Web. care ar trebui să fie prezente într-un mediu reţea compatibil DOD (fig 5. Sunt posibile 228 adrese multicast. 5.5. NNTP protocol pentru grupuri de discuţii. RARP este un protocol care face legătura între o adresă hard şi o adresă Internet. cele două fiind situate în reţele total diferite. Acest protocol. Nivelul IP poate fi comparat cu nivelul reţea. Mesajele ICMP sunt transmise utilizând pachete IP şi sunt generate şi procesate de softul de reţea şi nu de către aplicaţiile utilizator. Celelalte protocoale indicate în figură la nivel aplicaţie sunt: Telnet-pentru legarea la calculatoare aflate la distantă. EGP este un protocol folosit pentru legătura externă a porţilor de interconectare. DNS-protocol pentru nume de domenii.

spre exemplu avem: 47 . Numărul maxim de noduri IP într-o reţea IP a unei clase date este determinat de către numărul de biţi din host_id şi anume pentru o clasă A 24 de biţi. Numărul de biti care sunt împărţiţi de toate adresele din reţea sunt numiţi masca reţelei (netmask). Toate nodurile IP conectate la aceeaşi reţea fizică împart acelaşi net_id. 5. Acest câmp este folosit pentru determinarea căii la un nod IP. Rolul maştii este de a determina care adrese aparţin reţelei pe care se aplică şi care nu. Schema de adresare IP depinde de două reguli pentru asignarea de adrese IP nodurilor reţea. Reţelele IP sunt secvenţe continue de adrese IP. Acea parte comună la toate adresele din reţeaua respectivă este numită partea de reţea (network portion) iar partea rămasă este numită parte gazdă (host portion).Calculatoarele dintr-o reţea singulară pot deci să schimbe pachete IP fără să treacă prin porţi IP. Numărul posibil de adrese pentru diferite reţele al unei clase este determinat de numărul de biţi din net_id care este 7 pentru reţele de clasă A. Forma multicast a unei reţele IP este folosită când o gazdă IP vrea să trimită articole de date unui grup de gazde destinaţie. Adresele IP (Internet Protocol) sunt pe 4 octeţi.2.biţii 16-31 Reţea de clasă C biţii 0-2 biţii 3-23 biţii 24-31 Adresă de clasă D biţii 0-3 biţii 4-31 :host_id :110b :net_id :host_id :1110b :adresă multicast Fig. clasă B 16 biţi. O reţea singulară în acest context este definită ca o combinaţie de noduri reţea care poate schimba articole de date cu ajutorul serviciilor de pe nivelele NAP. Prin convenţie fiecare maşină gazdă şi ruter au o adresă IP. În mod normal fiecare placă de reţea trebuie să aibă propria ei adresă de IP. clasă C 8 biţi. Următorul lucru care trebuie avut în vedere este problema adreselor. Aceasta plus convenţia ca fiecare adresă IP să fie unică. Clasele de adrese IP Al doilea câmp(net_id) identifică reţeaua fizică la care este conectat nodul IP. asigură că o adresă IP poate fi folosită pentru a dirija un cadru IP de-a lungul reţelei IP. Această formă de adresare este o adăugare recentă la protocolul IP. Nodurile de pe o reţea singulară ar trebui să aibă adrese IP cu net_id-uri egale. Al treilea câmp (host_id) identifică un nod de reţea IP unic în cadrul reţelei IP date de către net_id. În locul unei trimiteri explicite a articolului de date fiecăruia dintre gazde din grupul destinaţie utilizând schema de adresare. Toate adresele din reţea au o parte numerică identică. Astfel. Aceste adrese se scriu prin convenţie în ceea ce se numeşte "notaţia zecimală cu punct". În această formă fiecare octet este convertit într-un număr zecimal (0-255) iar ei sunt despărţiţi unul de altul printr-un punct. Prin compararea net_id-urilor poate fi luată o decizie pentru a trimite un cadru IP unei porţi IP sau dacă ar trebui trimisă direct nodului IP destinaţie de-a lungul reţelei curente. emiţătorul se bazează pe IP pentru a trimite un cadru IP tuturor gazdelor destinaţie. 14 pentru reţele de clasă B şi 21 pentru reţele de clasa C.

226. pentru specificarea adreselor IP se foloseşte notaţia dotted-decimal. s-a încercat modelarea situaţiei existente în societatea umană.255. dimensiunea reţelei interne: dacă aceasta are doar câteva zeci de calculatoare nu se justifică alegerea adreselor private de clasă B sau A. un calculator poate conţine mai multe plăci de reţea.255.0. în sensul că nici o adresă nu este alocată multiplu. Pe undeva. dar aceasta trebuie făcută conform unor criterii de performanţă.255. Mai nou a fost introdusă distincţia între adrese publice şi adrese private. In cazul limbajului C.255. De la început trebuie spus că adresa nu se referă neapărat la un calculator ci la o anumită conexiune pe Internet. Se numesc adrese publice cele care sunt obţinute de la autorităţile de alocare a adreselor şi sunt rutate pe Internet.40. Aceasta înseamnă că un calculator conectat la Internet poate avea câteva adrese IP valide.1 desemnează o buclă locală ("loopback").226.226.0. In continuare vom încerca să vedem modul în care este rezolvată pe înternet problema adresei unice. fiecare placă de reţea ataşată la Internet trebuie să aibă o adresă unică. Important este ca toate calculatoarele să fie configurate pe aceeaşi adresă de broadcast Protocolul IP foloseşte o schemă de adresare care face posibilă identificarea fiecărui calculator conectat la reţea prin intermediul unei adrese unice.0.-192.0-172. Mai clar spus.255.226. fără a fi vizibile în afara organizaţiei(nu vor fi rutate în afara organizaţiei0.0. .58.0. adică orice calculator dintr-o reţea locală recunoaşte pe lângă adresa sa proprie şi această adresă.255-reţea de clasă B 192.255 este folosită ca adresă de broadcast locală.0.255. Astfel. Adresa de broadcast este o adresă mai specială care este ascultată de toate calculatoarele din reţea.255-bloc de reţele de clasă C Rămâne la latitudinea utilizatorului alegerea adreselor private pe care le foloseşte. Partea mai "complicată" apare în momentul în care se trece la decodificarea informaţiilor cuprinse în cadrul adresei.58.16. Este mult mai greu să lucrăm cu reprezentarea adreselor în format binar sau hexa. Datorită creşterii explozive a conectărilor la Internet a apărut preocuparea faţă de epuizarea adreselor pe 32 de biţi şi una din soluţiile adoptate pentru evitarea acestui fenomen a fost să se rezerve câteva adrese care să poată fi utilizate intern(privat) de orice organizaţie. adresa unei conexiuni este reprezentată pe 32 biţi (sau 4 octeţi) conţinând suficiente informaţii pentru a identifica în mod unic o reţea şi o conexiune la o reţea. Astfel de adrese sunt: 10. evident. Este de la sine înţeles faptul că notaţia zecimală cu punct (dotted-decimal) vine în întâmpinarea înţelegerii cât mai simple a adresei de către cei care o citesc.40. o adresă IP poate fi reprezentată prin intermediul unei date de tip long int. Aceasta nu corespunde unei interfeţe şi are rolul de a permite testarea sotware-ului de reţea.255. În general acestă adresă este cea mai mare adresă din reţea.18 255.0 193.168.0-10255.255 înseamnă broadcast la toate calculatoarele din clasa 176.40.40. indiferent dacă acestea sunt direct legate cu calculatorul sursă sau nu (e de precizat că o reţea este desemnată de adresa care are toţi biţii corespunzători nodurilor puşi pe zero).0 193. 48 . In realitate.168. O mare parte din literatura referitoare la reţeaua Internet discută despre adresele IP ca aparţinând calculatorului şi nu plăcii de reţea. adresa de forma 127. In cadrul acestei convenţii. In continuare vom adopta aceeaşi metodă de referire.Adresa calculatorului gazdă: Masca reţelei: Porţiunea reţelei: Porţiunea gazdă: Adresa de reţea: Adresa de broadcast: 193. Deci.16.0. Aceste adrese au caracter de unicitate.23 193. practic. situaţie în care fiecare persoană de pe glob este identificată în mod unic printr-un buletin (carte) de identitate.0.0.255. Adresa 255. Există câteva adrese cu destinaţie specială. In general. Ca şi programator de aplicaţii Internet trebuie înţeles foarte clar că o adresă identifică o conexiune şi nu calculatorul în sine.255. O adresă de forma 176. Unul din criteriile de alegere este.255 -reţea de clasă A 172. adresele IP se reprezintă pintr-o serie de numere (în baza zece) separate prin puncte.

4) Data (octet IHL. Fragmentarea trebuie să poată fi făcută într-un număr arbitrar de pachete şi trebuie prevăzută posibilitatea de reasamblare corectă.4+1:. Structura pachetului IP Principalul serviciu oferit de către nivelul IP este serviciul de transport al unui articol de dată de la un nod IP sursă la unul destinaţie.bit 0:3) IHL (octet 1. varianta 6 care foloseşte 128(16 octeţi). va fi ignorat. Prin verificarea lui Ver-id. articolul de dată este încapsulat într-un pachet IP. Un astfel de pachet poate fi definit ca o secvenţă de octeţi divizată în câmpuri.în secvenţă.8. Acest lucru se obţine prin interpretarea câmpurilor de flag-uri şi offset din cadrul antetelor Internet ale fragmentelor.) }.. a apărut protocolul IP . 5. Un pachet IP are structura indicată în figura 5. 49 . Pentru aceasta.Datorită faptului că spaţiul de adresare folosind 32 de biţi devine insuficient. spaţiu care se consideră a fi suficient pentru necesarul actual şi viitor de adrese..bit 3:15) TTL (octet 9) Prot (octet 10) Chech (octet 11:12) Source (octet 13:16) Dest (octet 17:20) Option (octet 21:IHL. un nivel protocol nivel IP poate implementa mai multe versiuni ale protocolului IP.bit 0:2) Foff (octet 7:8. Câmpurile din cadrul IP au următoarea semnificaţie: Ver: Versiunea.bit 4:7) TOS (octet 2) Lenght (octet 3:4) Ident (octet 5:6) Flags (octet 7. la destinaţie. Un pachet poate fi marcat " a nu se fragmenta" şi el va fi îndrumat pe o cale ce evită fragmentarea. identificator de 4 biţi. deci spaţiul adreselor IP devine 2128.3. uneori e necesară fragmentarea unui pachet când acesta provine dintr-o reţea cu o dimensiune mare a cadrului de date. Fig. Pachetul IP IP frame :={ Ver (octet 1. De asemenea. Unul dintre câmpuri conţine octeţii care formează articolul de date. iar dacă nu se poate. conţinând versiunea protocolului IP al acestui cadru. Celelalte câmpuri sunt folosite de către nivelele IP uzitate pentru a transmite cadrul la destinaţia IP corectă şi pentru reconstruirea articolului de date.

S. este inclus un protocol specializat în vârful stivei pentru a sprijini schimbul acestui tip de informaţie între nodurile IP. Pentru scrierea adreselor pe 16 octeţi se folosesc grupuri de câte patru cifre hexazecimale cu semnul : între grupuri. Normal. Flags: câmpul flags conţine câmpurile More şi Fragment. Dacă nu este prezent nici un câmp opţiune. TOS: Tipul serviciului. Lenght: conţine lungimea totală a cadrului Ethernet.notificarea destinaţiei care nu poate fi atinsă. adică. este nevoie să se schimbe pachete IP conţinând date de control. nodul poate trimite un pachet ICMP nodului IP transmiţător informându-l despre imposibilitatea trimiterii pachetului pe care l-a primit. întregul cadru IP are o lungime maximă de 216. Destination: adresa IP a nodului de reţea IP destinaţie. Trebuie notat că în implementările curente câmpul T. Source: adresa IP a nodului de reţea IP transmiţător. Acest câmp este cerut din cauza lungimii variabile a câmpului opţiune. Bit 3 . valoarea minimă a câmpului va fi 5. 5. Biţii 0-2 specifică precedenţa cadrului care e de la 0 (normal) . poate descărca acest pachet şi trimite un mesaj ICMP gazdei origine. Adresele sursă şi destinaţie la acest nou protocol au lungimi de 16 octeţi. Ident: câmpul ident împreună cu câmpurile adresa sursă şi destinaţie.4.4. Acest câmp este utilizat pentru evitarea buclelor infinite pentru pachetele IP. Aceşti biţi indică dacă un mesaj este transmis într-un singur pachet IP sau este fragmentat în mai multe pachete. .notificarea timpului depăşit. Data: câmpul data nu este o parte din antetul IP şi conţine articole de date de transmis. Fiecare ruter IP care gestionează un cadru descreşte adresarea cu 1 şi trimite cadrul când valoarea este 0. T. poate trimite un mesaj ICMP gazdei IP origine. R pot fi utilizaţi de către o poartă IP pentru a selecta o cale spre nodul destinaţie care satisface serviciul cerut. deci un spaţiu de adrese practic nelimitat.Versiunea curentă este 4(IPv4). Aceste date sunt folosite pentru a asigura funcţionarea corectă a reţelei IP ca un întreg şi pentru a raporta orice erori. Foff: câmpul fragment offset poziţionează octeţii din cadrul IP în articolul de date original. In stiva de protocoale IP.notificarea parametri ilegali. S-a propus pentru Internet un protocol îmbunătăţit căruia i s-a dat numele de IPv6(IP versiunea 5 era deja utilizat pentru un protocol pentru fluxuri în timp real). Options: câmpul acesta de lungime variabilă poate conţine opţiuni IP. Aceasta limitează de asemenea şi lungimea câmpului de date. TTL: timpul de trăit dă timpul maxim de existenţă al cadrului IP.7 (control reţea). Prot: câmpul protocol identifică protocolul datei conţinute în cadrul IP. incluzând haderul şi data.indică cerere pentru debit mare (T-traffic) Bit 5 . O este ignorat de către porţile IP şi nodurile reţele.indică cerere pentru siguranţă mare (R-reliability) Biţii D. Protocolul de control mesaje (ICMP) Pe lângă pachetele IP care conţin articole de date ce sunt schimbate de nodurile IP. acesta va fi TCP sau UDP. identifică în mod unic datagrama în timpul existenţei pachetului IP. atunci când un nod IP detectează un pachet IP ilegal. Chek: suma de control a antetului IP (excluzând câmpul de date). Datorită limitei impare a câmpului Lenght. atunci când un nod IP primeşte un pachet IP care nu poate fi trimis deoarece lipseşte informaţia de rutare sau datorită lipsei unor conexiuni reţea. atunci când un nod IP primeşte un cadru IP care se plimbă prin reţea de prea mult timp (TTL=0). specificând tipul de serviciu cerut de acest cadru. câmp de 1 octet. ICMP se cere a fi suportat de fiecare nod IP din reţea şi include următoarele servicii: . . IHL: câmp de 4 biţi care dă lungimea antetului din cuvintele de 32 de biţi. 50 .indică cerere pentru întârziere mică (D-delay) Bit 4 . adică.

notificarea ştergerii sursei. Toate datele transmise printr-o reţea cu tehnologie Ethernet trebuie să utilizeze cadre Ethernet. ICPM susţine cererea unei mărci de timp pentru un nod IP. nodul IP poate trimite un cadru "stingere sursă" altor noduri IP pentru a micşora încărcarea. în consecinţă. 5. Aceste mesaje sunt utilizate pentru a implementa o schemă de control a disputelor. Serviciile ICMP-ului sunt utilizate de către nivelul IP pentru a menţine operarea corectă a reţelei IP. . adresele Ethernet au şase octeţi. . Pentru a fi capabil să verificăm dacă o rută în cadrul reţelei IP este disponibilă. Protocolul de rezoluţie adresă(ARP) şi Protocolul de rezoluţie adresă inversă (RARP) rezolvă această problemă prin conversia adreselor.. Această marcă de timp poate fi utilizată pentru determinarea timpului necesar unui cadru IP de-a lungul unei căi reţea. Deşi ICMP utilizează serviciile nivelului IP pentru a trimite mesaje ICMP.notificarea cerere/răspuns marcă de timp. Protocoalele ARP şi RARP După cum am văzut. Acestea transformă adresa IP într-o adresă a nivelului legătură de date şi invers. adresele Ethernet au şase octeţi. informează nodul precedent că există o rută utilizând un mesaj ICMP. este adesea văzut ca parte a nivelelor IP. conversia ARP este dinamică. care au 32 de biţi şi sunt utilizate pentru localizarea plăcii de interfaţă şi a calculatorului care o conţine.ecou şi răspuns. dacă traficul IP într-un nod IP devine prea încărcat. Diversele tipuri de adrese reprezintă o problemă a comunicaţiei în reţea. Adresa nivelului legătură de date este specifică tehnologiei de reţea. Funcţiile de bază ale protocoalelor ARP şi RARP Configuraţia reţelelor se modifică la adăugarea sau eliminarea unui calculator din reţea. dacă un mod IP detectează că trebuie să dirijeze un cadru IP către nodul cu acelaşi "net-id" ca şi nodul Ip anterior din rută. Pentru a determina întârzierea pe o cale din reţeaua IP. pe când adresele IBM Token Ring au doi sau şase octeţi. Fig.4. ICMP furnizează un mecanism simplu de ecou întrebare/răspuns.notificarea redirectării. modulul ARP este cel ce tratează această problemă. Cu alte cuvinte. Plăcile de interfaţă nu deţin şi nici nu necesită informaţii despre adresele IP. Din fericire. De exemplu. cea a translaţiei adresei IP în adresa fizică 51 .notificarea cerere . protocoalele TCP/IP lucrează numai cu adrese IP şi cadrele Ethernet lucrează numai cu adrese Ethernet. este adesea folositor să fim capabili să trimitem un cadru IP unui nod IP arbitrar şi să primim un răspuns. . Protocolul ARP Modulul Protocolului ARP transformă adresele nivelului reţea (adrese IP) în adrese corespunzătoare ale nivelului legătură de date. Driver-ul de echipament nu ştie cum să interpreteze adresa IP şi.

Utilizând adresa IP. cadrele recepţionate de o punte sunt memorate şi controlate de erori( prin CRC) înainte de a fi retransmise. o staţie de lucru fără unitate de hard disc poate citi adresa nivelului său legătură de date din placa de reţea. o astfel de staţie de lucru poate cere unei alte gazde din reţea să citească adresa nivelului legătură de date şi să raporteze adresa IP corectă a staţiei de lucru fără hard disc. De exemplu putem folosi un tunel pentru trecerea pachetelor IPv4 printr-o regiune de reţea IPv6. Această adresă nou recepţionată este apoi plasată în cache-ul ARP al echipamentului solicitant. întrucât din cauza lungimii diferite a adreselor acestor două protocoale. Toate pachetele de date transmise ulterior către această adresă destinaţie IP pot fi acum translatate în mod direct într-o adresă fizică. există o limitare superioară a segmentului de reţea atât ca lungime fizică cât şi ca număr de staţii ce pot fi conectate.). prin reţea. În consecinţă se pot conecta la Internet staţii de lucru fără disc şi apoi să se încarce sistemul de operare de pe alte calculatoare din reţea. Când adresa nu este găsită în ARP cache. Doar cadrele corecte şi având ca adresă destinaţie o staţie aparţinând altui segment decât cel pe care au fost recepţionate sunt retransmise. ARP utilizează o tabelă (cunoscută de asemenea ca ARP cache) pentru realizarea acestei translaţii. este transmis un mesaj brodcast. cum este. dar sunt tratate ca "date". prezenţa acestora fiind transparentă staţiei sursă. o adresă Ethernet. staţia de lucru poate transmite mesaje prin care cere altui sistem să îi furnizeze sistemul de operare (precum la staţiile fără hard disc conectate într-o reţea Netware şi care au plăci de reţea cu PROM de bootare de la distanţă). Spre deosebire de un repetor însă. ARP utilizează facilităţile de comunicare ale nivelului legătura de date pentru interogarea reţelei şi identificarea calculatoarelor care sunt ataşate sau sunt eliminate din reţea. Cu alte cuvinte. Ca şi înainte. Informaţiile iniţiale de înpachetare şi formatare sunt reţinute. aflate la distanţă. Protocolul RARP Protocolul RARP converteşte o adresă a nivelului legătură de date. Prin urmare. Utilizând RARP. denumit cerere ARP. ele nu sunt direct compatibile. dispozitivul de recepţie desface pachetul şi ignoră informaţiile de împachetare. Răspunsul conţine adresa hardware fizică a destinaţiei. toate transmisiile între staţii aparţinând aceluiaşi segment de reţea nu sunt reluate. Pachetele de date sunt încapsulate cu informaţii de împachetare care sunt recunoscute de reţeaua care le transportă. Dacă unul din echipamentele din reţea recunoaşte propria adresă în cerere. De exemplu. completat cu adresarea de inter-reţea iniţială. Funcţia unei punţi este similară cu a unui repetor dat fiind că el este destinat tot pentru a interconecta segmente de reţea.a echipamentului destinaţie. 52 . Interconectarea reţelelor (probleme generale) Tunelarea Tunelul este o construcţie relativ simplă care poate fi utilizată pentru transferul datelor printr-o regiune de reţea altfel incompatibilă. care este utilizată de către driver-ul de echipament al transmiţătorului pentru a transmite pachetul în reţea. Un aspect interesant este faptul că proiectanţii TCP/IP au proiectat RARP pentru a fi utilizat de calculatoare fără unitate de hard disc. procesul propriu-zis de conversie depinde de tehnologia nivelului legătura de date (Ethernet. într-o adresă IP. de exemplu. După ajungerea la destinaţie. Modulul ARP salvează rezultatul acestor interogări pentru utilizări ulterioare. Aceasta are ca rezultat restaurarea pachetului în formatul iniţial. La interconectarea segmentelor sunt folosite repetoare care asigură cerinţele electrice necesare conectării mai multor segmente. transmite un răspuns ARP către entitatea solicitantă. Repetorul realizează o amplificare şi o retransmitere a semnalelor recepţionate fără o prelucrare a acestora. ARP reface în mod automat adresele atunci când se schimbă configuraţia reţelei. Punţi Indiferent de tipul LAN-ului. etc. IBM Token Ring.

etc.un timp prestabilit sau recepţia s-a făcut cu erori. standard pentru interconectarea segmentelor token ring. standarde internaţionale. După cum am văzut. Teme pentru verificarea cunoştinţelor Protocolul OSPF foloseşte: a. apoi CV2 face legătura dintre primul ruter şi cel de-al doilea. dorinţa de reducere a erorilor induse de retransmisii la un anumit nivel. starea legăturilor c.pong sau cu confirmare pozitivă. Există două tipuri de punţi mai larg răspândite: punţi transparente (cunoscute şi ca spanning tree) şi punţi cu rutarea sursei (source routing bridges) diferenţa majoră dintre ele fiind algoritmul de rutare. Aceste limite au diverse cauze: hard. Fiecare ruter are tabele care spun la ce circuit virtual este legat Rutere neorientate conexiune In acest model numai serviciul nivelului reţea oferă nivelului transport capacitatea să introducă datagrame în subreţea. În cazul punţilor transparente. vectori distanţă b. O altă funcţie importantă a serviciului reţea este furnizarea unui mecanism uniform de adresare pentru nivelul transport. toate deciziile de rutare sunt luate intern de către acestea. prin conectarea şi concatenarea unei serii de reţele. de clasă A b. precum şi ruter la ruter printr-un circuit virtual.1 este: a. Rutere orientate conexiune Modelul OSI permite două moduri de interconectare: o conexiune orientată pe circuite virtuale şi stilul internet cu datagrame. dorinţa de a preveni ca un pachet să ocupe canalul un timp prea lung. punţile cu rutarea sursei făcând parte din cadrul standardului IEEE 802. protocoale.1(D) -.token ring -.IEEE 802. lungimea legăturilor Următoarea adresă IP:123. Unitatea de date specifică acestui nivel este pachetul. se comandă retransmisia cadrului respectiv. CV1(circuitul virtual) merge de la calculatorul sursă la primul ruter. Acest tip de protocol este cunoscut sub numele de ping .5 . sisteme de operare. pe căi convenabil alese. Rolul de releu între aceste legături este îndeplinit de nivelul reţea. Ruterele Operează la nivel reţea.168. Conexiunea între calculatorul sursă dintr-o reţea şi calculatorul destinaţie din altă reţea este compusă din mai multe circuite simultane adiacente. O punte operează în cadrul subnivelului MAC în contextul modelului de referinţă ISO. cea mai simplă metodă de confirmare a recepţionării unui cadru constă în transmiterea confirmării după fiecare cadru recepţionat. Principala funcţie a nivelului reţea este dirijarea pachetelor transmise între oricare două noduri. pe când în celălalt caz această sarcină revine staţiei terminale. Protocolul utilizat este bazat pe ideea construcţiei unei interreţele. Fiecare retea impune o dimensiune maximă a pachetelor ei. La ora actuală există un standard internaţional privitor la punţile transparente .200.neîncărcând astfel restul reţelei. Se folosesc două tipuri de rutere unul pentru reţele orientate conexiune şi altul pentru reţelele neorientate conexiune. de clasă B 53 . Dacă această confirmare nu soseşte într .

pag. pag. de clasă C O adresă IP versiunea 6 are: a. Ed. Studierea protocolului TCP orientat conexiune (protocol care e folosit In Internet).c. Dacia. Tanenbaum. transport c. Peterson. reţea b. S. Studiul protocolului neorientat conexiune UDPf olosit mai ales în reţele mobile. 128 biţi O punte lucrează la nivelul: a. Risoprint. 54 . Computer Networks. B. 2001. 121214 Biblioteca facultăţii MODULUL 6 NIVELUL TRANSPORT Concepte de bazǎ • • • • • • Funcţiile nivelului transport Controlul fluxului Realizarea serviciului transport Protocolul TCP Structura pachetului TCP Protocolul UDP Obiective: 1. reţea b. 2. Ed. 25-100 Biblioteca facultăţii 3. 2005. Cluj-Napoca. Ed. Principalele componente ale antetului protocolului TCP.1-26. Nicolae Tomai. 3. 45-99. 36 biţi b. pag. 12-97 De pe Web 4. structuri. pag. 2001. Mc. fizic Bibliografie 1. Reţele de calculatoare. Davie Reţele de calculatoare. Analiza principalelor primitive de la nivelul transport pentru diverse tipuri de reţele. Nicolae Tomai. programare. ediţia-II-a. legătură de date Un ruter lucrează la nivelul a. 5. Înţelegerea modului de lucru al nivelului transport. Elemente de programare distribuită. A. Graw Hill. aplicaţii. 4. transport c. 112-350 Biblioteca facultăţii 2. L. All. o abordare sistemică. ca nivel capăt la capăt. 116 biţi c.

Rezultate aşteptate: 1. transfer de date şi desfiinţare. -nivelul de protecţie. Deoarece nivelul reţea este puternic dependent de reţeaua de comunicaţii. entităţile acestora neavând corespondente în subreţea. -probabilitatea de eşec la desfiinţare a conexiunii. 5.Se vor studia treptat principalele funcţii ale nivelului transport. insistându-se asupra legăturii sale cu nivelele adiacente 2. începând cu nivelul transport protocoalele sunt capăt-la-capăt.Recomandǎri privind studiul: 1. Nivelul transport realizează o comunicare sigură între două calculatoare gazdă detectând şi corectând erorile pe care nu le tratează nivelul reţea. iar utilizatorul nu poate interveni în subreţea pentru a-i mări performanţele sau schimba caracteristicile. independent de tipul reţelei utilizate. 4. In funcţie de caracteristicile traficului generat utilizatorii nivelului transport pot cere stabilirea unei conexiuni transport cu o anumită calitate a serviciului furnizat. -întârzierea de desfiinţare a conexiunii. Aprecierea rolului important al protocoalelor pentru diverse grupe de reţele. Calitatea serviciului transport este caracterizată prin următorii parametri: -productivitatea (cantitatea de date transferată într-o unitate de timp ) -întârzierea de stabilire a conexiunii. adică un set standard de primitive de serviciu. Nivelele inferioare(1-3) alcătuiesc furnizorul de servicii al nivelului transport. După parcurgerea acestui capitol. -conexiunile au trei faze: stabilire. Utilizarea protocolului TCP pentru interconectarea la reţelele locale şi extinse. 3. El este asemănător cu nivelul reţea: -are servicii orientate şi neorientate pe conexiune. Acest nivel furnizează nivelelor superioare o interfaţă independentă de tipul reţelei utilizate. 2. -o interfaţă uniformă pentru utilizatori. Folosirea protocolului UDP.2.De asemenea se va face apoi o trecere în revistă a principalelor primitive folosite de nivelul transport. 3. performanţele şi caracteristicile sale fiind determinate de aceasta. CONŢINUTUL UNITĂŢII Nivelul transport Introducere Nivelul transport este un strat important având rolul de asigurare a unui transfer de date corect. 4. 55 . neorientat conexiune. iar nivelele superioare sunt orientate spre organizarea dialogului dintre utilizatori. Apoi se va studia protocolul UDP. ele având funcţii orientate spre comunicaţii. -adresarea şi controlul fluxului se fac similar.3 protocoalele se referă la legătura dintre terminal (calculatorul gazdă) şi subreţea sau între nodurile subreţelei constituind astfel două categorii distincte de protocoale şi anume: protocoale de interfaţare şi protocoale de comunicaţie. -rata erorilor. insistându-se asupra antetului de protocol şi a porturilor sale. Dacă pentru nivelele 1. -întârzierea de transmisie. Folosirea eficientă şi creşterea debitului de transmisie prin folosirea de protocoale de tip capăt la capăt. Se va aprofunda protocolul TCP. să discearnă tipurile de primitive la nivel transport necesare pentru o anumită implementare. utilizatorul de reţele de calculatoare este în măsură. atunci se poate adăuga subreţelei un nivel care să permită: -un transfer sigur al datelor chiar cu o reţea nesigură.

-posibilitatea de transmitere expeditivă a datelor. pune în execuţie pe B comunicându-i adresa PAST la care urmează să se ataşeze în aşteptarea unei cereri de conectare şi transmite aceeaşi adresă la A.-prioritatea. Deşi nivelul transport asigură conexiuni utilizabile simultan în ambele sesiuni (duplex). O cale de a ocoli acest neajuns este de a asocia fiecărei conexiuni un identificator ales de entitatea transport iniţiatoare şi pus în antetul fiecărei unităţi de date. conform căreia unele conexiuni sunt servite înaintea altora. el specifică utilizatorul B la care să se conecteze (uzual. în contextul nivelului transport este determinată de numărul mult mai mare de conexiuni gestionate şi de intervalele de timp mult mai mari în care mesajele trebuie păstrate pentru eventuale retransmiteri. gazdă. având câmpuri diferite pentru ţară. va avea loc un nou transfer nedorit de bani. Gestiunea transferului datelor Să presupunem că un utilizator stabileşte o conexiune cu o bancă. Serverul alege un PAST. port. Una din funcţiile importante a nivelului transport este multiplexarea conexiunilor. Multiplexarea "în sus" constă în utilizarea unei conexiuni reţea ca suport al mai multor conexiuni de transport. cere transferul unei sume de bani şi desfiinţează conexiunea. căruia îi adresează un mesaj despre serviciul solicitat. Este deci normal să existe mai multe clase de servicii de transport şi corespunzător mai multe clase de protocoale. Orice serviciu nou îşi anunţă adresa serverului director. In acest fel se utilizează mai eficient reţeaua în care traficul pe fiecare conexiune de transport este redus. Apoi A şi B se vor conecta. Rezolvarea e uşurată dacă adresele PAST sunt structurate. -erorile netratate. B) şi adresa lor PAST. Schema folosită de ARPA defineşte. află adresa lui B. aspect întâlnit şi la nivelul legăturii de date. un server director păstrează corespondenţa dintre numerele serviciilor cunoscute ( de ex. Complexitatea acestuia. La fel de important este controlul fluxului datelor. B este ataşat la un punct de acces la serviciul de transport-PAST). Utilizatorul A începe prin a se conecta la acest server. Astfel în cazul unor subreţele fără erori. nivelul transport nu trebuie să realizeze corecţii ale transmisiei în timp ce în cazul unor erori semnalate sau nesemnalate de reţea aceste corecţii sunt necesare. multe aplicaţii necesită o coordonare a dialogului în care doar unul din interlocutori poate transmite la un moment dat. reţea. Odată determinată adresa lui B entitatea transport locală a lui A trebuie să cunoască în ce sistem este situată aceasta. -probabilitatea de eşec la tratarea erorilor. Multiplexarea "în jos" constă în utilizarea mai multor conexiuni de reţea pentru o singură conexiune de transport astfel încât se urmăreşte viteza de transmitere a datelor în cazul unui flux ridicat. -rezilierea. In a doua variantă. O altă problemă se referă la lungimea unităţilor de date care se poate modifica prin blocare. după care se conectează la B. Atingerea acestor performanţe depinde în mare măsură de tipul subreţelei utilizate. funcţie de care nivelul transport trebuie să realizeze un număr mai mare sau mai redus de funcţii. diferit de cel al conexiunilor anterioare (active sau desfiinţate) dar se reţin la nesfârşit identificatorii utilizati. Calitatea serviciului se negociază la stabilirea conexiunii. adică se colectează mai multe mesaje într-o singură unitate de date de protocol sau segmentare adică împărţirea unui mesaj în mai multe unităţi de date de protocol. Utilizatorul A se conectează la acest server. care dă posibilitatea ca nivelul transport să închidă o conexiune datorită unor probleme interne. pentru a putea stabili adresele PASR necesare conexiunii reţea. La fiecare nouă conexiune se alocă un nou identificator. în fiecare maşină care oferă servicii un proces "server" care cunoaşte toate serviciile puse la dispoziţia utilizatorilor. Dacă din întâmplare fiecare pachet este duplicat şi întârziat în reţea. 56 . Gestiunea conexiunii de transport Adresarea Când un utilizator A doreşte să stabilească o conexiune.

vor creşte lungimile cozilor legăturilor congestionate şi aceasta va duce la întârzierea pachetelor. remiterea corectă nu este asigurată de către UDP şi articolele de dată pot să sosească la aplicaţia destinaţie într-o ordine diferită decât cea în care au fost trimise. în acest context înseamnă că articolele de dată ar trebui remise fără erori şi în secvenţă aplicaţiei receptoare. Aceasta este una din funcţiile principale ale controlului fluxului. adică. uneori este necesar să împiedecăm asemenea traficuri. pentru a se asigura faptul că un transmiţător mai rapid nu va supraîncărca un receptor mai lent cu mai multe pachete decât poate gestiona acesta din urmă. fiecare identificate printr-un număr de port. Noi nu vom face distincţie în terminologie. vor fi puse deoparte şi retransmise mai târziu.Pentru a limita numărul identificatorilor memoraţi se recurge la un mecanism de distrugere a pachetelor vechi precum şi a duplicatelor. În plus. TCP utilizează o schemă cu confirmări a pachetelor TCP corect primite şi retransmisia altora care nu au ajuns Pentru a furniza o remitere secvenţială a pachetelor (articolelor de dată). Astfel. cu ajutorul unui ceas. Desfiinţarea unei conexiuni: t_disconnect_request. care poate avea loc ţinând seama de creşterea oferită de încărcare. nivelul TCP asigură un port TCP ambelor capete. Combinaţia de adrese IP şi de porturi TCP identifică din nou conexiunea TCP în mod unic. De asemenea. Unii autori folosesc termenul "controlul fluxului" pentru acest tip de conectare rapidă şi utilizează termenul "controlul congestiei" pentru reglarea grupului de pachete în cadrul unei subreţele. TCP este un nivel de protocol alternativ constând în vârful nivelului Ip care oferă remiterea corectă a articolelor de dată. Pentru a asigura remiterea corectă. un fenomen similar este acela al unei magistrale cu trafic blocat. tipul şi obiectivul controlului fluxului fiind discutat. t_connect_confirm. Dacă nu se iau măsuri de reducere a traficului la intrarea în reţea. când permit resursele de comunicaţie. t_date. nivelul TCP conţine mecanisme pentru evitarea congestionării reţelei şi a utilizării optime a capacităţii de reţea disponibilă. Ca rezultat. utilizând conceptul de conexiune pentru a lega transmiţători şi receptori ai serviciilor TCP. Protocolul TCP (Transmission Control Protocol) Multe aplicaţii care utilizează servicii pe reţea aşteaptă ca data să fie transmisă şi primită corect dea lungul conexiunilor reţea. pentru evitarea acestor tipuri de aglomerări. Când se întâmplă aceasta. care sosesc în aceste noduri. Când creăm o conexiune între doi utilizatori. nivelul TCP are de asemenea o capacitate de stocare. lungimea cozii creşte nespecificat. unele pachete. traficul prin reţeaua actuală scăzând atâta timp cât întârzierea pachetelor devine excesivă. Controlul fluxului In majoritatea reţelelor există cazuri în care oferta de încărcare este mai mare decât se poate gestiona cu rute optime. pentru o conectare mai rapidă. spaţiul tampon al nodurilor putând fi depăşit. Stabilirea unei conexiuni: entitate transport A t_connect_request. se va clarifica din context. Utilizatorii de servicii la ambele capete 57 t_disconnect_indication entitate B t_connect_indication t_connect_response t_date . Corect. fiind posibilă depăşirea întârzierii maxime specificate. Aşa cum am văzut în secţiunea anterioară. uneori este necesar controlul fluxului între doi utilizatori. Conexiuni TCP Nivelul TCP este o alternativă la nivelul UDP. Pe lângă asigurarea unei remiteri corecte.

Deci atât timp cît modulele TCP funcţionează corect şi sistemul de reţele nu devine complet partiţionat. Dacă nu e primită confirmarea într-un interval maxim de timp. data este receptată ca un şir de octeţi. în mod continuu.de conexiuni primesc şi trimit articole de dată prin porturile TCP. Pentru transmiterea datelor modulele TCP folosesc pachete IP. un antet TCP cu informaţii specifice acestui protocol. de răspuns la orice cerere de stabilire de conexiune. de iniţiere a conexiunii. Utilizatorii modulelor TCP pot indica nivelele de prioritate şi de securitate pentru transferul de date. pentru iniţializarea structurilor de control. datele neconfirmate sunt retransmise. d)servicii orientate pe conexiune. Fiecare pachet va conţine după antetul IP. de transmitere a pachetelor în reţea. c)controlul fluxului de date. numere de secvenţă. nivelul TCP formatează articolele de dată în pachete TCP şi le remit nivelului TCP receptor. Este un protocol fiabil de comunicare între procese aflate între calculatoare interconectate. Modulul TCP trebuie să refacă datele din pachetele eronate. In acest scop are loc un dialog prealabil între cele două module TCP. în ambele direcţii. să ţină cont de pachetele pierdute. dimensiunea ferestrei de comunicaţie). Conexiunea TCP lucrează ca o conexiune full-duplex astfel încât ambele capete ale conexiunii TCP pot trimite şi primi date în mod concurent. modulele TCP proprii trebuie mai întâi să stabilească o conexiune (canal de comunicaţie). Deci pentru a stabili o conexiune între două procese ce doresc să comunice. între două procese. chiar neglijabilă. folosind comutarea de pachete. Este orientat pe conexiuni şi se situează la nivelul transport din ierarhia OSI. Prin stocare şi fragmentare. Acest lucru se realizează însoţind fiecare confirmare de o fereastră de permisiune care indică domeniul de numere de secvenţe în care transmiţătorul poate furniza date fără a primi o nouă confirmare. El a fost gândit ca având la nivelul reţea un modul Internet (IP) dar poate funcţiona şi cu alte protocoale. b)fiabilitate. Acolo. Serviciile de fiabilitate şi control al fluxului de date impun unui modul TCP să menţină pentru fiecare flux de date anumite structuri de control (soclu. Nivelul TCP nu structurează articolele de dată trimise de către utilizatorii de servicii. Formatul mesajelor TCP este cel din figura 6. ceea ce înseamnă iniţializarea celor două structuri de control cu valori corelate. Interfaţa dintre modulul TCP şi modulele de nivel superior se face prin apeluri similare celor pe care un sistem de operare le oferă pentru manipularea fişierelor. Modulul TCP asigură o modalitate prin care receptorul poate controla cantitatea de date furnizată de transmiţător. Un modul TCP pune la dispoziţie două funcţii de deschidere de conexiuni. TCP presupune că la nivelul imediat inferior (reţea) există o modalitate. O conexiune este definită de structurile de control din cele două procese ce comunică prin fluxuri de date. Un utilizator de servicii trimite articole de dată de-a lungul conexiunii care sunt văzute de către nivelul TCP ca un şir de octeţi. de cele duplicate sau transmise în altă ordine de sistemul de comunicaţii de la nivelul reţea. Pentru aceasta fiecare pachet primeste un număr de secvenţă şi necesită confirmare de primire. erorile mediului fizic de propagare a datelor nu vor influenţa corectitudinea fluxului de date. Numerele de secvenţă servesc atât la refacerea fluxului de date cât şi la eliminarea pachetelor duplicate. alta pasivă. Este de responsabilitatea utilizatorilor serviciilor TCP să recunoască formatul articolelor de dată trimise de-a lungul unei conexiuni TCP. una activă. Funcţiile protocolului TCP Protocolul TCP trebuie să asigure următoarele: a)transfer de date. e)prioritate şi securitate.1: 58 .

Formatul mesajelor TCP Semnificaţia câmpurilor Portul sursă (16 biţi) -împreună cu adresa sursei formează soclul sursei. Indiacator urgent (Pointer urgent )(16 biţi) reprezintă offset-ul faţă de numărul de secvenţă al datelor ce trebuie transmise urgent. numărul de secvenţă este adus la valoarea sa iniţială.anunţă terminarea fluxului de date de la transmiţător. Rezervat (6 biţi) -iniţializaţi cu 0. începând cu cel imediat din numărul de confirmare pe care cel ce trimite mesajul îl poate recepţiona.cere anunţarea imediată a utilizatorului destinaţie de primirea mesajului.se ia în considerare câmpul indicator urgent. de aceea UNIX-ul Berkekey suportă TCP/IP care este accesat printr-un set de primitive specifice. ACK.reprezintă numărul de octeţi.reprezintă numărul primului octet de date din cadrul segmentului de date curent. Numărul de confirmare (32 biţi) -conţine valoarea următorului număr de secvenţă pe care trebuie să-l primească. PSH. Portul destinaţie (16 biti) -numărul portului destinaţie selectează procesul din calculatorul destinaţie cu care s-a stabilit o conexiune. Dacă numărul de octeţi de date este impar se completează cu octet nul. Biţii de control URG.este calculată pentru toate cuvintele din antet şi din blocul de date. Aplicaţii şi caracteristici TCP 59 .au lungimi diferite. Opţiuni .Fig. Dacă bitul de control SYN este setat. Lungime antet date (offset date) (4 biti) conţine lungimea antetului TCP în cuvinte de 32 biţi indicând de unde încep datele.1. Suma de control (16 biţi). Fereastra ( 16 biţi). SYN. care permit utilizatorilor să acceseze serviciul transport. apar sau nu în antet.validează număr confirmare.cere sincronizarea numerelor de secvenţă.6.resetare conexiune. FIN. RST. Un număr mare de calculatoare din reţeaua ARPA Internet lucrează sub UNIX. Numărul de secvenţă (32 biţi) .

şi de livrarea lor aplicaţiei receptoare. Aplicaţiile pot stabili o conexiune "egal la egal" de-a lungul reţelei IP.2. dacă 60 . însă e necesară informaţie suplimentară pentru a dirija pachele pentru mai multe aplicaţii reţea într-un singur nod IP. Pentru a construi o facilitate mail completă.Multe aplicaţii care acţionează ca utilizatorii de servicii ai stivei TCP/IP utilizează serviciile nivelului TCP ca şi un punct de intrare în stiva TCP/IP. Aceste aplicaţii ar trebui să fie prezente în orice implementare completă a stivei TCP/IP. TELNET este folosită pentru a conecta un nod de reţea ca terminal la un alt nod de reţea. Pachetul IP conţine suficientă informaţie pentru a identifica nodul. Protocolul UDP(User Datagram Protocol) Serviciile oferite de către nivelul IP nu sunt folosite de către programele de aplicaţie direct. ca şi partea de mesaj care conţine mesajul poştal curent. Unul dintre principalele motive( pentru aceasta) este incapacitatea nivelului IP de a distinge între pachetele "către" şi "de la" mai mulţi utilizatori de servicii IP într-un nod IP. Un agent-utilizator trebuie să fie capabil să creeze. folosirea serviciilor TCP duce la o utilizare eficientă a lărgimii de bandă a reţelei disponibile. TELNET. cu ajutorul terminalului poate transfera în mod interactiv fişiere spre şi de la nodul de reţea îndepărtat şi nodul de reţea local. FTP constă dintr-o aplicaţie client pe nodul reţelei care cere şi o aplicaţie server pe modul de reţea îndepărtat. orientate pe flux. UDP este construit în vârful nivelului IP şi oferă multiplexarea şi demultiplexarea mai multor fluxuri de date de-a lungul nivelului IP. De exemplu. mai mult de o aplicaţie poate schimba date cu alte noduri reţea. în care trei aplicaţii din calculatoru A (gazda A) schimbă articole de date cu aplicaţiile pereche din calculatorul B ( gazda B). Serviciile oferite de către nivelul TCP ascund majoritatea detaliilor de reţea serviciului utilizator şi oferă servicii de transport. Aceste aplicaţii includ FTP. utilizând serviciile UDP. Nivelul UDP este responsabil pentru trimiterea datelor nivelului UDP pereche. Utilizatorul poate folosi terminalul conectat la nodul de reţea local pentru a se "log-a" la un alt nod de reţea îndepărtat. 6. FTP este folosită pentru a schimba fişiere între noduri reţea. corecte. Un pachet de control constă dintr-un antet cu informaţia despre partea trensmiţătoare şi receptoare. In documentul original al DOD/DCA care defineşte stiva TCP/IP. Datorită caracteristicilor de control al fluxului de niveluri TCP.6.2 este arătată o comunicaţie tipică. au fost descrise un număr de aplicaţii care folosesc acest protocol. aplicaţia utilizator-agent trebuie să fie prezentă în toate nodurile de reţea relevante. SMTP. SMTP este un serviciu TCP utilizat pentru a interschimba mesaje între nodurile de reţea folosind pachete IP. citească şi să mânuiescă mesaje e-mail. Aplicaţii care folosesc protocolul UDP In fig. Numai aplicaţiile care utilizează serviciile protocolului UDP sunt capabile să opereze folosind servicii de comenzi fără conexiune. SMTP oferă facilităţile de transfer mail. Nivelul UDP are grijă de multiplexarea şi demultiplexarea corectă a articolelor de date de-a lungul nivelului IP. Fig. Intr-un nod IP. Utilizatorul.

Combinarea a două porturi UDP conectate. protocolul UDP. de exemplu. Data: data propriu zisă transportată de către pachetul UDP. Un nod de reţea poate efectua o legătură UDP cu o aplicaţie. iar nivelul UDP din gazda B demultiplexarea.) }. Porturi UDP Pentru implementarea serviciilor de multiplexare şi demultiplexare pentru nivelul transport.3 { : Câmpuri Ethernet : { : Câmpuri IP : { : Câmpuri UDP : { data UDP } } } 61 . identifică o legătură UDP. Aplicaţiile conectate la un port UDP iau parte la o conversaţie într-o legătură tip UDP. fi transportat într-un cadru Ethernet. Un pachet IP este transportat la nivelul UDP destinaţie încapsulat în câmpul dată al pachetului IP. Aceste porturi cunoscute sunt agreate de către toate implementările UDP.aplicaţia 1 din nodul A trimite un pachet de date aplicaţiei 2 din nodul B. Un număr de porturi UDP. s-a introdus ca şi la TCP conceptul de porturi UDP. Port Destinaţie: portul destinaţie UDP. Verificare: suma de control opţională a întregului pachet UDP. Lungime: lungimea pachetului UDP în octeţi. Toate serviciile importante de reţea au numere de port fixate. Pachetul IP poate. Structura pachetului UDP Structura pachetului UDP este simplă în comparaţie cu structura unui pachet IP. Intregul proces de încapsulare este descris în figura 6. pachet UDP: = { Port Sursă (octet 1:2) Port Destinaţie (3:4) Lungime (5:6) Verificare (7:8) Data (9:.. Câmpurile au următoarea semnificaţie: Port Sursă: portul sursă UDP. Pachetele de date trimise de un capăt sunt recepţionate la celălalt capăt (de un port) de-a lungul unei legături UDP. Când construim o legătură utilizând serviciile UDP. portul UDP receptor trebuie să fie cunoscut dinainte. conectând-o la portul cunoscut al serviciului. nivelul UDP din nodul A efectuează multiplexarea. în mod normal un pachet IP.. în combinaţie cu adresa IP a nivelului reţea local formează o identificare unică a portului UDP.

UDP şi TFTP este rezident într-un astfel de nod reţea. transfer de date şi desfiinţare. In majoritatea reţelelor există cazuri în care oferta de încărcare este mai mare decât se poate gestiona cu rute optime. O stivă UDP/IP cu o aplicaţie SNMP poate fi folosită într-un nod de reţea fără să ceară prea multe resurse. Serviciul acestui nucleu este folosit pentru a încărca alt software de-a lungul reţelei. În plus. Ca şi nivelul legătura de date. Protocolul la nivel transport este definit printr-un set de proceduri. în urma negocierii clasei protocolului la nivel transport se alege un subset din aceste proceduri care sunt necesare pentru a realiza funcţionarea clasei. Când se întâmplă aceasta. spaţiul tampon al nodurilor putând fi depăşit. care sosesc în aceste noduri. Acest software formează un set mai complet de servicii. Rezumat Nivelul transport este un strat important având rolul de asigurare a unui transfer de date corect. Alegerea UDP pentru SNMP este bazată pe uşurinţa de implementare a mediului UDP/IP şi a mărimii mici a unui astfel de mediu. apare necesitatea ca utilizatorii serviciilor UDP să trateze erorile ce apar în remiterea pachetelor de date. -conexiunile au trei faze: stabilire.} Fig. Implicit. Această aplicaţie oferă ca şi serviciu schimbul de informaţie de management între două noduri de reţea. ce pot apare. pot conţine erori. Există un set de proceduri care sunt primite de la nivelul reţea.3. când permit resursele de comunicaţie. TFTP este construit în vârful nivelului UDP din cauza mărimii mici a implementării UDP. Serviciile oferite de către această aplicaţie sunt adesea utilizate pentru a "bootstrap"-a un nod reţea. Dacă nu se iau măsuri de reducere a traficului la intrarea în reţea. Aceste proceduri descriu mecanismul fundamental al protocoalelor nivelului transport. -adresarea şi controlul fluxului se fac similar. El este asemănător cu nivelul reţea: -are servicii orientate şi neorientate pe conexiune. Aceasta face ca principalele caracteristici ale serviciilor nivelului IP să fie de asemenea prezente în serviciile nivelului UDP. lungimea cozii creşte nespecificat. vor creşte lungimile cozilor legăturilor congestionate şi aceasta va duce la întârzierea pachetelor. O altă utilizare a UDP este SNMP(Simple Network Management Protocol). Una dintre ele este protocolul de transport fişier (TFTP-Triviale File Transport Protocol). fiecare având o activitate specifică. 6. -controlul fluxului. incluzând Ethernet. Datele trimise de-a lungul unei conexiuni UDP pot fi pierdute. fiind posibilă depăşirea întârzierii maxime specificate. pot sosi într-o ordine aleatoare (nu secvenţial). Un număr de aplicaţii bine cunoscute utilizează serviciile UDP. IP. 62 . Există relaţii între fiecare procedură şi cele 5 clase de protocoale de la nivelul transport. unele pachete. Acestea sunt comune tuturor claselor nivelului transport. Deoarece aceste probleme. nivelul transport trebuie să corecteze imperfecţiunile nivelului inferior şi de aceea el are funcţii similare nivelului legăturii de date ca: -detectarea erorilor. -gestiunea conexiunilor. El poate fi uşor încorporat (rezident) într-un ROM dintr-un nod de reţea. vor fi puse deoparte şi retransmise mai târziu. Un mic nucleu de software reţea. fac nesigură remiterea corectă a articolelor de date. Incapsularea unui pachet UDP Aplicaţiile şi caracteristicile UDP Principala funcţie a nivelului UDP este de a adăuga facilităţi de conexiune serviciilor deja furnizate de către nivelul IP.

Computer Networks. Pentru a asigura remiterea corectă.1-26. nivelul TCP are de asemenea o capacitate de stocare. mai mult de o aplicaţie poate schimba date cu alte noduri reţea. pag. capăt la capăt c. Dacia. Tanenbaum. structuri. aplicaţii. 24 biţi Protocolul UDP este: a. Elemente de programare distribuită. utilizând serviciile UDP. S. Nicolae Tomai. Teme pentru verificarea cunoştinţelor Nivelul transport realizează transferul de date: a. 25-100 Biblioteca facultăţii 3. Peterson. Mc. nod adiacent la nod adiacent b. Ed. şi de livrarea lor aplicaţiei receptoare. Reţele de calculatoare. UDP este construit în vârful nivelului IP şi oferă multiplexarea şi demultiplexarea mai multor fluxuri de date de-a lungul nivelului IP. All. 16 biţi c. Nicolae Tomai. B. 2001. 112-350 Biblioteca facultăţii 2. o abordare sistemică. Davie Reţele de calculatoare. Cluj-Napoca. pag. 121214 Biblioteca facultăţii MODULUL 7 63 . L. Nivelul UDP este responsabil pentru trimiterea datelor nivelului UDP pereche. orientat spre secvenţă c. programare. neorientat conexiune Bibliografie 1. prin adăugarea de pachete c. în acest context înseamnă că articolele de dată ar trebui remise fără erori şi în secvenţă aplicaţiei receptoare. prin ferestre b. Ed. 2005. Risoprint. 45-99. Ed. 12-97 De pe Web 4. prin adăugarea de antete Porturile protocolului TCP au: a. linie la line Controlul fluxului într-o reţea se realizează: a. Intr-un nod IP. pag. A. TCP este un nivel de protocol alternativ constând în vârful nivelului Ip care oferă remiterea corectă a articolelor de dată. Graw Hill. pag. 8 biţi b.Multe aplicaţii care utilizează servicii pe reţea aşteaptă ca data să fie transmisă şi primită corect de-a lungul conexiunilor reţea. 2001. orientat conexiune b. TCP utilizează o schemă cu confirmări a pachetelor TCP corect primite şi retransmisia altora care nu au ajuns Pentru a furniza o remitere secvenţială a pachetelor (articolelor de dată). ediţia-II-a. Corect.

Studiul soclurilor pentru sistemele de operare Windows. Analiza soclurilor pentru legături orientate conexiune şi legături neorientate conexiune. Studierea serverelor orientate pe flux şi a celor ce folosesc socluri tip datagrame. 4. Recomandǎri privind studiul: 1. Aprecierea rolului important al protocoalelor pentru diverse grupe de reţele în legăturile folosind socluri de flux şi socluri datagrame. Programarea în reţele folosind RPC-uri. CONŢINUTUL UNITĂŢII Programarea în reţele de calculatoare Proiectarea aplicaţiilor pentru reţele de calculatoare In proiectarea aplicaţiilor pentru reţele şi deci şi pentru Internet.Familiarizarea studenţilor cu tehnologia client-server şi dobândirea cunoştinţelor necesare programării în reţele. 3. 4. 3. Apoi se va urmări modul de scriere a programelor folosind soclur. 2. 4. Modelul de lucru client-server 2. Conceperea şi scrierea de programe pentru a implementa un server sub sistemele de operare Unix şi Windows.De asemenea se va face apoi o trecere în revistă a noţiunii de soclu şi a legăturilor cu nivelul transport. 2. Principalele componente ale antetului protocolului TCP. 6. 5. variante de socluri pentru sistemele de operare Windows.Se vor studia treptat principiile legăturilor client-server. Scrierea programelor client-server. insistându-se asupra noţiunilor de client şi server. 2. Utilizarea noţiunii de RPC pentru crearea de legături client-server. Înţelegerea noţiunii de soclu şi modul de lucru pentru diverse tipuri de conexiuni. 5. este de dorit să se folosească principiile de proiectare definite de modelul de referinţă ISO/OSI. Se vor aprofunda noţiunile de soclu pentru legături orientate conexiune şi legături neorientate conexiune.PROGRAMAREA ÎN REŢELE DE CALCULATOARE Concepte de bazǎ • • • • • • • Modelul client server Programarea cu socluri Conectarea prin conexiune Socluri de datagrame Socluri Windows Programarea folosind Java Programarea cu RPC-uri Obiective: 1.(cel mai des se foloseşte suita de 64 . 3. Rezultate aşteptate: 1. Studiul privind RPC-urile ajută la clarificarea multor noţiuni în paradigma client-server.

Ca programator de reţea. Soclurile de datagrame sunt uneori denumite "socluri fără conexiune" (deşi se pot conecta cu connect() dacă chiar se doreşte). In majoritatea cazurilor. un terminal. în modelul de programare client/server. Cu alte cuvinte. trebuie să facem acest lucru cu ajutorul unui descriptor de fişier. De fapt sunt mai multe tipuri. Există adrese Internet (socluri Internet). Modelul client-server Majoritatea programatorilor de reţea folosesc modelul client-server pentru a crea programe pentru nivelul aplicaţie în reţea. iar uneori se poate crea un program care să realizeze ambele funcţii. Prin definiţie. prin proiectarea programului se proiectează de fapt nivelul aplicaţie al ierarhiei ISO/OSI. Deci. o aplicaţie de reţea constă din două programe separate:un program client şi un program server. adrese CCITT X. Sunt mai multe tipuri de socluri. un FIFO. Programul care cere informaţii funcţionează ca program client. Partea de server a unei conexiuni în reţea răspunde cererilor clientului. Comunicaţiile în reţea necesită o conexiune între două calculatoare sau programe care 'discută' unul cu celălalt. Interfaţa soclu este un API (interfată de programare a aplicaţiilor-grup de funcţii pe care programatorii le folosesc pentru a dezvolta programe de aplicaţie pentru un anumit mediu de calcul) pentru reţele TCP/IP. De unde se poate obţine acest descriptor de fişier pentru comunicare? Putem să apelăm rutina sistem socket().25 (socluri X. folosind descriptorii de fişiere Unix. care vor fi referite de acum înainte ca "SOCK_STREAM" şi respectiv "SOCK_DGRAM". depinde de versiunea de Unix pe care o rulăm. Ne ocupăm numai de socluri Internet. Atunci când un program Unix face orice fel de intrare/ieşire. Dacă există un descriptor de fişiere. un fişier de pe disc sau orice altceva. Ea returnează descriptorul de soclu şi putem comunica folosind funcţiile specializate send() şi recv().protocoale TCP/IP) Un programator pentru reţea creează nivelul aplicaţie în acest model. o aplicaţie de reţea realizează două funcţii separate şi bine definite:cererea de informaţii şi răspunsul la cererile de informaţii. 65 . nume de cale pe un nod local (socluri Unix).25) şi probabil multe altele. realizează acest lucru citind sau scriind un descriptor de fişiere. O conexiune în reţea constă în stabilirea unei legături între ambele terminale Modelul de programare client/server împarte o aplicaţie de reţea în două părţi:partea de client şi partea de server. partea de client a unei conexiuni în reţea necesită informaţii sau servicii de la partea de server a conexiunii. dar send() şi recv() oferă un control mult mai mare asupra transmisiei de date. însă vom vorbi doar despre două dintre ele: socluri de flux ("Stream Sockets") şi socluri de datagrame ("Datagram Sockets"). Un descriptor de fişiere este un întreg asociat la un fişier deschis. când vrem să comunicăm cu un alt program prin Internet. Dar acest fişier poate fi o legătură la reţea. iar programul care răspunde la astfel de cereri funcţionează ca program server. Dacă se foloseşte acest model ca şi ghid de proiectare pentru crearea propriilor module soft pentru Internet se minimizează problemele prezente şi viitoare legate de aplicaţiile de reţea. de ce nu se pot folosi funcţiile read() şi write() pentru a comunica printr-un soclu? Se poate. Programarea cu socluri Noţiunea de soclu Soclurile sunt un mod de a comunica cu alte programe.

. Se realizează un pachet. World!\n" pe o conexiune de flux . Toate caracterele care sunt tastate trebuie să ajungă în aceeaşi ordine. Un server de flux Tot ce face acest server este să trimită şirul de caractere "Hello. etc. In ceea ce priveşte soclurile de datagrame. In general sunt folosite pentru transfer de informaţii pachet cu pachet. dar nu folosesc TCP-ul.1 Comunicarea cu socluri Soclurile de flux asigură o comunicare sigură în două sensuri bazată pe conexiune. Cum reuşesc soclurile de flux să atingă un nivel atât de ridicat al calităţii transmisiei de date? Ele folosesc protocolul TCP. "L-am primit!" (un pachet "ACK"). Dacă ajunge. Exemple de aplicaţii: tftp. este să-l rulăm într-o fereastră şi să dăm telnet dintr-o altă fereastră: 66 . ele folosesc protocolul UDP. să zicem. Cum funcţionează aceste programe dacă datagramele pot să se piardă? Fiecare are propriul protocol deasupra UDP. Soclurile de datagrame folosesc de asemenea IP-ul pentru rutare. datele din pachet vor fi fără erori. De ce nu sunt sigure? Dacă trimitem o datagramă. Această procedură de recunoştere este foarte importantă în implementarea aplicaţiilor SOCK_DGRAM. De asemenea. ele se numesc "fără conexiune". Dacă cel ce a trimis pachetul original nu a primit nici un răspuns în. Unde se foloseşe soclu de flux? Aplicaţia telnet foloseşe socluri de flux. vor ajunge în ordinea "1. va retransmite pachetul până va primi un pachet ACK. bootp. De exemplu. în care au fost scrise. browserele WWW utilizează protocolul HTTP care foloseşe socluri de flux ca să obţină paginile de WEB.Tot ce trebuie să facem pentru a testa acest server. s-ar putea să ajungă. De asemenea. căruia i se ataşează un antet IP cu informaţii despre destinaţie şi apoi se trimite. 2" la celălalt capăt. 7. Nu este nevoie de o conexiune. dezordonat. Dacă se trimit două articole la un soclu în ordinea "1. care asigură transmiterea datelor în ordine şi fără erori.Fig. cinci secunde. protocolul tftp spune că pentru fiecare pachet care este trimis. primitorul trebuie să trimită înapoi un pachet care să spună. nu vor fi erori. De ce sunt fără conexiune? Deoarece nu trebuie să menţii o conexiune deschisă ca şi în cazul soclurilor de flux. 2".

Fig. care conţine ceea ce introduce utilizatorul în linia de comandă. 7. talker trimite un pachet la acel port.7.) În continuare sunt prezentate două programe: talker.3. pe calculatorul specificat. listener prezent pe un calculator aşteaptă să vină un pachet la portul 4950.2 Relaţia client-server la o legătură cu conexiune Socluri de datagrame (fig.c. 67 .c şi listener.

în care e necesară conectarea iniţială după care datele (informaţiile) pot fi transferate cu încredere. toată tehnologia programării nedistribuite poate fi folosită în aceste probleme. să codifice cererea sa intr-un mod pe care s să-l înţeleagă. Programatorii au găsit aceste interfeţe greu de lucrat cu ele. cum să le menţinem şi actualizăm 68 . În acel moment. Comunicare nesigură folosind datagrame. ce utiliza o bibliotecă predefinită. Interfaţa de programare a aplicaţiilor API de asemenea are câteva diferenţe şi incompatibilităţi: -extensii pentru programarea asincronă. Ideea de bază a RPC-ului îşi are originea în munca depusă de Birrell& Nelson în anii 1980. Apelul procedurilor aflate la distanţă (RPC) şi modelul Client/Server Conceptele şi protocoalele RPC Cel mai utilizat protocol de comunicare între clientul unui serviciu şi serviciul însuşi este remote procedure call. Pentru a supravieţui acestei probleme. p. noi ar trebui deja să ştim cum să proiectăm programele distribuite. write(). era necesar ca p să determine adresa reţelei lui s. De câte ori un program. A conchis că problema nu era cu mult diferită de o funcţie sau de o procedură apelată într-un program nedistribuit. Aceasta insemna că majoritatea aplicaţiilor de calcul distribuit ar prefera să trateze celelalte programe cu care interacţionează la fel cum sunt tratate bibliotecile predefinite. Cercetătorii de la PARC. software-ul pentru transferul de fişiere. în care mesajele pot fi pierdute cu o anumită probabilitate. Transmiterea informaţiei printr-o interfaţă nesigură. Relaţia client server folosind datagrame Socluri Windows Soclurile Windows se bazează pe soclurile BSD. Bruce Nelson a început prin a întreba ce tipuri de programe interactive erau într-adevăr necesare în aplicaţiile distribuite. Discuţia cu un alt program ar fi atunci atât de simplă.3. 3. iar alţii stocau serviciile adreselor de reţea în fişiere. -identificatorul de soclu este diferit de identificatorul de fişier. Nelson a lucrat într-un grup (la " Xerox PARC ") la dezvoltarea şi modernizarea limbajelor de programare în vederea simplificării calculelor distribuite. Intr-un anumit sens. 2. poşta electronică şi buletinele electronice( Electronic Bulletin Board) devenise bun comun. precum invocarea unui apel al procedurii la distanţă(RPC). care sunt standardul de facto pentru reţele TCP/IP" (citat din documenta_ia Winsock 1. cum să le testăm.Fig. Transferul informaţiei după conectare. close() nu trebuie folosite. Foarte asemănător cu un sistem de operare modern. specifice pentru socluri. legate la distanţă. cu binecunoscuta documentare şi interfeţe procedurale. dar în schimb se folosesc funcţii echivalente. -codurile de eroare returnate sunt diferite: -1 nu înseamnă eroare. comunicarea mesajului în cazul sistemului PARC suportă 3 modele de comunicare: 1. 7. Dacă sistemul de calcul distribuit poate fi transpus/mapat în mod transparent după un model de calcul nedistribuit. Curând programatorii au descoperit că anumite operaţii de bază sunt realizate în aproape orice aplicaţie în reţea şi că fiecare programator are soluţiile sale la aceste probleme standard. cum să le îmbunătăţim să fie corecte. să transmită cererea şi să aştepte un răspuns. Anumite programe utilizau transmiterea (broadcasts) pentru a găsi un serviciu cu care aveau nevoie să comunice. s. -read(). aveau idei ambiţioase pentru a dezvolta alte tipuri de aplicaţii de calcul distribuit datorită faptului că mai multor cercetători lucrau cu primitive de comunicare la nivelul de jos în sistemul de operare distribuit PARC. avea nevoie să comunice cu un alt program. Ideea apelului procedurii la distanţă e o necesitate. având atât modelul flux(TCP) cât şi cel datagramă(UDP).1).

şi anumite aspecte rezultă din diferenţele vizibile dintre invocările procedurilor locale şi cele aflate la distanţă. Aceste interfeţe implementează protocolul RPC care specifică cum sunt construite şi cum se prelucrează mesajele emise între procesele client şi server ( fig 7. 7. Sistemul RPC RPC permite unui client să execute proceduri pe alte calculatoare din reţea. Modul de lucru al RPC 69 . Procesele client şi server comunică cu ajutorul a două interfeţe numite stub ("ciot"). Aplicaţia client comunică cu procedura de pe calculatorul la distanţă transmiţând argumentele şi recepţionând rezultatele. Clientul şi serverul se execută ca două procese separate care pot fi pe calculatoare diferite din reţea. Procesul la distanţă "ascultă" reţeaua prin intermediul stub-ului său.4). când cercetătorii au învăţat cum să creeze sistemelor de calcul distribuite în care semantica RPC este asemănătoare cu cea a apelului procedurilor locale(LPC). Componenta XDR de reprezentare a datelor este descrisă în RFC 1014.4. Stub-urile conţin funcţii care translatează apelurile locale de procedură întro secvenţă de apeluri de funcţii RPC de reţea. Deşi acest lucru nu era evident în anii '80 când a luat amploare. Biblioteca RPC realizează comunicarea dintre aceste două procese. detaliile suportării unei proceduri apelate la distanţă s-a dovedit a fi netrivială.Din nefericire. Stub-urile se generează de obicei cu ajutorul comenzii rpcgen.Procedura de apel ladistanţa O aplicaţie RPC simplă constă dintr-un client şi server. Fig. Clientul şi serverul trebuie să comunice utilizând o reprezentare a datelor independentă de tipul calculatorului şi de sistemul de operare. în schimb în ultimi 10-15 ani s-a observat o creştere a activităţii din punct de vedere teoretic în calculul distribuit cu reflectare în semantică. serverul fiind pe calculatorul care execută procedura. RPC face modelul client/server mai puternic şi constituie un instrument de programare mai simplu decât interfaţa socket. după care se leagă de programele client şi server. Clientul apelează procedurile din stub-ul său prin care utilizează biblioteca RPC pentru a găsi procesul la distanţă şi să-i transmită apoi cereri. Aceasta a dus la o pătrundere masivă între anii 1980 şi 1990. vom avea deci un stub pentru client şi altul (care uneori se numeşte skeleton ) pentru server. RPC utilizează un format propriu pentru reprezentarea datelor cunoscut sub numele de XDR (External Data Representation). Stub-ul serverului realizează invocarea rutinelor dorite cu ajutorul unei interfeţe de apel de proceduri locale.

Utilizând portmapper-ul. iar serverul răspunde acestor solicitări (pasul 3. Figura 7. 7. Clientul şi serverul pot comunica acum pentru a realiza execuţia procedurii la distanţă. Atunci când un program Unix face orice fel de intrare/ieşire. un FIFO. AF_INET (adrese Internet ) AF_OSI (specificat de standardele internaţionale pentru interconectarea sistemelor deschise). trebuie să facem acest lucru cu ajutorul unui descriptor de fişier.h>.In cadrul sistemului RPC.). Diferitele formate de adrese sunt definite în fişierul <sys/socket. Apoi clientul consultă portmapper-ul de pe maşina programului serverului pentru a identifica portul la care trebuie să trimită cererea RPC (pasul 2).5. Partea de server a unei conexiuni în reţea răspunde cererilor clientului. Un port reprezintă un canal logic de comunicare.5 este vorba despre portul b. Prin definiţie. Soclurile sunt un mod de a comunica cu alte programe. Toate operaţiile ulterioare realizate pe un soclu vor interpreta adresa furnizată corespunzător cu acest format specific. numerele de port pentru un anumit serviciu nu mai sunt fixe. AF_UNIX şi AF_INET sunt cele mai importante familii de adrese 70 . folosind descriptorii de fişiere Unix. Apelarea unui server de către un client Pasul 1 determină adresa la care serverul va oferi serviciul său.5. partea de client a unei conexiuni în reţea necesită informaţii sau servicii de la partea de server a conexiunii. descrie cei trei paşi necesari pentru ca un client să poată apela un server. programul server stabileşte şi înregistrează. realizează acest lucru citind sau scriind un descriptor de fişiere. adresele clientului. Un descriptor de fişiere este un întreg asociat la un fişier deschis. In figura 7. prin intermediul portmapper-ului. portul (adresa) la care va oferi serviciul. Domeniul de comunicaţie. un fişier de pe disc sau orice altceva. sau familia de adrese de care aparţine un soclu specifică un anumit format de adrese. serverului. Exemplele sunt AF_UNIX (nume de cale UNIX). Rezumat Modelul de programare client/server împarte o aplicaţie de reţea în două părţi:partea de client şi partea de server. La iniţializare. Un serviciu este identificat prin portul la care este oferit şi unde există un daemon care aşteaptă cererile de conectare. un terminal. acest serviciu de asociere a porturilor este oferit la portul 111. Deci. Clientul trimite cereri. Dar acest fişier poate fi o legătură la reţea. numele serviciilor sunt păstrate la nivel simbolic. Fig. când vrem să comunicăm cu un alt program prin Internet. Portmapper-ul este un serviciu de reţea care este responsabil cu asocierea de servicii la diferite porturi.

L.1). Ideea apelului procedurii la distanţă e o necesitate. nu necesită o legătură c. Mc. write(). protocol Un server de flux presupune: a. având atât modelul flux(TCP) cât şi cel datagramă(UDP). ne e nevoie de un portmapper c. Ed. All. se poate lucra în ambele cazuri Bibliografie 1. Reţele de calculatoare. toată tehnologia programării nedistribuite poate fi folosită în aceste probleme. cum să le testăm. tip. Graw Hill.Soclurile Windows se bazează pe soclurile BSD. cum să le îmbunătăţim să fie corecte. tip. 45-99. -codurile de eroare returnate sunt diferite: -1 nu înseamnă eroare. pag. încă un client şi un server Un descriptor de soclu conţine: a. S. close() nu trebuie folosite. Dacia. 2001. -identificatorul de soclu este diferit de identificatorul de fişier. Intr-un anumit sens. Cluj-Napoca. structuri. Computer Networks. o abordare sistemică. 112-350 Biblioteca facultăţii 2. protocol b. Elemente de programare distribuită. 12-97 De pe Web 4. o legătură fără conexiune b. încă un server c. programare. Interfaţa de programare a aplicaţiilor API de asemenea are câteva diferenţe şi incompatibilităţi: -extensii pentru programarea asincronă. port. Ed. pag. o legătură cu conexiune O legătură folosind RPC presupune existenţa: a. pag. pag. care sunt standardul de facto pentru reţele TCP/IP" (citat din documenta_ia Winsock 1. 25-100 Biblioteca facultăţii 3. Tanenbaum. A. cum să le menţinem şi actualizăm Teme pentru verificarea cunoştinţelor O aplicaţie client pentru a putea lucra presupune: a. -read(). B. Ed. 121214 Biblioteca facultăţii MODULUL 8 71 . Risoprint. specifice pentru socluri. stare. domeniu. protocol c. Nicolae Tomai. ediţia-II-a. Dacă sistemul de calcul distribuit poate fi transpus/mapat în mod transparent după un model de calcul nedistribuit. dar în schimb se folosesc funcţii echivalente. unui portmapper b. încă un client b. domeniu. 2005. 2001. Nicolae Tomai. noi ar trebui deja să ştim cum să proiectăm programele distribuite. Davie Reţele de calculatoare. Peterson.1-26. aplicaţii.

Gestiunea folosind obiecte.De asemenea se va face apoi o trecere în revistă a principalelor elemente de gestionat cu un accent pe gestiunea costurilor. în diverse configuraţii. Recomandǎri privind studiul: 1. Caracteristicile unui sistem de gestiune integrată a reţelelor de calculatoare 2. configuraţiei. Managementul unei reţele folosind protocoalele TCP/IP.1 ilustrează un sistem integrat de gestionare a reţelelor. Figura 8.Familiarizarea studenţilor cu elemente de gestionare a reţelelor şi dobândirea cunoştinţelor necesare acestei gestionări. iar după aceea sunt identificate specificaţiile pentru implementarea lor. Se vor puncta elementele de gestionat atunci când se folosesc protocoalele TCP/IP. Conceperea unor sisteme de gestionare pe baza sistemelor de operare existente.Se vor studia principiile gestionării reţelelor. punându-se accent pe o gestionare integrată (voce. ISO şi CCITT. 3. 3. 2. securităţii. Rezultate aşteptate: 1. 2. 72 . date şi imagini). cu o varietate de sisteme care vehiculează date. necesită standardizarea în ceea ce priveşte gestionarea lor. Gestionarea defectelor. performanţei şi costurilor. CONŢINUTUL UNITĂŢII Gestionarea reţelelor de calculatoare Funcţiile sistemului de gestionare a reţelelor Dezvoltarea legăturilor între reţele de calculatoare integrate produse de diverşi furnizori. 4. imagini video precum şi voce.GESTIONAREA REŢELELOR DE CALCULATOARE Concepte de bazǎ • • • • Funcţiile sistemului de gestionare a reţelelor Modelul de organizare a gestionării reţelelor Managementul reţelei TCP/IP Reprezentarea datelor Obiective: 1. Aprecierea rolului important al diverselor componente ale gestionării reţelelor de calculatoare. 3. Formele privind protocoalele de gestionare sunt dezvoltate mai întâi de principalele organizaţii de standardizare precum IEEE.

inventarierea sarcinilor de gestionare a unei organizaţii care are construită o bază de date privind toate echipamentele (modemuri şi multiplexoare).actualizarea topologiei de gestionare prin identificarea tuturor relaţiilor de interconectare.8. Acest bloc este fundamental pentru buna funcţionare a sistemului de gestiune a reţelelor. Eforturile de standardizare făcute de OSI au definit cinci zone specifice de gestionare a reţelelor şi anume:configuraţia. colective sau predefinite ale acestora. Sistem integrat de gestiune a reţelelor Există două forme de testare a eficienţei gestionării reţelelor şi anume: testarea interoperabilităţii privind asigurarea compatibilităţii funcţionale între două implementări specifice de produse şi testarea de conformitate. setarea şi modificarea valorilor individuale. .1.8.gestionarea iniţializării şi a opririi în totalitate sau a anumitor părţi din reţea. incluzând punţi şi rutere. El include următoarele funcţiuni: . Fig. gestionarea folosirii numelor şi asocierea acestora cu adresele de reţea.Fig. .8. performanţa. costurile şi securitatea(fig. gestionarea defectelor.schimbarea modului de gestionare a reţelei şi a elementelor de reţea prin adăugarea. pentru a exercita conlucrarea între două implementări specifice. 73 . . precum şi a circuitelor şi echipamentelor logice.gestionarea de atribute ale dispozitivelor. . ştergerea şi aducerea la zi a informaţiilor care să reflecte schimbările făcute între diverse componente.2).2 Interacţiunea între zonele de gestiune a reţelelor Gestiunea configuraţiei implică legarea prin punţi şi reconfigurarea sistemelor utilizator precum şi a subreţelelor.

Perspectiva organizaţională sau modelul este cheia în dezvoltarea standardelor de gestiune a reţelei. Funcţiile de securitate a reţelei cuprind şi responsabilităţi administrative de generare. de exemplu prin măsurarea timpului de răspuns în reţeaua de date sau gradul de servire pentru o reţea de voce. el poate alege componentele reţelei care vor fi monitorizate prin parametrii lor şi nivelele parametrilor. erori CRC). Gestiunea securităţii reţelei este necesară pentru monitorizarea şi controlarea mecanismelor de protecţie a datelor. Monitorizarea este necesară pentru a-l ajuta pe manager să vadă performanţa curentă a reţelei şi să o urmărească de la caz la caz. Gestiunea defectelor este implicată în întreţinerea subreţelelor prin detectarea defectelor. săptămânal sau lunar precum şi în momentele de trafic maxim. Erorile pot apare ocazional (ex. astfel încât să crească eficienţa reţelei prin evitarea gâtuirilor în noduri şi pe rute. La identificarea problemelor este important să se clarifice diferenţa dintre defecte şi erori. izolarea erorilor şi corectarea defectelor de comunicaţie. Gestiunea costurilor reţelei ajută la definirea bugetului pentru reţea. operaţiile valide asupra lor şi notificarea obiectelor de ieşire. Principalii parametri de securitate sunt: confidenţialitatea. prin identificarea componentei specifice care a cauzat erorile. astfel încât să controleze obiectele gestionate. iar izolarea lui. Corectarea defectelor se face prin configurarea managementului de corectare a defectelor şi prin reconfigurarea reţelei pentru evitarea componentei defecte precum şi analiza erorilor pentru a vedea dacă problemele corectate mai pot apare după rezolvare. Componentele principale în gestionarea defectelor sunt: detectarea defectului în cazul când nivelul erorilor depăşeşte o anumită limită şi atenţionarea utilizatorilor privind componenta defectă. integritatea şi disponibilitatea (adică validarea numelor şi controlul accesului). Utilizatorii sunt informaţi asupra costurilor pentru resursele consumate precum şi alocarea acestor costuri pe diverse departamente. Aceasta asigură o continuă protecţie a căilor de comunicaţie. Managerul de reţea defineşte nivelele unei performanţe acceptabile. etc). nivele.8. (precum numărătoare. Diagnoza defectului se face printr-o secvenţă de test capăt la capăt. Un proces din sistemul de gestiune (management) poate monitoriza unul sau mai multe procese din sistemul gestionat. unul de gestiune şi unul gestionat. de-a lungul unui circuit. Aceste caracteristici ale gestionării reţelelor se situează la nivelul aplicaţiei în ierarhia OSI. el asigură operaţiile de citire şi modificare ale atributelor obiectelor şi poate returna un răspuns la procesele gestionate. Modelul informaţional consideră că toate informaţiile referitoare la gestionare se găsesc în baza de informaţie a managementului (MIB). Un defect este o situaţie anormală care necesită atenţionarea managerului.identificarea gestionării directorilor şi corelaţiile tuturor numelor pentru un serviciu dat şi permiterea sincronizării acestora cu baza de date. iar în sistemul gestionat procesele agent şi obiectele. distribuire şi memorare a căilor de criptare. Pentru fiecare obiect gestionat sunt definite atributele. Modelul de organizare a gestiunii reţelelor Funcţionarea gestiunii unei reţele trebuie combinată cu organizarea la nivel informaţional privind situaţia actuală şi de perspectivă. 74 . Gestiunea reţelei conţine aplicaţii care sunt distribuite în ambele sisteme şi anume: în sistemul de gestiune sunt urmărite procesele. Activităţile de gestionare sunt realizate printr-un manager de procese care comunică cu procesele din sistemul gestionat. Un proces din sistemul gestionat este asociat obiectelor. precum şi menţinerea stării reţelei în timpii de răspuns normali.. Fig. zilnic. Gestiunea performanţei trebuie să urmărească creşterea performanţelor. Există două tipuri de sisteme. De asemenea. 3 ilustrează acest model de organizare. lansată de la terminal la terminal. din oră în oră. Atât sistemul de gestionare cât şi procesele din sistemele gestionate trebuie să aibă aceeaşi concepţie de acces concurent asupra obiectelor gestionate.

Formele privind protocoalele de gestionare sunt dezvoltate mai întâi de principalele organizaţii de standardizare precum IEEE. Acest proces continuă până când proiectarea optimizată reuşeşte să satisfacă obiectivele reţelei. să modifice rutele şi să facă asignarea dispozitive-rute. conexiunile şi dispozitivele fizice (ca de exemplu modemuri). dispozitive telefonice). Modelul de gestiune a reţelelor Sunt făcute îmbunătăţiri iterative astfel încât calculaţia costurilor de reţea şi performanţa sunt evaluate după criterii operaţionale. timp redus de UC şi este complet definit astăzi. fiind dezvoltat de OSI pentru rularea pe stiva de protocoale OSI. necesită standardizarea în ceea ce priveşte gestionarea lor. Rezumat Dezvoltarea legăturilor între reţele de calculatoare integrate produse de diverşi furnizori. Producătorii de TCP/IP au adoptat SNMP pentru produsele de gestionare a reţelelor (de ex. de la diverşi producători. In ceea ce priveşte protocoalele de gestionare există protocolul CMIP ( Common Management Internet Protocol ) cu soluţii globale de interconectare. Acest concept este foarte important în condiţiile gestionării integrate a informaţiei de toate tipurile (voce. 75 . în diverse configuraţii. 8. SNMP (Simple NetWork Management Protocol) este un alt protocol de gestionare a reţelelor. iar datele adiţionale sunt relativ puţine şi este simplu în operare. a construit o poartă pentru CMIP. date şi imagini) pentru toate tipurile de echipamente (calculatoare. ISO şi CCITT. sisteme de aplicaţii. Acestea includ protocoalele cu automate finite. protocoale standard şi nestandard. Fig. centrale telefonice. Pe de altă parte IBM. Informaţia obţinută de la gestionarea de reţea poate la rândul ei să treacă în reţea pentru a redefini caracteristicile fizice cuantificabile şi calitative. nivelele. Alţi producători. multiplexoare. au creat ceea ce se numeşte management integrat de reţea (EMA entreprise management arhitecture). constrângerile de intrare logică (incluzând timpul minim de răspuns. costul proiectării reţelei şi măsurătorile de siguranţă). cerând memorie puţină.3. precum DEC. baze de date diferite. reţele LAN. care foloseşte protocolul de gestionare NetWiew. Acest protocol permite managerilor de reţea să obţină starea nodurilor şi rutelor.Resursele de comunicaţii şi de prelucrare a datelor ce vor fi gestionate pot fi numite obiecte. Având în vedere aceste caracteristici protocolul SNMP a fost ales de mulţi utilizatori şi producători. modemuri. El este puternic şi sofisticat. uşor de implementat. iar după aceea sunt identificate specificaţiile pentru implementarea lor. să schimbe parametrii dispozitivelor. Preţul plătit pentru implementare e destul de mare şi are multe date adiţionale (overhead). comunitatea Internet şi reţelele locale Ethernet).

Analiza performanţei reţelei de calculatoare poate fi văzută ca o parte integrantă a managementului reţelei. Peterson. L. 25-100 Biblioteca facultăţii 3. cea mai interesantă parte a managementului reţelei este măsurarea şi colectarea statisticilor reţelei. pentru a exercita conlucrarea între două implementări specifice. Tanenbaum. In scopul acestei cercetări. Ed. gestionarea datelor şi imaginilor f. performanţa şi statutul nodurilor şi reţelelor care sunt conectate între ele. pag. un protocol nestandardizat f. Structura în care sunt definite aceste variabile şi semnificaţiile lor se numeşte SMI (Structure of Management Information). 2001. Davie Reţele de calculatoare. Eforturile de standardizare făcute de OSI au definit cinci zone specifice de gestionare a reţelelor şi anume:configuraţia. B. structuri. Când măsurăm şi gestionăm o reţea de comunicaţii de date. Aceste statistici sunt folosite în determinarea parametrilor performanţei componentelor reţelei. MIB este o bază de date în care sunt stocate variabilele de management. pag. pag. Există două tipuri de sisteme. Dacia. 112-350 Biblioteca facultăţii 2. Mc. 2001.Există două forme de testare a eficienţei gestionării reţelelor şi anume: testarea interoperabilităţii privind asigurarea compatibilităţii funcţionale între două implementări specifice de produse şi testarea de conformitate. Computer Networks. Funcţionarea gestiunii unei reţele trebuie combinată cu organizarea la nivel informaţional privind situaţia actuală şi de perspectivă. pag. S. o abordare sistemică. ediţia-II-a. poate rezulta informaţia despre comportarea reţelei ca un întreg. 2005. Graw Hill. Teme pentru verificarea cunoştinţelor Un sistem integrat de gestionare a reţelelor presupune: d. unul de gestiune şi unul gestionat. Ed. gestionarea datelor vocii şi imaginilor Pentru gestionarea reţelelor e preferabil să se folosescă: d. gestionarea vocii şi imaginilor e.1-26. Elemente de programare distribuită. Nicolae Tomai. costurile şi securitatea. aplicaţii. 45-99. Risoprint. Cluj-Napoca. Datele pot conţine informaţii despre configurare. 12-97 De pe Web 4. Reţele de calculatoare. All. un protocol la nivel fizic Bibliografie 1. A. programare. datele trebuie să fie colectate de la nodurile retelei conectate la ea. performanţa. 121214 Biblioteca facultăţii MODULUL 9 REŢELE FĂRĂ FIR Concepte de bazǎ 76 . Combinând datele de la un număr de noduri. Ed. un protocol standardizat e. gestionarea defectelor. Nicolae Tomai. Perspectiva organizaţională sau modelul este cheia în dezvoltarea standardelor de gestiune a reţelei.

Familiarizarea studenţilor cu tehnologia client-server în medii mobile şi dobândirea cunoştinţelor necesare programării în reţele. 2. Utilizarea IP-ului mobil pentru crearea de legături client-server. CONŢINUTUL UNITĂŢII Reţele fără fir 77 . 5.11 5. Alăturarea unei staţii la o celulă de reţea fără fir. Conceperea şi scrierea de programe pentru a implementa aplicaţii în sistemele mobile sub diverse sisteme de operare Unix şi Windows. 6. Se vor aprofunda sistemele standardizate de transmisie în medii mobile. 5. Rezultate aşteptate: 1. 3. 3. Formarea unei imagini asupra modalităţilor de lucru în cazul reţelelor mobile şi a modului de propagare a semnalelor. Arhitectura standardizată IEEE802. 7. 6. Analiza reţelelelor care folosesc împrăştierea spectrului. 4. 2. Apoi se va urmări modul de protejare a informaţiilor în medii mobile.Se vor studia treptat principiile legăturilor client-server în medii mobile. Familiarizarea cu noile tehnologii într-o lume în continuă mişcare. Înţelegerea noţiunii de reţea mobilă şi modului de lucru pentru diverse tipuri de conexiuni. Aprecierea rolului important al protocoalelor pentru diverse grupe de reţele în legăturile mobile. 3. unde legăturile fără fir joacă un rol din ce în ce mai important. insistându-se asupra noţiunilor de client şi server în aceste medii. mai ales în cazul reţelelor fără fir. Studiul privind IP-ul mobil arată modul de lucru în mediile mobile şi problemele noi ce apar.11 Tipuri de cadre IP-ul mobil Funcţiile protocolului IP mobil Descoperirea agentului mobil Rutarea şi tunelarea Comunicarea client-server în medii mobile Adaptarea transparentă a aplicaţiilor Adaptarea activă a aplicaţiilor Modelul cient-server extins Accesul mobil la date Obiective: 1. De asemenea se va face apoi o trecere în revistă a noţiunii de împrăştiere a spectrului în cazul reţelelor fără fir. Recomandǎri privind studiul: 1.• • • • • • • • • • • • • • Introducere Concepte de reţele fără fire Tehnologii de transmisie Arhitectura IEEE802. 4. Problemele comunicării client-server în medii mobile. 4. Studiul securităţii în cazul reţelelor mobile şi IP-ul mobil. Se vor studia principiile legăturilor fără fir şi modul de propagare al undelor. 2.

Reţelele WLAN pot fi proiectate să fie modulare. Fiecare celulă WLAN necesită managementul comunicaţiilor şi al traficului.10: Celula de bază a reţelei LAN fără fir 78 . partiţiilor şi alte caracteristici fizice ale mediului interior. conexiunea dintre noduri fiind de cele mai multe ori temporară cu perioade de deconectare. dar şi pentru aplicaţii exterioare punct la punct şi punct la multipunct. Staţiile de lucru bazate pe PC-uri. Figura 9. Acesta este coordonat de către un punct de acces (Access Point AP) care comunică cu fiecare staţie fără fir în zona de acoperire.9. Telefonia celulară. dar actualmente reţelele WLAN pot fi folosite şi pentru reţele interioare client la client. La început era folosită pentru aplicaţii interioare de birou. Softul este cel care realizează coordonarea legării celor două elemente amintite anterior.se pot mişca liber în interiorul celulei. banking electronic. adică zona în care are loc comunicaţia radio. telefonie-video.10).Introducere In ultimii ani comunicaţiile fără cablu(wireless) şi cele mobile au cunoscut o creştere explosivă în ceea ce priveşte numărul de servicii asigurate şi tipurile de tehnologii care au devenit disponibile. Concepte de reţele fără fire-WLAN (Wireless LAN) Tehnologia WLAN devine tot mai utilizată pentru o largă varietate de aplicaţii. transmiterea de date în reţele mobile şi serviciile multimedia sunt într-o dezvoltare rapidă. iar staţiile comunică unele cu altele tot prin intermediul punctului de acces (AP). etc. flexibile şi pot optimizate pentru diferite medii. etc. calculatoarele pentru notiţe. Reţelele mobile se află la intersecţia a două elemente în continuă dezvoltare cuprinzănd pe de o parte calculatoarele din noduri şi mai ales pe cele portabile. dar mai ales pe cele fără cablu. Aria de acoperire a unei celule depinde de puterea semnalului radio şi de tipul şi construcţia pereţilor. iar pe de altă parte comunicaţiile cu sau fără cablu. utilizatorii mobili având acces la servicii precum: e-mail. Topologia Blocul de bază pentru un LAN fără fir este celula (fig.

se spune că acoperirea celulelor se suprapune. Conectarea punctului de acces la magistală (backbone) sau alte celule fără fir poate fi făcută fie prin fir fie prin legături separate fără fir. Domeniul sistemului poate fi extins aşezând în cascadă mai multe legături fără fir una după alta Roaming Când o zonă din clădire este în domeniul de recepţie a mai mult decât un punct de acces. folosind punţi fără fir.) şi reţeaua cu fir şi celelalte celule fără fir.Figura 9. Zonele de acoperire suprapuse sunt atribute importante ale instalării reţelelor LAN fără fir.11.11 Conectarea reţelelor LAN fără fir Punctul de acces (AP) funcţionează şi ca punte între staţiile fără fir ( Fig. pentru a permite roaming(trecerea de la o celulă la alta) între celulele suprapuse (fig.12: Roaming prin celule suprapuse 79 . Fiecare staţie fără fir stabileşte automat cea mai bună conexiune posibilă cu unul dintre punctele de acces.9.12) Figura 9.9.

şi Lăţimea benzii semnalului transmis este determinată de mesajul de transmis şi de un semnal adiţional cunoscut ca Spreading Code (cod de răspândire).11 LAN fără fir (Wireless LAN). Figura 9. Efectul densităţii la putere mică a semnalului transmis este că un astfel de semnal nu va interfera cu activitatea altor sisteme - 80 . celulele din zona suprapusă pot stabili cea mai bună conexiune posibilă cu unul dintre punctele de acces. Imprăştierea spectrului(Spread Spectrum) Tehnicile de modulare Spread Spectrum sunt definite ca fiind tehnicile în care: Lăţimea benzii semnalului transmis este mult mai mare decât lăţimea benzii mesajului original. Tehnologii de transmisie In 1997 IEEE a definit standardul 802. cu staţii portabile. Punctele de acces multiplu pot furniza acoperire fără fir pentru o clădire întreagă sau un campus. aceea de a furniza acces în bandă largă fără fir(Broadband Wireless Acces -BWA) reţelelor publice. Pentru a reduce la minim pierderea de pachete în timpul comutării. căutând în mod continuu cel mai bun punct de acces. dar de această dată reţeaua LAN ”bază” este deţinută de un furnizor de servicii (ISP. cantitatea de energie per frecvenţă specifică este foarte mică.13: Aria de acoperire comună a unei structuri multi-celulare Când arile de acoperire a două sau mai multe puncte de acces se suprapun. tehnologia pe care se bazează a început să fie utilizată la scară largă pentru o aplicaţie nouă. în timp ce staţia de lucru este deţinută de un abonat.Roaming-ul permite utilizatorilor mobili. Se conectează în continuare staţii de lucru la reţeaua ”bază” . Transmiţând energia mesajului într-o bandă mult mai largă decât minimum necesar. Densitatea la putere mică se referă la faptul că energia transmisă este răspândită într-o bandă largă. tehnicile de modulare Spread Spectrum prezintă două avantaje majore: densitatea la putere mică şi redundanţa. ”vechiul” şi ”noul”punct de acces comunică pentru a coordona procesul. în ideea de a permite conectarea fără fire a staţiilor de lucru la reţeaua ”bază”. menţinându-şi constant conexiunea la reţea. şi prin urmare. fiind de fapt o extensie fără fir a unei reţele cu fir deja existente. ITSP. In timp ce aceste aplicaţii WLAN reprezintă o nişă limitată pe piaţă. să se mişte liber între celulele suprapuse. etc). Roaming-ul este o sesiune de lucru ce poate fi menţinută în timpul deplasării de la o celulă la alta. Sunt definite două mari tehnici de modulare Spread Spectrum:Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) şi Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). Standardul original a avut ca ţintă cazul în care atât staţiile de lucru cât şi reţeaua sunt deţinute de aceeaşi entitate.

(Distribution System sau DS). Redundanţa se referă la faptul că mesajul este (sau poate fi) prezent pe diferite frecvenţe de unde poate fi recuperat în caz de erori. incluzând diferitele celule. O reţea 802.4 GHz până la2.11 81 . 3. Tehnicile de modulare Spread Spectrum sunt compuse din 2 procese consecutive de Arhitectura IEEE 802.16. ca şi banda ISM – Industrial.11 care include componentele descrise mai sus: Sistem de distribuţie BSS BSS ESS Figura 9. Operarea în această bandă este definită de IEEE 802. care de obicei este Ethernet dar.11. în care punctele de acces sunt conectate printr-un fel de magistrală(backbone) numită sistem de distribuţie. cu punctele lor respective de acces (AP) şi sistemul de distribuţie (DS). etc. Fiecare celula (numită Basic Service Set. în nomenclatorul 802. instalaţiile tipice vor avea AP-ul si Portalul pe aceeaşi entitate fizica. Scientific and Medical). Figura 9. Aplicaţiile WLAN şi WBA în spectrul fără licenţă folosesc banda de frecvenţă cunoscută ca ”2. Pentru operarea în spectru cu licenţă.5 GHz. Portalul este un dispozitiv care interconectează o reţea 802. poate funcţiona şi fără punct de acces AP). 2.4835 GHz. poate fi el însuşi fără fir. cu un singur punct de acces AP. Întreaga reţea interconectată WLAN. Deşi o reţea fără fir LAN poate fi formată dintr-o singură celulă .6 GHz.11 Standardul mai defineşte şi conceptul de Portal.11 Componentele arhitecturii O reţea locală LAN (Local Area Network) 802. fiind capabile să recupereze mesajele chiar dacă sunt prezente zgomote în mediu. 3.16 prezintă o reţea tipică LAN 802.receptoare din aceeaşi arie şi un astfel de semnal nu poate fi detectat de intruşi. Sistemele Spread Spectrum prezintă rezistenţă mare la zgomote si interferenţă. 3. majoritatea aplicaţiilor folosesc aşa numitele ”sub 11GHz benzi” incluzând frecvenţe cum ar fi 2.11.8 GHz. sau BSS.4 GHz” (cu domeniul de la 2.11 cu o altă reţea 802. (şi cum se va arăta mai încolo. majoritatea instalaţiilor vor fi formate din mai multe celule. Acest concept este o descriere abstractă a unei părţi din funcţionalitatea unei punţi de interconectare (”translation bridge”) Chiar dacă standardul nu o cere neapărat. furnizând un nivel înalt de securitate intrinsecă.11 se bazează pe o arhitectură celulară în cadrul căreia sistemul este subdivizat în celule. Descrierea nivelelor IEEE 802. în unele cazuri.6 GH.11) este controlată de o staţie de bază (Base Station) numită punct de acces(Acces Point sau pe scurt AP). este văzută ca o singură reţea 802 la nivelele superioare ale ierarhiei OSI şi este cunoscută în Standard ca Extended Service Set (ESS).5 GHz.

802. din două motive principale: Implementarea unui mecanism de detectare a coliziunii ar solicita implementarea unui radio Full Duplex. Situaţiile de coliziune trebuie identificate pentru ca nivelul MAC să poată retransmite pachetul el însuşi şi nu nivelele superioare.4 GHz . numit Distributed Coordination Function. Dacă mediul este liber pentru un timp specificat (denumit in standard DIFS Distributed Inter Frame Space) atunci staţia poate să transmită. standardul defineşte un mecanism Virtual Carrier Sense: O staţie care doreşte să transmită un pachet transmite mai întâi un pachet scurt de control numit RTS(Request to Send). Dacă mecanismul de detectare a coliziunii este o idee bună în cazul reţelelor LAN cu fir. MAC 802.11 îndeplineşte şi alte funcţiuni care sunt in mod tipic legate de protocoalele de la niveluri superioare. 2. după cum urmează: O staţie care doreşte sa transmită ascultă mediul. lucru care ar mări substanţial preţul. care include informaţie despre aceeaşi durată. 802. Infraroşu(IR) – pentru tehnologii de comunicare în infraroşu. Pentru a depăşi aceste probleme. Toate staţiile care primesc RTS 1. Dacă acesta este ocupat atunci amână transmisia.4 GHz – pentru comunicaţiile în spectrul de secvenţă directă. Intr-un mediu fără fir nu putem presupune că staţiile se aud una pe alta (care e presupunerea de bază a schemei de detectare a coliziunii). este de fapt un mecanism cunoscut de obicei sub numele de CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Acces cu Collision Avoidance – evitarea coliziunii). cum ar fi fragmentarea. Subnivelul MAC Subnivelul MAC defineşte 2 metode diferite de acces: Distributed Coordination Function şi Point Coordination Function: Mecanismul fundamental de acces. Virtual Carrier Sense Pentru a reduce probabilitatea ca două staţii să se ciocnească pentru că nu se aud una pe alta. şi faptul că o staţie vrea sa transmită şi ascultă mediul ca fiind liber nu înseamnă că mediul este neapărat liber împrejurul zonei de primire a staţiei receptoare.11 foloseşte un mecanism de evitare a coliziunii (CA Collision Avoidance) împreună cu o schemă pozitivă de confirmare.• • • Ca şi orice alt protocol 802.pentru saltul în frecvenţă. 1. toate lucrând la viteza de 1 si 2 Mb/s după cum urmează: FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) în banda de 2. Staţia receptoare verifică CRC-ul pachetului primit şi trimite un pachet de confirmare (ACK). 2. DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) în banda de 2. Primirea confirmării indică staţiei transmiţătoare că nu a avut loc nici o coliziune. Standardul defineşte un singur subnivel MAC care interacţionează cu trei niveluri fizice(PHY). care include sursa. retransmisiile pachetelor şi confirmări.11 acoperă subnivelul MAC şi nivelul fizic. Dacă emiţătorul nu primeşte o confirmare atunci el retransmite pachetul de confirmare până când primeşte o confirmare sau este aruncat după un anumit număr de retransmisii.2 802. el nu pote fi folosit în cadrul unei reţele LAN fără fir. staţia destinaţie răspunde (dacă mediul este liber) cu un pachet răspuns de control numit CTS(Clear to Send).11 FH Subnivelul LLC Subnivelul MAC DS IR Nivelul legătura date Nivelul fizic de In afară de funcţiunile standard îndeplinite în mod normal de subnivelul MAC. protocolul 802. 82 . capabil să transmită şi să recepţioneze în acelaşi timp. In cazul Ethernet-ului coliziunea este sesizată de staţiile transmiţătoare care intră în faza de reluare a transmisiei bazată pe un algoritm numit exponential random backoff.x. fapt care ar determina întârzieri semnificative. destinaţia şi durata tranzacţiei (pachetul şi respectivul ACK).

fie datorită bruiajului). şi setarea NAV a staţiilor vecine: Starea indicatorului NAV este combinată cu Physical Carrier Sense pentru a indica starea de ocupat a mediului. prag RTS). conform cu funcţiunile lor specifice. şi ACK şi Cadre de management: Acestea sunt cadre care se transmit la fel ca şi cadrele de date pentru a schimba informaţii de management. Figura 9. Acest lucru este controlat la fiecare staţie de către un parametru numit RTS Threshold. este mai mică şi şansa ca transmisia să fie amânată după timpul de rezidenţă. Cadre de control: folosite pentru a controla accesul la mediu (ex. Tipuri de cadre Există trei tipuri principale de cadre: Cadre de date: folosite pentru transmisii de date.17 arată o tranzacţie între staţiile A şi B. Fiecare tip de cadru este subdivizat în diferite subtipuri. cu cât pachetul este mai mic. Trebuie menţionat şi faptul că deoarece RTS si CTS sunt cadre scurte. altfel standardul permite ca pachetele scurte să fie transmise şi fără tranzacţia RTS/CTS. mecanismul reduce şi overheadul coliziunilor. mediul este întrerupt periodic pentru salturi (în cazul nostru din 20 în 20 de milisecunde). dar care nu sunt înaintate nivelelor superioare (ex. cu cât pachetul este mai mic cu atât el va fi retransmis mai uşor.: RTS. Informaţia despre durata tranzacţiei de pe RTS protejează de coliziuni zona transmiţătorului în timpul confirmării ACK (cu staţiile care sunt în afara domeniului staţiei de confirmare).şi/sau CTS. îşi fixează indicatorul NAV(Network Allocation Vector) al mecanismului Virtual Carrier Sense la durata stabilită şi folosesc această informaţie împreună cu Physical Carrier Sense pentru ascultarea mediului.: cadre Beacon). probabilitatea ca un pachet să fie alterat creşte odată cu dimensiunea pachetului. CTS. Acest mecanism reduce probabilitatea unei coliziuni în zona din jurul staţiei receptoare printr-o staţie care este ”ascunsă” transmiţătorului pe durata scurtă a transmisiei pachetului RTS pentru că staţia aude răspunsul CTS si ”rezervă” mediul ca fiind ocupat până la sfârşitul tranzacţiei.17: Tranzacţie între staţiile A si B • • • Datorită ratei mai mari a erorilor la biţi în legăturile radio. Intr-un sistem cu salt în frecvenţă. (Acest lucru este adevărat dacă pachetul este semnificativ mai mare decât RTS. In cazul alterării unui pachet (fie datorită coliziunii. FHSS. • • • 83 . pentru că sunt detectate mai repede decât dacă ar fi transmis întreg pachetul. aşadar. G1=SIFS G3=DIFS CW=Contention Window(fereastră de rezolvare conflicte) G1 ACK G3 Alte staţii MPDU NAV (RTS) NAV (CTS) CW Următorul G3 Staţia sursă RT G1 Staţia destinaţie CT G1 Data Amânarea accesului Algoritmul backoff după amârea accesului Figura 9.

O parte din câmpuri sunt prezente numai în anumite părţi din cadre după cum se va vedea în continuare.20 arată formatul general al cadrului MAC. codificate pe creşteri de 0. Constă din : • • • PLCP_PDU Length Word: care reprezintă numărul de octeţi conţinuţi în pachet. Acesta este util pentru nivelul fizic(PHY) pentru a detecta corect sfârşitul pachetului.5 Mbit/s de la 1 Mbit/s la 4.Formate de cadre Toate cadrele 802.21 Câmpul de control al cadrului 1 1 1 1 1 1 1 1 Versiunea protocolului 84 . care este folosit de Nivelul fizic(PHY) pentru a selecta antena potrivită (dacă sunt folosite mai multe). Header Error Check Field: care este un câmp CRC pe 16 biţi de detectare a erorilor. 4 9.11 sunt compuse din următoarele câmpuri: Preambul PLCP Header MAC Data CRC Preambulul Este dependent de nivelul fizic(PHY) şi include: • • Synch: O secvenţă de 80 de biţi de cifre zero şi unu alternative. şi pentru a atinge starea de amortizare a corecţiei de frecvenţă şi sincronizare cu tactul pachetului primit.5 Mbit/s. PLCP Signaling Field: care conţine în mod curent doar informaţii despre viteză. MAC Data Octeţi: 2 Frame Control 2 Durata/ ID 6 Adresa 1 6 Adresa 2 MAC Header 6 Adresa 3 2 Secvenţa de control 6 Adresa 4 0=2312 Corpul cadrului 4 CRC Figura 9.20 Formatul Cadrului MAC Figura 9. PLCP Header PLCP Header este întotdeauna transmis la 1 Mbit/s şi conţine informaţie logică folosită de către nivelul fizic(PHY) pentru a decodifica cadrul. Câmpul de control al cadrului Câmpul de control al cadrului conţine următoarele informaţii: B0 B1B2 B3B4 B7 B8 Versiunea To Tipul Subtipul protocolului DS B9 B10 B11 From More Retry DS Frag B12 Pwr Mgt B13 B14 B15 More WEP Ordinea Data 1 2 Fig. SFD: Un delimitator de Cadru Start care este format din modelul de 16 biţi binar 0000 1100 1011 1101 şi care este folosit pentru a defini potrivirea în timp a cadrelor.

Acest câmp constă din 2 biţi care sunt invarianţi în mărime şi poziţie conform versiunilor standardului 802. Mai multe date Acest bit este folosit tot pentru gestionarea energiei de către AP pentru a indica faptul că există mai multe cadre stocate către această staţie. Bitul este setat 0 în orice alt cadru. Câmpurile adresă Un cadru poate conţine până la 4 adrese în funcţie de biţii ToDS şi FromDS definiţi in câmpul de control. Durata / ID Acest câmp are două sensuri în funcţie de tipul cadrului: In mesajele de interogare acesta reprezintă ID-ul staţiei In orice alt cadru reprezintă valoarea duratei folosită pentru calcularea parametrului NAV . şi se va folosi pentru recunoaşterea unor posibile versiuni viitoare. Dacă ToDS este setat. după cum urmează: Adresa-1 este întotdeauna adresa destinaţie (AD)(staţia din BSS care este receptorul imediat al pachetului). Acesta este folosit de către staţia receptoare pentru a recunoaşte transmisiile duplicat ale cadrelor care pot apărea atunci când un pachet de confirmare este pierdut. aceasta este adresa AP-ului. • • • 85 . şi AP trebuie să retransmită cadrul). iar dacă ToDS nu este setat atunci aceasta este adresa staţiei capăt.11. Gestiunea energiei Acest bit indica modul de gestionare a energiei în care se va afla staţia după transmisia cadrului.: Către DS Acest bit este setat 1 când cadrul este adresat punctului de acces (AP) pentru a fi înaintat sistemului de distribuţie (incluzând cazul în care staţia destinaţie este în acelaşi BSS. Mai multe fragmente Acest bit este setat 1 atunci când există mai multe fragmente aparţinând aceluiaşi cadru care urmează după fragmentul curent. Acesta se foloseşte de către staţiile care-şi schimbă starea din economisirea energiei în activă sau viceversa. Staţia poate decide să folosească informaţia pentru a continua interogarea sau chiar să treacă în modul activ. Tip si subtip Aceşti 6 biţi definesc tipul şi subtipul cadrelor. WEP Acest bit indică dacă corpul cadrului este criptat conform algoritmului WEP. Reluare Acest bit indică faptul că pachetul este o retransmisie a unui pachet transmis anterior. De la DS Acest bit este setat 1 atunci când cadrul este primit de la Sistemul de Distribuţie. In versiunea curentă a standardului valoarea este fixată la 0. Ordinea Acest bit indică dacă acest cadru a fost transmis folosind clase de servicii.

• • • Adresa-2 este întotdeauna adresa sursă (AS)(adresa transmiţătorului) (staţia care transmite in mod fizic pachetul). Controlul site-ului • • • 86 . iar dacă cadrul are ToDS setat. care definesc cadrul şi numărul fragmentului din cadru. şi ceea ce este unic înrădăcinat în tehnologia LAN fără fir sau disponibil în plus pentru a lupta împotriva acestor potenţiale ameninţări. atunci adresa-3 este adresa destinaţie. reţeaua LAN cu fir se află în interiorul clădirii companiei – ca şi cum reţeaua cu fir ar avea o siguranţă intrinsecă construită în interior. angajaţii concediaţi. date fiind problemele pricinuite de utilizatorii nedoriţi. Consta din 2 subcâmpuri. Probleme privind securitatea LAN-urilor cu fir sau fără fir Oamenii pot fi mulţumiţi de securitatea unei reţele LAN cu fir atunci când o folosesc. astfel încât şi adresa destinaţiei originale şi cea a sursei originale lipsesc. hackerii. ”Cum e cu securitatea?”. Din păcate. De fapt. iar daca FromDS nu este setat atunci aceasta este adresa staţiei. şi alte forme de distrugere nu sunt rare în cadrul reţelelor. Adresa-4 este folosită în cazuri speciale când se foloseşte un sistem de distribuţie fără fir. virusurile. numărul fragmentului şi numărul secvenţei. şi cadrul este transmis de la un punct de acces la altul. cum se leagă acestea de aspectul fără fir al reţelei LAN. In astfel de cazuri. Tabelul următor rezumă folosirea de adrese diferite în funcţie de setările biţilor ToDS si FromDS: ToDS From DS Adresa-1 Adresa-2 Adresa-3 Adresa-4 0 0 AD AS BSSID N/A 0 1 AD BSSID AS N/A 1 0 BSSID AS AD N/A 1 1 RA TA AD AS Secvenţa de control Câmpul secvenţă de control este folosit pentru reprezentarea ordinii diferitelor fragmente aparţinând aceluiaşi cadru. de fapt. cred ei. CRC CRC este un câmp pe 32 biţi conţinând un Cyclic Redundancy Check (CRC) pe 32 biţi. Securitatea unei reţele LAN fără fir Una dintre cele mai frecvente întrebări adresate vânzătorilor de reţele locale fără fir este. Totuşi. Adresa-3 este in cele mai multe cazuri adresa care rămâne lipsă. este supusă unor riscuri şi probleme substanţiale referitoare la securitate: Atacuri din interiorul comunităţii utilizatorilor reţelei Utilizatori neautorizaţi care câştigă accesul Ascultarea din afara companiei sau grupului de lucru Vestea bună e că există modalităţi de a combate aceste ameninţări la securitate. Ceea ce ne interesează în principal sunt ameninţările la securitatea oricărei reţele. şi ToDS si FromDS sunt setaţi. spionajul industrial. Intr-un cadru cu FromDS setat 1 adresa-3 este adresa sursă originală. atât pentru reţele LAN cu fir cât şi fără fir şi. In zilele noastre este necesar ca administratorii de reţele să fie preocupaţi de securitate. orice reţea. segmentele LAN fără fir vin cu câteva trăsături de securitate încorporate care e posibil să nu fi fost luate în considerare. Dacă FromDS este setat. şi pentru recunoaşterea pachetelor duplicate. inclusiv o reţea LAN cu fir. dar imediat ce pachetele încep să călătorească prin ”aer” ei devin îngrijoraţi. aceasta este adresa AP-ului.

nu suntem în siguranţă faţă de ascultarea neautorizată din exterior. Oricine cu o motivaţie puternică şi o antenă bună poate sta în terenul de parcare şi să culeagă pachetele de date ale reţelei Ethernet cu fir. • • 87 . nivelurile de securitate potrivite stabilite pentru utilizatori. orice utilizator înregistrat poate accesa date pe care el sau ea nu are de ce să le acceseze. Utilizatorii autorizaţi O altă zonă de preocupare pentru securitate de care administratorii de reţea sunt conştienţi este utilizarea tot mai mare a Internetului. Ascultarea neautorizată Probabil ameninţarea cel mai greu de detectat este în cazul că cineva se uită numai la pachetele de date. WEP – Wired Equivalency Privacy Comitetul IEEE 802. Aceste programe permit citirea. iar produsele LAN fără fir ale companiilor producătoare de echipamente au fost proiectate încă de la început să fie compatibile cu acest standard important. care sunt nemulţumiţi sau exangajaţi au citit. Se ştie că angajaţi curenţi. birouri aflate la distanţă conectate prin linii dial-up. Cablurile Ethernet 10Base-T se comportă ca şi o antenă remarcabilă. Această organizaţie a standardelor a tratat probleme de securitate a reţelelor creând şi definind Wired Equivalency Privacy. şi expunerea oricărui tip de pachet de date din reţea. site-uri Web on-site. Criptarea datelor este singura posibilitate de apărare împotriva acestui tip de ameninţare.11 este responsabil pentru stabilirea standardelor pentru reţele LAN fără fir. permite capturarea tuturor pachetelor din reţea. şi ”Extranet-uri” care conectează vânzătorii şi clienţii la reţea. Pentru protejarea datelor şi a resurselor s-au dezvoltat.De departe. cea mai mare ameninţare la reţeaua unei companii vine din interiorul companiei însăşi. Administratorii de reţele. ex. după cum am văzut. Produsele de acces la distanţă care permit angajaţilor de la vânzări şi marketing să intre în reţea pentru email. sau chiar modificat. toate acestea pot face reţeaua vulnerabilă în faţă hackerilor. La ora actuală reţelele cu fir sunt destul de vulnerabile la ascultarea neautorizată(eavesdropping). distribuit. virusurilor şi a altor intruşi. mai multe modele de securitate care realizează diverse grade ale securităţii reţelelor fără fir. Unii administratori de reţea au unelte specializate de detectare a defectelor de reţea care pot rula pe orice PC din reţea. Utilizatorii sunt preocupaţi în primul rând ca un intrus să nu poată să : Acceseze reţeaua folosind echipament WLAN similar Captureze traficul LAN fără fir. Totuşi deşi firele sunt în interiorul clădirii. Majoritatea adaptoarelor Ethernet de pe piaţă oferă un mod de lucru care. atunci şi utilizatori din afară pot intra în reţea dacă nu au fost luate măsurile de prevedere corecte. ci oricăror capacităţi care pot permite utilizatorilor să intre în reţea din exterior. şi o metodă continuă de verificare a eficacităţii procesului de securitate.11. Dacă utilizatorii din interior pot ieşi în afară la Internet. Este analog cu un utilizator care are o cheie a clădirii pentru a accesa reţeaua cu fir. trebuie să deţină produsele de siguranţă adecvate mediului lor. importante documente cu date ale companiilor. capturarea. ascultarea neautorizată In reţelele 802. împreună cu software-ul adecvat. Şi acest lucru se aplică nu numai la Internet. indiferent dacă au sau nu segmente fără fir în cadrul reţelelor lor. Fără măsurile adecvate de securitate aplicate. accesul la resursele reţelei este refuzat oricărui utilizator care nu dovedeşte cunoaşterea cheii curente.

f. Graw Hill. e. e. 2001. 12-97 De pe Web 4. Mc. e. pag. se poate face numai adaptare colaborativă nu se poate face adaptare colaborativă se poate lucra fără server Bibliografie 1. Tanenbaum. se realizează o comparaţie între mai multe tehnici de securitate folosite.Fig. pag. programare. Cluj-Napoca. numai legături prin fire numai legături fără fire legături cu fire şi fără fire Care din satndardele de mai jos folosesc saltul în frecvenţă: d. Dacia. 112-350 Biblioteca facultăţii 2. 2001. Elemente de programare distribuită. pag. Risoprint. Nicolae Tomai. Nicolae Tomai. pag. Peterson. legăturile FHSS legăturile DSSS ambele O legătură dintr-o reţea mobilă lucrează optim dacă: d. e. Davie Reţele de calculatoare. Reţele de calculatoare. A. structuri. o abordare sistemică. În tabelul 4. menţine fără întrerupere legătura cu agentul local p menţine legătura intermitent cu agentul local părăseşte legătura şi se reconectează la cerere Într-o legătură mobilă client server: d. Computer Networks.22. f. f. S. ediţia-II-a. B.1-26. Nivele de securitate În figura 4.40 sunt indicate diverse nivele de securitate pentru reţelele fără fir. Teme pentru verificarea cunoştinţelor O reţea mobilă presupune: d. aplicaţii. începând de la reţele fără securizare până la cele mai moderne. 2005. Ed. Ed. Ed. 25-100 Biblioteca facultăţii 3. All. 45-99. 121214 Biblioteca facultăţii 88 . L. f. 9.5.

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->