Está en la página 1de 5

AyatGramatis

1)Frasabagimenggambarkankegembiraan

hatikuterlonjakkeriangan bibirnyamengukirkansenyuman deraianketawamemecahkankesunyian menguntumkansenyuman yang melebarsehinggajelaskelihatanbarisangiginya yang putih wajahnya yang kelihatanberseri-seriitumenandakankeriangan yang benar-benar dirasai
2)Frasabagimenggambarkankesedihan

hatikusebakmenahankepiluan deraianmanik-manikputihmenitis di pipinya yang gebu airmatabergenang di kelopakmatanya yang bulatbersinar duka yang terlara hatikuremuk-redammenanggungkekecewaan hatikuhancur-luluhbakkaca yang terhempas di lantai
3)Frasabagimenggambarkanketakutan

peluhsejukmengalir di tubuhku akutercegat, berdirikaku, membisuseribubahasa tubuhmenggigil, menggeletarketakutan darahberderau mataterbeliak, terperanjat
4)Frasabagimewujudkanunsursuspens

lembagahitamberlalupergisepantaskilat di hadapan derapantapak kaki kedengaran burunghantubersahutan di tengah -tengahmalam yang buta anjingmenyalakpadamalambulan yang sedangmengambang daun-daunkeringberguguransetelahditiupanginkencang anginbersiulan di luarpintu awanhitammenandakanhujanakanturundenganlebatnya

kitaperlumengoraklangkah kitatidakwajarhanyaakurdenganarus yang songsangini komitmenmenyeluruhagensi yang terlibat kongkongan yang selamainidianggapmembelenggu Masalahnya, kitamahumemberipendapattetapitidakreladikritik makmurdarisegiekonomitetapimuflisnilaikekeluargaan mampumengadunkansatukombinasiusaha yang cukuppadu manifestasikesanggupanbangsa manusiabukanlah `haiwanrobotik yang tidakmempunyai rasa danjiwa masadepanmenjanjikancabaran di luarjangkaan masalahputusnyakomunikasidanjuranggenerasi masalahsosialdansusila yang meruncing masihterbelenggudengancaraberfikir yang sempit masyarakat yang naifdenganmatakebendaan yang melalaikan melangkahdenganseribukekuatan melontarkansoalan yang cukuppenting melupakancita-cita yang lebihluhur membangunkangenerasi yang berketerampilan, bersahsiahmuliadanberilmu membebaskanmerekadaripadabelenggukejahilandankegelapan membenambudayahedonistik yang tidakberfaedah membetulkanketidaktepatanfakta

membimbingmerekamemenuhiimpian membinaimpianmasadepan yang lebihgemilang membongkarkepincangan membuktikansensitiviti, kepekaandankeprihatinanmereka mempengaruhimindagenerasimuda mempertahankanperasaansalingbersefahaman mempertingkatdanmemperteguhkefahaman mempraktikkanelementolakansur memudaratkankesejahteraanrakyat menaburbaktikepadamereka yang kurangberuntung menaburkannilaikebendaan yang tidakbertahan lama menagihkomitmendanpengertianseriussemuapihak menampilkanwajahbaru yang disulamitekad menangkistuduhan yang tidakberasas mencapaitahap yang mencemaskan mencerminkandenganjelasakanhakikatini mencerminkangenerasi yang muflisdantercabutdaripadaakartradisinya mendapatperhatiandanliputan media massa mendepanimasadepan yang tidakmenentu

-mendepanirealitibarudunia yang pantasberubahdanberkembang -mendukungkebenaran yang kitasepakati -mengamalkansikapdanperwatakan yang murni -mengambillangkahsederap -menghirupudarahasilkemerdekaan -mengikutacuansendiri -mengundangkontroversi -menjadicerucukutamapembangunan -menjulangnegarakepuncakjagat -menuntutsetiapanakwatanmengotakanaspirasi -menyambutgamitanmenaraimpian -menyebabkanimejnegaratercalar -menyediakankursusdanlatihan yang relevan -menyembunyikanmasalahutamamasyarakat -merekalebihcenderungkepadakeseronokandanberpeleseran -mewujudkanmasyarakat yang bermaklumatdanberpengetahuan -milineumbaruinipastisahajasaratdenganmuatancabaranreformasi -muafakatmerupakanintikepadaperpaduan -negarakitaakanbersihdaripadaunsursosial yang tidaksihat -nilaikeinsanan yang syumul -nilai-nilai material semakinmemberkasdanmeluasdalammasyarakat -pandangan pro dankontra yang dipaparkan -pelbagaicabaran yang bakalmenghambat -pelbagaimasalahsosialsedangmenghinggapimasyarakat -pembentukanmasyarakatsakinah -pembudayaanilmuperludipupukdandibajaiolehgenerasimudamasakini -pendedahanolehpihak media massamenghangatkansenarioini -perludibajakembali -perubahan yang diharapmasihbelummenjelma -petandakehancurangenerasi -pewujudanmasyarakatmadani-propaganda negatifterhadapnegarakitadapatditepis

-mendepanirealitibarudunia yang pantasberubahdanberkembang -mendukungkebenaran yang kitasepakati -mengamalkansikapdanperwatakan yang murni -mengambillangkahsederap -menghirupudarahasilkemerdekaan -mengikutacuansendiri mengundangkontroversi -menjadicerucukutamapembangunan -menjulangnegarakepuncakjagat -menuntutsetiapanakwatanmengotakanaspirasi

-menyambutgamitanmenaraimpian -menyebabkanimejnegaratercalar -menyediakankursusdanlatihan yang relevan -menyembunyikanmasalahutamamasyarakat -merekalebihcenderungkepadakeseronokandanberpeleseran -mewujudkanmasyarakat yang bermaklumatdanberpengetahuan -milineumbaruinipastisahajasaratdenganmuatancabaranreformasi -muafakatmerupakanintikepadaperpaduan -negarakitaakanbersihdaripadaunsursosial yang tidaksihat -nilaikeinsanan yang syumul -nilai-nilai material semakinmemberkasdanmeluasdalammasyarakat -pandangan pro dankontra yang dipaparkan -pelbagaicabaran yang bakalmenghambat -pelbagaimasalahsosialsedangmenghinggapimasyarakat -pembentukanmasyarakatsakinah -pembudayaanilmuperludipupukdandibajaiolehgenerasimudamasakini -pendedahanolehpihak media massamenghangatkansenarioini -perludibajakembali -perubahan yang diharapmasihbelummenjelma -petandakehancurangenerasi -pewujudanmasyarakatmadani-propaganda negatifterhadapnegarakitadapatditepis kitaperlumengoraklangkah -kitatidakwajarhanyaakurdenganarus yang songsangini -komitmenmenyeluruhagensi yang terlibat -kongkongan yang selamainidianggapmembelenggu -Masalahnya, kitamahumemberipendapattetapitidakreladikritik -makmurdarisegiekonomitetapimuflisnilaikekeluargaan -mampumengadunkansatukombinasiusaha yang cukuppadu -manifestasikesanggupanbangsa -manusiabukanlah `haiwanrobotik yang tidakmempunyai rasa danjiwa -masadepanmenjanjikancabaran di luarjangkaan -masalahputusnyakomunikasidanjuranggenerasi -masalahsosialdansusila yang meruncing -masihterbelenggudengancaraberfikir yang sempit -masyarakat yang naifdenganmatakebendaan yang melalaikan -melangkahdenganseribukekuatan -melontarkansoalan yang cukuppenting -melupakancita-cita yang lebihluhur -membangunkangenerasi yang berketerampilan, bersahsiahmuliadanberilmu -membebaskanmerekadaripadabelenggukejahilandankegelapan -membenambudayahedonistik yang tidakberfaedah -membetulkanketidaktepatanfakta -membimbingmerekamemenuhiimpian

-membinaimpianmasadepan yang lebihgemilang -membongkarkepincangan