Está en la página 1de 6

CAPITVLVM SECVNDVM CAP.

I1

- - - --
FAMILIA ROMANA
2

I Iiilius vir R6minus est. Aemilia femina R6mHna est. anus (I) vir
duo (11) vin'
Mircus est puer RtimHnus. Quintus quoque puer R6-
anus puer
milnus est. Iiilia est puella Rtimina. duo pueri
Mircus et Quintus n6n viri, sed pueri sunt. Viri sunt
5 Itilius et Medus et Davus. Aernilia et Delia et Syra sunt
Eminae. Estne femina Itilia? N6n femina, sed parva
puella est Itilia.
Iiilius, Aemilia, MHrcus, Quintus, Itilia, Syra, DH-
vus, Delia Medusque sunt familia R6mHna. Itilius pater -quc = a -: M ~ u s - q u e
= et MMus
lo est. Aemilia est miter. Itilius pater Mgrci et Quinti est.
Itilius pater Itiliae quoque est. Aemilia est miiter Marci
: ;1 Ahem?
et Quinti et IOliae. MHrcus filius Iiilii est. Miircus Mius Mircus Quintus Ialia
filius filius filia
Aemiliae est. Quintus quoque Mius Itilii et Aemiliae
est. IOlia est Mia Iiilii et Aemiliae.
quis? quae?
15 Quis est Marcus? Marcus puer R6minus est. Quis quis est Mircus?
quae est IQlia?
pater Marci est? Itilius pater MHrci est. Quae est miter quis est pater Marci?
quae est miter Mirci?
CAP. I1

MHrci? MHter MHrci est Aemilia. Quae est Iiilia? Itilia


est puella R6mina. Quae mHter Iiiliae est? Aemilia mC
ter Itiliae est. Pater Itiliae est Itilius. Itilia filia Iiilii est.
qui?
qui sunt flii? Qui sunt filii Iiilii? Klii Iiilii sunt Mircus et QuMtus. 20
Iidiaque Marcus, Quintus Itiliaque sunt trts liberi. Liberi sunt
Miae-que Mii Miaeque. MHrcus et Quintus et Iiilia sunt liberi Iiilii
duo = 11 (2) et Aemiliae. In familii Itilii sunt tres liberi: duo mi et
iina Mia.
Estne Mtdus Mius Iiilii? Mtdus Mius Iiilii n6n est, 11
Mtdus est servus Itilii. Ialius dominus MEdi est. Itilius
dominus servi est. DHvus quoque servus est. Medus et
DHvus duo sewi sunt. Iiilius est dominus Mtdi et Divi.
Itilius dominus serv6rum est et pater liber6rum.
Estne Delia mia Aemiliae? Dtlia n6n est filia Aemi- 30
liae, Delia ancilla Aemiliae est. Aemilia domina Dtliae
est. Aemilia dornina ancillae est. Syra quoque ancilla
duo duae duo:
duo servi est. Delia et Syra duae ancillae sunt. Aemilia domina
duae ancillae
duo oppida ancillHrum est.
cuius? Ialii, Aemiliae Cuius servus est Divus? Divus servus Iiilii est. Cuius 35
ancilla est Syra? Syra est ancilla Aemiliae.
quot? I, 11, Ill... Quot liberi sunt in familis? In familia Itilii sunt trts
quot mii?
quot filiae? liberi. Quot Mii et quot filiae? Duo Mii et Qna filia.
quot oppida?
centum = c (100) Quot servi sunt in familii? In familiH sunt centum servi.
In familia Iiilii sunt multi s e w , pauci liberi. Iiilius est 40
dominus mult6rum serv6rum.
'DUO'et 'tres' numeri sunt. 'Centurn' quoque nume-
rus est. Numerus serv6rum est centum. Numerus libe-
CAP. I1

rerum est trEs. Centum est magnus numerus. Tres par-


45 vus numerus est. Numerus serv6rum est magnus. Nu-
merus liber6rum parvus est. In familil Ifilii magnus magnus numerus servo-
rum = multi servi
numerus serv6rum, parvus numerus libererum est. parvusnumerusIiber6-
rum = pauci liberi
Medus servus Graecus est. Delia est ancilla Graeca.
In familii Iiilii sunt multi servi Graeci multaeque ancil-
50 'lae Graecae. Estne Aemilia femina Graeca? Aemilia n6n
est femina Graeca, sed R6mina. Iiilius n6n vir Graecus,
sed R6mBnus est.
tres tria:
Sparta oppidum Graecum est. Sparta, Delphi Tuscu- trgs liberi
tr8s litterae
lumque tria oppida sunt: duo oppida Graeca et tinum tria oppida
5s oppidum R6mlnum. In Graecii et in Italil magnus nu- magnus numerus oppi-
d6rum = multa oppida
merus oppid6rum est. In Gallil est magnus numerus magnus numerus fluvi-
iirum = multi fluvii
fluvi6rum. Fluvii Galliae magni sunt. MBgnine sunt flu- magni-ne
vii Micae? In &icB Onus fluvius magnus est: Nilus; I
ceteri fluvii i9ficae parvi sunt. Suntne magnae insulae I ceteri -ae -a
tio Graecae? Creta et Euboea duae insulae magnae sunt;
ceterae insulae Graecae sunt parvae. -
lfl Quis est Cornelius? Cornelius dominus R6mBnus est.
Iiilius et Cornelius duo domini R6mBni sunt. Medus
n6n est servus Cornelii. Medus servus Iiilii est.
65 Cornelius: "Cuius servus est Medus?"
IOlius: "Medus servus meus est."
Cornelius: "Estne Dgvus servus tuus?"
Iiilius: "Dlvus quoque servus meus est. Servi mei
sunt MGdus et Dlvus et ctteri multi.. ."
70 COrnClius: "Estne Delia ancilla tua?"
CAP. I1

Itilius: "Delia est ancilla mea, et Syra quoque ancilla


mea est. Ancillae meae sunt Delia et Syra et ceterae
multae. Familia mea magna est."
Cornelius: "Quot sen6 sunt in f a d 8 tul?"
Itilius: "In famili8 me8 sunt centum servi." 75

Cornelius: "Quid?"
Itilius: "Numerus servbrum meijrum est centum."
Cornelius: "Centum servi! Magnus est numerus ser-
v6rum tubrum!"

em duo libri --+


liber .
'
3
- --
-4
*. ,z.--+
%' %
,
n

Onus liber
duo libri LIBER TVVS LATINVS 80
novus -a -urn t, Ecce duo libri Latini: liber antiquus et liber novus.
antiquus -a -urn
LINGVA LATINA est primus liber tuus Latinus. Titulus
libri tui est 'LINGVA LATINA'. Liber tuus nbn antiquus,
sed novus est .
In LINGVA LATINA sunt multae paginae et multa capi- 85
tula: capitulum primum, secundum, tertium, cetera.,
'IMPERIVM ROMANVM' est titulus capituli prirni. Titulus
capituli secundi est 'FAMILIA ROMANA'. In capitulb se-
cundb sunt sex paginae. In p8gin8 pr-rn8 capituli se-
cundi multa voc8bula nova sunt: vir, fmina, p w , pu- 90
ella, fmilia, cdtera. Numerus voc8bul6rum LatinOrum
magnus est!
CAP. 11

GRAMMATICA LATINA
Masculinum, fimininum, neucrum masculinurn(m)< mas-
95 [A] 'Servus' est vocabulum masculinum. aclus = vir
fernininurn (f) < Emina
[B] 'Ancilla' est vociibulum fem i ninum. neutrum (n) = non rn,
[C] 'Oppidum' est vociibulum n e u t rum. n6n f
Exempla:
[A] Vociibula masculina: filius, dominus, puer, vir; fluvius,
100 bceanus, numerus, liber, titulus. Masculinum: -us (-r).
[B] Vocabula Eminina: Emina, puella, filia, domina; insula,
prcvincia, littera, familia, piigina. Femininum: -a.
[C] Vociibula neutra: oppidum, imperium, vociibulum, capi-
tulum, exemplum, *nsum. Neutrum: -urn.

105 Genetivus genetivus (gen)


[A] Masculinum:
IUlius dominus servi (Diivi) est.
servi
Iiilius dominus serv5rum (Divi et MCdi) est. servb
'Servi' g e n e t i v u s est. 'Serv5rumYquoque genetivus est.
110 'ServT genetivus singuliiris est. 'Servhm' est genetivus plU-
r8lis. Genetivus: singuliiris -i, pluriilis -arum.
[B] Femininum:
Aemilia domina ancillae (Syrae) est. ancillae
Aemilia domina ancilkmm (Syrae et Eliae) est. ancilkm
115 'Ancillae' genetivus singularis est. 'AncillrZmm' est geneti-
vus pluriilis. Genetivus: singuliiris -ae, plurfilis - h m .
[C] Neutrum:
D est prima littera vociibuli 'dominus'.
Numerus vociibul6rum magnus est.
120 'Vociibuli' genetivus singuliiris est. 'Vociibul6mm' est ge-
netivus pluralis. Genetivus: singulfiris -i, plUAlis -arum.
-
PENSVM A
Marcus fili- Iulii est. Itilia fili- Iulii est. Iulius est vir Rb-
miin-. Aemilia femin- R6miin- est. Iulius domin-, Aemilia
domin- est. Medus serv- Graec- est, Delia est ancill-
CAP.I1

Vocribulam: Graec-. Sparta oppid- Graec- est.


vir
Emina Iiilius pater Mirc- est. Mircus est Mius Idi- et Aemili-.
puer Medus servus Iiili- est: Idius est dominus sew-. Iiilius domi-
puella
familia nus MM- et Div- est: Iiilius dominus sew- est. Numerus
pater sew- magnus est. Delia est ancilla Aemili-: Aemilia do-
miiter
filius mina ancill- est. Aemilia domina Deli- et Syr- est: Aemilia
Mia domina ancill- est. In famiki Itili- est magnus numerus
liberi
Sems sew- et ancill-. Aemilia d t e r Mirc- et Quint- et Iiili- est.
dominus Mircus, Quintus Itiliaque sunt h i r i Iiili- et Aemili-. Nu-
ancilla
domina merus liber- est tres. Numerus sew- est centum.
liber In pigini primi capitul- secund- multa vocibula nova
titulus
flgina sunt. Numerus capitul- n6n parvus est.
antiquus
novus
ceteri PENSVM B
meus
tuus Mircus -R6minus est. Itilius -R6mhus est. Aemilia est
centum -R 6 m h . Itilius est -Mirci et Quinti et Iiiliae. In -Itilii
duae
tria sunt tres -: duo - et tina -. - liber6rum est Aemilia.
-sue -est Divus? Divus est -Iiilii. Ialius -Divi est. -est
quls?
quae? Syra? Syra - Aemiliae est. Aemilia est - Syrae.
qui? Cornelius: "- semi sunt in familii tui?" Idius: "In familii
cuius?
quot? - sunt - (c) semi." Cornelius: "Farnilia -magna est!"
mascuiinum 'LINGVA LATINA' est titulus - tui Latini.
Eminbum
neutrum
genetivus PENSVM C
Quis est Quintud
Qui sunt MEdus et Divus?
Mircusne quoque servus ICdG est?
Cuius dlia est Iiilia?
Quot liberi sunt in familii Iiilii?
Quot semi in famim sunt?
Num Syra domina est?
Quae est domina ancillinun?
Estne Cornelius vir Graecus?
Num 'puella' vociibulum masculinum est?