FITXA DE TREBALL

Exposició:

ON SÓN ELS PLANETES ?

Exemple. On és saturn ? Cap a on hem de mirar al cel per veure’l per exemple el 2 de Juny?   

1 ) Obtenir la situació dels planetes i el SOL en una guia setmanal del CEL (adjunt al document ) 2) El SOL es troba a _______ i Saturn es troba a _______ 3) Fer la simulació amb tres alumnes: Un serà el Sol, una altre la terra i un tercer Saturn o Al centre el SOL o La TERRA de tal forma que vegi el SOL amb el fons que s’ha obtingut a l’apartat anterior o Saturn molt més lluny del centre que la terra de tal manera que es vegi des de la terra amb el fons que hem obtingut a l’apartat anterior _______

Completa el dibuix de la simulació que mostri les posicions del Sol, la Terra i Saturn

o Comprovació al dibuix adjunt (Orrery) o Afegir ara al sistema Neptú ( es veu a Aquaris ) o Afegir al sistema Plutó ( També es pot fer que facin el dibuix de la seva constel·lació del zodíac o un resum de l’exposició)

Àries 21 març Tauro 21 abril Bessons 21 maig Càncer 21 juny Leo 21 juliol Verge 21 agost

Balança 21 setembre Escorpí 21 octubre Sagitari 21 novembre Capricorn 21 desembre Aquari 21 gener Peixos 21 febrer

This Week's Planet Roundup
Low in the dawn, Mercury, Venus, Mars, and Jupiter continue drawing farther apart in a long diagonal line. Jupiter is the highest and easiest. Far to its lower left are faint Mars, then bright Venus, and then very-low Mercury, as shown in the scenes above. Bring binoculars for Mars and Mercury. (See our daily animation, which runs through June 1st. Pause the animation at the date of your choice.) Saturn (magnitude +0.6, in Virgo) is in excellent evening view high in the south. And just 1/3° to its right or upper right is fainter Porrima (Gamma Virginis), turning Saturn into a striking naked-eye "double star"! Meanwhile, Spica shines 14° to Saturn's lower left or left. Uranus (magnitude 5.9, in western Pisces) is low in the east before the first light of dawn. Neptune (magnitude 7.9, in Aquarius) is in the southeast before dawn. Pluto (magnitude 14 in Sagittarius, and back here by popular request) is highest in the south before dawn. A finder chart for it will appear in the July Sky & Telescope, page 64.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful