Está en la página 1de 1

EXAMEN GREC I – 3ª Avaluació Parcial I 19/05/2011

Ὀνομα:

1. Anàlisi i traducció del text marcat. La resta és voluntari. (6 punts)


2. Declina un dels dos adjectius: (2 punts)

a) πας, πασα, παν: tot, tota, tot

b) πολυς, πολλη, πολυ: molt, molta, molt

3. Fes l’imperfet i el futur de quatre dels sis verbs següents: (2 punts)