Animació a la lectura a la bibloteca escolar

El plaer de la lectura
Les aficions i els gustos estan lligats a la afectivitat més que a la efectivitat, a la persuasió més que a la obligació« Es tracta d' aconseguir que el hàbit naixca dels xiquets, de crear les condicions favorables per a que el desig de llegir naixia d¶ells mateixos.

Selecció Bibliogràfica
Seleccionar adequadament els llibres atenent a l¶edat i nivell psicològic del xiquet RED SELECCIÓN Elaboració de Guies de lectura: Amb elles donem a conèixer als lectors part del fons de la biblioteca. Facilitant el ús de la mateixa. A més de la relació de llibre sobre la temàtica que ens interessa en el moment, poden contindre reflexiones lectores.. Guies de lectura

Coneixement alumnat
Partir del gustos e interessos dels alumnes per aconseguir que l¶experiència de la lectura resulte gratificant. Enquestes Valorar que el període d¶adaptació als nous hàbits de lectura es variable segons els alumne Enquesta alumnat

Espais
Condicionar un espai favorable per introduïr el xiquet en el món màgic de la lectura Biblioteca aula Biblioteca escolar

Activitats
Preparar, desenvolupar i avaluar activitats ‡ Activitats de Motivació ‡ Activitats de desenvolupament ‡ Estratègies de reforçament Determinar estratègies de promoció a la lectura

Actituds
Transmetre la figura de bon lector als alumnes Determinar estratègies de promoció a la lectura

Projectes audiovisuals

Llibre i cine El visionat de pel·lícules basades en famoses narracions poden motivar a l¶alumnat a la lectura Guía didàctica

Gravació de contes
Construir contes e histories inventades. Activitat

Representacions teatrals
Estratègia d¶expressió oral i l¶educació artística

Narracions i sentits
Utilització tècniques de relaxació amb els xiquets...aromes, perfums, sons... Una vegada relaxats els adintrem en un món imaginari plantejant-los la situació que a continuació el conte va a narrar...

Llegim junts....majors amb xicotets
Els alumnes de cursos avançats els que lliguen contes als xiquets de cursos inferiors. Lectures prèviament seleccionades pels professors...

Concursos
y El millor final de la historia.

Cada setmana, un escriptor diferent serà l¶encarregat de possar en marxa el motor de la creativitat proponent una frase que servirà de punt d¶inici a les histories. A partir de ací, el repte de encontrar el millor final de la historia es dels xiquets. y Concurs de relat fotogràfic

L¶Objectiu del concurs es unir la paraula i la imatge per a que, amb una i l¶altra ens duga a nous sentits http://www.escueladeescritores.com/concursos-literarios

Música i Lectura
Tallers de lectura i musica on es recrea el contingut literari mitjançant la musica com a element motivador. La musica crea estat d¶ànims que poden fer-nos gaudir de la lectura

Jocs de lectura
Molt jocs de taula es poden fer servir per fomentar la lectura, al igual que el joc de conèixer la biblioteca, es pot servir un joc de taula amb diferents categories de preguntes i proves, com cerques a les prestatgeries, endevinalles amb mímica o dibuixos, invenció de xicotetes històries, lectures,

Rutes Literàries
Combinació de lectures amb passejos per llocs de la localitat com places, monuments, carrers...on s¶intercanvien opinions literàries a la vegada que es coneix la historia.

Creació de Llibres
Tant la creació del text, contingut com del llibre Físic (elaboració de cobertes, portades, cosir pàgines...) La biblioteca escolar acolleix la producció del centre i es converteix en la memòria gràfica d¶aquest tipus d¶ accions; guarda tot allò que els alumnes, professors i inclús pares i mares son capaços d¶imaginar, escriure i publicar.

Activitats a la biblioteca escolar
Activitats de foment a la lectura en l'espai de la biblioteca escolar Formació d'Usuaris

Visites
Amb elles donem a conèixer als lectors part del fons de la biblioteca Facilitant el ús de la mateixa. A més de la relació de llibre sobre la temàtica que ens interessa en el moment, poden contindre reflexiones lectores...

Alumnes bibliotecaris
Voluntàriament s¶ ocupen de donar servei als seus companys, obrint la biblioteca, ordenant les prestatgeries, gestionant els préstecs i devolucions i augmentant els seu contacte personal amb els llibres i desenvolupen la responsabilitat.

Retrat lector
Record afectiu de la nostra relació amb els llibres. Fotografies dels alumnes llegint llibres a la biblioteca escolar.

Les fades de la bibloteca
Després de coneixer el funcionament de la biblioteca i la seva organització, es poden fer jocs per tal de practicar la recerca de llibres. Amb cartolines s'ecriuen pistes per tal d'encontrar les fades amagades en els llibres.

Bibliotelevisió
En compte de llegir-los un conte se'ls convidarà a vore la televisió de la biblioteca Contar un conte a la biblioteca escolar, mitjançant dibuixos o fotogrames que aniràn succeint-se a mida que avança el conte

Creació personatges
Creació de personatges amb cartolines de diferents colors individualment i conjuntament creació de historia amb les cartolines del mateix color

Acròstics
Construcció de frases amb les inicials dels nostres noms, intentant formar una història, un poema o endevinalles NELA Ningú sap qui sóc Estic a l'escola La meua funció Acollir la lectura

Conèixer la Biblioteca
Per tal de formar els alumnes en l¶ús de la biblioteca escolar, es poden fer servir jocs de taula, tipus trivial, amb tablero i fitxes de colors elaborats pels mateixos alumnes (el disseny) on es facen preguntes sobre l¶organització i les normes d¶us de la biblioteca escolar. Organització Biblioteca

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful