Está en la página 1de 2

ESCOLA El Morsell

Departament d’Ensenyament
Generalitat de Catalunya

Benvolgudes famílies,

Volem compartir amb tots vosaltres una proposta d’horari escolar, basada en criteris
pedagògics, que permet una nova distribució de l’horari lectiu i dóna una major resposta a
les necessitats de conciliació de la vida laboral i familiar.

La supressió de la sisena hora ens permet allargar l’horari del matí i, si el Departament ho
permet, fer jornada continuada.

Horari continuat
INFANTIL I C. INICIAL C. MITJÀ I SUPERIOR
8:30 - 9:30
ACTIVITATS ACADÈMIQUES ACTIVITATS ACADÈMIQUES
9:30 - 10.30
10:30 - 11:00 ESBARJO LECTURA INDIVIDUAL
11:00 - 11:30 LECTURA INDIVIDUAL ESBARJO
11:30 - 12:30
ACTIVITATS ACADÈMIQUES ACTIVITATS ACADÈMIQUES
12:30 - 13:30

13:30 - 16:30 MENJADOR MENJADOR

16:30 - 18:00 ACTIVITATS EXTRAESCOLAR ACTIVITATS EXTRAESCOLAR

Horari clàssic
INFANTIL I C. INICIAL C.MITJÀ I SUPERIOR
9:00 - 10:15 ACTIVITATS ACADÈMIQUES
ACTIVITATS ACADÈMIQUES 9:00 - 10:45
10:15 - 10:45 ESBARJO
10:45 - 12:00 ESBARJO 10:45 - 11:15
ACTIVITATS ACADÈMIQUES
ACTIVITATS ACADÈMIQUES 11:15 - 12:00

12:00 - 15:00 MENJADOR MENJADOR 12:00 - 15:00

15:00 -16:00 ACTIVITATS ACADÈMIQUES ACTIVITATS ACADÈMIQUES 15:00 - 16:00


16:00 - 17:00 ACTIVITATS ACADÈMIQUES ACTIVITATS ACADÈMIQUES 16:00 - 17:00
17:00 - 18:15 ACTIVITATS EXTRAESCOLAR ACTIVITATS 17:00 - 18:15
EXTRAESCOLAR

A continuació exposem els avantatges i inconvenients de les dues dels dos models
d’horari.
ESCOLA El Morsell
Departament d’Ensenyament
Generalitat de Catalunya

Horari continuat
Avantatges:
- Les activitats acadèmiques es fan en l’horari en que els alumnes estan en millors
condicions fisiològiques: 2 hores a primera hora del matí i dues hores desprès d’una hora
d’activitats de lleure (esbarjo i lectura individual).
- Les sessions de les diferents especialitats són totes d’una hora.
- Permet a les famílies disposar de temps per poder realitzar una feina fora de casa sense
deixar els fills al menjador (conciliació de la vida familiar i laboral).
- L’horari de permanència al centre és el mateix: 8 hores els que es queden al menjador i
cinc els que no.
- Estalvi d’energia, ja que disminueixen els trasllat de casa al centre en un 50%
- La jornada laboral dels mestres no variarà, continuaran fent les hores que marca el
Departament amb l’avantatge, que si cal, les reunions amb les famílies es podran fer a la
tarda.
- No seria necessari la jornada intensiva al juny.
- .....................................................................................................................................

Inconvenients:
- La resistència al canvi.
- ....................................................................................................................................
- ....................................................................................................................................
- ....................................................................................................................................

Horari clàssic
Avantatges:
- Permet aixecar-se una mica més tard.
- Les empreses que gestionen el menjador tenen més usuaris.
- ....................................................................................................................................
- ....................................................................................................................................
- ....................................................................................................................................

Inconvenients:
- Fragmentació excessiva de l’horari del matí.
- L’hora d’esbarjo en dos torns no permet fer una distribució unificada de les sessions per a
tots els cicles, amb la conseqüent pèrdua de reforços.
- Descans excessiu al migdia: 3 hores.
- El període més llarg d’activitats acadèmiques està situat a la tarda, quan els alumnes
estan més cansats i el seu rendiment disminueix.
- La majoria de les famílies dina al voltant de les dues, el que comporta que els alumnes
quan arriben a l’aula a les tres estan encara en el procés de digestió, i tots sabem que no
són les millors condicions por realitzar activitats intel·lectuals.
- Les famílies dels alumnes que no es queden al menjador han de fer molts desplaçaments
al centre, amb un període curt de temps.
- ....................................................................................................................................
- ....................................................................................................................................
- ....................................................................................................................................