Está en la página 1de 2

5 - A poesia entre 1936 e 1976 :

consecuencia da guerra civil desaparece case por completo a producion


literaria en galego durante mais dunha decada.actividade cultural continuada
so e posible no exilio poetas como Luis Seoane,lorenzo varela e emilio pita fan
a poesia critica e de compromiso.galicia comeza unha timida recuperacion a
partir de 1947,comaros verdes,o primeiro libro destacabel pola sua
calidade.1949 sae en pontevedra a coleccion benito soto,dirixida por celso
emilio ferreiro,no ano seguinte constituese a editorial galaxia o camiño para
novas editoras en galego.Esta situacion provoca simultaneamente as obras de
tres xeracions:

1.Xeracion do 36.poetas nados entre 1910-20 a guerra acolleos na sua


xuventude educados no ambiente cultural do nacionalismo de
preguerra,poetas de culturas e estilos moi diferentes.A.cunqueiro.celso emilio
ferreiro,aquilino iglesia alvariio,maria mariño...

11.Promocion de enlace,entre 1920-30-,non son un grupo coherente,cada un


busca o seu estilo.formados culturalmente en castelan,escriben nas duas
linguas,viven o drama social posguerra e a pobreza cultural dunha sociedade
censurada e bastante illados da cultura eeuropea.luz pozo garza,manuel cuña
novás...

111.Poetas das"festas minervais"entre 1930-40,non coñecen a guerra


civil:manuel maria,neles xa existe unha conciencia de grupo,ampliandose en
feitos colectivos como a restauracion das festas minervais universitarias ou a
creacion do grupo de brais pinto e colaborando no diario la noche o na
coleccion fila de nova galaxia.manteñense en contacto e comparten afinidades
ideoloxicas crearen as organizacions nacionalistas de esquerdas.nun primeiro
momento continuan tendencias poeticas de preguerra non
comprometidas:hilozoismo,neotrobadorismo,paixasismo rularista.iran
aparecendo formas novas nesta posguerra: intimismo seguindo a liña por
rosalia ,clasicismo...a forma poetica mais caracteristica sera a escola da tebra
ou a poesia do neboeiro,poesia intimisa de enfoque pesimista da vida.a finais
dos 50 xorde o realismo coloquial,que foxe da linguaxe poetica tradicional
abrindo o camiño a poesia socialrealista.esta sera a liña tematica
absolutamente dominante ata mediados dos 70.

autores pertencentes a cada unha das tres xeracions:

1.celso emilio ferreiro(celanova,1012-vigo 1979).ten poesia intimista


inluenciada polo existencialismo,presente pesimista cheo de soidade e
desacougo levao a sentir nostalxia da infancia perdida en celanova.escribiu
poemas amorosos para sua muller cheos de ledicia e optimismo.obra mais
representativa e o soño su agado 1955 esta tematica volve na sual ultima obra
onde o mundo se chama celanova 1975.ten poesia satirica,a sua poesia
socialrealista,cunha linguaxe moi asequible e coloquial,trata temas como
aguerra civil.a obra mais representativa e longa noite de pedra 1962,un exito
en vendas.o seu titulo covertese nuhna metafora da dictadura franquista poeta
mais coñecido dentro e fora de galiza.

2.Manuel cuña novas(Pontevedra,1926-1992) representante da escola da tebra


obra fabulario novo 1952 sentimento de angustia e desesperacion imaxes nas
que predomina a sensacion de sombras,de escuridade.

3.Uxio novoneyra( o courel 1930- compostela 1999).poucos libros,excelente


recitador,poesia fundamentalmente paisaxistica pero persoal,unha perspectiva
case mistica,de fusion coa natureza.

4.Xose luis mendez ferrin (ourense,1938) unicios unidos a escola de tebra,voce


na neboa 1957 poesia social baixo o heteronimo de heriberto bens,libro mais
importante e con polvora e magnolias 1976,camiño novo na literatura
galega,novo temas,nova linguaxe poetica.usa o versolibrismo e multitude de
referencias culturais: o celtismo,a poesia medieval,o movemento beat..o ton e
nostalxico:Morre franco e con polvora e magnolias xunto con Mesteres;de
Arcadio lopez casanova,foi quen marcou ese cambio,tiña que vir dado por un
home metido de cheo na politica e na protesta social como Xose luis mendez
ferrin.