Está en la página 1de 8

CONTADORA DE SOÑOS PROXECTO EIRÍN CURSO 2010-2011/CEIP BARRIÉ

DE LA MAZA
CONTADORA DE SOÑOS PROXECTO EIRÍN CURSO 2010-2011/CEIP BARRIÉ
DE LA MAZA
TARXETA DE PREGUNTAS

TARXETA DE PROBAS

CONTADORA DE SOÑOS PROXECTO EIRÍN CURSO 2010-2011/CEIP BARRIÉ


DE LA MAZA
PROBAS
- Di unha adiviña

- Repite moi rápido o nome de Pangur Bán, e todas


as veces que poidas

- Salta 20 veces no sitio

- Salta a pata coxa co pé esquerdo 15 veces

- Salta a pata coxa co pé dereito 15 veces

- Recita unha poesía que coñezas ou inventa unha

- Canta unha canción

- Sube e baixa a unha silla 15 veces

- Choca as más de todos os compañeiros e


compañeiras

- Imita a unha galiña

- Repta como unha serpe

- Tes sono, debes descansar. Un turno sen tirar

- Recorre o pasillo a pata coxa

- Di no nome das rapazas da túa clase. Non


esquezas ningunha

- Di no mone dos rapaces da túa clase. Non


esquenzas ningún.

- Sube a unha silla e grita: QUÉROVOS MOITO!

- Baila con un compañeiro/a

- Pensa unha palabra e intenta que cha a adiviñe un


compañeiro. Emprega a mímica.

- Fai un debuxo de Pangur Bán

CONTADORA DE SOÑOS PROXECTO EIRÍN CURSO 2010-2011/CEIP BARRIÉ


DE LA MAZA
- Conta un chiste

- Canta ou tararea a canción de Aisling “Pangur


Bán”

- Fai dez flexións

- Escribe facendo un círculo “VIVAN OS LIBROS”

- Fai un resumo do teu libro preferido.

PREGUNTAS
- En que século se realizou o libro de Kells?

a) I b) VIII * c) XXI

- Quen foi o creador do libro de Kells?

a) Uns monxes celtas * b) os curas c)


monxes italianos

- En que idioma está escrito o LIBRO DE KELLS?

a) Griego b) Irlandés c) Latín *

- Que conten o LIBRO DE Kells?

a) Contos celtas b) Os catro evanxeos, notas e


ilustracións *

b) c) O Antigo Testamento

- Donde está exposto o manuscrito de Kells na


actualidade?

a) Na Biblioteca do Trinity College en Dublín *

b) Na Biblioteca de Limerick

CONTADORA DE SOÑOS PROXECTO EIRÍN CURSO 2010-2011/CEIP BARRIÉ


DE LA MAZA
c) Na bilioteca de Cork

- Pangur Bán é…

a) O nome dun poema escrito por un monxe


irlandés no século IX *

b)O nome dun libro

c) Unha biblioteca

- Que levaban os monxes nos ombreiros cando


marchaban as misións de viaxe?

a) Un gato b) Un bolso similar a unha mochila*


c) Un crucifixo

- Que son as lentes de ler?

a) Unas gafas

b)Unha pluma

c) Unhas pedras semipreciosas que empregaban os


monxes como lupa *

- Que significa iluminare?

a) Luz b) cores c) iluminar *

- Chi- Ro significa:

a) Te quiero b) Cristo * c) Biblia

- Crom Cruach é:

a) Un ser mitolóxico oscuro* b) un anxo c) un


animal

- Columbano foi:

a) Un gran ilustrador * b) un monxe normal c)


un druida

- Que son os mosteiros?


CONTADORA DE SOÑOS PROXECTO EIRÍN CURSO 2010-2011/CEIP BARRIÉ
DE LA MAZA
a) Pobos da idade media b) Posadas c) Lugares
donde viven os monxes *

- En que consistía a tonsura?

a) En afeitar a parte dianteira da cabeza dos


monxes *

b) En facer xaxún

c) En facer oración

- Que é o Claustro dentro dun mosteiro?

a) Patio por donde os monxes paseaban e


meditaban *

b)Lugar de oración

c) O comedor

- Si son un peregrino e chego a un mosteiro alóxome


en…

a) Nas cuadras b) Na hospedería* c) Na


biblioteca

- O mosteiro de Santa María de Sobrado dos monxes


está na provincia de…

a) Lugo b) Pontevedra c) A Coruña *

- Que son os peregrinos?

a) Viaxeiros que visita un lugar sagrado por


motivos relixiosos *

b) Unha planta

c) Un camiñante

- Cal destes foi un gran misioneiro:

a) Juan Ramón Jimenez

CONTADORA DE SOÑOS PROXECTO EIRÍN CURSO 2010-2011/CEIP BARRIÉ


DE LA MAZA
b) Brendan o viaxeiro *

c) Aisling

- Que soían levar os misioneiros na súa mochila?

a) Un evanxeo* b) Galletas c) Chicles

- Cando se unían os rapaces aos mosteiros?

a) Aos 5 anos b) Aos 15 ou 16* c) Aos 10

- Como se chama o xefe do mosteiro?

a) Xefe b) Papa c) Abad*

- Que facía un ilustrador?

a) Pintaba as paredes do mosteiro

b) Ilustraba os libros *

c) Levaba as contas do mosteiro

CONTADORA DE SOÑOS PROXECTO EIRÍN CURSO 2010-2011/CEIP BARRIÉ


DE LA MAZA