PRASEKOLAH SKBB TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA NAMA : ……………………………………….

Lengkapkan Piramid Makanan berikut dengan gambar makanan yang sesuai.

Lemak

Protein

Vitamin

Karbohidra t