Está en la página 1de 11

PROGRAMA ELECTORAL

SILLA, 2011
PROGRAMA BLOC DE SILLA – COMPROMÍS

Els últims quatre anys, la greu crisi econòmica ha acabat per perjudicar més als
que no tenim culpa de res, mentre que els rics i els poderosos són cada vegada més
rics i més poderosos. En el cas de Silla hem arribat al final de la legislatura amb 2500
persones que no poden trobar faena, o siga el 25%. Davant d’aquest drama social, el
proper govern haurà de tindre com a prioritat, la creació de llocs de treball i els mitjans
per evitar l’exclusió social d’aquells que estiguen en pitjor situació.

Aquesta situació s’ha vist agreujada per la pèssima gestió del govern municipal
que ha tingut que patir Silla. Mai Silla havia comptat amb tants recursos com dels que
ha pogut disposar el govern que ara acaba el seu mandat: dos Plans d’Inversió Local
del Govern Espanyol per valor de 4,5 milions d’Euros, un Plan Confianza de la
Generalitat Valenciana per valor de 3 milions d’Euros, i el Pla de Pluvials per valor de
10 milions d’Euros. En total 17,5 milions d’Euros extra que han arribat al poble i que
s’han desaprofitat i no han servit per paliar la desocupació que ha colpit el nostre
poble.

Silla no necessita promeses buides de contingut, ni obres faraòniques, ni


polítics megalòmans i visionaris, sinó gent rigorosa en la gestió dels diners públics,
amb un projecte coherent, auster i proper a la ciutadania. El Bloc amb aquest
programa vol presentar davant el poble un projecte de govern sense fantasies.

El compromís Valencianista amb el poble ha estat una constant i, si repassem


la història dels darrers 30 anys, vorem que hem estat presents en tots els moments
importants de la ciutat: amb la nostra crítica i amb la nostra aportació d’idees. Ara
estem convençuts que, a partir de les properes eleccions, el poble ens renovarà la
confiança i l’augmentarà, de manera que no hi haurà govern sense la participació del
Bloc, perquè cap partit tindrà la majoria absoluta a Silla.

La nostra acció política no ha tingut com ambició boicotejar l’acció de govern


sinó influir de manera decisiva en la configuració d’un poble amb una millor qualitat de
vida per als seus habitants, fent política en positiu. Sense el Bloc el nostre poble no
seria com és ara, la pista passaria per les Eres, no s’hagueren fet les obres de
pluvials, en definitiva ambicionem ser una força decisiva en la construcció de la Silla
del futur; no es pot imaginar la vida política del poble sense la força, la creativitat i la
solvència intel·lectual del Bloc de Silla.

Estem convençuts que entre tots i totes, si volem, podem traure Silla del pou on
l’han deixat. Només cal que imaginem un poble on viure i conviure siga atractiu, on els
nostres menuts reben una educació de qualitat, on els nostres majors puguen
percebre la seua condició com un avantatge i no com un problema, on els joves
tinguen una formació que els permeta ser ciutadans del món, trobar feina i un
habitatge digne on emancipar-se, en definitiva un poble on desenvolupar normalment
la nostra vida quotidiana. Els homes i dones del Bloc de Silla estem compromesos a
que aquest somni siga una realitat, i estem convençuts que per a fer-lo realitat no cal
gastar més del que tenim. Pensem que només cal aplicar el sentit comú, gestionar
amb rigor i fer de la transparència i la proximitat en la gestió una qüestió primordial.

2
AUSTERITAT I REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA

Necessitem urgentment d’una regeneració democràtica que només podrem


aconseguir amb una societat civil activa, crítica i participativa; nosaltres no tenim por a
parlar amb la gent, a escoltar i a deixar participar, no és només que no tenim por, sinó
que ho exigim fermament. El govern d’un poble no pot dependre, cada quatre anys,
d’uns senyors que es creuen “legitimats” per a fer el que voldran amb la coartada
d’haver estat elegits, perquè si el poble només pot “controlar” els polítics cada quatre
anys, la democràcia està massa temps en perill d’ésser manipulada. Per això, el BLOC
ens comprometem a fomentar la crítica política i alhora la participació en els òrgans de
control i d’assessorament.

Reduirem els salaris dels polítics, prescindirem de la figura del Gerent i


l’Agència de l’Habitatge, prescindirem de lloguers innecessaris de locals perquè
en tenim de buits i sense utilitzar, prendrem mesures per a reduir la despesa
diària en paper i material d’oficina i fomentarem l’eficiència energètica per reduir
la despesa en energia, també intentarem ajustar al màxim la despesa en
personal, de manera que amb aquestes mesures puguem estalviar com a mínim
un milió d’Euros en 4 anys.

Aquest estalvi el posarem a disposició de les distintes associacions i col·lectius


cívics del poble perquè decidisquen el seu destí. De pas sabrem el que es podia haver
fet amb eixos diners, si no hagueren anat a parar a les butxaques que no tocaven.

El nostre compromís és l’austeritat, la transparència i la participació que


reclama la ciutadania.

3
TREBALL I POLÍTICA SOCIAL

La nostra obligació, com a servidors públics, el nostre compromís com a partit,


estarà compromesa amb els 2400 sillers i silleres que a hores d’ara no tenen treball,
en la mida de les possibilitats municipals; sobre tot intentarem atendre a la gent amb
risc d’exclusió social, amb la creació d’una borsa de treball temporal.

Prendrem mesures per a crear 200 llocs de treball, posant en


funcionament l’empresa mixta municipal de l’energia, la de gestió de jardineria,
serveis i residus, i la de l’escoleta pública per a infants de 0 a 3 anys.
Promourem el turisme rural i donarem impuls a cooperatives de consumidors i
de productors, per tal de posar en valor camps de cultiu que ara estan perduts.

Continuarem donant suport als programes menjar a casa, i major a casa,


ampliarem les beques de menjador escolar i per a llibres per als més necessitats
perquè cap xiquet ni xiqueta es trobe en situació d’exclusió social, i farem tot el
possible perquè la llei de dependència arribe a qui ho necessite en el menor temps
possible. Crearem el Centre de Dia per als nostres majors.

Les persones amb discapacitat intel·lectual del poble han estat sistemàticament
oblidades als programes electorals dels partits polítics. Aquest col·lectiu no disposa
al poble de cap oferta d'oci, la qual cosa no afavoreix la seua presència activa a la
comunitat i agreuja la seua dificultat per a gaudir d'una vida normalitzada. Volem
proposar la creació d'un Club d'Oci que permeta a l'esmentat col·lectiu participar
d'activitats comunitàries per assolir un major grau d'inclusió social.

4
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Si alguna cosa ha dividit i causat malestar entre la societat de Silla ha sigut el


capritx del govern de construir tres edificis en parcs públics, que pretenen regalar com
a casals fallers. El capritx ens ha costat a tots el sillers i silleres 700,000 Euros del Pla
Zapatero, però com estan inacabats, haurà de ser el pròxim govern qui el haja d’
acabar. En total ens costarà com a mínim 300,000 Euros més amb la qual cosa els
casals ens acabaran costant 1 milió d’Euros. El mal ja està fet, i el problema ens
tocarà solucionar-lo als que conformem el pròxim consistori. El Bloc proposa fer una
consulta popular com a pas previ a prendre cap decisió al respecte. Volem
preguntar-li al poble que vol fer amb el casals, i nosaltres farem els que ens
diguen.

Ens comprometem a fomentar la crítica política i alhora la participació en els


òrgans de control i d’assessorament com el Consell Agrari, Consell de Joventut,
Consell Escolar, Junta Local Fallera; Associació de Jubilats i Pensionistes i Associació
d’Ames de Casa. A facilitar la participació en les entitats col·laboradores: Agrupació
d’Empresaris (AESI), Centre d’Estudis Locals (CEL), organitzacions no
governamentals (ONG’S); i a incorporar-se a la xarxa d’entitats culturals, artístiques i
esportives (Lírica, Falles, Casa d’Andalusia...). Però, en contra del que ha estat
habitual, l’ajuntament no ha de fer cap política clientelística amb les associacions i
consells del poble, sinó que s’han d’instrumentar una sèrie de criteris objectius i
compartits perquè cadascú tinga l’ajuda en funció de la seua aportació a la vida social,
cultural, política o esportiva del poble i no segons el capritx del governant de torn.

Que parle el poble, eixe és el nostre compromís amb les 4000 persones
que signaren en contra dels casals via la Plataforma Salvem el Parc de l’Estació,
i amb totes les persones que conformen la societat civil del nostre poble.

5
URBANISME I MEDI-AMBIENT

El trànsit de Silla és un caos, I tots sabem que el poble, estèticament parlant,


és molt millorable. Necessitem llocs d’aparcament, i necessitem una circulació racional
que ens permeta entrar i eixir del poble sense fer mil maniobres pel carrers estrets del
centre. Amb aquests objectius en ment crearem 250 llocs d’aparcament en bateria al
llarg de l’avinguda d’Alacant, estudiarem el trànsit del poble per a fer-lo més senzill
i amb la voluntat de reduir la circulació.

Busquem pacificar el trànsit, creant un Consell de Mobilitat que estudie cada


cas i sempre consensuat amb el veïnat. Un exemple: es poden fer unes xicotetes
corbes perquè els conductors minoren la velocitat estalviant accidents de trànsit. Amb
això s’aconseguia multiplicitat d’usos del carrer i no sols per als cotxes, guanyant
qualitat de vida, silenci, llocs agradables per caminar, etc. Altres mesures són les
exempcions fiscals als vehicles poc contaminants.

Plantarem arbres dins del casc urbà per millorar l’estètica i la qualitat de vida i
farem espais verds a tots el raconets disponibles. Començarem amb el projecte
del Parc de les Eres, i estudiarem la viabilitat de fer un Cau de les Raboses verd i
amb llocs on poder fer una paella i passar el dia. S’ha d’acabar el Parc de l’Alteró, i
s’ha de començar el Parc del Rajolar.

Fomentarem la rehabilitació de les cases del centre històric per evitar que
estiguen buides i en mans d’especuladors, amb criteris d'estalvi energètic, amb la
qual cosa s'aconseguix un estalvi d'un 40% de l'energia que usa un edifici amb
mesures com teulades solars, aerogeneradors domèstics o aljubs per a usos no
potables

El nostre compromís no és fer més obres sinó traure-li el màxim profit al


que tenim, i fer de Silla un poble més verd, i habitable i menys agressiu per als
vianants.

6
El CAMP

Tot i que el camp és el nostre medi ambient, volem fer menció especial dels
nostres llauradors. Recuperar el camp és recuperar paisatge i patrimoni, no sols
aliment i riquesa. Al Bloc veiem amb preocupació que el camp està abandonant-se,
per això proposem crear cooperatives de consumidors-productors, Hem de reviscolar
l’Albufera, hem d’escoltar als llauradors que la coneixen i saben, i junts trobarem
maneres perquè la terra torne a ser productiva econòmicament.

El partit que més ha treballat pel camp és el Bloc, i per això tenim el
Consell Agrari, els nostres sindicats del camp tenen un despatx al poble per
atendre els llauradors i s’han dut endavant iniciatives com el tractament general contra
la piriculària, s’han arreglat camins rurals, s’han intentat programes de concentració
parcel·lària, s’ha legalitzat la venda dels productes del camp a la porta de casa i
s’ha controlat millor la neteja de barrancs i sequiols. Volem que el Consell siga el
pal de paller del món agrícola i per això apostarem per la seua renovació amb
cares noves i gent jove. Volem que els joves s’interessen pel camp i per això
promourem cursos d’iniciació a l’agricultura impartits per llauradors més veterans
amb la finalitat d’incorporar terres de cultiu a la producció i en última instància
aconseguir nous llauradors. El Bloc està a favor de la gestió tradicional dels
canyars, de la crema de la palla d’arròs, mentre no hi haja una solució
d’aprofitament energètic que nosaltres reclamarem. Finalment el Bloc vol que la
cooperativa siga un dels elements dinamitzadors de l’agricultura local i per això la
potenciarem col·laborant en tot allò en que puga ser productiu per al poble i per al
sector.

Aquest és el nostre compromís amb l’agricultura de Silla.

7
OCI JOVE, CULTURA I ESPORTS

La nostra joventut necessita llocs on poder reunir-se i fer activitats lúdiques,


culturals, associatives i polítiques, ells són el futur i sense la seua empenta, el seu
talent i les seues ganes de canviar les coses la societat quedaria buida de contingut.
Sentireu a tots dir que volen donar suport als nostres joves, però la trista realitat és
que el 40% no poden trobar feina i han d’emigrar a altres llocs.

El Bloc vol que la Venta de Sant Roc siga el centre de l’oci juvenil, ubicant-
hi el Casal Jove. El centre multifuncional el dedicarem a concerts i tot tipus
d’actes públics, perquè volem una programació cultural estable i de qualitat al llarg
de l’any, amb activitats per a tots el públics que no obligue els nostres joves a eixir del
poble en busca de diversió, i que oferisca alternatives d’oci de qualitat per als més
menuts. També volem un Consell de la Joventut democràtic i participatiu, sense
ingerències innecessàries per part dels governants de torn.

El pavelló cobert necessita de manera urgent, obres de manteniment del seu


paviment, igual que la piscina coberta, el seu gimnàstic i el seu entorn que precisa
de millores i d’instal·lacions esportives complementàries. Hem de dir de manera
clara que estem totalment en contra de la gestió de l’Escola Municipal de Futbol,
unificant clubs de forma obligatòria (tant si vols com si no vols) i marginant de manera
sistemàtica els col·lectius que no han volgut acceptar aquestes condicions, com l’U.D.
Esperanza que ha d’enviar els seus menuts a entrenar al camp del Port; farem tot el
possible per revertir aquesta situació.

Es precís ajudar de forma molt més significativa els col·lectius d’esports


minoritaris perquè,sabem les dificultats que troben, i valorem la tasca que realitzen
amb els xiquets i xiquetes que aprenen, amb l’esport base, hàbits i valors per a una
vida saludable. Ens referim al club d’atletisme, el club de piragüisme, els d’escacs o el
club bàsquet Silla per als quals hauríem d’habilitar pistes polivalents per al mini-
bàsquet. I recolzarem activitats com la “Milla” o la Travessia a l’Albufera, que
concentren al nostre poble esportistes de tot arreu, convertint el poble en un exemple
d’integració social. Finalment, donarem suport a altres esports molt arrelats i propers a
tots els valencians com el tir i arrossegament, la vela llatina i la pilota valenciana.

Aquest és el nostre compromís amb els més joves, amb la cultura i amb
l’esport.

8
EDUCACIÓ

El Bloc vol que les escoles de Silla siguen més diverses del que ho són,
sobretot el CP Lluís Vives. Els indicadors de qualitat educativa ens diuen que les
escoles amb alumnat divers són les que tenen més èxit i millors resultats. Si volem
tindre una societat cohesionada necessitem educar els nostres xiquets i xiquetes
en la diversitat, tan cultural, com social, com de gènere. Educar segregadament és
posar els fonaments de futures segregacions Com fer les escoles més diverses?
Buscant l’equilibri més just entre el dret d’elecció de centre i la igualtat
d’oportunitats educatives, amb la intervenció administrativa escaient. Esta recerca
revertirà, sens dubte, en la millora d’un sistema educatiu que garantisca les mateixes
oportunitats educatives a tots els escolars. Proposem l'extensió a tots els centres
dels programes d’ensenyament en valencià, entenent el valencià com un instrument
de cohesió social i d’integració. També el disseny d'actuacions per a redistribuir
l’alumnat nouvingut o l’autòcton entre els centres públics i el centre concertat
Sagrada Família, i així eliminar tant els “guetos d’immigrants” com els “guetos
d’autòctons” i les escoles massificades i les que no completen matrícula .

Entenem que el Consell Escolar Municipal, òrgan col·legiat on està


representada tota la comunitat educativa local, ha de prendre les decisions per
aconseguir que hi haja uns centres més diversos i equilibrats. També ha de
exigir solucions a la Generalitat a problemes generalitzats en les aules, com son
la falta de mestres especialistes d’anglès per a l’Educació Infantil, infermera escolar,
ratis alumnes/aula, biblioteques escolars, insuficients recursos informàtics; tot en
compliment de les normatives autonòmiques i de l'Estat, per garantir les millors
condicions educatives per als nostres escolars. El Bloc donarà el seu suport als
representants de mares, pares, professors i alumnes en estes reivindicacions
del Consell Escolar Municipal per assegurar la qualitat dels centres educatius de
Silla.

Queda pendent posar en marxa l'Escola Infantil de 0 a 3 anys que ha de ser


pública, i amb un projecte educatiu de qualitat. Farem seguiment del seu
funcionament i ens assegurarem que l'escoleta complisca totes les normatives i els
requisits mínims per a l'Educació Infantil de Primer Cicle.

El Bloc demanarà Escoles Taller per als joves que decideixen estudiar una
professió com alternativa a l’ensenyança reglada. Volem una Escola d’Adults activa,
i volem que els nostres majors tinguen la capacitat d’utilitzar les tecnologies de la
informació per tal d’evitar el clavill digital entre joves i mes vells.

Aquest és el nostre compromís amb l’educació.

9
ECONOMIA

El Bloc fomentarà el Consell Econòmic i Social, que estarà composat per


persones i entitats significatives dins del món econòmic local i que haurà de servir per
assessorar, analitzar i decidir mesures per millorar l’economia local i crear les
estructures per tindre una economia sostenible i sostinguda. Volem un comerç local
fort i per aconseguir-ho posarem en marxa mesures per millorar el casc urbà, el
Mercat Municipal, i la promoció del comerç de Silla per tal de fer del centre del
poble un centre comercial. El Bloc va ser l’impulsor de la Fira de Sant Sebastià, i
considerem que aquesta fira ha de continuar estant un element central en la
dinamització de la nostra economia, amb el Bloc la Fira de Sant Sebastià continuarà
ocupant el lloc que li pertoca dins dels esdeveniments més importants de l’any a
Silla. Per al Bloc el comerç local ha de ser un element central de la vida econòmica i
social del poble i per tant conveniarem amb AESI les accions necessàries per a
promocionar-lo.

El Bloc facilitarà la ubicació de Centres de Negoci al nostre poble al mateix


temps que impulsarem les micro-empreses creades per emprenedors, aconseguint
convenis amb entitats bancàries locals. Volem que s’instal·len al poble empreses del
sector del disseny gràfic, de creació de continguts digitals i en general aquelles
relacionades amb les noves tecnologies; per aconseguir-ho negociarem amb la
Universitat perquè col·labore amb l’ajuntament i posarem a disposició d’aquestes
empreses els recursos que puguem oferir.

Aquest és el nostre compromís amb l’economia local.

EL BLOC APOSTA PER LA POLÍTICA DE LA


FELICITAT DE TOTS ELS DIES, LA POLÍTICA DE
LES COSES MENUDES LES QUE COSTEN POCS
DINERS I DONEN MOLT DE BENESTAR.

10
11