Está en la página 1de 52

ElEC'TROPIlT~Re CRA/OVA

AI

CARTEA TEHNICA

a intreruptoarelor

< 14

IOTM -123'6 G.V.A.

-420/20 G.v.A.

.. r ...

gAItlf'tZERlIOa.

• h1ul, •• ptoa.,to. MI .. 12'~ " 1UtM-42 .. 2. o • .,p.,

Q"t! .lJL1',ltl

1. ».stlna,ta "od.lut., 1.1. J)enuJlli ••

1.2. S 1mboli.d.

1.,. Dom.enltll •• It'lll ....

1.4. ooneU,ll ol,_tlo, .. '"."OM_.

2. Co.rla.cterlatlor pllActpale

.' .

J. OOMtluc,la, 4 •• 0Il •••• P1H)dt;18Ulul

'.1_ COl1stluc,t. (aruuulblu)

3.2. Camef4 4. stlug~r.

".,. Carte:Dal

3.4. Ooloana ilolafitl

'Ill;" Meoanltul hldraullo ..... ,10118..' 5116" Saslul

3.7. MiJcaJ;llslull 4e comaadl

4. Manta~

If. $ 1. Ina leu, • Ii I. conte,. t.4a' i. 1~'.2. J?l:rtar:e. aparatulul

4 .. '. Ex$outare oone%lunl (pI1 ...... tcun4UI, 'eglt.'A .1.& pl.tnt) 4414. Umpl":tt •• Cf,J alIi,

4.,. vert.~t(u~.! •• uple'.lut .... , •••

,. Modu 1 datUM, 100.$.1.

5.1.. Sobe.lld,.,lleA

;.2. So he ••.• teo:" tel

;.3. Inehlder.a. deschlcti •••• lapll, .. lAB 5.4. Sbrhemel, 4e e.monl~t:UH'

5.'. Stinge., •• dOU!.Ut.

G. P:t!egaitl, •• pentlD puneJ1ell in fUM ~lWll 6.1. llegthl 4. puneje hl futlc ~1\11J.8

6.2. Notii <1, PUlUtlf.!n. ttlnc~lWlt

,.a •• '.tl .. waplj." ••

I. ..,,,11 "~tj. ,ttl«Ut. 8.1. c;a't •• ,t 4. '"nt.l\P~ a.I.U •• a ooat.,.:U ••

• • J.·b1:'.i;b.ti!j. o".nt' B.,.. UllgtJl ••

.s.,. ".I •• ale'

1.6. COJ'ltJ!ol .tu,al.

8.1. ,eiS-tio ... ,. 4Ul_liet. de ."bal •• " ••• "".1._

,. Marca:n6'olsi,gtla»e lQ.Modo 1 dl C o$~dij·

11.Ambal ••• t ·,zpedle.1!e. "..,pttrtt 12.Mlsu!14,·p.oteo~la aUlu!l

13. Anext . @. ~

1".1.AU.6.net~la(gabdtt') G-466!h ~4S8'1 6/':'-04973 13.2. £1ataJf.I!,HsG10lf 4e ,8Qllt. (&od.des •• l •• f1a.-'.,.&.,)

13.'., Ilgu!i 'expllcatlve, t ••• ~o 1;6; lji j7,

1';.4. Tabe lea 1. ,12 I> ..

~ ~

1,.,. SohEllA$t· "' ... 93'91 A3-(2878,A3 ... f287'!t '~f2.879j 1.3-/1.880

h:uf'{)eQtl'V 'f1S.1.' ••• 1"

.... 3-

1. l>esttpp,~"a Erodusu~u!.

-Cl!.I.I~tr.f)fuptoarecQ ulet.pLl~lD. IOTM-123 ltV-4-" , OVAl 10'l'1I-42. ltV-20 Qi .. au .culs. OlttoPneulIa'tica 1IOP-'_1 ,I J40P-'-3

1.2. 51mbollzar •• (\r. urll1it.08.re. 8emnltlca~le.

I - llltreruptol1'

o .. o!to~eotQl't

, - trao~lune'

M -l1ltJcab.lcl

M ... m,eoanlsm

OF- oleopneumatlo

3 - pJ:1Q cifra, tlpul oor.ucrbruotl'f

l.,-a doUs. citra, nUBl~Ql de bloou:i!l 4e .al~.

,@.,_ Aceste tntteruptoares!nt destinate statl11o! exterloare(sau lnterioare) de '-1;ranstorma:ae ,t dlstl!lbu,le pentru tenalunile 4. 123 li1 420 ltV' -SoIDI 1n care ouren~tld. eourtclrcult nu depii~eao 20' (4 aVA). neapeotlv ,1,; ItA (6 ,1 20 GVA). Var l:Ul"" tel.,' de 123 ltV amt l1ealtzate tn Qonstruc~l. t1!lpolarl1, dar pot f1fJ!. in constrt'o tie blpola.ri. ia! vulanta. 420 ltV tn construo~le lilonopola.:t!l.

1.4. Oondlt'111e e 11tna.tlce de fu~o ~lQnaresln1i celt prevlzllt~ m STAS3686/7'+, (tal: lnexeoutlespec 1.a111 pot f .... ut;111~at. ,,1

h alt. zone cIlmatlco (tropioal. sau J!icl).

2. Caraoterlstia11e pJlnclpale ala aoesto! apuat. sint eel" din tabelul 1 (,ezl ane~a).

3. Coxiatl!uo~la.descrlelte. pl!OdU8ulut

'.l.Arisatilblul OOtlSt~gctlv' r.~ult! din,dtsenele ae'sabarlt G-466S'ptntru '~.4 GVA.-F/,.I

0-4982 ,tt 16 GVA- ,r&. 2

.-04,9,13 ., 20 OVA. - 1'&.1

,

ltecanlslIlela d'aO,~lona#. a!a1;lno lUse 1n "U1al htrel!uptoa- 1!elor.'

'.2eCameta d'G stlngere este de tlpul ortbj~oto!t cu alstem an:tlcavltatle, vor ificat ell l:ezultate corespunzltoa:. 1& lntre- 2upt0ta.leleIO-ll.Oi- ••• 40'0, kV.

LaIvar.4 aVA este tolosltl 0 singo]!! call1$]!i pe fazlocu:espunjltOlr C111!1(!lnslonati ~nt:u 12' kV. la.6 GVA sintfolosltedouil O"'~.4.,,~o,ltV. lU 1a20 GVA1cpel!t~ hl sSl!le Ptt fez!.

J.,. ou~t1!ul •• tja. tlpul·aiatp1.u "u·.~l1t1ts"bhtll _anti.ll amplasat iaa,aslu, lA ]n).~ti coloanel:tleCltit' 1'az6 p~i1t!U -.4rluut& 4 GVA Qt.defo~nt~ t(CUt dubll biela.~llnl',ll). ElIlplaaat 4eanupra ooloaMl lzolante ,P$.nttti '-'l:1Iltltele6 $120 UVA.

-,.4. colOlU11l tzolAnt;, 'Bt~ de tiput tn cAroAlIlll 4e pottelat1 etaXH}8., umplutlt QU ule1 TB";~O (11 tltel1otall'bA d. tljela 41(1) oorualldl ale conta()telol! Diobtle (1. tQate 'Val!lranto,lf;t. tezi l'ie'~v.6).

'.5. MeoanlGl)n~l hldlauilode ae ~lonat. estepl.asa1i PI! oElrterul d$ 1$. baza. colo~,t. ol2pla:tJ OQ un sl'l1te. blelA $.anlvell cu LUul d(J coma.,nda 1a va~.4GV'.A. La vartantele G qt 20 GVA Acesi': me()o..n.isl8. este apllcat 19. baza ()QloatJ.~l. !it ttta e.ce~tsef1.

;.6. suiu1 .att~ealtfjat In oanatruc~i8 sl1d~tl 41ft pl'ofile ~t inchi,$l cu pancHiJ:l ,tufji dl 'tIl$ital'ela cOBlpa1!tbtehtul Oil p,1noul (l'lr8eli:i!1c ;;11 oal hi4rflullotijate prc'Vll~ut eu u!schl de !ldt,car!1t fill fiJtare pe fundatio.

3.7. Meoail.Waul de aQt1b.ll~a ol.eopneumatlo oompus dlnlaoumuln,·, trnml hidraultc, 'IlQ"topomlll,blQo de va,lve,.panou el.eotl!lc. pa.n()l~ hUi""UU,c oate~ctli$ lnt;aslu.

4,. 1!T0'11t ,,1

....., ... t' .. ~

11, .. 1. Din. descnel" de 6abarlt fleel.2 (41 :; ~6!tllltl cotol.~ dtJ

f1Jf~,() p. tunda~le. In 'tabelui 1 S~ il1d~ol usa"t. eto!tu:rd.l~ nec e .. D pD.ntru dtn1e~iollt!:r:ea f'undat:ll1ol!:. :tnftltlm~$. funda~iel arrha

l:.H ~ llf;JQ .Ill pert1i~t,t "1;),~1t.tnta A.-23kf tjl ~ 1550 m./!It?«)n~jiU vulanta. 1~,2(j 11.:'1.

'4-.2. :r4tt#l~6' ·st ... n'V~a ·tn.V$d$~t otltra'Yet$~t. de :f'L"t'!u~' ijJen~.1t:;]=Ht;a in fltndat1~ sa fie 1n pl.an ~rlzontal pontl!u 11 fill prorluc., tOl'18 iUJ11 ~'\fJcQll.lco tl'1 Qa::;slul.·aparatulul. Dac' este Pb¢{n~a.lf ae pail ~.(l~uGa lldaoGult16.llivelar8 tlb~ ben~~d'" 't$.bll. OL 37 .. 2:srosltftl·

1,;.,2 m::a. Fl:r~ea.se fatle p~lta. 6~U'tubu~1 at2oX;'O Gl!u.pl\~a lav~:tian ... t.~ 123> JrY I'jIlt>~ill e11:;b 12 ~ul!ublll!l 1420 peifD.z~ 1a vat!a:nta4,zo ltV.

4.2.1.6& Jl.oJj,teazlblp;i!etalabS.l~aslulcu colosll.et., ~~ol~t(J 1n g:reut·a'b.~ec '.i!c.lSQOla .p$nttJ1.l ,arlEgl.t.l'41j~f>'GVl"t. circa·., 800 kg 10. v$.nbUlta 20. GVA. P«!Uit;lfU :idiearJ !,nmac.t\#$. _ .. 'P1!lnrl

cJ:1'! 11?;el~dG r1dics.:ce acablll'lul 10. 6ele4.i,itErehldt\1.!1<11o~re din

4w2.2. S~ demontaa~! apQ'ltl3el.,l oap.tloelJ d'J?):ot~ot\'t. r;::(JVnl,n~lol! r14 var.4 f}i SOlA).

4.2.3.148. 'Ve.rl~nlia It·· OVA sett.lonte~ .. 2,il~a$e-'Ce14.d.,ttnge~t dopn ) ;:1(~ cUJ!at t;!upl!at~~91e;.:.~b D.til9f4~:et),Ob$(}tl1n~pC)zt~t4.S$J:litttlrtl~~ t~i ut,I:l.ng1'~~1l un~:eorrij.~~·.S1tl~\tbU:q~t@,,~l,G (dt~ 'P~Q.P' .~ .... ~~~pe.

Il.·o. OtUOI)~ rt'·l'.,.."lblfti$l ..... A .... '.ot.lJ _,. , ... bu,S.. sl II. tdlt··· .pl~i~ .. 'I .. l.4'ulll,.t •• OUI.e' •• U1t' .... l.uut. pl1t!u.ndert l'·lo"g t .. ll".l~o':boar. tbl JUG,,! lnio~." 111.

4.1.4.·La'.i?& Qf., IQoo ... ltin ••• o~~a~u.lu' c •• t.,.l0 •• 1 ...... felt 4. Itbgeil'pe,.lo_ •• 'b' ufaltoal!Glt

4.2.4.1. S. 46.0;a~.al. tiUI!}olU'Utle 11 f}fituJa ,.ut •••• "" Ilumal pentru ·.tan~'J!. tit; 'tlflPwal 1U!anspo)!tu1ult

4.2.4.2. , • .,"il,' 'utJ)ta:tetet, .e .,eza:e8 Ii 'lu,.lO" ,I' .,oata ~J1 lodaQw:ll.to, IOttl,.,. pOI., 'id'f1ec'OIul I (111.')., 4.2.4.'. S. ~oboUI JAn' oe.ttet;Qt 4. ob.e.1bt4 (u,nt!u •• fa raport C)U Ui o{)loUttl .t •• t.t._lner... I:Jltlelcuf 1J 4i.tautate, .. st .... fel 0$ sil lUll,EH'. " Uilgl ~~eobetl1 de uttoubtt.e 14.

4.2.4-.4. s. atllq.uCO •• l, ,u.,d)Ul111. a. ,"sbtl ,un4.1. •• J>}l ., in cQse't.18 "hi 1. obt'n$!ea oote' J ••• ~ .. (111.'1).

4.2.4.'. St &l0I1t,,,01. bol~u!11. d. ouplate , 4upl educere. bi ..... lelol! 1, 5ACbl!.spbnden~1 en .1ezl9.~$le 4la or.ahea 14 cu 8~utctul unul dOl!n.e •. moJi'b$a.11 ltond,1.11 10 ,t 'tIUJfd~t1ell. ou~· I. hao$. ·t. in fo1mi 4e S.

4.2.4.6.Se··monteQII capacelt tatGralA t •• t&11.~~' a •• fte1.Hllul, obs(flv1D.cl a,~zttr.a IUl).ittl~il~:Bt s.st!1Ds 00Ilp1.' ,u!ubu!lle MS.

4.". Idontuea oalouelo! tI01&n111 1& 'fa. 421 ltf •

.. •• desfaocapacele dbala~elo!. ile .oatea~1 ,U,apozltl'bl 4in tl~h a 1)1, ttan.'J' .upe~loul ft CQ1@~&i.u 4 Qutubtl!l 1116. ~ •• 1<1101 ltl _car, coloana •• speo'1,1" .e .duo .• !tuup~~ tlulQlu' ,Wad co~t4. $a!ca'.~

. .. •• 4ellOtltlllZ. statal d, "ottottt «t 1" bala "laanel. lit (Joboarllen,u ,:ceast. b toc",u"o.~.spunJ&lttJl 4up. a'llOntal!t. ,ano·u!11Q" aupetl<>'_il. ,'l.a.t~ .. 1e .e.,i .,.,nUI

., '.~'d.t~ltll~ ",,1;lZ."I 4'. 6aucU.QO (4. ,ul c"P.O'~ 4~ .tui)ue) tltebui.·Ultei'tlsf·ta.:r1·' (lui. 91'111.1800010an81d,

. {

... po. t'it o,tQ@tl0. "tJua1.t .IiQlur.IPUA4Itl.. ,,"1 •• '22

4. jacu,j« Ie 'I:~~s.. •• l 'llt"Qt' •• l# .. t't.8.t •••• "t.P1J,t- 4U8. tal ·'adold,utt taUt', ct. oo"c#f'e. o,.pte" • ,tloU.l,

• sit!blgere.taoo:!4uj'i~I2!"1i'''22.t tao. pln' 1& zefus ti~l pJelttJl61to, ... 0.". bilSA" tit Itatng.:u., 0.10' 8 ,ul!Ubd' 4* 1a ba~, ".o,tQutll .

"''',at:iib! .. oorapl.t',188 'UJUbta"~h11 •• ,aIAl'da .ln~'. aol()anl .ltul0- .,uq. 1&81108& •• J., -4 ••

lilt e..ooVle~'''''''.~.~.»'''' •• l.t .... ,~.o. 00. 1I! ••• U4

- G-

'dl ••••• 1Uqtto' i.tathllt •• t .et.... t". "flq

to.pl., ,.,11 •• 12 ., •• lltoat(ul1ll.8apaa.l. lat'I.~'.

_.4. 'oAt4!e' (HII'I.elc. , t. tU.,..20 It, •• t •• tlllla!1 OQ ••• cl'tao! lslla ,ct_ 4.J!.4. (u','I.u lluea,1 SutA'. 4f oobOJt!(Ul aces· ttitt tlebu1. intl.aUI. ,. lolon. bil.le· •• 10.

lotal ftU l.a4iltte alel .1t1.t1&'t!lfAJ!" .. l .... opt_tt •• e .....

-

loQfit,

4.,. S •• ont .... 1 1.0».SlU.ill tIbIAl •• a. ftttflOI.ttibS8! 11. 1. ·toat • .tllblnli»il. 4t·ooJ1taot·. htaoapoS'tlgltuJ,t. laplmlnt • • tetitt. 1& CUll tlreaaup!a.f'e,eloJ 4, Gontuto'b.

La ttUtanta 20 OVA •• flont_."l .otJ.d,nsato.I!I~' ,'aalan.l. 4, egallzate.

SI exeou1Hl OOtJ.txluntl ••• ~a4u. oollfo!. 101).,18' 418 P!Olflltul Itatiel.Nu lit t!dillt tnCdltt(Jlrl In ootleltlunll. !f1.t#.!10d' aUl Pii'J.ou~11. el&ct:)tlcl althtfe.optoarelol! t~!l1 aCQ,dlll t,brilt" turnl- 10.If ••

4.6_ t1mpl~iea $. ule'

La 'Vatlanta 4 QV,A· t.1tnptEU!ea tlll utlt 'I ... ,. II '.41 ,.la l>u$)o&u'1e- 1$ dt umplerEl. pozt~ltl. ~o " JJ fig.9.

I4 'a:rlab.t~l. £; ,t. 26 eVA tlllpler6a· OQ, ale' fa.J •• oa!t4u!ulul •• tao., pltin bUF$onul 2', fll_ 10. La ace.ltt ,ulal11:1 Clame17eled. at l!lgetE'l' ~&11 ,r~uugl u81plut.o,uul"l~Il.'O.

Dupli Ul1lpltU!$t blU}Oanel. at; 'trlnscolil.Plet.'Dbs.~v!n.4 I.e$~a~ea. t:11l!l1~tUjt 1()l!.

4.,. Umpll!ea t1!oultelo,J «. o~tiltna.l CH. 01" •• 1 •

.. 1& 'l!ian.tell 4fl 11 GVj '.'J#14 tat. 11,'atl" gat. tllnplu- 1;. Oil Illet 111 .. 1(,. In cal' a .. de1ll011tl!t de,s,.l •• ."oae4eu. s lm.l ...

tal 0' 'Glanta 2'0 tVA (,ei' .li .joel.

_. dupl,~t:vtnge!eacotl1pletl it tl.-'ill!l,·l •• deschlli bu,ou.l. d.

Pd#l~. j,. I1s.6 ·fl •• PlUi •. ~ .ttl :J?omp a.,1naltl.p!e41tu'll.ptttl i.pU. ulet. fbI! 8tlulsl. tI, ael. Sto~.,'. pomp .. " •• '.'t.iblg co.plel 'IU190anl1t a. 1;)1.t:e~al!'i·

... a .ldtel preslun.a pbAfJ 1& ',,)L~'.' ll~lIlblall.t 0" :.palatol aescllta · ••• 4.~onteQz' btuJon~'~l .to 41a! fac0!4u14e"·ltu!ca,.1. a , • ..,1 ... lOlr '12 c •• :U.ili$nteatli plstouel. ,a1,810:l p.'l1.w:ttpal •• Cu.- un rae or<1 din plasttc dtnBp:ce :loblnetul 4.· Coltftl.umplu ctle " •• 1 _12 p!ll.l 4esalii~4e!eQ ac$st.ul~ lob1r1e1l ,1 ,~1A, "·estact,r.. ,uIUb\l~110' 4'PUlf~al!'i41D 'allele <.te (lomandl.letle,cti~ul I18Canl,ullB. n11'81u1 4. ulel atn ~t\u~Eu!"oJ!td. de ~oasl 'Ieal~ 'ltn4peatenlvelul mintm. Umple:t:ea fst .. OOlD.pletl o1n<1 apa,. uJ,e"hi .mulal_ 18 bU~o$lUtl'

-7-

4. PQ~6U' 41. oo,pul ,,1,.101. p.lllOlpalt •

.. •• lnohlt1e lob1.tol ... Bollll'8 t ••• tz!q ao.ple' bat .... te

4. pUI~az •• so demont.al' .acol4ul .1 plastio die Jaoo.4u14. b '!ltuJo .. ~l •••• at,tns. oOtD.pltl~ bU9bll\111."pfJo1;I, ..

• ota.. • ••• ooman41 04 p,lrrutle 2-) 1.l8.n •• J. peat.!u oomp1eta!'.

- .

pu!lIbl1 81 se .setout. ma.t:u~al tll presiun$ )!Iaduei (210-280 bul).

~1.u1na neapara.t oon1J de nota c:1e tapat. 4., •

.... 8. Be fao.ott.tabu. a.tbll $xterloa!e ,. apa!atulI.11" •• n-

tualelt detelrS.o~bt. ale 901>'11., •• 1,~u'Gazl.

4.'. Sa reeomandl .. au e.~9Qort preaiunea la zero aind !ntreru"'-

torul este "~n~hi8". 1 . r

5. Modul pEa }.',un.o~l0M!e

5.10 In f1g. 11 este UuU.catl sob •• a hld~e.ultol.. 'tuian,.t complote 0 .. J blool.tlti 4, 911v •• Pattea l'u!l,u:eat·1 oo:e.spunde eu tm singu]! bloo de val" •• tegltl.1!'lle dlntre .t:l1'fom&oanlamele bid!au- 110e ,1,oontaotele tn1uH'!Uptol!ulul !ez'ultl din f1Se" pantrY yarian ta if. aVA, tn fll_ , pent»u "flUI. 6 n"A ,1 h flg.6 plntl!U ~~.!.20 GfA.

. ,

In fig. 12 est. lndloatl schema hld!8ullQI A va!lantet 20 GVA.

5182. In flS.13 est. lndloatl 80hama $le(rtt!iai pentru ,MOp..3-1.

In fig. 14 pellt:uu MOPa,.,. ·tal! in fige 1,pent:e\& MOp-,-la. 5.3. Inohld&!eaj des~hld,~.a simplt,a RAI

In f1g.11 (,t 12). tnt:ee:fupt()!ul 8s1;& repre.ellta' in posttla "desohls" pr •• tmlzat.Sup!afe~el. din ~\t!ul 0011101 pts1;oan.lo~

U. lB. 10. OOl1,~pQ1'1m&'oa:n, op$!a\lltl 41 ttd&sohldereft sint lesate

cU . .reo1i 1a U~flulato2tul ", bal:tl p:t:ealUll.1 "",111 tH')lldu.ot.l. 3,A. 3D, ,0. P~ntllU 1nolltds118 este neoesa! !;8. se p~etHl~iteze 8upraf.~.1. M!l (opuse co,·'lo:a) plstoab.el01 l& .,,,. 10 p!tn conduot.l. 4A. 4B, 40. In 8.Oe$1I 8(10P, 1>11. desah1l1elHi~a. $lfi1c'GI:oval"., CODWn6 «I £nobleSt!. llA. I, C.P" •• a(H~.fd.~111St'. p\Ul sub presiw.tG JQcoj4UJfl1e 4. aut ... al.imental. 9.&. 9!. 90. fieca~.p;,;evJ1au' Ota ~1t& , oil.· sp:fe »i,toau.1e '.l.,.t~lf lnter.cita!, Bi. sa. 8:). apr .... 1 •• 18.,6 Isch14e~. 12.4, 1St la? ,l 8$11' 4t~*q •• l. 104; ltl'8.l.cQ, Alli.oUG plna ·16 4.plas~e·. p18tfO.,ntlQI 'i ,.~.t.t p!¢4\4~' , ou.~u •• oW?S .... 4. 1.1chid b ., •• "o!ul 4- ~CtU~ p:rOaill.U6e PJi~ •• 1floll1e 41n GOI.put 'alvelof tnt .... dlal:Gf Cea_' .",. pa~t •• llcbldululrnd. 1a ele'otro val.s. (i, bt,<.tb14esHl pltrun4. ,. ,uP~4t$~.1. plsto~lo~ ,alv.101 int~rm"4t~·. (4ell".~tl18 SPl1$ val:~elt •• '.sobld~l!. ft1n4 obturate) Mtf~t ~t',,, 4~uJc~t.c.l ,,,1"14 lutel1I1'1ed1a1$6A. Sf 60.

OJ UJu.t •••• pUll luI " •• lb. bat" la»Id'.,.tt .. ' ale ,latouelo! ?A. 1S. "'.1. tle8tUfbt tal"ltpttnot.,ii. 'A. !JB. SO, .11m.l1tin4 ... ti.l pl!111 001'ldudt.~. 4!, 4B. 4Q. aupfdet61.btl (O,UllJ.ctulllO,') ate platol1ll1ct U. lB, Ie, ea.!. !nohle! lJtttl oonta"ttli1 tntf'!Uptbrulul cOQftdat (fo!~.tl ~ 2Id). Oircult.l'

e. lnoht4ere 61 4es6hl<hJ!I):!lhtblotfel $ub pf6alubAl, ptstban.t. '1A. 'lB. i'O. :ni1fJl1nlnd plasat •. pi eOiilunele lor. f1 U4 411lD$ntat, i'thl '1.1 •• 11 b.tlrl1e4la~i a16 clUt'. ,,{stob& ,1.1ft. 8ubprealun.. J;1! in

4 tar~Agr1te 1. loA. 10B, 100 f th.1pl. ~.'tmlr.t PI pOll, 1. 4. .'1'8.0$. electrbventl1ulul.d.' !nohtde1Ht $1 II. oillpeteloit antlretu, 4tl1 faobr .... , 4U~1l& 9A. 9n, ~. In fAceat lIodt .t1t oll!cuit610 •• 4f!sohlde!.

(JAt )B. 30), c1'& ., ti$lt •• !nt}h111~r.· (4A. 4&, 40) rilltfl .• ub pr ...

• lune, apal'atul eottianda:b tittle! t!&Obt.p. r>()~l~l. ·t~"Ohlslt. Sbtul ... tan eu servom~canlsmell§ ptincipaleU. lB e . 10 .. s1nt ao~lbn.At' ,t lnd1catoa~ele dG ~emhalh:e.:tt ... 16!, 1GB. 160. UUD1tC!Od~nttot 17 l!epl,lne 1n fund ~htD.e!illQtopomp .. 20 d. 1ndatl c. platoaul e.cullulatoru ... lui .2 S-$. deplaaat tSub 40 ~lun.a ,alt1e lo! 4. ooMalldii plll~ Is '~".nlrea 1~ star.e lnl~iala.

p,::~t;;1l!11.'?~:1 • .Prin desahldel!oa eleot!oval,(§lo. 12A', 12.B. 120. fie mJincaJ •• neoperntl,. ft, Plln el.m~netl, Ie tiepresllreazll SUPf8.tetele plstoD.i1elor BA. 00. 00, aeastla ~.'Vla pdpolt~'1a de !epa05, i>rln I.caasta se dep~osurafi31 SJupratete1& pistoa:t1lilol! 7A, 713. ?C ~1 0& urmare ee inobid ,&11.1e prino1pale SA, SB II sa. d&presurtnd astfel Qonduotel. 4.6. 4B. 40. Sub ao,l .. 1.111; p! •• ltttltl pe:r!shllnente

41.Jl oondl;Jotel, !SAt .!$I, ,0. ln1;r.,uptot:ul tree. ,. 1>"11 ,t4 tt~esch1a" Ola mal JnQ!.e part. al1pbld~ttltd dm ot.l1ndree. OpU.Il' oOlllo~ p1stoanf!)lol! tAt lB, 10 8' .9ao~.a$1 raptd tu f'ettf'Carele 22At 22B, 200 (de unde .e '$burse\lent 1n r.$Et!voltu:L 4 •. .1ollal pres'itl1ne 1~). " .. , ., .101 P$l!'. JI!in claptt.lt d. ~C)MIr>t •• lun.. 2,.A. 23Be

\ .

23.0. tn aoe 1&,1 lI'.ztl?VO!.

La uut. velante (4. (u:('!~pltt. Plnt~Ha lOTM .. 12M) Jt.ee~'foar.le I1U ••• otJ.t.az"~ fl1na.uttaf,~nt& o).&p.t.", «. 158M tl.t.'.tl~lal 2U. 2lB. ~lD ~ .14 ac.st. a0~r"t. tlU .oanlsflul. 1141 •• 110 U,,_I

. .. . ... I

o1a.petelt ,4~ ~t)ul pr-eslu~t& 2';', 23B., 230. au aU' It.eeaare.

Juno~i~nare$. $Qhem~4 ~1n. flg .. 12este at .. l1arl. Aloise obtJervi1 01" v.l,.U $U11nolpale ~blt ple.t. ~h'~a. ,. ·.ool'.,.. b14!tlUliQe

4. 1&~a~. CO loanolOIt 0 t

PItA: ace lafi:l.1c:foccntao1z1'1 (cu~ ,t 1& !.nohleS ••• ) ••• OOllandl letao.~ea preslunl1 .U •• ac.nululatolt.

Dtagr":.ma ,,,esitllJr0urs", (,1 temperatul)ED.te indioa". b t1g.17

i !

I

-9-

ala lob •• tt 1l4~ .. .al'o. (t18.11 flU) 'l.ta~t.l" (fl,.iJ. 14.1" I •• uti,. 01 hf;!.,uptt»ltol .. to' .:t.~a"'a loud, .,I'loli1a, • •• (1) ••• hbh14.lt (I) •• tIl ~'-tD. fa tllt'u~.' .a .... '.B.ot~a' .ltVf' "ltuat 410& It '.loll •• Ij$~lcti' .ou.ls.'IlOP.'Ii&& ••• MOP",-J.

Pal!tea ba,u,.tl .It. ItJhellA hidflul.lci (tis. tl)f'~.i.ts4Ul1;1 ta tapt ,artantAMOP.JJ.l"nt!!tI C* 0 •• ntd. bloc (t!lt'l~o.) 41.01 4t# .omduc,.l. 4. ta ,.lta ,.~t.Plll$' taG »aoo#4u, 4. "1tulo',1' p~ntru os, J pOl' .i b1tar •• up't;fI!ulu,1 ~o.anda'.

Pentl!U 10-420 .1' •• !olo$8$te lift MOl?,,""'l~" fl~lti' pol. Pent~d 1:0-24' It' ,. fo16e."t.t _ •• oant •• 00 J .1tJoult 4, ,.1,. CQ l>Cdlbll1ta1t1 de .... t:l&cuta 00.,111' ."1).1 11.1/'i ':tritlalc.'.

II Va.'J! ianta MOP .... '.' eou,l1lit' bit)atl~t d, co_nill ("."l lta.ll) oee ••• pel:lJlS:bt 'Otn8111' .on. ""1/" t!lfafJiot ta $.2,.1 e~, It,. 49.0' a* e:tem.piq ,. 4.1 lDl,l.1l1 tU~ "esohide~& "'Jfl~d' 411 fa •• (prln protectl.). tiftitat 4.W1~itpul~ dt lnohtd'ef, (1 •• 1.ctrO'f~ul. tilulo oomtlt\ ell 1u.t:bld$1$). ,'Ya .{J%$(tuta, •• tl4ent • :nabidl!." PQlu1ul cdt. 10$.' desehls. l~:! 4aol1 s. 41 llipu14 41 4tsoh14e:f. 1. to~l .,oll~. "'Pf1't1 'X&(Hlti 4taohl~eJ' ,l lJJ.~li14'!J. ~s$,u n .. t .. Il» eu tott pOllt 'tmt11:t~. ~6.. t ~ltJ a~~.

Sobe •• 1 •• lf:lQ'(;:elo1 (tl,@ 1J, 1.4, is)'' ttl r.no.,au, ,. "pail ... t"~~ p:.rln ,,1e.1f' SAP: it

!ot~fl>!U'!l.ot.plu' 4. ttl!tct·l·0tla,tt 1.I~tt •• , da"l"l!l1;alJ

fl t.na in "Aina. ~~hl.·, flDmut$.to.~.u·l , fll~4 ,1 ,.It'S.. -bl00beQi\1 4eollUl'd· ..... ~ f •••• ~~.jlft .c~.ulatO! ." old«U, ....... , (0 •.••• •• poattW1JlPlt 1, tU.8pttt\1~~~. t;,~ulo~ll 4 •• 11 .. nt~ •• tI~topo ... ,., J.' .'U),!$." .44 ,p-Je ·Olt) l& ,.:pWut#lta ,0.,., fA tUJ.loilunt ht, ..

• uptO!U' .• ~ .. v4 •• "h14. te~'.t1' ~ob.l. oee. et •• 1;.\ Intersls. fa.c ...... ,.lJ1;~'!JltttO!tt •• st.~dl~l?o~ibt~. I;P ,o_tf" ,,011011&_ ..... ,,:41, ~.". OQ~llt....,·

, • ..i"I, :.'It.~'.Ohl~.'''S\tl ta .0'" •• ,, t~t'PI'la PIo.b.bll, ... ~r4$~.t~t •• ,.t.oo.'i\,., •. iflit.i.p~i" .Ja lu. 'l~ • Ilot 0, CtiPt , ,. tf.aJ1:1 .fi.'~ •• "'4ft8~ lntej!".JJ..la p~r.onalt.11" .O~'~i)UI't •• cll1tlca1. 4.~' .... lu., ·b).tl.J!uptorglul· ... ap~au •• ~' fJ"inJ1~t,!IJJt1:f il.1.Cl1lJ~~~~~~ :seOuht:Ie):P/Itif: -Ia~lhthi ..

t/ty:elti p44t&cle,4,r I'b~. . . .

jOEttt lM~h".A' •• ' ., .»~. h tUieAta ". .xp!.o..tu. fa .et

.ll.t, 141a .0 .1 .. ,.1, •••• ,. ,osd,l. ft".4, .eolU.fu ••

-/~7-~-· J

,.4. §tstemel •. de tlllO]!t1zll.U

La .oeste tat:e'IU~tiptO • .r ••• t~l()s •• o .aal'ttaou, .. ' ..... 110 •• JA 'dlant. 'toGtA eat ... loi.Btt Ul dOI'1:1 •• ,.8 •• I. o. t.-

);1t1 efect (pentn blohtael1. ,1 4'8011148:r.),..1.1. 1$. fll.'. La lnchtdere •• Ob~l:n •• uo:ltllSa! •• upll •• n~ul p.t.a ,la'orull Utlca'fltta.~l •• po~ltlil. ,1, " (,t. 46), t18.9.

La "arlantell 6 ,S 28 aTA .. ,,!tl.H'. 1& 4.sohlct ••••• tao. p2!la .lIlo~ttioa~el" pOI,,·I& " fIS.' ,I cape. .Ita '0.1 .... J. tIC.', I.al" 1. Incbldere.smtn CGpa de au ... 'l~.l •• til.' ( ••• 1 ,I tll_'> La varlantelei ,1 20 OVA au est. p:eetbut alol • · •• ,la~ .~c.pt indo pe (tel d in. tab! to I.

La ,,·u·lu'ta If. tm..~ploatat. fir.bul. ob •• n.' •• poat,la .t~.'i 4. ~eglaja -cu:f!set plstonulul aDlo.tlcol!td,ul, po.. 15. tt,.4 •• 1

au fl&mQd1f'loatl !a ~apo:l. CUi Ildca;1.1e cila t .. J)~lol. ~ 0 •••• 4$monta.rl pent:eu l!$Pda~S.t. .... :eUtc._!e. :I'SWolal •• ol11.u1 !~eglBt~attll: pentltU; .I.surar.e. ours.ln " depl,l •. lln ••• obllga-

,

torte.

!;.'. Carnercle destLn.scre ,1 ccntaot!l!

T~at. «oeste variant. 811):_ eahipat. '.·I ~. d. "'lDs •••••

tip orto;jecto~ (0. 1a 3:0 .. 118 ••• 400). 'ulan' 'VA &I'! • alquzl

cameri, v~.6 GVA doni., td' ".]f. 2. GTA , ... c fall. Dega-

te le dec o.utact ai.oontact. 10:1 4 •• upere lib:' p:eo'.~at. pr11l lnet. 4. ardEul., oOAtaAfflelo .0bl18 stn, ,~.vi.u'e cu, .bfdl·.taU1!I .. ,.

(IOU~~

:~rr$!6~t lre~ l?entfll.punerea.!n tunc 5&9.

6.,1. Se.'ter1flCI $.$p.ot1.11 .=t.J:lo~.IJ. ou.l~l 1.o1atou.l •• 6.2. B$ ".rifiei at1!hger.. ,t o~~"1i11att:U,1l8a oO~.'K1Ullllo. p.ll1UU'e ,1 sec unda:ee.

6.J'. Se 1.Ilasoari 2fGzlstenta. de lJjo1a~l ... ol.:eoult.l. p~l .. r. ,I. secundue (vezttabelul 1~ pot.as).

6.4. C.l1tat.aQlelu~~. ~02 418 lat.dtJnlpt;.~ ,1 11)1' t •• ~.t •• 1 oo:eespWl41 nOlfQ1CJ. !.n vlgQue.

6.; .. ,Se masGdi rez1sten\ia ciillo~ de ca:eiUl' '(" •• 1. tab.l~ pot.

28).

·6.6 •. La ya~.420 kV se .boul ,1 c.pa.cltl~l1e ccm4.ua1iou.loz.

'; ..

6.7~80 verlfloti. nlvelul. 4. ulella toat."lsou.1e. a1i:r!n-

i·.··'

gereacottlpletl a bUfloalleloJ: de umpleJ!8 ,1 solb. ,~ .tanll&Ee. tutu-

~o# Il1bwtbt11oJ! t attt 1a ~oulj 01t ,1 la e 1.oul1;e~ 4. o01laD41 4.

-: ;.::

(VS. Icapt., .... 1 .. 4.01 I o •• ul ... t17lq.J •• btiWfll •• ".:eIl,1JO", ,o~l-iE.a.1:o,lpnumalln stU#!! neer •• yrJIAtl.

B10S. 0 pierde:ee 4.u1.1 au •• t'.dalsl dup. o1t., .... " •• 6.8. Oapao&1e cam.erelolcl. Ittnser. ' •• but •• 1 ft. IOIt,lI' atrhse. l&lt tuburS,le 4e ."aouare a sa.,lo •• lIlOluI11 ell.'a'llt perforate dlli. aoestea 8A fl. ourat ••

6 .• 9. tilot 0 plesl st!llXll (scull, GOJl.clutto,) I' lUI •• aha p. tntreruptol! .au iA Lntel:lolul cuoull ('''lulut).

6.10. ~.naiwd.l. 4. al111entue ... 01;opo."l,,· hllll'l", 'llumlnatulul, protectt,". semnallzbll •• ' fl. 00'.0",

6.11. Ooinen~lle lIalluale ,1pr1n electloUgu.l II ·fl •• S.O,,tat. norma1a in limite1e oe tensiun8 pre"bute in Dorm ••

¥Olp I Ntl .1'(' (R1.I?1/11' lIllY' Q t;Of'lJ'r?q'tJ I'drq' ".qh.?rQ'/Utt l'g-'d' ~;~ llY/ u/~/: 1 ,6.12. Du~at81e d~ aei&ona~, ta ulnslbn.lt aO.i~ ,0. uo.u

trebule sa cor&spundl eu OGle dln tab.lul 1, pot.19.

6.1' • La nota de p\Ule~e 1tl :tu:m.o ~ lUlle a ,fleo I~u I. apdat ".ebut. sA Be 4UJ,tlxeme buletl~ de bloe:aobl 008 .1 otllp.U141 •• sultatele tut~o~ v.~lfloJ!11oz 4. 1a pUnct.l~ 6.& ••• 6.12.

7. l!e~ul~,~,,('e,," 'j:Il..lof9.ta~~

1.141 Bup~$;v.sh(:lll'ea nl"elulul 4. ale' 1a 'oat. b41oa1;ou.le tnt ~c.slu:l.

'1 .2.U.lul!aoontaotelo:l \I •• upe» ... 1 •••••• 1 ••• atlas.f. depittldede J;lullluul 4. J:uP$l!l (,emt lab.2).

1.'. Qt.mentul nolltlnal &1 htrfu!up.o»ul"l , •• poate Ii 4Ipl'i'l'. 1.4- Pe tlmp reo. (sub •• lUI g~a4.·:a, •• pUJ1' !a hDO_t\tJ1e alstemUl de !noll.lll_ 41n,asiul apalattlolf.

7.'. Se.eoQmandl WUII!ll1ea t.eQ,.nt.' de 'O~lltJ ••• otopompet. ,s. .f:reo~ellta Qesohlde~llo:l pesountucualt.

1.'6. Ot1J1I~bea en.llOa.11 a bO~'Od.18.1 ....... 11 •• ' •• '. pellodtoltat •• 4eplulnd. 4 ••• a4ul q p01uo ••• 4.,,,1., .,. u'b.

8. lfJsulLdtt !n:b~1!!?-~9-

. .'l'R~ .... II" ... I. -" .;._.~

8. i. 019%t~a:lt 4$ m~1fi'i,i+liWill'l

Pleaelt eel. _1 expue. t"Hlllt!, oohtaot.l. ,i, ••••• tA a. $tlnger~ t:webut. bll"ulte o~4 ••• ~\m8 lal1mlti.1I ., 81&311 btC'lcate in flSe 16"

Inloeull"a piesolo»uaate •• tao, CUI .uocesluua ••• to ...

J

(vezl'f1g&9) apa:eatul t'11n<i,ao_ 4. aub ".natuq. bola' 4.

!e~eat ,. pozl ~ia. !ncbl. ,1 01 'boa'texnresollp'111 •• PI ... po_

\

.. 12-

s. 4 •• emteui ,lUuilbazile J.. oap&oul jl. b~14a J, .••• ubul14J· ,2 ,t 8uporiul J'.IAa~te de ct •• faoer •• eel.,. 2 'l,urubQJ:l ,0 •• 6 .. ~urub.al'l. a _plt:lll~. 1112 p~ p03.36 phil 1& Inlpo:etu~~; CUl~. apo~ •• 4cultao Il8ttcoeal'f pbl ta lu.1.ta .up~u!i.o~l$ s. 4tu$tu .. poi 40.' fUl'ubu.r1 po •• ' (41fUQ.et~al) ae 1ntlH;Ji1tuC .tn.. 10e 2 tl:ean~t fl2ot .• A

. .' '.' • \.tJ 1II'lIu( 1tM'/~ JF/II/W/le jJpz.l.ri Jrtr/lfh «1(1 2#M(t" lY.tv.

lu~l •• 120 _ ell ~ pl~llt. )420y POl!'Geon"Gactul "est;. ap1U !a

.us de res Ql!tul46 pinl 1a 4eatbu:hu~.a aoestule.(I :O~QI .. nee.au •• 4espr1.u4. Ol,l-O 'U1!~1~1 'epel!ulJ 4e CdttUUll.'·~ 8 •• n ....

! '

oaseta Ot.1 1113eqto:lul ,t J!.,ol'tul .~.si;uf. ..... extzqte,ls'.ul

antlcavlt4\~l. (on. 'tt~1 MlUl,25). :Ie .:zt:fage po~t{):OntactQl , oa

I

camera t;lt ~ullpa 28specttvi(lnI4~1.ea .D.fJotaul 4."sUpltt4 bo!_l

.. 1,2 Ill).

s. coboul 18 .'01 ,aoeat. plese ,e:BtlHl $plw. '*' blel. ~B-J. 01 1nlooulr •• o.lol! .,sate sau a~ustar.4 lolt.

I

s. dGBlouteazl $urubu:tl1. 14 (:tua ,1 p-.52). se .~t2:ag. Ou._Ea.

Seepall tOQt.pl.sel.JsQ·'tlil~8CU p~l 4. \uilIlbaa ,.,i .. OGapa:c§. uzul:l1e eu oels 1udloat.$ 1utlSo1iw »~I est •• ee'UhU· III. Snloculesc plesel&.Qsatltt· ·GQ fAlte~ Dol !Ball se. t'a~ Q~QQ,:f •. a~u.tb' ale degetelol! d~cont&Q~.

S$ so~.sn cl~ca 10 l1t~i de ~l&1 41n «nv@lope~ .... r.lo~ ,. stingel!~ pentJ!u & •• d •• stu •• 4. u.Ul!i 4:'/ v1»f«u,11olP de Goane' lrtobl1e. Daol 41) MCfU1d •• dGsfaQ· flo_tea Ct1 gn ill.ft •• ,.02. .. 1 ,I o ,uuub~,nl~liungl.

Atelitle' fA 4esf'ace:!e. It. .tlftngtU~.a"G.$toll'a \l_tactul .... 11 tretlule ., fl.1.obJ.1U&.' eu} lU); Qte."t~ sp8clal.

!oat. pi,s.l. tUllpe1't:aebule,4\41gu:ca't6 p~ia PUAO',," (0& 1& 1nC$put) 4800,1 au fost de$Qntatt.

a. v."lftci .tare. d .. ual.1rll._ p18t_~JlulQl bt~.C'O.'e »,,01 " ... Jr. d$plJ~e,t. ll.lta 4it1fts.14 .at .. :gbllG_t:o~I* 1nlocHal» ••••• 1;al $UlSa.mblti.l>acltazul!a.,ste~ U1!}C$.,f8., S~· a<1141.1I. 'a.3ustU8& "bttal., ,to oal1btu6 aslWrll ot71t)1$.ltJ.~el'. SeS.6nlail a·in a118u. ,a. ,. pl$ti.b;t;,.bul. 81 fl. c.cntbtl't,t\' -1,&,' .hlttcl 1~", ...... 1. plsto:nulut pe "'13& lu'~

Opeta~llz.. 4e lIlon1Ul3 •• tao h euo(uJEJlmie lnv.:r81.1.o.t~!d

a\rJ\"..!~.n! d l!!uron~~1e 1;,_~' ;el.31&!~,§.lJ~i8S&..!0. ~6_,a91!S!!l-~'!

La l~tl!Oduc&r.a ,pol!tcon:l1ae1H.11ld. tn., Ca~<$ra- d$ IJ1iWgtU"fI ••••

p~oc.4.;OQ 8!1318Pl! ••• ,,'1111;, bltttti'$J: oontaetulntlObll~_, reccHla.:tt41 t:eecerea fnt%eiQpto~tllul "p ••• 4eBcb1aJ blain, ... monta~ul a.ceS'tu lansw tu •.

- 13-

lna.1nt. 4. aontuel.capaoulut. .upello! •• ,. ,.rifioa nivelul d. ulel; at area tubulul al .'.Cuare A la~.lo, (daol • :neoesa:f s. cttrli~1 41scul p~rfol!at). oon1Jtnuttatt$. ,arhltu!li l~laM, 8tJ!1ng~urea 00lllpl,tl a ,u~ubul!11o! 4. tuu. ,1. bu" ... l1eto! 4. ullplere.

8.2. 112H.1ra OO.tlt .. ct$l()~.

S. J:ecotian41 hlocu ire. oontact.10if ,1 call.felol 4t .t tn ... gere chia! daoi lUi ·.u atins llm.lt.l, indicatt la flS.16. 41.1 s1nt totu,}! uzate eu ptste;($ din. 'Valo!ll, lbati}la(1misl. tn soopul prel.ungirl1 duratel p!nli 1& u~m{!tOa3!e. it8yl!le·.

B.}. Intretln.lf&4GU~entl

Nlveli,11 48 ulet din fle'arfJ eattell tt!obult 8. f~. vetl:flcat 18 fieoa:r. Cbl1t:ol. le !uttill.

Calttatea ttlehtlul din· Qa.trera $. teoolJUUldl. sl .e ,e!l:tlc' eel pu~ln 0 datA 1. ,alii •• au dupl Jft,1211a oOAtactGlo;tt d.upl l'lt1miUul de!upel!"l aln 't;ab.lu1. a.

Te11Stun~a dEl stl!iipuDgel!. intlte ecleto»l eu ,1a., d Cilstant;a~l 1s.·' mm: trebtti&sl tie eel pu~ln '0 kf pen1u!t'i u161u1 din. Qamera cantrall ~i 7~· kV pent~u Qel dl~ ea~$ra ,. po!~elan.

Be racomaniJa $1 fl hl(}e~c$.:C. 1. te1ll$lunil~ 41 ~inflll!6 4. aln. 10 kV. ;0 liz f}t respeetiv 20 ltV tbip d. 1 'lith fn ao$lea~l .on ..... dlt11.

U1&1U1. din camera Qent!Qll trebule sohlmbat 'upa t:31rca 20 ltllper1 14 capio 11iat$Q; !lomlnall dl tot4uta:f!$ tVllalt 4apr! lao. ~uperl 1n $arc1n~.

Uleiul din camera de· p()rtel~ Itt 8ob-blbl *,utltat 41.01 11S1- dltateQ 41electrlQA nu ccresptw,d. ct'Jndl~111f.)lf dt 1" punotul 8.".

La. 'Variants. 6 i12~ Gi,A 'Ale!nl d.in Cafle:t. cent:e.ll ., '~"'" trage' p:ctQ. bu~o:nul dln.tlnga ..... , ott. al%). »"'tela "Jill bu,onul elli\. dreapta.j

a.>«a;. Ul18el!ea

.. k '1ulanta4 GfA td.li8a •• la,PQl1ot •• as." aiA' llu ouzlnetul dtn capitulo uulut. ,.1~olpal &1 (Hll~ateJtui\1to ,bol'". rile 'dea!tlouhtte !\ IleQan1&.ululh14l!lluU.O ~ unl"la uutut p~1noS.pal .elcapetel$uul u , o·,.tatoJul.ul 0$.6(, •• , flS.4).

-f La '''a~lanta 6 t' 20 QV. 'slnsu •• 1e ·looD', '.Qt\Se!1 sht oap.t_l.t &xulu1 cOllutato:eulul QSA.

:Pe:elodlc ltates. unse~til Ul1al0D"uiA I • .,,..t., .upl alQ.l:CQ14~ IUp$Jtl ad_le. co,x;;t. tab.2.

"'f~-

o dati 1« 4-, ant .t ~.oolt$h4l spIW •• I. whit •• pin " bnge~es. QU "a,stllnl. llUL lC)o .. rultaentt.l.o, .1.ot:eollotolulul P'''' p,l 4e 1nalt~ preslune.

8 • .5. Vi..carel. 4. u1e1

Pen'bru e.mellol!8l!$s .. lJ1bllltl~11'. '*Coaud' ca put •• extertoara a vizor11o::e all fie .pllati OU Api .1 0'1 4.t'~8en'. ~ao~ dupa 0 per1Qada de 5·6 ~t .1zoarel.!lmia aat. ohi&! 4tipl spalare., se recoiiandl hlQculre. ao8$1; OJt.01 oo .. l ••• ,lltllo ••

8"0,,, 0'1 ooazla. ~.vltlel CaitlfU~.' •• ,.,liflo' ,1 ll.la~f.a fa~a de ma~a.1I (VEl:&i tab.l. pO'b.28).

,8.7_ U161u1 cUn oartel!E'tlemetallC. U. %lUg! to1.1 ... ortl .. mar •• La pnobe tr&bbl. 1nsA .e vcu,Ulo, "bs't4~ •• p.1. ~Gb. 4 •

. u1e1 din coloan, SI tau numal Oao' l!e~l$t.J1~a •• l.ola~t •• a1;. necorespunzatoare. Bezultatele '~ebul. $1 oOl!.uapun41 01101 •• 1. pet.B., CeQ lao oameradln por~elan)!

808e La ¢onduetelt d. Qomandl. C~t •• lt I."~ •• , ,.loan •• l3e verifice. eta1'l~ai!ea" 1a. tmblnf1:nt ,1Iua.l. 01 "alia ,.,1.1.' oameraler de st1nge:re. Ltehldul 4e ti:tUl$lii$l. ne .... 1nd je1 11.". traizo/a'lzfnu necea ita vel! tfio~rl d ta 1&ot:elc, .. 'nual. S' 6:1ttrag pnobe pentru a ve~1f'ica abS6n~a .pet ;'jb~lht,oilUl 4. 8~11~' • rE'lzEll!vorul.ul b100\11ul de ,al.~h

9. b19!£QEI!.:a. $t !2~li!:1~

9.1. La J.lv~are. a,.n.$$.mblele p:tln~1i>al. (0_61.1. 4. stinger., ca.l!tel:!elt V, col(Han~l~ 1z¢ltl!:1t~. fasltUU:l..) •• ~. ilt\!Ol'. Oores~ punzEito",,,, La, ~O:h1;~\~~ ~o \1C~ ~esp$ot« .$:08361. b aoopul plgu:r:lrif. C:8.rtlt;JYO~tsttoilolt ointll,ttQ«t tte~~lona'. ta tJul.'l.n.lt d. hO.l!c~$~

,.2. Regl~t·:e4 -,~up4p.lo, ti.' •• elt~Ip1~i. .,. , •• ,o.,,'.le, etta MOP so- po~te fao. nnwd. ~ ,ted .u,~.t.at _ct ••• '.0. " .lgt ... lar~a_ ~ ~xptoatar" nu. ~'_ "41l:~t. 'tll'.~e •• t$l1.~tlo ••

lh ,Model de ~om.a.ri.tUC

?~,~. ~OZfUIIi!".S~,*,,'-~_. . W,' _~.

1~ fll@ bto oWa:a,dl tt:'~bUt" .1,.. &l4tO,4 •• , tJ!l.'tlUllI 4a te.

. . r.'· -',' .' ,- ',' ". " . ' -: ~ .. " . . . .", ' .

... t~!la1pn$~ nominallt., W'S

~ vu~~ntQl liominal b .41•

~. oapaoltatea 4" QP"ut.t t. ~ " •• .s J4YA) ,. !tipul cot1$truat~' (,." fj901> .. t.> •

• ! tl-pulDisoanlarnului tit ... 0 ~to'n'lt.1 (MOP,,'.l .aU 14Ol\.,.".

d; tQns1u~~(letU9Jj~ •• t.~~.P~.~lt~j ( •• t.b.'~11.27).

-15' -

11. "D1ba.l!re I. ~xRe~1~n!8. tt~por!

11,1. Intreruptoarel$ IOTJl .. 12,-4 N 11v.e .. ' lJa ulIltO •• • ele e.ns aID.b 1 ••

- $QSiul oe oon~il1. meoanlsmul MOPt lnolusl, ,oloue1.t auport ale ol.1:co~ lzo1atoal!'e a!nt prote~.t. cu g:l11a~. ulloa" ,1 lhcb1se 18 partea supe~lQarl cu capadl d. etanQar6 pinl 1. montaj (g~eutatea aneamblulul este de Giroa 1800 kg),

~ camerel. de stingere. etan,ate OU capao pin. 1a .ont.~

~1 proteja.te eu g~llajeu~oare de protea tie (greutatC!4 loll' •• t •• de 250 leg),

- un butot cu ule1 TB~3o de 250 llt~l.

11.2. Intreruptonrele IOTM-123~6 .t ll'reazl t. UI.lto .. rel" anaamb Ie •

... ~as1ul ce contine 1Il0co.nlSil.ml MOl), lucius!." (H'Jlt.)8il#j10 suport. Izolatoa.:tele acesto~8. £lint protejate ()ontr!l 1~71tul111oJ eu gr11aje u~oare din lemn;

w carterale V cu cam~rele de at1nge~e. flxat~ p$ ta~e (}\l"·~n~i pe 0 rCHna). 1"o lfi4t care 1e tit:tnt prote;j9.te eu grl1aj& a

Pentru ridioare ~ macara, ~aslul este pr~.~£ut au 4 tl1:ach1 d~ ridiofU!EJ. Gr6utaijoa ac~stula est. do ob'!o(!t 1800 kG. H~lrf)a oon~tl'lin<l ce l~ ,; Vowulfl est~ do as.m01leaf prevl!zut~ ou £to tn~Qch1 de rldloare, greutatea totall filnd de circa 1800 kg.

:Rid1aarea unut V Sf! poatG facti eu un diJJpozltl.1' 11,rabl1 €.idat~ eu tntraruptorul. cu 4- b.:t!ate 0$ S. pot tit~tog, cu 4 ,Ul:tJ"" burt. la baaa camerelor da st1ngere dupioi datlu:mt;ar~a oon$xluall dintre camare •

... 3 bldoa.no ell u.l~d, !B,"3o de oit. 25 l1t!1 pen1nui -\i""pl.~ea Ott. te.elo. Y_

'E2!!l La ambi$le 'Va1:'!lat'lto, pe tl.JJlpul t:ranspo!1u.11ul. fianIiGlt stlperloal!e ale !.zolatoaro).o» aupo:ct s!nt lega'tft O\l bat. 4 ... o()ilaSolld~. tntr& faze,.

11.3. Intreruptoal&le IDrM-42o--2, •• ll'itulb ,u~fI1ltoa"" 7181. atlJ$atilble, (core3punslto, lIlUcat.).

- easlutl1e ('uncl po tleaare fazl). care con~ln •• , ~.Qu1sttl.ele de Qoaa.ndi. MQP .... 3 ... 1a.tncltusl' ~' .. bltl d, cOlUU:ldil

.- lzo1$.to£l!el. SUPO)il'b co •• canltJdl.tbldraul1ct P:tot.~.1;. co sO~Jt~r 1 legate .1A :tlanQ61$ 4e be:zl, ase.nibl.ta tn 1.1111 d. lema, cite J ooloan~/lada;

.Qa.:cto~el. , QU cam$l'el~4. st1ngal!. sat .. uUblatt.tl-

:late ottl iret pe :lame metal10., 9 carte •••

.. condensa.toarele 4. 800 ,1 1000 prC) list. ou olt., .ond.) I .... oranele dt egallzare (9 buo),

- butolmete.110 eta ule1 TB ... ,o(,Oo ,1, 1 buo).

12. M.!~surl~!;...E!!oY2,ill!! tTlt;l!1cJ.l

S1nt vala.b11e pre8cr1p~111e g$nera1e periir!U .,t1Htr., adotdcntolor d$ l11unca&tn mod deosabtt se lmpun uriniitoarel.l lIlsurl de p~evenlrez

- separaraa oompl$til de r$~eauQ dehi.altl 'tel'l81Unl I' ler;e.reR 18 pam1nt ina.1nte de inoopotf)4 orlclil!&i !Gvlzll.

- ooborirea. pl'Gslu.nil din conductele de cOliandl tnatnt. de strmgerea aau dasfacerea taoordurl1ol: flU!meto.

15 •. Anexe

13.1. dOBenele de gabarlt (£18.1,2,3)

13.2. U.stll pieselor de sahlrnb (conf.legendeloJ 1* 111.4,5. 6,9).

1.;.3. 13 .. 4. 13.5.

f1gutl explloatlys (1 ••• 10 16f~ 17.

tabelele 1 ~1 2 (caraoterlstioi tehnloe) aoheme bldraulle~ qi eleotl!lo~ (fig.ll ••• 15)

-17-

lab.lul I
* .. It • .... *1" .... •
l~:-f:'~ . Ii" Ii. I IarJl.42.
C;U . cu
MOP:.'-l l4OP-l-!
-, -.- - G .. , .....
., ... *" ; .. 1 · ; · ·
4. luo~u S!AS 3686114
600
420

15"

; 1600-
...,.
31"
36- -~I Oarflcteristto 1 tt':.hnJce

D-';·-ID",'-In .au D-o.31t-lD-3' ... lD aaU

IJJ-15"-ID i

11, Vor if1ca:t'on 1a defect km , c onr , STAB 3656/74 ,1 OEl-56 -+----;,1

l

12 D8CCl1Gcture deou:r~xl~1 e onf STAS '686 ' I

Ind net; i v:L (trunsf < an • '1

D'ol;)2(l. it 1.5A)

17 ·1·1·::,.~r:,rl,··-)fl>.tof')'f'IIo."';};r,'J 1-1'3 c u ....

;) . ',~~:,'..-"":'~!'" '" ,,'~'~ V'",, • ~ . . .I,L t.~ Chi, AC it 1. v 1

(l:Lnli in gol) VI· D:~CC;)J,cct;.aroa la ca-

b 11.u:1 l,n go 1 A

15 Gt~b ilitatea tGrt.nica

f./)lit::l?U l" sec unde I kA

16, L1t;,'th1 11ta:tea din,qtllioa It m

17 Hu[;"21}.!ul d$ CQ,merG I

pc faza bue

18 HOBimultene1ta~t max.rno

, la~e pal! o.reQ C ontaot'31ol!

- po fnzJ I

- intra :faze

la' at lngerc>a contaQtelol?

~ pe fazi t

- mtr.a :f'a.z& 19 Durate de at~lona'Cet. u no~inal! de doschidere ,noillinaia d.e inold.df)I!6 nominali a arcului

.. nO;'linuli! destab11h~4J 2o:tJuma~ul mecani.smelo.t

PG i.n:tr~l!uptOl$ I

21 Pos ib ill t 8.~ 1 l!oano lanf~are rapidfi

• = e _ e _ = • ~ = • lh1. '

'crt. Ce.racteristica

(j---- .. -t--===0.t:ll1I:I!!:::: til:

1 numJ~ul df pOll 0 blJ~ 2 Clao8. 1ntrel!uptotulut. .. 3 TenDiunea de ~1nere

501Tz( La \lsoat it sub

pIcnia) kV'

l~ (Tons 1 unea nominala kV

5 Tcns1unea de ~in$~e

La im.pula 1,2/50.fe ltV

6 Frecvcnta Hz

7 o ur errbu 1 nomfna l A

B ,:>~"n.tul do l'Upat!6

la scurtoiroult kA

9 Cmnpononta. v.r(n~ioti. %

10. r:;[!:evt)l1~O nominale d~1 ruport';

= = = ::: = • • • • • •

, ~OTM-l~-4 I

tJM .1:2 0 ,0' ••

au C~

. LjO.P-;~lMOP-K ... ~ ..... - '; - .. - -4#11. ~

= ::: = ~ • ~ e = • • :

.3. J o ond 1 ttl nor.ate

J.

..... ----230 ....... ----123

.... ----550 ,..----5«11-60

~~====~

14-20 -- -
- ~
ax. 52 ...
- ~
-- 1 -
-
- - ~
.. ... 2
5 s S
W till ~
7 ,
~~ 40
-. 125
30
115

lM9.P-}-l; 1LtOP-~ -3 .... UfO,.,-l
da 1n ds. in da b da
tt1fa .... mono t~lfa ... .on
za.t saul'll zat 8a
trifaz. t~ ~------~--35~---------1~

~---------~S----------~

~ 1.'+----II1IIIIt 80 ---1.._-- ......

~

2 ,

W.Op..3 .. ' ,MOP ,-1.1.

da S'JI mont) t\au tx:ltas.

o ute" U.s.

= *... = = •• • • •

10 1

- b3ns.nomlnall

- 0 iSttlIDUl: de oornandl a1

lwtiopompo t

- puterea mot~~Qlul

- tens1une&

- durata 1ncaroi!ll

- p~os1unl .1nlme 4.

..... la inohtder& - la d~sob1dere

- acheme de comandl

- hidraullce

.... .1eotr,J"ce

.... cllmatl~ue

grad dt Pl!oteetle

-18-

• • • • • • • • • • •

J • .,

;x500 3%500

• *

'I

....

hit-a :18%"'8
.3.x45 9xloo
'x25 9x25
498 1.989
"", " ••. 1460.
,x60't 3x3x600 I
I
~x600 3x3.Jt600
• 40
'5
Oonf.desen C anf .(!..,ntHl
G3-4982 ~4-0497J
lnttlus--- - -
~
0 I!I~!IIII¥DI ~-
. Qmprimat - .
-~
I .... 10 ..
-
5--·-~

1· f. ,
1+1 J+3 3%2
c~. _.- ",_ ..... i< 3 s 300
l.x50o 'x500 ",x2x50o
sau. sall
2x.5oo 6xSQO
eau 220

nt ac 1; -'olu.le _ ..
ax~5
220. -
_-

-
A 3-12878
sen desen desen
1.3-(2879 .A'-f2e7~ A'!i-I.2$8{)
termostat
tenta 2%500 W 3x2x5()(}/J:I 22 CbtttatOQ de\ltel pe un intre~up~o. la +1500

_ .. in camera le de stlngGl!. 1

-ill co Loane Ie lz01ante 1

-in carto:cela tnecanlsmalo:u .,

total pa produs

23.Aii!asa aparatului tnol. .q u101 ~1 macnnis. dl .o~.

2'-1· .EfOJ~tu 1 d inamic In funda.t1e

Ia inchidi;)1!e La desohidere

2 '"Efortl .. l!l admise b.l borne

:~l;{ial \ .-'txoJlfJvGrsal

... vertical

:2, .DiD;Juslunl de saba~lt

..... - ........ ---.50 - ....

1"'ItIi---50- ...

cont'.deaat1 G-466, 2, .. Tlpul m.eoanis1J1ulul d.

Fe ~iol1n.ro ..... -Ol~opneuDtatl0

- p~~o.nDm. bar" ~o

.... f'lu'lllul DwtOl! I azot e

... fl.u LduI intermadld IlleS. m

- c !),[<),,'::d.t;atoa utile. ".

ul,-! i ET-lo ... c.;·;:,y}t;or. istic;; 118 .1tr:tot.!o .... 'C~yilor

- ; _,111l de buca~l

!"'in lnchidere ··,1 '1 decc h1d~:ee

1.1 LUf.ea e lectromagn'''' ; l."".f .: 111 _. inc hide:!!6

-la deae bldere

daN

.... -----lx,3o lx500 3.x. 50. C) .,

sau satJ·

1%500 6x500 .... ----48 aau 11,

....... ~-Pltln mlc1!(-,oo

Jr.W It5

V '!>80/

.1n 8u.3

loella '

~ar~----~----28;

.. 215

oollf.desel'l.A3-9359 deaen desen de 'A3-f~871 A?>-I2877 ~ontrol temp. prln tnca.lztre eu rezia

.... ----I.P-Jt4 -•

-I'"

.. .. • .. • .. .. III ._ ....

o 1

G#.l ••• = ...... e.

.~ •..•.....••.......

, 4 , 6 ,

•••••••••••• f!f.I r:

28. datepentru ~GJltloljl profl1a.ot lce .

.. rezlaten~a. d$ iso.la,l. 11.0.. /. -(minima)

.. a ooloanei

.... a camere 1 d& at inger.

-caderea de tensl~n. .,

in mV 18. lOoA =

-1ntre bornele 4. tat» • f?1 le~lre

.... po 0 oamera

fIIlI.--- 1~00 -f.-----+-----t ....... ....----5000+--------+---- ....

,.._--~- ..... ,,'- mef)c.?-----~I8J; •

............

.. . . .. .. . . . !

•••

~:I;;::==t:::ti.iu.ft ••• ·

Prooente d6n capacl-tatGa de oomutarG "

~ ~ = = = = = = = • • =

,u,l.1 ai
1111 .. • #: III .. = .. .. .. • &I • • • == • iii!! • f1:
" ... ~-.l.a ourentul
100 ,. 2, ,nomlnal
311 • .. • .. .. • • • • C :I .. II: .. .. • II .. .
S .JA. 4 • Soo
II! II': It •• .. ,. .. It m • l1li .. • • • l1li • • ~ Numlrul de l:tlp~:el' intr@ doua ~evl~11

~mDA .kAr!~!..!

29. 0 I.1Z lnev '0. llulmen1; ,1. IZQ 19.to:l

~2. S 19utEW.~1 p1;.a1e •• , , 8, 33& Agrafi1

}I~. Pluli1f8 M. 12

;,;. Garn1tu:ei a 657/1J

36. Ga!nttui!.1 " ..• 9~34/1 "!J? .. tllgl):t:fatJ.~~

)8e Fiultt! bU$Oft

390 Ga.l!n1tul!li A' $) c9,,4/2 40. ~i~1 i!eQlantl

1. Ana. cart.1 2~ Man1vell

. 3. Mantvell tnt.

4. Biela

-- .. _

5. Bolt

6. Capao

7. BleUl

8. BleUt

9. Gb1da.3

10. Ax

11. Bol.~

12. Supor" boanls.

13. SUl!ub 1l 12%.30

ll~. Satbe. de slgurt:U1~1

15. Amol?'tizoJ1

16. Ax prinoipal l7. Rondell

18. Rolli

19. Garnlturl

204' Surub M lQX29

21. tll!&che ,081\

22. Plul.l tat Pi 6

~, •. Splint" 1.5%1.'

24. Robln$t go11~e

25. Randell

2&.l?anl paralell 14lt9Jt;2

27. Pan! par.l~ll l4~9x76

28. (isrnltul1tt

- 20-

41. CQlnutato! CDA

42. ~l,ji1 coml.:rttl:t~ 4.3. te l~ant

4/h S,!~rub M 12x40 4;8 Oo:rp l!a(Hl:t!d

4·6. BU~Ol1 11a PtA~jf.l.t:. iJ 47. llUt;lo:u de pUJ!jare l 4841 (J l11D.d.1m

49. Piston

5QJ~ Garnlt:url1

51. Gu:et.d;~o1.?~. ~~~.t ,2 $ G ann f;t: th Ii

53. In~l p.;:t-lSO'i!

54. t7l!e<lb~J

'5. Oo.tp e lapn'ta

S61) Ola.pet! pr~f't~ett~tall

~~.pALAFro.a.L

I. Ba.oord

2' $ S tlr ub Ii 1·2x3.

1 • .Ana. lzolatOl7 2.Ghtda~

l. o (lrcel$l1.

4. An$. tljl mobU .• s, Inel fi'lean

6. Gtu,'nlturl 14-1001/) '1. lne 1 d. presar ..

8. Ghlda~ Pt!$OOl: 9.Uroche

10.st 1ft IUeta:~ M6~lo

3~. P1atoll ,,!. e f bumt 5'. 0 11hhlr~ -6t• Bupo:t:t 'It. hoao~

:8'", IL.el prest>E

9'" l'l • Jar.

10'. Corp pllr~Q~ 11'. lnel

12. BUlJQ~ 4.sol;1l:t

13. Garn1tura ;0 .. 143/11

12'0 GtU!~l'Ul:1 .44-167S9V02 1,-. Gal!htturl 8667/2, 14'. Oorp <.'I lq.p(Jt a

15·. j)iaf'rsgm.a

16· fI 0 lar~t8.

1'7' 11 Pta.fragma

18' 111 0 lap@t it

19'. oorp racord

2". S U~ ub 1412%2,

22- • .Flul1t" M12

23' .. 1ne1 de slgura.n~1 112 24'. Gatniturl! .A4 ... 09761 25'. 01apetl.

14. GaJ!nituri

15. Garniturl

16. Surub M6 • 20 cap !neoat

r'l.

18. P.rcsor

19. Ulo1 TR .. 30 2l. Surub M16x3e

22. Ine 1 d$ S 19L1re.n~1 .16

t& Carter

2. B10Ui

3. t,:;\, pr ina lpal

4. HulCltJut 308

5" S is UJ! an ~ a rl.llrnen 1t 6. T ijii ghldaj

7$ Cruce golda"

8. Place. de contrue

9. Piu11ta

lo ... Capao de C$b.traJ$ 11.Oapac

12. BUQon

13 II Inel ,lz021

1.4. 8u~ub M6~1() 15. Oontact ll10bll

~EHPA",,~ FIG •• 10

16. B()l.~ 11. Ba1bl

18. ,8 19l.:ll~ail~l1

19. Cupa a,mortlzo»

20. Virt dt contact

21. Buruo »4&20

22. V1.~Ol!

23. Garn1tu:ci

24. Bolt

2.5~ Bulment IA4;'.1 26. G~nltur'

21. Bolt

ea. Mantvel.l :29. Garnltul!i

JOe Xndl0a~bl pOll~l. ,1. Garnlturl.

Iii

~III I I::::

III I

I::::

.. . "
~ "",';:",,:.
~ ¥
~. ~
'ga ~
~ ~.
0) ~
...,.. ::". ~
~
<:::> ~ '1-.
f "'"
~
~ .~ .,
"" -; ~
-,
~
~
~
~
~ -jU f':: 'II I

~ :~

IU ~

-----_~I

,~~~~~~~~----------f 1t-~~-~--------------9

\4~-'""'----7

\'\ \

\ \ \ \ \ \

\ \

NolO: 4",crt/ecru/ 15" t1 lost il1e(),,~ol"df 1',., rqcorct'b! ~o'Z. SO

27

\\

\\

\\

\\

\'

\\

\\ \\

'"

" "

"

""

"

\ ,

Fig. I; Carferul ell mecQllis/71 .si 1!t>IoCl/ld ;z~Ia/1 ... +7 /if IO-T#-/R3-it 55 _--___.....:~~~~~~ -

~~-------------9 b~~--~--~~~~~~----'---------8

f6

13

2/'

I

23 .

8'~~ __ ~ __ ~~~ ~/'~_L----~~~~

II' 13'

1$' I

lD-i=

No-

u-r-~ --,-"------~-

-cr=: : r-----~~

(x)-"

g-

cj..~

N

tn N

" o ~I

-r

~-. .. ---

- ---

.-1 "

"

,: ,

!.:'

9 '0 If

Legendd

l Coloono ;zolanttJ

2. Deflector

3. Gar nilura

4. Cctff~f V s. Ca~tta

6. Ilondcla ctltJCiIJC 1. Soihd' A 16

,

8. $(Jr(/h M 10k 50

,.

9.8011

,

10. /Jondt /a

II. Sisurcn!c 12. Bus oane

.

f3. Bit/eft.

'I" Urecht.

6

1 r: //

~

8 .

I(,g. 7 . .Dc/aliu ~ntru mont'!jul COfftfU/U; V p~ caoana it%nto (var.· G GVA)

"IPfll ilivlIl (/f ,rilltl~r~

I

1

Lr--

J-_l-

I

I

I

I

_..L."-\

I

(1J/()(lIlQ

~ /Qrl'f-.I1fJ

I I I

.,..- --

",'/- --

//

/C_ --f"I

.~~.~~.~~J?t=~~~~ ~L

J ;,

I'

. Fig. to (orle,.,,/ V 0/ .

Ih/lt'I'''jJttJrll/u; 1'0-/23-&

.... '4(1-20

u .~
~
F=
Pi'
mI ·1
r~

111 ·1
.~

iI1<7.rm ~27 Sl'n:3. l'omt!!'I"o de ~1fe/'~ Lirrllle de uzutti admis~.

:1C

",._-

168' '16(

FIG.11'.Schemu hidrnulic Intreruptorul este

16A

17

AZOT

I hidro'ulica a mecanismului MOP- 3 :'~

>rut este deschis presiunea fnac.umulator normalq

f,~-

L-EG£NDA

, >:: "I:;':i;~~ .. '>-"".~',"'c,~;:" - ..:~;::;, ' - ~"= ' .';';':~:i;~; ,:;~.:. ~,~

, '<"_ '~:.~(. ~,'~".- " -:-.;i.~;,. i:t;' < m'><~}{ ,;~

.

LEGEIYOA

IV"Ivz 111,/ -1lJt'clllJ;;r/J7t>/~ Ctt/~/" .j JI -I//"/

2 -tlcV'/1Jv/f7/(1/' tit> 1/l(}'II~ jll't'J'I{/lle ('~ ~~Q/

3J1!,JV11J'J - c~/I~I/cf~ ti~ ~.J('.1/iJ{:/,~ tr/ec~m/' J JI-v/"/ ¥p" ~~, "'1- Ctllltivc/e tit' illt"l;iV"t/'~ Q'ff c~ltJr J JI-vr/

5 v"SJ/z IS,] -Y(l/"'~tf~ l/lcl;l~l"~ 17K ct'/(JI' J JI-I//'/

6 -I'altt /iJl!ilht'g';~/'ti

7 Jf I 71111 7Vj - fJi.r/Q(J'IlC rs/r« jl/'//lt'(D/)'/~

8 - pistoll J'V'/ri i/l/~I'/lJ~tl/d'/'(j

.1 - rl/C()/,u' tk t7V'/t'Q##l~d/<7/,t'

I (J - IJ/{J 1:r1lf1l7&

II -·~/d"cIIQr~/JI/1 t/e i;!('t7/~/'~

12 -t"/~t'li~j/~Q/;;I (J'~ tlt'JCnli/tI!

/3 - I'tz(rvQ/" tit joo9ri jl/'(.r/v/J~

If - JtljJtl)JQ ~ .r!jV'/'(lQ!ci

IS - a/YltTt/c/ti ClJllJtT/Jt/~ i/l,P/~/,~

If - /j;Q';('(?/~/t/~ J'f1mar;'lzgre

17 - /7llti(lt;?IJ/(J('/- ~(J/7lQ/JtY<7 t?J~;f?~,,/?(,JXi

/9 -p/'t'J'Qshlt' p/()c{//~ //lC#/N/"C J'/ ~Jc7/I7t'/~

• r"

IJ -;;/II'~

211 - //l1J/o/flP?~~

21 - tilIlUt/'C/t t7t I"tCq.r;t'itJ/'t'

,

12! 1', i?2 ~ ; i'2//J - /'t"2(1/'vt'(l'r~ (7JjlI//lt'btJ/'tf

NofcJ 1-I1ceasfCi ~"e;rla ! rtJTI1.~I~~
~$fe C1 dtl/fafCiJs/ fa
J
I l?!J·12
!
,
,-~ ';'.":'. .. ,.. (
,
iP!'l7ltcllJl .I/JI?Ttlt7Il/'~I'".It VfLt I
IOt.ft'QQ'/ N(J(JIlNQv t '~'t
A3~/28'78
1It'/"ITNt"! IIlJc.7f5fctrilL 1lUTrr.[)
('tJ411: J'T /IS Il/JQ.Vqeoru c. I\"~
i.4,br/7"I7/ llh'o.TcYrQ6ic e. i/-.g ! ,
~[ PRfJ.TEIIAPARATAJ Iifdf'mO' hlQ'rQ'V'II(t. tl /IJ~{,QIlIS/ll(/k;' Ntll'-J-I-17i
~.- -. ~Q/I'b' /tJTH-;2tJ ~IJ ,?J(t~/~ ~~ /)t'CP'rfl,lJf//. "
fL[CTI10f1tJT£R£ ~~I¥fb/Q!(li tt.r/t' "J'r.-?/J;,P,t'.rlg/l~f7 //1 c?CU'4?Q"/C" /t?..r:
" , IFI:P?';&-(vezi /fJofa I) i
[ltlltJ'WLiJll,8J
'" • v "1 I 2

/lZOT uirr

I

I

j

, :

!

f

v

12

1S

:z:z:::;

- ,

-, 20

II

lit

G

.. ' _-

. i -

, r' \;-

i

l

I

"

ZZJ.f

,

I

I

"

,

.

i

I I

J '

j

I

I

I ! , I

, ' ,

\ 3
I~ rt
I~l /

I, I
r
~
i--
. I
I
r I
--
I
~lJ
II
II f
i
. I
.I
1
l
I: I : I- "
I l "-
Ii
, J .
-.
-
,
,
~.r ~VI
I
I ! \

_\ . . \

\~ ..

.

.

"

.

I

,

c-dti tnctr. (+)

A~R(1) 805(1) co-r;r(1}

I 4~2(1l)

110I%m/)(i Jftle,y ?t'iN/
ill/tr/7). {)ll//- ra/«
lllc!;. fJllll7J'tlj Il7t15,1
f 4- 5 6 7 c-dd riesen. t{irQ/feo I

I

c·da descb. p e r(UO

IA

I B .c

-- ------------

-_.,.-~-------- .. -

. zs .~

,

C ;: C L.

W "0 ·.W W

RI.8o; . 0, J>/8q,?

9 If! If

9 . o~ 9

SII ~$, Sc J

If) 1!J If) .

pOtk

&1

z R~~

r-dci desch.2.

pe faka

I 'I'

101'

)

, ...

. ; ~

O'l L --T--'- _J

-----t--. -,---_.;

I I

c::f'

I

(J- tfe/t'41 &1 .51t;rl/l't' J>t'l [flh- NtcOI}-
ill/t'rl7l. Elec/r(jll(l///t' cit> j . IlilljJ /#r ,0ItIUIl- J>tlli}1
'j>ft: !It Illcll. Of'S ell; dtrt> wch." dtJ'c III Ii rlcscn.
f'q2~ 2
3 /!l fI /2 /5 It; 2

13

10

tId f

'ft

_________________ _: 22

-- - -- ....... --~ ..... - ------- - ~.---- _--.. --

I L I

lltC /I'Ollt1/Jr tie deSCh/dfr1 I, C

I

, 17

ch. Z.

13 R/8~ If

9

Elld.!C I

2 2

. i

d-S

,.

I

12 S

RfBd RIBd2

9 3

/;/otDre If 1/ If .........-.....

. ! S(>I17HO/iNJI? se!f/.fl(J- b foe are
J
I ttror« PAR I I
i"
\ r
1
I
;
I

Se!77fl{f /;2 £!u c J('/lJ/J. tld!7JjJ ,
"fel s/acor» I
!lIt fie jlll[flrt' lf1eb U(.rcb rtQf/t/ (IJIJ/u["/t Iltl;f/I
2 ore. J(JZ, IlllieI'9ft//' [QIJ/IlC
oes[h 2 bdlr (fIJR)
/8 19 117 21 22 23 2f c

NOTA

~

III J'COt'ITIU !/7!rt"/'tplllrtll eJ'le Qfsc/!lJ' jlre.fI(;/l~Q //1 Q'C(//?JU/Q/O/' Iltl/'/7lI7/Q.

@f [o/J/rQtlu! JI-.J2 (sQ(/ 13- 24) poO'/~ /'/ ~(),J'(J".f~r.

1; !Pp !PZTtl2 -TIN-'ll? -= =

I I I

I I I

I J

I I I I ! I

r fl

I I

I

I I I

, I I ~

S r~2' r" -l1

t2B 1.30 f..;.z I

I I

-, I

I I I

I I I

I I 1

I 'I I

I I I

I I I

I I I

I I I I

!PI _ '113 ~ J~-=-~~ = = .... !lJ -::. _:_ lOS !g~ -if~lt/J~? _

19 21

t·,

.I I I

25

A1PR()lEII.Al!4RATA 'J ElECtRfJRVT£R£

S(H£I'fA £I.E("r~l(YI II NfCIIIYIJ'JtllltVI /'1(/""1 -J

aM !nc~ ( +) I

I

I

ClI<i Inch.

(+J +C

I

I

1 t

ct/(,t/~.rcA. /"/'/JQzla;

I I

a/Q g;o.rt'# io'e it' ,.. j7t' f'1l,Ztf

fA I

18 ~t

~--------- .... -- 2S-------- -- ---

2 ' , Z

\ _..

.t

~ fC

r 5' s A4~ ;U6~
SA
'6 '6 G
r-
fYo'B EI'« , :Jf/6'd
~,
/ 2 2 ,it
r:
- ....
~ I

_. -

,

f5 .z._ .-. _. ' . ...;"";,,, _ ' .....J.. ~ ~ __ .... . A _i ~ ...... ~ ~

_" - .. --- -- ...... ----' _'--,.-r- ----~."= . ..-- - -- --_-'J ~ -:~ -, -----

1 I

c#fi -~ ;~.

-.(- )

1 v
f!>~/('t/ r-
tf('/~Q -ft/(,Ii , ~ 1ft/I'll ,
E /,fL" //'()P'(J'/I't' fl{>c//'{)J'~/v~ 6Ip(,Q/'~ ft'/tt,1/ 61u.
~/t',r /J'I. i gll//- de i/J,bltlt'/'~ illlC'l'm til' dN'('Il/tI~ /' t: • j in['I!/~e/'(' O'e.rt''?/~
'~ I jltJ/OpJ fit Iit'SCh. 1
"t IIlCb. f !
I
8 I Y ... 1a 11 '2 1 /3- /Lt
~ 1
.. 'I
oS; .1$ s" K/~
8 8 i
?.J

Cie 0-(- 'A NOTA j ® -Acest~

I

~ 1

-/11 .rc~ ·1 fl r: t'J' / (/J

cdo

'" descnitlert o Irl/(J/Q!g 2 +-

I I I I

cdd rifScl!lflert' Z Ie [ULq

'''_'I ~--::ZO'----': 8 C

=- =...= _-_-=-- .-.~ --..:- == ~ -=...-..=- =--

~2f 223 2ZS

.

z

C/_tJJ'16'd ,

, .

I

·rlJ··

0,

f

'.
CQrt' j>t')~U 6/(JCQ/~ ,f('/ee 11i7J!, 1t//lcIIO/JQre h't(YJIJC/J/' - sr /(t/iIlit" E/C',//{)I/U!J/! tit' ;felt'£! 61(JCQA
.Ji C(lll/t;ure //J7,.tJG//J't/i/ /)"Q/)/(i IlIt~/t// dest!J/dt'rd
t' cit, J (~/) /tJ't=>,i f3 , o't'J',,!;; ~~,it'
mlJl()po/77~q /asr desct?IQfrf2 z
l If" /i" fJ 8 /9 ~ OMro~

Rlfl?

, ~ I {\

- ------------

-, -------------

'A:

'l'!;e/JJ(}, 1!;1/'~rl/jJl(Jr4// C'.;k //JC///j, '/ (; 1lt'(J 1i?.(7{' (/ /7Jtllt! /or - /1 or /lJO / t5.

12

'I II II

9 ~l/ .

If

It!

t

,.

ts 21

.J\ i I

®

2!J. o_ JI

f

~. I

7§ _ 7~_ .-i . 51.~, I _ Sf _ _j

_ __ - ...::t_ __.,..

1

ZQ 22

z) 2" Z7 \

.Jtl J2

II$" ·IZ.S

-' .

Stj?J/JqkLq/,~ J"(';?74tTI/Z(7/'{' t/~I't'.:/ IJIPL'Q/'C'

b/tJLlY(~!17tJlqPomf'd rt'OIlC/clIl..f'(J- CQ//!UC/t' QQ/i#Q/'e

~ __ ~' ~ ~ ~rf qtll~~~ pllz.J~I/~r~/~/'

hell. desc/J_ eire.p/t/;: It! (tf#tf)

1

Z! 22 23 24 25 . to

CI7I7I{Tclt' a.

=" ,.--...:tF _;::- - so l'tJtJ! IQZ 112 "9 12;

. I

I

Ii 2/

® ,@
27 23. JI 19 21 es ~s- Z7 29 ~1
t SIJ r
28 .it? JL .l4 J/I ./2 ~.

!J2

ZtJ 22

I

, . "

19 Z/ 2'J 25 2/

('

.,

.91 =- J£o.L 103 "J "S .,~S

''l".f

27 '1'