Tema 5

:

El currículum ocult i la ideologia a l’EF
(Aportacions teòriques)

Pere Molina

Primer estudi que parla de currículum ocult

Life in classrooms (1968), de Ph. W. Jackson

Currículum ocult (Jackson, 1968)
Currículum escolar

Currículum oficial o explícit

Currículum ocult o implícit

Currículum ocult (Jackson, 1968)
Elogi (sistema de gratificacions)
Avaluació, premis-castics, exitfracàs, mèrit…

Multitud (massificació)
Orde, puntualitat, normes, rutines…

Poder (autoritat-obediència)
Disciplina, conformitat, submissió…

Currículum funcional (Dodds, 1985)
Currículum explícit

Currículum encobert

Currículum nul

Currículum ocult

Relació currículum ocult i ideologia
Anàlisis ideològic de l’escola des de la sociologia crítica de la cultura i l’educació:
- Bordieu i Passeron (1964, 1970) - Althuser (1969) - Benstein (1973, 1977) - Bowles i Guintis (1976) - Lerena (1986) - Fernández Enguita (1985)

Estudis específics relacionats amb el currículum ocult:
- Turner (1983)

Estudis que interrelacionen amddós conceptes:
- M.W. Apple (1979, 1982)

Qué és el currículum ocult?

Aprenentatges implícits del conjunt d’activitats escolars, alguns dels quals estan relacionats amb ideologies que van més enllà de l’escola

Primers estudis sobre currículum ocult en EF
• • • • • Linda Bain (1975 i 1976) Tindall (1975) Wang (1976) Kollen (1983) Griffin (1983, 1984, 1985a i 1985b)

Entenen les classes d’EF aïlladament El currículum ocult de l’EF no es relaciona es aspectes socials més amplis

Ideologia i EF (recordant la classe pràctica)
• Definició • Algunes característiques:
– – – – Sentit positiu / negatiu Explícitica / Implícita Conscient / inconscient Quan es converteix una ideologia en hegemònica?

Ideologia i EF (alguns exemples)
• Competència motriu: ideologia del rendiment / recreacionisme • Forma corporal: mesomorfisme / culte a la prImesa • Gènere: sexisme / igualitarisme • Economia: capitalisme - consumisme • Classes socials: classisme • Raça: racisme • Esport: esportivització / futbolització • Salut: salutisme • Nacionalisme

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful