HEREUS DEL PLA DE PALOL (HPP) Un grup de veïns compromesos amb el futur de la Vall d'Aro, ha realitzat un procés de debat

adoptant una sèrie de resolucions de caràcter estratègic per al desenvolupament d'un gran projecte hilarant a més de independentista. Una decisió on les referències bàsiques són, en primer lloc, l'impuls d'un procés democràtic, adoptant una posició clara i inequívoca d'actuació per vies exclusivament democràtiques; en segon lloc, la recerca d'aliances socials que permetin avançar cap a un canvi polític i social en el camí de la construcció democràtica a la nostra vall en el marc europeu, i, finalment, el compromís per contribuir a conformar un escenari de respecte a tots els drets individuals i col•lectius de la ciutadania de la Vall d'Aro. Davant la nova fase política que s'obre a Castell-Platja d’Aro-S’Agaró, assumim la responsabilitat, amb els nostres veïns, amb la presentació d'un nou projecte organitzatiu que suposa una dràstica ruptura amb els models anteriors i formes de funcionament dels quals s'ha dotat aquest espai social i polític en el passat i, per tant amb els vincles de dependència que aquells donaven lloc. ÀMBIT L'àmbit d'actuació dels Hereus del Pla de Palol comprendrà els territoris de Fanals d’Aro, Platja d'Aro, S'Agaró i Castell d'Aro. Això sense perjudici dels possibles acords electorals que puguin assolir amb altres partits polítics de la Vall d'Aro, Els Països Catalans, l'Estat Espanyol o d'altres estats de la Unió Europea, per participar conjuntament en convocatòries electorals d'àmbit superior al dels quatre territoris. Hereus del Pla de Palol es constitueix per contribuir a la formació política de la ciutadania d'acord amb les següent base ideològica: LA INDEPENDÈNCIA Perquè la independència és l'única manera d'assegurar el ple desenvolupament de la Vall d'Aro. Necessitem de tots els instruments al nostre abast per poder desenvolupar-nos en tots els àmbits sense cap límit. I això només és possible actualment per mitjà de la formació d'un estat. EL ESTAT DE LA VALL DE PALOL. Un estat que respongui a les necessitats de la seva ciutadania, establint des de la nostra sobirania relacions d'igualtat amb altres estats, pobles i nacions.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful