Lompat Galah

1.

0

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN LOMPAT GALAH Lompat galah dipercayai berasal dari benua eropah. Pada waktu, galah

digunakan untuk melepasi rintangan atau halangan semulajadi di kawasan berpaya seperti di wilayah Friesland yang terletak di negara Belanda. Kerja-kerja pengeringan di kawasan ini telah menghasilkan jaringan saluran atau parit yang saling bersilang antara satu sama lain. Disebabkan perkara ini, masyarakat pada ketika itu menyimpan galah dirumah masing-masing bagi mengelakkan daripada terkena air semasa menyeberangi parit. Selain itu, mereka juga ingin mengelakkan daripada perjalanan yang membosankan di atas jambatan. Gondola venetian atau pengayuh sampan di venice mengunakan galah untuk mengerakkan sampan mereka dari tebing. Pertandingan lompat galah pada mulanya diukur berdasarkan jarak bukan ketinggian. Pertandingan ini diadakan secara tahunan di kawasan tanah pamah sekitar lautan utara. Pertandingan lompat galah yang mengambil kira ketinggian mula-mula diadakan pada tahun 1843 bertempat di Kelab bola sepak dan kriket Ulverston, Cumbria. Pelompat galah pada masa ini mengunakan galah yang dibuat daripada buluh yang mempunyai hujung yang tajam. Pertandingan ini diadakan di kawasan berumput. Fasa menanam galah dan mendarat dilakukan diatas rumput. Hal ini kerana ketiadaan petak lonjak pada waktu ini. Pertandingan lompat galah seperti yang terdapat pada zaman kini bermula pada 1850 di Jerman. Hal ini terjadi berikutan acara ini telah diambil sebagai salah satu displin dalam gimnastik oleh kelab gimnastik Turner yang dimiliki oleh Johann C. F. GutsMuths dan Frederich L. Jahn. Versi moden bagi sukan lompat galah mula-mula dipertandingkan di Amerika Syarikat pada hujung abad ke-19. Semasa sukan Olimpik 1896, rekod bagi acara ini direkodkan iaitu, 3.2m. rekod ini dilakukan dengan mengunakan galah yang diperbuat daripada buluh. Disebabkan kemajuan manusia dalam bidang sains, sukan ini telah mengalami inovasi dari segi pengunaan galah dalam sukan. Kini galah yang digunakan diperbuat daripada gentian kaca atau karbon. Pengunaan tilam juga digunakan bagi memastikan

risiko atlet mendapat kecederaan semasa sukan ini dijalankan dapat dikurangkan seminima yang mungkin. 1.1 Zaman Galah Daripada Keluli

Dalam tahun-tahun selepas Perang Dunia Kedua, galah daripada keluli diperkenalkan, iaitu galah yang diubah suai daripada penggunaan aluminium, yang diuji di Amerika Syarikat. Difahamkan, iaitu aluminium adalah ringan tetapi mudah patah. Oleh itu penggunaan keluli dapat mengelakkan galah menjadi mudah patah atau retak. Galah keluli walaupun agak berat sedikit, tetapi mudah dibengkokkan menjadikan penggunaannya amat sesuai untuk acara lompat bergalah ini. Lama kelamaan penggunaan galah keluli ini didapati kurang sesuai lagi, khususnya untuk peserta melakukan lompatan yang lebih tinggi. Ini menyebabkan para pengeluar dan pencipta galah berusaha untuk menghasilkan galah daripada bahan lain yang mungkin lebih baik. Maka terhasil pula galah yang dibuat daripada bahan yang lebih anjal yang sememangnya lebih sesuai untuk acara ini. Orang yang bertanggungjawab terhadap penciptaan baru ini ialah seorang jurutera Amerika, iaitu Richard Ganslen.

1.2

Zaman Galah Kaca Gentian

Zaman galah daripada keluli berakhir menjelang tahun-tahun \960-an, dengan penggunaan galah daripada kaca gentian secara lebih meluas ke seluruh dunia. Ini bermakna galah yang digunakan kini adalah galah tirtran yang diperbuat daripada adunan bahan yang menjadikannya lebih anjal dan tidak pula berat. Penggunaan galah baharu ini menyebabkan lompatan yang dibuat oleh kebanyakan peserta lebih tinggi dari semasa ke semasa. Galah tiruan ini membolehkan peserta memegang dengan kemas tanpa menghasilkan tekanan dan kekuatan yang lebih. Kaedah melepasi palang lompat bergalah juga turut berubah. Hasil ciptaan yang dilakukan dari semasa ke semasa menjadikan wujud dua kaedah lompatan baru yang didapati amat sesuai dan digunakan hingga kini oleh kebanyakan peserta lompat bergalah. Kedua-dua kaedah itu ialah jack-knife dan fly- away. Dalam kaedah pertama, jack-knife, peserta dapat melonjakkan kedua-dua kakinya ke atas sambil menolakkan badannya melepasi

palang, selalunya secara 'paksaan' menyebabkan kedudukan keseluruhan badannya menegak dengan kaki ke atas. Dalam kaedah kedua pula, peserta melakukan pergerakan badannya bersama galah dan melepaskannya dengan kuat sebaik sahaja dirinya melepasi palang. Pergerakan peserta dalam kaedah ini adalah lebih pantas, dan badannya melepasi palang pada kedudukan hampir mendatar. Penggunaan galah jenis ini diteruskan hingga kini dengan pengubahsuaian dilakukan dari semasa ke semasa untuk mendapatkan galah terbaik bagi peserta dalam acara ini. Ketinggian lompatan terus meningkat dan mereka yang mengambil bahagian dalam acara ini turut meningkat sehingga menjadikan acara lompat bergalah sebagai acara olahraga yang menarik serta mendapat sambutan ramai, walaupun sukar bagi sesetengah orang.

Rajah 1.0 : Cara memegang galah

2.0

PERATURAN ACARA LOMPAT GALAH

Peraturan bagi acara ini dapat dilihat pada bahagian IV, seksyen IV, peraturan 180,181 dan 183. Seksyen IV dalam peraturan yang terkandung dalam buku peratutan Persatuan Olahraga Antarabangsa(IAAF) merupakan semua peraturan yang menerangkan mengenai acara-acara padang. Seksyen ini bermula pada peraturan 180 hingga 193 .Berikut merupakan butiran peraturan 180,181 dan 183 tersebut; 2.1 Peraturan 180 2.1.1Syarat-syarat Am Memanaskan badan di kawasan pertandingan 1. Di kawasan pertandingan dan sebelum bermula sesuatu acara itu, setiap peserta boleh diberikan percubaan latihan. Dalam kes acara balingan, percubaan latihan ini diberikan mengikut giliran sebenar peserta dan hendaklah sentiasa diawasi hakim-hakim. 2. Sebaik pertandingan dimulakan, peserta-peserta tidak dibenarkan untuk menggunakan, sebagai latihan, a. Kawasan latihan b. Peralatan-peralatan c. Bulatan atau kawasan dalam sektor sama ada menggunakan peralatan atau tidak. Penanda 3. a) Dalam semua acara padang yang melibatkan larian, penanda-penanda hendaklah pi diletakkan di sepanjang tepi lorong larian kecuali bagi acara Lomat Tinggi, penanda boleh diletakkan di atas kawasan larian. Seseorang peserta boleh menggunakan satu atau dua penanda (yang disediakan dan diluluskan oleh Jawatankuasa Pengelola) bagi membantu larian dan lompatannya. Sekiranya penanda tidak disediakan, Beliau

boleh menggunakan pita berperekat, tetapi bukanlah kapur atau apa jua bahan yang boleh meninggalkan kesan yang sukar dipadam.

b) Bagi acara lontaran yang dibuat dari bulatan, seorang atlet boleh menggunakan satu penanda sahaja. Penanda ini hanya boleh diletakkan diatas lantai,baik saja di belakang atau bersebelahan bulatan. Ia mesti sementara, berada di situ untuk tempoh setiap peserta membuat percubaannya sendiri dan mesti tidak menghalang penglihatan Hakimhakim. Tiada penanda sendiri( selain daripada yang terdapat dibawah peraturan 187.21) yang diletakkan didalam atau bersebelahan kawasan mendarat. Giliran bertanding 4. Peserta akan bertanding mengikut giliran yang diundi. Sekiranya terdapat pusingan kelayakan, undian baru hendaklah dibuat untuk pusingan akhir ( lihat juga perenggan 5 dibawah). Percubaan 5. Dalam semua acara padang, kecuali Lompat Tinggi dan Lompat Bergalah, apabila terdapat lebih daripada lapan orang, setiap peserta hendaklah diberikan tiga percubaan dan lapan orang peserta terbaik yang mencatatkan pencapaian sah akan diberikan tiga lagi percubaan. Sekiranya terdapat seri dikedudukan lapan peserta terbaik. Perkara ini mestilah diselesaikan seperti yang dinyatakan dalam perenggan 20. Sekiranya hanya ada lapan orang peserta atau kurang, semua mereka hendaklah diberikan enam percubaan. Jika lebih dari satu gagal mencapai percubaan yang sah semasa tiga percubaan pertama, atlet tersebut akan bertanding dalam pusingan berikut dengan giliran yang pertama. Jika hal ini tidak berlaku, atlet tersebut akan bertanding berdasarkan undian yang dibuat pada awal pertandingan. Dalam kedua-dua keadaan ini:

17. tidak ada peserta yang akan dibenarkan untuk merekodkan lebih daripada satu percubaan bagi setiap pusingan pertandingan. sebaik saja atlet meninggalkan kawasan mendarat mengikut peraturan 187. penganjur boleh menetapkan untuk menjlankan pertandingan Lompatan Tegak dengan format yang berlainan daripada peruntukan dalam peraturan ini. Peringatan I: Dalam pertandingan di bawah peraturan 1(d) hingga (h) urutan pertandingan untuk tiga pusingan akhir hendaklah dalam ururtan songsang mengikut catatan terbaik selepas tiga percubaan pertama.2. 7. b) Dalam hal lompatan mendatar. Pertandingan kelayakan .2 atau 183.4.2. giliran pertandingan haruslah dalam urutan songsang mengikut kedudukan yang dicapai pada pusingan kelima. Kecuali dalam acara Lompat Tinggi dan Lompat Bergalah. Kecuali dalam pertandingan-pertandingan yang dijalankan dibawah Peraturan 1.a) Giliran bertanding untuk tiga percubaan terakhir akan dibuat menyongsang susunan kedudukan yang dicapai pada tiga percubaan pertama. Untuk pusingan terakhir. 6.1(a). 183. Hakim mesti tidak boleh mengangkat bendera putih untuk menunjukkkan percubaan yang sah sehingga percubaan itu dilangsai.(c). Langsainya sesuatu percubaan yang sah ditentukan seperti berikut:a) Dalam hal lompatan tegak. Peringatan II: Untuk lompatan ketinggian lihat peraturan 181. sebaik saja hakim pasti tiada kegagalan mengikut peraturan 182. termasuk menghadkan bilangan ketinggian atau bilangan percubaan yang boleh dibuat oleh seorang atlet.(b). b) Apabila urutan bertanding diubah dan terdapat seri bagi mana-mana kedudukan atlet-atlet yang seri mesti bertandingmengikut urutan dalam undian asal.

Satu pusingan kelayakan hendaklah diadakan bagi acara-acara padang sekiranya bilangan terlalu ramai untuk membolehkan pertandingan dijalankan dengan adil. syarat-syarat itu akan diputuskan oleh Jawatankuasa Pengelola. 13. Peserta-peserta hendaklah dibahagikan kepada dua kumpulan atau lebih. Jika wakil Teknikal tidak dilantik. Setiap kumpulan boleh memanaskan badan sebaik sahaja selepas kumpulan sebelumnya tamat 10. hendaklah ada sekurang-kurangnya 12 orang atlet ke peringkat akhir. dalam kejohanan yang memakan masa tiga hari atau lebih. 9. peserta-peserta. Adalah dicadangkan. setiap kumpulan akan memulakan pertandingan sebaik sahaja selesai pertandingan kumpulan sebelumnya. 12. beliau tidak akan dibenarkan untuk terus bertanding . yang tidak dikeluarkan oleh tiga kegagalan berturut-turut. Pencapaian yang dibuat dalam pusingan kelayakan tidak akan diambil kira sebagai pencapaian sebenar pertandingan.8. Apabila pusingan kelayakan diadakan semua peserta hendaklah bertanding. setiap peserta hanya akan diberikan hingga tiga percubaan sahaja.(b) dan (c).2. Sebaik saja seorang peserta telah mencapai standard kelayakan. dan melayakkan diri dalam pusingan tersebut. Kecuali sekiranya kemudahan mencukupi yang membolehkan semua kumpulan bertanding serentak dalam suasana yang sama. sehingga ke penghujung percubaan terakhir. Dalam pertandingan kelayakan lompat tinggi dan lompat bergalah.pada ketinggian yang tekah ditetapkan sebagai standard kelayakan. beliau tidak dibenarkan meneruskan percubaan dalam pusingan seterusnya. rehat sehari diberikan kepada peserta-peserta lompatan ketinggian Antara pusingan kelayakan dan pusingan akhir 11. Dalam pertandingan kelayakan selain lompat tinggi dan lompat bergalah. Sebaik sahaja seorang peserta itu mencapai standard kelayakan. hendaklah terus bertanding mengikut peraturan 181. Bagi kejohanan mengikut peraturan 1(a). standard kelayakan dan bilangan atlet ke pusingan akhir hendaklah diputuskan oleh wakil-wakil teknik yag dilantik. Syarat-syarat kelayakan.

atau terdapat kurang atlet daripada yag diperlukan untuk ke pusingan akhir yang layak. Tiada masa Tambahan dibenarkan untuk tiang diubah atur lagi . adalah dicadangkan palang kedua-dua kumpulan tersebut dinaikkan serentak bagi setiap ketinggian. 14. atas sebab-sebab tertentu. seseorang peserta terhalangdalam percubaannya. 15. tindakan ini akan dikira faul apabila tempoh yang dibenarkan Bagi acara lompat bergalah masa bermula sejurus setelah tiang diubah atur mengikut kehendak awal atlet.dalam pusingan tersebut melainkan bilangan atlet ke peringkat akhir telah mencapai seperti Definisi 180. Jika. Pegawai yang bertanggungjawab hendaklah memaklumkan peserta segala-galanya telah sedia dan masa dikira dari ketika itu. kedua-dua kumpulan mempunyai bilangan peserta yang lebih kurang sama.11. Terpulanglah kepada refri untuk menafsirkan sebagai tanpa sebarang sebab yang kukuh. Sekiranya tiada atlet. Juga dicadangkan. Apabila pertandingan kelayakan untuk lompat tinggi dan lompat bergalah dijalankan serentak untuk kumpulan yang berasingan. Seseorang peserta acara padang yang secara sengaja tanpa sebarang sebab yang kukuh melengah-lengah percubaannya. Gangguan 16. mengikut kesesuaian. bilangan hendaklah dicukupkan dengan menambah atlet-atlet lain berdasarkan pencapaian mereka dalam pertandingan kelayakan tersebut. Kemudian jika seseorang atlet memutuskan untuk tidak membuat percubaannya. Seri di tempat terakhir yang layak untuk pertandingan akhir hendaklah diselesaikan sama ada seperti yang diterangkan di perenggan 20 atau peraturan 181. boleh menyebabkan percubaan tersebut tidak dibenarkan dan direkodkan sebagai faul.8. refri mempunyai kuasa memberikannya percubaan gentian Kelewatan 17.

5 min 2 min* Lompat Bergalah 1 min 2 min 3 min* Lain-lain 1 min 1 min Tinggi 1 min 1. jika tempoh itu berakhir sebaik sahaja peserta berkenan memutuskan percubaannya. bila baki masa dibenarkan tinggal 15 saat. percubaan tersebut hendaklah dibenarkan. seorang pegawai hendaklah memberikan isyarat dengan mengangkat bendera kuning atau dengan kaedah lain yang dinyatakan. Acara individu Jumlah atlet yang masih tinggal Lompat dalam pertandingan Lebih dari 3 2atau 3 1 Percubaan berturut-turut Acara bercampur Jumlah atlet yang masih tinggal dalam pertandingan Lebih dari 3 2 atau 3 1 Percubaan berturut-turut Lompat Tinggi 1 min 1. Sebagai tambahan.5 min 3 min 2 min Lompat Bergalah 1 min 2 min 5 min 3 min Lain-lain 1 min 1 min 2 min 2 min 3 min 2 min Apabila tinggal hanya seorang sahaja atlet. Peringatan II: Dalam acara lompat tinggi dan lompat bergalah sebarang pertukaran dalam masa yang dibenarkan membuat percubaan tidak boleh digunakan sehingga paling dinaikkan ke satu .Sebaliknya. masa yang disebutkan di atas adalah hang untuk percubaan yang pertama sahaja jika percubaan itu dibuat oleh atlet yang sank Peringatan I: Sebuah jam yang menunjukkan baki masa yang dibenarkan hendaklah dapat dilihat oleh peserta. Tempoh masa tersebut lazimnya tidak wajar.

dan begitulah seterusnya. kecuali masa tertentu untuk cubaan berturutturut akan digunakan apabila sebarang atlet mempunyai dua atau lebih percubaan berturut-turut. 20. Peringatan III: Bagi percubaan pertama seorang atlet yang bertanding. beralih ke tempat ketiga terbaik. Pengubahan itu. ini mestilah termasuk atlet-atlet yang mungkin terlibat dalam lompatan penentu untuk tempat pertama. dan ia membabitkan tempat pertama. Jika ikatan seri masih juga tidak dapat diselesaikan. masa yang dibenarkan adalah satu minit. kecuali Lompat Tinggi clan Lompat Bergalah. meninggalkan tapak pemulaan acara semasa pertandingan sedang berjalan. seorang peserta boleh. dan diiringi seorang Hakim. Dalam acara-acara padang. Peringatan IV: Apabila membilang bilangan peserta yang masih ada dalam pertandingan. Peringatan: Kekuatan atau pertukaran arah tiupan angin tidak memadai untuk dijadikan sebab untuk mengubah kawasan pertandingan Seri . Refri yang berkenaan mempunyai bidang kuasa untuk mengubah tempat pertandingan jika pada hematnya ada alasan yang kuat untuk dilakukan. hendaklah dilakukan selepas selesai satu pusingan. pencapaian kedua yang terbaik di antara dua orang peserta yang terikat hendaklah diambil kira dalam memecahkan ikatan seri. Meninggalkan Tempat Pertandingan 18. Mengubah Kawasan Pertandingan 19. peserta-peserta berkenaan akan kena bertanding semula mengikut giliran yang sama sehinggalah ikatan seri tersebut . Jika masih lagi seri. jika terpaksa. dengan kebenaran. Dalam acara-acara padang.ketinggian baru.

keputusan 21. Peringatan: Untuk Lompatan Ketinggian. seseorang peserta boleh mula melompat pada mana-mana ketinggian yang telah diumumkan oleh Ketua Hakim tadi dan beliau mempunyai kebebasan untuk melompat pada mana-mana ketinggian. Walaupun setelah semua peserta lain gagal. Sebelum pertandingan dimulakan. kecuali dalam kes menyelesaikan ikatan seri di tempat pertama. A. seseorang peserta itu masih . Ketua Hakim hendaklah mengumumkan kepada peserta-peserta ketinggian pemulaan dan julat ketinggian palang yang akan dinaikkan selepas setiap pusingan.8. termasuklah pencapaian yang dibuat semasa memecahkan ikatan seri tempat pertama. tidak kira di ketinggian mana kegagalan tersebut berlaku. Setiap peserta akan diberikan keputusan yang terbaik daripada semua percubaannya. Percubaan 2. beliau tidak dibenarkan lagi melompat pada ketinggian tersebut kemudiannya. 3. juga Peraturan 181. sehinggalah tinggal hanya seorang peserta yang menang.0 PERATURAN 181 Syarat-Syarat Am 1. Jika seseorang peserta itu melangkau pada ketinggian tertentu. Tiga kegagalan berturut-turut. kecuali dalam. membatalkan peserta untuk terus melompat. LOMPATAN KETINGGIAN 3. sila lihat.diselesaikan. Intipati daripada Peraturan ini ialah seseorang peserta boleh melangkaukan lompatan kedua dan ketiganya pada satu-satu ketinggian (setelah gagal dalam percubaan pertama atau keduanya) masih boleh melompat pada ketinggian berikutnya. kes untuk menyelesaikan ikatan seri di tempat pertama. atau terdapat ikatan seri di tempat pertama.

(b) dan (c). dan beliau telah pun menjadi pemenang: a. Semua pengukuran hendaklah dibuat. Palang tidak boleh dinaikkan kurang daripada 2sm bagi Lompat Tinggi dan 5sm bagi lompat bergalah selepas setiap pusingan. Peringatan : Keadaan ini tidak boleh diguna pakai dalam Pertandingan Acara-Acara Bercampur Dalam Pertandingan Acara-Acara Bercampur yang dijalankan mengikut Peraturan (a). dalam kiraan sentimeter penuh serenjang dari bumi ke bahagian permukaan atas palang. Selepas seseorang peserta itu memenangi pertandingan tersebut. setiap kali palang dinaikkan hendaklah seragam 3sm bagi Lompat Tinggi dan 10sm bagi Lompat Bergalah sepanjang pertandingan. Sebarang pengukuran ketinggian baru hendaklah dibuat sebelum seseorang peserta membuat lompatan pada ketinggian tersebut. Dalam hal membuat lompatan rekod. 6. ketinggian palang dan julat kenaikan palang terpulanglah kepadanya setelah berunding dengan Hakim atau Refri yang berkaitan. Pengukuran 5. Peraturan 181.berhak meneruskan percubaannya sehinggalah ia sendiri gagal untuk meneruskan lompatan. 4. Kecuali hanya tinggal seorang peserta. dan b.4(a) & (b) tidak terpakai apabila hanya seorang peserta yang tinggal tersebut bersetuju untuk palang dinaikkan terus ke ketinggian Rekod Dunia. Hakim-Hakim hendaklah memeriksa ukuran apabila palang diletakkan di paras ketinggian rekod dan memeriksa semula ukuran . julat kenaikan palang tidak sekali-kali boleh ditinggikan.

Palang hendaklah diperbuat daripada kaca gentian atau bahan lain yang sesuai.00m (+-2sm) bagi Lompat Tinggi dan 4. .yang bahagian bawah dan depan palang dapat dibezakan dan dengan demikian. bulat pada keratan rentasnya kecuali di kedua-dua hujungnya. Ianya hendaklah kukuh dan licin.25kg bagi Lompat Bergalah. Kawalan keanjalan: Gantung pemberat 3kg di tengah-tengah palang semasa diletakkan pada sangganya. Berat maksimumnya ialah 2kg bagi Lompat Tinggi dan 2. bagi Lompat Tinggi dan 3sm bagi Lompat Bergalah. Garis pusat di bahagian yang bulat hendaklah 30mm (+-1mm). Peringatan: Hakim-Hakim hendaklah memastikan. sebelum memulakan pertandingan. Permukaan rata ini tidak boleh lebih tinggi dari titik pusat muka keratan bahagian tegak palang. Palang 7. Palang tidak boleh melengkung. dengan satu sahaja permukaan rata yang ditetapkan yang dapat diletakkan di sangga tiang. Panjang keseluruhan palang hendaklah 4. Ia tidak boleh dibalut dengan getah atau apa-apa bahan lain yang boleh meningkatkan geseran dengan sangga-sangga tersebut. palang hanya akan diletakkan dengan arah permukaan tadi tidak diubah-ubah. cuma apabila diletakkan hanya boleh melendut pada kadar maksimum 2sm.50m (+-2sm) bagi Lompat Bergalah.. P alang mempunyai tiga bahagian-bahagian yang bulat dan bahagian di keduadua hujungnya.sebelum setiap percubaan memperbaharui seterus rekod sekiranya palang telah tersentuh selepas diukur. la dibenarkan melendut ke maksimum 7sm bagi lompat tinggi dan 11sm bagi lompat bergalah. Kedua-dua bahagian hujung ini hendaklah berbentuk bulat atau separa bulat. setiap satunya selebar 30-35mm dan panjangnya 15-20sm dibuat supaya diletakkan diletakkan pada sangga tiang.

Jika ia membabitkan kedudukan tempat pertama. Atlet-atlet yang berseri itu mesti lompat pada setiap ketinggian ketika memutuskan Seri (sila lihat contoh). akan diistiharkan pemenang. Bagi kedudukan lain. selepas atlet-atlet yang seri melepasi ketinggian terakhir dan kiranya keputusan tidak tercapai.1. ii. Peserta yang mempunyai lompatan paling sedikit pada ketinggian Seri tersebut akan diistiharkan pemenang.Rajah 2: Alternatif lain untuk hujung palang Seri 8. b. atlet-atlet yang seri hendaklah diberi satu lompatan pada ketinggian berikutnya seperti yang ditetapkan dalam Peraturan 181. ketinggian sehingga seri itu diputuskan. Seri tidak akan diputuskan. palang itu dinaikkan kalau atlet-atlet itu Berjaya atau diturunkan kiranya gagal. Jika seri masih kekal :i. c. Jika seri juga. 2sm untuk Lompat Tinggi dan 5 sm untuk Lompat Bergalah. maka kedudukan yang diperolehi dalam pertandingan itu akan kekal. . peserta yang mencatatkan jumlah kegagalan yang paling kurang sepanjang pertandingan tersebut sehingga dan termasuk ketinggian terakhir yang dilepasi. Kemudian mereka membuat satu percubaan pada setiap. Ikatan Seri hendaklah diselesaikan seperti berikut: a.

Oleh kerana " C " gagal melompat ketinggian tersebut maka masih ada " A " dan " B " untuk meneruskan lompatan dengan ketinggian yang dinaikkan iaitu 1.75m: 1. 1.Lo mpat Tinggi .94m di mana " A ". Ked Pesert a Ketinggian(m) Gagal Lompatan 1.91 X 1. Oleh kerana ketiga-tiga atlet yang seri gagal membuat lompatan. B.´B´ dan ³C´.97 XXX O= Lepas X= Gagal A.88 XO X0 XO XO 1.94 XX XXX 1. Bila ia adalah jelas palang itu dijatuhkan oleh kuasa yang tidak berkaitan dengan peserta (contohnya tiupan angin) a. semuanya melepasi ketinggian 1.88m. mereka perlu membuat satu lagi lompatan pada ketinggian 1. palang. Peraturan mengenai seri kini kena digunakan.84m.80m.. 1. 1.91m.88m.92m untuk satu lagi lompatan. 1.. C dan D. iaitu 1.99m. " A " .94 X 0 2 1 3 4 1.94m.94 2 XXX 2 2 3 -= Tidak lompat X X X 1. " B " dan " C " masih Seri dan oleh kerana w melibatkan tempat pertama. Jika palang itu jatuh selepas peserta sudah melompat melepasi palang .94m di mana " B " telah melepasinya dan diisytiharkan sebagai pemenang.88m ³D´ mempunyai lebih kegagalan berbanding ³A´. 1.Conto h Ketinggian yang diumumkan oleh Ketua Hakim pada permulaan pertandingan: 1.84 0 XO XO 1.80 A B C D O XO XO XO XO 1. maka diberikan tempat keempat. 1.92 0 0 X 1.97m.75 1. " B " dan " C " gagal untuk meneruskan lompatan mereka. dan Hakim akan mengira jumlah kegagalan sehingga dan termasuk ketinggian terakhir yang dilepasi. diturunkan ke 1. Kuasa tidak tergolong 9.

Kegagalan berbuat demikian akan memakan had masa membuat lompatannya. satu percubaan baru akan diberi. Percubaannya akan dikira berjaya. Garisan ini boleh melanjur sehingga ke luar kawasan tiang. atau b. PERATURAN 183 Lompat Bergalah Pertandingan 1. 2. Peserta-peserta boleh meminta tiang atau sangga dianjak ke arah kawasan mendarat supaya hujung palang yang berhampiran kepada atlet boleh diletakkan pada mana-mana tempat dari di atas hujung belakang petak lonjak kepada satu tempat 80sm ke arah kawasan mendarat. sebelum pertandingan mengenai kedudukan tiang dan sangga mengikut kemahuannya untuk lompatan pertama dan kedudukan ini hendaklah direkodkan. Peringatan : Satu garisan putih selebar 1 sm dan warna yang jelas hendaklah dibuat bersudut tepat dengan paksi landas lari separas dengan tepi bahagian dalam permukaan alas petak lonjak.tanpa menyentuhnya. hendaklah dengan segera memaklumkan kepada pegawai yang bertanggungjawab. Seseorang peserta itu gagal sekiranya: a. atau b.sebelum palangdan sangga tersebut diletakkan seperti permintaan asalnya. Sekiranya kemudian nanti peserta tersebut mahu diubah pula kedudukan yang dimintanya tadi. Peserta-peserta hendaklah memaklumkan kepada pegawai yang bertanggungjawab. selepas sesuatu lompatan. Jika palang itu jatuh dalam keadaan yang lain. termasuk kawasan mendarat melepas .Palang jatuh dari pasak penyangkutnya akibat aksi peserta itu sendiri semasa melompat. Satu garisan yang serupa hendaklah berterusan di atas kawasan mendarat dan berlanjutan sehingga bahagian luar tepi palang. Peserta tersebut menyentuh bumi.

d. Peringatan I: Tidak dikira faul sekiranya seseorang peserta itu berlari. sebelum terlebih dahulu melepasi palang. Landas lari ini kenalah ditandakan .0. jika tersentuh dan pada hemat Refri jika tidak kerana sentuhan tersebut palang mungkin jatuh juga. Semasa menaik peserta tersebut menukar genggaman tangan pada galah sama pegangan di bawah dinaikkan ke atas atau menaikkan lagi pegangan yang di atas. Peserta-peserta semasa bertanding dibenarkan meletakkan sesuatu benda pada tapak tangan atau galahnya untuk memperoleh genggaman yang lebih baik.datar tegak menerusi atas petak lonjak. Menggunakan pita di tapak tangan atau jari tidak dibenarkan kecuali membalut luka. Walau bagaimanapun. 45m. dengan mana-mana bahagian badannya atau dengan galahnya. 5. lompatan tersebut hendaklah direkodkan sebagai gaga]. Jika dalam usaha seseorang peserta itu melakukan percubaannya. percubaan tadi tidak dikira batal dan beliau hendaklah diberi satu percubaan baru. pada manamana titik pun. Landas Lari 6. Semasa melompat seseorang peserta itu dengan sengaja memantapkan atau mengembalikan palang yang mungkin hendak jatuh dengan tangan atau jarinya. Lebar minimumnya ialah 1. atau c.01m. Tiada sesiapa dibenarkan menyentuh galah melainkan jika galah tersebut mula tumbang selepas lompatan. Jarak minimum landas lari ialah 40m dan. di mana keadaan mengizinkan. setelah mencucuk di dalam kotak dengan betul 3. Peringatan II: Ia bukan suatu kegagalan kiranya galah menyentuh tilam mendarat semasa membuat percubaan. dan jika galahnya patah.22m+. di luar garisan putih yang menandakan landas lari. 4.

Petak Lonjak. dengan lebarnya 60sm didepannya menirus menjadi 15sm pada dasar titik penahan. Peringatan: Untuk semua balapan yang dibina sebelum I Januari 2004 lebar landas lari maksimum ialah 1. terbenam separas dengan landas lari.dengan garisan putih selebar 5sm. Kecerunan maksimum sisi landas lari adalah I : 100 dan kecerunan keseluruhan landas lari pada arah larian tidak boleh melebihi 1 : 1000. Pemulaan melonjak Lompat Bergalah ialah dari petak lonjak. . mempunyai ukuran tapak membujur sepanjang 1m. 7. Alat-Alat 8. Panjang pemukaan petak ini dan kedalamannya ditentukan oleh sudut 105 darjah pada dasar titik penahan. la hendaklah diperbuat daripada bahan sesuai yang tegap dengan tepi atau bulat dan.25m.

5mm sehingga ke paras 80sm dari pangkalnya. Apa jua bentuk tiang boleh digunakan asalkan ianya tegap. anggaraan 120 darjah di kedua-dua sisi tapak penahannya. Pasak penyangkut tidak boleh disalut dengan getah atau apa jua bahan lain yang akan memberi kesan meningkatkan geserannya dengan permukaan palang. pasak ini tidak boleh menjulur lebih daripada 55mm daripada tiang dan hendaklah menjulur antara 35mm-40mm ke atas pasak penyangkut. struktur logam di tapaknya dan bahagian tiang hendaklah disalut dengan bahan sesuai sebagai memberi perlindungan kepada atlet. Pasak penyangkut tersebut hendaklah tidak mempunyai takuk atau sebarang lekuk. Palang hendaklah terletak di atas pasak penyangkut supaya apabila tersentuh oleh peserta atau galahnya. Sangga Palang. pasting penyangkut yang menyangga palang boleti dilekatkan terns kepada lanjuran tiang supaya tiang dapat dijarakkan lagi tanpa perlu menambah panjang palang (Lihat . atau di antara lanjuran tiang. ia mudah jatuh ke arah tempat mendarat. dan tidak melebihi 13mm garis pusatnya. kecondongannya berada pada. Juga. Dasar petak ini juga meruncing dan pada pertemuan dengan titik penahan. 9.37m. hendaklah tidak kurang daripada 4. 10. dan kukuh. Peringatan: Bagi mengurangkan kemungkinan peserta tercedera sekiranya terjatuh ke atas tapak tiang. Jarak di antara sangga. ia hendaklah dilapiskan dengan kepingan logam setebal 2. jika digunakan.30m dan tidak melebihi 4. mempunyai ketebalan yang seragam keseluruhannya.Rajah 3 : Petak Lonjak ( pandangan dari atas dan sisi) Dasar petak tersebut mencuram dari pangkalnya bertemu dengan dasar titik penahan Sedalam 20sm. Tiang. juga tidak boleh diletakkan sebarang spring. Jika petak tersebut diperbuat daripada kayu.

tetapi yang penting permukaan mesti rata. Atlet-atlet boleh menggunakan galah sendiri. tidak kira panjang atau saiz garis pusatnya. Rajah 4: Sangga palang (Pandangan dari kawasan mendarat dan atas Galah Lompat 11. Mereka tidak dibenarkan menggunakan galah orang lain kecuali mendapat kebenaran yang empunyanya. Galah boleh diperbuat daripada sebarang bahan atau campuran bahan-bahan tertentu.Rajah). Galah boleh mempunyai balutan Pita pelekat pada pemegang dan di penghujung tapaknya Walau bagaimanapun sekatan ini tidak terpakai kepada penyalutan pangkal .

galah dengan pita sepanjang kira-kira 30sm bagi melindunginya daripada rosak apabila diitujahkan ke dalam petak lonjak. Kawasan Mendarat 12. Kawasan mendarat hendaklah berukuran tidak kurang daripada 5m x 5m. Sisinya yang dekat dengan petak lonjak hendaklah dijauhkan sedikit antara 10sm hingga 15sm daripada petak tersebut dan condong keluar kira-kira 30 darjah (Lihat Rajah) .

(Kedua) Bahagian depan hendaklah 2m panjang. . adalah disarankankan bahawa kawasan mendarat tidak kecil dari 6m panjang. (b) dan (1).Rajah 5: Kawasan mendarat Lompat galah( Pandangan dari atas dan sisi) Bagi pertandingan-pertandingan yang mengikut peraturan 1(a). (tidak termasuk (kedua)bahagian depan)x6m lebar x 0.8m tinggi.

06.14m 5.40m Rekod Asia 5.Bergalah L.90m 4. terlebih dahulu dia hendaklah memastikan dia benar-benar bersedia untuk mengambil bahagian dalam acara ini.Bergalah Rekod Asia Pole Vault Pole Vault Pole Vault Rekod Dunia Pole Vault Pole Vault Rekod Rekod Malaysia 5.2007 Rekod Dunia 31/07/1994 28/08/2009 TEKNIK-TEKNIK YANG TERKANDUNG DALAM LOMPAT GALAH Sebelum seseorang itu memulakan lompatan.SENARAI REKOD ACARA LOMPAT GALAH Acara Rekod Malaysia L.07.64m Rekod Dunia 6.90m 5.00m 4.06m Nama Rekod Malaysia The Weng Chang Roslinda Samsu Rekod Asia Grigoriy Yegorov Igor Potapovich Gao Shuying Rekod Dunia Sergey Bubka Elena Isinbaeva Tempat Lahir Rekod Malaysia Perak Kedah Rekod Asia KAZ KAZ CHN Rekod Dunia UKR RUS Tempat Rekod Malaysia Kuala Lumpur Berentong Spain Rekod Asia Stuttgart Nice New York Rekod Dunia Sestriere Zürich Tarikh Rekod Malaysia 24/03/2002 15/01/2006 Rekod Asia 19. .1996 02.08.1993 10.

Menampan galah ke dalam kotak berlepas. Secara umumnya. Begitu juga jika untuk mengambil bahagian dalam sesuatu pertandingan. Tangan kanan hendaklah diletakkan pada bahagian atas galah sedikit melepasi kepala dengan ibu jari tangan menunjuk ke atas. Membuat lonjakan daripada kotak pelepas. pihak penganjur hendaklah menyediakan segala kemudahan sebelum pertandingan bermula. kemudian berlatih berlari sambil membawa galah. 2. Jika jawapan yang diberikan itu adalah positif. Memegang galah dan Menyediakan diri. 3. peserta hendaklah mendapatkan galah yang sesuai mengikut peringkat umur dan ienis pertandingan yang bakal disertainya. dengan tangan sedikit menolak keluar untuk mendapatkan pegangan Yang kemas dan baik. Untuk memudahkan pembelajaran dan pemahaman. Manakala tangan kanan memegang sambil mencengkam pada galah lebih kurang 60 cm hingga 70 cm lebih tinggi. 4. 6. Membuat larian sambil membawa galah. manakala tangan kiri diletakkan sedikit di bawah . hendaklah membawa galah pada sebelah kanan dengan lengan kiri separuh bengkok untuk menyokong galah dengan tapak tangan pada tangan yang sama menunjuk ke bawah. adalah lebih baik peserta membiasakan diri dengan pegangan pada galah ini. Jurulatih hendaklah memastikah supaya segala peralatan dan kelengkapan khusus untuk acara ini disediakan terlebih dahulu. Mendarat di tempat yang disediakan. Cara memegang galah ialah Peserta hendaklah menegakkan galah sambil berdiri di belakangnya. adalah lebih baik jika kita bahagikan teknik atau cara melakukan lompatan dalam lompat bergalah ini kepada beberapa peringkat atau pergerakan tertentu. Setelah bersedia. 5. Melepasi palang serta melepaskan galah di udara. seperti berikut: 1. maka bolehlah seseorang itu belajar dan mengambil bahagian dalam acara ini yang mungkin sukar dan berisiko tinggi.berkesanggupan untuk mengikuti latihan yang dilaksanakan oleh jurulatihnya dan apa peluang baginya untuk menuniukkan prestasi dan seterusnya memenangi sesuatu pertandingan. terdapat enam peringkat atau pergerakan dalam cara membuat lompatan dalam lompat bergalah. Memegang Galah dan Berdiri Sedia Bagi peserta yang membuat lonjakan pada kaki kiri.

.

Membuat Larlan Sambil Membawa Galah Dari segi jarak dan teknik. larian . Dengan demikian. peserta hendaklah bersedia dengan pegangan galah serta berdiri sedia sambil perhatian dan tumpuan diberikan kepada acara ini.Rajah 6 :Teknik melakukan lompatan a) Membual larian b) Bersedia untuk memacak galah tangan kanan. Apa yang berbeza ialah larian dalam acara ini adalah bersama galah. larian dalam acara lompat bergalah ini adalah hampir serupa dengan larian yang dilakukan untuk acara lompat jauh atau lompat kijang. Sebelum memulakan larian.

Menampan Galah ke dalam Kotak Penahan Perkara yang akan dilakukan seterusnya ialah menjunamkan galah di kotak penahan. masalah yang sering timbul ialah kordinasi antara satu perlakuan dengan yang lain.yang dibuat sudah tentu menjadi perlahan kerana peserta tidak dapat menggunakan tangan untuk membuat hayunan. Peserta boleh membawa galah pada sebelah kiri atau kanan. Kedua-dua tangan hendaklah dibengkokkan pada siku. Apabila peserta memulakan larian untuk menampankan galah di kotak penahan. serta menolak ke bawah. Bagi memudahkan larian. tumpuan pandangan peserta hendaklah pada kotak pelepas kerana peserta akan mencacakkan galah di situ untuk melonjak. dia akan membenamkan galah ke kotak tersebut. Aturan membawa galah adalah dengan meletakkan aras hujung hadapan galah lebih tinggi daripada kepala peserta dan mengekalkan pegangan tangan atas di bawah pinggang. Larian dilakukan setelah peserta dalam kedudukan sedia bersama galah dan dirinya juga bersedia termasuk daripada aspek mentalnya. Perkara yang penting dalam larian membawa galah ini ialah peserta hendaklah memegang kemas galah sambil melakukan larian. Cara menampan ialah dengan mengarahkan bahagian penghujung galah menjunam menghala . Biasanya apabila peserta berada tiga langkah dari kotak penahan. peserta hendaklah mematuhi aturan dan undang-undang larian lompat galah seperti yang ditetapkan. biasanya galah ditampankan pada kotak penahan tiga langkah sebelurn peserta tiba di kotak tersebut. Semasa berlari. Peserta hendaklah memastikan ketika mana galah harus dijunamkan. Pada masa yang sama/ keselamatan peserta hendaklah diberikan perhatian dan bagi mengelakkan daripada berlaku kecederaan. iaitu mengikut keselesaan. Biasanya peserta membawa galah pada sebelah kanan. Umumnya peserta yang menggunakan tangan kanan akan memulakan larian pada kaki kiri dan peserta kiri pula akan memulakan larian dengan kaki kanan. Ini bukanlah suatu kemestian kerana peserta boleh melakukannya empat atau dua langkah sebelum tiba ke kotak penahan mengikut keselesaan masingmasing. peserta hendaklah berlari pantas. Seperti yang dinYatakan di atas. Bagi mengelakkan masalah ini. sambil memastikan galah dapat ditampankan pada kotak mengikut langkah yang dikehendaki. peserta boleh membuat penanda untuk mendapatkan titik sebenar dalam memulakan larian.

Rajah 7: Teknik lompatan semasa fasa lonjakan c) Menampan d) Melonjak e) Melompat .

Sama ada peserta memegang dengan kuat pada galah yakni daripada tangan hadapan semasa peringkat membuat lonjakan. 3. sebaliknya harus bersedia menerima tekanan ketika membuat lonjakan. peserta hendaklah memastikan perkara-perkara berikut: 1. Peserta akan melakukan lonjakan betul-betul di bawah tangan atas yang mengawal galah. Pergerakan peserta yang berbezabeza ketika menggabungkan kepantasan larian dengan detik menjunamkan galah ke dalam kotak penahan. 4. Tindakan peserta membengkokkan galah amat bergantung pada larian. Berikut adalah Antara perkara-perkara yang harus dilakukan apabila proses membengkokkan galah dilakukan: 1. 3. Selepas itu apabila kaki kiri menyentuh lorong larian kali akhir. iaitu dalam gerakan ke hadapan dan ke atas. Lengan atas tidak seharusnya terlalu rigid. sebelum membuat lonjakan. Ketinggian pegangan pada galah. Semasa melonjak. Larian yang perlahan akan menjejaskan tampanan galah pada kotak penampan. Membuat Lonjakan Pergerakan seterusnya ialah membuat lonjakan daripada penampanan galah di kotak penahan. Bagi mendapatkan lonjakan. Seperkara yang harus diberikan perhatian ialah peserta hendaklah membuat larian yang deras bagi mendapatkan lonjakan dan tampanan yang baik dan berkesan. peserta perlu membengkokkan galah seboleh mungkin. Semasa menampan galah. peserta hendaklah mendapatkan postur yang betul. galah hendaklah berada di bawah tangan atas dengan belakang pada kedudukan mendatar. Untuk memastikan dapat membuat lonjakan dengan betul dan berkesan. pinggang meninggi dan paha yang bebas menolak ke hadapan untukmelakukan lompatan. 2. Arah pergerakan semasa membuat lonjakan. peserta hendaklah meletakkan lengan pada kedudukan yang betul. peserta hendaklah melakukannya dengan segera. Semasa kaki kanan menyentuh lorong larian untuk kali terakhir tangan dan lengan peserta hendaklah bersedia untuk membuat lonjakan. Kepantasan larian terutama ketika melakukan lonjakan. 5. 2. . Semasa menampan juga.ke kotak penahan atau kotak penampan.

4. Semasa melepasi palang. Peserta hendaklah memulakan dengan tangan kiri dahulu dan diikuti tangan kanan. Jika sebaliknya peserta gagal melakukan lompatan dengan baik dan sempurna. manakala peserta pula berada pada kedudukan berdiri dengan tangan memegang galah. Semasa melonjak. peserta hendaklah melepasi palang menerusi perutnya dan menundukkan kepalanya. Pada waktu ini galah berada dalam kedudukan hampir menegak. Cara Jack-knife 2. Hal ini menujukkan peserta bersedia untuk memulakan pergerakan menolak dan melepasi palang. peserta harus fikirkan lonjakan sebagai pergerakan melantun ke atas dan ke hadapan. . peserta hendaklah meletakkan paha yang bebas dalam kedudukan yang betul. peserta hendaklah menolak galah dengan menggunakan tangannya sebaik sahaja berjaya melepasi palang. Melepasi Palang dan Melepaskan Galah Pergerakan melepasi palang dan pada waktu yang sama melepaskan galah merupakanan tindakan penting dan utama dalam lompat bergalah. tiada yang satu pun melebihi satu lagi dari segi keberkesanannya. Cara fly-away Bagaimanapun. ini bermakna lompatannya itu dikira sebagai gagal. Terdapat dua cara untuk melepasi palang iaitu: 1. Semasa melonjak juga. Pergerakan ini bakal menentukan sama ada semua pergerakan terdahulu terhasil ataupun sebaliknya. Untuk melakukannya. ini bermakna percubaan yang dibuat adalah berjaya. sekiranya peserta dapat melepasi palang dan melepaskan galah dengan sempurna tanpa menjatuhkan palang. Hal ini terserah berdasarkan kesesuaian atlet tersebut untuk melepasi palang hadapannya. Antara kedua-dua cara ini. 5.

Rajah 8: Teknik melakukan fasa melepasi palang .

peserta kini hanya bersedia untuk membuat pendaratan yang merupakan pergerakan akhir seseorang peserta lompat bergalah. Selepa mendarat dengan baik. Biasanya peserta akan mendarat pada bahagian belakangnya yang diikuti pula oleh putaran badan ke hadapan. peserta hendaklah bangun daripada tempat pendaratannya dengan bahagian belakangnya dan bukan daripada bahagian hadapan.Mendarat Setelah berjaya melepasi palang dengan selesa. Disebabkan ketinggian yang dicapai seseorang peserta terutamanya dalam kejohanan peringkat antarabangsa agak tinggi. . pendaratan yang baik demi keselamatan peserta itu adalah perlu dan penting.

.

Rajah 9 : Teknik dalam melakukan fasa melepasi palang (h) . .(i) dan (j).

Gambarajah dibawah menunjukkkan aturan pergerakan atlet lompat bergalah bertaraf dunia. Rajah 10: Aturan pergerakan atlet lompat bergalah bertaraf dunia dihasilkan oleh Ganslen(1979) Galah mula melentur kesan daripada momentum yang dihasilkan oleh atlet lompat bergalah semasa atlet tersebut mula mengambil langkah untuk melonjak di petak lonjak.Gambarajah dibawah menerangkan bagaimana proses ini berlaku: . Kemuncak ketinggian yang dapat dilakukan oleh seseorang atlet bergantung kepada jumlah tenaga kinetik yang dihasilkan semasa fasa larian. Pada masa yang sama tenaga kinetik yang terhasil semasa fasa larian akan bertukar kepada tenaga keupayaan apabila atlet semakin jauh daripada permukaan bumi. Acara ini memerlukan tahap kemampuan yang tinggi dalam aspek berlari. Apabila galah melentur.ASPEK BIOMEKANIK DALAM LOMPAT GALAH Acara lompat bergalah merupakan acara yang menarik perhatian ramai pihak. atlet akan memusingkan bahunya dan seterusnya menarik galah ke atas supaya bahagian kaki terlebih dahulu melepasi palang. Acara lompat bergalah ini merupakan satu acara yang mengunakan prinsip fizik dalam pertukaran tenaga. Acara ini menunjukkan bagaimana tenaga kinetik bertukar kepada tenaga keupayaan. melompat dan abiliti dalam melakukan gimnastik.

Rajah 11 Pada mulanya. tenaga kinetiknya berubah kepada tenaga keupayaan. kinetik dan keupayaan atlet adalah sifar. Rajah 12 Tenaga kinetik mula terhasil apabila atlet memulakan larian Rajah 13 Kemudian. kedua-dua tenaganya iaitu. . apabila dia memacakkan galahnya ke dalam petak lonjak dan memulakan lompatan.

. Rajah 14 Apabila galah melentur. ini secara tidak langsung menyebabkan galah tersebut berupaya menyerap daya kinetik yang dihasilkan oleh atlet kemudian bertindak seperti spring. Rajah 15 Atlet tersebut kemudian mengunakan tenaga keupayaan yang dihasilkan oleh galahnya untuk menaikkan badannya supaya melepasi palang..

Pusat graviti bagi acara ini terletak dibahagian luar badan. mengunakan tenaga yang dihasilkan dengan efisien. seseorang individu meningkatkan kelajuan lariannya. atlet lompat galah telah menukarkan hampir semua tenaga kinetiknya kepada tenaga keupayaan. Perkara ini boleh meningkatkan lagi jumlah tenaga kinetik yang boleh digunakannya. Para saintis telah mengkaji bahawa seseorang atlet lompat galah boleh melakukan rekod dunia adalah dipengaruhi oleh dua faktor ini iaitu.Rajah 16 Semasa kemuncak lompatannya. Bagi manusia pusat graviti adalah kompleks dan berubah berdasarkan keadaan tubuh badan seseorang. acara ini juga mementingkan penentuan pusat graviti. . Selain itu. hal ini dapat dilakukan dengan seseorang atlet berlatih memperbaiki teknik lompatannya. Kedua ialah.

LATIHAN ACARA LOMPAT GALAH Prinsip ansur maju dalam lompat bergalah Peringkat permulaan Lompat bergalah memerlukan gabungan beberapa aspek iaitu pecutan. lompatan dan abiliti dalam melakukan gimnastik. II. III. Aspek sudut yang dibuat semasa fasa penampan galah. Ketinggian pusat graviti semasa lonjakan. Bentuk ini dipengaruhi oleh tiga faktor iaitu: I. . Fasa penerbangan yang baik adalah berbentuk parabolik. Kelajuan semasa melakukan lonjakan. latihan untuk gimnastik elok digunakan dalam sebelum memulakan latihan lompat bergalah.Rajah 17: Pusat graviti bagi atlet dalam acara lompat bergalah Atlet dalam acara ini melepasi palang dengan bahagian pusat gravitinya melepasinya. Penentuan pusat graviti dapat membantu atlet dalam menghasilkan fasa penerbangan yang baik. Kemahiran alatan gimnastik dan latihannya dapat membantu dalam pembinaan berkaitan dengan kuasa dan koordinasi dalam acara ini. Pada peringkat permulaan.

aktiviti menghayun tali dengan mengangkat kaki juga boleh digunakan dalam melatih atlet pada peringkat permulaan. Gambarajah dibawah menunjukkan memanjat tali tanpa bantuan kaki. Rajah 18: aktiviti memanjat tali. Aktiviti ini dapat menguatkan bahagian abdomen dan bahagian atas badan. Selain itu. . Aktiviti dapat dinaik kesusahan dengan memegang tali sambil duduk dalam keadaan bersila atau kaki berbentuk µv¶ atau sebaliknya dengan cara mengunakan bantuan kaki.Ansur maju yang pertama ialah memanjat tali.aktiviti ini dapat membina kekuatan bahagian atas badan dan menjadi simulasi semasa proses menolak galah.

Rajah 20: Aktiviti menghayun tali sambil mengangkat kaki. . latihan ini dapat menguatkan bahagian kekuatan abdomen dan bahagian atas badan. Misalnya latihan menghayun tali dengan bantuan rakan. Latihan ini membolehkan pelatih merasai bagaimana untuk melonjak dengan galah. Tambahan lagi. Latihan juga boleh dilakukan dengan dibantu oleh rakan.

Antaranya. bangkit tubi berdinamik bagi melepasi halangan rendah dan banyak lagi. berguling daripada dirian tangan. berguling dengan halangan. bergayut pada tali sambil berpusing di atas kotak.Rajah 19: Aktivit menghayun dan bergayut pada tali dengan bantuan rakan Pelatih dikehendaki untuk berlari dan kemudian memegang tali seterusnya mengangkat lutut setinggi yang boleh. . melompat dan berpusing pada tiang yang menegak. Terdapat banyak lagi jenis latihan yang dapat membantu atlet dalam memahirkan diri dalam kemahiran atau kekuatan yang diperlukan dalam acara lompat bergalah ini. menarik dan berpusing pada tali.

Rajah 20: Menghayun dan bergayut pada tali sambil berpusing di atas kotak Rajah 21: Menarik tali dan berpusing .

Rajah 22: Rajah 23: .

Terdapat pelbagai cara atau aktiviti yang boleh dilakukan bagi membolehkan murid mendapat kemahiran ini. Kemudian. Apabila seorang atlet lompat galah yang mempunyai tangan . Perkara ini dilakukan kerana dapat membantu dalam melakukan lompatan. Caranya adalah dengan memegang hujung galah dan biarkan galah tersebut berputar dengan sendirinya ataupun letakkan galah pada pagar dan biarkan galah tersebut bergolek dengan sendiri. Langkah ini bermula dengan menunjukkan murid bagaimana mencari arah kelenturan galah. tandakan bahagaian bawah lengkung.Rajah 24: Rajah 25: Langkah kedua Langkah kedua ini adalah memastikan atlet atau murid dapat memahirkan diri dengan galah dengan memperkenalkan murid dengan gaya bergayut dan memutar separuh galah.

Murid dikehendaki berdiri atas meja dan meletakkan galah pada pasir tempat lompat jauh atau petak lonjak lompat bergalah. Perkara ini berlaku sebaliknya jika atlet tersebut mempunyai tangan kiri sebagai dominan. Tanda lengkungan tersebut hendaklah menghadap ke bumi dan bersudut ke arah kanan. Bila galah dinaikkan. tanda tersebut akan mula menghadap ke depan dan ke kiri. Atlet yang mempunyai tangan kanan sebagai dominan memegang bahagian hujung galah dengan tangan kiri setinggi bahu atlet dan tangan kanan memanjang sepenuhnya. Selepas mengenal pasti arah lengkungan galah. diputarkan dan ditanam ke dalam petak lonjak. Atlet akan menghayun bahagian dalam lengkungan dengan galah melengkung daripada kiri atlet. Rajah 26: . murid mestilah diajar bagaimana untuk mengayun galah daripada tempat rendah.kanan sebagai dominan melakukan larian sambil memegang galah.

. Rajah 26: Aktiviti berhayun pada permukaan pasir.Berikut merupakan turutan latihan bagi menguasai kemahiran pada langkah kedua ini.

.Rajah 27: Menghayun galah daripada larian pendek Rajah 28: Cara untuk mengenal pasti tahap capaian tangan .

Rajah 27 : Latihan lari lima langkah besar untuk atlet tangan kanan Atlet yang mengunakan tangan kiri. adalah berlawanan dengan apa yang ditunjukkan. hal ini berlaku sebaliknya terhadap atlet tangan kiri. Misalnya jika atlet tanga kanan bermula dengan kaki kiri. .

.Rajah 28: Aktiviti larian sambil membawa galah Rajah 29: Menghayun galah dengan kedudukan menegak.

Semakin tinggi atlet mengangkat galah. Langkah yang terakhir ini lebih menekankan teknik-teknik bagaimana untuk lompat bergalah dengan baik. Langkah yang ketiga adalah mengasah kemahiran sederhana dalam lompat bergalah. murid seharusnya mengawal rentak larian. Rajah 32(a) menunjukkan galah dibawa dengan pandangan sisi.Rajah 31: Berhayun dengan separuh putaran. yang diletakkan pada ketinggian pinggang dan pinggul depan. Semasa berlari. Latihan diatas merupakan aktiviti yang direka bagi memahirkan murid dengan kemahiran bergayut sambil berputar separuh pada galah. Cengkaman lebar membuat galah mudah dibawa. Atlet membawa tiang di sisi tubuh dengan ujung tiang diangkat kira-kira setinggi bahu. Tangan kanan diputar ke depan dan menekan telapak ke bawah bagi menyeimbangkan berat galah . Rajah 32(b) menunjukkkan galah dibawa oleh atlet mengikut pandangan belakang. Seterusnya ialah berlari sambil membawa galah. Apabila langkah kedua telah berjaya dikuasai oleh murid. langkah seterus menyusul. Pelompat tangan kanan akan menumpukan galah pada ibu jari tangan kiri. Butiran ialah murid dikehendaki berlari sejauh 15 hingga 20 meter dengan galah. semakin besar sudut bukaan bagi galah tersebut. Pastikan .

atlet tidak terlalu mengangkat bahu ke depan atau ke belakang. Pergerakan ini disertakan dengan pergerakan berjalan dan meningkatkan kelajuan secara progresif seterus berlari. . Pastkan atlet menjaga kawalan galah agar bahagian hujung galah menunjuk lurus ke kepala. Atlet kemudian mesti mensimulasikan fasa penanaman galah pada petak lonjak dengan menekan hujung galah di sepanjang tanah. Rajah 32: Dua pandangan yang beza atlet membawa galah. Aktiviti simulasi penanaman galah dengan 5 langkah larian juga merupakan latihan yang bagi mempertingkatkan tahap kemahiran atlet. Latihan ini mestilah dijalankan diatas permukaan rumput yang rata.

Selepas itu. Rajah 34: Berlari sambil membawa galah. Latihan seterusnya adalah dengan mengabungkan kedua-dua kemahiran iaitu berlari dan melompat.Tinggi Tambahan pada bangku membolehkan atlet lebih cepat untuk memperolehi kemahiran penanaman dengan lebih sempurna. Atlet juga boleh mempraktikkan fasa penanaman galah secara perlahan-lahan dengan mengunakan tiga langkah larian diatas bangku seperti yang ditunjukkan pada rajah 35 untuk memudahkan fasa penanaman dilakukan. Atlet meletakkan galah ke dalam petak lonjak. Semasa lakuan ini dibuat galah mestilah ditanam ke pasir lompat jauh. Tandakan posisi kaki kiri atlet. Setelah atlet atau murid menguasai kemahiran berlari sambil membawa galah. Murid tersebut diajar bagaimana untuk melakukan fasa penanaman yang baik. atlet akan memulakan larian . Setiap atlet mengukur jarak 5 langkah daripada tempat lonjakan.Rajah 33: Berlatih simulasi fasa penanaman galah daripada 5 langkah larian. kemudian memegang galah pada posisi lompatan dengan bahagian peha dinaikkan dan bahagian lengan memanjang sepenuhnya. Turutan adalah seperti berikut.

Murid atau atlet mula berlari lima langkah dan ditandakan langkah yang kelima. Kemudian. Seterusnya. Rajah 35: Latihan menanam dengan mengunakan bangku.daripada penanda yang diletakkan sebentar tadi. latihan memahirkan diri atlet dengan gaya semasa melenturkan galah. Larian dimulakan dengan kaki kiri bagi pelompat tangan kanan dan berlaku sebaliknya bagi pelompat tangan kiri. Latihan ini membantu atlet dalam menyesuaikan antara penanaman galah dengan lakuan dalam melenturkan diri. . Latihan ini tidak memerlukan lonjakan dan semua lakuan dilakukan dengan kelajuan tinggi dan memerlukan dua hingga tiga langkah unuk menyempurnakan latihan ini. Turutan latihan adalah seprti berikut. atlet akan mula berlatih dengan menukarkan latihan di atas dengan gaya larian untuk melonjak dan kemudian menambah jarak langkah dengan mengunakan pita pelekat sebagai penanda. Selepas itu. murid akan melakukan aktiviti bergayut pada galah selepas lonjakan.

.Rajah 36: Latihan kemahiran melenturkan galah. Rajah 37: Latihan bergayut pada galah.

.Rajah 37: Latihan berputar pada galah.

berpusing dan menolak galah. Rajah 39: latihan melepasi palang. .Rajah 38: Berlatih menolak.

Acara lompat bergalah merupakan salah satu acara yang tidak begitu popular di kalangan rakyat Malaysia. masyarakat tidak mendapat pendedahan mengenai acara ini. . Acara ini memerlukan seseorang mempunyai keupayaan dalam melakukan gerakan gimnastik dan juga berlari dengan laju. Hal ini kerana. Selain itu. acara ini dilihat sebagai acara yang berbahaya untuk diberikan latihan di peringkat sekolah.KESIMPULAN Acara lompat galah merupakan salah satu acara padang dalam sukan olahraga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful