Está en la página 1de 3

Núria, Santa Coloma i tu.

El futur de Santa Coloma és responsabilitat de tothom.

Les 30 mesures de la
Santa Coloma del futur
Programa electoral
Municipals 2011
SANTA COLOMA DE GRAMENET PROGRAMA ELECTORAL MUNICIPAL 2011

MESURES DESTACADES:
1. CREACIÓ DEL REGIDOR/A DE DISTRICTE I PROGRAMA ALCALDIA ALS BARRIS

2. QUATRE NOVES ESCOLES BRESSOL

3. OBERTURA DELS PATIS DE LES ESCOLES DURANT ELS CAPS DE SETMANA


PER POTENCIAR L’ESPORT ESCOLAR I L’OCI EN FAMÍLIA

4. OBERTURA DE LES BIBLIOTEQUES EL PRIMER DIUMENGE DE CADA MES

5. LÍNEA DE FINANÇAMENT PER A 50 NOVES EMPRESES, AUTÒNOMS,


AUTÒNOMES

6. FONS DE 200.000 EUROS PER A AJUTS A NOUS I NOVES EMPRENEDORS I


AUTÒNOMS

7. REFORMAREM EL MERCAT SAGARRA I ENLLESTIREM EL NOU MERCAT DEL


FONDO

8. MODERNITZACIÓ DELS EIXOS COMERCIALS MITJANTÇANT NOVES FORMES


DE SENYALITZACIÓ COMERCIAL

9. FAREM DELS CARRERS COMERCIALS CARRERS PER PASSEJAR

10. CREAREM UN FONS D’AJUT SOCIAL DE 500.000 EUROS QUE PERMETRÀ A


LES VÍDUES I A LES PERSONES MAJORS DE 65 ANYS AMB PENSIÓ MÍNIMA
REBRE UN AJUT EQUIVALENT AL 50% DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI).

11. AMPLIAREM LA PLANTILLA DE POLICIA LOCAL EN UN 20% I CREAREM EL


POLICIA DE BARRI.

12. EXIGIREM A LA GENERALITAT DE CATALUNYA L’AUGMENT DE LA PLANTILLA


DELS MOSSOS D’ESQUADRA FINS A 145 EFECTIUS

13. CREAREM LA CENTRAL ÚNICA I TELEFON ÚNIC DE SEGURETAT

14. DESTINAREM UN MILIÓ D’EUROS PELS FONS D’AJUTS SOCIALS A LES


FAMÍLIES PER FER FRONT A LA CRISI. ES MANTINDRÀ LA GRATUÏTAT DELS
LLIBRES DE TEXT

15. MILLORAREM ELS CENTRES CÍVICS I CONSTRUIREM UN CENTRE CIVIC AL


BARRI DEL RAVAL

16. CONSTRUIREM UNA NOVA RESIDÈNCIA D’HABITATGES TUTELATS A LA


PALLARESA

17. AUGMENTAREM EL PROGRAMA D’ARRANJAMENT D’HABITATGES DE LA


GENT GRAN PER GARANTIR LA SEVA AUTONOMIA A LA SEVA LLAR
SANTA COLOMA DE GRAMENET PROGRAMA ELECTORAL MUNICIPAL 2011

18. CREAREM EL PROGRAMA “MOU EL COR”, AMB LA POSADA EN MARXA A CAN


ZAM D’UNA ZONA DE JOCS ESPORTIUS ESPECIALS PER MILLORAR LA SALUT
DE LA GENT GRAN. POTENCIAREM ELS BALLS PER A LA GENT GRAN

19. AMPLIAREM LA CAPELLA I LA SALA DE VETLLES DEL CEMENTIRI DE SANTA


COLOMA, PER AUGMENTAR LA SEVA CAPACITAT I OFERIR SERVEIS DE
QUALITAT ALS SEUS I SEVES USUARIS I ACOMPANYANTS

20. SERVEI D’AJUT A LA LLAR GRATUÏT PER A LA GENT GRAN I LES PERSONES
AMB NECESSITATS ESPECIALS AMB INGRESSOS INFERIORS A 664 EUROS
(INDICADOR DE LA RENDA DE SUFICIÈNCIA DE CATALUNYA)

21. EN QUATRE ANYS TOTS ELS PARCS INFANTILS INCORPORARAN UN JOC


INFANTIL ADAPTAT

22. CREACIÓ D’UNA ÀREA DE CARÀCTER METROPOLITÀ PER A LA PRÀCTICA


DELS ESPORTS FREESTYLE (ROLLERS, SKATERS, BMX, PARKOURS)

23. CONSTRUCCIÓ DE NOVES PISTES DE PETANCA AL SECTOR DE CAN ZAM

24. POSADA EN MARXA DE LA PISTA D’ATLETISME DE 400 METRES A CAN ZAM

25. IMPULSAREM LA IMPLANTACIÓ D’HORTS URBANS PÚBLICS

26. RENOVACIÓ AL 100% DEL PARC DE CONTENIDORS DE LA CIUTAT

27. CONTINUAREM AMB EL PROGRAMA DE “MILLOREM EL NOSTRE BARRI” AMB


LA MILLORA DELS NOSTRES CARRERS, COM PER EXEMPLE, EL CARRER
SANT LLUÍS, MILÀ I FONTANALS, ROGER DE LLURIA, POMPEU FABRA,
PASSATGES INTERIOR GUINARDERA, ENTRE D’ALTRES MILLORES

28. CONSTRUCCIÓ DE DOS NOUS APARCAMENTS PÚBLICS A OLIVERES I


MORAGUES

29. CONSTRUCCIÓ DE TRES NOVES PROMOCIONS D’HABITATGE PÚBLIC A


DOCTOR FERRAN, CIRCUMVAL·LACIÓ 85 I IRLANDA/BANÚS. MILLORAREM EL
SERVEI DE BORSA DE LLOGUER ARRIBANT A ACORDS AMB ELS
PROPIETARIS DE PISOS BUITS

30. PROMOUREM UNA REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LES INSTAL·LACIONS DE


TELEFONIA MÒBIL QUE FIXI EN 4.000 VEGADES PER SOTA EL LÍMIT LEGAL
ACTUAL, NIVELL QUE ELS EXPERTS CONSIDEREN NO PERJUDICIAL PER A LA
SALUT DE LES PERSONES.