Está en la página 1de 2
CONCURS 2011 aes Cee cee rn eat CO aie aC mat CONCURS pen eee cee oie ts ered ea eutc ana eee Cuetec ca ek Conese eR SCR RE Meee [tele CeloMC col roled ele leloLacre is 2 oh . 8. Eljurat, que sera designat per la Comissié de pene ee er eau cen) footers th 1. Elsaineto comédiatindra una duradad'15a 9. El termini d'admissié de les obres finalitzara I11 ee ee est ices Pra Uae 2. Els temes obligatoriament es relacionaran eRe OBC aor Rer cu Pesach Oca ege ee Ta EA ecnee tigers Tal ENC Coleen tree Ue SUR clme eee eRe ol) oa) Reo Clee eC nC) Peed Murecac Ke Sos Penis eC CWC ge Crue SPM ay ate Ce nea ese se ae) Ce eS CUR es ca CoaT Pecos ence eecae cae ne enema mcg) Ce MCU Un Rec RRO RAUL LTA} pena ee Ch Saccace ic eam ies ic tancat que haura de presentar-se amb obra, CCR cua MMe aoe Cole a eiced 5. Els originals es remetran escrits a maquina, en folis a doble espai, ala Secretaria del Casal encarta oe Ce eer ae nT) dotat amb 1000 €. PAR euch eho) la Comissié de Festes dlbi els drets inherents a la divulgacié i publicacis i, en general, els ey