Guía de Materia

Matemáticas
Logaritmos
2
Logaritmos
Definición:
log
a
b = n · a
n
= b con: a, b > 0
n es el logaritmo de b en base a
Propiedades: Ejemplos
a) log
a
a = 1 1 5 log
5
=
b) log
a
1 = 0 0 1 log
5
=
c) log
a
(b · c) = log
a
b + log
a
c 27 log 9 log 27 9 log 243 log
3 3 3 3
+ = · = = 2 + 3 = 5
d) log
a |
.
|

\

c
b
= log
a
b – log
a
c 3 3 0 8 log 1 log
8
1
log
2 2 2
÷ = ÷ = ÷ =
e) log
a
b
k
= k·log
a
b 12 4 3 16 log 3 16 log
2
3
2
= · = · =
f) log
a
k
b =
k
1
log
a
b
2
1
2
4
1
49 log
4
1
49 log
7
4
7
= · = · =
Cambio de base
a log
b log
b log
c
c
a
= Ejemplo:
2
3
4 log
8 log
8 log
2
2
4
= =
Logaritmo en base 10
Cuando se expresa un logaritmo en base 10 no se pone la base
Ejemplo:
Log
10
8 = log 8
Logaritmos en base 10 más comunes
log 1000 = 3
log 100 = 2
log 10 = 1
log 1 = 0
log 0,1 = -1
log 0,01 = -2
log 0,001 = -3

b > 0 n es el logaritmo de b en base a Propiedades: a) log a a = 1 b) log a 1 = 0 c) log a (b c) = log a b + log a c Ejemplos log 5 5 1 log 5 1 0 log 3 243 log 2 1 8 log 3 9 27 log 3 9 log 3 27 = 2 + 3 = 5 0 3 3 d) log a b = log a b – log a c c k log 2 1 log 2 8 e) log a b = k log a b k log 2 16 3 log 7 4 49 3 log 2 16 1 log 7 49 4 3 4 12 1 2 4 1 2 f) log a b = 1 log a b k Cambio de base log a b log c b log c a Ejemplo: log 4 8 log 2 8 log 2 4 3 2 Logaritmo en base 10 Cuando se expresa un logaritmo en base 10 no se pone la base Ejemplo: Log10 8 = log 8 Logaritmos en base 10 más comunes log 1000 = 3 log 100 = 2 log 10 = 1 log 1 = 0 log 0.01 = -2 log 0.001 = -3 2 .Logaritmos Definición: log a b = n a =b n con: a.1 = -1 log 0.