Orientacions més especifiques

:
Els alumnes en la etapa infantil poden sofrir molt sovint dificultats articulatòries en determinats fonemes de la cadena parlada, fruït del procés d’aprenentatge i de la falta de maduració cerebral, que sense dubte es solen resoldre sense més problema al llarg d’aquests cursos. Tot i això, per tal de poder dur endavant determinades activitats que potencien i estimulen el seu desenvolupament a continuació els plantege activitats que els poden servir com a referents a usar, no més de 5 minuts diaris, per tal de no cansar als xiquets, i no fer d’aquesta qüestió una problemàtica. Activitats a poder realitzar: Exercicis de RESPIRACIÓ: com us ensenye al dibuix, el vostre fill/a, veient-lo deurà realitzar els tres moments distints del procés respiratori, inspiració-pausa-espiració, adonant-se de la diferència entre ells. Primer en posició tombats per tal que vega com l’aire entra fins el diafragma (per a ells la panxeta, que s’ompli i s’infla d’aire), després asseguts a la cadira i ja després de peu. Exercicis de BUF: també us adjunte una fulleta amb possibles activitats a realitzar per controlar la direcció, quantitat i volum de buf. Exercicis de MOVILITAT MUSCULAR, PRÀXIES: és molt important per tal de tenir una articulació adequada, comptar amb un control de la musculatura, força i domini addients. Per aquesta qüestió practiquem les pràxies facials amb els nens, perquè puguen dominar la posició dels òrgans i després que facilite la seua producció. Adjunt teniu les principals pràxies que cal treballar amb els vostres fills/es, com són les labials i linguals. Al principi pot costar, però cal tenir calma i no agobiar als nens. Altres exercicis: com la reproducció d’onomatopeies o sons de l’entorn com ara d’animals, instruments, d’electrodomèstics, enss ajuden a extraure sons inarticultats moltes vegades però que amaguen molts fonemes que estan presents a la nostra llengua. A banda jocs tradicionsl com el Veo-Veo, poden també servir-nos per jugar amb el llenguatge i practicar produccions que fins ara són dificultoses.

-

-

Aquestes activitats poden ajudar als vostres fills a superar eixes primeres dificultats lingüístiques, però cal no incidir massa amb elles, ja que aquestes dificultats, com ja he comentat són fruït del procés de desenvolupament i no tenen major importància. A més, cal no treballar aquestes activitats molt insistentment i fer-ho des de la seua inconsciència, que no s’adone que hem notat un problemeta.

-Pautes per millorar i enriquir la parla del vostre fill/a: 1. Estimular la parla del xiquet/a, reforçant cadascuna de les expressions fluïdes que hi faja. 2. Servir de model, parlar-li espai, vocalitzant adequadament mirant-lo de forma que sempre ens veja la nostra cavitat oral, i donant-li temps de resposta quan li demanem que parle… 3. Mantenir al xiquet/a en contacte amb els seus iguales, desconeguts o no per a ell. 4. Introduir-lo en cadascuna de les activitats diàries que comporten comunicació oral, i també comunicació escrita com: fer la llista de la compra, llegir una carta, interpretar un conte… 5. Contar contes. Primer donant-li un model i posteriorment, en un futur no molt llunyà, deixar-lo que ell segueixca o acabe (amb referents visuals sempre). Crear històries inventades donant de referència algunes paraules (com ara, monstre, castell, príncep,…) 6. Descriure imatges, objectes i fins i tot situacions. 7. Diàriament dedicar cert temps al fet que expresse els seus propis pensaments, estats d'ànim (com ho has passat amb els avis?, què has fet?, t'ha agradat?, què hagueres preferit?,…). 8. Fer trencaclosques (puzles), de més fàcils a més complexos. 9. Insistir en l'estimulació de la comunicació oral constant, donant molta importància a l'orientació del nen/a (què vas fer?, amb qui vas estar o amb qui vas jugar?, quin dia és avui?, què vas menjar ahir?,…). 10. Quan s'expresse oralment de manera inadequada, fer preguntes al respecte, sobre el que ha dit, com si no ho entenguerem, per buscar aclariments, però sense donar-li massa importància al que ha dit malament, sinó al que vol dir (importa el contingut i no la forma). 11. No donar les coses per enteses, això afavoreix l’acomodament del nen/a en un parla empobrida estructural i lingüísticament. No obstant això, no significa fer repetir constantment cada producció, ja que pot adoptar la postura de “no voler parlar perquè no m'entenen o em fan repetir massa”. Amb aquestes pautes contribuireu a que el desenvolupament de la parla i la comprensió del vostre fill/a avance considerablement. Moltes gràcies.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful