Está en la página 1de 6

T.O.I.

 2011 – Instruments vent­metall

Taller d'Orientació Instrumental 2011


Instruments de vent-metall

Els instruments d'una banda de música es classifiquen en instruments de vent (aeròfons)


i de percussió (idiòfons i membranòfons).

Actualitzat 04.05.11 Pàgina 1
T.O.I. 2011 – Instruments vent­metall

Un instrument de vent-metall és un instrument musical de vent amb una embocadura


de broquet (o ''boquilla''), el truc no és bufar, sinó saber posar bé els llavis perquè vibrin
al broquet. Els instruments de metall tenen un so brillant, noble i metàl·lic.

Embocadures de broquet

Els diferents sons s'obtenen per la combinació de les diferents pressions que els llavis
fan en vibrar dins del broquet i d'algun mecanisme que permet modificar la llargada
total del tub.
Aquestes mecanismes han estat, essencialment, tres:

*Forats practicats en el tub, a la


manera dels instruments de fusta com
en el cas de la corneta renaixentista i
barroca, Cornetto.

*Una colissa lliscant (o ''vara''), com


en el cas dels sacabutxos i del trombó
de colissa.

*Vàlvules, normalment tres, que tant


poden ser giratòries com de pistons.

Actualitzat 04.05.11 Pàgina 2
T.O.I. 2011 – Instruments vent­metall

En aquest T.O.I. podrem veure els instruments de vent-metall que generalment es


toquen a les bandes de música.
Veurem els instruments de vent-metall de més petit a més gros:

Trompeta
La trompeta està constituïda per
una embocadura (broquet) en un
tub corbat que acaba en un
pavelló i produeix els sons per
mitja de la vibració dels llavis
del intèrpret contra el broquet.
La trompeta moderna té tres
vàlvules i un orifici en part
cilíndric i en part cònic.
L’instrument més habitual en les
orquestres i bandes.

Trombó

El trombó de colissa o trombó de vares és


un instrument de vent-metall que consisteix
en un cos bàsicament cilíndric, tret del
pavelló, que té forma de campana i que
incorpora una peça, la vara o colissa, que
permet, mitjançant un lliscament, modificar
la longitud del seu tub. La colissa substitueix en aquest cas la funció que en d'altres
instruments, com la trompeta, fan les vàlvules o pistons.

Tot i això també podem trobar


trombons de pistons, però no són
molt utilitzats.

Actualitzat 04.05.11 Pàgina 3
T.O.I. 2011 – Instruments vent­metall

Fiscorn

El fiscorn és un instrument amb un tub de forma


cònica (i no pas cilíndrica), això significa que des
del broquet fins a la campana, es va obrint de
manera progressiva.

Això fa que tingui un so diferent a altres instruments de vent-metall, és semblant a la


trompeta, tot i que lleugerament més gros, però és de conicitat més accentuada i per
aquesta raó produeix un so menys estrident que la trompeta.
Per canviar les notes utilitza un sistema de vàlvules o pistons semblant al de la trompa.
El fiscorn s’usa bàsicament en bandes.

Trompa

La trompa és un instrument de vent-metall que consisteix en un llarg tub de perforació


cònica, de coure o llautó, de més de 3 metres de llargada, doblegat sobre ell mateix
diverses vegades. En un extrem acaba en un pavelló ample en forma de campana i en
l’altre en una embocadura de secció cònica de forma com d’embut.

La sonoritat de la trompa permet una àmplia varietat expressiva de colors i timbres


diferents, des de les sonoritats amples i obertes a les sonoritats tapades (amb la mà dins
la campana), passant pels colors metàl·lics, vellutats, amb sordina...

Actualitzat 04.05.11 Pàgina 4
T.O.I. 2011 – Instruments vent­metall

Bombardí

Té un tub acústic encorbat de metall i de perforació


cònica , d’uns 2,75 m de llargària, acabat en un pavelló
que sol estar orientar cap amunt. La llargària del tub pot
ésser variada mitjançant un sistema de vàlvules de
cilindres o pistons normalment tres, i de vegades quatre.

Tuba

La tuba és l'instrument més gros i és constituït per un tub de més de tres metres de llarg,
blegat sobre ell mateix i amb perforació cònica, perforació que es fa especialment ampla
cap a la part del pavelló.

L'embocadura de les tubes té forma de copa i dins les dificultats que presenten els
instruments de metall en l'emissió del so, les tubes potser són els que ho fan amb més
facilitat, fet que els proporciona una agilitat superior a la d'altres instruments de la
família.

Actualitzat 04.05.11 Pàgina 5
T.O.I. 2011 – Instruments vent­metall

Més informació
Podreu trobar més informació sobre els instruments que s'han descrit, a més de vídeos
demostratius, a la pàgina web:
http://grups.blanquerna.url.edu/m23/index.htm#Quins són els instruments de vent metall

També vos podreu descarregar aquest document des del Blog de la Banda i Escola de
Música de Sa Pobla:
http://bandaiescolademusicadesapobla.blogspot.com/

Actualitzat 04.05.11 Pàgina 6

También podría gustarte