Animació a la lecura CEIP Ricardo Leal

Nela Belda Marset nelabelda@hotmail.com

La lectura és un instrument fonamental para el aprenentatge, ademés de proporcionar plaer i desenvolupar la imaginació i la creativitat.

El conjunt d'activitats, jocs i estratègies educatives que faciliten, a poc a poc, el contacte dels xiquets i de les xiquetes amb els llibres i que permeten, a través del plaer de la lectura, la creació, la formació i la consolidació d'un hàbit lector permanent i necessari per a la formació integral de les persones.

Com portar a la pràctica aquesta definició?

Activitats de Motivació Activitats diàries/ Semanals

Activitats de Desenvolupament Activitats puntuals/ Dies assenyalats Activitats a la Bibloteca escolar

Activitats a l'aula

Activitats col·lectives Activitats a realitzar de tot el centre fora de l'àmbit escolar.

Motivació/Desenvolupament
Activitats i estratègies d'estimulació inicial. Activitats per treballar la lectura. Mentre s'està llegint i despres de llegir.

Activitats de Motivació
‡ ‡ ‡ ‡ Despertar la curiositat cap al llibre Motivar la lectura del llibre Desenvolupar la imaginació Transmitir la màgia del llibres

Algunes activitats de Motivació aplicades a l'aula

El llibre a bocinets
Això era una vegada...

... Continuarà

De qui és açò?
A una caixa màgica s'encontren una serie d'objectes que pertanyen a un conte clàssic D'aquesta manera es coneix el grau en el que els xiquets coneixen els contes clàssics i es motiva a llegir-ne d'altres.

Contacontes teatralitzat
‡ Utilitzar elements teatrals mentre es conta el conte... ‡ Dramatització amb marionetes, disfresses, ‡ Elaboració de murals amb personatges, recreacions tridimensionals del contes... (Racó del Teatre) ‡ Ilustració del text amb dibuixos elaborats pels alumnes

El llibre viatger
Un llibre que viatja dins d'una maleta i que marxa cada setmana amb un xiquet diferent. Dintre de la maleta hi ha un llibre molt especial i una serie d'activitats a realitzar amb l'ajuda dels pares.

El arbre dels lectors
Un arbre per a cada xiquet, amb cartolina..., cada llibre llegit es una fulla que afegirem a l'arbre, cada tres llibres es un fruit que afegirem...

Els meu llibres preferits
Cuadern, Wiki, blog, red social... per compartir els llibres preferits...

WikiBlog de lectura

Activitats de desenvolupament
‡ Exercitar l' expressió oral ‡ Millorar la comprensió lectora ‡ Ampliar i enriquir el vocabulari

Algunes activitats de Motivació aplicades a l'aula

Exposició de portades
S'exposen algunes portades en clase, els alumnes escolliràn una d'elles i pintaràn o escriuràn la historia que els sugereixca. Finalment hauràn de llegir el llibre original i comprar-ho amb allò que han escrit/pintat

Racó de les curiositats
Racó que reuneix activitats de recollida de dades, informació, investigació dels personatges del llibres: fotos, dibuixos, objectes... preguntes

Amanida de contes
Utilitzar els personatges de diferents contes per escriure un nou conte....

Videocontes
‡ Motivació per a prepararse les lectures ‡ Experiencia

Audiollibres
Grabacions de les narracions del xiquets, es poden fer servir per entregar a projectes com el Gutenberg, per a persones invidents...

La visita d·autores i autors Escriptors / Il·lustradors
Preparar la visita: ‡ Presentació documentada del autor i la seva obra ‡ Escollir alguna obra de l'autor per llegir ‡ Posada en comú de les obres llegides ‡ Realització serie de preguntes per a l'autor

Estratègies de reforçament i de consolidació permanent
‡ Valorar i compensar la actitud positiva davant la lectura ‡ Renovar i ampliar la dotació de llibres ‡ ...

Diploma lector

Activitats diaries/Activitats dates assenyalades
‡ L'hora de la lectura ‡ ... ‡ La Setmana del Llibre ‡ ...

Setmana del cómic
‡ Exposició de cómics ‡ Visualització de pel.licules de cómics ‡ Elaboració de dibuixos de gran tamany de personatges de cómic ‡ Creació de historietes

Un llibre, un viatge (Setmana del llibre)
‡ ‡ ‡ ‡ Creació de païssos imaginaris Tres espais del col.legi Tres exposicions de llibres de ficció Elaboració d'una activitat en cada país

Mercat del llibre
Cada alumne du al colegi un llibre antic que intercanvia, els xiquets han de coneixer l'argument del llibre per tal d'intercanviar-lo.

Exposicions temàtiques. L'aparador
Fer una petita exposició temàtica aprofitant alguna celebració aniversaris d¶autors, un tema d¶estudi, festes populars, estacions de l¶any, dies internacionals...

Activitats per a l'aula/ Activitats Biblioteques escolars
Activitats usuals, diaries o semanals... Activitats per coneixer la organitzacio de la biblioteca i saber-ne fer-li us.

Activitats a la biblioteca escolar

Servei de prèstec
‡ Els alumnes d'educació infantil i cicle inicial tambe han de tindre carné de biblioteca ‡ Cada 15 dies els xiquetes s'enduen en prèstec un llibre de la biblioteca

Servei d'alerta
Els responsables de la biblioteca es personen a les aules per informar dels nou llibres de la biblioteca, contant el seu argument i presentant algun dels seus personatges...

Activitats a i per a la biblioteca
‡ Taller de historietes que poden fer-les servir per recolzar les publicacions del col.legi ‡ Realització de una mascota per a la bibloteca ‡ Ajudar en les tasques d'encuadernació, organització i decoració de la biblioteca

Tallers de formació en l'ús de la biblioteca
‡ Ensenyar als xiquets com esta organitzada la biblioteca escolar. ‡ Realitzar activitats per encontrar alguns titols en la biblioteca ‡ Es pot fer servir una especie de historieta, cómic ... per ensenyar als xiquets com buscar a la biblioteca Cómic "libro espacio"

Activitats de desenvolupament
Recursos web d'activitats de comprensió lectora

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful