Está en la página 1de 36

BOSQUE E ARTE

Traballo realizado polas familias e os


alumnos/as do 3º Ciclo do Ceip do Foxo
para conmemorar o
Ano Internacional dos Bosques 2011
Acivro
Ilex aquifolium

Familia:
Brea
Vellarino
Buxo
Buxus
sempervirens

Familia:
Mera
Caldelas
Carballo
Quercus robur

Familia:
Silva
Bernárdez
Freixo
Fracinus
excelsior

Familia:
Rodríguez
Prieto
Sobreir
a
Quercus
suber

Familia:
Pazos
Álvarez
Espiño
Crataegus
monogyma

Familia:
Picallo
López
Toxo
Ulex europaeus

Familia:
Gañete
Vidal
Mimosa
Acacia
dealbata

Familia:
Villamayor
Rivadulla
Carballo
Quercus robur

Familia:
Puente Pena
Castiñeir
o
Castanea
sativa

Familia:
Porto García
Piñeiro
Pinus pinaster

Familia:
Almerge Jacobo
Freixo
Fraxinus
excelsior

Familia:
Arcay Conde
Castiñeir
o
Castanea
sativa

Familia:
Ferreira
Reboredo
Eucalipto
Eucaliptus
glóbulos

Familia:
Gago Gómez
Espiño
Crataegus
monogyma

Familia:
Montero Silva
Xesta
Sarothamnus
scoparius

Familia:
Prado Amboage
Bidueiro
Betula
celtibérica

Familia:
Rey Penín
Mimosa
Acacia
dealbata

Familia:
Nogueira
Abeijón
Loureiro
Laurus nobilis

Familia:
Servide Calvelo
Ameneir
o
Alnus glutinosa

Familia:
Martínez
Rodríguez
Acivro
Ilex aquifolium

Familia:
Trigo González
Nogueira
Juglans regia

Familia:
Cabaleiro
Carballude
Carballo
Quercus robur

Familia:
Requeijo Ferro
Mimosa
Acacia
dealbata

Familia:
Couto
Bahamonde
Freixo
Fraxinus
excelsior

Familia:
Míguez Baltar
Eucalipto
Eucaliptus
globulus

Familia:
Clemente Neira
Salgueir
o
Salix caprea

Familia:
Salgueiro García
Acivro
Ilex aquifolium

Familia:
Lareo Espiño
Castiñeir
o
Castanea
sativa

Familia:
García Vega
Piñeiro
Pinus pinaster

Familia:
Espiño Valiñas
Bidueiro
Betula
celtibérica

Familia:
Iglesias Casal
Mimosa
Acacia
dealbata

Familia:
Cimadevila
Amboage
Sobreira
Quercus ruber

Familia:
Peiteado Moledo
Ameneir
o
Alnus glutinosa

Familia:
Castro
Domínguez
FIN
Marzo de 2011