Está en la página 1de 2

BAREMS QUE EMPRA EL CENTRE ON REALITZO LES PRÀCTIQUES PER A LA

VELOCITAT LECTORA I L’EFICIÈNCIA LECTORA.

En l’etapa d’educació primària en el centre on realitzo les pràctiques de Psicopedagogia empra aquests
barems per a la velocitat lectora i l’eficiència lectora dels seus alumnes. Les puntuacions extretes es van
anotant en un llibre on consten totes les dades de cada un dels alumnes per tal de fer-ne el seguiment durant
la seva escolaritat a la primària. En el llibre es pot veure l’evolució i/o dificultats dels alumnes.

-1-
-2-