Está en la página 1de 4

PROJECTE

MARAGALL

1. CONTEXTUALITZACIÓ:
a. MODERNISME (professora) ppt
b. Vídeos sobre la vida i obra de Joan Maragall

2. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL EN GRUP (2 persones)


Aspectes teòrics:

a. Biografia: DIPITY amb imatges i vídeos


b. Bibliografia de Joan Maragall: articles, llibres de poesia,
teatre, traduccions
c. Pensament de Joan Maragall:
i. influència de Nietzsche (article “No morir per una
idea sinó viure per totes”)
ii. La teoria de la paraula viva (article “Elogi de la
paraula”)
d. Contextualització cultural i política: ppt amb
moviment o moviemaker. Relació del context amb l’obra
de Maragall:
i. La crisi de la fil—loxera, l’Espanya de la restauració i
els partits turnants
ii. La bomba al Liceu (poema Paternal)
iii. La guerra colonial i el desastre del 98 (poema Oda a
Espanya)
iv. La setmana tràgica (articles: l’església cremada, la
ciutat del perdó)
e. El modernisme artístic: revistes, art, pintura,
arquitectura, arts decoratives…Relació amb Maragall:
i. Revistes: Avenç, Joventut, Pèl&Ploma, Catalònia,
Festes Modernistes de Sitges...
ii. Pintura: Santiago Rusiñol, Ramon Casas
iii. Arquitectura: Gaudí, Domènech i Montaner, Josep
Puig i Cadafalch
iv. Arts decoratives:
v. Música
f. El Modernisme literari: Víctor Català, Raimon Casellas,
Santiago Rusiñol, Joan Puig i Ferreter, Ignasi Iglésias,
Adrià Gual.

3. COMENTARI DE POEMES
Poemes:
a. Oda infinita
b. Excelsior
c. Paternal
d. Oda a Espanya
e. El Comte Arnau:
1. la llegenda del Comte Arnau i el romanç
popular
2. L’interès de Joan Maragall pel mite del Comte
Arnau. Relació amb Nietzsche i el
Modernisme. Parts del poema I i II
3. Part III
4. Parts IV i V
5. Part VI
6. Parts VII-VIII
7. Parts IX-X
f. El mal caçador
g. Joan Garí
h. Cant espiritual
i. Comparació cants espirituals

4. RECITACIÓ
-Es farà una memorització i recitació d’un poema per a cada
classe.
-Cada classe tindrà un poema diferent per recitar.
-La recitació es filmarà i s’inclourà al bloc.

5. ALTRES:
a. Reportatge del treball: fotografia (ebook)
b. Reportatge amb vídeo
c. Blog

6. EINES WEB 2.0


- Línia temporal (Dipity): imatges, enllaços, vídeos i text. Tema
a d’aspectes teòrics
- Glògster: temes d, e. Hi ha d’haver imatges, enllaços, àudios,
vídeos i text
- Power point-slideshare: temes b, f
- Prezi: tema c. Hi ha d’haver imatges, enllaços, text
- Movie maker: tema b. Reportatge del treball a l’aula i
presentacions. Reportatge de la recitació de poemes
- Ebook: Fotografies i textos periodístics de treball a l’aula.
Format: word (text i imatges)- PDF – penjar-ho a la web de llibre
digital ISSUU (http://issuu.com)
- Bloc: confecció d’un bloc per penjar-hi els millors treballs sobre
Maragall de tota la SO. Cada grup de 4rt farà un bloc, però hi
haurà un bloc guanyador que serà el bloc oficial del projecte
Maragall al col—legi Sant Miquel.

Pel que fa al comentari dels poemes, s’usarà el ppt o bé el prezi.

7. FONTS
SOBRE L’ANY MARAGALL
URL del recurs: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=58330

BIOGRAFIA
Url del recurs : http://www20.gencat.cat/portal/site/culturacatalana
Sobre la biografia i obra de Maragall
URL del recurs: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=18156
Néts i besnéts parlen del poeta
URL del recurs: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=644

EL MODERNISME
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23339&p_ex=Modernisme&p_num=3
http://lletra.uoc.edu/ca/periode/el-modernisme
http://www.xtec.es/~malons22/personal/modernisme1.htm

OBRA LITERÀRIA JOAN MARAGALL


http://www.escriptors.cat/autors/maragallj/pagina.php?id_sec=2069
http://lletra.uoc.edu/ca/autor/joan-maragall

8. METODOLOGIA DE TREBALL I TEMPORITZACIÓ


-Grups de 2/3 persones: cada alumne ha d’assumir les
responsabilitats que li toquin i les funcions en l’elaboració del treball
-Metodologia de treball: presentació de forma esquematitzada de
l’organització del treball i de les eines usades
-Conclusió del treball: s’hi ha d’incloure una valoració del treball en
equip, dels continguts apresos i de les eines usades
-Valoració: es valorarà el treball a l’aula, la constància, la
presentació del treball, el rigor en la informació presentada, la
memorització, la puntualitat i l’exposició oral
- Lliurament: s’ha de lliurar el treball al pou obert per a aquest tema
-Temporització: el treball comença la setmana del 17-21 de gener i
acaba la setmana del 21 al 25 de febrer
9. SANT JORDI
Un altre aspecte del projecte Maragall és la redacció d’un text literari,
en el gènere de poesia, que tingui algun punt en comú amb la
poesia del poeta: la temàtica –reflexió sobre la poesia, l’amor, la
poesia civil, el tema llegendari, la reflexió sobre la mort i les
creences...
El poema ha de seguir un procés d’elaboració: pluja d’idees, cerca
de mots, cerca d’imatges poètiques, ús –si cal- de la mesura, la rima,
el ritme.
El poema ha de tenir títol.
Es pot escriure una sèrie poemàtica composta per més d’un poema.

Lliurament: el text s’ha de lliurar com a màxim el dilluns 14 de


febrer en format paper. Paral—lelament, s’ha d’enviar al pou en un
document. En el nom del document hi ha de constar el nom de
l’alumne.

También podría gustarte