Está en la página 1de 1

ahava chaDasha

A.Cohen
intro
Gm F/A B¨ C#º Dm7 /C BØ E7

 

   

Am7 /G F#Ø B7 Em7 /D C#Ø D7

    
5

A

Gm

          
F B¨ C Dm F Gm F
          
      
9
ve ach- shav she he im mi - shu a - cher lo ni- shar - li e -
a - ha - va ko mat'a hi - ta - var - ti mi - me - na lo ra - i - ti da - var
me ach- shav a - ni kvar lo a - cha - ke el ha - yam e - lech

B¨ C Dm F Gm F B¨ C

                    
     
13
- la pa shut le - va- ter a - hav - ti ha - kol a - hav - ti o - ta
rak rat - si - ti o - ta ma - ba - ta be e - nay az ga - ram - li lish - ko -
el ha she - mesh ef - neh ki ha or shel -a ets - li kvar ka - vah

Dm F Gm F B¨ C Dm F

            
       
17
ch ach a - ni lo i - ta a - ni lo i - ta
ach et ma - a she a - ni et dar - ki
a - ha - va cha - das - ha hi - ne a - ni ba

B
Gm F/A B¨ C#º Dm7 /C BØ E7

        

21
ah ah

Am7 /G F#Ø B7 Em7 /D C#Ø D7

      
25