P. 1
Drumuri Trasee Benonia Cososchi

Drumuri Trasee Benonia Cososchi

5.0

|Views: 14.520|Likes:
Publicado porMihai Razvan

More info:

Published by: Mihai Razvan on Mar 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

Sections

 • Prefaţa
 • CUPRINS
 • EVOLUŢIA DRUMURILOR
 • 1. GENERALITĂŢI
 • 1.1. Introducere
 • 1.2. Scurt istoric
 • 2. CLASIFICAREA DRUMURILOR
 • MIŞCAREA VEHICULELOR TRAFICUL RUTIER
 • 1. ELEMENTE PRIVIND MIŞCAREA VEHICULELOR
 • 1.1. Tipuri de vehicule
 • 1.2. Acţiunea reciprocă vehicul-cale
 • 1.3. Rezistenţe întâmpinate la mişcarea vehiculelor
 • 1.4. Frânarea vehiculelor
 • 1.4.1. Mecanismul frânării
 • 1.4.2. Coeficientul de frecare la frânare
 • 1.4.3. Distanţe de frânare
 • 2. TRAFICUL RUTIER
 • 2.1. Elemente generale
 • 2.1.2. Clasificarea traficului
 • 2.2. Caracteristicile traficului rutier
 • 2.2.1. Componenţa traficului
 • 2.2.2. Intensitatea traficului
 • 2.2.3. Contactul roată-cale
 • 2.2.4. Viteza traficului
 • 2.2.5. Densitatea circulaţiei
 • 2.3. Investigarea caracteristicilor traficului
 • 2.4. Legile traficului rutier
 • 2.5. Traficul de perspectivă
 • GEOMETRIA DRUMURILOR
 • 1. DRUMUL IN PLAN
 • 1.1. Elemente introductive
 • 1.2. Mişcarea vehiculelor în curbe
 • 1.3. Racordarea aliniamentelor cu arce de cerc
 • 1.4. Racordarea în plan
 • 1.4.2. Lungimea arcului de curbă progresivă
 • 1.4.3. Clotoida
 • 1.4.3.1. Proprietăţile şi ecuaţiile parametrice ale clotoidei
 • 1.4.3.2. Elementele geometrice şi trasarea clotoidei
 • 1.4.3.3. Tipuri de racordări cu clotoida
 • 1.4.3.4. Racordări speciale cu clotoida
 • 1.5. Racordarea în spaţiu
 • 1.5.1. Derapajul şi combaterea lui
 • 1.5.2. Condiţii de confort. Raze convenţionale
 • 1.6. Amenajarea curbelor
 • 1.6.1. Elemente introductive
 • 1.6.2. Amenajarea curbelor izolate
 • 1.6.3. Amenajarea curbelor succesive (apropiate)
 • 1.7. Vizibilitatea în plan
 • 1.7.2. Ipoteze pentru calculul distanţei de vizibilitate
 • 1.7.3. Vizibilitatea în curbe
 • 1.7.4. Vizibilitatea la intersecţii de drumuri
 • 2. DRUMUL IN PROFIL LONGITUDINAL
 • 2.1. Elementele profilului longitudinal
 • 2.2. Criterii pentru proiectarea liniei roşii
 • 2.3. Racordarea declivităţilor
 • 2.3.1. Elementele geometrice ale racordărilor verticale
 • 2.3.2. Raza racordărilor verticale
 • 3. DRUMUL IN PROFIL TRANSVERSAL
 • 3.1. Elemente introductive
 • 3.2. Elementele profilului transversal
 • 3.3. Partea carosabilă
 • 3.3.1. Lăţimea părţii carosabile în aliniament
 • 3.3.2. Lăţimea părţii carosabile în curbe
 • 3.3.3. Amenajarea supralărgirii
 • 3.3.4. Bombamentul căii
 • 3.3.5. Gabaritul de liberă trecere
 • CAPACITATEA DE CIRCULAŢIE
 • 1. ELEMENTE INTRODUCTIVE
 • 2. CALCULUL CAPACITĂŢII DE CIRCULAŢIE
 • 2.1. Principiul de calcul
 • 2.2. Calculul pentru drumuri cu două benzi de circulaţie
 • 2.4. Calculul pentru autostrăzi
 • 3.2. Amenajarea intersecţiilor
 • 3.2.1. Elemente introductive
 • 3.2.3. Elemente constructive ale intersecţiilor
 • 3.2.4. Intersecţii la nivel
 • 3.2.5. Intersecţii denivelate
 • STUDIUL TRASEULUI
 • 1. CRITERII CARE STAU LA BAZA STABILIRII TRASEULUI
 • 1.1. Criterii social-administrative şi economice
 • 1.2. Criterii tehnice
 • 1.2.1. Criterii de relief
 • 1.2.1.1. Trasee de vale
 • 1.2.1.2. Trasee de culme
 • 1.2.1.3. Trasee de traversare a culmilor şi văilor
 • 1.2.2.4. Trasee de coastă
 • 1.2.2. Criterii geologice, hidrogeologice, geotehnice
 • 1.2.3. Criterii hidrologice
 • 1.2.4. Criterii climatice
 • 1.2.5. Criterii speciale
 • 2. COMPARAREA TEHNICO-ECONOMICĂ A VARIANTELOR
 • 2.1. Indicatori tehnici
 • 2.2. Indicatori economici
 • 3. ETAPELE DE STUDIU AL TRASEULUI
 • 3.1. Documentarea
 • 3.2. Studiul pe hărţi şi planuri
 • 3.3. Recunoaşterea pe teren
 • 3.4. Studii pe teren
 • 3.4.1. Trasarea şi pichetarea
 • 3.4.2. Nivelmentul
 • 3.4.3. Reperarea
 • 4. CALCULUL TERASAMENTELOR
 • 4.1. Elemente generale
 • 4.2. Calculul suprafeţei profilurilor transversale
 • 4.3. Calculul volumelor de terasamente
 • 4.4. Mişcarea terasamentelor
 • 4.4.1. Elemente introductive
 • 4.4.2. Mişcarea transversală a terasamentelor
 • 4.4.3. Mişcarea longitudinală a terasamentelor
 • 4.4.3.1. Metoda Lalanne
 • 4.4.3.2. Metoda Bruckner
 • 5. ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE
 • BIBLIOGRAFIE

Benonia Cososchi

S

A

T B

Editura Societăţii Academice "MATEI-TEIU BOTEZ" IASI

Benonia Cososchi

S

A

T B

Editura Societăţii Academice "MATEI-TEIU BOTEZ" Iaşi - 2005

Referent ştiinţific: Prof. dr. ing. Gheorghe Gugiuman

Tehnoredactare computerizată:
Benonia Cososchi

Grafică:
Benonia Cososchi

Coperta:
Benonia Cososchi

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
COSOSCHI, BENONIA Drumuri : trasee / Benonia Cososchi. - Iaşi : Editura Societăţii Academice "Matei-Teiu Botez", 2005 ISBN 973-7962-58-3 625.7 656.1

© Benonia Cososchi

Prefaţa
Manualul universitar “DRUMURI. Trasee” a fost elaborat în concordanţă cu programa analitică a disciplinei DRUMURI I, din planul de învăţământ pentru specializarea Căi Ferate, Drumuri, Poduri (CFDP, anul III, semestrul 5, anul universitar 2004/2005), de la Facultatea de Construcţii din Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi. Conţinutul manualului este unul minim, referindu-se la problemele ce trebuie abordate în mod obligatoriu. Prezentarea conţinutului celor cinci capitole ale manualului s-a realizat ţinând seama că : studenţii vin în contact practic pentru prima dată, cu problemele ce intervin la proiectarea traseelor de drumuri astfel încât acestea să permită desfăşurarea în condiţii optime, tehnice şi economice, a traficului rutier ; studenţii au parcurs disciplina de Topografie şi nu au parcurs disciplinele de Geotehnică şi de Poduri. Ca urmare a observării de-a lungul timpului, a modului cum studenţii receptează abordarea problemelor referitoare la traseele de drumuri prin reprezentarea lor în trei planuri, au fost incluse înt-un capitol unic (GEOMETRIA DRUMURILOR) toate aspectele privind traseul, profilul în lung şi profilul transversal al drumurilor. Manualul este destinat studenţilor de la specializarea CFDP precum şi absolvenţilor care doresc să-şi reîmprospăteze cunoştinţele de specialitate în domeniu.

12 febr. 2005

Prof. dr. ing. Benonia Cososchi

2

CUPRINS
Pag. 1 2 5 5 5 6 8 13 13 13 15 20 29 29 31 32 36 36 36 37 37 40 44 46 50 51 55 57 60 60 60 63 66 69 70 75 77 77 82 85 93

I

II.

III.

Prefaţa. Cuprins. EVOLUŢIA DRUMURILOR 1. GENERALITĂŢI. 1.1. Introducere. 1.2. Scurt istoric 2. CLASIFICAREA DRUMURILOR. MIŞCAREA VEHICULELOR. TRAFICUL RUTIER. 1. ELEMENTE PRIVIND MIŞCAREA VEHICULELOR 1.1. Tipuri de vehicule 1.2. Acţiunea reciprocă-vehicul-cale. 1.3. Rezistenţe întâmpinate la mişcarea vehiculelor. 1.4. Frânarea vehiculelor. 1.4.1. Mecanismul frânării. 1.4.2. Coeficientul de frecare la frânare. 1.4.3. Distanţe de frânare. 2. TRAFICUL RUTIER 2.1 Elemente generale. 2.1.2. Clasificarea traficului. 2.2. Caracteristicile traficului rutier. 2.2.1. Componenţa traficului. 2.2.2. Intensitatea traficului. 2.2.3. Contactul roată-cale. 2.2.4. Viteza traficului. 2.2.5. Densitatea circulaţiei. 2.3. Investigarea caracteristicilor traficului. 2.4. Legile traficului rutier. 2.5. Traficul de perspectivă. GEOMETRIA DRUMURILOR 1. DRUMUL IN PLAN. 1.1. Elemente introductive. 1.2. Mişcarea vehiculelor în curbe. 1.3. Racordarea aliniamentelor cu arc de cerc. 1.4. Racordarea în plan. 1.4.1. Elemente introductive. 1.4.2. Lungimea arcului de curbă progresivă. 1.4.3. Clotoida. 1.4.3.1. Proprietăţile şi ecuaţiile parametrice. 1.4.3.2. Elementele geometrice şi trasarea. 1.4.3.3. Tipuri de racordări cu clotoida. 1.4.3.4. Racordări speciale cu clotoida.

3 Racordarea în spaţiu. 1.5.1. Derapajul şi combaterea lui. 1.5.2. Condiţii de confort. Raze convenţionale. 1.6. Amenajarea curbelor. 1.6.1. Elemente introductive. 1.6.2. Amenajarea curbelor izolate. 1.6.3. Amenajarea curbelor succesive (apropiate). 1.6.3.2. Amenajarea curbelor succesive de acelaşi sens. 1.6.3.3. Amenajarea curbelor succesivede sens contrar. 1.7. Vizibilitatea în plan. 1.7.2. Ipoteze pentru calculul distanţei de vizibilitate. 1.7.3. Vizibilitatea în curbe. 1.7.4. Vizibilitatea la intersecţii de drumuri. 2. DRUMUL ÎN PROFIL LONGITUDINAL. 2.1. Elementele profilului longitudinal. 2.2. Criterii pentru proiectarea liniei roşii. 2.3. Racordarea declivităţilor. 2.3.1. Elementele geometrice ale racordărilor verticale. 2.3.2. Raza racordărilor verticale. 2.3.2.1. Raza racordărilor verticale convexe. 2.3.2.2. Raza racordărilor verticale concave. 3. DRUMUL ÎN PROFIL TRANSVERSAL. 3.1. Elemente introductive. 3.2. Elementele profilului transversal. 3.3. Partea carosabilă. 3.3.1. Lăţimea părţii carosabile in aliniament. 3.3.2. Lăţimea părţii carosabile in curbe. 3.3.3. Amenajarea supralărgirii. 3.3.4. Bombamentul căii. 3.3.5. Gabaritul de liberă trecere. CAPACITATEA DE CIRCULAŢIE 1. ELEMENTE INTRODUCTIVE. 2. CALCULUL CAPACITĂŢII DE CIRCULAŢIE. 2.1. Principiul de calcul. 2.2. Calculul pentru drumuri cu două benzi de circulaţie. 2.3. Calculul pentru drumuri cu mai mult de două benzi. 2.4. Calculul pentru autostrăzi. 3. AMENAJĂRI PENTRU SPORIREA CAPACITĂŢII DE CIRCULAŢIE 3.1. Amenajări în profilul longitudinal. 3.2. Amenajarea intersecţiilor. 3.2.1. Elemente introductive. 3.2.2. Elemente necesare pentru proiectarea intersecţiilor. 3.2.3. Elemente constructive ale intersecţiilor. 3.2.4. Intersecţii la nivel. 1.5. 100 100 105 111 111 116 118 120 124 128 129 137 143 145 145 147 159 159 162 162 167 170 170 175 184 184 189 196 198 199 201 201 207 207 209 213 218 219 219 222 222 224 226 232

IV.

4. 2. Documentarea. Indicatori tehnici. Metoda Lalanne.1. Reperarea.4.2.4.2.2. Recunoaşterea pe teren.1. 1.2.2.1. Calculul suprafeţei profilurilor transversale. Mişcarea transversală a terasamentelor.4. Criterii climatice. 5.3.1. 3.2. 3. 3.4.4 3. 1.3. Trasee de traversare a culmilor şi văilor.4.2. Metode de trasare a curbelor. Criterii de relief.1. CRITERII CARE STAU LA BAZA STABILIRII TRASEULUI 1.2. 3.4. 1. ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE: BIBLIOGRAFIE 236 242 242 242 244 244 245 246 247 250 257 260 261 262 262 262 263 269 269 270 273 274 274 275 280 281 282 282 283 289 293 293 295 297 297 300 302 304 V. Trasee de vale.1. 4. 4. Criterii social administrative şi economice.2. Nivelmentul. 4.1. 1.1. Criterii speciale. 3.1. Criterii tehnice. ETAPELE DE STUDIU AL TRASEULUI. Trasarea şi pichetarea.4. 1. 1.2. 4. 4. Studiul pe hărţi şi planuri. 3. Metoda Bruckner. 1.1.2.4. Criterii geologice. 1. 4. . 1. 1. Mişcarea longitudinală a terasamentelor.2. COMPARAREA TEHNICO-ECONOMICĂ A VARIANTELOR. 4.4. 2.1. Mişcarea terasamentelor.3.3. Elemente introductive.1. Elemente generale.4.4. 1. Trasee de coastă. Trasee de culme.3. 3.5.5.3.2.2. Calculul volumelor de terasamente.4.2.2. 3. 2.2. 3.3.1. 4. Intersecţii denivelate. Indicatori economici.1. STUDIUL TRASEULUI. hidrogeologice şi geotehnice. CALCULUL TERASAMENTELOR.2.4. 4.2.3. Criterii hidrologice.1. Studii pe teren.

suprastructura (mijloacele de transport) are caracteristici tehnice şi funcţionale adaptate căilor pe care se deplasează. 1. Intre infrastructură şi suprastructură există relaţii de intercondiţionare: .). .). . deoarece fiecare mod de transport are domenii de activitate diferite din mai multe puncte de vedere şi anume: viteza de transport. preponderent autovehicule.) şi punctele de origine şi de destinaţie (autogări. are caracteristici adaptate acestui scop. tuneluri.1. precum şi obiectului transporturilor (transport de persoane. mărfuri. aerian. mărfurilor. etc. Drumurile asigură transportul oamenilor. consumul specific de energie. având funcţia de a asigura deplasarea autovehiculelor în condiţii de siguranţă şi confort. In comparaţie cu celelalte moduri de transport. etc. impactul asupra mediului înconjurător. Intre modul de transport rutier şi celelalte moduri de transport (feroviar. şi transport prin conducte) folosite în sistemul naţional de transport al ţării noastre există o anumită concurenţă.infrastructura. socială şi culturală constituie o ramură de activitate omniprezentă. etc.EVOLUŢIA DRUMURILOR 1. Dintre avantaje se menţionează: .4 milioane. a altor valori materiale şi a valorilor culturale între două puncte numite: de origine (de plecare). etc. natura transporturilor (persoane. fără excluderea vreunuia. alcătuită din căi rutiere (drumuri. autostrăzi). naval. lucrări de artă (poduri. transportul rutier prezintă o serie de avantaje. respectiv de destinaţie (de sosire).infrastructura. alcătuită din mijloacele de transport. Introducere. etc. de mărfuri. prin contribuţia lor la viaţa economică. Pentru realizarea transporturilor rutiere sunt necesare: . capacitatea (volumul) mijlocului de transport. GENERALITĂŢI. străzi.) Complexul infrastructura transportului rutier + suprastructura transportului rutier reprezintă modul de transport rutier. al căror număr este în prezent de circa 4.suprastructura. Deşi transporturile rutiere nu sunt generatoare de valoare. dar şi dezavantaje.

de intermediar practic indispensabil între celelalte moduri de transport.n. de la potecă la autostradă. la Drobeta. cuceriri care au impulsionat dezvoltarea drumurilor. . 7000 de ani. de la sfârşitul societăţii primitive. ele asigurând relaţiile cu lumea imediată sau îndepărtată. 1.e.. datorită capacităţii mici de transport a autovehiculelor.) nu vor apare modificări esenţiale la nivelul infrastructurii transporturilor rutiere. construcţiilor. anii circa 3000 î.. când s-a inventat roata.e.2. Via Apia – primul drum roman construit în anul 312 î. Se menţionează construcţia în anii 102.n. . consumul mare de astfel de resurse conduce la dependenţa energetică a ţării de importuri. hidrocarburile reprezentând resurse naturale neregenerabile. a însoţit istoria popoarelor.60 kilometri pe zi.n. Evoluţia drumurilor. Ce trebuie reţinut însă.consumul mare de energie fosilă pe tona transportată. Datorită acestor avantaje. ca traseu şi orar..n.n. care este proporţională cu consumul de carburanţi fosili şi mult mai mare în comparaţie cu poluarea produsă de transportul feroviar. . cererea de transport este satisfăcută în perioada actuală (anul 2000) în proporţie de circa 85% pentru pasageri şi de 87% pentru mărfuri.) şi drumurile romane (sfârşitul secolului al IV-lea Î. dintre care unele au valabilitate şi în prezent.. . fără manipulări şi transbordări repetate. . asigurând o viteză de deplasare de 45. Primele drumuri datează de acum cca. Din antichitate. cu prognoza de epuizare la orizontul anilor 2030 pentru ţiţei şi 2070 pentru gaze naturale. Dintre dezavantajele transportului rutier se menţionează: . constituind dovezi ale dezvoltării comerţului.poluarea mediului înconjurător. Scurt istoric. transportul rutier pătrunzând în locuri inaccesibile altor moduri de transport. Drumurile .operativitatea. este faptul că în cazul înlocuirii energiei fosile cu energie alternativă (hidrogen lichid. Aceste dezavantaje au condus la preocupările privind utilizarea altor surse de energie pentru transportul rutier. In acelaşi timp.) a podului peste Dunăre.6 Benonia Cososchi . De la romani există reguli tehnice pentru construcţia şi exploatarea drumurilor.e. etc. culturii şi forţei militare. în condiţiile ţării noastre. se amintesc: drumurile pentru construcţia piramidelor din Egipt ( piramida lui Kheops. Pe teritoriul Daciei apariţia şi dezvoltarea drumurilor a precedat perioada cuceririlor romane.). pile electrice.).105 (e.e.cele mai vechi căi de comunicaţie terestre – sunt o expresie a firii omeneşti şi a colectivităţilor umane.rolul de legătură.a constituit un model pentru construcţia reţelei de drumuri militare şi comerciale a Imperiului Roman (circa 200 000 km). necesare pătrunderii mărfurilor romane. de către Apolodor din Damasc şi în continuare. drumurile adiacente Zidului Chinei (anii circa 1000 î. cu autovehiculele transportându-se atât oameni cât şi practic orice fel de marfă..mobilitatea.accesibilitatea.

„Legea drumurilor” din anul 1974. străzile centrale din capitatele Iaşi şi Bucureşti fiind podite cu bârne. Ministerul Transporturilor a devenit organ de autoritate. etc. a început în anul 1932. In anul 1929. care conţine măsuri oficiale de organizare a construcţiei şi întreţinerii drumurilor. a Regulamentului Organic. Un moment istoric în dezvoltarea reţelei de drumuri pe teritoriul ţării noastre este apariţia. Astfel. Un eveniment important în istoria tehnicii rutiere mondiale a fost primul Congres Mondial de Drumuri. Trasee. pentru toate drumurile. Pe lângă vechile trasee ale drumurilor romane au apărut şi altele noi. precum: folosirea la drumuri a materialului pietros cu granule poliedrice în locul celor rotunjite. necesitatea introducerii curbelor progresive. clasificate în categoriile: naţionale. a apărut o nouă lege a drumurilor. In perioada anilor 1944-1985. drumurile au înregistrat o perioadă de regres. drumuri comunale şi drumuri vicinale. prin intermediul unor firme străine. prin care s-a renunţat la categoria drumurilor vicinale. drumuri judeţene. Construcţia drumurilor modernizate. reţeaua rutieră din ţara noastră s-a perfecţionat prin realizarea îmbrăcăminţilor moderne. care a avut loc în anul 1908 la Paris şi la care a participat şi ţara noastră (aceste congrese continuă să aibă loc la fiecare 4 ani). judeţene şi comunale. perioadă în care s-au executat circa 25 000 km de drumuri pietruite. pe teritoriul ţării existau circa 57 000 km drumuri pietruite. 13. Apariţia automobilului la începutul secolului al XX-lea a revoluţionat transporturile pe drumuri. Prin Legea nr. Legea drumurilor din 1906 aducând o serie de reglementări în această direcţie. până la Unirea din anul 1859. După retragerea romanilor şi năvălirea popoarelor migratoare. Cap. Cu unele modificări şi completări această lege a rămas în vigoare până în anul 1906. In anul 1868 a fost promulgată prima Lege pentru drumuri din ţara noastră. s-au realizat lucrări . Concomitent au existat preocupări intense şi din partea inginerilor români. precum şi legătura acestora cu porturile de la Dunăre. precum şi în alte direcţii. I. în anul 1832. Moldova şi Ţara Românească.DRUMURI. asigurând legătura între Transilvania. Un loc important în această activitate a avut inginerul român Elie Radu. Evul Mediu a însemnat o nouă perioadă de dezvoltare a drumurilor pe teritoriul ţării noastre. La acea dată. după Marea Unire. alegerea razelor curbelor în funcţie de viteza vehiculelor. Concomitent cu acţiunea de modernizare a drumurilor. Cu acea ocazie s-au discutat recomandări tehnice. 7 a drumurilor până la Apulum ((Alba Iulia) şi până la Napoca (Cluj –Napoca). condiţiile de asigurare a vizibilităţii. când acestea au fost clasificate astfel: drumuri naţionale. în cele două principate s-au şoseluit (pietruit) 682 km de drumuri. fost profesor emerit la Facultatea de Construcţii din Iaşi. care să asigure condiţiile de circulaţie pentru autovehicule. care în anii 1934-1935 au organizat prima „şosea laborator” sub conducerea inginerului Dimitrie Atanasiu. De prin anii 1650 datează primele preocupări pentru menţinerea curăţeniei drumurilor. lungimea acestora ajungând la circa 35 000 km. pe care le învăţăm şi le aplicăm şi în prezent. distrugându-se în mare parte. coordonare şi control.

care pe teritoriul ţării noastre va avea lungimea de 870 km. destinate satisfacerii cerinţelor de transport rutier ale unor persoane juridice sau fizice. Criteriul funcţional şi administrativ. Bucureşti-Piteşti.) şi pentru acces în incinte şi în interiorul acestora. constând din totalitatea drumurilor publice.3. drumurile făcând concomitent. agricole. Prin Ordonanţa nr. în localităţi. .teritorial. pentru activităţi productive (forestiere.căi rutiere interurbane. între care: prima autostradă din România.43/97 şi Legea nr. în afara localităţilor. . etc. 2. care în ordinea scăderii importanţei sunt: .8 Benonia Cososchi rutiere remarcabile. obiectul mai multor clasificări. în funcţie de mai multe criterii. energetice. numite şi drumuri sau şosele. Se folosesc mai multe clasificări ale drumurilor. Criteriul circulaţiei permise. ale populaţiei şi pentru apărarea ţării. CLASIFICAREA DRUMURILOR. . miniere. . Criteriul proprietăţii şi destinaţiei. 82/1998 este stabilit regimul juridic al drumurilor din ţara noastră. Criteriul amplasării.drumuri închise circulaţiei publice. 2. aparţinând proprietăţii publice a statului şi destinate satisfacerii cerinţelor de transport rutier ale economiei naţionale. precum şi din drumurile proprietate privată care deservesc obiective turistice sau alte obiective la care are acces publicul.1. petroliere. de construcţii.4. constând din drumuri proprietate privată ce deservesc obiective la care nu are acces publicul. care atinge cota maximă de 2043 m (anul 1974).drumuri proprietate privată.drumuri de interes naţional. . 2.drumuri deschise circulaţiei publice. Din punct de vedere funcţional şi administrativ – teritorial drumurile publice sunt diferenţiate în trei categorii. .drumuri publice.2. în lungime de 96 km. în lungime de circa 113 km (anul 1972). numite străzi. drumul care traversează munţii Făgăraş (Transfăgărăşanul). a început construcţia autostrăzii europene nord-sud (TEM).căi rutiere urbane. 2. . 2.

.1. la care intersecţia cu alte căi de comunicaţie se face denivelat. T.drumuri de interes judeţean. precum şi autostrada Bucureşti-Piteşti (A1). separate de banda mediană. P.DN7). cu obiective de interes naţional. L. Drumurile expres sunt drumuri naţionale de mare viteză. care circulă în cele două sensuri pe căile unidirecţionale (fiecare având cel puţin două benzi de circulaţie). Cap. In capitala ţării îşi au originea un număr de şapte drumuri naţionale (DN1. fiind reglementată intersecţia la nivel numai pentru viraje la dreapta. L Administraţia Naţională a Drumurilor . I. inclusiv autostrăzi şi drumuri expres. iar intersecţia cu alte căi de comunicaţie se face denivelat. indicativul (denumirea prescurtată) şi administratorul. pentru evitarea întretăierii fluxurilor de circulaţie. In tabelul I. precum şi legătura cu ţările vecine. Tabelul I. 2. care sunt deschise traficului internaţional. Categoria drumurilor de interes naţional aparţine proprietăţii publice a statului şi cuprinde drumurile naţionale (DN).N.1. A. 9 . care asigură legătura capitalei ţării cu reşedinţele de judeţ. Drumuri de interes naţional.1. Trasee. De interes judeţean De interes local Autostrăzile sunt căi rutiere destinate numai circulaţiei autovehiculelor. legătura între capitatele de judeţ.. Localităţile sunt ocolite sau se traversează denivelat.. Încadrarea în această categorie se face conform Acordului European privind Marile Drumuri pentru Trafic .D. Accesul autovehiculelor pe autostradă se face numai prin puncte special amenajate. Ele fac parte din reţeaua drumurilor naţionale şi sunt administrate de Ministerul Lucrărilor Publice Amenajării Teritoriului şi Locuinţei.A. Drumurile europene sunt drumurile naţionale.drumuri de interes local.4. Pentru staţionarea accidentală a autovehiculelor există benzi de staţionare. sunt prezentate denumirile drumurilor publice pentru fiecare sferă de interes. Categoria funcţională şi administrativ-teritorială Administrare Sfera de interes De interes naţional Denumire Autostrăzi Drumuri expres Drumuri europene Drumuri naţionale principale Drumuri naţionale secundare Drumuri judeţene Drumuri comunale Drumuri vicinale Indicati v A DN DN + E DN DN DJ DC Prefecturi Primării comunale şi orăşeneşti M.DRUMURI.

10 Benonia Cososchi internaţional. care nu au fost incluse în categoriile menţionate. fac legătura reşedinţelor de judeţ între ele. înregistrată la ultimul recensământ general de trafic. cu staţiunile balneoclimaterice. Drumurile principale sunt drumurile naţionale care fac legătura între capitala ţării cu reşedinţele de judeţ. care nu sunt fragmentate de către drum.drumurile vicinale. Drumurile secundare sunt toate celelalte drumuri naţionale. proprietate publică a judeţelor. Drumuri de interes judeţean. care obligă la asigurarea caracteristicilor tehnice corespunzătoare acestui scop.4.N.D. . Fac parte din reţeaua drumurilor judeţene şi sunt administrate de prefecturi.drumurile comunale (D. străzi de legătură (cu 4 benzi). cu obiective importante pentru apărarea ţării. străzi colectoare (cu 2 benzi). precum şi a oraşelor şi satelor între ele. care asigură legăturile între reşedinţele de comunelor cu oraşele şi satele componente. . 2. Ele asigură legătura între reşedinţele de judeţ şi municipiile şi oraşele din judeţ. Drumuri de interes local. Căile rutiere din această categorie sunt proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt amplasate. Drumurile naţionale care traversează municipii sunt administrate de primăriile municipale. In localităţile rurale străzile sunt clasificate astfel: străzi principale. care deservesc mai multe proprietăţi şi sunt amplasate la limita proprietăţilor. Includerea în această categorie se face dacă intensitatea medie zilnică anuală a traficului (MZA). cu porturi şi aeroporturi.3. intensitatea medie zilnică anuală a traficului fiind mai mică decât 3500 vehicule fizice. .străzile. străzi de deservire locală (cu o bandă de circulaţie).C. cu obiectivele turistice. iar cele care traversează alte localităţi decât municipiile sunt administrate de A. străzi secundare.). Din această categorie fac parte drumurile judeţene (DJ).2. In localităţile urbane străzile sunt clasificate astfel: străzi magistrale (cu 6 benzi de circulaţie).4. 2. Acestea sunt: . cu reşedinţele de comune. La racordarea drumurilor publice din afara localităţilor cu străzile se aplică principiul conform căruia primele trebuie să se continue cu străzi de acelaşi rang sau superior în traversarea localităţilor. a fost mai mare de 3500 vehicule fizice. care sunt drumuri publice amplasate în interiorul localităţilor urbane şi rurale. precum şi cu principalele puncte de control de frontieră.

fiecare drum având concomitent o clasă tehnică şi o categorie funcţională şi administrativă.DRUMURI.000 1. I. Intensităţile traficului se exprimă în vehicule etalon autoturisme şi în vehicule fizice (efective. În tabelul I. Clasa tehnică este independentă de toate celelalte categorii. Pentru clasificarea tehnică se ia în consideraţie intensitatea traficului (tabelul I.000 16. Tabelul I.6. destinate şi traficului de vehicule străine. cu caracteristici bine determinate.000 sub 750 sub 100 sub 75 I II III IV V Foarte intensă Intensă Medie Redusă Foarte redusă 2.2.401-3.drumuri europene.000-4. Criteriul traficului preponderent. 11 2. calcul.0018.5. Clasa tehnică Intensitatea traficului Caracteristicile traficului de perspectivă Intensitatea medie zilnică Intensitatea orară de anuală. M.A.000 peste 16. exprimată prin intensitatea medie zilnică anuală (MZA .Z.500 100-550 75-400 sub 1.500-8. Clasificarea tehnică se foloseşte la planificarea şi proiectarea lucrărilor de drumuri (la stabilirea vitezei de proiectare). pentru utilizarea în anumite scopuri. în care se transformă (după anumite criterii) vehiculele fizice. Ioc Numărul de vehicule Etalon Fizice Etalon Fizice autoturisme ( efective) autoturisme ( efective) peste 21.000 1. Din punctul de vedere al traficului preponderent (al traficului căruia îi este destinat drumul) se deosebesc: .3. reale). .). Criteriul clasei tehnice. Vehiculul etalon este un vehicul convenţional. Trasee.000 11.200 4. se consideră o proporţie de autocamioane de maxim 30%. lungimea minimă a sectorului cu o anumită clasă tehnică fiind de 20 km.000 2.număr de vehicule în 24 ore) şi prin intensitatea orară de calcul (Ioc) a traficului de perspectivă (perspectiva de 15 ani).200 11. Pe lungimea unui drum pot exista mai multe clase tehnice. La echivalarea traficului de vehicule fizice în trafic de vehicule etalon autoturisme.5013.500 750-3.000 2.2. se prezintă corelaţia între clasele tehnice şi categoria funcţională şi administrativ-teritorială a drumurilor publice.0011. care fac parte din reţeaua drumurilor de interes naţional şi asigură legătura cu punctele de control vamal rutier.00021.000 550-1. Cap.400 400-1.000 peste peste 3.

3.3. care leagă localităţi şi zone aflate la distanţă mare.drumuri de tip intermediar (de tip tranzitoriu).drumuri turistice.drumuri de tranzit. Criteriul gradului de perfecţionare tehnică. Au rolul de a evita neajunsurile provocate vieţii din localităţile ocolite de traficul de tranzit intens. Clasa tehnică I II III Numărul benzilor de circulaţie minim 2 x 2 4 2 Categoria funcţională şi administrativă Autostrăzi Drumuri expres Drumuri naţionale europene Drumuri naţionale principale Drumuri expres Drumuri naţionale europene Drumuri naţionale principale Drumuri judeţene Drumuri naţionale principale Drumuri naţionale secundare Drumuri judeţene Drumuri comunale Drumuri naţionale secundare Drumuri judeţene Drumuri comunale Drumuri vicinale IV 2 V 2 2. care pentru localităţile intermediare. în care scop acestea pot avea o clasă tehnică mai înaltă în raport cu categoria funcţională şi administrativ-teritorială (tabelul I.7. care sunt drumuri naturale sau din pământ. trebuie să existe pe traseele drumurilor expres şi a drumurilor europene. care au elemente geometrice corespunzătoare vitezei de proiectare necesară. Se diferenţiază trei categorii: .drumuri strategice.drumuri de tranzit ocolitoare (rocade urbane). . generatoare de traficuri importante.). aceasta permiţând desfăşurarea circulaţiei autovehiculelor şi în anotimpurile ploioase.drumuri de tip inferior (rudimentare). inclusiv în anotimpurile ploioase. la care calea este prevăzută cu un tip de pietruire. . iar sistemul rutier este prevăzut cu îmbrăcăminte modernă şi asigură circulaţia autovehiculelor în condiţii optime.drumuri moderne. Este clasificarea percepută de toţi utilizatorii. destinate transporturilor militare.12 Benonia Cososchi . . Tabelul I. . destinate în principal traficului de transport persoane în scop turistic. mici traficul preponderent este traficul de tranzit (de trecere). . uneori ameliorate. pe care în anotimpurile ploioase circulaţia este dificilă sau imposibilă. care conform normelor româneşti. .

1. Căruţa are un sistem de frânare. Pentru mişcarea pe un drum în scopul efectuării unui transport orice vehicul are nevoie de o cantitate de energie pentru învingerea rezistenţelor care apar la deplasare. In ceea ce priveşte relaţia vehicul-drum există diferenţe între cele două categorii de vehicule. ELEMENTE PRIVIND MIŞCAREA VEHICULELOR. 1.MIŞCAREA VEHICULELOR TRAFICUL RUTIER. fixată de osia din spate şi articulată de osia din faţă (osia directoare). Zdrobirea este . şi prin arderea în motor a carburantului fosil (provenit preponderent din ţiţei). In prezent.1. 1. Vehicule cu tracţiune animală. variabil. prin intermediul căreia se transmite la osii forţa de tracţiune generată de animalele înhămate. greutatea totală şi dimensiunile. Căruţele sunt normalizate în ceea ce priveşte capacitatea de încărcare. De osia din faţă este fixată oiştea. sunt: inima. pentru asigurarea la coborâre ( deplasare în pantă).1. Tipuri de vehicule. Indiferent de tipul de tracţiune în continuare se va folosi denumirea de vehicul. II. Cel mai vechi şi răspândit vehicul cu tracţiune animală. Această energie se obţine prin utilizarea forţei animalelor de tracţiune (vehiculul fiind denumit cu tracţiune animală sau hipomobilă). Greutatea căruţei şi a încărcăturii se repartizează în mod egal celor patru roţi. contactul dintre roată şi cale făcându-se prin intermediul unui bandaj metalic.1. are valori mai mici de 90°. Elementele principale ale căruţei. Roţile sunt construite din lemn sau metal. multe căruţe au roţi pe pneuri (improvizate din roţi vechi de autoturisme). unghiul de giraţie θ. Ultima categorie constitue majoritatea sau practic totalul vehiculelor.1. acţionează asupra căii prin zdrobire. vehiculul fiind denumit cu tracţiune mecanică sau autovehicul. destinat transportului de călători şi de bunuri materiale este căruţa. care fiind roţi trase. prezentate în fig. prin acţionare manuală asupra roţilor din spate. Această articulaţie permite mişcarea în curbe şi întoarcerea căruţei.

Osiile. care are rolul de a transmite momentul de torsiune de la motor la roţile motoare şi este alcătuit din: ambreiaj (pentru cuplarea şi decuplarea motorului). asigurând mersul cât mai lin al acestuia. care asigură transmiterea la roţile directoare a direcţiei comandată de la volan. Prin modul de construcţie. Vehicule cu tracţiune mecanică (autovehicule). . Fig. sistemul de alimentare cu carburant. dar din punct de vedere constructiv conţin următoarele părţi principale: .1. sistemul de ungere a pieselor în mişcare şi sistemul de răcire. . cutie de viteze (pentru variaţia vitezei la mersul înainte şi pentru mersul înapoi).1.sistemul de direcţie. . împreună cu: sistemul de aprindere.sistemul de transmisie. alcătuit din osii şi perechi de roţi pe pneuri.sistemul de propulsie. Alcătuirea şi giraţia căruţei 1. . . rigid. care au rolul de a prelua şi amortiza (în anumite limite) şocurile care apar în timpul deplasării vehiculului. Căruţa se foloseşte pentru transporturi locale. în funcţie de tipul şi destinaţia vehiculului.2.caroseria. după cum vehiculul se deplasează în aliniament sau în curbă). format din arcuri şi amortizoare. pe distanţe scurte. roţile directoare îşi pot . care are diferite forme şi dimensiuni. susţine caroseria şi diversele subansambluri. diferenţial (pentru rotirea roţilor motoare cu aceeaşi turaţie sau cu turaţii diferite. II. alcătuit dintr-un cadru metalic. prezintă avantajul că nu necesită consum de carburanţi şi dezavantajul că se deplasează cu viteză redusă (maxim 10 -15 km/h).şasiul.14 Benonia Cososchi accentuată la roţile cu bandaj metalic şi puternic atenuată la roţile pe pneuri. respectiv perechile de roţi pot fi: trase sau directoare (cele din faţă) şi motoare (cel mai frecvent numai roţile din spate).sistemul de rulare. Aceste vehicule există într-o mare diversitate. . alcătuit din motor (care transformă în lucru mecanic energia produsă prin arderea carburantului).sistemul de suspensie.

Trasee. La rularea roţilor pe cale apare o suprafaţă de contact rezultată din deformarea căii şi deformarea pneului. asupra roţii în mişcare. Acţiunea reciprocă vehicul-cale. 1.roţile asupra cărora acţionează momentul activ (de antrenare). aflat la intersecţia razelor de giraţie.DRUMURI. atunci când asupra roţii nu acţionează forţe exterioare. sunt roţile motoare.II. Această rază depinde de sarcina pe roată ( Pi ) . Fig. raza dinamică a roţii ( r d ) .raza statică a roţii ( r s ) . . . Giraţia autovehiculului.raza liberă a roţii ( r o ) . în timpul frânării acţionează cuplul de frânare aplicat roţilor. . roata fiind în repaus dar încărcată cu sarcina normală a roţii. iar presiunea în pneu este cea maximă de regim. care reprezintă distanţa dintre axul roţii şi suprafaţa de contact cu calea.2).roţile în axele cărora acţionează forţe sunt roţile trase. de presiunea în pneu şi de rigiditatea pneului. care corespunde diametrului maxim al cercului periferic. II. transmis de la motor.2. normale pe planul roţilor (fig. respectiv a modificării dimensiunilor acestora. care reprezintă distanţa dintre axul roţii şi suprafaţa de contact cu calea. Pentruca roţile să poată parcurge arce de cerc de raze diferite.atât asupra roţilor motoare cât şi asupra roţilor trase.sistemul de frânare. libere sau directoare. 2. Ca urmare a deformării pneurilor în procesul de rulare. Deplasarea vehiculelor are loc prin rularea roţilor pe cale sub acţiunea unor momente şi forţe. Cap. . se operează cu următoarele categorii de raze: . pentrucă asigură şi giraţia vehiculului. 15 schimba înclinarea faţă de osie. încărcată cu sarcina . alcătuit din frâna hidraulică (de serviciu) şi frâna mecanică (acţionată manual). astfel: . denumite şi roţi conduse.II. giraţia (rotirea) lor se face în jurul centrului instantaneu de rotaţie.

II. folosind relaţia: V = 3 .raza de rulare ( r r ) .1. ceea ce face ca reacţiunile la forţele şi momentele care acţionează asupra roţilor în timpul rulării să fie aplicate spre în faţă. II. reprezentând raza unei roţi convenţionale. Roata motoare (fig. se consideră vehiculul reprezentat prin roţi (fig. Momentul la roată Mr se înlocuieşte cu un cuplu de forţe egale: Fr . de şlefuire a suprafeţei căii şi este dată de relaţia: Fr = Fr' = Mr rd II. sunt N1 şi respectiv N2. Deformarea pneului este mai mare în partea din faţă a suprafeţei de contact (în direcţia de deplasare a vehiculului). fără alunecări sau patinări. de tipul şi starea căii de rulare. care rulează pe o cale nedeformabilă.93. Acţiunea reciprocă vehicul-cale în mişcarea uniformă.2. Pentru simplificare.numărul de rotaţii pe minut ale roţii reale. Forţa periferică F’r reprezintă acţiunea specifică roţii motoare.II. Reacţiunile căii asupra roţii.2 în care: K este coeficientul de deformare a pneului şi are vaori de 0... ca a roţii reale.1. roata trasă. la distanţa rd de axul roţii . acţionată de forţa F2 şi sarcina pe roată P2.3 1. acţionând forţe şi momente exterioare.3).1 în care: v este viteza de translaţie a centrului roţii reale. Această rază se calculează cu relaţia: rr = v ωr = 60 ⋅ v 2 ⋅ π ⋅ nr II.a). Pentru calcule practice. acţionată de momentul activ (momentul la roată) Mr şi sarcina repartizată roţii P1. de rigiditatea pneului.95 în funcţie de presiunea în pneu. la distanţa δ faţă de verticalele ce trec prin axele roţilor (fig. corespunzătoare sarcinilor verticale P1 şi P2. 1. Această rază depinde de regimul de mişcare a vehiculului.377 ⋅ r r ⋅ n r II.16 Benonia Cososchi normală. Raza de rulare se foloseşte pentru calculul vitezei V de deplasare a vehiculului. se adoptă următoarea relaţie pentru calculul razei de rulare: r r = K ⋅ ro II. n r .0. în km/h. aplicată la periferia roţii.2.3): roata motoare. . aplicată în axul roţii şi Fr' . în m/s.3.1. cu aceeaşi viteză unghiulară ( ω r ) şi aceeaşi viteză liniară ( v ) .4 .6 ⋅ r r ⋅ ω r = 0 .

1. Ecuaţiile de echilibru al forţelor şi momentelor faţă de axul roţii sunt: . Datorită forţelor menţionate apar reacţiunile T‘ şi N2. II.roata motoare.2.6 II. impiedicând deplasarea acesteia prin alunecare. Trasee.II. îndreptată în direcţia deplasării vehiculului.II. 1. Roata trasă (fig.10 în care: f este coeficientul de frecare la alunecare. Acţiunile şi reacţiunile roţi-cale în mişcarea uniformă. Pentruca roata motoare să ruleze fără alunecare trebuie să se respecte condiţia: 0 < T ≤ f ⋅ N1 = Tmax II.DRUMURI.5 II. b).9 T = Fr' − P1 ⋅ t în care: t se numeşte coeficient de rezistenţă la rulare.7 II. Valoarea reacţiunii tangenţiale T se deduce din ecuaţiile de echilibru ale forţelor şi momentelor : N1 – P1= 0 F’r – T = 0 Mr .roata trasă.2. Spre deosebire de roata motoare. Asupra roţii acţionează forţa de împingere F2 şi sarcina P2 repartizată roţii.3.b). Cap. sau coeficientul de aderenţă. termenul al doilea al ecuaţiei este neglijabil. acţiunea roţii trase asupra căii este preponderant de zdrobire (presare verticală). respectiv pe verticală. rd – N1. a). iar reacţiunea tangenţială este practic egală cu forţa periferică Fr' . care la rându-i depinde de momentul la roată şi de raza roţii. este o forţă de frecare ce produce rotirea roţii în jurul axului.3.T.8 II. 17 Reacţiunea tangenţială T a drumului asupra roţii motoare. care acţionează pe orizontală. Coeficientul t având valoare redusă. a) b) Fig. δ = 0 de unde: T = Mr δ − P1 rd rd II.

9. Pad deci: Tmax = f ⋅ Pad f = T max Pad II.12 II.15 în care: f are aceeaşi semnificaţie ca în relaţia II. Condiţia de rulare fără alunecare a roţii trase se exprimă prin relaţia: N2 ⋅ t ≤ N2 ⋅ f II. La autotrenuri. II. Dacă momentul motor este transmis la toate roţile vehiculului greutatea aderentă este egală cu greutatea totală a vehiculului. se numeşte forţă de aderenţă a roţii cu calea. Aceasta este proporţională cu încărcarea pe roţile motoare.a).18 F2 = T ' P2 = N 2 Benonia Cososchi II.18 Dacă Fr' depăşeşte forţa Tmax . Reacţiunea tangenţială T a căii asupra roţilor motoare (fig. asigură pornirea de pe loc şi deplasarea vehiculului dacă există relaţia: Fr' < Tmax II. prin modul de .10.2. Pentru a nu se produce alunecarea aceasta trebuie să aibă valori cuprinse între limitele: 0 < T ' ≤ f ⋅ N2 II. greutatea remorcilor nu participă la creşterea forţei de aderenţă. Mărimea maximă posibilă a reacţiunii tangenţiale.19 II. încărcare denumită greutate aderentă.14 N 2 ⋅ δ − T ' ⋅ rd = 0 Din aceste ecuaţii rezultă: F2 = N 2 ⋅ = N2 ⋅ t rd în care: t are aceeaşi semnificaţie ca în relaţia II.2.3. Pentru sporirea greutăţii aderente la autocamioanele şi autotractoarele cu două osii. are loc rotirea roţilor pe acelaşi loc. datorată frecării pneu-cale.13 II. Aderenţa roţi-cale. Tmax . repectiv momentul la roată M r este prea mare.11 II.17 de unde rezultă: t ≤f 1.20 Coeficientul de proporţionalitate f se numeşte coeficient de aderenţă. precum şi (în unele cazuri) întrepătrunderii proeminenţelor pneului cu ale căii.16 II. δ Reacţiunea tangenţială T’ este o forţă de frecare îndreptată în sens invers direcţiei de deplasare.

52 0.Caracteristicile pneurilor (profilul.20 0. între care: tipul şi gradul de rugozitate. roţile motoare preiau o proporţie mai redusă din greutatea totală.35 0.30…0. inclusiv autoturisme. Deasemenea. cu pierderea controlului volanului. In cazul căilor umede (chiar ude) şi mai ales cu mâzgă (noroi).25…0. la căi rutiere nedeformabile. respectiv a forţei de frânare produce deplasarea relativă a pneului în raport cu calea astfel încât.50 0. coeficientul de aderenţă este egal cu coeficientul de frecare (longitudinal).40 0. creşterea puternică a forţei de tracţiune. coeficientul de aderenţă se reduce cu 30…50% şi chiar mai mult. deci coeficientul de aderenţă devine egal cu coeficientul de frecare (longitudinală). Dacă între pneu şi cale apare o peliculă de apă cu grosimea de peste 1. Cap.II. de planeitate şi de umiditate a căii. Tipul căii Beton de ciment Beton asfaltic Pavaj de piatră Piatră spartă Drum de pământ Drum cu zăpadă Drum cu gheaţă Starea de umiditate a căii uscată umedă uscată umedă cu mâzgă (noroi) uscată umedă uscată umedă uscată umedă bătătorită afânată Presiunea în pneu joasă înaltă 0.15 .45 0.70 0.45 0.10…0.40 0. alunecarea relativă între pneuri şi cale.17 0.50 0. cât şi în betonul asfaltic. se prezintă în tabelul II. Astfel. gradul de uzură. Valoarea coeficientului de aderenţă depinde de numeroşi factori. încărcarea pe roţi.25 0.50…0.45 0. La circulaţia neuniformă. 19 construcţie se asigură transmiterea la roţile motoare (din spate) a până la 85 % din greutatea totală. producându-se patinarea.65 0. presiunea în pneuri şi starea lor.55 0. Valori medii ale coeficientului de aderenţă pentru pneuri de joasă presiune (la autoturisme) şi pneuri de înaltă presiune (la autocamioane şi autobuze) în funcţie de tipul şi starea de umiditate a căii. presiunea de umflare.45 0. La autovehiculele uşoare.1. fie roata se învârte pe loc (coeficientul de aderenţă devine nul). cu accelerare sau fânare.1. Trasee.20…0.40 0.25…0.08…0.20…0. se micşorează coeficientul de aderenţă ca urmare a micşorării rugozităţii.75 0.35 0. în cazul excesului de liant în beton .55 0.45 0. fie roata se blochează din cauza frânării puternice.40 0. iar la creşterea vitezei în intervalul 20…65 km/h coeficientul de aderenţă poate să scadă cu până la 50%.65 0. Tabelul II. temperatura) provoacă micşorarea coeficientului de aderenţă.45 0. precum şi în cazul uzurii avansate (prin şlefuire) a suprafeţei de rulare.DRUMURI.40 0. atât în betonul de ciment.22 0.5 mm intervine fenomenul de acvaplanare. viteza de deplasare a vehiculului.75 0.

acestea fiind: rezistenţa la rulare. frecării de rostogolire dintre pneuri şi cale şi lovirii roţilor de denivelările căii. cu relaţia: R t = P . adoptat (în mod global) pentru toate cauzele menţionate mai sus. Rezistenţa la tracţiune reprezintă o parte din greutatea totală P a vehiculului şi se calculează. drumului şi mediului înconjurător. sau mişcare uniformă). .3. 1. deformării căii şi a pneurilor. rezistenţa aerului. Rezistenţe întâmpinate la mişcarea vehiculelor.3.3. Rezistenţa în rampă. II. coeficientul t creşte odată cu creşterea vitezei conform următoarei relaţii empirice: t V = t 50 [1 + 0 .pentru V < 50 km/h. se datorează: autovehiculelor şi caracterului mişcării acestora. 1.21 în care: t este coeficientul rezistenţă la tracţiune (de rulare). . Rezistenţele care se opun deplasării autovehiculelor (vehiculelor autopropulsate) şi care trebuie învinse de forţa de tracţiune. apare atunci când drumul nu este orizontal. Pentru acelaşi tip şi aceeaşi stare a căii.t II.4). Rezistenţa în rampă (la urcare). în mişcarea neuniformă (tranzitorie). Este rezistenţa care apare la deplasarea vehiculului pe cale.3.1. urcând în direcţia deplasării.1. viteza vehiculului influenţează valoarea coeficientului t astfel: .2.pentru V = 50…150 km/h.1. notată R d . care acţionează în . Cazul autovehiculelor. dintre care cei mai importanţi sunt: tipul şi starea suprafeţei de rulare şi viteza de deplasare V.01(V − 50 )] II. se descompune în componenta normală pe cale (P .22 1. cos α ) şi componenta paralelă cu calea (P . In mod obişnuit rezistenţele se diferenţiază în funcţie de caracterul mişcării şi anume: . reprezentând greutatea vehiculului. indiferent dacă aceasta este orizontală sau înclinată şi se datorează în principal.20 Benonia Cososchi 1.Rezistenţa la rulare (tracţiune). coeficientul t este practic constant şi are valori medii conform tabelului II.1. Datorită acţiunii gravitaţiei vectorul P (fig. Valoarea coeficientului de tracţiune depinde de mai mulţi factori. sin α ) .1.rezistenţe care apar în mişcarea cu viteză constantă (mişcare de regim. rezistenţa în rampă. sau coeficient de tracţiune.rezistenţe care apar la creşterea vitezei: (rezistenţa la accelerare).

051…0. Rezistenţa în rampă.018…0.031…0.2.018 0.DRUMURI.d ) II.03 Experimental s-a stabilit că pentru rampe mai mari de (2%) rezistenţa în rampă nu mai este direct proporţională cu valoarea rampei. Unghiul α de înclinare a căii faţă de orizontală fiind mic.d . piatră spartă Drum de pământ Drum cu gheaţă Starea căii bună satisfăcătoare bună satisfăcătoare uscată udă.012…0. relaţia de calcul a rezistenţei la deplasarea în rampă este: Rd = P ⋅ d II.24 Din valorile prezentate în tabelul II.051 0. II.041 0. Cap.4. neuniformă Coeficientul t 0.24 R d = P .2 rezultă interesul ce trebuie acordat tipului şi stării căii.022 0. Tipul suprafeţei de rulare (căii) Imbrăcăminte asfaltică sau din beton de ciment Macadam. se poate considera: sin α ≅ tgα = d .021…0.(1 + 3. sin α ) 1.23 Tabelul II. Rezistenţa aerului.025…0. Fig.025 0.3.1. Aceasta nu mai reprezintă o rezistenţă care trebuie învinsă de puterea motorului ci o forţă activă. 21 sens invers deplasării. (P . inclusiv pentru drumurile de şantier. Trasee.3. Dacă drumul coboară în direcţia deplasării (este în pantă) componenta este negativă.150 0.II. în scopul economisirii carburanţilor.015…0. fiind îndreptată în sensul deplasării. Ca urmare. Rezistenţă aerului se datorează presiunii aerului pe suprafaţa frontală a vehiculului. recomandându-se folosirea relaţiei de calcul II. sucţiunii (subpresiunii) aerului ca urmare a formării turbioanelor în .

Tabelul II. Fig. în kg/m3.25 în care: K este coeficientul dinamic frontal. în N. v . 3 Kg/m 0. Efectul vântului este cu atât mai mare cu cât viteza lui este mai mare.5…7.8 4.S.20…0.25…0. II.S. aproximativ egală cu produsul între înălţimea maximă a vehiculului şi ecartament (distanţa transversală între roţi).3. Rezistenţa aerului poate să crească dacă direcţia vântului (direcţia din care suflă vântul).0 3.5.70 Aria S. Tipul vehiculului autoturism autobuz autocamion Coeficientul K. în m2 (tabelul II. precum şi curenţilor interiori de răcire şi aerisire a motorului şi habitaclului (fig.viteza vehiculului.2…2. Rezistenţa aerului. V – viteza vehiculului în km/h. Rezistenţa aerului scade dacă direcţia vântului este opusă direcţiei de deplasare a vehiculului. se calculează cu următoarea relaţie: R a = K . S . împingându-l din spate. care caracterizează aerodinamicitatea vehiculului şi are valori conform tabelului II.0…5. m2 1. acţionând frontal sau înclinat sub un anumit unghi.40 0. Rezistenţa aerului. în m/s.5).v 2 = K .60…0.3). II. V2 13 II.22 Benonia Cososchi spatele vehiculului.3.30 0. frecării aerului pe suprafaţa caroseriei.0 .aria secţiunii transversale a vehiculului. este aceeaşi cu direcţia deplasării vehiculului.

Dacă mişcarea devine neuniformă prin micşorarea vitezei (decelerare) rezistenţa care apare este de sens invers.DRUMURI.raportul de transmisie global dintre organul i şi roţile motoare.momentul de inerţie faţă de axa proprie a organului i . Aceasta acţionează în centrul de masă al vehiculului şi se calculează cu relaţia: R1 = m. dv P dv = ⋅ dt g dt II. η i .1.raza de rulare a roţilor motoare care au viteza unghiulară ω şi viteza v în mişcarea de translaţie . astfel încât rezistenţa ce apare la accelerare este: R1 + R 2 = (1 + α )R1 = P dv ⋅ψ ⋅ g dt II. Se calculează cu relaţiile II.I i ⋅ η i II.28 Această rezistenţă se repartizează între osii practic în aceleaşi proporţii ca şi încărcările verticale. 23 1. i i . .27 în care: R 2 i este rezistenţa la acceleraţie unghiulară a organului i aflat în mişcarea de rotaţie.η i 1 dv ⋅ = 2 ⋅ dt rr r r dt ∑i 2 i . favorizând deplasarea şi nu implică o putere suplimentară a motorului. Cap.26 .η i = rr ∑I i ⋅ dω i i i .29 în care: ψ este coeficientul supraunitar de influenţă a maselor de rotaţie.3.rezistenţa R2. dω i . r r . I i .randamentul transmisiei dintre organul i şi roţile motoare.18 ) ⋅ R1 II.0 . Aşa cum se deduce la vederea relaţiei II.momentul rezistent al aceluiaşi organ i. datorată inerţiei la creşterea vitezelor unghiulare ale organelor (pieselor componente) aflate în mişcarea de rotaţie. . Trasee. dt v .viteza unghiulară a fiecărui organ din lanţul cinematic ωi = ii ⋅ωr = ii ⋅ rr (motor-transmisie-roţi motoare). Rezistenţa la accelerare este specifică mişcării neuniforme (tranzitorii) şi se compune din: . Rezistenţa la accelerare. M i .27: R2 = ∑R 2i = ∑ M i . datorată inerţiei la creşterea vitezei liniare a masei totale (m) a vehiculului aflat în mişcarea de translaţie. Din această cauză.rezistenţa R1.acceleraţia unghiulară a organului i..II.4. se consideră acceptabilă folosirea următoarei corelaţii: R 2 = α ⋅ R1 = (0 .i i ..15. pentru calcule aproximative.27 stabilirea rezistenţei R 2 necesită un calcul laborios.

3. Tabelul II. prin folosirea unui coeficient global.31 Remorcile se deplasează imediat în spatele vehiculului tractor (sau a remorcii precedente). denumit şi autovehicul articulat.4. Autotrenurile sunt vehicule rutiere formate din: -autovehicul tractor (autocamion sau tractor rutier) la care se ataşează una sau mai multe remorci (remorcile au una sau două osii). prin greutatea lor n ⋅ PR . Rezistenţele care apar la înaintarea autotrenurilor însumează şi efectul a n remorci. Număr remorci ataşate o remorcă două remorci trei remorci CR 1.84 Rezistenţa aerului în cazul autotrenurilor se calculează cu relaţia: Ra A = CR ⋅ K ⋅ S ⋅ v 2 = CR ⋅ K ⋅ S ⋅ V 2 13 II. cu inerţia remorcilor de masă n ⋅ mR .24 Benonia Cososchi 1.4. Rezistenţa la accelerare. Rezistenţa la rulare R t A = t (P + n ⋅ PR ) 1.2. .32 . 1. Rezistenţa corespunzătoare forţelor de inerţie la creşterea vitezei liniare a elementelor autotrenului aflat în mişcarea de translaţie.30 Rd A = d (P + n ⋅ PR ) 1. Pentru considerarea rezistenţei aerului datorată remorcilor s-a convenit suplimentarea rezistenţei aerului datorată vehiculului tractor cu cea datorată remorcilor.3. R1 A .Rezistenţa în rampă II. deci în zona turbioanelor produse de acestea. după cum urmează: 1.2.3.2.autotractor cu şa (cu două osii) şi semiremorcă.59 1. cumulează inerţia autovehiculului tractor de masă m.2.3. Cazul autotrenurilor. supraunitar.2.1.2. a cărui valoare este în corelaţie directă cu numărul remorcilor ataşate.32 1. aşa cum rezultă din tabelul II.3. CR . conform relaţiei: . Rezistenţa aerului II.4.3.

3.37 In situaţiile reale rezistenţa totală este cuprinsă între valorile de mai sus. lipseşte rezistenţa Rd. 1.3. 1.II. cu menţiunea că: dacă deplasarea este uniformă. După valoarea rezistenţei totale drumul poate fi considerat mai greu. R2 A .3. Cazul autovehiculelor. dacă drumul este în palier.3. 1. lipsesc rezistenţele R1 şi R2. Rezistenţa totală maximă apare la mişcarea accelerată pe un drum în rampă. deplasarea vehiculului fiind însoţita de un consum de carburant mai mare. Rezistenţa totală în mişcarea vehiculelor. Trasee.28) se cumulează şi cea datorată remorcilor conform relaţiei: β (P + n ⋅ PR ) dv II. din rezistenţa corespunzătoare forţelor de inerţie la mişcarea de translaţie. respectiv mai mic.3. Rezistenţa totală la accelerare a autotrenului este: R 2 A = β ⋅ R1 A = R1 A + R 2 A = (1 + β ) 1 (P + n ⋅ PR ) dv = ϕ (P + n ⋅ PR ) dv g dt g dt II.3. valoare minimă şi este dată de relaţia: F ≥ R min = R t − R d + R a − R1 − R 2 II.33 Pentru rezistenţa corespunzătoare forţelor de inerţie la creşterea vitezei unghiulare a elementelor autotrenului aflate în mişcarea de rotaţie . Cap. la rezistenţa datorată autovehiculului tractor (conform relaţiei II. Cazul autotrenurilor. dacă viteza vehiculului este redusă rezistenţa R a devine neglijabilă. sau mai uşor.1. 25 R1 A = m ⋅ P dv dv ⎛ P + n ⋅ mR ⋅ = ⎜ +n⋅ R g dt dt ⎜ g ⎝ ⎞ dv ⎟ ⎟ dt ⎠ II. aceasta trebuind să fie învinsă de forţa de tracţiune generată de motorul autotractorului şi este dată de relaţia: . Această rezistenţă trebuie învinsă de forţa de tracţiune F generată de motor şi este dată de relaţia: F ≥ R max = R t + R d + R a + R1 + R 2 II.2.DRUMURI.34 g dt în care: β este coeficientul care exprimă cota parte a rezistenţei forţelor de inerţie la mişcarea de rotaţie. Rezistenţa totală maximă apare la mişcarea accelerată a autotrenurilor pe un drum în rampă.35 în care: ϕ = 1 + β este coeficient supraunitar de influenţă a maselor de rotaţie.36 rezistenţa totală are Dacă autovehiculul parcurge o pantă şi frânează.

0 . de raportul de transmisie i t şi de raza r r .a) dezvoltă la contactul roţi cale forţele periferice Fr' .38 Ca şi în cazul prezentat la pct.26 Benonia Cososchi F ≥ R A = R tA + R dA + R aA + R1 A + R 2 A II.92 pentru autoturisme.3. pentru care se folosesc următoarele valori stabilite experimental: η t = 0 . în cazul autovehiculelor (II. forţa de tracţiune a Intre forţa de tracţiune şi momentul M produs la vilbrochenul motorului există relaţia: F= M ⋅ i t ⋅ ηt Mr = rr rr II. Puterea motorului. II.3. respectiv de numărul n de rotaţii pe minut al vilbrochenului.41 Pentruca vehiculul să se deplaseze. conform relaţiilor: 2 ⋅ π ⋅ rr ⋅ nr 2 ⋅ π ⋅ rr ⋅ n n = = 0 . care împreună reprezintă vehiculului şi este notată în continuare cu F .88 pentru autocamioane şi η t = 0 . 1. Forţa de tracţiune.0 .39 în care: i t este raportul de transmisie de la vilbrochen la roţile motoare (produsul între raportul de transmisie al cutiei de viteze şi al diferenţialului).42) . η t .3..80.4. respectiv în cazul autotrenurilor (II.randamentul global al transmisiei. r r . precum şi valori intermediare.. rezultate din combinarea diverselor condiţii de deplasare.3.43).43 . adică: F ≥ R = P ⋅ t ± P ⋅ d + K ⋅ S ⋅v 2 ±ψ ⋅ P dv ⋅ g dt II..42 F ≥ R A = (P + n ⋅ PR ) ⋅ t ± (P + n ⋅ PR ) ⋅ d + R aA ± ± ϕ g (P + n ⋅ PR ) dv dt II.40 II.90.1.. Momentul activ M r la roţile motoare (fig. forţa de tracţiune F trebuie să învingă rezistenţa totală întâmpinată. există şi o valoare minimă a rezistenţei totale.raza de rulare a roţilor motoare.377 ⋅ r r ⋅ it v= (în m/s) II.105 ⋅ r r ⋅ 60 60 ⋅ i t it n (în km/h) V = 0 . Viteza vehiculului depinde de numărul n r de rotaţii pe minut al roţilor motoare. 1.

II. forţa de tracţiune se calculează cu relaţia: F= 2650 ⋅ PCP V (în N) II. Pe de altă parte. forţa de tracţiune se calculează cu relaţia: F= P v II. se calculează cu relaţia: P =F⋅ L = F ⋅v t (în N.45 Ca urmare.m/s = J/s = W) II.42 se observă că în afară de rezistenţa aerului R a . Se menţionează că puterea mecanică disponibilă pentru deplasarea vehiculului este dată de relaţia: P = P n ⋅ ηt II.50 în care: D este factorul dinamic sau factorul de tracţiune şi reprezintă un indice important pentru aprecierea capacităţii de tracţiune a autovehiculelor: .48 Pentru puterea exprimată în cai putere şi viteza exprimată în km/h.3. 27 Aceste relaţii se mai numesc bilanţul tracţiunii vehiculului.46 în care: v este viteza vehiculului în m/s. P.DRUMURI.46. forţa de tracţiune se calculează cu relaţia: F= 3600 ⋅ PkW V (în N) II. respectiv puterea mecanică.42).47 în care: Pn este puterea nominală a motorului: η t .44 Lucrul mecanic produs în unitatea de timp. rezultă că forţa de tracţiune este direct proporţională cu puterea mecanică şi invers proporţională cu viteza vehiculului. Caracteristica dinamică. Pentru puterea exprimată în kW şi viteza exprimată în km/h. Din relaţia II.randamentul global al transmisiei (acelaşi din relaţia II. Trasee. celelalte rezistenţe depind de greutatea transmisă prin roţi. In relaţia II.49 1. Cap. putându-se scrie: R − Ra = P ( t + d + ψ dv g ⋅ dt )=P ⋅D II.5. ele exprimând repartizarea forţei de tracţiune pentru învingerea diverselor rezistenţe de mers. pentru deplasarea vehiculului pe distanţa D forţa de tracţiune F produce lucrul mecanic L : L = F ⋅D (în N.m) II. Factorul dinamic.

corespunzătoare mişcării accelerate în rampă. în relaţia II. .52 Evident. Caracteristica dinamică se foloseşte pentru obţinerea vitezei maxime şi a treptei de viteză cu care poate fi învinsă rezistenţa întâmpinată la deplasarea unui autovehicul. Fig. pentru toate treptele din cutia de viteze.51 Valoarea maximă a factorului dinamic.52 nu mai intervine al treilea termen. este dată de relaţia II.6) şi este specifică fiecărui tip de vehicul. Caracteristica dinamică a autovehiculului. din această relaţie rămâne numai primul termen. având o anumită încărcătură. reprezintă caracteristica dinamică a autovehiculului (fig. iar dacă deplasarea are loc pe un drum orizontal. Aceasta este variabilă în funcţie de dv ). cu viteză constantă.52: D =t +d + ψ dv ⋅ g dt II.6. II. Variaţia mărimii factorului dinamic în funcţie de viteza de deplasare (în km/h). dacă vehiculul se deplasează cu viteză constantă. Problema se poate caracteristicile drumului ( t şi d ) şi de regimul de viteză ( dt extinde şi la autotrenuri.28 Benonia Cososchi D= R − Ra P II. II.

ff – coeficient de frecare la frânare cu lunecare. Trasee.10 . ambele folosind aceeaşi suprafaţă de frecare. cu piciorul (frână de picior) sau cu mâna (frână de mână). îndreptată în sens contrar deplasării autovehiculului. care la contactul roată-cale. Valoarea p a modificării sarcinilor pe osii rezultă din relaţia: . cu forţa p. Mecanismul frânării.DRUMURI.II. acesta se poate deplasa cu viteza de numai 39 km/h. II. Frânarea vehiculului este însoţită de apariţia forţei de inerţie m ⋅ w . care freacă pe o suprafaţă metalică.53 în care: N este reacţiunea verticală a căii asupra roţii încărcată cu sarcina P. Dispozitivele de frânare au evoluat mult de-a lungul timpului. un dispozitiv de frânare constă dintr-o parte mobilă. Dacă cuplul de frânare este foarte mare. iar dacă încărcătura vehiculului este de 5 t. Aceasta are valoarea: m ⋅w = P ⋅ w = Tf 1 + Tf 2 g II.54 Frânarea provoacă modificarea repartiţiei greutăţii între osii.1. In absenţa lunecării coeficientul de frecare are o valoare mai mare cu cca. (w deceleraţia) aplicată în centrul de masă al acestuia şi îndreptată în direcţia deplasării. Ca urmare. în viteza a IV-a. Se consideră că sunt frânate toate roţile. 30%. pentru valoarea D = 0. 1. 29 Conform graficului prezentat. dacă vehiculul este neîncărcat poate merge cu viteza de 68 km/h.7. provoacă reacţiunea tangenţială a căii. în viteza a II-a. datorită aderenţei roţi-cale. Prin frânare. în scopul considerării unei valori acoperitoare pentru Tf se adoptă coeficientul de frecare pentru situaţia cu lunecare). prevăzută cu garnitură (ferodou).4. roţile se blochează (nu se mai rotesc) şi se produce deplasarea vehiculului prin alunecare (vehiculul patinează). fixată de roată. în jurul axelor roţilor apare câte un cuplu de frânare. Reacţiunea tangenţială de frânare Tf este dată de relaţia: Tf = N ⋅ f f II. Frânarea vehiculelor. Cap. 1. Frâna poate fi comandată independent. In principiu. în sensul micşorării sarcinii pe osia din spate şi sporirii sarcinii pe osia din faţă. constructorii de autovehicule limitează valoarea posibilă a cuplului de frânare astfel încât să fie evitată alunecarea în condiţii medii de stare a suprafeţei căii şi a pneului. iar construcţia şi funcţionarea lor sunt strict reglementate. sub formă de tambur sau de disc. Forţele care acţionează asupra vehiculului frânat se prezintă în fig. ceea ce înseamnă că greutatea frânată este egală cu greutatea P a vehiculului.4. Pentru reducerea vitezei şi pentru oprirea de urgenţă în orice punct al traseului fiecare autovehicul este dotat cu un sistem de frânare. Din acest motiv.

59 II.7.57 - la osia directoare: N 2 = P2 + p = P2 + h P ⋅w ⋅ L g II.roţile osiei directoare: Tf 1 = K ⋅ Tf 2 P ⋅w g P = (1 − K ) ⋅ ⋅ w g II.58 Prin construcţia vehiculului. care depinde de caracteristicile constructive ale sistemului de frânare.61 II.60 Pe de altă parte .roţile osiei directoare: ⎛ h⎞ P Tf 1 < N1 ⋅ f f = ⎜ P1 − ⋅ w ⋅ ⎟ ⋅ f f ⎜ L⎟ g ⎝ ⎠ ⎛ h⎞ P Tf 2 < N 2 ⋅ f f = ⎜ P2 + ⋅ w ⋅ ⎟ ⋅ f f ⎜ L⎟ g ⎝ ⎠ II. ceea ce se exprimă prin relaţiile: . reacţiunile verticale la osii sunt: la osia motoare: N1 = P1 − p = P1 − h P ⋅w ⋅ L g II. Ca urmare.30 Benonia Cososchi p(a + b ) = m ⋅ w ⋅ h h P h p = m ⋅w ⋅ = ⋅w ⋅ L g L II.Frânarea vehiculului.62 . II.roţile osiei motoare: . forţa de frânare se repartizează osiilor într-un raport constant.56 Fig.roţile osiei motoare: .55 II. condiţia frânării fără lunecare este dată de relaţiile: .

33.42 100 0. Coeficientul de frecare la frânare.. în km/h 40 0. udă sau uscată). 2 şi P P L sistemului de frânare ( K )..38 120 0.s (0.59. Din punctul de vedere al vitezei de frânare (al deceleraţiei) se diferenţiază: frânarea lentă şi frânarea normală.s (1.65 Se deduce că dacă nu se ţine seama de transferul de sarcină între osii. de temperatura acesteia şi de presiunea în pneuri..II..4.58 0. Frânarea normală se realizează prin folosirea frânelor şi se caracterizează prin decelaraţii de 6..0. La frânarea de necesitate.. Pentru o suprafaţă de rulare corespunzătoare sub aspectul uzurii.0. Frânarea lentă se realizează prin intermediul motorului (încetând accelerarea acestuia) şi se caracterizează prin deceleraţii de 1..1 m/s2). coeficientul de frecare la frânare variază ca şi deceleraţia. rezultând valori diferite ale acestuia.2.7 m/s2). Tabelul II.56 0. Trasee.30.62 se obţin valorile limită ale deceleraţiilor pentru roţile celor două osii: ..34 Din relaţia II.54 rezultă: ff = w g II.roţile osiei directoare: w < ff ⋅ (1 − K ) + ff II..7.64 Din aceste relaţii rezultă dependenţa deceleraţiei de coeficientul de frecare P P h ) şi ale la frânare şi de caracteristicile constructive ale vehiculului ( 1 .. deceleraţia ajunge la peste 6 m/s2 .27. Cap. Starea căii uscată umedă Valori ale coeficientului de frecare la frânare f f la viteza V.60 0. şlefuită sau nu . 31 Din relaţiile II.0.44 80 0.36..DRUMURI. Coeficientul de frecare la frânare f f variază în limite foarte largi în funcţie de tipul şi starea suprafeţei de rulare (rugoasă..55 0.31.0..0.2. ca de exemplu: .63 . care este percepută neplăcut de călători. 1.5.64 0.10 km/h.1.4 km/h.3.. influenţa vitezei şi a stării de umiditate este prezentată în tabelul II.5...roţile osiei motoare: w < ff ⋅ P1 ⋅g ⋅ P P2 ⋅g P 1 h K − ff ⋅ L 1 ⋅ h L II...46 60 0.II. Coeficientul de frecare la frânare se determină inclusiv prin măsurători directe..

4.<0.distanţe de frânare pentru micşorarea vitezei.coeficient de frecare la frânare instantanee: se determină prin folosirea roţii unei remorci.rugozitatea SRT (Skid Resistance Tester). Tabelul II.coeficient mediu de frecare la frânare: se determină prin folosirea unui vehicul care se deplasează cu viteza iniţială v o .6. până la oprire. permite circulaţia cu V ≤ 80 km/h Nesatisfăcătoare. Coeficientul mediu de frecare la frânare este dat de relaţia: ff = 2 v0 2. Se diferenţiază: . pericol de alunecare şi derapare Condiţii necesare pentru declivităţi cu d>6. permite circulaţia cu V > 80km/h Satisfăcătoare.6 < 55 < 0.. In relaţiile de calcul ale distanţei de frânare coeficientul de frecare la frânare f f se consideră că are valoare constantă. Aceasta caracterizează rugozitatea suprafeţelor de rulare bituminoase. diferită în funcţie de mulţi factori.6.32 Benonia Cososchi . rezultând: ff = T P II.rugozitatea HS (hauteur de sable ).g II. Distanţa de frânare. serpentine. .2. este un element important pentru rezolvarea problemelor rutiere de vizibilitate şi de capacitate de circulaţie.5%. măsurată prin folosirea pendulului SRT şi exprimată în unităţi SRT. mm ≥ 70 ≥ 0.distanţe de frânare pentru oprire.<70 ≥0.. curbe în plan cu R<125 m.. încărcată cu sarcina P şi având o viteză V .6 ≥ 55 . se măsoară forţa de frânare T . Caracterizarea suprafeţei de rulare Bună. în m/s. . intersecţii Valori limită ale rugozităţii Unităţi SRT HS. căruia i se blochează toate roţile apoi este lăsat să se deplaseze în continuare. care este frânată şi blocată timp foarte scurt (1. Distanţe de frânare.66 . măsurată prin metoda înălţimii petei de nisip şi exprimată în mm. parcurgând astfel distanţa e . practicate şi în ţara noastră şi anume: ..e. Caracterizarea rugozităţii suprafeţei de rulare pe baza indicatorilor menţionaţi se prezintă în tabelul II..67 Starea suprafeţei de rulare sub aspectul rugozităţii se caracterizează pe bază de indicatori obţinuţi prin intermediul a două metode de măsurare.2 ≥ 75 ≥ 0.. . Aceasta caracterizează rugozitatea suprafeţelor de rulare din beton de ciment şi a celor bituminoase.3. Cu un dispozitiv dinamometric ataşat la cârligul remorcii.2 s).8 1.

II. Distanţa de frânare în palier. Dacă toate roţile sunt frânate.9) componenta paralelă cu calea a greutăţii frânate acţionează în sens opus direcţiei de mers. greutatea frânată este egală cu greutatea P a vehiculului. Înlocuind Pf = m ⋅ g şi exprimând viteza în km/h.Distanţa de frânare în declivitate Pentru frânarea în rampă (fig.Distanţe de frânare pentru oprire. Din momentul acţionării frânei vehiculul continuă să se deplaseze. componenta paralelă cu calea a greutăţii frânate este îndreptată în direcţia deplasării (are semnul minus). rezultă: II. Fig. Pentru schematizare.Distanţa de frânare în palier. m ⋅v2 = Tf ⋅ e = Pf ⋅ f f ⋅ e 2 II.8). se înlocuieşte vehiculul cu o roată (fig. ceea ce înseamnă micşorarea valorii de la numitorul relaţiei II. numită distanţă de frânare.DRUMURI. Trasee. cumulându-se cu reacţiunea tangenţială de frânare.70 e= v2 V2 = 2 g ⋅ (f f + d ) 254 ⋅ (f f + d ) II. m ⋅v2 = (P ⋅ cos α ⋅ f f + P ⋅ sin α ) ⋅ e 2 Cum pentru unghiuri mici: cos α ≅ 1 şi sin α ≅ tgα = d . II.71 Dimpotrivă. cu lucrul mecanic rezistent al forţei tangenţiale de frânare Tf . 33 1.68 în care Pf este greutatea frânată.69 e= = 2 ⋅ g ⋅ ff 254 ⋅ f f b). sporind energia cinetică a vehiculului în mişcare. a). II.3.8.4. rezultă relaţia: v2 V2 II. II.1. Cap. .71 şi creşterea distanţei de frânare. Această distanţă se obţine prin egalarea energiei cinetice a vehiculului aflat în mişcare cu viteza v . parcurgând până în momentul opririi distanţa e . la frânarea în pantă.

g ⋅ f f 254 ⋅ f f II.75 Din relaţiile II.g ⋅ (f f ± d ) 254 ⋅ (f f ± d ) II.2.4. Pentru reducerea vitezei de la valoarea iniţială v 1 la valoarea necesară v 2 .34 Benonia Cososchi Forma generalizată a relaţiei de calcul a distanţei de frânare în declivitate. lucrul mecanic de frânare pe distanţa e trebuie să egaleze diferenţa de energie cinetică .4.73 II. In timpul mersului. Distanţa totală de frânare. 1. Raţionamentul fiind acelaşi ca şi pentru distanţa de frânare la oprirea în declivitate.Distanţa de frânare pentru reducerea vitezei în palier. II.3.3.72 şi II. este: e= v2 V = 2 ⋅ g ⋅ (f f ± d ) 254 ⋅ (f f ± d ) II. conducătorul vehiculului trebuie să observe de la o anumită distanţă D .10) şi anume: .72 Fig.3.9. Această distanţă se numeşte distanţă totală de frânare şi este alcătuită din trei segmente (fig.75 rezultă valoarea mai redusă a distanţei de frânare în rampă în comparaţie cu distanţa de frânare în palier. adică: 2 2 m ⋅ v1 m ⋅v2 − = P ⋅ ff ⋅ e 2 2 2 v 2 − v 2 V12 − V22 e= 1 = 2. Distanţa de frânare pentru reducerea vitezei.Distanţa de frânare pentru reducerea vitezei în declivitate.74 b). a). relaţia de calcul (generalizată) este: e= 2 2 v1 − v 2 V12 − V22 = 2. rampă sau pantă. Distanţa de frânare în rampă. 1. II. orice obstacol cu care ar putea intra în coliziune dacă nu opreşte sau nu micşorează viteza prin frânare.

10 )m II.5 s.3 pentru autoturisme şi 1. .. se poate calcula şi folosind o formulă expeditivă. când obstacolul este previzibil sau aşteptat.DRUMURI. .10 m. şi f f = 0 . care ar trebui să rămână între vehiculul frânat şi obstacol.2. Distanţa totală de frânare.. atenţie difuză. 0. Rezultă: D = v ⋅ t + e + (5. exprimată în metri.63 şi II. de 5.10.77 . în funcţie de viteza exprimată în km/h. de valoare 1. D= V V2 + + (5. II. 35 . Distanţa totală de frânare. La parcurgerea curbelor. .85 pentru vehicule grele.75 sec. luării hotărârii asupra soluţiei de adoptat pentru evitarea obstacolului şi reacţiei de acţionare a frânei. timpul de percepţiereacţie este de cel puţin 1.o distanţă de siguranţă. care este apreciată la cca. II. este de 0.. .40 . Această relaţie conduce la valori egale ale deceleraţiilor pentru roţile osiei motoare şi a celei directoare (relaţiile II.10 )m 5 100 II.caracterul obstacolului (banal sau şocant). în timpul de percepţiereacţie t . valabilă pentru t = 0 . La acest proces psihic se mai adaugă şi inerţia sistemului de frânare.. Timpul de percepţie-reacţie este timpul necesar perceperii obstacolului. care se calculează conform capitolului precedent.76 Fig.distanţa s . când obstacolul nu este aşteptat. Cap. Se consideră că timpul de percepţie-reacţie.5 sec.distanţa de frânare propriu-zisă e .vârsta şi starea de oboseală a conducătorului vehiculului....caracterul atenţiei: atenţie concentrată.64). Timpul t depinde de mai mulţi factori şi anume: . acţionarea frânei trebuie să fie treptată. după cum atenţia este concentrată sau difuză. motiv pentru care unele norme recomandă sporirea valorii distanţei e prin afectarea relaţiei de calcul cu un coeficient supraunitar k. Trasee.. parcursă cu viteza de proiectare v .5 sec. In cazul atenţiei difuze.75.

Elemente generale. . animale conduse. influenţează dimensionarea sistemelor rutiere.2. caracteristicile contractului roată-cale etc.trafic eterogen.rezistenţele care trebuie învinse la mişcarea vehiculelor depind de elementele geometrice ale căii (declivităţi). etc.1. . care utilizează o cale rutieră la un moment dat sau într-o perioadă dată. Introducere. turistice.2. vehiculele deplasându-se prin folosirea animalelor de tracţiune. etc. .2. Mişcarea pietonilor şi a animalelor conduse fiind zonală sau ocazională. Clasificarea traficului. este influenţată de elementele geometrice ale drumului. de şantier. .1. Aşa cum rezultă şi din capitolul precedent. caracteristic drumurilor de exploatare (agricole.circulaţia cu o anumită viteză în condiţii de siguranţă şi confort.36 Benonia Cososchi 2. . 2. vehiculele deplasându-se prin consumarea hidrocarburilor.1.trafic cu tracţiune animală.trafic omogen. 2. 2.greutatea totală a vehiculelor. 2.2. Omogenitatea. Din însăşi definiţia traficului rezultă necesitatea clasificării acestuia.trafic cu tracţiune mecanică. există o strânsă interdependenţă şi anume: . Tipul tracţiunii . prin trafic rutier se înţelege totalitatea vehiculelor care circulă pe o cale rutieră. TRAFICUL RUTIER. Traficul rutier. repartiţia acesteia pe osii. specifică zonelor rurale.1.).1. dar şi de caracteristicile traficului. respectiv zonelor şi drumurilor agricole.1. . este implicat în viaţa economică şi socială a tuturor ţărilor. între vehiculele rutiere şi calea pe care acestea se deplasează. 2. pietoni. frecvenţa de repetare a trecerii roţilor. petroliere.). caracteristic drumurilor publice. fenomen omniprezent în viaţa societăţilor actuale. absenţa lui fiind de neimaginat pentru satisfacerea necesităţilor de transport.1. de tipul şi starea suprafeţei de rulare. la un moment dat sau într-o perioadă dată. . Traficul rutier reprezintă totalitatea participanţilor la mişcare (vehicule. în care scop se folosesc mai multe criterii . vehiculele deplasându-se prin consumarea curentului electric.trafic cu tracţiune electrică.

..5.0.7.1500 1. pe bandă Tex excepţional > 1500 > 3.trafic lent.03 2. constând din vehicule cu tracţiune mecanică şi din vehicule cu tracţiune .0.trafic local (zonal). .. contactul roată-cale.1 T4 foarte uşor < 20 < 0. Componenţa traficului Practic pentru toată reţeaua rutieră din ţara noastră este caracteristic traficul mixt. .00 T1 greu 150.3 T3 uşor 20.2)..7.) de 115 kN pe o bandă de circulaţie.1. cu viteză caracteristică vehiculelor grele. Intensitatea traficului. Trasee. foarte uşor (tabelul I.1. vehiculele circulând pe acelaşi itinerar. Clasa de trafic no. uşor ..00 T0 foarte greu 550. . între origine şi destinaţie.trafic indus. .. clasele de trafic fiind: foarte intens. traficul se clasifică în funcţie de intensitatea medie zilnică anuală a traficului de la mijlocul perioadei de perspectivă.3..1. Caracteristicile traficului . Originea şi destinaţia. originea şi destinaţia traficului dintr-o zonă aflându-se în zona considerată. atras pe alt drum ca urmare a îmbunătăţirii condiţiilor de circulaţie pe drumul considerat.00. intensitatea traficului. 37 2..2.. Tabelul II.03. Cap.150 0.s.2. Reamintim faptul că pentru stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice se foloseşte intensitatea medie zilnică anuală (MZA) a traficului de perspectivă.o..1. exprimată în osii standard de 115 kN (n o . în m. exprimat în milioane de osii standard (m.. intens. originea (O) şi destinaţia (D) vehiculelor aflându-se în afara zonei străbătută la un moment dat.2.1. 2.2.trafic rapid. II. definit ca fiind traficul de pe un drum.trafic de tranzit.s... exprimată în vehicule fizice şi în vehicule etalon de tip uşor (autoturisme). în perioada de perspectivă conform tabelului II. Caracteristicile traficului rutier. 2.30./24 ore Nc..1. precum şi alcătuirea structurilor rutiere sunt: componenţa (compoziţia) traficului. mediu. Pentru dimensionarea structurilor rutiere noi şi a celor ranforsate. cu viteză mare..3.trafic pendular.o. Viteza traficului.50 0. viteza traficului.00 T2 mediu 50.550 0. . 2.DRUMURI. / 24 ore ) şi în funcţie de volumul traficului (N c ) .2.s. . care influenţează stabilirea elementelor geometrice şi a capacităţii de circulaţie ale căilor rutiere.s ..4.

pentru lungime: valori diferite.). alcătuind împreună trenuri rutiere. • cu trei osii.).35 m pentru autotractor cu şa şi semiremorcă) şi 30. cu caroserie specială). Se diferenţiază: • autovehicule pentru transport: de bunuri (cu caroserie deschisă. destinaţia vehiculelor şi numărul de osii.).2. etc).2. ele incluzând şi încărcătura. Sunt reglementate de asemenea şi încărcările maxime pe osii (tabelul II. . de persoane (autoturisme. două sau toate trei pot fi motoare. autogredere. Dimensiunile de gabarit (lăţimea.1.5 m.00 t pentru autotren cu 5 osii. 2. autobuze. în funcţie de alcătuire şi de numărul osiilor.00 m.1. Destinaţia vehiculelor.60 m pentru vehiculele frigorifice. semiremorci). Pentru scopuri rutiere sunt importante două criterii de diferenţiere a vehiculelor şi anume. etc.30 m şi raza maximă de 12. • cu două osii (dintre care numai una sau ambele sunt motoare). Doar pe unele căi rutiere (autostrăzi) este interzisă circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală.00 t (pentru autotractor cu numai două osii) şi 40. cu caroseria izolată termic). 2.38 Benonia Cososchi animală. pompieri.50 m (dar 2. • cu mai mult de trei osii. la care se adaugă şi vehiculele acţionate de către om (biciclete). cuprinse între 12. înălţimea şi lungimea) diferă pentru diferitele tipuri de vehicule. Numărul de osii (punţi. • autovehicule militare. dar pentru diversele ţări ele sunt suficient de apropiate. trebuie să se poată înscrie în curbă. microbuze.8).pentru înălţime: 4. autovehicule cu destinaţie specială (sanitare. simplu sau articulat. Caracteristicile constructive ale autovehiculelor sunt reglementate în fiecare ţară. acestea fiind diferite în funcţie de alcătuirea osiei şi de categoria drumului (sistemului rutier) pe care circulă. pentru autovehicul fără remorcă ( dar 22. existând o gamă largă de autovehicule şi de vehicule tractate de acestea. etc. acestea fiind cuprinse între 16.00 m pentru tramvai. În ţara noastră dimensiunile maxime sunt: . Sunt reglementate şi valorile maxime ale masei diferitelor tipuri de vehicule. autopluguri etc. . • vehicule tractate (remorci .pentru lăţime: 2. . pentru a permite circulaţia internaţională. pe o suprafaţă inelară cu raza minimă de 5. Traficul cu tracţiune mecanică este preponderent.00 m pentru autovehicul cu două remorci şi 18. axe) ale vehiculelor. cu caroserie închisă. tractoare agricole.2.00 m. Orice autovehicul. autovehicule tractoare (autoremorchere. • autovehicule pentru prestarea de servicii: autovehicule tehnice (automacarale. dintre care una.1.

40 m. Tabelul II.5 20 modernizate.vehicul etalon de tip greu.2) şi a capacităţii de circulaţie a căilor rutiere. Trasee. 39 Încărcările transmise prin osii şi alcătuirea vehiculelor grele. Drumuri 7. osia standard OS-115 ( cu sarcina pe osia de calcul de 115 kN). . La încărcări inegale pe axe. acestea fiind: . Vehiculele etalon adoptate în ţara noastră sunt diferenţiate după scopul utilizării. ▪ O osie se consideră triplă dacă distanţa dintre axe este ≤ 1. La încărcări inegale pe axe. care se foloseşte pentru stabilirea clasei tehnice ( tabelul I.5 12 16. II.8 Categoria drumului simplă Alcătuirea osiei dublă triplă (tandem) tridem) Încărcarea maximă pe osie. Idem. considerate reprezentative pentru dimensionarea sistemelor rutiere în ţara noastră (în urma recensământului general de trafic din anul 1995) se prezintă în tabelul II. 10 (11) 16 (18) 22 ▪Alte drumuri deschise traficului greu Alte drumuri 8 14. tonajul pe două axe alăturate trebuie să fie mai mic decât cel corespunzător osiei duble.DRUMURI. folosit pentru dimensionarea structurilor rutiere şi exprimat (în ordinea cronologică a adoptării) prin: vehiculul etalon A 13 (cu sarcina pe osia de calcul de 91 kN). ▪Drumuri europene (E). reprezentative pentru drumurile europene (E). cu suspensie pneumatică. Grupa de vehicule Autocamioane şi derivate. vehicul uşor şi rapid. pe măsura ▪Drumuri modernizate. Autobuze Remorci Tipul vehiculului R 8135 R 19215 10 ATM2 19 ATM2 R 111 RD 2R5A Încărcări pe osii (axe) 45 (kN)+80 (kN) 82 (kN) + 2 x 80 (kN) 62 (kN)+ 100 (kN)+ 2 x 80 (kN) 62 (kN)+ 2 x 80 (kN) + 100 (kN) + 100 (kN) 50 (kN) + 100 (kN) 48 (kN) + 48 (kN) . t Observaţii ▪ O osie se consideră dublă dacă distanţa dintre axe este ≤ 2.autoturismul. cu 3 osii Autovehicule pentru transport marfă cu mai mult de 3 osii Idem. Notă: Valorile din paranteze se aplică vehiculelor reabilitării drumurilor.5 pietruite. vehiculul R 10 ( cu sarcina pe osia de calcul de 100 kN).9. Tabelul II. Cap. cu două osii.9.0 m. axa cea mai încărcată nu trebuie să depăşească tonajul admis pe osia simplă.

Fig.2. intensitatea traficului reprezintă numărul de vehicule.40 Benonia Cososchi 2.2. Variaţia neperiodică de ansamblu a intensităţii traficului. mărimea veniturilor. Variaţiile în timp se diferenţiază astfel: . 2. variaţii în cursul unei ore. In sezonul de vară intensitatea circulaţiei înregistrează un maxim faţă de celelalte sezoane. Reprezintă evoluţia de ansamblu a circulaţiei publice de la un an la altul (fig.2.11. Noţiune echivalentă cu „intensitatea circulaţiei” şi cu „debitul circulaţiei”. fizice sau etalon.Variaţiile anuale (sezoniere) sunt în legătură cu perioadele climatice din ţara noastră. aparent periodice. 2. ca de altfel şi .2. variaţii zilnice. repartiţia transporturilor pe moduri de transport. Variaţiile ciclice ale intensităţii circulaţiei sunt în legătură cu caracterul periodic al activităţilor sociale.2. Intensitatea medie zilnică lunară (MZL) este maximă în lunile iulie-august şi minimă în lunile de iarnă. cu condiţii meteorologice dificile. Pe drumurile ce deservesc zone industriale sau comerciale variaţiile sezoniere aproape lipsesc.11) şi se determină prin recensământuri de circulaţie. Se deosebesc: variaţii anuale. . într-un interval de timp de cel puţin o oră. .2. Această evoluţie este condiţionată de factori socioeconomici între care: mărimea populaţiei. Variaţii ciclice.2. a). costul exploatării autovehiculelor. variaţii săptămânale.1. care trec printr-o secţiune de drum sau pe o bandă de circulaţie. II. Intensitatea traficului. mai ales pe drumurile turistice.o variaţie neperiodică de ansamblu. Intensitatea traficului este variabilă în timp şi spaţiu. II. Variaţia neperiodică de ansamblu.variaţii ciclice (sistematice). evoluţia economică în general.variaţii aleatorii.

Dacă în zilele lucrătoare variaţiile debitului zilnic sunt relativ reduse.12 se prezintă variaţia procentuală a intensităţii medii zilnice lunare (MZL) faţă de intensitatea medie zilnică anuală (MZA). II.12. comparativ cu circulaţia urbană ( debit mai redus – curba 2). II. dar de sens invers pentru circulaţia interurbană (un debit de vârf – curba 1). Cap. pentru lunile unui an. Fig. datorate variaţiei debitului zilnic în cursul săptămânii. acesta fiind diferit pentru zilele de lucru şi pentru zilele de sărbătoare (fig. Variaţiile debitului zilnic pe durata săptămânii . II. II. In fig. caracteristică. b) Variaţii săptămânale.13. II 13). Variaţiile debitului lunar pe durata unui an.DRUMURI. Trasee. Fig. putându-se conta pe o valoare medie. 41 pe căile rutiere urbane. în zilele de sărbătoare se înregistează variaţii importante.

Informativ.14) impuse de satisfacerea deplasărilor pentru de locul de muncă.2. caracterizată printr-un vârf (pe durata unui număr redus de ore).15) este expresia grafică a debitelor orare. Curba debitelor orare clasate. cu creşteri până în jurul orei 10 şi scăderi după ora 18 şi menţinerea debitelor la valori relativ constante în intervalul orelor 10.00.18. Astfel. 4 – numărul perioadelor de 15 minute pe durata orei de vârf... până în jurul orei 20. valorile factorului de vârf sunt cuprinse în intervalul 0. d). Pentru drumurile cu trafic eterogen această curbă are o formă specifică (curba 1). II. II. în jurul orelor 8 şi 16. Q15 – debitul cel mai mare înregistrat timp de 15 minute continue. Pentru circulaţia urbană (curba 2). se înregistrează creşteri continue ale debitelor. debitul orar are două vârfuri evidente.78 în care:Q este debitul orei de vârf. care se caracterizează prin factorul orei de vârf ( Fv ) definit prin relaţia: Fv = Q Q15 ⋅ 4 II. 2.2. vârful de debit fiind legat de pregătirea pentru o nouă perioadă de muncă. măsurate în fiecare din cele 8760 ore ale unui an şi aşezate în ordine descrescătoare.1.14.Pe durata orelor cu vârf de debit se înregistrează fluctuaţii ale debitului. Fig. Variaţiile debitului orar pe durata unei zile.42 Benonia Cososchi c). pe durata orei de vârf. II.3. pentru circulaţia interurbană (curba 1) se înregistrează două vârfuri. corespunzător celei de a 30-a oră .91.. urmat de o descreştere rapidă până la vârful normal. iar pentru circulaţia interurbană în zilele de sărbătoare (curba 3). Curba debitelor orare clasate (fig.Variaţii ale debitului orar pe durata unei zile (fig..

Din considerente economice. II. O astfel de variaţie a intensităţii . denumite şi debite orare de calcul. debitul orar de calcul reprezintă 10.DRUMURI. 43 de vârf (debitul depăşit în numai 29 de ore dintr-un an) şi apoi o descreştere uniformă. curba debitelor orare clasate are forma curbei 2. corespund traficului local. lentă.2. Curba debitelor orare clasate. în normele româneşti. iar debitele mai mari pot apare doar excepţional. Valoarea cea mai mică a întensităţii traficului corespunde traficului de tranzit. în lipsa datelor din măsurători.). II. Din acest motiv. şi bazat pe acceptarea de către utilizatori şi a unor condiţii de circulaţie ceva mai restrictive. fiind mai mare în apropierea localităţilor importante şi mai mică pe măsura îndepărtării de acestea (fig. debitul corespunzător celei de a 50-a oră de vârf. In normele româneşti. Debitul de vârf normal reprezintă valoarea maximă a debitelor înregistrate pentru satisfacerea unor cereri regulate de transport.12% din MZA.20% din debitul corespunzător MZA.4.16). etc. II.. Trasee. în cale curentă.2.. se consideră că debitul corespunzător celei de a 50-a oră de vârf reprezintă 10. în dreptul localităţilor intermediare. în apropierea localităţilor. Fig. se acceptă ca debit orar de calcul. Pentru caracteristicile circulaţiei pe diverse sectoare de drum (drum turistic. Pentru drumurile care preiau frecvent debite apropiate de capacitatea de circulaţie. iar treptele cuprinse în grafic. Variaţia în spaţiu a intensităţii traficului.15. Cap. 2. dimensionarea profilurilor transversale ale drumurilor trebuie făcută pentru debite corespunzătoare celei de a 30-a oră de vârf. Pe un drum între două localităţi importante intensitatea traficului este variabilă.

3.roţi cu pneuri (cu bandaje pneumatice).II.2.44 Benonia Cososchi traficului poate conduce la solicitarea diferită a drumului şi ca urmare. Fig. Contactul roată-cale. II..17. II. întâlnite la căruţe. posibil şi la lăţime diferită a părţii carosabile. 2. Variaţia în spaţiu a intensităţii traficului.17). Contactul bandaj metalic-cale. deosebindu-se: .16. b Fig. în funcţie de deformabilitatea căii. . In timpul circulaţiei.8 cm. la o structură rutieră diferită. La vehiculele pe roţi cu bandaj metalic (fig. rigide. Datorită presiunilor mari pe suprafaţa de contact are loc zdrobirea. vehiculele solicită calea prin intermediul roţilor sau şenilelor. mai ales a proeminenţelor căii.roţi cu bandaje metalice.8 cm (lăţimea obezii) şi cealaltă latură de 1. cu o latură de 5. Suprafaţa de contact roată-cale este variabilă în funcţie de rigiditatea roţilor. datorită rigidităţii acestuia. .. circulaţia ultimelor fiind interzisă pe unele tipuri de îmbrăcăminte. suprafaţa de contact este mică şi are formă dreptunghilară. motiv pentru care presiunea pe unitatea de lăţime de bandaj P ( q = ) este limitată la maximum 90 daN/cm...

1. 79 Fig. Cap.19). cu circa 10% mai mare decât presiunea de umflare a pneului.DRUMURI. . Suprafaţa de contact pneu-cale. Suprafeţe circulare echivalente ale amprentei. II. II. are conturul apropiat de o elipsă (fig. suprafaţa amprentei se modifică astfel ca presiunea specifică ( p ) să rămână practic constantă şi. caracteristice vehiculelor grele). O proprietate a pneurilor constă în aceea că pentru sarcina pe roată P variind în anumite limite. roata simplă. 45 La vehiculele pe roţi cu pneuri suprafaţa de contact cu calea este mult mai mare. suprafaţa de contact pneu – cale.7. Pentru scopuri practice. iar presiunea pe unitatea de suprafaţă are valori mici. pneurile preiau micile proeminenţe ale căii. roata dublă. cât şi pentru roţile duble (gemene)...18).0. Trasee.5 daN/cm2. se echivalează cu suprafeţe circulare (fig.7MPa). Fig. II. de 1.. în cazul pneurilor de înaltă presiune (cu presiunea de umflare pu de 3..19. a).7 daN/cm2 (0. II.18. denumită amprentă sau urmă. II. Datorită elasticităţii şi capacităţii de deformare locală. având aria egală cu cea reală. iar diametrul D al suprafeţei circulare echivalente rezultând din relaţia: D=2 S π II. atât pentru roţile simple. Contactul pneu-cale. micşorează efectele impactului şi favorizează aderenţa pe orice suprafaţă de rulare. b)..

folosind relaţia: S =k⋅ P pu II. munte). în km/h şi se notează cu V. Intre aceste viteze există relaţia: V v = II. Viteza de proiectare. k ≅ 0 . iar condiţiile atmosferice sunt favorabile.80 în care: k este un factor subunitar. Această denumire se foloseşte pentru viteza maximă care trebuie asigurată vehiculului uşor şi rapid.50 6.00 34. pentru a se ţine seama de rigiditatea pneului.6 Referitor la traficul rutier se folosesc mai multe categorii de viteze..25 Presiunea specifică în amprentă ( p ) .10.25 Produsul P ⋅ d . în cm 34.9 .V) şi de relieful regiunii străbătute de calea rutieră (şes.4. se exprimă în m/s şi se notează cu v.2. în funcţie de clasa tehnică (I.4. Viteza traficului.00 5. 2 în daN/cm 5.11.în daN/cm A 13 R 10 OS-115 kN 170 187 - 2. Viteza de deplasare în general.81 3 .00 34.1. Viteza de proiectare se foloseşte pentru stabilirea elementelor geometrice ale căilor rutiere.10 Denumire vehicul/osie etalon Sarcina totală Sarcina pe osie. iar viteza traficului se exprimă în mod curent.. deal. Conform normelor tehnice româneşti viteza de proiectare are valori cuprinse între 120 şi 25 km/h. Conform STAS 863-85 în tipurile de relief sunt incluse : . de reducere a suprafeţei.46 Benonia Cososchi Suprafaţa amprentei reale S se poate determina prin măsurare sau prin calcul. la parcurgerea sectoarelor cele mai dificile ale traseului. Tabelul II. aflate în vigoare în ţara noastră se dau în tabelul II. treptele de viteză fiind prezentate în tabelul II. în ipoteza că starea suprafeţei de rulare este bună. de tip autoturism. în condiţii de siguranţă şi confort. 2. în daN 13000 9100 16000 10000 11500 Diametrul suprafeţei echivalente de contact. D . Caracteristicile roţilor şi osiilor etalon de calcul. folosite în normele de dimensionare a structurilor rutiere.2.

valorile din paranteze). Se recomandă ca atunci când nu intervin cheltuieli suplimentare.relief de munte: văi cu versanţi având înclinarea de peste 25g. Viteza de bază şi viteza de proiectare.. depresiuni intramontane şi albii majore ale cursurilor de apă.4. II. pentru relief: şes deal munte 120 (100) 100 (80) 80 100 (80) 80 (60) 60 (40) 80 (60) 50 (40) 40 (30) 60 40 30 (25) 60 (40) 40 (30) 25 2. adoptând treapta de viteză imediat inferioară (tabelul II. . versanţi ai văilor cu înclinare de până la 20g. Clasa tehnică I II III IV V Viteza de proiectare.2. Fig. pentru care se adoptă viteze de proiectare diferite (fig. care se desfăşoară în condiţii de relief diferite.11. Se numeşte viteză de bază valoarea cea mai redusă a vitezei de proiectare adoptată pe lungimea unui drum. Trasee.11. Cap.11. II.. conform tabelului II.20. II. viteza de bază este de 60 km/h.25g. De exemplu. 47 . în km/h.relief de deal: zone de deal propriu-zise. să se recurgă la restricţie de viteză.DRUMURI. viteza de bază poate fi de 40 km/h.relief de şes: zone de şes propriu-zise. Viteza de bază. cu justificare tehnicoeconomică. .2. corespunzător reliefului de munte. zone accidentate şi defilee ale cursurilor de apă. .20). cu justificare tehnico-economică. eventual. să se adopte elemente geometrice corespunzătoare vitezelor de proiectare superioare cu cel puţin 20 km/h şi deasemenea. pentru un drum de clasă tehnică II. Tabelul II.

II.3.22). II. II. are alura literei S şi se numeşte curba de repartiţie a vitezelor instantanee. respectiv cuprinzând un număr semnificativ de vehicule) evidenţiază o curbă având forma apropiată de cea a curbei de distribuţie normală Gauss-Laplace (fig. II.ordonata 15 %. Curba de repartiţie a vitezelor . căreia îi corespunde viteza minimă Vmin a fluxului de circulaţie. Distribuţia Gauss-Laplace. Viteza instantanee se măsoară cu radarul sau prin alte metode.22. Viteza instantanee. Anumite ordonate ale acestei curbe au semnificaţie pentru studiul circulaţiei rutiere şi anume: . Se deduce că frecvenţele cele mai mari corespund valorilor mijlocii ale vitezelor instantanee.2.21. sub care circulându-se este împiedicată fluenţa fluxului de circulaţie. Fig.4.21). Este viteza pe care o are un vehicul la trecerea printr-un profil transversal (secţiune) oarecare al drumului. Reprezentarea grafică a proporţiei procentuale de vehicule care circulă cu viteză mai redusă decât o anumită valoare (fig. Fig.48 Benonia Cososchi 2. Reprezentarea grafică a frecvenţei diverselor viteze instantanee (măsurate într-un interval de timp semnificativ.

în condiţii de circulaţie date şi în condiţii climaterice favorabile. Trasee. Este viteza medie cu care se deplasează pe un drum vehiculele dintr-un . peste care circulându-se se riscă provocarea de accidente. apropiindu-se de viteza medie a vehiculelor lente (fig. Se defineşte prin raportul între distanţa parcursă (un sector de drum) şi timpul efectiv în care vehiculul a rulat. Fig.4. Viteza de circulaţie. Pe baza acestei remarce se poate justifica suplimentarea numărului benzilor de circulaţie pentru sporirea capacităţii de circulaţie.4. Statisticile existente în numeroase ţări evidenţiază faptul că această valoare este în corelaţie inversă cu intensitatea traficului. . 2.4. 2. II.ordonata 50 %. Viteza de parcurs. numită şi viteză de siguranţă. Viteza practicabilă.2.23). cu cât intensitatea traficului este mai mare cu atât valoarea vitezei medii este mai redusă. Se defineşte prin raportul între distanţa parcursă (un sector de drum) şi durata totală. 2.4. intensitate redusă.4.6.5. etc).2.ordonata 85 %. 2. fiind deci excluse duratele eventualelor opriri impuse de utilizator. Curbe de repartiţie a vitezelor pentru intensităţi diferie. 2. 1. cu alte cuvinte. Cap.2. II 49 .2. fără a fi depăşită vreun moment viteza de proiectare. inclusiv întârzierile datorate condiţiilor de circulaţie (şantier în lucru. Viteza de mers.23.DRUMURI. Este viteza de parcurs cea mai mare ce poate fi realizată pe un sector de drum. căreia îi corespunde viteza maximă Vmax a fluxului de circulaţie. II. circulaţie aglomerată. căreia îi corespunde viteza medie Vm ed a fluxului de circulaţie. intensitate mare.7.

2.viteza (în m/s).84 în care: V este viteza vehiculelor.83 Pentru un flux de circulaţie continuu. v i .50 Benonia Cososchi flux de circulaţie.6 1 ∑v i n II. (în m). Densitatea traficului se foloseşte pentru studiul circulaţiei în intersecţii de drumuri şi pentru studiul capacităţii de circulaţie. (în s).86 K =R⋅ 1000 lm . Se exprimă în veh. (în m). care circulă în rampă pe o distanţă suficient de lungă. Gradul de ocupare este definit prin raportul între durata totală de trecere a vehiculelor ( ∑ t i ) şi durata măsurătorilor (T): R= ∑t T i II. I – intervalul mediu între vehicule.85 II. de fiecare dintre cele n vehicule pentru parcurgerea distanţei D.4.6 D 1 ∑ti n = 3 . Se calculează cu relaţia: Vc = 3 .2.5. debitul mediu orar Q este similar unui fluid care curge printr-o conductă şi se calculează cu relaţia: Q = 1000 V = K ⋅V I (veh/h) II. aferent unui vehicul. înregistrată de fiecare dintre cele n vehicule pentru parcurgerea distanţei D./km şi se defineşte prin relaţia: K = n D (veh/km) II.8. Densitatea circulaţiei reprezintă numărul n de vehicule ce se află pe un sector de drum de lungime D . de valoarea rampei şi de starea suprafeţei de rulare (coeficientul t). în m/veh.2.. Este viteza către care tinde un vehicul.82 în care: t i este timpul consumat. de greutatea a vehiculului. Viteza maximă în rampă. Densitatea se exprimă şi în funcţie de gradul de ocupare R a drumului (sau intersecţiei). în km/h. Densitatea circulaţiei. cu densitate uniformă. 2. la un moment dat. Această viteză depinde de puterea şi randamentul motorului.

de profilul transversal. respectiv cu trafic estimat pe baza traficului sectoarelor adiacente). .3. cu înregistrare manuală.după durată: recensământuri permanente. Acestea se clasifică după mai multe criterii: .3. bazate pe măsurători. Recensământurile de circulaţie sunt investigaţii care au ca scop determinarea intensităţii şi componenţei traficului. dotate cu echipamente de tip PEEK TRAFFIC şi tip WIM. respectiv recensământuri temporare. dotate cu contori de trafic de tip MIPP (cu detecţie pneumatică) şi de tip ISAF (cu detecţie electromagnetică). . .înregistrări automate permanente în posturile de recenzare. folosind contori de trafic. pentru determinarea intensităţii circulaţiei şi a variaţiei acesteia în timp.după mărimea zonei (reţelei rutiere) studiate: recensământuri generale. Metodele de investigare (determinare) a caracteristicilor traficului rutier se diferenţiază astfel: . comune). . precum şi echipamente pentru clasificarea şi cântărirea din mers a autovehiculelor. pentru clasificarea şi cântărirea din mers a autovehiculelor. care se referă la întreaga reţea de drumuri publice a unei ţări. cu ocazia recensământurilor generale ale circulaţiei. 2. pentru drumurile publice interurbane se foloseşte metoda înregistrărilor combinate astfel: .după modul de înregistrare a datelor: cu înregistrare automată. aşa cum sunt recensământurile şi anchetele de circulaţie.înregistrări manuale în posturile de recenzare. recensământuri parţiale (locale). în metri. Recensământuri de circulaţie.categoria a II-a (secundare).metode indirecte. . In funcţie de dotare.DRUMURI. Inregistrările se efectuiază în puncte bine precizate. Cap.1. Trasee. lungime variabilă în funcţie de condiţiile locale şi anume: de debitul circulaţiei. care se referă la o parte a reţelei sau la o localitate. . II 51 în care : l m este lungimea medie ponderată a vehiculelor N j care au lungimile l j . Fiecărui post de recenzare îi este ataşată o lungime de sector omogen de drum interurban. numite posturi de recenzare. bazate pe simularea fenomenului trafic rutier.metode directe. ( lm = ∑N ⋅ l ∑N j j j ). de tipul sectoarelor (cu trafic înregistrat. de coincidenţa cu limitele unităţilor administrativ-teritoriale (judeţe. posturile de recenzare se diferenţiază în trei categorii: . Investigarea caracteristicilor traficului. In ţara noastră. 2. cu înregistrări combinate.categoria I-a (principale).

14 zile (orele 600-2200) şi 7 nopţi (orele 00 00 22 -6 ). Reprezentând în esenţă un sondaj în timp şi spaţiu. calculat ca raportul între intensitatea traficului în 8 ore. funcţionează numai posturi de recenzare de categoriile II şi III. Analizarea rezultatelor recensământurilor generale anterioare pe drumurile naţionale a permis ca la recensământul general din anul 2000. relaţia de calcul a întensităţii pe grupe de vehicule. pentru recensământuri sunt foarte importante: calendarul recensământului şi metodologia de calcul a MZA.numărul de vehicule înregistrate în noaptea j . Ki = 1.52 Benonia Cososchi . ai = 0. Pentru recensământurile generale din anii 1990. înregistrările să se efectuieze în numai în 14 zile.87 în care: Z i este numărul de vehicule înregistrate în ziua i . care împiedică desfăşurarea normală a circulaţiei. calendarul recensământurilor poate fi modificat. Recensământurile generale se efectuiază o dată la 5 ani. în anul 2000 s-a efectuat o singură înregistrare. Pe drumurile locale (judeţene şi comunale).600. N j . respectiv în 14 ore şi intensitatea în 24 ore. dar de cel puţin 3 ani. 1995 şi 2000. Justificat de intensitatea redusă a traficului în timpul nopţii. Ca urmare.500 respectiv. Qik – intensitatea din ziua i corespunzătoare celor 8 ore de înregistrare pe drumurile naţionale. repartizate cât mai uniform pe durata anului calendaristic în care se efectuiază recensământul general de trafic (în mod obişnuit. într-o zi de lucru a lunii august). anii divizibili prin 5). .82. Relaţia generală de calcul a intensităţii medii zilnice anuale a traficului de vehicule din grupa k este: MZAk = 1 14 i =14 i =1 ∑ Zi + 1 j =7 ∑N j 7 j =1 (veh/24 ore) II. ai = 0. cu durata de 24 ore ( orele 600. pe drumurile naţionale pe durata a 8 ore (orele 8001200 şi 1400-1800 ) şi pe drumurile locale pe durata a 14 ore (orele 600. a ik . iar în cazul variaţiilor importante ale caracteristicilor urmărite se poate hotărî efectuarea şi la intervale mai scurte. pentru grupa k de vehicule. Pe motive obiective. MZAk este: MZAk = K i ⋅ 1 14 i =14 i =1 ∑a Q ik ik (veh/24 ore) II.categoria a III-a (de acoperire). Calendarul cuprinde în principiu.2000). care nu sunt dotate pentru înregistrări automate. Pentru vehiculele recenzate în anul 2000.88 în care: Ki este coeficientul de oblicitate a estimării MZAk pe baza eşantionului de 14 zile de înregistrări manuale.coeficient de corecţie (redresare). respectiv 14 ore pe drumurile locale. pe cât posibil menţinute aceleaşi cu ale recensământurilor anterioare pentru ca rezultatele să fie comparabile.

după caz. . 2. pe un perimetru ficţiv (de unde denumirea de cordon) care interceptează căile de acces în zonă. c). între care: a). . remorci la tractoare şi autocamioane. când posturile de anchetă sunt amplasate pe unul sau mai multe drumuri reprezentative pentru curenţii de circulaţie din zona studiată. 5. autocare.anchete simplificate.3.DRUMURI. dar nu şi caracteristicile importante precum: originea (O). microbuze. pentru o zonă limitată. informaţii suplimentare asupra utilizatorilor şi vehiculelor.1.89 Incepând din anul 2000. 8. Trasee. modul de amplasare a locurilor de anchetă . 9. modul de efectuare a anchetei: .complexitatea rezultatelor obţinute: . autocamionete. autospeciale. . motociclete fără ataş. 2. de construcţii). prin care se obţin toate caracteristicile curenţilor de circulaţie precum şi. 4. biciclete. autocamioane şi vehicule derivate cu 2 osii.anchete în cordon.cu oprirea vehiculelor.3. Anchetele de circulaţie se clasifică după mai multe criterii. etc. Intensitatea MZA pentru un drum sau pentru o reţea rutieră. . la scara întregii ţări sau a unui teritoriu oarecare. Clasificarea anchetelor de circulaţie. vehicule cu tracţiune animală.fără oprirea vehiculelor. 6. autobuze.2. 7. la locul de muncă. prin care se obţin intensităţile şi direcţiile curenţilor de circulaţie. vehicule cu mai mult de 4 osii. 2. grupele de vehicule recenzate sunt: 1.anchete în lungul drumului (pe axă).2. remorchere cu trailer. în locuri de parcare. b). autovehicule articulate (tip TIR). 3.anchete complete. Anchete de circulaţie. Cap. când posturile de anchetă sunt amplasate în jurul zonei studiate. motociclete cu ataş. II 53 Intensitatea MZA pentru toate grupele de vehicule fizice recenzate se calculează cu relaţia: MZA = ∑ MZA k =1 k =9 k ( veh/24 ore) II.anchete la domiciliu. se calculează ca medie ponderată prin lungimile sectoarelor de drum componente. Scopul anchetelor de circulaţie este stabilirea curenţilor de circulaţie. autoturisme. tractoare şi vehicule speciale (agricole. destinaţia (D) şi itinerarul. autocamioane şi vehicule derivate cu 3 sau 4 osii. .

2. cu răspuns plătit. scopul şi intervalul orar al călătoriilor dintr-o anumită zi. . Anchete de circulaţie complete. Rezultatele anchetei pot fi influenţate de modul cum s-a făcut eşantionarea destinatarilor cărţilor poştale. de importanţă limitată. ora de intrare în zonă şi grupa vehiculului. adoptată la sistematizarea intersecţiilor cu 3.anchete locale.notarea numerelor de înmatriculare şi a grupei vehiculelor.. constând în interogarea la domiciliu a unei anumite proporţii din deţinătorii de vehicule asupra ansamblului deplasărilor din zona studiată într-o anumită zi (apreciată ca fiind medie). iar pentru reuşită ancheta trebuie popularizată prin mijloace de informare locale. metodă precisă. unei lucrări de artă sau unei intersecţii.anchete generale.. înmânate direct utilizatorilor sau trimise la domiciliul acestora prin poştă. astfel: . inclusiv a parcărilor. Recuperarea etichetelor la ieşirea din zona de anchetă şi gruparea lor după culoare permite obţinerea relaţiilor de trafic dintre posturile de anchetă. Aceste anchete sunt de mai multe tipuri. Prin anchetă se pot stabili: .etichetarea vehiculelor. 2. . aria implicată în anchetă: . adoptată la studiul intersecţiilor complexe şi a traficului urban... . .3.anchete O-D propriu-zise.metoda fişelor de control. D.. D şi itinerarului. la oprirea şi interogarea utilizatorilor în postul de anchetă.4 ramuri şi debit redus. valorile mai mici fiind pentru zone cu peste 1 milion de locuitori.54 Benonia Cososchi d). denumită şi metoda listelor de înregistrare sau a aparatului cu taste. destinate unor obiective care se află în relaţie cu planuri regionale sau generale de amenajare a reţelelor rutiere. La intrarea vehiculelor în zona de anchetă li se distribuie câte o fişă pe care sunt indicate: numărul postului de anchetă. Prin chestionarul conţinut de cărţile poştale se solicitădate referitoare la O. în funcţie de metoda de lucru adoptată. Se folosesc mai multe metode de lucru: .anchete pe bază de cărţi poştale-chestionar. pentru diferitele posturi de anchetă. Rata de eşantionare a cetăţenilor anchetaţi este de 1/8.2. Se mai numesc şi numărători direcţionale sau recensământuri de fluxuri de circulaţie.000 locuitori.anchete la domiciliu. precum şi a intervalului orar.3.1/25 din numărul de locuitori ai zonei. 2. In acest scop. Pe parbrizul vehiculelor care intră în zona de anchetă. . de sub 400 veh/oră. având aceeaşi destinaţie ca şi precedenta.metoda prin distribuirea de fişe de control şi interogarea directă a utilizatorilor cu privire la originea (O) şi destinaţia (D) călătoriei.observaţia directă. La ieşirea din zona de anchetă se completează pe fişă ora ieşirii şi numărul postului. adoptate pentru stabilirea necesităţilor de dezvoltare a reţelei rutiere dintr-o zonă. în afara O. se lipesc etichete de culoare diferită. . Anchete de circulaţie simplificate. destinate de exemplu.2.3. . adoptată pentru studiul intersecţiilor complexe şi a traficului de tranzit prin localităţi cu până la 150. se obţin şi informaţii asupra scopului şi frecvenţei călătoriei şi chiar asupra anului de fabricaţie al vehiculului.

Legile traficului rutier. când a rezultat că reţeaua interurbană de drumuri de interes naţional.. Această lege de repartiţie a traficului permite eşalonarea judicioasă a lucrărilor de modernizare şi reabilitare a drumurilor şi de ranforsare a structurilor rutiere. măsurători speciale. 2. . Captorii aparatelor pot fi: pneumatici. pentru controlul sarcinilor maxime pe osii. pentru rezolvarea unor probleme tehnice.legi de generare a traficului. Această lege a fost confirmată şi de recensământul general de trafic din anul 2000.masurarea vitezelor instantanee. Intrucât depăşirea sarcinilor admisibile pe osii conduce la sporirea agresivităţii traficului greu faţă de structurile rutiere. Legile traficului rutier se diferenţiază în: .1. 2. 2. dar şi de către administraţia rutieră. care au caracter statistic. etc) permit determinarea şi verificarea valabilităţii legilor traficului rutier. cablu piezoelectric. pe care le degradează mai repede.cântăriri în mers. radar.3.4.cântărirea vehiculelor grele. Pentru măsurarea vitezelor instantanee se folosesc diverse metode şi aparate. amplasate în îmbrăcămintea rutieră la anumită distanţă).15 km/oră. Din această categorie de măsurători fac parte: .. Trasee. 2. reprezentând cca. . O proporţie redusă din reţeaua rutieră a unei ţări preia o proporţie majoritară din traficul rutier.anchete de circulaţie. II 55 modul de folosire a mijloacelor de transport individuale şi în comun. pentru controlul respectării vitezelor legale şi pentru sporirea siguranţei circulaţiei. Pentru cântărirea vehiculelor grele se folosesc: .legi de repartiţie a traficului. 58 % din traficul rutier. Datele obţinute din măsurătorile de trafic (recensământuri de trafic.DRUMURI. preia cca.1. vehiculele având viteza normală. acestea fiind cu atât mai mari cu cât depăşirea sarcinilor admisibile pe osii este mai mare.3.cântăriri statice cu bascule.4. vehiculele având viteză redusă. caz în care tehnologiile aferente nu sunt încă definitivate. 18% din lungimea totală a drumurilor.4.1. de 5. . în mod curent de către Poliţia Rutieră. Legi de repartiţie a traficului. Cap. acustici (pe bază de ultrasunete). în punctele de vamă se percep taxe. . în punctele de vamă precum şi în diverse puncte pe drumurile naţionale. distanţele de transport şi necesităţile de parcare. Măsurători speciale. bucle electromagnetice (două succesive pe aceeaşi bandă de circulaţie.

24 curbele A şi B reprezintă variaţia costurilor în funcţie de trafic pentru itinerarele A şi B. Repartiţia traficului conform metodei costurilor egale.4. Curba C se construieşte pe baza observaţiei că dacă la un moment dat. pentru o abscisă egală cu traficul total TA+B se pot stabili traficurile TA şi TB preluate de itinerarele A şi B ( TA + TB = TA+B ). Rezultă că pentru orice punct de pe curba C abscisa este dată de suma absciselor curbelor A şi B.1. II.56 Benonia Cososchi 2.1. costul pe vehicul este mai mare pentru unul dintre itinerare. .4.II. Fig. Repartiţia traficului între itinerarii având aceleaşi origine şi destinaţie se poate stabili în funcţie de diverşi parametri. Costul fiind acelaşi pentru traficurile aferente celor două itinerare. caracteristicile reţelei rutiere. gradul de motorizare (numărul total de autovehicule pentru 1000 locuitori). va fi acelaşi şi pentru traficul total. Repartiţia traficului în funcţie de origine şi destinaţie depinde de mai mulţi factori Dintre factorii care influenţează repartiţia traficului se menţionează: densitatea populaţiei.24. In fig. tipurile de activităţi în diversele zone.2. o parte dintre vehicule vor trece pe celălalt itinerar. Această metodă se bazează pe constatarea că pentru un itinerar dat costul transportului creşte odată cu debitul circulaţiei. între care şi costul transportului. Metoda costurilor egale. iar curba C reprezintă variaţia costului pentru traficul total repartizat pe cele două itinerare. 2. Pentru aceasta se folosesc mai multe metode între care metoda costurilor egale. Folosind această proprietate a curbei C.3. acest transfer de trafic având loc până la egalarea costurilor.

b. Prin trafic de perspectivă se înţelege traficul ce va fi în viitor (în perspectiva timpului). gradul de urbanizare). In aceste relaţii sunt cuprinşi parametri caracteristici precum: populaţiile zonelor.repartiţia modală (între modurile de transport: rutier. . etc. d ij .potenţialele de transport (exprimate prin parametri specifici) ale zonelor i şi j.gradul de motorizare. etc. stabiliţi experimental pe bază de studii statistice.2.veniturile populaţiei. . care poate fi: distanţa reală. cunoscând faptul că acesta evoluiază (se modifică) în timp. a. Legile de generare a traficului sunt relaţii matematice cu ajutorul cărora se stabilesc fluxurile de circulaţie între două zone. distanţa în linie dreaptă. K – coeficient. prin conducte). gradele de motorizare. Cap. grupe socioprofesionale. tipul şi volumul activităţilor economice. . aerian.90 în care: T ij este numărul deplasărilor între zonele i şi j. Multe dintre relaţiile de generare a traficului sunt de tip gravitaţional şi au forma: Tij = K ⋅ Pi a ⋅ P jb d ijn II. Estimarea traficului de perspectivă este necesară pentru proiectarea şi construcţia lucrărilor de amenajare a reţelei rutiere şi de organizare a circulaţiei. Traficul de perspectivă. Trasee. etc. . Legi de generare a traficului. fiind diferită în funcţie de problema rutieră ce se studiază.rezistenţa (de mers) a traseului între zonele i şi j. . durata de parcurs sau o combinaţie între acestea.5. importul de vehicule. Pi . . II 57 2.tipul şi volumul activităţilor economice. ca de exemplu: rentabilitatea amenajărilor rutiere. feroviar. fiind influenţat de foarte mulţi factori.gradul de utilizare a mijloacelor de transport. P j . 2.dezvoltarea transportului în comun. naval. ..parcul auto şi caracteristicile acestuia (producţia internă. . numărul locurilor de muncă.populaţia totală şi caracteristicile acesteia (populaţia activă. P j .20 de ani..). care depinde de factori de influenţă independenti de potenţialele de transport Pi . precum: . Durata pentru care se estimează traficul este de 5.DRUMURI.4. durata de serviciu a îmbrăcăminţilor rutiere. n .coeficienţi. capacitatea de circulaţie.

5 1.0 1. Valorile coeficientilor de evoluţie stabilite după recensământul general de trafic din anul 2000.5 1.0 1. în perspectiva anului p.3 1.0 1. parametrii modelelor matematice se corectează periodic.2 1. (se calează) folosind rezultatele recensământurilor generale de circulaţie.1 1. la nivelul întregii reţele rutiere a unei ţări. Estimarea evoluţiei traficului se efectuiază: a).4 2.0 1.9 2.3 1.0 1.5 1.7 1.1 1.2 2.8 1.8 0.1 1.0 1.7 2. se prezintă în tabelele II.7 1.6 1.2 1.8 2. Drumuri naţionale principale.2 1.0 1. Ca urmare.0 1.2 Grupele i de vehicule recenzate în anul 2000 3 4 5 6 7 8 1.0 1.1 1.0 1.8 0. veh.58 Benonia Cososchi Datorită numărului mare şi complexităţii factorilor ce influenţează evoluţia traficului.1 1.8 2 1.7 1.2 1.2 1.7 Tot.8 2.0 1.2 Tabelul II.4 1.1 1.2 1.7 2.0 1.9 2. Anul p 2000 2005 2010 2015 2020 1 1.7 0.9 1. modelele matematice folosite pentru prognozarea acestuia nu sunt foarte precise.6 0.9 1.5 1.2 2.0 1.2 1.16.6 2. Drumuri naţionale secundare. Anul p 2000 2005 2010 2015 2020 1 1.6 2 1.2 1.0 1.0 .3.0 1.14.II.3 1.9 1.9 2.4 1. 1.0 1.3 1.1 1.4 2.3 1. 2.3 Grupele i de vehicule recenzate în anul 2000 3 4 5 6 7 8 1.5 1.12.2 9 1.7 1.1 2.7 1.0 1.12. Tabelul II.4 1.2 1.13.9 0. ceip – coeficient de evoluţie a traficului de vehicule din grupa i pentru perspectiva anului p.3 1.3 1.0 1. veh.6 1.0 0.6 1.5 9 1.0 9 1.1 1.8 1.1 1.9 1.2 1.0 1..7 0.6 Tot.4 1.1 1. 1.0 2. Anul p 2000 2005 2010 2015 2020 1 1.0 1.5 1.8 0.1 1.0 1.0 2.6 1.6 1. In ţara noastră.7 1.1 1.2 1.1 1.7 2.5 2.0 1. după recensământul general de circulaţie din anul 2000.1 1.5 Tot.6 2. Drumuri naţionale europene (E).4 1.4 1.0 1. pentru perioada de perspectivă până în anul 2020. pentru schimburile dintre diferite zone.4 1.91 în care: MZAip este intensitatea MZA pentru grupa i de vehicule recenzate (MZAi) (conform cap.9 1.4 1. veh.3 1.0 1.0 1.7 1.0 1.0 1.7 2 1.3 1. pentru estimarea traficului de perspectivă (exprimat prin intensitatea MZAp) se foloseşte relaţia: MZAp = ∑ MZA i =1 i =9 ip = ∑ MZA i =1 i =9 i ⋅ c eip II.1 1.3 Grupele i de vehicule recenzate în anul 2000 3 4 5 6 7 8 1. pentru diversele categorii de drumuri. 1.0 1.4 1.0 1. b).6 1.2 Tabelul II.1 1.6 1.6 1.7 1.0 0..6 1.7 1.0 1.1).0 0.3 1.

8 0.1 1.7 2.16.5 1. Drumuri comunale (DC).6 1.8 2.0 1.0 1.2 1.7 1. Cap.2 1.1 1.5 1.5 1. Anul p 2000 2005 2010 2015 2020 1 1.7 1.1 1.5 1.0 2.1 1. Drumuri judeţene (DJ) Anul p 2000 2005 2010 2015 2020 1 1.0 0. Trasee.5 Tot.3 1.3 Grupele i de vehicule recenzate în anul 2000 3 4 5 6 7 8 1.7 2.0 1.7 1. 1.5 1.0 1.8 9 1.2 1.5 Tot.7 2 1.0 0.5 1.0 2.3 1.7 0.6 1.4 1.0 1.1 1.0 1.15.7 2.DRUMURI.5 1.5 1.0 1.0 Tabelul II.0 1.7 1.1 .3 Grupele i de vehicule recenzate în anul 2000 3 4 5 6 7 8 1.5 1.7 1.4 1.4 1.3 1.6 2 1.8 1.3 1.3 1.9 9 1.3 1.4 1.0 1.1 1.0 1.3 1.5 1.2 1. veh.1 1.1 1.2 1.3 1.5 1.5 1. veh.6 0.0 1.6 1.9 0. 1.0 1.1 1.2 1.0 1.3 1.0 1.3 1.7 0.0 1.2 1.7 1.1 1.6 0.2 1.0 1. II 59 Tabelul II.7 1.0 1.3 1.1 1.1 1.0 1.

un plan vertical în lungul drumului şi un plan vertical transversal drumului. drumul este caracterizat prin traseul axei sale. care se folosesc atunci când unghiul dintre aliniamente este de sub 40˚. se diferenţiază elemente geometrice în plan orizontal (în plan). C2″ şi C3) şi curbe la dreapta (C2 şi C4). Pentru a aşeza curbele exterioare este nevoie de una sau două curbe auxiliare (curbele C2′ şi C2″). C2′. In fig.1. curbele pot fi: curbe la stânga (C1. Prelungirile aliniamentelor se intersectează în vârfurile de unghi V1…n. numite curbe. In funcţie de poziţia faţă de vârful de unghi. care au ca scop satisfacerea traficului aferent drumului în cât mai bune condiţii. După modul cum se succed se deosebesc: curbe de acelaşi sens ( C1 cu C2′ şi C2″ cu C3) şi curbe de sens contrar (C2′ cu C2 . C2′. C2 cu C2″ şi C3 cu C4). In funcţie de sensul kilometrajului şi de poziţia centrului de curbură faţă de axa drumului. DRUMUL IN PLAN 1.1.1. Ca urmare. C3 şi C4) sau exterioare acestuia (curba C2). Intre acestea există multe corelaţii. Traseul drumului reprezintă deci. 1. Terminologie In plan. C2″. proiecţia axei sale în plan orizontal. . alcătuiesc curbele principale ale serpentinelor. Racordările prin curbe exterioare. 1.1 este prezentat un tronson dint-un traseu de drum în zonă muntoasă. aşezate în afara vârfului de unghi.GEOMETRIA DRUMURILOR Elementele geometrice ale drumurilor se studiază pe baza proiecţiilor în trei planuri : un plan orizontal. Elemente introductive. Axa drumului reprezintă locul geometric al punctelor de pe cale egal depărtate de marginile acesteia (în aliniament) şi este alcătuită dintr-o succesiune de porţiuni rectilinii. curbele de racordare a aliniamentelor pot fi interioare vârfului de unghi ( curbele C1. numite vârfuri de unghi. III. numite aliniamente şi de porţiuni curbilinii. în profil în lung şi în profil transversal.

Proiectarea traseului Din punctul de vedere al duratei şi cheltuielilor de transport traseul cel mai bun ar fi cel în linie dreaptă. traseul se abate de la linia călăuză (linia dreaptă ce uneşte punctele extreme A şi B ale traseului) datorită unor considerente de relief. III. ▪ rezolvări mai simple pentru lucrările de artă (poduri.2. prin care drumul trebuie să treacă sau care trebuie evitate. Avantajele traseelor în aliniament sunt următoarele: ▪ lungime minimă a distanţelor. orizontală. deoarece atât traseul în aliniament cât şi cel în curbă prezintă avantaje şi dezavantaje. Traseu de drum în zona muntoasă Desigur se pune problema valorilor optime pentru lungimile aliniamentelor şi ale curbelor. In realitate însă. III. în zone de şes. Cap. Acestea determină puncte/zone obligatorii. ▪ manevre de depăşire mai facile.1. . hidrologice şi geotehnice. concepute mai la începutul tehnicii rutiere. deci cheltuieli minime de circulaţie (dacă se exclude influenţa altor factori). lungimea aliniamentelor trebuie limitată la 3…4 km. şi aliniamente mult mai lungi ( de exemplu. geologice.DRUMURI. Trasee. datorită vizibilităţii mai bune.). hidrogeologice. In general. situaţia fiind justificată de condiţiile existente). deci se impune frângerea aliniamentelor şi racordarea lor prin curbe. la ieşirea din Ploieşti există un aliniament cu lungimea de 17 km. etc. precum şi unor considerente locale şi tehnice. Fig.1 61 1. pe DN1. Există însă pe traseele vechi.1. ▪ absenţa pericolului de derapaj datorită forţei centrifuge ce apare la parcurgerea curbelor cu viteză neadaptată.

Combaterea acestor efecte implică anumite amenajări.1 III. ▪ diminuarea siguranţei circulaţiei rutiere datorită vizibilităţii insuficiente. Asigurarea vizibilităţii impune executarea de lucrări suplimentare (terasamente . ▪ înscrierea deficitară a traseului în peisajul străbătut. pentru stabilirea elementelor geometrice ale traseelor de drumuri se desprind următoarele recomandări: ▪ în mod orientativ. caracterizate prin frecvenţa curbelor. modul de succedare şi elementele lor geometrice. datorită manevrelor necesare de efectuat la parcurgerea curbelor.7)V C ≥ ( 1. între care: ▪ apariţia monotoniei în conducerea autovehiculelor şi diminuarea atenţiei atunci când aliniamentele sunt prea lungi. care nu se întâlnesc în aliniamente şi care conduc la sporirea complexităţii şi a costului lucrărilor. care conduc la creşterea costului. exproprieri.2 în care v şi V reprezintă viteza de proiectare. Traseele în curbă. ▪ diminuarea confortului şi siguranţei circulaţiei datorită efectelor forţei centrifuge (derapaj şi răsturnare) ce apar la parcurgerea curbelor. în terenurile construite sau atunci când drumul se desfăşoară în săpătură. Traseele în curbă au însă mai multe dezavantaje. Deci drumul trebuie să fie preponderent în curbă. şi lungimea curbelor C. mai ales în terenurile acoperite cu păduri.8…16. respectiv în km/h. care trebuie să fie de 20%…60% în condiţiile adaptării judicioase la relieful străbătut de drum. etc).62 Benonia Cososchi Traseele în aliniament prezintă şi dezavantaje.4….60 s) v = (0. pentru care această condiţie este importantă. 30%…40%. mai ales a acelora care au raza de lungime redusă în raport cu viteza de proiectare.0) V III. ▪ apariţia frecventă a efectului de orbire datorită luminii farurilor autovehiculelor ce circulă din sens opus. In funcţie de lăţimea drumului se recomandă următoarele valori: pentru drumuri cu două benzi de circulaţie. ▪ aprecierea dificilă şi adeseori deficitară a distanţelor faţă de vehiculele ce circulă din sens opus. demolări. depind de viteza de proiectare. . iar pentru drumuri cu 4 benzi de circulaţie valoarea raportului scade până la 20 %. defrişări. în m/s.2. Ca urmare a celor prezentate. sub nivelul terenului înconjurător. Calitatea unui traseu se apreciază pe baza raportului procentual între lungimea aliniamentelor şi lungimea totală a traseului. între care: ▪ sporirea lungimii traseelor. datorită rezistenţelor suplimentare pe care trebuie să le învingă autovehiculele la parcurgerea curbelor. mai ales în cazul drumurilor de categorie superioară. ▪ menţinerea atenţiei treze a conducătorilor autovehiculelor. ▪ sporirea cheltuielilor de circulaţie. conform relaţiilor: L = (3 s…. lungimea aliniamentelor L. pentru asigurarea circulaţiei vehiculelor lungi.avantaje şi dezavantaje. în principal raza (care trebuie să fie cât mai mare) prezintă deasemenea. Avantajele traseelor în curbă sunt: ▪ înscrierea facilă în relieful străbătut. ▪ sporirea lăţimii căii în curbele cu raze relativ mici.

cu condiţia ca vitezele pentru două sectoare succesive să nu difere prin mai mult de o treaptă. Acţiunea forţei centrifuge.2). Cap. corespunzătoare treptelor vitezei de proiectare. Giraţia Mişcarea în curbe. pe total traseu şi pe diversele sectoare. Unghiul de deviere In mişcarea curbilinie cu o anumită viteză.2. care este aplicată în centrul de greutate şi dirijată spre exteriorul curbei.DRUMURI.II. atât a autovehiculelor cât şi a vehiculelor cu tracţiune animală. respectiv pentru autobuze.1 63 ▪ în cazul unui traseu de lungime mare. Giraţia/rotirea se face în jurul centrului instantaneu de rotaţie. autovehiculul este supus acţiunii forţei centrifuge. 1. are valori de 6…25 m. . situat la intersecţia razelor de giraţie normale pe planul roţilor (fig. Elementele geometrice adoptate. trebuie să asigure omogenitatea traseului.2. valorile extreme fiind pentru autoturisme. Unghiul de bracare este variabil: el creşte odată cu micşorarea razei de curbură a traiectoriei curbilinii şi are valoarea maximă (din punctul de vedere al autovehiculului) de circa 45°. se pot adopta viteze de proiectare diferite pentru diverse sectoare.2). sau între două curbe având raze foarte diferite. după direcţia razei de curbură (fig. care favorizează producerea accidentelor: ▪ curbă cu rază şi lungime redusă.1. denumite roţi directoare se pot înclina faţă de osie cu unghiul variabil θm . Mişcarea vehiculelor în curbe. aşezată între două aliniamente de lungime mare.2.2. cerinţe indispensabile pentru drumurile moderne. III. ▪ la combinarea aliniamentelor şi curbelor trebuie evitate următoarele situaţii. este asigurată prin construcţia acestora: roţile din faţă. Fig. care contribuie la confortul şi siguranţa circulaţiei. Omogenitatea traseului asigură o anumită continuitate în variaţia solicitărilor la parcurgerea drumului. care poate să străbată un relief variat. 1. III. 1. aşezat între două curbe de lungime mare. ▪ aliniament de lungime redusă.2. In acest fel raza minimă a curbei în care se poate înscrie autovehiculul (deplasându-se cu viteză redusă). denumit unghi de cotire sau de bracare. III. Trasee.

care are efect stabilizator. forţa centrifugă scade odată cu creşterea razei de curbură. care face ca reacţiunea corespunzătoare F a căii asupra pneului. denumit unghi de deviere sau unghi de derivă. g – acceleraţia gravitaţiei. an – acceleraţia normală. a1).3.raza de curbură în mişcarea curbilinie. III. în m. iar pentru aceeaşi viteză. Valoarea reacţiunii F depinde de starea suprafeţei . III. Conform acestei relaţii. a2) vederea din faţă şi urma roţii care se deplasează în aliniament. se calculează cu relaţia: C = m ⋅ an = m ⋅ v2 ρ = P v2 ⋅ g R III. v . b2) vederea din faţă şi urma roţii care se deplasează în curbă.viteza de deplasare în curbă. Această decalare a reacţiunii determină momentul de autoaliniere ( M = F ⋅ t ). să fie decalată cu mărimea t (fig. Fig. Unghiul de deviere.3 în care: m este masa autovehiculului. deplasarea în sens transversal a suprafeţelor de contact roţi-cale (a urmelor roţilor) şi o distribuţie neuniformă a forţelor elementare pe aceste urme. acţionează asupra roţilor cu pneuri deformabile. transversală şi trecând prin osii. P – greutatea autovehiculului. forţa centrifugă este cu atât mai mare cu cât viteza de deplasare este mai mare. în m/s2. tinzând să micşoreze unghiul δ şi asigurând stabilitatea vehiculului în curbe.64 Benonia Cososchi Forţa centrifugă C. R – raza curbei. ρ . Forţa centrifugă C. b1).3). la masă constantă a autovehiculului. producând: rotirea planului median al roţii cu un unghi δ . în m/s.

Forţa centrifugă care apare la deplasarea cu viteza v pe o traiectorie curbilinie. curbura 1 ∞ fiind nulă şi forţa centrifugă este nulă. Rezultă că pentru a păstra unghiul de deviere sub limitele menţionate mai sus. contribuind astfel la micşorarea cheltuielilor de exploatare a autovehiculelor.2. tinde să producă derapajul (deplasarea laterală după direcţia forţei centrifuge) şi chiar răsturnarea autovehiculului. 4) curbura trece brusc de la valoarea 1 ∞ la valoarea 1 R .. care este cu atât mai mare cu cât raza de curbură este mai mică. III. Trasee. Astfel. pentru valori de sub 5o. La deplasarea în lungul traseului forţa centrifugă este variabilă în funcţie de curbură. iar unghiul δ . trebuie acţionat asupra valorii forţei centrifuge. pentru deplasarea în curbă. consumul de carburant şi uzura pneurilor. Variaţia curburii la racordarea aliniamentelor cu arce de cerc. de uzura pneului şi de sarcina P pe roată.DRUMURI. III.6o. care sunt echivalente curbelor cu raza de curbură infinită.3. Ca urmare se recomandă ca unghiul δ să fie cât mai mic şi să nu depăşească valorile: δ ≤ 3˚…4˚ pentru pneuri de autoturisme şi δ ≤ 4˚…5˚ pentru pneuri de autocamioane. Variaţia forţei centrifuge în lungul traseului. . Cap. Fig. Această discontinuitate este resimţită de utilizator printr-un şoc. aceste pericole fiind cu atât mai mari cu cât curbura 1 ρ este mai mare. cu cât unghiul δ este mai mare cu atât creşte puterea necesară a motorului. 1.4.. III. conform relaţiei: F = K ⋅P ⋅δ = m ⋅δ III.1 65 de rulare.4 Faţă de situaţia deplasării în aliniament. în punctele de tangenţă Ti şi Te (fig. este practic direct proporţional cu F. la deplasarea pe aliniamente. In cazul aliniamentelor racordate cu arc de cerc. respectiv asupra vitezei de deplasare şi asupra razei curbei.

Variaţia curburii la racordarea în plan. III. 5). Racordarea aliniamentelor cu arce de cerc. III. deci a roţilor directoare. la proiectarea traseului se folosesc şi curbe cu curbură variabilă. Intrucât ele se interpun între aliniamente şi arcul de cerc mai sunt denumite şi curbe de tranziţie. Fig.66 Benonia Cososchi In cazul arcelor de cerc cu raza de curbură relativ mică în raport cu viteza de deplasare. La proiectarea traseelor de drumuri se recomandă adoptarea curbelor cu raze cât mai mari. pe toată lungimea arcului de cerc. 1. In continuare conducătorul vehiculului menţine unghiul de bracare constant. până în momentul când unghiul de bracare θ m corespunde razei şi centrului de curbură. Operaţia de introducere a curbelor de tranziţie între aliniamente şi arcul de cerc este denumită racordare în plan. 5. care se apropie mult de curba mecanică descrisă de autovehicul. descriind o nouă traiectorie curbilinie a cărei curbură scade de la valoarea 1 R la valoarea 1 ∞ în punctul Oe . Pe aceste considerente. In acest interval de timp autovehiculul parcurge o traiectorie curbilinie a cărei curbură creşte progresiv de la valoarea 1 ∞ în punctul de tangenţă O i la valoarea 1 R în punctul M i (fig. la care curbura în punctele de capăt ale curbei progresive nu mai prezintă frânturile din fig. in mod progresiv. Astfel de curbe sunt denumite radioide sau curbe progresive. înainte de intrarea în curbă conducătorul autovehiculului începe rotirea progresivă a volanului. Pentru ieşirea din curbă volanul este rotit în sens invers.3. care să permită racordarea aliniamentelor numai cu arce de . Pentru a se asigura condiţii de circulaţie şi mai bune există studii privind racordări în plan mai evoluate. ci are o formă continuă. asemănătoare unei racordări în dusină. III. 5.

6.5 în care V este viteza de proiectare .1. care se alege din anumite considerente. Conform normelor româneşti îndeplinească condiţia: V2 R≥ 10 în astfel de cazuri. Raza arcului de cerc. Cap. 1. în raport cu un sistem de axe de coordonate care are originea în punctul de tangenţă Ti . în km/h.1 67 cerc. Elementele geometrice ale racordării cu arc de cerc. Trasee. este R.6 . Fig. se calculează cu relaţia: S = π ⋅R ⋅ 200 − U 200 III. Elementele geometrice ale racordării.6 . III. III.III. cuprinsă între punctele de tangenţă Ti şi Te. Elementele geometrice ale racordării cu arc de cerc sunt prezentate în fig. Există şi situaţii când adoptarea a astfel de raze este obligatorie. Celelalte elementele geometrice ale racordării se calculează. ▪ lungimea S a arcului de cerc. Punctul V este vârful unghiului U dintre aliniamente. raza curbei trebuie să III.3. iar unghiul la centru corespunzător este 200 − U g . la intrarea în curbă.DRUMURI.

T =R⋅ 1 U tg 2 III.11 φ = arc tg y x α 2 III. Prin omotetie se înţelege asemănarea figurilor geometrice şi paralelismul elementelor omoloage. Cercul are proprietatea de omotetie.12 III. III. B. măsurată pe direcţia bisectoarei unghiului şi cuprinsă între vârful de unghi şi punctul de intersecţie între bisectoarea unghiului şi arcul de cerc. sin α y = R ( 1 – cos α ) ▪ coordonatele polare: unghiul polar φ şi raza polară r : III.68 Benonia Cososchi ▪ tangenta racordării.7 ▪ bisectoarea racordării. 1. Relaţia de alcul se stabileşte cu ajutorul triunghiului CTiV. situat pe lungimea arcului de cerc.10 III. Relaţia de calcul se stabileşte tot cu ajutorul triunghiului CTiV.9 ▪ coordonatele carteziene: abscisa x şi ordonata y: x = R . raportul omotetiei este dat de raportul elementelor geometrice omoloage: . III. aceasta folosindu-se la proiectarea mai uşoară a curbelor traseului. se defineşte prin unghiul la centru α şi prin următoarele elemente.8 Un punct oarecare P. iar raportul omotetiei ω.2. ⎞ ⎛ ⎟ ⎜ 1 B = R ⋅⎜ − 1⎟ ⎟ ⎜ sin U ⎟ ⎜ 2 ⎠ ⎝ III. sin Din aceste relaţii de calcul se observă că toate elementele geometrice sunt direct proporţionale cu raza arcului de cerc. cuprinsă între vârful de unghi şi punctele de tangenţă Ti .3.7). Pentru cercurile omotetice de raze R1 şi R2. este dat de raportul elementelor geometrice omoloage. respectiv Te . Omotetia cercului.13 r = 2 R . care se calculează (fig. 6): ▪ lungimea arcului de cerc corespunzător punctului P: s = π ⋅R ⋅ α 200 III. T. Centrul de omotetie este centrul de curbură C (fig.

Elemente introductive. 1. Cap. Trasee. . conform relaţilei: x = x1 ⋅ R III. III.14 devine: x y S r R = = = = =ω x1 y 1 S1 r1 R1 = 1 III. III. Omotetia cercului.4.14 Dacă în această relaţie în locul cercului de rază R1 se consideră un cerc de rază oarecare R. Din această relaţie rezultă că orice element geometric al cercului de rază R se poate calcula prin multiplicarea elementului omolog al cercului de bază cu raportul de omotetie ω = R. relaţia III.1 69 x1 y S r R = 1 = 1 = 1 = 1 =ω x2 y 2 S2 r2 R2 III. ale cărui elemente geometrice poartă indicele 1.16 Valorile elementelor geometrice pentru cercul de bază pot fi cuprinse în tabele. 1.DRUMURI. iar în locul cercului de rază R2 se consideră un cerc având raza egală cu 1.4.15 Fig.7.1. Racordarea în plan. întocmite pentru un număr mare de valori ale unghiului de la centrul cercului. denumit cerc de bază.

70 Benonia Cososchi Racordarea în plan constă în introducerea curbelor progresive între aliniamente şi arcul de cerc. Fig.III. Condiţiile geometrice pentru curbele progresive. iar tangenta comună ambelor arce face unghiul α cu axa absciselor. trebuie să aibă o variaţie uniformă în timp. denumită deplasarea cercului. ▪ raza de curbură trebuie să descrească treptat. ρ = R . razele de curbură sunt egale. Pentru folosirea curbelor progresive la racordarea în plan acestea trebuie să îndeplinească condiţii geometrice şi mecanice. în scopul asigurării unei variaţii uniforme a curburii.2. Această deplasare se poate realiza în două moduri: ▪ prin păstrarea centrului cercului şi reducerea razei de la valoarea R+∆R a cercului iniţial (fictiv).1. în funcţie de anumite elemente.8 ): ▪ curba progresivă trebuie să fie tangentă la aliniament în punctul O. Condiţii pentru folosirea curbelor progresive. . Moduri de realizare a racordării în plan Introducerea curbei progresive între aliniament şi arcul de cerc impune deplasarea cercului spre centrul de curbură cu mărimea ∆R. Criteriul mecanic se enunţă astfel: acceleraţia normală v2/ρ. la valoarea R a cercului deplasat (fig.8. III.4.1. raza de curbură variind uniform de la ∞ la R. ▪ în punctul M. astfel încât în punctul M.4. unde raza de curbură are valoarea ρ = ∞ . unde se termină arcul de curbă progresivă şi şi începe arcul de cerc.9). mod de lucru adoptat şi în cadrul STAS 863-85. 1. centrele de curbură ale curbei progresive şi arcului de cerc coincid (punctul C).1. III. 1. Condiţiile geometrice sunt (fig. ce însoţeşte deplasarea autovehiculului în curbă. deci a forţei centrifuge.

10. III. Cap. ▪ prin păstrarea razei cercului la mărime constantă şi deplasarea centrului cercului în lungul bisectoarei unghiului dintre aliniamente. Trasee.4.10): ∆B = ∆R ( 1 sin U 2 – 1) III. . cu mărimea ∆B (distanţa între centrele de curbură C1 şi C2).1. Realizarea ∆R prin păstrarea centrului de curbură.17 Fig. III. Realizarea ∆R prin deplasarea centrului de curbură 1.DRUMURI.3. Curbele matematice folosite pentru racordarea în plan sunt: parabola cubică. III. (fig.1 71 Fig. III.9. Curbe matematice folosite pentru racordarea în plan. lemniscata (lemniscata lui Bernoulli ) şi clotoida (spirala lui Cornu).

III. Este radioida a cărei curbură 1/ρ este proporţională cu raza polară r a oricărui punct şi se defineşte prin ralaţia: .18 în care C1 este o constantă. iar raportul L / R cât mai mic (R / L < 0. ρ = R şi : C1 = 1 6 RL III. trebuie ca unghiul α să fie sub 7˚. Ca urmare.19 In coordonate carteziene.raza de curbură descreşte uniform până la valoarea ρmin ce corespunde unghiului αmax. care se determină folosind punctul M. Parabola cubică (fig.72 Benonia Cososchi a). Este radioida a cărei curbură 1/ρ într-un punct este proporţională cu abscisa x a punctului şi se defineşte prin ralaţia: 1 ρ = x C1 sau ρ ⋅ x = C1 III.11.5). motiv pentru care este posibilă numai o utilizare limitată: . Parabola cubică. condiţii uşor de îndeplinit la calea ferată. ecuaţia parabolei cubice este: y = 1 ⋅ x3 6 ⋅R ⋅L III. III.produsul RL trebuie să aibă valoare cât mai mare (RL > 80 000).20 Fig.11). în care se termină arcul de parabolă cubică şi începe arcul de cerc şi unde x = L . . b) Lemniscata. Folosirea parabolei cubice pentru realizarea racordării în plan la drumuri prezintă unele incoveniente. lungimea maximă L a arcului ce se poate folosi este relativ scurtă.pentru ca aproximaţia introdusă prin considerarea egalităţii între abscisa x a punctului şi lungimea L a arcului corespunzător să fie neglijabilă. recomandabil sub 5˚. .

22 (K .23 . foarte importantă din punctul de vedere al aplicării practice.III. este modulul lemniscatei reale şi modulul omotetiei.21 în care C2 este o constantă: C2 = K2 = a2/3 III. ρmin= 3 arcul de lemniscată poate fi folosit la orice tip de racordare în plan pentru drumuri. Clotoida (fig.DRUMURI. a . fiind limitată de unghiul a . lemniscata prezintă mai multe avantaje. R. folosind relaţii de tipul: x = x1. K în care K.semiaxa lemniscatei). Astfel. 4 In comparaţie cu parabola cubică. Pentru a putea fi folosită.12).lungimea L a arcului de lemniscată este mare. Este radioida a cărei curbură 1/ρ este proporţională cu lungimea s a arcului până în punctul oarecare P şi se defineşte prin relaţia: III. c). Ca urmare.13). ceea ce (fig. Cap. lemniscata trebuie definită în cadranul I. printre care: . III. III. dacă se cunosc elementele caracteristice ale lemniscatei de bază (care are K = 1.).lemniscata are proprietatea de omotetie.1 73 1 ρ = r C2 sau ρ ⋅ r = C 2 III. căruia îi corespunde raza de curbură minimă.modulul lemniscatei. αmax = 150g. se pot stabili cu uşurinţă toate elementele lemniscatei reale. s-a obţinut prin rotirea cu π Fig. deci a1 = 3 ) pentru un număr suficient de puncte. Lemniscata . φ.12. L. x. Trasee. etc. III. adică dacă se dispune de tabele de trasare şi un element caracteristic al lemniscatei reale ( de exemplu.

Astfel.L III.13. Clotoida.lungimea arcului de clotoidă până în acelaşi punct). . ceea ce în prezent se consideră inacceptabil. lungimea arcului de clotoidă este cu cca.modulul clotoidei. III.24 în care C3 este o constantă: C3 = A2 = R. R . este mult mai scurtă decât lungimea L a arcului de clotoidă şi anume: L2R = 0.25 ( A . interpusă între aliniament şi arcul de cerc de rază R. Din compararea proprietăţilor lemniscatei cu cele ale clotoidei rezultă că clotoida este mai avantajoasă pentru folosirea drept curbă progresivă la drumuri. apar diferenţe mai mari între lungimile celor două arce (de exemplu.pentru aceeaşi rază de curbură.74 Benonia Cososchi 1 ρ = s C3 sau ρ . prezintă unele incoveniente.577 L.clotoida reprezintă chiar traiectoria autovehiculului la trecerea de pe aliniament pe arcul de cerc. Faţă de racordările în plan realizate cu radioidele prezentate.raza de curbură a clotoidei în punctul în care începe arcul de cerc. între care cel mai important se referă la faptul că lungimea arcului de cerc cu raza 2R. pentru arcul util. Acest fapt atrage creşterea puternică a variaţiei în timp a acceleraţiei normale (j ≈ 1 m/s3). 8 % mai mare decât lungimea arcului de lemniscată). la lungimi mari ale arcului de curbă progresivă. corespunzătoare arcului util (arcul pentru care unghiul α = π Fig. racordarea cu arc de cerc de rază dublă (care a fost folosită în ţara noastră într-o anumită perioadă). Arcul de cerc de rază dublă. . arcul de clotoidă este mai lung decât arcul de lemniscată. s = C3 III. motiv pentru care este denumită curbă mecanică prin excelenţă. L . deoarece: . d). ca cele ) şi mai mari (până 2 la valoarea αmax).

al marginii exterioare a căii în curbă. clotoida este adoptată ca radioidă pentru drumuri.0% − 2 .2. când pentru L se admite o lungime mai mică). îndreptată spre interiorul curbei (denumită dever pozitiv pentrucă se opune derapajului / răsturnării).1 75 Prin normele româneşti în vigoare (STAS 863-85).14).55. Racordarea în spaţiu se realizează în mod treptat. trebuie să fie stabilită astfel încât să asigure deplasarea autovehiculului de pe aliniament pe arcul de cerc (şi invers) cât mai continuu şi fără şocuri. dacă este parcursă cu viteza de proiectare. în % III.83 ) ⋅ V 3 . 1. Această lungime. Lungimea curbei progresive.2. în curbă..4. adică: ∆d = 1 ∆h ⋅ 100 L .4.0 .3 ) ⋅ v = (2.5 procente (maximum 1. Criteriul duratei de parcurs Este un criteriu empiric. Acest criteriu se poate defini în două moduri: .. cel mai frecvent cuprinsă între originea radioidei şi un punct oarecare pe lungimea acesteia. adică: L = (2.26 1.2. se stabileşte prin considerarea mai multor criterii.. astfel încât la folosirea celorlalte radioide se va recurge ocazional. în corelaţie cu racordarea în plan. Cap.. Conform normelor româneşti în vigoare. Criteriul introducerii progresive a deverului pozitiv. dintre valorile obţinute fiind aleasă cea mai mare. racordarea în spaţiu se realizează (parţial) şi pe aliniament (fig. deci cu lungimea curbei progresive.27 .5 procente pentru drumuri de clasă tehnică inferioară sau pentru drumuri ce se modernizează.. în 2…3 secunde.lungimea curbei progresive trebuie să fie astfel încât sporul de declivitate (înclinare longitudinală) ∆d. III.1. III.4. Din considerente constructive şi de dinamică a deplasării vehiculelor în curbe. 1. Clotoida se prezintă în detaliu în cele ce urmează..2.3 ) ⋅ V = (0 . să nu fie mai mare de 0. pe baza căruia se apreciază că lungimea curbei progresive este suficientă.lungimea curbei progresive trebuie să fie astfel încât variaţia deverului pozitiv să fie de maximum 2 procente pe secundă. Trasee.28 . pe care o notăm L. Lungimea arcului de curbă progresivă. pe lângă racordarea în plan a axei drumului se face şi racordarea în spaţiu. la forma cu pantă unică.DRUMURI. adică: V (7 .0%) ≤ 2% / s 3 . adică trecerea de la forma cu două pante a căii în aliniament.6 ⋅ L III.6 III.

Este un criteriu teoretic şi are la bază asigurarea confortului circulaţiei prin limitarea variaţiei în timp a acceleraţiei normale v2/ρ. Criteriul variaţiei în timp a acceleraţiei normale. asigurarea confortului optic.4. III. este necesară asigurarea perceperii corecte a traseului la vederea în perspectivă. ▪ prin condiţionarea valorii unghiului α (fig.L ≥ 2R 18 9 3 1. pentru drumurile de clasă tehnică superioară trebuie impusă o lungime sporită a curbei progresive. ceea ce înseamnă că pentru raze din ce în ce mai mari această mărime va ajunge la valori neglijabile. ).8) deoarece. sau α > 3° . cu cât α este mai mare cu atât lungimea curbei progresive este mai mare (pentru clotoidă de exemplu. deoarece L = 24 ⋅ R ⋅ ∆R . iar confortul optic nu va fi asigurat. lungime care se poate stabili în două moduri: ▪ prin condiţionarea valorii ∆R . III.5 … 2.76 Benonia Cososchi în care V este viteza de proiectare în km/h.3. Fig.5 m. cu alte cuvinte.R.14. Pentru drumurile de clasă tehnică superioară. iar coeficientul de proporţionalitate j să aibă anumite valori: . Se recomandă adoptarea α ≥ 1/18 radiani.2. curba nu va fi percepută ca atare. unde circulaţia cu viteză ridicată impune o conducere coerentă a autovehiculului. Criteriul confortului optic. L 1 R R Din relaţia: α = ≥ rezultă: L ≥ precum şi: A = R. L = 2.4.4. Deaceea. Se recomandă adoptarea ∆R = 0. Criteriul variaţiei deverului pozitiv 1. L2 rezultă că deplasarea cercului scade odată cu Din relaţia: ∆R = 24 ⋅ R creşterea razei curbei. Se pune condiţia ca acceleraţia normală să varieze proporţional cu timpul pe durata parcurgerii curbei progresive.α rad .2.

1 77 v2 ρ = j ⋅t şi j = v2 ρ ⋅t III. După parcurgerea curbei progresive de lungime L . j – coeficient de proporţionalitate.29 în care: v este viteza de proiectare. Pentru aceeaşi viteză de proiectare. 1.DRUMURI. Din punctul de vedere al aplicării practice. III. Conform normelor româneşti j ≤ 0. în punctul de terminare a arcului de clotoidă. L = A2 III. în s. situat pe lungimea L a arcului de clotoidă.5 m/s3. cu cât coeficientul j are valoare mai mică cu atât lungimea curbei progresive este mai mare şi condiţiile de confort sunt mai bune. clotoida are următoarele două mari avantaje: are proprietatea de omotetie şi are intervalul de variaţie al razei de curbură cel mai mare posibil. . Este traiectoria pe care o urmează autovehiculul la trecerea de pe aliniament pe arcul de cerc.4. t – durata parcurgerii curbei progresive cu viteză uniformă.1.31 în care: A este modulul clotoidei şi are dimensiunea de lungime.15) se poate scrie: 1/ ρ s = 1/ R L respectiv: ρ. Variaţia liniară a curburii. a). Pentru un punct intermediar P. reprezezentând variaţia acceleraţiei normale în timp de o secundă. la valoarea 1/ρ = 1/ R. Valoarea lui j creşte de la zero în aliniament.3. Trasee.4. III. Curbura clotoidei variază liniar de la valoarea 1/ρ = 1 / ∞ = 0 în punctul de tangenţă cu aliniamentul (în origine). 1.30 în care V este viteza de proiectare în km/h. la distanţa s de origine (fig. unde ρ = ∞ .3. iar condiţia impusă pentru variaţia acceleraţiei normale este: v2 L = j ⋅T = j ⋅ R v v3 V3 L= = R ⋅ j 47 ⋅ R ⋅ j Rezultă : III. când deplasarea se face cu viteză constantă şi volanul se roteşte în mod uniform. la o valoare finită în punctul M. Clotoida. Proprietăţile şi ecuaţiile parametrice ale clotoidei. în care se termină curba progresivă şi unde ρ = R . timpul t = T. Cap. s = R. Clotoida este cea mai bună curbă mecanică. în m/s.

De exemplu. III. se obţine: s2 = A2 ⋅ α 2 III. Petru stabilirea ecuaţiilor parametrice ale clotoidei se consideră un arc infinitesimal ds şi unghiul dα corespunzător (fig.5 m/s3. pentru j = 0. între care există relaţia: ds = ρ ⋅ dα III. III. 16). rezultă: A= V3 47.33 A2 rezultând ecuaţia: s In această relaţie se înlocuieşte valoarea ρ = s.15.34 şi s = A 2α III.78 Benonia Cososchi Dacă în relaţia III. j III.L = A2.3 m/s3 . In STAS 863-85. iar pentru j = 0.III. b) Ecuaţiile parametrice ale clotoidei Unghiul α (fig. Variaţia liniară a curburii clotoidei. format de tangenta la clotoidă într-un punct oarecare P şi sensul pozitiv al axei absciselor. este denumit variabila independentă a clotoidei şi variază de la zero la infinit. fiecăreia corespunzându-i condiţii de confort diferite: cu cât lungimea clotoidei este mai mare cu atât trecerea de pe aliniament pe arcul de cerc este mai confortabilă. V3 .ds = A2. A=0. Fig.30 se înlocuieşte R.207 A= 0. dα prin integrarea căreia de la 0 la s.266 V 3 . pentru fiecare viteză de proiectare se dau căte 3…7 valori ale L ( deci 3…7 clotoide cu module crescătoare).32 Din această relaţie se deduce că modulul clotoidei este cu atât mai mare cu cât viteza de proiectare este mai mare şi cu cât coeficientul de proporţionalitate j este mai mic.35 .13).

37 Aceste relaţii se vor folosi în cele ce urmează .1. 79 Fig. Pentru stabilirea coordonatelor carteziene x şi y. sin t dt 2 III. ale arcului infinitesimal de clotoidă: dx = ds. Pornind de la relaţia: α = s2 s = ·s şi înlocuind 2 A2 2 A2 s= A2 ρ se obţine: α= Deasemenea.36 α = s2 ⋅ 1 2 A2 s2 se mai poate scrie şi sub forma: 2 A2 A2 s2 în care înlocuind s = rezultă: ρ 1 1 ⎛ A⎞ α= 2 ⋅ = ⎜ ⎟ 2 2⎜ρ⎟ ρ 2A ⎝ ⎠ A4 2 III. Variabila t este denumită variabila auxiliară a clotoidei.40 . relaţia α = s A2 s ⋅ = 2 ρ 2ρ 2A III. sin α III. Arcul elementar de clotoidă. Folosind relaţia: s = A 2α se poate scrie ds = A 2 dt.39 Această substituţie este posibilă atunci când clotoida este definită în primul cadran şi variabila α este pozitivă. precum şi: dx = A 2 .16. Trasee. III.DRUMURI. Cap. III.38 Pentru a efectua integrarea funcţiilor trigonometrice din aceste relaţii se face substituţia: α = t2 şi α =t III. se consideră proiecţiile pe cele două axe de coordonate. cos t2 dt dy = A 2 .cos α şi dy = ds.

folosind relaţiile: t = α efectuând operaţiile de la numitor. Pentru a demonstra această proprietate a clotoidei. c). înclinată cu unghiul φ faţă de axa absciselor (fig. cu centrul de omotetie în originea axelor de coordonate şi punctele P1 şi P2.44 Pentru punctul final al arcului de clotoidă (M). în origine şi t0.42 După integrare. ţinând seama că: s = L şi α = α0 . coordonatele x0 şi y0 se calculează cu aceleaşi relaţii. III. relaţiile de mai sus devin: şi A 2α = s şi ⎛ ⎞ α2 α4 α6 α8 x = s ⋅ ⎜1 − + − + − ⋅ ⋅ ⋅⎟ ⎜ ⎟ 10 216 9960 685440 ⎝ ⎠ ⎛α α 3 ⎞ α5 α7 ⎟ y = s ⋅⎜ − ⎜ 3 42 + 1320 − 75600 + ⋅ ⋅ ⋅ ⎟ ⎝ ⎠ III. într-un sistem de axe de coordonate se consideră două clotoide având modulele A1 .Omotetia clotoidei. în punctul final al arcului de clotoidă ( 0 ≤ t ≤ t0).43 Scoţând în factor pe t. prin omotetie se înţelege asemănarea figurilor geometrice şi paralelismul elementelor omoloage.41 t0 y = A 2 ⋅ sin t 2 dt Această problemă se rezolvă cu ajutorul dezvoltărilor în serie ale funcţiilor cos t2 şi sin t2 şi apoi integrarea fiecărui termen separat.80 Benonia Cososchi Integrarea relaţiilor corespunzătoare pentru dx şi dy se face între limitele 0. care se găsesc pe raza polară. coordonatele carteziene pentru orice punct de pe lungimea arcului de clotoidă se obţin cu ajutorul relaţiilor: ⎛ ⎞ t5 t9 t 13 t 17 x = A 2 ⎜t − + − + − ⋅ ⋅ ⋅⎟ ⎜ ⎟ 5 ⋅ 2 ! 9 ⋅ 4 ! 13 ⋅ 6 ! 17 ⋅ 8 ! ⎝ ⎠ ⎛t3 ⎞ t7 t 11 t 15 ⎟ y = A 2⎜ − + − ⎜ 3 7 ⋅ 3 ! 11 ⋅ 5 ! 15 ⋅ 7 ! + ⋅ ⋅ ⋅ ⎟ ⎝ ⎠ III. Reamintim. In funcţie de unghiul α .17). Dezvoltările în serie sunt: t 4 t 8 t 12 t 16 t 20 + − + − + ⋅⋅⋅ 2! 4! 6! 8 ! 10 ! t 6 t 10 t 14 t 18 sin t 2 = t 2 − + − + − ⋅⋅⋅ 3! 5 ! 7 ! 9! cos t 2 = 1 − ∫ III. respectiv A2. corespunzător celor două puncte se scrie: . adică: t0 x = A 2 ⋅ cos t 2 dt 0 ∫ 0 III.

Din relaţia III.46 s1 = 1 ⋅ s 2 A2 Când una dintre clotoide are modulul egal cu unitatea. (aceasta este denumită clotoida de bază). III. ρ2 = A22 ⎛ ⎞ α2 α4 x 2 = s 2 ⎜1 − + − ⋅ ⋅ ⋅⎟ ⎜ ⎟ 10 216 ⎝ ⎠ ⎛α α 3 ⎞ ⎟ y 2 = s2 ⎜ − ⎜ 3 42 + ⋅ ⋅ ⋅ ⎟ ⎝ ⎠ Se face raportul elementelor omoloage şi se obţine: ρ s1 x y A = 1 = 1 = 1 = 1 =ω s2 x2 y2 ρ 2 A2 III.DRUMURI. Omotetia clotoidei . de exemplu A2 = 1. ρ1 = A12 ⎛ ⎞ α2 α4 x1 = s1 ⎜1 − + − ⋅ ⋅ ⋅⎟ ⎜ ⎟ 10 216 ⎝ ⎠ ⎛α α 3 ⎞ ⎟ y 1 = s1 ⎜ − ⎜ 3 42 + ⋅ ⋅ ⋅ ⎟ ⎝ ⎠ s2 = A2 2 α s2.45 rezultă că orice element al clotoidei de modul A1 se poate determina prin calcul. de exemplu: A III. Cap. Trasee. iar clotoida reală are modulul A se scrie: Fig. dacă se cunoaşte modulul A2 şi acelaşi element al celeilalte clotoide.17.1. III.45 în care ω este denumit coeficient de omotetie sau modulul omotetiei. 81 ● pentru clotoida 1 ● pentru clotoida 2 s1 = A1 2 α s1.

d) Arcul util de clotoidă. egale pentru toate clotoidele. III. A Pentru orice unghi α se pot scrie şi rapoartele: x1 x x = 2 = ⋅⋅⋅ = y1 y2 y III.50 Pentru clotoida de bază.13. lungimea arcului util este : s = π .2.48 s = s1. dacă se cunoaşte acelaşi element al clotoidei de bază (care are indicele 1).3.18). adică α = obţine din relaţia: s = A 2α = A π π 2 (fig. între două elemente oarecare. adică: III. independente de modulul A. A ……. Elementele geometrice şi trasarea clotoidei. Elementele geometrice corespunzătoare punctului M în care se termină arcul de clotoidă. Arcul util de clotoidă este arcul cuprins între punctul de origine. rezultă că orice element al clotoidei reale de modul A se poate determina prin calcul. necesare trasării racordării în plan. III. sau în funcţie de variabila auxiliară t 0 = α 0 . 1.4. precum şi coordonatele unui punct oarecare P se calculează cu relaţiile de mai jos. Relaţiile de calcul sunt similare pentru orice punct P. se scriu în funcţie de variabila independentă α0 corespunzătoare acestui punct. cu condiţia folosirii numărului de termeni necesar asigurării preciziei dorite (recomandabil precizia de 1 cm): . Lungimea arcului util de clotoidă se III. atunci când se dispune de tabele de trasare. coeficientul de omotetie fiind chiar modulul clotoidei reale. sunt elemente parametrice ale clotoidei.51 ▪ coordonatele carteziene x0 şi y0 ale punctului M.82 Benonia Cososchi ρ s x y A = = = = =ω s1 x1 y1 ρ1 A1 = 1 III.49 Aceste rapoarte.47 Similar ca mai sus. cu modulul A = 1. situat între originea şi sfârşitul arcului de clotoidă. fig. x = x1 . unde unghiul α = 0 şi punctul în care tangenta la clotoidă este perpendiculară pe axa absciselor. Elementele geometrice ale arcelor de clotoidă sunt: ▪ variabila independentă pentru punctul M: L 2R α0 = III.

raza polară: r = x2 + y 2 y . Elementele geometrice ale clotoidei. 2 4 α0 α0 .54 • abscisa centrului de curbură: III. III.53 III.unghiul polar: φ = arc tg x ' x 0 = x 0 − R ⋅ sin α 0 III.52 • coordonatele polare r0 şi φ0 pentru punctul M. Cap.abscisa : x0 = L ( 1 + − ····) 10 216 3 α0 α0 .56 .1. precum şi r şi φ pentru un punct oarecare P: . Trasee. 83 Fig.18. III.55 • raza de curbură în punctul M şi într-un punct oarecare P : R= L 2α 0 şi ρ= s 2α III.DRUMURI.ordonata : y0 = L ( − + ····) 3 42 III.

61 • unghiul γ . racordările cu clotoida se rezolvă cu ajutorul acestora. Dacă pentru orice punct Pi se cunoaşte (se impune din anumite considerente) lungimea corespunzătoare a arcului si . Acest unghi dă direcţia profilului transversal şi se calculează cu relaţia: γ = π 2 −α +ϕ III.84 Benonia Cososchi • normala: b0 = y0 cos α 0 III.63 Pentru trasarea arcelor de clotoidă trebuie cunoscute elementele geometrice ale unui număr de puncte intermediare Pi aflate între punctele O şi M (fig. după efectuarea operaţiilor necesare de dezvoltare în serie şi integrare: L2 L4 L6 − + −⋅⋅⋅ 24 R 2688 R 3 506880 R 5 III. se calculează: αi = în care: A = R ⋅L s i2 2 A2 si 2 ⋅αi III.19). folosind relaţiile de mai jos.58 ∆R = III. tg α0 = x 0 + (R + ∆R) tg α0 III.62 Când se dispune de tabele de trasare. III. Pentru calcule aproximative se pot folosi următoarele corelaţii între elemente geometrice ale clotoidelor: x0 ≅ L y0 ≅ L2 6R ∆R ≅ y0 4 ' x0 ≅ x0 2 III. pentru orice punct aflat pe lungimea clotoidei. în funcţie de aceasta. dintre raza de curbură şi raza polară.64 ρi = .57 • deplasarea cercului: ∆R = y0 – R (1 – cos α0) sau.59 • abscisa piciorului normalei: ' n = x0 + y0 . respectiv γ 0 .60 • subtangenta: T0 = y0 tgα 0 III.

care trebuie să îndeplinească condiţia de a fi cel puţin egală cu valoarea minimă impusă prin STAS 863-85.65 47 R ⋅ j Corespunzător lungimii adoptate se calculează unghiul α0: . în funcţie de care.3. III. III. în mod obişnuit se cunosc viteza de proiectare şi raza R a arcului de cerc. III. 85 ⎛ ⎞ α2 α4 x i = s i ⎜1 − i + i − ⋅ ⋅ ⋅ ⎟ ⎜ ⎟ 10 216 ⎝ ⎠ ⎛ α i α i3 ⎞ ⎟ y i = si ⎜ ⎜ 3 − 42 + ⋅ ⋅ ⋅ ⎟ ⎝ ⎠ ri = x i2 + y i2 yi xi ϕ i = arctg Fig. La acest tip de racordare. adică: V3 l = ≥ l min STAS III. Se folosesc porţiuni reduse din clotoidă . Tipuri de racordări cu clotoida Tipurile caracteristice de racordări cu clotoida sunt următoarele: a).Trasarea arcelor de clotoidă 1. racordarea cu două arce de clotoidă şi arc de cerc intermediar.19. Cap.DRUMURI. se calculează lungimea l a arcelor de clotoidă. începând de la originea acesteia (fig. impunând o valoare pentru coeficientul de proporţionalitate j. Trasee.20). Acesta este tipul de racordare cel mai frecvent întâlnit.3. denumite arce.4.1.

In cazul când prin adoptarea valorii lmin nu este respectată această condiţie se recurge la racordarea cu numai două arce de clotoidă. Fig.6 III. în grade. sau tabele de trasare. rămas între cele două arce de clotoidă. trebuie să indeplinească condiţia: C' = π ⋅ R ⋅ 200 − U − 2α V ≥ 200 3 . Odată stabilită lungimea arcelor de clotoidă se calculează modulul A al clotoidei şi apoi orice element geometric al racordării. III. în radiani 2R l 200 g ⋅ . Racordarea cu clotoide şi arc de cerc intermediar . folosind relaţiile de calcul prezentate mai sus. 20.86 Benonia Cososchi α0 = l .66 în care V este viteza de proiectare în km/h. α0 = 2R π Lungimea C' a arcului de cerc intermediar (central).

▪ pentru găsirea punctelor de sfârşit ale arcelor de clotoidă. Racordarea cu numai două arce de clotoidă simetrice . care este unghiul la vârf pentru arcul de cerc intermediar. respectiv de început ale arcului de cerc intermediar (punctele Mi şi Me). este necesară crearea distanţei ∆R (deplasarea cercului). din punctele de origine se măsoară către vârful de unghi. Trasee. procedându-se astfel: ▪ se fixează pe aliniamente punctele de tangenţă la cercul fictiv (ajutător). perpendicular pe aliniamente. astfel încât pe direcţia centrului de curbură. ▪ din punctele de tangenţă ale cercului de rază R+∆R. III. Aceste tangente se intersectează pe bisectoarea unghiului şi formează între ele unghiul U + 2α0 .21). ordonatele y0. III. în sensul opus vârfului de unghi. se determină din următoarele condiţii: Fig.1. respectiv introducerea arcelor de clotoidă între aliniamente şi arcul de cerc intermediar (rămas). abscisele x0 şi apoi. care se află pe bisectoarea unghiului şi se micşorează raza cu mărimea ∆R. ▪ tangentele comune în punctele Mi şi Me fac cu aliniamentele unghiul α0. Cap. 87 Pentru realizarea practică a racordării . Cele două arce de clotoidă.DRUMURI. între cercul fictiv şi arcul de cerc intermediar s-a creat distanţa ∆R. III. b) racordarea cu numai două arce de clotoidă simetrice. de rază R+∆R.21. se măsoară pe aliniamente distanţa x’0 (abscisa centrului de curbură) găsindu-se astfel poziţia originilor celor două arce de clotoidă. ▪ se menţine centrul acestui cerc. Acest tip de racordare se foloseşte în cazul când unghiul la centru este : 200 – U = 2α0 (fig. simetrice.

III. Poziţia punctului de tangenţă comună.72 In continuare. aflate la distanţa D. cu ajutorul cărora se calculează parametrii celor două clotoide folosind relaţiile: Aa = R ρ1a şi Ab = R ρ1b III. Acest tip de racordare se întâlneşte la modernizări de drumuri. când traseul trebuie sistematizat în condiţiile păstrării platformei în cât mai mare proporţie. se stabileşte prin tatonări. adică: L = 2 ⋅ R ⋅ α o ≥ Lmin III. 22). III. raza de curbură să aibă valoarea: ρ0 = R ≥ Rmin. Pentru rezolvarea problemei se porneşte de la premiza că în punctul M cele două clotoide au aceeaşi rază de curbură R. când direcţia de mers se schimbă cu π . respectiv α0b. are valoarea : α0 = 200 . care trebuie să îndeplinească condiţia de a fi cel puţin egală cu valoarea minimă impusă de STAS 863-85.69 Dacă nu se îndeplineşte această condiţie trebuie adoptată o valoare mai mare pentru raza R. Aceste unghiuri trebuie să respecte condiţia: α0a + α0b+ U = 200g III. . folosind un plan de situaţie pe care se studiază poziţiile posibile ale celor două arce de clotoidă. d) racordarea în boltă Este racordarea a două aliniamente paralele.88 Benonia Cososchi ▪ unghiul α0 corespunzător punctului M. formează cu cele aliniamente unghiurile α0a. folosind tabelele de trasare sau relaţiile de calcul se calculează toate elementele geometrice ale celor două clotoide. din tabelele de trasare se extrag valorile razelor de curbură ρ1a şi ρ1b ale clotoidei de bază. racordarea cu numai două arce de clotoidă nesimetrice. M. c).70 Tangenta comună la cele două clotoide în punctul M.71 Corespunzător valorilor α1a= α0a şi α1b= α0b. Racordarea se caracterizează prin faptul că cele două arce de clotoidă (La şi Lb) nu se termină pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente (fig.67 ▪ în punctul M. care sunt şi variabilele independente α1i ale clotoidei de bază (A = 1).U 2 III. care se impune îndeplinind condiţia : ρ0a = ρ0b = R ≥ Rmin III. care se află pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente.68 Cunoscând pe α0 şi R se calculează lungimea L a arcelor de clotoidă.

77 .74 III.1 89 Fig. situat la jumătatea distanţei D (fig.75 Lungimea arcelor de clotoidă se calculează cu relaţia: L=A π III. Clotoida trebuie să respecte următoarele condiţii: ▪ unghiul format de tangenta comună în punctul M este: α0 = π 2 III.76 Mărimea razei de curbură în punctul M se calculează cu relaţia: R= L 2α 0 = L π ≥ R min III. Se folosesc două arce utile de clotoidă simetrice.73 ▪ raza de curbură în punctul M este: ρ0 = R ≥ Rmin . care se întâlnesc în punctul M. nesimetrice. 23). Trasee. Racordarea cu numai două arce de clotoidă. 22. III. III.DRUMURI. Cap. In cazul când nu se dispune de tabele de trasare modulul clotoidei se calculează plecând de la relaţia: y0 = ⎛α ⎞ α3 α5 D = A 2α 0 ⎜ 0 − 0 + 0 − ⋅ ⋅ ⋅ ⎟ ⎜ 3 ⎟ 2 42 1320 ⎝ ⎠ III. III.

e) racordarea în dusină. Este racordarea a două aliniamente paralele aflate la distanţa D.79 ▪ în punctele M1 şi M2 raza de curbură este: ρ0 = R ≥ Rmin . Pentru racordare se folosesc patru arce de clotoidă. III. 4 Clotoida reală se determină din condiţiile: ▪ unghiurile α0 formate de tangenta comună în punctele M1 şi M2 au valoarea: aliniament ajutător (V1V2) înclinat cu π α0 = π 8 III. Când nu se dispune de tabele de trasare se calculează: ▪ parametrul clotoidei reale cu ajutorul relaţiei: n= 2 D = x 0 + y 0 ⋅ tgα 0 2 ⎤ ⎡ α2 ⎛α ⎞ α4 α3 α5 n = A 2α 0 ⎢1 − 0 + 0 − ⋅ ⋅ ⋅ + ⎜ 0 − 0 + 0 − ⋅ ⋅ ⋅ ⎟ ⋅ tgα 0 ⎥ ⎜ 3 ⎟ 42 1320 ⎥ ⎢ 10 216 ⎝ ⎠ ⎦ ⎣ III.80 . III. 24) şi un faţă de aliniamentele paralele. 23.90 Benonia Cososchi Fig.78 ▪ abscisa piciorului normalei are valoare cunoscută: n= 2 D 2 III. câte două simetrice faţă de două centre de curbură (fig. când direcţia de mers nu se schimbă. Racordarea în boltă.

Cap. Pentru racordare se folosesc două arce de clotoidă simetrice. când unghiul între aliniamentele auxiliare divergente este cunoscut şi are valoarea β.DRUMURI.82 f) racordarea în turnantă.24.81 ▪ raza de curbură în punctele M1 şi M2 : R= L 2α 0 ≥ R min III.1 91 Fig. III. Racordarea în dusină. Acest tip de racordare se foloseşte pentru realizarea buclelor (curbelor principale) la serpentine (fig. ▪ lungimea clotoidei reale cu relaţia: L = A 2α 0 III. care de obicei se impune. de lungime mai mare decât lungimea arcului util. 25). este: ρ0 = R ≥ Rmin ▪ odată cunoscută R se calculează: L = 2 R. pe care îl face tangenta comună în punctul M cu cele două aliniamente divergente este: α0 = π +β 2 III. Determinarea elementelor geometrice ale arcelor de clotoidă se face pornind de la condiţiile: ▪ unghiul α0. Trasee. III.α0 şi A = R ⋅ L . III.83 ▪ raza de curbură în punctul M.

începând cu coordonatele carteziene x0 şi y0. III.5 procente. sporul de declivitate al marginii exterioare a căii să nu depăşească 1. pentru drumurile de clasă tehnică: II III…V şi drumurile de exploatare Lungimile L.85 sunt stabilite lungimile minime ale arcelor de clotoidă. pentru drumurile de clasă tehnică: II III …V şi drumurile de exploatare Notă: Viteza de proiectare.25.1. în m. Elemente geometrice 100 Lungimile l. în km/h 80 60 50 40 30 25 120 95 115 95 95 75 55 45 35 30 150 125 140 120 115 95 70 60 45 (40) 40 (35) ▪ valorile din paranteze se adoptă doar la modernizări de drumuri. Tabelul III. unghiul α0 fiind mare. ale arcelor de clotoidă minime. Pentru a se asigura o circulaţie cât mai confortabilă (variaţia în timp a acceleraţiei normale j.1. cu respectarea următoarelor condiţii: j ≤ 0. în funcţie de viteza de proiectare. . se dau în tabelul III. se vor folosi mai mulţi termeni ai relaţiilor de calcul decât în cazul tuturor tipurilor de racordare prezentate anterior. să nu depăşească anumite valori).92 Benonia Cososchi Fig.75 m/s3. folosite la racordările cu arce de cerc. pentru determinarea celorlalte elemente geometrice. Racordarea în turnantă. In acest caz. ale arcelor de clotoidă minime. ▪ pentru evitarea unor lucrări grele toate valorile din tabel se pot reduce cu până la 25 %. când nu sunt arce de cerc centrale. în m. prin STAS 863 . Aceste valori.

III. Aceste racordări speciale se referă la situaţiile enunţate în STAS 863-85 şi prezentate în fig.a) sau secante (fig. ▪ racordarea “în dusină” a două curbe succesive de sens contrar.1 93 1. (sau concentrice) prin intermediul unui singur arc de clotoidă. constând din cercuri de raze diferite (sau de aceeaşi rază). III.3.4.26. ▪ racordarea ovoidală (în C) a două curbe succesive de acelaşi sens.26. III. fiind înlocuit (după caz) cu unul sau două arce de clotoidă. Trasee. Racordări speciale cu clotoida. constând din cercuri exterioare (fig. III.b).26.26. la care aliniamentul dintre acestea lipseşte.d). ▪ racordarea ovoidală a două curbe de acelaşi sens. III. Fig. . neconcentrice (fig.26. constând din cercuri interioare. 26 împreună cu graficele de variaţie a curburii. prin intermediul a două sau a unui singur arc de clotoidă. III. Situaţii de racordări speciale cu clotoida. prin intermediul a două arce de clotoidă (fig. Cap.c).4.DRUMURI. de raze diferite (sau de aceeaşi rază). III. In această categorie au fost incluse racordările folosite pentru îmbunătăţirea siguranţei şi confortului circulaţiei în cazul curbelor succesive.

ρ1’. 27…30) razele R1 şi R2 ale cercurilor şi raportul razelor. T şi B12 corespund elementelor clotoidei reale. D. ▪ coarda B12 . cu care se completează tabelele de trasare întocmite pentru clotoida de bază. d. se calculează valorile rapoartelor: Ta Ta şi R1 R2 .86 ▪ pentru distanţa T între proiecţiile centrelor de curbură pe axa absciselor: H1 = ρ ' 1 ≡ T ' R1 şi H2 = a ρ ' 2 ≡ T ' R2 III. ce subîntinde arcul de clotoidă. de exemplu Ta.pentru elementul geometric real cunoscut. a şi b12 ale clotoidei de bază. având razele R1’ = R1 + ∆R1 şi R2’ = R2 + ∆R2 . Problema se rezolvă cu ajutorul relaţiilor ce există între aceste elemente geometrice şi elementele geometrice ale clotoidei (relaţii care pot fi diferite pentru diferitele cazuri de racordări speciale) şi a rapoartelor de mai jos. R2. R2’. aa.5 ≥ F = R1 ≥1 R2 III. ρ2.88 In aceste relaţii mărimile notate R1. F: 1.94 Benonia Cososchi Pentru calculul a astfel de racordări sunt întotdeauna necesare de cunoscut (vidi fig.87 ▪ pentru coarda ce subîntinde arcul de clotoidă: l1 = b12 ρ1 ≡ B12 R1 şi l2 = b12 ρ2 ≡ B12 R2 III. care sunt omoloage elementelor notate ρ1. 84 precum şi cel puţin unul dintre elementele: ▪ distanţa D între centrele de curbură ale cercurilor. ▪ distanţa T între punctele teoretice de tangenţă cu axa absciselor ale cercurilor fictive. Ta. sau se întocmesc nomograme.85 ▪ pentru distanţa Ta între proiecţiile centrelor de curbură pe aliniament: H 1a = aa ρ1 a ≡ Ta R1 şi H 2a = aa T ≡ a R2 R2 III. (egală cu distanţa între proiecţiile centrelor de curbură pe axa absciselor). ▪ pentru distanţa D între centrele de curbură: G1 = d ρ1 ≡ D R1 şi G2 = d ρ2 ≡ D R2 III. ρ2’. III. ▪ distanţa Ta între proiecţiile centrelor de curbură pe aliniament (distanţa între punctele de tangenţă ale cercurilor cu aliniamentul). In continuare se procedează în modul următor: . R1’.

.…. In acelaşi timp.Racordarea ovoidală a două cercuri exterioare folosind două arce de clotoidă de acelaşi modul (fig. Poziţia originii clotoidelor se stabileşte făcând următorul raţionament: clotoidele având acelaşi modul A şi fiind cunoscute razele cercurilor R1 şi R2 şi raportul lor F .din tabelele de trasare ( sau din nomograme). în afară de una dintre valorile D. Pentru rezolvarea problemei. recomandabil j ≤ 0.s2… etc.DRUMURI.75 m/s3. trebuie satisfăcute relaţiile: A2 = R1.89 III. pentru care se determină toate elementele geometrice ale clotoidei de bază: ρ1. Se consideră cercurile exterioare având razele R1 şi R2 şi raportul F al razelor. întocmite corespunzător problemei de rezolvat.…s1. Trasee. în acest caz este necesară de stabilit şi poziţia originii celor două arce de clotoidă (punctul Oe1 ≡ Oi2).L2 III. Cap. Pentru stabilirea poziţiei originii celor două clotoide se folosesc relaţiile: ' x 01 ≅ L1 2 ' şi x 02 ≅ L2 2 III. 27).1 95 . ρ2.5 m/s3. dată de relaţia: . .91 în care: j ≤ 0. adică: L1 ≥ V3 47 R1 ⋅ j şi L2 ≥ V3 47 R 2 ⋅ j III. lungimea clotoidelor trebuie să asigure o valoare acceptabilă pentru variaţia acceleraţiei normale.L1 = R2.se calculează elementele geometrice ale clotoidelor reale. folosind relaţii de tipul: L1 = A · s1 şi L2 = A · s 2 patru dintre aceste In continuare se prezintă modul de calcul pentru racordări speciale. se determină valorile variabilelor auxiliare. III. a). .90 L2 R1 = =F L1 R2 Se observă că lungimile arcelor de clotoidă se află în raport invers cu raportul razelor.se calculează modulul clotoidelor/clotoidei reale din relaţiile: A= R1 ρ1 ≡ R2 ρ2 .92 care sunt acceptabile pentru arce de clotoidă scurte. Dacă arcele de clotoidă nu au lungime suficientă se admite o suprapunere a acestora în zona originii. pe lungimea λ. t1 şi t2. Ta şi T de mai sus. III.

Racordarea ovoidală a două cercuri secante folosind un singur arc de clotoida (fig. .97 III. III.unghiul între direcţia aliniamentului şi direcţia axei OX: τ = τ2 .96 III. Se consideră cercurile secante de raze R1 şi R2 şi raportul F al razelor. întrucât acceleraţia normală variază liniar pe lungimea arcului de clotoidă. Racordarea ovoidală cu două arce de clotoidă λ≤ A1 + A2 2A = 40 40 III.R2 )2 III.R2 τ1 = arc sin D III.98 .III.τ1 în care: R -R τ2 = arc sin 1 2 D ' ' R1 .cos τ2 III.96 Benonia Cososchi Fig. 28) Este racordarea ce se recomandă a se realiza din punctul de vedere al confortului ciculaţiei.distanţa Ta între punctele de tangenţă ale cercurilor cu aliniamentul: Ta = D.27.99 b).distanţa T între proiecţiile centrelor de curbură pe axa OX: T = x′01 + x′02 .94 III.distanţa D între centrele de curbură: ' ' ' ' D = ( x01 + x02 )2 + ( R1 .93 Relaţiile care există între elementele geometrice ale racordării (elemente cunoscute) şi elementele clotoidei sunt: .95 .

Ta şi T) poate să se mai cunoască şi lungimea B12 a corzii care subîntinde arcul de clotoidă L0 .75 m/s3. este limitată inferior de variaţia acceleraţiei normale pe lungimea acestuia.1 97 Lungimea arcului de clotoidă. L0.DRUMURI.x’01 . recomandabil j ≤ 0. Cap. Relaţiile care există între elementele cunoscute şi elementele clotoidei sunt: .R2 j în care: j ≤ 0.distanţa T între proiecţiile centrelor de curbură pa axa OX: T = x’02 .100 III.5 m/s3. III.101 de unde: L0 = V 3 R1 .28. în afară de razele R1 şi R2 . Trasee.102 . III. de raportul lor şi de elementele menţionate mai sus (D. Pentru calculul racordării. conform relaţiilor: L V2 V2 − = j⋅ 0 R1 R 2 V III.R2 · R1. Fig.distanţa D între centrele de curbură: III. Racordarea ovoidală cu un singur arc de clotoidă a două cercuri secante.

cu două arce de clotoidă de acelaşi modul (fig. mai sunt necesare de stabilit: .pentru distanţa T: idem pct.unghiul τ între direcţia aliniamentului şi direcţia axei OX: idem pct. Se consideră cercurile interioare de raze R1 şi R2 şi raportul F al razelor. b). Racordarea “în dusină” a două curbe de sens contrar.distanţa Ta între punctele de tangenţă ale cercurilor cu aliniamentul: la fel ca la pct.poziţia originii arcelor de clotoidă :Oe1≡ Oi2. Prin folosirea procedeului prezentat mai sus. 105 Pentru îndeplinirea criteriului de confort optic se recomandă ca modulul clotoidei să se încadreze în limitele: R1 ≤ A ≤ R2 3 III.pentru lungimea coardei ce subîntinde arcul de clotoidă Lo: idem pct.distanţa Ta între punctele de tangenţă ale cercurilor cu aliniamentul: la fel ca la pct.98 Benonia Cososchi ' ' ' ' D = ( x02 .x01 )2 + ( R01 . III.y 01 )2 III.a). precum şi celelalte elemente geometrice ale clotoidei reale.106 c).x01 )2 + ( y 02 .103 . a). Relaţiile care există între aceste elemente şi elementele clotoidei sunt următoarele : .coarda B12 ce subîntinde arcul de clotoidă Lo: B12 = ( x02 . b) . .a).pentru distanţa între centrele de curbură : idem pct. . lungimile.R02 )2 III. T şi B12 (cercurile interioare nu au o tangentă comună).a). . Pentru calculul racordării rezolvarea este similară cu cea de la racordarea precedentă cu deosebirea că se pot considera ca elemente cunoscute doar distanţele: D. Pentru rezolvarea problemei în afară de una dintre distanţele D. .III. d). care se rezolvă ca şi la pct.29). 30).104 . Se consideră cercurile interioare de raze R1 şi R2 şi raportul F al razelor. în punctele M1 şi M2 se determină folosind relaţii de tipul: L1 = A · s1 şi L2 = A · s2 în care s1 şi s2 sunt lungimile arcelor pentru clotoida de bază. b). Lungimea L0 a arcului de clotoidă se obţine prin diferenţa între lungimile arcelor de clotoidă corespunzătoare punctelor M2 şi M1 : L0 = L2 – L1 III. odată determinat modulul A al clotoidei reale. Racordarea a două cercuri interioare cu un singur arc de clotoidă (fig. Ta şi T menţionate mai sus.

distanţa Ta între punctele de tangenţă ale cercurilor (pe aliniament): Ta = D2 .pentru unghiul γ între direcţia aliniamentului şi direcţia axei OX: γ = γ 2 − γ1 în care: T γ 1 = arctg ' ' R1 + R 2 III. care trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii cu cele de la pct.110 III.lungimile L1 şi L2 ale clotoidelor.distanţa D între centrele de curbură: D= ' ' ' ( R1' + R2 )2 + ( x 01 + x 02 )2 III. a).29. Relaţiile care există între elementele cunoscute şi elementele clotoidei sunt următoarele: . Trasee. . Cap.108 .( R1 + R2 )2 III.1 99 Fig. .DRUMURI.unghiul τ între direcţia aliniamentului şi direcţia axei OX.distanţa T între proiecţiile centrelor de curbură pe axa OX: T = x’01 + x’02 .111 . Racordarea ovoidală a două cercuri interioare cu un singur arc de clotoidă. III.109 . III.107 III.

în profil transversal cu pantă unică. III. mărimea pantelor depinzând de tipul îmbrăcămintei sistemului rutier. derapajul şi răsturnarea. derapajul este favorizat pe jumătatea exterioară a căii şi este combătut pe jumătatea interioară (fig. 1. In aliniament. Racordarea “în dusină” a două curbe de sens contrar. în scopul favorizării scurgerii laterale a apelor din precipitaţii.30. Racordarea în spaţiu constă în transformarea progresivă a profilului transversal cu două pante. pentru combaterea efectelor forţei centrifuge. In curbe care au raze mari în raport cu viteza de proiectare.1. după anumite reguli. din aliniament. . îndreptată spre interiorul curbei. Racordarea în spaţiu.5. Fig.100 Benonia Cososchi γ 2 = arctg Ta R1 + R 2 Şi în acest caz este admisă suprapunerea clotoidelor pe distanţa λ dată de relaţia III. când se menţine forma căii din aliniament. 31). Derapajul şi combaterea lui. partea carosabilă se realizează sub formă de acoperiş cu două pante. 1.III.93.5.

III. pentru raze nu prea mici este suficientă o înclinare egală cu înclinarea jumătăţilor de cale din aliniament. 1. unele în situaţii particulare. Aceste diverse ipoteze se întâlnesc în practică. este necesară o înclinare mai mare. variază de la 2. condiţiile de confort necesare de asigurat.1. ultima fiind o forţă reactivă.1. înclinare denumită convertire. care se opune forţei centrifuge. Cap. mărimea deverului depinzând de mărimea razei. acestea fiind: ▪ greutatea P a autovehiculului. pentru a împiedica derapajul se realizează deverul pozitiv pe toată lăţimea căii. Astfel. III. în timp ce pentru raze încă mai mici. aplicată deasemenea.DRUMURI.a..0. aplicată în centrul de greutate. care în funcţie de mărimea razei.1..2. Fig. Forţele care intervin la deplasarea autovehiculului în curbă sunt prezentate în fig. .32. 101 Inclinarea (panta) care favorizează derapajul se numeşte dever negativ.Combaterea derapajului numai prin efectul frecării transversale.112 Stabilirea coeficientului de frecare transversală ft are o mare importanţă practică. Circulaţia vehiculelor în curbe: (-) dever negativ. Trasee. ce apare la nivelul suprafeţelor de contact roţi-cale. In această ipoteză calea este considerată orizontală. ▪ forţa de frecare transversală F. Pentru combaterea derapajului se pot lua în considerare mai multe ipoteze în ceea ce priveşte mărimea deverului pozitiv şi forţa de frecare transversală ce apare la contactul roată-cale. ▪ forţa centrifugă C.5. valoarea acestuia depinzând de condiţiile de circulaţie pe drum: starea suprafeţei de rulare (udă sau uscată). III. (+) dever pozitiv.31. ( F = F1 + F2) . Condiţia de prevenire a derapajului se exprimă prin relaţia: F≥ C respectiv P ⋅ ft ≥ P v2 ⋅ g R III. în centrul de greutate al autovehiculului. viteza de circulaţie. In curbele cu raze mici în raport cu viteza de proiectare.5 % până la 7 % şi este denumită supraînălţare. iar cea care combate derapajul se numeşte dever pozitiv.

corespunzătoare suprafeţei de rulare uscată. R R ≥ 2 III. s-a ajuns la concluzia că trebuie să se conteze pe o mobilizare parţială a frecării transversale. acestea fiind în corelaţie cu modul în care deplasarea în curbă este resimţită de pasagerii vehiculului şi anume: ϕ ϕ ϕ ϕ = 0. ceea ce revine la considerarea unor valori mai mici pentru ft.113 şi V ≤ 13. scăderea fiind cu atât mai mare cu cât viteza de circulaţie este mai mare.102 Benonia Cososchi Valoarea maximă a coeficientului ft. iar raportul ϕ Valorile lui ϕ au fost stabilite experimental. dar poate să scadă mult în cazul suprafeţelor de rulare ude şi murdărite cu noroi (scade la 0. R 2 III. ϕ respectiv: de unde: v ≤ ϕ .30 . a).06 în cazul suprafeţelor cu polei).curba nu este resimţită. ϕ . III. este exprimată prin relaţiile: C ≤ P.15 = 0.10 = 0.114 V2 13 ⋅ ϕ ⋅ g III. Fig. . Circulaţia în curbă în condiţii bune. Pentru asigurarea circulaţiei în curbă în condiţii de confort.curba este resimţită slab. adică valori ϕ < ft şi ft ϕ > 1 . mobilizată .curba este periculoasă.30 .20 = 0.numai prin efectul frecării. g.115 . . g.32. Combaterea derapajului. este 0. . dând senzaţia de răsturnare.curba este resimţită sub forma unei senzaţii neplăcute. Coeficientul ϕ ft este denumit coeficient de frecare transversală are semnificaţia unui coeficient de siguranţă. b) numai prin efectul deverului pozitiv.

In această ipoteză calea este înclinată faţă de orizontală cu unghiul α.3. de exemplu V = 60 km/h şi R = 125 m se obţine: i ≈ 23 %. In această ipoteză. III. 33. iar condiţia de stabilitate la derapaj se exprimă prin relaţia: C. se pune condiţia ca rezultanta forţelor P şi C să fie perpendiculară pe suprafaţa căii. 1. 103 Considerând în aceste relaţii g ≈ 10 m/s2 şi o valoare minimă pentru ϕ ( ϕ = 0. în absenţa forţei de frecare transversală.b). iar forţele C şi P se descompun după direcţia paralelă cu calea şi direcţia perpendiculară pe cale. valoare mare. Combaterea derapajului numai prin efectul deverului pozitiv.6 R şi R≥ V2 13 III. produsul lor este foarte mic (cca. deoarece poate să apară tendinţa de alunecare spre interiorul curbei.5.5. 1.C III. ϕ + P.116 Inlocuind în această relaţie. Combaterea derapajului prin efectul simultan al frecării transversale şi al deverului pozitiv. 1 %) şi se poate neglija termenul ϕ .sin α + ϕ (P. care este o înclinare exagerat de mare. In aceste condiţii stabilitatea la derapaj se exprimă prin relaţia: P v2 ⋅ ≤ P. care este înclinată faţă de orizontală cu unghiul α (fig. iar relaţia de mai sus devine: C ≤ P.DRUMURI.sin α) III.32. de exemplu V = 80 km/h se ajunge la R ≥ 492 m.1.119 Unghiul α fiind mic se pot face aproximaţiile: sin α ≈ tg α = i şi cos α ≈ 1 . sin α ≈ tg α = i de unde: i≥ v2 V2 = g ⋅ R 127 R sau: i% ≥ 100V 2 V2 ≈ 0 .1.C . Cap.2. inacceptabilă. Concluzia este că ipoteza considerată nu este raţională. care adeseori este dificil de amplasat pe teren.118 Inlocuind în această relaţie.i. condiţia de stabilitate exprimându-se prin relaţia: .i + ϕ .sin α g R III.cos α + C.10) se obţine: V ≤ 3 .1. III.i. Trasee.120 Valorile pentru ϕ şi i fiind mici.117 Pentru unghiuri α mici. Forţele care acţionează asupra vehiculului sunt prezentate în fig.8 127 R R III.cos α ≤ P. III.

123 reprezintă relaţia generală R-V în cazul derapajului. In cazul deverului negativ. este forţa de frecare transversală mobilizată) şi de efectul deverului pozitiv (P.i fiind îndreptată spre exteriorul curbei.i.33. Folosind fig. b b +C. 1. Relaţia III.124 . In cazul unei forţe centrifuge foarte mare se poate produce şi răsturnarea autovehicului.4.33 se scriu relaţiile de stabilitate la răsturnare: ▪ momentul de stabilitate: Ms = P.1. componenta P. relaţia forţelor pentru deverul negativ fiind: C ≤ P (ϕ – i ) III. Răsturnarea vehiculului în curbă. micşorează efectul forţei de frecare transversală mobilizată.121 Rezultă că efectele forţei centrifuge sunt anihilate de efectul frecării transversale (P.123 Relaţia III.III. III. i .104 Benonia Cososchi C= P v2 ⋅ ≤ P ⋅ϕ + P ⋅ i g R III.h + P . 2 2 III.122 Din relaţiile forţelor pentru deverul pozitiv. Combaterea derapajului prin efectul frecării transversale şi al deverului pozitiv. Fig.121 se numeşte relaţia forţelor pentru deverul pozitiv. respectiv pentru deverul negativ se deduce relaţia pentru raza curbei: R= v2 V2 = g ( ϕ ± i ) 127 ( ϕ ± i ) III. ϕ = E.5. i) .

1. cu cât frecarea intervine într-o proporţie mai mare ( ϕ este mai mare) cu atât curba este resimţită mai mult la parcurgerea ei.121. Aprecierea gradului de confort se poate face plecând de la relaţia forţelor ( cumulată pentru deverul pozitiv şi pentru deverul negativ). Condiţia de stabilitate la răsturnare este: III.127 Pentru : b ≈ 2h. corespunzător modului de construcţie al autovehiculelor.1.121 condiţia de stabilitate la derapaj se poate scrie: v2 < (ϕ + i ) g ⋅R III. Trasee.130 v2 R = a ± g. 1+i Deoarece > ( ϕ + i ) rezultă că răsturnarea autovehiculului nu se 1-i produce dacă nu se produce derapajul. III. condiţia de stabilitate la răsturnare devine: P(1+i)≥C(1–i) 2 2 III. III.131 . Din relaţiile forţelor (III. prin înlocuirea forţelor cu produsul între masă şi acceleraţiile corespunzătoare adică: Respectiv: de unde se obţine: C = E ± P. 1.125 III. deci scade confortul circulaţiei. Raze convenţionale.g.i III.5.126 b b +C ⋅i ⋅ ≥ C ⋅h 2 2 Ms ≥ Mr P ⋅i ⋅h +P ⋅ III.122) rezultă că frecarea transversală şi deverul pozitiv pot contribui la anihilarea efectelor forţei centrifuge în proporţii diferite însă. > 1.a ± m. Cap. Condiţii de confort.128 sau : (1 + i ) ≥ v v 1+i 1+i (1 – i ) de unde: ≤ în care evident. 1.5.DRUMURI.i R III.129 în care evident.i v2 m· =m.2. Condiţii de confort. 1-i 1-i g ⋅R g ⋅R Din relaţiea III. h. pentru valorile uzuale ale ϕ şi i suma lor: ( ϕ + i ) < 1. 105 ▪ momentul de răsturnare: Mr = C .2.

5…3. ϕ a = 10 ϕ Inlocuind g ≈ 10 m/s2 rezultă: şi ϕ = 0. Pentru a stabili relaţia între a şi ϕ se porneşte de la: E=P. frecarea transversală are o pondere de 1.10 a III. In cadrul STAS 863-85 s-a adoptat: ϕ = 0. R a – acceleraţia forţei de frecare transversală mobilizată.134 Pentru ca circulaţia în curbă să fie confortabilă. ϕ =m.106 Benonia Cososchi Relaţia III.5…3 ori mai mare decât deverul pozitiv şi deasemenea. accelaraţia forţei de frecare transversală mobilizată trebuie să fie de maximum 1. 136 III.5. în care: v2 este acceleraţia forţei centrifuge.137 Din relaţia: ϕ = k .131 se numeşte relaţia acceleraţiilor. raza curbei depinde numai de deverul i.5…3.15 III. definit conform normelor tehnice aflate în vigoare în ţara noastră.a= de unde : P ·a g III. 1. că pentru acceaşi valoare a deverului pozitiv.0) i se deduce că în combaterea derapajului.138 Din relaţia III.5 m/s2. Raze convenţionale. Dacă în relaţia generală R – V: R = se obţine: V2 127 ⋅ i (k ± 1) V2 127 (ϕ ± i ) se înlocuieşte φ = k .2.132 III.15.0 III.2. Cu cât ϕ are valoare mai redusă cu atât circulaţia în curbă este mai confortabilă.135 Ponderea în care intervin frecarea transversală şi deverul pozitiv în combaterea derapajului se exprimă prin coeficientul de confort k.138 rezultă că pentru o viteză de proiectare dată şi confortul circulaţiei asigurat. cu cât k are valoare mai mică cu atât circulaţia în curbă este mai confortabilă. i R= III. ceea ce conduce la un coeficient de frecare transversală mobilizată ϕ ≤ 0. adică: a ≤ 1. g – aceleraţia gravitaţiei.5 m/s2. i = (1.05…0. .133 a=g. prin relaţia: k= ϕ i = 1.

Raze recomandabile Se numeşte rază recomandabilă aceea pentru care efectele forţei centrifuge sunt preluate numai de frecarea transversală pneuri-cale mobilizată. Schema simplificată a forţelor care acţionează în cazul deverului negativ este prezentată în fig.025. III.1. III. Cap.85 valorile cele mai mici ale R r corespund relaţiei: V2 pentru care circulaţia pe deverul negativ este cel mai puţin confortabilă.1 ) III. respectiv k = 1. Toate razele mai mari decât raza recomandabilă formează categoria razelor recomandabile (R ≥ Rr). III.139 Pentru valorile limită ale coeficientului de confort. III.6 6 . circulaţia pe banda exterioară a curbei desfăşurându-se pe deverul negativ ( fig.140 Conform STAS 863 .34. 6 . Rm. ori de câte ori este posibil. pentru i = 0. Schema simplificată a forţelor pentru deverul negativ. Rezultă că pentru sporirea confortului circulaţiei se recomandă adoptarea razelor recomandabile de valori cât mai mari.0.5 şi k = 3 relaţia III. a). Rr. Rr ≈ Fig. în care forţa de frecare transversală mobilizată E (forţă reactivă) este transmisă în centrul de greutate al autovehiculului.DRUMURI. 107 S-a convenit ca în funcţie de deverul i . Raza recomandabilă se calculează cu relaţia: Rr = V2 127. raza minimă. Trasee.02. . 34).07. Rc .4 III. pentru care se păstrează bombamentul (forma) căii din aliniament (acoperiş cu două pante). pentru i = 0.025( k . razele curbelor să se clasifice astfel: raza recomandabilă.0. pentru i = . 34.4 chiar critică.139 devine: Rr = V2 V2 ⋅⋅⋅ 1. raza curentă.

III.i creată prin realizarea şi pe jumătatea exterioară a căii (pe semiprofilul exterior) a deverului pozitiv având aceeaşi valoare ca şi în aliniament (i = p). k = 1.02 (k + 1) III.i (mai mare decât în cazul razei curente).3 10 . Toate razele cuprinse între raza curentă şi raza recomandabilă formează categoria razelor curente (Rr > R ≥ Rc). adică prin convertire (fig. cât mai apropiate de raza recomandabilă.141 devine: V2 V2 ⋅⋅⋅ III.141 Fig. Se numeşte rază curentă aceea pentru care efectele forţei centrifuge sunt preluate de forţa de frecare transversală pneuri-cale mobilizată şi de forţa suplimentară P. Schema simplificată a forţelor pentru profilul convertit Pentru valorile limită ale coeficientului de confort. Schema simplificată a forţelor pentru profilul convertit este prezentată în fig. 10 Rezultă că pentru sporirea confortului circulaţiei se recomandă adoptarea. creată prin realizarea pe jumătatea exterioară a căii (pe semiprofilul exterior) a deverului pozitiv având . pentru care se păstrează profilul convertit.35.III. ori de câte ori este posibil. Raza curentă se calculează cu relaţia: Rc = V2 127 ⋅ 0 . pentru care circulaţia pe profilul convertit este cel mai puţin confortabilă.5 respectiv k = 3.35.108 Benonia Cososchi b)Raze curente. a razelor curente de valori cât mai mari. c) Raze minime.III.142 Rc = 6 .1 Conform STAS 863-85 valorile cele mai mici ale Rc corespund relaţiei V2 Rc = . Se numeşte rază minimă aceea pentru care efectele forţei centrifuge sunt preluate de forţa de frecare transversală pneuri-cale mobilizată şi de forţa suplimentară P. relaţia III.35).

valoarea deverului pozitiv corespunzător.07 .146 Această relaţie se foloseşte pentru calculul deverului atunci când nu se dispune de tabelul 2 din STAS 863-85. Schema simplificată a forţelor pentru profilul supraînălţat este prezentată în fig. 109 valoare mai mare decât cea de la profilul convertit: p < i ≤ 0. STAS 863-85 admite şi valori excepţionale .00262 exprimat în procente: i (%) = 0. rezultă: i = 0.DRUMURI.3).36). confortul circulaţiei fiind mai .144 Pentru raze făcând parte din categoria razelor minime.36. i = V2 127 R (k + 1) III. corespund relaţiei: Rm ≈ V2 27 III. Cap. III. Pentru razele minime. pentru care deverul pozitiv este i = 0. III. Raza minimă se calculează cu relaţia: Rm = V2 127 ⋅ 0 . Trasee.1. adică prin supraînălţare (fig. Schema simplificată a forţelor pentru profilul supraînălţat.07 şi k = 2 (k < 3).262 V2 R III. pentru i R Inlocuind în această relaţie k = 2. coeficientul de confort este ceva mai mare (k ≈ 2.III.III. se calculează cu relaţia: Fig. 10 % mai mici decât valorile razelor minime. Pentru acestea.07 (k + 1) III. care sunt cu cca.36. Toate razele cuprinse între raza minimă şi raza curentă formează categoria razelor minime ( Rc > R ≥ Rm).143 Conform STAS 863-85 valorile cele mai mici ale Rm .145 V2 sau.

. km/h 80 60 50 40 1 000 575 400 250 620 380 270 170 240 125 95 60 215 115 85 55 30 150 90 35 32 25 100 70 25 22 Conform STAS 863-85 în anumite situaţii se impune adoptarea unor valori anumite. . pentru evitarea demolării sau “îngropării” unor construcţii.după pante mai mari de 2% şi cu lungimi mai mari de 300 m. a profilului convertit sau chiar a profilului cu dever negativ. m 100 1 600 1 000 450 400 Viteza de proiectare. Rr. a căror parcurgere adeseori este însoţită de micşorarea vitezei. fie pentru raza convenţională astfel: ▪ pentru zone în care se produce polei în mod frecvent.după racordări verticale convexe care pot să mascheze sau să deformeze traseul aflat în câmpul vizual al utilizatorului. In tabelul III. Rm. ▪ pentru desfăşurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă şi confort se vor adopta raze de curbură cel puţin egale cu raza curentă în următoarele situaţii: . ▪ la traversarea localităţilor rurale. 2 Raze convenţionale Recomandabile.) şi nu sunt admise pentru drumurile destinate traficului internaţional. 2 se prezintă prevederile STAS 863-85 privind valorile razelor convenţionale. Toate razele avâd valori cuprinse între raza minimă şi raza excepţională alcătuiesc categoria razelor excepţionale. poate favoriza sustragerea atenţiei conducătorului autovehiculului şi creşterea vitezei de circulaţie. Rc. . se recomandă adoptarea de raze ale curbelor care să nu necesite un dever pozitiv unic mai mare de 5%. m Minime. care favorizează atingerea unor viteze ridicate făcând dificilă înscrierea într-o curbă cu rază mai mică. m Curente. etc. concomitent se urmăreşte şi îndeplinirea condiţiei privind lungimea minimă a arcului de cerc şi deasemenea. micşorare care sar accentua datorită curbei cu rază mică aflată la baza rampei. care se adoptă numai pentru a evita lucrări dificile şi scumpe (demolări imobile. se admite adoptarea în locul unui profil supraînălţat. în funcţie şi de elementele geometrice ale profilului în lung.când unghiul dintre aliniamentele adiacente este mai mare decât 160˚ (≈178g). fie pentru deverul pozitiv. V. Tabelul III.0 km care. . . cu obligaţia semnalizării corespunzătoare a restricţiei de viteză. Prin aceasta. făcând riscantă înscrierea într-o curbă cu rază mai mică. se reduce sau chiar se elimină aspectul de frântură pentru sectorul de drum aflat în câmpul vizual al utilizatorului. m Minime excepţionale.110 Benonia Cososchi redus.înainte de rampe mai mari de 2% şi cu lungimi mai mari de 500 m. in funcţie de cotele de nivel ale zonelor construite (cote impuse).după un aliniament cu lungime mai mare de 1.

In acest capitol se prezintă modul de corelare a celor două tipuri de racordări. . • distanţa dintre curbe. respectiv racordarea în spaţiu a curbelor ce intră în alcătuirea unui traseu de drum. • mărimea efectivă a razei curbei.curbe izolate.5 s-au prezentat racordarea în plan .6. Tabelul III. în tabelul III. care pot fi de acelaşi sens sau de sensuri contrare. Amenajarea curbelor.DRUMURI. indiferent în ce categorie de raze convenţionale se încadrează.6. fie că este racordată şi cu clotoide.1.curbe succesive (apropiate). Cap.3 Raza conven ţională Categoria de raze conven ţionale R ≥ Rr R r> R ≥ Rc Rc > R ≥ Rm a axei căii cu arce de clotoidă nu nu da Tipul de amenajare în plan în spaţiu a lăţimii părţii carosabile a profilului transversal cu prin prin supralărgire convertire supraînălţare da(la R<226m) da (la R<226m) da (la R<226m) nu da da nu nu da Rr Rc Rm Din cele prezentate în acest tabel se observă că pentru o aceeaşi curbă pot fi necesare şi patru tipuri de amenajare.3. In capitolele 1. Modul de amenajare a căii în curbă depinde de: • categoria de raze convenţionale în care se încadrează raza curbei. s-a adoptat regula de a se introduce supralărgirea părţii carosabile înainte şi după curba propriu-zisă. întrucât supralărgirea părţii carosabile se amenajează (conform normelor româneşti) la toate curbele având raza sub 226 m. 111 1.1.4 şi 1. fie că aceasta este alcătuită numai dintr-un arc de cerc.1. III. Conform normelor româneşti pentru o circulaţie în curbe cât mai sigură şi confortabilă.1.6.Lungimea de convertire-supralărgire. Elemente introductive. 1. Modul de amenajare a curbelor cu raze făcând parte din una dintre cele trei categorii de raze convenţionale sunt prezentate în sinteză. în scopul asigurării unei circulaţii sigure şi confortabile cu viteză cel puţin egală cu viteza de proiectare. din acest punct de vedere diferenţiindu-se: . Aceeaşi regulă s-a adoptat şi pentru realizarea deverului unic convertit. împreună cu supralărgirea părţii carosabile. Trasee. motiv pentru care se pune problema corelării acestora pe lungimea curbei. precum şi asigurării unui aspect cât mai agreabil al căii rutiere. . 1.

37): • prin rotirea în jurul axei drumului (fig. Se riscă astfel ca sporul de declivitate al acesteia să depăşească valorile admise.112 Benonia Cososchi Lungimea pe care se trece de la lăţimea părţii carosabile din aliniament la lăţimea părţii carosabile în curbă. In acest caz se dă o rotaţie ambelor benzi de circulaţie în jurul marginilor lor. • menţinerea nemodificată a marginii exterioare a părţii carosabile (fig. diferenţele de nivel fiind hsi. care apoi se roteşte în jurul marginii exterioare până se obţine deverul unic p(+) pentru convertire . iar cel din interiorul curbei îşi păstrează panta p1 (p1 = 4…5 %) din aliniament doar dacă deverul unic i ≤ p1. caracterizat prin deverul unic de valoare i . în timp ce jumătatea /banda exterioară se roteşte treptat în jurul axei. Acest mod de lucru se adoptă atunci când cota marginii exterioare este obligatorie. Convertirea profilului se realizeză prin menţinerea nemodificată a jumătăţii de cale/benzii interioare. In acest caz profilul convertit se realizeză la fel ca mai sus. 1.6. care rămâne nemodificată. iar valorile se dau în STAS 863-85. trecând prin poziţia orizontală şi ajungând la deverul pozitiv de valoare p. . respectiv hse. se modifică atât cotele axei cât şi cotele marginii exterioare.1. Este soluţia adoptată în cadrul STAS 863-85. respectiv deverul unic i pentru supaînălţare. • prin rotirea în jurul marginii interioare a părţii carosabile. care are dever pozitiv de valoare p. Pentru profilul supraînălţat. apare efectul optic de “covată” (dezagreabil) pentru marginea interioară a platformei. Indiferent de modul de realizare a deverului unic acostamentele au înclinarea în acelaşi sens cu jumătăţile de cale adiacente: acostamentul de la exteriorul curbei are panta jumătăţii exterioare de cale. spre în sus.III.37.37.III.c).2. Trecerea de la profilul transversal (bombamentul) cu două pante din aliniament sau din curbele având raza din categoria razelor recomandabile.III. Acest mod de lucru prezintă dezavantajul că la curbele racordate cu arce de clotoidă scurte şi cu dever unic maxim (7%). la profilul transversal cu dever unic. Lungimea lcs creşte odată cu viteza de proiectare. Acest mod de lucru. până se ajunge la profilul orizontal.37. respectiv de la profilul transversal (bombamentul) din aliniament. se ajunge la profilul supraînălţat.III. Realizarea deverului unic. convertit sau/şi supraînălţat se poate face în următoarele moduri (fig. Prin rotirea în continuare. neputând fi modificată din cauza unor lucrări existente. In cazul că se introduce supralărgirea. prezintă următoarele dezavantaje: cotele axei se modifică. la profilul cu dever unic convertit se numeşte lungime de convertire-supralărgire şi se notează lcs. Ca urmare a rotirii se modifică cotele ambelor margini ale părţii carosabile. cotele marginii exterioare cresc mai mult decât în cazul precedent (hse = hs). ale cărei cote rămân nemodificate (fig.a). aceasta va avea aceeaşi înclinare ca şi partea carosabilă. care a fost standardizat în ţara noastră până în anul 1977.b).

III. . din: • lungimea de convertire-supralărgire lcs.DRUMURI.1. sau Ls pe care se face supraînălţarea. în cazul curbelor având raza din categoria razelor minime.6. Rampa de racordare.37.3. în cazul racordării cu două arce de clotoidă şi arc de cerc intermediar.1. ( fig. 1.147 • lungimea lcs cumulată cu lungimea l. Trasee.38) adică: Lr = lcs III.39).148 în care: l este lungimea arcului de clotoidă. Lungimea pe care se realizează convertirea sau convertirea şi supraînălţarea profilului transversal se numeşte rampă de racordare şi o notăm Lr. la care se face amenajarea axei cu arce de clotoidă (fig. Lungimea rampei de racordare se compune. 113 Fig. III. III. III. Cap. după caz. în cazul curbelor având raza din categoria razelor curente. adică: Lr = lcs + l (sau Ls) III. Realizarea deverului unic.

Rampa de racordare în cazul curbelor constând din două clotoide şi arc de cerc intermediar. Segmentul L.6 .Ls. Rampa de racordare la curbele având raza din categoria razelor curente.38. Fig. are valoarea : ⋅ 2 3 . III.III. Fig.40). pe care se păstrează profilul supraînălţat. ca ordin de 1 V mărime. III.114 Benonia Cososchi Ls – o parte din lungimea arcului de clotoidă.39. în cazul curbelor alcătuite din numai două arce de clotoidă de lungime L (fig.

DRUMURI. Trasee. Cap. III.1.

115

Fig. III.40. Rampa de racordare în cazul curbelor constând din numai două arce de clotoidă.

In tabelul III.4 se dau valorile necesare pentru stabilirea lungimii rampei de racordare, extrase din STAS 863-85. Tabelul III.4
Elemente geometrice Lungimile lcs de convertire-supralărgire Lungimile l, în m, ale arcelor de clotoidă minime, folosite la racordările cu arce de cerc, pentru drumurile de clasă tehnică: II III…V şi drumurile de exploatare Lungimile L, în m, ale arcelor de clotoidă minime, când nu sunt arce de cerc centrale,pentru drumurile de clasă tehnică: II III …V şi drumurile de exploatare Lungimile Ls , în m, pe care se efectuiază supraînălţarea la curbele alcătuite din numai două arce de clotoidă, la drumurile de clasă tehnică: II III …V şi drumurile de exploatare 100 50 Viteza de proiectare, în km/h 80 60 50 40 30 45 40 30 25 20 25 15

120 95

115 95

95 75

55

45

35

30

150 125

140 120

115 95

70

60

45 (40)

40 (35)

120 95

115 95

95 75

55

45

35

30

116

Benonia Cososchi

1.6.2. Amenajarea curbelor izolate.
Două curbe vecine ale unui traseu de drum se consideră izolate dacă lungimea aliniamentului dintre ele este suficient de mare, respectiv dacă între punctele de tangenţă ale arcelor de cerc de rază R sau R+∆R este (după caz) mai mare decât una dintre limitele superioare ale intervalelor din tabelul III.5. 1.6.2.1.Curbe având raza din categoria razelor recomandabile . Amenajarea constă în introducerea supralărgirii doar în cazul când R < 226m, profilul transversal păstrându-şi forma din aliniament (fig. III.41). Supralărgirea se aşază la marginea interioară a căii în curbă, cu toată lăţimea s (pentru calea cu două benzi de circulaţie s = 2e, în care e este supralărgirea pentru o singură bandă de circulaţie). Pe lungimea lcs supralărgirea variază liniar de la 0 la s menţinându-se constantă pe lungimea arcului de cerc. 1.6.2.2. Curbe având raza din categoria razelor curente . Amenajarea (fig. III. 42) este simetrică faţă de bisectoarea curbei şi constă în convertirea profilului transversal al căii înainte de intrarea în curbă şi după ieşirea din curbă, pe lungimea lcs şi păstrarea profilului convertit pe lungimea arcului de cerc. La jumătatea distanţei lcs jumătatea exterioară a căii are dever 0%, profilul corespunzător fiind denumit semiprofil cu dever nul. Dacă R < 226 m se amenajează şi supralărgirea, similar ca la pct. 1.6.2.1.

Fig. III.41. Amenajarea curbelor izolate având raza din categoria razelor recomandabile.

DRUMURI. Trasee. Cap.III.1

117

Fig. III.42. Amenajarea curbelor izolate având raza din categoria razelor curente.

1.6.2.3. Curbe având raza din categoria razelor minime Amenajarea este simetrică faţă de bisectoarea unghiului şi constă în introducerea arcelor de clotoidă, a convertirii, a supraînălţării şi a supralărgirii dacă R < 226 m. Supralărgirea are întotdeauna aceeaşi pantă cu jumătatea interioară a căii. In cazul când curba cuprinde şi un arc de cerc intermediar (fig. III.43) convertirea se efectuiază pe lungimea lcs, iar supraînălţarea se efectuiază pe lungimea l a clotoidelor, menţinându-se constantă, cu deverul i, pe lungimea arcului de cerc.

Fig. III.43. Amenajarea curbelor izolate având raza din categoria razelor minime.

In cazul când curba este alcătuită din numai două arce de clotoidă (fig. III. 44), de aceeaşi lungime L , sau de lungime diferită, (L1 şi L2) racordarea va fi

118

Benonia Cososchi

corespunzător, simetrică sau nesimetrică. Trecerea de la profilul convertit la profilul supraînălţat se efectuiază pe lungimea Ls < L. Deverul i al supraînălţării se menţine constant pe lungimea 2(L - ls) care, ca ordin de mărime, trebuie să V . satisfacă relaţia: 2(L-ls) ≥ 3 ,6

Fig. III.44. Amenajarea curbelor izolate având raza din categoria razelor minime (cazul cu numai două arce de clotoidă).

1.6.3. Amenajarea curbelor succesive (apropiate).
1.6.3.1.Elemente introductive. Două curbe se consideră succesive (înţelegem apropiate) dacă distanţa dintre ele, măsurată între punctele de tangenţă ale arcelor de cerc de rază R sau R+∆R este cuprinsă în limitele intervalelor prezentate în tabelul III.5. Curbele succesive pot fi: de acelaşi sens, când centrele de curbură sunt situate pe aceeaşi parte a drumului, sau de sensuri contrare, când centrele de curbură sunt situate pe ambele părţi. In ceea ce priveşte amenajarea axei, normele româneşti recomandă pentru drumurile noi (şi pentru drumurile existente dacă nu implică demolări de construcţii sau părăsirea platformei pe lungimi mari), adoptarea următoarelor soluţionări: • în cazul aliniamentelor paralele sau cvasiparalele, acestea se vor racorda prin intermediul unui aliniament ajutător şi a curbelor succesive de sensuri contrare (racordare în dusină) având raze mai mari decât raza recomandabilă; • în cazul a două curbe succesive de acelaşi sens având razele R1 şi R2 = (1…1,5)R1 , iar lungimea aliniamentului intermediar este mai mică decât R2, se recomandă înlocuirea acestora printr-o singură curbă, de rază mai mare, R3;

DRUMURI. Trasee. Cap.III.1

119

Tabelul III.5
Modul de amenajare a curbelor Nr. crt. Curba 1 Sensul faţă de curba 1 Curba 2 Amenajarea Intervalul de variaţie a lungimii aliniamentelor dintre tangentele curbelor circulare cu raze R sau R+∆R, în m 4 0…2 lcs 0…2 lcs Lungimea pe care se amenajează suprafaţa platformei între curbe, în m

Număr figură.

0 1 2

1 neamenajată, dever negativ (R1 ≥ Rr) neamenajată, dever negativ (R1 ≥ Rr) neamenajată, dever negativ (R1 ≥ Rr) convertită (Rr > R1 ≥ Rc) convertită (Rr > R1 ≥ Rc) convertită (Rr > R1 ≥ Rc) cu arc de clotoidă şi supraînălţare (Rc > R1 ≥ Rm)

2 acelaşi contrar acelaşi contrar acelaşi contrar acelaşi contrar acelaşi contrar acelaşi contrar

3 neamenajată, dever negativ (R2 ≥ Rr) convertită (Rr > R2 ≥ Rc) cu arc de clotoidă şi supraînălţare (Rc > R2 ≥ Rm) convertită (Rr > R2 ≥ Rc) convertită (Rr > R2 ≥ Rc) cu arc de clotoidă şi supraînălţare (Rc > R2 ≥ Rm) cu arc de clotoidă şi supraînălţare (Rc > R2 ≥ Rm)

5 lcs2 amplasată total sau parţial pe prima curbă l2 + lcs2 (cu amplasarea lcs2 ca la pct.2) 0 … 2lcs lcs … 2lcs l2 … (l2 + 2lcs) (l1+ l2) … (l1 + l2 + 2lcs)

6 fig.III.46 fig. III. 52 fig. III.47 fig. III. 53 fig. III. 48 fig. III. 54 fig.III.49 fig. III. 55 fig. III. 50 fig. III. 56 fig. III. 51 fig. III. 57

3

x’2…x’2+ 2 lcs 0 … 2lcs lcs … 2lcs ≥ x’2 … (x’2 + 2lcs) (x’1+ x’2).. (x’1+ x’2 + 2lcs)

4 5 6

7

• în vederea înscrierii cât mai bine în teren, se admite folosirea racordărilor speciale (cap.III.1.4.3.4.) care, între arcele de cerc ale curbelor succesive nu cuprind aliniamente, ci doar unul sau doua arce de clotoidă intermediare (după caz); • când distanţa între două curbe succesive este mai mică decât suma lungimilor arcelor de clotoidă (l1 + l2) sau (L1 + L2) se admite suprapunerea arcelor de clotoidă în zona originilor lor, pe o lungime λ, calculată cu relaţia: λ≤

A1 + A2 40

III.149

în care A1 şi A2 sunt modulele clotoidelor (fig. III. 45); • în cazuri de relief accidentat, pentru evitarea unor cheltuieli importante, se admite, justificat tehnico-economic, micşorarea distanţei între curbe până la limita permisă de elementele geometrice calculate cu următorii parametri:

120

Benonia Cososchi

- variaţia acceleraţiei normale: j ≤ 0,75 m/s3; - sporirea declivităţii marginii exterioare a părţii carosabile cu max. 1,5 % faţă de declivitatea axei.

Fig. III.45. Posibilitatea suprapunerii arcelor de clotoidă în zona originilor lor.

Amenajarea curbelor succesive se referă în esenţă, la amenajarea intervalului dintre acestea, jumătăţile de curbe de intrare, respectiv de ieşire amenajându-se la fel ca şi curbele izolate. 1.6.3.2. Amenajarea curbelor succesive de acelaşi sens. In principiu, la astfel de amenajări trecerea de pe prima curbă pe cea de a doua curbă, care după caz, se efectuiază pe lungimile date în coloana 5 din tabelul III.5, trebuie să fie cât mai continuă, pentru a asigura ca deplasarea vehiculelor să se facă fără şocuri, fără manevre inutile şi complicaţii în execuţie, iar drumul să aibă un aspect cât mai agreabil, fără frânturi sau ondulaţii inutile. a). cazul curbelor având raza din categoria razelor recomandabile (fig. III. 46), dar mai mici decât 226 m. In acest caz este necesară introducerea supralărgirilor s1 şi s2, pe o singură parte a părţii carosabile şi asigurarea variaţiei liniare între acestea. Lungimea maximă a aliniamentului dintre curbe este 2lcs. Dacă razele curbelor sunt mai mari de 226 m, singura condiţie ce se impune este ca aliniamentul dintre ele să fie cel puţin egal cu zero, adică cele două curbe să nu se suprapună. b). cazul când curba 1 are raza din categoria recomandabile, iar curba 2 are raza din categoria curente (fig. III. 47), ambele fiind mai mici de 226 m. Şi în acest caz este necesară introducerea supralărgirilor s1 şi s2, pe o singură parte a părţii carosabile şi asigurarea variaţiei liniare între acestea. Lungimea minimă a aliniamentului dintre curbe este 0 iar lungimea maximă este 2lcs. Pe lungimea lcs, amplasată parţial sau total pe curba 1 se face amenajarea profilului convertit pentru curba 2.

Şi în acest caz este necesară introducerea supralărgirilor s1 şi s2. Amenajarea curbelor succesive de acelaşi sens având razele din categoria recomandabile (curba 1).1 121 Fig. III. 48). cazul când curba 1 are raza din categoria recomandabile. c).III. ambele fiind mai mici de 226 m.46.DRUMURI. 47. pe o singură parte a părţii carosabile şi asigurarea variaţiei liniare între acestea . respectiv curente (curba 2). Cap. Trasee. Amenajarea curbelor succesive de acelaşi sens având razele din categoria recomandabile. iar curba 2 are raza din categoria minime (fig. Fig. Lungimea minimă a . III. III.

ambele fiind sub 226 m . cazul când curba 1 are raza din categoria razelor curente. III. iar lungimea maximă este x’2+2lcs. iar lungimea maximă este 2lcs. respectiv minime (curba 2). pe o singură parte a părţii carosabile şi asigurarea variaţiei liniare între acestea . Profilul convertit se continuă şi pe aliniamentul dintre curbe. III. Lungimea pe care se face amenajarea este lcs2+l2. cazul când ambele curbe au raza din categoria razelor curente (fig. cazul când ambele curbe au raza din categoria minime (fig. III. f). Lungimea pe care se face amenajarea este lcs2+l2. pe o singură parte a părţii carosabile şi asigurarea variaţiei liniare între acestea . III. Lungimea minimă a aliniamentului între punctele de tangenţă ale cercurilor de rază R este 0. Dacă ambele raze sunt mai mici de 226 m este necesară introducerea supralărgirilor s1 şi s2. e). pe o singură parte a părţii carosabile şi asigurarea variaţiei liniare între acestea . Profilul convertit se continuă şi pe aliniamentul dintre curbe. Dacă ambele raze sunt mai mici de 226 m este necesară introducerea supralărgirilor s1 şi s2.Lungimea minimă a aliniamentului între punctele de tangenţă ale cercurilor de rază R şi R+∆R este x’2 . Dacă ambele raze sunt mai mici de 226 m este necesară introducerea supralărgirilor s1 şi s2. Amenajarea curbelor succesive de acelaşi sens având razele din categoria recomandabile (curba 1).49). iar lungimea maximă este x’2+2lcs. d). Lungimea minimă a aliniamentului între punctele de tangenţă . Fig. 51). 48.122 Benonia Cososchi aliniamentului între punctele de tangenţă ale cercurilor de rază R şi R+∆R este x’2 . iar curba 2 are raza din categoria razelor minime (fig. 50).

l1+l2+2lcs. Trasee. iar lungimea maximă este x’1+x’2+2lcs. Amenajarea curbelor succesive de acelaşi sens având razele din categoria razelor curente.1 123 ale cercurilor de raze R+∆R este x’1+x’2. Cap. Fig. III 50. . Lungimea pe care se face amenajarea este l1+l2….DRUMURI. 49. III.III. Amenajarea curbe succesive de acelaşi sens având raza din categoria curente (curba 1) şi din categoria minime (curba 2). Fig. deverul pozitiv variind liniar între valorile i1 şi i2.

c). 53). Amenajarea curbelor succesive de sens contrar. Lungimea minimă a aliniamentului între punctele de tangenţă ale . în mod obişnuit. cazul când curba 1 are raza din categoria recomandabile. la astfel de amenajări trecerea de pe prima curbă pe cea de a doua curbă.. este necesară introducerea supralărgirilor s1 şi s2. Lungimea minimă a aliniamentului dintre curbe este 0 (deci curbele nu trebuie să se suprapună). iar lungimea maximă este 2lcs. Lungimea minimă a aliniamentului dintre curbe este 0. cazul curbelor având razele din categoria razelor recomandabile (fig.. pe lungimile lcs. Şi în acest caz este necesară introducerea supralărgirilor s1 şi s2. 54). In acest caz. III. ambele fiind mai mici de 226 m. In principiu. de o parte şi de alta a părţii carosabile. iar curba 2 are raza din categoria curente. In cazul în care curbele au raza sub 226 m..(fig. de o parte şi de alta a părţii carosabile. dar mai mici de 226 m . Şi în acest caz este necesară introducerea supralărgirilor s1 şi s2. cazul când curba 1 are raza din categoria recomandabile.124 Benonia Cososchi Fig. la banda interioară de circulaţie.5.3. III. III.6. ambele fiind mai mici de 226 m. amplasată parţial sau total pe curba 1 se face amenajarea profilului convertit pentru curba 2. partea carosabilă având supralărgire pe ambele părţi. 51. iar lungimea maximă este 2lcs. b). se efectuiază (după caz) pe lungimile date în coloana 5 din tabelul III. a). de o parte şi de alta a părţii carosabile. Amenajarea curbelor succesive de acelaşi sens având razele din categoria razelor minime. 52).3. iar curba 2 are raza din categoria minime (fig. 1. iar trecerea între deverurile pozitive de sens invers se face prin intermediul profilului cu dever nul. Pe lungimea lcs. III. supralărgirile s1 şi s2 corespunzătoare se aşază în mod obişnuit.

III.DRUMURI. Fig. Cap.53. Amenajarea curbelor succesive de sens contrar având raza din categoria recomandabile (curba 1) şi din categoria curente (curba 2). Fig. .52. III. Trasee. iar lungimea maximă este x’2+2lcs. III. Amenajarea curbelor succesive de sens contrar având razele din categoria razelor recomandabile. care este considerată ca fiind aliniament. Lungimea pe care se face amenajarea profilului convertit este lcs2.1 125 cercurilor de rază R şi R+∆R este x’2 . aşezată parţial sau total pe curba 1.

respectiv trecerea de la profilul convertit al primei curbe la profilul supraînălţat.ceea ce înseamnă că poate să lipsească aliniamentul intermediar între punctele Te1 şi Oi2. d). Dacă ambele raze sunt mai mici de 226 m este necesară introducerea supralărgirilor s1 şi s2. spre originea acestuia. cu dever de sens invers. cazul când curba 1 are raza din categoria razelor curente.126 Benonia Cososchi Fig. III. trebuie să se facă pe lungimea minimă l2. Lungimea minimă a aliniamentului între punctele de tangenţă ale cercurilor de rază R este lcs. In aceste condiţii. al celei de a doua. iar curba 2 are raza din categoria razelor minime (fig. deplasarea vehiculului va avea loc pe dever negativ. lungimea pe care se face amenajarea în spaţiu. de o parte şi de alta a părţii carosabile. Ca urmare. III.55). Dacă ambele raze sunt mai mici de 226 m este necesară introducerea supralărgirilor s1 şi s2. Conform STAS 863-85 lungimea minimă a aliniamentului între punctele de tangenţă ale cercurilor de rază R şi R+∆R este x’2 .54. unde raza de curbură este suficient de mare. 56). La jumătatea distanţei între cele două curbe se află profilul cu dever nul. pe o parte din lungimea arcului de clotoidă. cazul când ambele curbe au raza din categoria razelor curente (fig. III. e). . iar lungimea maximă este 2lcs. Amenajarea curbelor succesive de sens contrar având raza din categoria recomandabile (curba 1) şi din categoria minime (curba 2). de o parte şi de alta a părţii carosabile.

56. . Fig. Cap. III. Amenajarea curbelor succesive de sens contrar având razele din categoria curente.55. Amenajarea curbelor succesive de sens contrar având razele din categoria curente (curba 1) şi din categoria minime (curba 2). Trasee.DRUMURI. III. III.1 127 Fig.

care s-ar putea afla pe calea ce urmează să o parcurgă şi cu care ar putea să se ciocnească. de o parte şi de alta a părţii carosabile.1.128 Benonia Cososchi f). poziţia acestuia se stabileşte a priori pe aliniament. Dacă adoptând această variaţie liniară profilul cu dever nul nu este pe aliniamentul dintre curbe. Lungimea pe care se face amenajarea este l1+l2…. . iar lungimea maximă este x’1+x’2+2lcs.observarea de către conducătorii vehiculelor a oricărui obstacol fix (staţionar) sau mobil. Amenajarea curbelor succesive de sens contrar având razele din categoria razelor minime. iar variaţia liniară se adoptă de la acest profil spre fiecare dintre valorile i1 şi i2. 57). Lungimea minimă a aliniamentului între punctele de tangenţă ale cercurilor de rază R+∆R este x’1+x’2.7.l1+l2+2lcs. Vizibilitatea în plan. III 57. Fig. cazul când ambele curbe au raza din categoria razelor minime (fig. Dacă ambele raze sunt mai mici de 226 m este necesară introducerea supralărgirilor s1 şi s2. Deverul pozitiv variază liniar între valorile i1 şi i2 de sens contrar.7. Generalităţi. III. 1. 1. Pentru desfăşurarea circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi confort se pun următoarele probleme: .

DRUMURI. In cadrul ipotezelor de calcul se mai adoptă şi următoarele elemente: . Ipoteze pentru calculul distanţei de vizibilitate. 1.15 m. 1. în scopul evitării ciocnirii (coliziunii). pentru evitarea coliziunii între acestea. Cap.înălţimea obstacolelor fixe: h = 0.2.II): D= V K ⋅V 2 ⋅t + + Ss 3 . Probleme de vizibilitate apar la circulaţia pe aliniamente.20 m. III. 58).150 . 58. Vizibilitatea se măsoară în metri. Trasee. fiind ocupată de un vehicul care circulă regulamentar din sens opus. Prin vizibilitate se înţelege distanţa minimă necesară de asigurat între obstacol şi vehiculul în mişcare. Distanţa de vizibilitatea este egală cu distanţa totală de frânare şi se calculează. Pentru evitarea coliziunii vehiculul frânează şi opreşte. pe curbe şi la intersecţii. în cazul unui drum în declivitate.4 m de la suprafaţa căii. pentru calcule se adoptă valoarea vitezei de proiectare. . Distanţele de vizibilitate sunt variabile.0…1.7. fie pentrucă drumul are o singură bandă de circulaţie. cu relaţia (vidi cap. în funcţie de ipotezele privind manevrele necesare de efectuat şi de viteza de deplasare a vehiculelor. Cum viteza de deplasare poate să varieze în limite foarte largi.2. III. Distanţa de vizibilitate în cazul opririi. Fig. a) Cazul unui obstacol staţionar (fig.1.7. III. înălţimea suprafeţei de rulare: h = 0 m. fie că banda de circulaţie alăturată nu este liberă.efectuarea manevrelor de frânare (cu sau fără oprire) sau de ocolire a obstacolelor.1 129 . .poziţia ochilor conducătorilor vehiculelor : în axa benzii de circulaţie şi la înălţimea k = 1. Ipoteza corespunde situaţiei când obstacolul nu poate fi ocolit. Distanţa de vizibilitate în cazul opririi.înălţimea vehiculelor (minimă): 1.6 254 (f f ± d ) III.

care circulă neregulamentar. implică schimbarea benzii de circulaţie prin deplasarea după o traiectorie curbilinie sub formă de S .2.V22 + + + Ss 3 . III. Lungimea traiectoriei în S se consideră egală cu proiecţia ei pe axa drumului şi se notează 2 x .6 254( f f 2 ± d 2 ) III. Pentru evitarea coliziunii ambele vehicule trebuie să frâneze şi să oprească.V12 K .151 Pentru t = 1s relaţia III.6 254( f f 1 ± d1 ) 3 .Traiectoria curbilinie pentru schimbarea benzii de circulaţie. Fig. sau drumul are două benzi. III. cu punctul de inflexiune în C (fig. Este situaţia a două vehicule care circulă în sensuri opuse. iar în momentul terminării manevrei vehiculul se află la mijlocul benzii de circulaţie alăturate. Se consideră că în momentul începerii manevrei de ocolire vehiculul se află la mijlocul benzii de circulaţie de lăţime b . III. Ipoteza corespunde situaţiei când drumul are o singură bandă de circulaţie. Distanţa de vizibilitate în cazul ocolirii. Distanţa de vizibilitate este egală cu suma distanţelor de frânare ale celor două vehicule la care se adaugă spaţiul de siguranţă şi se calculează cu relaţia: D = D1 + D2 + S s = V1 K .152 1. pe aceeaşi bandă de circulaţie (fig.V12 V KV22 t+ + Ss + 2 t + 3 .2. Ocolirea unui obstacol aflat pe banda pe care un vehicul circulă regulamentar sau nu.59). Distanţa de vizibilitate în cazul unui obstacol mobil. alcătuită din două arce de cerc de sens invers. a). 60). Cazul unui obstacol mobil.151 devine: D= V1 + V2 K .59.130 Benonia Cososchi b). Aceasta depinde de raza de curbură R a traiectoriei curbilinii şi se calculează b2 are valoare neglijabilă) cu relaţia: (considerând că termenul 4 2x = R2 -(R b 2 ) = 2 R ⋅b 2 III.6 254 (f f 1 ± d1 ) 254 (f f 2 + d 2 ) II.153 .7. nu poate reveni pe banda alăturată. dar vehiculul 2.

3. 2 .5 m rezultă: 2 x ≅ 2 .3.. Raza R se determină din condiţia ca forţa centrifugă ce apare în mişcarea curbilinie să nu producă derapajul. se consideră că derapajul nu se produce dacă forţa centrifugă nu depăşeşte 20% din greutatea vehiculului.5 ⋅ b 3 .158 Cum valoarea V este numeric egală cu distanţa pacursă în timp de o secundă.i ) III.154 Pentru simplificare.155 La limită.6 ⎠ 2 III. Trasee. III. se adoptă: R= v2 ⎛ V ⎞ = 0 .60. Traiectoria în S pentru schimbarea benzii de circulaţie. adică: P v2 P ⋅ ≤ g R 5 III.157 Considerând că lăţimea benzii de circulaţie este de 3.5 ⎜ ⎟ 2 ⎝ 3 . Cap..5 ⋅ V 3 . conform relaţiei: R≥ v2 g( φ .0.DRUMURI.5 s .1 131 Fig. Distanţa de vizibilitate necesară pentru ocoliriea unui obstacol staţionar şi .156 Se înlocuieşte valoarea lui R în relaţia III.6 rezultă că parcurgerea traiectoriei în S durează cca. III.6 III.153 şi rezultă: 2x = 2 ⋅ V ⋅ 0 .6 III. b). cazul ocolirii unui obstacol staţionar.

6 1 v1 V1 III.b = 1 .6 c). Distanţa de vizibilitate în cazul ocolirii unui obstacol staţionar In acelaşi interval de timp t1.132 Benonia Cososchi evitarea coliziunii cu un vehicul ce circulă regulamentar din sens opus este conform fig. în 12…13 secunde. la depăşirea unui vehicul care circulă cu viteză mai redusă. Cazul ocolirii unui obstacol mobil.t + 4 R. distanţa de vizibilitate D poate fi parcursă cu viteza de proiectare V.163 Considerând că timpul t de percepţie . distanţa D1 devine: D1 = s + 4x + l III.3…3. de exemplu l. pe banda care temporar este ocupată de vehiculul ce face manevra de depăşire.6) V III. care efectuiază ocolirea este: D1 = s + 4x = V1 V V .Ţinând seama şi de spaţiul de siguranţă Ss= 5…10 m.160 Durata parcurgerii distanţei D1 este: t1 = D D1 = 3. parcurge distanţa D2: V V D2 = 2 ⋅ t1 = 2 ⋅ D1 III. III.III.6 0.6 3 .161 Fig.6 V1 Dacă obstacolul are o anumită lungime. (regulamentar) din sens opus.t + 4 1 3 .164 D = (12…13) 3. Este situaţia frecvent întâlnită pe drumuri cu două benzi şi două sensuri de circulaţie. adică: V ≈ (3. distanţa D1 este parcursă în timpul t1 = 6s.6 3. în condiţiile evitării coliziunii cu un vehicul care se apropie. . 61 : D = D1 + Ss + D III.5 b III. vehiculul 2.61.159 Distanţa D1 parcursă de vehiculul 1.162 3 . care circulă cu viteza V2.reacţie pentru vehiculul 1 este de o secundă şi având în vedere cele afirmate mai sus.

timp în care vehiculul 1 parcurge distanţa : D1 = 3 · V1 .m). circulând pe banda de circulaţie pe care urmează să o ocupe temporar. ▪ pe toată durata manevrei de depăşire vehiculul 1 circulă accelerând uniform.m 3.62. până în momentul în care începe manevra de depăşire. care circulă din sens opus cu viteza uniformă V3. vehiculul 1 are nevoie de cca. vehiculul 1 trebuie să se asigure că nici un vehicul nu se apropie din sens opus.m. care va depăşi vehiculul 2. Cap. Trasee. Valoarea m depinde de valoarea vitezei de circulaţie pe sectorul de drum. ▪ vehiculul 3. care va fi depăşit de vehiculul 1. Manevra de depăşire este cu atât mai dificilă cu cât valoarea m este mai redusă. Din experimentări efectuate în cadrul AASHO această distanţă se poate calcula cu relaţia: . este obligat să circule în spatele vehiculului 2. distanţa minimă între acestea trebuie să asigure evitarea coliziunii în cazul că vehiculul 2 ar frâna. ▪ vehiculul 1. III. III. circulă cu viteza uniformă (V1. 62): ▪ vehiculul 2. cu aceeaşi viteză V1.DRUMURI. cu viteza acestuia (V1. ▪ înainte de începerea manevrei de depăşire. III.6 III. Pentru rezolvarea problemei se precizează următoarele: ▪ diferenţa m între vitezele vehiculelor 1 şi 2 se consideră ca fiind de 10…30 km/h. apare în câmpul vizual al vehiculului 1 în momentul în care acesta începe manevra de depăşire şi ajunge în acelaşi profil cu vehiculul 1 în momentul când acesta a terminat manevra de depăşire. de tipul traficului şi de declivitatea traseului. circulând pe banda legală. 3 s (conform cercetărilor experimentale efectuate în cadrul AASHO).1 133 Pentru stabilirea distanţei minime de depăşire se fac următoarele ipoteze (fig.165 ▪ în intervalul de timp în care vehiculul 1 merge în spatele vehiculului 2.m). ▪ pentru a începe manevra de depăşire. Distanţa de vizibilitate pentru depăşire. inferioară celei a vehiculului 1. Fig.

2x + di III.6 III.b =2 Vmed 3. respectiv de la sfârşitul manevrei de depăşire.6S a Inlocuind valoarea t2 în relaţia III. Tinând seama de cele menţionate.m +l 3.173 Pe durata t2 a manevrei de depăşire. di – distanţa pe care vehiculul 1 circulă paralel cu vehiculul 2.170 în care: 2x este lungimea traiectoriilor curbilinii de la începutul.169 Pe de altă parte.6 3.167 rezultă: D2 =2 S + V1 .6 3. ▪ mărimea acceleraţiei uniforme a pe durata t2 a manevrei de depăşire este foarte variabilă şi depinde de: abilitatea conducătorului.680 · V1 .6 3.172 Rezultă di: di = D 2 – 5 Vmed 3.166 în care l este lungimea vehiculului depăşit.S ·2 · a 3.6 2 III.167 III.6 0.m V -m a ·t 2 · t2 = 1 · t2 + 0. 2x =2 R.m 3. a căror rază trebuie să fie suficientă pentru a se evita derapajul sau răsturnarea.6 III.171 în care Vmed se calculează cu relaţia: Vmed = (V1-m) + 0. performanţele constructive ale acestuia. tipul şi viteza vehiculului ce efectuiază depăşirea şi anume. pentru a ţine seama de lungimea traiectoriilor curbilinii de ocolire.174 .5 · 3. ▪ în timpul şi pe distanţa manevrei de depăşire vehiculul 1 parcurge două traiectorii curbilinii de ocolire.m) + a III.6 III. distanţa D2 se calculează şi cu relaţia: D2 = 2 . exprimată în metri.5 a · t2 = (V1. vehiculul 3 parcurge distanţa D3 : D3 = V3 ·t 3 .5 Vmed 3.6S a III. distanţa D2 parcursă de vehiculul 1 în timpul t2 al manevrei de depăşire este: D2 = 2 S + V1 .5 b ≈ 2.6. cu cât viteza acestuia este mai mare cu atât acceleraţia este mai mică.168 de unde: t2 = 2 3.6 2 III.134 Benonia Cososchi S = 0.

50% pentru drumurile de clasă tehnică II. . km/h 80 60 50 40 30 25 Asigurarea posibilităţilor de depăşire 400 325 250 200 150 125 100 Curbele drumurilor cu două sau mai multe benzi de circulaţie alăturate*) 280 230 140 110 70 60 50 Curbele drumurilor cu două sau mai multe benzi de circulaţie separate ) prin insule de dirijare * 140 100 70 55 35 30 25 ) * Distanţele de vizibilitate se măsoară pe axele benzilor de circulaţie din interiorul curbelor. Este cazul frecvent întâlnit la parcurgerea curbelor.60 % pentru relief de deal. Cazul ocolirii pentru vehiculele care circulă neregulamentar.175 Studii sistematice au condus la concluzia că pentru vehiculele ce depăşesc dispun de rezervă de putere a motorului. în m.1 135 Distanţa de vizibilitate pentru depăşire este: D = D1 + D2 + D3 + Ss III.30% pentru drumurile de clasă tehnică IV. . . . Suma lungimilor sectoarelor pe care trebuie asigurată vizibilitatea pentru depăşire este variabilă în funcţie de clasa tehnică a drumului şi în funcţie de relieful zonei. In funcţie de clasa tehnică se recomandă următoarele proporţii procentuale: .25 % pentru drumurile de clasă tehnică V.DRUMURI. adică: D = 15 · V ≈4V 3. .6 Nr 1 2 3 Distanţe de vizibilitate minime. III. . Tabelul III. Cap.6 III. distanţa D este egală cu distanţa parcursă în 15 secunde cu viteza de proiectare (V).40 % pentru relief de munte. Trasee. 6). pentru: 100 Viteza de proiectare. Pentru asigurarea capacităţii de circulaţie a drumurilor trebuie create posibilităţi de depăşire prin asigurarea vizibilităţii în spaţiu (în plan şi în profil longitudinal) pe sectoare cât mai lungi. In funcţie de relief se recomandă următoarele proporţii procentuale: . când vehiculele ce trebuie să circule pe banda exterioară “taie curba” circulând pe banda din interiorul acesteia.176 Această relaţie de calcul este adoptată şi în cadrul STAS 863 – 85 pentru distanţele de vizibilitate minime necesare de asigurare a posibilităţilor de depăşire (tabelul III.40 % pentru drumurile de clasă tehnică III. d).80% pentru relief de şes.

0…3. a vehiculului 2 în momentul când vehiculul 1 a revenit pe banda de circulaţie legală. distanţa de vizibilitate este conform fig. In situaţia în care vehiculul 2.180 3.6 V K (V22 .6 III.178 Pentru t = 1s şi b = 3.6 254( f f ± d ) III.1).6 0. frânează ( ceea ce se întâmplă frecvent la parcurgerea unei curbe periculoase). III. care circulă regulamentar. D = D1 + Ss + D2 V V D1 = 1 · t + 2 1 3 .6 3 .6 3. în km/h.63. facilitând manevra de revenire pe banda legală a vehiculului 1.5 · V1 3.Y 2 ) D2 = 2 t + 3 .6 d. 3. Distanţa de vizibilitate pentru vehiculele care circulă neregulamentar. 63.6 V + V2 D =3.6 .177 V 0. V In acelaşi înterval de timp. In situaţia în care vehiculul ce circulă regulamentar continuă să circule cu viteza uniformă V2 . III. vehiculul 2 parcurge distanţa D2 = 2 t1 rezultând: 3.136 Benonia Cososchi d.2).179 Timpul t1 în care este parcursă distanţa D1 este deci de cca.5 · V1 3 . Fig.5 m rezultă: D1 ≈ 3.181 în care: Y este viteza.5 s. V V Considerând că 1 ≈ 2 valoarea vitezei Y se determină din relaţia: 3.5 b ) III.5 1 + Ss III.6 III.5 b = 1 ( t + 2 3. distanţa de vizibilitate este: D1 = 3.

distanţa de frânare pentru vehiculul 2 se calculează cu III.7K(ff ± d) 3 .30.7.DRUMURI.1.5 2 .5 V1 + V2 . a distanţei de vizibilitate în situaţia în care vehiculul ce circulă regulamentar frânează. Eliberarea câmpului de vizibilitate de orice obstacol implică efectuarea de lucrări suplimentare. Vizibilitatea în curbe 1. denumită curbă de vizibilitate (fig. In curbe.6 III.186 Comparând distanţele de vizibilitate conform relaţiilor III. III.184 Distanţa D2 devine: D2 = 3.7K(ff ± d) + Ss 3.3. Distanţa maximă între coardă şi traiectoria vehiculului. 2 Rezolvând ecuaţia de gradul 2 în Y rezultă: Y = V2 – 88.3. este denumită distanţă laterală liberă (c’ ).6 III.7K(ff ± d) 2 3.6 III. 64). 65).180 şi III.185 Distanţa de vizibilitate este: D = D1 + D2 =3.1 137 K (V22 . delimitează distanţa de vizibilitate.6 254( f f ± d ) în care: V2 + Y este viteza medie a vehiculului 2. corespunzătoare diferitelor poziţii ale vehiculului ce parcurge curba.183 Cunoscând Y.6 3 . In această ipoteză vizibilitatea nu este asigurată dacă spaţiul cuprins între coardă şi traiectoria vehiculului.3 K(ff ± d) relaţia: e2 = V2 + Y 1 V 2.7. atunci câmpul de vizibilitate va fi delimitat de înfăşurătoarea razelor vizuale. denumit câmp de vizibilitate. raza vizuală se consideră ca fiind îndreptată după direcţia coardei ale cărei capete.182 III. Considerând poziţii succesive ale razei vizuale.5 = 2. Distanţa între axa drumului şi raza vizuală este mai mare decât distanţa laterală liberă cu jumătate din lăţimea benzii de circulaţie (b/2) şi este denumită măsură de vizibilitate (c = c’ + b/2) (fig.186 este evidentă valoarea mai redusă. III. nu este liber de orice obstacol. deci neacoperitoare. 1.30. . Trasee.5 V2 .Y 2 ) V2 + Y 1 · = ·2. a căror natură depinde de condiţiile locale. III.30. aflate pe axa benzii interioare de circulaţie.5 2 3 . Elemente generale Vizibilitatea în curbe este problema de vizibilitate în plan cea mai frecvent întâlnită. Cap.

se află la cota cca. III. dacă în zona curbei drumul se află în debleu. săpând până la cota +0. va fi necesară o debleere suplimentară (fig. Curba de vizibilitate şi debleerea suplimentară pentru eliberarea câmpului de vizibilitate. justificat de faptul că ochiul conducătorului vehiculului.138 Benonia Cososchi Fig. III. 64. Astfel. 65). deci raza vizuală.20 m faţă de nivelul căii. precum şi de posibilitatea de a micşora adâncimea săpăturii suplimentare. 65. +1. In acest scop se va ţine seama de lăţimea diferită a câmpului de vizibilitate în diferitele profiluri transversale (ceea ce are importanţă şi din punct de vedere estetic). III. . Fig. care va trebui să fie de volum cât mai mic. Vizibilitatea în curbă.80m.

III.2. corelaţia între distanţa de vizibilitate. a). în ipoteza că benzile pentru cele două sensuri de circulaţie sunt alăturale şi în ipoteza că benzile sunt separate prin insule de dirijare ( tabelul III. 1. numai curbe progresive.1 139 Dacă zona curbei este împădurită se va recurge la o defrişare suplimentară corespunzătoare suprafeţei câmpului de vizibilitate.5 %). adică D ≈ L. iar dacă pe suprafaţa câmpului de vizibilitate urmează să se planteze vegetaţie se va avea în vedere ca înălţimea acesteia să nu împiedice vizibilitatea. In aceste condiţii. Cazul racordării aliniamentelor cu arc de cerc. Pentru distanţa de vizibilitate în curbă se au în vedere distanţele de vizibilitate rezultate pentru ipotezele prezentate la pct. Pentru prima ipoteză distanţa de vizibilitate este de două ori mai mare decât pentru ipoteza a doua.3.c’)2 2 III. este mai mic de cca. care implică manevra de frânare şi oprire şi pct.187 Efectuând calculele şi considerând: c’2 ≈ 0. Pentru stabilirea pe cale grafică a curbei de vizibilitate este necesară determinarea prealabilă a distanţei laterale libere şi a lungimii razei vizuale. 188 Pentru unghiuri β mai mari şi pentru un calcul exact. STAS 863-85 recomandă valorile minime pentru distanţa de vizibilitate în curbă. 6). fiind măsurată pe axa benzii interioare de circulaţie. se obţine: 2 III. Cap. R şi b. în funcţie de viteza de proiectare. distanţa de vizibilitate.189 β = π ⋅ R' L = 2 R ' ⋅ sin β 2 III.7. arc de cerc şi curbe progresive. R’ = R c’ = L2 D2 ≈ 8R' 8R b ≈ R. care subîntinde coarda (fig.2. 66). lăţimea benzii interioare de circulaţie. Trasee. diferitele forme ale traiectoriei vehiculelor pe distanţa de vizibilitate (arc de cerc.7.1 a şi b. D ≈ L. 1. raza curbei.2. III.7. Distanţa de vizibilitate D.50g şi/sau dacă raza curbei este mare. 1. se folosesc relaţiile: 200 D III. dacă unghiul la centru β. cunoscând D.2 d. care implică manevra de ocolire pentru revenirea pe banda reglementară de circulaţie. lungimea razei vizuale şi distanţa laterală liberă maximă rezultă din: ( L 2 ) = R’2 (R’.191 . fără sau cu aliniamente).DRUMURI.190 β⎞ ⎛ c ' = R ' ⎜1 − cos ⎟ 2⎠ ⎝ III. diferenţa între lungimile arcului (D) şi corzii AB (L) este neglijabilă (de sub 2. cunoscând: raza curbei. Calculul elementelor pentru studiul vizibilităţii.

Fig. Situaţii posibile la studiul vizibilităţii în curbele racordate cu clotoide.67. III.140 Benonia Cososchi Fig. Stabilirea lungimilor razei vizuale şi a distanţei laterale libere maxime are la bază schema din fig. Cazul când distanţa de vizibilitate este mai mică decât lungimea arcului de cerc. III. III. 66. 67. b). . Cazul general al curbelor racordate cu radioide.

192 în care: l2 = l .φ1 2 Fig. III.y1 )2 γ1 = 200 .1 141 Diversele situaţii posibile sunt: b1).x1 )2 + ( y 0 . III.DRUMURI. 68. 190 şi III.68. distanţa de vizibilitate D2 este cel mult egală cu lungimea KR a curbei racordate cu arce de clotoidă: KR ≥ D2 ≥ K. Relaţiile de calcul sunt III. Pentru rezolvarea problemei se foloseşte schiţa din fig. Cazul când distanţa de vizibilitate KR ≥ D2 ≥ K. Punctul A se defineşte prin coordonatele rectangulare x1 şi y1 precum şi prin: φ1 = arc tg y 0 . III.y1 x0 .2α0. b2).x1 III. Cap. distanţa de vizibilitate D1 este cel mult egală cu lungimea arcului de cerc rămas între cele două curbe progresive: D1 ≤ K.U . 191 în care : β = 200 . Se consideră: D2 = K + 2 l2 III.l1 Punctul Mi se defineşte prin coordonatele rectangulare x0 şi y0 şi prin coordonatele polare φ0 şi r0 .U . 194 III. 195 r1 = ( x0 . . 193 III. Trasee.

197 III.203 va lipsi primul termen deoarece unghiul β = 0.U .adică D2 ≤ KR = 2. 203 In cazul când curba este alcătuită din numai două arce de clotoidă. respectiv D3 > KR (fig. 202. III.142 Benonia Cososchi Elementele de stabilit se calculează cu relaţiile: c’2 = h1 + h2 c’2 = c’1 + r1 sin γ1 L2 = L1 + 2 r1 cos γ1 III.199 III. Fig. Cazul când distanţa de vizibilitate KR ≥ D2 ≥ K .200 III.196 III. b3). 198 Dacă D2 = K + 2 l . punctul A coincide cu originea clotoidei şi: y φ1 = φ0 = arc tg 0 .l. distanţa de vizibilitate este mai mare decât lungimea curbei racordate cu arce de radioidă .201 200 .φ0 2 Ca urmare există relaţiile: c’2 = c’1 + r0 sin γ0 L2 = L1 + 2 r0 cos γ0 III. 197. III. 69).69. 190 şi III. 202 III. III. III. x0 r1 = r0 = γ1 = γ0 = 2 2 x0 + y 0 III. din relaţiile III.

206 Dacă lungimea curbei racordate constă din numai două arce de clotoidă ( KR = 2.KR β 200 .U sin c’3 = R’ (1. III. înainte de a ajunge la punctul C. Dacă aliniamentele sunt racordate numai cu arc de cerc din aceste relaţii va lipsi termenul al doilea.DRUMURI. 205 III. denumit punct de conflict sau punct de coliziune (fig. fiind astfel permisă depăşirea unui vehicul oprit accidental.KR) cos 2 2 III. Vizibilitatea la intersecţii de drumuri. 1. Vizibilitatea la intersecţii de drumuri.1 143 Relaţiile de calcul sunt: c’3 = h1 + h2 + h3 D .206 nu trebuie considerat primul termen. Trasee.4. .7.204 III.l ) în relaţiile III. deoarece unghiul β = 0. La apropierea de o intersecţie conducătorii vehiculelor trebuie să se vadă reciproc de la distanţe care să le permită frânarea şi oprirea în condiţii de siguranţă şi confort. 205 şi III. Fig.50 m.70. In cazul când eliberarea câmpului de vizibilitate în curbă conduce la cheltuieli mari. distanţele de vizibilitate se pot micşora. III. Cap. Acestea vor avea borduri denivelate (ca la trotuare) pe lungimea curbelor şi pe câte încă 30 m la fiecare dintre capete. întrucât r0 = 0. 70).cos ) + r0 sin γ0 + 3 2 2 2 β 200 . In afară de amenajarea insulei de dirijare. III.U L3 = 2 R’ sin + 2 r0 cos γ0 + (D3 . pentru fiecare bandă de circulaţie se va asigura lăţimea de 5. cu condiţia separării benzilor de circulaţie prin insule de dirijare.

dacă distanţa de vizibilitate minimă nu poate fi asigurată. Logic este ca drumul care are traficul mai mare să fie considerat principal.144 Benonia Cososchi Pentru amenajarea intersecţiilor de drumuri.207 III. în apropierea intersecţiei. reducerea acesteia implică folosirea indicatoarelor de reglementare a circulaţiei astfel: ▪ dacă DB este de cel puţin 20 m (DB ≥ 20 m). In cazul intersecţiilor de străzi existente sau în cazul prezenţei unor construcţii definitive în zona intersecţiei. traficul corespunzător având prioritate. care trebuie să fie liber de orice obstacol. linia AB reprezintă raza vizuală limită între cele două vehicule. se foloseşte indicatorul “oprire” (STOP). că unul dintre drumuri este principal. indiferent de clasa acestora. laturile acestora nefiind întotdeauna egale: latura mai lungă corespunde drumului principal. se consideră a priori. iar triunghiul ABC reprezintă câmpul de vizibilitate (triunghiul de vizibilitate). Distanţele de vizibilitate minime pe drumul principal sunt aceleaşi cu cele din tabelul III. date de relaţiile: DA = DB = 2 K ⋅ VA VA + Ss ⋅t + 254 (f fA ± d A ) 3 .208 VB K ⋅ VB2 ⋅t + + Ss 3 . pot atinge viteze mult mai mari. Se menţionează că vehiculele izolate.70. se foloseşte indicatorul “cedează trecerea”. când distanţele de vizibilitate nu pot fi asigurate. 6. iar celălalt este secundar. se recurge la restricţionarea corespunzătoare a vitezei şi la semnalizarea restricţionării (folosirea indicatorului “limitare de viteză”). Pentru drumul secundar. fără prioritate a traficului. aceasta reprezentând viteza maximă pe care o ating 85 % din vehiculele rapide ale fluxului. . III. Conform normelor româneşti distanţele de vizibilitate minime se calculează pe baza vitezei de circulaţie (V85). Pentru fiecare punct de conflict există câte un triunghi de vizibilitate. ▪ dacă DB este de cel puţin 10 m (DB ≥ 10 m).6 III. pct. 2.6 254 (f fB ± d B ) In fig. Distanţele necesare pentru manevrele celor două vehicule sunt distanţele totale de frânare. în funcţie de condiţiile locale (de exemplu. prezenţa unui aliniament lung).

1. notată CR. fiecărui punct al traseului (fiecărui pichet) îi corespunde o pereche de cote. de formă neregulată şi se numeşte linia terenului sau linia neagră. Cap.dacă CE = CR . 71. Elementele profilului longitudinal. profilul longitudinal (profilul în lung) al unui drum reprezintă proiecţia desfăşurată pe un plan. . drumul este în săpătură (debleu). a intersecţiei dintre suprafaţa generată de verticalele ce trec prin axa drumului. cu suprafaţa terenului şi cu suprafaţa drumului (a căii). III.CT > 0 (+). drumul se consideră la nivelul terenului. . Trasee. Proiecţia intersecţiei cu terenul se reprezintă printr-o linie poligonală. DRUMUL IN PROFIL LONGITUDINAL 2. 71. deci şi a volumului lucrărilor de terasamente.CT < 0 (-). iar proiecţia intersecţiei cu suprafaţa drumului. Elementele profilului longitudinal. se notează CE şi poate fi pozitivă sau negativă: Fig. obţinută după anumite reguli. 145 2.DRUMURI.2. . se numeşte linia proiectului sau linia roşie. In profil longitudinal. Diferenţa între aceste două cote se numeşte cotă de execuţie (diferenţă în axă). având forma unei linii continue. III. raportate faţă de un plan de referinţă şi anume: cota terenului ( cota neagră ). Pentru micşorarea costului construcţiei.CT ≈ 0. drumul este în umplutură (rambleu). Ca definiţie. III. Elementele profilului longitudinal sunt prezentate în fig. notată CT şi cota proiectului (cota roşie). linia . Proiectarea judicioasă a liniei roşii influenţează atât costul construcţiei drumului cât şi costul exploatării acestuia (costul transporturilor).dacă CE = CR .dacă CE = CR .

cu determinarea de sectoare de drum în rambleu şi sectoare drum în debleu. Fig.146 Benonia Cososchi roşie trebuie să fie cât mai apropiată de linia terenului. etc. numite racordări verticale. III. 1:100. se numesc puncte de schimbare a declivităţilor. ▪ pante. . caracterizată uneori prin denivelări foarte mari şi a formei liniei proiectului. Declivităţile pot fi: ▪ rampe. Porţiunile orizontale ale liniei proiectului se numesc paliere. pentru uşurarea proiectării liniei roşii prin evidenţierea neregularităţilor terenului şi a cotelor de execuţie se folosesc scări diferite pentru ordonată (diferenţe de cote) şi pentru abscisă (distanţe în plan orizontal) şi anume. La reprezentarea grafică a profilului longitudinal. sunt: ▪ pentru distanţe în plan orizontal (lungimi): 1:500. In general acest lucru nu este posibil de realizat din cauza formei neregulate a linieri terenului.……. deci drumul urcă. dacă în sensul kilometrajului cotele liniei roşii scad. când centrul de curbură este deasupra liniei roşii. Se impune întretăierea liniei terenului de către linia proiectului. ▪ pentru diferenţe de nivel: corespunzător. iar cele înclinate faţă de orizontală se numesc declivităţi (d). 1:5000. adoptate în funcţie de faza de proiectare. 1:50. 72). Calculul declivităţilor. Distanţa (pe orizontală) între două puncte succesive de schimbare a declivităţilor se numeşte pas de proiectare (lp). Punctele în care declivităţile se schimbă ca mărime şi ca sens. caracterizată prin continuitate. Scările uzuale. când centrul de curbură este sub linia roşie. etc. dacă în sensul kilometrajului. 1:2000. pentru ordonată se ia o scară de 10 ori mai mare. 1:25000. 1:1000. deci drumul coboară. In practică se operează cu declivitatea exprimată în procente. Orice declivitate se exprimă prin tangenta trigonometrică a unghiului format de linia roşie cu orizontala în punctul considerat (fig. cotele liniei roşii cresc.1:2500.72. valoarea declivităţii reprezentând numărul de metri cu care drumul urcă sau coboară pe distanţa de 100 m. Asigurarea continuităţii liniei proiectului în aceste puncte impune racordarea declivităţilor adiacente prin arce de cerc sau de parabolă rezultând astfel porţiuni curbilinii. Racordările verticale pot fi: ▪ convexe. ▪ concave. III. Punctele de schimbare a declivităţilor constituie puncte de discontinuitate a liniei proiectului.

▪ caracteristicile vehiculelor predominante în circulaţia pe sectorul de drum analizat (de puterea motorului.209 rezultă că declivitatea maximă admisibilă se obţine din relaţia : dmax. prin compararea mai multor variante posibile. Din condiţia ca puterea motorului să învingă rezistenţele în mişcarea uniformă. adică: R = P (t+d) + 3600. ţinâmd seama de o diversitate de factori: tehnici. Valorile declivităţilor maxime (admisibile) se pot stabili prin calcul.S. pentru ceilalţi factori există reguli generale.V 2 ≤ 13 V III. declivităţile unui drum trebuie să fie cât mai mici. 15 %.DRUMURI. etc). Pentru a asigura deplasarea cât mai uniformă a vehiculelor şi un consum minim de carburanţi.1. 2. este o operaţiune complexă deoarece drumul trebuie să asigure circulaţia vehiculelor în condiţii de siguranţă. hidrologici.2. Trasee.2. respectiv proiectarea liniei roşii. Reducerea consumului de carburanţi se obţine şi prin evitarea rampelor pierdute.ηt P.1.η t C. naturali (topografici.2. în funcţie de: ▪ rezistenţele de mers (între care rezistenţa în rampă are o pondere mare). valoarea declivităţii maxime admisibile este cu atât . Proiectarea unui drum în profil longitudinal. climaterici. Cap.PN .210 Această relaţie exprimă faptul că pentru un anumit vehicul (de greutate P) şi un coeficient de tracţiune t. locali şi de mediu înconjurător. 2.1. Declivităţi. 147 2. Un criteriu important pentru alegerea variantei optime este valoarea declivităţii medii ponderate (prin lungime) deoarece un spor de 1% (un punct procentual) al acesteia conduce la sporirea consumului de carburanţi cu cca. depinde de relieful zonei şi de viteza de proiectare. adm. acest spor fiind mai mare pentru declivităţi de peste 7%. necesară pentru invingerea rezistenţelor de mers şi circulaţia cu o anumită viteză). care uneşte punctele extreme ale sectorului de drum). Criterii pentru proiectarea liniei roşii.V 3 )–t (3600 PN. Este motivul pentru care linia roşie se adoptă în urma unui studiu tehnico-economic. ceea ce în foarte mare măsură. Dacă pentru factorii tehnici există reguli precise. motiv pentru care linia roşie trebuie să fie cât mai apropiată de linia roşie călăuză (linia dreaptă în profilul longitudinal. confort şi rentabilitate. III.V 13 III.S. = 1 C. care se aplică în măsură mai mică sau mai mare.2. geologici. geotehnici.Declivităţi maxime.

1 2 Elemente geometrice 100 Declivităţi în aliniamente..7.0 80 Viteza de proiectare. Se obţine astfel o fluenţă mai sigură a circulaţiei şi o încadrare în peisaj mai avantajoasă.0 5.7 5. în % maxime excepţionale Declivităţi în curbe cu supraînălţarea maximă (imax). în % maxime excepţionale Declivităţi maxime în zone cu teren neaccidentat.7.0 7. rezultată prin compunerea înclinării longitudinale (declivitatea d) şi a înclinării transversale (deverul unic i).5 8.2.0 4. linia 2. se pune problema evitării pierderii stabilităţii vehiculului la alunecare pe panta oblică. etc.5 6. care au valori cu 1% (un punct procentual) mai mari decât valorile maxime (tabelul III. valorile declivităţii maxime admisibile cresc de la 5%. linia 3) cu 2. Ca urmare.).1 5.0 5.3 % ). ▪ rezistenţele de mers se suplimentează cu rezistenţa mersului în curbă.1 5.7.0 3.148 Benonia Cososchi mai redusă cu cât viteza acestuia este mai mare.0 3 In zone cu teren neaccidentat (plat).. la modernizarea drumurilor de clasă tehnică IV şi V şi pentru viteze de proiectare de maximum 40 km/h se admit declivităţi excepţionale. la 25 km/h. linia 1). a cărei valoare nu trebuie să depăşească 8…10 % ( conform STAS 863-85. 8. în funcţie de viteza de proiectare şi de valoarea razei minime şi implicit. Tabelul III. . Justificat de costul ridicat şi de dificultăţile de execuţie a unor lucrări ca: schimbare de traseu. tabelul III. cu până la 3. linia 1).5 7. demolări de construcţii.9 % (puncte procentuale).0.6 4.7. pentru îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie se procedează la micşorarea valorilor declivităţilor maxime şi a celor excepţionale..5 5.5 5.0 9. deci oblică faţă de axa drumului (de unde şi denumirea de pantă oblică. se adoptă declivitatea maximă (tabelul III.0 5. calculată cu relaţia po= d 2 + i 2 ). ▪ partea carosabilă având înclinarea maximă îndreptată după linia de cea mai mare pantă.0 8. STAS 863-85.1 4.5 % (puncte procentuale) mai redusă decât declivitatea maximă din aliniament (cea pentru condiţii de teren accidentat. când în mod frecvent declivităţile cu valori maxime se suprapun cu curbe având raza din categoria razelor minime şi cu valori ale deverului pozitiv spre limita superioară (imax = 7 %).5 5. la rampele podurilor şi pasajelor.5 7.2 4.0 6. Ca urmare. pentru viteze de proiectare scăzând de la 100 km/h. conform STAS 863-85. Nr. km/h 60 50 40 30 6.8 4.7. condiţiile de circulaţie devin mai grele pentrucă: ▪ declivitatea reală pe banda de circulaţie dinspre exteriorul curbei sporeşte datorită amenajării în spaţiu. la rampele podurilor şi pasajelor. crt. linia 1). In condiţii de relief accidentat. în % 5.3…9.6 6. la 8% (tabelul III. de deverul unic corespunzător (tabelul III.0 25 8.7.

Neglijând rezistenţa aerului pentru mişcarea uniformă.212 Deci valoarea declivităţii maxime admisibile depinde de coeficientul de aderenţă f . % 9.în zonele în care în mod frecvent. Cap. la modernizări de drumuri. după cum urmează: . 149 Din condiţia ca vehiculele să înainteze fără patinare trebuie ca forţa de aderenţă (Fad) să învingă rezistenţele de mers.8.realizarea benzii suplimentare pentru vehicule lente (vidi.5 4. III.8 dmax. se va urmări adoptarea unor declivităţi de valori cât mai reduse. . .t + P.0 4. cap. îşi continuă deplasarea în acelaşi sens. asfalt turnat obişnuit mortar asfaltic Pentru sectoarele de drum cu rampe prelungite se adoptă o serie de măsuri constructive. când pe anumite sectoare declivitatea drumului existent nu poate fi micşorată. .IV). după care reintră pe calea iniţială. Pe acest considerent.IV). Tabelul III.0…4. având ca scop sporirea siguranţei circulaţiei şi a capacităţii de circulaţie. Trasee. forţa de aderenţă este dată de relaţia: Fad = Pad.DRUMURI. . . pante cu până la 2 % (puncte procentuale) mai mari decât rampele. permiţând astfel dislocarea coloanelor de vehicule formate în spatele lor. în puncte unde terenul are înclinare mai redusă. conform tabelului III.2.realizarea odihnelor (vidi. cap. respectiv de tipul stratului de rulare.0 8. ceea ce implică separarea căilor pentru cele două sensuri de circulaţie. stratul de rulare al acestora trebuie adoptat din condiţia asigurării forţei de aderenţă corespunzătoare.5 Ta Tipul stratului de rulare beton asfaltic rugos pavaje din piatră naturală fasonată beton rutier de ciment beton asfaltic cu agregat mare şi beton asfaltic bogat în criblură asfalt turnat dur.0 7. Autovehiculele grele se abat pe aceste căi laterale.în cazul drumurilor pentru viteze de proiectare mari se pot adopta valori maxime diferite pentru rampe şi pante şi anume.d din care rezultă: Pad f -t P III. amplasate pe platforme separate de platforma drumului.realizarea căilor laterale de degajare.211 dmax = III. unele costisitoare.f ≥ R = P.0 6. pe drum se formează polei şi mai ales atunci când declivităţile se suprapun cu devere unice de valoare mare.

Pe sectoarele de drum în debleu. dar ..0%.71. Ca urmare..1.71. Fig. Fragmentarea bazinului de colectare a apelor prin frângerea liniei roşii pe lungimea debleului. prin realizarea acestora cu profil transversal în mic rambleu se rezolvă şi problema evacuării apelor din precipitaţii. III. scurgerea apelor se asigură prin rigole şi şanţuri la marginea platformei. Pe astfel de sectoare se impune ca proiectarea liniei roşii să se realizeze prin analiza concomitentă şi a profilurilor transversale.2. pentru evitarea realizării unor secţiuni variabile şi adeseori prea mari ale şanţurilor. In cazul drumurilor amplasate în zone de şes.5 %. pentru a nu se favoriza acvaplanarea vehiculelor.150 Benonia Cososchi 2. Pentru micşorarea lungimii debleurilor se recomandă recurgerea la fragmentarea bazinului de colectare a apelor din precipitaţii.. în scopul alegerii judicioase a punctelor de descărcare laterală a şanţurilor. Pasul de proiectare. prin frângerea liniei roşii. în mod excepţional 0.. Problema scurgerii apelor de pe platformă. III. 2.2 % (când se impune protejarea secţiunii şanţurilor prin pereere. aşa cum este prezentat în fig.2. Legat de necesitatea asigurării scurgerii apelor din precipitaţii se pune şi problema declivităţilor minime.2. Reprezentând distanţa dintre două puncte successive de schimbare a declivităţilor. In astfel de situaţie.1. respectiv a paşilor de proiectare. Declivităţi minime. se recomandă ca panta fundului acestora să aibă aceeaşi valoare şi sens cu înclinarea liniei roşii. paşii de proiectare trebuie să aibă lungimi lp (în m) cât mai mari.0. în scopul micşorării rugozităţii). se recomandă ca declivitatea să nu scadă sub 0. se pune şi pentru zona apropiată profilului cu dever nul ce apare la amenajarea curbelor (în plan) de sens contrar cu dever unic (R < Rr).5. In cazul debleurilor de lungime mare (de până la 400 m).1. Pentru asigurarea condiţiilor optime de exploatare a vehiculelor şi confortul optic al utilizatorilor este necesară o anumită succesiune a declivităţilor.2. care adeseori au declivităţi minime sau chiar nule. se recomandă ca declivitatea să fie de minim 0.

213 în care: V este viteza de proiectare.72. Tabelul III. conform STAS 863-85. variabile în funcţie de viteza de proiectare. Valori mai reduse (excepţionale) ale paşilor de proiectare se admit numai la modernizări şi amenajări ale drumurilor existente.DRUMURI. racordarea declivităţilor. constituind ceea ce se numeşte coordonarea plan-profil longitudinal. când nu este necesară.9 Elemente geometrice 100 Pasul de proiectare lp . lungimea pasului de proiectare este limitată inferior de valorile prezentate în tabelul III. Pe de altă parte. cu menţiunea că în cazul racordărilor verticale de acelaşi sens (convexe sau concave) se recomandă înlocuirea lor cu o singură racordare verticală. are o mare importanţă pentru asigurarea confortului optic al utilizatorilor. Cap. Ca urmare. 9. mai ales la drumurile de clasă tehnică superioară.72. III. în m minim excepţional 150 100 Viteza de proiectare. la valoarea maximă dată de lp ≤ 50V III. Fig. Amplasarea punctelor de schimbare a declivităţilor în raport cu traseul drumului. de rază mai mare (schema cu linie punctată). în km/h. alternări ale rampelor şi pantelor şi lungimi reduse ale paşilor de proiectare conduc la un profil longitudinal „în dinţi de ferestrău”. Lungimea pasului de proiectare şi racordarea declivităţilor. 151 limitate de condiţia relaţia: evitării monotoniei circulaţiei. care trebuie să respecte condiţiile din fig. care impune frecvente schimbări ale vitezei (inclusiv frânări). km/h 80 60 50 40 30 100 80 80 50 60 40 50 30 50 30 25 50 25 Lungimea paşilor de proiectare este limitată inferior şi de posibilitatea realizării racordărilor verticale. pentru viteze de proiectare mari. III.2. . III. Trasee.

Este ca şi cum vehiculele ar parcurge o distanţă mai mare. In relaţia III. de consum de timp. Ra şi Rd sunt rezistenţele în mişcarea uniformă (cap. In comparaţie cu circulaţia în palier. de uzură a motorului şi pneurilor.214 în care: Rt. Lungimea virtuală. Această distanţă mai mare se numeşte lungime virtuală. suprapunerea curbelor în cele două planuri în cât mai mare proporţie.Rd III.3. Existenţa declivităţilor şi în deosebi a rampelor face ca circulaţia autovehiculelor pe drumuri să nu se desfăşoare în condiţii ideale. cu declivităţi) Lef (fig.214 se detaliază valorile rezistenţelor Rt şi Rd rezultând: Lv = Lef + Ld d R t+ a P III. III. ceea ce se concretizează într-un spor al costului transporturilor. se recomandă urmărirea realizării coincidenţei între punctele de schimbare a declivităţilor şi punctele de bisectoare a curbelor în plan şi încă. III. generalizând pentru cazul P rampei şi al pantei.73.2. lungimea virtuală se calculează cu relaţia: . Definind lungimea virtuală Lv ca fiind lungimea echivalentă în palier pentru parcurgerea căreia un autovehicul efectuează acelaşi lucru mecanic ca şi pentru parcurgerea lungimii efective (reală.152 Benonia Cososchi In acest scop se recomandă ca punctele de schimbare a declivităţilor să fie amplasate pe aliniamente. Lungimea reală.215 Este evident că lungimea virtuală este mai mare decât lungimea efectivă a drumului. 2. se scrie relaţia : Lv(Rt+Ra) = Lef (Rt+Ra) + Ld. In caz contrar. R Dacă se consideră Ld = Lef şi t + a = ω .73). în cazul rampelor intervine un spor de consum de carburanţi.I.3) Fig.

La proiectarea liniei roşii exisă situaţii când cotele de nivel ale unor puncte sau sectoare ale drumului trebuie să îndeplinească anumite condiţii.4.2.216 Se menţionează că în cazul drumurilor pentru viteze reduse componenta Ra se poate neglija.217 ∑l ∑l pi pj = Lef . impuse de alte considerente.DRUMURI. cu o succesiune de paşi de proiectare şi declivităţi. Lv = ∑ l pi + ∑ l pj ( în care: dj ω −1) III. 2. Puncte de cotă obligatorie. III. Relaţia de calcul se demonstrează cu ajutorul tabelului III. Generalizând. Trasee.74).74. fiind deci obligatorie respectarea lor. Lungimea efectivă.2. lungimile virtuale pentru cele două sensuri de parcurs sunt diferite. . P In cazul unei succesiuni de declivităţi. relaţia de calcul a lungimii virtuale a unui drum este: Fig.10. de diferite valori (fig. Rezultă că lungimea virtuală a unui drum este egală cu lungimea sa efectivă la care se adaugă sporul datorat paşilor de proiectare care au declivitatea mai mare decât ω. III. Cap.suma paşilor de proiectare care au declivitatea dj > ω. III. 153 Lv = Lef (1 ± d ω ) III. rămânând ω ≅ t. astfel încât lungimea virtuală a drumului va fi egală cu media aritmetică a lungimilor virtuale pentru cele două sensuri de parcurs.

Lv(BA) Lv ( AB ) + Lv ( BA ) 2 lp1 lp2 lp3 lp4 d1 = ω d2 < ω d3 = 0 d4 > ω l p1 (1 + l p 2 (1 + d1 ω d2 ) = 2 l p1 ) l p1 (1 − l p 2 (1 − d1 ω d2 )=0 ) l p1 l p2 l p3 ω ω l p3 l p 4 (1 − x) l p3 d4 ω ) = l p4 d4 − ω ω l p 4 (1 + d4 ω ) = l p4 ( 2 + d4 − ω ω ) l p4 + l p4 d4 − ω ω Notă: d4 > ω se scrie sub forma: d4 = ω + (d4 – ω) x) pe sectoare de drum în pantă randamentul motorului este mediocru.75).0m) şi grosimea preconizată a straturilor de ranforsare a structurii rutiere (0. Intersecţii cu alte căi de comunicaţie. ∆h lp Lv= De la A spre B. motiv pentru care se consideră neglijabilă diminuarea corespunzătoare a lucrului mecanic. cota roşie a drumului rezultând din diferenţa între cota căii ferate şi suma: înălţimea de construcţie. în ambele cazuri asigurându-se înălţimea gabaritului de liberă trecere şi înălţimea de construcţie. prin intermediul unui pasaj. ▪ dacă drumul este sub calea ferată se va construi unui pasaj inferior.2.50m pentru autostrăzi). . In cazul intersecţiei denivelate cu calea ferată se pot întâlni două situaţii: ▪ dacă drumul este deasupra căii ferate se va construi un pasaj superior (fig.10 Lungimi virtuale lp. care are trafic mai important.. III.1. pe deasupra sau pe dedesubtul drumului principal. In cazul intersecţiei denivelate între două căi rutiere se recomandă ca drumul principal să rămână practic la nivelul terenului natural (pentru evitarea efectului rampei pierdute asupra traficului mai intens de pe drumul principal). cota roşie a drumului fiind impusă de cota şinelor CF. care poate fi de 6400. după caz. In cazul intersecţiei la nivel între două drumuri. cota axei drumului va fi aceeaşi cu cota şinelor căii ferate. Se adaugă în schimb lucrul mecanic de frânare. In cazul intersecţiei la acelaşi nivel între un drum şi o cale ferată. m d.5500 mm după cum calea ferată este electrificată sau nu şi înălţimea de construcţie (hc).154 Benonia Cososchi Tabelul III. egal cu : l p 4 d4 − ω ω 2. cota intersecţiei va fi aceeaşi cu cota roşie a drumului principal.. iar drumul secundar să treacă. Lv(AB) De la B spre A .4. la care se adaugă: înălţimea gabaritului de liberă trecere a căii ferate (hg). înălţimea gabaritului de liberă trecere a drumului (5.

III. . III.A.E). Aşa cum rezultă din fig.1. cu cel puţin 0. Cap. III..DRUMURI.76.2.4. Inălţimea liberă poate fi foarte diferită depinzând de: ▪ lipsa sau prezenţa apei sub pod.3 m). Trasee. sau cu până la 3 m deasupra terenului atunci când pe sub pod se deplasează specii înalte de faună sălbatică. 2.75.5.2. 155 Fig. ▪ navigabilitatea cursului de apă.25 m peste nivelul apei de băltire.0 m deasupra terenului.. Cota drumului la un pasaj superior.76 cota căii pe pod depinde de nivelul apelor extraordinare (N. III.2. ▪ deplasarea pe sub pod a unor specii înalte de faună sălbatică (1.. In cazul albiilor uscate înălţimea liberă este cu cel puţin 0.75. Fig. Cota drumului în cazul podurilor definitive. Poduri şi podeţe definitive. de înălţimea liberă sub pod (hl) şi de înălţimea de construcţie (hc)..

77.75 m deasupra nivelului sloiurilor de gheaţă.50 m. pot fi : ▪ tubulare. podurile se proiectează în palier evitându-se desfăşurarea pe acestea a racordărilor verticale. impune uneori adâncirea albiei.78). In cazul podeţelor tubulare. In cazuri justificate se poate recurge şi la realizarea podului în declivitate. mai numite şi înecate în rambleu. în scopul atenuării şocurilor transmise de roţile autovehiculelor (fig. Fig. sau cu cel puţin 0. care sunt în număr mare în raport cu numărul podurilor. Se ţine seama de asemenea şi de înălţimea de spargere a valurilor. III. care este deficitară din punct de vedere al confortului optic şi al consumului de carburanţi (rampe pierdute). (fig.13. In principiu. . dar de valoare redusă.156 Benonia Cososchi In cazul cursurilor de apă nenavigabile înălţimea liberă trebuie să fie cu cel puţin 0. care trebuie să rezulte din calcul sau să fie de cel puţin 0.25 m deasupra coamei valului de calcul..5 . III. In zona podului linia roşie trebuie să se caracterizeze prin continuitate. ▪ dalate. Continuitatea liniei roşii în zona podului. ceea ce nu întotdeauna este posibil. In cazul cursurilor de apă navigabile înălţimea liberă sub pod variază în intervalul 1. să fie de cel puţin 0.77) evitându-se rezolvarea de tip „spinare de măgar”. trebuie ca înălţimea rambleului peste tub ( măsurată deasupra extradosului tubului).5 m..50 m. III. Podeţele. Nivelul apelor extraordinare este variabil în funcţie de probabilitatea impusă a fi adoptată şi anume: probabilitatea de 1 % (nivelul este atins o dată în 100 de ani) pentru drumuri de clasă tehnică I şi II. Evitarea rezolvării de tip „spinare de măgar”. în funcţie de gabaritul de înălţime al vaselor. de 2% pentru clasa tehnică III şi de 3% pentru clasele tehnice IV şi V.

Se ajunge .A. pentru stabilirea liniei roşii a drumului se pot adopta două variante: ▪ în cazul terenurilor plate.78. III. în care apele din precipitaţii băltesc fiind lipsite de scurgere naturală. iar distanţa între acestea este egală cu grosimea sistemului rutier.DRUMURI. Amplasarea unui drum în lungul unui curs de apă impune construcţia acestuia în rambleu având înălţimea cu 0.4. Volumul minim de terasamente. Înecarea podeţului tubular în rambleu. îşî menţine o umiditate convenabilă în timpul exploatării fiind expus la soare şi vânt. nu se înzăpezeşte în timpul iernii. ▪ în cazul terenurilor cu denivelări. Podeţele dalate trebuie să aibă înălţimea liberă de cel puţin 1. cât şi în cazul podeţelor dalate se pune problema asigurării posibilităţilor de curăţare periodică pentru evitarea împotmolirii lor în timp. linia roşie intersectează linia terenului.1. de 0. datorită diferenţelor mari între înclinarea longitudinală a terenului natural şi declivitatea admisibilă a drumului. In principiu.2 157 Fig. Trasee. 2.0 m dacă lungimea este mai mare de 12 m. la care se adaugă (eventual) şi înălţimea valurilor. dar trebuie să fie de 1.60.. Depinzând de lungimea podeţului (în sens transversal drumului).2. în funcţie de relief.5.0 m. recomandabil de 1. Rambleuri de cotă obligatorie.3.75 m dacă lungimea este de maximum 8 m. mai mult sau mai puţin accidentate. care oricum funcţionează defectuos din cauza pantelor longitudinale de valoare insuficientă. Amplasarea unui drum într-o zonă depresionară.. III.20 m. volumul minim de terasamente se obţine dacă linia roşie este practic paralelă cu linia terenului.E.2.50 m deasupra N. prezintă unele avantaje: se asigură scurgerea apelor din precipitaţii fără a mai realiza şanţuri la marginea platformei. în zone de şes sau pe terasele văilor largi. diametrul tubului cu secţiune circulară poate fi de 0. Cap. Atât în cazul podeţelor tubulare. Realizarea însă a unui rambleu de înălţime redusă.0 m deasupra nivelului maxim al apelor de băltire.50 m. pentru asigurarea unor condiţii hidrologice convenabile pentru structura rutieră se recomandă ca înălţimea rambleului să fie cu peste 3. 2.

80). Problema compensării terasamentelor. adică: ∑Di = ∑Rj compensarea terasamentelor este doar teoretică deoarece nu se ţine seama de configuraţia terenului în sens transversal. suprafaţa profilului transversal să varieze în limite foarte largi. III. III. Compensarea terasamentelor. se face abstracţie de înclinarea transversală a terenului. suprafaţa profilului transversal de rambleu este mai mică decât suprafaţa profilului transversal de debleu. aspect care face ca pentru aceeaşi diferenţă în axă. variind în consecinţă şi volumul terasamentelor. Se reuşeşte astfel ca suprafaţa de teren ocupată temporar sau definitiv de drum (şi astfel scoasă din circuitul agricol) să fie minimă. 2.. ca de exemplu deşeuri industriale. . (fig..6. Compensarea terasamentelor se poate realiza prin deplasarea pământului: ▪ în sens transversal axei drumului. Cu această observaţie. III. astfel micşorându-se suprafeţele de debleu şi mărindu-se cele de rambleu. la proiectarea liniei roşii nu se mai pune problema compensării terasamentelor. adică a folosirii în rambleuri (umpluturi) a pământului rezultat din debleuri (săpături). compensarea longitudinală se îmbunătăţeşte dacă linia roşie stabilită anterior se ridică cu 10. când distanţa de transport este mai mare. datorită lăţimii mai mari a ultimului (care are şanţuri sau rigole şi banchete).15 cm. situaţie avantajoasă datorită distanţelor de transport mai reduse (deci cheltuieli de transport mai mici).158 Benonia Cososchi astfel la volume mari de terasamente.79). suprafeţele de debleu să fie egale cu suprafeţele de rambleu (fig. Compensarea longitudinală a terasamentelor. dar este important să se evite rambleurile şi debleurile mai mari de 6. Presupunând că pe baza liniei terenului se stabileşte linia roşie astfel încât în axă. se pune atunci când pământul rezultat din săpături este corespunzător din punct de vedere al calităţii. dar se ţine seama de faptul că pentru o aceeaşi diferenţă în axă. ▪ în lungul axei drumului.. Fig.79.2. ci a construcţiei drumului cât mai mult în rambleu. în calculele de primă aproximaţie. care ar necesita lucrări de consolidare şi sprijinire costisitoare..8 m. In cazul când pentru construcţia terasamentelor se dispune de materiale artificiale de umplutură. Cu toate acestea.

2 159 Fig. Definind m ca poziţia relativă a declivităţilor adiacente. 2.80. dispuse simetric faţă de punctul de schimbare a declivităţilor.218 . cu menţiunea că declivităţile adiacente pot fi de acelaşi sens.DRUMURI. Racordarea declivităţilor. Aşa cum este prezentat în fig. e şi f). ▪ diferenţa unghiurilor adiacente. sau parametrul racordărili verticale se pot scrie relaţiile: ▪ pentru declivităţile adiacente de sensuri contrare: m = tgω = tg ( ω1 + ω 2 ) = tgω1 + tgω 2 = tgω1 + tgω 2 ≅ d1 + d 2 1 − tgω1 ⋅ tgω 2 III. atunci când declivităţile sunt de sensuri contrare. 2. Elementele geometrice ale racordărilor verticale. b şi c) şi trei pentru racordarea verticală concavă (d. unghiul ω din punctul de schimbare a declivităţilor este dat de: ▪ suma unghiurilor adiacente. III. III. atunci când declivităţile sunt de acelaşi sens. Comparaţia între suprafeţele profilurilor transversale de debleu şi de rambleu. Pentru a se asigura o circulaţie cât mai sigură şi confortabilă. III. discontinuităţile accentuate ale liniei roşii se elimină prin racordarea declivităţilor adiacente. III. Linia roşie. considerându-se acceptabilă înlocuirea lor cu tangentele trigonometrice corespunzătoare (d1.1.3. pante şi paliere prezintă discontinuităţi în punctele de schimbare a declivităţilor. Trasee. Cap. Unghiurile ω1 şi ω2 pe care linia roşie le face cu orizontala fiind mici şi unghiurile ω sunt mici.81. alcătuită din rampe. discontinuităţi mai mult sau mai puţin accentuate în funcţie de valoarea şi de sensul declivităţilor adiacente. d2 şi m).81): trei pentru racordarea verticală convexă (a. După poziţia relativă a declivităţilor adiacente se deosebesc următoarele situaţii de schimbări de declivitate (fig. sau de sensuri contrare.3. în mod obişnuit cu arce de cerc sau cu arce de parabolă.

2 2 Pentrucă declivităţile se exprimă în procente relaţia de calcul a tangentei devine: deoarece pentru unghiuri mici tg ω ω t =R m 200 III. trebuie ca tangenta să se măsoare pe orizontală. care se stabileşte după anumite criterii.82.4V 3 . Cum însă pentru declivităţi este stabilită o regulă a semnelor şi anume semnul (+) pentru rampe şi semnul (-) pentru pante. pentru a satisface relaţiile III.218 şi III.224 III. ultimele calculându-se în funcţie de m şi R.225 B= T 2.222 Valoarea tangentei trebuie să fie astfel încât lungimea racordării verticale.6 III. să fie parcursă cu viteza de proiectare V în cel puţin 5 secunde.223 ▪ bisectoarea : Din acelaşi triunghi dreptunghic. III. iar T ≅ t .219 In relaţiile de mai sus produsul tgω1 ⋅ tgω 2 se consideră de valoare neglijabilă în raport cu 1.160 Benonia Cososchi ▪ pentru declivităţile adiacente de acelaşi sens: m = tgω = tg ( ω1 − ω 2 ) = tgω1 − tgω 2 = tgω1 − tgω 2 ≅ d1 − d 2 1 + tgω1 ⋅ tgω 2 III.219 poziţia relativă a declivităţilor se calculează cu următoarea relaţie generalizată: m = | d1 . rezultă bisectoarea racordării verticale: T 2 + R 2 = ( R + B )2 III. fapt pe deplin posibil ≅ sin . acestea fiind: raza R. celelalte elemente geometrice ale racordărilor verticale rezultă din fig. ▪ tangenta: T = R ⋅ tg ω 2 = R ⋅ tg ω1 + ω 2 2 =R tgω1 + tgω 2 d + d2 m =R 1 =R 2 2 2 III.d2 | III. tangenta t şi bisectoarea b. adică: 2t ≥ 5 V = 1.221 Profilul longitudinal fiind întocmit la scări diferite pe orizontală şi pe verticală. aplicând teorema lui Pitagora şi considerând neglijabilă valoarea B 2 .R 2 . şi cum în calcule se operează cu valori pozitive. In afară de parametrul m.220 adică: parametrul m al racordărilor verticale este dat de valoarea absolută a diferenţei algebrice a declivităţilor adiacente.

III. Trasee. relaţia de calcul fiind: t2 b= III.Situaţiile de schimbări de declivitate. Pe acelaşi considerent ca şi tangenta.81.R .226 2. III. bisectoarea se măsoară pe verticală.DRUMURI. Cap.2 161 Fig.

2. III.82.1. Aşa cum rezultă din fig. motiv pentru care calculul razei racordărilor convexe are la bază criteriul vizibilităţii. ordonata y rezultă din relaţia: ( R − y )2 = R 2 − x 2 III.2. Raza racordărilor verticale.3. 2. .162 Benonia Cososchi Fig.83 lipsa racordării convexe împiedică vizibilitatea în profil longitudinal.3. ▪ pentru un punct oarecare aflat pe lungimea racordării verticale şi adoptând aceleaşi considerente ca mai sus. 2.228 Coordonatele x şi y ale punctului se măsoară pe orizontală. respectiv pe verticală. Elementele geometrice ale racordărilor verticale cu arce de cerc. Raza racordărilor convexe.227 în care: y 2 ≅ 0 Rezultă: y= x2 2 ⋅R III. câmpul de vizibilitate fiind determinat de razele vizuale tangente la suprafaţa căii. III.

. când vizibilitatea nu este asigurată decât dacă se racordează declivităţile adiacente. In această ipoteză distanţa de vizibilitate este dublă faţă de cazul când în locul unuia dintre vehicule ar fi un obstacol fix. III.III.84. Asigurarea vizibilităţii fără racordarea declivităţilor. Fiecărei valori a unghiului ϕ îi . Trasee. în care se află ochii utilizatorului la înăţimea k şi punctual B..40 m . III.83.40 m).10. Schimbările de declivitate convexe se diferenţiază în: ▪ schimbări mici.. Limita între schimbările de declivitate mici şi schimbările de declivitate mari se stabileşte cu ajutorul fig..1. pe acceaşi bandă. respectiv obstacolul este tot un vehicul (h=1. Fig.0 . înălţimea obstacolului la h = 0 . de la o distanţă care să permită frânarea amândurora.. în care se află obstacolul de înălţime h. Se consideră punctul A. III.20 m .84. când vizibilitatea este asigurată fără racordarea declivităţilor adiacente. se consideră că utilizatorul aflat pe o declivitate trebuie să observe un vehicul care se apropie din sens opus.40 m . fără a se produce coliziunea. ▪ schimbări mari. Asigurarea vizibilităţii în profil longitudinal.2 163 Fig. Ipoteza asigurării distanţei de vizibilitate la depăşire pe racordarea verticală ar conduce la raze de racordare foarte mari. Cap. Asemănător ca la asigurarea vizibilităţii în plan..1.DRUMURI.0. dar posibil şi la h = 0. când este văzută suprafaţa căii (h = 0). In calcule se consideră că înălţimea ochilor utilizatorilor faţă de nivelul căii este la cota k = 1.

232 Fac parte din categoria schimbărilor de declivitate mici acelea pentru care se îndeplineşte condiţia: ω< ( k + h) D 2 III.164 Benonia Cososchi corespunde o distanţă S între punctele A şi B.230 Prin rezolvarea ecuaţiei se obţine: ϕ= ω⋅ k k + h III.84 şi având în vedere valorile reduse ale unghiurilor. la distanţa de vizibilitate D . fiind necesară racordarea declivităţilor pentru asigurarea vizibilităţii. III.229 în dS k h =− 2 + =0 dϕ ϕ ( ω − ϕ )2 III.233 în care: D este distanţa de vizibilitate.234 ( k + h )2 schimbările de declivitate intră în categoria D celor mari. Vehiculul şi obstacolul se pot afla în poziţii diferite faţă de racordarea verticală şi anume: .231 Introducând această valoarea a lui ϕ în relaţia III. Conform fig. care va fi minimă în situaţia cea mai defavorabilă pentru vizibilitate.229 Minimul distanţei S în funcţie de raport cu ϕ .229 se obţine valoarea minimă a lui S pentru care vizibilitatea este asigurată fără racordarea declivităţilor: S min = ( k + h )2 ω III. Cu aceste condiţii distanţa S se calculează cu formula: S= k ϕ + h ω −ϕ III. se consideră că această condiţie se îndeplineşte dacă: ω ≅ m <0. se admite egalitatea între tangenta şi sinusul unghiurilor şi mărimea lor măsurată în radiani. adică: ϕ se obţine prin derivarea relaţiei III. Conform normelor româneşti.5% Dacă: ω ≅ m ≥ III. Pentru calculul razei de racordare se consideră ipoteza unui vehicul care circulă şi a unui obstacol care se află pe aceeaşi bandă.

239 .85).2. deci aceasta este lungă în raport cu distanţa de vizibilitate. deci racordarea este scurtă în raport cu distanţa de vizibilitate.DRUMURI. III.235 III. Fig. ipoteza 1 Distanţa de vizibilitate fiind constantă.237 de unde: S 2 = 2 Rh III. ▪ ambele se află pe declivităţile adiacente.238 Rezultă: D = S1 + S 2 = 2 R ( k + h ) III. Raza de racordare convexă. Cap. Trasee. Ipoteza 1: atât vehiculul cât şi obstacolul se află pe racordarea verticală (fig. III.85.236 III. care se calculează cu relaţiile: S12 = ( R + k ) 2 − R 2 = 2 Rk + k 2 ≅ 2 Rk de unde: S1 = 2 Rk 2 S 2 = ( R + h ) 2 − R 2 = 2 Rh + h 2 ≅ 2 Rh III. III. punctul de tangenţă C al razei vizuale cu calea defineşte segmentele S1 şi S 2 . 165 ▪ ambele se află pe racordare.

241 2( K + h ) 2 Valori particulare ale razei pot fi pentru: ▪ h = k .248 ≅ tg ≅ sin = 2 S4 2 2 2 de unde: S4 = h III.86).91 şi relaţiile: k ω ω m ▪ segmentul S1 : III.251 .244 Aceste segmente se calculează folosind triunghiurile dreptunghice formate pe fig.246 m m ▪ segmentele S2 şi S3: III. când se vede suprafaţa căii. Se consideră că punctul de tangenţă al razei vizuale cu calea se află în bisectoarea racordării verticale.243 Ipoteza 2: atât utilizatorul cât şi obstacolul se află pe declivităţi.250 Din relaţia III. Rezultă: D2 R= 2k III. în afara racordării convexe (fig.250 se deduce relaţia de calcul pentru necunoscuta R: R= 2 ⎡ 2 ⎤ ⎢D − m ( k + h )⎥ m⎣ ⎦ III.247 S2 = S3 = ⋅R 4 h ω ω m ▪ segmentul S4 : III.249 m Relaţia III.244 devine: D= 2 m 2 k+ R+ h m 2 m III. III.240 III. In această situaţie pe distanţa de vizibilitate D se formează patru segmente care îndeplinesc relaţia: D = S1 + S 2 + S 3 + S 4 III.245 ≅ tg ≅ sin = 2 S1 2 2 2 de unde: S1 = k III. obstacolul fiind un vehicul de acelaşi tip.242 III. III.166 Benonia Cososchi D 2 = 2 R( k + h ) 2 R= D 2 III. Rezultă: D2 R= 8k ▪ h = 0 .

cu recomandarea de principiu. ipotezei de adoptat. Trasee.DRUMURI. ca razele să aibă valori cât mai mari.3.2. 167 Este evident că pentru aceleaşi valori ale m. Pentru toate celelalte categorii de drumuri se va adopta ipoteza 2. III. Raza racordărilor concave. Raza racordărilor concave se stabileşte pe baza următoarelor criterii: ▪ confortul circulaţiei. D. k şi h din relaţiile III.251 rezultă valori diferite pentru R şi anume. şi III. III. STAS 863/85 recomandă valorile minime pentru razele racordărilor verticale convexe şi concave (tabelul III. la drumuri cu două benzi de circulaţie pentru cele două sensuri de circulaţie alăturate şi la drumuri la care sensurile de circulaţie sunt separate prin insule de dirijare. Se recomandă adoptarea ipotezei 1 în cazul drumurilor de clasă tehnică superioară. Cap.2.5%). Confortului circulaţiei. mai ales atunci când: se obţine o adaptare convenabilă la teren. se evită două racordări convexe apropiate.86.2. ▪ vizibilitatea în timpul nopţii.11). Raza racordării convexe. ipoteza 2. se pune problema stabilirii Fig. valoarea mai mare corespunde ipotezei 1. constând în lipsa şocurilor la parcurgerea schimbărilor de declivitate se asigură prin: . valoarea parametrului m este redusă (apropiată de 0. Ca urmare.241.11. iar valoarea mai mică ipotezei 2. 2. întotdeauna valoarea adoptată fiind mai mare decât cele din tabelul III.

condiţia necesară fiind ca distanţa de iluminare a farurilor să fie mai mare decât distanţa de frânare.5 III.5 m/s2 pentru a nu se supraîncărca arcurile vehiculului. Viteza de proiectare. adică: an = V2 ≤ 0 .87).30V 3 .Vehiculul aflându-se în punctul de tangenţă.6 III.256 . în km/h 100 3000 10000 80 2200 4500 60 1500 1600 50 1000 1300 40 1000 1000 30 500 800 25 300 500 6000 3000 1500 1000 800 500 300 Vizibilitatea în timpul nopţii se referă la circulaţia cu ajutorul luminii farurilor. la drumuri cu două sau mai multe benzi de circulaţie alăturate ▪ racordări convexe.15V 2 6 .92). la drumuri cu benzi de circulaţie separate prin insule de dirijare.255 Efectuând calculele şi considerând: cos 2 α ≅ 1 şi (D ⋅ sin α + h1 ) ≅ 0 se obţine: R= D2 2( D. în m. sin α + h1 ) III.253 se obţine valoarea minimă a razei de racordare concavă: R min ≥ V2 = 0 . acestea trebuind să fie parcurse în cel puţin o secundă. adică: 2. Se consideră că înălţimea obstacolului este h=0.III. Raza racordării concave se stabileşte în două ipoteze: ▪ ipoteza 1: distanţa de frânare este mai scurtă decât lungimea racordării (fig.5 m/s2 13 R III.III.252 ▪ acceleraţia normală (în plan vertical) să nu depăşească 0.253 Din relaţia III. sin α + h1 )] 2 III.254 Tabelul III. ale curbelor verticale pentru racordarea declivităţilor d1 şi d2 succesive la: ▪ racordări concave ▪ racordări convexe. înălţimea farului este h1 = 0.t ≥ V ≅ 0 .168 Benonia Cososchi ▪ adoptarea unor lungimi cât mai mari ale racordărilor verticale. raza racordării se obţine din relaţia care există între înălţimea triunghiului dreptunghic înscris în cercul de rază R şi segmentele determinate pe ipotenuza triunghiului.11 Razele minime. adică: D 2 ⋅ cos 2 α = ( D sin α + h1 ).[2 R − (D. iar unghiul de iluminare este α = 1° (fig.75 m.

DRUMURI. .256 şi III.87.260 Relaţia III. 169 Fig. III.261 se deduce relaţia de calcul pentru necunoscuta R: R= III. sin α + h1 ) m III. Trasee.261 Din relaţia III. D ≅ D ⋅ cos α = S1 + S 2 m S1 = t = R 2 III. sin α + h1 S2 III.93). ▪ ipoteza 2: distanţa de frânare este mai mare decât lungimea racordării (fig.257 devine: D= m 1 R + ( D. vehiculul aflându-se în punctul de tangenţă.262 Cu relaţiile III.257 III.259 de unde : S2 = 1 ( D. Cap.2. Raza racordării concave. sin α + h1 )⎥ m⎢ m ⎣ ⎦ III.258 Segmentul S2 se scoate din relaţia: tgω = m = D. sin α + h1 ) 2 m 2 ⎡ 1 ⎤ D − ( D.III.11.262 se calculează valori pentru raza racordării verticale concave. ipoteza 1. III. urmărindu-se ca aceasta să nu fie mai mică decât valoarea corespunzătoare din tabelul III. Se alege valoarea cea mai mare.

Elemente introductive. 3. numite banchete.1. III. cu corpul drumului şi cu suprafaţa terenului. fiecărui pichet din profilul longitudinal corespunzându-i un profil transversal. Profilul transversal este proiecţia ortogonală a întersecţiei unui plan vertical perpendicular pe axa drumului. Astfel definit.170 Benonia Cososchi Fig.88. Cota de execuţie este elementul de legătură între profilul longitudinal şi profilul transversal. Aceasta este una dintre verticalele ce generează planul vertical ce trece prin axa drumului (în plan şi în profil longitudinal) şi reprezintă axa de simetrie a platformei în aliniament. Raza racordării concave.1. Verticala OO’ este axa profilului transversal. III. ca diferenţă între cota proiectului CP şi cota terenului CT. cu înclinarea de maxim 7 %. Linia proiectului cuprinde: ▪ porţiuni practic orizontale. ipoteza 2. Terminologie. Pe axa profilului transversal se defineşte cota de execuţie CE. . DRUMUL IN PROFIL TRANSVERSAL.89) cuprinde linia terenului şi linia proiectului. 3.1. profilul transversal (fig. 3.

efectuate în scopul preluării solicităriilor din trafic în orice condiţii climatice.89. ▪ porţiuni înclinate. pe care se aşază sistemul rutier. Trasee.L. Corpul drumului este alcătuit dintr-un ansamblu de straturi. alcătuind sistemul rutier. se numeşte patul sistemului rutier. Suprastructura reprezintă ansamblul lucrărilor de amenajare şi consolidare a platformei (calea). Terasamentele reprezintă totalitatea lucrărilor de pământ necesare realizării infrastructurii (alcătuită din pământuri sau alte roci dezagregate).DRUMURI.). au diverse funcţii pe durata exploatării drumului şi împreună cu ampriza alcătuiesc zona drumului. Suprafaţa amenajată a terasamentului. Fig. III. denumite zone laterale sau zone de siguranţă (Z. Ampriza drumului reprezintă distanţa între punctele extreme de intersecţie a liniei proiectului cu linia terenului. în scopul aducerii suprafeţei neregulate a terenului natural la forma şi cotele platformei. Pe profilul transversal se mai definesc suprastructura (corpul) drumului şi infrastructura drumului (fig. . Definirea elementelor profilului transversal. III. tuneluri.3 171 Cea mai lată banchetă este platforma drumului. Zonele laterale amprizei. Infrastructura reprezintă totalitatea lucrărilor de terasamente şi de artă (poduri.89). ▪ dispozitive pentru colectarea şi evacuarea apelor din precipitaţii (şanţuri). III. transmiţând terenului de fundare solicitările rezultate şi asigurând continuitatea căii la traversarea diverselor forme de relief. necesare desfăşurării circulaţiei. numite taluzuri. Cap. etc. pe o perioadă cât mai lungă de timp. care au rolul de a racorda platforma cu terenul înconjurător. aceasta cuprinzând partea carosabilă (calea) şi acostamentele.) destinate să susţină suprastructura. podeţe.

▪ profil transversal în debleu (în săpătură) se numeşte acela la care platforma se află sub linia terenului natural (fig. .50 m deasupra terenului natural.1. Aceste profiluri prezintă dezavantajul că sunt înzăpezibile atunci când au adâncimea de 0. III. Fig. După poziţia platformei faţă de terenul natural se deosebesc trei tipuri de profiluri transversale. Profil transversal în rambleu. III.90).91). Profiluri transversale caracteristice. care se pun în lucrare după anumite reguli. de peste 12…14m. mai ales când terenul are înclinare transversală mare. se înlocuiesc cu viaducte.40…8.90. Tipuri de profiluri transversale. înălţimea rambleului fiind măsurată la muchia platformei (fig. O caracteristică a profilurilor în debleu este prezenţa şanţurilor sau rigolelor la marginea platformei. precum şi a şanţurilor de gardă pe versant. acestea având rolul de a colecta şi evacua apele din precipitaţiile scurse pe versant. Rambleurile cu înălţime mare. pe bază de studii tehnico-economice. In cazul amplasării rambleurilor pe versanţi de lungime mare se execută şanţuri de gardă la piciorul taluzului din amonte. caracterizate prin forma diferită a infrastructurii şi anume: ▪ profil transversal în rambleu (în umplutură) se numeşte acela la care platforma se află cu cel puţin 0.2.172 Benonia Cososchi 3. sporindu-se corespunzător lăţimea platformei.50 m. pe terenul pregătit în prealabil.1.2. Dacă înălţimea rambleului este de cel puţin 3 m se execută un parapet pentru siguranţa circulaţiei. 3. III.1. Rambleurile (umpluturile) se execută cu pământ din debleu sau din camere şi gropi de împrumut sau cu materiale artificiale de umplutură.

1. nu are şanţuri care în cazul scurgerii defectuoase a apei sunt o cauză a umezirii corpului drumului şi a patului acestuia. deoarece: ▪ drumul în rambleu este expus soarelui şi vântului. . situaţie întâlnită frecvent la drumurile amplasate pe terenuri plate sau pe versanţi (fig. debleurile cu adâncime mare. infrastructura nu intersectează apele subterane. acesta purtând acelaşi indicativ (număr de ordine) şi aceeaşi poziţie kilometrică şi având aceeaşi diferenţă în axă (cotă de execuţie) ca şi în profilul longitudinal.3 173 Pentru executarea debleurilor este necesară săparea şi îndepărtarea prin transport a pământului rezultat. Adeseori pe partea din amonte a versantului este necesară construcţia şanţurilor de gardă. Profiluri transversale curente. Pe total aceste profiluri au în exploatare o comportare mai bună.91. Trasee. sau de consolidare şi sprijinire în cazul înclinărilor mari ale terenului.2.89). pe bază de studii tehnico-economice. ▪ pentru aceeaşi cotă de execuţie aria secţiunii profilului transversal în rambleu este mai mică decât a celui în debleu. numite şi tranşee. se înlocuiesc cu tuneluri. cantităţile de lucrări fiind mai mici.2. Astfel de profiluri prezintă avantajul compensării transversale a pământului. însă în general prezintă dezavantajul că necesită lucrări suplimentare. de pregătire a terenului pe care se aşază partea de drum în rambleu. se întocmeşte profilul transversal. de peste 12…14 m. Pentru fiecare punct de pe axa drumului (pichet). nu se înzăpezeşte. deci cheltuieli de transport mai mici. Cap. prezent în plan orizontal (pe traseu) şi în profil longitudinal. III. 3. Fig.DRUMURI. Profil transversal în debleu. III. a profilurilor în rambleu. Dintre profilurile transversale menţionate se recomandă adoptarea pe cât posibil. ▪ profil transversal mixt se numeşte acela la care pentru realizarea platformei se execută atât săpătură cât şi umplutură.III. In terenuri dificile.

suprafeţe de taluzat şi protejat. Suprastructura drumului se reprezintă schematic. sunt numite profiluri transversale curente.174 Benonia Cososchi Toate profilurile transversale. dispozitive de scurgerea apelor din precipitaţii). Un profil transversal tip cuprinde toate elementele constructive comune profilurilor transversale curente de pe sectorul considerat. fiecare dintre ele fiind reprezentativ pentru un anumit sector (o anumită lungime de drum). Profiluri transversale tip. umpluturi. eventual cu detalii la scara 1. Profilul transversal tip constituie una dintre cele mai importante componente ale unui proiect de drum.1.92) şi trebuie să cuprindă linia terenului şi linia proiectului. apar sau dispar. Fiecare profil transversal curent aparţine unei forme caracteristice a infrastructurii. prin grosimea şi lăţimea sistemului rutier. pentru calculul suprafeţelor de teren ocupate de drum şi pentru construcţia drumului.92. La proiectarea unui drum se întocmesc unul sau mai multe profiluri transversale tip.3. în debleu sau mixt. 3. îndicându-se poziţiile kilometrice şi limitele sectorului pe care se aplică.20 sau 1:10.93. cu toate datele necesare executării infrastructurii (privind distanţe. cote. motiv pentru care trebuie întocmit şi redactat cu deosebită grijă. III. Profilurile transversale curente servesc pentru calculul volumelor de lucrări de terasamente (săpături. aceasta putând fi în rambleu. etc. Fig. Un exemplu este prezentat în fig.2. Profil transversal curent (exemplu). . III. corespunzând fiecărui pichet de pe drum. In mod obişnuit profilurile transversale tip se întocmesc la scara 1:50. inclusiv cele rezultând din amenajarea curbelor. pentru care se modifică unele elemente constructive ca dimensiuni sau alcătuire. Acestea de întocmesc la scara 1:100 (fig. III. pante transversale. necesare executării infrastructurii şi suprastructurii drumului.).

partea carosabilă sau calea. 3. III.93. Cap. iar în localităţile urbane acostamentele sunt înlocuite cu trotuare. după caz.2. la autostrăzi în zone de munte (fig.2. platforma căilor rutiere publice este: . .acostamentele. Elementele profilului transversal.cuprinsă între 19. cu menţiunea că la drumurile judeţene şi comunale cu două benzi de circulaţie se admite ca parapetele să fie amplasate şi pe lăţimea acostamentelor. platforma drumului este bancheta cea mai lată şi se măsoară între muchiile platformei sau până la limita parapetului de siguranţa circulaţiei atunci când acesta există.95). La autostrăzi partea carosabilă este sub forma a două căi unidirecţionale.5 m. III. Trasee. aşezată simetric faţă de axa drumului în aliniament şi destinată circulaţiei autovehiculelor. .de 26 m. pentru două şiruri de autovehicule şi câte o bandă de staţionare. .1.DRUMURI. pe platforma drumului se amplasează şi piste pentru biciclişti. la autostrăzi în zone de câmpie şi de deal şi de 23.94). dar încadrând partea carosabilă pe ambele laturi. Pe linia proiectată a profilului transversal. 3. separate prin zona mediană. Platforma cuprinde: .în unele localităţi. . deasemenea aşezate simetric faţă de axa drumului. câte una pentru fiecare sens de circulaţie. Fiecare cale unidirecţională are cel puţin două benzi de circulaţie.3 175 Fig. In acest scop este consolidată prin construcţia unui sistem rutier. Profil transversal tip (exemplu). Platforma. III. în funcţie de clasa tehnică şi de categoria funcţional-administrativă a drumului public (fig.00 m. Conform normelor în vigoare în ţara noastră. III.00 şi 5.

este cuprinsă. . III.176 Benonia Cososchi 3.2. III.a). III.94. cu patru benzi de circulaţie (fig. între 4. variabilă în funcţie de clasa tehnică.94. de categoria funcţionaladministrativă şi de numărul benzilor de circulaţie. Platforma drumurilor publice. în aliniament. pentru drumurile comunale şi vicinale de clasă tehnică V. Fig. cu o singură bandă de circulaţie (fig.94. In curbele cu raze mai mici de 226 m această lăţime este sporită cu supralărgirea în curbă. Partea carosabilă.00 m. pentru drumurile de clasă tehnică II.0 m. Caracteristicile părţii carosabile a drumurilor publice interurbane sunt: ▪ lăţimea.1.f) şi 14.1.

III. III.pentru drumurile de clasă tehnică V.b). în m m bî zona benzi de încadrare mediană (ghidare). care variază în funcţie de clasa tehnică a drumului. făcând parte din lăţimea acostamentului. este cuprinsă între 0.1.pentru celelalte categorii de drumuri. III.d) şi 2. reprezentând banda de încadrare consolidată.5 Fig. In curbe aceasta are valoarea de cel mult 7%.94. sistemul rutier se consolidează la margini. ▪ panta transversală. .d) se admite ca pe lăţimea acostamentelor să fie amplasate parapetele de siguranţa circulaţiei.50 m.2. cu o singură bandă de circulaţie) şi 2.0 bs benzi de staţionare 2. pentru drumurile de clasă tehnică II (fig. lăţimea consolidării se include în lăţimea acostamentelor.94. Conform normelor în vigoare în ţara noastră.5 0. îmbunătăţind substanţial nivelul de serviciu. iar la drumurile comunale şi vicinale cu două benzi de circulaţie (clasa tehnică V.94. benzi de circulaţie pentru vehiculele lente (inclusiv căruţe).2.0 23. este de 0. fig. lăţimea consolidării face parte din lăţimea părţii carosabile.DRUMURI. consolidarea având aceeaşi alcătuire ca şi partea carosabilă.5 2.95.b). Platforma autostrăzilor. cu două benzi de circulaţie.25 a acostamente 0. în mod diferit în funcţie de clasa tehnică a drumului.94. Acostamentele. Trasee. partea consolidată a acostamentelor constituie benzi de staţionare accidentală pentru vehicule şi deasemenea.e) se admite ca pe lăţimea acostamentelor să fie amplasate atât parapetele cât şi rigolele pentru scurgerea apelor.5 c căi de circulaţie unidirecţionale 7.3 177 P platforma 26. reabilitate (fig.0 0. în funcţie de mărimea razei curbei în raport cu razele convenţionale. III. la drumurile judeţene şi comunale (clasa tehnică IV. Caracteristicile acostamentelor sunt: ▪ lăţimea. prevăzute cu îmbrăcăminte modernă. In acest ultim caz.a) şi pentru drumurile de clasă tehnică III. este 2%…3. astfel: . III.0 m pentru drumurile de clasă tehnică III. diferită în funcţie de natura îmbrăcămintei. III. pentru drumurile comunale şi vicinale de clasă tehnică V.5 0.25 m pentru drumurile de clasă tehnică IV (fig.94.50 m. III.5% în aliniament. ▪ prezenţa consolidării marginii sistemului rutier. In cazuri excepţionale. 3. ▪ alcătuirea şi dimensiunile sistemului rutier.5 Dimensiuni. . reabilitate (fig. a cărei lăţime. Cap. III.5 7. fig.94.5 2. 3.

2.5 până la înălţimea h0 = 6.1. etc.b).a).2.0%. pe acostamentul fără consolidare (de obicei înierbat). Taluzurile. respectiv adâncimea debleului. Rambleurile se execută cu pământ săpat şi transportat. . unde panta transversală a părţii carosabile (şi a benzii de încadrare consolidate) ajunge la valoarea p ≤ i ≤ 7. mai mare decât panta p a părţii carosabile şi cea a benzii de încadrare consolidate. în funcţie de natura materialului din rambleu ( de exemplu: 6.0%…5.III.10 m. acostamentul îşi păstrează panta din aliniament. 3.89. Când rambleul are înălţimea mai mare. Taluzurile se caracterizează prin înclinarea faţă de orizontală (panta taluzului). In restul cazurilor. înclinarea de 1:1. 3. Porţiunile înclinate care delimitează lateral terasamentele şi racordează platforma cu terenul înconjurător se numesc taluzuri. 1:n).178 Benonia Cososchi ▪ panta transversală.90. III.în aliniament. III.5 a taluzurilor scade .2. etc. respectiv înălţimea H>2 m.0 m pentru pământuri fine.94). în scopul asigurării stabilităţii se adoptă înclinări ale taluzurilor mai reduse decât în cazul celor de debleu. Pantele taluzurilor depind de: caracteristicile fizico-mecanice ale pământului. deci cu structura deranjată.5 pe înălţimi cel mult egale cu h0 (fig. adică i > p1. înclinarea taluzurilor este de 1:1. III. panta transversală este cu cel mult 1.) şi de alte condiţii locale (înclinarea terenului). tipul profilului transversal (rambleu sau debleu). fig. fig. In cazul tronsoanelor de autostrăzi cu profiluri transversale având adâncimea.. având următoarele valori: . înălţimea rambleului. argiloase şi 10 m pentru pământuri granulare.. III. de tipul balastului). panta taluzului se micşorează spre baza acestuia.91. panta părţii neconsolidate a acostamentului va fi egală cu panta părţii carosabile în toate cazurile când panta supraînălţării este cel puţin egală cu panta acostamentului. precum şi cu terenul natural. de până la 12 m.în curbe. motiv pentru care. recomandându-se racordarea celor două pante între ele. Panta taluzului se exprimă prin valoarea tangentei trigonometrice a unghiului β (fig. .2. panta p1 este de 4.0%. pentru a uşura scurgerea apelor din precipitaţiile căzute pe suprafaţa platformei. pe diferenţa de înălţime ce depăşeşte înălţimea h0 de mai sus (fig.91) pe care taluzul îl face cu orizontala şi se foloseşte sub formă de raport (1:m.0% (puncte procentuale) mai mare decât panta părţii carosabile. pe lăţimea benzii de încadrare consolidate. O altă soluţie este introducerea bermelor (trepte pe taluz) şi păstrarea înclinării de 1:1. Capătul inferior al taluzurilor se numeşte piciorul taluzului.96. III. deci când p1 > i . Taluzurile de rambleu. La rambleuri aşezate pe terenuri stabile.în aliniament. regimul hidrologic (zone cu băltiri şi inundaţii. iar capătul superior se numeşte: muchia platformei în cazul profilurilor de rambleu şi creasta taluzului în cazul profilurilor de debleu (fig.

DRUMURI. h0=10 m pentru teren orizontal. de sub rambleu. a celor amplasate pe versanţi cu înclinare transversală mai mare de 1:3 înclinarea taluzurilor se stabileşte prin calcul.pentru înclinări de 1:5.III.5 în funcţie de importanţa drumului. astfel: Fig. Taluzuri de rambleu .3.97.0 m şi panta de 2 %. având lăţimea în funcţie de utilajul folosit.3 179 treptat pe măsura apropierii de suprafaţa terenului.. III... pământ care se păstrează pentru utilizare la protejarea taluzurilor. Când terenul pe care se aşază rambleul are o înclinare transversală de sub 1:3.5 se micşorează. o influenţă mare având şi caracteristicile geotehnice ale pământului de fundare. Trasee. dar de cel puţin 1. se micşorează la h0 = 5 m. III. pentru terenul având înclinarea de 1:5). mai întâi la 1:2 şi apoi la 1:3.97).1. In cazul rambleurilor cu înălţimea mai mare de 12 m şi indiferent de înălţime. cu atât mai mult cu cât înclinarea terenului este mai mare (de exemplu.. respectiv înălţimea primilor 2 m ce depăşesc H-2. Terenul de amplasare a rambleului ( baza rambleului) se pregăteşte în prealabil. pe o grosime de maxim 0. pe adâncimea. III. Trepte de înfrăţire sub rambleu . în mod diferit în funcţie de înclinarea pe care o are. Cap. înălţimea h0 a rambleului cu înclinarea taluzului de 1:1.1:3 se execută trepte de înfrăţire (fig.20 m.pentru înclinări de sub 1:5 se îndepărtează pământul vegetal de la suprafaţă. . coeficientul de stabilitate necesar de asigurat fiind 1. Unele norme tehnice recomandă ca treptele de înfrăţire să se execute Fig. 96.

pentru pământuri macroporice (loessuri) cu macropori verticali.. respectiv a rocii săpate. (b).1 pentru roci stâncoase nealterabile. de până la 2.pentru înclinări de peste 1:3 stabilitatea rambleului pe amplasament se asigură prin lucrări speciale. în cazul terenurilor stâncoase nealterabile.. pentru colectarea apelor se prevăd şanţuri şi rigole la marginea platformei.. Când drumul este în debleu. (d). III. cu stratificaţie favorabilă stabilităţii.2 pentru roci stâncoase alterabile. . . -1:0. după cum urmează (fig.Taluzuri de debleu In zone înzăpezibile. -1:0. . Apele provenite din precipitaţii (ploi. . Pentru profilurile transversale în debleu cu adâncime de sub 12 m.180 Benonia Cososchi perpendicular pe linia de cea mai mare pantă a terenului. panta taluzurilor se adoptă în funcţie de natura pământului. 3..1:0. 3. Taluzurile de debleu.5 pentru pământuri coezive. (e).1 şi banchete late. Dispozitive de scurgere a apelor. înclinarea taluzurilor se poate reduce la 1:8.. Fig. zăpezi) trebuie îndepărtate de pe platforma şi ampriza drumului. pentru evitarea înzăpezirii. în funcţie de gradul de alterare şi de adâncimea debleului.1:0. (c). III. .2.98. III. (a).93). inclusiv perpendiculare pe aceasta.1:0..5.1:10. în scopul evitării efectelor negative asupra drumului.98): .2. ceea ce conduce la a rezulta trepte de înfrăţire având diverse direcţii în raport cu axa drumului. inclusiv ziduri de sprijin (fig.2. când de fapt se asigură stabilitatea rambleului în lungul drumului. la debleuri cu adâncimea mai mare de 1.0 m la piciorul taluzurilor.2.3.1:1.taluz vertical sau în consolă.0 m.5 pentru pământuri marnoase (care conţin peste 5% carbonat de calciu).1:1.

3 181 Şanţurile au secţiune trapezoidală şi adâncime de 0. Trasee. III.99. în punctele respective amenajându-se casiuri pe taluz (fig. Apei colectată în rigolele de acostament i se dă scurgere din loc în loc.99.DRUMURI. sau când panta longitudinală este mare.. Pentru evitarea impotmolirii şanţurilor cu pământul care eventual ar cădea de pe taluz.. la cca.d).0. în cazul drumurilor cu trafic foarte intens. debitul scurs fiind diminuat (fig.50 m şi se folosesc atunci când trebuie evacuate debite mari de apă sau când panta longitudinală este redusă.30. Taluzul dinspre acostamente al şanţurilor şi rigolelor are înclinare mai redusă decât taluzul opus. Rigolele au în mod obişnuit secţiune triunghiulară.b). III. cu adâncime de maxim 0. în concavităţile curbelor amenajate cu dever unic. iar în cazul drumurilor cu mai mult de două benzi de circulaţie şi în aliniament. Fig. contribuindu-se astfel la menţinerea stabilităţii vehiculelor care în mod accidental. lacuri. Cap. carosabile pentru a nu influenţa condiţiile de circulaţie.5 m. III. în mediul înconjurător (cursuri de apă.99. 100 m distanţă. III.c).99.30 m şi se adoptă atunci când trebuie evacuate debite mici de apă. ar depăşi acostamentul. III. fiind aşezate pe acostamente. apele colectate în şanţurile şi rigolele de la marginea platformei şi cele scurse prin casiurile pe taluz se infiltrează în pământ sau se evacuează (se descarcă ) lateral. III. In funcţie de panta longitudinală şi de permeabilitatea perimetrului udat.) sau. cu panta de 2% . In cazul rambleurilor cu înălţimea mai mare de 1.a). la piciorul taluzului de debleu se execută bancheta. în bazine de depoluare special amenajate. pentru a micşora volumul derocărilor. sporind debitul de scurgere (fig. In terenuri stâncoase. etc.99. versanţi. se prevăd rigole de acostament. Dispozitive de colectare şi evacuare a apelor din precipitaţii. rigolele pot avea secţiune dreptunghiulară (fig.

Depozitele pot fi: concentrate sau repartizate în lungul drumului. Când pământul rezultat din debleu nu poate fi folosit în rambleu din cauza caltăţii necorespunzătoare sau a volumului prea mare. Fig. şiroind taluzul şi suplimentând cantitatea de apă ce trebuie evacuată prin şanţul lateral (fig.4.100. Depozite. la anumite distanţe faţă de piciorul taluzului. dându-li-se o anumită formă (pentru aspectul estetic) şi respectând anumite reguli de amplasare (pe ambele părţi sau numai pe partea din aval) în funcţie de înclinarea transversală a terenului. III.90). create prin mişcarea transversală a pământului.0 m în cazul debleurilor executate în pământuri macroporice. . La crearea depozitelor trebuie avută în vedere în primul rând nivelarea terenului înconjurător şi apoi crearea de depozite. până la 2. nealterabile. respectiv de creasta taluzului dinspre versant. camere şi gropi de împrumut. Crearea cavalierelor implică dezavantaje. se amenajează şanţuri de gardă care au rolul de a opri apa căzută pe suprafaţa versantului să ajungă la rambleul din aval.182 Benonia Cososchi spre şanţ şi cu lăţime variabilă astfel: 0.2. III.a). acesta se depozitează.5 m în mod obişnuit.100. III. recomandându-se evitarea lor (fig. atât la construcţie cât şi pe durata exploatării ( sporeşte riscul de înzăpezire). 3. sau să ajungă la debleul din aval. Depozite repartizate. Când depozitele repartizate. se pot executa şi pe taluzurile de rambleu (fig. La rambleurile şi debleurile executate pe versanţi. practic zero în cazul rocilor stâncoase. bălţind la baza acestuia (fig. sunt deasupra terenului natural acestea se numesc cavaliere. III.b).100.91). Depozite repartizate în lungul drumului. III.

0 m de la creasta taluzului. trebuie să li se dea o formă regulată pentru asigurarea aspectului estetic. Trasee. 3. III. pentru profilul transversal la nivelul terenului (cu diferenţa în axă practic zero). ampriza este delimitată de muchiile exterioare ale acestor şanţuri. în funcţie de înălţimea rambleului. In zona drumului sunt cuprinse şi lărgirile pentru parcări şi pentru asigurarea vizibilităţii în curbe şi în intersecţii. . între intersecţiile extreme ale liniei proiectului cu linia terenului natural. Cap. pentru profilul transversal în rambleu.0 m de la piciorul taluzului.2. având diverse funcţii în cadrul lucrărilor de întreţinere şi exploatare a drumului şi constituind rezerva de teren pentru o eventuală sporire a amprizei în viitor. Pe ambele părţi ale amprizei se prevăd zone de siguranţă (zone laterale). pentru profilul transversal în debleu cu adâncimea mai mare de 5.5. In cazul când profilul transversal cuprinde şi şanţuri de gardă.101 sunt prezentate două moduri de amenajare a camerelor de imprumut. prin . III. astfel: . în funcţie de categoria drumului. astfel încât liniile care delimitează suprafaţa de teren ocupată de drum este poligonală. care aparţine organizaţiei ce administrează drumul. de existenţa sau nu a şanţurilor de gardă. Lăţimea zonelor de siguranţă depinde de alcătuirea şi adâncimea profilului transversal.1. de la un profil transversal la altul. III. Fig.DRUMURI. în funcţie de diferenţa în axă. reprezentată de fâşiile de teren cuprinse între marginile zonei drumului şi liniile duse de o parte şi de alta a axei.0 m.102). la distanţe de 18…22 m (de 50 m pentru autostrăzi) de aceasta. Ampriza şi zonele drumului. III. Ampriza variază ca mărime. Ampriza se măsoară pe orizontală. Fâşia de teren ocupată de drum în profil transversal.5 m de la marginea exterioară a şanţurilor. Suprafeţele delimitate de zona de protecţie rămân în proprietatea şi administrarea diverselor persoane fizice sau juridice care. Camere de împrumut în lungul drumului.0 m de la creasta taluzului.3 183 Camerelor de imprumut amplasate în zona drumului. de tipul profilului transversal. cu lăţimea de 1. pentru profilul transversal în debleu cu adâncimea mai mică de 5 m.3. formă care trebuie să permită colectarea şi îndepărtarea de rambleu a apelor din precipitaţii. Ampriza împreună cu zonele de siguranţă reprezintă zona drumului. In afara localităţilor se constituie zona de protecţie a drumului.5. .0 m. . In fig.5…5. se numeşte ampriză. adeseori nesimetrică faţă de axa drumului ( fig.101.2.

nu trebuie să afecteze drumul şi funcţionarea sa. Suprafaţa ocupată de drum 3. Lăţimea părţii carosabile a unui drum în aliniament depinde de caracteristicile traficului (intensitatea. componenţa.1. Elemente introductive. Partea carosabilă. III.184 Benonia Cososchi activitatea desfăşurată. 3. care trebuie să evite supradimensionarea. care se deplasează în aceeaşi direcţie. 3.1. Este motivul pentru care pentru executarea unor lucrări de construcţii şi montaj.3.3. Prin bandă de circulaţie se înţelege fâşia din partea carosabilă destinată unui singur şir de vehicule. Fig.1. Stabilirea numărului şi lăţimii benzilor de circulaţie este o problemă tehnico –economică importantă. însoţită de . Lăţimea părţii carosabile în aliniament. care impun numărul şi lăţimea benzilor de circulaţie.3. necesare pentru a se asigura scurgerea traficului de perspectivă (perioada de perspectivă recomandată de normele româneşti este de 15 ani) în condiţii de economicitate. este necesară obţinerea autorizaţiei de la organizaţia ce administrează drumul. viteza). siguranţă şi confort.102.

375 Observaţii fig. III. Pe astfel de drumuri circulaţia vehiculelor rapide este îngreuiată din cauza . care circulă pe drum.50 Lăţime parte carosabilă.50 0. dar şi subdimensionarea. ▪ folosirea benzilor de circulaţie reversibile în cazul drumurilor cu benzi de circulaţie multiple şi trafic pulsatoriu. permiţând circulaţia în ambele sensuri.94f - Pentru asigurarea circulaţiei în ambele sensuri se prevăd platforme de încrucişare şi depăşire. cu lăţimea de 2. d şi e). IV şi III (fig.75 m şi lungimea cel puţin egală cu a unui vehicul lung.1. pentru majoritatea reţelei rutiere din ţara noastră.94e fig.DRUMURI. trebuie analizate următoarele soluţii posibile: ▪ construcţia etapizată a părţii carosabile. Platforma de încrucişare se realizează prin adăugarea a încă o bandă de circulaţie. III. după cum urmează: ▪ o singură bandă de circulaţie pentru drumurile vicinale şi comunale de clasă tehnică V (fig. astfel încât să fie asigurată vizibilitatea între vehiculele care circulă în sensuri opuse. Pentru evitarea accidentelor de circulaţie această soluţie implică o semnalizare corespunzătoare.00 5. pe măsura creşterii traficului. Categorie drum exploatare I II III Număr benzi circulaţie 2 1 1 Lăţime platformă. m 0. In cadrul studiului tehnico-economic.75 Lăţime acostamente.94 şi pentru drumurile de exploatare din categoriile II şi III (tabelul III. Cap. inclusiv dificultăţile rezultate prin desfăşurarea lucrărilor sub circulaţie.2.75 0. Conform normelor româneşti numărul benzilor de circulaţie ale unui drum se stabileşte în funcţie de clasa tehnică şi de categoria funcţional-administrativă a acestuia (între care există o corelaţie directă).50 4. prin depăşirea debitului de serviciu corespunzător nivelului de serviciu (regimului de funcţionare) preconizat a se asigura utilizatorilor. ▪ două benzi de circulaţie. în funcţie de traficul prognozat.3 185 costuri de investiţii sporite.12).3. III. c. Trasee. ▪ adoptarea sensului unic de circulaţie în cazul drumurilor cu aceleaşi origine şi destinaţie şi cu lungimi virtuale apropiate.300 m. m 5. III.. condiţia necesară de îndeplinit fiind decalarea suficientă în timp a etapelor successive pentru a se justifica cheltuielile ce însoţesc un nou şanţier. Tabelul III. Numărul benzilor de circulaţie. 3. Banda suplimentară se prevede cu pene de racordare la intrarea şi ieşirea de pe platformă. cuprinzând drumurile publice de clasele tehnice V. precum şi drumurile de exploatare de categoria I. o gamă largă între drumuri comunale şi drumuri naţionale expres.00 2. care mai devreme sau mai târziu va crea dificultăţi în exploatarea drumului.12. amplasate la distanţe de 200. III. m 7.94 b.00 3..

cu drumuri de acelaşi rang sau superior (acelaşi număr de benzi de circulaţie sau mai mare). Relaţiile de calcul pentru lăţimea benzilor de circulaţie se stabilesc pe baza schemelor din fig. se practică diverse amenajări precum: banda suplimentară în rampă pentru unele drumuri de clasa tehnică III. motiv pentru care.94. atât între vehicule cât şi între vehicule şi marginile părţii carosabile.50 m. lăţimea vehiculelor grele este de maxim 2. La racordarea drumurilor publice din afara localităţilor cu cele din interiorul localităţilor. ▪ trei benzi de circulaţie pentru ambele sensuri.1. In plus. III. Di – ecartamentul vehiculelor (distanţa dintre planele mediane ale roţilor din spate). Vi – viteza vehiculelor. Pentru stabilirea lăţimii benzilor de circulaţie se folosesc relaţii de calcul deduse prin adoptarea unor ipoteze privind desfăşurarea traficului. III.94c). 3. benzi de încadrare consolidate cu lăţimea de 2.0 m. câte una pentru fiecare sens de circulaţie (căi unidirecţionale. lăţimea unei benzi de circulaţie se stabileşte ţinând seama de lăţimea vehiculelor şi de spaţiile de siguranţă necesare desfăşurării circulaţiei cu viteza de proiectare. diversitatea elementelor geometrice ale profilului longitudinal şi caracteristicile suprafeţei de rulare.a) şi pentru autostrăzi.b). Lăţimea benzilor de circulaţie. III. fără a integra însă caracterul aleatoriu al caracteristicilor traficului. la care benzile multiple formează două părţi carosabile . B1 – lăţimea părţii carosabile cu o singură bandă de circulaţie. III. odată cu creşterea intensităţii circulaţiei.103. III.75 m şi platforme de staţionare din loc în loc.3.186 Benonia Cososchi manevrelor necesare depăşirii vehiculelor ce circulă cu viteză mai redusă.3. In principiu. la care toate benzile formează o singură parte carosabilă (fig. existând o fâşie de rulare de o anumită lăţime.95). fig. la drumurile europene (fig. banda din mijloc fiind destinată depăşirilor în ambele sensuri şi constituind o sursă de accidente de circulaţie. benzi de încadrare cu lăţimea de cel puţin 0.94. la drumurile de clasă tehnică III reabilitate (fig. de care trebuie să se ţină seama. In ţara noastră nu este normalizată această soluţie.60 m. la circulaţia autotrenurilor este cunoscut faptul că roţile remorcilor nu urmează aceeaşi traiectorie cu roţile vehiculului tractor. în km/h. se va ţine seama de tipul şi lăţimea vehiculelor care trec concomitent prin acelaşi profil transversal şi de spaţiile de siguranţă necesare de prevăzut. La un drum cu două benzi de circulaţie. .lăţimea părţii carosabile cu două benzi de circulaţie (exprimată în m) . ajungând la 1. Ci – lăţimea caroseriei vehiculelor de calcul. în care sunt comune notaţiile: B . In ţara noastră. fără o sporire importantă a capacităţii de circulaţie. se aplică principiul conform căruia cele din afara localităţilor trebuie să se continue în traversarea localităţilor. ▪ benzi de circulaţie multiple. alcătuind clasa tehnică I. pentru drumurile de clasă tehnică II. iar lăţimea vehiculelor uşoare (autoturisme) este mai mică. cel puţin câte două pe sens de circulaţie.

c) lăţimea acesteia se calculează cu relaţia: B1 = 2.m + K + 2.b). m – distanţa de siguranţă până la marginea părţii carosabile.. III.264 S 2 = 0 .m + n + D III.V1 fiind viteza vehiculului care depăşeşte.103..265 variind în funcţie de viteza vehiculelor conform relaţiilor: .pentru vehiculele care circulă în sensuri contrare: K≅ III.D + (C − D ) III.263 III. cu valori crescând odată cu viteza vehiculelor şi cuprinse în intervalul 0.269 .108. III. Relaţia de calcul este: C − D2 ⎞ C − D1 ⎞ ⎛ ⎛ ' B = S1 + ⎜ D1 + 1 ⎟ + S1 = ⎟ + S 2 + ⎜ D2 + 2 2 2 ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ C 2 + D2 C1 + D1 ' = S1 + + S2 + + S1 2 2 1. Valoarea : K = 2. Dacă vehiculele sunt de acelaşi tip S1 = S1’.0.268 Pentru o parte carosabilă cu o singură bandă de circulaţie (fig.50.40..DRUMURI.3 187 ▪ ipoteza 1 (fig. m1 . inclusiv în cadrul manevrei de depăşire.75 ⋅ S1 în cazul când vehiculele circulă în acelaşi sens.60 m. Trase.V 2 în care: S1 = 710 + V 2 S 2 = S1 în cazul când vehiculele circulă în sensuri contrare.3. III.pentru vehiculele care circulă în acelaşi sens. K≅ V1 100 V1 + V2 100 III.266 . ▪ ipoteza 2 (fig.n + m1 III. pentru vehiculele care se deplasează pe o fâşie de rulare: Se adaugă notaţiile: n – lăţimea fâşiei de rulare cu valori de 0.0.103. III.75 m..a): Se adaugă notaţiile: S1 şi S1’ . S2 – distanţa de siguranţă între caroseriile vehiculelor de pe benzile de circulaţie alăturate..distanţa de siguranţă între caroseriile vehiculelor.267 Lăţimea părţii carosabile cu două benzi de circulaţie se calculează cu relaţia: B = 2. Cap. III.distanţa de siguranţă între planele mediane ale roţilor spate şi marginile părţii carosabile.

pentru calculul lăţimii unei benzi de circulaţie. III. prin studii sistematice privind lăţimea benzilor de circulaţie s-a ajuns la următoarele concluzii: .dacă B1 > 3.103.270 în care: V < 120 km / h.94 şi fig. se reduce numărul de accidente. astfel încât sporirea lăţimii benzilor de circulaţie peste această valoare nu este justificată. .50 m. III.III.75 m. capacitatea de circulaţie nu mai creşte.dacă B1 > 3. Prin normele tehnice din ţara noastră lăţimea benzilor de circulaţie (fig.188 Benonia Cososchi Fig. .dacă B1 > 3. .30 m. exprimată în cm şi rotunjită la multiplu de 25 cm. Stabilirea lăţimii benzilor de circulaţie In Elveţia. distanţele între vehicule în sens transversal rămân constante. se poate folosi relaţia: B1 = 250 + V III.95 creşte odată cu clasa tehnică a drumului şi totodată cu viteza de .

iar roata exterioară din faţă descrie curba cu raza cea mai mare. alcătuite din vehicul tractor şi vehicule trase (remorci şi semiremorci).2.DRUMURI.75 m şi 3.1. Valoarea supralărgirii în curbe se stabileşte pentru diferite ipoteze. 3. adoptate prin STAS 863-85. Lăţimea părţii carosabile în curbe. III.3. punctul extrem din faţă al caroseriei vehiculului descrie o curbă cu raza mai mare decât roata exterioară din faţă. Ca urmare. Fig. una motoare şi una directoare. S-a observat că în timpul deplasării în curbe roţile vehiculelor descriu arce cu raze diferite şi anume: roata interioară din spate descrie curba cu raza cea mai mică. Mărimea supralărgirii: e = R e − R i pentru o bandă de circulaţie rezultă pe baza schemei din fig. Problema stabilirii supralărgirii în curbe devine mai complicată pentru vehiculele compuse. aşa cum sunt şi vehiculele de calcul.104. cu lungimi mai mari şi cu articulaţii intermediare.104. 3. Cap. III.3 189 proiectare.2.Generalităţi.75 m.0 m pentru drumul cu o singură bandă de circulaţie) şi 3. precum şi a părţii carosabile mai mare decât lăţimea din aliniament (stabilită în capitolul precedent).2. Vehiculele numite izolate. III. Supralărgirea în curbă pentru o bandă de circulaţie . 3. Diferenţa între lăţimea căii în curbă şi lăţimea căii în aliniament se numeşte supralărgire în curbă. sunt de tipul autocamioanelor şi au în alcătuire numai două osii. De asemenea.3. Supralărgirea pentru vehicule izolate.75 m pentru autostrăzi.3. Trase. variind între 2. pentru circulaţia vehiculelor în curbe este necesară o lăţime a benzilor de circulaţie.75 m pentru drumurile de clasă tehnică V (dar 4. adică: 2.2. adoptându-le pe cele mai frecvente şi adecvate importanţei şi specificului drumului.

Lăţimea supralărgirii la un drum cu două benzi de circulaţie.190 Benonia Cososchi Din ∆ OAB se scrie: 2 R e = L2 + (R e − e ) 2 III. Pentru a stabili mărimea supralărgirii în cazul unei părţi carosabile cu două benzi de circulaţie se consideră două vehicule de acelaşi tip.271 Considerând termenul e 2 ≅ 0 rezultă: e= L2 2 ⋅ Re III. conform fig.273 de unde: b⎞ b⎞ ⎛ ⎛ e1 = ⎜ R + ⎟ + L2 − ⎜ R + ⎟ 2⎠ 2⎠ ⎝ ⎝ 2 2 III. III. III.105. .272 Este evident că supralărgirea depinde de lungimea vehiculului şi de raza curbei. Se consideră că lăţimea c a vehiculelor este egală cu jumătate din lăţimea b b a benzii de circulaţie în aliniament.105. 2 Din ∆ OEF: b b⎞ ⎞ ⎛ ⎛ 2 ⎜ R + + e1 ⎟ = L + ⎜ R + ⎟ 2 2⎠ ⎠ ⎝ ⎝ 2 2 III. fiind cu atât mai mare cu cât raza curbei este mai mică. într-o curbă având raza R. care circulă pe două benzi de circulaţie alăturate. adică: c = .274 Fig.

. III.. Supralărgirea pentru autotractor cu şa şi semiremorcă. să se stabilească pentru un vehicul de tip autotractor cu şa şi semiremorcă.5 m (din care ampatamentul semiremorcii are 9.276 de unde: e2 = R − R 2 − L2 Conform relaţiei III..277 s = e1 + e2 = 2.277..275 III. dar având o articulaţie intermediară care permite o rotire în plan orizontal cu unghiul α de 35. dată de următoarea relaţie empirică: q= 0 .272 supralărgirea este mai mare dacă raza curbei este mai mică.b în aliniament.3.e2 = 2.V R III.278 s≅ R Comparând relaţiile III.b + s + q III 280 3.272 şi III. . Intrucât şi în curbe vehiculele trebuie să circule cu viteza de proiectare V unele norme consideră necesară suplimentarea supralărgirii prin adăugarea unei corecţii q .00 m) . cu lungimea totală de 17. deci e2 > e1.1. însă pentru raze: R ≤ 15 m pentru calculul supralărgirii trebuie adoptată relaţia III.279 Pentru un drum cu două benzi de circulaţie având lăţimea părţii carosabile B=2.106).bc = 2. este dată de relaţia: Bc = 2. Cap. Trase.40° (fig. III.2. Bc.e = 2 ⎛ R − R 2 − L2 ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ s2 Efectuând operaţiile şi considerând că termenul are valoare neglijabilă rezultă: 4 L2 III. Această concluzie este valabilă pentru curbe a căror rază este mai mare de 15 m. STAS 863-85 recomandă ca supralărgirea în curbă pentru drumurile destinate traficului internaţional şi având raza de 20.3.278 se poate afirma că supralărgirea pentru două benzi de circulaţie este dublul supralărgirii pentru o singură bandă de circulaţie. lăţimea părţii carosabile în curbe cu raza mai mare de 15 m. Osia semiremorcii şi osia din spate a autotractorului se consideră orientate după direcţia razei de curbură Rm.3 191 Din ∆ OGH: R 2 = L2 + (R − e2 ) 2 III.DRUMURI.50 m. Se consideră în mod acoperitor că supralărgirea totală pentru cele două benzi de circulaţie este: III.

cunoscând caracteristicile tehnice ale vehiculului (unghiul de rotire α şi dimensiunile de gabarit) şi anume: Fig.281 2 m⎞ ⎛ R = L + ⎜ Ri + ⎟ 2⎠ ⎝ L m Ri = − tgα 2 2 m 2 III.3. dar reprezentând şi raza minimă de înscriere a vehiculului în curbă) se determină cu ajutorul relaţiilor dintre laturile şi unghiurile triunghiurilor dreptunghice având un vârf comun în centrul curbei (∆ OEF şi ∆ OGH).283 Valoarea e a supralărgirii pentru o bandă de circulaţie este: e = Re − m III. Supralărgirea în curbă pentru autotractor cu şa şi semiremorcă. c⎞ ⎛ R = l + ⎜ Rm + ⎟ 2⎠ ⎝ 2 e 2 2 III.4. să se stabilească pentru un autotren alcătuit dintr-un vehicul tractor şi două remorci. Supralărgirea pentru autotrenuri. cu lungimea totală de 22. .285 în care: b este lăţimea benzii de circulaţie în aliniament.106.192 Benonia Cososchi Razele extreme Re (exterioară) şi Ri ( interioară. 3.282 III.00 m.2. III.284 Lăţimea bc a condiţia: benzii de circulaţie în curbă trebuie să îndeplinească bc = R e − R i = m + e ≤ b + e III. Un astfel de autotren are o mobilitate mai mare. STAS 863-85 recomandă ca valoarea supralărgirii în curbe pentru drumurile publice destinate traficului intern şi pentru drumurile de exploatare.

Supralărgirea în curbă pentru un autocamion cu o remorcă. iar punctele de remorcare sunt articulaţii şi nu legături rigide. Fig.ampatamentul remorcii. III. Trase.107). roata exterioară a osiei din faţă a vehiculului tractor având traiectoria cu raza cea mai mare. us – distanţa între axa punţii spate a vehiculului tractor şi punctul de remorcare. ∆ ODE şi ∆ OEF) care au un vârf comun în centrul de curbură.289 2 R 2 = R12 + u s 2 2 R 3 = R 2 − z 2 = R12 + u s − z 2 2 2 R 4 = R 3 − a 2 = R12 + u s − z 2 − a 2 m Ri = R4 − 2 III. Cap.107.3 193 deoarece unghiul de rotire al osiei din faţă a fiecărei remorci este mai mare decât în cazul precedent.286 III. z – lungimea oiştii remorcii (distanţa între vehiculele componente).DRUMURI. III. c – lăţimea vehiculului tractor. ∆ OCD. La circulaţia autotrenurilor în curbă fiecare osie este îndreptată după direcţia razei de curbură.287 III. m – lăţimea remorcii. Se fac următoarele notaţii: L – distanţa între axa punţii spate şi punctul cel mai avansat al caroseriei vehiculului tractor. III. iar roata interioară a osiei din spate a ultimei remorci având traiectoria cu raza cea mai mică (fig. astfel: 2 R1 = R e − L2 − c 2 III. a .288 III. pe baza relaţiilor ce există între laturile triunghiurilor dreptunghice (∆ OAB. Supralărgirea se stabileşte cunoscând Re.290 Supralărgirea benzii de circulaţie: .

dar pentru unele drumuri de exploatare. se poate adopta K = . Ri . de exemplu forestiere. Supralărgirea pentru vehicule cu lungimi agabaritice.5.292 în care K este o constantă pentru un autotren cu o alcătuire dată. Fig.III.289 se calculează în funcţie de raza R1 a mijlocului punţii din spate a autocamionului tractor şi de elementele constructive ale remorcii şi autotractorului. III. conform relaţiei III.291 în care: R4 este raza mijlocului osiei din spate a remorcii. pe care se transportă buşteni. Această denumire este dată vehiculelor asemănătoare cu cele de tip autotractor cu şa şi semiremorcă recomandate prin STAS 863-85. Supralărgirea pentru un autotren cu mai multe remorci. Pentru uşurarea înscrierii în curbă şi osia semiremorcii . sunt vehicule pentru transporturi curente.9. Deci supralărgirea necesară înscrierii autotrenului în curbă depinde de raza mijlocului osiei din spate a remorcii care.raza minimă necesară pentru înscrierea vehiculului în curbă.108) relaţia de calcul a razei Rn a cercului descris de mijlocul osiei din spate a ultimei remorci se calculează cu relaţia: R n = R12 + ∑u 2 i − ∑z − ∑a 2 i 2 i = R12 + K III.108. dar cu lungimi mai mari.3.2. 3.25. Pentru circulaţia pe drumurile publice astfel de vehicule sunt considerate agabaritice şi trebuie să circule pe bază de autorizaţie. Pentru autotrenul cu 2 remorci recomandat prin STAS 863-85.194 Benonia Cososchi m⎞ ⎛ e = R e − ⎜ R 4 + ⎟ = R e − (R i + m ) 2⎠ ⎝ III. Pentru un autotren cu n remorci (fig.

Supralărgirea în curbă pentru vehicule cu lungimi agabaritice. este egală cu media aritmetică a razelor extreme Re şi Ri: R med = Re + Ri 2 III.III.294 −ε) 2 de unde: . astfel încât axele celor trei osii converg în centrul de curbură O (fig. iar e este supralărgirea).DRUMURI.109.109). se stabilesc cu ajutorul relaţiilor ce există între laturile şi unghiurile triunghiului oarecare ∆ OCE: Fig.3 195 se poate roti cu unghiul ε. L1 sin( α + ε ) = sin( R1 π III. care trebuie să asigure lăţimea bc = R e − R i ≤ b + e a benzii ocupată de vehicul la înscrierea în curbă ( în care b este lăţimea părţii carosabile în aliniament. III. 293 Valorile razelor extreme în funcţie de caracteristicile tehnice ale vehiculului. Raza minimă a curbei. mai mic decât unghiul α. Cap. Trase. III.

cos α 2 = 1 sin( α + ε ) sin( α + ε ) π III.295 III. sin( L1 . supralărgirea este cea calculată pentru o singură bandă de circulaţie. . sin( −α ) L . ceea ce înseamnă că la drumurile de clasă tehnică superioară nu se practică această amenajare.3. supralărgirea se consideră necesară pentru curbele având raza mai mică de 226 m. In norme (tabelul III.299 π 2 de unde: R i = R1 .296 de unde: π R2 = III.302 3. cos α c − sin( α + ε ) 2 III.298 III.300 Din ∆ OAB: c⎞ c ⎛ R e = ⎜ R1 + ⎟ + l 2 ≅ R12 + l 2 + 2⎠ 2 ⎝ 2 III. In ţara noastră. cos ε 2 = 1 sin( α + ε ) sin( α + ε ) R2 L1 = π sin( α + ε ) sin( − α ) 2 L1 . cos ε Ri = L1 . cos 2 ε c + 2 2 sin ( α + ε ) III.301 Se înlocuieşte valoarea lui R1 de mai sus şi se obţine: Re ≅ l 2 + 2 L1 .297 Din ∆ ODE: sin( sin( π 2 − α ) = cos α = − ε ) = cos ε = Ri R1 Ri R2 III.196 Benonia Cososchi R1 = −ε) L .303 în care n este numărul benzilor de circulaţie.3. Amenajarea supralărgirii. cos α = R 2 . cos ε .e III. conform normelor tehnice în vigoare.13). iar în cazul unui drum cu două sau mai multe benzi valoarea supralărgirii totale s se obţine cu relaţia: s = n.

13 Categoria. Ca urmare. racordate cu arce de curbe progresive). Cap. Fig. . în cm Raza curbei R. Trase. la multiplu de 5 cm. pentru evitarea unor lucrări costisitoare. III. După cum este şi denumirea. 110. 110). Normele mai prevăd ca supralărgirea totală s să se amenajeze la marginea părţii carosabile din interiorul curbei şi numai în situaţii excepţionale.3 197 Tabelul III. Racordarea supralărgirii de la valoarea s=0 la valoarea maximă s = n. interpunându-se între partea carosabilă cu lăţimea din aliniament şi acostament. Supralărgirea se menţine constantă pe toată lungimea curbei.e se face pe lungimea lcs (lungimea de convertire-supralărgire). III. dar mai mici de 226 m.DRUMURI. supralărgirea este a părţii carosabile. Amenajarea supralărgirii la partea interioară a părţii carosabile. în m 35 40 50 70 170 115 150 100 120 80 60 60 100 40 40 101 115 35 35 116 150 30 30 151 225 25 25 Se menţionează că pentru raze având valori intermediare valoarea supralărgirii se obţine prin interpolare liniară şi rotunjire în plus. pe partea dreaptă în sensul de mers. respectiv înainte de punctele Oi şi Oe în cazul curbelor având raza din categoria razelor minime. aşezată pe aliniamente (fig. drumului 20 internaţional alte drumuri 310 200 22 275 185 25 240 160 30 200 135 Supralărgirea e. înainte de intrarea în curbă (înainte de punctele Ti şi Te în cazul curbelor având raza din categoria razelor curente sau chiar recomandabile. lăţimea acostamentului rămânând neschimbată. aceasta trebuie tratată ca şi partea carosabilă în ce priveşte panta transversală şi sistemul rutier. III. supralărgirea se va amenaja pentru fiecare bandă de circulaţie.

Formele utilizate ale bombamentului sunt prezentate în fig. supralărgirea se racordează pe aceleaşi lungimi lcs. III. care pot fi aşezate inclusiv pe curba vecină.4. 3. Această formă se alege în funcţie de natura suprafeţei de rulare (a îmbrăcămintei sistemului rutier) şi are rolul de a uşura scurgerea de pe cale a apelor din precipitaţii. sau pe ambele părţi. III. Bombamentul curb se foloseşte în special la pietruiri şi pavaje din piatră naturală pe drumuri şi străzi. Săgeata maximă f este în axa căii şi 1 1 f 1 1 L din lăţimea b a părţii carosabile.4. Bombamentul în formă de acoperiş cu două versante plane se foloseşte pentru realizarea suprafeţelor de rulare cu îmbrăcăminte modernă. Pentru realizarea curburii se foloseşte un şablon.Bombamentul în formă de acoperiş (fig. la care panta transversală este de 2%.111. 111.111. III.3. adică: = L are valori de 40 200 b 40 200 ceea ce echivalează cu o valoare medie a pantei transversale de 5%.111. Forme de bombament.3. III.1. cum este cazul îmbrăcămintei rigide din beton de ciment. Bombamentul curb (fig. Fig.. pe aceeaşi parte.3. Prin bombament se înţelege forma căii (a părţii carosabile) în profil transversal.198 Benonia Cososchi In cazul curbelor succesive.a). 3. executată mecanizat. în formă de arc de parabolă sau arc de cerc.b).1%. în cazul curbelor succesive de sensuri contrare .. Uneori denumirea de bombament se dă şi raportului f b . în cazul curbelor succesive de acelaşi sens.4. . 3. Bombamentul căii.2.

DRUMURI. Trase. Cap. III.3

199

3.3.4.3. Bombament cu două versante racordate în zona mijlocie (fig. III.111.c). Acest bombament se foloseşte la suprafeţele de rulare cu îmbrăcăminte bituminoasă şi cu pavaje din piatră fasonată. Racordarea se face cu arce de cerc sau de parabolă pe lăţimea de (1 3...1 5 )b . Panta transversală depinde de tipul suprafeţei de rulare astfel: 2,5 % pentru îmbrăcăminte din beton asfaltic şi din pavaj de calupuri; 3% pentru îmbrăcăminte din macadam asfaltic şi din pavele normale sau abnorme; 3...4% pentru îmbrăcăminte din macadam ordinar; 4...5% pentru pavaj din piatră brută. In cazul declivităţilor mari, pantele transversale de peste 3 % pot fi mai reduse. 3.3.4.4. Bombament sub formă de streaşină (fig. III.111.d). Acest tip de bombament este cel specific curbelor amenajate cu dever unic, convertite sau supraînălţate, panta transversală fiind de 2...7%. In cazul declivităţilor mari panta transversală a bombamentului influenţează valoarea declivităţii maxime admise, care trebuie micşorată astfel încât panta oblică (fig. III.117) să nu depăşească anumite valori, care ar periclita stabilitatea vehiculului. Panta oblică este mai mare decât cele două componente, declivitatea d şi supraînălţarea i şi se calculează cu relaţia:
po = d 2 + i 2 III.304

Conform normelor din ţara noastră panta oblică are valori de 8,3...9,3%.

Fig. III.112. Panta oblică.

3.3.5. Gabaritul de liberă trecere.
Gabaritul de liberă trecere (fig. III.113) este un contur poligonal, care arată forma şi dimensiunile secţiunii transversale ce trebuie asigurată pe toată lungimea drumului, pentru a se asigura circulaţia în siguranţă a vehiculelor. In interiorul gabaritului de liberă trecere nu este permisă amplasarea nici unui element accesoriu drumului (plantaţii, borne, etc.).

200

Benonia Cososchi

Fig. III.113. Gabaritul de liberă trecere.

Înălţimea gabaritului de liberă trecere este de 4,5 m, iar lăţimea este egală cu lăţimea părţii carosabile (după caz, în aliniament sau în curbă), la care se adaugă de fiecare parte, câte o distanţă de siguranţă de 0,50 m.

CAPACITATEA DE CIRCULAŢIE
1. ELEMENTE INTRODUCTIVE
Orice drum este destinat să satisfacă în cât mai bune condiţii interesul colectiv de a asigura un debit cât mai mare şi o multitudine de interese individuale, de deplasare a fiecărui utilizator în condiţii de siguranţă şi confort, cu o viteză cât mai mare, şi aceasta în condiţiile interferenţei cu ceilalţi utilizatori. Pentru caracterizarea eficienţei cu care se satisfac interesele menţionate, concretizate în scurgerea traficului, se foloseşte noţiunea de capacitate de circulaţie a drumului. Problema capacităţii de circulaţie se pune atât la proiectarea căilor rutiere noi, când se poate recurge la etapizarea realizării lucrărilor pe măsura creşterii traficului, cât şi la exploatarea celor existente, când se recurge la măsuri având ca scop sporirea capacităţii de circulaţie.

1.1. Noţiunea de capacitate de circulaţie.
Pentru definirea noţiunii de capacitate de circulaţie se consideră un drum cu două benzi de circulaţie, pentru cele două sensuri, pe care toate vehiculele circulă cu aceeaşi viteză. Pe fiecare bandă vehiculele se deplasează în şir, echidistanţate cu distanţa D (fig. IV.1).

Fig. IV.1. Circulaţia vehiculelor echidistanţate cu distanţa D .

202

Benonia Cososchi

Distanţa D trebuie să fie suficient de mare pentru ca la eventuala oprire bruscă a vehiculului din faţă, vehiculul următor să poată frâna pentru a evita ciocnirea. Fiecare bandă este astfel ocupată la maximum şi nu permite nici o depăşire, iar oprirea unui vehicul impune oprirea tuturor. Distanţa între vehiculele aflate în mişcare ar putea fi considerată egală cu distanţa totală de frânare , dar cercetări experimentale au arătat că de-a lungul timpului, această distanţă s-a micşorat continuu, ca urmare a perfecţionării dispozitivelor de frânare şi de semnalizare, relaţia de calcul recomandată fiind:
D= V V2 + 0 ,3 +8 5 100 IV.1

Reprezentarea grafică a funcţiei D = f (V ) este o parabolă care taie axa absciselor (fig. IV.2). Debitul orar, respectiv numărul de vehicule care circulă cu viteza V în timp de o oră, pe o bandă de circulaţie, se calculează cu relaţia:
Q= 1000 ⋅ V D IV.2

în care: V este în km/h, iar D în metri. Este evident faptul că debitul orar al unei benzi de circulaţie depinde de viteza vehiculelor şi este proporţional cu raportul V D . Notând acest raport prin tgα (fig. IV.2), rezultă că debitul maxim, respectiv capacitatea de circulaţie, corespunde unghiului α max , format de tangenta la parabolă. Debitul maxim precum şi viteza şi distanţa corespunzătoare acestuia, se obţin prin intermediul dQ relaţiei =0, valorile obţinute fiind: V0 = 50 km / h , D0 = 26 m , dV Q max = 1920veh / h . Circulaţia desfăşurându-se la fel pe cele două benzi de circulaţie, rezultă că debitul maxim pe drumul considerat are valoare dublă, adică 2 × 1920 = 3840veh. / h . O astfel de valoare nu se realizează în practică pentru că în mod obişnuit, nu există un flux de circulaţie uniform şi continuu. Vehiculele fiind eterogene, circulă cu viteze diferite şi ca urmare există întâlniri, între vehiculele ce circulă pe cele două benzi de circulaţie şi depăşiri, între vehiculele ce circulă pe aceeaşi bandă (cap. III.). In condiţiile circulaţiei reale, dacă pentru un tronson de drum de lungime L , este ocupată de întâlniri şi depăşiri lungimea X = L , deci nu rămâne liberă nici o porţiune din lungimea tronsonului de drum, numărul maxim de vehicule care se află în mişcare, respectiv capacitatea de circulaţie a drumului se calculează cu relaţia: N ⋅L Q max = IV.3 X în care: N este debitul orar real, exprimat în veh/h. Dacă N > Qmax circulaţia se blochează.

DRUMURI. Trasee. Cap. IV.

203

Fig. IV.2. Definirea debitului orar maxim.

In aceste condiţii, capacitatea de circulaţie a drumului se defineşte ca fiind numărul maxim de vehicule care pot trece în interval de o oră, printr-o secţiune a unui sector de drum, în ambele sensuri, drumul fiind ocupat în întregime de întâlniri şi depăşiri. Evoluţia tehnicii traficului rutier şi apariţia normelor tehnice privind capacitatea de circulaţie a drumurilor (Highway Capacity Manual, S.U.A. 1965, 1985, 1994, 1997) precum şi studiile efectuate în multe ţări, inclusiv în ţara noastră (Normativ pentru determinarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice, PD 189-1978 şi PD 189-2000) a condus la o definiţie mai completă a capacităţii de circulaţie şi anume: capacitatea de circulaţie este numărul maxim de vehicule etalon autoturisme care pot circula, în timp de o oră, printr-o secţiune a unei benzi de circulaţie, a unui drum bidirecţional sau a unei căi unidirecţionale, în condiţii date de elemente geometrice ale căii şi de caracteristici ale traficului.

1.2. Capacitatea în condiţii ideale. Factori care influenţează capacitatea de circulaţie.
Aşa cum se observă în definiţia de mai sus a capacităţii de circulaţie aceasta este raportată la condiţiile reale de circulaţie. Se definesc însă şi condiţii ideale, pentru care capacitatea are valoare maximă, situaţie în care este denumită capacitate în condiţii ideale, precum şi condiţii care înseamnă abateri de la condiţiile ideale, care atrag micşorarea valorii capacităţii în condiţii ideale. „Normativul pentru determinarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice”, indicativ PD 189-2000, aflat în vigoare în ţara noastră, precizează

204

Benonia Cososchi

condiţiile ideale de elemente geometrice şi de circulaţie pe căile rutiere, acestea fiind: - fluxul de circulaţie, format numai din autoturisme, este continuu, fără a fi întrerupt de cauze sistematice de oprire, exterioare fluxului; - banda sau benzile de circulaţie au lăţimea de 3,75 m; - degajarea laterală (spaţiul liber) faţă de marginea părţii carosabile este de minimum 1,80 m; - calea rutieră are declivitatea de sub 2% şi toate celelalte elemente geometrice sunt corespunzătoare vitezei de proiectare de 100 km / oră; - pentru drumurile cu două benzi de circulaţie, traficul pe cele două sensuri este distribuit în mod egal (50% şi 50%); - distanţa de vizibilitate pentru depăşire, de 400 m, este asigurată pe toată lungimea sectorului analizat. Capacitatea de circulaţie în condiţii ideale, notată QI , este diferită pentru diversele categorii de căi rutiere şi are valorile: - 2800 vehicule etalon / oră, pentru drumuri cu două benzi şi două sensuri de circulaţie; - 2200 vehicule etalon / oră şi bandă de circulaţie, pentru drumuri cu 4 sau 6 benzi de circulaţie pe cele două sensuri şi pentru autostrăzi cu 2 × 2 benzi de circulaţie; - 2300 vehicule etalon / oră şi bandă de circulaţie, pentru autostrăzi cu 2 × 3 benzi de circulaţie. Acelaşi normativ precizează şi cauzele abaterilor de la condiţiile ideale, acestea fiind: - elementele geometrice: în plan, în profil longitudinal (declivităţi) şi în profil transversal (lăţimea benzilor de circulaţie şi a acostamentelor); distanţa de vizibilitate pentru depăşire; - condiţiile de relief şi viteza de proiectare; - corelaţia debit-viteză pentru categoria (clasa tehnică) drumului analizat; - caracteristicile circulaţiei: compoziţia traficului; distribuţia traficului pe sensuri de circulaţie; existenţa unor cauze de oprire sistematică a vehiculelor (intersecţii la nivel, semnalizări de pierdere a priorităţii, bariere, etc.) - frecvenţa şi modul de amenajare a intersecţiilor cu alte drumuri; - lungimea sectoarelor de drum aflate în traversarea localităţilor şi caracteristicile circulaţiei pe acestea.

1.3. Niveluri de serviciu.
Se porneşte de la relaţia care reprezintă cel mai general model de trafic, debitul circulaţiei fiind similar debitului unei conducte de apă:
Q = K ⋅V

Analiza corelaţiilor între câte două componente ale acestei relaţii a evidenţiat următoarele (fig. IV.3):

3. existând pericolul şi chiar producându-se blocarea. există o anumită valoare a vitezei de circulaţie Vc r . de asigurare a unei viteze de circulaţie cât mai mare. în condiţiile existente. IV. în care circulaţia nu se desfăşoară în condiţii acceptabile. . IV.între debitul Q şi densitatea K . în funcţie de clasa tehnică a drumului.între Q şi V . având semnificaţie diferită în ceea ce priveşte desfăşurarea circulaţiei: . pentru care se înregistrează o valoare maximă a debitului. Debitul maxim pentru fiecare curbă reprezintă capacitatea de circulaţie a drumului. Pentru valori ale vitezei mai mici decât Vc r creşte densitatea dar scade debitul.zonele II. Cap.zonele I. există o anumită valoare a densităţii. Reluând corelaţiile Q − K şi Q − V în graficele din fig. Trasee. adică la valori mici ale densităţii corespund valori mari ale vitezei şi invers. 205 . în funcţie de clasa tehnică a drumului. pe fiecare dintre curbe se deosebesc câte două zone. Fig. Qmax . Aceasta este corelaţia care exprimă legătura între interesul colectiv. . de asigurare a unui debit cât mai mare şi interesele individuale. existând pericolul de blocare a circulaţiei. denumită critică K cr . în care circulaţia se desfăşoară în condiţii cel puţin acceptabile. pentru care se înregistrează o valoare maximă a debitului.4. . Pentru valori ale densităţii mai mari decât K cr scad atât viteza cât şi debitul şi apare fenomenul de blocare a circulaţiei. . Corelaţiile Q-K.între densitatea K şi viteza V există o corelaţie inversă. V-K şi Q-V. IV. Qmax .DRUMURI.

. QSi . Corelaţiile debit-densitate şi debit-viteză.F : . chiar blocării circulaţiei. acesta fiind debitul maxim (exprimat în vehicule etalon pe oră) care se poate scurge pe drum. pentru condiţii ideale.E sunt cele operaţionale. Debitul de serviciu poate fi după caz. IV. QIi şi pentru condiţii reale sau date.. când viteza şi debitul scad până la zero. acestea depinzând de debitul maxim în condiţii ideale şi de raportul debit/capacitate (relaţia IV. pentru nivelul de serviciu considerat.. înseamnă posibilitatea utilizatorilor de a adopta viteza de circulaţie dorită.1 se prezintă caracterizarea nivelurilor de serviciu conform normelor din ţara noastră. Fig.4 In tabelul IV. Noţiunea de libertate de manevră cuprinsă în acest tabel. Fiecărui nivel de serviciu îi corespunde un debit de serviciu.206 Benonia Cososchi Pe curbele Q − K şi Q − V au fost definite şase regimuri de funcţionare.. denumite niveluri de serviciu şi notate cu A.nivelul F corespunde zonelor de semnificaţie II.. Acesta reprezintă regimul de funcţionare cel mai sever. cu menţiunea că nivelul E se realizează pentru debite apropiate sau egale cu capacitatea de circulaţie.4): ⎛Q ⎞ QIi = QI ⋅ ⎜ Ii ⎟ ⎜Q ⎟ ⎝ I ⎠ IV. . Prin normele aflate în vigoare în ţara noastră se stabilesc debitele de serviciu în condiţii ideale. putând apare uneori opriri temporare ale circulaţiei. cu debite inferioare capacităţii datorită opririlor de diferite durate. inclusiv prin alegerea benzii de circulaţie. cel mai dificil.4. .nivelurile de serviciu A.

se compară debitul orar de calcul al traficului. (Qc ) cu debitul de serviciu corespunzător nivelului de serviciu i necesar de asigurat. care în prezent. Pentru dimensionarea unei căi rutiere noi din punctul de vedere al capacităţii de circulaţie sau pentru stabilirea regimului de funcţionare (nivelului de serviciu) în prezent sau în perspectivă al unei căi rutiere existente.5 Tabelul IV. dar pe anumite sectoare cu restricţii datorate circulaţiei aproape deplină aproape nulă insuficient nulă foarbun suficient te bun Nota: * în vehicule etalon / oră.2 benzi* . ( QSi ). limitată de circulaţie E flux instabil capacitatea 2800 2200 2200 2300 scăzute F flux forţat sub capacitate foarte scăzute 420 720 700 700 mari completă 750 1200 1120 1120 mari. Cap.autostr.4 şi 6 benzi** . Elemente caracteristice Condiţii asigurate scurgerii fluxului de trafic Debite de serviciu în condiţii ideale QIi. cu multe fluctuaţii restricţii datorate circulaţiei parţial limitată de circulaţie mediu mică. 207 2. CALCULUL CAPACITĂŢII DE CIRCULAŢIE. Rezultatul comparaţiei trebuie să satisfacă relaţia: Qc ≤ QSi IV. In cele ce urmează se prezintă metodologia de calcul a capacităţii de circulaţie a drumurilor adoptată în Normativul indicativ PD 189-2000. Principiul de calcul. 2.1. 2 × 3** Viteze corespunzătoare debitelor maxime de serviciu Libertatea de manevră a con ducătorilor auto Confortul deplasării A flux liber mici B flux stabil medii Nivelul de serviciu C D flux stabil flux apropiat de instabilitate mari mari. este în vigoare în ţara noastră.DRUMURI. cu medii. congestie trafic . IV. 2 × 2** . **în vehicule etalon / oră / bandă.autostr. cu fluctuaţii considerabile 1200 1800 1650 1940 1644 2015 1644 2015 medii. Trasee.1.pentru drumuri cu: .

consumuri specifice (de carburanţi. Debit de serviciu admisibil recomandabil Categoria căii rutiere Drumuri cu 2 benzi Drumuri cu 4 şi 6 benzi şi autostrăzi Drumuri cu 2 benzi Drumuri cu 4 şi 6 benzi şi autostrăzi Nivel de serviciu D C C B Relaţia generală pentru calculul debitului de serviciu.2. Ca urmare. iar pentru executarea lucrărilor necesare asigurării condiţiilor de circulaţie cât mai bune pe căile rutiere existente. apropiate de nivelul E. de politică a transporturilor rutiere şi de mediu înconjurător.coeficient de reducere a capacităţii datorită neasigurării condiţiilor ideale de vizibilitate. C n .208 Benonia Cososchi Stabilirea nivelului de serviciu necesar de asigurat desfăşurării circulaţiei pe diversele categorii de căi rutiere este o problemă complexă.numărul benzilor pe sens de circulaţie.. . considerând toate cauzele abaterilor de la condiţiile ideale şi pentru toate categoriile de căi rutiere este: QSi = QIi ⋅ N ⋅ ∏C n = QIi ⋅ N ⋅ CV ⋅ C L ⋅ C D ⋅ CT ⋅ C c ⋅ C S IV. Pentru nivelul de serviciu i = E . economică. N = 1 . etc. Pentru drumurile cu două benzi de circulaţie. Debitele de serviciu admisibile şi cele recomandabile corespund unor niveluri de serviciu diferite pentru diferitele categorii de căi rutiere. acceptarea unor niveluri de serviciu dificile. etc. s-a adoptat noţiunea de debit de serviciu admisibil.2. ∏ CV . Acest coeficient se aplică numai pentru drumurile cu două benzi de circulaţie. De dorit ar fi ca toate căile rutiere să asigure niveluri de serviciu cât mai înalte. în condiţii date de drum şi trafic. profiluri transversale mai late. QIi . înseamnă viteze de parcurs reduse.) mai mari. poluare sporită. cât mai apropiate de nivelul A. N . cu câte o singură bandă pe sens. O astfel de rezolvare înseamnă însă mai multe benzi de circulaţie. corespunzător nivelului de serviciu i . declivităţi de valoare redusă. conform tabelului IV. Pe de altă parte. Tabelul IV. etc. s-a adoptat noţiunea de debit de serviciu recomandabil.debitul de serviciu maxim pentru condiţii ideale de drum şi trafic. pierderi de timp.produsul a n coeficienţi de reducere (Cn≤1) . debitul QSE este debitul maxim de serviciu fiind egal cu capacitatea căii rutiere în condiţiile date. deci lucrări mai costisitoare.6 în care: QSi este debitul de serviciu pentru nivelul i . pentru proiectarea profilului transversal al căilor rutiere noi.

se consideră că are valoarea 1. Trasee.coeficient de reducere a capacităţii datorită distribuţiei inegale a traficului pe sensuri de circulaţie. C s . având în general valori cuprinse în intervalul 0. 2.2. sau recreaţional sau turistic. Acest coeficient se aplică numai pentru drumurile cu două benzi de circulaţie.. 209 C L . debitul orar de calcul se poate calcula pe baza intensităţii medii zilnice anuale a traficului.12. Se recomandă ca debitul orar de calcul.10. Atunci când unul dintre coeficienţi nu este aplicabil. Calculul pentru drumuri cu două benzi de circulaţie. Debitul orar de calcul..coeficient de reducere a capacităţii datorită neasigurării vitezei de circulaţie liberă.10. 2. C D . adică: . Qc să se stabilească pe baza debitului corespunzător celei de a 50-a oră de vârf pe curba debitelor orare clasate. CT .. Cap. în orele de vârf. extrapolat pentru o oră întreagă prin multiplicarea cu 4.factorul orei de vârf. Q15 . In cazul când nu se dispune de o astfel de curbă.0.0. Acest coeficient se aplică numai pentru drumurile cu mai mult de două benzi de circulaţie. Acest coeficient se aplică numai pentru autostrăzi.coeficient de reducere a capacităţii în funcţie de tipul de trafic: obişnuit (aferent zilelor de lucru). IV. în funcţie de categoria drumului şi caracteristicile circulaţiei. CC . existent sau prognozat. folosind relaţia: Qc = K ⋅ MZAe Fv IV. obţinută prin măsurarea continuă a debitelor orare pe durata unui an.DRUMURI. Dacă nu se dispune de date rezultate din măsurători se recomandă adoptarea valorilor cuprinse în intervalul 0..15 . care ţine seama de neuniformitatea intensităţii traficului în cadrul orei de vârf.7 în care: K este un coeficient care reprezintă raportul între debitul orar corespunzător celei de a 50-a oră de vârf şi MZA. Fv .2. Acesta este definit prin raportul între debitul orar de vârf şi debitul pentru intervalul de 15 minute cele mai încărcate din ora de vârf.coeficient de reducere datorită neasigurării condiţiilor ideale pentru circulaţia continuă.1.coeficient de reducere a capacităţii datorită neasigurării condiţiilor ideale pentru lăţimea părţii carosabile şi a degajării laterale (distanţa faţă de obstacole laterale). exprimată în vehicule etalon autoturisme (MZAe ) .

10 MZAej = MZAfj ⋅ c j MZAe = ∑ MZA ej Coeficienţii de echivalare cj se prezintă în tabelul IV.5 5 Autovehicule articulate 3.4.6 şi corespunzând valorilor raportului debit/capacitate (QIi QI ) din tabelul IV.5 4 Autocamioane cu 3 şi 4 osii şi derivate 2. . se calculează cu relaţia de de principiu următoare: în care: QIi QSi = QIi ⋅ CV ⋅ C L ⋅ C D ⋅ CC IV.3. în funcţie de nivelul de serviciu: Tabelul IV.0 3 Autocamioane cu 2 osii şi derivate 2.00 Echivalarea traficului de vehicule fizice din grupa j ( MZAfj ) în trafic de vehicule etalon autoturisme MZAej .5 9 Vehicule cu tracţiune animală 3.210 Benonia Cososchi Fv = Q Q15 ⋅ 4 IV.11 este debitul de serviciu în condiţii ideale. motorete. pentru nivelul de serviciu i.0 Notă: *grupele de vehicule sunt cele folosite în recensământul de circulaţie din anul 2000.5 7 Tractoare 2. se efectuează echivalare cj conform relaţiei: folosind coeficienţii de IV. motociclete cu ataş 1.4. Grupa de vehicule* Coeficient de crt. Debitul de serviciu. Nivelul de serviciu Fv A 0. Nr.3.5 6 Autobuze 2.2). ** coeficienţii cj au fost stabiliţi ţinând seama de prevederile STAS 7348-86.2. cj ** 1 Biciclete. Debitul de serviciu QSi corespunzător nivelului de serviciu i pentru condiţii date sau necesare de asigurat (conform tabelului IV.92 C 0. pentru relief de şes şi în tabelul IV. pentru relief de deal şi munte.2. Tabelul IV. microbuze.94 D 0.91 B 0.9 IV.5. 2. având valorile din tabelul IV.1.0 8 Remorci la autocamioane şi tractoare 1.8 Dacă nu se dispune de valori rezultate din măsurători privind Fv se adoptă valoarea acestuia conform tabelului IV. motociclete fără ataş 0. echivalare.5 2 Autoturisme.95 E 1. autocamionete. .

.coeficient de reducere datorită neasigurării condiţiilor ideale pentru distribuţia traficului bidirecţional.coeficient de reducere datorită neasigurării condiţiilor ideale pentru lăţimea părţii carosabile şi lăţimea liberă a acostamentelor. pentru cazul intersecţiilor amenajate.85 pentru cazul intersecţiilor succesive cu drumuri cu prioritate distanţate la mai puţin de 1. intersecţii cu alte drumuri.4.5 km între ele. astfel încât influenţa neasigurării condiţiilor ideale de vizibilitate şi de relief nu este explicită.7 în funcţie de relief.CC 2 = 0 .5 Notă: * Se aplică pentru grupele de vehicule 3. Grupa de vehicule Tabelul IV.0 A 3. C D ..DRUMURI.90 în funcţie de condiţiile locale constând în restricţii de viteză.27 C 0. neamenajate. .5.7 Autobuze B+C 3.10.43 D 0. .0 12.0 10.8 se prezintă un extras din tabelul 1 al Normativului PD 189-2000 în care drept valori ale raportului debit/capacitate (QIi QI ) au fost considerate valorile produsului (QIi QI ) × CV .0 . pentru grupa 8 coeficientul de echivalare este cuprins în valorile corespunzătoare vehiculelor de transport marfă. treceri de pietoni. etc. .64 E 1. CC .CC 2 = 0 . Nivel de serviciu Raportul debit/capacitate A 0.5. 5 şi 7 din tabelul IV.9 6. C L . Nivel de Coeficienţi cj pentru relief : serviciu Deal Munte A 4.15 B 0. având valorile prezentate în tabelul IV.0 5.11. una din valorile: .0 marfă* D+E 5. Cap.00 F - In tabelul IV. Trasee.pentru grupele1.80. 211 CV .0 Vehicule transport B+C 5. având valorile prezentate în tabelul IV. 4. IV. Coeficientul CC de reducere a debitului de serviciu ideal datorită neasigurării condiţiilor pentru circulaţia continuă are după caz.6.92 idem.. Dacă nu există nici o cauză de neasigurare a condiţiilor pentru circulaţia continuă coeficientul CC = 1 .4 6. 2 şi 9 se aplică aceiaşi coeficienţi din tabelul IV. având valorile prezentate în tabelul IV.coeficient de reducere datorită neasigurării condiţiilor ideale pentru circulaţia continuă.coeficient de reducere datorită neasigurării condiţiilor de vizibilitate ideale.CC1 = 0 .0 D+E 2. Tabelul IV.0 7.

47 0.00 0.10 0.77 0.25 0.60 0.48 0.87 0.8.97 0.39 0.93 0.33 0.00 0.80 0.93 0.78 0.70 0.39 0.92 0.62 0.94 0.74 0.13 0.57 0.89 1.97 0.74 1. valorile debitelor de serviciu maxime.15 0.90 0.24 0. în condiţii ideale şi valorile micşorate datorită neasigurării condiţiilor de vizibilitate şi de relief. Condiţii de relief şes deal munte Sectoare cu depăşire interzisă.91 0.26 0.52 0.78 0.63 0.81 0.16 0.20 1.37 0.00 1.63 0. (extras din tabelul 1 din Normativ) Raportul QIi QI [corect este produsul (QIi QI ) × CV ] Nivel serviciu A B C D E 0 0.00 1.90 0.27 1.28 0.90 0.91 0.67 0. etalon/oră în ambele sensuri A B C D E 420 750 1200 1800 2800 340 670 1090 1740 2800 200 530 980 1460 2580 110 360 640 1120 2300 .9.72 0.7.9 se prezintă în paralel.33 0.65 0.67 0.60 0.81 0.94 0.91 0.91 0.07 0.00 1.52 0.37 0.97 0. Relief Nivel serviciu A B C D E A B C D E A B C D E Coeficient de reducere CV Sectoare cu depăşire interzisă.48 0.82 0.33 1.89 0.19 0.03 0. în % din lungimea drumului 0 20 40 60 Veh.13 0.78 0.65 0.8 în coloanele haşurate.23 0.13 0.40 0.70 0.85 0.00 1. în % din lungimea drumului 0 20 40 60 80 100 0.63 0.16 0.212 Benonia Cososchi In tabelul IV.00 1.53 0.59 0.42 0. pe % din lungimea drumului 20 100 0 40 100 0 60 100 0.00 0.77 0.00 0.00 1.75 0.56 0.64 1.01 0.47 0.80 0.92 0.74 0.62 0.97 0.44 0.00 1. Tabelul IV.91 0.98 0.89 0.32 0.12 0.91 0.04 0.15 0.92 0.00 0.27 0.84 Şes Deal Munte Tabelul IV.35 0.27 0.14 0.59 1.00 0.58 0.78 Tabelul IV.98 0.04 0.91 0.91 0.47 0.84 0.27 0.07 0.47 0. adică (QIi QI ) × CV × 2800 .43 0.43 0.79 0. calculate pe baza valorilor prezentate în tabelul IV.70 0.00 Relief de şes Relief de deal Relief de munte Sectoare cu depăşire interzisă.70 0.58 0.82 0.

00 0.70 0.81 0. folosite în ţara noastră.50 7.70 0. în % pe sensuri Coeficientul de reducere CD 100/0 0. actual sau de perspectivă.12 Lăţimea părţii carosabile. Debitul orar de calcul.11.94 50/50 1.admisibil şes deal munte şes deal munte 1000 900 600 1600 1350 1000 950 850 550 1500 1300 950 900 800 500 1400 1200 900 750 700 450 1200 1000 800 650 550 350 1000 850 650 2.50 ≥ 1.58 0. IV.00 8.70 1.12 . folosind relaţia: QcD = MZAe ⋅ K ⋅ D Fv IV.00 5. Coeficient de reducere CL pentru lăţimea părţii carosabile. 213 Tabelul IV. Distribuţia traficului.00 6.89 0.86 0. Trasee. Calculul pentru drumuri cu mai mult de două benzi de circulaţie. în m 12.00 5. în m 7.74 0.89 60/40 0. se determină pe baza curbelor de debite orare clasate obţinute prin măsurători de debite orare pe sensuri de circulaţie sau prin calcul. Cap.00 10.97 0. Tabelul IV.3. 2.83 70/30 0.93 0. în m 7.10.1.75 80/20 0.12.61 0.00 Pentru profilurile transversale tip de drumuri publice cu două benzi de circulaţie.84 0.50 Notă: în cazul când acostamentele au lăţimi diferite se adoptă valoarea medie a lăţimii.3.80 0.72 1.00 9.65 0.00 7.68 0.71 90/10 0.00 0.80 1.75 0.DRUMURI.00 0.00 6. Lăţimea liberă a acostamentelor.00 Debite de serviciu QSi pentru nivelul: C – recomandabil D . Debitul orar de calcul.50 Lăţimea platformei .84 0. în m Tabelul IV.96 0.50 0. valorile debitelor de serviciu se pot adopta conform tabelului IV.

Debitul de serviciu.85 Tabelul IV.4 pentru drumuri în zone cu relief de şes şi cei din tabelul IV.factorul orei de vârf.214 Benonia Cososchi în care: QcD este debitul orar de calcul direcţional. MZAe . K .92 Interurbană 0. exprimată în vehicule etalon/24 ore. Pentru echivalarea traficului de vehicule fizice în vehicule etalon autoturisme se folosesc coeficienţii de echivalare din tabelul IV.3.7 tabelul IV.0 6.12 se recomandă folosirea valorilor din tabelul IV.proporţia din traficul orar de vârf în direcţia (sensul) cel mai încărcat. corespunzător sensului de circulaţie cel mai încărcat la ora de vârf de calcul.0 In cazul rampelor şi pantelor prelungite. D .13. Tabelul IV. Debitul de serviciu QSi corespunzător nivelului de serviciu i pentru condiţii date sau nivelului de serviciu necesar de asigurat. Parametru de calcul K D FV Zona traversată Periurbană şi localităţi rurale 0..intensitatea medie zilnică anuală a traficului actual sau de perspectivă în ambele sensuri de circulaţie.60 0.15 şi tabelului IV.14 pentru relief de deal şi de munte.14 0.2. exprimat în vehicule etalon/oră şi sens. Fv . Pentru stabilirea traficului de perspectivă se folosesc coeficienţii de evoluţie a traficului elaboraţi de AND-CESTRIN şi actualizaţi după fiecare recensământ general de circulaţie.13.12 0. Grupa de vehicule Vehicule de transport marfă şi autobuze (grupele 3.14.2. coeficienţii de echivalare se modifică şi au valorile conform tabelului IV.4) Coeficienţi de echivalare cj pentru Deal Munte 3.16. se calculează cu următoarea relaţie de principiu: QSi = QIi ⋅ C s IV. In cazul în care nu se dispune de date din măsurători pentru parametrii de calcul din relaţia IV. mai mari de 3%.coeficient reprezentând raportul dintre debitul orar de calcul şi MZAe .65 0.13 . conform tabelului IV. 2.

22.15.0 5. C s . în m > 6400 > 3200 Coeficienţi de echivalare cj pentru proporţia de 20% vehicule de transport marfă şi autobuze.reducerea de viteză în funcţie de modul de separare a căilor (sensului) de circulaţie.0 6.DRUMURI.5 4.16 Declivitatea. VM . în % din total 20 25 3.5 3. Viteza limită este viteza legală pe sectorul de drum analizat. Valorile Cs s-au obţinut prin calcul. Cap. în m > 1000 800-1200 1200-1600 > 1600 500-800 800-1200 > 1200 400-500 500-800 > 800 Coeficienţi de echivalare cj pentru proporţia vehiculelor de transport marfă şi autobuze. având valori conform tabelului IV.21.5 7.5 5 6 Tabel IV. pe baza valorilor debitelor de serviciu QSi din tabelul IV. având valorile din tabelul IV.0 5.0 4.0 4.0 4.0 6.5 6.5 4.5 4.coeficient de reducere datorită cauzelor de micşorare a vitezei de circulaţie liberă în condiţii ideale. în % 5 6 Lungimea pantei. Trasee.5 3.0 3.18.0 5.17.1 şi corespunzând valorilor raportului debit/capacitate (QIi QI ) din tabelul IV.5 în care: QIi este debitul maxim de serviciu în condiţii ideale. Declivitatea.19 (cuprinse în Normativul PD 189-2000) folosind relaţia: C s = QIi . având valorile din tabelul IV.20. în care valorile notate cu QIi cuprind şi QSi influenţa neasigurării vitezei de circulaţie liberă în condiţii ideale deoarece în normativ nu este explicitat care este influenţa nivelului de serviciu şi care a neasigurării vitezei de circulaţie liberă.reducerea de viteză în funcţie de lăţimea liberă a acostamentelor şi de prezenţa obstacolelor laterale pe partea dreaptă a sensului de circulaţie. VD . în % 3 4 Lungimea rampei. IV. 215 Tabelul IV.0 5. VB . . având valorile conform tabelului IV. având valorile prezentate în tabelul IV.5 3.0 3.5 6.reducerea de viteză în funcţie de lăţimea benzilor de circulaţie. în % din total 3.

88 E 1.75 0.19 reprezintă: valorile debitelor de serviciu maxime în condiţii ideale (coloana haşurată) şi valorile micşorate datorită neasigurării vitezei de circulaţie liberă.92 0.53 1. Nivelul de serviciu A B C D E Coeficienţi de reducere Cs în funcţie de viteza de circulaţie liberă.00 0. având valorile din tabelul IV.92 0.76 0.64 0.00 0.83 0.91 0.17 Nivel de serviciu Raportul debit/capacitate A 0.33 B 0.17 şi IV.00 F - Valorile debitelor de serviciu din tabelul IV. Tabelul IV.55 1.75 D 0.61 0.73 0. în km/h 100 90 80 70 60 50 1. în km/h 100 90 80 70 60 50 A 720 660 600 540 430 370 B 1200 1100 1000 900 750 630 C 1650 1510 1400 1260 1000 870 D 1940 1800 1670 1500 1250 1070 E 2200 2100 2000 1900 1600 1350 Notă: în coloana haşurată sunt prezentate valorile debitelor de serviciu în condiţii ideale.60 0.95 0. Reducerea de viteză se calculează considerând câte de 0. V A . prin calcul cu ajutorul relaţiei: .4 km/oră pentru fiecare acces.77 0.86 0.61 0. calculate pe baza valorilor prezentate în tabelele IV.85 0. Debite de serviciu QSi pentru viteza de circulaţie liberă. sau se determină indirect. adică: QSi = QI ⋅ (QIi QI ) × C s IV.216 Benonia Cososchi.23.53 1.51 1.00 0. Nivelul de serviciu Viteza de circulaţie liberă este viteza medie de deplasare în condiţii de trafic redus sau moderat (de sub 1400 vehicule etalon/oră/bandă de circulaţie) pe un sector de drum dat.00 0.00 0.18 .86 0.14 în care: QI = 2200 vehicule etalor/oră/bandă.75 0.55 C 0.93 0. Tabelul IV.92 0.reducerea de viteză în funcţie de numărul acceselor laterale la fiecare cale (sens de circulaţie) şi de zona traversată de drumul analizat.61 Tabelul IV.83 0. Viteza de circulaţie liberă (VL ) se poate determina prin măsurători directe pe teren (pe drumuri existente).19.18.

DRUMURI.0 Tabelul IV.50 1.75 0 Reducerea vitezei libere cu VD. IV 217 VL = VC − VM − VB − VD − V A IV. în km/h 0.. cu densitate mare a construcţiilor Număr de accese pe km.23. având valoarea egală cu: .22.viteza limită + 8 km/oră.. în km/h 0 0. în km/h 2.4 2.8 Pentru profilurile transversale tip de drumuri publice cu 4 benzi de circulaţie folosite în ţara noastră.00 Reducerea vitezei libere cu VB. .50 3.4. pe o parte a drumului 0.2... Zona traversată Interurbană Periurbană. Tabelul IV.12 peste 12 Reducerea vitezei libere cu VA. 24. pentru viteze limită egale sau mai mari de 80 km/oră.80 1. Lăţimea degajării laterale pe partea dreaptă. în m 1.2 2.20. Modul de separare a căilor de circulaţie Marcaj longitudinal Zonă mediană Reducerea vitezei libere cu VM.5 0 TabelulI IV. .3 0. Cap.15 în care: VC este viteza de circulaţie liberă în condiţii ideale. în m 3.. cu densitate redusă a construcţiilor Periurbană..0 10. Lăţimea benzii de circulaţie.viteza limită + 11 km/oră. debitele de serviciu pentru un sens de circulaţie (câte două benzi pe sens) pot avea valorile din tabelul IV.0 Tabelul IV.75 3. pentru viteze limită de sub 80 km/oră..8. Trasee.00 0.9 1.8 peste 4.6 7. în km/h 0 2.21.

25. pentru echivalarea traficului se folosesc coeficienţii din tabelele IV. se calculează cu următoarea relaţie de principiu: QSi = QIi ⋅ N ⋅ C L ⋅ CT IV.4. pentru condiţii de relief de şes şi tabelul IV. 2.4. Debitul de serviciu QSi corespunzător nivelului de serviciu i pentru condiţii date sau nivelului de serviciu necesar de asigurat.16. Calculul pentru autostrăzi.4. atunci când nu se dispune de date din măsurători. Debitul orar de calcul. Debitul de serviciu.admisibil Debite de serviciu pentru viteza limită. Debitele de serviciu pentru condiţii ideale au valorile prezentate în tabelul IV.1.recomandabil C . QcD se calculează cu relaţia IV. QIi A 700 B 1120 C 1644 D 2015 E 2200 2300* Notă:* pentru 3 benzi de circulaţie pe calea unidirecţională.16 în care factorii au aceeaşi semnificaţie ca în relaţia IV.12 în care. conform tabelului IV. cu declivităţi de cel puţin 3%. Nivelul de serviciu B .2. fărărestricţii de viteză (12 accese/km) Periurbană şi traversare loca lităţi cu restric ţii de viteză (20 accese/km) 2200 Benonia Cososchi. Debitul orar de calcul direcţional.13.6.4.14 pentru condiţii de relief de deal şi munte. Tabelul IV.25.218 Tabelul IV. în km/oră 80 70 60 50 90 80 70 60 2000 1900 1600 3050 2800 2650 2200 50 - 2150 1950 1850 1550 - 3000 2750 2550 2100 - - 1900 1750 1450 1200 - 2650 2450 1950 1700 2. Nivelul de serviciu Debitele de serviciu în condiţii ideale. pentru parametrii de calcul se recomandă adoptarea valorilor din tabelul IV.24 Zona traversată 90 Intre localităţi (6 accese/ km) Periurbană. Pentru rampe prelungite. . 2.15 şi IV.2. coloana pentru traversarea zonelor interurbane. Pentru echivalarea traficului de vehicule fizice în vehicule etalon autoturisme se adoptă coeficienţii de echivalare din tabelul IV.

98 0.00 0.86 0.50 1. 3.27.50 3.0. Caracterul traficului Trafic în zile de lucru Trafic recreaţional.96 0.28.26 Distanţa până la obstacol * .27.92 0.recomandabil C . Declivităţile mari şi de lungime mare provoacă dificultăţi în desfăşurarea circulaţiei.75 3.50 Debite de serviciu QSi pentru nivelurile de serviciu B .95 0.DRUMURI.60 0 Obstacol pe o parte Obstacol pe ambele părţi Coeficientul de reducere CL pentru lăţimea benzilor de circulaţie. Tabelul IV.91 0. pentru fiecare cale unidirecţională debitele de serviciu pot avea valori conform tabelului IV. Coeficientul CT de reducere a capacităţii datorită caracterului traficului are valorile conform tabelului IV.80 1. AMENAJĂRI PENTRU SPORIREA CAPACITĂŢII DE CIRCULAŢIE.94 0.26. Cap.99 Tabelul IV. în m 3. în m 1.28. IV 219 Coeficientul CL de reducere a capacităţii datorită neasigurării condiţiilor ideale pentru lăţimea benzilor de circulaţie şi a degajării laterale are valorile conform tabelului IV.99 0.98 0.85 Tabelul IV.99 1. Amenajări în profilul în lung. Lăţimea unei benzi de circulaţie.admisibil 2240 3300 2200 3220 3. Trasee. inclusiv micşorarea nivelului de serviciu. în m 3.00 0.97 0. turistic Coeficientul de reducere CT 1. motiv pentru care se adoptă rezolvări specifice.75 3.75 3. aşa cum se prezintă în cele ce urmează.75.97 0.1.. .00 0..99 0.20 0. Pentru profilurile transversale tip de autostrăzi 2×2 benzi folosite în ţara noastră.

Pentru sectoarele de drum cu rampe de lungime mare şi având declivitatea medie ponderată (prin lungime) de cel puţin 5. IV. adică un sector de drum cu lungimea de cel puţin 100 m şi declivitatea de maximum 2 %. Corelaţia între importanţa rampelor şi viteza vehiculelor grele s-a stabilit prin măsurători efectuate în ţara noastră şi este prezentată în graficul din fig. înlesnind depăşirea în siguranţă de către vehiculele mai rapide. IV.2. micşorare cu atât mai importantă cu cât rampa şi lungimea acesteia sunt mai mari. Pe astfel de sectoare vehiculele grele pot opri. Banda suplimentară pentru vehicule lente. înaintea unei rampe de cel puţin 4 %. 3. Pentru evitarea acestui neajuns. Realizarea odihnelor pe sectoare de drum cu rampe prelungite. ▪ parcurg o rampă având valoarea medie ponderată (prin lungime) de . S-a constatat că la circulaţia vehiculelor grele (lente) în rampe de peste 4 % şi de lungime mare. are loc micşorarea vitezei acestora la sub 30 km/h.5. Urmarea acestui fapt este micşorarea nivelului de serviciu al drumurilor amplasate în zone cu relief accidentat. se adoptă soluţia construirii benzii suplimentare pentru vehicule lente (deci modificarea profilului transversal) care: ▪ parcurg o curbă în plan cu raza mai mică de 40 m. Fig. fără a le putea depăşi.1. 3. Micşorarea vitezei vehiculelor grele face ca şi vehiculele mai rapide să-şi micşoreze viteza. se recomandă ca după fiecare diferenţă de nivel de 75…90 m să se realizeze câte o odihnă. Odihne. aşa cum este prezentat în fig.6. acestea continuând să se deplaseze în spatele vehiculelor grele.5.220 Benonia Cososchi.1. la drumurile de clasă tehnică III şi excepţional la cele de clasă tehnică IV.1. IV.0%.

fiind necesară accelerării vehiculelor lente pentru intrarea pe banda curentă.5 m. amplasată la baza rampei având valoarea mai mare de 4%. IV 221 peste 4 %. Lungimea benzii suplimentare pentru vehicule lente (Lbvl) trebuie să fie de cel puţin 100 m şi se termină în profilul în care tangenta la racordarea verticală convexă de la sfârşitul rampei.7). IV. începând din profilul în care tangenta la racordarea verticală concavă de la baza rampei este de 4%. este de 4% (fig. Banda suplimentară şi banda de accelerare se racordează la banda curentă prin pene de racordare de formă triunghiulară.0 sau 3. Aceasta se continuă cu banda de accelerare. având lungimea (cateta mare) de 30 m şi lăţimea (cateta mică) de 3. adică: ▪ din tangenta de ieşire a unei curbe în plan cu raza mai mică de 40 m.IV. Fig. Lungimea critică. ▪ după parcurgerea lungimii critice în rampă (Lc). egală cu lăţimea benzii suplimentare. a cărei lungime (Lba) este de 150 m.DRUMURI. . Efectul rampelor asupra vitezei vehiculelor grele.6. lungime care este cu atât mai redusă cu cât rampa este mai mare (fig. Banda suplimentară începe din profilul (secţiunea) în care viteza vehiculelor grele descreşte la sub 30 km/h. condiţiile şi modul de realizare a astfel de benzi suplimentare. Trasee. IV. In STAS 863-85 se prezintă în detaliu. fiind măsurată în sensul rampei.6). fără însă ca aceasta să conţină sectoare cu rampa de sub 4 % mai lungi de 150 m. Cap.

3. din stânga. 3. curenţii putând fi de acelaşi sens (unghi ascuţit) sau de sens contrar (unghi obtuz). care intră în intersecţie: din dreapta. sau din ambele direcţii. curenţi convergenţi tangenţial. situaţia preferabilă fiind intrarea din dreapta a curentului mai slab. IV. Amenajarea intersecţiilor. Fig. .2. Momentul realizării benzii suplimentare depinde de intensitatea traficului de perspectivă. Dacă aceasta este necesară la un interval de sub 7.2. Se numesc intersecţii locurile în care se întâlnesc sau se încrucişează doi sau mai mulţi curenţi de circulaţie. IV. Elementele geometrice ale benzii suplimentare pentru vehicule lente. curenţi secanţi. . care se încrucişează sub diverse unghiuri: .1.unghiuri oblice.unghi drept. Curenţii de circulaţie ce ajung în intersecţii pot fi (fig. Elemente introductive.7. situaţie recomandată. 8): a).8 ani de la darea drumului în exploatare.222 Benonia Cososchi.. banda suplimentară se construieşte de la început. b)..

care intraţi pe un drum cu mai multe benzi de circulaţie se deplasează paralel cu curentul existent. Fig. condiţiile locale. curenţi de impletire (de întretăiere). la relief. Relaţii între curenţii de circulaţie în intersecţii. curenţi divergenţi tangenţial. Intersecţiile sunt componente importante ale căilor rutiere.IV 223 c). spre stânga sau spre ambele direcţii. Obiectivele principale care trebuie avute în vedere la amenajarea intersecţiilor sunt: . e). la vegetaţie. Cap. dintre care cei mai importanţi sunt clasa tehnică a drumurilor care se intersectează.8. situaţia preferabilă fiind ieşirea spre dreapta a curentului mai slab. cu referire distanţele de vizibilitate şi la suprafaţa de teren disponibilă. viteza de proiectare şi nu în ultimul rând. reprezentând puncte dificile în care siguranţa circulaţiei. care având acelaşi sens trebuie săşi schimbe banda de circulaţie. Alegerea modului de amenajare a unei intersecţii depinde de mai mulţi factori. d). Amenajarea acestora este cu atât mai necesară şi mai complexă cu cât volumele de trafic ce ajung în intersecţii sunt mai mari. viteza de parcurs. curenţi paraleli. capacitatea de circulaţie şi costurile de exploatare depind esenţial de modul lor de amenajare. Trasee. IV. care ies din intersecţie: spre dreapta. pentru a schimba direcţia.DRUMURI.

Elemente privind statistica accidentelor de circulaţie ( număr.2.2. cauze. tip. denumite şi intersecţii la nivel sau intersecţii plane. In această categorie intră şi semiintersecţiile. repartizare în timp. Cu această condiţie. .) reprezintă baza de diagnostic pentru amenajarea şi reamenajarea intersecţiilor pe drumurile existente.adoptarea unor amenajări de intersecţii cât mai simple şi cu asigurarea posibilităţii de completare ulterioară. Siguranţa circulaţiei. în condiţii de siguranţă şi confort. trebuie întocmită schema distribuţiei traficului în intersecţie. la care încrucişarea curenţilor de circulaţie se face la niveluri diferite. Pentru intersecţiile pe drumuri noi. Curenţii de trafic. 3.2.2.reducerea la minimum a timpilor de traversare a intersecţiei. . 3.reducerea la minimum a manevrelor de conducere a autovehiculelor.asigurarea succesiunii curenţilor de circulaţie cu anumite viteze. pentru intersecţii pe drumuri existente şi prognozate. se estimează riscul de accidente pe bază de modele de prognoză. pentru perioada de perspectivă. pentru drumuri noi).asigurarea rentabilităţii transporturilor în zona intersecţiilor şi a recuperării investiţiilor în timp cât mai scurt. . 3.2. denumite şi noduri rutiere sau schimbători de circulaţie. .3. .2. care se consideră a fi egale cu viteza instantanee maximă V85 (viteza care nu este depăşită de 85% dintre vehicule în condiţiile unei circulaţii fluide (numită şi circulaţie liberă). Satistica accidentelor de circulaţie. gravitate. Elemente necesare pentru proiectarea intersecţiilor.1. In funcţie de modul de amenajare şi în scopul favorizării perceperii cât mai facile de către utilizator. etc.intersecţii denivelate.intersecţii la acelaşi nivel. Abordarea proiectării unei intersecţii are la bază principiul conform căruia unul dintre drumuri este principal şi trebuie să se asigure prioritate pentru curenţii de circulaţie aferenţi. în funcţie de trafic.2. Pentru asigurarea siguranţei circulaţiei în intersecţii se verifică condiţiile de vizibilitate la apropierea de intersecţie şi de acces în intersecţie pentru utilizatorii de pe drumurile fără prioritate. .2. 3. La verificarea distanţelor de vizibilitate într-o intersecţie este necesară stabilirea vitezelor practicabile (efective.satisfacerea curenţilor de circulaţie pentru diversele direcţii ale acestora. pe măsura creşterii traficului rutier.224 Benonia Cososchi . Problema este diferită pentru cazurile: . aceasta cuprinzând intensitatea curenţilor de circulaţie pentru diversele direcţii. intersecţiile se diferenţiază în două mari categorii: . efecte. exprimată prin intensitatea orară a vehiculelor fizice şi a vehiculelor etalon autoturisme.2.

care se consideră egală cu 12% din MZA pentru drumurile cu trafic eterogen. Trasee. In fig. Pentru vehiculele care îşi schimbă direcţia în intersecţie se efectuiază numărători manuale la ora de vârf şi se extrapolează valorile MZA.DRUMURI. IV. de prezenţa construcţiilor sau a altor obstacole care împiedică vizibilitatea. Caracteristicile amplasamentului unei intersecţii sunt determinate de topografia zonei.2. Caracteristicile amplasamentului. Aceste caracteristici pot impune restricţii privind soluţiile adoptate. Când se dispune de date din recensământul general al circulaţiei se recurge la stabilirea intensităţii traficului în a 30-a oră de vârf.2.9.9 este prezentată o schemă a distribuţiei traficului într-o intersecţie. amenajărea intersecţiilor pe drumuri noi. Fig. de caracteristicile vegetaţiei. inclusiv a culturilor agricole. precum şi numărul vehiculelor care îşi schimbă direcţia în intersecţie. IV.IV 225 - amenajărea sau reamenajărea intersecţiilor pe drumuri existente. 3. de traseul ramurilor intersecţiei. de statutul juridic al terenurilor. .4. Cap. In cazul drumurilor existente trebuie cunoscute intensităţile traficului pe drumul principal şi pe drumurile secundare (ramurile intersecţiei). în ora de vârf. şi egală cu 18% din MZA pentru drumurile cu trafic pronunţat sezonier. Pentru intersecţiile de pe drumurile noi se culeg date care să permită previziuni privind repartiţia traficului. Schemă de repartiţie a traficului intr-o intersecţie.

în cazul semiintersecţiilor. 3. . Aceste insule sunt de trei forme: . atunci când sunt amplasate pe drumul secundar. în majoritatea cazurilor se încadrează cu borduri denivelate teşite. 10. Insulele de formă alungită.benzi suplimentare pentru virajul la stânga sau la dreapta. Lungimea de stocare (Ls) depinde de numărul şi tipul vehiculelor ce virează la stânga. atunci când sunt amplasate pe drumul principal. Pentru traversarea intersecţiilor în condiţii de siguranţă şi confort. între care: .piste pentru biciclişti şi traversăeri pentru pietoni.2. Forma şi dimensiunile insulelor separatoare. .3. se amplasează aproximativ în axa drumului principal (de unde şi denumirea de insule separatoare mediane) şi au rolul de a separa curenţii de circulaţie de sens contrar. Fig.226 Benonia Cososchi 3. fără diminuarea debitelor de serviciu şi cu costuri minime.2. . Insule. executate pentru efectuarea virajului la stânga spre drumul secundar. precum şi împiedicării manevrelor interzise. IV. IV.de triunghi. Forma acestora (fig.3. Insulele pot fi amplasate atât pe drumul principal cât şi pe cel secundar. forme diferite. fiind de maximum 60m.1. 11). culoarea suprafeţei trebuind să contrasteze cu culoarea suprafeţelor învecinate. cu lungimea de până la 120 m şi lăţimea maximă de 5 m.sectoare de triere. .de picătură. în prelungirea cozii insulei se execută marcajul de avertizare cu dungi înclinate. Poziţia capului insulei trebuie să ghideze vehiculele pentru realizarea unei traiectorii optime a virajului fiind în corelaţie cu racordările insulei separatoare de pe drumul secundar (fig. pentru canalizarea curenţilor de circulaţie în scopul facilitării manevrelor permise şi îngreunării celor nedorite.alungită. . .insule. Insule separatoare. IV. a). Pentru o cât mai bună percepere a configuraţiei intersecţiei. iar insula propriuzisă. 10) este astfel încât asigură protejarea din spate a vehiculelor care aşteaptă să efectueze virajul. având ca urmare. amenajarea acestora implică realizarea unora sau mai multor elemente constructive. Elemente constructive ale intersecţiilor.

precum şi prin ghidarea tuturor vehiculelor care trec prin intersecţie. denumit „triunghi de construcţie”. cu partea Fig.l şi înălţimea H = 4. IV. iar culoarea suprafeţei contrastează cu cea a suprafeţelor vecine. 11.12. Insule separatoare sub formă de picătură. In lăţimea insulei intră şi o bandă de marcaj orizontal. IV.l ). IV.0.IV 227 Insulele separatoare având forma de picătură se amplasează pe drumul secundar şi contribuie în mod esenţial la sporirea siguranţei circulaţiei prin sesizarea din timp a prezenţei unei intersecţii şi astfel a necesităţii ca vehiculele care circulă pe drumul secundar să cedeze trecerea. Fig. In cazul semiintersecţiilor (intersecţiile plane care permit numai virajul la dreapta din drumul principal cu căi unidirecţionale spre un drum secundar şi invers) insula separatoare are formă aproximativ triunghiulară (fig.12). iar dimensiunile depinzând de lăţimea l = 5. delimitând suprafaţa de avertizare cu dungi înclinate. care se continuă dincolo de coada insulei. Cap. Insulă separatoare pentru semiintersecţii . Si aceste insule se execută denivelat faţă de partea carosabilă folosind borduri teşite.DRUMURI. Forma insulei picătură trebuie să se înscrie într-un triunghi neisoscel.. Trasee. care are baza perpendiculară pe axa drumului secundar şi înălţimea paralelă cu aceasta.7 m a părţii carosabile a drumului secundar ( baza triunghiului B = 2..0.

IV./zi se amenajează benzi speciale de viraj la stânga a căror lungime este în corelaţie cu lungimea insulei separatoare mediane. lungimea de racordare (Lr).2.. b) Insule direcţionale. Pentru a fi vizibile şi ca urmare eficiente. fiind corespunzător de 4 ori lăţimea (24.3..13. IV.92 ⎜W d ± ⎟ 100 ⎠ ⎝ IV. se realizează benzi suplimentare a căror alcătuire (formă şi dimensiuni) sunt în funcţie de intensitatea şi compoziţia curenţilor de circulaţie în intersecţie. Benzi suplimentare pentru viraje. acestea trebuie să aibă următoarele dimensiuni minime: suprafaţa de cel puţin 5 m2 şi cel puţin o latură cu lungimea de cel puţin 3 m.28 m) şi de 2 ori lăţimea (10.200 veh. lungimea de decelerare (Ld) şi lungimea de stocare (Ls).. 3. Benzi suplimentare pentru viraj la stânga. Insule direcţionale. Fig. Atât în cazul insulei picătură cât şi a insulei triunghiulare raza benzii de ieşire (Re) din drumul pricipal şi raza benzii de intrare (Ri) în drumul principal. Insula direcţională construită denivelat faţă de cale se completează cu marcaj de avertizare cu dungi înclinate (fig.228 Benonia Cososchi denivelată retrasă cu 1. .17 în care: W d = g ⋅ f f este deceleraţia. fiz. depind de lăţimea drumului secundar.. Pentru schimbarea direcţiei autovehiculelor prin viraj la stânga sau la dreapta.5 m faţă de marginea părţii carosabile a drumului principal şi completată cu marcaj de avertizare cu dungi înclinate..3 m/s2.. In cazul când traficul pe drumul principal este important (în toate cazurile pentru drum de clasă tehnică II şi în unele cazuri pentru cele de clasă tehnică III şi IV). Insulele direcţionale au în general formă triunghiulară şi se adoptă pentru a separa curenţii de circulaţie de acelaşi sens. a).14 m)... Lungimea de decelerare se calculează cu relaţia: Ld = V12 − V22 g ⋅d ⎞ ⎛ 25 .13).2. iar curentul de circulaţie ce virează la stânga este de peste 100. cu valori de 1. cuprizând după caz.

IV.DRUMURI. Alcătuirea unei astfel de benzi este prezentată în fig./zi.75. Pentru înserarea în traficul drumului principal. dar trebuie să fie de cel puţin 40 m. Trasee.3. 14.92 = g ⋅ 3 . vehiculele trebuie să-şi micşoreze viteza pentru a putea efectua virajul la dreapta în condiţii de siguranţă.18.. IV.0 m. Bandă de accelerare pentru înserarea în traficul drumului principal. IV. urmată de un sector de decelerare cu lungimea de cel puţin 25 m (egal cu lungimea Lcl a arcului de clotoidă. iar lungimea La a benzii de accelerare se calculează cu relaţia IV.Benzi suplimentare de viraj la dreapta. în corelaţie cu lăţimea insulei separatoare mediane. în % 25 . recomandabil 70 m: Fig. Bandă de deceleraţie pentru ieşirea de pe drumul principal.5. Cap. Lăţimea benzii este de 2./zi se poate renunţa la pana de racordare. lungimea penei de racordare de 70 m. IV. Fig. vehiculele aferente curentului de circulaţie ce vine de pe drumul secundar trebuie să-şi sporească viteza.. In acest scop se construieşte o bandă de decelerare alcătuită conform fig. Dacă curentul de circulaţie ce virează la dreapta este mai redus decât 100 veh. IV. Pentru ieşirea de pe drumul principal a unui trafic de peste 200 veh. In acest scop se construiesc benzi de accelerare sau de inserţie. b).11). Lăţimea benzii suplimentare este de 3. după care urmează virajul cu raza de cel puţin 25 m şi lăţimea părţii carosabile de 4. Lungimea penei de racordare ajunge la 80 m.14.25 m. fiz.IV 229 d – declivitatea. .15. în lungul drumului principal. fiz. 15.6 2 Raza virajului la stânga depinde de raza insulei picătură (Res din fig.

Numărul benzilor de circulaţie pentru un sector de triere de tip mixt se calculează cu relaţia IV.5 m/s2. impunându-se realizarea de benzi separate. are loc trierea vehiculelor care vin din direcţii convergente tangenţial şi pleacă în direcţii divergente tangenţial. Sectoare de triere.16. 3. când debitul curenţilor care se întretaie depăşeşte capacitatea de circulaţie a unei benzi. lăţimea şi lungimea sectorului de triere trebuie să ţină seama atât de intensitatea totală a curenţilor de circulaţie cât şi de intensitatea curenţilor care se întretaie. . In funcţie de proporţia vehiculelor care se întretaie şi a celor care doar tranzitează sectorul de cale cu sens unic. . cu valori de 0. diferenţiindu-se astfel: . Pentru ca trierea vehiculelor între diverşii curenţi să aibă loc cu o viteză medie suficientă.5. când toate vehiculele se întretaie.sectoare de triere mixte (b).18 în care: W a = g ⋅ f este acceleraţia.230 Benonia Cososchi La = V12 − V22 g ⋅d ⎞ ⎛ 25 . Este tipul de sector de triere cel mai des întâlnit.. IV.1.. Sectoare de triere simple sunt prezentate în fig. când intensitatea curenţilor care se impletesc şi a celor de tranzit este importantă.2.sectoare de triere simple propriu-zise (a). Un sector (secţiune) de triere (selecţie) este o cale de circulaţie cu sens unic. Sectoare de triere. IV.sectoare de triere compuse.92 ⎜W a ± ⎟ 100 ⎠ ⎝ IV. .16. în cadrul căreia prin întretăierea sub un unghi redus. fiind necesare manevre suplimentare şi benzi suplimentare.3. se diferenţiază sectoare de triere simple şi sectoare de triere compuse.3.19: Fig.

QI1 – debitul de întretăiere cel mai intens. K – coeficient de multiplicare a influenţei curentului de circulaţie cel mai slab (K=3). Trasee. IV. când numărul benzilor pe sectorul de triere poate asigura viteze de 70. corespunzător condiţiilor existente de vizibilitate. Lungimea sectorului de triere este cu atât mai mare cu cât calitatea scurgerii traficului creşte de la V la II. lungimea sectorului de triere se stabileşte în funcţie de calitatea scurgerii traficului. QS – debitul de serviciu.C. la condiţii corespunzând nivelului de serviciu A (corelaţia A-II. QI2 – debitul de întretăiere cel mai slab.M. componenţă a traficului. lăţime a căii şi degajare laterală...20 Conform metodei americane H.IV 231 n = nT + n I = QT 1 + QT 2 QI1 + K ⋅ QI 2 + QS QS IV. adică de aptitudinea de asigurare a debitelor de întretăiere în condiţii de siguranţă şi confort (fig.17. Fig. cu posibile opriri temporare şi accidente uşoare)..DRUMURI..19 în care: QT1 şi QT2 sunt debitele curenţilor care tranzitează sectorul de triere. IV. Lungimea sectorului de triere.80 km/oră)..50 km/oră. . Dacă nu se prevăd benzi de circulaţie pentru debitul de tranzit relaţia de calcul a numărului de benzi a sectorului de triere este: n = nI = QT 1 + QT 2 + (K − 1) ⋅ QI 2 DS IV.17). Cap. respectiv de la condiţii corespunzând nivelului de serviciu E în cale curentă (se recomandă evitarea corelaţiei E-V. când vehiculele ce se întretaie circulă cu viteze de 30.

3. Traversări pentru pietoni. Clasificare.2. iar înainte de traversare să aibă aliniamente cu lungimea de cel puţin 3 m. cu trei ramuri.b). cu patru ramuri.c).232 Benonia Cososchi 3. care pot fi: * cu circulaţie giratorie continuă pe inelul perimetral. insula îndeplinind concomitent şi rolul de spaţiu de staţionare (aşteptare) pentru biciclişti. Intersecţii la nivel. dar întotdeauna amplasarea traversării trebuie să respecte următoarele condiţii: . Pentru traversarea intersecţiei de către pietoni. intersecţii obişnuite.dacă traversează insulele intersecţiei acestea trebuie prevăzute cu un pavaj adecvat pe lăţimea pistei. structură.să fie asigurată vizibilitatea.1.să fie asigurată vizibilitatea. Pentru ca bicicliştii să traverseze o intersecţie în condiţii de siguranţă se recomandă amenajarea pistelor destinate circulaţiei acestora.să fie cât mai apropiată de perpendiculara pe direcţia curenţilor de circulaţie.4. . perpendiculare între ele sau oblice. sub formă de T sau de Y. . IV.2. folosindu-se insulele drept refugii. fără sau cu insule. .2. 3. . intersecţii obişnuite.2. * cu circulaţie secantă pentru direcţia principală şi cu circulaţie giratorie pe inelul perimetral pentru celelalte direcţii.5. în condiţii de siguranţă. La amenajarea pistelor trebuie avute în vedere următoarele condiţii: . intersecţii giratorii. evoluţie. Piste pentru biciclişti.să se realizeze în profilurile transversale cele mai înguste ale intersecţiei. 3. cu cel puţin patru ramuri şi cu insulă centrală. Intersecţiile la nivel sunt cele mai frecvent întâlnite. .să traverseze curenţii de circulaţie după o direcţie cât mai apropiată de perpendiculara pe acesţia.4.4. fără sau cu insule şi benzi suplimentare pentru viraje. . între care şi semiintersecţiile (permit numai virajul la dreapta din drumul principal cu căi unidirecţionale spre un drum secundar şi invers). înainte de a se ajunge la intersecţia principală.3.).3. Când sunt mai mult de patru ramuri se recomandă întersectarea câte două a unora . sau amenajarea unei intersecţii giratorii. Forma lor este impusă în primul rând de numărul curenţilor de circulaţie (al ramurilor sau arterelor de circulaţie) şi apoi de caracteristicile acestora (volum. amenajarea traversărilor depinde de intensitatea circulaţiei pietonale.să traverseze succesiv câte un curent de circulaţie.(a).18): . . etc. . In funcţie de numărul ramurilor se deosebesc (fig.

Tipuri de intersecţii la nivel.intersecţii cu circulaţie dirijată.DRUMURI. . Cap. atunci când debitele curenţilor de circulaţie sunt reduse.IV 233 Forma insulei poate fi circulară. astfel încât intervalul de timp între vehiculele care circulă pe drumul principal prin intersecţie depăşeşte 6 s.. ovală. . ele trebuind să asigure lungimea L a sectoarelor de triere. din acest punct de vedere deosebindu-se: .intersecţii cu circulaţie liberă. amplificat de faptul că terenul trebuie să fie practic plan. Dimensiunile insulei sunt destul de mari. manual (cu agent de circulaţie) sau cu semnalizare luminoasă (semaforizate). mai frecvente în localităţi dar prezente şi în afara localităţilor. timp în care vehiculele de pe drumul secundar se pot strecura printre vehiculele drumului principal. Fig.18. Trasee. sau apropiată de un patrulater. ceea ce reprezintă un dezavantaj. IV. Circulaţia în intersecţiile la nivel se desfăşoară în funcţie de volumele de trafic.

distanţa între intersecţii variază în funcţie de viteza de circulaţie (V85) şi trebuie să fie mai mare decât distanţa de vizibilitate la depăşire. implicând un viraj la dreapta urmat de un viraj la stânga .în intersecţie şi în apropierea intersecţiei trebuie să fie asigurată vizibilitatea pe toate ramurile. Amplasarea intersecţiilor la nivel trebuie evitată în următoarele situaţii: . . IV.2.schema şi elementele componente ale intersecţiei (insule. recomandându-se menţinerea doar a câte una pentru fiecare sens de circulaţie. IV. denumită intersecţie în dusină sau în baionetă este ultima de preferat deoarece transformă traversarea drumului principal în două intersecţii cu trei ramuri. etc) trebuie să îngreuneze manevrele neindicate. Principii şi condiţii tehnice pentru amplasarea şi amenajarea intersecţiilor la nivel. cea mai adecvată fiind numărul 1. ceea ce nu permite utlizatorilor să se pregătească din timp pentru traversarea intersecţiei.în exteriorul curbelor cu supraînălţare de pe drumul principal.2. . . In fig. Amenajarea intersecţiilor la nivel are la bază următoarele principii: . . Dacă această situaţie nu poate fi evitată trebuie să se ia măsuri pentru orientarea utilizatorilor. prelungirea insulei picătură de pe drumul secundar astfel ca aceasta să fie vizibilă de la o distanţă suficientă.în intersecţie este interzisă sporirea numărului de benzi pentru circulaţia curentă.în interiorul curbelor fără vizibilitate asigurată. . In fig. Numerele 1. . să facă imposibile manevrele interzise şi să separe punctele de conflict (coliziune). prin înlocuirea drumurilor secundare înclinate cu arce de cerc.se recomandă ca ramurile intersecţiei să se întâlnească sub unghiuri cât mai apropiate de 100g. benzi suplimentare. atât în direcţia fluxului de circulaţie de pe drumul principal (θ>20°) cât şi în direcţie inversă (θ<-20°). recomandabil de cel puţin 10V85. .pe sectoare cu racordare convexă a drumului secundar.semnalizarea verticală şi orizontală pentru circulaţia în intersecţie trebuie să fie coerentă cu ipotezele care stau la baza schemei adoptate pentru intersecţie.2 şi 3 reprezintă ordinea de preferat a soluţiilor. . măsuri constând în: realizarea de plantaţii de arbori pe drumul principal. este mai mare de 20° faţă de perpendiculara la drumul principal . intersectarea drumurilor secundare separat de intersecţia cu drumul principal. Soluţia notată cu 3.pe sectoare cu racordări verticale convexe ale drumului cu prioritate.pe sectoare ale drumului principale cu declivitate mai mare de 4%.dacă amenajarea intersecţiei se face în etape suprafaţa de teren necesară trebuie să fie rezervată încă de la prima etapă şi să fie cât mai mică posibil. .4.20 se prezintă 3 soluţii de modificare a ramurilor unor intersecţii ce pot fi adoptate în cazul când înclinarea dumului secundar. . având raza de cel puţin 50 m şi după caz.234 Benonia Cososchi 3.19 se prezintă câteva dintre soluţiile de realizare a intersecţiilor între un drum principal şi 1…3 drumuri secundare. ceea ce asigură şi timpul minim de parcurgere a intersecţiei.

.IV 235 (fig. Intersecţia în baionetă. 21. Cap. depinzând de lăţimea drumului secundar. IV. IV. IV. Distanţa între axele transformate ale drumului secundar este de 70…150 m. Fig. Modificarea traseului drumurilor secundare în intersecţii.DRUMURI.21). Amenajarea în plan în cazul intersecţiei în baionetă.19. Fig. Trasee.20. Fig. IV.

IV. în acest fel asigurându-se amenajarea unei racordări verticale cu raza de cel puţin 250 m. In vecinătarea drumului cu prioritate. Amenajarea profilului în lung al drumului secundar.22. pentru sporirea siguranţei circulaţiei se modifică profilul în lung al drumului secundar în vecinătatea drumului cu prioritate. denumite şi noduri rutiere sau schimbători de circulaţie. 22a şi b. Pentru celelalte categorii de căi rutiere amenajarea intersecţiilor denivelate se face numai pe bază de studii tehnico-economice. IV. aşa cum este prezentat în fig.5. 3. Intersecţiile denivelate. Intersecţiile denivelate se amenajează obligatoriu şi pe drumurile expres (de clasă tehnică II). excepţie făcând virajele la dreapta.236 Benonia Cososchi In cazul când drumul secundar este în declivitate şi mai ales dacă pe acesta circulă frecvent vehicule grele. la care încrucişarea curenţilor de circulaţie se face la niveluri diferite.2. Intersecţii denivelate.5) %. pe o distanţă de cel puţin 20 m. drumul secundar va avea declivitatea de 2(2. egală cu panta transversală a părţii carosabile a drumului principal. reprezentâmd una dintre caracteristicile tehnice ale acestora. Fig. . sunt obligatorii pentru autostrăzi.

care trebuie să aibă elemente geometrice (raze în plan. astfel: . pentru a putea fi parcurse cu o viteză mai mare. sau pe dedesubtul drumului de clasă tehnică superioară.una sau mai multe lucrări de artă (pasaje).la ieşirea de pe drumul principal sectoarele de decelerare sunt în rampă. când sensul virajului este acelaşi cu direcţia ramurii ce se va parcurge. folosite prin virajul dublu (succesiv). .DRUMURI. care asigură legăturile între ramurile concurente.evitarea rampelor pierdute pentru traficul cel mai important. Ca regulă generală. . • bretele diagonale (BD). Folosirea unui pasaj superior prezintă mai multe avanje.după elementele geometrice în plan. adică sectoare de drum cu una sau două benzi de circulaţie în profil transversal. iar ramurile secundare. mai întâi în sens opus şi apoi în acelaşi sens cu direcţia ramurii ce se va parcurge. pe un pasaj superior. ale căror elemente geometrice pot fi mai puţin generoase. ramurile al căror trafic este mai mare şi are prioritate (drumul de clasă tehnică superioară) trebuie să rămână la nivelul terenului natural. Trasee. Orice intersecţie denivelată este alcătuită din: . Cap. care sunt o combinaţie. Alcătuirea intersecţiilor denivelate. . • bretele directe (D). iar la intrarea pe drumul principal sectoarele de accelerare sunt în pantă. .5.după rolul îndeplinit în cadrul intersecţiei: • bretele de ieşire din drumul principal. întrun sens sau în ambele sensuri.2. care asigură întâlnirea la niveluri diferite a ramurilor concurente. • bretele semidirecte în mâner de coş (S)).) mai generoase. Diversele scheme de noduri rutiere folosesc combinaţii ale tipurilor de bretele (DD. DS.1. IV 237 3. • bretele de intrare în drumul principal. SS. deci acestea pot avea lungime mai redusă (vidi relaţiile IV. al căror trafic este mai redus. declivităţi. la niveluri diferite.ramurile concurente (drumurile ce se întâlnesc). Bretelele intersecţiei denivelate se diferenţiază din mai multe puncte de vedere: . . • bucle (B). BD).17 şi IV.un număr de bretele. B. . ceea ce implică intretăierea unei ramuri a intersecţiei şi necesitatea unui pasaj. printr-un pasaj inferior.18). SD. pot trece pe deasupra. în sensul că la capătul dinspre drumul principal sunt bretele directe.avertizarea utilizatorilor de pe drumul principal asupra prezenţei intersecţiei denivelate. etc. folosite prin virajul în sensul opus direcţiei de urmat şi trecând practic prin acelaşi punct. iar la capătul dinspre drumul secundar fac parte dintr-o intersecţie la nivel.

. • acces cu sectoare de triere pe ramuri şi bretele. . . iar a treia face un unghi apropiat de 100° cu primele două (fig. a). Nod rutier tip T. Tipuri de intersecţii denivelate.după modul cum se realizează manevrele de acces la drumul principal: • acces cu căi independente. Conform normelor tehnice româneşti nodurile rutiere care au şi ramuri de autostrăzi se diferenţiază astfel: .2.după numărul relaţiilor de circulaţie • noduri rutiere cu satisfacerea tuturor legăturilor între ramuri. IV. . Intersecţiile denivelate se diferenţiază după mai multe criterii: . Nod rutier în trompetă. constituind intersecţii între autostrăzi şi drumuri de clasă tehnică II. In continuare se prezintă câteva dintre schemele de noduri rutiere frecvent folosite. constituind bifurcaţii şi intersecţii între două autostrăzi.. constituind intersecţii între autostrăzi şi două sau mai multe alte drumuri. Se mai numeşte şi nod rutier în trompetă şi are trei ramuri.23).V. • acces cu una sau mai multe intersecţii la acelaşi nivel.noduri rutiere mixte.238 Benonia Cososchi 3. .după numărul ramurilor concurente: • noduri rutiere cu trei ramuri. Fig. • noduri rutiere cu patru ramuri: • noduri rutiere cu mai mult de patru ramuri.noduri de tip B. .noduri de tip A. IV.23..5. • noduri rutiere cu satisfacerea numai a unora dintre legăturile între ramuri. care cuprind şi căi ferate.2.noduri rutiere diverse. dintre care două formează o cale continuă.

sunt practic egale. Se precizează că în ambele variante bucla se adoptă pentru debitul de circulaţie cel mai slab. cu un singur pasaj superior. o buclă (B) şi o bretea semidirectă (S). IV 239 Fig. cu patru bretele diagonale (câte una pentru fiecare cadran) şi cu două intersecţii la nivel. Trasee. Este un nod cu patru ramuri.24. respectiv ale curenţilor ce intră pe drumul principal sunt suficient de ridicate. Cap. Suprafaţa de teren ocupată de intersecţie este relativ redusă.DRUMURI. Dacă debitele de intrare pe drumul principal. In ambele variante schema cuprinde o singură lucrare de artă (pasaj superior) şi un număr de patru bretele: două bretele directe (DD). b). respectiv cel de ieşire. . Se deosebesc două variante ale schemei generale: . întrucât raza de curbură de valoare redusă a buclei este mai adecvată pentru traficul ce vine de pe drumul secundar. Asigură toate legăturile între ramuri. se recomandă adoptarea variantei cu buclă de intrare pe drumul principal. Nod rutier în trompetă (foto). IV. însă capacitatea de circulaţie de pe drumul secundar este diminuată datorită prezenţei intersecţiilor la nivel. amplasate pe ramurile secundare. Vitezele curenţilor ce ies de pe drumul principal.cu buclă de ieşire de pe drumul principal (schema cu linie punctată). .cu buclă de intrare pe drumul principal (schema cu linie continuă). Nod rutier de tip romb.

formând între ele patru cadrane. care trebuie rezervată încă de la prima etapă. 70 km/h.240 Benonia Cososchi Fig. pe lungimea căreia se realizează diferenţa de nivel impusă de singura lucrare de artă. IV. Pentru bretelele semidirecte mâner de coş. c). Elementele geometrice în plan se referă la razele de racordare. Este un nod cu patru ramuri (fig. Nod rutier de tip romb. Elemente geometrice ale bretelelor. impunând viteze reduse. la ieşirea din drumul principal raza de racordare trebuie să fie de cel puţin 120 m. Acest tip de nod prezintă avantajul de a se putea realiza în etape. Nod rutier de tip treflă completă. 3. Intretăierile între curenţii de circulaţie se realizează pe sectoare de triere. Bretelele directe şi bretelele diagonale trebuie să asigure viteze de cca. care diferă în funcţie de tipul bretelei. folosindu-se inclusiv racordarea în plan cu arce de curbe progresive.26). Situaţia poate fi ameliorată prin amenajarea de benzi suplimentare. dar şi dezavantajul unei suprafeţe mari de teren. în profil în lung şi în profil transversal influenţează viteza de circulaţie a vehiculelor pe bretele. respectiv de viteza de proiectare necesară de asigurat. pe măsura solicitărilor curenţilor de circulaţie.2.25. IV.5. In fiecare cadran legăturile între ramuri se asigură prin câte o bretea directă (DD) şi câte o buclă (B). pe o singură directie sau pe ambele direcţii. care prezintă dezavantajul că sunt scurte.2. Elementele geometrice în plan. . colectoare-distribuitoare. pe cadrane aşezate alăturat sau în diagonală.

.. . lăţimea platformei se sporeşte corespunzător.1. Nod rutier de tip treflă completă. razele în plan sunt cuprinse între 30 m şi 75 m. In curbe. Lăţimea acostamentelor este de 1. lăţimea căiii se sporeşte cu supralărgirea e pentru fiecare bandă de circulaţie. însă numai 5 % dacă în zonă apare polei în mod frecvent. Trasee. Atunci când sunt necesare parapete pentru siguranţa circulaţiei.8 %. în mod curent adoptându-se raza de 50 m pentru cazul unei singure benzi de circulaţie şi de 60 m. IV. Razele de racordare verticală trebuie să corespundă vitezei de proiectare. în funcţie de spaţiul disponibil. Cap. pentru două benzi.26. declivitatea bretelelor este diferită. dar pot ajunge la 7 % dacă vehiculele grele sunt în proporţie de sub 15 %.0. Pentru bucle. In profilul în lung. pentru două benzi. IV 241 Fig. Rampele vor avea valoarea de cel mult 4 % dacă proporţia vehiculelor grele este mare. valorile minime fiind 400 m pentru racordări concave şi 800 m pentru racordări convexe.. lăţimea bretelelor va fi de 4 m pentru o singură bandă de circulaţie şi de 7 m. In profilul transversal.DRUMURI. după cum acestea sunt de ieşire de pe drumul principal (în rampă) sau de intrare pe drumul principal (în pantă).5 m. Pantele pot avea valori de 7.

In cele ce urmează se abordează primele două criterii. . Criterii social-administrative şi economice. asigurarea legăturii între centrele administrative şi între aceste centre şi localităţile subordonate.tehnice . Realizarea acestor obiective implică o anumită dinamică a traficului rutier. natural. dar cu costuri diferite. acordând chiar prioritate criteriului mediu înconjurător. care sub forma traficului de perspectivă serveşte la dimensionarea elementelor constructive ale căilor rutiere.1. care influenţează sau chiar determină modul de desfăşurare a traseului şi dimensionarea elementelor constructive. 1.deservirea localităţilor lipsite de legături cu alte căi de comunicaţie. Aceste criterii se referă la realizarea următoarelor obiective: . Existenţa acestor factori şi necesitatea obţinerii concomitente a unor costuri de investiţie şi de exploatare cât mai reduse impune ca proiectarea să aibă la bază studii tehnico-economice. . cu urmărirea permanentă a asigurării eficienţei economice. în cadrul cărora se compară variante şi soluţii pentru drumul în ansamblu sau pentru părţi componente. uman şi social).de mediu înconjurător (fizic. 1. . Sub unele aspecte aceste criterii se suprapun astfel încât inginerii moderni le gândesc concomitent.valorificarea obiectivelor turistice. .dezvoltarea cât mai omogenă a întregului teritoriu al ţării.social-administrative şi economice.STUDIUL TRASEULUI La proiectarea construcţiei de drumuri noi şi a modernizărilor de drumuri existente intervin mai mulţi factori. care toate îndeplinesc cerinţele tehnice de siguranţă şi confort a circulaţiei. Criteriile care stau la baza proiectării traseelor de drumuri sunt: . . CRITERII CARE STAU LA BAZA STABILIRII TRASEULUI.

precum şi poluării chimice şi acustice produsă de circulaţia autovehiculelor.costurile de investiţie şi costurile de întreţinere şi de exploatare a drumurilor. datorită lungirii traseului.1.1) se au în vedere: .raportul între traficul de tranzit. inclusiv a celor de legătură cu localităţile C. trecerea drumului prin localităţile intermediare. pentru alegerea traseului între două localităţi aflate la distanţă mare una de alta (A şi B din fig. Dacă traficul de tranzit este important. V. Varianta c. . 243 Ca exemplu. mai apropiată de linia călăuză. D şi E. Variante de traseu. mai ales atunci când drumurile de acces la localităţi sunt relativ scurte. Cap. C. V. generat de localităţile C. generat de localităţile A şi B şi traficul local. . desfăşurării traficului cu viteză redusă prin localităţi. traficurile generate de aceste localităţi sunt suficient de importante. precum şi circulaţia cu viteză mare. Fig. varianta de traseu raţională este cea care asigură distanţa cea mai scurtă între localităţile A şi B (varianta a). iar distanţa între localităţile de capăt nu se lungeşte prea mult. Se pot diferenţia mai multe variante de traseu. D şi E (varianta b) este varianta de exclus.DRUMURI. de trecere a traficului de tranzit prin vecinătatea localităţilor intermediare poate fi o soluţie optimă. Trasee. Dimpotrivă. V.D şi E.

Relief cu versanţi abrupţi. un traseu de drum nu se studiază pe lungimea integrală. care în mod obişnuit cuprinde mai multe variante. . m/km i L < 40 40…70 70…100 >100 Pante transversale. prin care drumul trebuie să treacă. traseele cuprind sectoare aparţinând mai multor tipuri de relief. şi prin valorile pantelor transversale (1/t). prin care drumul trebuie să treacă pot fi: . Desfăşurarea traseului este determinată şi de existenţa unor puncte sau zone obligatorii.2. cu înclinări mici. sau pe care drumul trebuie să le ocolească. Criterii tehnice. Criteriile tehnice au o pondere hotărâtoare în stabilirea traseului unei căi rutiere.244 Benonia Cososchi 1. L Tabelul V. conform tabelului V. . Criterii de relief. Ansamblul formelor de suprafaţă ce caracterizează o întindere de teren se numeşte relief.1.1. 1/t 1/30…1/15 1/15…1/5 1/5…3/1 3/1…10/1 Punctele extreme ale unui drum fiind în general îndepărtate. între care şi cele exprimate prin suma valorilor absolute a diferenţelor de nivel pe distanţa de 1 km. Punctele obligatorii favorabile. ci se separă în sectoare caracteristice. Din punct de vedere rutier.şeile. Tipul reliefului Uşor (şes) Mijlociu (dealuri mici) Greu (deluros muntos) Foarte greu (defileu) Caracteristicile reliefului Intinderi mari. Relief accidentat. 1. cu văi bine conturate şi depresiuni rare. volumul lucrărilor de terasamente şi lucrărilor de consolidări şi sprijiniri precum şi dimensiunile lucrărilor de artă. albii largi şi puţin adânci.intersecţiile cu alte căi de comunicaţie. cu văi şi râpe numeroase şi înguste. prin care se recomandă traversarea culmilor.punctele de traversare a cursurilor de apă.centre populate prin care drumul trebuie să treacă sau de care trebuie să se apropie. relieful poate fi clasificat pe baza caracteristicilor topografice ale zonei de desfăşurare a traseului. ∑ ( ∆H ) .2. deşi în ultimii 25 de ani s-au întâlnit şi situaţii când s-au impus criteriile de mediu înconjurător.1. văi numeroase şi adânci. urmând ca acestea să se îmbine într-o soluţie generală. . . ∑ ( ∆H ) . Caracteristicile reliefului influenţează desfăşurarea traseului şi elementele geometrice. defilee. Intinderi cu relief ondulat. Ca urmare.

în profil longitudinal prezintă declivităţi succesive de acelaşi sens.fiind adeseori adăpostite de masive muntoase traseele de vale sunt puţin expuse înzăpezirilor. de coastă. este drumul naţional DN 17 B care leagă Vatra Dornei de Poiana Largului (coada Lacului Izvorul Muntelui al hidrocentralei Bicaz). . având astfel un important rol social şi economic. 245 Zonele dificile sunt în mod obişnuit: zonele alunecătoare. Trasee. care de obicei sunt situate pe văi. Pentru reducerea numărului de traversări se recurge uneori la corectări ale albiei cursului de apă. Traseele de vale se pot desfăşura pe un singur mal (pe o singură parte a văii) sau pe ambele maluri. de traversare a văilor şi culmilor.2) se desfăşoară de-a lungul văilor şi prezintă următoarele avantaje: . situaţie în care pentru traversarea apei sunt necesare poduri şi podeţe. Un exemplu în acest sens. zonele inundabile şi zonele mlaştinoase. Cap. In raport cu relieful terenului se deosebesc următoarele tipuri caracteristice de trasee: de vale. Fig. în general mici. de culme. . 1. .vecinătatea râurilor face ca materialele pietroase necesare construcţiei drumului să fie mai ieftine. apropiate de panta medie a cursului de apă. Traseu de vale. V.deserveşte localităţi. coborând lent alături de râul Bistriţa pe lungimea de 89 km. succesiv.1. Astfel de trasee (fig.2.1.2. Trasee de vale. V. .DRUMURI. V.

iar izvoarele şi apele subterane sunt puţin frecvente.2. V. . care favorizează înscrierea unui traseu cu elemente geometrice favorabile. Trasee de culme.valori generoase ale elementelor geometrice ale traseului. situaţie de preferat datorită pantelor transversale mici şi lăţimilor suficient de mari ale acestora.privelişti frumoase pentru utilizatori datorită cotelor ridicate. conuri de dejecţie ale torenţilor şi văi transversale mai largi . După poziţia platformei în raport cu talvegul.a ). generoase. . V.însorire frecventă. drumul poate fi amplasat astfel (fig. când amplasarea traseului prezintă avantajul folosirii unui teren consolidat cu vegetaţie arborescentă. V. Adeseori însă. Fig. caracteristică necesară drumurilor turistice. .1.2. lacuri de acumulare) posibile a se executa.linie roşie cu pante şi rampe succesive. . dar de valori reduse.în albia majoră ( fig. în această zonă fiind prezente izvoare.246 Benonia Cososchi Aceste trasee trebuie să ţină seama de lucrările hidrotehnice (baraje. V.pe versanţii văilor (fig. pe platourile care despart bazinele hidrografice. . .3. .pe platforme superioare albiei majore (fig. 1. Astfel de trasee (fig. când intervin volume mai mari de terasamente şi lucrări de artă şi de consolidare a taluzurilor.3.b).4) se desfăşoară în lungul culmilor.c). deci condiţii de exploatare favorabile ca urmare a încălzirii rapide şi zvântării umezelii. înclinarea mare a versanţilor implică lucrări de sprijinire şi dificultăţi de execuţie.3): . Traseele de culme prezintă următoarele avantaje: .3.3. V.lucrări de terasamente de volum redus. urmărind în general cumpăna apelor şi trecând prin şei. V. care pot modifica esenţial condiţiile de proiectare. Poziţia platformei drumului faţă de talveg.

acestea sunt expuse timp mai îndelungat ceţurilor şi zăpezilor. In zonele muntoase. caracterizate în general prin pante reduse. . . V. traseul poate fi sinuos iar terenul este adeseori instabil. Cap. deoarece deplasări mici pe orizontală sau pe verticală atrag variaţii importante ale volumelor de lucrări şi ale costului construcţiilor.în cazul culmilor înguste şi cu denivelări importante. In zone de dealuri mici traseele de traversare a culmilor nu implică probleme deosebite. traseele de traversare a culmilor se caracterizează prin prezenţa lucrărilor de artă importante (tuneluri. . care oricum ar funcţiona deficitar.).1. poduri. Ultimele impun construcţia zidurilor de sprijin şi necesită un studiu detaliat al traseului şi al liniei roşii.nu deservesc localităţi.4. etc. Trasee.3. Fig. 247 Se menţionează şi următoarele dezavantaje: . .în cazul platourilor.DRUMURI. a profilurilor transversale mixte şi a serpentinelor.2. Traseu de culme. V. profilul în lung poate să impună terasamente relativ mari. acestea ne fiind situate pe culmi.în cazul culmilor cu cote ridicate. 1. Trasee de traversare a culmilor şi văilor. apar dificultaţi în asigurarea scurgerii apelor din precipitaţii. motiv pentru care se recurge uneori la înălţarea corpului drumului pentru a se putea renunţa la şanţuri.

248

Benonia Cososchi

La traversarea culmilor în zone muntoase (fig. V.5) se caută şeile cu cotele cele mai joase şi amplasamentele favorabile pentru traversarea prin tunel, variantele de traseu posibile fiind: - direct prin şa (traseul AFDCB), dacă declivităţile pot fi menţinute în limitele admise; - direct prin şa şi cu serpentine (traseul AFDCHB), dacă prin lungirea traseului datorită folosirii serpentinelor se pot asigura declivităţi mai mici. Se menţionează prezenţa restricţiilor de viteză datorită razei reduse a turnantelor serpentinelor; - pe la obârşia văilor (traseul AFDEB), când traseul este mai lung, dar terasamentele sunt mici, iar elementele geometrice în plan şi în profil în lung sunt convenabile; - prin tunel (traseul AFGB), soluţie recomandată în cazul culmilor înalte şi înguste (când se realizează o scurtare importantă a drumului), precum şi în cazul traseului înzăpezibil o lungă perioadă a anului, sau când trebuie evitată poluarea zonei. Varianta optimă se alege pe bază de sudii tehnico-economice.

Fig. V.5. Trasee de traversare a culmilor.

La traversarea văilor soluţiile de adoptat se diferenţiază în funcţie de relief şi anume: - traseu în zone cu relief accidentat; - traseu în zone de şes şi de dealuri mici. In zonele cu relief accidentat traseele posibile (fig. V.6) rezultă prin dezvoltarea traseului astfel:

DRUMURI. Trasee. Cap. V.

249

- pe versanţi, eventual folosind serpentine (traseul AFGHKB) şi traversarea cursurilor de apă prin punctele favorabile (fără confluenţe cu alte cursuri de apă) şi sub unghi mai mare de 70…80o ; - la cote mai ridicate, pe la obârşia văii (traseul ACDB), când acesta rezultă mai lung, dar podurile necesare sunt mai puţin importante şi terasamentele mai mici. Varianta optimă se alege pe bază de studii tehnico-economice. In zonele cu relief de şes şi dealuri mici traversarea văii se face cât mai direct, prin punctele favorabile, sub un unghi cât mai apropiat de unghiul drept, iar linia roşie se aşază cât mai la nivelul terenului înconjurător. In cazul văilor largi şi adânci (fig. V.7) traversarea poate deasemenea, să se facă direct, dar în zona fundului văii linia roşie trebuie coborâtă, obţinându-se astfel un pod mai puţin înalt, o micşorare a volumului terasamentelor şi o compensare longitudinală a lor.

Fig. V.6. Trasee de traversare a văilor în zone cu relief accidentat.

La traversarea zonelor depresionare se recomandă ca traseul să coboare lin, prin dezvoltarea pe maluri (fig. V.8), ceea ce conduce la sporirea lungimii, la micşorarea înălţimii terasamentelor şi a podurilor şi la evitarea unor condiţii hidrologice defavorabile pe durata exploatării.

250

Benonia Cososchi

Fig. V.7.Traversarea văilor largi şi adânci.

Fig. V.8. Traseu în zone depresionare.

1.2.2.4. Trasee de coastă. Astfel de trasee leagă două puncte aflate pe acelaşi versant (aceeaşi coastă) la cote diferite, situaţie întâlnită frecvent în cadrul traseelor de traversare a culmilor şi văilor, pe sectoarele la care curbele de nivel sunt cvasiparalele (fig. V.9). Ele se caracterizează prin prezenţa serpentinelor, a profilurilor transversale mixte şi a lucrărilor de sprijinire. 1.2.2.4.1.Probleme specifice. La studiul traseelor de coastă trebuie rezolvate următoarele probleme: - asigurarea declivităţilor maxime admisibile;

DRUMURI. Trase. Cap. V.

251

-

realizarea profilului transversal la un cost cât mai redus;

Asigurarea declivităţilor maxime admisibile se realizează frecvent prin abaterea traseului de la linia călăuză AB (fig. V.9), ceea ce conduce la adoptarea unui traseu sinuos, cu lungime sporită şi adeseori, cu viteză de proiectare diminuată datorită folosirii unor raze de racordare de valori mici. In funcţie de diferenţa de nivel între punctele A şi B, se adoptă un poligon de bază (ACDB) care permite racordarea aliniamentelor cu curbe interioare, sau un poligon de bază (AEFB) care impune racordarea cu curbe exterioare, sau combinaţii ale acestora. Problema realizării profilului transversal la un cost cât mai redus implică studii detaliate, deoarece costul lucrărilor de infrastructură depinde de panta transversală a versantului, de prezenţa frângerilor de pantă pe lăţimea amprizei şi de costurile specifice. Aşa cum rezultă din fig. V.10, volumele de lucrări, de terasamente şi de sprijiniri, depind sensibil de variaţii mici ale poziţiei axei în plan şi/sau ale diferenţei în axă şi de panta transversală.

Fig. V.9. Trasee de coastă.

Costurile minime ale lucrărilor de infrastructură se obţin în următoarele situaţii: - pentru pante transversale ale terenului de sub 1/3 şi platforma drumului de cca. 10 m, poziţia cea mai avantajoasă a liniei roşii este aceea pentru care volumele de săpătură şi cele de umplutură sunt practic egale, compensându-se în acelaşi profil; - pentru pante transversale de 1/3...2/3 este valabilă aceeaşi concluzie cu privire la poziţia liniei roşii, dar intervin şi zidurile de sprijin al căror cost specific este mai mare decât al terasamentelor; - în cazul versanţilor cu înclinare mare şi roci stâncoase poziţia optimă a liniei roşii este aceea care impune realizarea platformei în săpătură, iar stânca derocată este folosită ca material pentru construcţia drumului; - în cazul înclinărilor transversale mari şi a platformelor late ( cazul autostrăzilor) soluţia optimă din punct de vedere economic şi estetic este realizarea separării şi denivelării celor două căi unidirecţionale.

252

Benonia Cososchi

Fig. V.10. Volumele de lucrări pentru realizarea profilului transversal.

1.2.2.4.2. Serpentine. a).Elemente generale. Serpentinele sunt construcţii rutiere complexe, prin intermediul cărora se micşorează dimensiunile sau chiar se evită construirea unor lucrări de artă importante (tuneluri, viaducte), asigurându-se declivităţi în limitele valorilor admisibile, ca urmare a lungirii traseului prin amenajarea curbelor exterioare, amplasate în exteriorul vârfului de unghi ascuţit, de sub 40o al aliniamentelor, impunând schimbări ale direcţiei de mers apropiate de 400g. Amenajarea curbelor exterioare unghiului necesită: - introducerea aliniamentelor auxiliare, divergente; - introducerea vârfurilor de unghi şi a curbelor auxiliare; - introducerea curbei principale, cu unghiul de întoarcere de cel puţin

DRUMURI. Trase. Cap. V.

253

200g şi cu rază mică, de 20...40 m, ultima ingreunând desfăşurarea normală a circulaţiei şi impunând restricţionarea vitezei. Curbele şi aliniamentele intermediare ale serpentinelor asigură trecerea gradată de la viteza de circulaţie de pe restul traseului, la viteza de max. 20...30 km/h în curba principală (fig. V.11).

Fig. V.11. Alcătuirea serpentinei. Atât la curba principală cât şi la curbele auxiliare, pentru racordarea aliniamentelor cu arcele de cerc se folosesc arce de curbe progresive. Constituind sectoare de drum dificile, serpentinele se admit numai pentru drumuri cu viteza de bază de cel mult 60 km/h. b). Clasificarea serpentinelor. In funcţie de numărul curbelor auxiliare şi de poziţia centrelor lor de curbură faţă de axa drumului, care se adoptă în scopul adaptării în condiţii optime, a traseului la relieful local, se deosebesc: - semiserpentine (fig. V.12.a), care au un singur aliniament auxiliar şi o singură curbă auxiliară; - serpentine de categoria I-a (fig. V.12.b), la care centrele de curbură ale celor două curbe auxiliare se află de aceeaşi parte a axei drumului. In funcţie de elementele geometrice ale curbelor auxiliare, aceste serpentine pot fi simetrice sau asimetrice; - serpentine de categoria a II-a (fig. V.12.c), la care centrele de curbură ale celor două curbe auxiliare se află şi de o parte şi de cealaltă a axei drumului. c).Elementele geometrice ale serpentinelor. Conform normelor româneşti (STAS 863-85), pentru proiectarea serpentinelor se au în vedere valorile limită prezentate în tabelul V.2. In fig. V.13 se prezintă modul de corelare a elementelor geometrice în profil în lung cu elementele geometrice în plan. Raza curbei principale de numai 20...40 m, impune adoptarea declivităţii de maximum 3,5 %.

Amplasarea serpentinelor.2. d).legarea curbei principale cu aliniamentele iniţiale. de cel mult 3.în apropierea unghiurilor ascuţite se aşază curba principală.254 Benonia Cososchi Fig. .5 m în axa drumului). . Categorii de serpentine. 1:500 sau mai mare) existând întotdeauna mai multe variante. Operaţiunea se desfăşoară în etape.studiul traseului prin metoda axei zero. pentru a se realiza lucrări de artă şi lucrări de terasamente cât mai reduse (debleuri pentru ramura din amonte şi rambleuri pentru ramura din aval). având raza R admisă şi urmărind suprafeţele cu înclinare transversală mai redusă (unde curbele de nivel sunt mai rare). stabilindu-se aliniamentele poligonului de bază (aliniamentele iniţiale) care fac între ele unghiuri mai mici de 40o (vârfurile E şi F din fig. V. pe planuri la scară mare (cca.12. astfel: .. Amplasarea serpentinelor se efectuiază prin încercări.9). . Intersecţia acestora cu Tabelul V. prin folosirea aliniamentelor auxiliare ce fac între ele unghiul β . V.

. 60.curbe auxiliare Lungimile C.55 65... în m Lungimile de supraînălţare. pentru: ...675 40.5 4..70 25 50..420 435. între punctele de tangenţă teoretice ale curbelelor principale consecutive când între acestea: .. ale curbelor succesive (apropiate) Distanţa.260 ...60 85.. în m.315 30. pentru: . km/h Viteza de bază...40 15 25.... ls.curbe auxiliare Raza arcelor de cerc..5... 97.55 70 35 50 40 3.curbe auxiliare.40 30 25.0..45 35 30. V..valori minime.5. în m..convexe (cale unică).. ale curbelor auxiliare Lungimile minime .. lp. în % . ..75 105...5.... 1 2 3 4 5 Elemente geometrice şi parametri II Viteza de proiectare a drumului. în m...0 Nr..convexe (benzi separate prin insule) Lungimea.nu sunt curbe auxiliare. în m.40 70 40..70 40 50. .5 1000 1300 1000 82.curbe auxiliare fără arc de cerc intermediar Lungimile de convertiresupralărgire. ale arcelor de cerc cu raza R+∆R.40 115 95 85 80 95 40 80 110 55 60 40 3. lcs.5 30 20 40 20.165 260. crt.35 40...45 20 30.265 270... . pentru: . în m: . 162.5 Clasa tehnică a drumului III IV 40 20 40 20.160 140. în m. .. în m. .concave. în km/h.curbe principale.5 1000 1000 800 45..0 6 7 8 9 10 11 12 13 85.30 50 25 50 25 3... . ..35 60 30 50 40 3...valori excepţionale Raze minime ale racordărilor verticale.30 30.DRUMURI. Trase.sunt două curbe auxiliare 60 30 60 30. 75.benzi separate prin insule Pasul de proiectare. . a aliniamentelor intermediare (între punctele de tangenţă teoretice)..valori excepţionale Declivităţi în curbele principale...440 36.90 155. în m Distanţele minime de vizibilitate.0 500 500 300 27.. pentru: ..valori minime ..195 170.40 70 30. ale arcelor de clotoidă. ...curba principală. Cap..cale unică ... în m: .. 255 V 25 20 40 20.este o singură curbă auxiliară..40 70 65.curbe principale...5 500 800 500 32.

V. b. pentru a obţine aliniamente intermediare mai lungi. Fiind cunoscut faptul că terasamentele înalte ridică probleme de stabilitate pe amplasament. b).13. . V. conform fig. urmând verificarea lor sub următoarele aspecte: . V. V.14. comparând diferenţa de nivel ∆H’ între extremităţile serpentinei pe linia terenului.256 Benonia Cososchi Fig. deplasând curba principală spre exteriorul vârfului de unghi. V. V.2.distanţa minimă necesară Fnec între ramurile serpentinei (care este de exemplu. Dacă ∆H’ > ∆H serpentina trebuie lungită.stabilirea razei curbelor auxiliare. cu diferenţa de nivel ∆H. implică realizarea unui profil în lung sumar.12. necesitând lucrări de consolidare şi de artă mai .a) sau recurgând în ultimă instanţă. trebuie să aibă valori conform pct. .lungimea aliniamentelor intermediare. 13 din tab. ţinând seama că se vor folosi şi arce de curbe progresive.13).12) ale curbelor auxiliare. . necesar pentru evaluarea înălţimilor maxime de săpături şi umpluturi şi a volumelor de lucrări. care după caz. aliniamentele iniţiale determină vârfurile de unghi ( V1 şi V2 din fig. la folosirea unui zid de sprijin (fig. pentru a permite amenajarea curbelor. V. între aceleaşi puncte. Se obţin astfel forme şi elemente geometrice preliminare ale serpentinelor.volumul şi costul lucrărilor.elementele geometrice ale liniei roşii (fig.14. cu puţin mai mare decât distanţa V1V2 între vârfurile de unghi ale curbelor auxiliare).Corelarea plan-profil în lung în cazul serpentinelor. pe linia proiectului. pentru a permite realizarea platformei drumului folosind taluzuri cu înclinarea obişnuită 1/m şi 1/n (fig. .

datorită structurii sale geologice.pentru asigurarea vizibilităţii. Fig.. Terenul pe care se desfăşoară traseul unui drum influenţează stabilitatea amplasamentului.2. .2. Foarte importante sunt şi următoarele lucrări: . în principal în raport cu apa. recomandându-se eliberarea spaţiului între ramurile serpentinelor.2. dar întotdeauna trebuie plecat de la elementele cunoscute (impuse) şi anume: . Un astfel de calcul diferă în funcţie de soluţiile adoptate. metodele de construcţie a terasamentelor. Trase.DRUMURI. 1. se recomandă ca înălţimea maximă a acestora să nu depăşească 3. . Ca urmare. 1. . V.unghiul U dintre aliniamentele iniţiale.5 m în axa drumului. V. precum şi costul Construcţiei drumului. geotehnice. Cap.raza R a curbei principale. hidrogeologice şi geotehnice.1.drenarea apelor subterane.pentru siguranţa circulaţiei. la stabilirea amplasamentului trebuie să se aibă în vedere criterii (condiţii.colectarea şi evacuarea apelor din precipitaţii. . Criterii geologice. Acestea sunt hotărâtoare în cazul traseelor care se desfăşoară pe versanţi. permeabilităţii la apă a diverselor straturi şi caracteristicilor rocilor componente. considerente) geologice. unde se înregistrează frecvent fenomene de lunecare datorită prezenţei . 257 importante şi mai costisitoare. în vederea trasării acestora. Distanţa minimă necesară între ramurile serpentinelor. Criterii geologice. Odată aleasă varianta definitivă se efectuiază calculul exact al elementelor geometrice ale serpentinelor. .. hidrogeologice. constând în principal în construcţia parapetelor de tip greu pe partea de drum în rambleu.14.distanţa F între ramurile serpentinei. inclusiv prin suplimentarea suprafeţelor defrişate.2.

a rupturilor sub formă de praguri. a căror suprafaţă este acoperită cu vegetaţie arborescentă.15. prin drenarea apelor subterane şi micşorarea cantităţii de apă infiltrată (creşte forţa F). a cărei valoare este minimă la nivelul patului impermeabil. . Fig. care constituie plane de alunecare. dar şi de caracteristicile rocii. când se poate produce alunecarea straturilor şi amplasamente favorabile (b).b) şi a celor în debleu. Micşorarea riscului de pierdere a stabilităţii se obţine prin micşorarea volumelor de terasamente (scade forţa T). a arborilor înclinaţi. Intre acestea se diferenţiază: .a) componenta T paralelă cu versantul.grohotişuri. lipsa vegetaţiei. V.16). Sporirea valorii forţei F se poate obţine prin evitarea infiltrării apelor de pe versant ca urmare a construcţiei unui şanţ de gardă la baza rambleului. prezenţa intercalaţiilor de argilă. Există astfel amplasamente defavorabile stabilităţii (a). Lunecarea drumurilor pe versanţi. alternând cu straturi impermeabile. a greutăţii acestuia poate să depăşească forţa de frecare F. Se recomandă amplasarea drumului doar pe grohotişurile stinse şi ocolirea pe la bază a celorlalte două tipuri. care după gradul de mobilitate sunt: active. Prin construcţia unui rambleu (fig. acoperite cu vegetaţie ierboasă şi tufăriş. în curs de stingere. pierderea stabilităţii este favorizată de secţionarea stratului geologic şi sporirea infiltrării apelor din precipitaţii. In zone de munte se întâlnesc frecvent roci „mobile”.15. acestea constituind puncte sensibile pentru amplasarea drumurilor. a izvoarelor.258 Benonia Cososchi straturilor de roci permeabile la apă. V. ca de exemplu. caracterizate prin mişcarea continuă a materialului pietros din alcătuire şi ca urmare. Astfel de terenuri se recunosc după aspectul exterior. stinse. La amplasarea drumurilor pe terenuri stâncoase stabilitatea este influenţată de mărimea unghiului de înclinare şi de direcţia straturilor geologice (fig. V. In cazul profilurilor transversale mixte (fig. de culoare verde închis. caracterizat oprin prezenţa ondulaţiilor neregulate.15. precum şi a vegetaţiei specifice. V.

când albia torentului este stabilă.straturi acvifere freatice.16.straturi acvifere de adâncime. apa circulând în zona inferioară. Criterii geotehnice. Apele subterane se întâlnesc sub următoarele forme: . când se impune executarea de lucrări de amenajare şi regularizare a scurgerii.izvoare. cât şi comportarea în exploatare a structurii rutiere. Stabilitatea amplasamentului pe terenuri stâncoase stratificate.DRUMURI. favorizând apariţia alunecărilor sau prăbuşirilor datorită fenomenelor carstice.2. Cap. producând fenomene carstice.2. care din punctul de vedere al mobilităţii materialului din care sunt constituite se diferenţiază în: conuri active. 1. a direcţiei. Fig. al căror nivel este influenţat de precipitaţiile atmosferice. drumul amplasându-se pe malul opus conului de dejecţie. Este vorba de regimul apelor subterane care influenţează atât stabilitatea terenului. . acestea putând avea nivel liber sau nivel ascensional (artezian). . 1. Criterii hidrogeologice. vitezei şi debitului scurgerii. acestea putând fi agresive faţă de rocile cu care vin în contact.2. Stabilirea regimului apelor subterane implică cunoaşterea nivelului acestora (în corelaţie cu intensitatea precipitaţiilor atmosferice). Se referă la cunoaşterea naturii şi a caracteristicilor fizico-mecanice ale pământurilor şi rocilor aflate pe amplasamentul drumului. „drenată” a conului.2. V.2. precum şi a compoziţiei chimice a apelor. înmuind pământul de fundare. acestea putând fi folosite . . pe care le dizolvă.ape care circulă în roci fisurate.3. Trase. 259 . conuri de drenare. datorită ascensiunii capilare şi îngheţului. a stratificaţiei rocilor din vecinătatea stratului acvifer. Amplasarea drumului depinde de importanţa acestuia şi se face: fie prin traversarea torentului în zona de vârf a conului de dejecţie. când albia torentului nu este stabilă. torentul „lucrând” pe toată suprafaţa conului. V.conuri de dejecţie (de evacuare) ale torenţilor. fie prin ocolirea torentului.

3%.0 m/s se formează valuri capilare. precum şi la construcţia straturilor rutiere (în anumite condiţii). exprimat prin probabilitatea (P. . nivelul apelor extraordinare (NAE) şi după caz. 1. Inălţimea terasamentelor trebuie să depăşească cu cel puţin 0. de durata de funcţionare a construcţiei ( permanentă sau provizorie) şi de condiţiile de exploatare a construcţiei (condiţii normale sau speciale). dimensiunile şi metodele de punere în lucrare. de lungimea de undă L şi înălţimea H (fig. a deschiderii şi înălţimii acestora. la stabilirea lucrărilor de consolidare a taluzurilor.1.3.18). In cazul traseelor de drumuri amplasate de-a lungul sau transversal cursurilor de apă. la stabilirea eventualelor lucrări de apărări de maluri şi corecţii de cursuri de apă. etc. .2. fiind necesare pentru stabilirea amplasamentului podurilor şi podeţelor.0%.3% şi 3. cărora le determină forma.. însoţită de ridicarea hr şi coborârea hc (fig. înălţimea valurilor. probabilitatea este de 0. bălţi.. Fig. Inălţimea valurilor se stabileşte tot prin prelucrarea statistică a datelor din observaţii pe perioade îndelungate. care depind de: viteza vântului. Debitul maxim se stabileşte prin prelucrarea statistică a datelor din observaţii pe perioade îndelungate. se produce spargerea finală a valurilor. V. V. în funcţie de importanţa drumului (naţional sau local).260 Benonia Cososchi în terasamente.17.5m înălţimea hr de ridicare a valurilor. La mal. Pentru construcţii permanente pe drumuri naţionale. pentru un anumit grad de asigurare. Valorile probabilităţii variază între 0. Acestea privesc regimul apelor de suprafaţă (cursuri de apă. Aceasta depinde în principal de viteza vântului astfel: .0 m/s se formează valuri caracterizate prin formă regulată. %) ca acesta să fie depăşit în interval de 100 de ani. durata de acţiune a vântului. elementele de ordin hidrologic necesare de cunoscut sunt: debitul maxim. adică debitul respectiv va apărea o dată la 333 de ani.dacă viteza vântului este de 0. denumite valuri de hulă (libere). având aspectul unei încreţiri uşoare a suprafeţei apei. exploatate în condiţii speciale. Criterii hidrologice. lacuri.). V. suprafaţa luciului de apă pe care acţionează vântul. la fixarea liniei roşii în zone inundabile sau de băltire a apelor din precipitaţii. adâncimea apei.dacă viteza vântului depăşeşte 1.5. Valuri de hulă.17).

versanţi. durată şi frecvenţă.2. Trase. care trebuie să fie cel puţin egală cu grosimea stratului de zăpadă din zona drumului. medii lunare şi medii anuale. V. de la faţa inferioară a consolidării. pentru evitarea înzăpezirii. se recomandă orientarea sectoarelor de drum în debleu după direcţia apropiată de cea a vânturilor dominante în timpul iernii.4. Foarte importante sunt durata şi debitul apelor mari din dezgheţul de primăvară. determină înălţimea rambleurilor mici. Precipitaţiile zilnice. V. regimul precipitaţiilor. caracterizate prin grosime. care apar la ridicarea valurilor şi subpresiunile. Valurile acţionează asupra taluzurilor prin presiunile şi vitezele dezvoltate la ridicare şi coborâre. In condiţiile climatice din ţara noastră. In acelaşi scop este oportună şi folosirea obstacolelor naturale existente. acestea fiind influenţate de: direcţia vânturilor dominante.DRUMURI. precum şi eşalonarea în timp şi condiţiile executării lucrărilor de construcţie. realizând galerii peste care poate trece avalanşa. Regimul îngheţului. caracterizat prin indicele de îngheţ (oC x zile) şi prin adâncimea de îngheţ determină măsurile necesare de luat pentru evitarea degradărilor din îngheţ-dezgheţ (aşezarea liniei roşii la o anumită cotă în raport cu . fără să afecteze drumul. determină amplasamentul şi dimensiunile lucrărilor de scurgere a apelor. boturi de deal. inclusiv regimul de îngheţ.18. regimul de temperatură. Zăpezile. Subpresiunile trebuie anulate de greutatea consolidării. frecvenţă şi prin perioada şi intensitatea viscolelor. precum: păduri. 1. modul de amenajare şi de consolidare a taluzurilor. unghiul dintre axa drumului şi direcţia vântului dominant trebuie să fie de sub 30o. inlusiv al zăpezilor. Criterii climatice. motiv pentru care acestea trebuie consolidate. 261 Fig. In acest scop. în care scop versantul se terasează (pentru împrăştierea şi chiar oprirea avalanşelor) sau se acoperă drumul cu copertine. durată. care apar la retragerea valurilor. Criteriile climatice se au în vedere la alegerea variantelor de traseu. diferenţiate în lichide şi solide (zăpadă) şi caracterizate prin intensitate. Ridicarea şi coborârea valurilor la mal. Cap. Pentru zonele de munte trebuie definite sectoarele cu pericol de producere a avalanşelor. Pentru dimensionarea consolidărilor se consideră presiunile dinamice.

. care poate fi de exemplu. acesta condiţionând adoptarea elementelor geometrice (de exemplu în cazul poleiului) şi chiar tipul de sistem rutier şi de îmbrăcăminte rutieră. fiind exprimaţi în diferite unităţi de măsură. Indicatori tehnici. ceea ce înseamnă luarea în consideraţie a unor indicatori tehnici şi a unor indicatori economici. petroliere. etc). cu referire la modul de trecere (prin sau pe lângă acestea). precum şi costurile de întreţinere a drumului şi costurile de exploatare (cele pentru desfăşurarea circulaţiei) pentru o anumită perioadă.poziţia faţă de localităţi. evitarea infiltrării apelor din precipitaţii la nivelul patului sistemului rutier. . Prin variante se înţeleg soluţiile posibile care apar la proiectarea unui drum.5. toate îndeplinind condiţiile de siguranţă şi confort al circulaţiei. când se referă numai la un sector. COMPARAREA TEHNICO-ECONOMICĂ A VARIANTELOR. terenuri miniere. sau parţiale. Ca urmare ei nu pot constitui un criteriu de .1. Temperaturile maxime şi minime anuale şi cele medii lunare.). Variantele se compară sub aspect tehnic şi sub aspect economic. folosirea pământurilor negelive în terasamente. când se referă la întreg traseul.necesitatea încrucişării drumului cu alte căi de comunicaţie. ca de exemplu: . 1. împreună cu precipitaţiile definesc regimul de umiditate şi temperatură pe durata exploatării drumului. durata de serviciu a îmbrăcămintei.prezenţa terenurilor cu valoare ridicată ( rezervaţii naturale. etc. Criterii speciale. Indicatorii tehnici (mai denumiţi şi naturali) au caracter eterogen. permiţând intersecţii denivelate sau la acelaşi nivel. In afara criteriilor prezentate la stabilirea traseului unui drum pot interveni şi criterii cu caracter local. terenuri construite.262 Benonia Cososchi nivelul apelor subterane. care trebuie să se facă sub unghiuri cât mai apropiate de unghiul drept. Variantele pot fi totale. pentru stabilirea eficienţei economice a diverselor variante trebuie considerate costurile de investiţie. Construcţiile rutiere având durată de serviciu mare. necesită realizarea legăturilor cu aceste localităţi în condiţiile impuse de planurile de sistematizare. 2.2. impune devierea traseului şi ocolirea . plantaşii de viţă de vie sau de pomi fructiferi. 2.

Cap.2. Pentru drumuri.DRUMURI.2. . fiind aceiaşi pentru toate ramurile economiei naţionale. se produc cheltuieli pe o perioadă îndelungată de timp.3.CE). .2 Varianta este cu atât mai bună cu cât valoarea indicatorului este mai redusă. 2. Iu = Ii Li V. exprimat în t x km pe durata de serviciu. Trebuie însă ca valoarea indicatorului să fie comparată şi cu valorile plafon recomandate pentru diverse categorii de drumuri. generate de: . în km. Indicatori economici. fiind necesară completarea studiului prin aplicarea metodelor de decizie multicriteriale şi cu indicatori economici. In cazul investiţiilor rutiere volumul traficului fiind acelaşi. 2. Indicatorii economici. sunt comparabili între ei.înfiinţare/construire (cheltuieli de investiţie .Investiţia specifică (Is). rezultă că eficienţa investiţiei pentru fiecare variantă „i” depinde direct de valoarea Ii a investiţiei . Dintre aceştia se menţionează: 2. Is = I Q V. 2. Trasee.1. amplasate în diverse condiţii de relief.funcţionare/exploatare (circulaţia mijloacelor de transport . ca şi pentru oricare altă construcţie.2. mai denumiţi şi valorici. Cheltuielile echivalente.V. Acest indicator este definit prin raportul dintre costul investiţiei Ii şi lungimea Li a variantei.2. Indicatorii tehnici îmreună cu unităţile de măsură şi cu unele observaţii se prezintă în tabelul V.I). Se exprimă în lei/t x km. Investiţia unitară (Iu).2.3. în mod obişnuit pe durata de serviciu a îmbrăcămintei drumului. Indicatorul este definit prin raportul dintre costul investiţiei I şi volumul traficului net Q. Se exprimă în lei/km. 263 comparaţie unitar.1 Eficienţa economică a investiţiei este cu atât mai mare cu cât Is are valoare mai redusă.

posibilităţi de achiziţionare. m idem m tip m3 ∑U n i 8 9 10 11 Suprafeţe de teren Materiale de construcţii m2 t. dat de raportul Lv/L Se calculează cu relaţia: 2 3 4 km km % Declivitatea medie ponderată.idem -Se calculează cu relaţia. lianţi.Se completează cu raportul procentual între lungimea lor şi lungimea L. m R m ed = . etc . .lungime totală. cu valoare ≥1. deschidere . Se referă la lungimea reală (efectivă) Este important coeficientul de spor a lungimii. .Se calculează cu cu relaţia: U med = nr. . 1 Denumire indicator Viteza de proiectare Viteza de bază Viteza restricţională Lungimea traseului.) .durata achiziţionării.lung. . nr.idem .tehnologia de execuţie . L Lungimea virtuală.serpentine .. exprimată prin raportul procentual la lungimea traseului.264 Tabelul V. Umed 7 Lucrări de artă: poduri podeţe ziduri de sprijin.tipul de folosinţă (agricol. Rmed număr nr.lungime totală. oţel.unghiul mediu între aliniamente. dm dm = 5 Declivitatea maximă sau excepţională % ∑d i ⋅ l pi L Se completează cu lungimea sectoarelor având declivitate maximă sau excepţională şi cu raportul procentual între aceasta şi lungimea L. Lv Benonia Cososchi Unitate de măsură km/h Observaţii Are importanţă lungimea de drum cu restricţie de viteză. ° . . . etc. debleu.. . adâncime.cu raza minimă /excepţ. pe km plane sau denivelate -tip: rambleu. Intersecţii cu alte căi de comunicaţie Terasamente g 200 π ⋅ ∑ ( 200 − U ∑C i i ) . lung. lungime pe km. m3 .raza medie. -dimensiuni: înălţime.agregate.volume compensate. crt. 6 Curbe în plan: .total şi pe 1 km drum .lung. etc.. pe categorii.3 Nr.

Calculul cheltuielilor anuale de exploatare.4 în care: CEa şi CIa sunt cheltuielile anuale de exploatare.3. depinzând de distanţa parcursă. în km. uzura pneurilor. In aceste cheltuieli sunt cuprinse: consumul de carburanti şi lubrifianţi. în km/oră.2. In aceste cheltuieli sunt cuprinse: salariile conducătorilor autovehiculelor. etc) au durate de serviciu diferite şi în general mari (de exemplu. etc. întreţinerea şi reparaţiile curente ale vehiculelor.3 Dintre acestea.. în costul total nu mai intervin cheltuielile pentru reparaţii capitale. diferenţiate pe criteriul cheltuielilor unitare. proprii fiecărei grupe „i” de vehicule. Trasee. CT = I + CE + CI + CR V. cfi – cheltuieli unitare fixe. Cap..CR). Cum această durată este în mod obişnuit. este de 8.întreţinere (a drumului – CI). mai redusă decât durata de serviciu a diverselor părţi componente ale drumului. cvi – cheltuieli unitare variabile.10 ani. Varianta optimă este aceea pentru care cheltuielile echivalente sunt mai reduse. Cheluielile anuale de exploatare (CjEa ). pentru grupa „i” de vehicule. . 2. s-a adoptat ca perioadă de calcul a cheltuielilor repartizate în timp. 15 ani pentru o îmbrăcăminte asfaltică de tip permanent). în lei/veh.V. calculat cu relaţia: Cech = I + Tn(CEa + CIa) V. Se defineşte astfel indicatorul denumit cheltuieli echivalente pe durata normată de recuperare a investiţiei.. în anul „j” de pe durata normată de recuperare a investiţiei.x km. Calculul este similar pentru fiecare variantă care se supune comparării. amortismentul vehiculelor.5 în care: Lv este lungimea virtuală a variantei considerate. îmbrăcăminte. generate în anul „j”. x oră. se calculează cu relaţia: n c j ⎛ j C Ea = 365 ⋅ Lv ⋅ ∑ (MZA)i ⋅ ⎜ c vi + fi ⎜ Vi i =1 ⎝ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ V. Intrucât diversele părţi componente ale unui drum (terasamente. 265 . lucrări de artă.DRUMURI. mai mult sau mai puţin uniform.1. în lei/veh. . în afară de cheltuielile de investiţie. celelalte sunt repartizate în timp. respectiv de întreţinere.reparaţia capitală ( pentru menţinerea diverselor părţi componente ale drumului în stare de funcţionare eficientă .numărul de grupe de vehicule. reparaţiile capitale ale vehiculelor. Vi – viteza medie de circulaţie a vehiculelor din grupa „i”. regia organizaţiei transportatoare. n . (MZA)ji – intensitatea medie zilnică anuală a traficului de vehicule din grupa „i”. prin circulaţia mijloacelor de transport pe drumul considerat. durata normată de recuperare a investiţiei (Tn) care pentru investiţiile din transporturi.

2.. Valorile acestui coeficient sunt prezentate în tabelul V. Tabelul V. R.b..00 ' 2..3.5 V.63. K ε . Kl – pentru efectul lăţimii drumului.70. ' Valorile coeficienţilor K εm se prezintă în cele ce urmează.1. Pentru situaţii particulare mai pot interveni şi următorii coeficienţi de corecţie: Kt – pentru efectul circulaţiei în zone urbane.3.. Ks – pentru efectul stării de viabilitate a suprafeţei de rulare.2.. Se observă că valorile coeficientului sunt cu atât mai mari cu cât raza curbei este mai redusă.. km/oră Raza curbei.2.4.1. Calculul coeficienţilor de corecţie K ε . Coeficientul K d . Kk – pentru efectul depăşirii capacităţii de circulaţie.2.60 1.3..coeficienţi de corecţie supraunitari.03 >800 1. mijlocii şi grele) pentru diverse valori ale declivităţii.7 în care: m este numărul de tronsoane.70..125 1.. Relaţia generală pentru calculul coeficienţilor de corecţie K ε este: Kε = 1 m ' ⋅ ∑ K εm − 1 ⋅ l m L 1 ( ) V...3. Kc – pentru efectul curbelor traseului..250 1..a. Lv = L ⋅ 1 + ( ∑ K ) = L(1 + K ε d + Kc + Ks + Kl ) V.63 60 125.1. Pentru calculul lungimii virtuale a variantei ce se studiază se foloseşte relaţia. Calculul lungimii virtuale.5 în funcţie de raza curbelor în plan şi vitezele de circulaţie în curbe.3. în condiţiile unei proporţii importante de vehicule grele. de lungime lm fiecare.2. aflate pe lungimea variantei.1. .2..800 1.6 în care: L este lungimea variantei de drum.37.3.. care ţin seama de efectul rezistenţelor de mers ε asupra cheltuielilor unitare variabile şi anume: Kd – pentru efectul declivităţilor..1.266 Benonia Cososchi 2... Valorile acestui coeficient se prezintă în tabelul V. caracterizate prin ' coeficientul de corecţie K εm . Se menţionează că valorile coeficienţilor ţin seama de efectul cumulat al rampelor şi pantelor. în funcţie de categoria de vehicule (uşoare... în km.13.5.37 80 250. Kb – pentru efectul lipsei benzii suplimentare la circulaţia în rampă.70 40 60.400 1. ' 2. Coeficientul K c . în m K’c 25 22.3.13 100 400.

DRUMURI. Trasee. Cap.V.

267

Tabelul V.4.
Declivitatea, d,% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Coeficieţi K’d pentru categoria de vehicule uşoare mijlocii grele 1,0 1,0 1,0 1,01 1,05 1,15 1,02 1,15 1,35 1,03 1,30 1,60 1,05 1,50 1,90 1,13 1,65 2,25 1,23 1,85 2,65 1,36 2.10 3,10 1,52 2,35 3,60 1,70 2,70 4,20 1,90 3,20 4,90 2,20 3,80 5,70 2,60 4,50 6,90

2.2.3.3.c. Coeficientul K’s. Valorile acestui coeficient se dau în tabelul V.6 în funcţie tipul îmbrăcămintei, starea suprafeţei de rulare şi viteza de circulaţie. Este de reţinut că pentru viteza de 50 km/h, coeficientul K’s are valori minime.

Tabelul V.6
Viteza, km/h Imbrăcăminţi asfaltice permanente, Pietruiri semipermanente şi din beton de ciment Starea suprafeţei de rulare Foarte Bună MediRea Foarte Bună Medibună ocră rea ocră 1,80 1,81 1,82 1,84 1,86 1,93 2,05 1,37 1,38 1,40 1,42 1,44 1,51 1,66 1,15 1,17 1,19 1,21 1,23 1,32 1,47 1,03 1,05 1,07 1,10 1,13 1,24 1,42 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 1,23 1,03 1,07 1,11 1,14 1,18 1,10 1,16 1,21 1,26 1,22 1,28 1,37 1,37 1,46 1,55 Pietruiri şi drumuri de pământ Rea 2,16 1,81 1,62 -

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2.2.3.3.d. Coeficientul K’l Valorile acestui coeficient se dau în tabelul V.7, în funcţie de lăţimea părţii carosabile. Tabelul V.7
Lăţimea căii, m

K’l

≤ 5,00 1,55

5,50 1,32

6,00 1,18

6,50 1,09

7,00 1,00

268

Benonia Cososchi

2.2.4. Termenul de recuperare a investiţiei.
Termenul (durata) efectiv , exprimat în ani, pentru recuperarea investiţiei I, se calculează cu relaţia:
Tr = I + E1 − E 2 E Ea + E Ia V.8

în care: E1 este efectul economic al imobilizării fondurilor de investiţie; E2 – efectul economic rezultat prin darea parţială în funcţiune a obiectivului de investiţie; EEa – economii anuale la cheltuielile de exploatare, ca urmare a condiţiilor de circulaţie imbunătăţite; EIa – economii anuale la cheltuielile de întreţinere a drumului. Durata efectivă de recuperare a oricărei investiţii trebuie să fie cel mult egală cu durata normată de recuperare, ceea ce se exprimă prin relaţia:
Tr ≤ Tn V.9

Cu cât Tr are valoare mai redusă cu atât varianta de traseu este mai bună. Relaţiile de calcul pentru componentele relaţiei V.5 se prezintă în continuare. 2.2.4.1. Componenta E1.
E1 = E n [I1 (T i − 0 ,5 ) + I 2 (T i −1 − 0 ,5 ) + .... + I i (T1 − 0 ,5 )] V.10

în care: En este coeficientul normat de eficienţă a investiţiilor la nivelul economiei naţionale. En≈ 0,15; I1, I2...Ij – fondurile de investiţie repartizate pentru diverşii ani ai investiţiei, ∑ Ii = I ;
T1, Ti-1...Ti – duratele de imobilizare a fondurilor de investiţie pentru diverşii ani pe durata construcţiei; 0,5 – coeficient mediu de rectificare a cheltuielilor, în ipoteza că acestea se efectuiază în mod uniform pe durata fiecărui an.

2.2.4.2. Componenta E2. Dacă prin modul de eşalonare a construcţiei şi a fondurilor de investiţie corespunzătoare, unele părţi de lungime li din lungimea L a drumului se dau în exploatare mai devreme, se reduce efectul imobilizărilor E1 cu valoarea E2, care se calculează cu relaţia:
E2 = En ⋅ I ⋅

∑l
L

i

V.11

DRUMURI. Trasee. Cap.V.

269

2.2.4.3. Componenta EEa. Dacă cheltuielile de exploatare anuale, în anul j, pentru variantele de traseu A şi B, sunt corespunzător CjEaA şi CjEaB, economiile la cheltuielile de exploatare anuale sunt:
j j j E Ea = C EaA − C EaB

V.12

Valorile CjEaA şi CjEaB se calculează cu relaţia V.8, în care se introduc lungimile virtuale corespunzătoare LvA şi LvB. 2.2.4.4. Componenta EIa. Dacă cheltuielile de întreţinere anuale, în anul j, pentru variantele de traseu A şi B, sunt corespunzător CjIaA şi CjIaB, economiile la cheltuielile de întreţinere anuale între cele două variante sunt:
j j j E Ia = C IaA − C IaB

VII.13

Valorile CjIaA şi CjIaB se calculează cu relaţia V.5, în care se introduc lungimile efective corespunzătoare LA şi LB şi costul specific de întreţinere pentru un kilometru de drum, în anul j, cjIa:
j j C Ia = L ⋅ c Ia

V.14

3. ETAPELE DE STUDIU AL TRASEULUI.
Studiul traseelor rutiere se desfăşoară în mai multe etape, succesive şi interdependente, după cum urmează: documentarea; studiul pe hărţi şi pe planuri; recunoaşterea pe teren; studiile pe teren; elaborarea documentaţiei.

-

3.1. Documentarea.
Această etapă constă în culegerea informaţiilor şi datelor referitoare la criteriile ce determină alegerea traseului de drum şi anume: - hărţi şi planuri întocmite la diverse scări, necesare cunoaşterii atât a ansamblului regiunii, cât şi a elementelor de detaliu pentru zona localităţilor, pentru zonele cu relief accidentat, pentru punctele de traversare a cursurilor de apă

270

Benonia Cososchi

importante şi a căilor de comunicaţie terestre, pentru amenajările hidrotehnice sau turistice, etc.; - studii de sistematizare existente sau în curs de elaborare, referitoare la regiunea şi localităţile ce vor fi deservite de calea rutieră, cuprinzând şi diversele amenajări (agricole, industriale, energetice, hidrotehnice, turistice, căi de comunicaţie terestre, etc.); - hărţi, studii şi informaţii privind natura geologică, hidrogeologică, hidrologică şi climatică a regiunii în care se va amplasa calea rutieră; - informaţii şi date privind de sursele locale de materiale de construcţie şi de energie, posibilităţile de folosire pe durata construcţiei a căilor existente de căi de comunicaţie terestre, posibilităţile de recrutare a forţei de muncă, posibilităţile de organizare a şantierelor. Toate datele şi materialele astfel culese se ordonează, urmărindu-se transpunerea lor în cât mai mare măsură, pe hărţile şi planurile ce se vor folosi în etapa următoare.

3.2. Studiul pe hărţi şi planuri.
Se folosesc două categorii de hărţi, diferenţiate după scara la care sunt întocmite şi după scopul în care sunt folosite, astfel:

3.2.1. Hărţi pentru studii preliminare.
Pentru studii preliminare, când este suficientă o examinare de ansamblu, se folosesc hărţi la scară mică, 1:100000, 1:50000 sau 1:25000, pe care relieful este reprezentat prin curbe de nivel şi care cuprind şi poziţia în plan a localităţilor, a căilor de comunicaţie terestre, a amenajărilor industriale, agricole, etc., a cursurilor de ape, a pădurilor, etc. Pe astfel de hărţi, în care formele de relief sunt prezentate sumar, se stabilesc şi se marchează: - configuraţia reliefului de-a lungul liniei călăuză generală (linia dreaptă care uneşte punctele extreme ale traseului); - punctele obligatorii sau recomandate, din apropierea liniei călăuză generală, prin care drumul poate să treacă (şei, puncte favorabile de traversare a cursurilor de apă sau a căilor de comunicaţie terestre, localităţi, etc.) sau pe care drumul trebuie să le ocolească (localităţi, zone mlăştinoase, zone alunecătoare, rezervaţii naturale, etc). Prin unirea a astfel de puncte se obţin liniile călăuză parţiale, care constituie direcţiile de desfăşurare a variantelor posibile ale traseului; - pe direcţiile variantelor posibile ale traseului se delimitează sectoarele de traseu cu încadrare conform tipului de relief ( de vale, de culme, etc.); - în scopul recunoaşterii şi marcării pe hărţi şi planuri la scări mai mari, fiecare variantă de traseu se reperează faţă de puncte fixe precum: puncte geodezice, căi de comunicaţie, construcţii importante, etc.

DRUMURI. Trasee. Cap.V.

271

3.2.2. Hărţi pentru continuarea studiilor.
Odată schiţate variantele posibile ale traseului, pentru aprofundare, se continuă studiile pe hărţi şi planuri la scară mai mare, astfel: scara 1:20000...1:5000, pentru zone cu relief mai plat şi scara 1:5000...1:1000 pentru zone cu relief accidentat sau cu populaţie densă. Modul de desfăşurare a studiilor depinde de tipul de relief al zonei: - pentru zone cu relief plat, de şes sau puţin ondulat, la fixarea traseului se au în vedere punctele obligatorii cele mai apropiate de linia călăuză, la care trebuie să se ajungă sau care trebuie ocolite, adoptându-se valori generoase pentru elementele geometrice (raze de racordare mari, declivităţi mici, etc.); - pentru zonele cu relief puternic ondulat sau accidentat, de deal şi de munte, traseele se stabilesc folosind metoda axei zero. Axa zero este linia continuă, cu declivitate constantă (impusă de proiectant) care este aşternută la suprafaţa terenului urmărind inflexiunile curbelor de nivel, neimplicând lucrări de trerasamente. Studiul prin metoda axei zero se efectuiază pe sectoare ale variantelor de traseu, comparând înclinarea terenului pe direcţia liniei călăuză dt, cu declivitatea maximă admisibilă da (adoptată în funcţie de viteza de proiectare). Din comparaţie pot să rezulte două situaţii: • dacă d t ≤ d a traseul se va desfăşura practic pe direcţia liniei călăuză, cu foarte mici abateri; • dacă d t > da, traseul se va abate de la linia călăuză, lungindu-se cu atât mai mult cu cât înclinarea terenului este mai mare. Adoptând pentru declivitatea drumului o valoare de studiu das cu puţin mai mică (cu 0,5%...1,0%) decât declivitatea maximă admisibilă, traseul se va desfăşura pe văile transversale liniei călăuză, eventual folosind serpentine. Un exemplu de folosire a axei zero se prezintă în fig. V.19. Distanţa l între curbele de nivel (lungimea pasului axei zero) se stabileşte în funcţie de echidistanţa e a curbelor de nivel şi de declivitatea adoptată pentru studiu das:
l = e ⋅ 100 d as V.15

Din cauza inflexiunilor pe care le prezintă axa zero aceasta nu poate constitui un traseu de drum, motiv pentru care se înlocuieşte cu aliniamente (AV1, V1V2...), unghiuri (U1, U2...) şi curbe (C1, C2...), operaţiune denumită geometrizarea axei zero. Variantele de traseu astfel obţinute trebuie să respecte cel puţin următoarele condiţii: să fie cât mai scurte (cât mai apropiate de linia călăuză); curbele de racordare a aliniamentelor să aibă raza R ≥ Rmin; lungimea aliniamentelor între două curbe consecutive (de ex. Te1Ti2...) să permită amenajarea în plan şi spaţiu a curbelor succesive.

272

Benonia Cososchi

Pentru variantele de traseu se întocmesc profiluri în lung sumare şi profiluri transversale în punctele dificile (declivităţi mari, raze mici, terasamente mari, etc.) care se folosesc la îmbunătăţirea locală a traseului şi la compararea variantelor.

Fig. V.19. Linia călăuză. Axe zero. Variante de traseu.

3.2.3. Folosirea tehnicii moderne.
Pentru căi rutiere importante (autostrăzi, etc.), care se desfăşoară pe un teritoriu întins şi geografic eterogen, la studiile preliminare, de alegere a culoarului de desfăşurare a variantelor şi la studiile de mediu aferente, se pot folosi produsele unor tehnici moderne, sub formă de imagini, aşa cum sunt teledetecţia spaţială prin satelit şi fotografia aeriană. 3.2.3.1.Teledetecţia prin satelit. Pentru obţinerea de imagini ale Terrei se utilizează frecvent trei sateliţi (Landsat, Spot şi ERS-1) care, cu o frecvenţă stabilită (16 zile şi 26 zile), trec

se localizează (se recunoaşte) pe teren fiecăre variantă schiţată şi aprofundată pe hărţi şi planuri şi se coroborează cu datele suplimentare.pentru varianta/variantele astfel alese se stabilesc: situaţia ocupării terenurilor din zona viitorului drum şi modalităţile de achiziţionare a acestora.3. Fotografii aeriene. Imaginile din satelit au un cost ridicat în comparaţie cu documentele cartografice. In final. precum şi modificările planimetrice eventual apărute în intervalul scurs de la data elaborării hărţilor şi planurilor folosite. Pentru înregistrarea imaginilor se folosesc aparate (captori) de tip radiometru. pentru informaţii privind vegetaţia. ocazie cu care se realizează următoarele: . independent de limitele administrative. hidologice şi hidrogeologice. Produsele teledetecţiei sunt disponibile sub formă: numerică (benzi magnetice). 3. etc. trebuie hotărâte şi susţinute ca fiind corespunzătoare una sau două variante.V. Trasee. acoperind o mare parte din suprafaţa planetei.1:25000. Cap.3. conform autorizaţiilor de survol. Au un cost foarte ridicat în cazul misiunilor speciale şi sunt disponibile în tiraje reduse. seturi de fotografii (în alb-negru şi în color). pentru informaţii topografice). acestea urmând să fie studiate în detaliu. Variantele de traseu schiţate şi aprofundate în etapele precedente trebuie recunoscute pe teren.2. Recunoaşterea pe teren. urmărindu-se îmbunătăţirea variantelor propuse. . comportarea lucrărilor de artă existente. filme. pentru diverse lungimi de undă ( vizibil.2. . .) şi modul pancromatic (o singură bandă cu spectru larg. luate din avion sub formă de imagini stereoscopice. geologia. Dacă imaginile din satelit pot acoperi aproape toată suprafaţa planetei. infraroşu.. Scara imaginilor este 1:500000. ele putând fi folosite la nivelul studiilor de prefezabilitate şi a studiilor de fezabilitate.DRUMURI. situaţia terenurilor alunecătoare. localizarea depozitelor şi gropilor de împrumut pentru materiale de terasamente. fotografiile aeriene pot acoperi suprafeţe limitate.. hidrografia. etc. 273 deasupra aceluiaşi punct (suprafaţă de 185 x 185 km sau de 60 x 60 km pentru imagini tridimensionale). 3. au scara variind între 1:200000 (pentru studierea unui teritoriu întins) şi 1:10000 sau mai mare (pentru studierea unui fenomen local). umiditatea solului.se confruntă datele culese în cele două etape de studiu precedente cu situaţia de pe teren şi totodată se culeg date suplimentare privind condiţiile climatice. Ele permit completarea sau aducerea la zi a cartografiei (ocupării terenului) unei zone şi se folosesc la elaborarea studiilor de fezabilitate.. renunţarea la unele variante sau chiar studierea altora. radar) şi diverse tehnici : baleiajul multispectral (fotografierea aceleiaşi zone geografice în mai multe benzi spectrale. Fotografiile aeriene (în alb-negru şi în color).

V. B1. sursele de materiale locale şi de utilităţi (apă.puncte fundamentale. V. prin operaţiile interdependente şi succesive de trasare şi pichetare. puncte suplimentare folosite în cazul aliniamentelor lungi. întocmit în funcţie de volumul şi complexitatea lucrărilor. In cazul modernizărilor şi reabilitărilor de drumuri. studiile de teren au ca scop materializarea pe teren a variantei alese. a profilului longitudinal şi a profilurilor transversale ale drumului. aceste puncte definesc poligonul AV1V2B. După caz. marginile şi axa altor căi de comunicaţie terestră intersectate. hectometrii şi kilometrii traseului. legături la căi ferate şi drumuri existente. de nivelment. V. Oe1. capetele şi/sau axa lucrărilor de artă. puncte intermediare de îndesire. Trasarea şi pichetarea. Studiile pe teren se efectuiază de către echipe complexe. alcătuite din ingineri.4. Prin trasare se înţelege poziţionarea şi însemnarea pe suprafaţa terenului a punctelor (picheţilor) necesare pentru întocmirea planului de situaţie. geologi.20 sunt marcate numai punctele specifice curbelor: Oi1. etc. vârfuri de unghi.4. puncte care asigură continuitatea axei în zonele lipsite de vizibilitate. tehnicieni şi muncitori care trebuie să respecte un grafic calendaristic. Se1. a măsurătorilor topografice (măsurări de distanţe şi de unghiuri). etc. B2). utilaje şi unelte şi de productivitatea acestora. etc. energie electrică.274 Benonia Cososchi punctele care necesită ridicări topografice şi sondaje geotehnice detaliate. având rolul de a descrie cât mai complet înflexiunile acesteia şi linia terenului în axă.).20. numit poligon de bază). aşezate astfel încât distanţa între ele să fie mai mică de 50 m în aliniament şi R/10 în curbe. cu această ocazie se elaborează planuri de detaliu având rolul de a permite efectuarea unor modificări în scopul îmbunătăţirii variantei alese. care care pot fi: punctele de capăt ale drumului proiectat. Studii pe teren. 3. de dotarea cu instrumente de măsurare. alcătuind „scheletul” drumului. distanţate la maxim 500 m între ele şi numite direcţionali (în fig. pentru definitivarea poziţiei lor şi fixarea poligonului de bază (fig. situate pe axa drumului.puncte curente. (în fig.1. Si1. această operaţie constă în identificarea punctelor fundamentale şi efectuarea cu precizia necesară.20). . Te2. când trasarea a fost precedată de studii pe hărţi şi planuri cu curbe de nivel. topometri. sau maxim 50 m în curbe având raza mai mare de 500 m. 3. localizarea organizărilor de şantier. etc. de ridicări topografice de detaliu în zona lucrărilor de artă şi a terenurilor instabile.. In cazul drumurilor noi. Aceste puncte sunt de două categorii: . când trasarea nu a fost precedată de studii pe hărţi şi planuri deoarece direcţia generală a traseului este . Efectuate după cele trei etape preliminare. Ti2. de examinare geologică şi geotehnică a amplasamentului.

3. adică se materializează pe teren. Odată stabilită poziţia diverselor puncte acestea se pichetează.1. punctul geometric materializându-se printr-un cui cu floarea lată.20. V. 275 cunoscută.20 cm sau borne din beton.cu ţăruşi din lemn sau cuie metalice.DRUMURI.. bătut în ţăruş.1. având o muchie teşită pe care se scrie cu vopsea rezistentă la apă. până la nivelul (la rasul) pământului (fig. în mod diferit în funcţie de categoria punctului.21). etc. se pune problema ca distanţa între acestea să fie astfel aleasă . punctul de bisectoare.V.0 m şi diametrul de 15. . Fig.21. Poligonul de bază şi picheţii pe traseul unui drum.. Fig. stabilirea traseului se face numai prin recunoaşterea pe teren. Materializarea punctelor curente prin ţăruşi. Pentru trasarea axei drumului în curbe se stabileşte poziţia diferitelor puncte de pe axă în raport cu poziţia unor puncte cunoscute şi anume: punctele de tangenţă cu aliniamentele.4. V. prin adaptarea la situaţia existentă. Ţăruşii se infig în pământ prin batere. determinându-se poligonul de bază. Intrucât distanţa între două puncte consecutive de pe curbă se măsoară pe coardă şi nu pe arc. Cap.2.5. direct la faţa locului... în funcţie de consistenţa pământului. pentru punctele fundamentale. Pentru identificare se înfige un ţăruş lateral. Trasee. care asigură durabilitatea până la construcţie.cu stâlpi din lemn având lungimea de 1. pentru celelalte puncte. V. Metode de trasare a curbelor. După materializarea acestor puncte este deschis frontul de lucru pentru trasarea şi pichetarea punctelor curente şi în continuare. vârful de unghi. executarea celorlalte operaţiuni. astfel: . denumirea pichetului.

V..i.17 . datorită erorii de perpendicularitate. Fig. 2x. In acest sistem orice punct Mi pe curba arc de cerc se defineşte prin coordonatele carteziene xi şi yi. .. Metoda are două variante: . (a). direcţia tangentei la curbă şi raza curbei.a. de vizibilitate şi de precizia dorită a se realiza.x).4.22.1. 3.1. Pentru curbe la drumuri această condiţie este respectată dacă lungimea arcului este de maximum R/10 sau maximum 50 m.276 Benonia Cososchi încât diferenţa între lungimea arcului şi lungimea corzii să fie neglijabilă. Metoda ordonatelor pe tangentă (fig. Variantele metodei ordonatelor pe tangentă In cazul variantei cu abscise având raţie de creştere constantă relaţiile de calcul ale ordonatelor yi sunt: (R − y i )2 de unde: = R 2 − (i ⋅ x ) 2 2 V.varianta „cu abscise având raţie de creştere constantă” ( x. Metoda consideră drept axe de coordonate rectangulare.) Această metodă se aplică în cazul terenurilor plate.22. fără denivelări importante şi cu vizibilitate asigurată din punctele de tangenţă spre vârful de unghi. Poziţia punctelor intermediare pe curbă se poate stabili prin mai multe metode. Nu este recomandată pentru curbele care au rază mare şi unghi la vârf mic deoarece pentru ordonatele de valori mari (dar oricum de sub 50 m) pot apare devieri de la poziţiile corecte ale punctelor.. V.varianta „cu arce egale” (b). cu originea în punctul de tangenţă.16 y i = R − R 2 − (i ⋅ x ) V. aplicabile în funcţie de relief.

Cap.1.23 3. Fiind o metodă expeditivă aceasta este folosită frecvent mai ales pentru trasarea curbelor pe terenuri cu relief accidentat. In cadrul acestei metode orice punct i de pe curbă este definit prin unghiul polar δ i (cuprins între tangentă şi coarda punctului) şi raza polară ri (distanţa între punctul de tangenţă şi punctul considerat).4. c să δ = 1 200 ⋅ ⋅c 2 π ⋅R V.1.b. ceea ce îngreuiază kilometrarea. ceea ce se exprimă prin relaţia: c = π ⋅R ⋅ δ 200 = C R ≤ 2 n 10 V.DRUMURI. Metoda coordonatelor polare. unde i = n. Trasee. dar cu vizibilitate asigurată pe direcţiile puncte de tangenţă .26 . adică: V.23). In acest caz coordonatele xi şi yi se calculează cu ajutorul funcţiilor trigonometrice. adică: δi =i ⋅δ = i ⋅ ϕ 2 ri 1 ⋅ având valoarea: 2 R V. Unghiul polar este jumătate din unghiul la centru corespunzător.vârf de unghi (fig. c să fie cel mult R/10. V.18 V.22 yB V. sin (i ⋅ δ ) 2 fie cel mult R/10.19 V.24 Raza polară ri rezultă din relaţia: sin(i ⋅ δ ) = r i = 2 R. coordonatele sunt: x B = R ⋅ sin 200 − U 2 200 − U ⎞ ⎛ = R ⎜1 − cos ⎟ 2 ⎝ ⎠ V.V 277 Această variantă a metodei prezintă dezavantajul că nu dă şi lungimile corespunzătoare ale arcelor.21 Pentru punctul B. Din acest motiv este preferată varianta „cu arce egale”.25 Unghiul δ = ϕ se stabileşte din condiţia ca arcul de cerc subîntins. folosind relaţiile: y i = R [1 − cos (i ⋅ δ )] x i = R ⋅ sin(i ⋅ δ ) 1 200 − U ⋅ n 2 V.20 în care unghiul: δ = este stabilit din condiţia ca arcul de cerc subîntins.

23..4.Vn. Metoda constă în împărţirea curbei într-un număr de curbe auxiliare. Metoda coordonatelor polare. V.278 Benonia Cososchi Fig. Această metodă se foloseşte pentru trasarea curbelor în spaţii înguste sau lipsite de vizibilitate precum: zone clădite. trebuie ca bisectoarele curbelor auxiliare să nu depăşească spaţiul îngust în care se poate . stabilite astfel încât vizele de la un vârf ajutător la următorul să fie posibile şi deasemenea. 3. rambleuri înalte. V2.1. tuneluri. V. etc. prezentând avantajul că trasarea se face din aproape în aproape (fig..1.c. V. Fig. debleuri adânci.24). de mărime egală şi definite de vârfurile ajutătoare V1. Metoda tangentelor succesive.24. Metoda tangentelor succesive.

Fig. Problema se reduce la trasarea unui număr de curbe de lungime mică. Sistemul de axe de coordonate folosit are originea în punctul B’. 3.V 279 desfăşura trasarea.1.30 Măsurătorile trebuie efectuate cu atenţie deoarece erorile se cumulează. iar punctele trasate să fie suficient de apropiate pentru a reda corect forma curbei. V. foarte îndepărtat sau lipsit de vizibilitate din punctele Ti şi Te.25.1. având raza egală cu raza R a curbei ce se trasează şi elementele caracteristice date de relaţiile: 200 − U n U' T ' = R ⋅ ctg 2 ⎞ ⎛ ⎟ ⎜ 1 B ' = R⎜ − 1⎟ ⎟ ⎜ U' ⎟ ⎜ sin 2 ⎠ ⎝ C R ' C = ≤ n 10 U ' = 200 − V. Cap.d.29 V. Această metodă se aplică atunci când vârful V este inaccesibil. Trasee. Metoda coordonatelor pe coardă. .25). V. iar pe spaţiul dintre coarda TiTe şi arcul de cerc nu există obstacole.28 V.27 V.DRUMURI.4. Metoda coordonatelor pe coardă. cu axa absciselor după direcţia coardei TiTe şi axa ordonatelor după direcţia bisectoarei unghiului U (fig.

Abscisa xM se alege. Nivelmentul longitudinal Cunoscând cota terenului în punctul de staţie (CTS) se calculează cota planului de viză (CPV) prin măsurarea înălţimii h. De regulă.280 Benonia Cososchi In acest sistem de axe de coordonate un punct oarecare M pe curbă este definit de coordonatele xM şi y’M.26. Operaţiunile de nivelment se efectuiază după ce se materializează punctele curente din axa drumului. Cota Ci a fiecărui punct se stabileşte scăzând din cota planului de viză diferenţa de nivel hi măsurată. iar ordonata y’M se calculează cu ajutorul triunghiurilor OB’Te şi OM’M. V.26. V. 3. deoarece eroarea .2. Se diferenţiază: nivelmentul longitudinal şi nivelmentul transversal. nivelmentul se leagă la ambele capete de borne de reper ale nivelmentului general sau de alţi reperi ficşi din apropiere ( clădiri. 3.). Schema nivelmentului şi calculul cotelor sunt prezentate în fig. pentru siguranţă.2. Nivelmentul longitudinal. Nivelmentul. stâlpi de înaltă tensiune.31 Se poate folosi şi relaţia: 200 − U ⎞ ⎛ ' 2 2 y M = y B − y M = R ⎜1 − cos ⎟ − R − xM 2 ⎝ ⎠ V.4. folosind relaţia: ' 2 y M = OM ' − OB ' = R 2 − x M − R ⋅ cos 200 − U 2 V.4.32 Pe măsură ce traseul este pichetat se efectuiază operaţiunile de nivelment. etc. Fig. Nivelmentul longitudinal este un nivelment de precizie.1. aceasta raportându-se la nivelmentul general al ţării (faţă de nivelul mării) sau la un plan de comparaţie arbitrar ales. Nivelmentul longitudinal constă în determinarea altitudinii (a cotei) fiecărui punct pichetat pe axa drumului.

2.50 m sau mai mult.27. V.. pentru fiecare pichet de pe axa drumului.3 km lungime. 3. sau după direcţia razei de curbură în curbe (fig.V 281 comisă într-un punct de staţie se transmite la toate punctele următoare. se determină cu ajutorul cotei cunoscute din axă şi a diferenţelor de nivel măsurate. 3. de prezenţa unor elemente care trebuie poziţionate.. orientate perpendicular pe axa drumului.a).2.4..DRUMURI. Fig.4. Cotele terenului pe partea stângă şi pe partea dreaptă a axei. la . Reperarea. Nivelmentul transversal se efectuiază după nivelmentul longitudinal şi are drept scop determinarea formei terenului în sens transversal axei.27. Cap. Trasee.27. prin repetarea operaţiilor. V. reperarea punctelor principale ale traseului se efectuiază pentru a permite retrasarea sigură şi cât mai lesnicioasă a acestora. Folosind cotele şi distanţele astfel determinate se poate desena linia terenului în profil transversal. Incheind studiile pe teren. pe aliniamente scurte. pentru fiecare examinându-se şi localizându-se erorile (care trebuie să fie în limita erorilor admise). Ca urmare. V. de lăţimea platformei şi de înălţimea/adâncimea terasamentelor. Nivelmentul transversal.3. nivelmentul se efectuiază pe sectoare de 1. Lungimea aliniamentelor scurte diferă în funcţie de înclinarea transversală a terenului. Nivelmentul transversal..b). de 20. pentru puncte situate la distanţe ce se măsoară faţă de aceasta (fig.

28.). document tehnic foarte important. în scopul evaluării costului acestor lucrări. Costul terasamentelor reprezintă o parte neneglijabilă. suprafeţe de teren ocupate de drum. etc. care fac parte din „scheletul” drumului.282 Benonia Cososchi începerea construcţiei (după unul sau mai mulţi ani de la reperare). situate în apropiere (fig.. Succesiunea punctelor reperate şi modul de reperare a lor. suprafeţe de taluzuri ce trebuie protejate sau consolidate în diferite moduri. CALCULUL TERASAMENTELOR. împreună cu direcţia Nord. etc. prin distanţe şi unghiuri.a).28. executate în scopul realizării infrastructurii drumului având structura. chiar importantă din costul total al unui drum nou şi anume: . umpluturi. Reperarea traseului de drum. 4. transporturi de materiale pentru terasamente. V. stabile. V. Terasamentele reprezintă totalitatea lucrărilor cuprinzând pământuri şi alte roci dezagregate. faţă de cel puţin trei repere fixe. Punctele de capăt şi direcţia drumului se poziţionează cât mai sigur. Fig.b). Elemente generale. Vârfurile de unghi.28. distanţe de transport. care se predă executantului (constructorului) de către proiectant.1. V. se pot repera prin cel puţin două repere fixe (fig. Prin calculul terasamentelor se înţelege calculul cantităţilor de lucrări de terasamente: săpături. forma şi dimensiunile conform normelor în vigoare şi proiectelor de execuţie. 4. se includ în tabelul de reperi. inclusiv materiale artificiale de umplutură (deşeuri industriale.

Metode exacte. din profilul transversal tip.2. 4. Calculul suprafeţei profilurilor transversale.diferenţa în axă (cota de execuţie). dreptunghiuri şi trapeze). . respectiv distanţele a1 şi a3.cotele şi distanţele ce determină linia terenului.1.DRUMURI. X şi Z. respectiv pantele taluzurilor 1/m şi 1/n şi pantele terenului p1 şi p3 şi folosind relaţiile: ..2. în funcţie de importanţa/volumul lucrării şi de tehnologiile de execuţie aplicabile. Profilul transversal se desenează cunoscând următoarele: .60 % în zone de munte. ale şanţului şi înclinările taluzurilor. din profilul în lung. cunoscând înclinările dreptelor ce se intersectează.1. .20 % în zone cu relief de şes. Poziţia punctelor A şi M. Aceste metode se aplică pentru terenuri la care costul lucrărilor este ridicat. Se diferenţiază: metode exacte şi metode aproximative.29). eventual modul de amenajare a platformei în curbe şi cota fundului şanţului. de formă geometrică regulată (triunghiuri.calculul volumului terasamentelor. în funcţie de faza de proiectare (studii sau proiect de execuţie). V. suprafaţa şanţului (rigolei) şi a sistemului rutier calculându-se separat. Deasemenea.calculul suprafeţei profilurilor transversale şi a lăţimii amprizei şi taluzurilor. Q. se determină prin calcul. Pentru calculul suprafeţei profilurilor transversale şi adeseori necesar. . 4. a suprafeţei taluzurilor. Metoda suprafeţelor elementare.elementele geometrice ale platformei (lăţimi.1. respectiv punctele P. 50..calculul mişcării terasamentelor (a materialelor pentru terasamente). calculul lăţimii taluzurilor şi amprizei se folosesc mai multe metode. . Cap.. a suprafeţelor de teren ocupate de calea rutieră. fiind deci necesară o evaluare cât mai exactă. dimensiunile şi volumul terasamentelor influenţează soluţiile ce se adoptă în cadrul proiectelor. 4. pante transversale). cu ajutorul liniilor verticale duse prin punctele în care se schimbă înclinarea liniei proiectului şi a liniei terenului (fig. obţinute în etapa studiilor pe teren. Metoda are la bază împărţirea suprafeţei profilului transversal (cuprinsă între liniile poligonale a proiectului şi a terenului) în suprafeţe elementare. Pentru calculul cantităţilor de lucrări este necesară parcurgerea succesivă a următoarelor etape: .V 283 - 10.. Trasee.2.

. distanţa a fiind cunoscută.2. V. Metoda suprafeţelor elementare Distanţele a2 respectiv a .37 V.29.1..38 Calculul suprafeţelor se face separat pentru săpătură şi pentru umplutură. cunoscută în două variante (a coordonatelor carteziene şi .34 h − a3 ⋅ p3 1 XL − XX ' = = 9 n a3 a3 de unde: a3 = h10 1 + p4 n V.35 V. 4. Această metodă. h9 reprezintă diferenţele dintre cotele proiectului şi cotele terenului în punctele de frângere a pantelor.33 V. Lăţimile taluzurilor.2. de rambleu şi de debleu t r = AB = t d = LM = a1 m2 +1 = a1 ⋅ 1 + tg 2 α = a1 ⋅ cos α m a3 n2 +1 = a3 ⋅ 1 + tg 2 β = a3 ⋅ cos β n V. de trecere la rambleu la debleu. Inălţimile h1.. se determină din ∆EFR şi ∆FGS care sunt asemenea. Metoda coordonatelor.36 Fig.284 Benonia Cososchi 1 BN + NN ' h + a1 ⋅ p1 = = 1 m a1 a1 de unde: a1 = h1 1 − p1 m V.a2 pentru punctul F.

fiind aplicabilă atunci când se dispune de programe de calcul automat.39 După efectuarea operaţiilor aritmetice din paranteze rezultă: S= 1 ( x 4 y 3 − x 3 y 4 − x 2 y 3 + x 3 y 2 − x 1 y 2 + x 2 y 1 − x 4 y 1 + x1 y 4 ) 2 V.30). V. Fig.V 285 a coordonatelor polare) este suficient de laborioasă.31. Trasee.DRUMURI. Metoda coordonatelor carteziene Conform schiţei suprafaţa profilului transversal este dată de relaţia: S = C ' CDD ' − CC ' BB ' − B ' BCC ' − A' ADD ' = ( ) ( ) ( ) ( ) ⎡(x 3 + x 4 )(y 3 − y 4 ) − (x 3 + x 2 )(y 3 − y 2 ) −⎤ ⎥ 1⎢ = ⎢− (x 2 + x1 )(y 2 − y 1 ) − (x 4 + x1 ) y 4 − y 1 ⎥ = 2⎢ ⎥ ⎣ ⎦ ( ) V.31.38. V. Exerciţiu de memorare tehnică pentru relaţia V. folosind regula: suprafaţa profilului transversal este egală cu jumătate din diferenţa între suma produselor coordonatelor luate după săgeţile ascendente şi suma produselor coordonatelor luate după săgeţile descendente. . faţă de un sistem de axe de coordonate (fig. Calculul suprafeţei implică stabilirea prealabilă a coordonatelor carteziene xi şi yi pentru toate punctele ce definesc conturul suprafeţei profilului transversal. Cap.40 Această relaţie se poate obţine cu ajutorul exerciţiului de memorare tehnică prezentat în fig. V. Se prezintă varianta coordonatelor carteziene. Fig.30. V.

1. b). Relaţiile de calcul.pentru taluzuri (ambele taluzuri ale profilului): tr = 2 mhr m2 +1 = 2 mhr ⋅ = 2 m 2 + 1 ⋅ hr cos ϕ m V. 32.2. Se consideră că atât terenul cât şi platforma sunt orizontale. debleu. sunt: .286 Benonia Cososchi 4.2.41 V. V. Metoda algebrică. Se adoptă notaţiile conform schiţelor din fig. profilurile transversale vor fi simetrice şi numai de rambleu şi de debleu.2. în care scop se folosesc relaţiile: . 4.44 .42 In tabelele pentru calculul profilurilor transversale adeseori se calculează concomitent şi lăţimile taluzurilor şi amprizelor. a).pentru suprafeţe: Sr = B + Ar B + B + 2 hr ⋅ hr = ⋅ hr = B ⋅ hr + m ⋅ hr2 2 2 B + Ad 2 Sd = 1 ⋅ hd + 2 s = B1 ⋅ hd + n ⋅ hd + 2 s 2 V.46 .pentru amprize: Ar = B + 2 m ⋅ hr Ad = B1 + 2 n ⋅ hd V.43 V.45 t d = 2 n 2 + 1 ⋅ hd V. rambleu. Calculul suprafeţelor prin metoda algebrică. Această metodă stă la baza întocmirii tabelelor pentru calculul profilurilor transversale şi se aplică în cazul terenurilor practic orizontale sau cu înclinare redusă în sens transversal.2. Ca urmare. Metode aproximative. 32. Fig. V.

Metode grafice. 34.1. la scară.V 287 4.2.2. V. V.. respectiv B1.46 folosite în metoda algebrică se înlocuiesc cu abace (fig.2. Cap.2. 33.. . al treilea termen. a cărei pantă depinde de lăţimile B. Această metodă este expresia grafică a metodei algebrice. care poate fi mai scăzută. Relaţiile de calcul V. Trasee. Fig. V. Metoda abacelor. Abace pentru calculul suprafeţelor de rambleu (a) şi debleu (b). este o constantă.34. a amprizelor sau a celor două taluzuri. V. Dacă nu se dispune de un program de calcul automat.34). Relaţiile pentru calcul amprizelor atât pentru profiluri de rambleu cât şi de debleu.V.41. în care pentru diferenţele în axă hr şi hd aşezate în ordonată se citesc pe abscisă. valorile suprafeţelor. termenul al doilea reprezintă ecuaţia unor parabole a căror formă depinde de înclinările taluzurilor (prin intermediul m şi n). 4. iar precizia. reprezintă ecuaţiile unor drepte care trec prin origine. Pentru întocmirea abacelor trebuie să se observe următoarele: In relaţiile pentru calculul suprafeţelor primul termen reprezintă ecuaţia unei drepte care trece prin origine. este suficientă şi în acord cu ipotezele iniţial adoptate. reprezintă ecuaţiile unor drepte. înclinarea lor depinzând de înclinările taluzurilor prin intermediul m 2 + 1 şi n + 1 (fig. care taie axa absciselor la distanţele B.DRUMURI.2.2. respectiv 2n (fig. atât pentru profiluri de rambleu cât şi de debleu.b).a). 2s (secţiunea rigolelor). Relaţiile pentru calculul lăţimilor celor două taluzuri. respectiv B1 de origine şi a căror înclinare depinde de 2m. depinzând de exigenţa operatorului.33 şi V. iar în cazul profilurilor de debleu. metoda abacelor este mai expeditivă în comparaţie cu metoda algebrică.

rezultă că. în cm. V. Conform relaţiei V.2.47. Metoda de integrare grafică. a = 1cm şi cu înălţime variabilă. suprafeţele Si.2. Calculul suprafeţelor prin metoda de integrare grafică. sunt numeric egale cu înălţimile medii hmi. pentru lăţimea fâşiilor a = 1 cm.288 Benonia Cososchi Fig. Se formează astfel suprafeţe elementare (trapeze şi triunghiuri). 35..48 . V.hi+1 .2.. Abace pentru calculul amprizelor (a) şi a lăţimii taluzurilor (b). însumând înălţimile medii ale tuturor suprafeţelor elementare se obţine suprafaţa totală a profilului. în m2.2. 34. V. (fig. Cum suprafaţa totală a profilului este dată de suma suprafeţelor elementare. hi . a căror arie se calculează cu relaţia: Si = a ⋅ hi + hi +1 = a ⋅ hmi 2 V. 47 Fig. 4. egală cu 1m în realitate. Pentru aplicarea acestei metode este necesară desenarea profilurilor transversale curente la scara 1:100 şi constă în împărţirea suprafeţei profilului în fâşii de lăţime egală.. 35). conform relaţiei: S= ∑S i =a ∑h mi V.

2. cuprinse între profilurile transversale succesive.3.între profilurile transversale succesive se consideră că suprafaţa terenului este o suprafaţa strâmbă. Calculul suprafeţelor cu ajutorul planimetrului.DRUMURI. Precizia medodei depinde de precizia desenului şi de exigenţa operatorului. AC şi BD. 4. .49 în care k este constanta planimetrului (numărul de ture pentru 1 cm de desen. cu care se urmăreşte conturul profilului transversal. se măsoară direct pe desen.V 289 Celelalte elemente. generată de o dreaptă care se mişcă pe alte două drepte. . Cap. 4. Planimetrul (fig. pentru calculul volumelor de terasamente se fac următoarele două ipoteze: . articulate în punctul B. începând dintr-un punct oarecare (punctul se noteză) până se ajunge din nou în acelaşi punct. Se citeşte numărul N de ture. care nu sunt situate în acelaşi plan şi pe le împarte în părţi proporţionale. în sensul acelor de ceasornic. Capătul D este prevăzut cu un ac.2. riglată.în lungul unui traseu de drum. In practică.2. V. Calculul volumelor de terasamente. Trasee.36) este alcătuit din două braţe. Metoda mecanică. Pentru măsurarea suprafeţei se aduce indicatorul de ture la citirea 0 şi cu trasorul din A. Această metodă foloseşte profilurile transversale curente desenate cât mai exact la scara 1:100 şi un instrument denumit planimetru. se urmăreşte conturul profilului transversal.3. volumul de terasamente este egal cu suma volumelor parţiale. Capătul A este prevăzut cu un trasor. ampriza şi taluzurile. care se fixează prin înfigere în planşeta pe care este întins desenul cu profilul transversal ce se masoară. Aria suprafeţei se calculează cu relaţia: S = k ⋅N 2 V. Fig. iar în capătul C este numărătorul de ture. 36. V.

V. In principiu. metoda are la bază relaţii de calcul a volumelor în care intră distanţele între profilurile transversale şi suprafeţele acestora. V. 37. care este o suprafaţă riglată. Volumul prismei detaşate este: v = l ⋅a⋅ h + h4 h1 + h2 + h3 + h4 h + h2 1 1 = ⋅l ⋅a⋅ 1 + ⋅l ⋅a⋅ 3 4 2 2 2 2 1 1 v = ⋅ l ⋅ s1 + ⋅ l ⋅ s 2 2 2 V. mărginite de suprafeţe plane şi de suprafaţa terenului natural.b).1.290 Benonia Cososchi Există două metode pentru calculul volumelor: . Fig. Se obţin astfel mai multe prisme. . Metoda exactă.metoda expeditivă.3. Insă. Pentru stabilirea relaţiilor de calcul a volumului de terasamente se consideră corpul geometric cuprins între două profiluri transversale de acelaşi tip (fie rambleu.metoda exactă. deci şi pentru suma lor. Dintre prismele astfel obţinute se detaşează una (fig. suprafeţele profilurile transversale se stabilesc prin metode mai mult sau mai puţin exacte. 4. Volume de pământ între două profiluri transversale. aşa cum rezultă din capitolul precedent. relaţiile de calcul stabilite pentru aceasta fiind valabile pentru toate celelalte prisme. fie debleu) şi se secţionează cu plane verticale paralele cu planul ce trece prin axa drumului.50 . Ca urmare şi volumele vor putea să difere în acelaşi sens. 37.

..Sn şi aflate la distanţele l1-2.38). 2 2 2 S + S3 S + S4 S1 + S 2 + l 1− 3 ⋅ 2 + l 3 −4 ⋅ 3 + . când se dau în factor suprafeţele: V = S1 ⋅ l + l 2 −3 l + l 3 −4 l 1− 2 + S 2 ⋅ 1− 2 + S 3 ⋅ 2 −3 + .. la debleu. V....54 Dacă intervin puncte de trecere de la rambleu.52 In şirul termenilor din membrul 2 al relaţiei V. mai numită şi metoda distanţelolr aplicabile. Fig. 2 2 2 V. S2...metoda mediei distanţelor.. poziţia acestora fiind foarte apropiată de poziţia punctelor de intersecţie între linia terenului şi linia proiectului în profilul în lung..metoda mediei suprafeţelor.51 Dacă se consideră corpurile geometrice cuprinse între profilurile transversale succesive având suprafeţele S1. profilurile transversale corespunzătoare se numesc profiluri fictive.DRUMURI.. 38.V 291 Volumul corpului geometric cuprins între cele două profiluri este: V = 1 ⋅l ⋅ 2 ∑s 1 + 1 ⋅l ⋅ 2 ∑s 2 = 1 1 ⋅ l ⋅ S1 + ⋅ l ⋅ S 2 2 2 V. V. Trasee.. l2-3..... diferenţiildu-se astfel două relaţii (metode) de calcul a volumelor de terasamente: ... sau invers (fig. 2 2 2 2 V. volumul total este dat de relaţia: V = 1 1 1 1 ⋅ l 1−2 ⋅ S1 + ⋅ l 1−2 ⋅ S 2 + ⋅ l 2 −3 ⋅ S 2 + ⋅ l 2 −3 ⋅ S 3 + .53 . când se dau în factor distanţele: V = l 1− 2 ⋅ V. Trecerea de la rambleu la debleu .52 se pot da în factor fie distanţele fie suprafeţele. Cap.

4. .55 Fig. V.56 V. la care adeseori trebuie să se renunţe pe parcursul efectuării studiilor) . suprafeţele profilurilor transversale.40).linia terenului în profil transversal se consideră orizontală.55: l1 Sr = l S r + Sd considerând V. care nu necesită calculul suprafeţelor profilurilor transversale (operaţie care implică un volum important de muncă. fiind o metodă expeditivă dar şi aproximativă. Aproximaţia metodei este cu atât mai redusă cu cât echidistanţa este mai mică.profilurile transversale se consideră echidistante.39 şi relaţiei V. conform fig. se foloseşte pentru faze iniţiale de proiectare. .39. aproximaţia fiind redusă dacă panta transversală a terenului este constantă. Stabilirea relaţiei pentru poziţia profilului transversal fictiv. Pentru calculul volumului de rambleu Vr şi a volumului de debleu Vd se folosesc relaţiile: Vr = a ⋅ Vd = a ⋅ ∑S 1 nr ∑ 1 nd nr nr ⎡ ⎤ 2 = a ⋅ ⎢B ⋅ hri + m ⋅ hri ⎥ 1 1 ⎣ ⎦ nd nd ⎡ ⎤ 2 S dj = a ⋅ ⎢B1 ⋅ hdj + n ⋅ hdj ⎥ + 2 s ⋅ a ⋅ n d 1 1 ⎣ ⎦ ri ∑ ∑ V.platforma se consideră orizontală. . pentrucă: . V.înălţimea/adâncimea profilului transversal este diferenţa în axă măsurată pe profilul în lung.3. Metoda expeditivă.57 ∑ ∑ . Această metodă. V.292 Benonia Cososchi Poziţia exactă a profilului fictiv se stabileşte prin calcul. motiv pentru care pentru aplicarea metodei este necesară numai întocmirea acestuia (fig. între acestea existând echidistanţa „a”.2.

pământul necesar pentru construcţia rambleurilor se aduce din debleuri sau din gropi/camere de imprumut. Trasee.V 293 în care: Sri. nri. Necesităţile de transport rezultă din rezolvarea următoarelor probleme: . dacă este de calitate corespunzătoare.locul şi distanţele de transport. adică: . După stabilirea volumelor de rambleuri şi de debleuri necesare pentru construcţia unui drum trebuie precizate necesităţile de transport. Mişcarea terasamentelor. V.4.40. inclusiv a unui consum minim de energie. integral sau parţial. prin considerarea şi a cheltuielilor pentru reconstrucţia ecologică a suprafeţelor de teren afectate.4. Elemente introductive. Folosind această metodă calculul terasamentelor se pretează la execuţie automată. 4.41 şi V. . de pe lungimea profilului în lung studiat.32 şi relaţiilor V.mijloacele de transport necesare a se folosi.volumele de pământ necesare de transportat. m. Folosirea profilului în lung pentru calculul volumelor. . s. 4. n sunt elemntele profilurilor transversale conform fig. dacă cel rezultat din debleuri este de calitate necorespunzătoare sau este insuficient. Fig. ndj – numărul de echidistanţe “a” pe sectoarele de rambleu. B. Cap. . se transportă în depozite.DRUMURI. B1. . Dacă acest pământ este de calitate necorespunzătoare sau este prea mult. hdj. . respectiv de debleu. trebuie folosit la construcţia rambleulilor.stabilirea dimensiunilor şi amplasamentului depozitelor şi/sau gropilor de imprumut şi chiar a soluţiei de adoptat pentru construcţia terasamentelor.42. V. în condiţiile realizării unor costuri minime.1. hri.pământul rezultat din debleuri. Sdj.

Dacă distanţele d i sunt cuprinse în intervalul distanţelor recomandate pentru mijlocul de transport. Costul K de transport al unui volum V de pământ este diferit. adică: K = f (V ⋅ d ) = f (M t ) V.mişcarea transversală. fie că sunt considerate repartizate între profiluri (conform metodei mediei suprafeţelor şi situaţiei reale). • cu autocamioane. peste 3 km. Din punctul de vedere al distanţei de transport . transportat cu un anumit mijloc de transport ( c cunoscut) costul transportului depinde numai de produsul V ⋅ d .3500 m.100 m.mişcarea longitudinală. 100..km). sub 100 m..59 Pe de altă parte. în cadrul părţii de participare a populaţiei locale beneficiare.. volumele Vi la distanţele d i . . vicinale).. astfel: • cu roaba. Distanţele de transport sunt mai mari şi variază foarte mult. depinzând de distanţa de transport d . .294 Benonia Cososchi Ansamblul acestor probleme se studiază în cadrul a ceea ce se numeşte mişcarea terasamentelor. care se referă la necesităţile de transport pentru pământul ce nu a fost cuprins în mişcarea transversală.transport mecanizat: • cu buldozerul. volumele de pământ fiind repartizate în lungul drumului.. când distanţa maximă de transport este de 20. Distanţele de transport recomandabile pentru diferitele tipuri de mijloace de transport sunt: .transport nemecanizat. • cu autoscreperul. cu roaba) sau mecanizat (cu buldozerul). rezultă că se pot transporta cu acelaşi mijloc de transport.1000 m. conform relaţiei: K = V ⋅ d ⋅ ρ ap ⋅ c V. Transportul se efectuiază manual (cu lopata. folosind relaţia: . folosit la construcţia sau modernizarea drumurilor locale (comunale. sub 1000 m..30 m. motiv pentru care se folosesc mai multe tipuri de mijloace de transport. • cu screperul tractat. fie că sunt considerate concentrate în profilurile transversale (conform metodei distanţelor aplicabile).. de tipul de pământ transportat (considerat prin intermediul densităţii lui aparente ρ ap ) şi de costul specific de transport c (în lei/t. peste 1000 m.58 Pentru un pământ dat ( ρ ap cunoscut).. pentru fiecare mijloc de transport se calculează distanţa medie de transport. 5. 100. • cu trenul. care este denumit moment de transport ( M t ). • hipomobil (cu căruţa).

Concluziile ce se desprind cu privire la organizarea transporturilor pentru terasamente se referă la: .existenţa profilurilor transversale mixte. d . în timpul construcţiei terasamentelor drumurile sunt din pământ. rezultă că distanţa de transport în rampă este de ordinul: d r = d + 10. coeficientul de rulare având valoarea de ordinul t = 0 .V 295 dm = ∑V ⋅ d ∑V i i i = ∑M ∑V ti i = M tot Vtot V.2.10 .DRUMURI. . din punctul de vedere al calităţii. când trebuie urmărită compensarea în proporţie maximă în cadrul profilurilor transversale mixte (fig. . care este mai mare în cazul rampelor. Mişcarea transversală a terasamentelor.61 în care: P este greutatea pământului transportat.la aşezarea liniei roşii pentru drumuri în zone cu relief de coastă. t .41). depinzând de lucrul mecanic L efectuat.60 Rezultă că pentru un anumit mijloc de transport. V. Mişcarea transversală a terasamentelor sau compensarea în acelaşi profil. dr – distanţa de transport în rampă. conform relaţiei: ∆h ⎞ ⎛ L = P ⋅ t ⋅ d r = P ⋅ d ⋅ t + P ⋅ ∆h = P ⋅ t ⋅ ⎜ d + ⎟ t ⎠ ⎝ V. respectiv a lucrului mecanic. . Trasee.coeficient de rulare. pentru micşorarea coeficientului t. distanţa medie de transport este dată de raportul între momentul de transport total şi volumul total transportat. 4.necesitatea evitării transportului în rampe şi mai ales în rampele mari.distanţa de transport pe orizontală. Realizarea distanţelor minime de transport se asigură prin proiectare astfel: .admisibilitatea folosirii în rambleu a pământului rezultat din debleu. ∆h – distanţa de transport pe verticală. Cum în mod obişnuit. Cap. egală cu diferenţa de nivel între punctele de capăt ale distanţei dr. respectiv a energiei consumate. costul acestuia este mai mare decât costul transportului în palier. cu utilajul încărcat.necesitatea amenajării traseului de transport.4. este condiţionată de: . In cazul transportului în rampă.∆h . cu proporţii convenabile ale debleului şi rambleului.

0 m.în cazul unui exces de debleu. V. Compensarea prin depozit pe taluzul de rambleu. .în zone de şes..42. Fig.296 Benonia Cososchi . asigură şi compensarea în acelaşi profil. Compensarea în acelaşi profil la drumuri în zone cu relief de şes. în aceleaşi profiluri transversale (fig. prin folosirea pământului din camere de împrumut (fig. V. .43). Fig. cu înălţimea de 0.43. realizarea profilului transversal în rambleu mic. V.5. 41.42). V.1. Fig. Compensarea în acelaşi profil în cazul drumurilor de coastă. se poate realiza un depozit de taluz pentru partea în rambleu.. V.

pentru rezolvarea problemei se folosesc următoarele procedee: .4. de sus în jos). V. bazată pe calculul volumelor prin metoda mediei suprafeţelor. pe cele două ramuri (ramura ascendentă şi ramura descendentă) ale liniei volumelor se separă volume . de exemplu. mai complet linia volumelor cumulate (fig. în dreptul fiecărui pichet se reprezintă volumul de pământ cumulat de la profilurile precedente şi printr-o treaptă. Metoda Lalanne. . reprezentând linia de referinţă. prin adoptarea ordinei de execuţie ce se poate obţine prin intermediul acestui studiu. .3. Se obţine astfel linia volumelor. . .într-un sistem rectangular de axe de coordonate. cu ajutorul epurelor. de jos în sus) şi celălalt sens pentru rambleu (prin diferenţă.pe axa ordonatelor. Trasee.V 297 4.metoda Lalanne. Mişcarea longitudinală a terasamentelor.44). Indiferent de metoda adoptată.procedeul grafic.DRUMURI. procedeu care prezintă avantajul de a asigura o vedere de ansamblu asupra ordinului de mărime şi amplasamentului volumelor de transportat şi asupra operaţiunilor de efectuat. folosind tabele cu liniatură adecvată. dar şi dezavantajul obţinerii unor valori mai puţin exacte. se marchează picheţii (profilurile transversale) din profilul în lung. la o scară convenabil aleasă şi adoptând un sens pentru debleu (de exemplu.optimizarea organizării lucrărilor de terasamente (mai ales în condiţiile execuţiei mecanizate). situată pe aceeaşi parte a liniei de referinţă se consideră liniile AD şi BC paralele cu linia de referinţă. recomandabil la aceeaşi scară a distanţelor. pe axa absciselor. 4. Cap.metoda Bruckner. bazată pe calculul volumelor prin metoda distanţelor aplicabile.procedeul prin calcul. diferită pentru cele două metode. Studiul mişcării longitudinale a terasamentelor are următoarele obiective principale: . care prezintă avantajul de a fi mai exact şi dezavantajul de a fi mai laborios. Procedeul grafic are la bază epura Lalanne care se întocmeşte în modul următor: .procedeul combinat. Dacă pe o porţiune a epurei.4. Pentru efectuarea acestui studiu se folosesc două metode care au la bază două dintre metodele pentru calculul volumelor de terasamente şi anume: . volumul de pământ corespunzător profilului (volumul pământului de pe distanţa aplicabilă. care este de adoptat. considerat a fi concentrat în profil). prezentând toate avantajele.3. .1.stabilirea distanţei medii optime de transport pentru fiecare mijloc de transport şi astfel realizarea unor cheltuieli minime de transport.

V. care se compensează longitudinal. fie pe ramura descendentă. acestea fiind linii orizontale. cu ajutorul cărora se stabilesc direcţiile în care se transportă diferitele volume de pământ (spre dreapta sau spre stânga) astfel încât costul transporturilor să fie minim. Epura Lalanne. Fig... M t 2 . transportul efectuându-se în direcţia săgeţii.. există un exces de debleu.62 în care: M t1 .dacă punctul final se află sub linia de referinţă. Se consideră epura Lalanne prezentată în fig. sunt momentele de transport corespunzătoare tronsoanelor AB . Distanţa de transport este d = AD = CD . După poziţia punctului final al liniei volumelor cumulate se pot trage concluzii cu privire la compensarea longitudinală a terasamentelor şi anume: . ..44. BC .298 Benonia Cososchi egale de debleu ( AB = v ) şi de rambleu ( CD = v ).. V. se presupune că linia de repartiţie este linia I-I.. pentru care trebuie transportat pământ dintr-o groapă de împrumut.dacă punctul final se află chiar pe linia de referinţă compensarea este totală. fie pe ramura ascendentă.45. există un exces de rambleu.. . . iar costul corespunzător al transportului este dat de relaţia: K = M t1 ⋅ c1 + M t 2 ⋅ c 2 + M t 3 ⋅ c 3 + M t 4 ⋅ c 4 + . Compensările longitudinale de terasamente se stabilesc cu ajutorul liniilor de repartiţie.dacă punctul final se află deasupra liniei de referinţă.. iar momentul de transport este reprezentat prin suprafaţa marcată ( M t = v ⋅ d ). V. care trebuie transportat într-un depozit.. indiferent pe care ramură.

V.) . iar altele ar creşte (corespunzător suprafeţelor cu haşure înclinate)....65 Considerând costurile specifice ca fiind egale pentru toate tronsoanele de drum. rezultă că linia de repartiţie optimă va fi aceea pentru care este îndeplinită relaţia: AB + CD + ... Linii de repartiţie... Dacă linia de repartiţie ar fi linia II-II... unele momente de transport ar scădea. care delimitează suprafeţe superioare (M t1 . = BC + DE + .64 (− AB ⋅ c 1 + BC ⋅ c 2 − CD ⋅ c 3 + DE ⋅ c 4 − .CD.66 Această relaţie se exprimă astfel: suma segmentelor inferioare AB ... c 2 ... DE .costurile specifice de transport pentru fiecare tronson.. . ( ) V.. Trasee.... V.) care delimitează suprafeţe inferioare ..45..V 299 c1 .) trebuie să fie egală cu suma segmentelor superioare (M t 2 . aflată la distanţa infinit mică ∆v faţă de linia I-I.. variaţia totală a costului fiind dată de relaţia: ∆K = ∆v ⋅ − AB ⋅ c1 + BC ⋅ c 2 − CD ⋅ c 3 + DE ⋅ c 4 − . = 0 ) V.. M t 4 ... Pentru ca variaţia totală a costului să fie minimă este necesară satisfacerea relaţiei: ∆K =0 ∆v ceea ce revine la satisfacerea relaţiei: V. ( ) (BC ..... M t 3 .63 Fig. Cap..DRUMURI.

inclusiv în profilurile fictive. V. In fig. Metoda Bruckner. cu deosebirea că linia volumelor cumulate este o linie poligonală. V. Este o metodă mai exactă deoarece consideră pământul repartizat între profiluri. cât şi în apropierea punctului final F. sau cu exces de rambleu) şi în funcţie de amplasamentul impus sau nu a depozitelor/gropilor de imprumut.300 Benonia Cososchi In funcţie de forma curbei volumelor cumulate (cu compensare totală. cu exces de debleu.3. poziţia liniei de repartiţie poate fi cuprinsă între linia de referinţă şi punctul final al liniei volumelor cumulate. Metoda Bruckner de mişcare a terasamentelor are la bază calculul volumelor prin metoda mediei suprafeţelor. recomandându-se ca aceasta să coincidă cu o porţiune orizontală a liniei volumelor cumulate. când se stabileşte o linie de repartiţie optimă. care satisface relaţia V.47. în dreptul fiecărui profil.66. Modul de întocmire a epurei este asemănător cu metoda Lalanne.2. 4. depozitul atât în apropierea punctulului iniţial A.4. dar este ceva mai laborioasă. când linia de repartiţie este linia de referinţă. Fig. . Epura Bruckner. V. aşa cum este în realitate.47). când linia de repartiţie este orizontala ce trece prin punctul final F.46 se prezintă poziţii ale liniei de repartiţie pentru rezolvarea cazurilor de amplasament impus a depozitului (depozitul în apropierea punctului final F. se reprezintă volumele cumulate algebric începând de la originea sectorului de drum. depozitul în apropierea punctului iniţial A. Această metodă se foloseşte atunci când se dispune de programe de calcul automat. Pentru întocmirea epurei (fig. cu atât mai apropiată de o curbă cu cât distanţa între profiluri este mai redusă.

Cap. V.46. .DRUMURI. Trasee. Poziţii ale liniei de repartiţie pentru cazuri de amplasament impus.V 301 Fig.

pe categorii de folosinţă. Documentaţia tehnico-economică a unui proiect rutier constă din: . .amplasarea gropilor de imprumut şi a depozitelor de pământ. surse de materiale . reprezintă momentul de transport pentru volumul v. etc. Linia de referinţă sau după caz liniile de repartiţie determină împreună cu linia volumelor cumulate suprafeţe sub formă de bucle.1.durata şi etapele de realizare. . soluţii de adaptare la teren a proiectelor tip. echivalentă cu suprafaţa din epură Bruckner delimitată de linia volumelor cumulate şi liniile orizontale ce definesc volumul v. . 5. . . Se menţionează că maximele şi minimele curbei volumelor cumulate corespund (ca poziţie kilometrică) cu poziţia profilurilor transversale fictive (pentru care suprafaţa profilului transversal este egală cu zero). ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE. dezafectări de construcţii existente. pentru lucrările de artă şi consolidări.tipurile de intersecţii cu alte căi de comunicaţie.rezolvări de principiu pentru infrastructura şi pentru suprastructura drumului. . .. permanent şi/sau temporar. legături cu alte căi de comunicaţie terestre.clasa tehnică a drumului şi amplasamentul.valoarea totală şi valoarea lucrărilor de construcţii-montaj.302 Benonia Cososchi Suprafaţa haşurată.tehnologiile şi proiectele tip ce urmează a fi folosite. Studiul de fezabilitate. Studiul de fezabilitate este documentul prin care se stabilesc următoarele elemente privind obiectivul de investiţie: . 5.suprafeţele de teren necesare de achiziţionat. . . transportat la distanţa medie d (M t = v ⋅ d ) . .proiectul tehnic şi de execuţie.justificarea necesităţii obiectivului şi fundamentarea eficienţei economice pe bază de indicatori tehnico-economici.soluţii pentru organizarea de şantiere. Compensările longitudinale şi cazurile specifice de amplasamente impuse pentru depozite/gropi de imprumut se rezolvă tot cu ajutorul liniilor de repartiţie. iar poziţia acestora este foarte apropiată de punctele din profilul în lung în care linia proiectului se intersectează cu linia terenului.studiul de fezabilitate. în interiorul cărora se compensează volumele de debleu (înălţimea buclei) cu volumele de rambleu. pentru colectarea şi evacuarea apelor din precipitaţii şi a celor subterane. . termenul de punere în funcţiune. inclusiv materiale locale.

V 303 . alcătuit din piese scrise şi din piese desenate. . costul. 5.consumul principalelor materiale de construcţii. cuprinde aprofundarea.cu privire la amplasament: gradul de ocupare a terenului de achiziţionat şi cadastrul acestuia.proiectul de organizare de şantier. .2. graficul calendaristic de implementare a programului.programul de urmărire a comportării în timp a obiectelor stabilite prin studiul de fezabilitate.prezentarea proiectelor tip şi a soluţiilor de adaptare la teren a acestora.graficele de eşalonare a obiectivului de investiţie. Trasee. . detalierea şi concretizarea elementelor cuprinse în studiul de fezabilitate şi anume: . soluţii adoptate pentru evitarea şi limitarea scoaterii de teren din producţia vegetală şi dezafectărilor de lucrări de construcţii existente.. pentru amplasament. . Cap. .părţi din obiectiv care necesită urmărirea comportării după darea în exploatare şi pentru care se vor întocmi caiete de sarcini.soluţii constructive detaliate pentru obiectiv şi pentru părţile şi elementele unicat. .caiete de sarcini pentru lucrările specificate în studiul de fezabilitate.autorizarea construcţiei conform legilor în vigoare. . Acest document. Proiectul tehnic şi de execuţie. . pentru protecţia mediului. etc.DRUMURI. resursele necesare de consumat. . metodele şi tehnicile de utilizat. cu precizarea componentelor strict necesare şi a costului acestora.

M. Calcul şi proiectare. – Proiectarea şi construcţia drumurilor. Florescu. nr. Jeuffroy. G.. Bucureşti. E.. M.. Paris. St. 17. M. 1954. L.K. Didactică şi Pedagogică. Ed. Revista Drumuri. B. Avtotransizdat Ministerstva Avtomobilinogo Transporta i Şoseinâh Dorog URSS. .T. I. Bucureşti. – Drumuri. Tipar rotaprint. – Studiul şi proiectarea drumurilor. 13.Păucă.Conception et construction des chaussées. Partea 1. Dorobanţu. 1987. T. Ciasti 1. Ed. Escario. 16.2001. 1966. – Inginerie de trafic. C. Nicolau.ClujNapoca. . 1989. Bucureşti.P. Tehnică. Gerburt-Leibovici. – recensământul general de circulaţie din anul 2000.. L. C. Guţu.C. 14. 1980. S. Partea 2. Editions Eyrolles. – Avtomobilinâe doroghi. I.P. – Drumuri. V. Ed. Escario. C. vol I şi vol.DGD. F. Avtotransizdat Ministerstva Avtomobilinogo Transporta i Şoseinâh Dorog URSS.P. Beuran. Ed.. I. 1973. Ed. II. Dorobanţu.63.. A... Craus. M. Dorobanţu. Dorobanţu .. Paris. 4. Nicoară. Moskva. 11. Ed. Birulea.304 Benonia Cososchi BIBLIOGRAFIE 1. Tehnică. A.Romanescu. 1953. – Trasee şi terasamente.B. I. 15. I. Ed. Babkov. I. H.. – Traité des routes. S. 3.Molan.J.C.P. I. Moskva. Dunod. Răcănel. I. Gh. Craus. 1973. Dorobanţu. Bucureşti.Răcănel. Bucureşti. I. R. 10. Tome I. St. Partea 1.. A. 9. Volkov. – Trafic şi autostrăzi.. L.I. – racordări cu arce de clotoidă la drumuri. B. 1977. Paucă. Coquand. – Autostrăzi. 1981. 8.. 2. S... Bucureşti. St. M. 7. – Inginerie de trafic. Cososchi.Tc. Bucureşti. I. Tehnica. – Trasee şi terasamente. 18.Dorobanţu.Poduri.Bucureşti. Ed. Mătăsaru. 1965.Timişoara. S.. Lucaci. Boicu.Iaşi.. Didactică şi Pedagogică. I. 1988. Racordări cu clotoida.. 1979. – Proectirovanie avtomobilinâh dorog. Tehnică. St.... C. – Drumuri. 1953. Tehnică. 1972. Zarojanu. 1978. B. Jercan. 6. – Drumuri moderne. Zamahaev. Bucureşti. 5. Avtomobilinâe doroghi. 12. Nicoară. Răcănel. Şovărel. 1968.

28. 7. x x x . Bucureşti.Bibliografie. Anul I. x x x . Gabarite. Aparate pentru înregistrarea traficului rutier. Iaşi. 1998. CD 173-2001. – Elemente de tehnica traficului rutier.SR 10795-2:2001. ind. apr. 1985. 137/1995 (2000). x x x . D. Clasificare. 2002.STAS 4032-1: 2001.Normativul pentru amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor. 1999. Trasee. Bucureşti. x x x . Indicativ C.. 26.T. Terminologie. Societăţii Academice „Matei-Teiu Botez”. 1998. IPTANA. x x x .Lucrări de drumuri. 23..Norme tehnice pentru stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. Gh. Bucureşti. Proiect. M.Instrucţiuni tehnice privind organizarea şi efectuarea anchetelor de circulaţie origine-destinaţie. Buletinul construcţiilor. x x x Metodologie pentru determinarea economiilor rezultate din îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie a autovehiculelor pe drumurile publice. nr. – Drumuri. 21.T. 24. 29. 27.Legea protecţiei mediului nr. x x x . 173-79. x x x . 30. H. – Tehnica traficului rutier. . vol. Gh. 2001. x x x .STAS 2924-91.Norme tehnice pentru proiectarea. H. 305 19. Iaşi.. 4. Pregătirea datelor din anchetă în vederea prelucrării. x x x . M. Zarojanu. Zarojanu. construirea şi modernizarea drumurilor. Poduri de şosea. 25. Ed.Norme privind amenajarea intersecţiilor la nivel negiratorii din afara oraşelor. Casa de Editură Venus. 1979. 20. Popovici. Buletin tehnic rutier. 22.

la Staţia de Cercetări Rutiere. Incepând din anul 1979 este cadru didactic universitar. în cadrul facultăţii de Construcţii. A publicat 6 manuale universitare şi un număr de 92 articole ştiinţifice. în anul 1961. Colecţia: INGINERIA DRUMURILOR ŞI CĂILOR FERATE ISBN 973-7962-58-3 .A absolvit Facultatea de Construcţii din Iaşi Secţia Drumuri şi Poduri. In anul 1984 şi-a susţinut teza de doctorat în domeniul de specializare „Studiul şi proiectarea drumurilor”. A început profesia de inginer cu 2 ani de activitate în sectorul de întreţinere şi exploatare a drumurilor şi a continuat-o cu o perioadă de 17 ani de cercetare ştiinţifică.

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->